Uživatelský manuál. Revize manuálu: 1.1. Kompatibilita s verzí Workswell Thermal Vision Pro: 1.0 a vyšší. Datum uvolnění revize: 13.7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál. Revize manuálu: 1.1. Kompatibilita s verzí Workswell Thermal Vision Pro: 1.0 a vyšší. Datum uvolnění revize: 13.7."

Transkript

1 Uživatelský manuál Revize manuálu: 1.1 Kompatibilita s verzí Workswell Thermal Vision Pro: 1.0 a vyšší Datum uvolnění revize: Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 1

2 Úvod Workswell Thermal Vision Pro je termovizní kamerový systém pro bezpilotní letecké systémy (drony, UAVs umanned aerial vehicles). Jedná se o lehký systém vybavený kamerou ve viditelném spektru a termokamerou. Cílem celého systému je jednoduchý přenos, uložení a zpracování radiometrických (teplotních) dat přímo z bezpilotního letounu (dronu) a zobrazení těchto dat na displeji ovládací jednotky dronu v reálném čase. Systém také nabízí řadu palet a alarmových (bezpečnostních) módů, které lze kombinovat s kamerou ve viditelném spektru. Systém Workswell Thermal Vision Pro je navržen tak, aby bylo možné jeho ovládání i během letu. Systém disponuje třemi digitálními vstupními porty, které jsou plně kompatibilní s běžně dostupnými RC přijímači. Systém umožňuje záznam kontinuálního videa z termokamery a pořizování jednotlivých snímků z termovizní kamery i kamery ve viditelném spektru. Data (video nebo jednotlivé snímky) je možné uložit prostřednictvím ovládací jednotky dronu prostřednictvím vstupních portů řídící jednotky. Systém nabízí tři obrazové módy (termovizní mód, alarmový mód a záznam z kamery ve viditelném spektru), které může operátor před vzletem nastavit prostřednictvím klávesnice. Během letu pak může módy přepínat na ovládací jednotce UAV skrze vstupní porty řídící jednotky. Termovizní mód slouží k zobrazení aktuálního termovizního leteckého snímku s informací o rozložení povrchových teplot v jedné ze čtrnácti obrazových palet. Alarmový (isotermický) mód nabízí volbu mezi alarmem nad teplotou a alarmem pod teplotou. Alarm nad teplotou vyznačí zvolenou barvou (defaultně červená barva) v termovizním obraze oblasti, kde došlo k překročení nastaveného teplotního alarmu. Alarm pod teplotou naopak vyznačí zvolenou barvou (defaultně modrá barva) oblasti s nižší teplotou. Oba výše uvedené módy umožňují automatické i manuální nastavení teplotního rozsahu, automatické vyhledání maximální a minimální teploty (včetně kurzoru) a zobrazení hodnoty teploty na displeji ovládací jednotky UAV. Záznam z kamery ve viditelném spektru může být zobrazen na displeji ovládací jednotky dronu pro snadnější orientaci v prostoru. 2 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

3 Workswell Thermal Vision Pro uživatelský manuál Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 3

4 Vyvázání se ze záruky Všechny výrobky (software, hardware či firmware) společnosti Workswell s.r.o. mají záruku proti výrobním vadám po dobu dvou let. Tuto záruku lze uplatnit pouze pokud byl výrobek skladován a používán podle pokynů uvedených v příslušné příručce. Záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Záruku nelze uplatnit na výrobek, který byl nesprávně používán, neudržován, poškozen nebo provozován při podmínkách, které manuál nestanovuje jako podmínku provozní. Jestliže dojde k poškození výrobku, který je kryt zárukou, výrobek nesmí být dále používán, aby se zabránilo dalšímu poškození. Zákazník musí neprodleně oznámit tuto závadu společnosti Workswell s.r.o. nebo jimi autorizovanému distributorovi, jinak nebude možné záruku uplatnit. Společnost Workswell s.r.o. zdarma opraví nebo vymění každý vadný výrobek, jestliže bude na základě odborné prohlídky prokázána u výrobku vada materiálu či výrobku a jestliže bude tento výrobek vrácen společnosti Workswell s.r.o. v záruční době, tj. do dvou let od data nákupu. Výrobek nesmí být žádnou společností mimo společnost Workswell s.r.o. otevírán nebo upravován. Společnost Workswell s.r.o. nenese odpovědnost za vady výrobku kromě výše uvedených a neposkytuje na ně záruku. Žádná další záruka není vyjádřena ani předpokládána. Společnost Workswell s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené neodborným použitím výrobku ani za škody způsobené třetím stranám či samotnému uživateli nesprávnou činností, instalací či funkcí výrobku. Autorská práva Workswell s.r.o. Všechna práva celosvětově vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Workswell s.r.o. nesmí být žádná část software či hardware včetně zdrojového kódu a zdrojových souborů reprodukována, přenášena, přepisována nebo překládána do jakéhokoli umělého či přirozeného jazyka, pokud není výslovně uvedeno jinak. Názvy a značky uvedené na výrobcích v této příručce jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Workswell s.r.o.. Všechny ostatní ochranné známky nebo názvy společností zmíněné v této příručce a manuálu se používají pouze pro identifikaci a jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. 4 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

5 Obsah Úvod... 1 Varování a upozornění... 6 Obsah standardního dodání... 7 Informace pro uživatele... 8 Nápověda a dotazy... 9 Sestavení systému Ovládání systému Kompatibilita s FLIR Tools Skladovací a provozní podmínky Zahřívání termokamery Výměna objektivu Spárování klávesnice Čištění Řešení problémů Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 5

6 1 Varování a upozornění Varování Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejeví viditelné známky poškození či nesprávné funkce. Pokud je zařízení poškozené či jinak vadné, nepoužívejte jej. Jakékoliv necertifikované servisní úkoly a zásahy do výrobku vedou k automatické ztrátě záruky. Upozornění Nepoužívejte a neskladujte zařízení v rozporu se skladovacími a provozními podmínkami stanovenými v této příručce (týká se jen hardware). Nemiřte termokamerou (s krytem objektivu nebo bez něj) na intenzivní zdroje energie, například na zařízení vyzařující laserové záření nebo na slunce. Mohli by to mít nežádoucí účinek na přesnost kamery. Mohlo by to rovněž způsobit poškození detektoru v kameře. Nepoužívejte systém Workswell Thermal Vision Pro při teplotách vyšších než +45 C. Vysoké teploty mohou způsobit poškození systému. K čištění řídící jednotky, kamer, kabelů a dalšího příslušenství nepoužívejte žádná ředidla ani jiné podobné kapaliny. Mohly by je poškodit. Při čištění objektivu kamery ve viditelném spektru buďte opatrní. Při čištění objektivu termokamery buďte opatrní, objektiv je opatřen jemnou antireflexní vrstvou. Nečistěte objektiv termokamery příliš důrazně. Mohlo by dojít k poškození antireflexní vrstvy. Postup čištění objektivu termokamery je uveden dále. Údaje týkající se krytí jsou platné pouze tehdy, pokud jsou všechny otvory všech komponent systému zakryté příslušnými kryty, příklopy nebo krytkami. To zahrnuje zejména prostory baterie, rozhraní a konektory. Následující informace se týkají baterií v bezdrátové klávesnici: Kladný a záporný pól baterie nezkratujte žádnými kovovými předměty (např. drátem). Zabraňte styku baterie se sladkou nebo slanou vodou i celkovému namočení baterie. V baterii nevytvářejte pomocí předmětů žádné otvory. Zabraňte poškození baterie údery, např. kladivem. Na baterii nestoupejte, ani ji nepoškozujte silnými nárazy nebo otřesy. Baterie nevhazujte do ohně, do jeho blízkosti, ani nepokládejte na přímé sluneční světlo. Nezvyšujte teplotu baterie žárem. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny. Před instalací baterie z ní odstraňte veškerou vodu nebo vlhkost. Workswell Thermal Vision Pro je výrobek třídy A podle ČSN EN a EN V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat vysokofrekvenční interferenci (rušení přijímačů a jiných citlivých zařízení). V takovém případě se může vyžadovat, aby uživatel přijal příslušná opatření (k odstranění rušení). Workswell Thermal Vision Pro využívá technologii Bluetooth, která je definována standardem IEEE Tato technologie může způsobovat rušení přijímače UAV. Proto důrazně doporučujeme vysunout USB dongle před zahájením letu. 6 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

7 2 Obsah standardního dodání Kufr Součástí standardního zakoupeného Workswell Thermal Vision Pro systému jsou tyto části: Termovizní kamera a kamera ve viditelném spektru v bikamerovém krytu Řídící jednotka s Windows 7 a aplikací Workswell Control Focus tool (pro manuální ostření termovizní kamery) Mini bezdrátová klávesnice Převodník HDMI/Analog Sada kabelů (2xUSB 3.0 A-microB, 1xUSB 2.0 A-miniB, 1xHDMI-RCA, 1x napájecí kabel 80cm) Download Card Řídící jednotka Součástí standardního dodání je řídící jednotka s operačním systémem Windows 7. Řídící jednotka disponuje třemi vstupními porty pro ovládání systému z ovládací jednotky UAV. Nainstalovaný systém Workswell Control používá software National Instruments a software dalších společností. Společnost Workswell s.r.o. plně uznává veškeré licenční ujednání se společností National Instruments a veškeré poplatky za užívání tohoto modulu ve svém systému Workswell Control. Dowload Card S výrobkem Workswell Thermal Vision Pro je dodávána Dowload Card umožňující přístup k příslušným dokumentům, včetně uživatelského manuálu v elektronické podobě, a software na stránkách společnosti Workswell s.r.o.. Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 7

8 3 Informace pro uživatele Typografické konvence Nápověda a uživatelské fórum Aktualizace Firmware V této příručce se používají následující typografické konvence: VELKÁ PÍSMENA se používají pro názvy kláves, tlačítek a položek menu, COURIER se používá pro ukázky zdrojových kódů, názvy souborů a souborové cesty, kurzíva se používá pro důležité informace a názvy dokumentů, tučné písmo je použito při odkazu na jinou kapitolu, pro názvy funkcí či internetové odkazy S technickými dotazy, na které vám nepomohla najít odpověď tato příručka, se obraťte na svého prodejce, nebo přímo na stránky produktu na internetové adrese kde nejprve vyhledejte odpověď v uživatelském fóru a pokud odpověď na svůj dotaz nenaleznete, zašlete dotaz na Prioritním cílem společnosti Workswell s.r.o. je dodávat své výrobky v takové podobě, aby splňovala aktuální potřeby svých uživatelů a zároveň, aby byly co nejrychleji odstraněny všechny nedostatky, které byly při jejich užívání nalezeny. Z tohoto důvodu společnost Workswell s.r.o. u všech svých výrobků pravidelně uvolňuje aktualizace. Firmware je interní řídicí program zařízení. Z uživatelského pohledu je podstatná pouze aktuální verze firmware, která je nahrána v právě používaném zařízení a videohardwaru. 8 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

9 4 Nápověda a dotazy Obecný postup Při hledání odpovědi na technický problém doporučujeme dodržovat následující postup: pokuste se nalézt odpověď v této příručce, obraťte se na svého prodejce zařízení, prostudujte stránky společnosti Workswell s.r.o. na adrese napište na Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 9

10 5 Sestavení systému Obecný popis Termovizní systém Workswell Thermal Vision Pro se skládá z několika částí. Před prvním použitím je potřeba systém sestavit. Před každým dalším použítí je doporučeno správné sestavení systému zkontrolovat. Sestavení se skládá z těchto kroků: 1) Připojení termovizní kamery a kamery ve viditelném spektru do řídící jednotky 2) Připojení řídící jednotky na napájení 3) Zprovoznění mini bezdrátové klávesnice 4) Připojení převodníku videa (HDMI/Analog) 5) Zapojení vstupních portů 3x digitální vstup (servokonektory) USB dongle ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 2x USB3 2x USB3 micro HDMI mini Bikamerový kryt Analogové video (konektor RCA) NTSC/PAL HDMI2AV HDMI Audio R/L (volitelné) Převodník USB2 mini (napájení) Napájení 12-19V DC Červená + Černá - 10 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

11 Připojení termovizní kamery a kamery ve viditelném spektru do řídící jednotky Bikamerový kryt obsahující termovizní i reálnou kameru se k řídící jednotce připojuje prostřednictvím dvou USB 3.0 A-microB kabelů, které jsou součástí standardního balení. Každá z kamer může být připojena do libovolného USB portu na řídící jednotce. Připojení řídící jednotky na napájení Řídící jednotka může být napájena v rozmezí 12-19V DC prostřednictvím 5.5x2.5mm konektoru umístěného na zadní straně této jednotky. Konektor je kompatibilní se souosými konektory o vnějším průměru 5.5 mm a vnitřním průměru 2.5 mm. Vnitřní kontakt konektoru je V (±10%) DC a vnější kontakt je GND. Pro napájení řídící jednotky je možné využít napájecí adaptér (volitelné příslušenství) nebo vlastní zdroj napájení, který splňuje výše uvedené parametry. Pro tento účel je v balení dodáván příslušný 5.5x2.5mm souosý konektor s kabelem o délce 80cm. GND (černý vodič) V DC (červený vodič) Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 11

12 Zapojení vstupních portů Součástí řídící jednotky jsou 3 servokonektory (typu JR). Tyto konektory je možné připojit do standardního RC přijímače a ovládat tak některé funkce systému Workswell Thermal Vision Pro během letu prostřednictvím RC vysílače. Pro zprovoznění všech dostupných funkcí jsou potřeba 3 volné kanály. Funkce, které lze ovládat během letu prostřednictvím RC kanálů: Přepínání obrazových módů Vstupní port Klávesová zkratka 1 F5 Pořizování snímků 2 F6 Nahrávání termovizního videa 3 F7 Více informací k jednotlivým funkcím najdete v kapitole Ovládání systému. Zapojení servokonektoru: Poznámka: Při řízení systému Workswell Thermal Vision Pro není vyžadováno napájení prostřednictvím servokonektorů. Princip funkce digitálních vstupů: Na digitálním vstupu je očekáván signál ze standardního RC přijímače. Tento signál je formou PWM modulace, kde se obvykle každých 20ms (může se lišit podle druhu přijímače) objeví signál o proměnné délce 1ms 2ms. Vstup 1 Vstup 2 Vstup 3 K přepnutí obrazových módů dojde, jestliže se na vstupu objeví impulz o délce větší, než je 1.7ms. Tzn. obrazový mód je přepnut, pokud je páka vysílače, či spínač/přepínač ovládající kanál, který je připojen na tento vstup, vychýlen do příslušné krajní polohy. K opětovnému přepnutí obrazového módu dojde při dalším vychýlení páky, přepínače, či spínače do příslušné krajní polohy. K pořízení snímků dojde, jestliže se na vstupu objeví impulz o délce větší, než je 1.7ms. Tzn. snímky jsou pořízeny, pokud je páka vysílače, či spínač/přepínač ovládající kanál, který je připojen na tento vstup, vychýlen do příslušné krajní polohy. K opětovnému pořízení snímků dojde při dalším vychýlení páky, přepínače, či spínače do příslušné krajní polohy. Nahrávání videa je aktivní, jestliže je na vstupu série impulzů o délce větší, než je 1.7ms. Tzn. k pořizování videa dochází, pokud je páka vysílače, spínač/přepínač ovládající kanál, který je připojen na tento vstup, vychýlen a ponechán v příslušné krajní poloze. K nahrávání videa nedochází, jestliže se páka vysílače, spínač/přepínač v této krajní poloze nenachází. 12 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

13 Připojení převodníku videa Pro bezdrátový přenos videa je výhodné převést digitální video na analogové ve formátu PAL/NTSC. K tomu slouží dodávaný HDMI/Analog převodník. Převodník se k řídící jednotce připojuje prostřednictvím dodávaného HDMI kabelu. HDMI/Analog převodník vyžaduje vlastní napájení. K napájení je možné využít dodávaný USB 2.0 A- minib kabel, který může být zapojen do libovolného USB portu řídící jednotky. Režim PAL se používá u většiny Evropských zobrazovacích zařízení. Režim NTSC se používá u zařízení ze Severní a Střední Ameriky a z Japonska. Manuální ostření termovizní kamery Ostření termovizní kamery se provádí manuálně za pomocí tzv. focus tool, který je součástí standardního balení. K ostření na blízko dochází jemným otáčením objektivu proti směru hodinových ručiček. Při tomto pohybu se objektiv vysouvá z těla kamery. Pokud se stane otáčení objektivu snažší, narazili jste na okraj rozsahu ostření. Při dalším otáčení může dojít k vypadnutí objektivu. K ostření na dálku je potřeba jemně otáčet objektivem po směru hodinových ručiček. Při tomto pohybu se objektiv zasouvá do těla kamery. Po dosáhnutí krajní hodnoty rozsahu ostření (ostření do nekonečna) již není možné další otáčení objektivu. Při snaze o další otáčení může dojít k poškození objektivu a kamery. Pro většinu aplikací je doporučeno použít ostření do nekonečna. Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 13

14 Zprovoznění bezdrátové klávesnice Součástí standardního dodání je mini bluetooth bezdrátová klávesnice, která slouží pro nastavení Workswell Thermal Vision Pro před zahájením letu. Klávesnice se k řídicí jednotce připojuje prostřednictvím USB donglu. USB dongle se nachází pod klávesnicí. Napájení klávesnice zajišťuje zabudovaná Li-Ion baterie. Nabíjení probíhá prostřednictvím mini USB konektoru, jako zdroj může být použit USB port počítače či adaptér s 5V USB výstupem. Plné nabití akumulátoru signalizuje zhasnutí příslušné červené LED diody. Uchycení bikamerové ho krytu Bikamerový kryt je možné uchytit ke konstrukci dronu prostřednictvím 4 montážních otvorů se závitem M3x8. Montážní otvory jsou umístěny na spodní straně bikamerového krytu. 14 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

15 , Workswell Thermal Vision Pro uživatelský manuál Uchycení řídící jednotky Řídící jednotku je možné uchytit ke konstrukci dronu prostřednictvím 2 montážních otvorů se závitem M3x6. Montážní otvory jsou umístěny na spodní straně řídící jednotky Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 15

16 6 Ovládání systému Obecný popis Po startu řídící jednotky dojde k automatickému spuštění aplikace Workswell Control, jejíž uživatelské rozhraní uvidíte na displeji ovládací jednotky dronu či na připojeném monitoru. Aplikace umožňuje zobrazení obrazu z termokamery i kamery ve viditelném spektru, dále pak aplikace umožňuje nastavovat parametry snímání a ukládat data (jednotlivé snímky či video). Ovládání systému: Ukončení běhu Workswell Control Přepínání obrazových módů Vstupní port Klávesová zkratka - F4 1 F5 Pořizování snímků 2 F6 Nahrávání termovizního videa 3 F7 Vyvolání okna nastavení - F8 Spuštění aplikace Aplikace Workswell Control se spustí automaticky po zapnutí řídící jednotky. Pokud byla aplikace ukončena, je možné ji opětovně spustit prostřednictvím ikony Workswell Control, která je umístěna na ploše. Workswell Control Ukončení aplikace Pro ukončení běhu aplikace slouží klávesa F4. Jakékoliv jiné ukončení aplikace může vést k dočasnému výpadku funkce připojených kamer (více v kapitole Řešení problémů). 16 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

17 Vypnutí řídící jednotky Vypnutí řídící jednotky probíhá jako u většiny počítačů s operačním systémem Windows 7 (Start -> Vypnout). Start menu je po ukončení běhu aplikace skryto. Zobrazí se po najetí kurzorem do levého dolního rohu obrazovky. Po vypnutí řídící jednotky je potřeba odpojit napájení. Aktivní napájení ve vypnutém stavu může vést k dočasnému výpadku termokamery po opětovném spuštění systému (více v kapitole Řešení problémů). Přepínání obrazových módů Přepínat obrazové módy je možné vstupním portem (1) řídící jednotky, či klávesou F5. Pořadí obrazových módů je možné nastavit v hlavním menu (více v sekci Obecné nastavení). Obrazové módy: Termovizní mód Alarmový (isotermický) mód Záznam z kamery ve viditelném spektru Popis módu Termogram s informací o povrchové teplotě objektu v jedné ze 14 barevných palet V termogramu dojde k označení oblasti, kde došlo k překročení/podkročení nastavené teploty Záznam z kamery ve viditelném spektru, který usnadní orientaci v prostoru Termovizní mód Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 17

18 Alarmový (isotermický) mód Záznam z kamery ve viditelném spektru Pozn: Objektiv kamery ve viditelném spektru má menší ohniskovou vzdálenost, než objektiv termokamery. Zorný úhel kamery ve viditelném spektru je tedy větší, než zorný úhel termokamery. 18 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

19 Pořizování snímků Pořídit snímky je možné vstupním portem (2) řídící jednotky, či klávesou F6. Na disk se vždy uloží čtyři snímky (termovizní snímek, alarmový snímek, snímek z kamery ve viditelném spektru a radiometrický snímek). Úspěšné uložení snímků signalizuje hláška Images succesfully saved!. Přístup ke snímkům je možný po ukončení aplikace. Všechny snímky jsou uloženy ve složce Workswell Control Data, která je umístěna na ploše počítače. Umístění složky: C:\Users\Documents\Workswell Control\Logs\ Složka je dále rozdělena na podsložky pojmenované YYYY_MM_DD, kde YYYY je rok, MM měsíc a DD den, kdy byly dané snímky pořízeny. Každý den je tedy uložený zvlášť. Názvy a formáty ukládaných snímků: Snímek z kamery ve viditelném spektru Název snímku HH_MM_SS_mode0 Formát snímku jpg Termovizní snímek HH_MM_SS_mode1 png Alarmový (isotermický) snímek HH_MM_SS_mode2 png Radiometrický snímek HH_MM_SS_radiometric jpg HH hodiny, MM minuty, SS sekundy času uložení snímku Nahrávání termovizního videa Nahrávání termovizního videa se spouští aktivací vstupního portu (3) řídicí jednotky, či klávesou F7. Deaktivací vstupního portu či opětovným stiskem klávesy F7 se ukončí nahrávání videa a video je uloženo na disk. Aktivní nahrávání videa je signalizováno značkou REC v levém horním rohu obrazovky. Uložené video obsahuje obrazové módy ve stejném pořadí, v jakém byly zobrazeny na displeji ovládací jednotky dronu. Umístění složky: C:\Users\Documents\Workswell Control\Logs\ Název a formát ukládaného videa: Název videa Formát videa Termovizní video HH_MM_SS_video avi HH hodiny, MM minuty, SS sekundy začátku nahrávání videa Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 19

20 Vyvolání kontextového menu Kontextové menu se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem myši do obrazu. Kontextové menu se zobrazí pouze v termovizním či alarmovém módu. Podoba kontextového menu se mění v závislosti na módu, ve kterém bylo vyvoláno. Kontextové menu v termovizním módu, volba palety Nastavení rozsahu palety Dialog nastavení teplotního rozsahu palety lze vyvolat dvojím kliknutím levého tlačítka myši na legendu (teplotní stupnici). Nastavení teplotního rozsahu je možné pouze v termovizním či alarmovém módu. legenda Automatický teplotního rozsahu plně využívá rozlišení barevné palety. Kontrast obrazu je maximální možný. Automatický teplotní rozsah se periodicky aktualizuje (více v sekci Nastavení zobrazení). 20 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

21 Manuální teplotní rozsah je vhodný, pokud je požadováno konstantní podání barev. Barva odpovídající určité teplotě se v čase nemění. Kontrast obrazu je obecně nižší, než když je nastavený automatický teplotní rozsah. Manuální rozsah je možné měnit v rozmezí od -40 C do +550 C, což odpovídá rozsahu dodávané termovizní kamery. Vyvolání okna nastavení Pro vyvolání okna nastavení slouží klávesa F8. Aplikace Workswell Control nabízí široké spektrum nastavení, díky kterým je možné přizpůsobit chování aplikace konkrétním potřebám. Okno nastavení obsahuje čtyři záložky, mezi kterými je možné přepínat pomocí kliknutí myši. Popis záložek: 1) Thermal Mode nastavení termovizního módu 2) Alarm Mode nastavení alarmového módu 3) General Settings nastavení měřících parametrů a obrazových módů 4) Display Settings nastavení velikosti fontů a obnovovací frekvence legendy Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 21

22 Nastavení termovizního módu Nastavení termovizního módu se provádí na záložce Thermal Mode Nastavení termovizního módu se skládá ze tří částí: 1) Teplotní rozsah nastavení automatického či manuálního rozsahu 2) Paleta volba obrazové palety 3) Min/Max funkce zobrazení kurzoru maximální a minimální teploty, zobrazení středového kříže, nastavení barvy kurzorů a zapnutí/vypnutí zobrazování hodnoty teploty na displeji ovladače Nastavení alarmového módu Nastavení alarmového (isotermického) módu se provádí na záložce Alarm Mode Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

23 Nastavení alarmového módu se skládá ze tří částí: 1) Teplotní rozsah nastavení automatického či manuálního rozsahu 2) Alarm Function nastavení horního či spodního alarmu, mezních teplot, barvy a intenzity vyznačené oblasti 3) Min/Max funkce zobrazení kurzoru maximální a minimální teploty, zobrazení středového kříže, nastavení barvy kurzorů a zapnutí/vypnutí zobrazování hodnoty teploty na displeji ovladače Popis alarmových funkcí: 1) Alarm teplota nad (Above Alarm) Vyznačí v obraze oblasti, které svou teplotou přesáhli nastavenou teplotu. Vyznačení se provede zvolenou barvou (defaultně červená) a se zvolenou intenzitou (průhledností). 2) Alarm teplota pod (Below Alarm) Vyznačí v obraze oblasti, které mají nižší teplotu, než je teplota nastavená. Vyznačení se provede zvolenou barvou (defaultně modrá) a se zvolenou intenzitou (průhledností). Poznámka: V jeden okamžik je možné použít pouze jednu alarmovou funkci. Obecné nastavení Obecné nastavení je možné skrze záložku General Settings Tato záložka má dvě části: 1) Měřící parametry nastavení parametrů prostředí pro konverzi obrazu 2) Obrazové módy volba dostupných obrazových módu. Mezi zatrženými módy je následně možné přepínat (více v sekci Přepínání obrazových módů). 3) Perioda kalibrace doporučené nastavení je 5 minut (kratší perioda kalibrace může vést k předčasnému opotřebení mechanismu kalibrace uvnitř kamery) Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 23

24 Nastavení zobrazení Pro nastavení parametrů zobrazení slouží záložka Display Settings Nastavení zobrazování má tři části: 1) Nastavení zobrazení teplotního rozsahu nastavení velikosti fontu a obnovovacího intervalu legendy 2) Jednotka teploty zobrazování teploty ve stupních celsia, stupních Fahrenheita, či ve stupních Kelvina 3) Nastavení zobrazení Min/Max funkcí nastavení velikosti fontu, obnovovacího intervalu kurzoru i hodnoty teploty a nastavení velikosti kurzoru 24 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

25 7 Kompatibilita s FLIR Tools Obecný popis Systém Workswell Thermal Vision Pro umožňuje pořizování radiometrických snímků. Pořízené radiometrické snímky je možné dále editovat prostřednictvím softwaru FLIR Tools. Základní funkce FLIR Tools: Editace/úprava snímků (termogramů) z termokamery Tvorba jednoduchých protokolů (zpráv o měření) ve formátu PDF Odkaz ke stažení produktu FLIR Tools: Více informací na: Editace snímků Jednou ze základních funkcí FLIR Tools je editace pořízených radiometrických snímků (termogramů). Během režimu editace termogramů je možné: zobrazit základních informace o snímku (datum pořízení, model termokamery apod.) editovat všech pět parametrů měření, tj. emisivity, zdánlivé odražené teploty, vzdálenosti, teploty atmosféry a vlhkosti atmosféry číst a editovat textové poznámky, přehrávat hlasové poznámky přidat (prakticky libovolný počet) měřicích bodů přidat (prakticky libovolný počet) oblastí (obdélníky, elipsy) včetně zobrazení minim a maxim přidat (prakticky libovolný počet) delta funkcí pro stanovení teplotních rozdílů změnit paletu přidat izotermu (nad, pod, interval, ) změnit teplotní rozsah (ale pozor, pouze v mezích teplotního rozsahu, který byl nastaven v termokameře při pořizování snímku, nastavený teplotní rozsah termokamery dodatečně měnit již nelze) Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 25

26 Tvorba jednoduchých protokolů Další ze základních funkcí FLIR Tools je tvorba jednoduchých protokolů ve formátu PDF. Pro obsáhlejší protokoly doporučujeme využití FLIR Tools+ a jeho nástavby pro MS Windows. Tento software je placený a licenci je možné si objednat u společnosti Workswell s.r.o. 26 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

27 8 Skladovací a provozní podmínky Skladovací a provozní podmínky Pro správnou funkčnost systému je třeba dodržovat následující skladovací a provozní podmínky: Provozní teplota od 0 C do +45 C Skladovací teplota od -20 C do +60 C Vlhost Maximální plošný výkon měřeného objektu 20-80%, nekondenzující 100W/cm 2 Nedodržení těchto podmínek může vést k trvalému poškození systému. 9 Zahřívání termokamery Obecný popis Moderní termokamery jsou vybaveny senzorem (mikrobolometrické pole), který musí být pro svou správnou funkci nejprve vyhřátý na požadovanou teplotu. Ohřátí senzoru provádí termokamera automaticky po připojení kamery k řídící jednotce a spuštění systému Workswell Thermal Vision Pro. Zahřátí senzoru na provozní teplotu proběhne obvykle do 5 minut. Po dobu zahřívání termokamery může obraz z termokamery vykazovat různé defekty a přesnost naměřených teplotních dat je nižší. Proto doporučujeme před započetím termografického měření nechat kameru zahřát. Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 27

28 10 Výměna objektivu Výměna objektivu termokamery Při výměně objektivu termokamery postupujte následovně: 1) Pomocí nástoje focus tool vyšroubujte objektiv termokamery proti směru hodinových ručiček. 2) Výměnu objektivu provádějte s objektivem orientovaným směrem dolů. Předejdete tak vniknutí nečistot na čip termokamery a také poškození termokamery vlivem světla. Nikdy nemiřte termokamerou bez objektivu na jakýkoliv zdroj světla. Při čištění objektivu termovizní (infračervené) kamery buďte opatrní. Objektiv je opatřen jemným antireflexním povlakem. Opětovné zašroubování objektivu do těla termokamery se provádí otáčením objektivu po směru hodinových ručiček. Nesnažte se zasunout objektiv hlouběji, než kamera umožňuje. Může dojít k poškození čipu. 28 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

29 11 Spárování klávesnice Obecný popis Dodávaná mini bezdrátová klávesnice funguje na principu bluetooth bezdrátového přenosu. Tato technologie vyžaduje provedení procesu párování při prvním připojení klávesnice k řídící jednotce. Tento proces je nutné provést pouze jednou, dále už se klávesnice připojuje k řídící jednotce automaticky. Klávesnice je s řídící jednotkou spárována již od výroby, není tedy nutné opakovat proces párování. Výjimkou je situace, kdy dojde k nechtěnému odebrání klávesnice ze seznamu zařízení připojených k řídící jednotce, nebo je dodávaná klávesnice vyměněna za jinou Spárování bezdrátové klávesnice Vložte bluetooth USB dongle (součástí klávesnice) do libovolného USB portu řídící jednotky a klávesnici uveďte do zapnutého stavu. V nabídce Start -> Ovládací panely -> Hardware a zvuk -> Zařízení a tiskárny klikněte na tlačítko Přidat zařízení. Na mini bezdrátové klávesnici stistkněte klávesu se symbolem bluetooth. Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 29

30 Klávesnice se objeví v seznamu zařízení, která je možné přidat. Vyberte zařízení Bluetooth 3.0 Macro Keyboard a následně klikněte na tlačítko Další. Objeví okno zobrazující číselný kód. Tento kód je nutné vyťukat na klávesnici, kterou chcete spárovat. Po zadání kódu stiskněte Enter. 30 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

31 Úspěšné spárování mini bezdrátové klávesnice oznamuje následující okno. Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 31

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BBW200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení chytrého senzoru teploty a vlhkosti BBW200 Smart Temperature & Humidity Sensor od BEEWI. Přečtěte si prosím následující

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Obsah 1. Úvod...3. Specifikace

Obsah 1. Úvod...3. Specifikace Obsah 1. Úvod...3 2. Parametry...3 3. Obsah balení...4 4. Popis produktu...5 5. Připevnění...5 5.1 Uchycení pomocí klipsu...5 5.2 Uchycení pomocí držáku...6 5.3 Šňůrka na krk...6 5.4 Další možná přichycení...6

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Drahý

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR P50 N kamera pro Váš automobil Noční vidění Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů, pročtěte si prosím tento

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

HD rozlišení videa Kontinuální nahrávání díky stálému připojení na síť Tzv. Pre-motion mód (čidlo zachytí objekt ještě před jeho vstupem do záběru

HD rozlišení videa Kontinuální nahrávání díky stálému připojení na síť Tzv. Pre-motion mód (čidlo zachytí objekt ještě před jeho vstupem do záběru Nástěnné hodiny Návod k použití Hlavní výhody produktu: HD rozlišení videa Kontinuální nahrávání díky stálému připojení na síť Tzv. Pre-motion mód (čidlo zachytí objekt ještě před jeho vstupem do záběru

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 OBSAH uživatelské příručky: Bezpečnostní pokyny a Upozornění Obsah balení Stojánek a rukojeť Ovládací prvky Použití ecare 4.3 " 1. Zapnutí, vypnutí 2. Zvětšení, zmenšení

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr Pohodlné ostření kamery na 3.5 LCD Generátor zkušebního video obrazce RS485 virtuální klávesnice a tester Výstup napájení 12V/1A pro kameru Měření

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

MD80 Uživatelský manuál

MD80 Uživatelský manuál Uživatelský manuál strana 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Parametry...3 3. Obsah balení...3 4. Popis produktu...4 5. Připevnění...4 5.1 Uchycení pomocí klipsu...4 5.2 Uchycení pomocí držáku...5 5.3 Šňůrka na krk...5

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

MD 950. Intraorální kamera. Uživatelský manuál

MD 950. Intraorální kamera. Uživatelský manuál MD 950 Intraorální kamera Uživatelský manuál OBSAH: 1. ÚVOD 2 2. OBSAH BALENÍ 2 3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 3 4. INSTALACE VÝROBKU 3 5. POPIS A FUNKCE 5.1 KAMERA 5.2 ZÁKLADNA 5.3 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 5.4 SCHÉMA

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

Klíčenka s FULL HD kamerou

Klíčenka s FULL HD kamerou Klíčenka s FULL HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: FULL HD rozlišení videa, 1920x1280, překvapivě čistý obraz Velmi realistický, s velice chytrým skrytím USB konektoru a mikro SD karty

Více

Uživatelský manuál DVR-05

Uživatelský manuál DVR-05 Uživatelský manuál DVR-05 Specifikace: Rozlišení Zorný úhel objektivu Kapacita baterie Pohotovostní čas Skladovací teplota Provozní teplota Provozní vlhkost Maximální kapacita záznamu Formát videa USB

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

Kamera pro záznam jízdy FS2000

Kamera pro záznam jízdy FS2000 Kamera pro záznam jízdy FS2000 Uživatelská příručka Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah Úvod... 2 Funkce přístroje... 3 Záznam

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více