Ultimate Sabre 1163 US JET FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ultimate Sabre 1163 US JET FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT"

Transkript

1 Ultimate Sabre 1163 US JET FIGHTER 1:4 SCALE PLASTIC KIT intro Every era has its icons, and for aviation of the early fifties, those were without a doubt, the American F-6 Sabre and the Soviet MiG-15, clashing over the Korean peninsula during the Korean War. The genesis of the F-6 Sabre evolution was a step-by-step approach in the interest of improving performance and flying characteristics. Thus, the early F-6F Sabre was generally an F-6E with a more powerful J-47GE-27 engine. With more power, the F-6F was now almost the equal to the MiG-15 in rate of climb while being some 30 mph (4 km/h) faster. Apart from a lower service ceiling, another weak point that remained with the early F variants was that they were unable to outmaneuver the MiG-15 at combat altitudes of over 40,000 ft (12,200 m). Ultimately, this was solved with a new wing. Work on the new F-6F Sabre began on 31st July 1950, and, after successful tests, a contract for the first 109 F-6Fs was approved on the 11th of April, Because of technical problems with the new power unit, the first planes did not make it into service until December, Apart from the more powerful engine, the F-6F introduced a standard flat windscreen and a simpler, but more reliable A-4 gunsight with a gun camera. The strengthened wing was another improvement, so that drop tanks and bombs of up to 1,000 lb could be carried, beginning with the F-6F-5. Starting with the F-6F-25 and F-30 versions, a second pair of underwing pylons was added, solving another problem. When bombs were carried on the two existing pylons, no drop tanks could be fitted and the combat radius was as small as 50 miles. Therefore, another pair of underwing pylons helped substantially, as it allowed for carriage of both bombs and drop tanks. As a result, the combat radius for bombing missions rose to 56 miles, and the Sabre became a true fighter-bomber. The F-6F-25 and F-30 were basically the same aircraft, the F-25 being produced at a Columbus factory and the F-30 in Inglewood. They were, as stated previously, nearly equal to the MiG-15 in performance, with one exception - combat maneuverability. This weakness was adressed with the development of a new wing called the '6-3'. With it, the 'definitive Sabre' of the Korean War emerged. This new wing had the leading edge extended by 6 in (152 mm) at the root and 3 in (76 mm) at the wingtip and that s why it became known as the '6-3 wing'. The wing area increased from 27.9 sq ft (26.7 m2) to sq ft (2.12 m2). Automatic slats on the leading edge were deleted and, in order to optimise airflow over the wing, a 5 in (127 mm) high wing fence was installed on the leading edge at 70 per cent span. With the new wing, the maximum speed of the Sabre increased from 6 mph (1106 km/h) to 695 mph (111 km/h) at sea level and from 604 mph (972 km/h) to 60 mph (97 km/h) at 35,000 ft (10 6 m). Of greater importance was the improvement in maneuverability at high altitudes and Mach numbers. The new wing effectively enabled Sabre pilots to keep inside the MiG-15 in a dogfight. The only major drawback of the 6-3 wing was an increase of stall speed from 12 mph (205 km/h) to 144 mph (231 km/h). The first fifty conversion kits for modification of existing F-6Fs in Korea to the 6-3 standard were shipped in September, 1952, and pilots soon discovered its advantage. All the F-6Fs were upgraded with the new wing shortly afterwards and starting with production numbers (171st produced F-6F-25) and (200th produced F-6F-30), all new aircraft were delivered with the 6-3 wing. Later on, some of the aircraft received the wing from the F-6F-40, which sported the automatic slat on the leading edge of 6-3 wing and the wingspan was lengthened by 12 in (305 mm). Because of this development, it is possible to spot the same aircraft with any of these wing configurations during different stages of its service life. úvodem Každá doba má své ikony a pro letectví padesátých let jsou jimi nepochybně americký F-6 Sabre a sovětský MiG-15, které se střetávaly v soubojích nad korejským poloostrovem. Geneze vývoje F-6 Sabre se ubírala směrem evolučního zvyšování výkonů a vylepšování letových vlastností prvního provedení F-6A. Tudíž i verze F-6F Sabre byla v zásadě F-6E, ovšem s výkonnější pohonnou jednotkou J-47GE-27. Díky ní se Sabre téměř dokázal vyrovnat MiGu-15 ve stoupavosti a mírně jej předčil v maximální rychlosti (o 4 km/h). Kromě menšího dostupu však i nadále zaostával za svým protivníkem v manévrovatelnosti na bojových výškách, tedy nad hranicí m. Ale i tento problém se v průběhu výroby F-6F podařilo vyřešit. Práce na vývoji verze F-6F byly zahájeny 31. července 1950, kontrakt na sériovou výrobu prvních 190 kusů F-6F-1 byl podepsán 11. dubna 1951, první stroje se však kvůli problémům s novým motorem dostaly k jednotkám až v prosinci Kromě silnějšího motoru dostala verze F-6F-1 standardně plochý čelní štítek kabiny, či zjednodušený a na údržbu jednodušší zaměřovač A-4 s fotokulometem. Další změnou byla zesílená konstrukce křídla, díky které mohl Sabre nosit pumy o hmotnosti až 453 kg. Pozdější verze F-6F-25 a F-30 navíc dostaly další dvojici závěsníků pro umístění přídavných nádrží. Pokud totiž byly na dvou existujících závěsnících podvěšeny bomby, nebylo kam podvěsit přídavné nádrže a bojový dolet pak činil pouhých 0 km. Dvojice přidaných závěsníků tedy pomohla zásadním způsobem problém řešit, protože Sabre mohl nyní nést jak bomby, tak přídavné nádrže a jeho bojový dolet pro bombardovací mise se zvýšil na 914 km. Ze Sabru se tak stal plnohodnotný stíhací bombardér. Sabre F-6F-25 a F-30 byly v zásadě shodné verze s tím, že jako F-25 se označovaly stroje vyrobené v továrně v Columbusu, zatímco F-30 byly vyráběny v Inglewoodu. Tyto verze se MiGu-15 po stránce výkonů téměř vyrovnaly, ovšem s výjimkou zmíněné manévrovatelnosti na bojové výšce, kde i nadále zaostávaly. Tento problém byl vyřešen díky křídlu neoficiálně označenému 6-3. Tak vznikl definitivní Sabre korejské války. U nového křídla byla zvětšena hloubka profilu prodloužením náběžné hrany o šest palců (152 mm) u kořene a o tři palce (76 mm) u koncového oblouku. 2 2 Odtud neoficiální označení 6-3. Plocha křídla narostla z 26,7 m na 2,12 m. Automatické sloty byly odstraněny a v zájmu optimalizace obtékání křídla byl v 70 procentech rozpětí instalován na náběžné hraně aerodynamický plůtek vysoký 127 mm. S novým křídlem se maximální rychlost zvýšila z 1106 km/h na 111 km/h u hladiny moře a z 972 km/h na 97 km/h ve výšce 10 6 m. Důležitější než rychlost však bylo zlepšení manévrovatelnosti na velkých výškách a Machových číslech. Nové křídlo znamenalo pro piloty F-6F možnost udržet se uvnitř zatáčky MiGu-15 v manévrových soubojích. Jediným negativem nového křídla bylo zvýšení pádové rychlosti z 205 km/h na 231 km/h. Prvních padesát konverzních setů pro modifikaci F-6F v Koreji na standard 6-3 bylo zasláno v prosinci 1952 a piloti brzy zjistili, jaké jsou výhody nové úpravy. Křídlem 6-3 byly postupně vybaveny prakticky všechny již vyrobené F-6F nasazené v Koreji, nejen stroje F-6F-30 a F-25. Další stroje verzí F-25 a F-30 již dostávaly nové křídlo již ve výrobě. V případě verze F-6F-25 od výrobního čísla (171. vyrobený stroj) a v případě verze F-6F-30 od (200. vyrobený stroj). Ještě později dostaly některé stroje křídlo z verze F-6F-40, které si zachovalo zvětšenou hloubku křídla 6-3, ale dostalo zpět automatické sloty a navíc bylo prodlouženo o 305 mm. Díky tomuto vývoji je možno jeden a tentýž Sabre verzí F-25 nebo F-30 zastihnout v různých fázích služby s kterýmkoli ze tří použitých typů křídla NAV1

2 ATTENTION UPOZORNĚNÍ ACHTUNG ATTENTION INSTRUCTION SIGNS INSTR. SYMBOLY INSTRUKTION SINNBILDEN SYMBOLES OPTIONAL VOLBA BEND OHNOUT OPEN HOLE VYVRTAT OTVOR SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ REMOVE ODŘÍZNOUT REVERSE SIDE OTOČIT APPLY EDUARD MASK AND PAINT POUŽÍT EDUARD MASK NABARVIT PARTS DÍLY TEILE PIECES PLASTIC PARTS A> B> E> F> J> 2 pcs. T> G> L> 2 pcs. Q> S> RP - RESIN PARTS N> 2 pcs. PE - PHOTO ETCHED DETAIL PARTS R7 R11 R R9 R10 R12 R13 2 pcs. R14 COLOURS BARVY FARBEN PEINTURE GSi Creos (GUNZE) AQUEOUS Mr.COLOR AQUEOUS Mr.COLOR H 53 C13 NEUTRAL H 6 C6 GREEN H 5 C27 INTERIOR GREEN H 77 C137 TIRE BLACK H 11 C62 FLAT WHITE H 90 C47 CLEAR RED H 92 C49 CLEAR ORANGE H 13 C15 RED H 94 C13 CLEAR GREEN H 15 C65 BLUE H 27 C44 TAN H 329 C329 YELLOW H 47 C41 RED BROWN Mr.METAL COLOR 2 H 51 C11 LIGHT GULL MC213 STAINLESS

3 A14 PE PE12 - MARKING B PE15 - MARKING B A11 PE25 PE19 PE31 PE12 PE13 PE21 A11 PE36 PE4 A PE26 PE3 A1 PE23 A11 PE24 B PE23 - MARKING PE35 PE31 A A23 - MARKING B PE20 2 pcs. PE1 PE2 PE2 - MARKING B A22 G5 A11 G1 A22 G2 H 53 C13 NEUTR. B17 PE50 2 pcs. B C B17 H 5 C27 INT. GREEN H 13 C15 RED G3 G4 G6 3

4 B4 - MARKING B H 5 C27 INT. GREEN B4 H 6 C6 GREEN PE11 PE14 PE14 - MARKINGS B - E B4 PE10 H 5 C27 INT. GREEN A20 C H 5 C27 INT. GREEN B weight - MARKING B A1 H 13 C15 RED A1 A1 H 6 C6 GREEN E2 H 5 C27 INT. GREEN PE1 E1 PE11 PE9 B16 H 92 C49 CLEAR GREEN F1 B15 B3 4 H 92 C49 CLEAR ED

5 R B13 H 77 C137 TIRE BLACK B11 B14 B2 B9 A3 H 77 C137 TIRE BLACK S2 A21 S2 B12 B1 H 77 C137 TIRE BLACK H 77 C137 TIRE BLACK J4 J3 L J3 J4 A2 B10 D L B B7 N2 N3 J1 J1 R H 5 C27 INT. GREEN N1 H 11 C62 FLAT WHITE N3 E F Q4 L3 L1 L1 L4 PE49 Q3 Q6 Q5 L6 L4 L3 L5 L2 L5 PE49 L2 L6 5

6 Q2 F S4 H 92 C49 CLEAR ORANGE D D E Q1 G PE32 PE29 PE2 H PE30 J PE7 K PE29 PE5 RP10 PE2 PE2 PE2 PE6 RP H 329 C329 YELLOW RP10 H 329 C329 YELLOW RP7 - MARKING B PE4 RP14 PE52 RP9 PE51 PE39 PE3 J RP12 H 47 C41 RED BROWN RP13 RP11 H 47 C41 RED BROWN RP14 RP10 PE53 G PE27 RP13 H 47 C41 RED BROWN PE54 6 H

7 - 0,5 mm l - 10 mm wire PE55 PE22 PE47 PE40 PE5 wire - 0,5 mm l - 10 mm L - 0,5 mm l - 9 mm wire 2 pcs. - MARKING B PE56 PE33 PE37 PE34 PE57 T1 A15 H 92 C49 CLEAR ORANGE S3 PE46 A12 PE41 PE61 A15 PE42 PE59 PE60 - MARKING B PE44 PE45 PE43 - MARKING B PE16 S5 K A19 L S1 PE17 7

8 B6 H 13 C15 RED E4 B6 J2 A5 H 13 C15 RED A4 E3 J2 B5 E4 B5 A6 H 13 C15 RED 1163 J3 J4 LIQUID MASK LIQUID MASK B14 S2 S2 T1 S1

9 A F-6F-30, Maj. John H. Glenn, 25th FIS/51st FIW; Suwon Air Base (K-13), Korea 1953 Sabre of the first American astronaut to orbit the Earth. John Glenn flew his second Korean combat tour under an interservice exchange program between the US Marines and the USAF, thus changing from a VMF-311 F9F Panther to a 25th FIS Sabre. He flew this aircraft with the famous 'Mig Mad Marine' inscription, shooting down two of his three MiGs, finishing this tour with 27 missions flown. STAINLESS MC213 H YELLOW H BLACK H12 33 WHITE H11 62 TAN H27 44 H

10 B F-6F-30, FU-50, 390th FBS, Alexandria AFB, Louisiana, USA, 1955 This Sabre served with the 390th Fighter Bomber Squadron of the 366th Fighter Bomber Wing, 50th Fighter Bomber Group. It was assigned to the 450th FIS/322th FIG in 1955, later stationed at AMARC (Aerospace Maintenance and Regeneration Center) known as the 'Aircraft Boneyard'. From there, this plane was handed over to the Philippine Air Force. The 366th FBW currently flies F-15s and bears the nickname 'Gunfighters' from the time of the Vietnam War. STAINLESS 10 MC213 H BLACK H12 33 H51 11 BLUE H15 65 WHITE H11 62

11 C F-6F-30, 67th FBS, 1th FBG, Maj. James P. Hagerstrom, Osan-ni Air Base (K-55), Korea 1953 The Sabre of two war ace James P. Hagerstrom sported the name 'Mig Poison' and a drawing of a skull on the left side. Hagerstrom was the sole pilot of 1th FBG with ace status in Korea. He got the first two of his.5 kills with the 334th and 335th FIS during November and December He was transferred to the 67th FBS to help with the transition from propellor driven P-3s to the F-6. Here, he recorded 6.5 victories flying this Sabre. The plane was destroyed, crashing near Chia-Yi base on Formosa on the 2th of January, H ČESKOU VERZI TEXTU NALEZNETE NA H H H STAINLESS MC213 H YELLOW H BLACK H12 33 H51 11 RED H13 15 WHITE H

12 D F-6F-30, Lt. Ken Ewing, 336th FIS "Rocketeers", 4th FIG, Kimpo Air Base (K-14), Korea 1954 This Sabre initially served with the 640th MSG (Maintenace Servicing Group), later being sent to Korea, where it flew with the 336th FIS of the 4th FIG until Pilot Lt. Ken Ewing named the plane 'Dreaded Gomboo' on 'his' side of the aircraft, while Crew Chief Walter Yocum named the Sabre on the other side 'Sweet Rose', after his fiancée, whom he later married. After the Korean War this Sabre was transferred to the Taiwan Air Force. H ČESKOU VERZI TEXTU NALEZNETE NA H H H STAINLESS 12 MC213 H YELLOW H BLACK H12 33 H51 11 BLUE H15 65

13 E F-6F-25, FU-361, 435th FBS, Detroit AFB, Michigan, USA 1952 You can find this Sabre on display at Shizuhama Air Base. Shizuhama is the smallest Japanese military airfield and serves as a pilot training base. That is an interesting coincidence, because the 435th Squadron, where this Sabre was assigned, has served as a training unit from 199 flying T-3 Talons. Reflecting the glory fighting days is a squadron badge with an eagle firing 0.50 machine gun from under its wing. This Sabre was sent to Japan with a changed serial number, instead of the original H ČESKOU VERZI TEXTU NALEZNETE NA H H H STAINLESS MC213 H H51 11 BLACK H12 33 RED H

14 PUSH EMERGENCE CANOPY RELEASE Ultimate Sabre STENCILING POSITIONS AMMUNITION ANT. CABLE DISCONNECT DOOR GUNSIGHT & RADAR HYD. BRAKE CYL. GYROSYN COMPASS AMPLIFIRE TOROUE BOLT TO IGO 190 INCH POUNDS WARNING FUEL VENT CONNECTION HOST RADIO PRESSURE SPARK PLUG FUEL LEVEL STIC STOP CONTROL VALVE TRANSMITTER DOOR INSIDE INSIDE FOR ENGINE ISLAND ENGINE CONTROL HAND GRIP SERVICE THIS AIRCRAFT FUEL VENT WITH GRADE JP-4 FUEL INSPECT GROUND HERE FIRST-FILL FWD. FUS. & NO STEP FUEL CENTER WING CELL FILER SECOND FILL OUTER WING CELLS CANOPY 196 U.S. LAST -FILL AFT FUS CELL GALS CAUTION DO NOT OVERFLOW CLOSED OPEN EXT. PWR. RECPT. 24 VOLT D.C. USE DOT RECPT. FOR ENG START USE NO.I FOR GRND CHECK WHEN ONLY ONE RECPT. REOURED GUN GUN CHARGER BATERY LOCATION KICK AMMUNITION LOADING HOOK IN NOSE RADAR COMPARTMENT STEP CABIN PRESSURE CHECK INSIDE FUEL FILTER THRU LH. WHEEL WELL COCKPIT DRAIN PLUG CAUTION DISCONNET ELECTRICAL DATE CASE WRNG BEFORE REMOVING REAR SECTION TOROUE BOLT TO ALT. HYD. FLIGHT CONT SYS IGO 190 INCH POUNDS PUMP ENGINE REMOVAL DISC JACK PER T.O. IF -6F -2 LOWER DOOR FOR STEP EXPENDED AMMUNITION ALTERNATE HYDRAULIC FLIGHT CONTROL SYSTEM COMPENSATOR FLUID LEVEL INDICATOR INSIDE 154 COCKPIT DRAIN PLUG STAB TRP1 BEWARE OF BLAST 26 ANTENA FINSH PLASTICAREA ONLY WITH PAINT PER SPEC AN-L & OIL GUNSIGHT & RADAR TOROUE BOLT TO IGO 190 INCH POUNDS SPARK PLUG DOOR AND ENGINE DUCT DISCONNECT NORMAL HYDRAULIC FLIGHT HYDRAULIC CONTROL SYSTEM COMPENSATOR TEST STAND CONNECTION FILER AND HYDRAULIC RESERVOIR STIP FOR FUEL LEVEL TRANSMITTER FWD ENGINE SUPPORT FIRE DETECTOR RELAY L. A. B. S. USE OIL PER SPEC FOR GYROSYN COMPASS MIL -O-GO1 OIL TANK SUPP DRAN GRADE I00I OR I0I0 ENGINE ISLANDS SERVICE THIS AIRCRAFT WITH GRADE JP-4 FUEL GROUND FUEL HERE FILER 196 U.S. OIL COOLER WATER DRAIN GALS THRU R.H. WHEEL WELL FLUID LEVEL FIRST-FILL FWD. FUS. & INDICATOR INSIDE CENTER WING CELL SECOND FILL OUTER WING CELLS CABIN PRESSURE CHECK INSIDE LAST -FILL AFT FUS CELL CAUTION DO NOT OVERFLOW CAUTION DISCONNECT ELECTRICAL WRNG BEFORE REMOVING REAR SECTION TOROUE BOLT TO IGO 190 INCH POUNDS JACK PER T.O. IF -6F -2 CANOPY OPEN CLOSE GUN GUN CHARGER KICK AMMUNITION LOADING DOORS STEP EXPENDED AMMUNITION GUN CHARGER AMMUNITION LOWER DOOR FOR STEP NOSE GEAR EMERG. PUSH TO RESET OXYGEN FILER INSIDE GUN CHARGE AIR COMRESSOR COMRESSOR OIL RESERVOIR TO AIR BOTTLE EMERGENCY NOSE GEAR FILLER VALVE SELECTOR PRESSURE VALVE RESET OIL DIP PUSH 141 ANTENA FINSH PLASTICAREA ONLY WITH PAINT PER SPEC AN-L-20 STAB TRP1 BEWARE OF BLAST HAND GRIP NO STEP AMMUNITION LOWER DOOR FOR STEP TRUNNON PIN AUX LANDING GEAR

15 GROUND HERE FUEL FILER G7 U.S. GALS NO STEP STUD SLOT VERTICAL WHEN LOCKED TANK STAB. CONTROL S NO STEP STUD SLOT VERTICAL WHEN LOCKED FUEL FILER G7 U.S. GALS GROUND HERE DROP TANK PRESSURE CONNECTION DROP TANK FUEL CONNECTION DROP TANK RELEASE Ultimate Sabre STENCILING POSITIONS SERVICE THIS AIRCRAFT WITH GRADE JP-4 FUEL SERVICE THIS AIRCRAFT WITH GRADE JP-4 FUEL FIRST-FILL FWD. FUS. & CENTER WING CELL SECOND FILL OUTER WING CELLS LAST -FILL AFT FUS CELL CAUTION DO NOT OVERFLOW FIRST-FILL FWD. FUS. & CENTER WING CELL SECOND FILL OUTER WING CELLS LAST -FILL AFT FUS CELL CAUTION DO NOT OVERFLOW NO STEP NO STEP ALL CONTROL DO NOT SET AILERON OF FABRIC SEAL DO NOT SET AILERON OF FABRIC SEAL ALL CONTROL HORIZONTAL STABILIZER ACTRATOR S ELEVATOR HYDRAULIC BOOST RESERVOIR S DO NOT SET AILERON ON FABRIC SEAL DO NOT SET AILERON ON FABRIC SEAL BOMB & SWAY BRACE BOMB & TANK SWAY BRACE DROP TANK PRESSURE CONNECTION DROP TANK FUEL CONNECTION DROP TANK RELEASE EXPENDED AMMUNITION CAUTION- INSTALL ALL INTERNAL PANELS PRORTO CLOSING THE DOOR ELECT CONN CMERA ELECT CONN CMERA EXPENDED AMMUNITION CAUTION- INSTALL ALL INTERNAL PANELS PRORTO CLOSING THE DOOR EDUARD M.A Printed in Czech Republic

16 RELATED PRODUCTS 4 63 F-6F-30 upgrade set A1 B F-6F wheels 16

Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL

Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL /2 49 095 eduard Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL detail set for /48 kits sada detailù pro stavebnice /48 49 095 ORIGINAL KIT PARTS PÙVODNÍ DÍLY STAVEBNICE 4 sets PHOTO-ETCHED PARTS LEPTANÉ DÍLY

Více

MiG-21MF 4425 SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ NOTCH ZÁØEZ 4425 A OLIVE DRAB NEUTRAL GRAY AIRCRAFT GRAY C16 IJN GREEN

MiG-21MF 4425 SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ NOTCH ZÁØEZ 4425 A OLIVE DRAB NEUTRAL GRAY AIRCRAFT GRAY C16 IJN GREEN MiG-MF 5 SOVIET SUPERSONIC FIGHTER : SCALE PLASTIC KIT ATTENTION UPOZORNÌNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame

Více

Avro Manchester Avro Manchester Technical Specifications: Technické údaje:

Avro Manchester Avro Manchester Technical Specifications: Technické údaje: Avro Manchester The Avro 679 Manchester was designed in the mid 1930's to meet the British Air Ministry Speci fication P.13/36. This design called for a twin- engined bomber using the new Rolls Royce Vulture

Více

#7039. Fokker Dr.I 1/72 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WWI FIGHTER. ProfiPACK

#7039. Fokker Dr.I 1/72 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WWI FIGHTER. ProfiPACK Fokker Dr.I GERMAN WWI FIGHTER 1/72 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK #7039 INTRO At the time, Fokker had been preparing a fighter biplane for the Austro-Hungarian air force in the form of the V.4. In response

Více

Československé patnáctky 4441

Československé patnáctky 4441 Československé patnáctky SOVIET FIGHTER :SCALE PLASTIC KIT DUAL COMBO! úvodem MiG- se zapsal do historie československého letectví nesmazatelným písmem. Nebyl sice prvním proudovým letounem ve výzbroji

Více

BEST BRASS RESIN AROUND!

BEST BRASS RESIN AROUND! 648 228 F-4J cockpit 648 228 F-4J cockpit For Academy kit pro stavebnici Academy For Academy kit pro stavebnici Academy R3 2pcs. 1/48 scale R2 2pcs. 2pcs. R5 2pcs. R4 2pcs. R7 R8 0 R9 1 3 5 2 8 R24 6 4

Více

#4434. MF / MiG-21 in Czechoslovak service 1/144 SCALE PLASTIC KIT SOVIET SUPERSONIC FIGHTER ÚVODEM

#4434. MF / MiG-21 in Czechoslovak service 1/144 SCALE PLASTIC KIT SOVIET SUPERSONIC FIGHTER ÚVODEM MF / MiG-21 in Czechoslovak service SOVIET SUPERSONIC FIGHTER 1/144 SCALE PLASTIC KIT ÚVODEM #4434 MiG-21 byl další konstrukcí kanceláře Mikojan-Gurjevič, která se zařadila do výzbroje Sovětského svazu,

Více

První doma 1189. La-5FN. La-7. Československé lavočky 1:48 SCALE PLASTIC KIT

První doma 1189. La-5FN. La-7. Československé lavočky 1:48 SCALE PLASTIC KIT První doma 89 Československé lavočky :8 SCALE PLASTIC KIT La-FN Za předchůdce La- je považován stíhací letoun LaGG-. Tato stíhačka z konstrukční kanceláře vedené trojicí Lavočkin, Gorbunov, Gudkov se do

Více

#8068. He 280 1/48 SCALE PLASTIC KIT. ProfiPACK GERMAN WWII EXPERIMENTAL FIGHTER

#8068. He 280 1/48 SCALE PLASTIC KIT. ProfiPACK GERMAN WWII EXPERIMENTAL FIGHTER He 280 GERMAN WWII EXPERIMENTAL FIGHTER 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK #8068 INTRO Heinkel He 280 was the worlds first jet fighter. It was a single seat, double engined jet fighter, with nose type landing

Více

Avia B.534 IV.serie 70102

Avia B.534 IV.serie 70102 Avia B.534 IV.serie 70102 CZECHOSLOVAK WWII AIRCRAFT 1:72 SCALE PLASTIC KIT úvodem Avia B.534 vznikla v roce 1934 vývojem základního typu B.34. Z této konstrukce, která byla vyrobena v malé sérii pro československé

Více

JX 069. F-100D Super Sabre 1/32. eduard. The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT 1/1 JX 069

JX 069. F-100D Super Sabre 1/32. eduard. The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT 1/1 JX 069 1/1 JX 069 eduard JX 069 F-100D Super Sabre 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT Q2 Q2 LIQUID MASK Q2 Q1 Q1 EDUARD M.A. 2007 www.eduard.com Made in Czech

Více

B-17 Flying Fortress landing flaps

B-17 Flying Fortress landing flaps 1/2 72 458 B-17 Flying Fortress landing flaps 1/72 scale detail set for Academy kits sada detailů pro modely 1/72 Academy eduard 72 458 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT

Více

Bristol Fighter :48 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWI FIGHTER

Bristol Fighter :48 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWI FIGHTER Bristol Fighter 87 BRITISH WWI FIGHTER :48 SCALE PLASTIC KIT intro The Bristol F.B Fighter, a British two-seat biplane fighter and reconnaissance aircraft, had its roots in Frank Barnwell s design studies,

Více

B-17 seatbelts. 2 sets. 4 sets Kit part 29, Kit part sets 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 3, 4 1, 3, 4 PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANÌNÍ

B-17 seatbelts. 2 sets. 4 sets Kit part 29, Kit part sets 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 3, 4 1, 3, 4 PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANÌNÍ / 7 09 B-7 seatbelts /7 scale detail set for Revell kit sada detailù pro model /7 Revell eduard 7 09 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PØED SLEPENÍM SYMETRICAL ASSEMBLY

Více

B-17 surface panels S.A.

B-17 surface panels S.A. 1/3 72 537 B-17 surface panels S.A. 1/72 scale detail set for REVELL kit sada detailù pro model 1/72 REVELL eduard 72 537 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PØED SLEPENÍM

Více

Boulton Paul Balliol T.2

Boulton Paul Balliol T.2 Boulton Paul Balliol T.2 Britské Air Ministry vydalo po druhé světové válce specifikace T.7/45 na třímístný pokračovací cvičný letoun, který by nahradil v systému výcviku RAF i FAA americké stroje Harvard

Více

1/72. Northrop N-3PB SH72299

1/72. Northrop N-3PB SH72299 SH72299 Northrop N-3PB 1/72 Norsko, obnovené jako samostatný stát v roce 1905 proklamovalo ihned při svém vzniku neutralitu. Zatímco první světové válce se díky neutralitě vyhlo, během druhé světové války

Více

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. -

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. - 742 SpitfireMk.VI 1/72 A> 70120 A PLASTICPARTS B> 70120 B C> 70120 C D> F> E> 70120 D 70120 E GUNZE 70120 F H4 C4 YELLOW H12 H13 C3 FLAT RED H33 C81 RUSSET H51 C11 LIGHT GULL GRAY H71 C21 MIDDLE STONE

Více

#8068. He 280 1/48 SCALE PLASTIC KIT. ProfiPACK GERMAN WWII EXPERIMENTAL FIGHTER

#8068. He 280 1/48 SCALE PLASTIC KIT. ProfiPACK GERMAN WWII EXPERIMENTAL FIGHTER He 280 GERMAN WWII EXPERIMENTAL FIGHTER 1/48 SALE PLASTI KIT ProfiPAK #8068 INTRO Heinkel He 280 was the worlds first jet fighter. It was a single seat, double engined jet fighter, with nose type landing

Více

II. III. IV. P-38L Lightning interior set. eduard. - 0,5mm l - 0,8mm plastic. 5 4 pcs. 9 2 pcs. 3 pcs pcs. 118 F28

II. III. IV. P-38L Lightning interior set. eduard. - 0,5mm l - 0,8mm plastic. 5 4 pcs. 9 2 pcs. 3 pcs pcs. 118 F28 1/ 32 5 P-38L Lightning interior set 1/32 scale detail set for Trumpeter kit 0222 sada detailù pro model 1/32 Trumpeter 0222 eduard 32 5 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT

Více

JX 070. P-47D-20 Thunderbolt 1/32. eduard. 3x X14. 6x X6. The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT

JX 070. P-47D-20 Thunderbolt 1/32. eduard. 3x X14. 6x X6. The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT 1/1 JX 070 eduard JX 070 P-47D-20 Thunderbolt 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT 3x X14 6x X6 Y1 Y1 Y2 Y2 Y1 Y1 Y2 Y2 EDUARD M.A. 2007 www.eduard.com

Více

SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ PLASTIC PARTS 3000 B F> 3000 E MISSION MODELS PAINTS FLAT WHITE AQUEOUS H308 RLM63 GRAY MMP-047

SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ PLASTIC PARTS 3000 B F> 3000 E MISSION MODELS PAINTS FLAT WHITE AQUEOUS H308 RLM63 GRAY MMP-047 ATTENTION UPOZORNĚNÍ INSTRUCTION SIGNS BEND OHNOUT OPTIONAL VOLBA INSTR. SYMBOLY SAND BROUSIT PARTS ACHTUNG INSTRUKTION SINNBILDEN SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ OPEN HOLE VYVRTAT OTVOR DÍLY A>

Více

Avia B.534 III.serie

Avia B.534 III.serie Avia B.534 III.serie 70101 CZECHOSLOVAK BIPLANE FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT úvodem Avia B.534 vznikla v roce 1934 vývojem základního typu B.34. Z této konstrukce, která byla vyrobena v malé sérii pro

Více

EX 252. eduard F-16C Block 25 Fighting Falcon 1/48. Tamiya. scale 1/48 KIT R10, R11 J11 INTERIOR COLOR BARVA INTERIÉRU RUBBER COLOR BARVA GUMY MASCOL

EX 252. eduard F-16C Block 25 Fighting Falcon 1/48. Tamiya. scale 1/48 KIT R10, R11 J11 INTERIOR COLOR BARVA INTERIÉRU RUBBER COLOR BARVA GUMY MASCOL 1/2 EX 252 eduard F-16C Block 25 Fighting Falcon 1/48 EX 252 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Tamiya scale 1/48 KIT R10, R11 J11 R9 LIQUID MASK MASCOL 1.) 2.) N2 3.) INTERIOR

Více

B-24J cockpit interior S.A.

B-24J cockpit interior S.A. 1/3 49 441 B-24J cockpit interior S.A. 1/48 scale detail set for Revell/Monogram kit sada detailů pro model 1/48 Revell/Monogram eduard 49 441 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS

Více

Remove Before Flight

Remove Before Flight 1/1 32 501 Remove Before Flight 1/32 scale detail set sada detailù 1/32 2 pcs 32 501 SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁ REMOVE ODSTRANIT BEND OHNOUT REPLACE NAHRADIT GRIND OBROUSIT OPTION VOLBA DRILL

Více

EX 292 F-111A 1/48 LIQUID MASK. The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT EX 292 1/1

EX 292 F-111A 1/48 LIQUID MASK. The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT EX 292 1/1 1/1 eduard EX 292 F-111A 1/48 EX 292 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT P3 P1 P1 P4 P2 P2 P1 P2 P3 P4 P3 P4 P1 P2 LIQUID MASK P3 P3 P4 P4 EDUARD M.A. 2010

Více

#8079. X-1 Mach Buster 1/48 SCALE PLASTIC KIT US SUPERSONIC X-PLANE. ProfiPACK INTRO ÚVODEM

#8079. X-1 Mach Buster 1/48 SCALE PLASTIC KIT US SUPERSONIC X-PLANE. ProfiPACK INTRO ÚVODEM X-1 Mach Buster US SUPERSONIC X-PLANE 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK INTRO #8079 The X-1, built by the Buffalo based Bell Aircraft Corporation, came into being as a result of an initiative by the USAAF,

Více

F-15E Strike Eagle seat

F-15E Strike Eagle seat 1/1 49 410 F-1E Strike Eagle seat 1/48 scale detail set for ACADEMY kit sada detailů pro model 1/48 ACADEMY eduard 49 410 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM

Více

JX 075. P-47D-25 Thunderbolt 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the. eduard. Trumpeter scale 1/32 KIT X14 1/1 JX 075

JX 075. P-47D-25 Thunderbolt 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the. eduard. Trumpeter scale 1/32 KIT X14 1/1 JX 075 1/1 JX 075 eduard JX 075 P-47D-25 Thunderbolt 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT 3x X14 6x X6 Z3 LIQUID MASK Z4 EDUARD M.A. 2008 Made in Czech Republic

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 8412 1:48 MiG-21R PLASTIC PARTS A> C> D> 820 A 820 C 820 D eduard WEEKEND EDITION E> 2 pcs. 820 E F> 820 F G> 820 G SF - SUPER FABRIC H> P> 820 P R> 820 H 820 R C C5 Mr.COLOR WHITE RED YELLOW BLUE LIGHT

Více

Spitfire HF Mk.VIII PLASTIC PARTS 8280 G

Spitfire HF Mk.VIII PLASTIC PARTS 8280 G 84132 1/48 Spitfire HF Mk.VIII PLASTIC PARTS A> H> I> 8280 A 8280 H 8280 I F> G> 8280 F 8280 G GUNZE MISSION MODELS H4 C4-007 YELLOW H12 C33-047 H13 C3 - FLAT RED H33 C81-047 RUSSET H51 C11-03 LIGHT GULL

Více

EX 316. Tornado ADV 1/48 LIQUID MASK D29 D29 R1 R2 1.) 3.) 2.) The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT

EX 316. Tornado ADV 1/48 LIQUID MASK D29 D29 R1 R2 1.) 3.) 2.) The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT 1/1 eduard EX 16 Tornado ADV 1/48 EX 16 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT D8 D8 D4 D29 D29 D4 D D 1.) R2 R1 2.) LIQUID MASK.) R1 R2 EDUARD M.A. 2010 Made

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 8412 1:48 MiG-21R PLASTIC PARTS A> C> D> 820 A 820 C 820 D eduard WEEKEND EDITION E> 2 pcs. 820 E F> 820 F G> 820 G SF - SUPER FABRIC H> P> 820 P R> 820 H 820 R C C5 Mr.COLOR WHITE RED YELLOW BLUE LIGHT

Více

# Spitfire Mk.XVI Bubbletop 1/72 SCALE PLASTIC KIT BRITISH FIGHTER. ProfiPACK ÚVODEM

# Spitfire Mk.XVI Bubbletop 1/72 SCALE PLASTIC KIT BRITISH FIGHTER. ProfiPACK ÚVODEM Spitfire Mk.XVI Bubbletop BRITISH FIGHTER 1/72 SCALE PLASTIC KIT #70126 ProfiPACK ÚVODEM V září 1941 se na evropské obloze objevil dosud neznámý německý stíhací letoun poháněný hvězdicovým motorem. Nová

Více

MiG-21 MF accessories

MiG-21 MF accessories 1/2 48 703 MiG-21 MF accessories 1/48cale detail set for Eduard kit sada detailù pro model 1/48 Eduard eduard 48 703 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PØED SLEPENÍM

Více

EX 227. F/A-18A Hornet 1/48. eduard. 2Pcs C3+C4. C25 2Pcs. 2Pcs C24 C3+C4. 2Pcs. 2Pcs C3+C4. C25 2Pcs. 2Pcs C24 C3+C4. 2Pcs. Canopy MASCOL 1.) 2.

EX 227. F/A-18A Hornet 1/48. eduard. 2Pcs C3+C4. C25 2Pcs. 2Pcs C24 C3+C4. 2Pcs. 2Pcs C3+C4. C25 2Pcs. 2Pcs C24 C3+C4. 2Pcs. Canopy MASCOL 1.) 2. 1/2 EX 227 eduard EX 227 F/A-18A Hornet 1/48 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hobby Boss scale 1/48 KIT REFERENCES: Sqadron/Signal Publ.:Walk Around # 5518 - F-18 Hornet C3+C4

Více

#7039. Fokker Dr.I 1/72 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WWI FIGHTER. ProfiPACK

#7039. Fokker Dr.I 1/72 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WWI FIGHTER. ProfiPACK Fokker Dr.I GERMAN WWI FIGHTER 1/72 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK #7039 INTRO At the time, Fokker had been preparing a fighter biplane for the Austro-Hungarian air force in the form of the V.4. In response

Více

F/A-18E 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT

F/A-18E 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT 1/1 eduard JX 106 F/A-1E 1/32 JX 106 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Trumpeter scale 1/32 KIT 1.) R7 R7 S1 S1 2.) 3.) LIQUID MASK R7 S1 EDUARD M.A. 2010 Made in Czech Republic

Více

#8043. Roland C.II. GERMAN WWI RECONNAISSANCE AND BOMBER BIPLANE 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK

#8043. Roland C.II. GERMAN WWI RECONNAISSANCE AND BOMBER BIPLANE 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK Roland C.II GERMAN WWI RECONNAISSANCE AND BOMBER BIPLANE 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK #8043 INTRO When the new Roland C.II biplane reached the front lines in March 1916, they were the smallest, fastest

Více

#8043. Roland C.II. GERMAN WWI RECONNAISSANCE AND BOMBER BIPLANE 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK

#8043. Roland C.II. GERMAN WWI RECONNAISSANCE AND BOMBER BIPLANE 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK Roland C.II GERMAN WWI RECONNAISSANCE AND BOMBER BIPLANE 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK #8043 INTRO When the new Roland C.II biplane reached the front lines in March 1916, they were the smallest, fastest

Více

Bf 108 B> 5 4 GUNZE. Mr.METAL COLOR SM01 MMC-001 SUPER CHROME. Mr.COLOR METALLIC

Bf 108 B> 5 4 GUNZE. Mr.METAL COLOR SM01 MMC-001 SUPER CHROME. Mr.COLOR METALLIC Bf 108 8479 1/48 PLASTIC PARTS A> 3 B> 5 4 15 7 1 6 7 14 11 9 8 15 14 17 1 0 1 1 18 19 6 10 1 11 3 11 10 C> 1 6 7 3 4 8 9 10 10 14 11 15 17 18 19 1 0 19 3 D> 5 8 9 7 9 8 4 GUNZE H C H11 C6 H1 C33 H15 C65

Více

F-4N S.A. D22. ball pen 4. Film FILL TMELIT ORIGINAL KIT PARTS PÙVODNÍ DÍLY STAVEBNICE PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANÌNÍ

F-4N S.A. D22. ball pen 4. Film FILL TMELIT ORIGINAL KIT PARTS PÙVODNÍ DÍLY STAVEBNICE PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANÌNÍ /5 F-4N S.A. /48 scale detail set for Hasegawa kit sada detailù pro model /48 Hasegawa 49 54 eduard 49 54 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PØED SLEPENÍM SYMETRICAL

Více

EX 290. F-16I SUFA 1/48 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hasegawa scale 1/48 KIT LIQUID MASK D47 EX 290 1/1

EX 290. F-16I SUFA 1/48 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hasegawa scale 1/48 KIT LIQUID MASK D47 EX 290 1/1 1/1 eduard EX 290 F-16I SUFA 1/48 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Hasegawa scale 1/48 KIT D47 EX 290 U3 2x 2x U3 E1 LIQUID MASK E1 EDUARD M.A. 2009 Made in Czech Republic www.eduard.com

Více

Technical Specifications: Technické údaje:

Technical Specifications: Technické údaje: The Bell P-59 Airacomet was the first ever jet aircraft designed and built in the USA. Although the XP-59 designator had been used before (for the cancelled Bell Model 16), it was decided to add to the

Více

Avia B.534 IV.serie 70102

Avia B.534 IV.serie 70102 Avia B.534 IV.serie 70102 CZECHOSLOVAK WWII AIRCRAFT 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro The Avia B.534 was developed in 1934 as an extension of the B.34 fighter. In this incarnation, which was produced in small

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

MiG-15bis Bunny Racer EDUARD FIGHTER

MiG-15bis Bunny Racer EDUARD FIGHTER MiG-15bis Bunny Racer EDUARD FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT BFC 009 eduard intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist

Více

# Fw 190A-8 1/48 SCALE PLASTIC KIT. ProfiPACK ÚVODEM

# Fw 190A-8 1/48 SCALE PLASTIC KIT. ProfiPACK ÚVODEM Fw 190A-8 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK #82147 ÚVODEM Ve druhé polovině 2.světové války patřil Focke-Wulf Fw 190 různých verzí k tomu nejlepšímu, čím Luftwaffe disponovala. Stíhací verze Fw 190 představovaly

Více

Hanriot HD.2 PLASTIC PARTS. Mr.METAL COLOR METALLICS

Hanriot HD.2 PLASTIC PARTS. Mr.METAL COLOR METALLICS 8413 1/48 Hanriot HD.2 PLASTIC PARTS A> 3 B> 1 2 13 5 23 7 6 9 8 12 25 7 9 5 15 15 14 21 29 28 31 30 37 36 35 34 4 12 20 11 6 17 16 8 38 24 25 4 3 26 20 2 17 11 10 27 28 14 13 33 27 26 32 19 18 10 22 1

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 826 :8 MiG-2MF PLASTIC PARTS eduard WEEKEND EDITION PLASTIC PARTS A> B> C> D> E> 2 pcs. F> G> H> C C3 C C5 Mr.COLOR WHITE RED YELLOW BLUE LIGHT GRAY C3 NEUTRAL GRAY GREEN FLAT BLACK C3 SKY BLUE C7 CLEAR

Více

Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II

Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II 3715 GERMAN WWII HEAVY TANK 1:35 SCALE PLASTIC KIT intro The roots of the Tiger II can be traced back to 1942 when the development of a new heavy tank was launched. The new

Více

ATTENTION UPOZORNĚNÍ INSTRUCTION SIGNS BEND OHNOUT OPTIONAL VOLBA INSTR. SYMBOLY SAND BROUSIT PARTS ACHTUNG OPEN HOLE VYVRTAT OTVOR ATTENTION INSTRUKT

ATTENTION UPOZORNĚNÍ INSTRUCTION SIGNS BEND OHNOUT OPTIONAL VOLBA INSTR. SYMBOLY SAND BROUSIT PARTS ACHTUNG OPEN HOLE VYVRTAT OTVOR ATTENTION INSTRUKT ATTENTION UPOZORNĚNÍ INSTRUCTION SIGNS BEND OHNOUT OPTIONAL VOLBA INSTR. SYMBOLY SAND BROUSIT PARTS ACHTUNG OPEN HOLE VYVRTAT OTVOR ATTENTION INSTRUKTION SINNBILDEN SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ

Více

MiG-15bis :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem

MiG-15bis :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem MiG-15bis 7056 SOVIET FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet

Více

RLM 02 RLM 02 H33 C81 RUSSET RLM 02 RLM 02 RLM 02 H70 MMP RLM 02 GRAY MC214 MMM 001 DARK IRON RLM 02

RLM 02 RLM 02 H33 C81 RUSSET RLM 02 RLM 02 RLM 02 H70 MMP RLM 02 GRAY MC214 MMM 001 DARK IRON RLM 02 BEND OHNOUT OPTIONAL VOLBA SAND BROUSIT OPEN HOLE VYVRTAT OTVOR SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ REMOVE ODŘÍZNOUT REVERSE SIDE OTOČIT APPLY EDUARD MASK AND PAINT POUŽÍT EDUARD MASK NABARVIT RP - RESIN

Více

MiG-15bis 4442 DUAL COMBO! 1:144SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro

MiG-15bis 4442 DUAL COMBO! 1:144SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro MiG-15bis 4442 SOVIET FIGHTER 1:144SCALE PLASTIC KIT DUAL COMBO! intro Stíhací letoun MiG-15 se stal jedním ze symbolů rozmachu poválečného letectví, zejména pak vývoje techniky na straně vojenského bloku

Více

Yak-1b :48 SCALE PLASTIC KIT SOVIET WWII FIGHTER

Yak-1b :48 SCALE PLASTIC KIT SOVIET WWII FIGHTER Yak-1b 1194 SOVIET WWII FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT úvodem Jak-1 má svého předchůdce v letounu I-26. Oficiální zadání požadovalo stavbu dvou prototypů. První z nich měl splňovat tyto požadavky: maximální

Více

7431 SpitfireMk.IXclateversion

7431 SpitfireMk.IXclateversion 7431 SpitfireMk.IXclateversion 1/72 úvodem V září 1941 se na evropské obloze objevil dosud neznámý německý stíhací letoun poháněný hvězdicovým motorem. Nová stíhačka měla nad britskými, zejména Spitfirem

Více

ZBARVENÍ a OZNACOVÁNÍ CAMOUFLAGE and MARKING TARNUNG und KENNUNG CAMOUFLAGE et DESIGNATION SH /72. F3F-2 "Flying Barrel" E D D H8/C8 H5/C5

ZBARVENÍ a OZNACOVÁNÍ CAMOUFLAGE and MARKING TARNUNG und KENNUNG CAMOUFLAGE et DESIGNATION SH /72. F3F-2 Flying Barrel E D D H8/C8 H5/C5 FF- (uno 09), -MF-, squadrona námořní pěchoty VMF-, st Lieutenant Robert. Galer (budoucí eso z Guadalcanalu), 940. FF- (uno 09), -MF-, USM VMF-, st Lieutenant Robert. Galer (future fighter Guadalcanal

Více

Avia B.534 III.serie

Avia B.534 III.serie Avia B.534 III.serie 70101 CZECHOSLOVAK BIPLANE FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro The Avia B.534 was developed in 1934 as an extension of the B.34 fighter. In this incarnation, which was produced in

Více

Draken 1135 1:48 SCALE PLASTIC KIT

Draken 1135 1:48 SCALE PLASTIC KIT Draken 1135 SWEDISH FIGHTER 1:48 SALE PLASTI KIT úvodem Zemí, které jsou schopny vyvinout nadzvukový bojový letoun, není mnoho a Švédsko mezi nì patøí prakticky od samého zaèátku nadzvukové éry díky spoleènosti

Více

NÁVOD / INSTRUCTION SH72144 F-86L Sabre Dog 1/72

NÁVOD / INSTRUCTION SH72144 F-86L Sabre Dog 1/72 NÁVOD / INSTRUCTION SH7 F-86L Sabre Dog /7 Od roku 95 začaly jednotky protivzdušné obrany USA (Air Defense Command) dostávat vysokovýkonné stíhačky pro každé počasí F-86D Sabre Dog. Jednomístné stroje

Více

SH32016 Mohawk Mk.IV

SH32016 Mohawk Mk.IV NÁVOD / INSTRUCTION SH06 Mohawk Mk.IV When the war had broke out both Great Britain and France begun to strengthen their air forces. This was achieved not only by increasing of the domestic aircraft production

Více

UTI MiG :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET JET AIRCRAFT. intro. úvodem

UTI MiG :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET JET AIRCRAFT. intro. úvodem UTI MiG-15 7055 SOVIET JET AIRCRAFT 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet

Více

Spitfire Mk.IX exterior

Spitfire Mk.IX exterior 1/3 Spitfire Mk.IX exterior 1/32 scale detail set for Tamiya kit sada detailù pro model 1/32 Tamiya 32 249 eduard 32 249 PPLY EXPRESS MSK ND PINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MSK NBRVIT PØED SLEPENÍM SYMETRICL

Více

JX 083. P-51D Mustang 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Dragon scale 1/32 KIT. eduard 1.) 2.) 1.) 2.) 3.) 4.

JX 083. P-51D Mustang 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Dragon scale 1/32 KIT. eduard 1.) 2.) 1.) 2.) 3.) 4. 1/1 JX 083 eduard JX 083 P-51D Mustang 1/32 The die-cut mask for accurate canopy frame painting of the Dragon scale 1/32 KIT 1.) 2.) N6 N6 1.) 2.) N1 N1 N2 N1 3.) N5 N1 4.) LIQUID MSK EDURD M.. 2008 Made

Více

Spitfire Mk.IX exterior

Spitfire Mk.IX exterior 1/3 Spitfire Mk.IX exterior 1/32 scale detail set for Tamiya kit sada detailù pro model 1/32 Tamiya 32 249 eduard 32 249 PPLY EXPRESS MSK ND PINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MSK NBRVIT PØED SLEPENÍM SYMETRICL

Více

BUFFALO. Brewster Model In RAAF & USAAF Colours. Návod / Instruction

BUFFALO. Brewster Model In RAAF & USAAF Colours. Návod / Instruction SH72128 1/72 CZ Historie Stíhací letoun uffalo je letoun plný rozporů. První sériovou verzi F2-1 (model 239) původně vyvinutou pro US Navy zakoupilo Finsko. ž do příchodu f 109 byly finská uffala nejúspěšnějšími

Více

Spitfire Mk.VIII landing flaps

Spitfire Mk.VIII landing flaps 1/4 32 265 Spitfire Mk.VIII landing flaps 1/32 scale detail set for TMIY kit sada detailù pro model 1/32 TMIY eduard 32 265 PPLY EXPRESS MSK ND PINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MSK NBRVIT PØED SLEPENÍM

Více

Bundesfighter 1195. úvodem US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT

Bundesfighter 1195. úvodem US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT Bundesfighter 1195 US SUPERSONIC FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT intro The development of the F-10 Starfighter was launched by the Lockheed company at the very beginning of the 50s, inspired by Korean War

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

PLASTIC PARTS T> 8230 T C13 NEUTRAL GRAY C19 SANDY BROWN C27 INTERIOR GREEN C33 FLAT BLACK C41 RED BROWN C42 MAHOGANY C43 WOOD BROWN C47 CLEAR RED

PLASTIC PARTS T> 8230 T C13 NEUTRAL GRAY C19 SANDY BROWN C27 INTERIOR GREEN C33 FLAT BLACK C41 RED BROWN C42 MAHOGANY C43 WOOD BROWN C47 CLEAR RED 84127 1:48 C> 820 C MiG-21PF PLASTIC PARTS D> 820 D E> 2 pcs. eduard WEEKEND 820 E EDITION S> 820 S T> 820 T U> 820 U V> Mr.COLOR Mr.COLOR 820 V C2 BLACK C66 BRIGHT GREEN C RED 7 LIGHT BLUE C4 YELLOW 7

Více

MiG-15bis :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem

MiG-15bis :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem MiG-15bis 7056 SOVIET FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet

Více

Naši se vracejí :144 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWII FIGHTER

Naši se vracejí :144 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWII FIGHTER Naši se vracejí 32 BRITISH WWII FIGHTER 1:1 SCALE PLASTIC KIT QUATTRO COMBO! intro In September 191, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane

Více

MiG :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem

MiG :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem MiG-15 7057 SOVIET FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet Union.

Více

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions 1 ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Assembly Instructions Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Více

F-105 ladder 1/48 scale detail set for Hobby Boss kit sada detailů pro model 1/48 Hobby Boss

F-105 ladder 1/48 scale detail set for Hobby Boss kit sada detailů pro model 1/48 Hobby Boss 1/1 F-105 ladder 1/48 scale detail set for Hobby Boss kit sada detailů pro model 1/48 Hobby Boss 48 611 48 611 eduard PPLY EXPRESS MSK ND PINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MSK NBRVIT PŘED SLEPENÍM SYMETRICL

Více

211. TAKTICKÁ LETKA BY TÍMTO RÁDA PODĚKOVALA:

211. TAKTICKÁ LETKA BY TÍMTO RÁDA PODĚKOVALA: 2 1 1. t a k t i c k á l e t k a 2009 211. Ta k t i c k á le t k a Předchůdkyně 211. taktické letky, 41. stíhací letka, byla založena 1. ledna 1995 během reorganizace Vzdušných sil Armády České republiky.

Více

SH F-86H Sabre Hog 1/72

SH F-86H Sabre Hog 1/72 SH 72120 F-86H Sabre Hog 1/72 CZ F-86H Sabre Hog Velení taktického letectva USF (Tactical ir Command) v průběhu Korejské války zjistilo, že potřebuje nový stíhací-bombardovací letoun. Ve stíhací roli měl

Více

SERVICE STATION MANUAL

SERVICE STATION MANUAL SERVICE STATION MANUAL 854321 1200 Sport SERVICE STATION MANUAL 1200 Sport SERVICE STATION MANUAL 1200 Sport B V B V 5 3 2 1 5 3 2 1 V V N V B V V 1200 SPORT

Více

RIMINI. Samozavírací hydraulické závěsy Self-closing hydraulic hinges

RIMINI. Samozavírací hydraulické závěsy Self-closing hydraulic hinges 3 RIMINI Samozavírací hydraulické závěsy Self-closing hydraulic hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.   Mathematics. Teacher: Student: WORKBOOK Subject: Teacher: Student: Mathematics.... School year:../ Conic section The conic sections are the nondegenerate curves generated by the intersections of a plane with one or two nappes of a cone.

Více

J33 L37 M28 J32 BE4 K17 M20 L10 L2 L2 L53 M25 L21 M23 M27 K22 L50 M30 K11 BE5 H32 H32 H3 3 RED FIELD GRAY FIELD GRAY K13 H32 FIELD GRAY H32 FIELD GRAY

J33 L37 M28 J32 BE4 K17 M20 L10 L2 L2 L53 M25 L21 M23 M27 K22 L50 M30 K11 BE5 H32 H32 H3 3 RED FIELD GRAY FIELD GRAY K13 H32 FIELD GRAY H32 FIELD GRAY L37 H3 3 RED J K13 M28 A1 J32 H BE4 H76 61 BURNT IRON K17 M20 J3 H18 28 STEEL H 344 RUST M25 K8 H76 61 BURNT IRON M23 L21 L53 L10 L2 L2 H76 61 BURNT IRON H18 28 STEEL H18 28 STEEL M27 J7 K22 L50 K2 M30

Více

Spitfire Mk.VIII 8284

Spitfire Mk.VIII 8284 Spitfire Mk.VIII 828 BRITISH WWII FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT intro In September 191, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior

Více

2N LiftIP. Voice Alarm Station. Communicator for Lifts. Version

2N LiftIP. Voice Alarm Station. Communicator for Lifts. Version 2N LiftIP Communicator for Lifts Voice Alarm Station Version 2.4.0 www.2n.cz Description The 2N Voice Alarm Station is a switch that helps you extend 2N LiftIP with one or more audio units installed on

Více

SSW D.III 8256 1:48 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WW I FIGHTER. E SSW D.III 3025/18, Trevír, prosinec 1918 až leden 1919. úvodem

SSW D.III 8256 1:48 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WW I FIGHTER. E SSW D.III 3025/18, Trevír, prosinec 1918 až leden 1919. úvodem SSW D.III 856 GERMAN WW I FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT úvodem Koncern Siemens Schuckert Werke se do výroby letadel zapojil již v roce 1907, ale až v roce 1916 se stavba letadel dostala na početně vyšší

Více

NÁVOD / INSTRUCTION - SH32025 Airacobra Mk. I/P-39F in RAF & RAAF service 1/32

NÁVOD / INSTRUCTION - SH32025 Airacobra Mk. I/P-39F in RAF & RAAF service 1/32 NÁVOD / INSTRUCTION - SH32025 Airacobra Mk. I/P-39F in RAF & RAAF service 1/32 V únoru a březnu 1937 vydalo velení USAAC specifikace na projekty nových výškových jedno a dvoumotorových přepadových stíhaček.

Více

MiG-15 4443 DUAL COMBO! 1:144SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER

MiG-15 4443 DUAL COMBO! 1:144SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER MiG-15 4443 SOVIET FIGHTER 1:144SCALE PLASTIC KIT DUAL COMBO! úvodem Stíhací letoun MiG-15 se stal jedním ze symbolů rozmachu poválečného letectví, zejména pak vývoje techniky na straně vojenského bloku

Více

MiG :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem

MiG :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem MiG-15 7057 SOVIET FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet Union.

Více

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL OVO

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL OVO MG136-1 PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL OVO 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je

Více

Seafire Mk.III Aéronavale & Irish Air Corps

Seafire Mk.III Aéronavale & Irish Air Corps SH 48138 1/48 Historie Seafire Mk.III Aéronavale & Irish Air Corps Na přelomu let 1939 a 1940 chtěla Admiralita objednat námořní verzi Spitfiru se sklopnými křídly. Projekt Supermarine Type 338 počítal

Více

EDF Jet He 162. Manual He 162 www.freeair.cz Page nr..: 1 / 4

EDF Jet He 162. Manual He 162 www.freeair.cz Page nr..: 1 / 4 EDF Jet He 162 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi modelu z řady EDF Jet He 162. Abyste si co nejvíc užili stavbu a létání s tímto novým modelem, důkladně si před stavbou přečtěte stavební návod

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

Ju Empty weight kg Loaded weight kg Max. speed km/h

Ju Empty weight kg Loaded weight kg Max. speed km/h Ju 52 4424 GERMAN WWII TRANSPORT AIRCRAFT 1:144 SCALE PLASTIC KIT intro The legendary Junkers Ju 52/3m was born in 1929 as a single engine transport for Bolivian airline LAB. The aircraft design got the

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 3741 1:35 Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II PLASTIC PARTS A> B> C> D> eduard WEEKEND EDITION E> F> G> 2 pcs. H> 2 pcs. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly

Více

Commonwealth CA-3/5 Wirraway

Commonwealth CA-3/5 Wirraway SH 7 /7 Commonwealth CA-/5 Wirraway V roce 96 byla založena z popudu australské vlády letecká a motorářská firma Commonwealth Aircraft Corporation Pty, Ltd. Jasně vyvstávalo nebezpečí dalšího světového

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více