2. prosince Autor: Bc. David Bambušek,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. prosince 2013. Autor: Bc. David Bambušek, xbambu02@stud.fit.vutbr.cz"

Transkript

1 Rešerže do předmětu ROB Zemědělští roboti 2. prosince 2013 Autor: Bc. David Bambušek, Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně

2 Obsah 1 Úvod 1 2 Projekty na Podporu Agrobotů Field Robot Event crops Zástupci Zemědělských Robotů SlugBot Rodina AgX AgBo AgTracker AgAnt Automatické Dojící Systémy Roboti pro Stříhání Ovcí Oracle Shear Magic Robot Robot pro Sběr Jahod Harvest Vehicle HV Telegarden BoniRob Vision Robotics Snippy Roboti pro Sběr Ovoce LettuceBot Robot pro Sbírání Hub i

3 1 Úvod Zemědělství patří k lidskému životu již od jeho samého počátku. Aby lidský druh přežil, musel vymyslet udržitelný způsob zásobování se potravinami a tak vzniklo cílené obhospodařování plodin a domestikace zvířat. Se zvyšujícím se počtem obyvatel naší planety bylo třeba postupně nacházet stále efektivnější způsoby a nástroje, které by zvyšovaly výnos z polí a snižovaly množství energie a času nutného k jejich údržbě a obdělávání. Pole na kterých manuálně pracovaly stovky lidí se postupně přeměnila na pozemky obdělávané na základě ideologie intenzivního hospodářství, tedy těžkou technikou, hnojené účinými hnojivy, ošetřováný chemickými prostředky, jako jsou pesticidy proti škůdcům nebo herbicidy proti pleveli a osazovány vyšlechtěnými, popřípadě geneticky modifikovanými, plodinami. Jelikož se ale světová populace stále nezadržitelným tempem zvětšuje, je i v dnešní době nutné nacházet stále účinější prostředky jak zemědělskou produkci navýšit. Těžká a velká technika sice ulehčuje a zrychluje práci, ale dle výzkumů není vůbec efektivní. Jednak plošné hnojení a ostřikování vysoce plýtvá použitými surovinami, jelikož se ostřikuje i zcela zbytečně půda kolem plodin. 90% hnojiv a postřikují takto padne v niveč a navíc se tak do půdy dostává velké množství chemikálí, které následně mají negativní vliv na životní prostředí, kvalitu půdy a konečně pak i na plodiny na ni pěstované. Dále bylo zjištěno, že používáním těžkých traktorů a jiných zemědělských strojů se půda stává hůře oratelnou a až 90% energie, kterou stroje vydají je spotřebována na škody, které samy svou prací způsobí. Řešením by tedy bylo použití menších a přesnějších strojů, které by tak půdu tolik nepoškozovaly, byly při ochraných postřicích a hnojení přesnější a zároveň byly autonomní, aby se ušetřila lidská práce. Dále v textu se seznámíme jednak s několika projekty, které se snaží podpořit vývoj robotů použitelných v agronomii at už z prostředí univerzitního nebo komerčního a dále se seznámíme s již funkčními a v praxi nasazenými roboty, stejně tak jako s těmi, kteří jsou zatím v testovací fázi vývoje, či jen jako nápady na papíře. 1

4 2 Projekty na Podporu Agrobotů 2.1 Field Robot Event Tato mezinárodní soutěž zemědělských robotů dostála v roce 2013 již svému jedenáctému ročníku. Tento rok byly místem konání prostory České zemědělské univerzity v Praze. Každý rok je pro účastnící se týmy připraveno 4 až 5 různých úloh, které jejich roboti musí zvládnout a jsou dle svých výsledků bodování. Letošního ročníku se účastnilo 21 týmů z celého světa, kteří bojovali v 5 disciplínách. První tři byly založeny na navigačních schopnostech robota. Prvním, nejjednodušším, bylo projet rovné řádky kukuřice, na konci se otočit a takto pokračovat dále. Druhá úloha byla o něco složitější v tom, že v některých řádcích mohly chybět rostliny, popřípadě se v cestě vyskytnout překážky, s čímž si robot musel umět poradit. Třetí situace pak modelovala skutečné podmínky na poli, kdy řádky nejsou rovné a robot musel navíc identifikovat poškozené nebo infikované rostliny, následně také plevel a signalizovat jejich nalezení. Čtvrtou disciplínou pak byl Freestyle, kde týmy měly předvést specifické nebo netradiční fukce svých robotů. Jako konečná dispciplína soutěžě pak byla spolupráce dvou robotů, které náhodně do dvojic přidělila porota a jejich tvůrci měli jen málo času na to, aby tyto dva roboty nějakým způsobem naučili mezi sebou komunikovat, spolupracovat a následně toto demonstrovali. Vítězem se nakonec stal tým z německé Technische Universitat Kaiserslautern se svým robotem Robot TU Kaiserslautern. Robot pořádající české univerzity se umístil na 6. místě. 2.2 crops Projekt Clever Robot for Crops je projektem EU, do kterého je zapojeno 10 evropských zemí. Projekt začal v říjnu 2012 a klade si za cíl vyvinout multifunkční roboty určené pro sběr a ošetřování ovoce a ničení plevele a sestrojit algoritmy pro jejich navigaci na polích. Spoustu dílčích technologií se už v laboratořích dokázalo úspěšně otestovat, ovšem nasazení do praxe bývá většinou složité. U některých odborníků teké panují obavy, že projekt je zbytečně široce zaměřen a místo toho, aby se soustředil na robota s jasnou funkcí pro sběr určitého ovoce se snaží o robota univerzálního, a tak se může stát, že týmy z jiných zemí jako je USA budou ve vývoji rychlejší a úspěšnější. 2

5 3 Zástupci Zemědělských Robotů 3.1 SlugBot Tento robot, jak už jeho název napovídá, je určen pro likvidaci těch nejčastějších škůdců, se kterými se můžeme na polích setkat. Robot byl vytvořen na University of West England a nabízí velmi zajímavý koncept autonomního a energeticky soběstačného robota. Tento robot je schopen pochytat až 100 slimáků za hodinu. Velikostí odpovídá zhruba malé robotické sekačce na trávu, disponuje čtyřmi koly a robotickoým ramenem, které je schopno dosáhnout až do vzdálenosti 2 metrů. Rameno je takto dlouhé, protože pohyb pomocí kol v náročném terénu spotřebuje spoustu energie, tudíž čím větší dosah ramene, tím menší nutnost pohybu a tím více uspořené energie. Rameno je zakončeno chňapkou, která je schopna uchytit slimáka a umístit ho do kontejneru o objemu 2 litrů. Jedním z prvotních problémů robota bylo, že pochytaní slimáci vylézali z nádoby ven, proto jej tvůrce opatřili nízkonapětovým zařízením, které dává slimákům elektrické šoky a ti tak zůstanou v krabičce. K rozpoznání slimáků používá robot speciální červenou lampu, díky které se slimáci i v noci stávají pro jeho optický senzor viditelní. Robot se naviguje jednak podle zabudovaného GPS modulu a dále pak pomocí infračervených a nárazových senzorů. Největší zajímavostí tohoto robota je, že elektřinu na svůj provoz získává tím, že pochytané slimáky uloží do speciální nádoby, ve které slimáci fermentují. Při tomto procesu vzniká bio-plyn, kterým se následně plní články pro výrobu energie určeného robotovi. Vzhledem k tomu, že slimáci nedisponují velkou rychlostí pohybu a v průměru se za vlkého počasí na jeden metr čtvereční na poli vyskytuje až 100 slimáků, není problém nasbírat dost slimáků, aby si robot energeticky vystačil bez dalšího externího dobíjení. Obrázek 1: SlugBot 3

6 3.2 Rodina AgX AgBo AgBo je největším, nejdražším a nejlépe vybaveným robotem ze skupiny robotů Ag, která vznikla na Uviversity of Illinois v týmu pánů Tony Grift, Yoshisada Nagasaka a Matthias Kasten. Celková částka, která byla potřeba k pokrytí nákladů na všechny součástky se pohybovala okolo 7000$. Robot vzinkl jako účastník pro soutěž Field Robot Event2 a jeho hlavní funkcí je tedy navigovat se mezi řádky kukuřice, k čemuž používá laserový senzor. Robot disponuje možností otáčení všech čtyř kol, takže je při pohybu velice flexibilní a lehce zvládá otáčení, couvání i zabočování. Velikost kol byla zvolena tak, aby se robot mohl pohybovat i v bahnitých podmínkách. Celkově váží bezmála 80 Kg a je možno jej i vzdáleně ovládat, což se hodí v případech, kdy je nutné ho manuálně navést na nějakou pozici, či dostat ze situace, ze které by se sám dostal jen těžko. Obrázek 2: AgX AgTracker AgTracker je menším a levnějším sourozencem AgBo. Při jeho vývoji se autoři zaměřili na to, aby hlavně jeho pořizovací náklady byly menší než u předchůdce. Tento robot používá jen dva motory. K orientaci mu slouží elektronický kompas, osm infračervených senzorů a dva sonary. Pořizovací cena se pohybuje okolo 500$. Jeho úkol je opět stejný, projet mezi řádky kukuřice. K tomuto používá postup opilého námořníka, což je jednoduchý algoritmus, který na základě vzdáleností levého a pravého řádku od robota nasměruje kola na jednu a nebo druhou stranu. Pokud robot přestane detekovat rostliny na svém boku, pokračuje ještě 5 sekund dále v jízdě a následně provede otočku. Pokračuje pak rovně, dokud senzory na některém z boků opět nezaregistrují rostliny, otočí se směrem do řádku a pokračuje v činnosti. 4

7 Obrázek 3: AgTracker AgAnt Posledním zástupcem z této rodiny robotů je AgAnt. Hlavní inspirací při výrobě a designu tohoto robota byla sama příroda a rojové uspořádání jedinců některých živočišných druhů, například včel. V těchto rojích je každý jedinec velice malý a nedisponuje velkou efektivitou, ale skupina jako velký roj je schopna přežít či vykonat nějakou složitější práci. Například sběr potravy u včel probíhá tak, že pokud jedna najde nějaký zdroj, dá vědět ostatním a společně pak potravu sesbírají a odnesou zpět do úlu. S touto myšlenkou v hlavě vyrobil tým z této univerzity malého robota, opatřeného čtyřmi nohami, díky kterým se může pohybovat i v náročnějším terénu. K orientaci mu slouží sonar, infračervené senzory a elektronický kompas. Hlavní myšlenkou u tohoto projektu bylo mít spoustu takovýchto robotů, kteří by byli schopni mezi sebou komunikovat. Při průchodu polem by vytvářeli sdílenou mapu a pokud by se na ní vyskytl nějaký plevel, celá skupina by se shlukla a plevelu se zbavila. 5

8 3.3 Automatické Dojící Systémy Obrázek 4: AgAnt V posledních dvaceti letech se roboti at už automatičtí nebo polo-automatičtí velice uplatňují v oblasti dojení, zejména pak dobytka. Od devadesátých let minulého století vzniklo mnoho systémů, které usnad nují dojení a snižují tak potřebuju lidské práce v tomto odvětví zemědělství. Prvními systémy byly poloautomatické odsávačky mléka, které musel člověk kravám přidělat na vemena a ony už pak samy krávu podojily. Tyto systémy s sebou však nesly spoustu nevýhod. Hlavním problémem bylo, že tyto odsávačky, pracující na principu podtlaku, který nebylo možné řídit, někdy krávy na vemenech zraňovaly, dojení nebylo ze všech vemen stejné a tak docházelo k úbytku v objemu vydojeného mléka. S pokrokem v robotice přišly i do této oblasti inovace a byly sestrojeny kompletně automatické dojící systémy, anglicky značené jako AMS (Automatic milking system) nebo VMS (Voluntary milking system). Dojení krávy probíha tak, že bud za pomoci otevírání a zavírání bran je kráva dovedena automaticky do obslužného zařízení, nebo v případě VMS se kráva sama rozhoduje, kdy potřebuje podojit a ve chvíli kdy cítí potřebu sama zavítá do obslužné linky. Tato zařízení disponují robotickým ramenem, na jehož konci je krom odsávačky také optická kamera a dva lasery, které dohromady přesně měří pozici a naklonění vemene. Díky znalosti přesné pozice vemena, je pak možné odsávačku přesně nasměrovat tak, aby krávě žádným způsobem neublížila. Odsávačky jsou schopné rozpoznat množství protékajícího mléka a dle toho upravovat rychlost odsávání, aby bylo rovnoměrné s ostatními vemeny krávy a dosáhlo se tak maximálního výnosu mléka. Po ukončení dojení ještě robot vemena krávě ošetří postřikem, aby se zabránilo infekcím a nemocem. Jedinou nevýhodou u těchto robotů je nemožnost jejich nasazení v případě, že se krávy pasou na pastvě a nejsou umístěné v kravíně, jelikož je pak těžké je rozumným způsobem všechny zkoordinovat a podojit. VMS systémy jsou již ve světě bežnou praxí. Největšími výrobci těchto systémů jsou firmy DeLaval a Lely, které mají své zastoupení jak ve světě, tak i u nás v České republice. 6

9 3.4 Roboti pro Stříhání Ovcí Oracle Obrázek 5: Automatické Dojící Systémy Oracle je jedním z nejstarších zemědělských robotů vůbec. Byl sestrojen v roce 1979 na University of Western Australia a slouží k automatickému stříhání ovcí. Robot se skládá ze dvou hlavních částí. Prvním je tz. manipulátor pojmenovaný anglicky ARAMP (Automated Restraint And Manipulator Platform), který slouží k uchopení ovce. Ovce je při střižení uchycena ve fixní pozici za hlavu a nohy. ARAMP prošel mnohými testy a byl upraven tak, aby ovce byla v co nejkomfortnější pozici, necukala se a stříhání tak mohlo proběhnout v pořádku a bez zranění ovce. Druhou částí zařízení je pak hydraulické rameno s nůžkami na jeho samotném konci. Rameno obsahuje spoustu senzorů nejrůznějšího druhu, které počítají vzdálenost od kůže a nastavují tak pozici nůžek. U ovcí je veliký problém, že vlna produkuje statickou elektřinu, jejíž velikost se navíc vlivem vlhkosti mění a způsobuje tak chyby v měření na senzorech. Pro přesnější výpočet pozice nůžek se tak mimo dat ze senzorů používají i data z databáze ovcí, která obsahují typické obrysy ovčích těl, podle kterých se pak naměřená data korelují. Každá nově ostříhaná ovce je pak zanesena do databáze a průměrováním s ostatními daty pak vytváří 7

10 novější vzory. Obrázek 6: Oracle Shear Magic Robot Shear Magic Robot je vylepšením předchozího robota Oracle. Vzhledem k tomu, že přišel o několik let později, bylo možné do něj implementovat výkonější výpočetní techniku a lepší senzory, které zrychlily a ještě více zabezpečily hladký a pro ovci bezbolestný průběh stříhání vlny. Tento robot používá upravenou verzi manipulátoru SLAMP (Simplified Loading And Manipulation Platform). Ovce je v tomto případě uchycena stejně jako u předchozího modelu, ale stojí nohama na zemi a stříhací stroj pracuje nad ní. U modelu Oracle ležela ovce jakoby zády dolů. Tato verze byla také vyvinuta tak, aby teoreticky na jedné ovci mohlo pracovat více ramen najednou. Ramena byla umístěna na pojízdné kolejnici a řízena cetrální jednotkou, takže bylo možné obsluhovat více ovcí najednou. Youtube 8

11 3.5 Robot pro Sběr Jahod Obrázek 7: Shear Magic Robot Pěstování jahod je zemědělskou činností, která na rozdíl od pěstování jiných druhů ovoce a zeleniny vyžaduje velké množství investované práce. V porovnání s pěstováním rýže je to až 70% více, pokud bychom pak porovnávali jahody s pěstováním okurek, potřebují jahody dvakrát tolik práce. Proto byl japonskou firmou Shibuya Seiki vyvinut robot, který je schopen automaticky sbírat jahody a to jak ve dne, tak i v noci. Robot se pohybuje po kolejnicích, které jsou umístěny mezi řádky s jahodami. Robot disponuje ramenem, které na sobě nese tři kamery, dvě umístěné jako oči, podle kterých se počítá vzdálenost jahody od ramene a pak třetí, kterou se snímá barva ovoce a určuje se tak, zda je jahoda již zralá a má tak být utrhnuta. Robot je schopen utrhnout každých 8 sekund jednu jahodu. Sběr není ovšem dokonalý a tak je pořád třeba, aby jahody, které byly chybně rozpoznány sesbíral člověk, takovýchto jahod je ovšem minimum. Tento robot bude na jaře roku 2014 uveden na trh a jeho pořizovací cena bude 50,000$, což je částka vysoká, ovšem dle výrobců se náklady do několika měsíců úsporou na lidské práci vrátí. Youtube 9

12 3.6 Harvest Vehicle HV-100 Obrázek 8: Robot pro Sběr Jahod Tento robot, známý také pod názvem Harvey, je úspěšným komerčním produktem firmy Harvest Automation z amerického Massachusetts. Robot je určen pro přesun květináčů s rostlinami ve velkých rostlinných školkách. Takovéto školky obsahují až tisíce květináčů, které se musí nejméně pětkrát během svého vývoje přesunout, než jsou připraveny k prodeji. V zimě se dávají květináče k sobě, na jaře zase od sebe a čím jsou starší, tím kolem sebe potřebují více místa a tak je nutná opět jejich relokace. Tuto práci většinou v USA vykonávali za minimální mzdu imigranti, ale díky změně zákonů o imigraci a jiných nařízeních se tato lidská síla zdražila. Jeden přesun květináče vychází na 2 americké centy. Robot je poháněn bateriemi, váží 40Kg a je schopen uzvednou květináče váhy až 10Kg. Robot je velice jednoduše nastavitelný, k jeho provozu mu stačí nastavit pět proměnných parametrů a na zem nalepit žlutou pásku, podle které se pak orientuje. Roboti jsou schopni pracovat i mezi lidmi, jelikož nejsou ničím nebezpeční. Pokud je robotů více, mohou spolupracovat. Pořizovací cena robota je 30,000$ a doba návratu investice u jednoho by měla být měsíců. V plánu jsou i mnohá vylepšení pro tohoto robota, kde by v budoucnu mohl umět zastříhávat stromky nebo je ošetřovat postřiky. Youtube 10

13 3.7 Telegarden Obrázek 9: Harvest Vehicle HV-100 Telegarden je zajímavým projektem, který v sobě spojuje robotiku a umění. Telegarden bylo vytvořeno v roce 1995 na University of Southern California a je to vlastně malá kruhovitá zahrádka, s asi 30 centimetry hlíny, která má uprostřed otočné robotické rameno s kamerou, které je schopné zalévat a sadit semínka. Projekt fungoval jako online aplikace, do které se mohl kdokoliv registrovat, dostal pak přidělenu možnost s ramenem pohybovat a po 50 pohybech si pak mohl zasadit své semínko a následně ho pak zalévat. Do projektu se za první rok zaregistrovalo asi 9000 uživatelů a vznikla kolem něho vlastní sociální sít, na které si lidé povídali o svých semínkách, žádali ostatní o zalévání, když jeli na dovolenou nebo prostě klábosili o zahrádkaření. Projekt fungoval několik let až do roku Youtube Obrázek 10: Telegarden 11

14 3.8 BoniRob BoniRob je prototyp robota, na jehož projektu pracuje firma Amazon (pozn. jiná než prodejní portál Amazon.com) a spolupracují s nimi firma Bosch a univerzity Osnabrück University a Wageningen University. Tento robot by měl v budoucnu nahradit traktor a všechny přívěsy, které se k němu pro různé účely připojují. Robot by prováděl různé úkony dle nainstalovaných Apps, které by odpovídaly připojení určitého návěsu na traktor, s tím rozdílem, že BoniRob už by automaticky věděl co s daným náčiním má provádět a dělal to automaticky. Robot je ovšem stále ve fázi vývoje. Obrázek 11: BoniRob 12

15 3.9 Vision Robotics Snippy Tento robot od firmy Vision Robotics ze San Diega je sice teprve ve fázi testování, kde momentálně existuje jeho druhý prototyp, ovšem už tak dosahuje vynikajících výsledků. Funkce robota je prostřihování a zastřihování větví na vinicích. Robot má dvě ramena s nůžkami na konci, přičmež ramena jsou po jednom na každé straně přidělané na velkém rámu, který z obou stran obklopuje keřík vína. Ramena jsou vybavena kamerami, ze kterých se poté tvoří 3D model stromku, u kterého zrovna robot je. Po získání modelu se zapojí prostřihávací algoritmus, který určí, které větvičky se zastřihnou a v jaké části. Momentálně je robot asi o polovinu pomalejší než zkušený lidský prostřihávač, ale na zrychlení se prý pracuje. Zajimavé taky je, že tento projekt je financován čistě z příspěvků pěstitelů vína a nadšenců do robotiky. Youtube Obrázek 12: Snippy 13

16 3.9.2 Roboti pro Sběr Ovoce Za zmínku stojí i fakt, že firma Vision Robotics pracuje na konceptu robotů, kteří by byli schopni sbírat pomeranče nebo jablka. Tento koncept je však stále na papíře a pro svou technologickou náročnost nebyl sestrojen žádný prototyp. Tito roboti by měli takéž disponovat kamerami, ze kterých by se následně vytvořil 3D model stromu, dle kterého by se určovaly vzdálenosti k pomerančům. Výhodou by pak bylo, že tito roboti by mohli rozpoznat velikosti a zralost pomerančů a tak sbírat jen například pomeranče určité velikosti. Tuto vlastnost by uvítali zejména prodejci pomerančů jako supermarkety, protože by pak mohly nabízet jednotný produkt. Největším problémem při sběru ovoce je fakt, že kamery ne vždy mohou vidět všechno ovoce, které je na stromě, jelikož může být schované za listy, proto se přemýšlí o různých vzduchových ofukovačích, které by hýbaly s lity, aby pak kamery mohly zahlédnout i schované pomeranče. Obrázek 13: Roboti pro Sběr Ovoce 14

17 3.10 LettuceBot Vzhledem k tomu, že salát je nejvíce pěstovanou zeleninou v Kaliforni, ze které ročně plynou tržby 1.6 miliardy dolarů, není divu, že i v tomto odvětví se investuje do robotizace. Pracovníci na salátových farmách jsou většinou placeni od odpracovaného akru a tak se často stává, že docházíkplýtvání,kdyžpřiplenípracantiotrhajíisaláty,protožejetonijaknetíží.protosidva pánové ze Stanfordu Jorge Heraud a Lee Redden, řekli, že by nebylo špatné vytvořit robota, který by plení zajišt oval místo lidí. Sestrojili stroj, který se zapřáhne za traktor, pohybující se maximálně rychlostí 2Km/h a ten snímá saláty, které míjí. Robot má obrovskou databází snímků salátu, podle kterých rozhoduje, zda to co vyfotil je salát nebo plevel. Pokud narazí na plevel nebo zjistí, že dva saláty rostou příliš blízko sebe. Stříkne z trysky na nechtěnou rostlinu vysoce bohaté hnojivo, které na rostlinu zasaženou přímo působí jako herbicid, ale zároveň dodá živiny rostlinám ve větší vzdálenosti poté, co se rozpustí v zemině. Stroj při dané rychlosti 2 Km/h pracuje s 98% přesností. Mechanické trhání plevele je velice náročné, proto se zde používá tento koncept s hnojivem. Mezi ostatní nápady jak hubit plevel taky patřil horký rostlinný olej nebo laser, který je ovšem mnohem dražší a tak vyhrálo multifunkční hnojivo. Obrázek 14: LettuceBot 15

18 3.11 Robot pro Sbírání Hub Robot pro sbírání hub pochází z dílny Univerzity of Warvick ze Spojeného království. Tento robot sice dle měření pracuje asi o polovinu pomaleji než člověk, ale narozdíl od nás nemusí spát a tak může pracovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Jelikož se houby pěstují v temných a vlkých prostorech, je přítomnost člověka, vzhledem k tomu, že ke sbírání potřebuje světlo, nežádoucí a tak je robot ideálním řešením pro houbové farmy. Robot sbírá houby pomocí přísavného zařízení, které je na konci jeho robotického ramene. K rozpoznávání hub, které jsou již dostatečně velké a tak připravené pro sběr slouží dvojice kamer. Obrázek 15: Robot pro Sbírání Hub 16

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Při bodování se mohou přidělovat body za každou dílčí úlohu (tj. a, b ), maximální bodové hodnocení je uvedeno na konci každé dílčí úlohy.

Při bodování se mohou přidělovat body za každou dílčí úlohu (tj. a, b ), maximální bodové hodnocení je uvedeno na konci každé dílčí úlohy. Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída:

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída: Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Domácí zvířata Jméno a příjmení: Jaroslav Mlejnecký Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

Automatické rozpoznávání dopravních značek

Automatické rozpoznávání dopravních značek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Jiří Hofman Automatické rozpoznávání dopravních značek Semestrální práce z předmětu ITS 2012 Obsah 1. Automatické rozpoznávání dopravních značek (ATSR)...

Více

ÚKOLOVÝ LIST. Aktivita projektu Obloha na dlani - Laboratoř vědomostí ROBOT NA PÁSOVÉM PODVOZKU

ÚKOLOVÝ LIST. Aktivita projektu Obloha na dlani - Laboratoř vědomostí ROBOT NA PÁSOVÉM PODVOZKU ÚKOLOVÝ LIST Aktivita projektu Obloha na dlani - Laboratoř vědomostí ROBOT NA PÁSOVÉM PODVOZKU Úkoly Na základě sestavených algoritmů k jednotlivým úkolům naprogramujeme robota pomocí jednoduchého softwaru

Více

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Zkušenosti s Mužákem prorostlým René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Produkce v oblasti přehrady, Pahren Agrar Kooperation René Kolbe Přírodní poloha Klima Průměrná nadmořská výška 380-420

Více

KULTIVAČNÍ PNEUMATIKY

KULTIVAČNÍ PNEUMATIKY KULTIVAČNÍ PNEUMATIKY NAŠE PŘEPRAVNÍ KAPACITA. VAŠE VÝNOSY. PNEUMATIKY VYVINUTÉ PRO VÝZVY DNEŠNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ Současné postřikovače se vyvíjejí rychlým tempem. Stávají se většími, těžšími, výkonnějšími

Více

Dual Eye Mapping Duální navigace a sledování povrchu (inteligentnější a rychlejší úklid)

Dual Eye Mapping Duální navigace a sledování povrchu (inteligentnější a rychlejší úklid) Dual Eye Mapping Duální navigace a sledování povrchu (inteligentnější a rychlejší úklid) Horní senzor CV-SLAM (Ceiling vision based Simultaneous Localization and Mapping) Kamera snímá povrch stropu 30x

Více

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Přesné, snadné a rychlé měření Měření s laserovým dálkoměrem Leica DISTO TM Rychle a efektivně Stiskněte tlačítko a během okamžiku se provede měření bez nutné účasti další

Více

GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ. www.spearheadinternational.cz

GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ. www.spearheadinternational.cz GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ www.spearheadinternational.cz HOSPODAŘENÍ AGROSUMAK V ČESKÉ A.S. 6 REPUBLICE 000 HA ADM www.spearheadinternational.cz Spearhead International Ltd (zemědělská společnost)

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

Tisková informace. srpen 2009 PI 6589 PT MS

Tisková informace. srpen 2009 PI 6589 PT MS Tisková informace Nový laserový měřič vzdálenosti pro venkovní použití: Měřič GLM 250 VF Professional od firmy Bosch měří vzdálenost přesně až do 250 metrů Měření těch největších vzdáleností i za nepříznivých

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

ROBOTICKÝ POPELÁŘ. Jan Dimitrov, Tomáš Kestřánek. VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1

ROBOTICKÝ POPELÁŘ. Jan Dimitrov, Tomáš Kestřánek. VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ROBOTICKÝ POPELÁŘ Jan Dimitrov, Tomáš Kestřánek VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 Anotace Cílem

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Oslavte s námi 175 let. s plnou náručí skvělých dárků! JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012

Oslavte s námi 175 let. s plnou náručí skvělých dárků! JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012 Oslavte s námi 175 let s plnou náručí skvělých dárků! Akce prodloužena do 31.7.2012 JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012 2 JUBILEJNÍ NABÍDKA Dárky ke kompaktním traktorům John Deere řady 20 JARO 2012 3 Pořídíte-li

Více

Úvod:... 4. Co je bioplyn?... 5. Biologický materiál:... 6. Funkce bioplynové stanice... 8. Bioplynové stanice v ČR:... 9

Úvod:... 4. Co je bioplyn?... 5. Biologický materiál:... 6. Funkce bioplynové stanice... 8. Bioplynové stanice v ČR:... 9 Úvod:... 4 Co je bioplyn?... 5 Biologický materiál:... 6 Funkce bioplynové stanice... 8 Bioplynové stanice v ČR:... 9 BIOPLYNOVÁ STANICE DZV NOVA, a.s., Bystřice u Benešova... 10 Zpracování... 11 Závěr...

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Doporučené postupy pro sklizeň slámy

Doporučené postupy pro sklizeň slámy Doporučené postupy pro sklizeň slámy 1. Před sklizní provést prohlídku porostů určených ke sklizni. Sledovat zaplevelenost ( hlavně svízel, heřmánek a ostatní dvouděložné plevely) Zaplevelenou oblast nelisujte.

Více

: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 dne 29.1.2014 na MSŠZ a VOŠ Opava Firemní prezentace Firma: NAVOS FARM TECHNIC s. r. o. zastoupená : Ing. Martinem Sochorcem Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Klíčová aktivita A - 2-4

Více

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2.

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2. Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Velikostní rozdělení Příklady jsou rozděleny do tří základních skupin kvůli specifickým rozdílům

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Historií Velkopavlovických vinohradů

Historií Velkopavlovických vinohradů Historií Velkopavlovických vinohradů Zpracovala: Barbora Hiclová, 3. B Název trati: Novosády, nachází se v západní části města (za ulicí Zelnice a Starohorská), možná to trošku půjde poznat z přiložené

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

Robomow Modely RC/RS ROBOTICKÉ SEKAČKY NOVÉ PRO 2015. Jsem Váš nejlepší týmový hráč!

Robomow Modely RC/RS ROBOTICKÉ SEKAČKY NOVÉ PRO 2015. Jsem Váš nejlepší týmový hráč! Modely RC/RS ROBOTICKÉ SEKAČKY NOVÉ PRO 2015 Jsem Váš nejlepší týmový hráč! Vítejte u příjemnějšího sečení! My v jsme vždy měli jeden jasný cíl: vyrábět robustní, dostupné, inteligentní robotické sekací

Více

Pneumatika. Potravinářství

Pneumatika. Potravinářství Pneumatika U pneumatických mechanismů je jako pracovní médium používán stlačený vzduch. V porovnání s hydraulickými mechanismy, kde je ve většině případů používán olej, mají pneumatické mechanismy řadu

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie A, B

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie A, B Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM www.stanleylasers.com PROFESIONÁLNÍ PRÁCE ZAČÍNÁ S NÁŘADÍM STANLEY Přesné měření je klíčem k úspěšnému řešení každého projektu. Laserová měřidla se značkou STANLEY Vám díky svému

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Skil: rozšiřování trhu pomocí inovací a přesvědčivých. produktů. Michael Maaskant, obchodní ředitel společnosti Skil, Europe B.V.

Skil: rozšiřování trhu pomocí inovací a přesvědčivých. produktů. Michael Maaskant, obchodní ředitel společnosti Skil, Europe B.V. 27./28. února 2007 RF 70107 Skil: rozšiřování trhu pomocí inovací a přesvědčivých produktů Michael Maaskant, obchodní ředitel společnosti Skil, Europe B.V. Referát u příležitosti odborné tiskové konference

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Váš nepostradatelný společník při zahradničení.

Váš nepostradatelný společník při zahradničení. Užijte si to. Odpočiňte si. Váš nepostradatelný společník při zahradničení. Make it your home. S lehkým a ergonomickým zahradním nářadím Isio firmy Bosch je všechno hračka. Multifunkční pohonná jednotka

Více

Leeb GS. Inteligentní aplikační technika

Leeb GS. Inteligentní aplikační technika Leeb GS Inteligentní aplikační technika 2 Theodor Leeb: Při vývoji naší techniky pro ochranu rostlin se soustředíme na bezpodmínečnou výkonnost a současně na ohleduplnost k životnímu prostředí. Leeb GS:

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce

Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce Petra Vidnerová, Stanislav Slušný, Roman Neruda Ústav Informatiky, AV ČR Kognice a umělý život VIII Praha 28. 5. 2008 Evoluční robotika: EA & neuronové

Více

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace:

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace: METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro třídění barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší,

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

4. Stezkou, která vede na vrchol hory, vystupuje turista rychlostí 2,5 km/h, sestupuje rychlostí 5 km/h. Jakou průměrnou rychlostí jde?

4. Stezkou, která vede na vrchol hory, vystupuje turista rychlostí 2,5 km/h, sestupuje rychlostí 5 km/h. Jakou průměrnou rychlostí jde? 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY MILESTONE 03 ŽIVOT V PŮDĚ within the framework of the EU-funded project "ACT WELLL!" DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY Ivana Plíšková Brno, December 2014 LIPKA-ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PRŮMYSLOVÉ ROBOTY A MANIPULÁTORY

PRŮMYSLOVÉ ROBOTY A MANIPULÁTORY PRŮMYSLOVÉ ROBOTY A MANIPULÁTORY Pojem ROBOT zavedl český spisovatel Karel Čapek v roce 1920 v divadelní hře R.U.R. (Rosums Universal Robots) DEFINICE ROBOTU Robot (průmyslový) je automatické manipulační

Více

Systém veřejného ozvučení Plena Easy Line Snadná obsluha a ovládání systému

Systém veřejného ozvučení Plena Easy Line Snadná obsluha a ovládání systému Systém veřejného ozvučení Plena Easy Line Snadná obsluha a ovládání systému 2 Systém veřejného ozvučení Plena Easy Line Skutečná cesta ke kvalitnímu veřejnému ozvučení Snadné používání díky označení zón

Více

GARDENA péče o stromy a keře. GARDENA nástroje na stříhání v sobě spojují trvalou kvalitu střihu s vysokým komfortem

GARDENA péče o stromy a keře. GARDENA nástroje na stříhání v sobě spojují trvalou kvalitu střihu s vysokým komfortem GARDENA péče o stromy a keře GARDENA nástroje na stříhání v sobě spojují trvalou kvalitu střihu s vysokým komfortem Stříhání silnějších větví bez vynaložení velké síly: Vysoká kvalita střihu díky promyšlené

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

NAKLADAČE HITACHI ZW a ZW-5

NAKLADAČE HITACHI ZW a ZW-5 NAKLADAČE HITACHI ZW a ZW-5 ---------------------------------------------------- Japonská společnost HITACHI uvádí na trh novou řadu čelních nakladačů s označením ZW-5. Produktová paleta kloubových nakladačů

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Fakta TWIN STREAM TWIN FORCE. postřik s řízenou vzduchovou asistencí

Fakta TWIN STREAM TWIN FORCE. postřik s řízenou vzduchovou asistencí Fakta postřik s řízenou vzduchovou asistencí Co očekáváte od vašeho nového polního postřikovače? vyšší kapacitu postřikovače lepší biologickou účinnost postřiků snížení dávek pesticidů maximální omezení

Více

Metodický list. Název materiálu: Měření rychlosti zvukovým záznamem. Autor materiálu: Mgr. Martin Havlíček

Metodický list. Název materiálu: Měření rychlosti zvukovým záznamem. Autor materiálu: Mgr. Martin Havlíček Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada:

Více

Celková šířka 108 cm 140 cm 190 nebo 240 závisející na nástavbě cm Nástavby, které jsou k dispozici - l 400 l 400-600 nebo 900 l

Celková šířka 108 cm 140 cm 190 nebo 240 závisející na nástavbě cm Nástavby, které jsou k dispozici - l 400 l 400-600 nebo 900 l KUHN MDS Rozmetací kotouče s rychlým nastavením lopatek (bez potřeby nářadí) pro normální, ohraničené rozmetání nebo pozdější přihnojování na list - rychlá montáž kotoučů - pomalu se otáčející čechrač

Více

Kalibrační proces ve 3D

Kalibrační proces ve 3D Kalibrační proces ve 3D FCC průmyslové systémy společnost byla založena v roce 1995 jako součást holdingu FCC dodávky komponent pro průmyslovou automatizaci integrace systémů kontroly výroby, strojového

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Grasshopper. Grasshopper

Grasshopper. Grasshopper Grasshopper Možnosti použití Sekání, vertikutace, sběr, výroba řezanky, válcování...... všechno při jediném pracovním kroku, použijeme-li Grasshopper AMAZONE Parky Hřbitovy Golfová hřiště Trávníky v obytných

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

SaZ s.r.o., Koupelní 3908/6, 695 01 Hodonín, tel.: +420 518 328 621, fax: +420 518 328 622

SaZ s.r.o., Koupelní 3908/6, 695 01 Hodonín, tel.: +420 518 328 621, fax: +420 518 328 622 UniRoller 4x4 Univerzální dvoucestné vozidlo Jedná se o terénní dvoucestné vozidlo s trvalým pohonem všech 4 kol, vozidlo je vybaveno mezinápravovým i nápravovými uzávěrkami. Při jízdě po koleji je přenos

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

TEAM CAB. Prezentace produktu. Ulm, Germany 16.10.2014

TEAM CAB. Prezentace produktu. Ulm, Germany 16.10.2014 TEAM CAB Prezentace produktu Ulm, Germany 6.0.04 Concept THE NEW MAGIRUS TEAM CAB KONCEPT VÝROBNÍ ZÁVOD KONSTRUKCE 50 LET ZKUŠENOSTÍ Raffaele Sperandeo Koncept: široká nabídka provedení VÝŠKY M L XL +5+BA

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače

Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Ultrazvukový snímač vytváří vysokofrekvenční zvukové vlny a zachycuje je zpět odrazem

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Zvyšte výnos i kvalitu se systémem Isaria

Zvyšte výnos i kvalitu se systémem Isaria Zvyšte výnos i kvalitu se systémem Isaria Flexibilní systém pro inteligentní management hnojení Pole za polem, kousek po kousku: Zásobování živinami na míru. Nově: ISARIA od firmy Fritzmeier. S náskokem

Více

Prutové brány. Golfová a fotbalová hřiště

Prutové brány. Golfová a fotbalová hřiště Prutové brány Golfová a fotbalová hřiště Společnost HATZENBICHLER je nositelem dlouholetých zkušeností ve vývoji a výrobě prutových bran pro různé použití. Již 50 let nabízejí tuto alternativu k snížení

Více

KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Modelová řada GK 16-20 k

KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Modelová řada GK 16-20 k KOMPAKTNÍ TRAKTORY Modelová řada GK 16-20 k NEJNOVĚJŠÍ GENERACE MALÝCH VÝKONNÝCH TRAKTORŮ PRO VŠESTRANNÉ POUŽITÍ YANMAR novou modelovou řadu, která předčí Vaše očekávání. Přesvědčte se sami o japonské

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

TRAKTORY MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. Navrženo pro maximální výkony: snížené utužování půdy a větší efektivitu práce:

TRAKTORY MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. Navrženo pro maximální výkony: snížené utužování půdy a větší efektivitu práce: SORTIMENT ZEMĚDĚLSKÝCH RADIÁLNÍCH PNEUMATIK 2016 TRAKTORY MAXI TRACTION IF Navrženo pro maximální výkony: snížené utužování půdy a větší efektivitu práce: Až o 20 % těžší náklad. Mimořádný jízdní komfort,

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIV 3.1.1. Souborná činnost na složitých elektronických zařízeních zaměřená na servisní a profesní působení studenta

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIV 3.1.1. Souborná činnost na složitých elektronických zařízeních zaměřená na servisní a profesní působení studenta Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV 3.1.1 Souborná činnost na složitých elektronických zařízeních zaměřená na servisní a profesní působení studenta Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4.

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2012, kategorie A, B

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2012, kategorie A, B Pokyny: 1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B jen úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

Kompaktní talířové brány Qualidisc. Optimální příprava půdy a zapravení posklizňových zbytků

Kompaktní talířové brány Qualidisc. Optimální příprava půdy a zapravení posklizňových zbytků Kompaktní talířové brány Qualidisc Optimální příprava půdy a zapravení posklizňových zbytků Vysoká kvalita, univerzálnost, vysoká výkonnost a účinnost! Qualidisc N nesený pevný Qualidisc F nesený hydraulicky

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více