Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne v Úvalech u Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne 22. 6. 2013 v Úvalech u Prahy"

Transkript

1 Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne v Úvalech u Prahy Účast dle prezenční listiny (55 členů, z toho 1 člen se statutem příznivce, tj. bez voleb. práva. Počet členů během schůze kolísal, na začátku schůze nebylo přítomno všech 55 členů podepsaných v prezenční listině; řada z členů přicházela na jednání schůze později, někteří naopak odcházeli během konání schůze. Počty hlasů sčítaných u jednotlivých hlasování proto nemusí vždy souhlasit se zde uvedeným počtem přítomných.) Omluveni: 2 členové (dle prezenční listiny) Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Schválení Volebního řádu 4. Volba mandátové komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě) 5. Volba volební komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě) 6. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze 7. Zpráva zastupujícího předsedy klubu 8. Zpráva poradkyně chovu 9. Zpráva o hospodaření klubu 10. Zpráva zastupující poradkyně pro výcvik 11. Zpráva předsedkyně Dozorčí rady 12. Popisné svody 13. Osobní představení kandidátů na funkce do Kárné komise a do výboru 14. Volby 15. Diskuse 16. Výsledky voleb 17. Usnesení 1) Schůzi zahájil a moderoval Jan Novák. Projednávání bodů podle programu. Po návrhu dosavadního místopředsedy Jana Nováka byl bod 4 programu předsunut před stávající bod 2 (Schválení programu.) 2) Volba mandátové komise Do mandátové komise (skrutátoři pro sčítání hlasů při hlasováních) byli jednohlasně zvoleni přítomní členové Vendula Holubová, Zdeněk Spies a Pavel Peer. Nikdo se nezdržel hlasování. 3) Program schůze Člen Roman Záliš vznesl námitku proti právoplatnosti schůze, opírající se o znění Stanov klubu v bodu 5.2 s tím, že podle jeho výkladu není rozeslání pozvánek na schůzi em platné. Opíral se o slovo písemné ve znění Stanov; podle jeho výkladu je tímto slovem označována písemná forma komunikace prostřednictvím dopisů, doručovaných Českou poštou. Po diskusi a upozornění na skutečnost, že členská schůze klubu konaná dne odsouhlasila distribuci informací prostřednictvím u, bylo přistoupeno k hlasování o konání právoplatnosti schůze. Hlasování ano 44 přítomných, ne 0 přítomných, zdržel se 8 přítomných. Námitka p. Záliše nebyla členskou schůzí akceptována. Schůze byla prohlášena za právoplatnou. 1

2 O změnu programu, resp. o zařazení nového bodu na program schůze požádala členka Simona Lahodová. Bod se týkal akce Staffí den. Simona Lahodová referovala o akci. Bod byl vzat členskou schůzí na vědomí. 4) Schválení Volebního řádu Schváleno jednohlasně, nikdo se nezdržel. 5) Volba volební komise Navrženi byli Marie Hrbková, Jana Nováková a Robert Inemann. Schváleni jednohlasně, nikdo se nezdržel. 6) Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze Všechny body usnesení z členské schůze 2012 byly splněny s výjimkou bodu týkajícího se vypracování nového bodového ohodnocení pro výše uvedené soutěže. Pracovní skupině ve složení V. Zwiefelhoferová, R. Záliš, O. Lukášová se nepodařilo dojít ke konsensu. Bodování pro soutěže TOP Staff a Výstavně nejúspěšnější chovatelská stanice zůstává tak nezměněno. 7. Zpráva zastupujícího předsedy klubu Stafford Match 2013 na jaře tohoto roku klub přijal nabídku vyslat své psí reprezentanty na tuto výstavu, která se bude konat v Holandsku 26. října Na této výstavě představí vybrané jedince jednotlivé chovatelské kluby z mnoha zemí Evropy, např. Německo, Dánsko, Norsko, Finsko, Itálie a další Výbor klubu umožnil členům prostřednictvím hlasování určit tříčlennou komisi, která vybere celkem 12 psů - 8 soutěžících a 4 náhradníky. Složení komise je v tuto chvíli již známo, je to Ivana Zuranová, Helena Mudrová a Roman Záliš. Zastupující předseda klubu tento týden vyzval komisi k zahájení výběru, který bude ukončen k Výstavní poplatek na tuto akci je zdarma. Klub podpoří majitele vystavovaných psů částkou CZK 2.000,- na každého vystaveného psa rezignoval na svou funkci poradce pro výcvik pan Rudolf Slaba. Jeho kroky vzápětí následoval také předseda klubu pan Roman Záliš. Zbytek členů výboru přijal tuto skutečnost s následujícím řešením. Funkci předsedy vykonává v zastoupení místopředseda klubu Jan Novák a funkci poradce pro výcvik přijala pro dočasné období paní Petra Prokopová. Výbor klubu současně pracuje v počtu 4 členů, tedy o 1 člena méně. Na jaře tohoto roku byla obnovena a znovu prodloužena smlouva s generálním sponzorem klubu, společností ANF. Oproti minulému roku došlo ke snížení závazku v odběru krmiva 600 ks pytlů po 18 kg (dříve) na 200 ks pytlů 12 kg (nyní). Dále došlo k navýšení slevy pro členy klubu z původních 20 % na nynějších 25 % + další množstevní slevy a slevy za přímý odběr. Sponzoring se vymezuje na tři akce, tzn. klubovou výstavu bez zadání KV, klubovou výstavu se zadáním KV a speciální výstavu. Po projednání je možno rozšířit i na další akce. Počátkem dubna tohoto roku podal zastupující předseda žádost na chovatelský klub teriérů a touto cestou oficiálně požádal o umožnění členům klubu SBTC CZ získávat na akci pořádaných KCHT čekatelství pracovního šampionátu CACT. KCHT zastoupený paní Vladimírou Tichou tomuto požadavku vstřícně vyhověl a poté byl schválen na ČMKJ. Letošní klubová výstava bez zadání titulu Klubového vítěze se již tradičně konala v Mladé Boleslavi v rámci XIV. Pojizerské výstavy psů. Přes počáteční komplikace nakonec vše dobře dopadlo a výstavu posoudili prestižní mezinárodní rozhodčí ze země původu plemene. Fenky paní Kirsty Summerfield z chovatelské stanice Canakey Staffords a psy pan pan Bill Asker z chovatelské stanice Dazmarnic. Přihlášeno bylo 90 psů a 108 fen. Z těchto přihlášených se zúčastnilo 80 psů a 92 fen. Na začátku výstavy byly předány diplomy a trofeje za klubové šampiony a klubové junior šampiony. Poté byli představeni rozhodčí a zahájeno posuzování ve dvou kruzích. Oba rozhodčí byli s kvalitou psů spokojeni, zejména pak s těmi, kteří byli vybráni na přední pozice. Upozornili pouze na nadměrnou velikost u více jedinců a též na malé množství psů ve výstavní kondici tzn., že většina psů je příliš silná. Velmi mile byli překvapeni počtem psů, který ani u nich není obvyklý. 2

3 Před dvěma týdny se konala klubová výstava se zadáním titulu klubového vítěze. Z důvodu rozsáhlých povodní a zatopení kempu v Poděbradech bylo na poslední chvíli nutné najít pro konání jiné místo a vše přeorganizovat. Výstava se nakonec konala v areálu kempu Sokol v Dolních Počernicích. Vše se nakonec podařilo a vzhledem k tomu, že přípravy byly opravdu velmi náročné, chtěl bych poděkovat touto cestou všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli, a to zejména všem členům výstavního výboru. Pozvání k posuzování přijali rozhodčí opět ze země původu, a to paní Helen Reaney z ch. s. Rolenska, která posoudila psy, a pan Archie Bryden z ch. s. Ganstocks, který posoudil feny. Na výstavu bylo přihlášeno 215 jedinců, z toho 87 psů a 126 fen. Na počátku výstavy bylo uděleno čestné členství v klubu za dlouholetý přínos plemeni panu Zdeňku Spiesovi. Dále byly vyhlášeny výsledky kategorie TOP STAFF, nejlepší chovatelské stanice, a to jak z hlediska výstavní tak pracovní úspěšnosti, byly předány poháry a diplomy za klubové junior šampiony, klubové šampiony, klubové pracovní šampiony a byla vyhlášena soutěž o pracovně nejúspěšnějšího psa za rok Poté byli představeni rozhodčí a zahájeno posuzování v kruzích. Oba rozhodčí byli s úrovní vystavených psů spokojeni. Pouze upozornili na malý počet dobře předvedených jedinců a naopak velký počet jedinců s nadváhou. Druhý den následoval velmi zajímavý seminář na téma správného handlingu. Lektorem byl věhlasný odborník na naše plemeno pan Alan Hedges. V průběhu semináře výborně vysvětlil a za pomoci jednotlivých účastníků a jejich pejsků také předvedl techniku správného předvedení v praxi, kterou doplnil zajímavým výkladem na toto téma. V letošním roce klub ještě chystá speciální výstavu, která se bude konat v oblíbeném areálu Kolesa Vasury u Pardubic. Na tuto výstavu přijali pozvání rozhodčí z Anglie paní Liz Stanway a pan Paul Stanway z ch. s. Waystaff. Na příští rok 2014 plánujeme uspořádání tří klubových výstav a jedné speciální výstavy (jedna klubová navíc oproti obvyklým se bude konat při evropské výstavě, října 2014 v Brně. Výbor klubu v tuto chvíli vyjednává účast zahraničních rozhodčích. 8. Zpráva poradkyně chovu V roce 2012 bylo narozeno a zapsáno celkem 786 štěňat, 403 psů a 383 fen. Uskutečnilo se celkem 160 krytí, z toho 29 zahraničních. 41 fen nezabřezlo. V r bylo vystaveno 203 KL. K dnešnímu dni bylo vystaveno již 112 KL, s porovnáním s loňským rokem bylo k tomuto datu vystaveno 87 KL. Od došlo 344 ks poštovní korespondence od majitelů a chovatelů. Pokud mohu zhodnotit kvalitu chovu, stále máme co zlepšovat zejména ve zlepšení horní linie v oblasti beder, která jsou dost často víc klenutá. Oproti loňsku přibylo jedinců, kteří mají slabé předhrudí. Nutno vyzdvihnout, že se daří vylepšovat utváření hlavy, včetně nasazení a nesení ucha, které by ale mohlo být menší a v některých případech i s tenčí chrupavkou. Znovu upozorňuji chovatele na nepříliš vhodné křížení barev modré se zlatou, kde vzniká možnost u zlatě vybarveného jedince z takového spojení, velmi světlého oka a depigmentace nosní houby. 9. Zpráva o hospodaření klubu Hospodaření klubu bylo za rok 2012 v mírném přebytku. Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za rok 2012 činil přebytek ,- Celkové příjmy a výdaje klubu SBTC CZ se pohybují v řádech stotisíců. Za celý sledovaný rok 2012 dosáhla výše účtu svého maxima dne , kdy na účtu bylo CZK. Příjmy 2012 členské příspěvky ,- dobírky ,- jiné příjmy (svod, refundace chovat. úkonů z ČMKU aj.) ,- chovatelské úkony ,- výstavní poplatky ,- Příjmy celkem ,- V porovnání s rokem 2011 vzrostla především položka příjmů z členských poplatků, která v roce 2011 činila ,- 3

4 Výdaje 2012 seminář Budoucnost stafordšírského bulteriéra ,- Staffbullparáda ,- výstavy ,- bonusy pro vítěze výstava šampiony (sošky, poháry, obojky) ,- stany na výstavy 8 390,- sponzoring výcv. akcí ,- telefony, poštovné, bank. popl. apod ,- PC, doména, SW, inkoust, tonery apod ,- provozní a kancelářské náklady ,- tisky (dotisk knihy J. Volšické, diplomy, Zpravodaj, apod ,- inzerce Pes, přítel člověka, SBT Annual ,- Výdaje celkem ,- Cash flow (stav účtu klubu, haléřové zaokrouhlení na celou korunu): ,- 1. ledna ,- 31. prosince 2012 K měl klub 284 členů. Srovnání výstav pořádaných klubem (P příjmy z výstavních poplatků, V výdaje) KV Počernice 2013 P V (Bryden, Reaney) KV Boleslav 2013 P ? V (Asker, Summerfieldová) KV psů P V (Jones, Davies) SV psů P V (Blackerovi) KV psů P V (Beaufoyovi) SV psů P V (Lothary, Jansenová) 10. Zpráva zastupující poradkyně pro výcvik V roce 2012 splnilo podmínky pro udělení titulu pracovní šampion celkem 9 psů: Archie od Unhošťské studánky, majitel Jan Kubricht Blair Witch Bee-Master, majitelka Martina Vrátilová Bred ze Zalabské samoty, majitel Aleš Sucharda Calderon Ambassador Sun, majitelka Jana Harantová Golden Ive Bee-Master, majitelka Zdeňka Veselková Historia Genesis R.A.C.-Popelka, majitelka Kateřina Prokopová Ira Pastaff Legion, majitelka Jitka Hermanová Iron Man Nijada, majitel Jaroslav Hlávka Lovable Babe of Eilatan, majitelka Petra Válová Vyhlášení Nejlepší pracovní pes/fena 2012 i Pracovních šampionů proběhlo na klubové výstavě SBTC CZ Kolesa u Pardubic dne Všichni úspěšní majitelé obdrželi pohár, diplom a věcné ceny. Již třetím rokem se na prvním místě v soutěži o nejúspěšnějšího pracovního psa umístil Flash Wizard Bull s majitelem Františkem Vanžurou. Pan Vanžura s Flashem jsou díky svým výsledkům známí v celé české sportovní kynologii, neboť je mimo jiné - prvním držitelem titulu Český šampion práce ČMKU! V tomto roce bylo za podpory klubu uspořádáno několik sportovních akcí. Krátké ohlédnutí z každé z nich bude uveřejněno v Klubovém zpravodaji. 4

5 STAF BULL SHOW 2013 Praha zúčastnilo se 13 fen a 15 psů SBT. 7 psů z toho bylo členů klubu. Výsledky se dosud zpracovávají, bude zveřejněn článek v i psích periodicích (Svět psů, psí sporty). Organizátor Dan Žďárský Staffí den, Vysočina zúčastnilo se cca 40 SBT. Z toho 23 psů členů klubu. Výsledky se zpracovávají. Organizátor Aneta Kuncová , Naděkov výcvikový víkend pro majitele a přátele SBT se zaměřením na sportovní kynologii. Zúčastnilo se 8 členů klubu. Organizátor Jan Kubricht Matystaff Výcvikový den zaměřený na dogfrisbee, Tetčice. Zúčastnilo se 6 týmů SBT. Z toho 3 Členové klubu. Zaměření bylo především na techniku hodu, ale také na pozitivní motivaci. Organizátor Martin Motrinec Podorlický závod dle KJ Brno, Častolovice. Zúčastnilo se 33 účastníků různých plemen. Speciální pozornosti se dočkali majitelé stafordšírských bulteriérů, z nichž nejlepší tři byli oceněni ve spolupráci se Staffordshire Bull Terrier Clubem ČR krásnými poháry a cenami., SBT závodili v kategorii ZOP. Organizátor Fr. Vanžura st se v Častolovicích uskutečnil seminář výcviku malých plemen sportovní kynologie pod vedením Františka Vanžury se zaměřením na metodiku výcviku a chyby při výcviku. Semináře se zúčastnilo 18 psů včetně 5 stafordšírských bulteriérů (3 členové SBTC CZ) Coursing Speciál, Brno-Medlánky s možností skládání licencí. Celkem si coursing vyzkoušelo 19 SBT, z toho 6 skládalo licence. Akce se zúčastnili 4 členové klubu s celkem 7 psy. Organizátor Petra Prokopová Další akce s podporou klubu SBTC CZ budou v letošním roce následovat, jedná se např. o Stopařský speciál v Častolovicích (28.9.) - Vanžura Staff Bull Show Praha ( ) - Žďárský Coursing Speciál Brno (podzim) - Prokopová Takové množství sportovních či pracovních aktivit se stafíky dosud klubem SBTC CZ nebylo nikdy podporováno. Věřím, že trend zdůraznění pracovního či sportovního využití u plemene SBT bude nadále pokračovat. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem majitelům SBT, kteří s nimi pracují či sportují. Přeji všem majitelům stafíků, aby psi pracovali s radostí a chutí a dělali vám radost, a aby se vám i vašim psům vyhnuly úrazy. 11. Zpráva předsedkyně Dozorčí rady Klub SBTC CZ je právnická osoba, IČ , sdružení vzniklé na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a přiznání k dani z příjmů právnických osob. Klub nepodává daňové přiznání, neregistruje se u finančního úřadu. Vede jednoduché účetnictví. Účet klubu je otevřen u ČSOB, č. ú / ) Daňové přiznání je podle 40 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků 586/1992 (ZDP) povinen podat každý, komu daňová povinnost vzniká. Podle 33 ZDP (povinnost registrace u finančního úřadu, která vzniká u subjektů vzniklých za účelem provozování podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti) tyto podmínky obecně sdružení nesplňuje. Není tedy ani poplatníkem daně z příjmů právnických osob podle 17 ZDP, samozřejmě pokud nemá příjmy, které by byly předmětem daně podle 18 tohoto zákona (tj. příjmy z reklam a příjmy z nájemného). Klub SBTC CZ takové příjmy nemá. Na okraj je třeba poznamenat, že podle 19 odst. 1 písm. a) ZDP jsou od daně osvobozeny členské příspěvky vybírané dle Stanov. 2) Dle 38m odst. 8 zák. 586/1992 platí, že na poplatníka uvedeného v 18 odst. 3, tedy občanské sdružení, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost, se nevztahuje povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně podle daňového řádu. 3) U neziskových organizací s velmi malým obratem je přípustné vedení jednoduchého účetnictví. Novela zákona o účetnictví 563/1991 stanoví v 38a, že jednoduché účetnictví může být použito v případě, že v předcházejícím roku celkové příjmy účetní jednotky nedosáhly hodnoty 3 milionů Kč. Klub SBTC CZ takových příjmů zdaleka nedosahuje. 5

6 V roce 2012 bylo realizováno celkem 1185 pohybů na účtu (tj. celkový počet položek). 148 výstavní poplatky klubová výstava 153 výstavní poplatky speciální výstava 316 členské příspěvky 161 dobírky 193 KL 112 platby 62 bank. poplatky 40 jiné příjmy v porovnání s 2011 je v položce jiné příjmy desetkrát vyšší počet pohybů, což je dáno jednak a) příjmy z účastnických poplatků za seminář o plemeni (duben 2012, Zemědělská univerzita, vedl Alan Hedges) a b) příjmy z účastnických poplatků - výstavní seminář (Kolesa, 7. července 2012, Seminář pro začínající vystavovatele (vedli R. a J. Zálišovi) Každá položka z celkem 1185 položek celkového počtu v pokladním deníku je identifikována a je u ní zapsáno, o jaký typ položky se jedná (dle výše uvedených osmi typů), příp., je-li to nutné, se může v poznámce vyskytnout bližší popis položky. Zvláštní zřetel věnovala DR kontrole položek výdajových platby. Hospodářka klubu předložila ke kontrole všechny výdajové účetní doklady za rok DR shledala, že za rok 2012 bylo proplaceno celkem 63 faktur. Doporučení z minulé kontrolní zprávy (: Lze doporučit pro příští kalendářní rok dělení přijatých výstavních poplatků nikoli paušálně na výstavy, nýbrž na výstavu klubovou a výstavu speciální, aby byly snáze dohledatelné celkové příjmy z účastnických poplatků na každou výstavu zvlášť ) bylo zavedeno a účastnické poplatky za výstavy lze rozlišit na příjmy z výstavy červnové (klubové) a zářijové (speciální). Toto doporučení Dozorčí rady se ukázalo jako praktické a velmi vhodné. Závěrem lze konstatovat, že dozorčí komise neshledala v kontrolované části účetnictví žádné pochybení. 12. Popisné svody Opět byla otevřena otázka o konání či nekonání popisných svodů. Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o konání / nekonání svodů. Hlasování ano (tj. konání svodů) 10 přítomných, ne (tj. nekonání svodů) 36 přítomných, zdržel se 4 přítomní. Popisné svody se nebudou znovu zavádět. 13., 14) Osobní představení kandidátů na funkce do Kárné komise a do výboru a volby Do Kárné komise kandidují tito členové klubu: Vendula Hauptmannová, Slávek Janoušek, Roland Steigger, Radek Šefraný. Kandidát Janoušek se z účasti na schůzi z důvodů zahr. pobytu omluvil. Na předsedu výboru klubu kandiduje dosavadní místopředseda Jan Novák. Na funkci poradkyně / poradce pro výcvik kandidují Jan Kubricht, Petra Prokopová a Daniel Žďárský. Přítomní kandidáti stručně seznámili členy se svými představami ohledně své činnosti v navrhovaných funkcích. 15. Diskuse V diskusi vystoupila řada přítomných. S podnětným příspěvkem vystoupila členka M. Trylčová (problematika externích vrhů a odpovědnost majitele chovatelské stanice), P. Peer 6

7 přednesl námět uchovnění psů pouze se známkou výborný, M. Říha na dotaz R. Záliše referoval o postupu ve věci podezření z týrání zvířat. H. Mudrová upozornila na neexistenci přihlášky a propozic na hlavní klubové výstavy v anglickém jazyce tato připomínka bude okamžitě zapracována a dokumenty budou k dispozici i v anglickém jazyce. P. Prokopová informovala o přípravě odborného článku o demodexu (psaného MVDr.), který bude jako základní informace o této chorobě zveřejněn na webu klubu. Diskutovalo se i o rozhodčích na další výstavy a o místech, kde by se výstavy mohly konat (Hradec Králové, Náměšť na Hané aj.) Výbor klubu si zaznamenal všechny návrhy a na své nejbližší schůzi všechny podněty projedná. 16. Výsledky voleb Bylo odevzdáno celkem 54 volebních lístků. Předsedou klubu byl zvolen Jan Novák (42 hlasů). Poradkyní pro výcvik byla zvolena Petra Prokopová (34 hlasů), kandidát D. Žďárský obdržel 13 hlasů a kandidát J. Kubricht 6 hlasů. Kárná komise bude pracovat ve složení: R. Šefraný (40 hlasů) V. Hauptmannová (30 hlasů) a S. Janoušek (20 hlasů). Kandidát R. Steigger obdržel 6 hlasů. 17) Usnesení členské schůze SBTC CZ konané dne 22. června 2013 Členská schůze - schvaluje zprávu o činnosti klubu přednesenou zastupujícím předsedou Janem Novákem; - schvaluje zprávu o výcviku přednesenou zastupující poradkyní pro výcvik Petrou Prokopovou; - schvaluje zprávu poradkyně chovu přednesenou Hanou Vojáčkovou; - schvaluje zprávu o hospodaření klubu přednesenou jednatelkou a hospodářkou Jitkou Zamrzlovou; - schvaluje zprávu Dozorčí rady přednesenou předsedkyní Rady Ivanou Zuranovou; - bere na vědomí výsledek voleb do výboru klubu a do Kárné komise; - bere na vědomí záporné stanovisko ve věci konání popisných svodů; - ukládá výboru klubu provést revizi klubových dokumentů s přihlédnutím k přesnému stanovení způsobu distribuce informací mezi členskou základnu klubu a v relevantních případech zapracovat do klubových dokumentů způsob informování prostřednictvím webu klubu. Termín: Zodpovídá: Jan Novák, Jitka Zamrzlová; - bere na vědomí diskusi. O usnesení bylo hlasováno - schváleno jednohlasně, nikdo se nezdržel Zapsala: Jitka Zamrzlová, 22. června

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

BULLETIN LAA ČR. Dopis členům LAA ČR. Vážené členky a vážení členové LAA ČR,

BULLETIN LAA ČR. Dopis členům LAA ČR. Vážené členky a vážení členové LAA ČR, BULLETIN LAA ČR Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR 1 Dopis členům LAA ČR 2 Informace pro provozovatele motorů Rotax 912 a 914 2 Mimořádné události ZL 2 Mimořádné události PL 3 Zápis z jednání

Více

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 57 Březen 2010 Klub karelských medvě dích psů a lajek - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: OBSAH:... 2 ZÁPIS... 3 OPRAVA KONTAKTŮ NA ČLENY VÝBORU KLUBU :...

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

ÚVODNÍ SLOVO SOUDNÍ TLUMOČNÍK 1/2008. Vážená kolegyně, vážený kolego,

ÚVODNÍ SLOVO SOUDNÍ TLUMOČNÍK 1/2008. Vážená kolegyně, vážený kolego, ÚVODNÍ SLOVO Vážená kolegyně, vážený kolego, rok 2008 se přehoupl do své druhé poloviny a spolu s ní k Vám přichází další číslo bulletinu Soudní tlumočník. Letošní rok se hned na svém začátku nesl ve znamení

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne 13.6.2014 v Hořicích

Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne 13.6.2014 v Hořicích Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne 13.6.2014 v Hořicích Program Valné hromady 1. Zahájení a uvítání přítomných 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva o

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub výstava a bonitace propozice... 3 Klub Schůze Výboru a Chovatelského kolegia... 6 Výbor klubu... 8 Hlavní poradci chovu... 9 Oblastní poradci chovu... 9 Klubové poplatky...

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY 1. co jsme od tréninkové výzvy očekávali Již při zpracování projektové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1 Získávání dovedností,

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Školní rok: 2013/2014 Datum: 20.11.2014 Pavel Rous předseda sdružení Výroční zpráva SRPŠ

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

Zápis ze schůze výboru KCHJ ČR Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov, 19.1.2013

Zápis ze schůze výboru KCHJ ČR Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov, 19.1.2013 Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, Hana Spalová, Eva Zykánová, Monika Illová, Kateřina Klocová, Ing. Jiří Cikryt, Michal Urban, Ing. Jaroslav Horský, MVDr. Jan Kučera (za DR),Jan Coufal(kárná komise) Hosté:

Více

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah AUDITOR 9/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Změny v českém účetním standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku (Lenka Rückerová)...

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více