Uživatelský manuál. Revize manuálu: 1.1. Kompatibilita s verzí Workswell Thermal Vision Pro: 1.0 a vyšší. Datum uvolnění revize: 13.7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál. Revize manuálu: 1.1. Kompatibilita s verzí Workswell Thermal Vision Pro: 1.0 a vyšší. Datum uvolnění revize: 13.7."

Transkript

1 Uživatelský manuál Revize manuálu: 1.1 Kompatibilita s verzí Workswell Thermal Vision Pro: 1.0 a vyšší Datum uvolnění revize: Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 1

2 Úvod Workswell Thermal Vision Pro je termovizní kamerový systém pro bezpilotní letecké systémy (drony, UAVs umanned aerial vehicles). Jedná se o lehký systém vybavený kamerou ve viditelném spektru a termokamerou. Cílem celého systému je jednoduchý přenos, uložení a zpracování radiometrických (teplotních) dat přímo z bezpilotního letounu (dronu) a zobrazení těchto dat na displeji ovládací jednotky dronu v reálném čase. Systém také nabízí řadu palet a alarmových (bezpečnostních) módů, které lze kombinovat s kamerou ve viditelném spektru. Systém Workswell Thermal Vision Pro je navržen tak, aby bylo možné jeho ovládání i během letu. Systém disponuje třemi digitálními vstupními porty, které jsou plně kompatibilní s běžně dostupnými RC přijímači. Systém umožňuje záznam kontinuálního videa z termokamery a pořizování jednotlivých snímků z termovizní kamery i kamery ve viditelném spektru. Data (video nebo jednotlivé snímky) je možné uložit prostřednictvím ovládací jednotky dronu prostřednictvím vstupních portů řídící jednotky. Systém nabízí tři obrazové módy (termovizní mód, alarmový mód a záznam z kamery ve viditelném spektru), které může operátor před vzletem nastavit prostřednictvím klávesnice. Během letu pak může módy přepínat na ovládací jednotce UAV skrze vstupní porty řídící jednotky. Termovizní mód slouží k zobrazení aktuálního termovizního leteckého snímku s informací o rozložení povrchových teplot v jedné ze čtrnácti obrazových palet. Alarmový (isotermický) mód nabízí volbu mezi alarmem nad teplotou a alarmem pod teplotou. Alarm nad teplotou vyznačí zvolenou barvou (defaultně červená barva) v termovizním obraze oblasti, kde došlo k překročení nastaveného teplotního alarmu. Alarm pod teplotou naopak vyznačí zvolenou barvou (defaultně modrá barva) oblasti s nižší teplotou. Oba výše uvedené módy umožňují automatické i manuální nastavení teplotního rozsahu, automatické vyhledání maximální a minimální teploty (včetně kurzoru) a zobrazení hodnoty teploty na displeji ovládací jednotky UAV. Záznam z kamery ve viditelném spektru může být zobrazen na displeji ovládací jednotky dronu pro snadnější orientaci v prostoru. 2 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

3 Workswell Thermal Vision Pro uživatelský manuál Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 3

4 Vyvázání se ze záruky Všechny výrobky (software, hardware či firmware) společnosti Workswell s.r.o. mají záruku proti výrobním vadám po dobu dvou let. Tuto záruku lze uplatnit pouze pokud byl výrobek skladován a používán podle pokynů uvedených v příslušné příručce. Záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Záruku nelze uplatnit na výrobek, který byl nesprávně používán, neudržován, poškozen nebo provozován při podmínkách, které manuál nestanovuje jako podmínku provozní. Jestliže dojde k poškození výrobku, který je kryt zárukou, výrobek nesmí být dále používán, aby se zabránilo dalšímu poškození. Zákazník musí neprodleně oznámit tuto závadu společnosti Workswell s.r.o. nebo jimi autorizovanému distributorovi, jinak nebude možné záruku uplatnit. Společnost Workswell s.r.o. zdarma opraví nebo vymění každý vadný výrobek, jestliže bude na základě odborné prohlídky prokázána u výrobku vada materiálu či výrobku a jestliže bude tento výrobek vrácen společnosti Workswell s.r.o. v záruční době, tj. do dvou let od data nákupu. Výrobek nesmí být žádnou společností mimo společnost Workswell s.r.o. otevírán nebo upravován. Společnost Workswell s.r.o. nenese odpovědnost za vady výrobku kromě výše uvedených a neposkytuje na ně záruku. Žádná další záruka není vyjádřena ani předpokládána. Společnost Workswell s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené neodborným použitím výrobku ani za škody způsobené třetím stranám či samotnému uživateli nesprávnou činností, instalací či funkcí výrobku. Autorská práva Workswell s.r.o. Všechna práva celosvětově vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Workswell s.r.o. nesmí být žádná část software či hardware včetně zdrojového kódu a zdrojových souborů reprodukována, přenášena, přepisována nebo překládána do jakéhokoli umělého či přirozeného jazyka, pokud není výslovně uvedeno jinak. Názvy a značky uvedené na výrobcích v této příručce jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Workswell s.r.o.. Všechny ostatní ochranné známky nebo názvy společností zmíněné v této příručce a manuálu se používají pouze pro identifikaci a jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. 4 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

5 Obsah Úvod... 1 Varování a upozornění... 6 Obsah standardního dodání... 7 Informace pro uživatele... 8 Nápověda a dotazy... 9 Sestavení systému Ovládání systému Kompatibilita s FLIR Tools Skladovací a provozní podmínky Zahřívání termokamery Výměna objektivu Spárování klávesnice Čištění Řešení problémů Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 5

6 1 Varování a upozornění Varování Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejeví viditelné známky poškození či nesprávné funkce. Pokud je zařízení poškozené či jinak vadné, nepoužívejte jej. Jakékoliv necertifikované servisní úkoly a zásahy do výrobku vedou k automatické ztrátě záruky. Upozornění Nepoužívejte a neskladujte zařízení v rozporu se skladovacími a provozními podmínkami stanovenými v této příručce (týká se jen hardware). Nemiřte termokamerou (s krytem objektivu nebo bez něj) na intenzivní zdroje energie, například na zařízení vyzařující laserové záření nebo na slunce. Mohli by to mít nežádoucí účinek na přesnost kamery. Mohlo by to rovněž způsobit poškození detektoru v kameře. Nepoužívejte systém Workswell Thermal Vision Pro při teplotách vyšších než +45 C. Vysoké teploty mohou způsobit poškození systému. K čištění řídící jednotky, kamer, kabelů a dalšího příslušenství nepoužívejte žádná ředidla ani jiné podobné kapaliny. Mohly by je poškodit. Při čištění objektivu kamery ve viditelném spektru buďte opatrní. Při čištění objektivu termokamery buďte opatrní, objektiv je opatřen jemnou antireflexní vrstvou. Nečistěte objektiv termokamery příliš důrazně. Mohlo by dojít k poškození antireflexní vrstvy. Postup čištění objektivu termokamery je uveden dále. Údaje týkající se krytí jsou platné pouze tehdy, pokud jsou všechny otvory všech komponent systému zakryté příslušnými kryty, příklopy nebo krytkami. To zahrnuje zejména prostory baterie, rozhraní a konektory. Následující informace se týkají baterií v bezdrátové klávesnici: Kladný a záporný pól baterie nezkratujte žádnými kovovými předměty (např. drátem). Zabraňte styku baterie se sladkou nebo slanou vodou i celkovému namočení baterie. V baterii nevytvářejte pomocí předmětů žádné otvory. Zabraňte poškození baterie údery, např. kladivem. Na baterii nestoupejte, ani ji nepoškozujte silnými nárazy nebo otřesy. Baterie nevhazujte do ohně, do jeho blízkosti, ani nepokládejte na přímé sluneční světlo. Nezvyšujte teplotu baterie žárem. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny. Před instalací baterie z ní odstraňte veškerou vodu nebo vlhkost. Workswell Thermal Vision Pro je výrobek třídy A podle ČSN EN a EN V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat vysokofrekvenční interferenci (rušení přijímačů a jiných citlivých zařízení). V takovém případě se může vyžadovat, aby uživatel přijal příslušná opatření (k odstranění rušení). Workswell Thermal Vision Pro využívá technologii Bluetooth, která je definována standardem IEEE Tato technologie může způsobovat rušení přijímače UAV. Proto důrazně doporučujeme vysunout USB dongle před zahájením letu. 6 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

7 2 Obsah standardního dodání Kufr Součástí standardního zakoupeného Workswell Thermal Vision Pro systému jsou tyto části: Termovizní kamera a kamera ve viditelném spektru v bikamerovém krytu Řídící jednotka s Windows 7 a aplikací Workswell Control Focus tool (pro manuální ostření termovizní kamery) Mini bezdrátová klávesnice Převodník HDMI/Analog Sada kabelů (2xUSB 3.0 A-microB, 1xUSB 2.0 A-miniB, 1xHDMI-RCA, 1x napájecí kabel 80cm) Download Card Řídící jednotka Součástí standardního dodání je řídící jednotka s operačním systémem Windows 7. Řídící jednotka disponuje třemi vstupními porty pro ovládání systému z ovládací jednotky UAV. Nainstalovaný systém Workswell Control používá software National Instruments a software dalších společností. Společnost Workswell s.r.o. plně uznává veškeré licenční ujednání se společností National Instruments a veškeré poplatky za užívání tohoto modulu ve svém systému Workswell Control. Dowload Card S výrobkem Workswell Thermal Vision Pro je dodávána Dowload Card umožňující přístup k příslušným dokumentům, včetně uživatelského manuálu v elektronické podobě, a software na stránkách společnosti Workswell s.r.o.. Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 7

8 3 Informace pro uživatele Typografické konvence Nápověda a uživatelské fórum Aktualizace Firmware V této příručce se používají následující typografické konvence: VELKÁ PÍSMENA se používají pro názvy kláves, tlačítek a položek menu, COURIER se používá pro ukázky zdrojových kódů, názvy souborů a souborové cesty, kurzíva se používá pro důležité informace a názvy dokumentů, tučné písmo je použito při odkazu na jinou kapitolu, pro názvy funkcí či internetové odkazy S technickými dotazy, na které vám nepomohla najít odpověď tato příručka, se obraťte na svého prodejce, nebo přímo na stránky produktu na internetové adrese kde nejprve vyhledejte odpověď v uživatelském fóru a pokud odpověď na svůj dotaz nenaleznete, zašlete dotaz na Prioritním cílem společnosti Workswell s.r.o. je dodávat své výrobky v takové podobě, aby splňovala aktuální potřeby svých uživatelů a zároveň, aby byly co nejrychleji odstraněny všechny nedostatky, které byly při jejich užívání nalezeny. Z tohoto důvodu společnost Workswell s.r.o. u všech svých výrobků pravidelně uvolňuje aktualizace. Firmware je interní řídicí program zařízení. Z uživatelského pohledu je podstatná pouze aktuální verze firmware, která je nahrána v právě používaném zařízení a videohardwaru. 8 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

9 4 Nápověda a dotazy Obecný postup Při hledání odpovědi na technický problém doporučujeme dodržovat následující postup: pokuste se nalézt odpověď v této příručce, obraťte se na svého prodejce zařízení, prostudujte stránky společnosti Workswell s.r.o. na adrese napište na Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 9

10 5 Sestavení systému Obecný popis Termovizní systém Workswell Thermal Vision Pro se skládá z několika částí. Před prvním použitím je potřeba systém sestavit. Před každým dalším použítí je doporučeno správné sestavení systému zkontrolovat. Sestavení se skládá z těchto kroků: 1) Připojení termovizní kamery a kamery ve viditelném spektru do řídící jednotky 2) Připojení řídící jednotky na napájení 3) Zprovoznění mini bezdrátové klávesnice 4) Připojení převodníku videa (HDMI/Analog) 5) Zapojení vstupních portů 3x digitální vstup (servokonektory) USB dongle ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 2x USB3 2x USB3 micro HDMI mini Bikamerový kryt Analogové video (konektor RCA) NTSC/PAL HDMI2AV HDMI Audio R/L (volitelné) Převodník USB2 mini (napájení) Napájení 12-19V DC Červená + Černá - 10 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

11 Připojení termovizní kamery a kamery ve viditelném spektru do řídící jednotky Bikamerový kryt obsahující termovizní i reálnou kameru se k řídící jednotce připojuje prostřednictvím dvou USB 3.0 A-microB kabelů, které jsou součástí standardního balení. Každá z kamer může být připojena do libovolného USB portu na řídící jednotce. Připojení řídící jednotky na napájení Řídící jednotka může být napájena v rozmezí 12-19V DC prostřednictvím 5.5x2.5mm konektoru umístěného na zadní straně této jednotky. Konektor je kompatibilní se souosými konektory o vnějším průměru 5.5 mm a vnitřním průměru 2.5 mm. Vnitřní kontakt konektoru je V (±10%) DC a vnější kontakt je GND. Pro napájení řídící jednotky je možné využít napájecí adaptér (volitelné příslušenství) nebo vlastní zdroj napájení, který splňuje výše uvedené parametry. Pro tento účel je v balení dodáván příslušný 5.5x2.5mm souosý konektor s kabelem o délce 80cm. GND (černý vodič) V DC (červený vodič) Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 11

12 Zapojení vstupních portů Součástí řídící jednotky jsou 3 servokonektory (typu JR). Tyto konektory je možné připojit do standardního RC přijímače a ovládat tak některé funkce systému Workswell Thermal Vision Pro během letu prostřednictvím RC vysílače. Pro zprovoznění všech dostupných funkcí jsou potřeba 3 volné kanály. Funkce, které lze ovládat během letu prostřednictvím RC kanálů: Přepínání obrazových módů Vstupní port Klávesová zkratka 1 F5 Pořizování snímků 2 F6 Nahrávání termovizního videa 3 F7 Více informací k jednotlivým funkcím najdete v kapitole Ovládání systému. Zapojení servokonektoru: Poznámka: Při řízení systému Workswell Thermal Vision Pro není vyžadováno napájení prostřednictvím servokonektorů. Princip funkce digitálních vstupů: Na digitálním vstupu je očekáván signál ze standardního RC přijímače. Tento signál je formou PWM modulace, kde se obvykle každých 20ms (může se lišit podle druhu přijímače) objeví signál o proměnné délce 1ms 2ms. Vstup 1 Vstup 2 Vstup 3 K přepnutí obrazových módů dojde, jestliže se na vstupu objeví impulz o délce větší, než je 1.7ms. Tzn. obrazový mód je přepnut, pokud je páka vysílače, či spínač/přepínač ovládající kanál, který je připojen na tento vstup, vychýlen do příslušné krajní polohy. K opětovnému přepnutí obrazového módu dojde při dalším vychýlení páky, přepínače, či spínače do příslušné krajní polohy. K pořízení snímků dojde, jestliže se na vstupu objeví impulz o délce větší, než je 1.7ms. Tzn. snímky jsou pořízeny, pokud je páka vysílače, či spínač/přepínač ovládající kanál, který je připojen na tento vstup, vychýlen do příslušné krajní polohy. K opětovnému pořízení snímků dojde při dalším vychýlení páky, přepínače, či spínače do příslušné krajní polohy. Nahrávání videa je aktivní, jestliže je na vstupu série impulzů o délce větší, než je 1.7ms. Tzn. k pořizování videa dochází, pokud je páka vysílače, spínač/přepínač ovládající kanál, který je připojen na tento vstup, vychýlen a ponechán v příslušné krajní poloze. K nahrávání videa nedochází, jestliže se páka vysílače, spínač/přepínač v této krajní poloze nenachází. 12 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

13 Připojení převodníku videa Pro bezdrátový přenos videa je výhodné převést digitální video na analogové ve formátu PAL/NTSC. K tomu slouží dodávaný HDMI/Analog převodník. Převodník se k řídící jednotce připojuje prostřednictvím dodávaného HDMI kabelu. HDMI/Analog převodník vyžaduje vlastní napájení. K napájení je možné využít dodávaný USB 2.0 A- minib kabel, který může být zapojen do libovolného USB portu řídící jednotky. Režim PAL se používá u většiny Evropských zobrazovacích zařízení. Režim NTSC se používá u zařízení ze Severní a Střední Ameriky a z Japonska. Manuální ostření termovizní kamery Ostření termovizní kamery se provádí manuálně za pomocí tzv. focus tool, který je součástí standardního balení. K ostření na blízko dochází jemným otáčením objektivu proti směru hodinových ručiček. Při tomto pohybu se objektiv vysouvá z těla kamery. Pokud se stane otáčení objektivu snažší, narazili jste na okraj rozsahu ostření. Při dalším otáčení může dojít k vypadnutí objektivu. K ostření na dálku je potřeba jemně otáčet objektivem po směru hodinových ručiček. Při tomto pohybu se objektiv zasouvá do těla kamery. Po dosáhnutí krajní hodnoty rozsahu ostření (ostření do nekonečna) již není možné další otáčení objektivu. Při snaze o další otáčení může dojít k poškození objektivu a kamery. Pro většinu aplikací je doporučeno použít ostření do nekonečna. Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 13

14 Zprovoznění bezdrátové klávesnice Součástí standardního dodání je mini bluetooth bezdrátová klávesnice, která slouží pro nastavení Workswell Thermal Vision Pro před zahájením letu. Klávesnice se k řídicí jednotce připojuje prostřednictvím USB donglu. USB dongle se nachází pod klávesnicí. Napájení klávesnice zajišťuje zabudovaná Li-Ion baterie. Nabíjení probíhá prostřednictvím mini USB konektoru, jako zdroj může být použit USB port počítače či adaptér s 5V USB výstupem. Plné nabití akumulátoru signalizuje zhasnutí příslušné červené LED diody. Uchycení bikamerové ho krytu Bikamerový kryt je možné uchytit ke konstrukci dronu prostřednictvím 4 montážních otvorů se závitem M3x8. Montážní otvory jsou umístěny na spodní straně bikamerového krytu. 14 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

15 , Workswell Thermal Vision Pro uživatelský manuál Uchycení řídící jednotky Řídící jednotku je možné uchytit ke konstrukci dronu prostřednictvím 2 montážních otvorů se závitem M3x6. Montážní otvory jsou umístěny na spodní straně řídící jednotky Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 15

16 6 Ovládání systému Obecný popis Po startu řídící jednotky dojde k automatickému spuštění aplikace Workswell Control, jejíž uživatelské rozhraní uvidíte na displeji ovládací jednotky dronu či na připojeném monitoru. Aplikace umožňuje zobrazení obrazu z termokamery i kamery ve viditelném spektru, dále pak aplikace umožňuje nastavovat parametry snímání a ukládat data (jednotlivé snímky či video). Ovládání systému: Ukončení běhu Workswell Control Přepínání obrazových módů Vstupní port Klávesová zkratka - F4 1 F5 Pořizování snímků 2 F6 Nahrávání termovizního videa 3 F7 Vyvolání okna nastavení - F8 Spuštění aplikace Aplikace Workswell Control se spustí automaticky po zapnutí řídící jednotky. Pokud byla aplikace ukončena, je možné ji opětovně spustit prostřednictvím ikony Workswell Control, která je umístěna na ploše. Workswell Control Ukončení aplikace Pro ukončení běhu aplikace slouží klávesa F4. Jakékoliv jiné ukončení aplikace může vést k dočasnému výpadku funkce připojených kamer (více v kapitole Řešení problémů). 16 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

17 Vypnutí řídící jednotky Vypnutí řídící jednotky probíhá jako u většiny počítačů s operačním systémem Windows 7 (Start -> Vypnout). Start menu je po ukončení běhu aplikace skryto. Zobrazí se po najetí kurzorem do levého dolního rohu obrazovky. Po vypnutí řídící jednotky je potřeba odpojit napájení. Aktivní napájení ve vypnutém stavu může vést k dočasnému výpadku termokamery po opětovném spuštění systému (více v kapitole Řešení problémů). Přepínání obrazových módů Přepínat obrazové módy je možné vstupním portem (1) řídící jednotky, či klávesou F5. Pořadí obrazových módů je možné nastavit v hlavním menu (více v sekci Obecné nastavení). Obrazové módy: Termovizní mód Alarmový (isotermický) mód Záznam z kamery ve viditelném spektru Popis módu Termogram s informací o povrchové teplotě objektu v jedné ze 14 barevných palet V termogramu dojde k označení oblasti, kde došlo k překročení/podkročení nastavené teploty Záznam z kamery ve viditelném spektru, který usnadní orientaci v prostoru Termovizní mód Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 17

18 Alarmový (isotermický) mód Záznam z kamery ve viditelném spektru Pozn: Objektiv kamery ve viditelném spektru má menší ohniskovou vzdálenost, než objektiv termokamery. Zorný úhel kamery ve viditelném spektru je tedy větší, než zorný úhel termokamery. 18 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

19 Pořizování snímků Pořídit snímky je možné vstupním portem (2) řídící jednotky, či klávesou F6. Na disk se vždy uloží čtyři snímky (termovizní snímek, alarmový snímek, snímek z kamery ve viditelném spektru a radiometrický snímek). Úspěšné uložení snímků signalizuje hláška Images succesfully saved!. Přístup ke snímkům je možný po ukončení aplikace. Všechny snímky jsou uloženy ve složce Workswell Control Data, která je umístěna na ploše počítače. Umístění složky: C:\Users\Documents\Workswell Control\Logs\ Složka je dále rozdělena na podsložky pojmenované YYYY_MM_DD, kde YYYY je rok, MM měsíc a DD den, kdy byly dané snímky pořízeny. Každý den je tedy uložený zvlášť. Názvy a formáty ukládaných snímků: Snímek z kamery ve viditelném spektru Název snímku HH_MM_SS_mode0 Formát snímku jpg Termovizní snímek HH_MM_SS_mode1 png Alarmový (isotermický) snímek HH_MM_SS_mode2 png Radiometrický snímek HH_MM_SS_radiometric jpg HH hodiny, MM minuty, SS sekundy času uložení snímku Nahrávání termovizního videa Nahrávání termovizního videa se spouští aktivací vstupního portu (3) řídicí jednotky, či klávesou F7. Deaktivací vstupního portu či opětovným stiskem klávesy F7 se ukončí nahrávání videa a video je uloženo na disk. Aktivní nahrávání videa je signalizováno značkou REC v levém horním rohu obrazovky. Uložené video obsahuje obrazové módy ve stejném pořadí, v jakém byly zobrazeny na displeji ovládací jednotky dronu. Umístění složky: C:\Users\Documents\Workswell Control\Logs\ Název a formát ukládaného videa: Název videa Formát videa Termovizní video HH_MM_SS_video avi HH hodiny, MM minuty, SS sekundy začátku nahrávání videa Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 19

20 Vyvolání kontextového menu Kontextové menu se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem myši do obrazu. Kontextové menu se zobrazí pouze v termovizním či alarmovém módu. Podoba kontextového menu se mění v závislosti na módu, ve kterém bylo vyvoláno. Kontextové menu v termovizním módu, volba palety Nastavení rozsahu palety Dialog nastavení teplotního rozsahu palety lze vyvolat dvojím kliknutím levého tlačítka myši na legendu (teplotní stupnici). Nastavení teplotního rozsahu je možné pouze v termovizním či alarmovém módu. legenda Automatický teplotního rozsahu plně využívá rozlišení barevné palety. Kontrast obrazu je maximální možný. Automatický teplotní rozsah se periodicky aktualizuje (více v sekci Nastavení zobrazení). 20 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

21 Manuální teplotní rozsah je vhodný, pokud je požadováno konstantní podání barev. Barva odpovídající určité teplotě se v čase nemění. Kontrast obrazu je obecně nižší, než když je nastavený automatický teplotní rozsah. Manuální rozsah je možné měnit v rozmezí od -40 C do +550 C, což odpovídá rozsahu dodávané termovizní kamery. Vyvolání okna nastavení Pro vyvolání okna nastavení slouží klávesa F8. Aplikace Workswell Control nabízí široké spektrum nastavení, díky kterým je možné přizpůsobit chování aplikace konkrétním potřebám. Okno nastavení obsahuje čtyři záložky, mezi kterými je možné přepínat pomocí kliknutí myši. Popis záložek: 1) Thermal Mode nastavení termovizního módu 2) Alarm Mode nastavení alarmového módu 3) General Settings nastavení měřících parametrů a obrazových módů 4) Display Settings nastavení velikosti fontů a obnovovací frekvence legendy Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 21

22 Nastavení termovizního módu Nastavení termovizního módu se provádí na záložce Thermal Mode Nastavení termovizního módu se skládá ze tří částí: 1) Teplotní rozsah nastavení automatického či manuálního rozsahu 2) Paleta volba obrazové palety 3) Min/Max funkce zobrazení kurzoru maximální a minimální teploty, zobrazení středového kříže, nastavení barvy kurzorů a zapnutí/vypnutí zobrazování hodnoty teploty na displeji ovladače Nastavení alarmového módu Nastavení alarmového (isotermického) módu se provádí na záložce Alarm Mode Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

23 Nastavení alarmového módu se skládá ze tří částí: 1) Teplotní rozsah nastavení automatického či manuálního rozsahu 2) Alarm Function nastavení horního či spodního alarmu, mezních teplot, barvy a intenzity vyznačené oblasti 3) Min/Max funkce zobrazení kurzoru maximální a minimální teploty, zobrazení středového kříže, nastavení barvy kurzorů a zapnutí/vypnutí zobrazování hodnoty teploty na displeji ovladače Popis alarmových funkcí: 1) Alarm teplota nad (Above Alarm) Vyznačí v obraze oblasti, které svou teplotou přesáhli nastavenou teplotu. Vyznačení se provede zvolenou barvou (defaultně červená) a se zvolenou intenzitou (průhledností). 2) Alarm teplota pod (Below Alarm) Vyznačí v obraze oblasti, které mají nižší teplotu, než je teplota nastavená. Vyznačení se provede zvolenou barvou (defaultně modrá) a se zvolenou intenzitou (průhledností). Poznámka: V jeden okamžik je možné použít pouze jednu alarmovou funkci. Obecné nastavení Obecné nastavení je možné skrze záložku General Settings Tato záložka má dvě části: 1) Měřící parametry nastavení parametrů prostředí pro konverzi obrazu 2) Obrazové módy volba dostupných obrazových módu. Mezi zatrženými módy je následně možné přepínat (více v sekci Přepínání obrazových módů). 3) Perioda kalibrace doporučené nastavení je 5 minut (kratší perioda kalibrace může vést k předčasnému opotřebení mechanismu kalibrace uvnitř kamery) Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 23

24 Nastavení zobrazení Pro nastavení parametrů zobrazení slouží záložka Display Settings Nastavení zobrazování má tři části: 1) Nastavení zobrazení teplotního rozsahu nastavení velikosti fontu a obnovovacího intervalu legendy 2) Jednotka teploty zobrazování teploty ve stupních celsia, stupních Fahrenheita, či ve stupních Kelvina 3) Nastavení zobrazení Min/Max funkcí nastavení velikosti fontu, obnovovacího intervalu kurzoru i hodnoty teploty a nastavení velikosti kurzoru 24 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

25 7 Kompatibilita s FLIR Tools Obecný popis Systém Workswell Thermal Vision Pro umožňuje pořizování radiometrických snímků. Pořízené radiometrické snímky je možné dále editovat prostřednictvím softwaru FLIR Tools. Základní funkce FLIR Tools: Editace/úprava snímků (termogramů) z termokamery Tvorba jednoduchých protokolů (zpráv o měření) ve formátu PDF Odkaz ke stažení produktu FLIR Tools: Více informací na: Editace snímků Jednou ze základních funkcí FLIR Tools je editace pořízených radiometrických snímků (termogramů). Během režimu editace termogramů je možné: zobrazit základních informace o snímku (datum pořízení, model termokamery apod.) editovat všech pět parametrů měření, tj. emisivity, zdánlivé odražené teploty, vzdálenosti, teploty atmosféry a vlhkosti atmosféry číst a editovat textové poznámky, přehrávat hlasové poznámky přidat (prakticky libovolný počet) měřicích bodů přidat (prakticky libovolný počet) oblastí (obdélníky, elipsy) včetně zobrazení minim a maxim přidat (prakticky libovolný počet) delta funkcí pro stanovení teplotních rozdílů změnit paletu přidat izotermu (nad, pod, interval, ) změnit teplotní rozsah (ale pozor, pouze v mezích teplotního rozsahu, který byl nastaven v termokameře při pořizování snímku, nastavený teplotní rozsah termokamery dodatečně měnit již nelze) Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 25

26 Tvorba jednoduchých protokolů Další ze základních funkcí FLIR Tools je tvorba jednoduchých protokolů ve formátu PDF. Pro obsáhlejší protokoly doporučujeme využití FLIR Tools+ a jeho nástavby pro MS Windows. Tento software je placený a licenci je možné si objednat u společnosti Workswell s.r.o. 26 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

27 8 Skladovací a provozní podmínky Skladovací a provozní podmínky Pro správnou funkčnost systému je třeba dodržovat následující skladovací a provozní podmínky: Provozní teplota od 0 C do +45 C Skladovací teplota od -20 C do +60 C Vlhost Maximální plošný výkon měřeného objektu 20-80%, nekondenzující 100W/cm 2 Nedodržení těchto podmínek může vést k trvalému poškození systému. 9 Zahřívání termokamery Obecný popis Moderní termokamery jsou vybaveny senzorem (mikrobolometrické pole), který musí být pro svou správnou funkci nejprve vyhřátý na požadovanou teplotu. Ohřátí senzoru provádí termokamera automaticky po připojení kamery k řídící jednotce a spuštění systému Workswell Thermal Vision Pro. Zahřátí senzoru na provozní teplotu proběhne obvykle do 5 minut. Po dobu zahřívání termokamery může obraz z termokamery vykazovat různé defekty a přesnost naměřených teplotních dat je nižší. Proto doporučujeme před započetím termografického měření nechat kameru zahřát. Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 27

28 10 Výměna objektivu Výměna objektivu termokamery Při výměně objektivu termokamery postupujte následovně: 1) Pomocí nástoje focus tool vyšroubujte objektiv termokamery proti směru hodinových ručiček. 2) Výměnu objektivu provádějte s objektivem orientovaným směrem dolů. Předejdete tak vniknutí nečistot na čip termokamery a také poškození termokamery vlivem světla. Nikdy nemiřte termokamerou bez objektivu na jakýkoliv zdroj světla. Při čištění objektivu termovizní (infračervené) kamery buďte opatrní. Objektiv je opatřen jemným antireflexním povlakem. Opětovné zašroubování objektivu do těla termokamery se provádí otáčením objektivu po směru hodinových ručiček. Nesnažte se zasunout objektiv hlouběji, než kamera umožňuje. Může dojít k poškození čipu. 28 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

29 11 Spárování klávesnice Obecný popis Dodávaná mini bezdrátová klávesnice funguje na principu bluetooth bezdrátového přenosu. Tato technologie vyžaduje provedení procesu párování při prvním připojení klávesnice k řídící jednotce. Tento proces je nutné provést pouze jednou, dále už se klávesnice připojuje k řídící jednotce automaticky. Klávesnice je s řídící jednotkou spárována již od výroby, není tedy nutné opakovat proces párování. Výjimkou je situace, kdy dojde k nechtěnému odebrání klávesnice ze seznamu zařízení připojených k řídící jednotce, nebo je dodávaná klávesnice vyměněna za jinou Spárování bezdrátové klávesnice Vložte bluetooth USB dongle (součástí klávesnice) do libovolného USB portu řídící jednotky a klávesnici uveďte do zapnutého stavu. V nabídce Start -> Ovládací panely -> Hardware a zvuk -> Zařízení a tiskárny klikněte na tlačítko Přidat zařízení. Na mini bezdrátové klávesnici stistkněte klávesu se symbolem bluetooth. Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 29

30 Klávesnice se objeví v seznamu zařízení, která je možné přidat. Vyberte zařízení Bluetooth 3.0 Macro Keyboard a následně klikněte na tlačítko Další. Objeví okno zobrazující číselný kód. Tento kód je nutné vyťukat na klávesnici, kterou chcete spárovat. Po zadání kódu stiskněte Enter. 30 Termovizní systém pro bezpilotní letouny Workswell s.r.o.

31 Úspěšné spárování mini bezdrátové klávesnice oznamuje následující okno. Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 31

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001

Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001 Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001 20.5.2011 Všechna práva vyhrazena! Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačního vyhledávacího systému a nesmí se vysílat žádným způsobem,

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více