Studentslcý lasopls Gymnázia Vltězslava Nováka SAMOSPRÁVA. INQVACIE v IS KORWIN NOVt DANE A POPLATKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studentslcý lasopls Gymnázia Vltězslava Nováka SAMOSPRÁVA. INQVACIE v IS KORWIN NOVt DANE A POPLATKY"

Transkript

1 Studentslcý lasopls Gymnázia Vltězslava Nováka SAMOSPRÁVA INQVACIE v IS KORWIN NOVt DANE A POPLATKY I

2 f:='. <, 2

3 časopis Gymnázia Vítězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Studentský časopis Gymnázia Vítězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 úvodník - ÚTERÝ ST ŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚL E 18. XI KraJsk.e kolo v E.xkurze 3.8- p1skvork;uh - S. Praha 9:00 Vydan1 llstopadov~ho Tabu! XII D1plom z Diplom z MFF Praha Jo 8:00 Den francouzštiny francouzštiny otevřenych dveř1 GVN- 90 let budovy školy Energ1e a JtJ zdroje lfolejbal (stiedoškolkyj kraj 16:00 Konzu lh čn í od Temehnský kviz 8.00 ProJetlový 8:00 ProJetlovy Vánoční prázdmny den den 23. XII Od data 21. Vánoční prázdn1ny Vánoční prázdniny 8:00 Lyžařský kurz 1.8-Krkonoše, Vítkovice- chata EliSka Lyžařský kurz 1.8- Krkonoše. Vítkovice- chata Elíška 17:00 8:00 Nástup do 8:00 Lyžařský kurz 1.C- Krkonoše,Vitkovi<e- chata Eliška školy ~ Obsah: Kalendárium 3-4 Stala se a bude 5-fi Hlavni téma 7-15 Paznávalko 15 Kultura 16 Jazyku/um 17 Módnl policie 17 Sport 18 Momentky 19 S úsmitlem no závit, samo lyžařský kurz 1.C- Krkonoše. VIt 17:00 8: = ~ " n ~-,_.... r.:u-.....,... 7mls ::...,... -~.r' ~u~...,.. I 1 lb ' ::>o.t-q~t :r.: ll'~nt úvodník 3

4 Studentský časopis Gymnázia Vitězslovo Nováko - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 Kalendárium - ~ Zajímavosti měsíce fíjna Spálit mrtvolu zakázáno/ TIOetá drna kvdii nahálovl Umírá významný český Italský sochař a malíř mecenáš Vojtěch Michelangelo Náprstek (*1828). jeho Buonarroti ( jméno je dnes spojené 1564) začíná právě především s Náprst- tohoto dne pracovat kovým muzeem v Pra- na jednom svém ze, kde se nacházejí legendárním díle. sbírky předmětů snad Zatím má pouze ze všech koutů světa. Budova byla původně jediný ohromný kus pivovarem rodiny Náprstků a právě Vojtěch bílého mramoru, roku 1858 udělal z budovy muzeum. Náprst- během tří let tvrdé kovy ostatky se po jeho smrti musí převést do práce ale z kvádru Saska, aby byly zpopelněny Oeho poslední vytesá ohromnou sochu biblického Davida. přáno. V Rakousku-Uhersku totiž byly krema- Vedle stropu Sixtinské kaple ve Vatikánu se ce zakázány. jedná o jeho nejvelkolepější dflo Lékař gladlátord I clsořd V římské říši přichází na svět budoucí slavný lékař Galén (t217). Znalosti v oboru lékařství získává, když sešívá raněné gladiátory. Nakonec se stane dvorním lékařem crsaře Commoda ( ). jeho jméno o 1800 let později použije i Karel Lapek ( , ve svém dfle Bflá nemoc tak pojmenuje hlavní postavu) Gynekolog kulku nenajde Inspirace ve vaně Tento den se zapíše černým písmem do dějin Na svět přichází britská autorka detektivek USA. Na výstavě v Buffalu totiž srbský anar- Agatha Christle (t1976). Mezi jejími mi chista Leon Czolgosz (*1873) postřelí prezi- obzvlášť vyniká denta Williama McKinleyho. Proběhnou ještě stará panna ~-~,- ~- záchranu ale nejbližší lékař je slečna Marplogynekolog, a ten vá a belgický kulku v prezi- elegán, detekdenttově břiše tiv Hercule nenajde. McKin- Poirot První Iey se tak stane dflo, Záhada na v pořadí třetím zámku Styl es, prezidentem USA vydá roku ze čtyř, který se stane obětí atentátu. Před Celkem napíše ním byli zastřeleni ještě Abraham Lincoln přes 80 romá (1865) a James Garfield (1883), a po něm ještě nů a divadeljohn Fitzgerald Kennedy (1963). Czolgosz je ních her (např. Past na myši). Sama přiznává, ještě téhož roku popraven na elektrickém že nejčastěji píše ponořená do vany s horkou křesle. vodou Vyloděni v Anglii Armáda Normanů v čele s vévodou Vilémem Dobyvatelem ( } se tohoto dne vyloďuje na pobřeží jižním Anglie. Už zde postaví menší dřevěný hrad jako svojí základnu, odkud podnikajr agresivní dobyvačné nájezdy do okolf. Anglický král Harold ll. Godwinson (*1022} proti vévodovi vytáhne, ale již 14. října téhož roku padne v rozhodující bitvě u Hastingsu Tolerance po polsku Velkopolský vévoda Boleslav Pobožný (asi } vydává na svou dobu zvláštní výnos zajišťující polským Židům svobodu vyznání a volnost cestováni. Na svou dobu jde skutečně o ne zvyklý krok. Díky tomuto rozhodnutí vznikne r=o=~~p;::r:;...,~ n. I. Sestro o bllltt milenci? Tohoto dne se narodí Julia Drusilla (t38}, sestra chladnokrevného a pravděpodobně šíleného císaře Caliguly (12-41). Když se bratr chopr roku 37 moci, přinutí ji k rozvodu a provdá ji za jednoho ze svých přátel. Tvrdí se, že mezi sebou oba udržovali incestní vztah. Pokud tomu tak bylo, historikové tvrdí, že př. Kr. Krále vybere kllň --!IE Nedlouho před tímto dnem umírá perský velkokrál Kambýses ll. (vládl od roku 529 pi'. Kr.). Dnes se má vybírat nový král. Za úsvitu šest šlechticů osedlá koně. Pravidlo je jednoduché: králem se stane ten, jehož kůň zařehtá jako první. Tak se novým panovníkem stane Dareios I. (asi př. Kr.}. Caligula tak chtěl zavést Ten se proslaví zejména neúspěšným výbojem proti řeckým městským státům a pro v Polsku jakýsi stát ve státě, kde funguje i tradici bývalé egyptské samostatný soud řešící pouze židovské problémy. (zde byly incestní svazky běžné, šlo totiž o dynastie Ptolemaiovců hranou bitvou u Marathonu (490 pi'. Kr.). zachování "božského Cyrdo původu"}. Kalendárium 4

5 časopis Gymnázia Vítězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Studentský časopis Gymnázia Vitězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 Kalendárium - ~ Zajímavosti měsíce fíjna Dobrý vládce, nebo hrbál? ==- Na svět přichází jedna z nejkontroverznějších postav anglické historie, budoucí poslední panovník rodu Plantagenetů Richard 111. (11485). Mnozí jej dodnes považují za krutovládce s hrbem na zádech, tak jej totiž popsal ve své stejnojmenné divadelní hře i William Shakespeare { ). Dnes už se ale historikové přiklánějí k názoru, že šlo o dobrého panovníka a že s fámami o jeho špatnosti přišli až Tudorovci {dynastie, která nastoupila po Plantagenetech) Z~zenlprozd~J klasické bavorské pivo, ale místní měkká voda a žatecký chmel stvořily pivo takové chuti, že si brzy získalo oblibu u nás i v cizině Kolumbus v "Indii" Tohoto dne přeje námořníkům tří lodí Kryštofa Kolumba { ) počasí, a mohou tak pozorovat pobřeží dnešní Floridy. Je Hotelko u PRflvslavl I když je již zcela, "--===:;::=== slepý, přece se ještě v září 1424 vrhne husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova (*1360) do obléhání města Při Jednorut; 11 Jednoot; Tohoto dne se odehraje lítá námořní bitva, kterou si francouzský vládce Napoleon Bonaparte ( ) za rámeček nedá. U mysu Trafalgar ve Španělsku je jeho loďstvo (i přes podporu španělské flotily) poraženo britským jednookým a jednorukým admirálem Horatiem Nelsonem ( ). Sám admi byslavi. Zde ho ale skolí vysoké horečky, kterými trpí kvůli nelé~enému hnisavému zánětu. Vojevůdce rál se ale vítězného konce nedožije, v boji nakonec nemoci podlehne a tohoto dne ~mírá. Dodnes se historici přou o to, zda byl Zižka národní hrdina nebo obyčejný zbojník. Každopádně jsou o něm dochované zprávy už umírá. jeho velkolepé vítězství dodnes připomíná Trafalgarské náměstí v Londýně, kterému dominuje admirálova socha na mohutném podstavci. z jeho dětství, kdy se ~a sto pral. Bojovnost tak měl zkrátka v krvi Na studni plni mrtvol pl. Kr. Ve městě V nově otevřeném Rouhánl se nevypllicl plzer'iském Měšťan ,..-- Chartres (asi ském pivovaru se Perský velkokrál a 100 km od zrodí pivo Prazdroj. dobyvatel Kýros 11. Paříže) je Dalo by se říct, že (asi př. vysvěcena vzniklo omylem. Kr.) tohoto dne gotická kateddobývá Babylón. rála Notre- Sládek Josef Croll { ) měl Obyvatelé mu Dame. Vysvějednoduše sami cení se samo- původně uvařit otevřou brány. ;.. zřejmě zú~ast- Chtějí se totiž ~...-- ní i francouzzbavit nenáviděné- ský král Ludvík IX. ( ). Ohromná ho krále Nabonida kamenná stavba stojí na poutním místě s (vládl pf. hlubokou studnou, do které se údajně ve Kr.), který odmítá starověku házely zohavené mrtvoly křesťanuctívat jejich nej- ských mučedníků. Dnes je Notre-Dame jedním vyššího boha Marduka. Král Kýros se svým z turistických lákadel Francie. způsobem proslaví i jako "zakladatel lidských práv", obyvatelé jeho říše totiž mohou vyznávat jakékoli náboženství. To přispěje ke Kýrově dobré pověsti Tornádo likviduje Londýn Během histoznámo, že Ko- rie zasáhlo lumbus považoval Londýn někotuto pevninu za lik pohrom. Indii. Cervení lidé, Jedna kteří na pobřeží z prvních poskakovali, pro dochovaných něj byli zkrátka Indiáni. Pět dní poté přistane se odehraje ~1\l"C:.ol!lll na Bahamách, které pokřtí na San Salvador. tohoto dne. Až do své smrti o si svůj omyl n e p ři zn á, i když Nlčivé tornádo zlikviduje přes 600 domů a už t ehdy je zřejm é, že t o. co objevil. nebude dřevě ný Londýnský most vysaje. Podle docholndle Řád p~ Beatles Tohoto dne je lll!!lllllllliiiii" udělen Řád britského impéria skupině Beatles. Její členové jsou později zařazeni mezi sto nejvýznamnějších umělců v historii Anglie. jména John Lennon ( ), Paul McCartney (*1942), Ringo Starr (*1940) a Ceorge Harrison ( ) hold nikdy nezestárnou. vaných zpráv si ale živel vyžádá jen 2 oběti na === C- y_rd_a lidských životech! Kalendárium 5

6 Studentský časopis Gymnázia Vítězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 Stalo se a bude r ~ - T radiční podzimní výlovy rybníků již pomalu skončily. Vyloven byl kardasovořečickými rybáři s týdenním odkladem díky vysokým teplotám i pátý největší rybník okresu zajímavý svým ostrovem Naxos Holná. Ke vzpomenutí přináším několik fotograf_ií_ """! Holná vydala své poklady J indřichohradecký symfonický orchestr připravuje jako každý rok diho. Sóla si zahrají harfa, housle a zobcovt. flétna. Diriguje Marek adventní koncerty. Koncerty se uskuteční 8. prosince od 17:00 a od ~edivý. Plakát naleznete! již brzy na nástěnce v prvnrm mezipatře. 19:30. Orchestr v mensrm smyčcovém obsazení zahraje skladby -~~ Georgia Fridricha H~ndela, Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vival- Dandy Stalo se a bude 6

7 Studentský časopis Gymnázia Vitězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad ; Stalo se a bude K O R E N I Vl ETNAM U aneb jak poznat Vietnam snadno a rychle V neděli jste si mohli na našem K: Kdo první pfišel s nápadem? K: Ca si myslíš o návštěvnosti? "horním" náměstí všimnout ne obvyklé- Š:Řekl bych, že já. Už delší dobu jsem udržoval Š:Návtěvnost mě příjemně překvapila. Mám ho ruchu. Sem tam někdo přinesl ke myšlenku uspořádat nějaké promítaní fotek z radost, že se našlo tolik lidí, kdo se zajímá o Střelnici něco, co vypadalo jako dračí hlava, Vietnamu, ochutnávku tradi~ních jídel pro své vietnamskou kulturu. někdo jiný naopak nesl tácy poseté všemi řá 1 ř b k 'h ě b ~ ě A různými pochoutkami a občas se v tom "mini P te e, t e a.v m_ ovn ne? ~ ajovn K: Máš v plánu nějakou další akci s podobným lij'áčku" mihlo pár krasavic s neob\j\/kly'mi šaty. letos na konel letmch prazdmn JSem potkal nádechem' r paní Langrovou, která mi řekla, že má taky ~ ~ ~ _ Nebojte, lidé se nezbláznili. jenom jeden, nám stejnou myšlenku, a tak se naše nápady sešly. Š: Ano, umte bych chtel v budoucnu opet známý mládenec Šon, přišel, spole~ně s paní.. uspořádat obdobnou akci. Vietnamská kultura Langrovou, s nápadem, ukázat jindřichohra- K: Akce měla opravdu za)lmavy nazev. Co je natolik bohatá že má stále divákům co dečákům, jak to v tom Vietnamu vlastně vedla zrovna k názvu "Kofení Vietnamu"? nabídnout. ' vypadá. Š:C~těl jsem vymyslet ~ázev, kt~rý by nejen K: jelikož tu je výročf 90. let GVN, chtěl bys při Jak šon sám tvrdí, nejhorší na akci byly hlavně zaujal, ale také aby vystihoval cely program. A é 71 ž'. w ká w řá, přípravy. Zkuste si sehnat dračí ovoce do dvou proto si myslím, že srovnání s kořením určitě t to pr e ttostt neco vz zot cl pop t. dnů. Myslím, že většina z nás by to asi hned napovídá, že se program skládá z různých Š: K výročí 90. let bych chtěl škole popřát, aby vzdala. Dále výzdoba. Vyzdobit panely, na a- zajímavostí o Vietnamu, i když to byly třeba byla stále na tak vysoké úrovni, jako je teď. ranžovat tácy s jídlem, oživit divadelní sál KD pouze stručné informace nebo krátké ukázky. Střelnice ~ervenými lamplonky a spoustou Zkrátka jsem se snažil divákům okořenit Kopfivka další doplňků. Těchto příprav a samotné akce odpoledne exotickými vůněmi. se zú~astnilo nemálo našich studentů a kantorů. Nechyběl ani dramatický kroužek CVN. Pod vedením paní profesorky Bartošové předvedl malinkou scénku ve vietnamštině. Nesmíme také zapomenout na modelky, které krásně nalíčila Sonova sestra Žaneta. V průběhu této akce jsem se rozhodla šona jemně vyzpovídat. (Pro ty z vás, kteří nevědí, kdo to je šon, tak je to náš loňský maturant:-)) r ~ - Stalo se a bude 7

8 Studentský časopis Gymnázia Vitězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 Hlavní téma ~ - Znáš svoji školu?- dobový popis budovy gymnázia Devadesátiletou historií se může pyšnit s postupným dodáváním dalších a dalších všemi jistě zbožmovaná a tolik milovaná různých pomůcek. budova našeho gymnázia, kam se nejeden student každé pondělí rád vrací. Snahu o nové prostory můžeme sledovat již K&in& bez v&dy roku 1862, kdy bylo gymnasium nuceno stě- Po opuštění útrob školy ~i tělocvičny starým hovat se z důvodů nedostatku místností z tzv. způsobem, tedy po starém schodišti, určitě starých škol do prvního patra bývalého jezuit- každý narazí na vyschlou dekorativní kašnu ského semináře. To nadále nepostačovalo (i z umělého kamene s mozaikou, kterou podle po zabrání přízemí semináře), a tak po zna~- návrhu architekta Bendelmayera zrealizovala ném úsilí se povedlo prosadit stavbu nové M.V. Foerstrová. Připomeřlme si její legendu: školy. jak se na novou, vytouženou budovu "ó, jiskru svého mladického vznětu, vy mrtví, naší školy dívá dobová ro~enka? dejte nám!" (Sv. Čech). Ta vzpomíná na tri Stavba byla podporována československou bývalé maturanty (Antonín Decker, Jiří Provládou a jejími orgány, jejíž péčí a nákladem cházka, Vojtěch Polá~ek) padlé v legiích za byla zrealizována na obecním pozemku osamostatnění státu v době první světové v Jablonského sadech. Místo schválilo již ra- S války. Dnes zde můžeme najít i dvě postranní kouské ministerstvo jako dostatečně velké, cedule se jmény studentských obětí fašismu suché a nosné. Podmínkou však bylo rozšíření převážně židovského původu. ulice mezi kasárnami a staveništěm a zaruče- 1" Další velmi zajímavou učebnou se stala třída ní vlastní pitné vody pro budovu. Návrh chemie s obdélníkovým půdorysem v měřítku 1:200 vypracoval inženýr Ferdinand s kruhovou úsečí na východ. Má tři jižně a tři Havlíček, avšak definitivní projekt se zrodil severně orientovaná okna se zatemněním pro v hlavě pražského architekta Bedřicha Ben- projekci. Její podlaha je amfiteatrálně vyvýšedelmayera, kterého pověřilo ministerstvo na. K experimentálnímu stolu je doveden veřejných prací. Správou stavby, která započa- elektrický proud plyn a voda. Za stolem se Ia pozemními stavbami , byl pověřen nacházela digestoř a (světe div se) periodická inženýr Otakar Zentner. I. Situace budooy. soustava prvků s posuvnou tabulí. Ve východ- Budova s půdorysem tvaru písmene T a zná- ní stěně se nacházelo okénko pro heliostat. my'm c~ 1 slem popisny'm 333/11 J e orientována ství se nalézala velká dílna ústavní, která by se S.. t d'... ž'k' h. ke' ( k.. č ') h d'l VOJI ra 1c1 ma 1 pracovna a u pro c em1c k jihu. Svým průčelím míří proti severnímu vzhledem aspořl. moji zru nostl 0 1 a 1 účely se 2 pracovními stoly původně pro 12 křídlu novoměstských kasáren (dnešní vyso- dnes. ~dyž pommeme zákla9ní_ ~bave~í žáků. Přidružena byla i fotokomora a plynárkoškolská kolej) a je zakryta lomenou prejzo- v podobe 5?ken, tak se ve v:l~e dllne nacha- nička s benoidovým přístrojem pro výrobu vou střechou ukončenou rozhlednou zelo: 7 hoblic, 2 stoly pro prac1 s kovem se 4 s plošinou pro pozorování astronomická. svěráky, 2wstoly pro práci s papí~em, výh~_řl, 2 P ynu. Chodby s klenbou nabývají 3,8 metru do výšky bru_sy, skn~ky ~.10 so.~pray~m! nás~roju, 2 Ne'en "' zlka 3 45 metru do šířky Učebny mají tri na západ skflřlky s na stroji speclalnějšlml, skřlňky na 'I' " situovaná okna (pře.sně 3 6m vysoké a 3 45m potfeby, lékárnička. A protože dvě je víc než. š' k') ' ' jedna měla velká dílna menší sestřičku se Po druhem patře s ředitelnou, pracovnou Ira e soust~uhem, s pracovním stolem a se skříní na ~nihovníka~ či _knihov~ou pro c~ud~ nás!e~u~ nástroje a materiál. Je patro tret1, kteremu dominuji fyz1kaln1 Zajímavá myšlenka měla být realizována pod učebny. Pěkně od podlohy - sklepy absidou chemie (v blízkosti jídelny). Zde byly Hlavní učebna fyziky je po vzoru učebny Místo dnešních šaten (s velmi praktickými a zřízeny zatím nevybavené jedny lázně sprcho- chemie vybavena amfiteatrální podlahou a tááááááákhle velkými žlutomodrými skffmka- vé a dvoje vanové lázně. Komu by se nelíbily, okénkem pro heliostat. Ve stěně je výklad mi - buďme za ně rádi) a velmi chutně vařící že? pro výstavu přístrojů, který ústí svou vidlškolní jídelny s ještě milejšími kuchařkami, tel no u částí na chodbu. Spojení s dílnou a které Vám navodí chuť k jídlu pouhý~ pohle- Sportem Ieu zdmvll místností pro motor-generátor zajišťovalo dem na vás {omlouvám se všem zučastně- telefonní vedení. Naopak spojení s pracovným, jestli to taky někdy čtou) se dříve nachá- Mezistupněm mezi sklepními místnostmi a nou žáků umožnovala zvukovodná roura. zely velmi zajím.avé místnosti, které by zajisté přízemím je tělocvična. K ~é. náležely sa~o~ře~ Pro účely fotografické, spektroskopické a našly uplatnění 1 dnes. Které? Jmě šatny společně s umyvarn~u a no~n1 l_azm polarisační přiléhala k pracovně žáku komo Do ulice byly orientovány sklepy na dříví a uhlí. a m!stnost na nářadí. Samotny tělocvičny sál ra. Nao ak do dvorku to byla ústavní prádelna a měř1 19m na délku a 11m na šířku s_e stropem. rádelna školníků. s olu s rádelnou zau'íma- ve.~šce 5,76m. ~.~n!akt s.venkovn~m světem ye.stejn~m. te_dy třetím ~atře se nach~z:l~ fv toto lukrativní p míst: skladiště ~oksu zajistovalo 6 Jlzne onentovanych. oken 1 puvodn1 kresl1rna se šesti okn~ _:;~ěř~jiciml s výtahem pro popel do dvora a s oknem (1~0x290 cm). Na sv~ západní s~raně Je ~!ělo~ na sever.,vvba~ena ~yla spec1almm1. stoly taktéž do dvora pro házení koksu. Vedle zcela cv1~na r~:šíř~ na abs1dou s pod tem. Zanzem spolu se ž1dlem1 tří velikostí s nožkami. logicky navazuje kotelna. V těsném soused- pro CVIcem dodal A. Smekal z Prahy Hlavní téma 8 1

9 Studentský časopis Gymnázia Vitězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 Okol I Hlavní téma ~ K novému stavení jindřichohradeckého gymnázia náleželo i několik okolních pozemků pro vzdělávací a sportovní účely. O výměře 35,94 akrů to bylo hřiště pod sady s pavilonem na herní náčiní. Nechyběl ani rekreační dvorek s výměrou 610,6m 2 Rozlohu 961,54m 2 zaujímala botanická zahrada umístěna podél východní strany budovy. Proti absidě nedokončených lázní byla zřízena i alpská skalka. Spolu se sídlem školy se přesunula i "lrpa svobody". Ta byla zasazena u seminární budovy jako 5-ti letá. Roku 1924 byla přemístěna do nového působiště. Vyučování v nových prostorech ústavu bylo zahájeno lzáří Je teď na vás, abyste si provedli srovnání současného stavu, s ve zkratce popsaným stavem před 90-ti lety. Ačkoli se mnohé změnilo, ať už jde o novou půdní vestavbu nebo nové schodiště s výtahem, mnohé zůstává věrné době svého vzniku. je jen na nás, jak se k tomu zachováme. r STAVBA ST~TN. REÁL GYMNASIA. JIH O~ HRADE<?. IIPATR joliva - Pfi tvorbě článku byly použity materiály z výroční zprávy gymnázia z roktj 1923/1924 od F.Hoffmeistra. Hlavni téma 9

10 Studentský časopis Gymnázia Vitězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 Hlavní téma ~ Historie GVN Letos oslavuje naše střední škola vý- epidemie a ul:itelé i žáci se kvůli ní rozprchli. znamné výročí - 90 let dnešní budovy. Ale už následujícího roku v únoru byla výuka Na oslavu tohoto výročí by tak v tomto obnovena a s nf byl otevřen i syntax, roku čísle TABU! neměl chybět výčet těch nejdůle poetka a o dva roky později rhetorica. žitějších okamžiků z dějin Gymnázia Vítězsla- Gymnázium tak bylo úplné- pětitřídní. va Nováka. Ve škole se učilo pět hodin denně, ve středu Zakladatelem gymnázia byl Adam ll., pán nebo ve čtvrtek měli studenti volno a v sobotu z Hradce ( ), který byl od roku 1585 se opakovala látka probraná za uplynulý týnejvyšším kancléřem Království českého. Za den. Vyučovalo se téměř jen latině, pouze manželku měl hraběnku Kateřinu z Montfortu jednou denně v každé třídě se vyučovalo řečti ( ), která byla proslulá svou zbož- ně a náboženství bylo jednou týdně v každé nostr a oddaností řádu Tovaryšstva Ježíšova třídě krom rhetoriky. V té byli většinou deva (tedy jezuitům). Založit jezuitskou kolej se tenáctiletí studenti. Do vyšší třídy postoupili ti Adam ll. rozhodl roku Dopomohl tomu studenti, nad nimiž bylo na základě zkoušek fakt, že mu při návštěvě Hradce dělal společ- vyneseno rozhodnutí.. ascendat" (ať postouníka jezuita Jan Vivarius, který ho poučil o po. V opačném případě bylo rozhodnuto.. maúčelu a působení jezuitů. 20. ledna 1594 byla neat" (ať zůstane). ~damem podepsána zakl~dací ~istin~ a 4: Ředitel gymnázia se nazýval praefekt, učitec~rvence 1595 byl slavnostne p~lozen zak!adnl lům se říkalo professores, magistri nebo schokamen. Stavba budovy, ktera se nachazela lastici. Od studentů se očekávalo, že se budou nedaleko dnešní Nežárecké brány, trvala až do chovat mravně a vzorně, aby si na ně nikdo roku z města nestěžoval. Do školy chodili i studenti Výuka byla zahájena v srpnu 1595 (během z chudých rodin, kteří žili velice skromně. výstavby jezuitské koleje se zatím vyučovalo Zachovala se dokonce pověst o studentovi, v soukromém domě). První dva profesoři, kteří který ve městě žebral o jídlo, které dal rod i toho samého roku přišli do Jindřichova Hradce, čům a sám trpěl hlady. Tvrdil, že jej rodiče otevřeli dvě třídy- parvu a princi pil. Parva ani živili dost dlouho a rozhodl se, že je načase jim nebyla počítána mezi třídy, byl to jakýsi před- tuto péči splatit. Když už byl nějaký student stupeň gymnázia. Dělila se ještě na nižší (žáci zatčen městskou stráží, nemohl být odveden "minim i") a vyšší (žáci "minores"). V parvě byli do městského vězení, ale přímo k potrestání žáci pětiletí až desetiletí, a to do doby, kdy byli praefektovi. Z většiny vystudovaných studenuznáni za schopné studovat na principii. tů se stali kněží nebo městští úředníci. Gymnázium se dělilo na třídy gramatické Během 17. století zažila kolej několik pohrom. (principia, gram matika a syntax) a humanis- Už roku 1613 byla zavřena z důvo-du moru, rok tické (poetica, rhetorica). Výuka byla poprvé poté byla znovu otevřena. 21. května 1615 přerušena už roku 1597 v důsledku morové nastal v semináři požár, který zabil 8 studentů - (celkově 13 lido. Roku 1618 (po druhé pražské defenestraci) pak byli jezuité vyhnáni z českého království a gymnázium bylo opět zavřeno. Vrátili se až po Bné hoře - od 8. června 1621 už se opět učilo. Během tricetileté války bylo vyučování několikrát přerušeno, ale také se do Hradce l:asto stěhovali studenti z různých měst, aby zde dokončili studia. Až po Vestfálském míru, tedy po roce 1648, se na gymnáziu vše vrátilo do původního stavu. Roku 1683 byla Vídeň v tureckém obležení, takže mnoho Rakušanů ze strachu před Turky uprchlo do Čech. Z důvodu nedostatku místa pro uprchlíky byli mnozí ubytováni i na půdě gymnázia, čímž se značně zbrzdila výuka. Není divu, že 17. století kvůli všem možným válkám, morům a požárům působilo špatně na studenty. Někteří odešli na vojnu, jiní přišli o rodiče nebo jednoduše přestali studovat a byli vyloul:eni. 3. řijna 1691 dokonce jistý grammatista Jakub Preining zabil kordem městského strážníka. Až do roku 1773 se na gymnáziu opět normálně vyučovalo. Ale právě tohoto roku postihly naší školu dvě velké pohromy. Nejdříve šlo o dva požáry města a nakonec 3. listopadu 1773 byl zrušen jezuitský řád. S tím souviselo i zrušení gymnázia. I tak se ale nadále ul:ilo, protože učitelé věřili, že gymnázium neskončí. V říjnu 1776 přijel do Hradce nejvyšší školní rada Ferdinand Kindermann ( ) a žádal, aby město zřídilo německou hlavní školu. V případě odporu by gymnázium bylo zrušeno. Hradečtí tak školu zřídili. Úředně bylo zrušení gymnázia oznámeno až 15. prosince V bývalé seminární budově byla nyní zřízena německá hlavní škola a z budovy koleje se staly vojenské kasárny. Město se ale nevzdávalo a snažilo se o znovuobnovení gymnázia. Přelom 18. a 19. století se ale v Evropě nesl ve znamení válek po Velké francouzské revoluci. Vláda ve Vídni tak měla momentálně jiné starosti. Vše ještě zhoršil velký požár roku 1801, po kterém mělo město plné ruce práce s obnovou. Na obnovu gymnázia se ale ani tehdy nezapomnělo. Roku 1805 došlo vyzvání, aby obec podala zprávu o případném umístění gymnázia a způsobu, jak by přispěla k jeho zřízení a udržování. Obec nabídla vládě jistinu zlatých jako fond pro platy učitelů a udržování školy. Za budovu dala obec jedno patro vybudované se svolením řeznického cechu nad Masnými krámy. Zde se vyučovalo až do roku Vláda nabídku přijala a obnovení povolila. Gymnázium se navíc stalo ústavem světským, už nijak nepodléhalo žádnému církevnímu úřadu. Vyučovalo se německy. Hlavni téma 10

11 Studllftsk9 tflsopls G,mrr4ZIIJ llltlzsiimj Noriltll JO lit IUifelto gymn6zl11 Ustoplld 2tn3 \~\ \ \..:J I Hlavní téma i - Historie GVN 9. li~padu 18D7 tak m~std kln!fni! mohla prdživlllo krizi. Zie!ll!~bauer se toti~ brzy do- Josefa Dobrovského a Josefa Jungmanna. oslavit vzkmenl!1ymnčlz1a. Osl~ byly slw- stal do sporo s vět~mau ufiteici. Kamenem Nl!ktell' soukromě vyufdvilli žáky feslcy. Jakmitefnl! 111!lkolepé. ZWny zwmly, hmo!d!l'e ÚlilZU byl fakt. 1e prefekt zasllmji princip le úlednl nallzenr pimllilo ~jímky z pou21v.inl h.~m~~ a Wichni radostně volali.vmjt (at ~berných prafesoril (~. 1e vyufavánl jednot němfiny jaka vyufdvlldho jazyka, zafala se lije)l. )1ž den pdté zafalo vyufavánl. liv9m pledměltim mel b9t svěfeno prafesorilm ~lina vyufavat jako nepovinnf pfedml!t. Od P11111rm prefektem se stallb!har Zlegerbauer dot',(n9cf1 predm~to). \/!~lna profesoro ale roku 1848 už se ale feština vyufdvala povinně. ~byl doposud profesorem v Plsku. Prefett zasuvala namr. fe Jeden pedagog měl WUI:o- Mima ta se feslcy za!:alo vyuftwat n.tbolenbyl pll'mo podrlzen gymnazijnlmu dlrektoravt vat l&!chnv predměty v Jedně tlldě a Vést sm. dějepis. zeměpis a prrrodopis. Tohoto (redltell). Tento llpad byl spojen s prawmotl tlldu od zill!i1tku do kance studia. cerv pro- roku se navlc titul prefekt zml!nil v titul feditekrajskéha hejtmana. Na~e BYmnčlzium tak blěm byl Wfe~en OdYOianlm Zlegerbauera le, Jehel hlavnlm 6kolem bylo konat tidně bylo podftzeno hejtmanstvr táborského kraje. roku porady sboru.v duchu prawho vědeckého lito direktoli pak byli podlfzeni genemlnlmu Dal~lm viznamnfm prefektem byl Hynek rozvoje". dlrelctoravl se s!dlem v Praze. Sekou~k ( ), za nl!hol došla ke Roku 1849 pak da~la k 11elké refdnnl!, jelikaf. Prefekt ml!l za Okol dohllfet na pr.\d profese- změně - z pl!lillldnlho gymnázia se stalo se z gymn:.zia stal osmitll'dnl llstav. Tlfdy rci a ufll pouze během nepll'tomnostl uflteici. ~slitl'ldnr. V jeho dobl! na BYmn:.Ziu p6sabili nebyly pajmenavány padle ufebnlho sml!ru, Musel po\iinni! vést tyto knihy: matrlcull se vlastenecky nadanr profesoli, kb!ll konali ale podle radavfch latinsk9cf1 f!slavek (prima seznamem fakt) (nko na zpcisob dne~nrch dobrou pmci pli rozvoji!eskěha nc1roda a až ak1:člva) a celé BYmnázium bylo rozd~leno tfldn!ch knih), liber calculorum!aloi! ldaslfl- jazyka. na nif~! a~~. Navlc byl Zillll!den ~ ufebn! katnlmu 119kazu, ordlnatlones scholastlcae Roku 1832 se prefektl!m stal pakro!ajvoi knl!z plán, podle kterého se pavinn9mi pledměty (~oln! rad) a kroniku ~kalv. Profeson museli Hubert Hudec: (do 1848 prefekt fedltelem staly nábdfenstvf, latina, leftina, fe~ina, podle dekretu dvaml kancelále z 16. bfezna v letech ) za n~hof!vmn~lum němfina, zeměpis, dl!jepis, matematika, fvzi tllblt vice rozum a soudnost studentil za~lo wlkf rozlcvěi. Ze ~ech fedlte- ka, pl'lrodapis a fiidzdfická propedeutika (6vad nef paml!t Studenti se měli od kantorci nau- ICI/prefeldll taky na gymnáziu vydrfel nejdéle do filozofie). Nakonec bylo ustandiii!na, že fit ad za~tku S'Jého studia rozmlouvat a mm - :!ll let. Byt vzd~an9 v latlnl! l'eftlnl!a fl losa- každf žák, cha!-li se stát poslucha!em na co jim bylo ucitell predneseno. ' tll. Pozdi!JI byl zwlen fest~ měšťanem uni~~erziti!, musl sla~~ zkau~lw z dospělosti.11: Struktura gymn:.zia se nezmenlla _ 0 ět zde města JindfichOv Hradec. Raku 185'1 vydal fo na 185'1 ta~ konali Jlndlichahradeftl o~m bylo pět tild (prlnclpla, grammatlca, ~ prvnl feskou ~Dfnl zpr.mj gymnázia e~l ni maiijríty. Tato struktura gymn~1a vydrp oetlca rhemrlc~' """!Dv 1 ~ oo- - vtehde)~lm rakouském clsafstvr. "" v podstatě až do ro~ Raku 1862.,. ~u a o se '.'"..:~~ ' (nedlauha pfed Hudcii'JY!Tl odchodem) se latina. feflina. zemi!p1s, matematika a dě11ny. Tehdv na na~em llstavu ucul profeson, ktl!rr!iymnčlzium z d6vadu vysokého poau studen- Dnes se >A, 1e!IYmnčlzium krátce po abnaven! v.thazell z prazské univerzity Jaka odchavancl tll (okolo 500) plestl!hdvijid z Masných krámll do své b9valé budin'f ~ezuitskéha seminčll'e, dne~nlha jindlichohradeckého muzea), která ft byla mezitím opravena. V Masných kr.1mech z6stala dmi ~kola, v semináfí se ufili chlapci. Hudcov9tn nástupcem se stal Jakub Matl!) R6flfka (181i2-1875), zku~en9 pedagog, kb!~ Zi1111!dl pro gymnázium kázeňskf fád. Ten se stal vzorem pro kázeliskě 1\tdy 112ch daijich stfednth ~kal v Cechách. RDIIIIě! se sna!il w studentech pěstavat lásku k hudbl!, a vznikla 'lak padesátiflenná studentská kapela, ktl!rá byla w městě lll!lice obllbená Bii8 byla na na~m gymn:.ziu pruhlá~ena němfina za nepavinn9 pfedmět Tehdv byla v Cech~ch pouze ftyfí lesk:, gymn:.zial R6fi&a zlskal pro ~kolu knihdiiiiu a studentstvu pdvdiaval Majáles. Roku 1875 se stal redltelem Alois Vanrtek, lcter9 ale na na~em llstaw vydrfel pouze 71et. dllcy 5ll'tm fantastlck9m jazytco>..vm znalostem (byl p11111lm profesorem sanskrtu a SIOIInaY<Jclha Jazykazpytu na Karlo-Ferdlnandov! unllll!r:zltl!) odm!i do Prahy. Zde ale rok pdté zemrel. Vanrtek byl prv nim světsk9m ledltelem (do té dobv lfill v!llchnl fedltelé/prefelctl duchcmi~.

12 Studantsk9 tosopls Gymn6zlo Vltězslovo Nov6ko - 90 let nofaho gymn6zlo Llstopod 2013 Hlavní téma Historie GVN 14. června 1911 se na našem gymnazlu konala žaci tak museli denně dojlždět do Soběslavi. vztahy rozšlreny o spolupráci s gymnáziem nejznáměj~í aféra - odhalení podvodu pfi Z některých studentů se stali partyzilni, tři v Kremsu na Dunaji v Rakousku (od roku písemných maturitních pracích z fečtiny. z nich padli v posledních hodinách války: Edu- 1990), s gymnáziem v Neckargemundu v Maturantům totiž svými tamky pomohli ard Emr (mat. ročník 1940) padl v květnu 1945 Německu (od roku 1990) a nakonec s gyrnnástarší kolegové, ktefí Je propašovall na gym- v bojl u Mnichu u Kamenice nad Lipou, Vladl- ziem ve Zwettlu v Rakousku (od roku 2007). nazlum. Zemska školní rada nafídlla o volném mír Veverka (mat. ročník 1940) zahynul na Hlavním zdrojem tohoto článku byla práce dni za pfísného dozoru konat maturity partyzánské hlídce u Tfešti 5. května 1945 a pana Rudolfa Prokopa, bývalého ředitele GVN z řečtiny znovu. O některých pfestupdch stu- stejného dne pak byl v Panské ulici zastrelen h' t "k kte 1 rn ž'to t' 4 oo dentů za Rakouska-Uherska se zmifiuj"e spe- Jan Cirhan (mat. ročník 1943), kd rj pfenášel a IS on a, rou sepsa u P e 1 s 1 -,.. letého výročí gymnazia. ciální článek v tomto físle TABU!. zbraně z úkrytu v zámku na revolufní národní --~ První světová válka narušila poklidný vývoj výbor. Cytdtl jindfichohradeckěho gymnázia. Mnoho stu- Od roku 1945 se postupně charakter školy dentů ze starších rofníků bylo totiž odvedeno několikrát změnil. Po ll noru 1948 se nižšl na frontu. O tfech mužích, ktefí na gymnaziu gymnázium spojilo s poslednlmi etyfmi ročnrodmaturovall a poté padli v legiích za vvtvofe- ky zilkladní školy. Zůstaly tak pouze etyři ní samostatného státu, se zmiňuje čestná ročníky bývalého vyš~ího gymnázia. Roku 1953 deska v pftzemr dnešní budovy gymnázia. bylo gymnázium pfejmenováno na jedenácti Koncem záll 1918 se konala v restauraci u letou stfednr školu, která sloufila pět tříd Holuba" prvnr studentská schůze, kde bylo nilrodní ~koly, šest tfíd š~stého až osmého rozhodnuto zfrdlt studentskou samosprávu. postupného rofníku a ftyf1 trídy devátého a Vůdcem toho ~eho byl student (později Jedenáctého ročníku. Te.nto sta~ vydržel do profesor na našem gymnáziu) Jan Muk. Tato roku Tehdy byla Jeden~ctllet~ stfednl samosprava poradala tanefnr a čajové vefírky, škála rozdělena na základní devrtlletou školu a koncerty, pfednilšky, divadla apod. Pfetrvala trietou stlední všeobecně vzdělávad školu. tradice dechové hudby studenti hráli divadlo. Posl~dnl změna nastal~ rok~ Tehdy se ' zrodilo ftyfleté gymnilz1um, jaké známe dnes. Tehdy již gymnázium fungo~alo v nové budo- Roku 1974 zafali být do 1. ročníku gymnilzia vě. Vyufovilní v ní ~ylo zahájeno 1. záři přijímáni vedle žáků z 9. tlrd i žáci z 8. tfrd. Po Byla postavena v b9valém parku, byla vybave- roce 1989 byla tato praktika zrušena jako na tělocvičnou, laboratofeml, pracovnami a nevyhovuj Id. Rovně2 došlo k obnově klasickéškolnr zahradou. Velkou zasluhu na zfrzení ho osmitftdnlho gymnázia. nové budovy měl tehdejší feditel Ferdinand M "t ll.c. ll drž t Hoffmeister ez1 1m na!je gymnaz1um za"a 1 o u ova. těsné vztahy s několika zahranifnrmi školami. Zlaté časy první republiky bohužel 15. bfezna Napf. od roku 1955 s Gymnáziem janka Krale 1939 skončily a rok nato bylo gymnázium ve Zlatých Moravcích. Po roce 1989 byly tyto preloženo do Soběslavi. i - Hlovnl témo 12

13 Studentský časopis Gymnázia Vitězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 Hlavní téma ~ Slavní studenti GVN POmlouvám se všem významným osob- ojdme se nyní podívat kam až to dotáh- Frantlš lc Nušl (1867 _ 7957, li někteří studenti našeho gymnázia. mllturltnl rolnllc, 7888 nostem, které jsem vynechala {a že jich je). Astronom, učitel. Po našem gymnáziu studo Náš časopis má bohužel omezenou kapacitu. val matematiku, fyziku a astronomii na Karlo Začněme tím, po kterém je naše gymnázium vě univerzitě. Spolupracoval na Ottově slovnípojmenováno. ku naučném. Od roku 1893 učil matematiku na reálce v Hradci Králové a v Praze - Karlíně. Vltizslav Noválf (1870- s j. j. Fričem založil hvězdárnu v Ondřejově a 7949, maturltnltočnlk 1889) stal se jejím prvním ředitelem se stal český hudební skladatel, pedagog, klavírista a docentem v astronomii na UK. Poté učil na horolezec. Vystudoval u nás osmileté gymná- ČV~T- m~ten;atiku. Stal se wtaké ředitele~ zium a již v kvartě začal skládat {ve 14 letech). Statn1 hvezdarny v Praze. a predsedou C~ske v sextě začal uvažovat 0 přestupu na konzer- astronomické společ~ost1. v. této funkci se vatoř, ale nakonec udělal maturitu. Po přijetí podnel na vybudováni šte!ámkovy hvězd~rny. na pražskou konzervatoř se celá rodina pře- Byl profesorem astronomie na UK ~ pravlde! stěhovala do Prahy. Většina profesorů ho n~ pře~náš~l v ro:hla_:;e; Vyn~l~zl ~lrkumz~mneuznávala, jen Antonín Dvořák. Po dokonče- t~l - pnstr~j na urcovam zemep~~nych _sou radní školy vyučoval klavír a přitom skládal. jeho mc,_~~ ktery do~~al zlatou medaili na vystavě v tvorba byla ovlivněna romantismem (Dvořák, Pař1z1. Podle něj J~ ~azvána hrad~cká ~vězdár Schumann, Brahms), poté získala silný vliv na, kráter na Měs1C1, planetka, ulice a Je udělomoravská lidová hudba. Od svých 39 let půso-.vá'l""n_a_n_uš_lo_v_a_ce_n_a_ , bil jako profesor skladby na pražské konzervatoři. Toto číslo Tabu je věnováno historii naší školy, proto je také na místě seznámit se s některými bývalými studenty. Každý si už určitě všiml pamětní desky v 1. patře, která je připomínkou obětí 2. světové války. Ale kolik z vás se nad ní aspoň na okamžik pozastavilo? omětní desk chodbách, bydleli ve stejných domech a potýkali se s podobnými problémy pubertáků jako dnes my. Bohužel se ale narodili v nesprávný čas na nesprávném místě a dnes je jedinou vzpomínkou na ně to nicneříkající jméno na desce, kterou všichni bez povšimnutí míjíme. Mrzí mě, že už se o nich nedozvíme víc. Nyní je ale Pod všemi těmi jmény se skrývají dojemně příběhy našich předchůdců, kteří nespravedlivě zemřeli jen pro svůj židovský původ. Ale ta správná chvne aspoň na pár z nich chvíli kolik toho o nich víme? Možná nám byli více zavzpomínat a připomenout si to málo co se o podobní, než si myslíme. Chodili po stejných nich dalo zjistit 'I Jan Muk ( , maturltnlrolnlk1953) - Archeolog, historik, analytik. jeho otec jan Muk byl ředitelem hradeckého muzea a profesorem našeho gymnázia. Muk jr. se po studiu vydal na stavební fakultu a poté na filosofickou fakultu UK, kde studoval dějiny umění. Do oboru archeologie tak vnesl technický pohled, znalost historických materiálů, typologie a stavebních konstrukcí. Z mnoha památek, které zkoumal lze vybrat např. město Most a Pražský hrad. Zabýval se středověkem zejména měšťanskou architekturou, účastnil se každoročně konference středověké archeologie. Některě ze svých studií také publikoval (přes 130 článků) a vydal knižně. Přednášel na stavební fakultě a fakultě archeologie ČVUT a filosofické fakultě UK. Neexistuje žádná jeho souborná práce a chystané docentské obhajoby se už bohužel nedočkal. Vlnt nt Lesný ( , maturltnlrolnlk1902) český indolog, překladatel. Narodil se v Komárovicích u Moravských Budějovic. Po našem gymnáziu studoval na Karlově univerzitě klasickou filologii, sanskrt Oeden z nejstarších jazyků) a staroindickou kulturu. Navštěvoval také přednášky na Oxfordu a v Bonnu. Po studiích se dal na dráhu učitele na střední škole. V r získal hodnost docenta a poté se stal profesorem indologie na Karlově univerzitě a za nějaký čas se ujal vedení Filosofické fakulty. Později byl jmenován profesorem řádným. Od r byl ředitelem Orientálního ústavu v Praze, založil Indické sdružení a založil časopis Navý Orient, který vychází dodnes. Stal se také jedním z prvních členů Ceskoslovenské akademie věd. Napsal mnoha prací od knih po kratší pojednání o Indii. Dandy Hlavni téma 13

14 Studentský časopis Gymnázia Vitězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 Hlavní téma ~ Tajemství pamětní desky Otto Srhiillet Otto se narodil10. října 1902 jako jediné dítě rodi~ům Josefovi a Elise. Spole~ně žili v Jindřichově Hradci v domě ~p.10/ll (dnešní DDM). Otto chodil na gymnázium a zde úspěšně odmaturoval v roce jeho maminka zemřela ještě před válkou a tatínek se odstěhoval do Stráže nad Nežárkou. Otto vystudoval vysokou ~kolu a s největsí pravděpodobní se stal právníkem. V dubnu roku 1942 byl jeho otec Josef deportován z Ceských Budějovic do Terezína, kde také v lednu následujícího roku umírá na infarkt ve svých 73 letech. Otto byl deportován do Terezína o měsíc později, tedy v květnu 1942 z Trebí~e. kde bylo také jeho poslední bydliště. V Terezíně ještě téměř rok a půl žil, dokud nebyl v září 1944 deportován do Osvětimi, kde umírá. VIlém Sonnenscheln Vilém se narodil 25. února 1902 v Deštné v domě ~p. 34. Jeho tatínkem byl obchodník Edward Sonneschein. Vilém chodil do stejné třídy na gymnáziu jako Otto SchOIIer a stejně jako on úspěšně složil v roce 1921 svou zkoušku dospělosti. Ve studiu však dále pokra~oval a nejspíše se stal lékařem. Jeho posledním bydlištěm se stala Kardašova Řečice, kde žil společně se svou manželkou Josefinou a jedenáctiletým synem Erichem. - úspěšně odmaturovali. Otylka v roce 1934 a Rudolf o rok dfíve roku V této době žila rodina v domě čp Nejmladší bratr Jiří dřevorubců na Šumavě. Později se přidal k partyzánské skupině Pěst, se kterou šel, jak postupovala fronta, až do středních Cech do Milovic u Nymburka. Otýlie vyučovala hru na klavír a sama na koncertech vystupovala jako sólová klavíristka. Před svou deportací žila v Písku. Deportována byla v listopadu 1942 do Terezína, kde ještě rok žila a odtud potom do Osvětimi. Konce války se dočkala v koncentračním táboře někde v Německu, kde ji ale během útěku zasáhla bomba při náletu. To, jak zemřela, se po válce Jiří dozvěděl od ostatních, co utíkali s ní a v roce 1948 ji nechal prohlásil okresním soudem v Písku za mrtvou. Zemřela tak ve svých 29 letech bez šance se někdy provdat nebo mít děti. Hrůzy holocaustu si vyžádaly život šesti milionů nevinných lidí vl':etně obyvatel našeho města i studentů našeho gymnázia. A každý z nich měl své naděje, svou rodinu, svá přání a cne a vše jim bylo strašlivým způsobem odepřeno. Kolik jen zemřelo podobných rodin, o kterých nic nevíme? Pomalu se na ně zapomíná, zapomíná se na hrůzy, které museli prožít a jsou i tacr co vůbec zpochybnují pravdivost holocaustu. At je tedy smutný příběh krásné Otylky, její rodiny a všech našich bývalých studentů, připomínkou pro všechny, kdo by snad chtěli zapomenout... rottwy Hlavni téma 14

15 Studentský časopis Gymnázia Vitězslovo Nováko - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 Hlavní téma ~ - Výlet do minulosti - tresty, hlášky a časopisy Třidni kniha - pod tímto pojmem si asi většina z vás vybaví tenkou knihu spíše ve formě sešitu, do kterého u~itelé a profesoři zapisuji absenci studentů během dne (popřípadě týdne). Ale věřte, že I v nich můžete nalézt dost zajímavé věci. V tomto ~lánku nahlédneme do doby dávno minulé, zhruba 20 let před postavením dnešní budovy GVN a podlváme se na to, za co byli studenti za ~asů Rakouska-Uherska trestáni zápisem do tfrdnl knihy, popflpadě tvrdšlm trestem. Při nahlédnuti do třídních knih můžeme zjistit, že žáci byli poměrně často trestáni za přečiny, které by nám dnes připadaly jako totálnl malichernost. Studenti museli být trestáni např. za nepozornost během vyučování, nepokojnost, neomluvené ho-diny, opisováni, drzost, běháni po.. Žák L. K. ze sexty bývá stále nepozoren, bud dětinsky si hraje nebo hlavu do rukou skládaje. ll Dostal napomenutí třídního učitele... V. B. ze septimy pň hodině náboženstvf četl knihu z cizí knihovny vypůjčenou a když byl vyzván, aby jí katechetovi (učiteli náboženstvo Výdal, vzpouzel se a nevydal. ll Septimán dostal ředitelskou důtku. J. T. z kvinty byl rovněž potrestán ředitelskou důtkou kvůli tomu, že.. nespokojen byl v řečtině s censem svýrh dovedností, dále že přináší věci do školy nepatňčné (kuřácké náčiní) a že pň vyutování se zabývá psaním domácí úlohy. ll Primán J. š. byl.,bez dovolení v divadle, za čež byl potrestán tím, že mu zakázána návštěva divadla byla". Poznávačka.. A. K. na potkáni fackoval B. za to, že konal svědomitě, co mu bylo třídním poručeno, totiž poznamenati, kdo chodí ke stolu a kdo k tabuli bez příčiny". Odměnou mu byla ředitelská důtka... ). H. a K. š. přes zákaz profesorův po chodbě běželi, domnlvajlce se, že za rohem jich již p. profesor nepozoruje." Bohužel je za rohem viděl a dostali tak ředitelskou důtku. A nakonec třešnička na dortu: F. O. ze sexty byl.,pro nemravnost a nemravné styky s paní K." vyloučen lokálně z veřejného i soukromého studia. čteni pod lavici, napovídání, rvačky, chodbách budovy školy nebo dokonce návštěvy divadel! Posuďte sami, zde uvedu zápisy některých přestupků (ať už vážných ob~ob1 mez1 s~ětovym1 válkam1, lze ZJIStit: z.e nebo ne) proti školnímu řádu starému více jak 100 let. Student Bastl dostal pětku z latiny a ještě na slova prof. Košťála:,.Už Vás vidím lajdáku za pluhem", drze odpověděl:.. A já Vás před ním." Při opravě kompozice říká profesor:.,počkejte žáku, já se podívám, co jsem myslel." Profesor domluví žákovi:.,kolmane, přestaňte s tou dívkou chodit nebo s ní budu mluvit já!" A nakonec je ještě třeba zmínit jedna věc. Už minimálně od roku 1864 byl vydáván prvnr známý časopis jindřichohradeckých gymnazistů. jmenoval se.,práskačka", byl ručně psaný a vycházel každou neděli. Studenti - kvartáni -v něm psali výhradně o studenstvu, Tak to vypadalo s trestáním studentů teh- ani jednou o profesorech. Byly zde rovněž dejšího c. k. gymnázia v Jindřichově Hradci. je verše o děvčatech nebo veršovaná oslava vidět, že se už tehdy naši staršl kolegové dýmky. dopouštěli podobných přestupků jako my Dále v letech vydávali studenti nejúdnes, jen _za to. byli ~restáni mnohem přísněji. spěšnější ze všech ~asopisů _ časopis..)eřá Popos~očlm.e-h ale!en. kousek. dopře~u.- ~o by". Do něho byly tisknuty básně studentů, jejich úvahy, vtipy, povídky a recenze. je zajíani tehdy se.s~tuace v to~~o ohledu nezmen1- mavé, že odpovědným redaktorem byl člen Ia - studenti 1 tehdy zlobili. Profesor Rosa (o profesorského sboru prof Václav Mostecký kterém se pozd.ě!i ještě zmíním) si vedl po- (na fotografii dol. známky pro klas1f1ka~nl porady:.. V. při zeměpisu nevidí, jakoby spala; j. při vyučování křičí; T. cvičil v kravatě a zlobil při Tv; F. četl při kresleni psanlčka od žákyně Č.; V. vyrušuje různými zvuky; T. a V. se prali na chodbě o přestávce ve 12 hodin před cizí osobou." Každý z vás, kdo chodl na gymnázium, zná určitě minimálně jednu dobrou hlášku ze školy (at už od profesorů nebo od svých spolužáků). I z dávných dob se zachovaly na našr škole perličky. Např. maturitní ročník 1927 na svých srazech vzpomínal: Profesor Rosa během zkoušení:.,ták, ták, vyndáme tužtičku, uděláme špičičku a... napišeme pětičku! A sedneme si." Tato jeho.,praktika" mu mezi studenty vynesla přezdívku Pěti~ka. Cyrdo Pozomi sl prohlhlnite tyto brýle/ V/te, kdo Je má na otlch '1 Vlte Jakému profesorovi pllfll? Svi tipy nám plftl na tabu.gvn.cz. A nezapomlňtl,!e tyto brýle mohou být kdekoliv okolo nás. Hlovnltémo 15

16 P L N B

17 StudllrfSit9losopls Gymndzla 1/ltlzslava Navdlta - JO lat nal-'ta gymndzla LlsttJpad 201) \~ \ \ '~:../ I }ozykulum o Módní policie I Italština: ll caffé = káva I I caffě espresso ě Ia bevanda pici consuma- spresso Je v ltalll nejkonzumovani!!j~tm ta e conoscluta ln ltalla trale varle tlpologle a nejznt!měj!:tm nt!pojem mezi rilzn9ml dl caffě. druhy kavy. Oualche curiosit~: Nějaké zajfmavosti: Dccorono 42 chicchi di caffě per fare un espre- K uval'enl jednoho espressa je zapotiebl 42 so. k~vdv9th zm. Una tazza dl caffě contlene circa 150 mllll- Jeden št!lek kt!vy obsahuje asi1sd mlllgramil gramml dl caffelna. kotelnu. ln media,!fli uomini bevono pi u caffě delle V pnlměru piji muži vice ktivy než ženy. donne. Jak rozpoznat dobrou k~: Come rlconoscere un buon caffě: Dobrá káva má bohatou, plnou, sladkou a Un bu on caffě ha un sapore rlcco, pieno, dolce voi'íavou chuť. dlouho setrvtlvajfci na patfe. e profumato con lun!ja persistenza al palato. Dobrá káva má pěnu vysokou 2-3 milimetry, ll buon caffě ha una crema alta 2-3 millimetri. ~-~ oi'bkové barvy. di colore nocciola. anonym Kdyl nenr pěna, k.1va Je spt!lena nebo stude- Se non c'ě cremall caffě ě bruclato o freddo. na. Módní policie M ódnt policie i tento měsic několik ki~dv9th trendil pro leto~vyrazila na chodby na~ nlzimu.. ho ~plu. a opět hl~da- BILA - nebajte se nosit bnou I v Ia něraké zarlmavé outfity. Jehkož zimě, vždye 1 snlh Je boý. Velmi ale nemáme moc OloviW, kouk: zajtmavě vypadt! v kombinaci s neme se na dva looky a pak s1 béžovou povlme o nějakljl:h trendech na tuto zimu. TMAV~ MODRA - dalo by se lict, že tmavě mod~ se pro tuto sezójsem.rada, že stale nosit~ sukně! nu stala novou femou. Pokud si A že re ~oslte s ba~l19m1 p~nfo- troufnete, můžete vytvoi'it celý cháfem1.. Slefna. re mlad1nk~. outflt mod~ od hlavy a2 k patě,?kže tnfko s po~sk~m toleruji, ale špatně nevypadá ani s ferveren byth ppi~tě :z~!ohla Jinou barvu. nou, ril2011du a rozhodně nic ne Ma~le ve vlasech re ale super! zkazrte kombinaci neutralnlch Druha slefna ma llžasné, roztoml- barev. lě ponožky, jsou zajlmav9m prv- TARTANOVA KOSTKA - vzor ze kem v celém looku. skotských kiltil se leto~nl zimu Jak jsem avizovala o pár fádku pl'emístil na košile, sukně i šály a ~e. ráda bych zmlnlla Ješt~ hlavně, stafl k němu už jednoduch E chý zbytek outfitu, takže nemate siluet. I kabatem mllžete zvedmoc co zkazit. nout sobě i svému okol I naladu. PASTELOV~ KABÁTY- proc trol:- Takvfem vas potkam pf!n? ku nerozz~rlt depreslvnl r:mo v ==~ ulidch plných fern9th a šedých Tltlta }ozyltulum a Mddnl palld 17

18 Studentský časopis Gymnázia Vitězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 Spon Liga Mistrů GVN - houmrovo.gvn.cztlm Další čtyři utkání z nekonečného seriálu futsalové ligy se odehrála v měsíci minulém, ve kterém bylo díky podzimním prázdninám o jedno pondělí méně. Celkově se odehráním těchto zápasů naše liga dostala na dostřel první stovky zápasů. V současné chvíli jsme na metě 98 a proto vás srde~ně zveme, abyste přišli na jubilejní 100. utkání fandit do sportovní haly svým oblíbencům 2. prosince 2013, kdy proti sobě nastoupí v klasickém souboji rivalů 7.A a 8.A od 14:05. Souboji bude přítomen i pan Voldán a je tak pfíslibem kvalitní podívané. Teď ale zpět k těm zápasů, které už proběhly! I mezi nimi najdeme historické milníky naší soutěže. V tom prvním, které zmíním porazilo Nižšf Gymnázium brzy maturanty z 8.A na penalty a postarali se tak zřejmě o nejpřekvapivější výsledek v historii soutěže. Utkáni plné na góly nebylo pro oktávu šťastně, má z něj místo 3 jen 1 bod : 8.A - -4.A 6:6 (0:2 p) Góly: Sx D. Kučera, T. Brychta- 4x F. Votava, 2x J. Stránský. Rozhodující penalta: Jindřich Stránský Sestava 8.A: L. Vondrá č ek (C}, T. Brychta (8), C. Kubát, O. Kučera, R. Reisner. Sestava -4.A: F. Votava (C)- 4.A, Z. Kroužek (B) - S.A, J. Stránský- 3.A, O. Šimek- 3.A, V. Voráč ek- 4.A, J. Vrzal- 4.A. Toho samého dne si další maturanti poradili s druhým celkem tabulky, když konečně rozhýbaly svůj gólostroj : 4.BC- 6.A 5:3 Góly: 2x A. Král, 2x V. Princ, J. Tampír- 2x M. Miláček, J. Stránský. Sestava 4.8C: V. Princ (C) - 4.8, A. Král- 4.8, J. Tampír- 4.8, J. Valenta - 4.8, T. Nguen (8) -7.A. Sestava 6.A: M. Miláček (C)- 2.8, A. Borovka, j. Kantor (8) - 2.8, M. Možíš - 2.C, j. Procházka- 2.8, J. Stránský, V. Voráček. Ani po třech týdnech se 6.A nedokázala vzpamatovat ze své prvnr prohry za O bodů a obdržela debakl, od toho dne suverénně kombinujrcr septimy. ff : 6.A - 7.A 3:9 Góly: 2x A. 8orovka, M. Miláček - Sx M. Votava, 3x T. Nguen. Sestava 6.A: A. Borovka, J. Kantor (B) - 2.8, M. Miláček (C) - 2.8, M. Možfš - 2.C, J. Procházka- 2.8, J. Stránský. Sestava 7.A: M. Votava (C}, M. Kamenický, T. Nguen, M. Nguyen, L. Vondráček (8) - B.A. Druhé utkání z toho dne, přineslo krásnou bitvu dvou sousedů v tabulce, která přinesla 3 body pro prváky, kterým vystřílel nakonec výhru hattrickem Janák. ff : 1.BC- 4.BC 4:3 Tipy no zo}lmiiv sportovnl akce pto nlsladu}ld misie. Í~ WDmEn'' ttf(j WDRLD FL ::JRBRLL.. CHRmPIOI J~IPS 2013 Góly: 3x F. Janák, L. Králíček- 2x A. Král, M. Blažek. Sestava 1.8(: V. Lorenc (C) - U, Z. Didek - 1.8, F. Janák- 1.(, L. Králíček - 1.(, T. Nguen (B)- 7.A. Sestava 4.8C: V. Princ (C} - 4.8, M. Blažek- 4.8, A. Král - 4.8, J. Tampír (B) - 4.8, J. Valenta z v VP PP p SKÓRE +/- 1 8.A o 17: BC 4 2 o 2 o 13:13 o BC 4 2 o o 2 11: A 3 2 o o 1 27: A : A 4 o 1 o 3 10: B Sparta.net Vole/billovi Ugo MlsttD GVNhoumtovo.gvn.cz/vole}bal [ ~ {f' ".'} ~ CHAM PIONS l[agut S dalším vydáním našeho Tabu! přichází i další reportáže z utkání volejbalové ligy. Hned to první, které se hrálo po uzávěrce minulého čísla, skončilo překvapivým výsledkem, když 8.A porazila Prvačky (opravdu volejbalistky) v plném složení : 8.A- PRVA 2:0 (11,13) Sestava B.A: L Vondráček (C}, T. Brychta, D. Kutera, R. Reisner, o. Vágner. Sestava PRVA: T. Dražanová (C)- 5.A, A. Andrlová - 1.[. E. Kluzáková - 5.A, I. Korandová - 5.A, B. Krausová -1.[, M. Slámová -5.A. V další utkání, aspoň ve 2. setu statečně vzdoroval Kubův dvojčlenný tým favoritům z A8T- očekávané prohře však nezabránil : KUBA - ABT 0:2 (-9,-20) Sestava KUBA: M. Milátek- 2.8, V. Lorenc -1.[. Sestava ABT: A. Borovka (C) - 6.A, S. Borovka - 3.A, F. Votava - 4.A. již v listopadu se hrála další utkání. V jednom z nich 8.A nepotvrdila formu a prohrála s Filipem, který ji předběhl v tabulce. 4. ff.2013: FILIP- 8.A 2:0 (16,8) Sestava FILIP: F. Bartoš (C) - 2.B, B. Bláhová - 2.[. M. Nguyen- 6.A. Sestava B.A: L Vondrátek (C) - B.A. T Brychta - B.A, D. Kutera - B.A. Naopak Kuba tým si vedl stejně jako minule a bohužel opět prohrál ve dvou setech. 4. ff.2013: PRVA -KUBA 2:0 (15,8) Sestava PRVA: T Dražanová (C)- 5.A, A. Andrlová - 1.[, E. Kluzáková - 5.A, I. Korundová - 5.A, B. Krausová - 1.[. N. Krpálková - 1.[, M. Slámová -5.A. Sestava KUBA: G. Dvofáková (C) - 2.[. M. Miláček - 2.B, R. Vydrová - 4.A, N. Vágnerová - 4.A. z. Didek C LUB WORLO CUP mdrdcco 2013 od 23. llstopodu provldelnj SP prosince MS len ve florbole prosince MS len v h6zené prosince FIFA MS klubů Sport 18

19 Studentský tasopls Gymnázia V/tězs/ava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 S úsměvem na závěr a Samospr. I Výkfiky do tmy.spollliačko pfed cesto~ze!ko\y na katnaráda: Dneska ti b~d~ cestou ze!koly dělat pfltotnnost. Momko no spolui6ko pfed konterlem IDO wlhlf: " ne ~e pfijdes ve ffi ronojoko 101. lvlfe...,, DOPORUCENI, STUDENT A: koupi..,,.., DELSIHO TRikA Cl MlkiNY NlkDY NIC, NEZkAZITE. (6KJ~~E~, 1"7 ) ' fj í~ ~~EJ, eo? ~;J/ ) )~ Zprávy ze samosprávy Mlt ll nemft WIFI? Toť Otá ka P 7- t.. a d _. 1 r ' ' D ~- KIIZW Mll ~VUJ ~TRDM JtllrJtrobl S takovými myšlenkami se uzavfelo hlavni ru pro ventilaci projektoru. Bezesporu adrenatéma samosprávy a dále se pokra~ovalo v linový sport se ale odrazil ve výdajích školy, projednávání dalších bodů. které se šplhají na desetit isícové částky (za ně z. rol se.. w1 ma n Je nou vypan a hl být ě.. 7-á t f') nejen ve ~tvrtěm patře, ale zároveň i ve zbyt- Boty, kabely, spotleba a mo a.. znovuzprovozn na L s Wl- 1 ku školy, obestlralo několik nejasnostr. Na surrealistická ptlcinka SPOTŘEBA - zde velmi krátce - pokud si zasedání samosprávy je objasnil pan profesor _.. _... stěžujeme na nedostatek papírových utěrek Soukup. Tedy: je pravdou že čtvrté patro je od Pokud se čtenár dočte až sem, JISte ma zajem na WC, můžeme jimi ob~as zkusit šetřit. w1-1 o nznuto, protože ~ st zař1zem nevy r- 1. ě.,.. á. ká. d' k á PRKÉNKA J'sou problémem pfevážně na dív- f' d-- 'á d o provoz samosprávy anebo dění ve škole. ž I I t h k k á k h ř 1 N b 1st Je v:.em zn mo, 1a JSOu 1s utovan a e a e m or a a z r t a s o e a. ove vy a- h. bl'b á té - ky ~ích záchodech protože se stále rozbíj'ela r b d "k 1 k 'dff mno ym1 neo 1 en mata - prezuv,, I e d nu n á se I d UJICI o ro u. a stav WC (h l avně dmích). Bartošově, který měl za cn vytvont sadu ven u e :. o ou za oupeno nej ve po 1. "há r k b 1. d k r h ě k vznikl proj'ekt pod vedením paní profesorky r 'h k st11 n a e u, ne astate pap rovyc ut re Ve zbylých patrech školy lze signál wi-fi najít, surrealistických prkének na WC, která budou ale otázkou je jeho využltr. Tato naše výsada, I na tato témata byl n.a sam?~p rávě ~hrazen již brzy instalována. Třeba motivy na nich nikoliv právo, jak bylo na samosprávě po- prostor, a proto bych Sl dovolil Je velmi stručně alespoň částe(:ně zabrání jejich likvidaci. d tk t b I Ž t 1 - t -.st okomentovat. o nu ~ Y a zneu I a - a espon o ca. A na závěr ně kolik klasických upomínek: pedagogického sboru tvrdl Internet pfec1 BOTY by podle zaměstnanců školy měly zunemá co dělat v hodinách, natož při testech, stat v šatně a ve škole by se mělo užívat v.o~ovod~f baterie ani perlátory by se nem~~ kdy slouží k přenosu vypracovaných zadání přezůvek. Tento názor zastává i pan profesor ~~~lt, dvere šat~ ích skř1~ěk by s~ nem~ly n1č1t testů, apod. Dalším argumentem byl fakt, že Soukup, který krom notoricky známého ar- (1 pres to, že JSOU skřlňky stare, ~aji dveře dle školního rádu by měly být mobilní telefo- gumentu:.,nosíte sem nepořádek... ", užil i něj~ k~u hodnot ~). nemělo by se plýtvat paprny, které se hojně na naši wi-fi připojují, po tvrzení, že vysoká prašnost způsobená ven- rovym1.utěrkam1 na WC, neměly b_y se přesoudobu vyu~ovánívypnutě. kovní nefistotou snižuje životnost PC a astat- vat lav1~ky na chod bách - to mam z vlast ni r h t h I ký h k. 7-k 1 zkušenosti- ~as od ~asu si na to dávají pozor, _.... a ce ov yc om se m 1 c ovat ez Nakonec bylo navrhnuto řešení které J e vy - n c ec n c c prv u na:. 0 e. lk ě b h ěl' h h ky k hodné pro obě strany, a které bude prednese- KABELY JSOU dalš1m tématem. As1 vš1chn1 vybavení naší školy protože koneckonců v no- respektive již bylo- na pedagogické radě. zaznamenali, že některé projektory nefungují, tomhle ústavu (vzdělá~cfm) ješiě chvil i budeme. Wi-fi bude spuštěna, ale pokud bude opět protože jim byly záhadně pfestfiženy kabely, - zneužívána, bude již nadobro vypnuta. anebo protože někdo vlepil žvýka~ku do otvo- Zevloun S úsměvem na závěr a Samospr. 19

20 Studentský časopis Gymnázia Vítězslava Nováka - 90 let našeho gymnázia Listopad 2013 N Momentky Fotografie maturitních ročníků tehdy a dnes a závěr našeho vydání pro vás máme menší překvapení. Porovnáme, jak vypadal první ro~ník maturující v dnešní budově GVN (tedy ro~ník 1923/24) a letošní 8.A (popravdě byla tato fotografie pořízena už jako třídní foto 7.A). V prvním případě prosím omluvte nevalnou kvalitu snímku (byl pořízen mým tabletem). V případě, že byste chtěli vidět fotografie maturantů z doby první republiky ~i dokonce z doby Rakouska-Uherska (nejstarší, kterou jsem objevil, pochází až ze školního roku 1879/80!), požádejte paní profesorku Bartošovou a ta vás zavede do archivu naší školy. Zde krom fotografií maturitních ro~níků naleznete i různé školní záznamy z (ne)dávných dob. Cyrda [ ~ Momentky 20

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Září 2013 Čtvrtek 26. září 2013 (pro očekávaný velký zájem je náhradní termín čtvrtek 3. října 2013), 16 hod. NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! Podrobná

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

gymnázium v eských Budějovicích, 1868

gymnázium v eských Budějovicích, 1868 ládí, radost, tradice, kvalita Nejstar í eské Nejstar í eské gymnázium v eských Budějovicích, 1868 Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka ejstar í eské gymnázium v eských Budějovicích a jako jediné gymnázium

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940.

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. 1940-41 Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. Organisace školy. Vynesením ze dne 28. XI. 1940 č. I - 1524/3 ai

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. číslo 7. listopad 2010. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. číslo 7. listopad 2010. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb číslo 7. listopad 2010 Zámecké listy Rod Clam-Martiniců na Smečně Když se v roce 1791 provdala hraběnka Marie Anna z Martinic za hraběte Karla Josefa

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Nebuď oběť. Ga Ma Ja. Z Wigymu

Nebuď oběť. Ga Ma Ja. Z Wigymu strana 2 Z Wigymu Nebuď oběť Pavlína Koubková N a Wichterlově gymnáziu se v průběhu týdne uskutečnila přednáška pro všechny ročníky s názvem,,nebuď oběť. Co si pod takovým názvem představit? Šlo o přednášku

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více