NA JD E TE NA NÁ SLE D UJÍC ÍC H STRÁ NK ÁC H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA JD E TE NA NÁ SLE D UJÍC ÍC H STRÁ NK ÁC H"

Transkript

1 S UNIVERZITOU KARLOVOU DO ŽIVOTA I DO SVĚTA

2 ANEB VŠE, CO BYSTE CHTĚLI VĚDĚT O UK, NA JD E TE NA NÁ SLE D UJÍC ÍC H STRÁ NK ÁC H

3 D E S E T N E J! a n e b P r o cˇ s t u d o v a t p r á v eˇ n a U n i v e r z i t eˇ K a r l o v eˇ 10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH NEJ UK! 1) Jsme NEJvětší českou vysokou školou! Máme 17 fakult z toho 14 v Praze, jednu v Plzni (Lékařská fakulta) a dvě v Hradci Králové (Lékařská a Farmaceutická fakulta). U nás si určitě vyberete! 2) Jsme NEJstarší univerzita ve střední Evropě! Fungujeme už od roku 1348, když Kolumbus objevil Ameriku, na UK už se téměř 150 let učilo! Jako studenti UK se stáváte součástí tradice prověřené staletími! 3) Máme NEJširší nabídku studijních programů a oborů na UK je celkem akreditováno téměř 300 studijních programů s více než 600 studijními obory. Díky prostupnosti studia si navíc můžete vytvořit vlastní kombinace studijních předmětů podle svých zájmů a představ. Vstupem na UK se vám otevírá celá univerzita! 4) Máme NEJzajímavější a NEJpestřejší nabídku některé naše studijní obory jsou zcela unikátní. Od adiktologie a egyptologie po klimatologii to jinde nenajdete! 5) Máme NEJvíce studentů ze všech českých VŠ studuje jich u nás téměř tj. zhruba 1/5 všech vysokoškolských studentů ČR. Jako studenti UK se stanete členy akademické obce, jejíž velikost se dá srovnat s počtem obyvatel např. Děčína, Karlových Varů, Teplic, Chomutova nebo Jihlavy! 6) Studuje u nás NEJvíc zahraničních studentů přes 6 400, a to v českém i anglickém jazyce! Vaši zahraniční kolegové budou ze 37 zemí a téměř ze všech kontinentů! 7) Ročně máme více než absolventů. Absolventi UK jsou zároveň jedni z NEJúspěšnějších na trhu práce. Přes 90 % z nich má už v době promoce zajištěné zaměstnání, nebo případně další studium. S diplomem UK se v životě neztratíte! 8) UK má NEJvíce mezinárodních partnerů a kontaktů po celém světě (na 650 bilaterálních smluv a 191 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami). Díky tomu vyjíždějí ročně tisíce našich studentů na stáže a studijní pobyty do zahraničí. Studium na UK otevírá dveře do světa! 9) Jsme NEJznámější a NEJlépe mezinárodně hodnocená česká univerzita! Umístili jsme se jako jediní z ČR v prestižním Top 100 European Universities, mezinárodně uznávaném hodnocení Šanghajské univerzity. V podobně prestižním přehledu univerzit, vydávaném vzdělávací přílohou britského listu The Times, jsme zařazeni v Top 500 nejlepších světových univerzit. Univerzita Karlova má dobré jméno doma i v zahraničí! 10) NEJvětší šanci vstoupit do světa vědy máte právě na UK! Vědecká pracoviště a pracovníci UK se podílejí na řadě významných světových objevů! Vstupem na UK se můžete zúčastnit dobrodružné cesty za poznáním a objevit třeba novou pyramidu, pramen dalšího jihoamerického veletoku, dinosauří kosti nebo nový lék! 4 5

4 N Eˇ K O L I K J M E N Z H I S T O R I E I S O U Cˇ A S N O S T I U K a n e b B u d e t e v t é n e j l e p š í s p o l e cˇ n o s t i! Nemůžeme vám slíbit, že vyhrajete národní mega-anketu a stanete se NEJvětším Čechem, jako zakladatel naší univerzity Karel IV., ale stejně to můžete dotáhnout daleko. Tak jako naši pedagogové a absolventi. Můžete se stát třeba... průkopnickým lékařem jako Jan Jessenius... osvíceným přírodovědcem jako Jan E. Purkyně... vynikajícím státníkem a politikem jako Tomáš G. Masaryk... významným a světově proslulým vědcem jako Albert Einstein... skvělým spisovatelem, dramatikem a kritikem jako Karel Čapek... brilantním filozofem jako Jan Patočka nebo Václav Černý... vynálezcem a nositelem Nobelovy ceny jako Jaroslav Heyrovský... olympijským vítězem jako Martin Doktor... nejznámějším moderním shakespearovským překladatelem jako Martin Hilský INSPIRUJTE SE TĚMI, CO TU BYLI PŘED VÁMI! 6 7

5 P O K U D V Í T E, C O C H C E T E, U n i v e r z i t a K a r l o v a v á m t o p o m u ž e z í s k a t a p o k u d n e v í t e, p o m u ž e v á m t o n a j í t! Studium na UK je otevřené, moderní a flexibilní snažíme se, aby si naši studenti v maximální možné míře mohli kombinovat studijní předměty nejen v rámci své fakulty, ale třeba i s předměty z jiných fakult i dalších VŠ včetně zahraničních, a to jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském i doktorském studiu.většina z nich (81 %) studuje v prezenční formě studia. Uchazeči, kteří už mají zaměstnání, mohou využít kombinované formy studia, která spojuje prvky prezenční formy s prvky distanční formy studia. Můžete si své studium ušít na míru vlastním potřebám, zájmům a talentu! Na bakaláře budete studovat nejméně 3 a nejvíce 4 roky včetně praxe. Bakalářský studijní program vás připraví buď přímo na vaši profesi anebo na další studium v navazujícím magisterském programu. Můžete si vybrat věnovat se svému povolání a nebo ještě studovat! Titul magistr získáte buď po absolvování studia navazujícího na bakalářský studijní program (tj. další 2 3 roky studia) nebo když zvolíte studium přímo v tzv. nenavazujícím magisterském studijním programu, jehož délka je 4 až 6 let. Rozhodli jste se po ukončení bakalářského studia pro jiný obor nebo dokonce fakultu? V řadě případů a v rámci stanovených podmínek můžete v navazujícím magisterském studiu tuto změnu provést a realizovat tak své nové studijní plány! Těm z vás, kteří chtějí získat ještě vyšší kvalifikaci tj. titul doktor a nebo se dál hodlají věnovat vědě, nabízí univerzita také doktorské studium, které zpravidla trvá 3 roky. Abyste věděli, jaká jsou pravidla hry studia na UK, doporučujeme se podívat na Studijní a zkušební řád a Řád přijímacího řízení na: UK JE OTEVŘENA PRO KAŽDÉHO Z VÁS! Více informací o studiu na UK najdete také na: 8 9

6 S T U D O V A T N A U K z n a m e n á m í t o t e vˇr e n é d v eˇr e d o s v eˇt a! UK je členem prestižního společenství univerzit.vybírat můžete z nabídek vyplývajících z meziuniverzitních i fakultních dohod, ze stipendií na základě mezinárodních smluv atd. UK je zapojena do všech velkých evropských výměnných programů, jako jsou např. LLP-Erasmus, Erasmus/Mundus, Comenius, CEEPUS,AKTION a další. Budete mít k dispozici síť našich univerzitních kontaktů a partnerů po celém světě! Univerzita Karlova nabízí každému svému studentovi možnost vyjet studovat alespoň na 1 2 semestry na zahraniční univerzitu. Získáte rozhled, zkušenosti, sebevědomí, nové přátele a vrátíte se s novými impulzy pro své studium a profesi! V roce 2001 zřídila Univerzita Karlova vlastní Fond mobility, který zejména finančně podporuje studium na zahraniční univerzitě v délce 1 2 semestrů, studium zahraničních studentů na UK, účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů, krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí aj. Pilní, talentovaní a podnikaví už mohou začít balit! Pokud se chcete setkávat se zahraničními studenty a zjistit, jak to chodí na jejich univerzitách, ještě než tam vyjedete můžete kontaktovat zahraniční kluby:» 1. LF Erasmus Students Office (součást Spolku mediků českých) FaF Hradec Králové Erasmus Club FF Erasmus Company PedF Erasmus Student Club FSV International Club Více informací najdete na: S UK SE VE SVĚTĚ NE ZTRATÍTE! 10 11

7 C H C E T E Z Í S K A T N O B E L O V U C E N U? I E i n s t e i n m u s e l s t u d o v a t o d p r v n í h o r o cˇ n í k u a n e b P r o cˇ z a cˇ í t p r á v eˇ n a U K! Na všech fakultách UK budete mít možnost zapojit se již během studia do vědecké a výzkumné činnosti univerzity a to ať studujete v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu! Jste kreativní? U nás máte šanci! V rámci univerzity působí interní Grantová agentura UK, která ročně rozděluje řádově desítky miliónů korun na vědecké projekty, jejichž hlavními řešiteli jsou studenti. Na UK si tak můžete vyzkoušet, co je to prosadit vědecký projekt a jak vést vědecký tým! Univerzita spolupracuje v oblasti vědy a výzkumu s Akademií věd ČR a s dalšími vysokými školami v České republice i v zahraničí. Budete bádat obklopeni vědeckou elitou! Na UK získáte informace a dobré rady, jak využít nabídky stipendií, stáží a grantů zaměřených na podporu mobility mladých vědců (Humboldtova stipendia, Marie Curie program, stipendia NATO, granty z Evropské komise a další). Můžete si vyzkoušet, jak dělají vědu jinde! Vaše úspěchy ve studiu a na poli vědy dokáže UK ocenit můžete získat např. některou z univerzitních (Bolzanova cena, Cena rektora, Mimořádná cena rektora), fakultních a dalších cen viz: Více informací o vědě a výzkumu na UK najdete na: a na webových stránkách jednotlivých fakult. MÁTE POD ČEPICÍ? LÁKÁ VÁS VĚDA? UK VÁM POSKYTNE TY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY! 12

8 U K V Á M P O S K Y T N E R A D U I Z Á Z E M Í a n e b B u d e o v á s p o s t a r á n o! Kde můžete složit hlavu a nasytit se i jinou, než duchovní potravou UK má 21 kolejí (z toho 16 v Praze, 3 v Plzni a 2 v Hradci Králové), jejichž celková kapacita je téměř lůžek a celkem 11 menz, z toho 9 v Praze, 1 v Plzni a 1 v Hradci Králové. Více informací najdete na: a Všechno, co jste kdy chtěli vědět o možnostech studia na UK a nevěděli, kde se na to zeptat se dozvíte, když navštívíte nebo jinak kontaktujete Informačně-poradenské centrum UK v Celetné ulici 13, Praha 1. Centrum poskytuje studentům a zájemcům o studium z ČR i ze zahraničí podrobné informace o možnostech studia na všech 17 fakultách UK a podmínkách přijímacího řízení. Více informací najdete na: Když vám někdy nebude lehko zkuste třeba navštívit některou z poraden Informačně-poradenského centra UK a probrat problém s odborníkem. Uvidíte, že se začne rýsovat řešení, které vás třeba ani nenapadlo. A které poradny pro studenty tady najdete? Psychologickou, profesní, sociálně-právní a poradnu pro zahraniční studenty. Pro radu a pomoc se studijními i osobními problémy se můžete obrátit také na některou z fakultních poraden od studentského faráře, přes různé typy poraden pro handicapované studenty až po psychologické poradny (ETF, HTF, 1. LF, 2. LF, 3. LF, LF v Plzni, LF v Hradci Králové, FaF, FF, PedF, FTVS) Přesný seznam těchto poraden a také více informací najdete na: Určitě se vás to nebude týkat, ale kdyby náhodou před zkouškami se vám může hodit program antistresové intervence pro studenty vysokých škol: NEBUDETE V TOM SAMI! 14 15

9 Jsme tu také pro ty, kteří to mají v životě o něco těžší! Pokud máte jakýkoliv tělesný nebo smyslový handicap, specifické poruchy učení apod., na UK budete mít veškerou podporu a možnost volby jak využít studijní nabídky! Můžete požádat o prominutí části přijímací zkoušky, případně o její přizpůsobení (delší časový limit, úprava textu atp.) prostřednictvím písemné zdůvodněné a doložené žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu. Na každé ze 17 fakult působí tzv. kontaktní osoba, která pomáhá studentům se speciálními potřebami se studijními problémy. Studentům jsou k dispozici specializovaná pracoviště a poradny. Studenti mají možnost bezbariérového ubytování na kolejích a stravování v menzách. Univerzita Karlova se snaží o bezbariérový přístup handicapovaným studentům do všech prostor, kde je to technicky možné. Podrobné informace získáte v Informačně-poradenském centru UK, kde působí také Kancelář pro studenty se speciálními potřebami. Můžete se zde informovat o možnostech studia v zahraničí a o službách, které studentům pomáhají při studiu (digitalizace textů, načítání textů, doprovod, tutoring atp.). Kancelář také vydává publikaci Informace pro studenty se speciálními potřebami, která je k dispozici k osobnímu vyzvednutí anebo si ji můžete objednat. Je také v digitální podobě na níže uvedených stránkách. Více informací k této problematice najdete na: až budete u nás studovat, všechny informace nemusíte nutně nosit v hlavě! Pro každého studenta jsou důležité zdroje informací, ze kterých čerpá při svém studiu. Studenti Univerzity Karlovy mají přístup ke všem potřebným elektronickým i tištěným zdrojům prostřednictvím propojeného knihovnicko-informačního systému UK. Základním informačním zdrojem je studijní literatura, která je soustředěna v knihovnách a centrech vědeckých informací. Celkem univerzita eviduje ve svých knihovních fondech 4,5 milionu svazků knihovních jednotek, které můžete vyhledávat pomocí Souborného katalogu: HLAVNÍ JE VŽDYC K Y VĚ D Ě T, KDE HLEDAT! Studijní literaturu lze také zakoupit v reprezentačním knihkupectví univerzitního nakladatelství Karolinum v Celetné ulici 18 v Praze 1. Prostřednictvím webových stránek nakladatelství: máte možnost nákupu publikací až s 20% slevou. Studijní literaturu dále zakoupíte také ve fakultních prodejnách knih (FF, MFF, FTVS, PF, PedF). Kromě tištěných informací můžete využívat elektronických informačních zdrojů. Pro orientaci v nich vám pomůže webová stránka Ústřední knihovny nebo Brána k informacím

10 U N I V E R Z I T N Í Ž I V O T N E N Í J E N O M S T U D I U M! SPORTUJTE A BAVTE SE S UK! N a U K n a b í z í m e ˇr a d u m o ž n o s t í, j a k v y u ž í t v o l n y cˇ a s a pˇr i t o m s e d o bˇr e b a v i t p o d l e v l a s t n í c h z á l i b ` Pokud vyznáváte heslo ve zdravém těle zdravý duch pak si můžete vybrat z rozsáhlé nabídky sportovních disciplín v rámci Vysokoškolského sportovního klubu FTVS UK najdete tu vše od aerobiku přes florbal, házenou, horolezectví, jachting, karate, plavání, potápění, surfování či tenis Více informací najdete na: Všem studentům UK je také otevřeno Sportovní centrum Hostivař v Bruslařské ul. v Praze 15, které nabízí celou řadu sportovišť jeden z nejmodernějších bazénů v ČR, víceúčelovou halu pro volejbal, basket, florbal, sálovou kopanou a tenis, sály na aerobik, posilovnu, saunu a venkovní sportoviště, jako např. tenisové antukové dvorce, fotbalový trávník, dva volejbalové dvorce aj. Lékařská fakulta v Plzni nabízí svým studentům např. squash, volejbal, florbal, kopanou, aerobik, tenis, basket nebo badminton, na Lékařské fakultě v Hradci Králové se můžete věnovat např. józe, hokeji, bruslení, kondiční kulturistice, tenisu, florbalu ad., stejně tak i na Farmaceutické fakultě v tomtéž městě můžete vybírat z kalanetiky, kanoistiky, kopané, kroketu, lakrosu, stolního tenisu a jiných sportů. Jestli vás zajímá hudba, na něco hrajete a nebo rádi zpíváte tak jako ostatní univerzity má i Univerzita Karlova svůj kvalitní sbor a orchestr, který nejen pravidelně vystupuje, ale také spolupracuje s dalšími hudebními tělesy a charitativními organizacemi. Sbor i orchestr je stále otevřen novým členům! Více informací na: Jestli jste filmoví fandové můžete se např. stát členy Filmového semináře, kde jsou předpremiérově uváděny filmové novinky. Více informací na: Pokud hledáte spřízněné duše můžete se stát členy v některé ze studentských organizací a spolků na jednotlivých fakultách. Více informací najdete na:

11 Spolu se svými kolegy z celé UK můžete také navštěvovat kostel Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě, kde se každou neděli a úterý konají studentské bohoslužby. Více informací najdete na: Jestli se zajímáte o výtvarno v Křížové chodbě historické budovy Karolina pravidelně probíhají zajímavé výstavy každoročně např. přehlídka World Press Photo, každým druhým rokem také výstava National Geographic ad. Pokud si budete chtít provětrat hlavu mezi exotickou květenou navštivte Botanickou zahradu UK, která patří k nejstarším evropským univerzitním zahradám. Expozice zahrady jsou rozděleny na skleníkové a venkovní (exteriéry). K vidění je zde i potomek nejstaršího stromu světa borovice dlouhověké zvané Metuzalém! Více informací najdete na: Když si libujete v přehledně uspořádaných exponátech... řada fakult má svá speciální muzea, která jsou nejen zajímavá, ale také vám mohou pomoci při studiu: např. České farmaceutické muzeum, Hrdličkovo muzeum člověka, Mineralogické muzeum, Mapová sbírka a Muzeum anatomického ústavu. A když si budete chtít jen tak někde posedět nabízíme vám několik tipů na studentské kluby. Např. v areálu Přírodovědecké fakulty v budově chemické sekce v přízemí je to klub Chladič, kde je možné v klidném prostředí studovat, diskutovat s kolegy, číst časopisy apod. nebo studentský klub Mrtvá ryba, kde je možné trávit příjemné večery v nekuřáckém prostředí. Kdo má raději čaj, může posedět v útulné blízké čajovně 1. lékařská fakulta již disponuje dvěma akademickými kluby první je v horním areálu na Karlově náměstí ve Faustově domě a druhý nově otevřený se nachází v budově Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 A tady jsou další tipy: Klub Hvězda Zodpovíme všechny vaše otázky! Křesťanský klub ALEF na koleji 17. listopadu Filmový klub Studentské rady FF UK Projekce se konají každý čtvrtek v budově Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí. V Hradci Králové studenti navštěvují Vysokoškolský klub nebo klub Pivnice.V Plzni na koleji Bolevecká se scházejí v klubu Ucho. Podobných klubů a hospůdek je mnohem víc, určitě si sami brzy najdete takové, které vám budou nejvíc vyhovovat! O aktuálním dění na UK se dozvíte na stránkách oficiálního internetového univerzitního časopisu i-fórum: jehož spolupracovníky se můžete stát i vy! 20 21

12 F A Q a n e b N a c o s e n á s n e j cˇa s t eˇj i p t á t e Jak se mám připravit na přijímací zkoušky? Pořádá univerzita nějaké přípravné kurzy? Ano, fakulty univerzity přípravné kurzy pořádají, ale základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek je vaše dobrá znalost středoškolského učiva, protože většina otázek z tohoto učiva vychází. Máte možnost se přihlásit do přípravných kurzů, které některé fakulty připravují v období před přijímacími zkouškami, např. 1. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu a Ústav jazykové a odborné přípravy. Konkrétní seznam kurzů hledejte na domácích stránkách fakult nebo na stránkách UK Dalším zdrojem pro přípravu na přijímací zkoušky jsou soubory modelových či ukázkových otázek, které některé fakulty vydávají a můžete si je zakoupit ve fakultních prodejnách knih. Lze se dostat na univerzitu bez přijímacích zkoušek? Ano, tato možnost existuje. Konkrétní informace jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení vždy pro aktuální akademický rok, informace najdete na domácích stránkách jednotlivých fakult a na stránkách univerzity Kdy budu platit poplatky za studium? Základní poplatek, který musíte uhradit, je poplatek za přijímací řízení. Jeho výše je vždy uvedena v podmínkách přijímacího řízení na daný akademický rok a pohybuje se řádově v rozmezí Kč.Tento poplatek platíte před podáním přihlášky na VŠ. Další poplatky se týkají jen těch studentů, kteří studují déle než mají (tzn. že překročí standardní dobu studia navýšenou o jeden rok), absolventů, kteří studují další studijní program a těch, kteří chtějí studovat v cizím jazyce.všeobecné informace a výše poplatků platné na příslušný akademický rok najdete na adrese: Budu maturovat až na podzim. Mohu dělat v červnu přijímací zkoušky? Ano, avšak podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení musíte tedy předložit studijnímu oddělení do 30. září, jinak nebudete moci být přijati a zapsáni ke studiu. Studuji na jiné vysoké škole. Mohu přestoupit na Univerzitu Karlovu? Pokud chcete pokračovat ve stejném nebo příbuzném oboru na univerzitě, je třeba podat si přihlášku ke studiu a zúčastnit se řádného přijímacího řízení. Za určitých podmínek můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky. Uznání předchozího studia a případné prominutí přijímací zkoušky je v kompetenci děkana fakulty. ZOD POVÍM E VŠE C HNY VAŠE OTÁZK Y! 22 23

13 Kde najdu seznam literatury potřebné k přijímacím zkouškám? Najdete jej na domácích stránkách jednotlivých kateder či ústavů příslušných fakult a v oddíle Přijímací řízení (www.cuni.cz). Existuje nultý ročník? Tzv. nulté ročníky jsou zrušeny, na některé studijní obory se však můžete připravovat v dlouhodobých přípravných kurzech, které organizuje náš Ústav odborné a jazykové přípravy ve svých studijních střediscích, více na adrese: a Dále je možná příprava v přípravných kurzech celoživotního vzdělávání, které jsou placené a uskutečňují se dle studijních plánů akreditovaných studijních programů. Studium je však určeno jen pro studenty, kteří se zúčastnili přijímacího řízení, ale nebyli k řádnému studiu přijati. Budu si muset během studia platit zdravotní a sociální pojištění? Ne studenti prezenčního studia až do 26 let zdravotní pojištění a sociální zabezpečení nemusí hradit.tato výhoda však zaniká přerušením studia nebo ukončením studia (pokud student začne znovu studovat, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení opět nemusí hradit až do uvedeného věkového limitu). Jak je to s lékařskou péčí pro studenty? Studenti vysokých škol mohou využívat preventivní, léčebnou, rehabilitační a poradenskou péči Studentského zdravotního ústavu Praha (SZÚP) Studenti LF v Plzni mohou využívat lékařskou péči na kolejích Bolevecká.V Hradci Králové má Farmaceutická fakulta k dispozici vlastní zdravotní středisko, kde se mohou zaregistrovat studenti obou univerzitních fakult (Lékařské i Farmaceutické). Jaké jsou na UK možnosti stipendií? Univerzita Karlova nabízí svým studentům několik základních stipendií: stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům vždy zpětně po ukončení předcházejícího ročníku; týká se vždy nejméně 10 procent studentů dané fakulty; účelové stipendium může být studentovi přiznáno za výjimečné vědecké, výzkumné, sportovní, umělecké a další tvůrčí výsledky; v případě, že se student dostane do mimořádné životní situace, nebo jako podpora studia v zahraničí; doktorandské stipendium; stipendium na podporu ubytování díky specifickým pravidlům na ně mají nárok téměř všichni řádně studující studenti UK; sociální stipendium jeho výši určuje vláda. Jsou nejnovějším samostatným druhem stipendií, na která (po podání žádosti s doložením zákonem požadovaných skutečností) mají nárok všichni studenti nepřekračující standardní dobu studia. Více informací najdete na: Máte další otázky, na které jste tady nenašli odpověď? Neváhejte a kontaktujte nás v Informačně-poradenském centru UK!

14 Z Á K L A D N Í A D R E S ÁˇR U K a n e b K d e v š u d e n á s n a j d e t e a c o v á m n a b í z í m e Rozeznáte šejdračku bahenní od štírovníku bažinného? Sbíráte kameny? Jako malí jste si hráli na doktora nebo lékárníka a už vám to zůstalo? Rádi byste si přečetli Bulgakova v originále? Házíte líp než Špotáková? Jste machři v informatice? Víte, že teologie není mrtvá věda? Chcete jednou sami učit? Filozofujete líp než Aristoteles? Hodláte hájit právo a spravedlnost? Chcete se dovědět víc o tom, jak žili lovci mamutů, faraóni nebo Napoleon? Máte rádi film, divadlo a muziku? Zajímá vás reklama, rozpínavost vesmíru, politická situace na Blízkém východě nebo snad vliv rozšíření EU na stabilitu eura? Rozhodli jste se psát do novin, nebo točit pro rozhlas a televizi? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (rektorát) Ovocný trh 3 5, Praha 1 tel.: LÉKAŘSKÁ FAKULTA (2. LF) V Úvalu 84, Praha 5 - Motol Tel.: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF) Albertov 6, Praha 2 Tel.: Vybírejte z naší široké nabídky programů a oborů, otevíraných v dalším akademickém roce. Ucelený přehled studijních programů a oborů se všemi podmínkami přijímacího řízení najdete na: KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (KTF) Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice Tel.: EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (ETF) P. O. Box 529, Černá 9, Praha 1 Tel.: , HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (HTF) Pacovská 350/4, Praha 4 - Krč Tel.: , PRÁVNICKÁ FAKULTA (PF) nám. Curieových 7, Praha 1 - Nové Město Tel.: LÉKAŘSKÁ FAKULTA (3. LF) Ruská 87, Praha 10 Tel.: LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI (LFP) Husova 13, Plzeň Tel.: LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ (LFHK) Šimkova 870, P. O. Box 38, Hradec Králové Tel.: FARMACEUTICKÁ FAKULTA (FaF) Heyrovského 1203, Hradec Králové Tel.: MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA (MFF) Ke Karlovu 3, Praha 2 Tel.: PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PedF) M. D. Rettigové 4, Praha 1 Tel.: FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD (FSV) Smetanovo nábř. 6, Praha 1 Tel.: FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU (FTVS) José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín Tel.: S T A Cˇ Í S I J E N V Y B R A T, M Í T M A T U R I T U, C H U Tˇ S T U D O V A T A O D E V Z D A T P Rˇ I H LÁ Š K U D O 2 8. Ú N O R A t eˇ š í m e s e n a v á s! 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (1. LF) Kateřinská 32, Praha 2 Tel.: FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) nám. Jana Palacha 2, Praha 1 Tel.: FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (FHS) U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice Tel.: S UK DO ŽIVOTA I DO SVĚTA Vydává: Univerzita Karlova v Praze, Praha 1, Ovocný trh 3, Odbor vnějších vztahů, Grafické zpracování: MVP agency s.r.o. Foto: Stefan Siba Uzávěrka údajů k datu: 30. září 2008 Neprodejné! 26 27

15 Univerzita Karlova v Praze Ovocný trh 5, Praha 1

FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Univerzita Karlova je prestižní, kosmopolitní a dynamicky se rozvíjející vysoká škola. Je největší a v mezinárodním měřítku nejlépe hodnocenou českou univerzitou. Byla založena v roce 1348, a proto patří

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Fakulta podnikatelská

Fakulta podnikatelská Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Prosperita a lidskost se představuje založena v roce 1992 již přes 10.000 absolventů letos 3.089 studentů, 82 doktorandů Ústav ekonomiky, Ústav financí,

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Přehled pomaturitního vzdělávání

Přehled pomaturitního vzdělávání Přehled pomaturitního vzdělávání Pomaturitní vzdělávání Univerzita Vysoká škola Veřejná zřizovatelem je stát. Soukromá zřizovatelem je soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba. Státní správu zajišťuje

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) JCMM Náš cíl 1) Rozvíjet talentované studenty v Jihomoravském kraji. 2) Podporovat příliv nadaných studentů a vědců do regionu. JCMM Základní údaje

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

12. Péče o studenty a zaměstnance

12. Péče o studenty a zaměstnance 12. Péče o studenty a zaměstnance 12.1 Ubytovací zařízení Správa účelových zařízení VŠE v Praze zajišťuje ubytování studentů ve vlastních a k doplnění potřebné lůžkové kapacity pronajatých zařízeních.

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Schvaluji: plk. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. děkan fakulty V Hradci Králové dne 1. srpna 2013 Výtisk číslo: Počet listů: PRŮVODCE STUDENTA Fakulty

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více