Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal"

Transkript

1 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal

2

3

4 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní reportovací metodikou Global Reporting Initiative (GRI). Ta v souladu s principy udržitelného rozvoje prosazuje dobrovolné zveřejňování environmentálních, ekonomických a sociálních ukazatelů ze strany organizací, zejména soukromých podnikatelských subjektů. Cílem GRI je podpořit transparentnost a důvěryhodnost aktivit spojených s udržitelným rozvojem. Více informací o iniciativě GRI je k dispozici na:

5 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal

6 Obsah Slovo generálního ředitele: Od spontánních impulsů k faktorům udržitelného rozvoje Profil skupiny Udržitelný rozvoj Zásady vztahů se zájmovými skupinami ( stakeholders ) Ekonomická oblast Těžba, výroba a kvalita mosteckého uhlí (MUS) Těžba a úprava hnědého uhlí Ochrana zdraví a bezpečnosti zákazníků Informace o produktech a jakost produktů Péče o zákazníky Dlouhodobá obnova majetku Aplikovaný výzkum a servis spolupráce s VÚHU Finanční přínosy hnědouhelné těžby obcím Prodej uhlí a obchodování s elektřinou Czech Coal a.s Trh hnědého uhlí Trh s elektrickou energií Základní hospodářské ukazatele skupiny Czech Coal v roce 2003 a Environmentální oblast Ochrana životního prostředí při těžbě, zpracování a distribuci hnědého uhlí Ochrana ovzduší Produkce a využití odpadů Využití vedlejších energetických produktů Ochrana vod Sledování kvality hnědého uhlí Monitorování bočních svahů lomu ČSA Měření tuhých znečišťujících látek v ovzduší a hladiny hluku v okolí povrchových lomů Rekultivace území zasažených následky důlní činnosti Stav rozpracovanosti ploch rekultivací do roku Hipodrom Jezero Matylda Náklady na rekultivace Postup rekultivací (mapy) Objem rekultivovaných ploch (ha) - rozpracované i ukončené v daném roce Národní park České Švýcarsko Sociální oblast Společné prvky zaměstnanecké politiky Počty zaměstnanců MUS a dceřiných společností v regionu Odborová organizovanost Význam kolektivních smluv

7 Účast zaměstnanců a odborových organizací v orgánech společností Restrukturalizace Vybrané údaje za výrobní společnosti MUS a dceřiné společnosti Zaměstnanecká politika Mostecké uhelné a.s Sociální a zdravotní oblast Platové podmínky Bezpečnost práce, fluktuace a absence Zaměstnanost Principy řízení zaměstnanosti ( ) Absolventský program Vzdělávání zaměstnanců Spolupráce se školami Regionální politika Program regionální spolupráce Partnerství s obcemi Podpora regionu Celoroční sponzorské aktivity Další významné aktivity regionální spolupráce Příklady pomoci Most naděje nadační fond (sociální charita) Rozvoj výzkumných a vzdělávacích kapacit v regionu Podpora Vysoké školy finanční a správní Výzkum v oblasti udržitelného rozvoje regionu Program Monitoring faktorů udržitelného rozvoje Vybrané výsledky výzkumu Dceřiné společnosti Profily a vybrané oblasti udržitelného rozvoje Czech Coal a.s DTS Vrbenský, a.s RENOGUM NILOS a.s Krušnohorské strojírny Komořany a.s Teplárna Otrokovice a.s Energetika Malenovice, a.s Důl Kohinoor a.s HUMECO, a.s REKULTIVACE a.s HIPODROM MOST a.s MUS Uniservis, spol. s r.o Vybrané ukazatele za rok Přehled ve zprávě zahrnutých indikátorů GRI Ověření Zprávy o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce

8

9 Profil skupiny Czech Coal 6

10 Od spontánních impulsů k faktorům udržitelného rozvoje Slovo generálního ředitele Czech Coal a.s. Naše energetická skupina je dlouhodobě přesvědčena, že se musí umět podělit o část svých prostředků i odborných kapacit a znalostí s celou společností. Odpovědností v sociální oblasti a v oblasti ochrany životního prostředí, která jde nad rámec zákonných povinností, podmiňuje skupina svou dlouhodobou podnikatelskou úspěšnost. Proto začala podporovat výchovné a vzdělávací aktivity a činnosti zaměřené na péči o přírodu, děti a staré lidi. Je spoluzakladatelem největší soukromé vysoké školy v České republice, partnerem národního parku, opakovaně vypisuje grantové programy podpory regionu. Nadstandardní péči o zdraví a protiúrazovou prevenci horníků dokladují obdržené ceny za bezpečnost práce. Výčet těchto aktivit a jejich výsledků by tak mohl pokračovat dále a dále. Otázkou však je, nakolik by byl v této podobě nám, našim partnerům i široké veřejnosti užitečný. Rozhodnutí vedení společnosti i iniciativy zaměstnanců v uvedených projektech vznikaly nejdříve spíše ze spontánních impulsů a potřeb jednat odpovědně, pomáhat a rozvíjet vztahy s naším okolím. V určité fázi jejich rozvoje jsme dospěli k závěru, že je tomu třeba dát řád. Uvědomili jsme si, že vše, co můžeme shrnout pod pojem společenské odpovědnosti firmy, má svým způsobem formu investice. Investujeme do životního prostředí, ale i do lidského a sociálního kapitálu. Metodicky se proto naši činnost snažíme vést v souladu s principy udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj vnímáme jako sladění ekonomické, sociální a environmentální dimenze každodenního života i podnikání. Je to hledání potřebné rovnováhy. Sami vyvíjíme odbornou metodickou činnost v této oblasti. Naše skupina monitoruje stav ukazatelů udržitelného rozvoje a analyzuje jeho faktory v regionech své působnosti. Chce lépe předcházet problémům, vyhodnocovat své přínosy a dopady na okolí, a rozvíjet tak kvalitnější spolupráci se státní správou, obcemi a zájmovými skupinami tam, kde působí. Součástí metodického řízení aktivit naší společenské odpovědnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje je i tato Zpráva. Již při přípravě se pro nás stala užitečnou z hlediska vyhodnocování vlastních aktivit, včetně dopadů a přínosů vůči okolí a všem zájmovým skupinám. Je první naší souhrnnou publikací tohoto druhu a já doufám, že každým dalším rokem podáme ještě inspirativnější přehled o činnosti skupiny Czech Coal. Petr Pudil místopředseda představenstva a generální ředitel Czech Coal a.s. 7

11 Profil skupiny Czech Coal Poslání Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb. Historie skupiny 1993 vznik Mostecké uhelné společnosti, a.s. (MUS), druhé největší hnědouhelné těžební firmy v ČR Představení Energetická skupina Czech Coal zahrnuje obchodníka s energetickými komoditami Czech Coal a.s., především s hnědým uhlím, elektrickou energií, teplem a povolenkami na emise skleníkových plynů. Dále ji tvoří společnost Mostecká uhelná a.s., která je co do objemu těžby druhým největším producentem hnědého uhlí v České republice. Do skupiny také patří řada obslužných společností a majetkové účasti v regionálních teplárnách MUS privatizována skupinou Appian Group 2002 Appian Group a.s. získává licenci obchodníka s energetickými komoditami 2005/03 manažeři MUS Antonín Koláček, Luboš Měkota, Vasil Bobela a Petr Pudil kupují prostřednictvím společnosti Severočeská uhelná a.s. od skupiny Appian Group energetická aktiva v ČR, která zahrnují mimo jiné akciové společnosti Appian Group a Mostecká uhelná Skupina Czech Coal je vlastněna čtyřmi fyzickými osobami (v závorce je vlastnický podíl): Antonín Koláček (40 %) Luboš Měkota (40 %) Vasil Bobela (10 %) Petr Pudil (10 %) Hlavní obory činnosti skupiny obchod s hnědým uhlím obchod s elektrickou energií obchod s teplem obchod s povolenkami na emise skleníkových plynů dobývání nerostných surovin rekultivace a revitalizace krajiny postižené těžbou poskytování souvisejících služeb 2005/04 skupina oznamuje rekordní hospodářské výsledky na hnědouhelném trhu ve výši 1,76 mld. Kč 2005/05 přejmenování Appian Group a.s. na Czech Coal a.s. Vlastnická struktura skupiny 1 Skupina Czech Coal Antonín Koláček (40 %) Luboš Měkota (40 %) Vasil Bobela (10 %) Petr Pudil (10 %) RENOGUM-NILOS a.s. DTS Vrbenský, a.s. HUMECO, a.s. Důl Kohinoor a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. REKULTIVACE a.s. MUS-Uniservis, spol. s r.o. HIPODROM MOST a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Energetika Malenovice, a.s. a další majetkové účasti Mostecká uhelná a.s. Czech Coal a.s. 1 údaje platné k 4. červenci

12

13 Udržitelný rozvoj 10

14 Zásady vztahů se zájmovými skupinami ( stakeholders ) Řízení vztahů se všemi stakeholders skupiny Czech Coal podléhá společným zásadám: vztahy se všemi zájmovými skupinami jsou rozvíjeny při důsledném dodržování zákonných povinností vztahy skupiny Czech Coal a jednotlivých stakeholders jsou založeny na vzájemné informovanosti a transparentnosti jednání princip společenské odpovědnosti skupiny Czech Coal se promítá do vztahů se všemi stakeholders TEPLICE V oblasti společenské odpovědnosti odlišujeme tyto zájmové skupiny s jejich specifickými nároky a potřebami: LITVÍNOV zákazníci zaměstnanci a jejich organizace místní komunity zaměstnavatelské organizace neziskové organizace orgány samosprávy instituce státní správy partneři v oblasti vzdělávání a výzkumu dodavatelé a další obchodní partneři V souladu s tímto členěním existují schválené politiky, programy a vnitřní normy, jimiž se činnost jednotlivých společností skupiny Czech Coal řídí. Tyto činnosti vyžadují náročné odborné vedení a jsou proto řízeny z odlišných organizačních složek. JIRKOV CHOMUTOV Lom Vršany Lom ČSA Důl Centrum MOST BÍLINA Mostecká uhelná a.s. 11

15 Ekonomická oblast Těžba, výroba a kvalita mosteckého uhlí (MUS) (MUS, Sídlo: Most, V. Řezáče 315, PSČ , IČ , Těžba a úprava hnědého uhlí Společnost navazuje na dlouhodobou tradici dobývání hnědého uhlí v severozápadních Čechách. Využívání uhlí se v okolí Mostu datuje od 17. století. V roce 1871 byla ve Vídni založena Vídeňskou směnečnou bankou Mostecká společnost pro dobývání uhlí jako první hnědouhelná akciová společnost v Rakousko-Uhersku. Koncem roku 1945 vznikl n.p. Severočeské hnědouhelné doly (SHD) v Mostě, tento název vydržel až do roku Po rozpadu SHD byla Fondem národního majetku ČR dne založena Mostecká uhelná společnost, a.s. a zapsána do obchodního rejstříku. Společnost vznikla spojením bývalých státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly Hlubina. V souvislosti s klesající poptávkou po hnědém uhlí byly za její existence postupně utlumovány a posléze uzavřeny některé provozy, například Úpravna uhlí Herkules, Lom Most, hlubinný důl Alexander a hlubinný důl Kohinoor. Přesto je v současnosti MUS jedním z rozhodujících producentů této suroviny v České republice. Společnost působí na území o rozloze téměř ha. Těžba uhlí probíhá v současné době v povrchových lomech v lokalitách ČSA a Vršany. Poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR důl Centrum provozuje dceřiná společnost Důl Kohinoor a.s. Výroba a nakládka uhelných produktů je zajišťována ve stávajících zpracovatelských lokalitách, tj. v Úpravně uhlí Komořany a na lokalitě Hrabák. V rámci stávajících tzv. územně ekologických limitů těžby je MUS schopna zásobovat z lomu Vršany nový energetický zdroj cca do roku Dominantním odbytištěm je s 98,5% trh tuzemský. V roce 2004 měla MUS 33,74 % podíl na trhu hnědého uhlí v ČR. Důsledná restrukturalizační opatření, především snižování vlastních nákladů firmy a zvyšování produktivity práce, umožnila přes klesající těžbu uhlí vykazovat rostoucí zisk. Roční odbytová těžba dosáhla v roce 2004 přes 16 miliónů tun. MUS je vlastníkem a také provozovatelem kamenolomu v lokalitě Ležáky, kde se od roku 1990 těží znělec, který je využíván zejména při budování dočasných cest a kolejišť v povrchových lomech ČSA a Vršany. Prodej uhlí podle druhů uhlí (vč. vlastní spotřeby) tříděné hruboprachy topné a prům. směsi těžné tis. t 12

16 Ekonomická oblast Ochrana zdraví a bezpečnosti zákazníků Ochrana zdraví zákazníků a bezpečí při užívaní uhelných produktů se řídí příslušnými vyhláškami, obecnými a speciálními bezpečnostními předpisy, platnými ČSN a ČSN ISO, metodikami a aplikovanými bezpečnostními předpisy jednotlivých odběratelů, provozními řády, technologickými postupy pro činnosti nakládání s uhelnými produkty a spalovací procesy. Výchozím zdrojem informací o možnostech použití produktů a o možných rizicích při nakládání s uhelnými produkty je Katalog mosteckého uhlí 2, který obsahuje garantované jakostní parametry produktů, informativní údaje o ostatních jakostních znacích mosteckého uhlí a z hlediska rizik především základní požárně technickou charakteristiku paliva. Informace o produktech a jakost produktů Základním zdrojem informací o produktech je Katalog mosteckého uhlí 2. Je poskytován všem odběratelům mosteckého hnědého uhlí. Pro každý druh produkovaného uhlí je nezávislou akreditovanou laboratoří zpracována podrobná Požárně technická charakteristika produktu, kterou lze na požádání odběratele v neredukované podobě poskytnout. Z jednotlivých charakteristik je zpracována zjednodušená tabulka údajů základních požárně technických charakteristik paliva, která je pro dostupnost všech odběratelů součástí Katalogu mosteckého uhlí. Nedílnou součástí kupních smluv, uzavřených mezi obchodníkem s mosteckým hnědým uhlím Czech Coal a.s. a odběrateli uhlí, je ustanovení o jakosti dodávaného uhlí, prověřování jakosti a postupu při vadném plnění (reklamace) dodávek, které je přímo v textu smlouvy, popřípadě tvoří její přílohu. Na základě vyžádání se poskytují na konkrétní denní dodávky odběrateli tzv. jakostní certifikáty, které obsahují základní technologický rozbor jakosti, hmotnost dodávky a datum expedice. 2 viz Katalog produktů Na základě požadavku některých odběratelů jsou pravidelně po uskutečněné denní dodávce a po vyhodnocení rozborů vzorků v laboratořích MUS elektronicky zasílány zjištěné kvalitativní hodnoty dodaného paliva. Všem odběratelům jsou poskytovány kvalitativní hodnoty dodaného paliva při fakturaci dodávek. Péče o zákazníky Péče o služby zákazníkům je ve všech segmentech od června roku 2005 převedena do specializované obchodní společnosti Czech Coal a.s., realizační stránka, například distribuce uhlí zůstává dále v MUS. Za účelem zlepšení služeb a kvality dodávek bylo v roce 2005 dokončeno nové parkoviště pro odběr uhlí v Komořanech. MUS spolupracuje s výrobci automatických kotlů Varimatik, Ekoefekt, Karborobot a Dakon, spolupráce probíhá i v oblasti poskytování slev na uhlí vlastníkům těchto kotlů. Pro informaci zákazníků je zřízen zelený telefon na čísle Z pohledu počtu odběratelů mosteckého uhlí by procento úhrad ve stanovené lhůtě činilo 94,5 %, avšak z pohledu váhy množství by toto procento činilo 99,9 %. Dlouhodobá obnova majetku V roce 2004 se intenzivně připravovaly generální opravy velkostrojů. Rok 2005 bude z hlediska výdajů na dlouhodobou obnovu majetku nejvýznamnějším za posledních pět let. Nejmasivnější investice půjdou do strojů v lomu Československá armáda a na dílčí modernizaci Úpravny uhlí v Komořanech. Hlavními dodavateli jsou Krušnohorské strojírny Komořany a společnost Prodeco. V roce 2006 MUS čeká ještě velká generální oprava na lokalitě Vršany. Aplikovaný výzkum a servis - spolupráce s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU) Hlavním nástrojem spolupráce MUS na servisních a výzkumných úkolech je již od roku 1996 Rámcová dohoda s VÚHU o řešení úkolů technických inovací, technické pomoci a zakázkové činnosti. Objem finančních nákladů byl pro jednotlivé RD v letech 1996 až 2005 celkem 195,814 miliónů Kč, z toho je předpoklad pro rok 2005 téměř 11 mil. Kč. Mostecká uhelná je (k ) majitelem či spolumajitelem 7 patentů a 2 užitných vzorů. Finanční přínosy hnědouhelné těžby obcím Těžba hnědého uhlí, kterou provádí od roku 1994 MUS, přináší obcím regionu finanční prostředky za vytěžený nerost, z dobývacího prostoru a za pozemky vyňaté ze zemědělského fondu z důvodu báňské činnosti. Jde o úhrady dle vyhlášky 617/1992 Sb. O podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů a dle zákona č.334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu. Vzhledem k rozpočtovému určení obcí je těžba nerostů významnou podnikatelskou činností, která představuje přímý zdroj finančních prostředků do obecního rozpočtu podle míry aktivity na katastru obce. Od vstupu soukromého kapitálu do MUS získaly obce v sousedství lomů ČSA a Vršany a dolu Centrum jen z úhrad vytěženého nerostu téměř 1,5 miliardy (viz tab.). Výdaje investované do obnovy majetku za léta , kdy ve firmě hospodaří soukromý vlastník rok (záměr) mld. Kč 0,41 0,47 0,31 0,31 0,76 0,84 1,17 13

17 Ekonomická oblast Úhrady za nerost (hnědé uhlí) v tis. Kč Celkem tis. Kč Most , , , , , , ,00 Vrskmaň 2 385, , , ,75 174,25 0, ,50 Strupčice 4 536, , , , , , ,50 Horní Jiřetín 643, , , , , , ,25 Malé Březno 8 973, , , , , , ,75 Litvínov 9,00 77,50 60,75 4,50 0,00 0,00 151,75 Mariánské Radčice 1 283,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Úhrady MUS (a Dolu Kohinoor a.s.) v letech a velikost částky zůstávající v regionu Důvod platby Instituce, která prostředky Celková částka Z toho částka přerozděluje obcím (mil. Kč) pro obce v regionu (mil. Kč) Úhrady za odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (40 % dotčeným obcím a 60 % SF ŽP ČR 3 ) Finanční úřad 533,35 213,34 Úhrady z vytěženého nerostu - uhlí (od roku % dotčeným obcím a 25 % státnímu rozpočtu ČR) Báňský úřad 861,85 500,14 Úhrady z dobývacího prostoru (100 % dotčeným obcím) Báňský úřad 29,39 29,39 Dobrovolně poskytnuté prostředky v rámci regionální spolupráce Prostředky z regionální spolupráce MUS od roku CELKEM (regionální spolupráce + úhrady) Státní fond životního prostředí České republiky 14

18 Ekonomická oblast Prodej uhlí a obchodování s elektřinou Czech Coal a.s. Trh hnědého uhlí Na celkové produkci hnědého uhlí v ČR v roce 2004 ve výši 48 miliónů tun se podílí MUS 33,74 %. Prodej uhlí prostřednictvím Czech Coal a.s. je směrován do tří segmentů trhu do elektrárenských společností, do segmentu tepláren a firemních elektráren a do segmentu tříděných druhů uhlí pro vytápění domácností. Z hlediska sortimentní skladby produkce společnosti dominuje výroba a prodej topných směsí. Prodej tříděných druhů představuje přibližně 6 % celkových prodejů. Tříděné druhy uhlí jsou prodávány převážně malospotřebitelům. Mezi odběratele tříděného, ale i prachového uhlí patří průmyslové a komunální teplárny. Do energetiky směřují průmyslové a topné směsi. Mimo tyto standardní druhy společnost produkuje palivo pro fluidní spalování, jež je šetrnější k životnímu prostředí. Základní hospodářské ukazatele skupiny Czech Coal v roce 2003 a 2004 (v tisících Kč) (výsledky jsou konsolidované po auditu jednotlivých společností skupiny) Rozdíl Konsolidované tržby Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Počet zaměstnanců Trh s elektrickou energií Obchodování s elektrickou energií Czech Coal a.s. bylo zahájeno v roce 2002, tj. v nejkratším možném zákonném termínu po otevření trhu s elektřinou v ČR. Po úspěšném naplnění prvotního cíle obchodu s elektrickou energií, kterým bylo zajištění výhodného nákupu / prodeje elektrické energie pro členy skupiny, začal dynamický rozvoj obchodování s obchodními partnery v ČR i zahraničí. V letech vzrůstal objem obchodu přibližně dvojnásobně, obchod s elektrickou energií se tak stal nejdynamičtěji se rozvíjejícím oborem podnikání skupiny. Plánovaný objem obchodu pro rok 2004 ve výši GWh byl překročen o více než 100 GWh. Dnes disponuje společnost Czech Coal a.s. širokou nabídkou produktů a služeb a s tím souvisejícím stabilním portfoliem spokojených obchodních partnerů. 15

19 Environmentální oblast Ochrana životního prostředí při těžbě, zpracování a distribuci hnědého uhlí Emise znečišťujících látek v MUS a poplatky za emise Péče o životní prostředí je v Mostecké uhelné a.s. (MUS) přednostně orientována na prevenci vzniku negativních vlivů vyvolaných těžební činností. Významně k ochraně životního prostředí přispívá i kvalita produkovaného hnědého uhlí. Pravidelně jsou zveřejňovány údaje o vlivu činnosti společnosti na životní prostředí. Produkce odpadů i emisí znečišťujících látek má od roku 1994 klesající trend. Péče o životní prostředí se projevuje v následujících činnostech: dodržování zákonných emisních limitů u zdrojů znečišťování ovzduší, provádění pravidelných měření dodržování provozních řádů u zdrojů znečišťování ovzduší, vodohospodářských zařízení a zařízení na odstraňování odpadů zvyšování účinnosti čistíren odpadních vod, například rekonstrukce čistíren, a dodržování kvality vypouštěných důlních a odpadních vod shromažďování odpadů vhodných pro další využití a přednostní využívání odpadů a zařízení pro recyklaci odpadů evidence a řízené nakládání se zařízeními s možným obsahem PCB a jiných nebezpečných látek průběžné sledování kvality hnědého uhlí využití tuhých zbytků po spalování mosteckého uhlí a produktů odsíření pravidelná měření tuhých znečišťujících látek v ovzduší a měření hladiny hluku na hranicích pásma hygienické ochrany v okolí povrchových lomů monitorování stavu bočních svahů lomu ČSA sanace a rekultivace území zasažených následky důlní činnosti. Ochrana ovzduší V roce 2004 provozovala MUS 25 zařízení označených podle zákona o ochraně ovzduší jako zdroje znečišťování. Do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší jich patří 18 (8x úpravna uhlí, 2x kotelna, 2x ohně a zápary v lomech, 6x čerpací stanice PHM). Jako samostatné střední zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány brusky v počtu 202. Malých zdrojů znečištění bylo provozováno 7 (3x vyrovnávací skládka uhlí, 1x překladiště aglomerátu, 3x kotelna). Navýšení množství emisí v roce 2004 oproti roku 2003 je způsobeno tím, že MUS převzala v červenci 2004 od Dolu Kohinoor a.s. nový zdroj znečišťování ovzduší - kamenolom. uhlí ,2 624,2 379,8 375,2 377,8 195,4 123,1 172,8 114,5 51,1 22, poplatky za emise (tis. Kč/rok) 39,8 34,0 32,6 50,9 42,3 9,9 14,3 9,5 7,8 9,7 11, Produkce a využití odpadů Celková produkce odpadů v roce 2004 činila tun, z toho nebezpečných odpadů bylo 1 321,041 tuny. V podzemních prostorách a na povrchu terénu byl využit odpad vlastní produkce, převážně z demolic staveb. Jednalo se o ,325 tun odpadu, což je cca 61,2 % celkové roční produkce odpadů MUS. Ve srovnání s rokem 2003 došlo k 20% nárůstu množství odpadů využívaných v podzemních prostorách a na povrchu terénu množství emisí znečišťujících látek (tun/rok) těžba uhlí (v tis. tun/rok) 0 emise poplatky za emise 16

20 Environmentální oblast uhlí , , ,6 Využití vedlejších energetických produktů V procesu spalování hnědého uhlí pro výrobu elektřiny a tepla vzniká kromě popela také popílek z elektrostatických filtrů a tzv. energosádrovec jako produkt odsíření spalin. MUS poskytuje svým odběratelům služby v podobě zpětného odběru a využití popílku a energosádrovce. MUS produkty po spalování uhlí využívá dvěma způsoby. (1) Upravené certifikované granuláty, stabilizátory a aglomeráty určené ke zlepšení geomechanických vlastností zemin použitelné k zakládání na výsypky. (2) Neupravené produkty kategorizované jako odpad jsou používány při splnění legislativních podmínek do výsypných prostor. Některé z těchto neupravených produktů, jako je Produkce odpadů v MUS 72,6 54,0 37,4 48,9 49,6 21,2 28,1 26, množství odpadů (tis. tun/rok) těžba uhlí (v tis. tun/rok) např. škvára, jsou využívány k budování dočasných komunikací v povrchových dolech, tras dálkové pasové dopravy a podobně. Všechny materiály využívané k výše uvedeným účelům splňují legislativní podmínky. Ochrana vod V oblasti ochrany vod splňovaly všechny odpadní, důlní a povrchové vody, odvedené do veřejných vodotečí, náležitosti příslušných rozhodnutí vydaných vodoprávními orgány. Ze všech čerpacích stanic důlních, povrchových a podzemních vod v MUS bylo vyčerpáno a odvedeno do vodotečí 0 odpady m 3 vod. Z tohoto množství bylo před vypouštěním upraveno m 3. Z čistíren odpadních vod (ČOV) bylo celkově po vyčištění vypuštěno do veřejných vodotečí m 3 odpadních vod. Zbytek (5 122,19 tis. m 3 ) nevyžadoval úpravu před vypuštěním. Sledování kvality hnědého uhlí Do katalogů o kvalitě uhlí 4, obchodních nabídek a v dodací dokumentaci každé dodávky uhlí určené pro obyvatelstvo uvádí výrobce maximální obsah veškeré síry v bezvodém stavu, průměrný obsah popela v bezvodém stavu, průměrný obsah veškeré vody v původním stavu, chemický rozbor popela, radioaktivitu, obsah chloru a fluoru, obsah minimální výhřevnosti v původním stavu a deklaruje dodržení odpovídající hodnoty maximální měrné sirnatosti. Monitorování bočních svahů lomu ČSA S vytvářením monitorovacího systému bočních svahů lomu ČSA se započalo v 80. letech. Na základě výsledků bylo v letech rozhodnuto o ponechání dvou stabilizujících pilířů Jezerka a Jezeří. Z výsledků měření lze doložit, že stabilita pevného jádra Krušných hor (krystalinikum) není ovlivněna těžbou. Ostroh se zámkem Jezeří je stabilní, ponechaný pilíř představuje dostatečnou oporu. Nový automatický měřící systém nainstalovaný na konci roku 2004 (v provozu od ) průběžně vyhodnocuje pozorovací body, kterých je na bočních svazích lomu ČSA celkem 40. Systém pokrývá celý odkrytý boční svah pilíře Jezeří pod arboretem. Efektivitu tohoto systému ukázal sesuv ze dne , kdy došlo k včasnému varování, tudíž nebyla ohrožena bezpečnost zaměstnanců a byly minimalizovány materiální škody

21 Environmentální oblast Měření tuhých znečišťujících látek v ovzduší a hladiny hluku v okolí povrchových lomů Úroveň hlučnosti a koncentrace prašných emisí v životním prostředí obcí může být ovlivněna těžbou v povrchových lomech. Pro zjištění aktuálního stavu jsou prováděna pravidelná měření. Z výsledků měření vyplývá, že nejvyšší přípustná koncentrace prachu na hranicích pásem hygienické ochrany obcí nebyla překročena. Na základě rozhodnutí stavebních úřadů, při respektování podmínek závazných posudků krajské hygienické stanice, jsou prováděna pravidelná noční měření hluku. Ekvivalentní hladina hluku naměřená v blízkosti sídel sousedících s povrchovou těžbou je v souladu s platnými právními předpisy. Měřící stanoviště u obcí Imisní situace na hranicích pásem Lom Vršany Lom ČSA hygienické ochrany obcí (rok 2004) Strupčice Vrskmaň Horní Jiřetín osada Černice Imise suspendovaných částic PM10 průměrné 24 hodinové koncentrace m -3 45/38,7 48/31 29/18,7 - naměřená maxima/průměr Naměřená průměrná ekvivalentní hladina hluku L Aeq ve venkovním prostoru db (A) 36,9 37,2 a 39,1* 35,9 a 42,5* *Poznámka: V obci Vrskmaň se měří hluk na dvou místech (Obecní úřad a čp.47), rovněž i v osadě Černice (čp.107 a čp.101). 18

22 Environmentální oblast Rekultivace území zasažených následky důlní činnosti Stav rozpracovanosti ploch rekultivací do roku 2004 MUS se souběžně s těžbou zabývá rekultivacemi a cílevědomě připravuje zahlazování důlní činnosti v dlouhodobém předstihu. Postupně dochází k radikálnímu snižování rozlohy území dotčeného a využívaného přímo pro těžbu. V současné době MUS působí na území o rozloze téměř ha. Toto území představuje zejména dva povrchové lomy a jeden hlubinný důl (dceřiná firma Důl Kohinoor a.s.). Přibližně na 25% tohoto území současně probíhají rekultivační a sanační práce. Provedením rekultivací se naplňuje závěrečná etapa báňské činnosti dle ustanovení zákona č. 44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství. Projekty rekultivací jsou realizovány se souhlasem samospráv obcí a na základě schválení orgánů státní správy. Lesnická rekultivace se provádí převážně z původních dřevin (javor, lípa, olše, dub, jasan, atp.) s cílem obnovení původní krajiny. Rekultivační činnost úzce souvisí s oblastí společenské odpovědnosti firmy: MUS rekultivačním procesem vytváří nejen novou krajinu formou zemědělských pozemků a kultur, lesů, vodních ploch a toků, ale vytváří také území určená zejména k rekreačním a sportovním účelům. Vznikají i zcela nové krajinné prvky, jezera, novotvary převýšených výsypek, které v kontaktu s městy a obcemi předznamenávají nové využití této krajiny. Na lokalitách MUS bylo k termínu dokončeno od počátku provádění rekultivačních prací 5 281,72 ha rekultivovaných ploch. Z toho za dobu existence společnosti, tedy od počátku roku 1994, bylo ukončeno a předáno k užívání 2 364,79 ha, zbylou část financoval stát z prostředků na odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací. Náklady na rekultivace postupně od roku 1998 klesají z důvodu dokončení rekultivace vnějších výsypek a dále i díky předání (k ) rozsáhlých ploch (lom Ležáky, lokalita dolu Kohinoor) pod Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Hipodrom Hipodrom je součástí areálu rekultivačního parku Velebudice, který patří mezi špičkové projekty tzv. české rekultivační školy. Velebudická výsypka patří mezi největší výsypky o celkové výměře 790 ha. Mezinárodně uznávaná dostihová dráha vybudovaná na výsypce představuje evropskou výjimku. Poprvé na mosteckém hipodromu běželi koně v roce Dnes patří hipodrom do kategorie A, kam se v ČR řadí už jen tři další závodiště: Velká Chuchle v Praze, Pardubice a Karlovy Vary. Smysl rekultivace - vrátit plochám výsypky jejich společenský význam, se zde v roce 2004 nepochybně naplnil. Návštěvnost 40 akcí dosáhla osob. Jezero Matylda Lom Matylda ukončil činnost v roce 1976, zasažené uzemí představovalo rozlohu přes 500 ha. Vodní nádrž Matylda byla dokončena v roce 1992 (ustálení vodní hladiny 2000), má 39 ha a obyvatelé města Most ji využívají k rekreačním účelům. Celková plocha dotčená těžbou Celková plocha dotčená těžbou MUS, vč. rekultivací (ha) 19

23 Environmentální oblast Náklady na rekultivace Celkem Náklady MUS (mil. Kč) Náklady státu (mil. Kč) Celkem (mil. Kč) Vráceno k užívání MUS (ha) Celkově vráceno k užívání (ha) Pro rok 2005 MUS předpokládá, že v rámci sanací a rekultivací bude na plochách jejích těžebních lokalit provedena práce ve finančním objemu 121 milionů korun. 20

24 Environmentální oblast Postup rekultivací, stav k Lom ČSA 21

25 Environmentální oblast Postup rekultivací, stav k Lom Vršany 22

26 Environmentální oblast Objem rekultivovaných ploch (ha) - rozpracované i ukončené v daném roce zemědělská lesní vodní ostatní celkem Národní park České Švýcarsko Národní park České Švýcarsko o rozloze osmdesát kilometrů čtverečních byl vyhlášen k 1. lednu 2000 jako čtvrtý národní park v České republice. Hlavním předmětem ochrany Národního parku České Švýcarsko jsou unikátní skalní útvary a množství vzácných rostlinných a živočišných druhů. Celek národních parků České a Saské Švýcarsko pak představuje reprezentativní ukázku kvádrových pískovců, která co do rozsahu nemá v Evropě obdoby. Proto má tento region ambice být zapsán v seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Zapojení Czech Coal do projektů našeho nejmladšího národního parku je vyjádřením hlubokého vztahu energetické skupiny k regionu, ze kterého čerpá svoji hospodářskou sílu. Tímto skupina Czech Coal významně pomáhá regionu udržet rovnováhu v oblasti životního prostředí při jeho šetrném ekonomickém a sociálním rozvoji. Skupina Czech Coal, Správa Národního parku České Švýcarsko a Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko uzavřely na léta dohodu o partnerství, která národnímu parku přináší částku 12 mil. Kč. Spolupráce navíc pomáhá národnímu parku úspěšně získávat prostředky z finančních zdrojů UNESCO a EU. 23

27 Sociální oblast Počty zaměstnanců Mostecké uhelné a.s. a dceřiných společností* vyjádřené jako podíl z obyvatel, kteří měli zaměstnání (data k dubnu 2005) Klášterec nad Ohří Hora Svatého Šebestiána Výsluní Radonice Rokle Vilémov Křimov Kalek Blatno Chbany Pětipsy Libědice Račetice Březno Brandov Hora Svaté Kateřiny Boleboř Jirkov Otvice Vysoká Pec Nová Ves v Horách Vrskmaň Chomutov Místo Pesvice Strupčice Černovice Málkov Všestudy Spořice Spořice Údlice Droužkovice Bílence Všehrdy Nezabylice Kadaň Hrušovany Horní Jiřetín Klíny Malé Březno Litvínov Havraň Český Jiřetín Meziboří Lom Louka u Litvínova Mariánské Radčice Most Brňany Obrnice Lišnice Polerady Bečov Volevčice 1-3 % 3-6 % 6-10 % % % * Důl Kohinoor a.s., RENOGUM-NILOS a.s., DTS Vrbenský, a.s., Krušnohorské strojírny Komořany a.s., REKULTIVACE a.s., HUMECO, a.s. Želenice Patokryje Lužice Korozluky % % Skršín Bělušice více než 25 % Společné prvky zaměstnanecké politiky Mostecká uhelná a.s. (MUS) a její dceřiné společnosti, zejména DTS Vrbenský, a.s., RENOGUM-NILOS a.s., Důl Kohinoor a.s., Krušnohorské strojírny Komořany a.s., HUMECO, a.s., REKULTIVACE a.s., patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v severočeském regionu. Poskytují práci více než 6,5 tisíci zaměstnancům, kteří tvoří téměř 10 % zaměstnaných obyvatel bývalého okresu Most a 3 % okresu Chomutov. Další společnosti: Czech Coal a.s. sídlí v Praze, Teplárna Otrokovice a.s. a Energetika Malenovice, a.s. v okrese Zlín. Odborová organizovanost Odborová organizovanost stále klesá, a to jak v Mostecké uhelné, tak v dceřiných společnostech. MUS měla v roce 2001 v odborech 65 % a v roce 2004 už jen 46 % zaměstnanců. Naproti tomu náklady spojené s odborovou organizací v MUS činily v roce 2004 více než 3,3 mil. Kč. V rámci MUS a dceřiných organizací působí 3 odborové organizace: a) základní organizace Odborového svazu železničářů - Závod kolejové dopravy b) základní organizace Českého odborového svazu severozápadních energetiků el. Počerady c) sdružení odborových organizací MUS (SOO MUS), v rámci kterého jsou sdruženy územní odborové organizace. Ve společnostech REKULTIVACE a.s., MUS Uniservis, spol. s r. o. a Czech Coal a.s. nejsou odbory činné, v těchto společnostech není rovněž uzavírána kolektivní smlouva. Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce a vnitřními předpisy, popř. pracovním řádem. 24

28 Sociální oblast Společnost Mostecká uhelná a.s. DTS Vrbenský, a.s. RENOGUM-NILOS a.s. HUMECO, a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Důl Kohinoor a.s. Odborová organizovanost v roce % 52 % 31 % 43,8 % 33,2 % 55,7 % Význam kolektivních smluv Nad zákonné vymezení v zákonech ČR, zejména Zákoníku práce a bezpečnostních předpisů, je podstatná část pracovně právních podmínek upravována v kolektivních smlouvách. Kolektivní smlouvy a jejich dodatky upravují řadu nadstandardních podmínek pro zaměstnance. Jde zejména o oblasti sociální, personální a mzdové (13. a 14. plat, zvýšení mzdy o míru roční inflace, odstupné aj.), zahrnující informace, konzultace a vyjednávání se zaměstnanci o změnách a restrukturalizacích, zásady rovných příležitostí, sociální náklady společností a oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Tyto závazky se spolu s obecně závaznými předpisy v jednotlivých oblastech promítají do podrobnějších pravidel (vnitřní normy), ať už formou společných komisí a výborů, které zahrnují i zástupce zaměstnanců či do postupů záznamu (např. o úrazech a onemocněních z povolání), formách a procesních pravidlech různých typů oznámení a stížností. Pravidla stanovená v kolektivních smlouvách a jejich dodatcích se vztahují na všechny zaměstnance společností. Oblast bezpečnosti práce je pečlivě monitorována, pololetně se publikuje měsíční přehled úrazovosti a nemocí z povolání. Pravidelnými školeními, kontrolou a důrazem na dodržování předpisů usiluje společnost o co nejnižší počet úrazů. Účast zaměstnanců a odborových organizací v orgánech společností V MUS jsou do dozorčí rady voleni dva zástupci zaměstnanců. Odborové organizace mají své vlastní odborné orgány, například komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), do kterých si zvou zástupce vedení společnosti. Zároveň jsou členy komisí, které má ustaven zaměstnavatel, zejména v odškodňovacích komisích, v havarijních komisích, stravovací komisi, komise při rozhovorech při uvolňování z důvodů organizačních změn, dále i v bezpečnostních komisích při bezpečnostních prověrkách. 25

29 Sociální oblast Restrukturalizace MUS začala s restrukturalizací kvůli zajištění konkurenceschopnosti už před sedmi lety. Organizační změny se od roku 1999 do 2004 týkaly tisíců zaměstnanců, jejich počet byl snížen v MUS ze v roce 1999 na v roce Mnohým z nich bylo nabídnuto další pracovní uplatnění v rámci dceřiných společností MUS, významná část odešla do důchodu. Pro ostatní znamenala organizační změna odstupné podle Kolektivní smlouvy. V souladu s poskytováním příspěvku souvisejícího s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví, který vláda schválila svým nařízením v roce 2001, MUS (i Důl Kohinoor a.s.) požádala o poskytnutí finančních prostředků na jeho krytí pro uvolňované pracovníky - v průměru pro 197 osob. Ti pobírají měsíční příspěvek ve výši korun. Podle nařízení vlády 278/2001 budou příspěvek dostávat 3 roky. Vybrané údaje za výrobní společnosti - Mostecká uhelná a.s. a dceřiné společnosti Společnosti v roce 2004 Mostecká DTS Vrbenský, a.s. RENOGUM-NILOS a.s. HUMECO, a.s. Krušnohorské strojírny Důl Kohinoor a.s. REKULTIVACE a.s. MUS-Uniservis, uhelná a.s. Komořany a.s. spol. s r.o. Počet zaměstnanců (sezónně přes 125) 29 % celkové fluktuace 5,91 % 6,74 % 7,88 % 11,92 % 14,74 % 32,45 % 116 % 32,97 % Absence z důvodu nemoci (% z celkového odpracovaného času) 4,58 4,87 6,54 5,23 4,52 6,84 4,29 4,43 Prům. měsíční příspěvek na penzijní připojištění Kč Závodní stravování % podíl strávníků 82,

30 Sociální oblast Zaměstnanecká politika Mostecké uhelné a.s. MUS je největším zaměstnavatelem v rámci skupiny Czech Coal i v samotném regionu Mostecka. Své postavení dokazuje mimo jiné i péčí o své zaměstnance. K nejvýznamnějším položkám sociální oblasti patří zdravotní preventivní péče o zaměstnance, závodní stravování, rekreace, penzijní připojištění, smluvní doprava a příděl ze zisku společnosti na sociální fond. Sociální a zdravotní oblast MUS poskytuje svým zaměstnancům celou řadu nadstandardních výhod. Pravidelně jim je vyplácen třináctý a čtrnáctý plat, zaměstnavatel nabízí i celou řadu dalších služeb ze svého sociálního programu. Nejedná se pouze o sociální fond, jehož rozpočet je každoročně součástí kolektivního Sociální náklady 2004 v MUS (celkem tisíc Kč) Sociální fond MUS 2004 (celkem tisíc Kč) zdravotní péče rekreace dětská rekreace rodinná příspěvek na záv. stravování příspěvek na sportovní činnost sociální výpomoci půjčky na bytové zařízení odměny a dary příspěvek na penzijní připojištění org. společenských akcí práce s důchodci závodní preventivní péče 0,8 % příspěvek na penzijní připojištění 19,5 % příspěvek na závodní stravování 30,5 % rekondiční manažerské pobyty jubilejní odměny 0,2 % 5 % čerpání sociálního fondu 16,9 % ochranné nápoje a vitaminové preparáty 3,3 % smluvní autobusová doprava 9,7 % služby spojené se závodním stravováním 14,2 % vyjednávání, ale i další výhody, financované z nákladů společnosti, které jdou velmi často nad rámec stanovený zákony. Průměrné sociální náklady činily v součtu za rok 2004 v průměru Kč na zaměstnance. Společnost přispívá nad rámec zákonných povinností na: Aktivity v rámci Programu zdraví v roce 2004 dosáhly téměř 2 mil. Kč. Limit příspěvku firmy na jednoho zaměstnance činil korun. Program Zdraví vznikl na podzim roku Závodní stravování z nákladů organizace (55 %). Doprava do zaměstnání - 14 speciálních autobusových linek z Chomutova, Mostu a Litvínova. Náklady za rok 2004 na jednoho zaměstnance činily Kč (celkem téměř 6,2 mil. Kč). Dětská rekreace, v roce 2004 pro 836 dětí zaměstnanců. Příspěvek na penzijní připojištění, v průměru 289 Kč, pobírá 3667 zaměstnanců. Půjčky a sociální výpomoci. Příspěvek na mimořádné odměny při životních jubileích zaměstnanců. 27

31 Sociální oblast Z výsledků průzkumu mezi téměř 700 zaměstnanci MUS Složení průměrného výdělku ( Kč) v roce 2004 Zaměstnanci nejvíce preferují tyto oblasti sociálního programu: 1. Příspěvek na penzijní připojištění (72,3 %) 2. Program Zdraví (70 %) 3. Příspěvek na stravování (59 %) Srovnání sociálního programu s jinými společnostmi v regionu: 52,8 % považuje program MUS za lepší 28,1 % za srovnatelný 17 % neví, nemá srovnání 2 % se domnívá, že je horší 9,05 % odměny 11,91 % prémie 11 % náhrady mzdy 4,5 % příplatky Platové podmínky V roce 2004 dosáhl průměrný výdělek (bez smluvních mezd) v MUS Kč. Průměr v okrese Most je Kč a celostátní průměr Kč. Více než čtyři a půl tisíce zaměstnanců MUS obdrželo v roce 2004 další platy: 13. (v průměrné výši korun na zaměstnance) i 14. plat (v průměrné výši korun na zaměstnance). Třináctý plat je firmou vnímám jako fixní příspěvek na dovolenou zaměstnanců. Z výsledků průzkumu mezi téměř 700 zaměstnanci MUS: Výrazně stoupl počet zaměstnanců, kteří považují systém odměňování za spravedlivý (ze 44 % v r na 73 % v r. 2004), 64 % respondentů se domnívá, že prémie jsou poskytovány spravedlivě. 63,54 % tarifní mzda Bezpečnost práce, fluktuace a absence Procento přesčasové práce od roku 2002 klesá, v absencích z důvodu nemoci byl zaznamenán pokles oproti roku 1997 na polovinu v roce

32 Sociální oblast Vývoj úrazovosti a pracovní neschopnosti Rok Počet zaměstnanců (měsíční průměr) z toho žen Počet registrovaných úrazů Pracovní neschopnost (kalendářní dny) Úrazová četnost 1,636 1,43 1,334 1,034 1,028 Průměrné % pracovní neschopnosti 0,376 0,287 0,213 0,145 0,195 Průměrný počet kal. dnů prac. neschopnosti na jeden úraz Absence z důvodu nemoci (% z celkového odpracovaného času) 6,7 6,4 6,15 5,7 4,58 Zaměstnanost Od vzniku MUS v roce 1993 (1. 11.), kdy zaměstnávala pracovníků, vykazuje společnost k zaměstnanců. Významnou skutečností je vzrůstající přijímání absolventů škol a učilišť do pracovního poměru, kvalifikační struktura vykazuje stálý pokles zaměstnanců se základním vzděláním a vzestup podílu středoškoláků. Principy řízení zaměstnanosti ( ) Mezi nejvýznamnější pravidla patří obsazování volných míst nejprve z vnitřního trhu MUS, dále z dceřiných společností a posléze z vnějšího trhu práce. Cílem je maximálně využít vnitřních zdrojů s podporou dobrovolné aktivní fluktuace zaměstnanců. Základním principem pro obsazování míst z vnějšího trhu je zlepšení kvalifikační a věkové struktury zaměstnanců. S tímto cílem jsou realizovány absolventské programy pro absolventy SŠ a VŠ na vytipovaná pracoviště. Ve spolupráci s ISŠT Velbudice je prováděn i výběr učňů na provozní praxi. Pokud jsou místa vhodná pro absolventy, jsou přijímáni přednostně. Absolventský program Výrazný rozvoj absolventského programu nastal v roce Firma tímto způsobem nabízí dostudovaným mladým lidem první možnost získat pracovní zkušenosti, ale také mezi nimi hledá nové, perspektivní zaměstnance. Do výběrového řízení se přihlásilo 170 absolventů středních a vysokých škol zejména z okresu Most a Chomutov. Roční pracovní smlouvu v rámci programu po pečlivém výběru získalo 15 zájemců. Do pracovního poměru nastupovali postupně od května do září. Náklady na jednoho absolventa činily přes 73 tisíc Kč. Pěti absolventům byl změněn jejich absolventský program na standardní pracovní poměr, třem byl program prodloužen. 29

33 Sociální oblast Vzdělanostní struktura MUS v roce 2004 ZŠ 17 % vyučen 53 % vyučen s maturitou 5 % SŠ 20 % VŠ 5 % Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání bylo v roce 2004 zaměřeno na profesní a rozvojové aktivity pro zaměstnance MUS a dceřiných společností. Celkem je evidováno 834 vzdělávacích akcí, zaměstnanců MUS se zúčastnilo alespoň jedné vzdělávací akce. Průměrné náklady na vzdělání na jednoho zaměstnance i na účastníka rostou. V roce 2004 činil podíl nákladů na vzdělávání z objemu mzdových prostředků 0,671 %. Do systému vzdělávání patří i externí aktivity, kterých od roku 2000 neustále přibývá. Počet zaměstnanců, kteří se zúčastnili alespoň jedné vzdělávací akce v roce 2004, představuje 51,8 %, celkové náklady na vzdělávání činily přes 7,5 mil. Kč, průměrné náklady na jednoho zaměstnance Kč, což je více než 50% nárůst oproti roku MUS podporuje u svých zaměstnanců částkou na studijní příspěvky (přes 600 tisíc v r. 2004) další vzdělávání i formou studia při zaměstnání. V roce 2004 se podpora týkala 35 zaměstnanců. Spolupráce se školami V roce 2004 poskytla MUS následující možnosti spolupráce studentům a žákům v rámci vzdělávání: stáže, diplomové práce (10), odborné praxe studentů (79), praktické vyučování žáků (47). Náklady na praktické vyučování činily více než 330 tisíc korun. 30

34 Sociální oblast projekty v oblasti životního prostředí 3,7 % Mostecká uhelná a.s. - zaměření programu regionální spolupráce 2004 (Celkem 28 mil.) resocializace rekultivací (Hipodrom) 42,3 % jiné (odborné svazy, konference, seminář) 1,8 % Regionální politika Mostecká uhelná a.s. (MUS) si je vědoma odpovědnosti vůči regionu, v němž působí. Jako významný zaměstnavatel a prosperující firma považuje za velmi důležité využít své ekonomické síly ve prospěch zkvalitnění života obyvatel Ústeckého kraje, zejména Mostecka, ale v posledních letech i Chomutovska a Teplicka. Oblast společenské odpovědnosti firmy je v MUS naplňována v několika samostatných programech a činnostech. Se společenskou odpovědností firmy v regionu souvisí řada aktivit ovlivňujících život v obcích, především: zaměstnanecká politika, sledování a řešení hlavních environmentálních vlivů, rekultivace, finanční prostředky plynoucí z těžby obcím, které jsou v jiných kapitolách. Regionální spolupráce představuje dobrovolnou aktivitu společnosti, která je zřetelně vymezena je to úsilí o zlepšení kvality života obyvatel v regionu i podpora a rozvoj výzkumných a vzdělávacích kapacit v regionu. vybavení a vzdělávací akce MŠ, škol. a VŠ 8,1 % mimoškolní vzděl. dětí a mládeže 1,3 % sport, zejm. dětí a mládeže 7,1 % profesionální sport 8,8 % zdravotní péče 4,7 % kulturní akce, amatérské soubory kulturní instituce, 10,0 % památky, publikace 10,0 % sociální péče (domovy dětí a seniorů, integrace) 2,0 % Program regionální spolupráce Dárcovství a sponzoring byly součástí nevýrobních aktivit MUS již od doby vzniku společnosti v roce Proto, aby se jí touto činností dařilo napomáhat tam, kde region podporu potřebuje nejvíce, vznikl v roce 2002 rozsáhlý projekt Regionální politika, díky jemuž jsou podporovány desítky kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit, včetně projektů v sociální oblasti, zdravotnictví a vzdělávání. V letech 1998 až 2004 bylo věnováno do regionu přes 250 miliónů korun. O výběru projektů určených k podpoře rozhoduje vrcholný management MUS a akcionáři, podklady připravuje odbor komunikace. V roce 2004 věnovala MUS na regionální spolupráci více než 28 miliónů Kč, podpořeno bylo přes 200 projektů. Výběr projektů je činěn s ohledem na výstupy z výzkumu mínění obyvatel Ústeckého kraje. 31

35 Sociální oblast Poskytnuté částky v % dle typu smlouvy 29,1 58,5 12,4 darovací smlouvy smlouvy o reklamě smlouvy o sponzorství Co si z pohledu obyvatel Ústeckého kraje v roce 2003 zasluhovalo největší podporu (%) Zdravotnictví a sociální oblast 26,1 Ekologie 23,3 Školství a vzdělávání 17,7 Sport 11,6 Kultura 10,0 Volný čas 7,6 Jiné 2,0 Neví 1,6 32

36 Sociální oblast Program Regionální spolupráce je realizován ve třech oblastech: 1. Partnerství s obcemi Základem velkorysého projektu jsou rámcové dohody o spolupráci s městy a obcemi, v roce 2005 již s 12 obcemi a městy Mostecka a Chomutovska: Mostem, Litvínovem, Mezibořím, Loukou u Litvínova, Lomem, Horním Jiřetínem, Vysokou Pecí, Mariánskými Radčicemi, Jirkovem, Vrskmaní, Strupčicemi a Boleboří. Tato dlouhodobá spolupráce je každoročně upřesňována prováděcími protokoly, v nichž se odrážejí potřeby partnerských měst a vesnic. Zejména jsou v nich zahrnuty akce a projekty, které by se bez pomoci těžební společnosti s ohledem na rozpočty jednotlivých radnic nepodařilo uskutečnit. Při sestavování prováděcích protokolů smluv na každý rok, je přitom důležité hledisko systematické a dlouhodobější podpory vybraných aktivit. V roce 2005 darovala společnost obcím přibližně 4,5 mil. korun. 2. Podpora regionu MUS každoročně vyhlašuje Program podpory regionu, který byl původně orientován na podporu řady oblastí, od sportu, kultury až po obnovu historických památek. Dnes se přednostně orientuje na oblasti, kde o pomoc stojí obyvatelé regionu nejvíce, na oblast vzdělávání, zdravotní a sociální. Program je vyhlašován pro okresy Most, Chomutov a Teplice, kterých se nejvíce dotýká činnost MUS a kde také žije většina zaměstnanců. Společnost přitom klade důraz na to, aby byly podpořeny projekty, jejichž přínos není omezen krátkým časovým horizontem. Jde například o nákup lékařských přístrojů, speciálních pomůcek pro ústavy sociální péče, výpočetní techniky pro školy, vybavení pro chráněné dílny, budování hřišť apod. V roce 2005 bylo podpořeno přes 40 projektů za 3 milióny Kč. 3. Celoroční sponzorské aktivity Tato oblast regionální spolupráce je zaměřena až na výjimky přednostně na okres Most, tedy okres, který vliv činnosti MUS pociťuje nejvíce. Na rozdíl od předchozích oblastí jde o celoročně přijímané žádosti a o podporu samotné činnosti, konkrétních i krátkodobých akcí (koncerty, ozdravné pobyty, výstavy, sportovní turnaje). Při výběru jde zejména o to, aby poskytnuté finanční prostředky byly využity maximálním počtem lidí. Nejsou podporováni jednotlivci, ale vždy sportovní jednoty, oddíly, dětské a mládežnické organizace a zařízení, instituce pracující s handicapovanými. Dlouhodobě jsou v rámci této oblasti podporovány dětské domovy a organizace zdravotně postižených. Dosud bylo v roce 2005 přiděleno přibližně 1,5 mil. korun. Další významné aktivity regionální spolupráce MUS je rovněž spoluzakládajícím členem Hospodářské a sociální rady Mostecka. Této instituci jde o prohloubení spolupráce se všemi důležitými institucemi, řešícími problémy severozápadních Čech. Společnost stála rovněž u zrodu Ekologického centra v Mostě. Příklady pomoci Peníze pomohly například občanskému sdružení Porozumění Litvínov, mentálně postiženým lidem v chráněném bydlení v Meziboří či zdravotně postiženým školákům Zvláštní školy v Chomutově. Peníze na rozvoj své činnosti získalo i občanské sdružení pro asistované zaměstnávání zdravotně postižených lidí Rytmus, teplická nadace Arkadia, senioři v obci Kovářská, sociální ústav ve Vejprtech. Pacientům Nemocnice v Mostě pomáhá nový magnetoterapeutický přístroj, peníze na vybavení zase klientům Zdravotnické služby záchranářů v Teplicích. Pracovníci Hlavní báňské záchranné stanice a Hasičského záchranného sboru MUS pomáhali při likvidaci následků katastrofální povodně v Terezíně. Několik základních a středních škol v regionu si za prostředky MUS zvýšilo úroveň počítačových i specializovaných učeben, finanční prostředky byly věnovány mimo jiné SOU lesnickému Fláje, ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorskému technickému muzeu a dalším subjektům. Mimoškolní a sportovní aktivity dětí i dospělých byly podporovány ve Vrskmani, kde byl dar využit pro rozvoj školství, Horní Jiřetín peníze použil na výstavbu dětského hřiště na místním koupališti. V oblasti životního prostředí podpořila MUS obnovu veřejné zeleně ve Strupčicích, v Mostě a činnost Mysliveckého sdružení Ressl v Mostě. Parkové úpravy provádí Boleboř, revitalizaci prostoru mezi obytnými domy Louka u Litvínova. Strupčice a Malé Březno využívají věcného daru, digitální mapy, ke zpracování nového územního plánu obce. MUS kromě jiného podpořila například činnost K-centra v Mostě, Fondu ohrožených dětí, pěveckého sboru Korálek, pravidelná hudební setkání s vážnou hudbou agentury MMMM. V oblasti sociálních projektů a zdravotnictví nezapomínala na potřeby mostecké nemocnice, dlouhodobě pomáhá dětským domovům v Mostě a Hoře Sv. Kateřiny, opuštěným dětem z Kojeneckého ústavu v Mostě. Prostřednictvím mosteckých chráněných dílen Praxeis či Mezibořské společnosti Energie přispěla rovněž na pomoc lidem zdravotně a mentálně postiženým či lidem žijícím s trvalými zdravotními problémy, jako například Společnosti onkologických pacientek AMA. Most naděje nadační fond (sociální charita) Nadační fond Most naděje byl založen v roce Od té doby pomohl desítkám dětských domovů, azylových domů, domovů důchodců a hospiců. Mimo to přispěl k další existenci stovkám zájmových kroužků, lidových škol umění i mateřských školek, turistickým oddílům a ekologickým organizacím v celé České republice. V roce 2004 nadační fond rozdělil na příspěvcích mezi více než 190 žadatelů pět a čtvrt milionu korun. 33

37 Sociální oblast Rozvoj výzkumných a vzdělávacích kapacit v regionu Podpora Vysoké školy finanční a správní Mostecká uhelná cílevědomě participuje na řešení problémů regionu. Mezi nejpalčivější problémy patří sociální situace (téměř 25 % nezaměstnaných v okrese Most) a nízký počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (poloviční oproti průměru ČR). V únoru roku 2001 bylo za podpory MUS v Mostě otevřeno studijní středisko Vysoké školy finanční a správní. Hlavním cílem je napomoci rozvoji samostatného vysokoškolského pracoviště, které trvale působí v Mostě a přispívá ke zvládnutí náročných a hlubokých společensko-ekonomických změn nejen na Mostecku, ale v celém regionu. Partnerství s Vysokou školou finanční a správní (VŠFS) zahájilo aktivity energetické skupiny v oblasti dlouhodobých společensko-prospěšných projektů. Společnost Czech Coal a.s. spolu s Bankovní akademií založila VŠFS v roce V současné době je největší soukromou vysokou školou v ČR, která poskytuje vzdělání třem tisícům studentů v šesti oborech bakalářského studia a ve třech oborech navazujícího magisterského studia. Škola nabízí řádně akreditované vzdělávací programy pro orgány územní správy a samosprávy i kurzy celoživotního vzdělávání. Mezinárodní garancí kvality je spolupráce s prestižní americkou City University. V rámci společného programu škola nabízí celosvětově uznávané manažerské studium zakončené titulem MBA. VŠFS má v současné době tři pracoviště, která se nacházejí v Praze, Mostě a Kladně. Podporou regionální pobočky VŠFS na Mostecku, v regionu s největší nezaměstnaností v ČR, chce skupina Czech Coal přispět ke změně vzdělanostní struktury, a tím i lepší struktury zaměstnanosti. Ročně podporuje školu částkou čtyři milióny korun. Sdílí s ní i odborné kapacity - profesionálové z praxe na VŠFS přednáší, spolupráce probíhá i v oblasti aplikovaného výzkumu. Výzkum na poli udržitelného rozvoje v regionu Pro průmysl přináší princip udržitelného rozvoje komplexnější a plnohodnotnější pohled než ochrana životního prostředí v rámci stávajících předpisů (viz např. EIA), neboť zahrnuje do indikátorů udržitelného rozvoje v nebývalé míře i ekonomické, ale především sociální faktory. Díky tomu umožňuje připravit racionálnější a vyváženější model interpretace významu vlivů a přínosů průmyslové výroby. Investice připravující firmy na éru udržitelného rozvoje se stávají nutností. Předpokládáme, že významná část standardů chování podnikatelských subjektů, které dosud zůstávalo v roli určité dobrovolnosti založené na potřebě podnikatelské etiky, se stane právně závazným. Program skupiny Czech Coal Monitoring faktorů udržitelného rozvoje iniciuje kroky zejména ve vztahu k zájmovým skupinám jako je státní správa, samospráva obcí a jejich obyvatelé, sousední komunity, vědecké a výzkumné kapacity. Primárně zde nejde o konkurenční výhodu či benchmarking, ale o zpětnou vazbu, zda investice v oblasti společenské odpovědnosti mohou být efektivní. Je to problém možnosti vyhodnocení přínosů regionální spolupráce a dalších složek souhrnně označovaných jako společensky odpovědné chování firem. Tradiční metody (např. metoda mediálního pokrytí) bohužel nenabízí komplexní řešení vyhodnocení, a tudíž nemají pro investování v oblasti společenské odpovědnosti firmy, pokud ji nezúžíme jen na prosté rozdávání darů, dostatečnou vypovídací hodnotu. Program Monitoring faktorů udržitelného rozvoje jako dobrovolná aktivita společnosti (dále Monitoring ) Těžba uhlí se v průběhu několika posledních desetiletí vryla do povědomí veřejnosti především jako synonymum negativních vlivů na krajinu a životní prostředí. Mluví se o likvidaci tradiční historické krajiny, prašnosti, hluku, negativním vlivu na obyvatele obcí. Skupina Czech Coal v rámci programu Monitoring provádí ve spolupráci s vysokými školami výzkum, v němž sleduje, jak těžba hnědého uhlí a s ní spojené činnosti ovlivňují situaci v obcích ve své blízkosti. Program Monitoring analyzoval veřejně dostupná environmentální, ekonomická a sociální data z oblasti dotčené hnědouhelnou těžbou. Vysoké školy a VÚHU zpracovaly nejen obecně dostupná data Sčítání lidu 1991 a 2001, lexikonu obcí, údajů úřadů práce, odborů sociální práce městských úřadů, AIM, ČHMÚ, ale i data na základě přímého sběru dat v domácnostech obcí (přes 1200 domácností v Jirkově a malých obcích 5 ). Program Monitoring je dobrovolná aktivita firmy. Zásadním prvkem je partnerství se samosprávou a státní správou a využívání indikační schopnosti úřadů. Pořizování a nakládání s daty se pohybuje v prostoru vymezeném zákony o svobodném přístupu k informacím na jedné straně a zákonem o ochraně osobních údajů na straně druhé. Výzkumy probíhaly v úzké spolupráci s představiteli samosprávy a s jejich souhlasem. V rámci spolupráce s vysokými školami (VŠFS, VŠCHT, ZČU v Plzni) a VÚHU bylo v roce 2004 na zajištění výzkumů a tvorbu kapacit investováno přes 2,2 miliónu. 5 Během roku 2003 a 2004 se úspěšně uskutečnily dotazníkové sběry dat v domácnostech následujících modelových obcích v oblasti mostecké pánve: Malé Březno, Strupčice, Vrskmaň, Vysoká Pec, Mariánské Radčice, Jirkov, mimo mosteckou pánev: Modlany a Hrobčice. VŠFS dále na tyto výzkumy sama navazuje výzkumem v Litvínově. 34

38 Sociální oblast Cílem výzkumu je: 1. více porozumět podmínkám a potížím rozvoje obcí v regionu, zejména obcí vystavených vlivu hnědouhelné těžby 2. poskytnout zpětnou vazbu o společenské prospěšnosti regionální politiky MUS 3. capacity building podpora regionálních odborných kapacit (tedy odborníků a specializovaných organizací) schopných řešit ekonomické, sociální a environmentální problémy regionu 4. snaha rozšířit možnosti kvalifikované spolupráce mezi samosprávami a krajem na jedné straně a podniky a výzkumnými institucemi na straně druhé. Např. znalosti těchto regionálních sociálních procesů umožnily mimo jiné představitelům MUS aktivně participovat na tvorbě Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje. Podstatným ziskem je nejen podrobnější znalost prostředí v měřítku jednotlivých obcí, ale především sdílení problémů s regionem a jejich metodický popis tam, kde jsou data, začíná diskuse a je možná cílená spolupráce. Provedené analýzy veřejně dostupných dat ukazují, že těžba hnědého uhlí, natož rekultivace na katastru obce, nezabraňovala v letech příchodu nových obyvatel, výstavbě nových domů ani příchodu mladých rodin. Srovnání údajů z obcí (do 2000 obyvatel) s těžbou či rekultivací s obdobně velkými obcemi okolních okresů Most, Chomutov, Teplice, Louny a Ústí nad Labem poskytlo trendy uvedené v grafech. Zejména v případě nárůstu obyvatel v letech je zřejmé, že i obce pod vlivem hnědouhelné těžby sledují regionální trend nárůstu obyvatel přítomnost hnědouhelné těžby 14,00 12,00 tedy není nejvýznamnější faktor v rozhodování obyvatel při volbě bydliště. Výběr nového sídla nespočívá ani tak ve volbě krajiny nezasažené báňskou činností, jako spíše lokality co nejméně zasažené přítomností sociálně znevýhodňujících jevů jako je přítomnost sociálně závislých skupin obyvatel či velká dopravní vzdálenost od pracovních příležitostí. Obyvatelé regionu dnes rovněž považují aktuální sociální problémy za mnohem tíživější než dnešní stav životního prostředí, který se od roku 1990 stále zlepšuje. Roční procenta nárůstu obyvatel v obcích do 2 tisíc obyvatel v okresech Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem a Louny od roku 1991 (1991 = 100 %) Zdroj: roční lexikony obcí, ČSÚ průměr obcí bez důlní činnosti (129 obcí) průměr obcí s těžbou (10 obcí) Jde nám o to vědět, co od skupiny Czech Coal stakeholders očekávají, jak jejich očekávání můžeme efektivně naplnit a postupně propojit monitorovací a podpůrné aktivity MUS v regionu. 10,00 8,00 průměr obcí s rekultivací nebo dozvuky rekultivace (10 obcí) Vybrané výsledky výzkumu V rámci programu Monitoring prováděly v letech VŠFS, VŠCHT a FF ZČU v Plzni a BIC VÚHU výzkum, který se soustředil na vývoj demografického složení, kvality bydlení, sociální soudržnost, sídelní migraci, vliv environmentálních faktorů, podobu zaměstnanosti, rozvoj podnikání. Na Mostecku je jedna z nejvyšších nezaměstnaností (téměř 25 %) v České republice a zároveň poměrně vysoké průměrné platy. Tyto dva faktory, spolu s relativně nízkými cenami realit, vytváří podmínky pro rychlé odlišování městských částí podle sociálního statusu obyvatel. Předběžné výsledky z terénních průzkumů v letech 2003 a 2004 prokazují, že sociální problémy se nekumulují v malých obcích podél těžby, ale ve městech. Z postižených městských oblastí nejčastěji odchází rodiny, které kupují byty, staví či renovují domy právě v těchto malých obcích nebo v satelitech měst. 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,

39 Sociální oblast Obce do 2000 obyvatel v okresech Chomutov, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem (Zdroj: SDBL 2001, ČSÚ) % nezaměstnaných obyvatel % neúplných rodin s minimálně jedním dítětem % obyvatel do 14 let včetně % obyvatel starších 59 let % obyvatel narozených v obci současného bydliště % obyvatel s maturitou % ekonomicky aktivních obyvatel z letých % bytů I. + II. kategorie z bytů celkem % bytů výstavby uskutečněné mezi z bytů celkem % obyvatel připojených ke kanalizaci 9,8 12,1 9,9 16,2 14,7 18,2 16,4 16,6 17,7 17,9 16,2 16,1 21,2 20,2 18,4 22,9 22,4 23,1 36,0 33,7 40,5 37,4 46,6 66,7 76,7 75,8 74,4 90,3 93,6 90,8 průměr obcí bez důlní činnosti (138 obcí) průměr obcí s těžbou (10 obcí) průměr obcí s rekultivací nebo dozvuky rekultivace (10 obcí) Grafy zahrnují tyto obce s významnou těžbou či rekultivací a dozvuky rekultivace na konci 20. století. Těžba: Březno, Spořice, Vysoká Pec, Strupčice, Málkov, Černovice, Vrskmaň, Horní Jiřetín, Malé Březno a Ledvice (s úpravnou). Rekultivace: Bečov, Braňany, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Háj u Duchcova, Světec, Kostomlaty, Hrobčice, Jeníkov, Modlany. Poznámka: Z důvodů statistického zpracování musely být některé velice malé obce nebo obce, které měnily své území, ze souborů vynechány, to vede k různým počtům obcí v obou grafech. 36

40

41 Dceřiné společnosti 38

42 Dceřiné společnosti Profily a vybrané oblasti udržitelného rozvoje Czech Coal a.s. Vznik společnosti: Sídlo: Jankovcova 1566/2b, Praha 7 IČ: Hlavní obory činnosti společnosti Obchod s hnědým uhlím, s elektrickou energií a teplem a s povolenkami na emise skleníkových plynů. Zaměstnanecká politika Společnost Czech Coal a.s. má 53 zaměstnanců (červen 2005). Nad zákonné povinnosti společnost poskytuje příspěvek na kulturní vyžití, relaxační programy a zdravotní péči. Podporuje zvyšování kvalifikace, včetně stipendia na vysokoškolské studium, a prohlubování kvalifikace zaměstnanců, zejména jazykové kurzy a kurzy odborného zaměření. Poskytuje příspěvek na penzijní připojištění, stravování, dětskou rekreaci a rekondiční manažerské pobyty. Partnerství v oblasti společenské odpovědnosti Odborná spolupráce s vysokými školami, například formou přednáškové činnosti zaměstnanců společnosti, a finanční podpora projektů škol (Vysoká škola finanční a správní, Vysoká škola chemicko-technologická, Západočeská univerzita v Plzni) Ochrana přírody a šetrný regionální rozvoj partnerství s Obecně prospěšnou společností České Švýcarsko Sociální pomoc Nadační fond Most naděje a každoroční podpora Dnů lidí dobré vůle na Velehradě DTS Vrbenský, a.s. Vznik společnosti: Sídlo: Most, Souš čp. 7 IČ: Rozhodující činnosti společnosti Provozování nákladní, speciální a osobní dopravy a servis dopravní techniky a zemních strojů Provádění zemních prací, rekultivací a přípravných prací pro stavby Ve výrobní oblasti společnost DTS Vrbenský, a.s. zajišťovala prioritně obslužné činnosti pro mateřskou společnost MUS a ostatní členy skupiny. Další důležitou činností, která je realizována na externím trhu, je poskytování a zajišťování dopravní činnosti. Zbývající kapacita prostředků společnosti je uplatněna při realizaci zakázek u stálých obchodních partnerů nebo u zakázek získaných v rámci obchodních soutěží. Zaměstnanecká politika Na konci roku 2004 měla společnost 797 zaměstnanců. Pro zaměstnance je realizován Program zdraví, který podporuje zdravotní péči - využilo ho 21,83 % zaměstnanců. V souladu s hospodářskými výsledky společnosti byl výplatou 13. a 14. platu zvýšen průměrný výdělek celkem o 4 %. Ve společnosti převažují školení, jejichž absolvování vyplývá ze zákona, dále jde o individuální vzdělávací akce, které jsou zaměřeny na profesi konkrétního zaměstnance. Ochrana životního prostředí Ochrana a tvorba životního prostředí, včetně prevence znečišťování, havarijní prevence a minimalizace dopadů činnosti společnosti na životní prostředí patří trvale k nejvyšším prioritám společnosti. Společnost během roku 2004 vynaložila na odstraňování odpadů a monitoring v oblasti životního prostředí náklady ve výši 1 mil. Kč. Sponzorská činnost V roce 2004 byly poskytnuty sponzorské dary v celkové hodnotě 322 tis. Kč vybraným aktivitám zejména v oblasti sportovní (77 tis. Kč), kulturní (162 tis.), školství (17 tis.) a humanitární (66 tis.). 39

43 Dceřiné společnosti Profily a vybrané oblasti udržitelného rozvoje RENOGUM NILOS a.s. Vznik společnosti: 1. června 1995 Sídlo: Most-Kopisty č.p. 1, Most PSČ IČ: Společnost poskytuje širokou paletu gumárenských služeb. Těžiště činnosti spočívá v zajišťování servisu a montáži dopravních pásů. Stále více nabývá na významu činnost v oblasti renovace dopravních pásů a zpracování pryžového odpadu, z kterého se následně vyrábí pryžový granulát a další pryžové výrobky tzv. gumový program. Servisní činnost byla provozována v letech minulých takřka výhradně pro MUS. V roce 2004 byl navýšen prodej gumového programu (GP viz graf) o 22,5 % oproti roku 2003, čehož bylo dosaženo především aktivním přístupem k obchodování na externím trhu. Tržby ze servisu dopravního pásma byly ve výši 48,3 %, tržby z instalace nového dopravního pásma 15,7 %, tržby z instalace renovovaného pásma 17,4 %, tržby z prodeje výrobků gumového programu 13,8 %. Struktura prodeje výrobků GP v roce 2004 Podkladnice 66 % Řízení jakosti Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti v souladu s normou ISO ČSN EN IDO 9001:2001. Zaměstnanecká politika Vývoj počtu zaměstnanců v roce 2004 byl ovlivněn snahou zkvalitnit personální obsazení společnosti. Na konci roku 2004 byl stav 222 zaměstnanců. Očekávané lepší než plánované výsledky společnosti umožnily výplatu pohyblivé složky mzdy (část 14. platu). Základem sociální politiky v roce 2004 společnosti byly tyto priority: Zajišťování zdravotní péče pro zaměstnance Příspěvky na závodní stravování (85 % zaměstnanců) Příspěvek na penzijní připojištění (více než 50 % zaměstnanců) Příspěvky na dětské rekreace Program RELAX, který čerpá ze sociálního fondu a nabízí zaměstnancům možnost relaxace a rehabilitace (vystaveno 141 poukazů na čerpání relaxačních služeb). Vzdělávání V roce 2004 byli zaměstnanci společnosti vysíláni pro rozvoj a udržení kvalifikace na různé typy školení a kurzů. V dělnických profesích bylo ve sledovaných letech průměrně proškoleno 19,24 hodin za rok na zaměstnance.v TH profesích a managementu bylo ve sledovaných letech průměrně proškoleno 17,06 hodin za rok na zaměstnance, v průměru bylo cca 1,91 hod nad zákonnou povinnost. Ochrana životního prostředí Společnost v roce 2004 pokračovala ve výkupu ojetých pneumatik a vyřazených dopravních pásů. Tento odpad je využíván jako základní výrobní surovina pro produkci výrobků gumového programu, resp. pryžových dlažeb. Celý tento proces lze bezesporu hodnotit jako ekologickou recyklaci odpadu napomáhající ke zlepšování životního prostředí. V oblasti ochrany ovzduší provozovala společnost v roce 2004 následující zařízení označená podle zákona o ochraně ovzduší jako zdroje znečišťování. Jde o 2 střední zdroje (1 výrobní hala, brusky 3 ks). Ostatní výrobky 9 % Pružná dlažba 18 % Disky 6 % Hadice 1 % Informace o produktech Výrobky jsou během výroby označovány Listy výrobků, kde jsou uvedeny údaje: označení data výroby, zodpovědné osoby za výrobu, kontroly atd. Zákazník se zakoupeným výrobkem dostává návod na použití a zacházení s výrobkem. 40

44 Dceřiné společnosti Profily a vybrané oblasti udržitelného rozvoje Krušnohorské strojírny Komořany a.s. (KSK) Vznik společnosti: pod obchodní firmou VARIMATIK SLOKOV a.s byla obchodní firma společnosti změněna na Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Sídlo: Dřínovská 3, Most Komořany IČ: a Prvořadým úkolem společnosti jako podnikatelského celku je orientace na dlouhodobé opravy velkostrojové techniky důlních společností. V oblasti hornického sortimentu společnosti byly hlavním cílem dodávky pro Mosteckou uhelnou. Významnou část segmentu tvoří Sokolovská uhelná a.s. Při realizaci dodávek strojních celků, strojů a zařízení, náhradních dílů, generálních a dílčích oprav bylo využito vlastní know-how, které bylo provozně mnohokrát ověřeno. V rámci exportních dodávek společnost využila svých zkušeností s významnými a dlouhodobými zahraničními partnery (SRN, Švýcarsko). Z hlediska charakteru výrobků se jednalo převážně o výrobu podle dokumentace zákazníka, a to dílů strojů a zařízení, kompletních technologických zařízení. Kotle VARIMATIK jsou vyráběny v několika typových řadách. Slouží k dodávkám tepla a teplé užitkové vody. Řídící automatika kotlů umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva, jsou nenáročné na obsluhu a dosahují výborných výsledků z hlediska účinnosti a emisí. Mezi prestižní služby společnosti patří činnost kalibračních laboratoří a zkušeben defektoskopie a bezdemontážní diagnostiky. Vývoj v oblasti důlní techniky je zaměřen na nová technická řešení zvyšující především bezpečnost strojů. Vývoj v oblasti sortimentu kotlů je zaměřen jednak na inovace stávajícího sortimentu kotlů a dále na jeho rozšíření o nové výrobky s vyššími užitnými vlastnostmi (spalování směsných paliv a uhlí s vysokým obsahem dehtů). Krušnohorské strojírny Komořany a.s. jsou k majitelem 6 užitných vzorů. Řízení jakosti Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 729-2:1996, dále certifikaci výrobce OK dle ČSN Z2, včetně obhájení a rozšíření působnosti Velkého průkazu způsobilosti pro výrobu, dílenskou a staveništní montáž OK, včetně působnosti pro České dráhy. Byla úspěšně realizována dozorová návštěva akreditace kalibrační laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC s oprávněním zajišťovat tyto služby pro jiné subjekty. Zaměstnanecká politika Stav zaměstnanců zaznamenal mírný nárůst na 407 zaměstnanců na konci roku Významným stabilizačním prvkem ve společnosti byl sociální program pro zaměstnance, na jehož aktivity společnost vynaložila celkem tis. Kč. Součástí jsou příspěvky v oblasti stravování, penzijního připojištění zaměstnanců a v oblasti preventivní lékařské péče či nákupu vitamínových preparátů a ochranných nápojů. Společnost rovněž vynaložila v roce 2004 na zajištění smluvní dopravy zaměstnanců v přepočtu na jednoho zaměstnance více než Kč. Náklady na vzdělávání zaměstnanců činily 660 tis. Kč. Průměrný počet hodin v roce 2004 na zaměstnance dle kategorií: management (88), THP (16) a dělnické profese (19). Ochrana životního prostředí Ochraně životního prostředí je věnována maximální pozornost zejména v oblastech nakládání s odpady, ochrany vod a ovzduší a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Ve všech jmenovaných oblastech jsou důsledně dodržovány právní předpisy, včetně prováděcích vyhlášek k jednotlivým zákonům. Výsledkem je minimální negativní vliv akciové společnosti na životní prostředí v daném regionu. Ochrana zdraví a bezpečnosti zákazníků V souladu se zákonem na ochranu spotřebitelů a prováděcími vyhláškami společnost vybavuje všechny své výrobky prohlášením o shodě, návody na použití případně návody na montáž a obsluhu dle charakteru výrobku. Sponzorská činnost V souladu se schváleným plánem komunikace a ve vazbě na finanční možnosti společnosti jsou poskytovány věcné nebo peněžní dary do oblasti školství (22 tis.), zdravotnictví a charity (60 tis.).v oblasti sportu (90 tis.) a kultury (99,9 tis.) se jedná o prostředky na podporu prodeje a reklamu. 41

45 Dceřiné společnosti Profily a vybrané oblasti udržitelného rozvoje Teplárna Otrokovice a.s. Vznik společnosti: Sídlo: Otrokovice, Objízdná č.p. 1777, okres Zlín, PSČ IČ: Rozhodujícími aktivitami společnosti Teplárna Otrokovice jsou výroba a distribuce tepla a s tím související služby a výroba a prodej elektrické energie. Patří mezi nejvýznamnější dodavatele těchto energetických komodit v regionu. Investice a opravy za rok 2004 Odprášení a úklid zauhlovacích tras, oprava hlubinného zásobníku, připojení nových odběratelů, ukončení rekonstrukce tepelných rozvodů, výměna napájecího čerpadla, rekonstrukce ovládání energetických zařízení. Ochrana životního prostředí Po dobu existence samostatné společnosti byla uskutečněna řada kroků směřujících ke zlepšení ekologie provozu, a tak i ke snížení produkce popelovin a emisí. Teplárna Otrokovice začala používat palivo s vyšší výhřevností a s poměrně nižším obsahem popelovin a síry, následně byly zavedením nových technologií sníženy emise oxidů dusíku a obsah oxidu siřičitého, oxidu sírového, chloridů, fluoridů a tuhých znečišťujících látek v produkovaných spalinách. Tuhé zbytky ze spalování hnědého uhlí (popeloviny) jsou využívány na základě certifikace těchto produktů v průmyslu zpracování stavebních hmot. Zbytek je využíván k sanaci odkaliště Bělov na Kroměřížsku. V roce 2004 plnily všechny tři provozované kotle zákonné emisní limity. V loňském roce byl systém managementu jakosti podroben certifikačnímu auditu, kterým byla posouzena jeho shoda s požadavky systémové normy ČSN EN ISO 9001:2001. Sociální politika V roce 2004 byl průměrný počet pracovníků 204. Program sociálního rozvoje poskytuje zaměstnancům kromě možnosti preventivního očkování, bezúročných návratných půjček na bytové účely i příspěvky na stravování a penzijní připojištění u Zemského penzijního fondu. Na sportovní, kulturní a společenské aktivity zaměstnanců vydala společnost přes 133 tis. Kč. Pokud jde o ochranu a bezpečnost zdraví při práci, realizací důsledného kontrolního systému a řady bezpečnostních školení, nedošlo k žádnému těžkému pracovnímu úrazu. Energetika Malenovice, a.s. Vznik společnosti: pod názvem ZPS Energetika změna názvu na Energetika Malenovice. Sídlo: třída 3. května č.p. 1173, Zlín-Malenovice IČ: Rozhodujícími aktivitami společnosti jsou výroba a prodej elektrické energie (v roce 2004 to bylo 34,46 tis. MWh) a výroba tepla (v roce 2004 představovala 95,59 TJ) a s tím související služby. Energie a teplo je vyráběno spalováním zemního plynu. Tepelná energie je dodávána prostřednictvím tepelného napáječe z Teplárny Otrokovice. Další produkcí je výroba tlakového vzduchu (v roce mil. tm3), dodávky vody a užitkové vody. Nejvýznamnějšími investicemi byly: připojení elektřiny novým odběratelům, rozšíření sběru a předávání dat do centrálního datového systému operátora trhu, instalace zapisovačů rychlých dějů a zprovoznění plynovodní přípojky společnosti TAJMAC ZPS. Sociální politika Počet zaměstnanců v roce 2004 byl 29 osob. V rámci koncepce sociální politiky jsou plněny dlouhodobé priority v oblasti zdravotní prevence, příspěvku na penzijní připojištění, na stravování a hrazení pracovních oděvů. Ochrana životního prostředí Již po několik let nejsou známy zátěže na životní prostředí, možné zátěže plynou z případných úniků minerálních olejů a ropných látek s obsahem deloru. V těchto případech jsou plněny požadavky zákona č.157/1998 a manipulační prostory, ve kterých se tyto látky nacházejí, splňují předepsané zabezpečení. Sponzorská činnost V souladu se schváleným plánem komunikace jsou poskytovány věcné nebo peněžní dary nebo prostředky formou placené reklamy v oblasti školství (46,1 tis.), sociální a zdravotní oblasti (48,37 tis.), sportu (44,189 tis.) a kultury (16,88 tis.), celkem přes 155,5 tisíc Kč. 42

46 Dceřiné společnosti Profily a vybrané oblasti udržitelného rozvoje Důl Kohinoor a.s. Vznik společnosti: Sídlo: Dolní Jiřetín č.p. 5, Horní Jiřetín IČ: V roce 2004 byla společnost na základě usnesení vlády č ze dne očistěna o státem podporované a utlumované lokality důl Kohinoor v Mariánských Radčicích a lom Ležáky v Kopistech, které k převzal Palivový kombinát Ústí. Hlavní činností společnosti je hlubinná těžba nízkosirnatého hnědého uhlí na dole Centrum v Dolním Jiřetíně ve výši 450 tis. tun/rok. Celková plocha dotčená těžbou je přibližně 60 ha. V oblasti ochrany ovzduší provozovala společnost v roce 2004 následující zařízení označená podle zákona o ochraně ovzduší jako zdroje znečišťování. Jde o střední zdroje znečištování ovzduší 2 ks (z toho 1x důl, 18x brusky). Průměrný počet zaměstnanců v roce 2004 byl 405 osob. Počet hodin vzdělávání na jednoho zaměstnance byl 6,87. HUMECO, a.s. Vznik společnosti: Sídlo: Most Kopisty č.p. 1, IČ: Předmět podnikání vývoj a výzkum a průmyslová výroba preparátů z oxihumolitu s využitím pro zemědělství, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, ekologické účely a jiné aplikace prodej organominerálních hnojiv, prodej doprovodných surovin a hmot (písků, štěrků a kameniva) podnikání v oblasti nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady a recyklace barevných kovů zajišťování odvodňování lomů na lokalitách MUS (čerpání důlních, povrchových a podzemích vod, přestavby čerpacích stanic a jejich obsluha, zajišťování provozu čistíren odpadních vod) výsadba a údržba parků a zelených ploch, lesnické práce hornická činnost poskytování technických služeb V roce 2004 měla společnost 146 zaměstnanců. REKULTIVACE a.s. Vznik společnosti: 14. dubna 2000 Sídlo: Most, V. Řezáče 315, PSČ IČ: Rekultivačním procesem je ukončena báňská činnost a postižené území je navráceno do nového kulturního stavu trvalého užívání. Společnost provádí biologickou část rekultivačních prací, zemědělských a lesnických, práce pěstebního charakteru, sadovnické práce, přípravné práce pro stavby a údržbu zelených ploch. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2004 byl 124 zaměstnanců. Společnost si pro svou činnost najímá sezónní dělníky. V pracovním poměru na dobu neurčitou je celkem 25 zaměstnanců. V roce 2004 proběhla různá školení (66 případů), převažují profesní školení. Společnost se mimo jiné zabývá pěstováním energetických bylin (obnovitelné zdroje energie), a to druhu šťovíku Uteuša, v roce 2004 na ploše 60 ha v lokalitách Slatinické a Střimické výsypky. Rovněž jsou využívány odpadní materiály, v roce tis. tun štěpky. Ochrana životního prostředí V oblasti ochrany ovzduší provozovala společnost v roce 2004 následující zařízení označená podle zákona o ochraně ovzduší jako zdroje znečišťování. Jde o střední zdroje znečištování ovzduší 1 ks (brusky 5 ks), 1 malý zdroj znečištění (kotelna). 43

47 Dceřiné společnosti Profily a vybrané oblasti udržitelného rozvoje HIPODROM MOST a.s. Vznik společnosti: Sídlo: Velebudice 213, Most IČ: Nejvýznamnějšími akcionáři jsou Mostecká uhelná a.s. (65,17 %) a město Most (34,8 %). Hipodrom je součástí areálu rekultivačního parku Velebudice, který patří mezi špičkové projekty tzv. české rekultivační školy. Velebudická výsypka patří mezi největší výsypky v bývalém Severočeském hnědouhelném revíru o celkové výměře 790 ha. Cílem společnosti je vrátit plochám jejich společenský význam. Mezinárodně uznávaná dostihová dráha vybudovaná na výsypce je v Evropě ojedinělá. Předmětem činnosti společnosti je především: Organizační a technické zajištění sportovní činnosti. Poskytování služeb na Velebudické výsypce pro Mosteckou uhelnou společnost, zejména provádění správy, údržby a ochrany majetku, provádění údržby zeleně. Technické zajištění přípravy a realizace investiční výstavby. Zajištění reklamní a sponzorské činnosti. Pořádání zábavných a sportovních akcí. Počet stálých zaměstnanců společnosti byl v roce , v sezóně na dočasný pracovní poměr 25 osob. V roce 2004 bylo uspořádáno téměř 40 akcí a návštěvnost dosáhla osob. MUS Uniservis, spol. s r. o. Založení: 1. dubna 1996 Sídlo: ul. Jaroslava Seiferta 2179, Most IČ: Od svého vzniku v roce 1996 se společnost MUS - Uniservis, spol. s r.o. zabývala správou v oblasti bytového a nebytového fondu a poskytováním stravovacích služeb. Od začátku roku 2004, po vyčlenění společnosti Uniservis-Gastro a.s., se zabývá pouze správou v oblasti bytového a nebytového fondu a poskytováním ubytovacích služeb. Tuto převážně administrativní činnost zajišťovalo v roce zaměstnanců vyškolených na profesionální úrovni v oboru podnikání. Firma disponuje dostatečnou údržbářskou základnou lokalizovanou v okresech Most a Chomutov. Správa a údržba bytového hospodářství má pracoviště v Mostě a v Jirkově. Zajišťuje správu téměř bytů na území měst Chomutova, Jirkova, Mostu, Litvínova, Teplic, Bíliny a Oseku. Nabízí komplexní služby včetně provozu a údržby výměníkových stanic, vycházející ze zkušeností správy společenství vlastníků, bytových družstev a běžných nájemních domů ve výše uvedených lokalitách. 44

48

49 Vybrané ukazatele za rok

50 47

51 Vybrané ukazatele za rok 2004 Základní ekonomické ukazatele skupiny Czech Coal v roce 2004 (v milionech Kč) Vlastní kapitál Základní kapitál Výkony celkem (výkony + obchodní marže) Přidaná hodnota Provozní tržby Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Daň z příjmu za běžnou činnost 385 pozn. výsledky jsou konsolidované po auditu jednotlivých společností, uváděné v milionech Kč 48

52 Vybrané ukazatele za rok 2004 indikátory činnosti výrobních společností jednotka Mostecká Důl Kohinoor a.s. RENOGUM-NILOS a.s. DTS Vrbenský, a.s. Krušnohorské REKULTIVACE a.s. HUMECO, a.s. Teplárna Energetika ze skupiny Czech Coal uhelná a.s. strojírny Otrokovice a.s. Malenovice, a.s. Komořany a.s Geografické rozčlenění trhu 98,5% ČR 100 % ČR 100 % ČR 100 % ČR 76 % ČR, 100 % ČR 100 % ČR 100 % ČR 100 % ČR 24 % zahraničí Procento kontraktů, které společnost obdržela zaplacené ve stanovené lhůtě % 94,50 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Subvence do regionu formou zákonných úhrad Úhrady za odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (40 % dotčeným obcím tis. Kč ,04 a 60 % SF ŽP ČR) součástí Úhrady z vytěženého nerostu - uhlí údajů za (75 % dotčeným obcím a 25 % StR ČR) tis. Kč ,00 MUS Úhrady z dobývacího prostoru (100 % dotčeným obcím) tis. Kč 1 140,00 Firemní dárcovství v regionu působnosti (sponzoring, dary finanční i hmotné) tis. Kč ,00 5,00 322,00 271,90 155,54 Přímá spotřeba energie rozdělená dle primárních zdrojů Elektrická energie MWh , ,29 673, ,96 758,60 130, ,74 x x Tepelná energie GJ , , , , ,00 681, ,00 x x Spotřeba vody (P-pitná, U-užitková) m (P+U) (P) (P) (P) (P) (P) (P) x x Emise skleníkových plynů /t CO 2 t CO ,00 268,00 NOx, Sox a další významné vzdušné emise CELKEM t 14,30 2,38 0,03 1, ,53 0,24 Celková produkce emisí NO x t 0,13 0,04 700,51 0,23 Celková produkce emisí SO 2 t 0, ,81 Celková produkce emisí TZL t 14,10 0,88 13,36 Celková produkce ostatních emisí t 0,07 2,38 0,03 92,85 0,01 49

53 Vybrané ukazatele za rok 2004 indikátory činnosti výrobních společností jednotka Mostecká Důl Kohinoor a.s. RENOGUM-NILOS a.s. DTS Vrbenský, a.s. Krušnohorské REKULTIVACE a.s. HUMECO, a.s. Teplárna Energetika ze skupiny Czech Coal uhelná a.s. strojírny Otrokovice a.s. Malenovice, a.s. Komořany a.s Celkové množství odpadů dle typu a umístění t ,00 342,53 281, ,14 20, , , ,00 z toho: produkce odpadů kategorie obecné t ,00 339,09 281, , ,00 20, , , ,00 produkce odpadů kategorie nebezpečné t 1 321,00 3,44 539,22 62,19 0,21 2,60 3, ,00 z toho: Celková produkce stavebního a demoličního odpadu t ,00 160, ,00 Celkové množství odpadů předaných k odstranění t 2 067,00 166,90 273,73 595,97 20,65 621, , ,00 Celkové množství odpadů určených k využití t ,00 175,63 7, , , , , ,00 Významné znečišťování vody dle typu Celkové množství vypuštěných vod do veřejných vodotečí tis. m , ,25 39,00 223,30 9,03 z toho: Celkové množství vypuštěných vod nevyžadujících úpravu před vypuštěním tis. m ,19 30,00 223,30 Celkové množství vyčištěných splaškových vod před vypuštěním tis. m 3 336,51 9,00 74,36 9,03 Celkové množství upravených důlních vod před vypuštěním tis. m , ,25 Reutilizace (podíl z výrobků, % 100,00 téměř 100 % který může být reutilizován) 50

54

55 Přehled ve zprávě zahrnutých indikátorů GRI 52

56 Přehled ve zprávě zahrnutých indikátorů GRI Relevantní indikátory dle GRI kapitoly/strany textu reportu Ekonomické faktory udržitelného rozvoje EC1 Výnosy celkem Tab. str. 15, 48 EC2 Geografické rozčlenění trhu Tab. str EC3 Celkové náklady za nakupované zboží, materiál a služby (výkonová spotřeba) Tab. str. 48 EC4 Procento kontraktů, které byly realizovány ve lhůtě splatnosti Tab. str EC5 Mzdové/osobní náklady (mzdy a ostatní benefity) Str: 27-30, (částečně) EC6 Rozložení poskytovatelů kapitálu Str. 8 EC7 Nárůst a pokles výnosů na konci období Tab. str. 48, 15 EC8 Zaplacená daň Tab. str. 48, 15 EC10 Dotace do komunit Str. 31, Enviromnetální faktory udržitelného rozvoje EN3 Přímá spotřeba energie Tab. str EN17 Iniciativy využívající obnovitelné energetické zdroje Str. 43 EN5 Celková spotřeba vody Tab. str EN23 Celkové množství půdy vlastněné, pronajaté nebo užívané k produkci Str. 12, EN7 Impakt na biodiversitu Str (částečně) EN26 Změny přírodního prostředí způsobené aktivitami a činnostmi a procento prostředí obnoveného Str EN8 Emise skleníkových plynů Tab. str EN9 Užívání a emise látek způsobujících ozónovou díru Tab. str EN10 NOx, SOx a další významné vzdušné emise Tab. str EN11 Celkové množství odpadů dle typu a umístění Tab. str EN12 Významné znečišťování vody Tab. str EN15 Reutilizace Tab. str Sociální faktory udržitelného rozvoje LA1 Rozložení pracovní síly v regionu Str mapa LA12 Zaměstnanecké výhody nad legálně nárokovatelné Str , LA2 Tvorba zaměstnaneckých míst Str LA3 Zaměstnanci v nezávislých odborech Str Relevantní indikátory dle GRI kapitoly/strany textu reportu LA4 Pravidla vyjednávání se zaměstnanci Str (Viz též jednotlivé Kol. smlouvy) LA13 Opatření pro formální reprezentaci pracujících na úrovni managementu Str LA5 Bezpečnost práce, pracovní úrazy a záznamy o úrazech Str , 29, (Viz též právní pořádek ČR a specifické předpisy pro báňskou činnost) LA6 Společné zdravotní a bezpečnostní výbory Str. 25, LA15 Popis formálních smluv s odbory Str , LA7 Úrazy a zameškané dny Str. 26, 29, LA9 Trénink a vzdělávání Str , LA11 Složení vrcholného managementu Obsahují výroční a orgánů corporate governance zprávy jednotlivých společností PR1 Ochrana zdraví a bezpečnosti zákazníků Str. 13, 16-18, PR2 Informace o produktech Str. 13, 15, 18, HR14 Podíl výnosů z oblasti činnosti, který je redistribuován lokální komunitě Str. 14 SO1 Řízení v oblasti dopadů a vlivů na komunity Str. 11, 16-23, LA10 Rovné příležitosti Indikátory zahrnují oblasti, HR1 Dodržování lidských práv které jsou automaticky zahnuty HR2 Dodržování lidských práv v investiční činnosti v pravidlech činnosti HR3 Dodržování lidských práv s ohledem na spotřebitele společností skupiny Czech Coal HR4 Zabraňování všem formám diskriminace HR5 Svoboda sdružování a v jejích dokumentech HR6 Vyloučení dětské práce a směrnicích, neboť jsou HR7 Zabránění nucené práci součástí právního pořádku PR3 Ochrana soukromí spotřebitelů České republiky. * kurzívou jsou doplňkové indikátory 53

57 Ověření Zprávy o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce

58 Czech Coal a.s. Jankovcova 1566/2b, Praha 7, Mostecká uhelná a.s. V. Řezáče 315, Most,

59

60

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Podrobné finanční výsledky skupiny Czech Coal Výkazy sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k 31. 12. 2010. I. Základní ekonomické údaje

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 1 Agregovaná skupina Agregované výkazy k 31. prosinci 2009 byly sestaveny agregací výkazů společností Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

Udržitelný rozvoj. Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010

Udržitelný rozvoj. Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010 Sustainable Development Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010 Tato roční zpráva skupiny Czech Coal byla vytvořena v souladu s metodikou GRI. Skupina

Více

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011 Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011 Zpráva skupiny Czech Coal vychází z mezinárodní reportovací metodiky Global Reporting Initiative (GRI). Je zpracována s využitím

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009 Sustainable Development Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009 Anglická verze této roční zprávy skupiny Czech Coal byla ověřena Det Norske Veritas

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Klíčová slova: lom ČSA, hnědé uhlí, veřejné rozpočty, míra nezaměstnanosti

Klíčová slova: lom ČSA, hnědé uhlí, veřejné rozpočty, míra nezaměstnanosti Klíčová slova: lom ČSA, hnědé uhlí, veřejné rozpočty, míra nezaměstnanosti Anotace: Studie analyzuje dopady ukončení těžby na lomu Československé armády (ČSA) na hranicích územně ekologických limitů, stanovených

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o. YSSEN - spol. s r.o. Areál s.p. DHL, P.O.BOX č. 4, 435 14 Litvínov - Záluží Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021 IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565 Č. účtu: 33301491/0100, KB Most

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak.

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1 Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Czech Coal od těžt. Praha, 20. 5. 2010. Petr Pudil President, EURACOALE Předseda představenstvap. Czech Coal a.s.

Czech Coal od těžt. Praha, 20. 5. 2010. Petr Pudil President, EURACOALE Předseda představenstvap. Czech Coal a.s. Czech Coal od těžt ěžebního kolosu k moderní společnosti Petr Pudil President, EURACOALE Předseda představenstvap Czech Coal a.s. Praha, 20. 5. 2010 1. Hnědouheln douhelné hornictví Od komunismu k liberalizaci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více