Obsah 4/00. Na první pohled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 4/00. Na první pohled"

Transkript

1 Nala te si naše denní intertové zpravodajství ze světa počítačů na a Obsah 4/00 Nejlevnější knihy, hudební cédečka, MP3, CD-ROM a video v intertové prodejně t é m a Kdo je chytřejší? Umělou inteligenci řadí mnoho lidí spíše do oblasti sci-fi. O tom, že už to ní tak docela pravda, se můžete přesvědčit. k o m e n t á ř 14 dní Uplynulých 14 dní ve světě počítačů shrnuje Jiří Hlavenka. c e n o v á d ž u n g l e Tiskme za pusu Komentovaný přehled trhu černobílých stránkových tiskáren, trendy, vývoj. t e s t A přece se točí! Zdánlivě jsou si všechny mechaniky CD-ROM podobné jak svým vzhledem, tak výkom. Mezi jednotlivými značkami však jsou rozdíly a nikoli patrné n o v i n k y Reflektor Inkoustová tiskárna Cn BJC 3000, pal LCD Sony Multiscan L181, pal LCD Sony Multiscan L151, Adobe Acrobat InProduction, inkoustové tiskárny HP DeskJet 840C, 930C, 950C a 1220C, stolní sker HP ScanJet 5300C r e c e n z e Na první pohled Reproduktory Typhoon SC monitor 17 Belia monitor iiyama S700JT1 23 Střižna Fast Clip Master 24 Inkoustové tiskárny HP DeskJet 930C a 950C 25 r e c e n z e Šestkrát slot PCI Recenze na velice zajímavou desku MSI BX Master s šesti sloty PCI a čipsetem Intel BX 440. š k o l n í b r a š n a Intert a škola v y s t ř i h o v á n k a Ulead Video Editor 5.0 t i p y, t r i k y Word, Excel, Windows, Zor Cédéčko v čísle 6/ Intert ke škole už odmyslitelně patří, o tom má cenu pochybovat. Které stránky jsou pro školáky důležité? 29 Jak si setříhat syrový film nahraný z televize bo z videa? Vystřihněte si návod na jeden z jlepších amaterských editorů. 32 Výpočty v textové tabulce ve Wordu 32 Plastická tlačítka jen pro web 33 Kopírování pomocí propojeného obrázku 33 Téma: počítačový zvuk přehrávače, konvertory, střižny, editory; kancelářksý balík Star Office p r ů v o d c e h a r d w a r e m Kamera Creative WebCam Go Kamerka určená běžnému amatérovi odhaluje svá tajemství. s e r v i s Servis p ř í l o h a Ekonomické systémy 44 Účetnictví zadarmo 44 Zařazená čtyřka 47 Kočně účetnictví přes Intert 51 Cesta od řádkového režimu k webu 52 Zatím první čtení 53 Přehled účetnictví zdarma 56 Číslo 5/00 vychází 21. března Řešíme vaše problémy s počítačovým hardwarem a softwarem, Intertem a webem. I n t e r n e t a L i n u x Intert a Linux 38 kde hledat české e-ziny 38 Monitor přes kopírák dní ve světě MP3 39 Lyra na českém trhu 39 Na ICQ v Linuxu 40 Pokrytí 100 % 42 Safari na monitoru 42 Cenová džungle a test: Základní desky pro Slot 1 a Socket 370 Téma: Syntéza řeči Příloha: Počítačové komponty jak vyladit počítač, přehledy trhu

2 T é m a Kdo je chytřejší? Výlet do světa umělé inteligence Umělá inteligence. Slovní spojení navozující atmosféru vědeckofantastických filmů z více či méně vzdálené budoucnosti. Umělá inteligence (artificial intelligence AI) se pro filmaře stala zejména v poslední době velmi lákavým tématem. Nadšené diváky chceme vrátit zpět do reality a v hrubých rysech je seznámit se skutečnou podstatou a možnostmi umělé inteligence ds. O umělé inteligenci jako o vědní disciplíně můžeme mluvit od poloviny 50. let tohoto století. Od té doby bylo vyřčeno mnoho jejích definic. Chceme-li umělou inteligenci definovat vzšeně, můžeme říci, že: Umělá inteligence je věda o vytváření strojů bo systémů, které při řešení určitých úkolů užívají takového postupu, který bychom, pokud by jej užil člověk, považovali za projev jeho inteligence. Existuje však i mnohem lidštější definice: Umělá inteligence je věda, zabývající se otázkou, jak počítačově řešit takové úkoly, které ds zvládají lidé lépe ž počítače. Na základě uvedených definic je možné pod pojem umělá inteligence zařadit mnoho oborů. Vyjmenujme jen několik jdůležitějších a zároveň jzajímavějších: strojové učení, umělé uronové sítě, expertní systémy a počítačové vidění. Strojové učení Strojové učení (Machi Learning) má své počátky někde v 60. letech, avšak jvětší rozvoj v oblasti algoritmů a metod automatizovaného učení inteligentních systémů byl zaznamenán v posledních 15 letech. Otázka, zda lze naprogramovat počítače tak, aby se byly schopny učit, je aktuální od okamžiku vynálezu počítače. Pod pojmem učit se rozumíme schopnost automatického zlepšování výkonnosti v závislosti na vzrůstajících znalostech a zkušenostech. Neinformaticky (a mnohem zajímavěji) řečeno: program, který by se učil např. hrát stolní hru Dáma, bude zvyšovat svou výkonnost třeba tím, že bude hrát sám proti sobě. Strojové učení využívá mnoha postupů a algoritmů. K jznámějším patří rozhodovací stromy a pravidla, getické algoritmy, umělé uronové sítě a mnoho dalších. Algoritmy strojového Aleš Kostrhoun učení se v praxi osvědčily např. v aplikacích pro rozpoznávání mluvených slov, učení jízdy auto- nomní- ho vozidla či klasifikaci nových astronomických struktur. Umělé uronové sítě Vznik umělých uronových sítí byl inspirován biologií. Sí se skládá ze skupiny jednoduchých prvků nazývaných po svém biologickém protějšku urony (viz rámeček). Historicky první model uronu prezentovali McCulloch a Pits v roce Na základě tohoto modelu uronu byl později definován obecný model uronu, takzvaný perceptron. Každý uron přijímá na svém vstupu od každého souseda z nižší vrstvy jeho výstupní signál, vypočítá výstupní signál a ten je šířen sítí do ostatních uronů. Každý vstup je vážen odpovídajícím koeficientem. Výstupní hodnota je spočítána sečtením vážených vstupů a jistého prahu a výsledek je přepočítán tzv. aktivační funkcí (např. Gaussova funkce). Aby jednotlivé urony skutečně tvořily funkční uronovou sí, je nutné je efektivně propojit. Do dšní doby byla vyvinuta široká škála různých topologií (uspořádání) uronových sítí, jčastěji je rozlišujeme na dopředné sítě tok dat jde pouze ze vstupních jednotek k výstupním jednotkám. Data tedy mohou postupovat sítí po vrstvách, sí však nikdy obsahuje zpětnou vazbu. Základní kámen inteligence Základní kámen inteligence Lidský mozek se skládá přibližně s10 11 uronů. Nervová vlákna nazývaná dendrity jsou spojeny s tělem buňky nazývaném soma, v němž se nachází jádro buňky nazývané nukleus. Výběžky z těla buňky jsou jednotlivá dlouhá vlákna nazývaná axony, která přenášejí signály do synapse, což je uzel spojený s okolními urony. Typický axon vytváří tisíce synapsí s jinými urony. Přenos signálů z jedné buňky do jiné je komplexní biochemický proces. Jeho výsledkem je zvýšení bo snížení elektrického potenciálu uvnitř těla cílové buňky. Jestliže tento potenciál dosáh prahové hodnoty, puls vázaný silou a délkou je vyslán do axonu. Pulsy jsou přenášeny přes synapse a axom do jiného uronu. rekurentní sítě obsahují zpětné vazby, které lze mj. využít pro samostatné učení sítě. Ladění sítě Aby byla sí schopná pracovat, musí jprve proběhnout její učení, tedy vyladění změnou vah vstupů jednotlivých uronů. Jednou z možných cest je postupné předkládání vstupních a požadovaných výstupních hodnot a změna jednotlivých váhových koeficientů podle některého učícího algoritmu. Existují však uronové sítě, které pro své učení potřebují učitele a učí se samy. Neuronové sítě mají v praxi široké uplatnění. Lze je využívat pro identifikaci a modelování různých průmyslových systémů, jako klasifikátory pro rozpoznávání objektů (písma, řeči), jako řídicí mechanismy expertních systémů apod. Expert Laik V článku vám představíme čtyři obory spadající pod pojem Umělá inteligence. 4 Computer 4/00 (Březen)

3

4 Jak vzniká expertní systém

5 C e n o v á d ž u n g l e Tiskme za pusu Černobílé stránkové tiskárny Cenová politika u jlevnějších modelů stránkových tiskáren se velmi nápadně podobá situaci u inkoustové konkurence: pokles pořizovacích nákladů tiskárny na minimální hranici. To se však projeví v ceně každé vytištěné stránky kolik tedy vlastně stojí vytištěná stránka? Princip výpočtu nákladů na stránku je jasný cenu veškerého spotřebního materiálu podělíme jeho kapacitou. Je dobré si uvědomit, že do tiskárny se sype pouze tor. Po každých několika (desítek) tisících strák je třeba vyměnit tiskový válec. Zkrátka je nutné započítat všechny investice. Není vhodné zapomínat na rezervu pro případné servisní zásahy. Aby byl výpočet kompletní, je třeba zahrnout i cenu vlastní tiskárny. Také je vhodné pořizovací náklady rozpočítat na dobu životnosti tiskárny. Není-li možné tento údaj spolehlivě určit, lze použít například 2/3 z výrobcem udávaného maximálního měsíčního zatížení (v anglických materiálech je tento údaj označován jako duty cycle) po dobu 2 let (uváděné zatížení tiskáren najdete v našem přehledu). Malou zajímavostí je tisková technologie společnosti Kyocera EcoSYS, která vyžaduje výměnu tiskového válce, měníte vlastně jen tor; celá tisková jednotka se pak vymění až po určité době, která se počítá na statisíce potisknutých stran celkově tak tisk vychází velice příznivě. Kdy a proč malou tiskárnu? Petr Švéda, Petr Broža Černobílé ové tiskárny jsou výhodné v případě, kdy tiskte větší množství dokumentů bez nároků na barvu. Naopak pro 30 až 120 strák textu měsíčně inkoustovka za několik tisíc bohatě postačuje. V prvé řadě tedy záleží na objemu tisku. Spočtěte si, kdy se pro konkrétní nasazení vyplatí vyšší počáteční investice úspory na provozu jsou finančně zajímavé. Kvalita tisku dpi pro většinu jednoduchých dokumentů textového charakteru postačuje. Odstíny škály šedé dávají grafické výstupy průměrné kvality na logo či čárovou grafiku to stačí. Některé dražší modely těchto levných tiskáren dokonce používají i vyhlazování na pravých dpi! Typickými soupeři mezi levnými stránkovými tiskárnami jsou Minolta a OKI. Aktuální nabídka Okipage 6w se pohybuje bez daně okolo korun. K této hranici se však dotahuje i Tally zvládá zatížení až strák a je vybavena 2 MB paměti. Minolta kontruje o patnáct stovek dražší tiskárnou, která zvládá PostScript. Cn a Xerox mají modely stavěné pro vyšší zátěž až okolo 10 tisíc korun a Brother startuje s extrémní zátěží stran měsíčně o tisíc výše. Co do malé firmy? Není-li důležité připojení do počítačové sítě, stačí se orientovat jen dle nákladů. Ale dobrá tiskárna pro více lidí v kanceláři či malé firmě by měla mít dva závislé vstupní zásobníky pro papír (pro čistý a hlavičkový papír). Chceteli tiskárnu připojit do sítě, měla by být vybavena rozhraním Ethert 10/100 bo jej alespoň nabízet jako volitelnou variantu. Jako nouzové řešení jde sice vždy použít externí tiskový server, ale ní to zrovna jlevnější. Vybavujete-li vetší firmu, kde se budou tisknout jen dopisy a faktury, je vhodné zvážit užitečnost oboustranného tisku. Nejen z důvodů sloganu šetříme naše lesy, ale i proto, že ani papír ní zadarmo. A rozhodně při větších objemech tisku jste schopni reálně ušetřit přibližně 1/4 až 1/3 množství papíru. V případě meších objemů tisku se lze inspirovat výše. Zajímavým tipem pro větší nároky může být například nabídka HP LaserJet 1100A (možnost multifunkce s přídavným skerem i bez PC) bo Kyocera FS-680 s možností vyhlazování až na dpi a možností připojení do sítě a tisku s PostScriptem. Papírové letiště U tiskáren pro velké objemy tisku jsou dodatečné zásobníky papíru, jednotka pro oboustranný tisk bo třídiče téměř zbytností. Nákup je ovšem možné provádět postupně. Cena vlastní tiskárny se pohybuje kolem 80 až 120 tisíc korun a celý komplet můžete dostavět dle potřeb a finančních možností. Rozhodně při nákupu tohoto typu tiskárny zohledněte servisní podmínky a úroveň vzdálené správy tiskárny. Navíc je možné si některé tiskárny zapůjčit v rámci testovacích programů k ozkoušení. Jak volit pro grafiku? Jednoznačně dpi. Vyšší rozlišení totiž znamená více prokreslené detaily. Znamenitou nabídku má HP LaserJet 2100 umožňuje volitelně PostScript a sí ovou koktivitu. Základní model včetně daně přijde na 30 tisíc! Plně vybavená verze TN je o 11,5 tisíce dražší. Za tu cenu jste schopni pořídit u konkurence jen rozlišení dpi a to bez sí ové karty. Koupě stránkové tiskárny je stále velkým zásahem do rozpočtu. Expert Ceny jsou koncové bo doporučné koncové a mohou se u jednotlivých prodejců lišit. Byly získány u těchto distributorů bo dealerů: Brother Brother ČR, (05) Cn Cn ČR, (02) , Konsigna, (02) Epson Eprint, (02) Lexmark Lexmark, (02) , Kulkoni, (02) Minolta Minolta ČR, (05) OKI OKI Systems, (02) , Konsigna QMS ConQuest, (02) Ricoh Impromat Praha, (02) Tally Tecoma, (02) Tektronix PS Pro, (02) Xerox Xerox ČR, (02) Pokud se můžete rozhodnout, pomůže vám náš cenový přehled. Laik Computer 4/00 (Březen) 7

6 C e n o v á d ž u n g l e Značka Do deseti tisíc Tally OKI Minolta OKI Cn Brother Xerox Xerox Do dvaceti tisíc OKI Brother Lexmark Epson Tally Minolta Kyocera OKI Hewlett-Packard Brother Epson Kyocera Minolta Brother Xerox Do padesáti tisíc Minolta Hewlett-Packard OKI Lexmark Hewlett-Packard Kyocera Ricoh Lexmark Brother Hewlett-Packard Tally Kyocera OKI Brother Epson Minolta Xerox OKI Lexmark OKI Hewlett-Packard Tally Xerox Ricoh OKI Lexmark Kyocera Minolta Do sto tisíc Epson Lexmark Hewlett-Packard Hewlett-Packard Lexmark Kyocera Tally Minolta Tektronix Epson Lexmark Hewlett-Packard Minolta Epson Hewlett-Packard QMS Lexmark Lexmark Epson Nad sto tisíc Hewlett-Packard Lexmark Kyocera Hewlett-Packard Lexmark Xerox Epson Hewlett-Packard Kyocera QMS QMS QMS Typ T 9006 Okipage 6w PagePro 8L Okipage 8w LBP-800 HL-1030 DocuPrint P8ex DocuPrint P8 Okipage 8p HL-1240 Optra E310 EPL-5700L T 9308 PagePro 8 FS-680 Okipage 10ex LaserJet 1100 HL-1250 EPL-5700 FS-800 PagePro 18L HL-1270N DocuPrint P1202 PagePro 8e LaserJet 2100 Okipage 12i Optra M 410 LaserJet 2100M FS-1200 AP1400 Optra M 410n HL-1660e LaserJet 2100TN T 9112 FS-1750 Okipage 20+ HL-2060 EPL-N1 PagePro 18 DocuPrint N17B Okipage 20+/n Optra T 610 Okipage 24DX LaserJet 4050 T 9116 D DocuPrint N17 AP2000 Okipage 24DX/n Optra T 612 FS-3750 PagePro 18N EPL-2050 Optra T 610n LaserJet 4050N LaserJet 5000 Optra T 612n FS-6700 T 9020 PagePro 25 Phaser 740L EPL-N2700 Optra T 614 LaserJet 5000N PagePro 25N EPL-N2700PS LaserJet BX PrintSystem Optra T 614n Optra T 616 EPL-N4000+ LaserJet 8000N Optra W 810 FS LaserJet 8100 Optra T 616n DocuPrint N40 EPL-N4000PS+ LaserJet 8100N FS CX Print System 2060 EX PrintSystem Technologie Rozlišení (dpi) LED LED LED LED LED LED LED LED LED Přehled černobílých stránkových tiskáren ke dni Vyhlazování Fi ART ( dpi) Image Quality ( dpi) Image Quality ( dpi) Image Quality ( dpi) MG, SMA ( dpi) Fi ART ( dpi) KIR 2 ( dpi) REt MG, SMA ( dpi) KIR 2 ( dpi) Fi ART ( dpi) Image Quality ( dpi) Fi ART ( dpi) REt Image Quality ( dpi) REt KIR 2 ( dpi) Image Quality ( dpi) REt KIR 2 ( dpi) MG, SMA ( dpi) Fi ART ( dpi) Image Quality REt Image Quality KIR 2 ( dpi) Fi ART ( dpi) MG, SMA ( dpi) Image Quality REt REt Image Quality KIR 2 ( dpi) Fi ART ( dpi) MG,SMA (1200 dpi) Image Quality REt Fi ART ( dpi) MG, SMA ( dpi) REt Image Quality Image Quality MG, SMA ( dpi) REt Image Quality ( dpi) KIR 2 ( dpi) REt Image Quality MG, SMA ( dpi) REt KIR 2 ( dpi) Rychlost () Pamě MB stand. (max.) 2 (18) 0,128 (0,128) 2 (18) 0,128 (0,128) 2 4 (36) 4 (36) 2060 ImageServer PrintSystem A Kč Vysvětlívky: pomlčka znamená, že údaj byl zjištěn bo se uvádí; znamená, že daný prvek tiskárna má; znamená, že dané příslušenství tiskárna má jako volitelně doplňkové; je-li políčko prázdné, dané příslušenství bo parametry tiskárna má; pokud jsou u záruky uvedeny dva údaje (ten druhý je v závorce), znamená to, že rozšířenou záruku získáte bu po registraci tiskárny, bo po podepsání servisní smlouvy. 2 (6) 2 2 (66) 2 (32) 4 (36) 2 (34) 4 (36) 2 (35) 2 (18) 4 4 (36) 4 (36) 2 (18) 4 4 (34) 2 (34) 4 (8) 4 (36) 4 (132) 8 4 (68) 8 (40) 4 (132) 8 (66) 8 (40) 4 (68) 8 (72) 8 (66) 8 (72) 8 (40) 4 (68) 16 (104) 8 (66) 4 (260) 16 (80) 4 (100) 4 (68) 16 (104) 8 (40) 16 (80) 8 (264) 16 (64) 4 (68) 16 (256) 8 (264) 4 (100) 4 (100) 8 (264) 4 (68) 8 (72) 8 (100) 16 (256) 16 (256) 8 (392) 8 (100) 8 (100) 16 (256) 16 (100) (400) 16 (400) 64 (256) 16 (100) 16 (384) 8 (72) 16 (24) 16 (400) 24 (128) 64 (256) 16 (24) 16 (64) 32 (384) 48 Max. formát A3 A3 A3 A3+ A3 A3 A3+ A3 A3 A3+ A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3+ A3+ Sí PS USB Měsíční zatížení Záruka 6 měs. () 6 měs. () 2 roky (5 let) 6 měs. () 2 roky 6 měs. () (5 let) 6 měs. () 2 roky 6 měs. () 6 měs. () 6 měs. () 6 měs. () 6 měs. () 6 měs. () 6 měs. () Cena bez DPH Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 27 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 36 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 154 Kč Cena s DPH Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 8 Computer 4/00 (Březen)

7

8 T e s t A přece se točí! Test mechanik CD-ROM Zdánlivě jsou si všechny podobné jak svým vzhledem, tak výkom. Náš test prokázal, že mezi jednotlivými značkami rozdíly jsou a nikoli patrné. Expert Laik Jaká je skutečná rychlost mechanik CD-ROM a jak si poradí s poškozenými cédéčky? Násobilka platí Je veřejným tajemstvím, že násobek rychlosti dšních mechanik CD-ROM odvozený od rychlosti definované pro přehrávaní hudebního cédéčka již dávno označuje reálnou přenosovou rychlost při čtení větších souborů. Test ukázal, že průměrná rychlost čtení (vzhledem k celému cédéčku) 48rychlostní mechaniky ní ani trojnásobná oproti mechanice 8rychlostní. Jistě, posledních pár megabajtů po okraj zaplněného cédéčka dokáží dšní mechaniky skutečně načíst rychlostí přesahující 7 MB/s, větších kouzel se však již dočkáme. Pro dosažení vyšších rychlostí musí navíc mechaniky médium roztočit rychlostí až otáček za minutu (tak rychle se otáčí jvýkonnější disky SCSI!), což se v mnoha případech projevuje na hlučnosti mechaniky. Pomalejší jsou rychlejší Udávaný násobek dokonce platí ani relativně mezi jednotlivými značkami např. jediná 52rychlostní mechanika zastoupená v testu předčila rychlostí čtení ani 40rychlostní mechaniky. Přesto uvádíme vedle absolutní dosažené hodnoty také její vyjádření v procentech vzhledem k maximální přenosové rychlosti udávané výrobcem. Z něj je patrné, že Jiří Poláček mechaniky papírově pomalejší jsou vlastně z jistého pohledu výkonnější. Výsledky testu mechanik v kostce Výsledky testu mechanik v kostce reálná přenosová rychlost je 40% oproti maximální udávané výrobcem větší násobek rychlosti musí znamenat větší rychlost oproti mechanice jiného výrobce průměrná přístupová doba na cédéčko klesá pod 100 milisekund při čtení poškozených cédéček záleží na značce mechaniky nové mechaniky čtou méně kvalitní média CD-R velmi dobře A co takhle škrábnutí? Kapitolou samou pro sebe je čtení poškozených cédéček. Úspěšně by šel výsledek testu přirovnat k přísloví: každý pes jiná ves, v našem případě co mechanika, to jiný způsob čtení defektních cédéček. V testu se vyskytly mechaniky, které si s poškozenými soubory dokázaly vůbec poradit; mechaniky, které mnohé soubory sice přečetly, ovšem za úměrně dlouhou dobu; mechaniky, které byly rychle hotovy, avšak valnou část poškozených souborů přečetly; ale také mechaniky, které přečetly skoro vše ve svižném tempu. Rozhodně tedy platí, že všechny mechaniky přečtou totéž. Přístup pod 100 milisekund Test ukázal i pozitivní vlastnosti mechanik. Výrazně se zlepšila především průměrná přístupová doba (většinou jsme naměřili hodnoty menší jak 100 ms) a díky tomu také přenosová rychlost při náhodném čtení z média. Mechaniky velmi dobře čtou i méně kvalitní vypalovaná média taková, se kterými si starší mechaniky vůbec dokázaly poradit. Plánujete-li tedy koupi mechaniky CD-ROM a očekáváte zázraky v podobě závratných rychlostí, rozhodně si vyberete. Čísla u mechanik udávají pořadí v testech Čísla u mechanik udávají pořadí v testech INDEX SČ NČ RPR ČPS CD-R index vypočtený programem Sandra sekvenční čtení, první hodnota znamená absolutní pořadí, druhá relativní vzhledem k maximální přenosové rychlosti náhodné čtení reálná přenosová rychlost, dvě hodnoty znamenají totéž co u sekvenčního čtení čtení poškozených souborů čtení kvalitního média CD-R HLUČNOST subjektivní hodnocení hlučnosti mechaniky (1~tichá, 5~velmi hlučná) Distributoři testovaných produktů: Artec Elap, (02) BTC 100mega, (05) Creative 100mega, Actebis, (02) CyberDrive 100mega Irama Elap Lite-on Actebis Memorex Actebis Mitsumi ProCA, (02) NEC Abacus Computer, (02) Samsung Libra, (038) Sony ProCA Teac Elap, Tesco, (066) Toshiba 100mega, Elap, AT Computers, (069) Computer 4/00 (Březen)

9

10 T e s t Jazykový Jazykový koutek koutek Asi všichni důvěrně známe noční můry, které se odehrávají ve školní třídě. Pro ty, které v nich strašívá češtinář podtrhávající červenou tužkou chybné ypsilony, velká písmena a interpunkční čárky, mám dobré zprávy. Trendem v současné gramatice už totiž ní předepisovat uživatelům jazyka pravidla, podle nichž je nutné se řídit, aby mohl jazykový projev být označen jako kulturní a kultivovaný. Dšní jazykovědci si kladou za cíl spíše popisovat aktuální stav jazyka, zachycovat varianty, které se u určitých jevů skutečně užívají, a případně doporučovat ty, které jsou ze systémového pohledu vhodnější. Že cíle a ideály jsou vzdáleny od reality, se můžete přesvědčit na webových stránkách Ústavu pro jazyk český Kromě prezentace Ústavu a dalších spíše odborných informací je na stránkách k dispozici řada informací pro běžného uživatele jazyka, tedy pro každého z nás. Vřele doporučuji zvláště stránku častých otázek, kde si lze přečíst fundovaná poučení o skutečně aktuálních jazykových problémech, často právě z oblasti počítačové češtiny, přejatých slov a jiných oblastí, které bývají tématem jazykového koutku Computeru. A pokud odpověl na svou otázku na této stránce najdete, ní nic jednoduššího, ž poslat pracovníkům Ústavu . Opět se vám dosta vysoce odborné, leč zároveň naprosto srozumitelné a v praxi použitelné odpovědi. (Ba někdy vám odborník potvrdí, že správné jsou obě pravopisné či gramatické varianty a psaní článků a jiných textů bude zase o něco snazší.) Webovým stránkám Ústavu pro jazyk český píšu s potěšením červenou jedničku. Jak Jak jsme jsme testovali testovali Testovali jsme celkem 13 mechanik od různých výrobců podle aktuální nabídky (tři mechaniky 40rychlostní, šest 48rychlostních, tři 50rychlostní a jedna 52rychlostní, všechny s rozhraním ATAPI). Pro zajímavost uvádíme také výsledky měření provedených na 4 roky staré 8rychlostní mechanice NEC. Mechaniky byly testovány na počítači třídy Pentium s 64 MB operační paměti ve Windows 95 OSR2 (s použitím ovladačů tohoto systému). Zapojovány byly jednotlivě jako jediné zařízení na sekundárním kanálu IDE. Všechny testy probíhaly se zapnutým přímým přístupem do paměti v režimu DMA. Testy výkonu Prvním cílem našeho testu mechanik bylo objektivní zjištění jejich výkonu, což znamená především změření přenosových rychlostí (sekvenční i náhodné čtení) a přístupové doby. Pro tato měření byl vybrán program SiSoft Sandra 99 Standard, který umí odhadnout i rychlost otáčení média, technologii mechaniky a rychlost čtení z vyrovnávací paměti. Vedle Sandry byl naší důležitou testovací utilitou TIS Test Integrity Souborů (najdete ho na CD Computeru 4/99), který měří reálnou přenosovou rychlost záznamových médií sekvenčním čtením souborů jako při kopírování. Za testovací médium jsme zvolili poškozené lisované cédéčko Modré stránky 97 jeho kapacita překračuje MB. Obsahuje dostatečně velký soubor, který program Sandra k testům vyžaduje, a spoustu menších souborů různě zřených do adresářů prostě takové normální cédéčko. Testy inteligence Zajímavější částí testu, ve které se naplno projevily kvality mechanik, bylo čtení poškozených cédéček. Po pár pokusech s hřebíkem se nám podařilo vyrobit reprezentativní kousky pro následující testy: Načítání cédéčka s poškozenou hlavičkou při vložení cédéčka mechanika automaticky načítá její hlavičku, aby zjistila, o jaký typ média se vlastně jedná a jaká je jeho struktura. Je zajímavé sledovat, jak se mechanika chová v případě, že hlavička je poškozená natolik, že ji načíst lze. Čtení poškozených souborů data uložená na cédéčku jsou redundantní, což znamená, že mimo jich samých jsou uloženy také kontrolní informace, s jejichž pomocí lze uložená data dopočítat, pokud byla nějakým způsobem poškozena (v praxi to znamená, že cédéčko s jedním výrazným příčným škrábancem každá mechanika přečte, jako by poškrábané bylo). Ne každá mechanika si však čitelný obsah cédéčka umí dopočítat stejně. Na cédéčku obsahujícím velmi mnoho malých souborů jsme vyryli dvě příčné rýhy těsně vedle sebe a chali jsme mechaniky číst programem TIS adresář obsahující 103 souborů o celkové kapacitě 11 MB. Přitom jsme se zajímali jenom o počet úspěšně přečtených souborů, ale také o čas. Čtení kvalitního média CD-R odpustili jsme si také malý test čtení vypáleného cédéčka s kvalitním povrchem, jehož optické vlastnosti se zhoršují zahříváním média v průběhu čtení. Sledovali jsme čas a odpovídající průměrnou přenosovou rychlost, které se od sebe výrazně odlišují. BTC 50 Lite-On 48 Cyberdrive 40 Sony 48 Artec 50 Teac 40 Toshiba 48 Memorex 48 Samsung 48 Mitsumi 48 Nec 40 Creative 52 Libuše Mohelská Irama 50 Mechaniky jsme pro vás seřadili i podle hloubky. Pro někoho může hrát při výběru roli i vzhled - vybírejte tedy očima. 12 Computer 4/00 (Březen)

11 T e s t Artec 50 Artec 50 Přestože v programu Sandra vykázala mechanika druhou jvětší absolutní přenosovou rychlost a celkově si také vedla špatně (zejména díky velmi dobré přístupové době), v testu reálné přenosové rychlosti utilitou TIS ji většina ostatních mechanik předčila v přečtení celého cédéčka zaostala přibližně o deset sekund. Při čtení poškozených cédéček zaváhala, médium s čitelnou hlavičkou vždy korektně odmítla do deseti sekund. S dvanácti přečtenými poškozenými soubory v rozumném časovém rozmezí se rozhodně řadí k těm inteligentnějším, stejně tak s kvalitním médiem CD-R si poradila velmi rychle. INDEX: 4 SČ: 2/10 NČ: 6 RPR: 11/12 ČPS: 5 CD-R: 5 HLUČNOST: BTC 50 BTC 50 Hd druhého 50rychlostního zástupce v testu vyhodnotil program Sandra jlépe, a to především díky vynikající naměřené přístupové době (86 ms) a jí odpovídající jvyšší rychlosti při náhodném čtení z cédéčka. Mechanika si vedla špatně ani při sekvenčním čtení, ani při testu reálné přenosové rychlosti, škoda jen, že jsou tyto výsledky kompenzovány zvýšeným hlukem při práci. Větší problémy měla mechanika s poškrábanými médii. Cédečko s čitelnou hlavičkou se marně snažila načíst déle jak pět minut, čtení poškozených souborů jí trvalo skoro půl hodiny a její rychlost přečtení kvalitního média byla spíše podprůměrná. Důležité však je, že se s těmito médii nakoc vypořádala. INDEX: 1 SČ: 3/11 NČ: 1 RPR: 4/11 ČPS: 7 CD-R: 9 HLUČNOST: Creative 52 Creative 52 Mechanika od Creative Labs upoutá každého svým tradičním předním palem vedle tlačítek sloužících k přehrávání hudebního cédéčka je zde i výrazné oranžové tlačítko pro výkonnější režim turbo. Z výsledků měření však vyplynulo, že mezi režimy ní výrazný rozdíl v programu Sandra je sice turbo napřed (zejména v přístupové době), v testu reálné přenosové rychlosti však úplně propadá. Navíc je při něm mechanika hlučnější. V porovnání s ostatními mechanikami obsazovala Creative spíše horší pozice. I když je ozna- dopis čtenářům Nové předplatné Computeru Milí čtenáři, už nějaký čas jsme upozorňovali na změny cen předplatného, takže věřím, že vás, kteří nás pravidelně čtete, jeho nová podoba zaskočí. Nejprve dobrá zpráva: Mobility se osamostatňují. Computer měl odjakživa sloužit jenom jako silnější ochránce nového časopisu a nyní jsme moc rádi, že se Mobility vydávají na cestu mezi čtenáře samostatné a otrkané. Computer 7/00 už na stánku sežete jedině zvláš, stejně jako Mobility 4/00. Vycházet nicméně budou týž den, co lichá čísla Computeru. Pokud jste byli zvyklí mít v rukách oba časopisy zároveň, můžete je kupovat spolu i nadále. Cena Mobilit bude lidová, 15 korun. Stejně tak si můžete Mobility předplatit samostatně (149 korun do roka). Stávající předplatitele však rozhodně o Mobility ochudíme. Pokud jste si do konce února stihli jakkoliv předplatit Computer, Mobility vám budeme automaticky zasílat až do konce vašeho předplatitelského období. Co vy, kteří si chcete od března Computer předplatit nově bo obnovit stávající předplatné? Připravili jsme čtyři varianty. Máte možnost mít superpředplatné za 590 korun ročně (s cédéčky a dárkovou publikací) či levnější ekonomické předplatné (bez těchto výhod). Navíc ale za pouhou stovku navíc obohatíte obě z těchto variant právě o Mobility, které budeme zasílat zároveň s příslušným Computerem. V případě superpředplatného dohromady s Mobilitami tak ušetříte až tři sta korun! Podrobnější informace hledejte v naší inzerci na str. 48 bo v tiráži. Téměř rok a půl jsme drželi stálou cenu předplatného, ale mezitím se Computer uvěřitelně rozrostl a už o každoměsíční cédéčka bo o Mobility. Víme velmi dobře, kolik stojí konkurence, a jsme přesvědčeni, že takovou hodnotu jako my nikdo za stejné peníze nabízí ani te. Přesvědčete se o tom sami, jlépe samozřejmě nad našimi stránkami, nad kterými se těším nashledu! Pavel Pospíšil, šéfredaktor Computer 4/00 (Březen) 13

Vystřihněte si televizní kurz. Příloha: Počítačové komponenty Sestavujeme počítač krok za krokem. 49 000 Kč. Znáte z České televize

Vystřihněte si televizní kurz. Příloha: Počítačové komponenty Sestavujeme počítač krok za krokem. 49 000 Kč. Znáte z České televize SOUTĚŽ s firmou Exac monitor Mitsubishi za 9 000 Kč VYSTŘIHOVÁNKA: OCR Recognita.0 CZ HARDWARE: TIPY A TRIKY: rámy a sloupce ve Wordu Minolta PagePro 6L Srozumitelný průvodce světem počítačů, multimédií,

Více

Obsah. 3 počítače na jednom stole HP Brio BAx, Abacus Celeron 366 a Master Excellence Pentium III 550. Každý má něco do sebe,

Obsah. 3 počítače na jednom stole HP Brio BAx, Abacus Celeron 366 a Master Excellence Pentium III 550. Každý má něco do sebe, Nala te si naše denní internetové zpravodajství ze světa počítačů. zive.cpress.cz a zive.cpress.sk Obsah Nejlevnější knihy, hudební cédečka a MP3 v internetové prodejně. www.vltava.cz t é m a Hudba na

Více

24/00. Vánoce. od dědy Mráze na cédéčku. Srozumitelný průvodce světem počítačů a rádce nakupujícího

24/00. Vánoce. od dědy Mráze na cédéčku. Srozumitelný průvodce světem počítačů a rádce nakupujícího Vánoce od dědy Mráze na cédéčku Srozumitelný průvodce světem počítačů a rádce nakupujícího Uvnitř Cédéčko Computeru Vánoční nadílka Koulovaná, Krocani, Settlers a další plné hry, šetřiče obrazovky, pozadí

Více

Obsah 6/00. Na první pohled

Obsah 6/00. Na první pohled Nala te si naše denní internetové zpravodajství ze světa počítačů na www.zive.cz a www.zive.sk Obsah 6/00 jlevnější knihy, hudební cédečka, MP, CD-ROM a video v internetové prodejně www.vltava.cz t é m

Více

12/00. Telefonujeme přes Internet

12/00. Telefonujeme přes Internet Cédéčko: > 00 hotelů, penzionů & kempů v Česku a na Slovensku Srozumitelný průvodce světem počítačů a rádce nakupujícího PRO ZAČÁTEČNÍKY: Ušetřete místo na disku DriveSpace VYPALUJEME: Umíme to s vypalovačkami

Více

tiskněte levněji 13 pro Athlon 64 Jak správně vybrat tiskárnu i spotřební materiál CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA!

tiskněte levněji 13 pro Athlon 64 Jak správně vybrat tiskárnu i spotřební materiál CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA! CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník TESTOVALI JSME Hudební míchačka mixpult Hercules DJ Console notebook Sony Vaio GRT996VP volant Genius Speed

Více

10/00. Jak vydělat peníze na Internetu. Příloha: Grafika a DTP Recenze tří základních desek AZZA Cenová džungle notebooků COREL LINUX

10/00. Jak vydělat peníze na Internetu. Příloha: Grafika a DTP Recenze tří základních desek AZZA Cenová džungle notebooků COREL LINUX COREL LINUX a množství programů pro Linux na cédéčku Srozumitelný průvodce světem počítačů a rádce nakupujícího PRO ZAČÁTEČNÍKY: Poprvé nakupujeme na Internetu SOUTĚŽ: s firmou Janus o tiskárny a společenskou

Více

Obsah 24/99. Svět podle USB. Test 18 zajímavých a užitečných zařízení pro sběrnici USB. Cédéčkárna. Age Of Empires II 30 Sexuální výchova 30

Obsah 24/99. Svět podle USB. Test 18 zajímavých a užitečných zařízení pro sběrnici USB. Cédéčkárna. Age Of Empires II 30 Sexuální výchova 30 Nala te si naše denní internetové zpravodajství ze světa počítačů. www.zive.cz a www.zive.sk Obsah 24/99 Nejlevnější knihy, hudební cédečka, MP3, CD- ROM a video v internetové prodejně www.vltava.cz t

Více

Obsah 1/00. Dětským pohledem. Proč dítěti neusnadnit přípravu do školy pomocí výukového softwaru? Můžeme něco pokazit, kde hledat ten správný?

Obsah 1/00. Dětským pohledem. Proč dítěti neusnadnit přípravu do školy pomocí výukového softwaru? Můžeme něco pokazit, kde hledat ten správný? Nala te si naše denní internetové zpravodajství ze světa počítačů na www.zive.cz a www.zive.sk Obsah 1/00 Nejlevnější knihy, hudební cédečka, MP3, CD-ROM a video v internetové prodejně www.vltava.cz r

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

Výpočetní technika Rady, tipy, informace

Výpočetní technika Rady, tipy, informace Výpočetní technika Rady, tipy, informace Obsah Dnešní domácnost je digitální 2 Pro co se rozhodnout Chcete PCčko nebo Tablety? 4 Stolní PC 6 Notebook 7 Ultrabook 8 Tablet 9 Konvertibilní zařízení 10 Chytré

Více

VYPALOVAČEK. v cenovém přehledu. herních zařízení. zrychluje připojení s CDMA a EDGE neodoláte. Levný tisk. Mobilní internet

VYPALOVAČEK. v cenovém přehledu. herních zařízení. zrychluje připojení s CDMA a EDGE neodoláte. Levný tisk. Mobilní internet CD Vytvořte si internetové stránky s editory HTML a PHP + 12 her zdarma o počítačích víme vše 2/05 POČÍTAČE MOBILY DIGITÁLY KOMPONENTY PERIFÉRIE SOFTWARE INTERNET BEZPEČNOST DVD MULTIMÉDIA Mobilní internet

Více

CD: Money S3 Start, Analyst S3... kompletní účetnictví zdarma! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník. Dárky pod stromeček

CD: Money S3 Start, Analyst S3... kompletní účetnictví zdarma! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník. Dárky pod stromeček CD: Money S3 Start, Analyst S3... kompletní účetnictví zdarma! bsah CD Money S3 Start je určeno pro plnohodnotné vedení účet nictví malých společností. Dále: Analyst S3, Money Dnes, Money 6 pro DOS, dokumentace...

Více

digitální televize kradou vaše data! skenery pro každého v našem testu: levné a kvalitní 32 Skype za 10 minut víme vše, co potřebujete vědět

digitální televize kradou vaše data! skenery pro každého v našem testu: levné a kvalitní 32 Skype za 10 minut víme vše, co potřebujete vědět SOFTWAROVÉ NOVINY ZDARMA NA CD 18 PROGRAMŮ CHRÁNÍCÍCH POČÍTAČ A 6 PRO ZPRACOVÁNÍ FOTEK 89 Kč 135 Sk číslo 2 rok 2006 ročník XVII JEDINÁ PAPÍROVÁ NEZBY TNOST V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ digitální televize víme vše,

Více

JAROSLAV KASAL 5 0670/VAC. Cena vč. DPH: 1 620 Kč K testu zapůjčila firma: Levi International, a. s., www.levi.cz

JAROSLAV KASAL 5 0670/VAC. Cena vč. DPH: 1 620 Kč K testu zapůjčila firma: Levi International, a. s., www.levi.cz 110 111 Nalaďte si digitál Set top box Sencor SDB-1002T Kapesní přehrávač videa a zvuku Pocket Video Recorder ARCHOS AV400 s interním pevným diskem s kapacitou 20GB MARTIN KYBAL P Sencor SDB-1002T cena

Více

CD: kancelářské programy + PC SUITE a OpenOffice CZ ZDARMA! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník. Otestovali jsme 6 internetových fotosběren

CD: kancelářské programy + PC SUITE a OpenOffice CZ ZDARMA! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník. Otestovali jsme 6 internetových fotosběren CD: kancelářské programy + PC SUITE a OpenOffice CZ ZDARMA! bsah CD Kancelářské programy Český kancelářský balík Software602 PC SUITE a windowsová i linuxová verze OpenOffice 1.0.1 CZ + mnoho dalších nástrojů

Více

počítače Nejrychlejší herní 8 supervýkonných bsah CD Otestovali jsme počítačových sestav

počítače Nejrychlejší herní 8 supervýkonných bsah CD Otestovali jsme počítačových sestav CD: zábava pro všechny špičková česká hra Fish Fillets ZDARMA! bsah CD Fish Fillets Originální česká logická hra, obsahuje 70 úrovní hry! Mnoho hezkých obrázků a animací, originální zvuky, vtipné komentáře,

Více

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na Kapitola 5 Tiskárny 5 Snad každý uživatel počítače chce své dokumenty, obrázky, fotografie vidět vytisknuté na papíře. Je to přece tak jednoduché stiskneme tlačítko na panelu nástrojů a z tiskárny ihned

Více

Čtrnáct dní. Bezpečnost 58 Diskety, CD, a pak už nic? 58 Nebezpečí formátů 60 Jaký význam má antivir? 64

Čtrnáct dní. Bezpečnost 58 Diskety, CD, a pak už nic? 58 Nebezpečí formátů 60 Jaký význam má antivir? 64 Čtrnáct dní Po loňském úžasném pátém místě v soutěži Magazín roku 1999 jsme ani nedoufali v podobný úspěch. Nakonec: hodnotí se zejména nárůst, a když už je člověk jednou nahoře, roste se mu hůř. Ale díky

Více

LÉTO S DIGITÁLEM. základních desek. Velký srovnávací test. Jak nejlépe a nejlevněji vyfotit, upravit a nechat udělat fotky 13-14/04

LÉTO S DIGITÁLEM. základních desek. Velký srovnávací test. Jak nejlépe a nejlevněji vyfotit, upravit a nechat udělat fotky 13-14/04 DVD Přes 4,5 GB nejlepších her a nástrojů pro tvorbu webu ZDARMA! srozumitelný počítačový čtrnáctideník vychází 1. července 2004, ročník XI 13-14/04 Celkem 62 testů! Luxusní kreditka přehrávač Creative

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Informační a komunikační technologie O1.

Informační a komunikační technologie O1. Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1 Obsah : ÚVOD... 3 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny... 3 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů...

Více

cenový přehled: digitální fotoaparáty malý nebo ještě menší? 11 praktické zkušenosti se SIM Toolkitem ve jménu energie digitální fotografie

cenový přehled: digitální fotoaparáty malý nebo ještě menší? 11 praktické zkušenosti se SIM Toolkitem ve jménu energie digitální fotografie http://mobility.cpress.cz samostatně neprodejné vyšlo 15. 3. 1999 Průvodce uživatele mobilních zařízení číslo 3 ročník 1 cenový přehled: digitální fotoaparáty 8 parametry a ceny digitálních fotoaparátů

Více

proti kopírování Nebezpečná ochrana Domácí NAS disky Odstranění hardwarových brzd Dálkově ovládaný počítač VLASTNÍ DATA POD KONTROLOU

proti kopírování Nebezpečná ochrana Domácí NAS disky Odstranění hardwarových brzd Dálkově ovládaný počítač VLASTNÍ DATA POD KONTROLOU TuneUp Utilities 2014 na půl roku zdarma PROSINEC DECEMBER 12/2013 SOFTWARE * FILMY * HRY Agresivní ochrana autorských práv nadělá uživatelům spoustu škody Plné verze na DVD Nezničitelná data Android překonává

Více

Nepostradatelné nástroje pro úpravu videa a CorelDRAW 12

Nepostradatelné nástroje pro úpravu videa a CorelDRAW 12 CD Vyhrajte zájezd na Bali Nepostradatelné nástroje pro úpravu videa a CorelDRAW 12 srozumitelný počítačový čtrnáctideník vychází 3. června 2004, ročník XI 11/04 Celkem 37 testů! V epicentru zvuků Creative

Více

Sbírka prohlížečů internetu, hry a vylepšení Windows ZDARMA!

Sbírka prohlížečů internetu, hry a vylepšení Windows ZDARMA! CD Sbírka prohlížečů internetu, hry a vylepšení Windows ZDARMA! srozumitelný počítačový čtrnáctideník vychází 23. září 2004, ročník XI 18/04 Celkem 55 testů! Televize na cestách notebook Asus W1742Na 24

Více

AUTA. Fantastické přístroje. do vašeho 86. Češi zlomili šifru: Vyhrajte fo ák, LCD monitor nebo notebook

AUTA. Fantastické přístroje. do vašeho 86. Češi zlomili šifru: Vyhrajte fo ák, LCD monitor nebo notebook CD: To nejlepší pro váš počítač i pro řízení vaší firmy Vyhrajte fo ák, LCD monitor nebo notebook květen 2003, číslo 5, ročník XIV cena 89 Kč / 129 Sk Češi zlomili šifru: vykradou nám hackeři účty? 112

Více

www.já.cz nejlepších grafických programů + hospodská hra ZDARMA! 18/03 vychází 18. září 2003, ročník X Modrý zub v kapse Poctivých pět mega

www.já.cz nejlepších grafických programů + hospodská hra ZDARMA! 18/03 vychází 18. září 2003, ročník X Modrý zub v kapse Poctivých pět mega CD: 19 nejlepších grafických programů + hospodská hra ZDARMA! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník 18/03 vychází 18. září 2003, ročník X TESTOVALI JSME Modrý zub v kapse adaptér Bluetooth D-Link DBT-120

Více