OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE"

Transkript

1 ČT VRTLETNÍK p r o Ž e h u š i c e a B o j m a n y Ročník: 3 Číslo: 10 Červen 2013 ZDARMA Slovo starostky Vážení spoluobčané, po dlouhé zimě nás přivítalo nevlídné a deštivé jaro a tak doufám, že po všech těch rozmarech počasí nás čeká slunečné léto, na které se jistě už všichni těšíte stejně jako já a všechny děti, kterým se nezadržitelně blíží jejich vysněné dva měsíce prázdnin. Ale ještě než se rozjedeme za hranice všedních dnů, čeká nás společně ještě pár milých akcí, na které bych Vás tímto velmi ráda pozvala a o kterých se dozvíte bližší informace uvnitř tohoto čísla. Přijďte se podívat do naší knihovny a přivítat do řad čtenářů naše letošní prvňáčky, kteří Vám ukáží, jak krásně se naučili číst. Určitě nezapomeňte navštívit v pořadí již XXXI. Slavnost lesního rohu, která proběhne v sobotu 22. června 2013 a tentokrát se ponese v česko-polském duchu a při níž máte opět jedinečnou možnost podívat se do obory. A pokud jste pro každou legraci, nebojíte se vody a máte chuť si zazávodit, pak dorazte se svým plavidlem na II. ročník žehušické neckiády, která startuje 6. července 2013 u Svaťáku. Přeji Vám krásné léto plné pohody, sluníčka, nezapomenutelných zážitků, načerpejte novou energii, dobijte baterky, zapomeňte na starosti všedních dnů, lenošte, najděte si čas sami na sebe a na své přátele, podnikněte zajímavý výlet, zkuste něco nového, poznejte nová místa, a pak se vraťte zpátky do Žehušic, abyste si sedli na svoji zahrádku a mohli si říct Všude dobře, doma nejlépe. S přáním dlouhého léta Zuzana Havlíková Heřmánková OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE ZÁPIS ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE Zastupitelstvo souhlasí se zpětným odkupem parcel č. 240/111 a č. 240/113 v k. ú. Žehušice za těchto podmínek: cena parcel bude snížena o 30 % z původní prodejní ceny a ponížena o daň z pozemku, nebo si majitelé pozemku seženou zájemce, který uzavře kupní smlouvu s OÚ Žehušice na tento pozemek současně se zpětným odkupem pozemku od původního majitele OÚ Žehušice (cena bude ponížena o daň z pozemku). V případě, že majiteli pozemku nebude vyhovovat ani je den z těchto dvou návrhů, bude moci nabídnout svůj pozemek k soukromému prodeji. Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši Kč Občanskému sdružení Babybox. Zastupitelstvo schvaluje žádost firmy COM PLUS CZ a.s. o povolení výstavby základ nové stanice KHZEH, která bude umístěna na pozemku PZE parc. č. 633 (p. č. 615) v k.ú. Žehušice, včetně přípojky a přístupové cesty. Nová autobusová zastávka U Křížku bude v provozu od Zastupitelé do příštího zasedání zastupitelstva navrhnou, jaký typ autobusové zastávky (přístřešku) by byl nejvhodnější. Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí byla firmě TOPOL WATER udělena pokuta za nedostatky při zajišťování provozu ČOV Žehušice ve výši Kč. Firma se odvolala a dle rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí byla pokuta snížena na Kč. Jedna polovina z této částky náleží do rozpočtu městyse Žehušice. Městys Žehušice zažádal o dva pracovníky na VPP na Úřadu práce Kutná Hora s nástupem od 1. června Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pozici účetní na OÚ Žehušice s nástupem od Vysloužilé elektrospotřebiče získané svozem velkoobjemového odpadu a jejich shromažďováním během celého roku v E-domku na sběrném dvoře u OÚ byly věnovány ZŠ Žehušice, která za ně v rámci programu Recyklohraní dostala hezké odměny, zejména na vybavení školního klubu. Řešen havarijní stav stropu v místnosti školního klubu ZŠ Žehušice je nutné udělat sondu zbylého stropu a rozhodnout, jak se bude situace dále řešit. Pokračuje II. etapa Intenzifikace ČOV Žehušice proběhl kontrolní den, na kterém bylo zjištěno asi čtyřdenní zpoždění prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Zastupitelstvo městyse Žehušice schválilo celoroční hospodaření městyse Žehušice a závěrečný účet městyse Žehušice za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Žehušice za rok 2012, a to bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen od do na úřední desce obce Žehušice i v elektronické podobě na stránkách městyse Žehušice. Zastupitelstvo městyse Žehušice schvaluje účetní závěrku obce Žehušice za rok Zastupitelstvo schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha -Punta Žehušice, která vstoupí v platnost Konkurzní řízení na pozici ředitel/ředitelka ZŠ Žehušice a ředitel/ředitelka MŠ Žehušice proběhnou 12. června (celý zápis zasedání zastupitelstva naleznete na úřední desce a na obecních internetových stránkách) (-mf-) UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY VŠECHNY KONTEJNERY U HŘBITOVA JSOU URČENY POUZE NA HŘBITOVNÍ ODPAD! 1

2 INFORMACE PRO OBČANY POPLATKY 2013 Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za komu nální odpad a za psa, aby tak neprodleně učinili! Poplatky lze platit také převodem na účet č /0800, vedený u ČS, a.s. Variabilní symbol: číslo popisné. Taktéž je možné platby rozdělit na několik splátek (zejména při placení stočného, které může činit u vícečlenné rodiny jednorázově větší finanční zatížení). Do zprávy pro příjemce, prosím, pro lepší přehlednost uvádějte, co platíte a za kolik osob (např. stočné 4 osoby apod.). Poplatek za komunální odpad: 500 Kč za trvale žijící osobu a rok, 250 Kč po platných úlevách 500 Kč za rekreační objekt na rok Splatný do ! Od do bude svážen každý týden komu nální odpad. Od do bude svážen na střídačku komu nální odpad a bioodpad. Svozovým dnem zůstává pátek. Poplatek za psa: 50 Kč za psa a rok (za každého dalšího 100 Kč) Splatný do ! Poplatek za připojení na kanalizaci (stočné): Kč za trvale žijící osobu a rok Kč za rekreační objekt a rok (nebo provozovna se zaměstnanci) Splatný do ! Poplatek vodné: 26 Kč za m 3 Splatný v průběhu roku dle stavu na vodoměru k nutné dorovnat!!! Upozorňujeme občany, aby si vodu spotřebovanou v daném roce zaplatili nejpozději do konce kalendářního roku. Pokud by došlo od ledna nového roku ke zvýšení ceny vodného (tak jak tomu bylo např. letos), bude Vám již účtována vyšší sazba, i když si půjdete zaplatit vodu spotřebovanou v předchozím roce. Výměna vodoměrů V letošním roce došlo k výměně cca 60 vodoměrů. Na několika místech byly zjištěny vážné nedostatky při montáži vodoměrných soustav. Zastupitelstvo ukládá povinnost občanům nechat si namontovat vodoměr pouze pověřeným pracovníkem obce a upozorňuje na přísný zákaz manipulace s vodovodním řádem. Dle platných norem musí být vodoměrná soustava osazena před a za vodoměrem ventilem. Před vodoměrem musí být osazen filtr a za vodoměrem musí být zpětná klapka. Vodoměr musí být opatřen ochrannou plombou. Upozorňujeme občany, že v prosinci letošního roku proběhne rozsáhlá kontrola vodoměrů u každého popisného čísla. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V LOKALITĚ ZA HUMNY Na akci Dětské hřiště v lokalitě Za Humny byla v únoru podána Žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy venkova dotace nám však nebyla přidělena. Na základě jednání s firmou Enlino Consulting a.s. bylo domluveno, že výstavbu nového dětského hřiště zafinancuje právě tato společnost. Dovolte mi, abych na tomto místě společnosti Enlino Consulting, a.s poděkovala za jejich vstřícnost, štědrost a velkorysost. Velmi si tohoto počinu vážím a pevně věřím, že dětské hřiště, které v naší obci chybělo již mnoho let, bude sloužit k radosti a potěšení našich dětí. Zhotovitelem dětského hřiště je firma TEWIKO systems, s.r.o. Nové hřiště by mělo stát ještě do začátku prázdnin. II. etapa Intenzifikace ČOV Žehušice Nejvýznamnější a finančně nejnáročnější akcí letošního roku je dokončení Intenzifikace ČOV Žehušice celkové náklady II. etapy (stavební a technologická část) činí Kč. Stavební práce započaly na počátku dubna letošního roku, akce by měla být dokončena nejpozději do konce července Po prázdninách proběhne na ČOV Žehušice Den otevřených dveří pro širokou veřejnost, abyste měli možnost vidět výsledky dvouleté práce a seznámili se s chodem a provozem ČOV. Termín naleznete v příštím čísle našeho Čtvrtletníku. SBĚR ODĚVŮ A TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ Městys Žehušice ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR umístil pro naše občany na sběrný dvůr u OÚ kontejner na sběr použitých oděvů a textilních materiálů. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodná k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím. Podporujeme: Farní charita Beroun, Diakonie Broumov, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlep šení životního prostředí. Kontejner na textil je bílé barvy s označením TEXTIL. Kontejner obsahuje návod k použití a popis co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do tohoto speciálního kontejneru použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv. Do tohoto kontejneru nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete, prosím, na to, že s tímto materiálem bude ručně manipulováno. 2

3 UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ Fyzická či právnická osoba jako vlastník pozemku, případně jeho uživatel, má dle Zákona o rostlinolékařské péči (Zákon č. 326/2004 Sb.) povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů, tedy jinými slovy udržovat svůj pozemek pravidelným sekáním trávy (min. 2 do roka) tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, případně nedošlo k poškozování životního prostředí, ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Za nedodržení zákonné povinnosti lze uložit fyzické osobě pokutu do výše Kč, právnické osobě až Kč. Městys Žehušice upozorňuje v této souvislosti všechny majitele pozemků o dodržování této povinnosti dané zákonem. Povinnost dbát o stav svého pozemku vyplývá i z principů, na kterých je založeno vlastnické právo. ZPRÁVY Z NAŠÍ KNIHOVNY Ve spolupráci se ZŠ J. V. Sticha-Punta a MŠ Žehušice a OÚ Žehušice proběhl ve čtvrtek 13. června 2012 od hodin v místní knihovně druhý ročník Žehušického čtenáře, kde byli prvňáčci žehušické školy přijati do velkého společenství čtenářů a přátel knih. Slavnostní odpoledne doplnilo vystoupení žáků ZŠ Žehušice. V období letních prázdnin bude knihovna otevřena v těchto dnech: 12. července 2013 a 16. srpna 2013 vždy od do hodin. Jana Suchánková ADRESÁŘ OBČANŮ Z podnětu některých z vás jsme se rozhodli vytvořit adresář občanů, jehož prostřednictvím budou rozesílány elektronicky veškeré důležité informace spojené s našimi obcemi, ale taktéž pozvánky na nejrůznější akce konané v našich obcích v průběhu celého roku. Pokud máte o tuto službu zájem, pošlete, prosím, do 30. června 2013 na adresu krátkou zprávu, že máte zájem být zařazeni do adresáře občanů. Předem děkujeme za spolupráci. Oprava kapličky sv. Mikuláše V květnu 2013 započala již dlouho očekávaná oprava kapličky sv. Mikuláše v Žehušicích, která byla na podzim loňského roku nárazem osobního vozidla téměř srovnána se zemí. Původní verdikt statika zněl úplně zbourat a vystavět kapličku znova. Protože je však kaplička sv. Mikuláše zapsána v Ústředním seznamu památek ČR, čekalo se na vyjádření Národního památkového ústavu v Praze, který nakonec kapličku zbourat zakázal a navrhl její celkovou rekonstrukci. Opravu kapličky sv. Mikuláše provádí společnost Obnova památek Kutná Hora, práce by měly být dokončeny do konce června VÝSTAVA ZŠ, MŠ a PŠ KOLÍN Žáci ze ZŠ, MŠ a PŠ Kolín Vás zvou na prodejní výstavu svých výrobků, která se bude konat od poloviny září ve výstavní místnosti naproti poště. Již minulý rok proběhla tato výstava poprvé a těšila se velkému zájmu široké veřejnosti. Studium žáků je zaměřeno hlavně na rozvoj jejich možností, na zájmy a stupeň postižení. Důraz se klade na praktické činnosti v předmětech jako jsou: příprava pokrmů, ruční a dílenské práce, rodinná a zdravotní výchova. A právě výrobky z ručních prací Vám chceme nabídnout ke zhlédnutí i ke koupi. Výtěžek bude použit na nákup materiálů a odměny žáků. Prosím přijďte se podívat a podpořit práci našich dětí. 5. ročník paralympiády ZŠ, MŠ a PŠ KOLÍN 2013 Na atletickém stadionu M. Tučka v Kolíně se 20. června 2013 koná již pátý ročník paralympiády pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením. Pořadatelem této akce je Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín. Akce se účastní žáci speciálních škol celého středočeského kraje od Kolína, Kutné Hory, Poděbrad, Nymburka, Lysé nad Labem až z Pardubic, Mladé Boleslavi či Prahy. V minulém ročníku se k naší akci přidaly i děti ze speciální mateřské školy, ale i klienti občanského sdružení Volno Kolín. V letošním roce bychom velice rádi rozšířili počet závodníků na startovní listině, a proto nabízíme možnost zúčastnit se paralympiády KOLÍN 2013 všem potencionálním závodníkům středočeského kraje. Akce je pořádána pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením. Věk závodníků není nijak omezen. Startovné hradí pořadatel a pro všechny účastníky závodů i jejich doprovod je připraveno občerstvení. Každý soutěžící, který sportuje pod naší paralympijskou vlajkou si vždy odnese medaili a malou cenu. V případě, že se chcete naší akce zúčastnit, tak se vše důležité dozvíte prostřednictvím u nebo na tel Na všechny závodníky se už moc těšíme a za pořadatele Vás všechny zdraví Mgr. Křiva Tomáš. 3

4 XXXI. SLAVNOST LESNÍHO ROHU Hornforum ve spolupráci se ZŠ J. V. Sticha- -Punta a MŠ Žehušice a městysem Žehušice si Vás dovolují pozvat na XXXI. Slavnost lesního rohu, která se uskuteční v sobotu 22. června 2013 v Žehušicích. Slavnost bude zahájena v 8.30 hodin Svatohubertskou mší v kostele sv. Marka v Žehušicích, v 9.30 hodin půjde od kostela slavnostní průvod do obory, od do hodin budete mít možnost prohlídky obory, od do hodin bude probíhat program v ZŠ J. V. Sticha-Punta a MŠ Žehušice (hlavní koncert od hodin), od hodin proběhne závěrečný koncert v kostele sv. Marka v Žehušicích za účasti polských hudebníků. V pátek 21. června 2013 proběhne od hodin koncert v kostele v Bílém Podolí. Všichni jste srdečně zváni. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Dne 25. dubna 2013 se uskutečnila v zasedacím sále obecního úřadu ustavující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Žehušicích, kde byl zvolen celý výbor SDH. Starostou SDH byl jmenován pan Miloš Němeček st., místostarostou pan Pavel Mátl, jednatelkou paní Michala Mátlová, hospodářkou paní Zuzana Havlíková Heřmán ková a velitelem sboru pan Roman Varga. K dnešnímu dni čítá náš sbor 17 členů. Dále byla našemu sboru z rozpočtu obce schválena finanční částka Kč, která je určena na činnost sboru. Přestože členové našeho sboru zahájili práce na přístavbě sociálního zázemí, tak práce nepokračují tak rychle, jako bychom si představovali, neboť nám počasí moc nepřeje. V sobotu 8. června 2013 se zúčastnila naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů oslav 135. výročí založení hasičského sboru v Chotusicích. Závěrem bych chtěl popřát všem obyvatelům Žehušic, Bojman ale hlavně dětem lepší počasí pro blížící se letní prázdniny. Velitel SDH Roman Varga JEZDECKÉ ZÁVODY V sobotu 25. května 2013 se na kolbišti za ZŠ v Žehušicích uskutečnily již tradiční 6. jezdecké hobby závody a setkání milovníků koní. Pořadatelem závodů byla JS Barbora Stará Vídeň Žehušice, ředitelem pan Milan Hrubeš. Na závody se sjelo 53 koní a uskutečnilo se 91 startů v pěti různých soutěžích. I přes chladné počasí se na akci přišlo podívat velké množství návštěvníků. Občerstvení bylo perfektní a tak určitě nikdo nelitoval zde stráveného času. V soutěži o pohár Jiřího Mečíře do 60 cm: 1. místo Tereza Benešová na koni Comiti-K z JK Miletín 2. místo Markéta Dostálová na koni Cap za JK Redmil 3. místo Natálie Charvátová na koni Sajmon za Stáj Václav Kolín V soutěži o pohár nakladatelství Městské knihy s.r.o. do 80 cm: 1. místo Neudorflová Iveta na koni Gap za Stáj Václav Kolín 2. místo Helena Teplá na koni Espica-3 za Stáj Teplý 3. místo Lenka Felixová na koni Magia za Stáj Václav Kolín 4

5 V soutěži o pohár Stáj Barbora Stará Vídeň: 1. místo Jakub Šibrava na koni Paris za JK Choťánky 2. místo Tereza Janoušková na koni Sultán za JK Choťánky 3. místo Jakub Mack na koni Argema-K za Stáj Národní Hřebčín Kladruby nad Labem V soutěži o pohár Městyse Žehušice 100 cm + žolík: 1. místo Diana Hladíková na koni Topic za Stáj Jířa Záboří 2. místo Barbora Hrubešová na koni Asistent za Stáj Žehušice 3. místo Hana Vrbová na koni Corelli-1 za JK IVAHU Vrdy V soutěži o pohár Josefa Moravce (Adria) do 110 cm: 1. místo Miroslava Brodská na koni Corsárka za Stáj Hubert Přítoky 2. místo Jana Horká na koni Falco za Stáj Zbyslav 3. místo Radka Křikavová na koni Lonti-K za JK Miletín HISTORICKÉ OKÉNKO V rámci slavností lesního rohu se bude v prostorách bývalé staré školy konat doprovodná výstava. Červnovým tématem bude tudíž historie spjatá s touto budovou. Škola v Žehušicích byla založena v r hrabětem Janem Františkem Josefem z Thunu a Hohensteinu jako dvoutřídní filiální škola chotusické farnosti. Stará škola měla skromné vybavení sestávala z jedné místnosti pro učitele a jedné velké učebny. Do roku 1821 vyučoval učitel obě třídy v jedné místnosti. Teprve v tomto roce zřídila vrchnost ještě druhou učebnu v panském dvoře. Tento stav trval do roku 1836, kdy panský dvůr celý vyhořel a školní učebna vzala za své. Pro druhou třídu byla však najata místnost a v té se až do r vyučovalo. V tomto roce dala vrchnost svým stavitelem Janem Jelínkem přistavět ke staré škole novou druhou třídu. Ve škole se vyučovalo trivium, tj. čtení, psaní a počítání. Od roku 1873 se zde vyučovaly dívky pod vedením paní učitelky Marie Cellerové ručním pracem. Za zmínku stojí uvést dvě významná jména řídících učitelů. V letech byl řídícím učitelem František Lašek, dobrý hudebník, který prý měl i Stichův stříbrný roh. Po 1. světové válce byl významnou osobností Žehušic řídící učitel František Novák, autor knihy Dějiny městyse Žehušice. Po roce 1870, za nových školních zákonů se jevily školní místnosti a celé zařízení školy naprosto nedostatečnými. V místní školní radě bylo usneseno přikročit ke stavbě nové školní budovy. Stavba se však protáhla, jelikož na novostavbu nebylo dost peněz, proto byl zemský výbor žádán o povolení půjčky. Teprve když r byla povolena, mohlo být přikročeno ke stavbě. Plány na novou školní budovu vypracoval panský stavitel architekt Josef Míča. Plány byly úředně schváleny a vypsáno ofertní řízení. Stavitel Antonín Nekvasil z Českých Budějovic slevil z navrženého rozpočtu ¼ ceny a zavázal se stavbu provést během roku Stavitel započal s prací 20. dubna a základní kámen byl položen o druhém velikonočním svátku a požehnán chotusickým farářem Františkem Elichem. Stavba pokračovala tak rychle, že 20. září téhož roku byla dokončena a kolaudována. Po dobu stavby se vyučovalo v najatých místnostech. I. třída v č.p. 40 a II. třída v č.p. 28. V roce 1879 byla škola rozšířena na trojtřídní a roku 1887 od 1. ledna na školu čtyřtřídní. Na zdejší škole bylo 2. července 1905 povoleno vyučování německého jazyka, ale v roce 1922 pro nedostatek žáků pro tento předmět bylo vyučování němčiny zrušeno. V roce 1881 byl pořízen obecním zastupitelstvím a hraběnkou Johanou z Thunu školní prapor a dne 10. května 1881 byl posvěcen opět farářem Fr. Elichem. Kmotrou praporu byla hraběnka Arnoštka z Thunu a Hohensteinu. V roce 1913 byl prapor znovu zřízen, neboť se starý začal trhat. V roce 1914, kdy vypukla 1. světová válka, přibylo do naší obce 40 rodin uprchlíků z Haliče. Pro polské děti zde byla 20. prosince 1914 zřízena polská škola a vyučovala zde polská učitelka Josefa Balovňová. Vyučování bylo zrušeno na podzim r. 1915, kdy se uprchlíci navraceli domů. Hlavními dobrodinci školy byli držitelé panství, neboť jak je zaznamenáno v ročních zápisech školy, daroval v období vánoc hrabě 9 až 12 chlapcům celý oblek a hraběnka vždy 12 chudým dívkám celé šatstvo. Tato dobrodiní lze nepřetržitě sledovat od r do r. 1913, tedy 100 let. Také naše obec darovala před válkou obuv chudým školním dětem. Vrdovský cukrovar, firmy Schöller a spol. zasílaly škole příspěvek na školní pomůcky. V roce 1946 byla zřízena měšťanská škola, nejprve jako pobočka čáslavské měšťanské školy. Po roce 1948 byla celá měšťanská škola umístěna v zámku a obecná škola ve své původní budově. V Žehušicích byla od 1. září 1949 zřízena také mateřská škola, zprvu umístěná právě v přízemí obecné školy. Mateřská škola, dosud spravovaná spolu s národní (dříve obecnou) školou se od roku 1953 osamostatnila a přemístila se do úřednického domu důchod. Po stavebních úpravách v zámku v 70. letech, byla do zámku přemístěna celá základní škola. V budově staré obecné školy zůstala školní jídelna, která zde byla až do roku V současné době zde sídlí místní knihovna a pošta. Zdroj: Dějiny městyse Žehušic, František Novák (-mf-) 5

6 Zajímavé profese mezi námi V červnovém čísle jsme požádali o rozhovor pana Oldřicha Kubového, velitele Městské policie Kutná Hora. 1. V kterém roce došlo ke zřízení stanice Městské policie v Kutné Hoře? Městskou policii zřídilo zastupitelstvo v roce 1992 a v tomto roce jsem k městské policii nastoupil. Počet strážníků postupně narostl do konce roku na osm. 2. Jak dlouho jste velitelem MP Kutná Hora a jaké byly Vaše začátky? Do funkce velitele MP jsem byl radou města jmenován v roce 2007 a díky tomu, že jsem u MP byl již pět let, tak začátky nebyly tak dramatické. 3. Udělují se u MP vojenské hodnosti? Strážníci nejsou ve služebním poměru, ale v pracovním poměru k obci. Hodnosti stanoveny nejsou. Každá obec může řešit funkční označení ve své kompetenci, ale není to povinností. 4. Co je Vaší náplní práce a kolik lidí máte pod svým přímým velením? V současné době má Městská policie Kutná Hora celkem 22 strážníků s platným osvědčením Ministerstva vnitra (osvědčení je podmínkou k výkonu pravomoci strážníků a každé tři roky musí osvědčení obnovovat před komisí Ministerstva vnitra). Náplň mojí práce začíná manažerskou činností, přes sledování legislativy a její uvádění do praktické činnosti MP, vystrojování strážníků, zajišťování plnění úkolů od vedení města, investice, provozní záležitosti a takto bych mohl pokračovat ještě dlouho. Spektrum činností je opravdu velice široké. 5. Co máte na své práci nejraději a co naopak děláte nerad? Policie je bohužel především represivní orgán a zvláště poslední dobou je neukázněnost občanů bohužel na vzestupu. Mnohem raději bych organizoval preventivní působení strážníků, ale bohužel bez nepopulárních pokut to v dnešní době nejde. 6. Vysvětlil byste nám nějak ve zkratce, jaké jsou hlavní rozdíly mezi náplní práce městského strážníka a policisty? V prvotním zákroku jsou pravomoci obou policií hodně srovnatelné. Největší rozdíl je v tom, že městská policie nevede vyšetřování trestných činů. Strážníci mohou pachatele trestného činu na místě zadržet (i třeba za pomoci donucovacích prostředků, případně i služební zbraně), ale potom jej předávají Policii ČR k dalšímu opatření. 7. Došlo k nějakým výrazným změnám oproti minulosti, co se týče pravomocí městské policie? Pravomoci strážníků jsou dány zákonem č. 553/1991 Sb. a od roku 1992 se průběžně neustále zvyšovaly. Pro informaci uvedu alespoň některé, požadovat vysvětlení, požadovat prokázání totožnosti, oprávnění předvést osobu, odebrat zbraň, zakázat vstup, odejmout věc, odvézt opilce na záchytku. V dopravě je to například zastavování vozidel, měření rychlosti, zjišťování alkoholu a drog u řidičů a taktéž použití nepopulárních botiček. 8. Je v dnešní době zájem o výkon této profese? Jaké požadavky musí splnit uchazeč o zaměstnání u městské policie? Nemůžeme si stěžovat na nedostatek zájemců. Máme ale poměrně stabilní kádr, takže nové strážníky nepřijímáme příliš často. Požadavky na uchazeče určuje přímo zákon a jsou to: občanství ČR, věk minimálně 21 let, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost a neméně střední vzdělání s maturitou. 9. Jak velké území spadá do Vašeho rajónu? Kolik strážníků můžeme potkat v terénu? Působnost městské policie je dána katastrálním územím obce, která ji zřídila. Strážníci mohou pravomoci vykonávat i na území jiné obce, pokud dojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy s touto obcí. Strážníci v Kutné Hoře pracují v nepřetržitém provozu včetně operačního pracoviště a v ulicích se většinou pohybují dvě dvoučlenné hlídky. Pokud vezmeme do úvahy, že Kutná Hora má asi 150 kilometrů ulic, tak dvě hlídky na tomto prostoru není příliš. 10. Má Městská policie Kutná Hora nějaké speciální technické vybavení, které není u ostatních jednotek MP běžné? Třeba měřič rychlosti vozidel patří dnes spíše k běžnému vybavení, ale tester na drogy a narkotizační puška není tak běžným vybavením. Máme též několik strážníků vyškolených a vybavených na odchyt toulavých zvířat. 11. A teď trochu z jiného soudku ovlivňuje nějakým způsobem Vaše povolání chod Vaší domácnosti? Stává se Vám, že trpíte profesionální deformací, a například napomínáte výrostky na ulici? Po 21 letech práce u MP profesionální deformací určitě trpět musím. Jak se projevuje, by mohli posoudit lépe moji blízcí či známí. 12. V dobách minulých měla každá obec svého strážníka. Myslíte si, že by bylo dobré a alespoň trochu reálné v dnešní době opět tuto formu ochrany občanů, obecního a soukromého majetku zavést? To by jistě bylo dobré, ale muselo by to jít ruku v ruce s legislativou (obecní šatlavy, pranýř a tělesné tresty). Neberte to prosím příliš vážně, ale na druhou stranu by si to určitě našlo dost příznivců. 13. Jak dlouho bydlíte v Žehušicích a jak byste naši obec ohodnotil z hlediska muže dohlížejícího na veřejný pořádek? Máme tu třeba nějaká skrytá nebezpečí, která bychom neměli podceňovat? V Žehušicích bydlím pět let. Ráno odjíždím a večer se vracím. Moc rád se vracím, je zde opravdu krásně. Narodil jsem se kousek od pramene Doubravy, a ta je asi mým osudem. Problematiku veřejného pořádku v obci příliš neznám. Jistě by ale byla ku prospěchu větší všímavost občanů a jejich osobní statečnost. Nemyslím tím, aby se sami snažili zjednat nápravu, ale využili k tomu třeba Obecní úřad či Policii ČR. Je zde ale jedna věc, kterou vidím přímo od domu. Část obce je dopravními značkami označena jako Obytná zóna. Dost řidičů si asi neuvědomuje, že děti si zde mohou hrát přímo na vozovce a rychlost, kterou zde někteří projíždí, určitě není povolených nejvýše 20 km/h. Velmi Vám děkuji za rozhovor a přeji mnoho pracovních úspěchů. (-lj-) 6

7 ZŠ J. V. STICHA-PUNTA A MŠ V ŽEHUŠICÍCH Do prázdnin už jen krok Říká se, že jaro je nejkrásnější roční období. Letos ale na sebe nechalo dlouho čekat. Neprobudilo ho ani Vítání jara dětmi s rodiči na Velikonoční tvořivé dílně v MŠ. Se zimou se děti rozloučily až 8. dubna, kdy vynášely Moranu. Březen Měsíc knihy byl završen návštěvou Městské knihovny v Čáslavi s literárním programem. Zde děti překvapilo velké množství knih s možností jejich vypůjčení. V dubnu se děti seznámily s prací na místní poště a prohlédly si i místní čerpací stanici. Aktivně se zapojily do městského provozu při návštěvě Čáslavi a prohlédly si vlakové nádraží s příjezdy a odjezdy vlaků, semafory, přechody a významnými budovami města. V tomto čase také proběhla beseda se zástupci Policie ČR o bezpečnosti a ochraně dětí. Nezapomenutelným zážitkem pro děti byla exkurze na Ranč Dalu v Kozohlodech, zaměřená na prohlídku stájí, krmení koní, jejich čištění a hlavně jízdou na koni. Ranč se s námi loučil pálením čarodějnic. K jaru patří také péče o přírodu a pořádek ve svém okolí. K tomu přispěly děti z naší mateřské školy úklidem zahrady, přilehlého okolí, oslavou Dne Země a správným tříděním odpadu do kontejnerů. V měsíci květnu proběhlo místní kolo Žehušického pohárku s výběrem družstev dětí do oblastního kola, které se uskutečnilo 24. května v ZŠ Žehušice. Návštěvou Koniferových školek Žehušice děti získaly vědomosti o způsobu pěstování květin a dřevin a získaly zde inspiraci k významnému dni Dni matek, který vyvrcholil Srdíčkovým zpíváním ve třídách MŠ. Měsíc květen byl bohatý spoustou různorodých akcí fotografování dětí, kabaret v MŠ Klaun Ála, návštěva kina Čáslav (pohádka O myšce a medvědovi ). Dále se budeme těšit na významný den našich dětí MDD, který oslavíme za účasti rodičů. Také nás čeká výlet za zvířátky do ZOO Habrkovice. Dne navštívili budoucí školáci ze třídy Sluníček vyučovací hodinu v 1. třídě ZŠ, kde se seznámili s jejím průběhem. S těmito dětmi se rozloučí i naše mateřská škola během zábavného odpoledne 20. června na akci Rozloučení s předškoláky. A potom už s radostí vykročíme do léta, které určitě potěší děti i jejich rodiče spoustou rekreačních aktivit, svým volným časem a sluníčkem. Přejeme Vám všem hezké prázdniny. Kolektiv zaměstnanců MŠ Žehušice I. ročník sletu čarodějnic školní družina O tom, že v pohádkách najdeme hodně inspirace, nikdo z nás nepochybuje. Den plný pohádkových postaviček si děti ze ŠD při ZŠ J.V. Sticha-Punta koncem dubna opravdu užívaly. Kluci i holčičky z naší ŠD vždy rádi uvítají nějakou taškařici, hlavně když se při ní mohou pořádně vydovádět. Datum 30. dubna nám přímo pohádkovou akci nahrál. V ŠD se objevila začátkem týdne obrovská čarodějnická pozvánka na I. ročník čarodějnického reje. Do ŠD ve stanovený den ale žádné děti nepřišly, zato se tu objevilo plno malých čarodějnic a čarodějů se svými čarodějnickými dopravními prostředky. Čekal nás program doslova nabitý akcemi. Po doladění kostýmů, děti před školní družinou sledovaly startovací manévry čarodějnice, kterou dálkovým ovládáním řídil pan Matějka, tatínek naší Verunky. Tak to byla BOMBA. Letecké kreace všechny děti sledovaly a nakonec i artistickým kouskům zatleskaly. Oslavy čarodějnického reje byly v plném proudu. Probíhaly soutěžní disciplíny, jako jízda na koštěti jednotlivě i ve dvojicích, skok koštětem do dálky a nechyběl ani kouzelný pytel na skákání. Malí čarodějové si to venku pořádně užívali. Ve ŠD na ně čekalo překvapení v podobě upečených prstíků, na kterých jsme si všichni pochutnali. K dobré náladě přispělo i hledání drahokamů v kouzelných nádobách se záhadným čarodějnickým obsahem. I tady naši malí čarodějové uspěli na výbornou. Nechyběl ani kouzelný lektvar, kterým se i se zavázanýma očima dokázali čarodějové nakrmit. Všechno jsme si ná ramně užívali a už nyní se těšíme na II. ročník čarodějnického sletu. 7

8 Den Země projektový den ve škole V pondělí přišly děti do školy s výjimečně velkým úsměvem. Ve školním batohu totiž nenesly učebnice ani sešity, nýbrž motyčky a rukavice. Byl před nimi den bez učení, zato plný práce Den Země. Škarpáci v podání šesťáků a zdatných deváťáků, se pod vedením Mgr. Josefa Jelínka vydali uklízet okraje silnice vedoucí od Rohozce do Žehušic. A to bylo odpadků! Ostatní žáci prováděli různé aktivity věnované ochraně naší Země. Pro děti prvního stupně si žáci osmé třídy připravili ekologickou soutěž, která probíhala v tělocvičně. Odměnu dostaly vždy tři nejlepší dvojice z každé třídy. Hlavním bodem projektového dne byl úklid okolí školy a hřiště, na který se děti vrhly po velké přestávce. Naštěstí byl krásný slunný den, takže nám šla práce od ruky. Předchozí týden probíhal ve škole sběr sta rého papíru, který jsme v pondělí naložili a odvezli. Školu jsme opouštěli celí unavení, opálení a spokojení s vykonanou prací. Připomněli jsme si, že všichni jsme součástí přírody a je v zájmu každého z nás ji chránit. Mgr. Iveta Poskočilová Regionální kolo celostátní ŠKOLA řečnické V PŘÍRODĚ soutěže MLADÝ DEMOSTHENES Pět krásných dní si užili žáci 3., 4. a 5. třídy naší ZŠ na škole v přírodě. Luxusní ubytování v penzionu Hamštejn nedaleko Železného Brodu a nádherné okolí nabízely spoustu možností, jak naplnit celodenní program. Po dopolední výuce se žáci se svými učiteli vypravovali na krátké či dlouhé túry vyšplhali například na rozhlednu Kozákov nebo na zříceninu hradu Rotštejn. Večery se nesly v duchu společných her, tance, zábavy a legrace. Pro páťáky to byla poslední škola v přírodě, třeťáci a čtvrťáci se mohou těšit zase za rok. Mgr. M. Procházka Školní parlament Školní parlament Asi bych měl začít tím, co to vlastně je? Tak tedy, řečeno jednou větou: školní parlament je prostor pro zapojení žáků do vedení školy. Řečeno více větami: Každá třída si zvolí dva zástupce, kteří chodí na schůzky školního parlamentu (konají se první pondělí v měsíci nebo jiný den, podle potřeby, o velké přestávce ve sborovně školy) a přednášejí návrhy, připomínky a problémy svých spolužáků před zástupci školy, kteří se schůzky účastní. Cílem není jen tyto návrhy, připomínky a problémy přednést a nechat na dospělých, aby si to nějak vyřešili, ale spíš se nad problémy zamyslet a pokusit se společně hledat nejlepší řešení. Uvedu například jeden z pololetí tohoto školního roku: Zástupci sedmé třídy si stěžovali, že žáci osmé třídy používají jejich šatnu jako průchod šatna sedmé třídy leží naproti dveřím a osmákům (bohužel mé třídě) bylo zatěžko počkat si, až se jejich vlastní šatna uvolní a oni budou moct projít a že se jim tam válí odpadky, které zde žáci osmé třídy odhazují. Na jednání parlamentu jsme tedy logicky dospěli, sice to chvíli trvalo, k tomu, že si osmá a sedmá třída vymění prostory šatny. Sedmáků je méně a také jsou ukázněnější, a tak si šatnu neucpou a osmáci budou mít volný průchod. Školní parlament funguje ale i druhým směrem od učitelů k žákům. Zástupci tříd jsou informováni o tom, co se ve škole děje či bude dít, a mají povinnost předat tyto informace svým spolužákům. Typická schůzka školního parlamentu vypadá asi takto: Když dorazí všichni parlamentáři, zahájí předseda parlamentu schůzku. Předá slovo zástupcům školy a ti nám sdělí, co je nového. Poté dostaneme prostor k přednesení svých návrhů. Podepíšeme se na prezenční listinu a rozejdeme se do svých tříd. Tady předneseme novinky svým spolužákům a tím to pro nás, parlamentáře, zdánlivě končí. Ovšem po celou dobu sbíráme podněty od svých spolužáků, pokud nějaké mají, abychom je mohli přednést na další schůzce parlamentu. Nejzodpovědnější a také časově nejnáročnější úkol má předseda parlamentu, který nejen řídí schůzi, ale připravuje veškeré podklady pro konání schůze a provádí zápis z každé schůzky. Zápis je pravidelně zveřejňován na webových stránkách naší školy, kde jsou i další informace o školním dění. Vojtěch Vařečka parlamentář osmé třídy 8

9 Sportování na základní škole ve druhém pololetí I když jsme škola spíše malá, přesto naši žáci dosahují velmi pěkných výsledků nejen na okresní úrovni, ale i v kraji. Starší žáci ve složení Šnábl, Rolenec J., Rolenec D., Pospíšil, H. Vančura, Markvart, Maštalíř, Kratochvíl a Vítek v okresním fi nále ve florbale do poslední chvíle bojovali o vítězství a postup do krajského kola. Nakonec obsadili výborné 2. místo. Mladším žákyním se vedlo trochu lépe. Ty ve složení Poskočilová, Stárková, Kubelková D., Kubelková N., Šibravová, Hrubešová, Jurášová, Hodboďová a Černá vyhrály jak v okresním semifinále, tak i v okresním kole a v krajském finále byly na 4. místě. Výborně si vedli kluci, kteří druhým rokem navštěvují kroužek basketbalu. Suverénně postoupili z okresní kvalifikace. A v okresním kole obsadili výborné 2. místo, když za sebou nechali všechny velké školy z celého okresu. Jejich síly nestačily pouze na kluky ze ZŠ Žižkov Kutná Hora. V družstvu nastupovali: Pospíšil, Markvart, Rolenec J., Rolenec D., Maštalíř, Šturma, Havlíček, Pro cház ka, Vančura, Krča, Šnábl. Křest zažili i mladší kluci-basketbalisti, kteří obsadili v okresním kole 4. místo. Tito kluci byli ve složení: Sobotka, Fojtík, Holec, Špitálník, Dolejší, Tuček, Brychta. V dubnu byl dohrán přebor školy ve stolním tenise a přeborníkem školy se stali Tomáš Vančura a Věra Prokopová. Dne se uskutečnil tradiční Žehušický pohár pro žáky vesnických a malých škol z okolí. Tato akce je finančně podporována městysem Žehušice. Tradičně se zúčastňuje 10 škol a školiček. Soutěží se v kategoriích od nejmladších až po nejstarší žáky škol. Celé školy soutěží o Pohár starostky obce. Jednotlivá družstva bojují o malé poháry v jednotlivých kategoriích. Nejlepší jednotlivci obdrží me daile. Z našich žáků vítězství vybojovali: Žaneta Pulicarová v autovém vhazování 1kg medicimbalem výkonem 5,19 m, Vojtěch Stárek na 60 m za 9,59 s, David Hradecký v hodu kriketovým míčkem za 37,37 m, Veronika Černá v hodu kriketovým míčkem za výkon 30,74 m, Matěj Špitálník rovněž v hodu kriketovým míčkem za výkon 44,68 m, Barbora Jurášová také v hodu kriketovým míčkem výkonem 33,52 m, štafeta m ve složení Jurášová, Hrubešová, Rajmová a Poskočilová časem 2:28,65, Miroslav Kratochvíl v běhu na 60 m výkonem 7,88 s, Matyáš Hon na 800 m za 2:38,91 a štafeta na m ve složení Rolenec D., Kratochvíl, Hon, Markvart v čase 2:00,35. Celkovým vítězem se pro letošní rok stalo družstvo ZŠ Potěhy před naší školou a ZŠ Nové Dvory. Velkým úspěchem skončilo okresní kolo v plnění podmínek odznaku všestrannosti, když družstvo žáků a žákyň ve složení Fojtík, Sobotka, Dolejší, Špitálník, Hrubešová, Mečířová, Černá a Rajmová postoupilo do krajského finále. V tomto finále nahradí některé žáky ti, kteří v okresním kole získali více bodů (Havlíček, Šturma a Pilařová). V soutěži jednotlivců postoupili Hon, Brychta a Rajmová. TJ SOKOL ŽEHUŠICE Koncert skupiny KABÁT Ve středu 24. dubna se uskutečnil hromadný zájezd na koncert skupiny Kabát do ČEZ ARÉNY v Pardubicích. Ti, kdož nezaváhali a včas si zamluvili a předplatili lístky, si užili opravdu pohodový kulturně-společenský večer. Pan řidič v Žehušicích naložil 29 fanoušků jedné z nejoblíbenějších českých skupin a v pořádku je dopravil na místo akce i zpět. Nálada na palubě byla výborná, znásobená ještě skutečností, že v tento den slavil svátek Jiří, a zrovna dva jmenovci cestovali a osla vovali společně s námi. Samotný koncert byl prostě skvělý, celá kapela v čele s Pepou Vojtkem ze sebe vydávala maximum, takže diváci skandovali a užívali si báječnou atmosféru. Autobusovou dopravu hradil členům i nečlenům Sokol Žehušice, a protože se akce vydařila, určitě si v příštím roce opět něco podobného zopakujeme. Takže sledujte žehušické webové stránky, nebo se přijďte podívat na příští lednovou výroční členskou schůzi TJ Sokol Žehušice. (-lj-) Posvícenský nohejbal Pozvánka pro všechny příznivce nohejbalu bez rozdílu věku, pohlaví či fyzické kondice na sobotu 31. srpna 2013 na tradiční POSVÍCENSKÝ NOHEJBAL. Bližší informace o akci naleznete před konáním akce na webových stránkách a plakátech. Posvícenské koláčky od šikovných žehušických žen jsou na akci vítány! (-lj-) 9

10 Stavění Máje a pálení čarodějnic Jako každý rok vztyčili opět naši mladí členové na začátku obce Máj. A jak je vidět, jde jim to rok od roku lépe a lépe strom drží na svém místě i přes větrné počasí a díky látkovým stuhám je barevný i teď, i když se dešťové přeháňky snaží o sto šest, aby tomu tak nebylo. Moc slunečného a teplého počasí nám zatím do obce dodržení tohoto tradičního zvyku sice nepřineslo, ale alespoň jsme si tu naši vísku trochu vyzdobili. Po zakotvení Máje se příznivci pálení čarodějnic přesunuli na hřiště V Topolech, kde byla jako každoročně zapálena hranice. Tentokrát se této aktivity ujal nový velitel místních hasičů, který společně s některými členy hasičského dobrovolného sboru vyvezl také hasičský vůz Báru. To byla pro děti největší atrakce celého dne. Naštěstí bylo počasí celkem mou dré, takže malí se vyřádili běháním po hromadách a prolézáním vozidla a velcí si u společného opékání buřtíků alespoň popovídali. (-lj-) Dětský den V sobotu 1. června 2013 se vydaly děti na poznávací cestu kolem světa. Za jedno odpoledne stačily projet všech šest světadílů. Na každém stanovišti plnily děti s nadšením úkoly, aby mohly do svého cestovního pasu získávat razítka. V Evropě si naši cestovatelé zakopali do míče a snažili se strefit do zavěšených lahví ve fotbalové brance. Dalším úkolem na tomto kontinentu bylo vytvoření vlajky České republiky. V Austrálii si děti zarybařily a potom si mohly v pytli vyzkoušet, jak se skáče klokanům. Na Antarktidě si ozdobily děti sněhuláka a vytvořily sněhové koule, které potom vozily na sáňkách v rámci slalomu. V Asii si děti vyzkoušely zdatnost při přebírání rýže hůlkami a udělaly si svůj vlastní klobouček, takový jako nosí Číňané. V Africe stavěly děti pyramidu z kostek a snažily se ulovit lva. V Americe mohly využít své jezdecké schopnosti rodea, osedlat si koně a rychle se s ním projet a nakonec si zaházet basketbalovým míčem do koše. Soutěžní program byl ještě zpestřený malováním na obličej a také i ti nejmenší návštěvníci si zařádili v dětském koutku. K dispozici jim byla miniskluzavka, hopsací koníci, houpačka, prolézací tunel a tvořivý sto le ček s pastelkami a hračkami. Pro rodiče a jejich ratolesti bylo připraveno bohaté občerstvení a tak se na dlouhé cestě mezi světadíly mohli všichni průběžně osvěžit a doplnit si energii. Přestože sobotní počasí bylo deštivé, tak neodradilo spoustu malých a velkých návštěvníků a přišli se rádi pobavit, zasoutěžit si a strávit jedno hezké odpoledne. Na závěr bych ráda poděkovala za pomoc mladým dobrovolníkům, vedení základní školy, které nám poskytlo prostory pro konání této akce a v neposlední řadě i sponzorům: OÚ Žehušice, firma HRAŇO, Potraviny Němeček, Pneubazar Jiří Mečíř, MASNA Kolín, pan J. Hromas. Velké poděkování patří také MAS Lípa pro venkov o.s., díky jejíž dotaci ve výši 2000 Kč jsme mohli pokrýt téměř veškeré zbylé výdaje naší akce. (-mf-) 10

11 Doporučujeme z naší kuchyně NEKYNUTÉ ROHLÍČKY 500 g pol. výběrové mouky, 60 g droždí, 1 vejce, 1 vanilkový cukr, 1 máslo, 12 lžic mléka Na vále zpracujeme těsto a uděláme 4 bochánky. Z bochánků vyválíme placku a pomocí pokličky ořízneme kruh, který rozkrojíme na 8 stejných trojúhelníčků. Na trojúhelníčky dáme náplň jakou máme rádi (tvarohovou, povidlovou, ořechovou, makovou). Trojúhelníčky smotáme a dáme péct. Teplé obalujeme v moučkovém a vanilkovém cukru. (-lp-) SMETANOVÁ POLÉVKA Z DRŮBKŮ očistěné drůbky z kachny, krůty, slepice nebo husy, 50 g hladké mouky, 50 g másla, 100 g kořenové zeleniny, menší květák, hrášek, 0,2 l smetany, žloutek, sůl, muškátový květ, petrželka Drůbky uvaříme v osolené vodě, před dovařením přidáme kořenovou zeleninu. Z másla a mouky připravíme jíšku, zalijeme vývarem a vaříme 20 min. Přidáme květák, hrášek, popřípadě houby a ještě krátce povaříme. Přidáme muškátový květ a smetanu se žloutkem, kterou jen prohřejeme, nevaříme. Nakonec ozdobíme petrželkou. (-lp-) 11

12 INZERCE Letní tábor pro všechny prima holky a kluky nebo dámská jízda pro maminky (či tatínky) s dětmi nedaleko Světlé nad Sázavou. Více informací na nebo na tel Mgr. Růžičková. Víte, že Masáže horkými kameny mají své kořeny původu v době před více jak dvěma tisíci lety. Znali je jak čínští lékaři, tak havajští a indiánští šamani. V Asii najdeme kresby, které svědčí o tom, že tu užívali horké kameny již před Kristovým narozením. Původ této terapie můžeme umístit do starého Nepálu, Tibetu a západní Číny. Připisovali tu kamenům záhadnou, mimořádnou a neviditelnou léčivou sílu. Ke zmírňování četných potíží byly využívány i fyzické vlastnosti kamenů, např. akumulace tepla a chladu. V současné době se praktikují dva druhy masáží horkými kameny a to LaStone Massage a Hot Stone Massage. LaStone Massage spojuje klasické masážní techniky s medicínskými vědomostmi severoamerických indiánů kmene Hopi. Masér při této masáži pracuje s 54 černými čedičovými a s 18 bílými mramorovými kameny. Čedičové kameny se ve vodní lázni zahřívají na 50 stupňů Celsia, mramorové se ochlazují na teplotu ledu. Chladné mramorové kameny slouží jako protipól. Stimulace teplem a chladem vyvolává v těle stav napětí a tělo se snaží tyto protiklady vyrovnávat. Tím se povzbuzuje látková výměna. Jedná se však o chráněnou metodu. Užívání druhé metody Hot Stone Massage má svůj původ na Havaji a není chráněnou metodou. Je tedy k dispozici každému masérovi, který absolvuje odborný kurs. Tato masáž se havajsky nazývá pohaku (v překladu skála či kámen). Havajané od pradávna používali tento druh terapie k léčení těla i duše. Místní obyvatelé vyvinuli velmi efektivní masáž, při níž k masáži používali hladké vulkanické kameny. Masáž ohřátými kameny uvolňuje svaly a jejich napětí, příjemným způsobem podporuje prokrvování, reguluje teplotní změny těla a dodává klid duši. Tuto metodu, která spočívá na prastarých zkušenostech, najdeme i v přírodním léčitelství četných národů. Blahodárnou masáž horkými kameny mají v oblibě nejen terapeuti, ale především klienti, neboť snižuje jejich útrapy a oni mohou od prvního okamžiku cítit uvolnění, vitalizující a protistresovou sílu, která z kamenů vychází. Hot Stone Massage pracuje především s jemným, dobře snášeným stimulováním. Proto se zpravidla nepoužívají chladné kameny, aby se vyloučily silné protiklady. Je dnes na postupu v oblastech kosmetiky, wellnesu a masáží. Je to i dáno faktem, že se používá na takových místech těla, kde se nejvýrazněji projevuje uvolnění a růst celkového dobrého pocitu. Spočívá na úhrnné aktivaci tělesných procesů a v našem organismu se sotva najde místečko, na něž by nepůsobila. Nejdůležitějšími aspekty působení masáže Hot Stone Massage jsou: Zlepšené prokrvování Posílení toku mízy Zlepšení látkové výměny v tkáních Zlepšené vylučování odpadních látek Uvolňování svalového napětí Použitelnost při problémech s klouby Snížení bolestí zad a svalů Uklidňující účinky při stresu Mírnění potíží vyvolaných stresem (bolesti hlavy, nespavost, zažívací problémy) Posilování imunitního systému. Tento krátký výčet ukazuje na těžiště masáže, nikoli na všechny možnosti. Kombinací prasíly kamenů, působením tepla masáž uklidňuje, uvolňuje a stupňuje procesy látkové výměny v tkáních. Z toho těží především ty tkáně, v nichž probíhá pomalá látková výměna. Masáž Hot Stone Massage současně přispívá k roztažitelnosti těchto struktur a k pohyblivosti kloubů. Během procedury dochází k rozšíření krevních cév, a tím k lepšímu prokrvení. To vede k lepšímu zásobování tkání kyslíkem a živinami, obrannými buňkami a protilátkami. Stimuluje se tok mízy, imunitní systém a vylučování produktů látkové výměny. Uvolňuje se svalové napětí a mírní se bolesti. Pozoruhodné účinky se projevily u lidí trpících chladnýma rukama a nohama. V duševní, mentální a duchovní sféře podporuje masáž horkými kameny hlubinné uvolnění odbouráním energetických blokád. Citlivé nervy se stimulují na velké ploše těla, vegetativní nervový systém se uklidní a odstraní se stopy, které zanechal stres. Pravidelné opakování masáže pomáhá znovu nalézt a udržet duševní rovnováhu. Toho se dosahuje tím, že se při masáži aktivují i čakry a meridiány těla o nichž si přečtete v příštím čísle. Pokud Vás informace o blahodárné masáži Hot Stone Massage zaujaly natolik, že byste rádi účinky této masáže okusili na vlastním těle, stačí jen málo, zavolat na a objednat se v Regeneračním centru Na Kovárně přímo v Žehušicích. R E G E N E R A Č N Í C E N T RU M, N a Ko p e č k u 2 0 8, Ž e h u š i c e t e l. : , r e g e n e r a c n i c e n t r u m e s t s ke k n i h y. c z ČTVRTLETNÍK pro Žehušice a Bojmany. Vychází čtvrtletně, obsahové zaměření obecní zpravodaj. Vydává: Úřad městyse Žehušice, Hlavní 53, Žehušice, IČ: , tel.: Redakční rada: Mgr. Linda Johanidesová, Marcela Forštová, DiS., Ludmila Pernicová, Ing. Margita Matulová. Evidenční číslo: MK ČR E Výroba: Městské knihy s.r.o., Žehušice. 12

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, I. Svobodová Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 5. 3. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20. 30 hod. přítomno:

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více