2. prosince Autor: Bc. David Bambušek,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. prosince 2013. Autor: Bc. David Bambušek, xbambu02@stud.fit.vutbr.cz"

Transkript

1 Rešerže do předmětu ROB Zemědělští roboti 2. prosince 2013 Autor: Bc. David Bambušek, Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně

2 Obsah 1 Úvod 1 2 Projekty na Podporu Agrobotů Field Robot Event crops Zástupci Zemědělských Robotů SlugBot Rodina AgX AgBo AgTracker AgAnt Automatické Dojící Systémy Roboti pro Stříhání Ovcí Oracle Shear Magic Robot Robot pro Sběr Jahod Harvest Vehicle HV Telegarden BoniRob Vision Robotics Snippy Roboti pro Sběr Ovoce LettuceBot Robot pro Sbírání Hub i

3 1 Úvod Zemědělství patří k lidskému životu již od jeho samého počátku. Aby lidský druh přežil, musel vymyslet udržitelný způsob zásobování se potravinami a tak vzniklo cílené obhospodařování plodin a domestikace zvířat. Se zvyšujícím se počtem obyvatel naší planety bylo třeba postupně nacházet stále efektivnější způsoby a nástroje, které by zvyšovaly výnos z polí a snižovaly množství energie a času nutného k jejich údržbě a obdělávání. Pole na kterých manuálně pracovaly stovky lidí se postupně přeměnila na pozemky obdělávané na základě ideologie intenzivního hospodářství, tedy těžkou technikou, hnojené účinými hnojivy, ošetřováný chemickými prostředky, jako jsou pesticidy proti škůdcům nebo herbicidy proti pleveli a osazovány vyšlechtěnými, popřípadě geneticky modifikovanými, plodinami. Jelikož se ale světová populace stále nezadržitelným tempem zvětšuje, je i v dnešní době nutné nacházet stále účinější prostředky jak zemědělskou produkci navýšit. Těžká a velká technika sice ulehčuje a zrychluje práci, ale dle výzkumů není vůbec efektivní. Jednak plošné hnojení a ostřikování vysoce plýtvá použitými surovinami, jelikož se ostřikuje i zcela zbytečně půda kolem plodin. 90% hnojiv a postřikují takto padne v niveč a navíc se tak do půdy dostává velké množství chemikálí, které následně mají negativní vliv na životní prostředí, kvalitu půdy a konečně pak i na plodiny na ni pěstované. Dále bylo zjištěno, že používáním těžkých traktorů a jiných zemědělských strojů se půda stává hůře oratelnou a až 90% energie, kterou stroje vydají je spotřebována na škody, které samy svou prací způsobí. Řešením by tedy bylo použití menších a přesnějších strojů, které by tak půdu tolik nepoškozovaly, byly při ochraných postřicích a hnojení přesnější a zároveň byly autonomní, aby se ušetřila lidská práce. Dále v textu se seznámíme jednak s několika projekty, které se snaží podpořit vývoj robotů použitelných v agronomii at už z prostředí univerzitního nebo komerčního a dále se seznámíme s již funkčními a v praxi nasazenými roboty, stejně tak jako s těmi, kteří jsou zatím v testovací fázi vývoje, či jen jako nápady na papíře. 1

4 2 Projekty na Podporu Agrobotů 2.1 Field Robot Event Tato mezinárodní soutěž zemědělských robotů dostála v roce 2013 již svému jedenáctému ročníku. Tento rok byly místem konání prostory České zemědělské univerzity v Praze. Každý rok je pro účastnící se týmy připraveno 4 až 5 různých úloh, které jejich roboti musí zvládnout a jsou dle svých výsledků bodování. Letošního ročníku se účastnilo 21 týmů z celého světa, kteří bojovali v 5 disciplínách. První tři byly založeny na navigačních schopnostech robota. Prvním, nejjednodušším, bylo projet rovné řádky kukuřice, na konci se otočit a takto pokračovat dále. Druhá úloha byla o něco složitější v tom, že v některých řádcích mohly chybět rostliny, popřípadě se v cestě vyskytnout překážky, s čímž si robot musel umět poradit. Třetí situace pak modelovala skutečné podmínky na poli, kdy řádky nejsou rovné a robot musel navíc identifikovat poškozené nebo infikované rostliny, následně také plevel a signalizovat jejich nalezení. Čtvrtou disciplínou pak byl Freestyle, kde týmy měly předvést specifické nebo netradiční fukce svých robotů. Jako konečná dispciplína soutěžě pak byla spolupráce dvou robotů, které náhodně do dvojic přidělila porota a jejich tvůrci měli jen málo času na to, aby tyto dva roboty nějakým způsobem naučili mezi sebou komunikovat, spolupracovat a následně toto demonstrovali. Vítězem se nakonec stal tým z německé Technische Universitat Kaiserslautern se svým robotem Robot TU Kaiserslautern. Robot pořádající české univerzity se umístil na 6. místě. 2.2 crops Projekt Clever Robot for Crops je projektem EU, do kterého je zapojeno 10 evropských zemí. Projekt začal v říjnu 2012 a klade si za cíl vyvinout multifunkční roboty určené pro sběr a ošetřování ovoce a ničení plevele a sestrojit algoritmy pro jejich navigaci na polích. Spoustu dílčích technologií se už v laboratořích dokázalo úspěšně otestovat, ovšem nasazení do praxe bývá většinou složité. U některých odborníků teké panují obavy, že projekt je zbytečně široce zaměřen a místo toho, aby se soustředil na robota s jasnou funkcí pro sběr určitého ovoce se snaží o robota univerzálního, a tak se může stát, že týmy z jiných zemí jako je USA budou ve vývoji rychlejší a úspěšnější. 2

5 3 Zástupci Zemědělských Robotů 3.1 SlugBot Tento robot, jak už jeho název napovídá, je určen pro likvidaci těch nejčastějších škůdců, se kterými se můžeme na polích setkat. Robot byl vytvořen na University of West England a nabízí velmi zajímavý koncept autonomního a energeticky soběstačného robota. Tento robot je schopen pochytat až 100 slimáků za hodinu. Velikostí odpovídá zhruba malé robotické sekačce na trávu, disponuje čtyřmi koly a robotickoým ramenem, které je schopno dosáhnout až do vzdálenosti 2 metrů. Rameno je takto dlouhé, protože pohyb pomocí kol v náročném terénu spotřebuje spoustu energie, tudíž čím větší dosah ramene, tím menší nutnost pohybu a tím více uspořené energie. Rameno je zakončeno chňapkou, která je schopna uchytit slimáka a umístit ho do kontejneru o objemu 2 litrů. Jedním z prvotních problémů robota bylo, že pochytaní slimáci vylézali z nádoby ven, proto jej tvůrce opatřili nízkonapětovým zařízením, které dává slimákům elektrické šoky a ti tak zůstanou v krabičce. K rozpoznání slimáků používá robot speciální červenou lampu, díky které se slimáci i v noci stávají pro jeho optický senzor viditelní. Robot se naviguje jednak podle zabudovaného GPS modulu a dále pak pomocí infračervených a nárazových senzorů. Největší zajímavostí tohoto robota je, že elektřinu na svůj provoz získává tím, že pochytané slimáky uloží do speciální nádoby, ve které slimáci fermentují. Při tomto procesu vzniká bio-plyn, kterým se následně plní články pro výrobu energie určeného robotovi. Vzhledem k tomu, že slimáci nedisponují velkou rychlostí pohybu a v průměru se za vlkého počasí na jeden metr čtvereční na poli vyskytuje až 100 slimáků, není problém nasbírat dost slimáků, aby si robot energeticky vystačil bez dalšího externího dobíjení. Obrázek 1: SlugBot 3

6 3.2 Rodina AgX AgBo AgBo je největším, nejdražším a nejlépe vybaveným robotem ze skupiny robotů Ag, která vznikla na Uviversity of Illinois v týmu pánů Tony Grift, Yoshisada Nagasaka a Matthias Kasten. Celková částka, která byla potřeba k pokrytí nákladů na všechny součástky se pohybovala okolo 7000$. Robot vzinkl jako účastník pro soutěž Field Robot Event2 a jeho hlavní funkcí je tedy navigovat se mezi řádky kukuřice, k čemuž používá laserový senzor. Robot disponuje možností otáčení všech čtyř kol, takže je při pohybu velice flexibilní a lehce zvládá otáčení, couvání i zabočování. Velikost kol byla zvolena tak, aby se robot mohl pohybovat i v bahnitých podmínkách. Celkově váží bezmála 80 Kg a je možno jej i vzdáleně ovládat, což se hodí v případech, kdy je nutné ho manuálně navést na nějakou pozici, či dostat ze situace, ze které by se sám dostal jen těžko. Obrázek 2: AgX AgTracker AgTracker je menším a levnějším sourozencem AgBo. Při jeho vývoji se autoři zaměřili na to, aby hlavně jeho pořizovací náklady byly menší než u předchůdce. Tento robot používá jen dva motory. K orientaci mu slouží elektronický kompas, osm infračervených senzorů a dva sonary. Pořizovací cena se pohybuje okolo 500$. Jeho úkol je opět stejný, projet mezi řádky kukuřice. K tomuto používá postup opilého námořníka, což je jednoduchý algoritmus, který na základě vzdáleností levého a pravého řádku od robota nasměruje kola na jednu a nebo druhou stranu. Pokud robot přestane detekovat rostliny na svém boku, pokračuje ještě 5 sekund dále v jízdě a následně provede otočku. Pokračuje pak rovně, dokud senzory na některém z boků opět nezaregistrují rostliny, otočí se směrem do řádku a pokračuje v činnosti. 4

7 Obrázek 3: AgTracker AgAnt Posledním zástupcem z této rodiny robotů je AgAnt. Hlavní inspirací při výrobě a designu tohoto robota byla sama příroda a rojové uspořádání jedinců některých živočišných druhů, například včel. V těchto rojích je každý jedinec velice malý a nedisponuje velkou efektivitou, ale skupina jako velký roj je schopna přežít či vykonat nějakou složitější práci. Například sběr potravy u včel probíhá tak, že pokud jedna najde nějaký zdroj, dá vědět ostatním a společně pak potravu sesbírají a odnesou zpět do úlu. S touto myšlenkou v hlavě vyrobil tým z této univerzity malého robota, opatřeného čtyřmi nohami, díky kterým se může pohybovat i v náročnějším terénu. K orientaci mu slouží sonar, infračervené senzory a elektronický kompas. Hlavní myšlenkou u tohoto projektu bylo mít spoustu takovýchto robotů, kteří by byli schopni mezi sebou komunikovat. Při průchodu polem by vytvářeli sdílenou mapu a pokud by se na ní vyskytl nějaký plevel, celá skupina by se shlukla a plevelu se zbavila. 5

8 3.3 Automatické Dojící Systémy Obrázek 4: AgAnt V posledních dvaceti letech se roboti at už automatičtí nebo polo-automatičtí velice uplatňují v oblasti dojení, zejména pak dobytka. Od devadesátých let minulého století vzniklo mnoho systémů, které usnad nují dojení a snižují tak potřebuju lidské práce v tomto odvětví zemědělství. Prvními systémy byly poloautomatické odsávačky mléka, které musel člověk kravám přidělat na vemena a ony už pak samy krávu podojily. Tyto systémy s sebou však nesly spoustu nevýhod. Hlavním problémem bylo, že tyto odsávačky, pracující na principu podtlaku, který nebylo možné řídit, někdy krávy na vemenech zraňovaly, dojení nebylo ze všech vemen stejné a tak docházelo k úbytku v objemu vydojeného mléka. S pokrokem v robotice přišly i do této oblasti inovace a byly sestrojeny kompletně automatické dojící systémy, anglicky značené jako AMS (Automatic milking system) nebo VMS (Voluntary milking system). Dojení krávy probíha tak, že bud za pomoci otevírání a zavírání bran je kráva dovedena automaticky do obslužného zařízení, nebo v případě VMS se kráva sama rozhoduje, kdy potřebuje podojit a ve chvíli kdy cítí potřebu sama zavítá do obslužné linky. Tato zařízení disponují robotickým ramenem, na jehož konci je krom odsávačky také optická kamera a dva lasery, které dohromady přesně měří pozici a naklonění vemene. Díky znalosti přesné pozice vemena, je pak možné odsávačku přesně nasměrovat tak, aby krávě žádným způsobem neublížila. Odsávačky jsou schopné rozpoznat množství protékajícího mléka a dle toho upravovat rychlost odsávání, aby bylo rovnoměrné s ostatními vemeny krávy a dosáhlo se tak maximálního výnosu mléka. Po ukončení dojení ještě robot vemena krávě ošetří postřikem, aby se zabránilo infekcím a nemocem. Jedinou nevýhodou u těchto robotů je nemožnost jejich nasazení v případě, že se krávy pasou na pastvě a nejsou umístěné v kravíně, jelikož je pak těžké je rozumným způsobem všechny zkoordinovat a podojit. VMS systémy jsou již ve světě bežnou praxí. Největšími výrobci těchto systémů jsou firmy DeLaval a Lely, které mají své zastoupení jak ve světě, tak i u nás v České republice. 6

9 3.4 Roboti pro Stříhání Ovcí Oracle Obrázek 5: Automatické Dojící Systémy Oracle je jedním z nejstarších zemědělských robotů vůbec. Byl sestrojen v roce 1979 na University of Western Australia a slouží k automatickému stříhání ovcí. Robot se skládá ze dvou hlavních částí. Prvním je tz. manipulátor pojmenovaný anglicky ARAMP (Automated Restraint And Manipulator Platform), který slouží k uchopení ovce. Ovce je při střižení uchycena ve fixní pozici za hlavu a nohy. ARAMP prošel mnohými testy a byl upraven tak, aby ovce byla v co nejkomfortnější pozici, necukala se a stříhání tak mohlo proběhnout v pořádku a bez zranění ovce. Druhou částí zařízení je pak hydraulické rameno s nůžkami na jeho samotném konci. Rameno obsahuje spoustu senzorů nejrůznějšího druhu, které počítají vzdálenost od kůže a nastavují tak pozici nůžek. U ovcí je veliký problém, že vlna produkuje statickou elektřinu, jejíž velikost se navíc vlivem vlhkosti mění a způsobuje tak chyby v měření na senzorech. Pro přesnější výpočet pozice nůžek se tak mimo dat ze senzorů používají i data z databáze ovcí, která obsahují typické obrysy ovčích těl, podle kterých se pak naměřená data korelují. Každá nově ostříhaná ovce je pak zanesena do databáze a průměrováním s ostatními daty pak vytváří 7

10 novější vzory. Obrázek 6: Oracle Shear Magic Robot Shear Magic Robot je vylepšením předchozího robota Oracle. Vzhledem k tomu, že přišel o několik let později, bylo možné do něj implementovat výkonější výpočetní techniku a lepší senzory, které zrychlily a ještě více zabezpečily hladký a pro ovci bezbolestný průběh stříhání vlny. Tento robot používá upravenou verzi manipulátoru SLAMP (Simplified Loading And Manipulation Platform). Ovce je v tomto případě uchycena stejně jako u předchozího modelu, ale stojí nohama na zemi a stříhací stroj pracuje nad ní. U modelu Oracle ležela ovce jakoby zády dolů. Tato verze byla také vyvinuta tak, aby teoreticky na jedné ovci mohlo pracovat více ramen najednou. Ramena byla umístěna na pojízdné kolejnici a řízena cetrální jednotkou, takže bylo možné obsluhovat více ovcí najednou. Youtube 8

11 3.5 Robot pro Sběr Jahod Obrázek 7: Shear Magic Robot Pěstování jahod je zemědělskou činností, která na rozdíl od pěstování jiných druhů ovoce a zeleniny vyžaduje velké množství investované práce. V porovnání s pěstováním rýže je to až 70% více, pokud bychom pak porovnávali jahody s pěstováním okurek, potřebují jahody dvakrát tolik práce. Proto byl japonskou firmou Shibuya Seiki vyvinut robot, který je schopen automaticky sbírat jahody a to jak ve dne, tak i v noci. Robot se pohybuje po kolejnicích, které jsou umístěny mezi řádky s jahodami. Robot disponuje ramenem, které na sobě nese tři kamery, dvě umístěné jako oči, podle kterých se počítá vzdálenost jahody od ramene a pak třetí, kterou se snímá barva ovoce a určuje se tak, zda je jahoda již zralá a má tak být utrhnuta. Robot je schopen utrhnout každých 8 sekund jednu jahodu. Sběr není ovšem dokonalý a tak je pořád třeba, aby jahody, které byly chybně rozpoznány sesbíral člověk, takovýchto jahod je ovšem minimum. Tento robot bude na jaře roku 2014 uveden na trh a jeho pořizovací cena bude 50,000$, což je částka vysoká, ovšem dle výrobců se náklady do několika měsíců úsporou na lidské práci vrátí. Youtube 9

12 3.6 Harvest Vehicle HV-100 Obrázek 8: Robot pro Sběr Jahod Tento robot, známý také pod názvem Harvey, je úspěšným komerčním produktem firmy Harvest Automation z amerického Massachusetts. Robot je určen pro přesun květináčů s rostlinami ve velkých rostlinných školkách. Takovéto školky obsahují až tisíce květináčů, které se musí nejméně pětkrát během svého vývoje přesunout, než jsou připraveny k prodeji. V zimě se dávají květináče k sobě, na jaře zase od sebe a čím jsou starší, tím kolem sebe potřebují více místa a tak je nutná opět jejich relokace. Tuto práci většinou v USA vykonávali za minimální mzdu imigranti, ale díky změně zákonů o imigraci a jiných nařízeních se tato lidská síla zdražila. Jeden přesun květináče vychází na 2 americké centy. Robot je poháněn bateriemi, váží 40Kg a je schopen uzvednou květináče váhy až 10Kg. Robot je velice jednoduše nastavitelný, k jeho provozu mu stačí nastavit pět proměnných parametrů a na zem nalepit žlutou pásku, podle které se pak orientuje. Roboti jsou schopni pracovat i mezi lidmi, jelikož nejsou ničím nebezpeční. Pokud je robotů více, mohou spolupracovat. Pořizovací cena robota je 30,000$ a doba návratu investice u jednoho by měla být měsíců. V plánu jsou i mnohá vylepšení pro tohoto robota, kde by v budoucnu mohl umět zastříhávat stromky nebo je ošetřovat postřiky. Youtube 10

13 3.7 Telegarden Obrázek 9: Harvest Vehicle HV-100 Telegarden je zajímavým projektem, který v sobě spojuje robotiku a umění. Telegarden bylo vytvořeno v roce 1995 na University of Southern California a je to vlastně malá kruhovitá zahrádka, s asi 30 centimetry hlíny, která má uprostřed otočné robotické rameno s kamerou, které je schopné zalévat a sadit semínka. Projekt fungoval jako online aplikace, do které se mohl kdokoliv registrovat, dostal pak přidělenu možnost s ramenem pohybovat a po 50 pohybech si pak mohl zasadit své semínko a následně ho pak zalévat. Do projektu se za první rok zaregistrovalo asi 9000 uživatelů a vznikla kolem něho vlastní sociální sít, na které si lidé povídali o svých semínkách, žádali ostatní o zalévání, když jeli na dovolenou nebo prostě klábosili o zahrádkaření. Projekt fungoval několik let až do roku Youtube Obrázek 10: Telegarden 11

14 3.8 BoniRob BoniRob je prototyp robota, na jehož projektu pracuje firma Amazon (pozn. jiná než prodejní portál Amazon.com) a spolupracují s nimi firma Bosch a univerzity Osnabrück University a Wageningen University. Tento robot by měl v budoucnu nahradit traktor a všechny přívěsy, které se k němu pro různé účely připojují. Robot by prováděl různé úkony dle nainstalovaných Apps, které by odpovídaly připojení určitého návěsu na traktor, s tím rozdílem, že BoniRob už by automaticky věděl co s daným náčiním má provádět a dělal to automaticky. Robot je ovšem stále ve fázi vývoje. Obrázek 11: BoniRob 12

15 3.9 Vision Robotics Snippy Tento robot od firmy Vision Robotics ze San Diega je sice teprve ve fázi testování, kde momentálně existuje jeho druhý prototyp, ovšem už tak dosahuje vynikajících výsledků. Funkce robota je prostřihování a zastřihování větví na vinicích. Robot má dvě ramena s nůžkami na konci, přičmež ramena jsou po jednom na každé straně přidělané na velkém rámu, který z obou stran obklopuje keřík vína. Ramena jsou vybavena kamerami, ze kterých se poté tvoří 3D model stromku, u kterého zrovna robot je. Po získání modelu se zapojí prostřihávací algoritmus, který určí, které větvičky se zastřihnou a v jaké části. Momentálně je robot asi o polovinu pomalejší než zkušený lidský prostřihávač, ale na zrychlení se prý pracuje. Zajimavé taky je, že tento projekt je financován čistě z příspěvků pěstitelů vína a nadšenců do robotiky. Youtube Obrázek 12: Snippy 13

16 3.9.2 Roboti pro Sběr Ovoce Za zmínku stojí i fakt, že firma Vision Robotics pracuje na konceptu robotů, kteří by byli schopni sbírat pomeranče nebo jablka. Tento koncept je však stále na papíře a pro svou technologickou náročnost nebyl sestrojen žádný prototyp. Tito roboti by měli takéž disponovat kamerami, ze kterých by se následně vytvořil 3D model stromu, dle kterého by se určovaly vzdálenosti k pomerančům. Výhodou by pak bylo, že tito roboti by mohli rozpoznat velikosti a zralost pomerančů a tak sbírat jen například pomeranče určité velikosti. Tuto vlastnost by uvítali zejména prodejci pomerančů jako supermarkety, protože by pak mohly nabízet jednotný produkt. Největším problémem při sběru ovoce je fakt, že kamery ne vždy mohou vidět všechno ovoce, které je na stromě, jelikož může být schované za listy, proto se přemýšlí o různých vzduchových ofukovačích, které by hýbaly s lity, aby pak kamery mohly zahlédnout i schované pomeranče. Obrázek 13: Roboti pro Sběr Ovoce 14

17 3.10 LettuceBot Vzhledem k tomu, že salát je nejvíce pěstovanou zeleninou v Kaliforni, ze které ročně plynou tržby 1.6 miliardy dolarů, není divu, že i v tomto odvětví se investuje do robotizace. Pracovníci na salátových farmách jsou většinou placeni od odpracovaného akru a tak se často stává, že docházíkplýtvání,kdyžpřiplenípracantiotrhajíisaláty,protožejetonijaknetíží.protosidva pánové ze Stanfordu Jorge Heraud a Lee Redden, řekli, že by nebylo špatné vytvořit robota, který by plení zajišt oval místo lidí. Sestrojili stroj, který se zapřáhne za traktor, pohybující se maximálně rychlostí 2Km/h a ten snímá saláty, které míjí. Robot má obrovskou databází snímků salátu, podle kterých rozhoduje, zda to co vyfotil je salát nebo plevel. Pokud narazí na plevel nebo zjistí, že dva saláty rostou příliš blízko sebe. Stříkne z trysky na nechtěnou rostlinu vysoce bohaté hnojivo, které na rostlinu zasaženou přímo působí jako herbicid, ale zároveň dodá živiny rostlinám ve větší vzdálenosti poté, co se rozpustí v zemině. Stroj při dané rychlosti 2 Km/h pracuje s 98% přesností. Mechanické trhání plevele je velice náročné, proto se zde používá tento koncept s hnojivem. Mezi ostatní nápady jak hubit plevel taky patřil horký rostlinný olej nebo laser, který je ovšem mnohem dražší a tak vyhrálo multifunkční hnojivo. Obrázek 14: LettuceBot 15

18 3.11 Robot pro Sbírání Hub Robot pro sbírání hub pochází z dílny Univerzity of Warvick ze Spojeného království. Tento robot sice dle měření pracuje asi o polovinu pomaleji než člověk, ale narozdíl od nás nemusí spát a tak může pracovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Jelikož se houby pěstují v temných a vlkých prostorech, je přítomnost člověka, vzhledem k tomu, že ke sbírání potřebuje světlo, nežádoucí a tak je robot ideálním řešením pro houbové farmy. Robot sbírá houby pomocí přísavného zařízení, které je na konci jeho robotického ramene. K rozpoznávání hub, které jsou již dostatečně velké a tak připravené pro sběr slouží dvojice kamer. Obrázek 15: Robot pro Sbírání Hub 16

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace:

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace: METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro třídění barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší,

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ. www.spearheadinternational.cz

GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ. www.spearheadinternational.cz GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ www.spearheadinternational.cz HOSPODAŘENÍ AGROSUMAK V ČESKÉ A.S. 6 REPUBLICE 000 HA ADM www.spearheadinternational.cz Spearhead International Ltd (zemědělská společnost)

Více

: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 dne 29.1.2014 na MSŠZ a VOŠ Opava Firemní prezentace Firma: NAVOS FARM TECHNIC s. r. o. zastoupená : Ing. Martinem Sochorcem Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Klíčová aktivita A - 2-4

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

ROBOTICKÝ POPELÁŘ. Jan Dimitrov, Tomáš Kestřánek. VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1

ROBOTICKÝ POPELÁŘ. Jan Dimitrov, Tomáš Kestřánek. VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ROBOTICKÝ POPELÁŘ Jan Dimitrov, Tomáš Kestřánek VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 Anotace Cílem

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM www.stanleylasers.com PROFESIONÁLNÍ PRÁCE ZAČÍNÁ S NÁŘADÍM STANLEY Přesné měření je klíčem k úspěšnému řešení každého projektu. Laserová měřidla se značkou STANLEY Vám díky svému

Více

Autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu

Autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu Autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu ABSTRAKT Adam Ligocki, Zbigniew Opioł Projekt se zabývá vytvořením autonomního vozidla řízeného dvěma kooperujícími procesory, z

Více

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií

Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Efektivní manipulace kejdy s DeLaval technologií Klíčovým faktorem pro každou farmu je množství kejdy. Časté čištění kejdy zlepšuje hygienu a pohodlí dojnic. Efektivní manipulace je předpokladem lepší

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou!

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Jsme rádi, že díky dárcům, mezi něž patříte i Vy, jsme mohli v minulém půlroce pomoci na svět projektu Škole krávy, dětem mléko!, který měl zprostředkovat

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Dokonalý výsledek sekání bez práce

Dokonalý výsledek sekání bez práce Dokonalý výsledek sekání bez práce Robotická sekačka na trávu zajistí vašemu trávníku nejlepší možnou péči a vy získáte více volného času. Na základě vašich požadavků a velikosti vašeho trávníku vám pomůžeme

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Hydraulické Ruční Pevné Sklopné. vjezdové zábrany. Sloupy. pro zamezení vjezdu. Prodejce:

Hydraulické Ruční Pevné Sklopné. vjezdové zábrany. Sloupy. pro zamezení vjezdu. Prodejce: Hydraulické Ruční Pevné Sklopné vjezdové zábrany Sloupy pro zamezení vjezdu Prodejce: Zásuvné hydraulické STRABUC 918/930 STRABUC 918/930 - pancéřový zásuvný sloup s výškou vysunutí 700 mm Hydraulický

Více

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Podpora pěstování energetických plodin SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Legislativní úprava poskytování dotací na podporu EP Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos pro veřejnou správu Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO 6 dobrých důvodů pro zakoupení shrnovače Tonutti Nízké náklady na údržbu jednoduchá konstrukce žádný hnací hřídel žádné mechanické převody Vysoká

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Ilja Březina 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Únosnost vozovky je schopnost konstrukce vozovky a podloží přenášet dopravní zatížení, které se vyjadřuje zatížením

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Zdeněk OPATRNÝ. Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015

JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Zdeněk OPATRNÝ. Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015 GM PLODINY JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Zdeněk OPATRNÝ Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015 Záměrně provokativní název ale nikoliv nový Je ORGANIC AGRICULTURE

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC

POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC Metodika pro praxi Metodický list 05/07 SKOT - DOJNICE POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC I. Cíl metodiky Návrh postupu pro nastavení velikosti pracovního podtlaku pro dojení

Více

Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství. testo 831

Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství. testo 831 Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství testo 831 Povinná kontrolní měření Kontrolní měření dodržení chladicího řetězce jsou vyžadována evropskými potravinářskými zákony, předpisy a

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Připojení k domácí WiFi pomocí aplikace

Připojení k domácí WiFi pomocí aplikace Připojení k domácí WiFi pomocí aplikace Robo.com 3 je koncentrací technologie společnosti Hoover. Navigační systém (algorithmic advanced intelligence) používá výpočet jedinečného algoritmu na určení nejefektivnější

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Čestná jednotka při zvláštních příležitostech Metodický

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

Variace. Poměr, trojčlenka

Variace. Poměr, trojčlenka Variace 1 Poměr, trojčlenka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Poměr Poměr je matematický zápis

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Přehled systémů Typické systémy fyzické ochrany CCTV Sensory Systém kontroly a zpracování dat Lidský monitoring a hodnocení AACS Přehled

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND N E W H O L L A N D T 7 O O O OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM Ovládání elektrohydraulických okruhů dva okruhy hydrauliky ovládáte lehkým zmáčknutím tlačítka. Aktivace IntelliSteer TM zmáčknete tlačítko a automatický

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Dispoziční řešení počítačové učebny

Dispoziční řešení počítačové učebny Dispoziční řešení počítačové učebny Obecné požadavky Jak bylo napsáno dříve, podle vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání

Více

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích.

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích. Tisková zpráva DEN ZEMĚ 22. 4. 2015 Město Velké Pavlovice je účastníkem projektu, jehož cílem je popularizovat vědu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, podpořeného v rámci OPVK, s názvem Propagace a

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko Pardubický deník Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko LUKÁŠ DUBSKÝ, LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ Univerzita Pardubice Je to malé

Více

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu ü 24/7 sledování říje, zdravotního stavu a krmení ü Monitoring výživy - změny v KD, přesuny mezi skupinami ü Snadná instalace, používání i servis

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro zavážení barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) dále jen nakladač. Tento model navazuje

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Jednoduchý Mosfet. Sharkus. Návod na výrobu jednoduchého spínače s mosfetem.

Jednoduchý Mosfet. Sharkus. Návod na výrobu jednoduchého spínače s mosfetem. Jednoduchý Mosfet Sharkus Návod na výrobu jednoduchého spínače s mosfetem. Zřejmě každý majitel AEG zbraně dříve či později narazí na opálené kontakty spouště. Průvodním jevem je nespolehlivé spínání spouště,

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více