Distribuce výukových materiálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distribuce výukových materiálů"

Transkript

1 ICT pro učitele formou e-learningu Distribuce výukových materiálů Jan Richter Projekt CZ.1.07/1.3.04/ je spolufinancován z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR

2 OBSAH 1. Jak a s čím pracovat? Jaký software? Prezentace Textový dokument Interaktivní sešit Tabulka Graf Vývojový diagram Učebnice PDF Formát dokumentu Verze software a formátu Platformy (operační systém) PDF Creator Instalace Práce s PDF creatorem Vložení souboru Tvorba PDF Výchozí formáty Kombinace souborů Licence Creative Commons Co to jsou licence Creative Commons? Jak lze Creative Commons využít? Co je nutné učinit při šíření CC licencovaného díla? Jsou licencovaná díla k mání zdarma? Je možné zacházet s dílem nad rámec licenčních podmínek? Co je to úprava díla? Prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s dílem: Prvky určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat: Zdroje Licence creative commons

3 Distribuce učebních materiálů Toto je návod na výrobu učebních materiálů pro učitele. Je potřeba dbát na několik faktorů: Cíl prezentace Volba software Formát dokumentu Verze formátu i software Platformy (operační systém) Všechny ovlivňují přenosnost dokumentu a jeho použitelnost. 1. Jak a s čím pracovat? Především je potřeba si materiál připravit. Je možné ho tvořit několika způsoby: formou prezentace, textového dokumentu, interaktivních sešitů a zadáním úkolů například PDF soubory. Tento návod je pro práci s nejpoužívanějšími kancelářskými balíčky. Je důležité si materiál připravit tak, aby co nejlépe prezentoval svůj obsah a účel. Proto si nejdříve musíme zvolit jakým způsobem, budeme materíál tvořit, a až pak postupovat dále. Když jsme rozhodnuti pro konkrétní postup při tvorbě, vyhledáme k němu patřičný software, ve kterém budeme materiál tvořit. Dbáme na verzi programu, nejlépe tu nejaktuálnější. Musíme se také rozhodnout podle typu licence, některé programy pořídíme zadarmo, za jiné zaplatíme. Po vybrání editoru můžeme pokračovat instalací, a následné už samotnou tvorbou. Při tvorbě práce dodržujeme typografická pravidla a formátování dokumentu (rozdělení textu do odstavců, řádkování a členění celého dokumentu do kapitol). Dalším důležitým krokem našeho postupu bude samotná záloha naší práce, názvy souborů a formát dokumentu. 2

4 2. Jaký software? 2.1. Prezentace MS Office PowerPoint 2010 OpenOffice Impress 2.2. Textový dokument MS Office Word 2010 Na přípravu prezentace použijeme jeden z kancelářských balíčků, zásadní rozdíl mezi nimi je v licenci, Microsoft Office je placený bylíček s klasickou shareware licencí, oproti tomu Open Office je zcela zdarma. Práce v nich je podobná až na design a výsledný formát prezentace.je dobré přemýšlet dopředu na jakém PC budete prezentaci pouštět, jestli prezentaci spustíte na PC na kterém jste ji i vytvořili nebudete mít žádný problém s jejím průběhem, oproti tomu pokud prezentaci pustíte na jiném PC můžete narazit na úskalí zvoleného stylu písma, grafiky, verzi a formátu prezentace. Proto musíte používat software pro který máte prezentaci optimalizovanou. Vhodný program pro tvorbu textových dokumentů. Pro práci použijeme jeden z těchto dvou textových procesorů. V obou můžete nastavit styl písma, velikost písma, chrakterizovat odstavce a nadpisy, vertikálně i horizontálně rozčlenit dokument, vlkládat grafy, funkce a jiné elementy a také řádkování a odsazení. I v tomto případě je nutné dbát na verzi a formát dokument, kvůli přenosnosti a použitelnosti dokumentu. OpenOffice Writer 2.3. Interaktivní sešit SMART Notebook system SMART Notebook math Produkty SMART pro interaktivní tabule SMART Board. Skrze tyto aplikace je možné vytvořit interaktivní učební materiál přímo do hodiny samozřejmně za asistence interaktivní tabule SMART Board. Firma SMART nabízí software pro interaktivní sešit a interaktivní sešit pro matematiku, v něm se dá pracovat s rovnicemi a jiným matematickým učebním materiálem. Interaktivita vám nabízí kreativnější práci v hodině a možnost práce studenta přímo na interaktivní tabuli. 3

5 2.4. Tabulka Dva tabulkové procesory, každý s jiným typem licence. Jsou vhodné na složitější součty, podporují mnoho matematických funkcí a kombinací, dají se v obou dělat seznamy a databáze. MS Office Excel 2010 OpenOffice Calk 2.5. Graf MS Office Word 2010 MS Office PowerPoint 2010 Grafem můžeme znázornit vývoj situace, nebo třeba zanést teplotní rozdíli v týdnu a udělat graf teplot za menší časový úsek. Můžeme je i doložit k jiné formě učebních materiálu pro ilustraci. Grafy jsou celkem užitečná věc, a proto je v kancelářských balíčkách můžeme najít hned v několika programech. Grafy lze umístit do prezentace, textového dokumentu, tabulky, na levé straně jsem udělal nástin programů, které tutofunkci podporují, ve skutečnosti je už tato funkce skoro v každém programu větších kancelářských balíčků. OpenOffice Writer OpenOffice Draw 4

6 2.6. Vývojový diagram OpenOffice Draw 2.7. Učebnice ibooks Author Vývojové diagramy jsou potřebné například v programování, ale lze je použít skoro na každou hodinu. Slouží ke grafickému plánování a řešení problémů. Pomocí určených značek lze graficky znázornit jak bude program probíhat, nebo jaký postup má mít novostavba. OpenOffice Draw je vývojové prostředí pro vývojové diagramy a lze v něm editovat i spoustu jiných věcí. ibooks Author je aplikace od společnosti Apple, to pro nás znamená že si jí užijeme jen na zařízeních a platformáích společnosti Apple. Nisméně výborný nástroj na tvorbu celých interaktivních učebnic PDF PDF Creator Formát dokumentu Program pro náročnější uživatele PDF. Dnes už máte v každém kancelářském balíčku utilitu, která zařídí uložení v PDF formátu, přes tento program tvoříte PDF dokument také. Program obstará veškerý převod jiných formátů do formátu PDF, můžete kombinovat soubory do sebe, nebo vkládat obrázky.pdf creator je také tiskárna (virtuální). Formát dokumentu je velmi důležitý faktor, a to kvůli následujícímu použití, každý dokument je formátem vázaný na typ dokumentu (prezentace, textový dokument a tabulky) a na software, ve kterém dokument tvoříte. Je velmi důležité si uvědomit dopředu jak chcete s dokumentem pracovat, aby ste zvolili vhodný typ i software pro váš učební materiál. Formátem dokumentu určujete hned několik vlastností dokumentu, k formátu se váže velikost dokumentu, jsou ztrátové a bezztrátové formáty to znamená, že každý formát si udělá vlastní kompresi souboru, ale každý jinak velkou. S kompresí přicházíte i o detaily například na fotce, o rozlišení a o kvalitu, oproti tomu s kompresí získáte menší velikost souboru. 5

7 F O R M Á T S E Z O B R A Z U J E Z A N Á Z V E M S O U B O R U A T E Č K O U. T A K L E H C E A N A L Y Z U J E T E O J A K Ý D O K U M E N T J D E A V J A K É M P R O G R A M U B Y S T E J E J M O H L I O T E V Ř Í T. N E J U N I V E R Z Á L N Ě J Š Í M F O R M Á T E M J E P D F, P R O T O J E V H O D N É S I H O T O V É D O K U M E N T Y P Ř E V Á D Ě T D O N Ě J, J E N E J V Í C E P Ř E N O S N Ý A K A Ž D Ý A D R E S Á T, K T E R Ý B U D E S V A Š Í M D O K U M E N T E M P R A C O V A T M Á V Ě T Š Í Š A N C I S E B E Z P R O B L É M Ů D O S T A T K S A M O T N É M U O B S A H U D O K U M E N T U. P D F P R A C U J E P O D O B N Ě J A K O P R I N T S C R E E N, H O D N Ě Z J E D N O D U Š E N Ě Ř E Č E N O, V Š E C H N Y V A Š E Ú L O H Y, K T E R É M U Z A D Á T E P O M O C Í S V Ý C H V E S T A V Ě N Ý C H F U N K C Í A M A T E M A T I C K Ý C H V Ý P O Č T Ů, P Ř E D Ě L Á DO P D F D O K U M E N T U A V Š E C H N Y E L E M E N T Y V N Ě M O B S A Ž E N É J S O U O B J E K T Y, K T E R É M A J Í N A D E F I N O V A N O U B A R V U A P O Z I C I. D Í K Y T É T O M E T O D Ě S E D O K U M E N T V 99% P Ř Í P A D Ů, Z O B R A Z Í N A J A K É M K O L I PC S T E J N Ě. 4. Verze software a formátu Při vytváření učebních materiálů zejména v kancelářských balíčcích od společnosti Microsoft, je důležité dobře zvolit verzi formátu dokumentu. Jelikož se od roku 2007 používá jiný formát a všechny použivané do té doby mohou být už zastaralé, v programech sice existuje zpětná vazba a dokument se vám zobrazí, můžete mít ale jinak uspořádané vložené elemty a můžete se setkat i s automatickou změnou velikosti odstavců, řádkování, písma a se změnou stylu písma. Z toho je jasné že dokument může ve výsledku vypadat úplně jinak, než jak jste ho uložili na svém PC. Proto je dobré mít nejaktuálnější verze programů, ve kterých pracujete, protože v nich jsou už obsaženy nejnovější verze formátů. 6

8 5. Platformy (operační systém) Budeme pracovat s OS Windows: XP Professional, Vista, 7, nebo s OS Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, a jinými OS (operační systém), kde je linuxový kernel a lyší se jen ve způsobu grafického zobrazení samotného Desktopu, na těchto platformách využijeme program OpenOffice (lze ho zpustit i na Windows), který je zdarma. Na MS Windows můžete nainstalovat oba dva kancelářské balíčky MS Office i OpenOffice, ale na linuxových platformách můžete nainstalovat jen OpenOffice kancelářskou sadu, i dnes je v ní možné otevřít dokumenty z MS office balíčků. 6. PDF Creator 6.1. Instalace PDF creator: instalace, krok 1 7

9 PDF creator: instalace, krok 2 Zde zvolte standartni instalaci serverove prvky nebudete ke sve praci potrebovat. PDF creator: instalace, krok 3 8

10 Zde nechte zaškrtnuté části tak jak jsou. Pro běžného uživatele je tato kombinace zcela vyhovující. PDF creator: instalace, krok 4 Tady je nastavení pokud máte na svém PC dostupných více účtů. Pokud ne můžete zvolit nastavení pouze pro současného uživatele. Dále nechte vše zaškrtlé tak jak je na obrázku. Pokud chcete vytvořit 100% provázanost se soubory ve formátu.ps zaškrtněte nezaškrtnuté tlačítko. 9

11 PDF creator: instalace, krok 5 Možnost expresní zvolte jen pokud chcete naistalovat lištu programu AVG antivir do vašeho prohlížeče a samotný antivirový program. Vřele nedoporučuji pokud již antivirový program máte Práce s PDF creatorem Vložení souboru V PDF creatoru je způsob vkládání souborů stejný jako u jiných programů, soubor můžete vložit přes tlačítko, které je na tuto funkci určené vložit soubor, nebo jednoduchým přetažením ze složky do programu. Po vložení souboru se vám zpřístupní nástroje, které lze na soubor aplikovat. 10

12 Tvorba PDF PDF dokument lze tvořit skoro ze všech typů medií a souborů, které znáte, až na beztrátové formáty například z foťáků, videa, nebo pro formáty určené pro práci s konkrétním programem. Vložené soubory jednoduše program převede do formátu PDF hned potom jakmile mu tuto úlohu zadáte tlačítkem create PDF. Dále je vše automatické, program se také umí tvářit jako tiskárna to je pro zjednodušení celého jeho pracovního postupu a pro přímou komunikaci s opravdovou tiskárnou pokud nákou vlastníte. Obrázek:.jpeg,.jpg Výchozí formáty Textový dokument:.doc,.docx,.odt Tabulka:.xls,.xlsx,.ods Video:.avi,.wmv,.mp4 Prezentace:.ppt,.pptx,.pps Webová stránka: html Zvuk:.mp3,.wma Kombinace souborů Při tvorbě PDF dokumentu v PDF creatoru máte možnost skombinovat více souborů a dokumentů do jednoho PDF dokumentu. Ušetříte svoji práci, můžete skombinovat textový dokument a obohatit ho třeba ilustračním obrázkem. Tlačítko pro tuto možnost máte na nástrojové liště programu (kombinuje pouze souboru, které jste jíž přidali do tabulky pro tisk. 11

13 7. Licence Creative Commons 7.1. Co to jsou licence Creative Commons? Licence Creative Commons je soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu, vycházejí z autorského zákona, který je upravuje jako licenční smlouvy ( AutZ). Obliba licencí Creative Commons vychází především z jejich mezinárodní srozumitelnosti. Licenční podmínky, neboli práva a povinnosti uživatele k dílu, jsou graficky vyjádřeny pomocí jednoduchých piktogramů Jak lze Creative Commons využít? Pokud něco tvoříte, například grafiku, fotografii, hudbu pro radost, prezentaci na jednorázovou přednášku, krátké video a chcete, aby ostatní mohli vaši práci dále volně a bezplatně použít zdokonalit, přeložit, použít při výuce, pustit v rádiu, otisknout v novinách zvažte použití některé licence Creative Commons. Vaše autorství zůstane v každém případě zachováno, dílo se bude dále rozvíjet a navíc třeba někomu pomůžete nebo dodáte inspiraci Co je nutné učinit při šíření CC licencovaného díla? Všechny CC licence kladou na šíření díla stejné nároky. Uživatel je povinnen k dílu uvést: jméno, popř. pseudonym autora, a jména dalších osob, které jsou uvedeny jako spoluautoři díla název díla (pokud existuje) URL odkaz na CC licenci Pokud je šířena upravená verze díla, pak je třeba zároveň uvést způsob, jakým bylo dílo upraveno 7.4. Jsou licencovaná díla k mání zdarma? Ano, všechny CC licence jsou bezúplatné. Uživatel je oprávněn nakládat s licencovanými díly tak dlouho, dokud dodržuje licenční podmínky zvoleného typu CC licence. Žádná z CC licencí neobsahuje požadavek na finančního protiplnění za využívání licencovaného díla. 12

14 7.5. Je možné zacházet s dílem nad rámec licenčních podmínek? CC licence jsou poskytovány jako nevýhradní licence. To znamená, že pokud chcete s dílem nakládat nad rámec licenčních podmínek, máte vždy možnost dohodnout se s autorem/poskytovatelem a uzavřít s ním separátní smlouvu. Pokud např. chcete hudební skladby zpřístupněné pod licencí BY-NC (Uveďte autora- Nevyužívejte dílo komerčně) využít způsobem, při kterém vám vznikne zisk (např. prodejem CD nosičů s těmito skladbami), je třeba osobně kontaktovat poskytovatele licence, neboť podmínky licence BY-NC Vám toto užití nedovolují. Dohoda s autorem/poskytovatelem licence má ale vždy přednost Co je to úprava díla? Za úpravu díla se považuje jakýkoliv zásah do obsahové integrity díla, zejména jeho pozměňování, doplňování nebo spojení s jiným dílem. Za úpravu díla se např. považuje překlad literárního díla, obsahová úprava digitální fotografie, použití samplu k vytvoření hudební skladby, nebo synchronizace zvukové a obrazové složky audiovizuálního díla. Změny díla, které nezasahují do jeho obsahové integrity, se za upravené dílo ve smyslu licečních podmínek nepovažují. Sem patří např. změna formátu digitální fotografie či hudební skladby Prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s dílem: Právo dílo šířit (z angl. Share). Tento symbol je společný pro všechny typy CC licencí. Vyjadřuje, že licencovaného dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit dál. Právo dílo upravovat (z angl. Remix). Licence s tímto symbolem opravňuje uživatele k pozměňování či doplňování díla. Umožňuje také celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným dílem. Příkladem úprav může být např. dramatizace, překlad, úprava digitálních fotek, zhudebnění nebo remixování hudebních skladeb. 13

15 7.8. Prvky určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat: Uveďte autora (z angl. Attribution). Opět společný prvek pro všechny licence. Kdykoliv licencovaného dílo nebo jeho úpravu šíříte, je nutno uvést údaje a autorovi a dílu, a to způsobem, jaký autor stanovil. Pokud autor způsob uvádění těchto údajů nespecifikoval, je nutné minimálně uvést jeho jméno (nebo pseudonym, pokud pod ním vystupuje), název díla a odkaz na původní licenci Creative Commons. Pokud šíříte upravené dílo, je třeba také uvést způsob jakým jste dílo upravili. Zachovejte licenci (z angl. Share Alike). Pokud licencované dílo jakkoliv upravíte, máte povinnost výsledek své práce vystavit pod stejnou nebo slučitelnou licenci. Pokud tedy například upravíte fotku, která je vystavena pod licencí CC-BY- SA (viz typy licencí), je nutno pro tuto upravenou fotku použít stejný typ licence CC- BY-SA. Neužívejte dílo komerčně (z angl. Noncommercial) Tento prvek umožňuje nakládat s dílem pouze pro nekomerční účely. Tím se rozumí, že při šírení díla vám nesmí plynout žádný finanční zisk. Za nekomerční využití se považuje výměna díla za jiné (např. prostřednictvím výměnných sítí). Nezasahujte do díla (z angl. No Derivatives). Tento prvek Vám zakazuje jakkoliv dílo upravovat (tzn. dílo pozměňovat či doplňovat, nebo ho jako celé či jeho část zpracovat s dílem jiným). Jedná se o licenčního prvku právo dílo upravovat, který naopak úpravy díla povoluje. Proto se v žádné licenci CC neobjevují tyto dva prvky společně. 8. Zdroje 8.1. Licence creative commons https://creativecommons.org generátor licence (online): https://creativecommons.org/choose/?lang=cs 14

16 Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko 15

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

k tvorbě interaktivních výukových materiálů

k tvorbě interaktivních výukových materiálů k tvorbě interaktivních výukových materiálů Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Autoři: Matematika a její aplikace Matematika Mgr. Věra Štěpová Mgr. Milan Eibl Zdeněk Heteš Název projektu: Registrační

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Tato publikace

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Systémové požadavky... 4 1.2. Instalace... 5 1.3. Windows LiveID...

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů ruského jazyka Kolektiv autorů: PaedDr. Václava

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Praktická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Praktická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých

Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých M i c r o s o f t p r o m a l o t ř í d k y a m a l é š k o l y 1 / 2 0 1 1 Velice si vážíme vaší registrace do komunity Malotřídky.cz. Proto jsme pro členy připravili online workshopy tak, aby z úvodního

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů německého jazyka Regionální skupina SEVER Kolektiv

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Kam

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více