NA JD E TE NA NÁ SLE D UJÍC ÍC H STRÁ NK ÁC H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA JD E TE NA NÁ SLE D UJÍC ÍC H STRÁ NK ÁC H"

Transkript

1 S UNIVERZITOU KARLOVOU DO ŽIVOTA I DO SVĚTA

2 ANEB VŠE, CO BYSTE CHTĚLI VĚDĚT O UK, NA JD E TE NA NÁ SLE D UJÍC ÍC H STRÁ NK ÁC H

3 D E S E T N E J! a n e b P r o cˇ s t u d o v a t p r á v eˇ n a U n i v e r z i t eˇ K a r l o v eˇ 10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH NEJ UK! 1) Jsme NEJvětší českou vysokou školou! Máme 17 fakult z toho 14 v Praze, jednu v Plzni (Lékařská fakulta) a dvě v Hradci Králové (Lékařská a Farmaceutická fakulta). U nás si určitě vyberete! 2) Jsme NEJstarší univerzita ve střední Evropě! Fungujeme už od roku 1348, když Kolumbus objevil Ameriku, na UK už se téměř 150 let učilo! Jako studenti UK se stáváte součástí tradice prověřené staletími! 3) Máme NEJširší nabídku studijních programů a oborů na UK je celkem akreditováno téměř 300 studijních programů s více než 600 studijními obory. Díky prostupnosti studia si navíc můžete vytvořit vlastní kombinace studijních předmětů podle svých zájmů a představ. Vstupem na UK se vám otevírá celá univerzita! 4) Máme NEJzajímavější a NEJpestřejší nabídku některé naše studijní obory jsou zcela unikátní. Od adiktologie a egyptologie po klimatologii to jinde nenajdete! 5) Máme NEJvíce studentů ze všech českých VŠ studuje jich u nás téměř tj. zhruba 1/5 všech vysokoškolských studentů ČR. Jako studenti UK se stanete členy akademické obce, jejíž velikost se dá srovnat s počtem obyvatel např. Děčína, Karlových Varů, Teplic, Chomutova nebo Jihlavy! 6) Studuje u nás NEJvíc zahraničních studentů přes 6 400, a to v českém i anglickém jazyce! Vaši zahraniční kolegové budou ze 37 zemí a téměř ze všech kontinentů! 7) Ročně máme více než absolventů. Absolventi UK jsou zároveň jedni z NEJúspěšnějších na trhu práce. Přes 90 % z nich má už v době promoce zajištěné zaměstnání, nebo případně další studium. S diplomem UK se v životě neztratíte! 8) UK má NEJvíce mezinárodních partnerů a kontaktů po celém světě (na 650 bilaterálních smluv a 191 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami). Díky tomu vyjíždějí ročně tisíce našich studentů na stáže a studijní pobyty do zahraničí. Studium na UK otevírá dveře do světa! 9) Jsme NEJznámější a NEJlépe mezinárodně hodnocená česká univerzita! Umístili jsme se jako jediní z ČR v prestižním Top 100 European Universities, mezinárodně uznávaném hodnocení Šanghajské univerzity. V podobně prestižním přehledu univerzit, vydávaném vzdělávací přílohou britského listu The Times, jsme zařazeni v Top 500 nejlepších světových univerzit. Univerzita Karlova má dobré jméno doma i v zahraničí! 10) NEJvětší šanci vstoupit do světa vědy máte právě na UK! Vědecká pracoviště a pracovníci UK se podílejí na řadě významných světových objevů! Vstupem na UK se můžete zúčastnit dobrodružné cesty za poznáním a objevit třeba novou pyramidu, pramen dalšího jihoamerického veletoku, dinosauří kosti nebo nový lék! 4 5

4 N Eˇ K O L I K J M E N Z H I S T O R I E I S O U Cˇ A S N O S T I U K a n e b B u d e t e v t é n e j l e p š í s p o l e cˇ n o s t i! Nemůžeme vám slíbit, že vyhrajete národní mega-anketu a stanete se NEJvětším Čechem, jako zakladatel naší univerzity Karel IV., ale stejně to můžete dotáhnout daleko. Tak jako naši pedagogové a absolventi. Můžete se stát třeba... průkopnickým lékařem jako Jan Jessenius... osvíceným přírodovědcem jako Jan E. Purkyně... vynikajícím státníkem a politikem jako Tomáš G. Masaryk... významným a světově proslulým vědcem jako Albert Einstein... skvělým spisovatelem, dramatikem a kritikem jako Karel Čapek... brilantním filozofem jako Jan Patočka nebo Václav Černý... vynálezcem a nositelem Nobelovy ceny jako Jaroslav Heyrovský... olympijským vítězem jako Martin Doktor... nejznámějším moderním shakespearovským překladatelem jako Martin Hilský INSPIRUJTE SE TĚMI, CO TU BYLI PŘED VÁMI! 6 7

5 P O K U D V Í T E, C O C H C E T E, U n i v e r z i t a K a r l o v a v á m t o p o m u ž e z í s k a t a p o k u d n e v í t e, p o m u ž e v á m t o n a j í t! Studium na UK je otevřené, moderní a flexibilní snažíme se, aby si naši studenti v maximální možné míře mohli kombinovat studijní předměty nejen v rámci své fakulty, ale třeba i s předměty z jiných fakult i dalších VŠ včetně zahraničních, a to jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském i doktorském studiu.většina z nich (81 %) studuje v prezenční formě studia. Uchazeči, kteří už mají zaměstnání, mohou využít kombinované formy studia, která spojuje prvky prezenční formy s prvky distanční formy studia. Můžete si své studium ušít na míru vlastním potřebám, zájmům a talentu! Na bakaláře budete studovat nejméně 3 a nejvíce 4 roky včetně praxe. Bakalářský studijní program vás připraví buď přímo na vaši profesi anebo na další studium v navazujícím magisterském programu. Můžete si vybrat věnovat se svému povolání a nebo ještě studovat! Titul magistr získáte buď po absolvování studia navazujícího na bakalářský studijní program (tj. další 2 3 roky studia) nebo když zvolíte studium přímo v tzv. nenavazujícím magisterském studijním programu, jehož délka je 4 až 6 let. Rozhodli jste se po ukončení bakalářského studia pro jiný obor nebo dokonce fakultu? V řadě případů a v rámci stanovených podmínek můžete v navazujícím magisterském studiu tuto změnu provést a realizovat tak své nové studijní plány! Těm z vás, kteří chtějí získat ještě vyšší kvalifikaci tj. titul doktor a nebo se dál hodlají věnovat vědě, nabízí univerzita také doktorské studium, které zpravidla trvá 3 roky. Abyste věděli, jaká jsou pravidla hry studia na UK, doporučujeme se podívat na Studijní a zkušební řád a Řád přijímacího řízení na: UK JE OTEVŘENA PRO KAŽDÉHO Z VÁS! Více informací o studiu na UK najdete také na: 8 9

6 S T U D O V A T N A U K z n a m e n á m í t o t e vˇr e n é d v eˇr e d o s v eˇt a! UK je členem prestižního společenství univerzit.vybírat můžete z nabídek vyplývajících z meziuniverzitních i fakultních dohod, ze stipendií na základě mezinárodních smluv atd. UK je zapojena do všech velkých evropských výměnných programů, jako jsou např. LLP-Erasmus, Erasmus/Mundus, Comenius, CEEPUS,AKTION a další. Budete mít k dispozici síť našich univerzitních kontaktů a partnerů po celém světě! Univerzita Karlova nabízí každému svému studentovi možnost vyjet studovat alespoň na 1 2 semestry na zahraniční univerzitu. Získáte rozhled, zkušenosti, sebevědomí, nové přátele a vrátíte se s novými impulzy pro své studium a profesi! V roce 2001 zřídila Univerzita Karlova vlastní Fond mobility, který zejména finančně podporuje studium na zahraniční univerzitě v délce 1 2 semestrů, studium zahraničních studentů na UK, účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů, krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí aj. Pilní, talentovaní a podnikaví už mohou začít balit! Pokud se chcete setkávat se zahraničními studenty a zjistit, jak to chodí na jejich univerzitách, ještě než tam vyjedete můžete kontaktovat zahraniční kluby:» 1. LF Erasmus Students Office (součást Spolku mediků českých) FaF Hradec Králové Erasmus Club FF Erasmus Company PedF Erasmus Student Club FSV International Club Více informací najdete na: S UK SE VE SVĚTĚ NE ZTRATÍTE! 10 11

7 C H C E T E Z Í S K A T N O B E L O V U C E N U? I E i n s t e i n m u s e l s t u d o v a t o d p r v n í h o r o cˇ n í k u a n e b P r o cˇ z a cˇ í t p r á v eˇ n a U K! Na všech fakultách UK budete mít možnost zapojit se již během studia do vědecké a výzkumné činnosti univerzity a to ať studujete v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu! Jste kreativní? U nás máte šanci! V rámci univerzity působí interní Grantová agentura UK, která ročně rozděluje řádově desítky miliónů korun na vědecké projekty, jejichž hlavními řešiteli jsou studenti. Na UK si tak můžete vyzkoušet, co je to prosadit vědecký projekt a jak vést vědecký tým! Univerzita spolupracuje v oblasti vědy a výzkumu s Akademií věd ČR a s dalšími vysokými školami v České republice i v zahraničí. Budete bádat obklopeni vědeckou elitou! Na UK získáte informace a dobré rady, jak využít nabídky stipendií, stáží a grantů zaměřených na podporu mobility mladých vědců (Humboldtova stipendia, Marie Curie program, stipendia NATO, granty z Evropské komise a další). Můžete si vyzkoušet, jak dělají vědu jinde! Vaše úspěchy ve studiu a na poli vědy dokáže UK ocenit můžete získat např. některou z univerzitních (Bolzanova cena, Cena rektora, Mimořádná cena rektora), fakultních a dalších cen viz: Více informací o vědě a výzkumu na UK najdete na: a na webových stránkách jednotlivých fakult. MÁTE POD ČEPICÍ? LÁKÁ VÁS VĚDA? UK VÁM POSKYTNE TY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY! 12

8 U K V Á M P O S K Y T N E R A D U I Z Á Z E M Í a n e b B u d e o v á s p o s t a r á n o! Kde můžete složit hlavu a nasytit se i jinou, než duchovní potravou UK má 21 kolejí (z toho 16 v Praze, 3 v Plzni a 2 v Hradci Králové), jejichž celková kapacita je téměř lůžek a celkem 11 menz, z toho 9 v Praze, 1 v Plzni a 1 v Hradci Králové. Více informací najdete na: a Všechno, co jste kdy chtěli vědět o možnostech studia na UK a nevěděli, kde se na to zeptat se dozvíte, když navštívíte nebo jinak kontaktujete Informačně-poradenské centrum UK v Celetné ulici 13, Praha 1. Centrum poskytuje studentům a zájemcům o studium z ČR i ze zahraničí podrobné informace o možnostech studia na všech 17 fakultách UK a podmínkách přijímacího řízení. Více informací najdete na: Když vám někdy nebude lehko zkuste třeba navštívit některou z poraden Informačně-poradenského centra UK a probrat problém s odborníkem. Uvidíte, že se začne rýsovat řešení, které vás třeba ani nenapadlo. A které poradny pro studenty tady najdete? Psychologickou, profesní, sociálně-právní a poradnu pro zahraniční studenty. Pro radu a pomoc se studijními i osobními problémy se můžete obrátit také na některou z fakultních poraden od studentského faráře, přes různé typy poraden pro handicapované studenty až po psychologické poradny (ETF, HTF, 1. LF, 2. LF, 3. LF, LF v Plzni, LF v Hradci Králové, FaF, FF, PedF, FTVS) Přesný seznam těchto poraden a také více informací najdete na: Určitě se vás to nebude týkat, ale kdyby náhodou před zkouškami se vám může hodit program antistresové intervence pro studenty vysokých škol: NEBUDETE V TOM SAMI! 14 15

9 Jsme tu také pro ty, kteří to mají v životě o něco těžší! Pokud máte jakýkoliv tělesný nebo smyslový handicap, specifické poruchy učení apod., na UK budete mít veškerou podporu a možnost volby jak využít studijní nabídky! Můžete požádat o prominutí části přijímací zkoušky, případně o její přizpůsobení (delší časový limit, úprava textu atp.) prostřednictvím písemné zdůvodněné a doložené žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu. Na každé ze 17 fakult působí tzv. kontaktní osoba, která pomáhá studentům se speciálními potřebami se studijními problémy. Studentům jsou k dispozici specializovaná pracoviště a poradny. Studenti mají možnost bezbariérového ubytování na kolejích a stravování v menzách. Univerzita Karlova se snaží o bezbariérový přístup handicapovaným studentům do všech prostor, kde je to technicky možné. Podrobné informace získáte v Informačně-poradenském centru UK, kde působí také Kancelář pro studenty se speciálními potřebami. Můžete se zde informovat o možnostech studia v zahraničí a o službách, které studentům pomáhají při studiu (digitalizace textů, načítání textů, doprovod, tutoring atp.). Kancelář také vydává publikaci Informace pro studenty se speciálními potřebami, která je k dispozici k osobnímu vyzvednutí anebo si ji můžete objednat. Je také v digitální podobě na níže uvedených stránkách. Více informací k této problematice najdete na: až budete u nás studovat, všechny informace nemusíte nutně nosit v hlavě! Pro každého studenta jsou důležité zdroje informací, ze kterých čerpá při svém studiu. Studenti Univerzity Karlovy mají přístup ke všem potřebným elektronickým i tištěným zdrojům prostřednictvím propojeného knihovnicko-informačního systému UK. Základním informačním zdrojem je studijní literatura, která je soustředěna v knihovnách a centrech vědeckých informací. Celkem univerzita eviduje ve svých knihovních fondech 4,5 milionu svazků knihovních jednotek, které můžete vyhledávat pomocí Souborného katalogu: HLAVNÍ JE VŽDYC K Y VĚ D Ě T, KDE HLEDAT! Studijní literaturu lze také zakoupit v reprezentačním knihkupectví univerzitního nakladatelství Karolinum v Celetné ulici 18 v Praze 1. Prostřednictvím webových stránek nakladatelství: máte možnost nákupu publikací až s 20% slevou. Studijní literaturu dále zakoupíte také ve fakultních prodejnách knih (FF, MFF, FTVS, PF, PedF). Kromě tištěných informací můžete využívat elektronických informačních zdrojů. Pro orientaci v nich vám pomůže webová stránka Ústřední knihovny nebo Brána k informacím

10 U N I V E R Z I T N Í Ž I V O T N E N Í J E N O M S T U D I U M! SPORTUJTE A BAVTE SE S UK! N a U K n a b í z í m e ˇr a d u m o ž n o s t í, j a k v y u ž í t v o l n y cˇ a s a pˇr i t o m s e d o bˇr e b a v i t p o d l e v l a s t n í c h z á l i b ` Pokud vyznáváte heslo ve zdravém těle zdravý duch pak si můžete vybrat z rozsáhlé nabídky sportovních disciplín v rámci Vysokoškolského sportovního klubu FTVS UK najdete tu vše od aerobiku přes florbal, házenou, horolezectví, jachting, karate, plavání, potápění, surfování či tenis Více informací najdete na: Všem studentům UK je také otevřeno Sportovní centrum Hostivař v Bruslařské ul. v Praze 15, které nabízí celou řadu sportovišť jeden z nejmodernějších bazénů v ČR, víceúčelovou halu pro volejbal, basket, florbal, sálovou kopanou a tenis, sály na aerobik, posilovnu, saunu a venkovní sportoviště, jako např. tenisové antukové dvorce, fotbalový trávník, dva volejbalové dvorce aj. Lékařská fakulta v Plzni nabízí svým studentům např. squash, volejbal, florbal, kopanou, aerobik, tenis, basket nebo badminton, na Lékařské fakultě v Hradci Králové se můžete věnovat např. józe, hokeji, bruslení, kondiční kulturistice, tenisu, florbalu ad., stejně tak i na Farmaceutické fakultě v tomtéž městě můžete vybírat z kalanetiky, kanoistiky, kopané, kroketu, lakrosu, stolního tenisu a jiných sportů. Jestli vás zajímá hudba, na něco hrajete a nebo rádi zpíváte tak jako ostatní univerzity má i Univerzita Karlova svůj kvalitní sbor a orchestr, který nejen pravidelně vystupuje, ale také spolupracuje s dalšími hudebními tělesy a charitativními organizacemi. Sbor i orchestr je stále otevřen novým členům! Více informací na: Jestli jste filmoví fandové můžete se např. stát členy Filmového semináře, kde jsou předpremiérově uváděny filmové novinky. Více informací na: Pokud hledáte spřízněné duše můžete se stát členy v některé ze studentských organizací a spolků na jednotlivých fakultách. Více informací najdete na:

11 Spolu se svými kolegy z celé UK můžete také navštěvovat kostel Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě, kde se každou neděli a úterý konají studentské bohoslužby. Více informací najdete na: Jestli se zajímáte o výtvarno v Křížové chodbě historické budovy Karolina pravidelně probíhají zajímavé výstavy každoročně např. přehlídka World Press Photo, každým druhým rokem také výstava National Geographic ad. Pokud si budete chtít provětrat hlavu mezi exotickou květenou navštivte Botanickou zahradu UK, která patří k nejstarším evropským univerzitním zahradám. Expozice zahrady jsou rozděleny na skleníkové a venkovní (exteriéry). K vidění je zde i potomek nejstaršího stromu světa borovice dlouhověké zvané Metuzalém! Více informací najdete na: Když si libujete v přehledně uspořádaných exponátech... řada fakult má svá speciální muzea, která jsou nejen zajímavá, ale také vám mohou pomoci při studiu: např. České farmaceutické muzeum, Hrdličkovo muzeum člověka, Mineralogické muzeum, Mapová sbírka a Muzeum anatomického ústavu. A když si budete chtít jen tak někde posedět nabízíme vám několik tipů na studentské kluby. Např. v areálu Přírodovědecké fakulty v budově chemické sekce v přízemí je to klub Chladič, kde je možné v klidném prostředí studovat, diskutovat s kolegy, číst časopisy apod. nebo studentský klub Mrtvá ryba, kde je možné trávit příjemné večery v nekuřáckém prostředí. Kdo má raději čaj, může posedět v útulné blízké čajovně 1. lékařská fakulta již disponuje dvěma akademickými kluby první je v horním areálu na Karlově náměstí ve Faustově domě a druhý nově otevřený se nachází v budově Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 A tady jsou další tipy: Klub Hvězda Zodpovíme všechny vaše otázky! Křesťanský klub ALEF na koleji 17. listopadu Filmový klub Studentské rady FF UK Projekce se konají každý čtvrtek v budově Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí. V Hradci Králové studenti navštěvují Vysokoškolský klub nebo klub Pivnice.V Plzni na koleji Bolevecká se scházejí v klubu Ucho. Podobných klubů a hospůdek je mnohem víc, určitě si sami brzy najdete takové, které vám budou nejvíc vyhovovat! O aktuálním dění na UK se dozvíte na stránkách oficiálního internetového univerzitního časopisu i-fórum: jehož spolupracovníky se můžete stát i vy! 20 21

12 F A Q a n e b N a c o s e n á s n e j cˇa s t eˇj i p t á t e Jak se mám připravit na přijímací zkoušky? Pořádá univerzita nějaké přípravné kurzy? Ano, fakulty univerzity přípravné kurzy pořádají, ale základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek je vaše dobrá znalost středoškolského učiva, protože většina otázek z tohoto učiva vychází. Máte možnost se přihlásit do přípravných kurzů, které některé fakulty připravují v období před přijímacími zkouškami, např. 1. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu a Ústav jazykové a odborné přípravy. Konkrétní seznam kurzů hledejte na domácích stránkách fakult nebo na stránkách UK Dalším zdrojem pro přípravu na přijímací zkoušky jsou soubory modelových či ukázkových otázek, které některé fakulty vydávají a můžete si je zakoupit ve fakultních prodejnách knih. Lze se dostat na univerzitu bez přijímacích zkoušek? Ano, tato možnost existuje. Konkrétní informace jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení vždy pro aktuální akademický rok, informace najdete na domácích stránkách jednotlivých fakult a na stránkách univerzity Kdy budu platit poplatky za studium? Základní poplatek, který musíte uhradit, je poplatek za přijímací řízení. Jeho výše je vždy uvedena v podmínkách přijímacího řízení na daný akademický rok a pohybuje se řádově v rozmezí Kč.Tento poplatek platíte před podáním přihlášky na VŠ. Další poplatky se týkají jen těch studentů, kteří studují déle než mají (tzn. že překročí standardní dobu studia navýšenou o jeden rok), absolventů, kteří studují další studijní program a těch, kteří chtějí studovat v cizím jazyce.všeobecné informace a výše poplatků platné na příslušný akademický rok najdete na adrese: Budu maturovat až na podzim. Mohu dělat v červnu přijímací zkoušky? Ano, avšak podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení musíte tedy předložit studijnímu oddělení do 30. září, jinak nebudete moci být přijati a zapsáni ke studiu. Studuji na jiné vysoké škole. Mohu přestoupit na Univerzitu Karlovu? Pokud chcete pokračovat ve stejném nebo příbuzném oboru na univerzitě, je třeba podat si přihlášku ke studiu a zúčastnit se řádného přijímacího řízení. Za určitých podmínek můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky. Uznání předchozího studia a případné prominutí přijímací zkoušky je v kompetenci děkana fakulty. ZOD POVÍM E VŠE C HNY VAŠE OTÁZK Y! 22 23

13 Kde najdu seznam literatury potřebné k přijímacím zkouškám? Najdete jej na domácích stránkách jednotlivých kateder či ústavů příslušných fakult a v oddíle Přijímací řízení (www.cuni.cz). Existuje nultý ročník? Tzv. nulté ročníky jsou zrušeny, na některé studijní obory se však můžete připravovat v dlouhodobých přípravných kurzech, které organizuje náš Ústav odborné a jazykové přípravy ve svých studijních střediscích, více na adrese: a Dále je možná příprava v přípravných kurzech celoživotního vzdělávání, které jsou placené a uskutečňují se dle studijních plánů akreditovaných studijních programů. Studium je však určeno jen pro studenty, kteří se zúčastnili přijímacího řízení, ale nebyli k řádnému studiu přijati. Budu si muset během studia platit zdravotní a sociální pojištění? Ne studenti prezenčního studia až do 26 let zdravotní pojištění a sociální zabezpečení nemusí hradit.tato výhoda však zaniká přerušením studia nebo ukončením studia (pokud student začne znovu studovat, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení opět nemusí hradit až do uvedeného věkového limitu). Jak je to s lékařskou péčí pro studenty? Studenti vysokých škol mohou využívat preventivní, léčebnou, rehabilitační a poradenskou péči Studentského zdravotního ústavu Praha (SZÚP) Studenti LF v Plzni mohou využívat lékařskou péči na kolejích Bolevecká.V Hradci Králové má Farmaceutická fakulta k dispozici vlastní zdravotní středisko, kde se mohou zaregistrovat studenti obou univerzitních fakult (Lékařské i Farmaceutické). Jaké jsou na UK možnosti stipendií? Univerzita Karlova nabízí svým studentům několik základních stipendií: stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům vždy zpětně po ukončení předcházejícího ročníku; týká se vždy nejméně 10 procent studentů dané fakulty; účelové stipendium může být studentovi přiznáno za výjimečné vědecké, výzkumné, sportovní, umělecké a další tvůrčí výsledky; v případě, že se student dostane do mimořádné životní situace, nebo jako podpora studia v zahraničí; doktorandské stipendium; stipendium na podporu ubytování díky specifickým pravidlům na ně mají nárok téměř všichni řádně studující studenti UK; sociální stipendium jeho výši určuje vláda. Jsou nejnovějším samostatným druhem stipendií, na která (po podání žádosti s doložením zákonem požadovaných skutečností) mají nárok všichni studenti nepřekračující standardní dobu studia. Více informací najdete na: Máte další otázky, na které jste tady nenašli odpověď? Neváhejte a kontaktujte nás v Informačně-poradenském centru UK!

14 Z Á K L A D N Í A D R E S ÁˇR U K a n e b K d e v š u d e n á s n a j d e t e a c o v á m n a b í z í m e Rozeznáte šejdračku bahenní od štírovníku bažinného? Sbíráte kameny? Jako malí jste si hráli na doktora nebo lékárníka a už vám to zůstalo? Rádi byste si přečetli Bulgakova v originále? Házíte líp než Špotáková? Jste machři v informatice? Víte, že teologie není mrtvá věda? Chcete jednou sami učit? Filozofujete líp než Aristoteles? Hodláte hájit právo a spravedlnost? Chcete se dovědět víc o tom, jak žili lovci mamutů, faraóni nebo Napoleon? Máte rádi film, divadlo a muziku? Zajímá vás reklama, rozpínavost vesmíru, politická situace na Blízkém východě nebo snad vliv rozšíření EU na stabilitu eura? Rozhodli jste se psát do novin, nebo točit pro rozhlas a televizi? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (rektorát) Ovocný trh 3 5, Praha 1 tel.: LÉKAŘSKÁ FAKULTA (2. LF) V Úvalu 84, Praha 5 - Motol Tel.: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF) Albertov 6, Praha 2 Tel.: Vybírejte z naší široké nabídky programů a oborů, otevíraných v dalším akademickém roce. Ucelený přehled studijních programů a oborů se všemi podmínkami přijímacího řízení najdete na: KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (KTF) Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice Tel.: EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (ETF) P. O. Box 529, Černá 9, Praha 1 Tel.: , HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (HTF) Pacovská 350/4, Praha 4 - Krč Tel.: , PRÁVNICKÁ FAKULTA (PF) nám. Curieových 7, Praha 1 - Nové Město Tel.: LÉKAŘSKÁ FAKULTA (3. LF) Ruská 87, Praha 10 Tel.: LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI (LFP) Husova 13, Plzeň Tel.: LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ (LFHK) Šimkova 870, P. O. Box 38, Hradec Králové Tel.: FARMACEUTICKÁ FAKULTA (FaF) Heyrovského 1203, Hradec Králové Tel.: MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA (MFF) Ke Karlovu 3, Praha 2 Tel.: PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PedF) M. D. Rettigové 4, Praha 1 Tel.: FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD (FSV) Smetanovo nábř. 6, Praha 1 Tel.: FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU (FTVS) José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín Tel.: S T A Cˇ Í S I J E N V Y B R A T, M Í T M A T U R I T U, C H U Tˇ S T U D O V A T A O D E V Z D A T P Rˇ I H LÁ Š K U D O 2 8. Ú N O R A t eˇ š í m e s e n a v á s! 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (1. LF) Kateřinská 32, Praha 2 Tel.: FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) nám. Jana Palacha 2, Praha 1 Tel.: FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (FHS) U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice Tel.: S UK DO ŽIVOTA I DO SVĚTA Vydává: Univerzita Karlova v Praze, Praha 1, Ovocný trh 3, Odbor vnějších vztahů, Grafické zpracování: MVP agency s.r.o. Foto: Stefan Siba Uzávěrka údajů k datu: 30. září 2008 Neprodejné! 26 27

15 Univerzita Karlova v Praze Ovocný trh 5, Praha 1

PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace

PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace Univerzita Karlova v Praze informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011 Revoluèní Karolinum cný o Ov á zn V PRAZE Námìstí republiky Celetná Melan

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Informace pro studenty. Obsah: strana

Informace pro studenty. Obsah: strana Obsah: strana 1. Životní náklady 2 1.1 Městská hromadná doprava 2 1.2 Poplatek za registraci v knihovně 2 1.3 Stravování 3 1.4 Studijní průkaz 3 1.5 Ubytování 3 2. Možnosti ubytování 3 2.1 Ústí nad Labem

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte.

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky:

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás při příležitosti zahájení Vašeho studia na ČVUT uvítal mezi námi, pedagogy a staršími studenty, kteří budeme v období příštích několika let

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia Kam Vydává Sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s týdeníkem po maturitě Přehled možností studia Jak si vybrat školu Vyšší odborné školy Ekonomické obory Cestovní ruch a hotelnictví Humanitní obory

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rozhodli jste se studovat České vysoké učení technické v Praze a jsem pevně přesvědčen, že toto rozhodnutí ovlivní Váš budoucí život pozitivně, že Vám přinese

Více

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 âíslo 1 / Cena 19 Kã Pro maturanty zdarma Maturita je pro studenta jako rozcestí. Chtûli bychom vás seznámit se v emi moïnostmi pomaturitního v

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

průvodce prváka po UP

průvodce prváka po UP průvodce prváka po UP KDO JE KDO NA UP... s. 4 STUDIJNÍ MANUÁL PRO PŘEŽITÍ PRVNÍHO ROČNÍKU Studijní oddělení... s. 10 ISIC karta a jak ji využít... s. 13 Hlavní univerzitní webové zdroje informací...

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého KudyKam Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého Olomouc 2006 Tudy Gratuluji, právě jsi dost možná učinil/a jeden z nejdůležitějších kroků ve svém životě zapsal/a ses do prvního ročníku některého

Více

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj.

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj. Nově nás najdete v průchozí pasáži mezi ul. Ostružnickou a Ztracenou nabízíme kompletní sortiment učebnic pro studenty PF při nákupu nad 500 Kč káva ZDARMA po celý rok studentům poskytujeme tyto zajímavé

Více