Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal"

Transkript

1 Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Podrobné finanční výsledky skupiny Czech Coal Výkazy sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k I. Základní ekonomické údaje za skupinu Czech Coal Výkazy jsou sestavovány po auditu individuálních účetních závěrek jednotlivých společností, které jsou zahrnuty do skupiny Czech Coal. Jsou to společnosti Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s., Czech Coal a.s. a jí ovládané a řízené společnosti, přímo i nepřímo, Coal Services a.s., Czech Coal POWER s.r.o., Czech Coal SK s.r.o., Důl Kohinoor a.s., Krušnohorské strojírny Komořany a.s., DTS Vrbenský, a.s., HUMECO, a.s., REKULTIVACE a.s., RENOGUM a.s., HG Správa a.s., HIPODROM MOST a.s., Infotea s.r.o., Servis Leasing a.s., Rental Servis a.s., PREHNISTEN s.r.o., Varimatik s.r.o., VS METALL, spol. s r.o., a dále společnosti s podstatným vlivem Teplárna Otrokovice a.s., Energetika Malenovice, a.s., a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. K 1. lednu 2010 jako rozhodnému dni došlo k rozdělení společnosti Czech Coal Services a.s. kombinací rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti Coal Services a.s. a rozdělení odštěpením sloučením se společností Czech Coal a.s. Společnost Czech Coal a.s. převzala jednu odštěpovanou část jmění rozdělované společnosti Czech Coal Services a.s. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 14. července Další změny ve struktuře Skupiny v roce 2010: byla prodána společnost CLYTHPORT INVESTMENTS LTD spolu s jí ovládanou a řízenou společností Q-SERVIS a.s. den 1. leden 2010 byl rozhodným dnem fúze společností Krušnohorské strojírny Komořany a.s. a Údržba dolů Komořany a.s. formou sloučení, společnost Údržba dolů Komořany a.s. zanikla výmazem z obchodního rejstříku dne 1. června 2010 vznik nové společnosti Varimatik s.r.o. založené společností Krušnohorské strojírny Komořany a.s. u společnosti Coal Services a.s., která vznikla rozdělením odštěpením společnosti Czech Coal Services a.s., došlo ke změně postavení v rámci Skupiny, společnost byla prodána společnosti Czech Coal a.s. dne 31. října Data roku 2010 odrážejí výše uvedené změny ve struktuře Skupiny. 1

2 Základní ekonomické údaje za Skupinu (miliony Kč) 2010 dle IFRS (miliony Kč)* Celkové konsolidované tržby za Skupinu 1) Čisté tržby 2) Přidaná hodnota 3) Konsolidované tržby (z prodeje uhlí, elektrické energie a ostatních výrobků a služeb) EBITDA Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Daň z příjmů za běžnou činnost 523 Celková aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Počet zaměstnanců (měsíční průměr) Finanční ukazatele (index, procenta)* Čistý dluh/ebitda 0 Čistý dluh/vlastní kapitál 0 EBITDA margin (EBITDA/Čisté tržby) = poměr provozního zisku na tržbách 0,47 EQUITY ratio (Vlastní kapitál/aktiva) = finanční stabilita společnosti 24,32 ROE (Výsledek hospodaření po zdanění/vlastní kapitál) 78,18 Ostatní ekonomické údaje za Skupinu (miliony Kč) 2010 dle IFRS Náklady za nákup materiálu, energií, služeb (výkonová spotřeba) Celkové náklady na mzdy a benefity (osobní náklady) Daň z příjmů (splatná) 568 Celkové daně, poplatky a jiné odvodové povinnosti 4) Obdržené dotace od státu/vlády/eu (nezahrnuje náklady státu na rekultivace) 22 Celkový objem nákladů v oblasti ochrany životního prostředí 3,4 (bez nákladů na rekultivace) Pozn. 1) Údaj zahrnuje výnosy celkem a čistý zisk z přidružených společností Pozn. 2 ) Údaj zahrnuje výnosy celkem mínus náklady na prodané zboží Pozn. 3) Údaj zahrnuje čisté tržby mínus spotřeba materiálu, energií a služeb Pozn. 4) Údaj zahrnuje kromě daní i náklady na sociální a zdravotní pojištění, odvody DPH aj. 2

3 Změny ve vlastnictví a organizaci Skupiny Společnost INDOVERSE CZECH COAL INVESTMENTS LIMITED se stala jediným vlastníkem skupiny dne 17. prosince 2010, kdy jí společnost Czech Coal N.V. prodala svůj podíl vlastněných akcií ve výši 50 %. Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Czech Coal Services a.s. konané dne 14. června 2010 byla společnosti Czech Coal Services a.s. rozdělena odštěpením kombinací rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti Coal Services a.s., IČ , se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ , a rozdělení odštěpením sloučením se společností Czech Coal a.s. Společnost Czech Coal a.s. převzala jednu odštěpovanou část jmění rozdělované společnosti Czech Coal Services a.s. uvedenou v projektu rozdělení. Rozhodným dnem rozdělení odštěpením sloučením byl 1. leden Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 14. července Změny ve Skupině v průběhu roku 2010 neměly podstatný vliv na pozici Skupiny v sektoru energetiky a těžebního průmyslu, byly nepodstatné i z hlediska sociálních a environmentálních vlivů. Sociální a environmentální vlivy a přínosy jsou reportovány především u výrobních společností, v textu jsou vždy uváděny konkrétní údaje. Metodiky využívané pro reportování sociálních a environmentálních dat jsou pravidla vyplývající z oborových norem platných v České republice. 3

4 II. Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce Plnění odvodových povinností Plnění odvodových povinností skupinou Czech Coal (tisíce Kč) 2010 Daň z příjmů (splatná) Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Daň z pevných paliv Daň z elektřiny Daně a poplatky CELKEM Daň silniční Daň z nemovitostí Daň z převodu nemovitostí z toho: Poplatky za vydobyté nerosty Poplatky z ploch dobývacího prostoru Poplatky za dočasné vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu Ostatní daně a poplatky DPH Spotřební daň 0 CELKEM Vršanská uhelná a.s. (VUAS) platí za hornickou činnost v DP Most na základě smluvního vztahu (5500 Kč/rok) s PKÚ, který je správcem DP Most. VUAS platí pouze část platby za DP Most přímo PKÚ, proto tato platba není zahrnuta do plateb z DP podle horního zákona v kapitole Finanční přínosy těžby obcím v mosteckém a chomutovském regionu Roční zprávy skupiny Czech Coal. 2 Tento údaj je nižší než údaj v kapitole Finanční přínosy těžby obcím v mosteckém a chomutovském regionu Roční zprávy skupiny Czech Coal, a to o následující částky: - částka vrácená LUAS jedná se o část platby ležící v území skládky TKO Jirkov v k.ú. Kundratice a Nové Sedlo nad Bílinou. Platbu dle dohody platí LUAS firma Marius Pedersen a.s., která skládku provozuje do doby, než bude možné odvody zrušit. - částka Kč vrácená VUAS jedná se o území v k.ú. Vrskmaň, kde si od VUAS město Jirkov pozemky odkoupilo se závazkem platby za vynětí do doby, než bude možné odvody zrušit. 4

5 2. Skupina Czech Coal Kombinované výkazy k 31. prosinci 2010, tj. výkaz finanční pozice a výkaz zisku a ztráty, byly sestaveny jako součet jednotlivých položek výkazů finanční pozice a výkazů zisku a ztráty společností Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. a konsolidovaných výkazů společností Czech Coal a.s. (dále jen skupina Czech Coal ) k 31. prosinci 2010 a výkazu zisku a ztráty společnosti Coal Services a.s. za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010, které byly sestaveny dle instrukcí skupiny Czech Coal, které využívají některé principy Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS). Společnosti zahrnuté do kombinovaných výkazů: 1. Litvínovská uhelná a.s. Most, V. Řezáče 315, PSČ Vršanská uhelná a.s. Most, V. Řezáče 315, PSČ Czech Coal a.s. (dále jen skupina Czech Coal a.s.) Most, V. Řezáče 315, PSČ ovládané a řízené společnosti Czech Coal a.s.: % vlivu Coal Services a.s. Most, V. Řezáče 315, PSČ ,00 % Czech Coal SK s.r.o. Bratislava, Belinského 20, PSČ ,00 % Czech Coal POWER s.r.o. Most, Václava Řezáče 315, PSČ ,00 % DTS Vrbenský, a.s. Most, Souš čp. 7 PSČ ,00 % ovládaná a řízená společnost DTS Vrbenský, a.s.: VS METALL, spol. s r.o. Most-Komořany, Teplárenská čp. 282, PSČ ,00 % Důl Kohinoor a.s. Dolní Jiřetín č.p. 5, Horní Jiřetín, PSČ ,00 % HG Správa a.s. Most, V. Řezáče 315, PSČ ,00 % HIPODROM MOST a.s. Most, Velebudice 213, PSČ ,17 % HUMECO, a.s. Most, Starý Most čp. 1, PSČ ,00 % Infotea s.r.o. Most, V. Řezáče 313, PSČ ,00 % Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Dřínovská 3, Most-Komořany, PSČ ,00 % ovládaná a řízená společnost Krušnohorské strojírny Komořany, a.s.: Varimatik s.r.o. Dřínovská 3, Most-Komořany, PSČ ,00 % PREHNISTEN s.r.o. Most, Václava Řezáče 315, PSČ ,00 % REKULTIVACE a.s. Most, V. Řezáče 315, PSČ ,00 % RENOGUM a.s. Most, Starý Most čp. 1, PSČ ,00 % Servis Leasing a.s. Praha 4, Na Krčské stráni 37 čp. 1956, PSČ ,00 % ovládaná a řízená společnost Servis Leasing a.s.: Rental Servis a.s. Praha 4, Na Krčské stráni 37 čp. 1956, PSČ ,00 % Společnosti pod podstatným vlivem: Sídlo % vlivu Energetika Malenovice, a.s. Zlín-Malenovice, třída 3. května č.p. 1173, PSČ ,43 % Teplárna Otrokovice a.s. Otrokovice, Objízdná 1777, okres Zlín, PSČ ,00 % Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most, Budovatelů 2830, PSČ ,58 % Srovnatelnost údajů K 1. lednu 2010 jako rozhodnému dni byla v souladu s českými účetními předpisy sestavena pro-forma zahajovací rozvaha společnosti Czech Coal a.s. z důvodu rozdělení odštěpením společnosti Czech Coal Services a.s. kombinací rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti a rozdělení odštěpením sloučením se společností Czech Coal a.s. Společnost Czech Coal a.s. převzala jednu 5

6 odštěpovanou část jmění rozdělované společnosti Czech Coal Services a.s. V důsledku těchto organizačních změn ve struktuře skupiny Czech Coal společnost nevykazuje v kombinovaných výkazech srovnatelné období. Účel sestavení kombinovaných výkazů dle instrukcí skupiny Czech Coal, které využívají některé principy Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Kombinované výkazy, tj. kombinovaný výkaz finanční pozice a kombinovaný výkaz zisku a ztráty skupiny Czech Coal, byly sestaveny dle instrukcí skupiny Czech Coal, které využívají některé principy Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), výhradně pro účely informovanosti akcionáře společnosti Czech Coal a.s. Změny ve struktuře skupiny Czech Coal v roce 2010 V roce 2010 došlo pouze ke změnám ve struktuře skupiny Czech Coal a.s. Prodeje ovládaných a řízených společností CLYTHPORT INVESTMENTS LTD Převodem akcií dne 30. prosince 2010 došlo k prodeji společnosti CLYTHPORT INVESTMENTS LTD. V souvislosti s prodejem byla v rámci konsolidace společnosti Czech Coal a.s. vypořádána i jí ovládaná a řízená společnost Q-SERVIS a.s. Pro účely vypořádání uvedených ovládaných a řízených společností v konsolidovaných výkazech Czech Coal a.s. byl považován za den vypořádání 31. prosinec Pořízení ovládaných a řízených společností Coal Services a.s. Na základě smlouvy ze dne 19. října 2010 společnost Czech Coal a.s. koupila akcie společnosti Coal Services a.s. v pořizovací hodnotě tis. Kč a stala se tak jediným akcionářem této společnosti. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10. února Společnost Coal Services a.s. byla zařazena do konsolidačního celku společnosti Czech Coal a.s. k 1. listopadu Varimatik s.r.o. Společnost Krušnohorské strojírny Komořany a.s. na základě zakladatelské listiny ze dne 24. května 2010 založila společnost Varimatik s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. července Ke dni 6. prosince 2010 došlo k navýšení základního kapitálu o tis. Kč na novou výši tis. Kč. Navýšení základního kapitálu bylo realizováno nepeněžním vkladem, vkladatelem byla společnost Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Sloučení ovládaných a řízených osob Den 1. leden 2010 byl rozhodným dnem fúze společností Krušnohorské strojírny Komořany a.s. a Údržba dolů Komořany a.s. formou sloučení. Společnost Údržba dolů Komořany a.s. zanikla výmazem z obchodního rejstříku dne 1. června Ostatní změny ve společnostech ve Skupině Infotea s.r.o. Na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 22. prosince 2010 byl na Czech Coal a.s. převeden obchodní podíl ve společnosti Infotea s.r.o. v pořizovací hodnotě tis. Kč, Czech 6

7 Coal a.s. se tak stala jediným společníkem. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10. ledna SYNERGOINVEST S.A. Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti SYNERGOINVEST S.A. ze dne 18. června 2009 byla tato společnost v roce 2010 zlikvidována. Systém a metody pro sestavení kombinovaných účetních výkazů Kombinované výkazy, tj. kombinovaný výkaz finanční pozice a kombinovaný výkaz zisku a ztráty, byly sestaveny dle instrukcí skupiny Czech Coal, které využívají některé principy Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Kombinované výkazy za rok končící 31. prosincem 2010 jsou sestaveny v Kč a zůstatky jsou zaokrouhleny na nejbližší tisíce. Zahrnují výkazy společností Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s., Czech Coal a.s. a jejích dceřiných společností a společností pod podstatným vlivem k 31. prosinci 2010 a výkaz zisku a ztráty za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 společnosti Coal Services a.s. Kombinované výkazy byly sestaveny na základě historických cen kromě následujících aktiv a pasiv, jež jsou vykazována v reálných hodnotách: finanční deriváty, cenné papíry určené k obchodování a realizovatelná finanční aktiva. Zajištěná aktiva a pasiva jsou oceněna reálnou hodnotou s ohledem na míru rizika, která je zajištěna. Společnosti skupiny Czech Coal používají konzistentní účetní postupy. Způsob sestavení kombinovaných výkazů skupiny Czech Coal Postup sestavení kombinovaných výkazů: a) sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních standardů k 31. prosinci 2010 skupiny Czech Coal a převedení konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty na konsolidovaný výkaz finanční pozice a konsolidovaný výkaz zisku a ztráty dle instrukcí skupiny Czech Coal, které využívají některé principy Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (dále jen IFRS ), b) sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle českých účetních standardů společnosti Vršanská uhelná a.s. k 31. prosinci 2010 a převedení na výkaz finanční pozice a výkaz zisku a ztráty dle instrukcí skupiny Czech Coal, které využívají některé principy IFRS, c) sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle českých účetních standardů společnosti Litvínovská uhelná a.s. k 31. prosinci 2010 a převedení na výkaz finanční pozice a výkaz zisku a ztráty dle instrukcí skupiny Czech Coal, které využívají některé principy IFRS, d) sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle českých účetních standardů za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 společnosti Coal Services a.s. a převedení na výkaz finanční pozice a výkaz zisku a ztráty dle instrukcí skupiny Czech Coal, které využívají některé principy IFRS, e) součet jednotlivých položek uvedených výkazů finanční pozice a výkazů zisku a ztráty společností Czech Coal a.s., Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. a Coal Services a.s., f) v souvislosti se změnou postavení společnosti Coal Services a.s. (viz též informace výše uvedené) v rámci skupiny Czech Coal byly v kombinovaných výkazech provedeny související úpravy, které zohledňují výkaz zisku a ztráty společnosti Coal Services a.s. za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 v rámci kombinovaných výkazů, 7

8 g) eliminace vzájemných vnitroskupinových vztahů (tj. nákladů, výnosů, pohledávek a závazků) mezi společnostmi Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s., Coal Services a.s. a Czech Coal a.s. a jejích ovládaných a řízených společností, h) sestavení kombinovaných výkazů (tj. kombinovaného výkazu finanční pozice a kombinovaného výkazu zisku a ztráty) k 31. prosinci Hospodářský výsledek skupiny Czech Coal Hospodářský výsledek skupiny Czech Coal rok 2010 údaje v tis. Kč Výnosy celkem Provozní náklady celkem Provozní hospodářský výsledek Čisté finanční náklady/výnosy Čistý zisk/(ztráta) z přidružených společností Zisk (ztráta) před zdaněním Daň z příjmů Zisk (ztráta) po zdanění Výkaz zisku a ztráty skupiny Czech Coal Kombinovaný výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2010 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) údaje v tis. Kč Výnosy z prodeje uhlí Výnosy z prodané elektrické energie Ostatní výnosy Výnosy celkem Náklady na prodané zboží Spotřeba materiálu a energií Služby Osobní náklady Zaměstnanecké požitky Odpisy Ztráty ze snížení hodnoty Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Provozní hospodářský výsledek

9 Čisté finanční náklady/výnosy Čistý zisk (ztráta) z přidružených společností Zisk (ztráta) před zdaněním Daň z příjmů Zisk (ztráta) po zdanění Zisk (ztráta) po zdanění přiřaditelný kontrolním vlastníkům nekontrolním podílům Výkaz finanční pozice skupiny Czech Coal Kombinovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2010 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) údaje v tis. Kč AKTIVA Pozemky, budovy a zařízení Nehmotný majetek (včetně goodwillu) Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem Ostatní finanční investice Vázané finanční prostředky Dlouhodobé pohledávky Odložené daňové pohledávky 0 Dlouhodobá aktiva celkem Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Poskytnuté půjčky Daňové pohledávky Krátkodobé finanční investice Peníze a peněžní ekvivalenty Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Vlastní kapitál a závazky Základní kapitál Emisní ážio 0 9

10 Rozdíly z přecenění a ostatní kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Rezervní fondy Nerozdělený zisk/ztráta Vlastní kapitál přiřaditelný většinovým akcionářům Nekontrolní podíly Vlastní kapitál celkem Úvěry a půjčky Zaměstnanecké požitky Ostatní závazky Rezervy na sanace a rekultivace Ostatní rezervy Odložené daňové závazky Dlouhodobé závazky celkem Obchodní a jiné závazky Závazky k zaměstnancům Zaměstnanecké požitky 0 Úvěry a půjčky Daňové závazky Rezerva na sanace a rekultivace Ostatní rezervy 0 Krátkodobé závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem

11 6. Investice a výdaje na dlouhodobou obnovu majetku skupiny Czech Coal v roce 2010 Výdaje na dlouhodobou obnovu majetku a jeho rozvoj za rok 2010 Údaje jsou auditovány a konsolidovány za celou skupinu Czech Coal. Rekapitulace výdajů: Dlouhodobá obnova majetku a jeho rozvoj (tzn. generální opravy, renovace, technické zhodnocení a investice) si v roce 2010 za skupinu Czech Coal vyžádala výdaje ve výši tisíc Kč v členění: Prostředky vynaložené na investice a generální opravy v roce za celou skupinu Czech Coal Výdaje na dlouhodobou obnovu majetku celkem tis. Kč Investice ve skupině Czech Coal meziroční srovnání Údaje jsou auditovány a konsolidovány za celou skupinu Czech Coal (v tis. Kč) Investice včetně investic ve vlastní režii Generální opravy celkem V rámci investiční výstavby byl v Litvínovské uhelné a.s. (LUAS), Vršanské uhelné a.s. (VUAS) a Coal Services a.s. (CS) pořizován majetek za účelem obnovy, rekonstrukce a modernizace výrobní, úpravárenské i podpůrné technologie. Kromě investic jsou v podmínkách společnosti do dlouhodobé obnovy majetku zahrnuty i dlouhodobé opravy majetku, a to jak generální opravy, což jsou opravy nejvyššího stupně, kdy dochází k technické obnově celého majetku (v rámci GO je zpravidla prováděna i modernizace zařízení), tak střední opravy, při kterých dochází k technické obnově určitých skupin zařízení. V roce 2010 byly provedeny modernizace těžební technologie spojené s realizovanými opravami velkostrojů, jako například generální oprava rypadla K84 (VUAS). Mezi významné akce jistě patřily i střední opravy rypadel číslo R10, K73, K75, K86 (všechna LUAS), třídírny uhlí (LUAS), drtiče DSOH 337 (VUAS) a tratí Vršany (VUAS). S těžbou uhlí úzce souvisí i kolejová doprava, pro niž byly provedeny generální opravy tří elektrických lokomotiv, které byly doplněny pořízením nových řídících systémů (CS). Prostředky vynaložené na investice a generální opravy v roce 2010 Prostředky vynaložené na investice a generální opravy v roce 2010 LUAS VUAS Coal Services a.s. tis. Kč

12 Investice do životního prostředí Přehled nákladů v oblasti ochrany životního prostředí v roce 2010 za LUAS, VUAS a Coal Services a.s. mil. Kč Investiční náklady 3,4 Nakládání s odpadními vodami (celkem) 0,3 LUAS Čerpání mourových vod z ÚU na ÚDK Komořany 0,3 Ochrana a sanace půdy (celkem) 2,9 LUAS Odvedení vod za těsnicí stěnou Šramnického potoka 0,1 LUAS Propojení Vesnického potoka s řekou Bílinou 2,8 Ochrana podzemních a povrchových vod (celkem) 0,0 Ochrana ovzduší a klimatu (celkem) 0,2 Rekonstrukce ÚUK měření prašnosti (studie) 0,2 Nakládání s odpady (celkem) 0,0 Ostatní akce (celkem) 0,0 Investice v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje (investované částky) za LUAS, VUAS a Coal Services a.s. v roce 2010 mil. Kč Těžba a úprava surovin (vč. strojírenství) 1,6 Kontinuální míchání a doprava popílkových směsí LUAS 1,6 Ochrana životního prostředí 0,0 12

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2013 provozovala 17 ubytovacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více