Výroční zpráva Činnost společnosti v účetním období 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007. 1. Činnost společnosti v účetním období 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007

2 Výroční zpráva 2007 společnosti LK Pumpservice, s.r.o., se sídlem Kolbenova 898/11, Praha 9 Vysočany, IČO , DIČ CZ , zpracovaná podle zákona č. 563/1991 Sb. 1. Činnost společnosti v účetním období Činnost Společnost se od svého vzniku zaměřuje na dodávku strojů a zařízení pro vodní hospodářství. Obrat je proto tvořen především prodejem strojů a zařízení pro tradiční technologické partnery s cílem nabízet dodávky pro všechny vypsané soutěže a dodávat pro podstatnou většinu z nich. Některé zakázky jsou pak realizovány formou dodávky na klíč. Záruční a pozáruční servis pak zajišťuje sesterská firma L. Kincl pumpservice.ve Slovenské republice je pak prodej zajišťován dceřinou společností LK Bratislava s.r.o Organizace společnosti Generální ředitel Obchodní ředitel Technický ředitel Finanční ředitel Marketingový ředitel 1.3. Realizované akce roku 2007 Příklady realizovaných akcí v roce 2007 EU projekty Čistá Radbuza Přerovsko Projekty financované z jiných zdrojů OKD Důl ČSA Pražské Metro - Střížkov BČOV Chemopetrol Litvínov BEZ Hustopeče, ČOV Rakovník ČOV Mariánské údolí, Protipovodňová opatření Hlavního Města Prahy - Zbraslav Radotín ČOV Holešov V průběhu roku 2007 bylo opět realizováno několik dodávek na klíč, zejména v oblasti aeračních zařízení a podstatně zvýšena účast při uvádění nových dodávek do provozu.

3 1.4. Hlavní cíle společnosti pro budoucí období Trvalou zásadou firmy bude i nadále nabízet veškeré stroje a zařízení vysoké technické úrovně a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Hlavním těžištěm obchodních aktivit bude i v roce 2008 oblast municipálního zásobování vodou, odkanalizováni a čistění odpadních vod. 2. Hospodaření společnosti v roce Výsledky roku 2007 Výsledky hospodaření společnosti v průběhu roku 2006 jsou patrné z příloh Výroční zprávy, kterými jsou Výkaz zisků a ztrát (účetní závěrka ) a Rozvaha ke dni , ověřený auditorskou firmou BDO Prima CA s.r.o. Brno, Marie Steyskalové 14,osvědčení KAČR č.305, ze dne 06.června Výrok auditora k účetní závěrce je rovněž přílohou této Výroční zprávy. V roce 2007 dosáhla společnost obrat 136,407 mil. Kč, s hospodářským výsledkem 8,775 mil. Kč. Již popsaný tlak na snižování cen u středních a velkých projektů se výrazně projevil ve snížení hospodářského výsledku, přesto, že obrat společnosti vzrostl oproti roku 2006 o 31,6 mil. Kč.

4 2.2. Závazky společnosti Společnost nevykazuje žádné závazky po době splatnosti vůči svým partnerům a dodavatelům Pohledávky společnosti Rok 2007 bohužel neukázal tendenci ke zlepšení platební morálky některých partnerů. Proto společnost vykazuje stále část pohledávek po době splatnosti. Pro vyšší zajištění finančního stavu společnosti se vedení rozhodlo pro pojištění větších projektů v roce 2008 u komerční pojišťovny. 3. Aktivity společnosti v oblasti vědy a výzkumu I v roce 2007 pokračovala společnost ve spolupráci s českými vysokými školami (ČVUT Praha, VUT Brno), především v problematice čerpání a míchání. Na zkušební stolici, která je společným pracovištěm LK pumpservice a ČVUT Praha, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, je možné řešit některé úlohy spojené s problematikou čerpání, resp. lze zajistit přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů v souladu s normou ČSN EN ISO Dalším využitím je uplatnění znalosti proudění při navrhování čerpacích stanic. Především odpadní vody s větším podílem tuků a pevných nečistot jsou příčinou provozních potíží při čerpání. Získané výsledky jsou pak následně využívány nejen při zpracovávání technického řešení nabídek, resp. při řešení provozních problémů instalovaných strojů a zařízení, ale také využívány při přednáškách (např. Čerpací stanice na síti, Břeclav 2007). V rámci prověřování netradičních aplikací bylo ve spolupráci s projektovými firmami realizováno několik instalací v oblasti čerpání a míchání, jejichž cílem bylo empirické potvrzení vypočítaných typů strojů z hlediska jejich výkonu a účinnosti. 4. Zaměstnanost, lidské zdroje Pracovní kolektiv společnosti je tvořen nejen zkušenými pracovníky s mnohaletou praxí v oboru, ale postupně je doplňován o nové pracovníky, kteří jsou postupně připravování na nové pozice obchodních zástupců a techniků. V rámci pravidelného školení zaměstnanců společnosti je, v souladu s plánem vzdělávání (na základě Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN EN ISO 9004 a schváleného OP 2007), zvyšována jejich technická úroveň. Základ tvoří interní vzdělávání, které je povinné pro všechny zaměstnance. Vybraní pracovníci společnosti pak absolvují školení prováděná přímo výrobcem.. Vybraní technici a obchodníci pak absolvovali v průběhu roku 2007 školení připravená ve spolupráci s výrobcem, ve kterém byli seznámeni s novými výrobky ITT Lowara a ITT Flygt. Tato školení byla zaměřena nejen na čerpací a míchací techniku, ale i na doplňkové produkty z oblasti regulace, měření a sledování provozních stavů. Každoročně pak vybraní zaměstnanci navštěvují jednotlivé výrobní závody, kde se seznamují s výrobou jednotlivých strojů a zařízení.

5 5. Technické předpoklady činnosti Pro zpracování technické části nabídek využívá společnost příslušné programové vybavení určené pro navrhování čerpadel, míchadel, aerace, dmychadel a turbodmychadel. Samozřejmostí je přístup do databáze jednotlivých výrobců, kde lze získat další potřebné technické informace, včetně podrobných údajů o již dodaných strojích na základě výrobního čísla. Při řešení některých problémů lze používat měřící zařízení servisu. 6. Marketing Společnost LK pumpservice se v i oblasti marketingu snaží o splnění firemní cílů s strategií Vize společnosti Dodávat pro Českou a Slovenskou republiku prvotřídní produkty a služby v oblasti dopravy tekutin a vzduchu Mise Zvyšovat standardy v kvalitě efektivního nakládání s vodou a vzduchem v České a Slovenské republice a tím přispívat k zvyšování úroveň životního prostředí.

6 6.3. Strategie Být jedničkou na trhu dodávek pro ČOV v oblasti čerpadel, míchadel a aeračního zařízení, zlepšovat svoji pozici v oblasti dmychadel. Zvyšovat tržní podíl produktů Lowara v segmentech vodního hospodářství a průmyslu. Aktivně se podílet v prodejích v segmentu TZB 6.4. Marketingové aktivity v roce 2007 V roce 2007 se společnost LK pumpservice jako již tradičně zaměřila na udržování dobrých vztahů se zákazníky. Tyto vztahy podporovala aktivní účastí na hlavních výstavách a veletrzích. V segmentu čistíren odpadních vod, vodovodů a kanalizací a úpraven vod to byla především výstava Vodovody a kanalizace Na této výstavě se prezentovala jako vedoucí dodavatel technologií pro čerpání, míchání a provzdušňování odpadních vod a jako dodavatel čerpadel do aplikací čisté a pitné vody. Zpětně můžeme tento veletrh hodnotit pouze pozitivně. Byl překonán rekord návštěvníků na stánku, během výstavy se aktivně tvořily a uzavíraly obchodní případy. V segmentu průmyslu se naše společnost prezentovala na veletrhu MSV Brno. Tento rok se opět ukázal odklon od aplikací čerpací techniky, který byl doprovázen i vlažnějším zájmem návštěvníků. Společnost proto dospěla k rozhodnutí se následující rok veletrhu neúčastnit. V segmentu technického zařízení budov se společnost prezentovala na několika lokálních výstavách a hlavní výstavě pro tento segment AQUATHERMO. Zájem na této výstavě jasně ukazuje potenciál tohoto odvětví a potřebu podstatných investic do propagace. Mezi stále zajímavé výstavy pratří regionální výstava DNT Olomouc zaměřena na dopravu a čištění pitných a odpadních vod, FISHTECH Vodňany výstava zaměřena na rybářství, Teplárenské dny Hradec Králové, Země Živitelka výstava v Českých Budějovicích zaměřena na zemědělství. Rostoucí význam Internetu přináší potřebu rostoucích investic do tohoto nástroje, konkrétně přesun internetových stránek do edičního systému. Tento systém poskytuje návštěvníkům větší množství aktuálních informací a intuitivnější pohyb po webových stránkách. Výsledkem je zvýšený počet návštěvníků firemních stránek.

7 7. Řízení kvality, certifikace Společnost v roce 2007 rozšířila integrovaný systém, zahrnující QMS o EMS a SMBOZP i na dceřinou společnost LK Bratislava. Certifikáty ISO a ukazují směr společnosti, kterým je kontinuální zlepšování. Společnost LRQA (Lloydˇs Register Quality Assurance) schválila integrovaný systém podle následujících standardů: Certifikáty zahrnují následující činnosti: Certifikát č. PRA /A - dodávky a inženýring zařízení pro vodní hospodářství - prodej a nájem strojů a celků pro vodní hospodářství - montáž a servis souvisejících zařízení Certifikát č /A, resp /B - zahrnující a související s dodávkami a inženýringem zařízení pro vodní hospodářství, pro čištění odpadní vody a pro průmysl - zahrnující a související s prodejem a nájmem strojů a celků pro vodní hospodářství, pro čištění odpadní vody a pro průmysl - související s montáží a servisem zařízení Za společnost LK Pumpservice. spol. s r.o. V Praze dne JUDr. Ladislav Kincl v.r. Miluše Tykvová v.r. jednatelé společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Výroční zpráva 2010. Středočeské vodárny, a.s.

Výroční zpráva 2010. Středočeské vodárny, a.s. Výroční zpráva 2010 Středočeské vodárny, a.s. 1 Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 Přístup k zákazníkovi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Výroční zpráva 2008 OBSAH

Výroční zpráva 2008 OBSAH Výroční zpráva 2008 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo generálního ředitele Vybrané klíčové ukazatele Profil společnosti Představení hlavních akcionářů společnosti Statutární orgány

Více