ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ ASPECT S OF WORK OF HELPING PROFESIONS (AWHP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ ASPECT S OF WORK OF HELPING PROFESIONS (AWHP)"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ ASPECT S OF WORK OF HELPING PROFESIONS (AWHP) v Praze Program mezinárodní konference 1

2 Vědecký výbor konference: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. - děkan FBMI ČVUT v Praze prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. - FBMI ČVUT v Praze Mgr. Simona Hájková, Ph.D. - FBMI ČVUT v Praze Ing. Jiří Halaška, Ph.D. - proděkan FBMI ČVUT v Praze Ing. Josef Hendrych, MBA - ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby MUDr. Martin Houdek - ředitel Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje brig. gen. MUDr. Božetěch Jurenka - náčelník Vojenské zdravotnické služby v Praze PhDr. Beáta Kollárová, PhD. - vedoucí katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti. PU Prešov prof. MUDr. Otto Masár, PhD. - přednosta kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK v Bratislavě prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. - vedoucí katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT v Praze doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. - vedoucí SOKRZ pro Bratislavský kraj, MZ SR, přednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislavě plk. gšt. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D. - ředitel Vojenského zdravotního ústavu v Praze doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. - FBMI ČVUT v Praze PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. - FBMI ČVUT v Praze genmjr. v. z. Ing. Miroslav Štěpán - emeritní generální ředitel HZS ČR doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. - děkan FZS UJEP v Ústí nad Labem Organizační výbor: PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. Ing. Jiří Halaška, Ph.D. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Ing. Jana Fišerová 2

3 Záštitu nad konferencí převzali: PhDr. Marcel Chládek, MBA - ministr kultury, sportu a tělovýchovy ČR Ing. Miloš Petera - hejtman Středočeského kraje brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba - ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Partner a organizátor konference V.M.EST, a.s. Boleslavova 17, Praha 4 Konference je realizována za finanční podpory Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 3

4 9,00-9,20 hod. Slavnostní zahájení Úvodní slova: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. děkan Fakulty biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. radní pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení. Magistrát hlavního města Prahy. genmjr v. z. Ing. Miroslav Štěpán emeritní generální ředitel HZS ČR 4

5 1. část - velký sál Moderují: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., Ing. Jiří Halaška, Ph.D. 9,20-9,35 hod. MEZIKONTINENTÁLNÍ POLNÍ MEDEVAC KRITICKY NEMOCNÉHO. brig. gen. MUDr. Božetěch Jurenka, Agentura vojenského zdravotnictví, v Praze. 9,35-9,50 hod. VZPOMÍNÁNÍ NA TRUMANOVU KNIHOVNU: 15 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V NATO. brig. gen. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MSc. Ministerstvo obrany. 9,50-10,05 hod. OCHRANA OBYVATEL PŘI BIOTERORISMU - ÚLOHA AČR. Ing. Věra Neubauerová, Ph.D., Vojenský zdravotní ústavu v Praze. 10,05-10,20 hod. MASCAL. plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., Fakulta vojenského zdravotnictví, UO v Hradci Králové. 10,20-10,35 hod. OCHRANA OBYVATELSTVA V PODMÍNKÁCH STÁTU. doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc., Vysoká škola Karla Engliše, a. s. v Brně. 10,35-10,50 hod. NEMOCNIČNÍ PÉČE HUMANITÁRNÍ POMOCI UKR (průběh, úskalí). plk. MUDr. Pavel Krupka, MUDr. Tomáš Henlín, MUDr. Zuzana Tatíčková, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice v Praze. 10,50-11,05 hod. ARMÁDNÍ MEDEVAC RANĚNÝCH Z UKRAJINY (průběh, úskalí). plk. MUDr. Michal Mareček, Letecká záchranná služba AČR. 11,05-11,20 hod. VETERINÁRNÍ SLUŽBA AČR PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. plk. MVDr. J. Vopršal - N Vet Sl AČR 11,20-11,35 hod. MULTIPROFESIONÁLNÍ PÉČE O PACIENTA PO VÁLEČNÉM PORANĚNÍ / POLYTRAUMATU KAZUISTIKA. MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice v Praze. 11,35-11,50 hod. ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ CVIČÍCÍCH VOJSK, TEORIE A PRAXE. PhDr. Jaroslav Žďára, Agentura vojenského zdravotnictví v Praze. 5

6 11,50-12,05 hod. MOŽNÉ SMĚRY ROZVOJE OCHRANY OBYVATELSTVA V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Jiří Halaška, Ph.D., Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. 12,05-12,20 hod. ODOLNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V POJETÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. Ing. František Kovářík, MV GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč. 12,20-12, 35 hod. ANALÝZA ÚČINKŮ ODRAŽENÝCH PROJEKTILŮ NA BIOLOGICKÉM FYZIKÁLNÍM MODELU. doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D., Vysoká škola Karla Engliše, a. s. v Brně. 12,35-12,50 hod. POUŽITÍ DONUCOVACÍHO PROSTŘEDKU PŘI PROFESNÍ SEBEOBRANĚ. Ing. Roman Hrubý, Pelta s.r.o. Bratislava. 12,50-13,25 hod. Oběd 2. část velký sál Moderují: MUDr. Robin Šín, MBA., prof. MUDr. Otto Masár, Ph.D. 13,25-13,40 hod. VOJENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SLUŽBA PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. pplk. Mgr. Marek Nový, Agentura vojenského zdravotnictví v Praze. 13,40-13,55 hod. VADNÉ DRŽENÍ TĚLA Z PŘEVAHY EXTENČNÍCH NEBO FLEKČNÍCH SVALOVÝCH ŘETĚZCŮ. doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. Fakulta zdravotnických studií. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 13,55-14,10 hod. AKÚTNE STAVY SPOJENÉ S ASTMOU. prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D. 1, MUDr. Ján Margaret 2. 1 Univerzita Komenského v Bratislavě, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof, 2 Univerzitná nemocnica v Bratislavě. 14,10-14,25 hod. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST V ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Josef Štorek, Ph.D. 1,2, 1 Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ, Praha, 2 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JSP. 14,25-14,40 hod. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ NOVÝ PŘÍSTUP. Ing. Václav Fišer, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. v Brně. 6

7 14,40-14,55 hod. ZKUŠENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE Z MAJDANU, KYJEV Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. Chang Feng Huang, MD, Department of Emergency Medicine of Hospital in Taipei. 14,55-15,10 hod. AGRESE A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI V PRVNÍ LINII. Mgr. Veronika K. Netušilová, MBA, Bc. Michal D. Petržela, DiS, NET- Consult Netušilová. 15,10-15,25 hod. RADIOAKTIVITA, IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. doc. Ing. František Podzimek, CSc., Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. 15,25-15,40 hod. VÝZNAM A MOŽNOSTI REHABILITACE U PACIENTA PO INTOXIKACI CHLÓREM kazuistika. MUDr. Ján Hrdý - Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze. 15,40-15,55 hod. REHABILITACE VÁLEČNÉHO VETERÁNA kazuistika. Mgr. Simona Hájková, Ph.D., Zuzana Malá. Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. 3. část malý sál Moderují: PhDr. Miriam Polhorská, Ph.D., PhDr. Kateřina Čermáková, Dis. 13,25-13,40 hod. SYNDROM VYHOŘENÍ. MUDr. Vanda Valkučáková 1, Prof. MUDr. Oto Masár, PhD. 2, MUDr. Ján Marget, 1 Psychiatrická klinika SZU, Pezinok, 2 Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Univerzita Komenského v Bratislavě. 13,40-13,55 hod. TERMICKÉ PORANĚNÍ DÍTĚTE V TERÉNU. MUDr. Robin Šín, MBA. 1,2, 1. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 2. Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. 13,55-14,10 hod. PREDNEMOCNIČNÁ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S KRVÁCANÍM DO HORNÉHO GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU. PhDr. Ivana Argayová 1, PhDr. Daniela Rybárová, Ph.D. 2, PhDr. Beáta Kollárová, Ph.D. 1, 1 Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešově, 2 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice J. A. Reimanna v Prešově. 7

8 14,10-14,25 hod. SPECIFIKA PERIOPERAČNÍ PÉČE O OSOBY SE ZRAKOVOU DISABILITOU. Bc. Barbora Zounková, PhDr. Marie Macková, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice. 14,25-14,40 hod. SPECIFIKA PERIOPERAČNÍ PÉČE U OSOB S TĚLESNOU DISABILITOU. PhDr. Marie Macková, Ph.D., Bc. Barbora Janáková, Bc. Barbora Zounková, Bc. Petra Kubíčková, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice. 14,40-14,55 hod. SPECIFIKA PERIOPERAČNÍ PÉČE U OSOB S MENTÁLNÍ DISABILITOU. Bc. Barbora Janáková, Mgr. Markéta Moravcová. Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice. 14,55-15,10 hod. SPECIFIKA PERIOPERAČNÍ PÉČE O OSOBY SE SLUCHOVOU DISABILITOU. Bc. Petra Kubíčková, Mgr. Markéta Moravcová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice. 15,10-15,25 hod. VPLYV BOBATH KONCEPTU NA VÝSKYT KOMPLIKÁCIÍ U PACIENTOV S HEMIPARÉZOU. PhDr. Miriam Polhorská, Ph.D., Lekárska fakulta, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Univerzita Komenského v Bratislavě. 15,25-15,40 hod. VLIV 2. SVĚTOVÉ VÁLKY NA KVALITU ŽIVOTA. Bc. Eva Vydrželová, PhDr. Kateřina Čermáková, DiS., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice. 15,40-15,55 hod. STRES A ZÁŤAŽ V PRÁCI HASIČA ZÁCHRANÁRA. PhDr. Daniela Rybárová, PhD., PhDr. Ivana Argayová, Stanislav Vojtek, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešově. 15,55-16,10 hod. PILOTNÁ ČASŤ PRIESKUMU SPOLUPRÁCE FYZIOTERAPEUTA A SESTRY PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. PhDr. Anna Plačková, PhD. 1, PhDr. Renata Knezović, PhD. 2, PhDr., Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. 2,3, 1 Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku, Lekárska fakulta, 2 Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Univerzita Komenského v Bratislavě, 3 Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Od 16,00 hod. závěrečný coffe break 8

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek Program IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 Pořádá ÚVN pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva

Více

Klíčové úlohy radiobiologie v Československu v roce 1989 a v České republice v roce 2011

Klíčové úlohy radiobiologie v Československu v roce 1989 a v České republice v roce 2011 Klíčové úlohy radiobiologie v Československu v roce 1989 a v České republice v roce 2011 Navrátil Leoš, prof., MUDr., CSc., katedra lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020 21. 22.3.2013 ČESKÉ

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011. DK Metropol, České Budějovice. ÚTERÝ 8. listopad 2011.

Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011. DK Metropol, České Budějovice. ÚTERÝ 8. listopad 2011. Program VI. ročníku konference SENIOR LIVING 8. - 9. 11. 2011 DK Metropol, České Budějovice ÚTERÝ 8. listopad 2011 9.00 10.00 Registrace účastníků 10.00 10.20 Oficiální zahájení a uvítání členy čestného

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová

Více

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS INFORMACE O AUTORECH THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (1981) Odborný asistent působící na Fakultě metalurgie a materiálového

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 06.05.15 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

16. -18. září 2011, ZSF JU v Českých Budějovicích, Boreckého 27

16. -18. září 2011, ZSF JU v Českých Budějovicích, Boreckého 27 Kolpingova rodina Smečno, Nadace Sirius, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Klinika dětské neurologie 2. LF UK Praha, FN Motol pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského

Více

MEDICÍNA KATASTROF ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE

MEDICÍNA KATASTROF ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví UO Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Společnost

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons),, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. Monika

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Výroční zpráva. České asociace ergoterapeutů za rok 2013

Výroční zpráva. České asociace ergoterapeutů za rok 2013 Výroční zpráva České asociace ergoterapeutů za rok 2013 Kdo je Česká asociace ergoterapeutů? Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je dobrovolná profesní organizací ergoterapeutů České republiky. Byla

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

kód firma příjemce obec počet 188 K-centrum a terénní programy Černá, Markéta Aš 1 366 Městský úřad Aš Kytka, Bc. Jan Aš 1 1205 Věznice Bělušice

kód firma příjemce obec počet 188 K-centrum a terénní programy Černá, Markéta Aš 1 366 Městský úřad Aš Kytka, Bc. Jan Aš 1 1205 Věznice Bělušice kód firma příjemce obec počet 188 K-centrum a terénní programy Černá, Markéta Aš 1 366 Městský úřad Aš Kytka, Bc. Jan Aš 1 1205 Věznice Bělušice Ricklová, PhDr. Alexandra Bečov u Mostu 1 367 Městský úřad

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 05.12.14 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 23.02.15 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více