Českokamenické noviny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českokamenické noviny"

Transkript

1 Českokamenické noviny Ve dnech se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech s názvem GO - REGIONTOUR, na němž se v rámci stánku Ústeckého kraje prezentovalo také město Česká Kamenice. Návštěvníkům veletrhu byly na propagačních materiálech představeny nejvýznamnější památky města i okolí. Mnozí návštěvníci si odnesli několik tipů na výlet a nabízené propagační materiály. Případné dotazy zodpovídali pracovníci oddělení projektů, kteří se na přípravě veletrhu pro město podíleli a zajistili jej i personálně. Byla přítomna i pracovnice z Informačního centra z Bad Schandau, partnerského přeshraničního města Česká Kamenice, která podávala informace o Bad Schandau a Saském Švýcarsku. Prezentace města na veletrhu, jenž je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice, by měla zajistit příchod nových návštěvníků a tedy i naplnění dílčích cílů projektu k programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle Evropská územní spolupráce Účast na veletrhu GO REGIONTOUR byla pro město zajištěna v rámci realizace projektu CÍL 3 Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau Česká Kamenice, registrační číslo projektu: , s podporou Evropské unie a tedy s finanční spoluúčastí Evropského fondu. Jitka Mervartová, oddělení projektů Noviny pro občany České Kamenice a blízkého okolí Únor 2012 Číslo 2 Cena 10 Korun Česká Kamenice na veletrhu v Brně V letošním roce podalo město Česká Kamenice přihlášku do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace Městské památkové zóny za rok Soutěže o titul Historické město roku se účastní ta města, která se nejlépe starají o své památky. Již uplynula pětiletá doba od získání titulu Historické město roku 2005 a naše město se může soutěže účastnit. Hodnotící komise složená ze zástupců památkové péče a Ministerstva kultury ČR zasedala v pátek Právě obnovou památek je naše město výjimečné, připravuje optimální podmínky pro čerpání dotací, koordinuje postupy prací, aktivně spolupracuje s ostatními vlastníky památek, konzultuje s odborníky, tento počin je hoden uznání třeba jen na regionální úrovni. Finanční objem z rozpočtu města určený na Vedení města vnímá, že se v České Kamenici hodně diskutuje o navýšených cenách pronájmů pozemků ve vlastnictví města. Proto mi dovolte malé vysvětlení. Město dlouhodobě postupně přichází o příjmy a veřejný život při tom zdražuje, takže městu chybějí finance. Hledáme úspory uvnitř rozpočtu a samozřejmě také kontrolujeme, zda hospodaříme Město jde po pěti letech do boje Ceny pronájmů pozemků, to je téma obnovu památek byl v roce 2011 vyčíslen částkou ,- Kč, tj. 0,8% z celkového rozpočtu města. Finančně byla pokryta obnova pěti akcí. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury byla pro naše město ,- Kč. Z těchto prostředků byly opraveny omítky na Preidlově hrobce, v kapli Narození Panny Marie a na kostele sv. Jakuba Staršího. Dále se město finančně spolupodílelo na obnově významné drobné sakrální stavby, která je situována mimo městskou památkovou zónu s názvem Bratrské oltáře. Program regenerace je organická záležitost, je nutné připravovat koncepty, vyjednávat podmínky, zajišťovat finanční prostředky, přesvědčovat vlastníky o významu obnovy a to je práce, která nás motivuje a která má v našem případě zdárné výsledky. Ing. Hana Štejnarová, místostarostka města v rámci reálných cen. Ceny nájmů pozemků města byly na dnešní poměry opravdu nízké. Je možná chybou, že se už nezdražilo dříve, ale jde opravdu o takovou úpravu ceny, která nás vrací na úroveň ostatních měst a obcí. Zvolený skokový způsob zdražení je samozřejmě pro občany nepříjemný, ale konečná cena je reálná. Bc. Martin Hruška, starosta města Poděkování strážníkům Děkuji tímto příslušníkům městské policie, díky kterým se podařilo vypátrat a usvědčit zloděje. Dlouho nás trápily ztráty finančních prostředků klientů i zaměstnanců. Díky skvělému zásahu příslušníků městské policie a zejména jejich psovoda a cvičeného psa, byl zloděj vypátrán a všem se velmi ulevilo. Mnohokrát děkuji. Ing. Šárka Kopáčková, ředitelka Domova pro seniory a pečovatelské služby Česká Kamenice

2 2 Kamenické noviny Pro občanky budeme muset do Děčína Od 1. ledna si lidé, kteří si budou žádat o občanský průkaz, nebo jim končí platnost stávajícího, budou moci vybrat mezi dvěma druhy. Základní bez čipu bude zdarma, za občanku s elektronickým čipem si připlatíte 500 korun. Lidé, kteří mají současné občanské průkazy, se bát nemusí. Na výměnu mají čas, do skončení platnosti svého dokladu totožnosti. Na občanský průkaz, který bude vybaven čipem, půjde nahrát např. řidičský, nebo zbrojní průkaz, permanentka na městskou dopravu atd. Občanský průkaz bez čipu bude strojově čitelný. Další změnou je, že o občanský průkaz bude moci požádat i člověk, kterému ještě nebylo 15 let. Ten ovšem bude muset zaplatit 50 korun. Teoreticky tak může mít i batole místo pasu na cesty po EU občanský průkaz. Od 26. června začne platit pravidlo, které nařizuje, že i děti musí mít při cestování po EU vlastní doklad, občanku, nebo pas. Na nových občanských průkazech už nebudou údaje o rodinném stavu, o dětech, partnerovi, ani o způsobilosti k právním úkonům. Pro občany České Kamenice máme ale v této souvislosti špatnou zprávu. V souvislosti s výše uvedenými změnami již nebude možné na MěÚ v České Kamenici podávat žádosti o vydání občanských průkazů ani si zde OP vyzvedávat. Kompletní agenda byla zákonem přenesena na trojkové úřady v našem případě na Magistrát města Děčín. -pd- Registr dárců kostní dřeně Jistě jste již na televizi NOVA zaregistrovali mediální kampaň na podporu náboru dobrovolníků, kteří by chtěli být vedení v Českém národním registru dárců kostní dřeně. Zhruba každý 200. občan naší republiky je evidován jako dobrovolník ochotný darovat kostní dřeň a tím naději pro život kohokoliv s leukémií nebo jiným zhoubným onemocněním krvetvorby. Za 20letou dobu existence registru se díky dárcům podařilo zachránit stovky životů. Vyšetření každého nového dárce vstupujícího do Registru stojí zhruba Kč a nehradí ho ani stát ani zdravotní pojišťovny. Jediným zdrojem jsou prostředky Nadace pro transplantace kostní dřeně. Nadace by chtěla touto cestou požádat významné podniky, podnikatele nebo osobnosti o finanční podporu, která by pomohla zaplatit vyšetření nových dobrovolníků. Každá koruna od Vás tak bude použita k záchraně lidského života. Všechny informace o programu dárcovství kostní dřeně naleznete na MUDr. Vladimír Koza hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň Veřejná sbírka zvonkohra Čas plyne jako voda a máme za sebou již první rok veřejné sbírky na pořízení zvonkohry do Poutní kaple Narození Panny Marie. Pro sbírku byl zřízen speciální bankovní účet č /0800 u České spořitelny a.s., pokladničky jsou umístěny v Poutní kapli Narození Panny Marie a v kostele sv. Jakuba. Na podatelně městského úřadu a v informačním centru lze odevzdat prostřednictvím sběracích listin finanční hotovost. Po roce je na účtu celková doposud vybraná hotovost ve výši Kč, ale pevně doufám, že se nám podaří za zbývající dva roky, po které bude sbírka trvat, potřebnou částku nashromáždit. Zatím bych chtěla poděkovat všem, kteří na pořízení zvonkohry přispěli. Petra Dolečková, vedoucí HS SLOUPEK MĚSÍCE První události roku 2012 ukázaly, že nám z roku minulého zbyly značné dluhy. Rom zastřelený v sebeobraně a paní, která na následky přepadení Romy ve Varnsdorfu zemřela v děčínské nemocnici, to jen dokazují. Nic, co by situaci na severu země zlepšilo, se od demonstrací v loňském roce nestalo. Naopak. Někteří Romové nabyli dojmu, že je naše většina dusí a chovají se zde jako namyšlená majorita. Není se co divit. Bojíme se nazývat věci pravými jmény, zloděje zlodějem, vraha vrahem a příživníka příživníkem. Snažíme se je pochopit a sami nechápeme, že to vlastně nejde. Co na to Evropa či svět? Oni by Romům jako my nesloužili, nakonec - kam dojel český Róm, tam byl vzápětí vyhoštěn či jinak vrácen. Živíme lidi, kteří se nechtějí nejprve učit, pak poslouchat a pak pracovat a necháme si podsouvat, že kdybychom jim nedali co chtějí, tak bychom je diskriminovali. Oni diskriminují nás, protože aniž by něco do systému vložili, čerpají z něj stále více. To znamená, že nastal čas změnit pravidla a nastavit je tak, aby toto nebylo možné. A to je, jak správně řekl pan prezident, věc vlády. Jen mám strach, že než tak vláda učiní, bude romská menšina již většinou a zkratka ČR bude Češi a Romové... Jaroslav Tichý KARNEVAL S BONITEM A JOSEFEM NÁHLOVSKÝM Karneval domu kultury se koná v roce 2012 v sobotu 25. února. Tradičně na něm zahraje nejlepší orchestr plesové sezóny Bonit z Ústí nad Labem. Vítány jsou samozřejmě masky, které si zasoutěží o masku nejlepší. Návštěvníky potěší hosté. Letos to jsou mažoretky z Nového Boru, nejprve malinké a pak veliké a především Josef Alois Náhlovský. Tradiční už je také losovaná tombola na čísla vstupenek. Téma pro masky není určeno, ale obecně platí, že nejvíce masek bývá pohádkových. -jt- VZPOMÍNÁME Dlouhé roky se staral o poslední věci místních lidí a každý ho dobře znal. V lednu přišla řada i na něj. Petr Rulík, majitel pohřební služby zemřel a na jeho poslední cestu ho přišlo vyprovodit na 250 lidí. Děkujeme Petře za všechno, čest tvé památce. PODĚKOVÁNÍ Ráda bych touto cestou poděkovala všem spoluobčanům, přátelům, známým a kamarádům mého manžela pana Petra Rulíka, kteří se s ním přišli dne rozloučit. Srdečně děkuje manželka Helena a dcery Helena a Petra 31. ledna uplynulo 6 let, kdy nás navždy opustil milovaný tatínek, bratr a dědeček Zdeněk Kresl. S láskou vzpomínají dcery Míla, Zdena a Míša s rodinami Českokamenické noviny Vychází 1x měsíčně (1. den každého měsíce). Vydavatel: Město Česká Kamenice, IČO MK ČR E Redakční rada ve složení: P. Dolečková, J. Tichý, A. Vlček. Tisk: M. Dvořák - Studio D2 - tel.: Příjem inzerce: Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce i bez udání důvodu

3 Kamenické noviny 15

4 Kamenické noviny 3 Granty na podporu občanských, kulturních a sportovních aktivit pro rok 2012 Rada města na svém zasedání schválila zásady pro poskytování finanční podpory občanských, kulturních a sportovních aktivit v roce Do této výzvy se mohou přihlásit subjekty, které se aktivně podílí na kulturním, sportovním a společenském dění města v roce Pořádají kulturní, sportovní a společenské akce ve městě nebo reprezentují svou činností město. Příspěvek se poskytuje ve dvou kategoriích: I. Dotace na činnost sdružení, spolků a sportovních subjektů. Dotace je určena pro subjekty, jejichž činnost probíhá pravidelně po celý kalendářní rok. Příspěvek je možné použít na úhradu nájemného, nákup spotřebního materiálu pro činnost sdružení, cestovného, služeb úzce souvisejících s vlastní činností (např. poštovné, telefony, překladatelské služby, poplatky za autorská práva a další). Dotace se neposkytuje na pokrytí mzdových a investičních nákladů. II. Dotace na pořádání akcí Dotace je určena pro akce nekomerčního charakteru. Za nekomerční akci se považuje sportovní akce, veřejné umělecké představení, výstava a další akce pro širokou veřejnost, kde celkové plánované náklady včetně dotace jsou stejné nebo větší než plánované výnosy. Z dotace je možné hradit náklady na pronájmy, spotřební materiál, nákup věcných cen pro soutěžící, honoráře pro účinkující a služby související s akcí (např. ubytování, poštovné, Poděkování patří dětem i rodičům Na Základní škole T.G.Masaryka v České Kamenici proběhly v závěru loňského a na začátku letošního kalendářního roku tři charitativní akce. První z nich byla již tradiční sbírka krmiva, která byla určena děčínskému útulku pro opuštěná zvířata. Zaměstnanci útulku si ze školy odvezli pro zvířátka konzervy, granule a hračky v hodnotě cca 6 tisíc korun. Žáci 9. A se s pomocí paní učitelky Zamrzlové ujali organizace další tradiční akce na naší škole, kterou je Srdíčkový den. Prodejem magnetek bylo vybráno a na konto dětských oddělení nemocnic, zařízení, která se starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti a telefony, překladatelské služby, poplatky za autorská práva, zajištění propagace). Mzdové náklady se hradí pouze v případě, že se jedná o výdaje přímo související s akcí (lektoři, rozhodčí, zdravotní a pořadatelská služba). Každý subjekt může podat pouze jednu žádost o přípěvek v oblasti I. a jednu v oblasti II. V případě, že pod jedním zřizovatelem pracuje více spolků, posuzuje se každý spolek O celkové výši dotace rozhoduje rada města s přihlédnutím k doporučení grantové komise. Jednotliví žadatelé jsou seznámeni s konečnými výsledky rozdělení jednotlivých dotací Subjekt podává žádost na předepsaném formuláři: I. Žádost o finanční podporu v roce 2012 Podpora celoroční činnosti - pro celoroční podporu činnosti sdružení, spolků a sportovních subjektů. II. Žádost o finanční podporu v roce 2012 Jednorázová akce - pro finanční příspěvek na pořádání akcí. Formuláře najdete na Povinnou přílohou je kopie řádně registrovaných stanov nebo zřizovací listiny a písemný souhlas statutárního orgánu (předsedy občanského sdružení, ředitele) s podáním žádosti. Žádost včetně příloh se podává v jednom vyhotovení. Žádosti se předkládají do na podatelnu Městského úřadu. Bližší informace lze získat na telefonním čísle (Aleš Vlček) nebo na u: případně na Předseda grantové komise Aleš Vlček dětských domovů odesláno 6 tisíc korun. Zatím poslední akcí byla Veřejná sbírka Fondu Sidus. Vybrané finanční prostředky jsou určeny na zakoupení nových lékařských přístrojů pro léčbu vážně nemocných dětí v motolské a olomoucké nemocnici. Prodej magnetek na prvním stupni zajistila paní zástupkyně Kybalová a na druhém stupni Lucka, Kristínka, Eliška a Klárka ze třídy 7. A. Celkem bylo v této akci vybráno přes 3 tisíce korun. Moc ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům našich žáků, kteří se prostřednictvím svých dětí do těchto dobročinných akcí aktivně zapojili. Mgr. Yveta Kočová STÍNY MĚSTEČKA Měl dvojku na žíle Třináctého ledna večer v České Kamenici na ulici Žižkova řídil pětadvacetiletý muž osobní automobil v ne právě střízlivém stavu. Při kontrole, ke které ho zastavili místní policisté, byla provedena opakovaná dechová zkouška s pozitivním výsledkem, a to přes dvě promile alkoholu v dechu. Řidičský průkaz byl řidiči odebrán. Ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až roční vězení. Za hodinky na dvě léta Dvaadvacátého ledna v době od půlnoci do sedmé hodiny ranní v jednom baru v České Kamenici odcizil neznámý pachatel v nestřeženém okamžiku z volně odložené kabelky dámské náramkové hodinky v hodnotě předběžně osm tisíc korun. Případem se zabývají policisté z místního obvodního oddělení. Pachatel se dopustil přečinu krádeže a hrozí mu až dvouleté vězení. Vyčekal si mobila a možná ani 30 Kč nedal Neznámý pachatel dvacátého ledna v době okolo poledne v České Kamenici v čekárně praktického lékaře odcizil z volně ležící pánské ledvinky mobilní telefon včetně dvou SIM karet. Způsobil škodu ve výši předběžně patnáct set korun. Případem se zabývají policisté z místního obvodního oddělení. Pachatel se dopustil přestupku proti majetku. Láhev letěla z okna Devatenáctého večer v České Kamenici měla šestatřicetiletá žena vyhodit z okna bytu v prvním nadzemním podlaží na ulici skleněnou lahev, která dopadla na chodník a roztříštila se. Škoda na majetku či újma na zdraví nevznikla. Policisté věc oznámili úřadu jako přestupek proti veřejnému pořádku. Ženě hrozí pokuta ve výši až tisíc korun. Trojice půjde na trojku Neznámý pachatel vnikl do garáže rodinného domu v České Kamenici, odkud se dostal dál do domu, kde odcizil plechové žebrované radiátory, autobaterii, elektrické kabely a nářadí. Policistům z obvodního oddělení se podařilo dopadnout trojici mužů, kteří by měli mít tento skutek na svědomí. Devátého ledna jim sdělili podezření z krádeže a porušování domovní svobody ve zkráceném přípravném řízení. Pachatelům ve věkovém rozpětí dvaadvacet až třiatřicet let hrozí až tříletý pobyt v nápravném zařízení. Takhle se na chatu tady u nás nejezdí Policisté z České Kamenice sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z porušování domovní svobody dvacetileté ženě a třiatřicetiletému muži. Ti začátkem roku v zahrádkářské kolonii v České Kamenici opakovaně vnikli do zahradní chatky, kterou použili pro přespání. Oběma hrozí až dvouleté vězení.

5 14 Kamenické noviny Vesna Vulovič se opět narodila, slaví výročí Katastrofa u České Kamenice přitahuje spekulace Česká Kamenice se za dob socialismu pyšnila závodem SEPAP a snad už jen zaměstnaností v dalších závodech TOS, Rukov, ZZN či Benar. Mezi lidmi a chalupáři však měla skvělou pověst zdejší nemocnice. Byla vyhledávanou především proto, že zde bylo na malou provinční nemocnici nezvykle mnoho na slovo vzatých odborníků a tudíž, na svou dobu, nadstandardně úspěšná lékařská péče. Nemocnice ukončila svou činnost šest let po sametové revoluci, ale v historii České Kamenice zůstane její pověst navždy. Jednou z ikon českokamenické nemocnice byl MUDr. Miloslav Randa. Narodil se 3. listopadu 1924 v Dolním Smokovci na Slovensku ruskému legionáři, jinak také pekaři s výučním listem až z Vídně. Po základní škole zamířil Miloslav Randa na gymnázium do Kežmaroku. Gymnazijní studium zakončil ale až v Praze Michli, kam se rodina odstěhovala po té, co se v roce 1939 přihlásila k české národnosti. Následovala doba uzavření vysokých škol a složitá doba po jejich znovuotevření. Miloslav byl totálně nasazen na Moravě a v Mnichově. Konec války ho zastihl doma v Praze. Po studiu na Univerzitě Karlově lékařské fakultě odchází na umístěnku do nemocnice ve Vysokém nad Jizerou. Odsud už míří do České Kamenice, kde díky vojenské povinnosti chybějí lékaři. V lednu 1953 nastupuje branou povinnost a po jejím splnění míří do Liberce na kraj, kde se má rozhodnout o jeho další budoucnosti. Příslušný předseda příslušného odboru však nenalézá jeho kartu, tak mu blahosklonně nechá vybrat a pan MUDr. Miloslav Randa si vybírá nemocnici v České Kamenici. Zde se jako sekundární lékař zařazuje do kolektivu nadaných a nadšených lékařů pod primářem MUDr. Vítkem, který proslul přísností, ale spravedlivostí a schopností naučit. Postupem doby se stává jeho zástupcem, a když pan primář odchází na zasloužený odpočinek, tak ho v roce 1971 nahrazuje ve funkci. Primářem je pak až do svého odchodu do důchodu, do roku Nejslavnějším případem MUDr. Miloslava Randy je záchrana života letušky Vesny Vulovič. Jediná přežila pád letadla do lesa v Srbské Kamenici, kde ji objevil lesník Henke a byla převezena do České Kamenice. Zde se doktoru Randovi a kolektivu lékařů daří diagnostikovat všechna zákeřná zranění a téměř zázračně dvaadvacetiletou Vesnu vrátit do života. Dobrou práci ocenili i odborníci, kteří do Kamenice přijeli dohlédnout na specifické zákroky. Dodnes pan doktor řadí diagnostiku tohoto velmi složitého případu k vrcholným případům své lékařské kariéry. V České Kamenici jsou pamětníci dodnes hrdí na to, že zde nemocnice s takovou pověstí a odborníky byla a doktory a primáře Vítka a Randu z poválečné historie místního zdravotnictví nikdo nevymaže. Jaroslav Tichý MUDr. Miloslav Randa s Vesnou Vulovičovou Praha - Česká republika nebyla místem mnoha velkých leteckých katastrof, ty nejtragičtější z nich i proto zůstávají uloženy v obecném povědomí. Havárii u pražského Suchdola z října 1975, při níž po pádu jugoslávského charteru od moře zahynulo 75 lidí, ostatně pravidelně připomíná poslední díl známého televizního seriálu Sanitka. Další nehoda, která se stala 26. ledna 1972 poblíž České Kamenice na Děčínsku, se pak dokonce dočkala zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Nikoli snad kvůli počtu obětí, zemřelo tehdy jen 27 lidí letících na palubě poloprázdného Douglasu DC-9 jugoslávských aerolinek JAT, ale díky zázraku. Alespoň tak označovala média fakt, že jedna z letušek přežila zřícení z více než deseti kilometrů. Což podle známé publikace shromažďující neobyčejné výkony všeho druhu představuje rekord při přežití volného pádu bez padáku. Tehdy dvaadvacetileté Vesně Vulovičové zachránilo život to, že se zaklínila ve zbytku zádi. Pád trosek navíc zbrzdily větve stromů a prudký svah, do kterého narazily. Přesto by ale mladá letuška nejspíš nepřežila, kdyby se jí nedostalo rychlé pomoci. V rychle padajícím soumraku - bylo krátce po páté hodině odpoledne - ji tehdy objevil lesník Bruno Henke, který za války sloužil v německé armádě jako medik a naštěstí neztratil duchapřítomnost. Prý jsem volala - bože, lidi, řekla před lety Vesna Vulovičová, která ale zná okolnosti nehody jen z vyprávění. Téměř měsíc totiž proležela mladá žena v bezvědomí v českých nemocnicích, nejprve v České Kamenici, kde ji dostali z nejhoršího. Když ale po týdnu letuška, která si při pádu zlomila obě ruce a nohy, poranila páteř i lebku a poté navíc přežila klinickou smrt, ochrnula na dolní polovinu těla, převezli ji vrtulníkem do vojenské nemocnice ve Střešovicích. Tam už Vesnu koncem února mohli navštívit rodiče a dozvěděla se také, co se vlastně stalo s letadlem a kolegy. Měsíc mám z paměti úplně vygumovaný, poznamenala před lety Vesna Vulovičová. Naposledy si prý vybavuje, jak po mezipřistání v Kodani (let mířil ze Stockholmu přes dánskou metropoli a Záhřeb do Bělehradu) vystřídali jako čerstvá posádka své kolegy. Také prý tehdy zahlédla podezřelého člověka, možná atentátníka, jak opouští letadlo. Podle oficiálních výsledků vyšetřování totiž nehodu téměř nového letounu nezpůsobila technická závada nebo chyba posádky, ale nálož nastražená v jednom kufru. Pachatele útoku se ale nikdy vypátrat nepodařilo, ačkoli se k němu krátce po činu přihlásili ustašovci, chorvatští odpůrci Titova komunistického režimu. Radikální bojovníci za nezávislost Chorvatska byli počátkem 70. let velmi aktivní, na kontě měli třeba přepadení jugoslávské ambasády ve Stockholmu nebo únos amerického letadla. V obavě z možného atentátu pak Vesnu, která začátkem března 1972 odletěla na doléčení do Bělehradu, hlídala po celý tříměsíční pobyt v nemocnici ochranka. Z fyzických zranění se letuška díky svému mládí rychle vzpamatovala a psychické následky prakticky neměla. Možná je štěstí, že si z celé tragédie nepamatuji naprosto nic. Asi by se mi pak žilo mnohem hůř, komentovala to Vesna Vulovičová, která se již necelý rok po tragédii chtěla vrátit k létání. Vedení aerolinek ji ale raději nechalo na zemi, do roku 1991 měla na starosti prodej letenek firmám a cestovním kancelářím. Pak ale odešla, prý kvůli svému ostrému jazyku. V 90. letech neváhala veřejně kritizovat Miloševičův režim a podporovala demokratické změny. A rázně reagovala i před třemi lety, kdy se znovu vynořily spekulace o tom, že její letadlo nezničila bomba vysoko na obloze, ale rakety čs. armády jen pár set metrů nad zemí. Klidně si napište, že jsem spadla třeba z deseti metrů..., odmítla žádosti o rozhovor. Nakonec se ale Vesna, která několikrát navštívila místo tragédie, alespoň svěřila se strastmi života penzistky v Bělehradě. -čtk-

6 4 Kamenické noviny Dobrý pramen zatím není pro každého V České Kamenici proběhla akce Dobrý pramen na jejímž konci je vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, že voda z tohoto pramene není vhodná pro děti a starší občany. Chtěl bych se jménem Českokamenických novin dozvědět odpovědi na několik otázek. Shrnu, co je známo: Pití vody z tohoto pramene by měli předškolní děti i starší občané omezit a doplňovat jej minerální vodou s vyšším obsahem vápníku a hořčíku. Jinak voda je pitná, a proto i tyto věkové kategorie ji v omezeném množství pít mohou. Pro kojence tato voda vhodná není. Pitná voda ale není vodou kojeneckou a vždy je nutné zjistit u dodavatele, zda je možné používat konkrétní vodu pro přípravu kojenecké stravy. Jak byla připravena akce, když na jejím konci je voda horší než dříve? Není pravda, že voda má nyní nevyhovující kvalitu. Kvalita dodávané pitné vody dlouhodobě neodpovídá limitům platné legislativy, z tohoto důvodu se připravila investiční akce. Udělení souhlasu s užitím vody jako pitné bylo uděleno jako prodloužení souhlasu z roku O udělení tohoto rozhodnutí i dalších dvou předcházejících, byl informován starosta nebo místostarosta obce a byl požádán, aby způsobem v obci obvyklým seznámil obyvatele. Znáte příčiny znečištění pitné vody z Dobrého pramene? Jedná se o přirozeně kyselou vodu, která z podloží svou kyselostí uvolňuje hliník. Nelze tedy mluvit o znečištění. Kdy konkrétně bude vše v pořádku? Dle informace od majitele infrastruktury SVS a.s. by měla být akce ukončena v červenci tohoto roku. Budou odběratelé závadné vody platit stejné ceny jako za vodu bez závad? Dodávaná voda je i přes udělené rozhodnutí stále vodou pitnou, odběratelé tedy nemají nárok na slevu vodného. Děkuji za odpovědi Ing. Ivetě Kardianové Jaroslav Tichý Do školy - a v sobotu? V letošním roce přišla základní škola s neobvyklým nápadem uspořádat zápis budoucích prvňáčků v sobotu. Tedy v den, kdy konečně bývá rodina celý den pohromadě, nikam se nemusí spěchat. Děti v doprovodu rodičů přicházely v dobré náladě už od ranních hodin, aby se pustily do plnění různých úkolů, které pro ně připravily paní učitelky. Všechny děti se snažily co nejlépe předvést, co se dosud ve školce a ve svých rodinách naučily. Celkem prošlo zápisem 75 dětí, z toho jich bylo přijato 64, u 11 dětí byla podána žádost o odklad školní docházky. Některé děti se ještě zápisu z různých důvodů nezúčastnily, a tak mají možnost př ijít v náhradním termínu, který je stanoven na 1. února 2012 od 14:00 do 16:00 hodin. Mgr. Daniel PREISLER, ředitel školy A jak komunikujete s úřadem vy? Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro člověka se zdravotním postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první pohled zdálo, zvláště v zimním období. Problémy nekončí ani na samotném úřadu kolik úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem od narození neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem je znakový jazyk? Ve spolupráci s občanským sdružením AP- PN, které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující online rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy. Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy stává službu konající pracovník celorepublikového online tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný rozhovor úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka, společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, která software vyvinula. V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umístěn graficky provedený příznak či logo, signalizující, zda úředník momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento příznak jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy zaťuká na dveře ) a po povolení vstupu (tedy po vyzvání ) vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století. Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech JUBILANTI Miloslava Pecková Jaroslav Rychtařík Hildegarda Cykhartová Vladislav Růžička Blahoslav Janištin Jozef Lužák Stanislava Frühaufová Anna Jakubíková Blažena Stárková Marta Doležalová Eva Urgošová Miroslav Kašpar SŇATEK UZAVŘELI Pavlína Pernická Jiří Hubka Alena Šolcová Marek Aksamit NAROZENÉ DĚTI David Choutka - Ivaně Ďuračkové Michael Zach - Růženě Hotové Jakub Janáček - Lucii Janáčkové Tadeáš Jílek - Lucii Nováčkové Samuel Čvančara - Ivě Čvančarové Všem srdečně gratulujeme. Očkování v dětském domově, krásný dárek všem dětem Firma BAXTER poskytla všem dětem v Dětském domově Země dětí zdarma vakcínu proti klíšťové encefalitidě za symbolickou 1 Kč. Za normálních podmínek by bylo nemožné všem dětem očkování zajistit, a tak všichni dar vřele přijali. Zástupci firmy přijeli ve středu 25. ledna do dětského domova, kde slavnostně předali tento dar. Akce se zúčastnili zástupci OZP, zástupci krajského úřadu, zástupce Děčínského deníku, regionální televize, pan starosta města Česká Kamenice a další. Firma Baxter si zaslouží velké poděkování.

7 Kamenické noviny 13 Městský parkovací systém Česká Kamenice Parkování v centru města řeší tzv. Městský parkovací systém (dále jen MPS) na základě uzavřené Smlouvy o organizaci a řízení dopravy v klidu a provozování Městského parkovacího systému ve městě Česká Kamenice mezi městem a firmou City Parking Group s.r.o. se sídlem v Praze, provoz Liberec. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od do Tato firma také celý MPS provozuje a spravuje. Střed města je rozdělen na placené zóny, ve kterých se může parkovat pouze na vyhrazených místech označených dopravním značením s označením tarifů: - návštěvnické parkování krátkodobé po-ne hod.; tarif 10,-Kč/30 min. (nám. Míru okolo kašny) - návštěvnické parkování střednědobé popá , so ; tarif 5,-Kč/30 min. (nám. 28. října, nám. Míru jižní část, ul. Smetanova) - návštěvnické parkování dlouhodobé po-pá , so ; tarif 5,-Kč/1 hod. (parkoviště za zdravotním střediskem) Návštěvnické parkování je hrazeno parkovacím lístkem, který vydá, po zaplacení příslušného obnosu, parkovací automat umístěný v blízkosti stání. Dále jsou v MPS vyhrazena místa pro rezidentní nebo abonentní stání (ul. Dvořákova, spojka mezi ul. Dvořákova a ul. Smetanova za bývalou spořitelnou, nám. Míru u ul. Mlýnská, ul. Lipová nad IC, Jakubské náměstí, ul. Kostelní, nová místa směrem k uličce k ZŠ, ul. Komenského u dětského domova). Rezidentní stání mohou využívat občané s trvalým pobytem v MPS Česká Kamenice po zakoupení parkovací karty, která je vystavena na konkrétní registrační značku, je nepřenosná sazba je 500,-Kč na rok. Abonentní stání mohou využívat podnikatelé se sídlem nebo provozovnou v MPS Česká Kamenice po zakoupení parkovací karty, karta je přenosná a je vystavena na obchodní jméno firmy sazba je 5.000,-Kč na rok za 1. a každou další abonentní kartu. Parkovací karty musí být umístěny ve vozidle dle pokynů na kartě. Parkovací karty lze zakoupit u pana Strejčka v cestovní agentuře v ul. Smetanova 263. Součástí MPS jsou také vyhrazená stání pro ZTP (nám. Míru, nám. 28. října). V současné době, tj. po dokončení rekonstrukce nám. 28. října a části ul. Komenského, se připravují ve spolupráci s provozovatelem MPS pravidla a režim parkování v okolí domu kultury, základní školy v ul. Komenského. J. Šulc, odbor správy majetku města Nové místo k parkování obyvatel panelového domu v Havlíčkově ulici vzniklo v minulých dnech.

8 Kamenické noviny 5 CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE Maškarní rej a nejhezčí masky Nabídka letních táborů CDM v roce 2012 Tábory v Kyjově se letos nekonají Pro všechny věrné příznivce letních táborů v Kyjově u Krásné Lípy, které pro vás připravujeme již od roku 1996 máme bohužel špatnou zprávu. Pozemek, na kterém se letní tábory po více než deset let konaly, již bohužel nepatří Lesům České republiky, ale přešel do soukromých rukou. Protože se nám však doposud nepodařilo s novým majitelem uzavřít dohodu, která by zajišťovala možnost realizace tábora, musíme letos volit zcela jiné místo. Nicméně díky vstřícnosti Lesů České republiky a dalších majitelů pozemků, se kterými jsme v kontaktu, ale věříme, že se již příští rok opět do okolí Kyjovského údolí vrátíme. Pro letošní rok tedy nabízíme stanový tábor v pronajaté základně u hradu Křivoklát. Typově se jedná o stejný tábor, který nabízí dostatečnou kapacitu pro všechny kyjovské táborníky. Aleš Vlček Letní tábor KŘIVOKLÁT Centrum Dětí a Mládeže a Občanské sdružen LET o.s. pro vás od do , připravily dvoutýdenní pobyt na táborové základně v Křivoklátských lesích, 6 km od hradu Křivoklát, cca 15 minut chůze od řeky Berounky. Ubytování je zajištěno v klasických O tom, že se Tizziáni činí, svědčí i to, že se třináct předškoláků předvedlo 14. ledna na Maškarním reji CDM se svým Hlídačem krav. Desítka starších dětí nás reprezentovala se svým vystoupením 13. prosince na Vánočním těšení ZŠ. Někteří tanečníci z juniorské sekce již poněkolikáté účinkovali 20. ledna v kině v Kamenickém Šenově v muzikálovém představení Lesní ráj divadla Kamenice. Všichni ostatní pilně trénují a také se šijí kostýmy, abychom se mohli v následujících měsících účastnit pohárových tanečních soutěží, jak máme jako každoročně v plánu. podsadových stanech (dvojlůžkové), strava 5x denně, pitný režim, celotáborová hra. Program je zaměřený na pobyt v přírodě a turistiku. Doprava vlastním autobusem z České Kamenice. Tábor je určen pro děti od 1. do 9. třídy, cena poukazu je 2.900,- Kč. Letní tábor PECKA u Nové Paky Také letos je v termínu od 9.7. do připraven pobyt v rekreačním středisku Pecka v Podkrkonoší. Ubytování je zajištěno ve 4-lůžkových chatkách, strava 5x denně, pitný režim, celotáborová hra. Program je zaměřený na pobyt v přírodě a turistiku. Doprava vlakem z České Kamenice (batohy budou odvezeny autem). Tábor je určen pro děti od 2. do 9. třídy, cena poukazu je 3.000,- Kč Hlavní vedoucí Radka Mouralová. Letní tábor pro rybáře se připravuje a informace budou zveřejněny později. Přihlášky a další informace o našich táborech obdržíte v kanceláři CDM, tel , mobil nebo na u : cdmck..cz, webové stránky Sobota ZIMNÍ VÝLET Po pololetních prázdninách jsme na sobotu 4. února jako dárek za vysvědčení připravili celodenní výlet, vhodný pro děti z 1. stupně ZŠ. V Novoborském divadle navštívíme pohádku Princezny jsou na draka, kterou nastudovalo Docela velké divadlo Litvínov. Poté se vyšplháme na třetí nejvyšší horu Lužických hor - Jedlovou a když nám budou síly stačit, navštívíme i zříceninu hradu Tolštejn. S sebou vhodnou obuv a oděv - dle počasí, do baťůžku kartičku pojištěnce, svačinu, pití a kapesné. Cena za výlet činí 150,- Kč. Sraz je na AU- TOBUSOVÉ zastávce v Č.K. v 8:05 hod., návrat je na VLAKOVÉ nádraží v ČK v 17:08 hod. Počet míst je omezen. Přihlášky získáte v kanceláři CDM a je zapotřebí odevzdat je tamtéž nejpozději ve středu 1. února Vedoucí výletu je Kateřina Trylčová, vychovatelka školní družiny Pátek Plavání Pokračujeme v pravidelných pátečních výjezdech do plaveckého bazénu v Děčíně. Takže, ať už rádi odpočíváte ve vířivce, řádíte na tobogánu nebo kondičně plavete, můžete se k nám přidat a strávit páteční podvečer s námi. Odjezd: v pátek 10. února v 17 hodin od autobusové zastávky u Camelu Návrat: tamtéž kolem 20-té hodiny Cena pro děti do 15 let: 50,- Kč, dospělí 80,- Kč. V ceně je vstup do bazénu a doprava autobusem Sobota VÝTVARNÁ DÍLNA - Pedig Tentokrát zveme děti (od 3. třídy) i dospělé na výtvarnou dílnu, kde si budete moci uplést z pedigového proutí tácek, podnos, ošatku nebo třeba něco úplně jiného. Vstupné 50,- Kč (cena za pedig, který dostane každý účastník dílny k dispozici). Další podrobnosti budou upřesněny na plakátech CDM Sobota Taneční workshop Aktivní dospělé členky tanečního klubu Tizzians (který v letošním roce tradičně funguje ve čtyřech skupinách a skýtá téměř šedesátku stálých členů) se na podzim na vlastní náklady zúčastnily několika tanečních workshopů s brazilskými i známými českými lektory a uzrál čas na uspořádání workshopu také na domácí půdě, a to v sobotu 3. března od 9ti hodin v Domě kultury v České Kamenici. Zúčastnit se může kdokoli z řad veřejnosti, kdo si chce s chutí zatančit. Nutná je rezervace předem na kam je možno směřovat i případné dotazy. Těšit se můžeme na Tomáše Pražáka z Prahy, Terezu Sirotkovou z Teplic a Moniku Lehkou z Kamenického Šenova. Cena za všechny tři lekce po hodině a půl činí pouze 100,- Kč, předpokládaný závěr je naplánován na 14:00 hodinu.

9 12 Kamenické noviny Kynologický klub Česká Kamenice pořádá tříměsíční kurz základního výcviku psů. Tento kurz je určen pro všechny plemena psů. Bude probíhat každou sobotu od 9 hodin v období od do Zapotřebí je si s sebou přinést očkovací průkaz s platným očkováním vzteklina, dále pevné vodítko, řetízkový obojek a náhubek. Poplatek za tříměsíční kurz činí 500 Kč. Na Vaši účast se těší a bude připraven kolektiv kynologů z České Kamenice.

10 6 Kamenické noviny Maminka se vrátí chudáčku sirotku Dům kultury od 19,00 hod. vstupné 50,- Kč. děpodobně neexistuje. Stejně jako život sám je bych nechtěl, ale jednoznačná odpověď prav- Po bezmála půlročních přípravách a zkoušení přichystalo na Broukovcovo Kam- ovšem i docela rozpustilý, až k smíchu. Lepší i děj hry chvílemi trochu zasmušilý, chvílemi divadlo svojí další premiéru. Tentokrát sáhlo ovšem, než polemizovat nad tím, o čem to je do současné světové tvorby a vybralo pro své je vidět to na vlastní oči. A to se nejlépe podaří v úterý od 19 hod. ve velkém sále věrné diváky (a samozřejmě i pro ty nově příchozí) hru Maminka se vrátí, chudáčku sirotku od francouzského dramatika Jeana- Zvu tedy tímto úplně všechny, kdo mají rádi Domu kultury v České Kamenici. Clauda Grumberga. divadlo, nebo si ho teprve oblíbí, přijďte podpořit svou účastí naše odvážné herečky a her- Pokud se mě někdo bude ptát, zdali je to komedie nebo tragédie, tedy na co se má vlastně divák připravit a natěšit, neodpovím. Ne, že Pavel Časar, režisér (ten, co za to ce a podívat se na to, jak se jim to podařilo. může) Prevence se zaměřila na očička Zveme Vás na divadlo Včasné zjištění dioptrické vady je důležité pro celkový zdravý vývoj dítěte. Čím dříve je oční vada zjištěna a léčena, tím je vyšší šance na její úspěšnou léčbu. Proto se naše škola aktivně zapojila do ojedinělého projektu. V lednu proběhlo v naší MŠ preventivní screeningové vyšetření zraku. Vyšetření zajistila zdravotní pracovnice organizace Prima Vizus, o.p.s. přímo v prostorách MŠ pomocí speciální vyšetřovací videokamery PLUSOPTIK. Rodiče toto vyšetření hradili poplatkem 150,- Kč. I přesto projevili velký zájem. Kolektiv MŠ Komenského Seniory bude město finančně podporovat také letos I přes nepříznivou finanční situaci se stejně jako v předchozích letech snaží zastupitelé města Česká Kamenice podporovat spolkovou činnost našich nejstarších občanů. Jedná se především o finanční příspěvek na zajištění prostor pro vzájemná pravidelná setkání a další náklady spojené s klubovou činností. V letošním roce byl schválen kromě pravidelného příspěvku na Klub důchodců, který má již v České Kamenici dlouholetou tradici, i příspěvek pro nové občanské sdružení Klub Seniorů. Každý z těchto dvou spolků má v rozpočtu města na rok 2012 schválenou částku ,- Kč. Celkově se tedy jedná o ,- Kč určených v rozpočtu města k podpoře našich seniorů. Ať tedy tyto prostředky slouží k nabídce smysluplných a zajímavých aktivit pro členů těchto spolků. O nejzajímavějších akcí obou klubů se zajisté více dozvíme v příštích číslech našich novin. -av- Kaštánek navštívil opravdovou školu V rámci aktivní spolupráce naší mateřské školy a ZŠ T.G.MASARYKA jsme s předškolními dětmi navštívili první třídy. Děti se na návštěvu velmi těšily. Ve škole nás přivítaly paní učitelky a rozdělily děti do třech skupin. Do každé ze tří prvních tříd se tak vydala skupina našich dětí, kde na ně čekali prvňáčci (některé děti znaly z dob, kdy navštěvovaly společně naší školku) a paní učitelka s připraveným programem. Když začala opravdová školní vyučovací hodina, děti se zábavnou formou seznámily s tím, co je ve škole čeká, kamarádi jim předvedli, co už umí, nakreslili si společně obrázek, vypracovali pracovní list, naučili se písničku. Všem se ve škole moc líbilo a těší se na další setkání ve škole s paní učitelkami a to ještě nyní v lednu při ZÁPISECH DO 1.TŘÍD. Děkujeme p.učitelkám Mgr.Kalivodové, Mgr. Nebuželské a Mgr.Brabcové a těšíme se na další příjemnou spolupráci. Za MŠ Kaštánek Petra Hlaváčková Navýšení poplatku za školní družinu Na základě rozhodnutí rady města ze dne číslo usnesení 32/2012 se navyšuje měsíční poplatek za služby poskytované školní družinou na 200,- Kč. Nový poplatek se hradí od druhého pololetí školního roku 2011/2012 tedy od Částka 200,- Kč se hradí za jedno dítě a za každý započatý měsíc. Příspěvek se platí hotově vždy na začátku pololetí (září, únor) přímo vychovatelce školní družiny. K tomuto navýšení přistupujeme především z důvodů navýšení nákladů na energie a spotřební materiál. Poplatek je vybírán dle vyhlášky 74/2005 o zájmovém vzdělávání 14. Všechny vybrané poplatky budou použity především ke zkvalitnění služeb poskytovaných pro děti ve školní družině. Aleš Vlček, ředitel Centra dětí a mládeže Plesová sezóna 2012 V minulém vydání nám šotek pomíchal termíny plesů, takže přinášíme zaručeně správné: 3.února Ples Gymnázia maturitní 10.února Ples Sklářské školy KŠ 18.února Sportovní ples 25.února Karneval domu kultury 17.března Rybářské tření 24.března Ples řádu Černých rytířů Upozornění pro hosty: personál barů není na plesech schopen rozměnit 400 tisícikorun, prosíme tedy, mějte s sebou drobnější bankovky. -jt-

11 Kamenické noviny 11

12 Kamenické noviny 7 Mateřské centrum OÁZA jde do roku 2012 s elánem Mateřské centrum Oáza vykročilo do nového roku 2012 s nadšením a elánem jemu vlastním. I když nebude tento rok pro neziskové organizace co se financí týče nijak jednoduchý, věříme, že za pomoci všech, kteří Oázu navštěvují a podporují její činnost toto období překleneme a budeme moci dále vítat v našich prostorách stávající i nové členy. Tímto také všem, bez rozdílu věku, přejeme dodatečně hodně zdraví, štěstí a radosti po celý rok V měsíci lednu proběhly v Oáze kromě pravidelných kroužků i přednášky na téma Zavádění lepku do výživy kojenců a přednáška Zdravého a rychlého vaření od firmy Tupperware jsme se představili veřejnosti na maškarním reji v kulturním domě s tanečním vystoupením, které jsme nacvičili s těmi nejmenšími dětmi s názvem LENTILKY a se konala v restauraci U Slunce akce MASO- PUST, kterou pořádalo MC Oáza za podpory Komunitní nadace Labe, od které jsme získali finanční podporu na náš realizovaný projekt České tradice hrou. Na Masopustu si děti samy vyráběly masky cípaté sukně, škrabošky a klobouky a za bujarého veselí, hodování a tancování jsme oslavili tuto nejen českou tradici. Součástí bylo i vyhlášení nejlepší jitrnice a masopustní průvod. Srdečné pozvání na únorové akce 6.2. se koná v prostorách MC od 10,00hodin přednáška švýcarské firmy JUST (bylinná kosmetika) a začíná kroužek ANGLIČTINA HROU pro děti od 4 let, každé pondělí od 15,30 do 16,15 hodin. Bližší informace přímo v MC Oáza nebo na fcb pod názvem Mateřské Centrum Oáza pod sekcí události nebo na stránkách A nás čeká, dá se říci, již tradiční akce týkající se pohádek, tentokrát s názvem POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU, bližší info viz plakát :

13 10 Kamenické noviny

14 8 Kamenické noviny Změny, které nás budou provázet rokem 2012 Už se nás dotýká výrazné zdražení nejen kvůli vyšší DPH, změna zákoníku práce, přísnější podpora v nezaměstnanosti, nižší státní příspěvek na stavební spoření, změna poplatků v lékárnách, nová pravidla rodičovského příspěvku... To jsou jen některé z velkých změn, které přinesl začátek roku Zdražení nejen kvůli DPH Snížená sazba daně z přidané hodnoty od Nového roku vzrostla z deseti na čtrnáct procent. Zdražují tedy zejména potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné, teplo, městská doprava, knihy, časopisy a noviny, ubytovací služby, vstupné na kulturní akce, léky a zdravotnické pomůcky, dětské pleny či stavební práce. Elektřina pro domácnosti zdražila od Nového roku v průměru o 3,4 %. ČEZ zvedl ceny o téměř pět procent, Pražská energetika o 2,7 % a E.ON o 0,1 %. Zemní plyn od dominantního dodavatele - RWE - sice od Nového roku mírně zlevnil (o 0,6 procenta), zdaleka to ale nevykompenzovalo loňské zvýšení cen téměř o třetinu. Na konci roku zdražovala také společnost E.ON. V mnoha městech výrazně zdraží také vodné a stočné nebo teplo. O tři stovky více než dosud, nově 1500 korun, zaplatí řidiči za roční dálniční známku. Měsíční zdražila z 350 na 440 korun a desetidenní z 250 na 310 korun. O čtvrtinu stouplo mýtné pro nákladní automobily - i to se může promítnout do ceny zboží a služeb. Řada dopravců zdraží především kvůli zvýšení DPH, například České dráhy nebo RegioJet. Znovu se prodraží také kouření - spotřební daň totiž stoupla o pět haléřů za kus, u doutníků o deset haléřů a u řezaného tabáku o 60 korun za jeden kilogram. Zákoník práce Všech zaměstnanců i zaměstnavatelů se dotýká novela zákoníku práce, přinášející nejvýraznější změny za posledních pět let. Novela mimo jiné zavádí nižší povinné odstupné pro zaměstnance, kteří u stejného zaměstnavatele nevydrží alespoň dva roky. Mění se také pravidla pro přesčasy, konkurenční doložky, smlouvy na dobu určitou nebo vyčerpání zbytku dovolené. Přibyl i nový výpovědní důvod: Zaměstnavatelé teď mohou dát výpověď lidem, kteří zvlášť hrubým způsobem poruší lékařem stanovený režim při nemocenské. Mimochodem jiná novela omezila také délku vycházek při nemocenské. Změn v zákoníku práce je však mnohem více, dotknou se třeba i působení odborů nebo takzvaných dohod. Podpora v nezaměstnanosti Po roce se znovu zpřísňují pravidla pro podporu v nezaměstnanosti. Standardní délka ani výše podpory od roku 2012 neklesnou, mnozí zájemci ji ale získají pracněji než dosud. O jeden rok se zkracuje takzvané rozhodné období, důležité pro nárok na podporu. Od třetího měsíce pobírání podpory by uchazeči o zaměstnání mohli nově vykonávat veřejnou službu, pokud jim to úřad práce nabídne. Přísnější budou úřady práce i k lidem, kteří si neváží jimi zprostředkovaného zaměstnání. Cílem dalších změn je pak omezení nelegální práce, kvůli níž státu unikají peníze z daní i pojistného. Stavební spoření a bydlení Státní podpora stavebního spoření klesne na maximálně 2000 korun ročně, a to včetně starých smluv uzavřených do roku Stane se tak počínaje příspěvkem za rok 2011, připsaným na začátku roku Tedy o rok později oproti původnímu plánu, který neprošel přes Ústavní soud. Podpora zároveň klesne na maximálně 10 procent z uspořené částky v příslušném kalendářním roce. Dosud činila 15 procent u smluv uzavřených po roce 2003, u starších smluv dokonce 25 procent. Končí také osvobození úroků od daně z příjmů, nově jsou zdaněny běžnou 15% sazbou stejně jako úroky v bance. Od roku 2013 pak vláda plánuje omezení státní podpory jen na financování vlastního bydlení. Podporu má získat jen ten, kdo ji použije na bydlení, nebo si ke stejnému účelu vezme úvěr od stavební spořitelny. Tato změna zatím nebyla schválena. Na Nový rok současně zdražil poplatek za zápis do katastru nemovitostí, a to z 500 na 1000 korun. Naopak chystané zdražení stavebního povolení má roční zpoždění, přijde zřejmě až od roku Některá města také zvyšují daň z nemovitostí. Mění se i výpočet daně z takzvaných plošných staveb. Povodňová daň a sleva na dítě Vedle zvýšení DPH či spotřební daně u cigaret přináší Nový rok i některé příjemnější novinky. Ministr financí Miroslav Kalousek dodržel slib a takzvanou povodňovou daň neprodloužil. Základní daňová sleva na poplatníka se tedy po roce opět zvyšuje na původní hodnotu, v praxi tak stát nechá lidem měsíčně o stokorunu více než v předchozím roce. Jako alespoň částečná kompenzace za zvýšení DPH se zvyšuje daňová sleva na vyživované dítě, a to o 150 korun měsíčně. Současně roste i hranice pro takzvaný daňový bonus. Ostatní výraznější změny - například zrušení superhrubé mzdy, daňového zvýhodnění stravenek, omezení odpočtu hypoték nebo zavedení zaměstnaneckého paušálu - měly i podle původních plánů přijít nejdříve až od roku Zřejmě však budou mít roční až dvouleté zpoždění, přičemž zrušení výhod u stravenek zůstává jen přáním ministra Kalouska, schválená novela tento bod neobsahuje. Životní a existenční minimum Od ledna se po pěti letech zvyšuje životní minimum, důležitá hranice pro nárok na některé státní dávky a podpory. Podle dosavadních pravidel činilo životní minimum 3126 korun měsíčně pro samostatně žijící osobu. U domácnosti se odvíjí od počtu jejích členů, například u dvou dospělých se dvěma dětmi ve věku 8 a 16 let činilo v součtu 9690 korun měsíčně. Od Nového roku stouplo životní minimum pro jednotlivce na 3410 korun, u zmíněné rodiny pak na korun. Ještě o stupeň níže je pak takzvané existenční minimum. Pro dospělou osobu dosud činilo 2020 korun, i tato částka od Nového roku vzrostla o devět procent na 2200 korun. Vláda však oproti očekáváním neschválila zvýšení minimální mzdy, která tak zůstane na 8000 korun měsíčně (podrobněji zde). Ministr Drábek přitom odborářům v létě přislíbil, že stoupne o 400 nebo 500 korun, obě varianty navrhl vládě. Sociální reforma, rodičovský příspěvek Od ledna 2012 startuje takzvaná sociální reforma z dílny ministra Jaromíra Drábka. Vedle zpřísnění podpory v nezaměstnanosti upravuje pravidla dalších státních podpor, například pro rodiče nebo zdravotně postižené. Omezuje také dobu čerpání příspěvku na bydlení. Cílem je podle Drábka snížit zbytečnou administrativu, přitvrdit boj proti nelegální práci a zvýšit motivaci u příjemců některých dávek. Nový systém má být efektivnější, lépe cílený a s nižšími náklady jak na straně státu, tak žadatelů. Všech osmnáct sociálních dávek začnou od ledna 2012 vyplácet úřady práce. Dosud bylo papírování rozděleno mezi tři různé instituce. Tříletá varianta rodičovského příspěvku klesne až o téměř 16 tisíc korun. Na rodiny ale čekají i příjemnější novinky - zjednoduší se pravidla pro čerpání této dávky, takže se pro některé lidi stane dostupnější než nyní. Změny v důchodech Od Nového roku se zpřísňují pravidla pro krácení předčasných starobních důchodů. Lidé, kteří půjdou do předčasné penze o více než 360 kalendářních dní dříve, dostanou od státu méně peněz než dosud. Takzvaná malá důchodová reforma už od podzimu 2011 změnila také výpočet penzí tak, aby alespoň částečně zmírnila nerovnost mezi lidmi s nižšími a vyššími příjmy. Postupně se prodlouží i věk odchodu do důchodu. Další výraznější změny - takzvaná velká důchodová reforma - mají platit od roku 2013, vláda přitom nevylučuje roční odklad. Poplatky v lékárnách, příplatky Od ledna se už v lékárnách neplatí 30 korun za každou položku na receptu, ale za celý recept. Na druhou stranu si lidé musí připlácet za léky do 50 korun a za podpůrné léky, třeba na migrénu nebo vysoký tlak. Lidé si mohou od ledna připlatit za lehčí sádru, lepší oční čočku nebo některá očkování. Už od prosince 2011 začali pacienti v nemocnicích platit 100 korun místo dosavadních 60 korun. Převzato z aktualně.cz

15 Kamenické noviny 9 Společně se nám práce daří V důsledku intenzivní spolupráce v uplynulém i nadcházejícím roce mezi městem Českou Kamenicí a společností České Švýcarsko vzniklo několik zajímavých výstupů, které prospějí jak obyvatelům tohoto regionu tak příchozím návštěvníkům. Mezi unikátní záležitost patří určitě práce na opravě tzv. Bratrského oltáře. Poničený areál prošel od loňského podzimu, kdy byla zahájena jeho obnova, velkou proměnou. Do romantického lesního zákoutí, 1 km severovýchodně od České Kamenice se vrátila křížová cesta, obnovily sochy a opravila schodiště. Obnovu Bratrského oltáře zajistila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Město Česká Kamenice v rámci projektu Naslouchejte hlasu venkova. Skalní výklenky na plošině na severovýchodním svahu Jehly byly v říjnu osazeny kopiemi obrazů původní křížové cesty z konce 19. století. Po úpravě kamenných schodišť byly na původní místo umístěny kopie soch sv. Jana Nepomuckého a Genia smrti (anděla). Velkou pozornost si při obnově areálu Bratrského oltáře vyžádala záchrana soch. Zvláště originál hodnotné sochy sv. Jana Nepomuckého přinesl při restaurování nečekané překvapení, kterého si restaurátoři velmi považují. Při průzkumu byly nalezeny a podrobně prozkoumány hojné stopy po původní barevnosti.celkový rozpočet na opravu byl Eur bez DPH. V květnu proběhne slavnostní svěcení tohoto lesního poutního sakrálního areálu, na které jste všichni srdečně zváni. Druhou neméně užitečnou aktivitou je projekt s názvem Realizace rozvojových aktivit obcí regionu České Švýcarsko, kde je město Česká Kamenice naším partnerem a zároveň patří mezi oslovené obce, jež předložily své projektové záměry. V současné době byla vybrána konkrétní projektová kancelář VANER s.r.o., která zpracuje technickou projektovou dokumentaci na obnovu přístupové cesty a zřízení kulturního zázemí na Zámeckém vrchu. (hodnota zakázky je Kč bez DPH). A do třetice všeho dobrého ve vzájemné spolupráci patří práce na projektu s názvem Společný rozvoj cestovního ruchu v Bad Schandau a v České Kamenici (projekt z programu cíl 3 Mezinárodní spolupráce). Zde jsme pro město Česká Kamenice zpracovali žádost a pomáháme z administrací projektu, v rámci kterého se například vybudují 4 naučné stezky, informační a rezervační systém a vytvoří se řada propagačních materiálů o městě a jeho okolí. Tato intenzivní spolupráce je možná především díky tomu, že město Česká Kamenice je aktivním členem Destinačního fondu Českého Švýcarska, jehož hlavním cílem jsou aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu, které se společně v rámci sdružování finančních prostředků i lidských zdrojů daří v regionu úspěšně realizovat. Filip Brodský, ředitel ČŠ o.p.s. Informace o nalezených psech na území města Česká Kamenice získáte na veřejné vývěsce na náměstí, webových stránkách města nebo dotazem na strážníky městské policie na čísle Hodnocení fotbalových halových turnajů Starší přípravka se zúčastnila 5-ti halových turnajů. Při každém turnajem si všichni hráči osvojovali hru na malém prostoru, bojovnost a hlavně zatížení, při němž si někteří hráči sáhli až na samé dno svých sil. Turnaj od turnaje se hráči zlepšovali ve svých výkonech. Tyto turnaje zajistil trenér Vorlíček, za což mu patří velký dík. Pro následující rok 2012 (leden a únor) jsou připraveny i další halové turnaje. Teď k samému hodnocení. V hrádku nad Nisou se hráči umístili na 5. místě. Ve Varnsdorfu poprvé skončili na 4. místě a podruhé na 3. místě. Domácí turnaj se moc nepovedl, hráči se umístili na 5. místě. Poslední zápas se odehrál v Rumburku. Zde jsme obsadili pěkné 3. místo a byl to jeden z nejlepších turnajů. Hráči si zde po odehraných zápasech mohli vyzkoušet své fotbalové dovednosti ve formě různých soutěží (skákání přes švihadlo, střelba do prázdné branky z poloviny hřiště a další...). Těchto turnajů se zúčastnili tito hráči: Brankař: Franta M. (vyhodnocen nejlepším brankářem ve Varnsdorfu) Hráči: Kaiser T., Dřevojan J., Vorlíček J., Chromeček V., Polanová S., Polan J., Kellner M., Tlustoš Z. (vyhodnocen nejlepším střelcem v České Kamenici -7 branek). Nejlepší střelci: Tlustoš (14), Kellner (4), Dřevojan (3), Polan (2), Kaiser (1), Polanová (1). Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří se v pravidelně zúčastňovali halových turnajů a hlavně za jejich ochotu a čas věnovaný mladým sportovcům. Za starší přípravku trenér Zdeněk Tlustoš.

16 BULHARSKO Pomorie 11 dní u moře, doprava od Kč, ubyt. v soukr Kč, děti do 12 let sleva. AD a CA J. a P. Hlávka, Česká Kamenice, Sládkova 773, JARNÍ PAŘÍŽ května, doprava a ubytování hotel F1 3990,- Kč AD a CA J. a P. Hlávka, tel , Dovolená v Chorvatsku 2012 Istrie Rovinj bungalovy Amarin Bazén, tobogán, děti do 15ti let ZDARMA, Cena od Kč, polopenze Odjezd z České Kamenice CA T.I.C., Smetanova 263, Č.Kamenice, t.č Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 Jako již v předchozích deseti letech, tak i letos se Oblastní charita Česká Kamenice zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR. V průběhu prvního lednového týdne vyrážely skupinky koledníků převlečených za Tři krále společně s doprovodem z řad dobrovolníků a zaměstnanců naší organizace do ulic České Kamenice, Janské, Kamenického Šenova, Práchně, Lísky, Mlýnů, Kytlic, Kunratic, Chřibské, Zahrádek, Jestřebí a Holan, které se prostřednictvím Tříkrálové koledy a zvěstováním příchodu nového roku, přinášely Boží požehnání do našich domovů. Koledníkům jste podle svých možností přispívali na podporu projektů, které přinášejí pomoc lidem, jež se ocitli v nouzi. Malí koledníci Vám všem děkují za spoustu sladkostí, které od Vás dostali. Pro ně byly větší odměnou za zpívání než příspěvek do pokladničky. Výtěžek letošní sbírky byl velkým překvapením. Většina z nás se v současné době potýká s ekonomickou krizí, jež se projevuje v celém našem státě. Přesto je letošní výsledek nejvyšším za celou jedenáctiletou tradici Tříkrálové sbírky v historii Oblastní charity Česká Kamenice. Velký dík patří všem dobrým lidem, kteří přispěli do našich pokladniček a podpořili tím nově vznikající sociální službu chráněného bydlení, která je určena uživatelům našeho domova se zvláštním režimem a napomáhá jim k zařazení se do běžného života a na podporu dalších projektů zaměřeným na pomoc druhým. Poděkování si dále zaslouží všichni koledníci z řad dětí, které se převlékaly za Tři krále a chodily dům od domu bez ohledu na počasí, které při letošním koledování spíše připomínalo počasí aprílové. Nelze opomenout ochotu zaměstnanců základních škol. Zde bych se rád pozastavil jmenovitě, kdy velice vstřícnou spolupráci prokázali Mgr. Zdeňka Kybalová z České Kamenice, Hana Svobodová z Kamenického Šenova, Mgr. Petr Hloušek ze Chřibské, Mgr. Zabilanská z Holan, Mgr. Jaroslava Hoffmannová ze Zahrádek, Jitka Círová a Bc. Šárka Bendová z Dětského domova Země dětí v České Kamenici. Poděkování patří i paní Petře Dolečkové z Městského úřadu Česká Kamenice, Bc. Andree Subotové z Úřadu městyse Holany a paní Daniele Haštabové z Obecního úřadu Zahrádky, které se ujaly pečetění a následného rozpečetění pokladniček, jež je spojeno se sčítáním vykoledované částky. Nesmím zapomenout na dobrovolníky Miroslava Hlavničku, Moniku Levou, Mgr. Markétu Čunátovou, Ladislava Podlipského, Robina Herinka, Jiřinu Horákovou, a na všechny zaměstnance Oblastní charity Česká Kamenice, kteří se ochotně ujímali role doprovodu skupinek Tří králů. Díky všem, kteří se osobně angažovali a všem, jež přispěli do Tříkrálové sbírky 2012, činí celková vykoledovaná částka krásných ,- Kč. Dle jednotlivých měst, městysů a obcí je výsledek následující: Kytlice + Mlýny 4.784,- Kč Janská 1.758,- Kč Chřibská 4.577,- Kč Kamenický Šenov 4.092,- Kč Kunratice 3.444,- Kč Jestřebí 4.513,- Kč Zahrádky + Borek 9.829,- Kč Holany 523,- Kč Česká Kamenice ,- Kč Jsem rád, že je stále spousta lidí, kteří pomáhají druhým a jsou ochotni se rozdělit leckdy i z toho mála, které mají. Toto je důkazem, že láska k bližnímu v lidech ještě nevyhasla. Tomáš Rozvoral

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH 4 Fotbal ve výsledcích Víkend 3. - 4.9. Mladší a starší přípravka měly ještě volno, starší žáci vyhráli v domácím utkání s Markvarticema 11-1, ale muži prohráli 3-0 v Chuderově. Víkend 10. -11. 9. Mladší

Více

Jarní rozlosování fotbalové soutěže dospělých JARNÍ SLEVA UHLÍ

Jarní rozlosování fotbalové soutěže dospělých JARNÍ SLEVA UHLÍ 4 Vydutá zeď u mostu před domem kultury zmizela a staví se zde nová. Restaurace a penzion Myslivna Česká Kamenice Huníkov NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 4. 2011 Otevírací doba: Út-Čt,Ne od 11.00 do 22.00 Pá-So od

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny 4 Českokamenické noviny Noviny Historického města roku 2005 Červen 2011 Číslo 6 Cena 8 korun Hudební festival po roce opět u nás Mezinárodní hudební festival letos vstupuje do dvanáctého roku svého konání.

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Občas na nás padá z nebe - Jiří Dýnek

Občas na nás padá z nebe - Jiří Dýnek 4 Jiří Dýnek je nenápadný kameničák, který si prostě jen tak získává zajímavé tituly a medaile. Nevěděl jsem o něm, a tak děkuji panu Mihovi, který nás seznámil, no a nyní jste na řadě vy. Jiří Dýnek dělá

Více

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol ÚNOR 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 24. ÚNORA 2012 Pořiďte si Opuscard, ušetříte Kartu opuscard si v České Lípě můžete zakoupit v Městském centru opuscard,

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Petice za změnu zákonů

Petice za změnu zákonů ČÍSLO 16 12. ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Odborný dohled nad východem slunce se bude držet v kině Panorama Leckdo si zajisté vzpomene, že jsme loni na podzim

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 6 23. BŘEZEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MINISTR DRÁBEK NAVŠTÍVIL SCHRÖDINGERŮV INSTITUT V den svých narozenin, 5. března, navštívil Schrödingerův institut

Více

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více