Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne v Úvalech u Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne 22. 6. 2013 v Úvalech u Prahy"

Transkript

1 Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne v Úvalech u Prahy Účast dle prezenční listiny (55 členů, z toho 1 člen se statutem příznivce, tj. bez voleb. práva. Počet členů během schůze kolísal, na začátku schůze nebylo přítomno všech 55 členů podepsaných v prezenční listině; řada z členů přicházela na jednání schůze později, někteří naopak odcházeli během konání schůze. Počty hlasů sčítaných u jednotlivých hlasování proto nemusí vždy souhlasit se zde uvedeným počtem přítomných.) Omluveni: 2 členové (dle prezenční listiny) Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Schválení Volebního řádu 4. Volba mandátové komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě) 5. Volba volební komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě) 6. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze 7. Zpráva zastupujícího předsedy klubu 8. Zpráva poradkyně chovu 9. Zpráva o hospodaření klubu 10. Zpráva zastupující poradkyně pro výcvik 11. Zpráva předsedkyně Dozorčí rady 12. Popisné svody 13. Osobní představení kandidátů na funkce do Kárné komise a do výboru 14. Volby 15. Diskuse 16. Výsledky voleb 17. Usnesení 1) Schůzi zahájil a moderoval Jan Novák. Projednávání bodů podle programu. Po návrhu dosavadního místopředsedy Jana Nováka byl bod 4 programu předsunut před stávající bod 2 (Schválení programu.) 2) Volba mandátové komise Do mandátové komise (skrutátoři pro sčítání hlasů při hlasováních) byli jednohlasně zvoleni přítomní členové Vendula Holubová, Zdeněk Spies a Pavel Peer. Nikdo se nezdržel hlasování. 3) Program schůze Člen Roman Záliš vznesl námitku proti právoplatnosti schůze, opírající se o znění Stanov klubu v bodu 5.2 s tím, že podle jeho výkladu není rozeslání pozvánek na schůzi em platné. Opíral se o slovo písemné ve znění Stanov; podle jeho výkladu je tímto slovem označována písemná forma komunikace prostřednictvím dopisů, doručovaných Českou poštou. Po diskusi a upozornění na skutečnost, že členská schůze klubu konaná dne odsouhlasila distribuci informací prostřednictvím u, bylo přistoupeno k hlasování o konání právoplatnosti schůze. Hlasování ano 44 přítomných, ne 0 přítomných, zdržel se 8 přítomných. Námitka p. Záliše nebyla členskou schůzí akceptována. Schůze byla prohlášena za právoplatnou. 1

2 O změnu programu, resp. o zařazení nového bodu na program schůze požádala členka Simona Lahodová. Bod se týkal akce Staffí den. Simona Lahodová referovala o akci. Bod byl vzat členskou schůzí na vědomí. 4) Schválení Volebního řádu Schváleno jednohlasně, nikdo se nezdržel. 5) Volba volební komise Navrženi byli Marie Hrbková, Jana Nováková a Robert Inemann. Schváleni jednohlasně, nikdo se nezdržel. 6) Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze Všechny body usnesení z členské schůze 2012 byly splněny s výjimkou bodu týkajícího se vypracování nového bodového ohodnocení pro výše uvedené soutěže. Pracovní skupině ve složení V. Zwiefelhoferová, R. Záliš, O. Lukášová se nepodařilo dojít ke konsensu. Bodování pro soutěže TOP Staff a Výstavně nejúspěšnější chovatelská stanice zůstává tak nezměněno. 7. Zpráva zastupujícího předsedy klubu Stafford Match 2013 na jaře tohoto roku klub přijal nabídku vyslat své psí reprezentanty na tuto výstavu, která se bude konat v Holandsku 26. října Na této výstavě představí vybrané jedince jednotlivé chovatelské kluby z mnoha zemí Evropy, např. Německo, Dánsko, Norsko, Finsko, Itálie a další Výbor klubu umožnil členům prostřednictvím hlasování určit tříčlennou komisi, která vybere celkem 12 psů - 8 soutěžících a 4 náhradníky. Složení komise je v tuto chvíli již známo, je to Ivana Zuranová, Helena Mudrová a Roman Záliš. Zastupující předseda klubu tento týden vyzval komisi k zahájení výběru, který bude ukončen k Výstavní poplatek na tuto akci je zdarma. Klub podpoří majitele vystavovaných psů částkou CZK 2.000,- na každého vystaveného psa rezignoval na svou funkci poradce pro výcvik pan Rudolf Slaba. Jeho kroky vzápětí následoval také předseda klubu pan Roman Záliš. Zbytek členů výboru přijal tuto skutečnost s následujícím řešením. Funkci předsedy vykonává v zastoupení místopředseda klubu Jan Novák a funkci poradce pro výcvik přijala pro dočasné období paní Petra Prokopová. Výbor klubu současně pracuje v počtu 4 členů, tedy o 1 člena méně. Na jaře tohoto roku byla obnovena a znovu prodloužena smlouva s generálním sponzorem klubu, společností ANF. Oproti minulému roku došlo ke snížení závazku v odběru krmiva 600 ks pytlů po 18 kg (dříve) na 200 ks pytlů 12 kg (nyní). Dále došlo k navýšení slevy pro členy klubu z původních 20 % na nynějších 25 % + další množstevní slevy a slevy za přímý odběr. Sponzoring se vymezuje na tři akce, tzn. klubovou výstavu bez zadání KV, klubovou výstavu se zadáním KV a speciální výstavu. Po projednání je možno rozšířit i na další akce. Počátkem dubna tohoto roku podal zastupující předseda žádost na chovatelský klub teriérů a touto cestou oficiálně požádal o umožnění členům klubu SBTC CZ získávat na akci pořádaných KCHT čekatelství pracovního šampionátu CACT. KCHT zastoupený paní Vladimírou Tichou tomuto požadavku vstřícně vyhověl a poté byl schválen na ČMKJ. Letošní klubová výstava bez zadání titulu Klubového vítěze se již tradičně konala v Mladé Boleslavi v rámci XIV. Pojizerské výstavy psů. Přes počáteční komplikace nakonec vše dobře dopadlo a výstavu posoudili prestižní mezinárodní rozhodčí ze země původu plemene. Fenky paní Kirsty Summerfield z chovatelské stanice Canakey Staffords a psy pan pan Bill Asker z chovatelské stanice Dazmarnic. Přihlášeno bylo 90 psů a 108 fen. Z těchto přihlášených se zúčastnilo 80 psů a 92 fen. Na začátku výstavy byly předány diplomy a trofeje za klubové šampiony a klubové junior šampiony. Poté byli představeni rozhodčí a zahájeno posuzování ve dvou kruzích. Oba rozhodčí byli s kvalitou psů spokojeni, zejména pak s těmi, kteří byli vybráni na přední pozice. Upozornili pouze na nadměrnou velikost u více jedinců a též na malé množství psů ve výstavní kondici tzn., že většina psů je příliš silná. Velmi mile byli překvapeni počtem psů, který ani u nich není obvyklý. 2

3 Před dvěma týdny se konala klubová výstava se zadáním titulu klubového vítěze. Z důvodu rozsáhlých povodní a zatopení kempu v Poděbradech bylo na poslední chvíli nutné najít pro konání jiné místo a vše přeorganizovat. Výstava se nakonec konala v areálu kempu Sokol v Dolních Počernicích. Vše se nakonec podařilo a vzhledem k tomu, že přípravy byly opravdu velmi náročné, chtěl bych poděkovat touto cestou všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli, a to zejména všem členům výstavního výboru. Pozvání k posuzování přijali rozhodčí opět ze země původu, a to paní Helen Reaney z ch. s. Rolenska, která posoudila psy, a pan Archie Bryden z ch. s. Ganstocks, který posoudil feny. Na výstavu bylo přihlášeno 215 jedinců, z toho 87 psů a 126 fen. Na počátku výstavy bylo uděleno čestné členství v klubu za dlouholetý přínos plemeni panu Zdeňku Spiesovi. Dále byly vyhlášeny výsledky kategorie TOP STAFF, nejlepší chovatelské stanice, a to jak z hlediska výstavní tak pracovní úspěšnosti, byly předány poháry a diplomy za klubové junior šampiony, klubové šampiony, klubové pracovní šampiony a byla vyhlášena soutěž o pracovně nejúspěšnějšího psa za rok Poté byli představeni rozhodčí a zahájeno posuzování v kruzích. Oba rozhodčí byli s úrovní vystavených psů spokojeni. Pouze upozornili na malý počet dobře předvedených jedinců a naopak velký počet jedinců s nadváhou. Druhý den následoval velmi zajímavý seminář na téma správného handlingu. Lektorem byl věhlasný odborník na naše plemeno pan Alan Hedges. V průběhu semináře výborně vysvětlil a za pomoci jednotlivých účastníků a jejich pejsků také předvedl techniku správného předvedení v praxi, kterou doplnil zajímavým výkladem na toto téma. V letošním roce klub ještě chystá speciální výstavu, která se bude konat v oblíbeném areálu Kolesa Vasury u Pardubic. Na tuto výstavu přijali pozvání rozhodčí z Anglie paní Liz Stanway a pan Paul Stanway z ch. s. Waystaff. Na příští rok 2014 plánujeme uspořádání tří klubových výstav a jedné speciální výstavy (jedna klubová navíc oproti obvyklým se bude konat při evropské výstavě, října 2014 v Brně. Výbor klubu v tuto chvíli vyjednává účast zahraničních rozhodčích. 8. Zpráva poradkyně chovu V roce 2012 bylo narozeno a zapsáno celkem 786 štěňat, 403 psů a 383 fen. Uskutečnilo se celkem 160 krytí, z toho 29 zahraničních. 41 fen nezabřezlo. V r bylo vystaveno 203 KL. K dnešnímu dni bylo vystaveno již 112 KL, s porovnáním s loňským rokem bylo k tomuto datu vystaveno 87 KL. Od došlo 344 ks poštovní korespondence od majitelů a chovatelů. Pokud mohu zhodnotit kvalitu chovu, stále máme co zlepšovat zejména ve zlepšení horní linie v oblasti beder, která jsou dost často víc klenutá. Oproti loňsku přibylo jedinců, kteří mají slabé předhrudí. Nutno vyzdvihnout, že se daří vylepšovat utváření hlavy, včetně nasazení a nesení ucha, které by ale mohlo být menší a v některých případech i s tenčí chrupavkou. Znovu upozorňuji chovatele na nepříliš vhodné křížení barev modré se zlatou, kde vzniká možnost u zlatě vybarveného jedince z takového spojení, velmi světlého oka a depigmentace nosní houby. 9. Zpráva o hospodaření klubu Hospodaření klubu bylo za rok 2012 v mírném přebytku. Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za rok 2012 činil přebytek ,- Celkové příjmy a výdaje klubu SBTC CZ se pohybují v řádech stotisíců. Za celý sledovaný rok 2012 dosáhla výše účtu svého maxima dne , kdy na účtu bylo CZK. Příjmy 2012 členské příspěvky ,- dobírky ,- jiné příjmy (svod, refundace chovat. úkonů z ČMKU aj.) ,- chovatelské úkony ,- výstavní poplatky ,- Příjmy celkem ,- V porovnání s rokem 2011 vzrostla především položka příjmů z členských poplatků, která v roce 2011 činila ,- 3

4 Výdaje 2012 seminář Budoucnost stafordšírského bulteriéra ,- Staffbullparáda ,- výstavy ,- bonusy pro vítěze výstava šampiony (sošky, poháry, obojky) ,- stany na výstavy 8 390,- sponzoring výcv. akcí ,- telefony, poštovné, bank. popl. apod ,- PC, doména, SW, inkoust, tonery apod ,- provozní a kancelářské náklady ,- tisky (dotisk knihy J. Volšické, diplomy, Zpravodaj, apod ,- inzerce Pes, přítel člověka, SBT Annual ,- Výdaje celkem ,- Cash flow (stav účtu klubu, haléřové zaokrouhlení na celou korunu): ,- 1. ledna ,- 31. prosince 2012 K měl klub 284 členů. Srovnání výstav pořádaných klubem (P příjmy z výstavních poplatků, V výdaje) KV Počernice 2013 P V (Bryden, Reaney) KV Boleslav 2013 P ? V (Asker, Summerfieldová) KV psů P V (Jones, Davies) SV psů P V (Blackerovi) KV psů P V (Beaufoyovi) SV psů P V (Lothary, Jansenová) 10. Zpráva zastupující poradkyně pro výcvik V roce 2012 splnilo podmínky pro udělení titulu pracovní šampion celkem 9 psů: Archie od Unhošťské studánky, majitel Jan Kubricht Blair Witch Bee-Master, majitelka Martina Vrátilová Bred ze Zalabské samoty, majitel Aleš Sucharda Calderon Ambassador Sun, majitelka Jana Harantová Golden Ive Bee-Master, majitelka Zdeňka Veselková Historia Genesis R.A.C.-Popelka, majitelka Kateřina Prokopová Ira Pastaff Legion, majitelka Jitka Hermanová Iron Man Nijada, majitel Jaroslav Hlávka Lovable Babe of Eilatan, majitelka Petra Válová Vyhlášení Nejlepší pracovní pes/fena 2012 i Pracovních šampionů proběhlo na klubové výstavě SBTC CZ Kolesa u Pardubic dne Všichni úspěšní majitelé obdrželi pohár, diplom a věcné ceny. Již třetím rokem se na prvním místě v soutěži o nejúspěšnějšího pracovního psa umístil Flash Wizard Bull s majitelem Františkem Vanžurou. Pan Vanžura s Flashem jsou díky svým výsledkům známí v celé české sportovní kynologii, neboť je mimo jiné - prvním držitelem titulu Český šampion práce ČMKU! V tomto roce bylo za podpory klubu uspořádáno několik sportovních akcí. Krátké ohlédnutí z každé z nich bude uveřejněno v Klubovém zpravodaji. 4

5 STAF BULL SHOW 2013 Praha zúčastnilo se 13 fen a 15 psů SBT. 7 psů z toho bylo členů klubu. Výsledky se dosud zpracovávají, bude zveřejněn článek v i psích periodicích (Svět psů, psí sporty). Organizátor Dan Žďárský Staffí den, Vysočina zúčastnilo se cca 40 SBT. Z toho 23 psů členů klubu. Výsledky se zpracovávají. Organizátor Aneta Kuncová , Naděkov výcvikový víkend pro majitele a přátele SBT se zaměřením na sportovní kynologii. Zúčastnilo se 8 členů klubu. Organizátor Jan Kubricht Matystaff Výcvikový den zaměřený na dogfrisbee, Tetčice. Zúčastnilo se 6 týmů SBT. Z toho 3 Členové klubu. Zaměření bylo především na techniku hodu, ale také na pozitivní motivaci. Organizátor Martin Motrinec Podorlický závod dle KJ Brno, Častolovice. Zúčastnilo se 33 účastníků různých plemen. Speciální pozornosti se dočkali majitelé stafordšírských bulteriérů, z nichž nejlepší tři byli oceněni ve spolupráci se Staffordshire Bull Terrier Clubem ČR krásnými poháry a cenami., SBT závodili v kategorii ZOP. Organizátor Fr. Vanžura st se v Častolovicích uskutečnil seminář výcviku malých plemen sportovní kynologie pod vedením Františka Vanžury se zaměřením na metodiku výcviku a chyby při výcviku. Semináře se zúčastnilo 18 psů včetně 5 stafordšírských bulteriérů (3 členové SBTC CZ) Coursing Speciál, Brno-Medlánky s možností skládání licencí. Celkem si coursing vyzkoušelo 19 SBT, z toho 6 skládalo licence. Akce se zúčastnili 4 členové klubu s celkem 7 psy. Organizátor Petra Prokopová Další akce s podporou klubu SBTC CZ budou v letošním roce následovat, jedná se např. o Stopařský speciál v Častolovicích (28.9.) - Vanžura Staff Bull Show Praha ( ) - Žďárský Coursing Speciál Brno (podzim) - Prokopová Takové množství sportovních či pracovních aktivit se stafíky dosud klubem SBTC CZ nebylo nikdy podporováno. Věřím, že trend zdůraznění pracovního či sportovního využití u plemene SBT bude nadále pokračovat. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem majitelům SBT, kteří s nimi pracují či sportují. Přeji všem majitelům stafíků, aby psi pracovali s radostí a chutí a dělali vám radost, a aby se vám i vašim psům vyhnuly úrazy. 11. Zpráva předsedkyně Dozorčí rady Klub SBTC CZ je právnická osoba, IČ , sdružení vzniklé na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a přiznání k dani z příjmů právnických osob. Klub nepodává daňové přiznání, neregistruje se u finančního úřadu. Vede jednoduché účetnictví. Účet klubu je otevřen u ČSOB, č. ú / ) Daňové přiznání je podle 40 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků 586/1992 (ZDP) povinen podat každý, komu daňová povinnost vzniká. Podle 33 ZDP (povinnost registrace u finančního úřadu, která vzniká u subjektů vzniklých za účelem provozování podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti) tyto podmínky obecně sdružení nesplňuje. Není tedy ani poplatníkem daně z příjmů právnických osob podle 17 ZDP, samozřejmě pokud nemá příjmy, které by byly předmětem daně podle 18 tohoto zákona (tj. příjmy z reklam a příjmy z nájemného). Klub SBTC CZ takové příjmy nemá. Na okraj je třeba poznamenat, že podle 19 odst. 1 písm. a) ZDP jsou od daně osvobozeny členské příspěvky vybírané dle Stanov. 2) Dle 38m odst. 8 zák. 586/1992 platí, že na poplatníka uvedeného v 18 odst. 3, tedy občanské sdružení, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost, se nevztahuje povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně podle daňového řádu. 3) U neziskových organizací s velmi malým obratem je přípustné vedení jednoduchého účetnictví. Novela zákona o účetnictví 563/1991 stanoví v 38a, že jednoduché účetnictví může být použito v případě, že v předcházejícím roku celkové příjmy účetní jednotky nedosáhly hodnoty 3 milionů Kč. Klub SBTC CZ takových příjmů zdaleka nedosahuje. 5

6 V roce 2012 bylo realizováno celkem 1185 pohybů na účtu (tj. celkový počet položek). 148 výstavní poplatky klubová výstava 153 výstavní poplatky speciální výstava 316 členské příspěvky 161 dobírky 193 KL 112 platby 62 bank. poplatky 40 jiné příjmy v porovnání s 2011 je v položce jiné příjmy desetkrát vyšší počet pohybů, což je dáno jednak a) příjmy z účastnických poplatků za seminář o plemeni (duben 2012, Zemědělská univerzita, vedl Alan Hedges) a b) příjmy z účastnických poplatků - výstavní seminář (Kolesa, 7. července 2012, Seminář pro začínající vystavovatele (vedli R. a J. Zálišovi) Každá položka z celkem 1185 položek celkového počtu v pokladním deníku je identifikována a je u ní zapsáno, o jaký typ položky se jedná (dle výše uvedených osmi typů), příp., je-li to nutné, se může v poznámce vyskytnout bližší popis položky. Zvláštní zřetel věnovala DR kontrole položek výdajových platby. Hospodářka klubu předložila ke kontrole všechny výdajové účetní doklady za rok DR shledala, že za rok 2012 bylo proplaceno celkem 63 faktur. Doporučení z minulé kontrolní zprávy (: Lze doporučit pro příští kalendářní rok dělení přijatých výstavních poplatků nikoli paušálně na výstavy, nýbrž na výstavu klubovou a výstavu speciální, aby byly snáze dohledatelné celkové příjmy z účastnických poplatků na každou výstavu zvlášť ) bylo zavedeno a účastnické poplatky za výstavy lze rozlišit na příjmy z výstavy červnové (klubové) a zářijové (speciální). Toto doporučení Dozorčí rady se ukázalo jako praktické a velmi vhodné. Závěrem lze konstatovat, že dozorčí komise neshledala v kontrolované části účetnictví žádné pochybení. 12. Popisné svody Opět byla otevřena otázka o konání či nekonání popisných svodů. Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o konání / nekonání svodů. Hlasování ano (tj. konání svodů) 10 přítomných, ne (tj. nekonání svodů) 36 přítomných, zdržel se 4 přítomní. Popisné svody se nebudou znovu zavádět. 13., 14) Osobní představení kandidátů na funkce do Kárné komise a do výboru a volby Do Kárné komise kandidují tito členové klubu: Vendula Hauptmannová, Slávek Janoušek, Roland Steigger, Radek Šefraný. Kandidát Janoušek se z účasti na schůzi z důvodů zahr. pobytu omluvil. Na předsedu výboru klubu kandiduje dosavadní místopředseda Jan Novák. Na funkci poradkyně / poradce pro výcvik kandidují Jan Kubricht, Petra Prokopová a Daniel Žďárský. Přítomní kandidáti stručně seznámili členy se svými představami ohledně své činnosti v navrhovaných funkcích. 15. Diskuse V diskusi vystoupila řada přítomných. S podnětným příspěvkem vystoupila členka M. Trylčová (problematika externích vrhů a odpovědnost majitele chovatelské stanice), P. Peer 6

7 přednesl námět uchovnění psů pouze se známkou výborný, M. Říha na dotaz R. Záliše referoval o postupu ve věci podezření z týrání zvířat. H. Mudrová upozornila na neexistenci přihlášky a propozic na hlavní klubové výstavy v anglickém jazyce tato připomínka bude okamžitě zapracována a dokumenty budou k dispozici i v anglickém jazyce. P. Prokopová informovala o přípravě odborného článku o demodexu (psaného MVDr.), který bude jako základní informace o této chorobě zveřejněn na webu klubu. Diskutovalo se i o rozhodčích na další výstavy a o místech, kde by se výstavy mohly konat (Hradec Králové, Náměšť na Hané aj.) Výbor klubu si zaznamenal všechny návrhy a na své nejbližší schůzi všechny podněty projedná. 16. Výsledky voleb Bylo odevzdáno celkem 54 volebních lístků. Předsedou klubu byl zvolen Jan Novák (42 hlasů). Poradkyní pro výcvik byla zvolena Petra Prokopová (34 hlasů), kandidát D. Žďárský obdržel 13 hlasů a kandidát J. Kubricht 6 hlasů. Kárná komise bude pracovat ve složení: R. Šefraný (40 hlasů) V. Hauptmannová (30 hlasů) a S. Janoušek (20 hlasů). Kandidát R. Steigger obdržel 6 hlasů. 17) Usnesení členské schůze SBTC CZ konané dne 22. června 2013 Členská schůze - schvaluje zprávu o činnosti klubu přednesenou zastupujícím předsedou Janem Novákem; - schvaluje zprávu o výcviku přednesenou zastupující poradkyní pro výcvik Petrou Prokopovou; - schvaluje zprávu poradkyně chovu přednesenou Hanou Vojáčkovou; - schvaluje zprávu o hospodaření klubu přednesenou jednatelkou a hospodářkou Jitkou Zamrzlovou; - schvaluje zprávu Dozorčí rady přednesenou předsedkyní Rady Ivanou Zuranovou; - bere na vědomí výsledek voleb do výboru klubu a do Kárné komise; - bere na vědomí záporné stanovisko ve věci konání popisných svodů; - ukládá výboru klubu provést revizi klubových dokumentů s přihlédnutím k přesnému stanovení způsobu distribuce informací mezi členskou základnu klubu a v relevantních případech zapracovat do klubových dokumentů způsob informování prostřednictvím webu klubu. Termín: Zodpovídá: Jan Novák, Jitka Zamrzlová; - bere na vědomí diskusi. O usnesení bylo hlasováno - schváleno jednohlasně, nikdo se nezdržel Zapsala: Jitka Zamrzlová, 22. června

Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne v Kolíně

Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne v Kolíně Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne 14.3. 2015 v Kolíně Schůze se zúčastnilo 27 členů s volebním a hlasovacím právem a 4 členové zatím bez volebního a hlasovacího práva

Více

Zápis z mimořádné členské schůze SBTC CZ konané dne 27. března 2015 v Horních Počernicích

Zápis z mimořádné členské schůze SBTC CZ konané dne 27. března 2015 v Horních Počernicích Zápis z mimořádné členské schůze SBTC CZ konané dne 27. března 2015 v Horních Počernicích Účast dle prezenční listiny (41 členů. Počet členů během schůze kolísal, na začátku schůze nebylo přítomno všech

Více

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU:

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulů Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulu "KLUBOVÝ ŠAMPION Tento titul je udělován každému psovi nebo feně v majetku člena klubu a to po trojím

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 PROPOZICE KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Uzávěrka I. 27. 2. 2012 II. 12. 3. 2012 Rozhodčí: IUZA BERADZE, GRU (změna rozhodčího vyhrazena) Program

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Zápis z členské schůze ACC o.s. konané dne v Pardubicích restaurace Šenk

Zápis z členské schůze ACC o.s. konané dne v Pardubicích restaurace Šenk Zápis z členské schůze ACC o.s. konané dne 20. 4. 2013 v Pardubicích restaurace Šenk Za výbor přítomni: Ing. O.Václavovič, Ing. A.Straková, S. Krátká, O.Neumannová, M.Žáčková Za dozorčí radu přítomni:

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Datum a čas: sobota 13. dubna 2013, od hod Místo: Restaurace Na Bobovce, PRAHA 8

Datum a čas: sobota 13. dubna 2013, od hod Místo: Restaurace Na Bobovce, PRAHA 8 KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 13. dubna 2013, od 14.20 hod Místo: Restaurace Na Bobovce, PRAHA 8 Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová

Více

Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak

Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak I. Finanční transakce klubu Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak Veškeré transakce, tj. příjmy a výdaje klubu jsou prováděny 1. hotovostním způsobem prostřednictví

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO 11. 09. 2016 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 SHIH TZU - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR LHASA APSO - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ www:

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ   www: Klubová výstava se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy PROPOZICE Datum konání: 2. 10. 2016 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v hodin Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská čp. 933 Sídlo: Praha 9, Podkovářská 933, PSČ 190 00 IČ: 283 82 986 Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne 23.1.2013

Více

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Stanovy Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek přijalo název: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek má sídlo: Paskovská 110/46, Ostrava Hrabová, 720 00 Spolek je společenstvím

Více

pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC

pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC KONOPIŠTĚ 14.5.2016 Výstava proběhne v areálu před hotelem Nová Myslivna na Konopišti Občerstvení bude k dispozici

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, Praha 6

Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, Praha 6 Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6 mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů švýcarských honičů Místo konání : Restaurace

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. 1. 2. 2014, Praha, Hotel Svornost Přítomní členové výboru: Z. Coufalová, R. Dacejová, L. Jánský, R. Kopecká, K. Másilková, L. Richterová, V. Kracíková

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: ,

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: , KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 10. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO Lanškroun 11. června

Více

*************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé,

*************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé, *************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé, blíží se opět konec roku a Vám se dostává do rukou Klubový zpravodaj. Náš klub uspořádal v r. 2011 dvě klubové výstavy s velmi dobrou

Více

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Valná hromada se konala dne 22.4.2014 od 17:30 hodin ve Vítkově v kulturním domě. S ohledem

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z volební členské schůze SHIIH-TZU KLUBU ČR o.s. ze dne v Praha-Uhříněves

Zápis z volební členské schůze SHIIH-TZU KLUBU ČR o.s. ze dne v Praha-Uhříněves Zápis z volební členské schůze SHIIH-TZU KLUBU ČR o.s. ze dne 26. 5. 2007 v Praha-Uhříněves Schůze se zúčastnilo 33 členů s právem hlasovat. Schůze byla zahájena v 10,45 předsedou klubu panem Robertem

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH se zadáním titulů CAJC, CAC ČR, Klubový vítěz KCHICH 14.6.2009 Otradice / Náměšť nad Oslavou / Penzion Jízdárna www,penzionjizdarna.eu Klubovou výstavu KCHICH pořádá ve spolupráci

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Místo zasedání: Restaurace Na zahrádce, ul. U výstaviště 496/3, České Budějovice Průběh zasedání: Zasedání

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2016 Speciální a Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna 14. 5. 2016 Speciální výstava 15. 5. 2016

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 4. 9. 2016 Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog se zadáváním titulu KLUÝ VÍTĚZ na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi Uzávěrka přihlášek: 1. termín 12.8. 2016

Více

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ Speciální výstava Bloodhound clubu CZ 11.9.2016 Rekreační středisko Hálův mlýn - Lažánky 42, 664 71 Rozhodčí: p.petr Řehánek Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování: 10.00 hodin Nezapomeňte průkaz

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 18.6.2016 Česká Třebová ZKO Podhorka Uzávěrka 3.6.2016 (pátek), elektronické přihlášky do 8.6.2016 (středa) Speciální výstava s bonitací pořádaná

Více

Speciální výstava. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, o.s. Všestudy Veltrusy

Speciální výstava. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, o.s. Všestudy Veltrusy Speciální výstava Brno - Líšeň 15. května 2016 Rozhodčí: MVDr. G. Ridarčíková, SK Se zadáváním titulů a čekatelství: CAJC, CAC, Res. CAC Vítěz speciální výstavy mladých Vítěz speciální výstavy Vítěz speciální

Více

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU Klub chovatelů kníračů České republiky pobočka 09 jesenická pořádá dne 20.09.2014 OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU všech velikostních a barevných rázů se zadáváním titulů Oblastní klubový vítěz, VT, ČKŠ, ČKŠ-V,

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Zápis z volební členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR o.s., ze dne

Zápis z volební členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR o.s., ze dne Zápis z volební členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR o.s., ze dne 18.04.2015 Schůze se zúčastnilo 27 členů s právem hlasovat. Schůze byla zahájena v 12.15 hod předsedou klubu panem Robertem Kubešem. Přítomno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více

6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků

6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků 6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků Program výstavy: od 7:00 Přejímka psů 9:15-9:30 Zahájení výstavy 9:30-14:30 Posuzování v kruzích 14:30-16:00 Závěrečné soutěže Uzávěrka

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Přítomni: J. Zápotocký, J. Mazancová, L. Kočovská, R. Marková Omluveni: P. Šarochová Pozvaný host: Táňa Bruková omluvena Body

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z Pořádají II. OBLASTNÍ VÝSTAVU RETRIEVERŮ se zadáváním vítěz třídy mladých, mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, Oblastní vítěz Baby

Více

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení Klubová výstava chodských psů se zadáním titulu Klubový vítěz Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 15.dubna 2017 v Hradci Králové -kemp Stříbrný rybník Program: 15.4.2017.

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO:

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO: Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu FBS Olomouc, o. s., Sukova, 77900 Olomouc IČO: 658798 Program jednání: Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Volba

Více

Hlasování: Pro Proti Zdržel se 14 0 0

Hlasování: Pro Proti Zdržel se 14 0 0 Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů konané dne 14. 3. 2010 od 11 00 v restauraci Pod Kunětickou horou www.podkunkou.cz Členskou schůzi vedla: Ing. Eva Vaňková Zápis provedla: Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ Staffordshire Bull Terrier Club CZ Klubová výstava 2013 8. června 2013 Generální sponzor SBTC CZ Místo: A.T.C. Autokemp Golf, Poděbrady Rozhodčí: psi Helen E. Reaney (UK, ch. s. Rolenska) feny Archie Bryden

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

Zápis z členské schůze klubu BCCCZ - Brno, ad1) Schválení programu ad 2) Volba návrhové komise, zapisovatele a sčitatele hlasů

Zápis z členské schůze klubu BCCCZ - Brno, ad1) Schválení programu ad 2) Volba návrhové komise, zapisovatele a sčitatele hlasů Zápis z členské schůze klubu BCCCZ - Brno, 17. 8. 2002 Schůzi zahájil předseda klubu pan M. Krejčí. Vzhledem k tomu, že došlo ke zpoždění vydání řádného čísla klubového časopisu, ve kterém měl být uveden

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 11. května 2013 zámecký park Červeného hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 29. 3. 2013

Více

Zápis z 3. schůze výboru Obedience CZ konané dne

Zápis z 3. schůze výboru Obedience CZ konané dne Zápis z 3. schůze výboru Obedience CZ konané dne 16. 10. 2012 Místo konání: Praha Přítomni: Zuzana Coufalová, Lukáš Jánský, Kristýna Másilková, Ladislava Richterová, Radka Dacejová, Radka Kopecká, Vilemína

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více