Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne v Úvalech u Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne 22. 6. 2013 v Úvalech u Prahy"

Transkript

1 Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne v Úvalech u Prahy Účast dle prezenční listiny (55 členů, z toho 1 člen se statutem příznivce, tj. bez voleb. práva. Počet členů během schůze kolísal, na začátku schůze nebylo přítomno všech 55 členů podepsaných v prezenční listině; řada z členů přicházela na jednání schůze později, někteří naopak odcházeli během konání schůze. Počty hlasů sčítaných u jednotlivých hlasování proto nemusí vždy souhlasit se zde uvedeným počtem přítomných.) Omluveni: 2 členové (dle prezenční listiny) Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Schválení Volebního řádu 4. Volba mandátové komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě) 5. Volba volební komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě) 6. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze 7. Zpráva zastupujícího předsedy klubu 8. Zpráva poradkyně chovu 9. Zpráva o hospodaření klubu 10. Zpráva zastupující poradkyně pro výcvik 11. Zpráva předsedkyně Dozorčí rady 12. Popisné svody 13. Osobní představení kandidátů na funkce do Kárné komise a do výboru 14. Volby 15. Diskuse 16. Výsledky voleb 17. Usnesení 1) Schůzi zahájil a moderoval Jan Novák. Projednávání bodů podle programu. Po návrhu dosavadního místopředsedy Jana Nováka byl bod 4 programu předsunut před stávající bod 2 (Schválení programu.) 2) Volba mandátové komise Do mandátové komise (skrutátoři pro sčítání hlasů při hlasováních) byli jednohlasně zvoleni přítomní členové Vendula Holubová, Zdeněk Spies a Pavel Peer. Nikdo se nezdržel hlasování. 3) Program schůze Člen Roman Záliš vznesl námitku proti právoplatnosti schůze, opírající se o znění Stanov klubu v bodu 5.2 s tím, že podle jeho výkladu není rozeslání pozvánek na schůzi em platné. Opíral se o slovo písemné ve znění Stanov; podle jeho výkladu je tímto slovem označována písemná forma komunikace prostřednictvím dopisů, doručovaných Českou poštou. Po diskusi a upozornění na skutečnost, že členská schůze klubu konaná dne odsouhlasila distribuci informací prostřednictvím u, bylo přistoupeno k hlasování o konání právoplatnosti schůze. Hlasování ano 44 přítomných, ne 0 přítomných, zdržel se 8 přítomných. Námitka p. Záliše nebyla členskou schůzí akceptována. Schůze byla prohlášena za právoplatnou. 1

2 O změnu programu, resp. o zařazení nového bodu na program schůze požádala členka Simona Lahodová. Bod se týkal akce Staffí den. Simona Lahodová referovala o akci. Bod byl vzat členskou schůzí na vědomí. 4) Schválení Volebního řádu Schváleno jednohlasně, nikdo se nezdržel. 5) Volba volební komise Navrženi byli Marie Hrbková, Jana Nováková a Robert Inemann. Schváleni jednohlasně, nikdo se nezdržel. 6) Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze Všechny body usnesení z členské schůze 2012 byly splněny s výjimkou bodu týkajícího se vypracování nového bodového ohodnocení pro výše uvedené soutěže. Pracovní skupině ve složení V. Zwiefelhoferová, R. Záliš, O. Lukášová se nepodařilo dojít ke konsensu. Bodování pro soutěže TOP Staff a Výstavně nejúspěšnější chovatelská stanice zůstává tak nezměněno. 7. Zpráva zastupujícího předsedy klubu Stafford Match 2013 na jaře tohoto roku klub přijal nabídku vyslat své psí reprezentanty na tuto výstavu, která se bude konat v Holandsku 26. října Na této výstavě představí vybrané jedince jednotlivé chovatelské kluby z mnoha zemí Evropy, např. Německo, Dánsko, Norsko, Finsko, Itálie a další Výbor klubu umožnil členům prostřednictvím hlasování určit tříčlennou komisi, která vybere celkem 12 psů - 8 soutěžících a 4 náhradníky. Složení komise je v tuto chvíli již známo, je to Ivana Zuranová, Helena Mudrová a Roman Záliš. Zastupující předseda klubu tento týden vyzval komisi k zahájení výběru, který bude ukončen k Výstavní poplatek na tuto akci je zdarma. Klub podpoří majitele vystavovaných psů částkou CZK 2.000,- na každého vystaveného psa rezignoval na svou funkci poradce pro výcvik pan Rudolf Slaba. Jeho kroky vzápětí následoval také předseda klubu pan Roman Záliš. Zbytek členů výboru přijal tuto skutečnost s následujícím řešením. Funkci předsedy vykonává v zastoupení místopředseda klubu Jan Novák a funkci poradce pro výcvik přijala pro dočasné období paní Petra Prokopová. Výbor klubu současně pracuje v počtu 4 členů, tedy o 1 člena méně. Na jaře tohoto roku byla obnovena a znovu prodloužena smlouva s generálním sponzorem klubu, společností ANF. Oproti minulému roku došlo ke snížení závazku v odběru krmiva 600 ks pytlů po 18 kg (dříve) na 200 ks pytlů 12 kg (nyní). Dále došlo k navýšení slevy pro členy klubu z původních 20 % na nynějších 25 % + další množstevní slevy a slevy za přímý odběr. Sponzoring se vymezuje na tři akce, tzn. klubovou výstavu bez zadání KV, klubovou výstavu se zadáním KV a speciální výstavu. Po projednání je možno rozšířit i na další akce. Počátkem dubna tohoto roku podal zastupující předseda žádost na chovatelský klub teriérů a touto cestou oficiálně požádal o umožnění členům klubu SBTC CZ získávat na akci pořádaných KCHT čekatelství pracovního šampionátu CACT. KCHT zastoupený paní Vladimírou Tichou tomuto požadavku vstřícně vyhověl a poté byl schválen na ČMKJ. Letošní klubová výstava bez zadání titulu Klubového vítěze se již tradičně konala v Mladé Boleslavi v rámci XIV. Pojizerské výstavy psů. Přes počáteční komplikace nakonec vše dobře dopadlo a výstavu posoudili prestižní mezinárodní rozhodčí ze země původu plemene. Fenky paní Kirsty Summerfield z chovatelské stanice Canakey Staffords a psy pan pan Bill Asker z chovatelské stanice Dazmarnic. Přihlášeno bylo 90 psů a 108 fen. Z těchto přihlášených se zúčastnilo 80 psů a 92 fen. Na začátku výstavy byly předány diplomy a trofeje za klubové šampiony a klubové junior šampiony. Poté byli představeni rozhodčí a zahájeno posuzování ve dvou kruzích. Oba rozhodčí byli s kvalitou psů spokojeni, zejména pak s těmi, kteří byli vybráni na přední pozice. Upozornili pouze na nadměrnou velikost u více jedinců a též na malé množství psů ve výstavní kondici tzn., že většina psů je příliš silná. Velmi mile byli překvapeni počtem psů, který ani u nich není obvyklý. 2

3 Před dvěma týdny se konala klubová výstava se zadáním titulu klubového vítěze. Z důvodu rozsáhlých povodní a zatopení kempu v Poděbradech bylo na poslední chvíli nutné najít pro konání jiné místo a vše přeorganizovat. Výstava se nakonec konala v areálu kempu Sokol v Dolních Počernicích. Vše se nakonec podařilo a vzhledem k tomu, že přípravy byly opravdu velmi náročné, chtěl bych poděkovat touto cestou všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli, a to zejména všem členům výstavního výboru. Pozvání k posuzování přijali rozhodčí opět ze země původu, a to paní Helen Reaney z ch. s. Rolenska, která posoudila psy, a pan Archie Bryden z ch. s. Ganstocks, který posoudil feny. Na výstavu bylo přihlášeno 215 jedinců, z toho 87 psů a 126 fen. Na počátku výstavy bylo uděleno čestné členství v klubu za dlouholetý přínos plemeni panu Zdeňku Spiesovi. Dále byly vyhlášeny výsledky kategorie TOP STAFF, nejlepší chovatelské stanice, a to jak z hlediska výstavní tak pracovní úspěšnosti, byly předány poháry a diplomy za klubové junior šampiony, klubové šampiony, klubové pracovní šampiony a byla vyhlášena soutěž o pracovně nejúspěšnějšího psa za rok Poté byli představeni rozhodčí a zahájeno posuzování v kruzích. Oba rozhodčí byli s úrovní vystavených psů spokojeni. Pouze upozornili na malý počet dobře předvedených jedinců a naopak velký počet jedinců s nadváhou. Druhý den následoval velmi zajímavý seminář na téma správného handlingu. Lektorem byl věhlasný odborník na naše plemeno pan Alan Hedges. V průběhu semináře výborně vysvětlil a za pomoci jednotlivých účastníků a jejich pejsků také předvedl techniku správného předvedení v praxi, kterou doplnil zajímavým výkladem na toto téma. V letošním roce klub ještě chystá speciální výstavu, která se bude konat v oblíbeném areálu Kolesa Vasury u Pardubic. Na tuto výstavu přijali pozvání rozhodčí z Anglie paní Liz Stanway a pan Paul Stanway z ch. s. Waystaff. Na příští rok 2014 plánujeme uspořádání tří klubových výstav a jedné speciální výstavy (jedna klubová navíc oproti obvyklým se bude konat při evropské výstavě, října 2014 v Brně. Výbor klubu v tuto chvíli vyjednává účast zahraničních rozhodčích. 8. Zpráva poradkyně chovu V roce 2012 bylo narozeno a zapsáno celkem 786 štěňat, 403 psů a 383 fen. Uskutečnilo se celkem 160 krytí, z toho 29 zahraničních. 41 fen nezabřezlo. V r bylo vystaveno 203 KL. K dnešnímu dni bylo vystaveno již 112 KL, s porovnáním s loňským rokem bylo k tomuto datu vystaveno 87 KL. Od došlo 344 ks poštovní korespondence od majitelů a chovatelů. Pokud mohu zhodnotit kvalitu chovu, stále máme co zlepšovat zejména ve zlepšení horní linie v oblasti beder, která jsou dost často víc klenutá. Oproti loňsku přibylo jedinců, kteří mají slabé předhrudí. Nutno vyzdvihnout, že se daří vylepšovat utváření hlavy, včetně nasazení a nesení ucha, které by ale mohlo být menší a v některých případech i s tenčí chrupavkou. Znovu upozorňuji chovatele na nepříliš vhodné křížení barev modré se zlatou, kde vzniká možnost u zlatě vybarveného jedince z takového spojení, velmi světlého oka a depigmentace nosní houby. 9. Zpráva o hospodaření klubu Hospodaření klubu bylo za rok 2012 v mírném přebytku. Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za rok 2012 činil přebytek ,- Celkové příjmy a výdaje klubu SBTC CZ se pohybují v řádech stotisíců. Za celý sledovaný rok 2012 dosáhla výše účtu svého maxima dne , kdy na účtu bylo CZK. Příjmy 2012 členské příspěvky ,- dobírky ,- jiné příjmy (svod, refundace chovat. úkonů z ČMKU aj.) ,- chovatelské úkony ,- výstavní poplatky ,- Příjmy celkem ,- V porovnání s rokem 2011 vzrostla především položka příjmů z členských poplatků, která v roce 2011 činila ,- 3

4 Výdaje 2012 seminář Budoucnost stafordšírského bulteriéra ,- Staffbullparáda ,- výstavy ,- bonusy pro vítěze výstava šampiony (sošky, poháry, obojky) ,- stany na výstavy 8 390,- sponzoring výcv. akcí ,- telefony, poštovné, bank. popl. apod ,- PC, doména, SW, inkoust, tonery apod ,- provozní a kancelářské náklady ,- tisky (dotisk knihy J. Volšické, diplomy, Zpravodaj, apod ,- inzerce Pes, přítel člověka, SBT Annual ,- Výdaje celkem ,- Cash flow (stav účtu klubu, haléřové zaokrouhlení na celou korunu): ,- 1. ledna ,- 31. prosince 2012 K měl klub 284 členů. Srovnání výstav pořádaných klubem (P příjmy z výstavních poplatků, V výdaje) KV Počernice 2013 P V (Bryden, Reaney) KV Boleslav 2013 P ? V (Asker, Summerfieldová) KV psů P V (Jones, Davies) SV psů P V (Blackerovi) KV psů P V (Beaufoyovi) SV psů P V (Lothary, Jansenová) 10. Zpráva zastupující poradkyně pro výcvik V roce 2012 splnilo podmínky pro udělení titulu pracovní šampion celkem 9 psů: Archie od Unhošťské studánky, majitel Jan Kubricht Blair Witch Bee-Master, majitelka Martina Vrátilová Bred ze Zalabské samoty, majitel Aleš Sucharda Calderon Ambassador Sun, majitelka Jana Harantová Golden Ive Bee-Master, majitelka Zdeňka Veselková Historia Genesis R.A.C.-Popelka, majitelka Kateřina Prokopová Ira Pastaff Legion, majitelka Jitka Hermanová Iron Man Nijada, majitel Jaroslav Hlávka Lovable Babe of Eilatan, majitelka Petra Válová Vyhlášení Nejlepší pracovní pes/fena 2012 i Pracovních šampionů proběhlo na klubové výstavě SBTC CZ Kolesa u Pardubic dne Všichni úspěšní majitelé obdrželi pohár, diplom a věcné ceny. Již třetím rokem se na prvním místě v soutěži o nejúspěšnějšího pracovního psa umístil Flash Wizard Bull s majitelem Františkem Vanžurou. Pan Vanžura s Flashem jsou díky svým výsledkům známí v celé české sportovní kynologii, neboť je mimo jiné - prvním držitelem titulu Český šampion práce ČMKU! V tomto roce bylo za podpory klubu uspořádáno několik sportovních akcí. Krátké ohlédnutí z každé z nich bude uveřejněno v Klubovém zpravodaji. 4

5 STAF BULL SHOW 2013 Praha zúčastnilo se 13 fen a 15 psů SBT. 7 psů z toho bylo členů klubu. Výsledky se dosud zpracovávají, bude zveřejněn článek v i psích periodicích (Svět psů, psí sporty). Organizátor Dan Žďárský Staffí den, Vysočina zúčastnilo se cca 40 SBT. Z toho 23 psů členů klubu. Výsledky se zpracovávají. Organizátor Aneta Kuncová , Naděkov výcvikový víkend pro majitele a přátele SBT se zaměřením na sportovní kynologii. Zúčastnilo se 8 členů klubu. Organizátor Jan Kubricht Matystaff Výcvikový den zaměřený na dogfrisbee, Tetčice. Zúčastnilo se 6 týmů SBT. Z toho 3 Členové klubu. Zaměření bylo především na techniku hodu, ale také na pozitivní motivaci. Organizátor Martin Motrinec Podorlický závod dle KJ Brno, Častolovice. Zúčastnilo se 33 účastníků různých plemen. Speciální pozornosti se dočkali majitelé stafordšírských bulteriérů, z nichž nejlepší tři byli oceněni ve spolupráci se Staffordshire Bull Terrier Clubem ČR krásnými poháry a cenami., SBT závodili v kategorii ZOP. Organizátor Fr. Vanžura st se v Častolovicích uskutečnil seminář výcviku malých plemen sportovní kynologie pod vedením Františka Vanžury se zaměřením na metodiku výcviku a chyby při výcviku. Semináře se zúčastnilo 18 psů včetně 5 stafordšírských bulteriérů (3 členové SBTC CZ) Coursing Speciál, Brno-Medlánky s možností skládání licencí. Celkem si coursing vyzkoušelo 19 SBT, z toho 6 skládalo licence. Akce se zúčastnili 4 členové klubu s celkem 7 psy. Organizátor Petra Prokopová Další akce s podporou klubu SBTC CZ budou v letošním roce následovat, jedná se např. o Stopařský speciál v Častolovicích (28.9.) - Vanžura Staff Bull Show Praha ( ) - Žďárský Coursing Speciál Brno (podzim) - Prokopová Takové množství sportovních či pracovních aktivit se stafíky dosud klubem SBTC CZ nebylo nikdy podporováno. Věřím, že trend zdůraznění pracovního či sportovního využití u plemene SBT bude nadále pokračovat. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem majitelům SBT, kteří s nimi pracují či sportují. Přeji všem majitelům stafíků, aby psi pracovali s radostí a chutí a dělali vám radost, a aby se vám i vašim psům vyhnuly úrazy. 11. Zpráva předsedkyně Dozorčí rady Klub SBTC CZ je právnická osoba, IČ , sdružení vzniklé na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a přiznání k dani z příjmů právnických osob. Klub nepodává daňové přiznání, neregistruje se u finančního úřadu. Vede jednoduché účetnictví. Účet klubu je otevřen u ČSOB, č. ú / ) Daňové přiznání je podle 40 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků 586/1992 (ZDP) povinen podat každý, komu daňová povinnost vzniká. Podle 33 ZDP (povinnost registrace u finančního úřadu, která vzniká u subjektů vzniklých za účelem provozování podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti) tyto podmínky obecně sdružení nesplňuje. Není tedy ani poplatníkem daně z příjmů právnických osob podle 17 ZDP, samozřejmě pokud nemá příjmy, které by byly předmětem daně podle 18 tohoto zákona (tj. příjmy z reklam a příjmy z nájemného). Klub SBTC CZ takové příjmy nemá. Na okraj je třeba poznamenat, že podle 19 odst. 1 písm. a) ZDP jsou od daně osvobozeny členské příspěvky vybírané dle Stanov. 2) Dle 38m odst. 8 zák. 586/1992 platí, že na poplatníka uvedeného v 18 odst. 3, tedy občanské sdružení, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost, se nevztahuje povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně podle daňového řádu. 3) U neziskových organizací s velmi malým obratem je přípustné vedení jednoduchého účetnictví. Novela zákona o účetnictví 563/1991 stanoví v 38a, že jednoduché účetnictví může být použito v případě, že v předcházejícím roku celkové příjmy účetní jednotky nedosáhly hodnoty 3 milionů Kč. Klub SBTC CZ takových příjmů zdaleka nedosahuje. 5

6 V roce 2012 bylo realizováno celkem 1185 pohybů na účtu (tj. celkový počet položek). 148 výstavní poplatky klubová výstava 153 výstavní poplatky speciální výstava 316 členské příspěvky 161 dobírky 193 KL 112 platby 62 bank. poplatky 40 jiné příjmy v porovnání s 2011 je v položce jiné příjmy desetkrát vyšší počet pohybů, což je dáno jednak a) příjmy z účastnických poplatků za seminář o plemeni (duben 2012, Zemědělská univerzita, vedl Alan Hedges) a b) příjmy z účastnických poplatků - výstavní seminář (Kolesa, 7. července 2012, Seminář pro začínající vystavovatele (vedli R. a J. Zálišovi) Každá položka z celkem 1185 položek celkového počtu v pokladním deníku je identifikována a je u ní zapsáno, o jaký typ položky se jedná (dle výše uvedených osmi typů), příp., je-li to nutné, se může v poznámce vyskytnout bližší popis položky. Zvláštní zřetel věnovala DR kontrole položek výdajových platby. Hospodářka klubu předložila ke kontrole všechny výdajové účetní doklady za rok DR shledala, že za rok 2012 bylo proplaceno celkem 63 faktur. Doporučení z minulé kontrolní zprávy (: Lze doporučit pro příští kalendářní rok dělení přijatých výstavních poplatků nikoli paušálně na výstavy, nýbrž na výstavu klubovou a výstavu speciální, aby byly snáze dohledatelné celkové příjmy z účastnických poplatků na každou výstavu zvlášť ) bylo zavedeno a účastnické poplatky za výstavy lze rozlišit na příjmy z výstavy červnové (klubové) a zářijové (speciální). Toto doporučení Dozorčí rady se ukázalo jako praktické a velmi vhodné. Závěrem lze konstatovat, že dozorčí komise neshledala v kontrolované části účetnictví žádné pochybení. 12. Popisné svody Opět byla otevřena otázka o konání či nekonání popisných svodů. Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o konání / nekonání svodů. Hlasování ano (tj. konání svodů) 10 přítomných, ne (tj. nekonání svodů) 36 přítomných, zdržel se 4 přítomní. Popisné svody se nebudou znovu zavádět. 13., 14) Osobní představení kandidátů na funkce do Kárné komise a do výboru a volby Do Kárné komise kandidují tito členové klubu: Vendula Hauptmannová, Slávek Janoušek, Roland Steigger, Radek Šefraný. Kandidát Janoušek se z účasti na schůzi z důvodů zahr. pobytu omluvil. Na předsedu výboru klubu kandiduje dosavadní místopředseda Jan Novák. Na funkci poradkyně / poradce pro výcvik kandidují Jan Kubricht, Petra Prokopová a Daniel Žďárský. Přítomní kandidáti stručně seznámili členy se svými představami ohledně své činnosti v navrhovaných funkcích. 15. Diskuse V diskusi vystoupila řada přítomných. S podnětným příspěvkem vystoupila členka M. Trylčová (problematika externích vrhů a odpovědnost majitele chovatelské stanice), P. Peer 6

7 přednesl námět uchovnění psů pouze se známkou výborný, M. Říha na dotaz R. Záliše referoval o postupu ve věci podezření z týrání zvířat. H. Mudrová upozornila na neexistenci přihlášky a propozic na hlavní klubové výstavy v anglickém jazyce tato připomínka bude okamžitě zapracována a dokumenty budou k dispozici i v anglickém jazyce. P. Prokopová informovala o přípravě odborného článku o demodexu (psaného MVDr.), který bude jako základní informace o této chorobě zveřejněn na webu klubu. Diskutovalo se i o rozhodčích na další výstavy a o místech, kde by se výstavy mohly konat (Hradec Králové, Náměšť na Hané aj.) Výbor klubu si zaznamenal všechny návrhy a na své nejbližší schůzi všechny podněty projedná. 16. Výsledky voleb Bylo odevzdáno celkem 54 volebních lístků. Předsedou klubu byl zvolen Jan Novák (42 hlasů). Poradkyní pro výcvik byla zvolena Petra Prokopová (34 hlasů), kandidát D. Žďárský obdržel 13 hlasů a kandidát J. Kubricht 6 hlasů. Kárná komise bude pracovat ve složení: R. Šefraný (40 hlasů) V. Hauptmannová (30 hlasů) a S. Janoušek (20 hlasů). Kandidát R. Steigger obdržel 6 hlasů. 17) Usnesení členské schůze SBTC CZ konané dne 22. června 2013 Členská schůze - schvaluje zprávu o činnosti klubu přednesenou zastupujícím předsedou Janem Novákem; - schvaluje zprávu o výcviku přednesenou zastupující poradkyní pro výcvik Petrou Prokopovou; - schvaluje zprávu poradkyně chovu přednesenou Hanou Vojáčkovou; - schvaluje zprávu o hospodaření klubu přednesenou jednatelkou a hospodářkou Jitkou Zamrzlovou; - schvaluje zprávu Dozorčí rady přednesenou předsedkyní Rady Ivanou Zuranovou; - bere na vědomí výsledek voleb do výboru klubu a do Kárné komise; - bere na vědomí záporné stanovisko ve věci konání popisných svodů; - ukládá výboru klubu provést revizi klubových dokumentů s přihlédnutím k přesnému stanovení způsobu distribuce informací mezi členskou základnu klubu a v relevantních případech zapracovat do klubových dokumentů způsob informování prostřednictvím webu klubu. Termín: Zodpovídá: Jan Novák, Jitka Zamrzlová; - bere na vědomí diskusi. O usnesení bylo hlasováno - schváleno jednohlasně, nikdo se nezdržel Zapsala: Jitka Zamrzlová, 22. června

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Valná hromada se konala dne 22.4.2014 od 17:30 hodin ve Vítkově v kulturním domě. S ohledem

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. 1. 2. 2014, Praha, Hotel Svornost Přítomní členové výboru: Z. Coufalová, R. Dacejová, L. Jánský, R. Kopecká, K. Másilková, L. Richterová, V. Kracíková

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

*************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé,

*************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé, *************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé, blíží se opět konec roku a Vám se dostává do rukou Klubový zpravodaj. Náš klub uspořádal v r. 2011 dvě klubové výstavy s velmi dobrou

Více

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Místo zasedání: Restaurace Na zahrádce, ul. U výstaviště 496/3, České Budějovice Průběh zasedání: Zasedání

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Hlasování: Pro Proti Zdržel se 14 0 0

Hlasování: Pro Proti Zdržel se 14 0 0 Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů konané dne 14. 3. 2010 od 11 00 v restauraci Pod Kunětickou horou www.podkunkou.cz Členskou schůzi vedla: Ing. Eva Vaňková Zápis provedla: Ing.

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Přítomni: J. Zápotocký, J. Mazancová, L. Kočovská, R. Marková Omluveni: P. Šarochová Pozvaný host: Táňa Bruková omluvena Body

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Zápis z jednání náhradní členské schůze

Zápis z jednání náhradní členské schůze Zápis z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva Písecká 11 a 13, se sídlem České Budějovice, Písecká 1040/13 konané dne 28. května 2015 ve sborovně Základní školy Vltava, v Českých Budějovicích.

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková Omluveni: P.Ton, J.Fučík,

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem X. OSTRAVSKÁ DALMATINŠOU a čtvrtý ročník závodu v coursingu dalmatinů pod názvem ROYAL

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ Staffordshire Bull Terrier Club CZ Klubová výstava 2013 8. června 2013 Generální sponzor SBTC CZ Místo: A.T.C. Autokemp Golf, Poděbrady Rozhodčí: psi Helen E. Reaney (UK, ch. s. Rolenska) feny Archie Bryden

Více

Mezinárodní výstava psů Brno

Mezinárodní výstava psů Brno Mezinárodní výstava psů Brno Projekt pro výstavu psů plemene Anglický Bulteriér Jana Křečková Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 OBSAH: 1. Současný stav... 3 2. Stanovený

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě) Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Konané: 2.10.2012, 17.00 HOD V BUDOVĚ ZŠ ŽIŽKOVA ULICE, ZDICE Občanské sdružení vzniklo v červnu tohoto

Více

6. Newfoundland FedCup

6. Newfoundland FedCup 6. Newfoundland FedCup 25.-26.05.2012 Hradec nad Moravicí, Česká republika Hotel Belaria GPS 49 51 50.421 N, 17 51 59.269 E Rozhodčí William Dobbin (IR) Frode Jevne (N) Uzávěrka přihlášek 01.05.2012 Časový

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK Místo konání: Bruntál Datum konání: 4. 12. 2014 V prvním bloku se konala Valná hromada MAS Hrubý Jeseník společně s VH MAS Nízký Jeseník, po schválení a podpisu

Více

ZÁPIS Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ PKPO konaného dne 26. května 2014

ZÁPIS Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ PKPO konaného dne 26. května 2014 se sídlem Kolčavka 5, Praha 9 Libeň, PSČ 190 00 IČO 70843856 Komerční banka a.s. Praha 8, č.ú. 27-7227030257/0100 tel./fax: 266 310 016 email: kancelar@komora-po.cz www.komora-po.cz registrováno Ministerstvem

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis č. 39 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26.10.2010 Zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 39 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26.10.2010 Zasedací místnost ČMKU Zápis č. 39 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26.10.2010 Zasedací místnost ČMKU Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. R. Lysák,

Více

Stanovy Spolku českého strakatého psa, o. s.

Stanovy Spolku českého strakatého psa, o. s. 1 Stanovy Spolku českého strakatého psa, o. s. I. Obecná ustanovení 1) Název: Spolek českého strakatého psa, o. s. (dále jen Spolek). 2) Sídlo: Patočkova 16/976, 169 00 Praha 6. 3) Spolek českého strakatého

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Datum a místo konání : 28.5.2003, v ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 - J.M. Jednání započato v 19.00. hod. Úvodem jednání provedl

Více

Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s.

Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s. Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s. 1. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST A CHARAKTER Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen Klub) je dobrovolná, nezisková, nezávislá a nepolitická zájmová

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Roman Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí 1/ Úvod Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci ČMGS v 9:28 hod po obdržení informace o počtu delegátů. 2/ Volba mandátové komise

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 26. března 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 26. března 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice 1) Zahájení

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více