FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY"

Transkript

1 Univerzita Karlova je prestižní, kosmopolitní a dynamicky se rozvíjející vysoká škola. Je největší a v mezinárodním měřítku nejlépe hodnocenou českou univerzitou. Byla založena v roce 1348, a proto patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti na jejích 17 fakultách studuje více než studentů. Respektované mezinárodní žebříčky ji řadí mezi 1,5 % nejlepších vysokých škol z celého světa. FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Katolická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Právnická fakulta 1. lékařská fakulta 2. lékařská fakulta 3. lékařská fakulta Lékařská fakulta v Plzni Lékařská fakulta v Hradci Králové Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií STUDIUM Bohatá nabídka studijních programů a oborů, vynikající uplatnění jejích absolventů na trhu práce, s tím související nízká nezaměstnanost absolventů a prestiž diplomů získaných na UK to jsou jen některé důvody, proč je o studium na Univerzitě Karlově každoročně mimořádný zájem ze strany uchazečů z České republiky i ze zahraničí. - UK klade dlouhodobě důraz na kvalitu výuky a na propojování teoretického vzdělávání a praktického výzkumu. - UK nabízí široké spektrum studijních programů a oborů, řada je v ČR zcela unikátních (například adiktologie, egyptologie, meteorologie a klimatologie, fyzika nanostruktur, a mnoho dalších). - Mnohé studijní obory lze studovat v dvouoborové kombinaci, studium je nabízeno i v kombinaci oborů na dvou fakultách. - Výuka v bakalářských a magisterských programech probíhá podle kreditního systému, jenž je vytvořen v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS).

2 - Tento systém umožňuje vybrat si volitelné předměty z jiných oborů nebo předměty vyučované na jiných fakultách, případně jiných vysokých školách. UBYTOVÁNÍ - UK má celkem 20 kolejí (12 v Praze, 3 v Plzni, 2 v Hradci Králové a 2 v Brandýse nad Labem). - Celková kapacita kolejí je více než lůžek v několika cenových kategoriích, což umožňuje zajištění ubytování pro všechny zájemce. - Na všech kolejích je k dispozici internetové připojení, v nabídce jsou též pokoje s bezbariérovým přístupem a upraveným sociálním zařízením či ubytování pro manžele a matky s dětmi. STRAVOVÁNÍ - UK umožňuje studentům dotované stravování v 15 menzách (12 v Praze, 2 v Plzni, 1 v Hradci Králové). - Menzy, strategicky rozmístěné po celé Praze, nabízejí výběr ze 3 5 menu denně, dále saláty, dezerty, kávu a doplňkový sortiment zboží. - Jídlo si je možno v libovolné menze objednat v prostřednictvím internetu až 14 dní dopředu; k dispozici je elektronická kontrola stravovacího účtu aj. - Vybrané menzy nabízejí místa s wi-fi připojením. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Univerzita Karlova spolupracuje s řadou renomovaných univerzit po celém světě. Její prioritou je umožnit každému studentovi se zájmem o studijní či výzkumný pobyt v zahraničí na určitou dobu vycestovat. - Každý student UK může alespoň 1 2 semestry studovat na zahraniční univerzitě, ať už prostřednictvím programu LLP/Erasmus plus, nebo na základě meziuniverzitních, fakultních či dalších dohod. - V současné době má UK uzavřeno přes bilaterálních smluv v rámci programu LLP/Erasmus plus a 193 meziuniverzitních smluv se zahraničními univerzitami. - Partnery UK jsou zejména prestižní vysoké školy z 53 zemí od Evropy, přes Kanadu po Nový Zéland. - Každý rok vycestuje do zahraničí kolem studentů a vědeckopedagogických pracovníků. - Více než polovina studijních programů na UK je akreditována také v angličtině nebo jiných cizích jazycích (němčina, francouzština a další).

3 STUDENTSKÝ ŽIVOT Univerzita Karlova nabízí svým studentům různé alternativy pro rozvoj jejich koníčků. Kromě pestré škály studentských spolků je to také řada sportovišť a dalších zajímavých míst k setkávání. Studentské spolky a sdružení Studentská unie UK (SU UK) AIESEC UK Debatní klub studentů a přátel UK E-klub Elíša ELSA FFabula Filmový klub FHS UK Charlie In-life Charles University International Club (IC CUNI) JINOnice Jinak Juristi Motolák

4 MKPR POLIS Politologický klub FSV UK Prager Deutscher Klub Pražská univerzitní skupina Amnesty International Spolek českých studentů farmacie SIMS Salsa4water Spolek Matfyzák Spolek mediků českých Spolek studentů sociologie SOCKA Studenti FHS UK Studentská rada FF UK Studentská unie Přírodověda https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/sup/ Studentský spolek Agora facebook.com/studentskyspolekagora UK media Trimed

5 Univerzitní křesťanské hnutí a křesťanská skupinka (FF) UK Spolek českých právníků Všehrd Sport Sportovní centrum Hostivař - Areál o rozloze téměř 7 hektarů se nachází v Bruslařské ulici v Praze 15 nedaleko koleje Hostivař. - Nabízí celou řadu sportovišť (krytý plavecký bazén, víceúčelová hala sálových sportů, posilovna, sauna, venkovní sportoviště, deset tenisových dvorců, fotbalové i softbalové hřiště, přetlaková víceúčelová hala atd.), která jsou určena především k výuce studentů UK, případně jejich zájmové tělovýchovné činnosti v rámci sportovních klubů působících při fakultách UK. Lékařská fakulta v Plzni - Nabízí například squash, volejbal, florbal, kopanou, aerobic, tenis, basketbal nebo badminton. Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Kromě běžných kolektivních sportů (volejbal, basketbal, fotbal) se zde rovněž vyučují sporty individuální (tenis, squash, spinning, kanoistika, jóga, bodyform, stolní tenis, aerobik, dance aerobik, zumba, smartfit, in-line, moderní formy cvičení s hudbou, salsa, hip-hop, lezení na stěně, kondiční posilování, relaxační cvičení, sebeobrana pro ženy, bojové techniky pro muže, bosu, H.E.A.T.). Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK - Vzdělávací centrum vědecké a odborné činnosti studentů pregraduálního i postgraduálního studia bylo otevřeno v roce 2004 v loděnici Regata v Praze 4 Podolí. - Soustředí se na praktickou, sportovní, poradenskou, publikační a popularizační činnost. - Zajišťuje speciální pomůcky a asistenty a odborné doprovody pro vybrané sporty. - Nabízí kurzy například lyžování, jachting, kanoistiku, cyklistiku, stolní tenis, posilování, kondiční cvičení a jiné. Loděnice FTVS - Na adrese Vodácká 789/8, Praha 7 Troja je k dispozici slalomový kanál i tělocvična a horolezecká stěna. V nabídce jsou kurzy raftingu, kanoistiky, vodní záchrany atd. Vysokoškolský sportovní klub FTVS UK - Využívá sportovišť fakulty a loděnici UK FTVS v Troji. - Nabízí 34 sportovních odvětví.

6 - Většina oddílů VSK připravuje studenty pro vrcholový a výkonnostní sport, ale také umožňuje rekreačně-kondiční vyžití. - V nabídce lze nalézt vše od aerobiku přes florbal, horolezectví, jachting, potápění a surfování až po tenis či karate. Klub Alumni UK Univerzita Karlova stejně jako všechny významné světové univerzity udržuje kontakt se svými absolventy. Hlavním posláním Klubu Alumni UK je poskytovat informační, vzdělávací, kulturní a společenské služby všem svým členům z řad absolventů UK budovat a udržovat jejich sounáležitost s univerzitou a zapojovat je do jejího dění. Členové klubu tak mají nejen příležitost účastnit se kulturních a společenských setkání pořádaných univerzitou, ale mohou využívat i nejrůznějších vzdělávacích příležitostí a benefitů, jako jsou například zajímavé slevy vázané na průkaz absolventa. Více informací a možnost registrace na PORADENSKÉ A DALŠÍ SLUŽBY PRO STUDENTY UK UK se snaží svým studentům pomáhat, mají-li problémy se studiem i v případě problémů v osobním životě. Informační, poradenské a sociální centrum UK nabízí své služby českým i zahraničním uchazečům o studium, studentům, absolventům i zájemcům o dění na UK z řad široké veřejnosti. Skládá se z oddělení informačních služeb, oddělení poradenských služeb a oddělení služeb sociálních. Oddělení informačních služeb shromažďuje, aktualizuje a poskytuje informace o činnosti a organizaci univerzity i o možnostech studia na UK. Zájemci o UK se na něj mohou obracet nejen telefonicky, prostřednictvím u i vybraných sociálních sítí; samozřejmostí jsou rovněž individuální konzultace. Oddělení informačních služeb pravidelně pořádá tematické semináře, přednášky a kurzy týkající se problematiky studia v zahraničí, kariérního rozvoje a rozvoje osobních dovedností i mnoha dalších oblastí. Jeho pracovníci prezentují studijní nabídku UK na vzdělávacích veletrzích. V rámci specializovaných poraden nabízí IPSC studentům UK nejen bezplatné poradenství v oblasti profesní, psychologické a sociálněprávní, ale i možnost koučingu. Psychologická poradna je k dispozici rovněž zahraničním studentům. Oddělení sociálních služeb monitoruje podmínky pro studium a práci na UK a zaměřuje se na jejich zkvalitňování s důrazem na naplňování principu rovných příležitostí. Zaměstnancům a studentům poskytuje účinnou podporu při řešení sociálních problémů. Součástí oddělení je Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, jež nabízí informační a poradenské služby studentům a pracovníkům univerzity i těm, kteří studium na UK teprve zvažují. IPSC vydává průkazy pro studenty, zaměstnance, absolventy i externí uživatele, nabízí možnost přístupu k internetu, tisk dokumentů a provozuje obchod s upomínkovými a propagačními předměty UK.

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace

PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace Univerzita Karlova v Praze informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011 Revoluèní Karolinum cný o Ov á zn V PRAZE Námìstí republiky Celetná Melan

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Informace pro studenty. Obsah: strana

Informace pro studenty. Obsah: strana Obsah: strana 1. Životní náklady 2 1.1 Městská hromadná doprava 2 1.2 Poplatek za registraci v knihovně 2 1.3 Stravování 3 1.4 Studijní průkaz 3 1.5 Ubytování 3 2. Možnosti ubytování 3 2.1 Ústí nad Labem

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní obor: Tělesné výchovy Ekonomika a management Sportovní management Srovnání činností Akademického

Více

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Státní vysoká odborná škola v Nise. Informátor určený uchazečům o studium

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Státní vysoká odborná škola v Nise. Informátor určený uchazečům o studium Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Státní vysoká odborná škola v Nise Informátor určený uchazečům o studium Sazba a grafická úprava Agata Krycia-Chomińska Překlad ElŜbieta Wandycz Korektura Natálie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více