Českokamenické noviny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českokamenické noviny"

Transkript

1 Českokamenické noviny Ve dnech se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech s názvem GO - REGIONTOUR, na němž se v rámci stánku Ústeckého kraje prezentovalo také město Česká Kamenice. Návštěvníkům veletrhu byly na propagačních materiálech představeny nejvýznamnější památky města i okolí. Mnozí návštěvníci si odnesli několik tipů na výlet a nabízené propagační materiály. Případné dotazy zodpovídali pracovníci oddělení projektů, kteří se na přípravě veletrhu pro město podíleli a zajistili jej i personálně. Byla přítomna i pracovnice z Informačního centra z Bad Schandau, partnerského přeshraničního města Česká Kamenice, která podávala informace o Bad Schandau a Saském Švýcarsku. Prezentace města na veletrhu, jenž je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice, by měla zajistit příchod nových návštěvníků a tedy i naplnění dílčích cílů projektu k programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle Evropská územní spolupráce Účast na veletrhu GO REGIONTOUR byla pro město zajištěna v rámci realizace projektu CÍL 3 Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau Česká Kamenice, registrační číslo projektu: , s podporou Evropské unie a tedy s finanční spoluúčastí Evropského fondu. Jitka Mervartová, oddělení projektů Noviny pro občany České Kamenice a blízkého okolí Únor 2012 Číslo 2 Cena 10 Korun Česká Kamenice na veletrhu v Brně V letošním roce podalo město Česká Kamenice přihlášku do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace Městské památkové zóny za rok Soutěže o titul Historické město roku se účastní ta města, která se nejlépe starají o své památky. Již uplynula pětiletá doba od získání titulu Historické město roku 2005 a naše město se může soutěže účastnit. Hodnotící komise složená ze zástupců památkové péče a Ministerstva kultury ČR zasedala v pátek Právě obnovou památek je naše město výjimečné, připravuje optimální podmínky pro čerpání dotací, koordinuje postupy prací, aktivně spolupracuje s ostatními vlastníky památek, konzultuje s odborníky, tento počin je hoden uznání třeba jen na regionální úrovni. Finanční objem z rozpočtu města určený na Vedení města vnímá, že se v České Kamenici hodně diskutuje o navýšených cenách pronájmů pozemků ve vlastnictví města. Proto mi dovolte malé vysvětlení. Město dlouhodobě postupně přichází o příjmy a veřejný život při tom zdražuje, takže městu chybějí finance. Hledáme úspory uvnitř rozpočtu a samozřejmě také kontrolujeme, zda hospodaříme Město jde po pěti letech do boje Ceny pronájmů pozemků, to je téma obnovu památek byl v roce 2011 vyčíslen částkou ,- Kč, tj. 0,8% z celkového rozpočtu města. Finančně byla pokryta obnova pěti akcí. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury byla pro naše město ,- Kč. Z těchto prostředků byly opraveny omítky na Preidlově hrobce, v kapli Narození Panny Marie a na kostele sv. Jakuba Staršího. Dále se město finančně spolupodílelo na obnově významné drobné sakrální stavby, která je situována mimo městskou památkovou zónu s názvem Bratrské oltáře. Program regenerace je organická záležitost, je nutné připravovat koncepty, vyjednávat podmínky, zajišťovat finanční prostředky, přesvědčovat vlastníky o významu obnovy a to je práce, která nás motivuje a která má v našem případě zdárné výsledky. Ing. Hana Štejnarová, místostarostka města v rámci reálných cen. Ceny nájmů pozemků města byly na dnešní poměry opravdu nízké. Je možná chybou, že se už nezdražilo dříve, ale jde opravdu o takovou úpravu ceny, která nás vrací na úroveň ostatních měst a obcí. Zvolený skokový způsob zdražení je samozřejmě pro občany nepříjemný, ale konečná cena je reálná. Bc. Martin Hruška, starosta města Poděkování strážníkům Děkuji tímto příslušníkům městské policie, díky kterým se podařilo vypátrat a usvědčit zloděje. Dlouho nás trápily ztráty finančních prostředků klientů i zaměstnanců. Díky skvělému zásahu příslušníků městské policie a zejména jejich psovoda a cvičeného psa, byl zloděj vypátrán a všem se velmi ulevilo. Mnohokrát děkuji. Ing. Šárka Kopáčková, ředitelka Domova pro seniory a pečovatelské služby Česká Kamenice

2 2 Kamenické noviny Pro občanky budeme muset do Děčína Od 1. ledna si lidé, kteří si budou žádat o občanský průkaz, nebo jim končí platnost stávajícího, budou moci vybrat mezi dvěma druhy. Základní bez čipu bude zdarma, za občanku s elektronickým čipem si připlatíte 500 korun. Lidé, kteří mají současné občanské průkazy, se bát nemusí. Na výměnu mají čas, do skončení platnosti svého dokladu totožnosti. Na občanský průkaz, který bude vybaven čipem, půjde nahrát např. řidičský, nebo zbrojní průkaz, permanentka na městskou dopravu atd. Občanský průkaz bez čipu bude strojově čitelný. Další změnou je, že o občanský průkaz bude moci požádat i člověk, kterému ještě nebylo 15 let. Ten ovšem bude muset zaplatit 50 korun. Teoreticky tak může mít i batole místo pasu na cesty po EU občanský průkaz. Od 26. června začne platit pravidlo, které nařizuje, že i děti musí mít při cestování po EU vlastní doklad, občanku, nebo pas. Na nových občanských průkazech už nebudou údaje o rodinném stavu, o dětech, partnerovi, ani o způsobilosti k právním úkonům. Pro občany České Kamenice máme ale v této souvislosti špatnou zprávu. V souvislosti s výše uvedenými změnami již nebude možné na MěÚ v České Kamenici podávat žádosti o vydání občanských průkazů ani si zde OP vyzvedávat. Kompletní agenda byla zákonem přenesena na trojkové úřady v našem případě na Magistrát města Děčín. -pd- Registr dárců kostní dřeně Jistě jste již na televizi NOVA zaregistrovali mediální kampaň na podporu náboru dobrovolníků, kteří by chtěli být vedení v Českém národním registru dárců kostní dřeně. Zhruba každý 200. občan naší republiky je evidován jako dobrovolník ochotný darovat kostní dřeň a tím naději pro život kohokoliv s leukémií nebo jiným zhoubným onemocněním krvetvorby. Za 20letou dobu existence registru se díky dárcům podařilo zachránit stovky životů. Vyšetření každého nového dárce vstupujícího do Registru stojí zhruba Kč a nehradí ho ani stát ani zdravotní pojišťovny. Jediným zdrojem jsou prostředky Nadace pro transplantace kostní dřeně. Nadace by chtěla touto cestou požádat významné podniky, podnikatele nebo osobnosti o finanční podporu, která by pomohla zaplatit vyšetření nových dobrovolníků. Každá koruna od Vás tak bude použita k záchraně lidského života. Všechny informace o programu dárcovství kostní dřeně naleznete na MUDr. Vladimír Koza hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň Veřejná sbírka zvonkohra Čas plyne jako voda a máme za sebou již první rok veřejné sbírky na pořízení zvonkohry do Poutní kaple Narození Panny Marie. Pro sbírku byl zřízen speciální bankovní účet č /0800 u České spořitelny a.s., pokladničky jsou umístěny v Poutní kapli Narození Panny Marie a v kostele sv. Jakuba. Na podatelně městského úřadu a v informačním centru lze odevzdat prostřednictvím sběracích listin finanční hotovost. Po roce je na účtu celková doposud vybraná hotovost ve výši Kč, ale pevně doufám, že se nám podaří za zbývající dva roky, po které bude sbírka trvat, potřebnou částku nashromáždit. Zatím bych chtěla poděkovat všem, kteří na pořízení zvonkohry přispěli. Petra Dolečková, vedoucí HS SLOUPEK MĚSÍCE První události roku 2012 ukázaly, že nám z roku minulého zbyly značné dluhy. Rom zastřelený v sebeobraně a paní, která na následky přepadení Romy ve Varnsdorfu zemřela v děčínské nemocnici, to jen dokazují. Nic, co by situaci na severu země zlepšilo, se od demonstrací v loňském roce nestalo. Naopak. Někteří Romové nabyli dojmu, že je naše většina dusí a chovají se zde jako namyšlená majorita. Není se co divit. Bojíme se nazývat věci pravými jmény, zloděje zlodějem, vraha vrahem a příživníka příživníkem. Snažíme se je pochopit a sami nechápeme, že to vlastně nejde. Co na to Evropa či svět? Oni by Romům jako my nesloužili, nakonec - kam dojel český Róm, tam byl vzápětí vyhoštěn či jinak vrácen. Živíme lidi, kteří se nechtějí nejprve učit, pak poslouchat a pak pracovat a necháme si podsouvat, že kdybychom jim nedali co chtějí, tak bychom je diskriminovali. Oni diskriminují nás, protože aniž by něco do systému vložili, čerpají z něj stále více. To znamená, že nastal čas změnit pravidla a nastavit je tak, aby toto nebylo možné. A to je, jak správně řekl pan prezident, věc vlády. Jen mám strach, že než tak vláda učiní, bude romská menšina již většinou a zkratka ČR bude Češi a Romové... Jaroslav Tichý KARNEVAL S BONITEM A JOSEFEM NÁHLOVSKÝM Karneval domu kultury se koná v roce 2012 v sobotu 25. února. Tradičně na něm zahraje nejlepší orchestr plesové sezóny Bonit z Ústí nad Labem. Vítány jsou samozřejmě masky, které si zasoutěží o masku nejlepší. Návštěvníky potěší hosté. Letos to jsou mažoretky z Nového Boru, nejprve malinké a pak veliké a především Josef Alois Náhlovský. Tradiční už je také losovaná tombola na čísla vstupenek. Téma pro masky není určeno, ale obecně platí, že nejvíce masek bývá pohádkových. -jt- VZPOMÍNÁME Dlouhé roky se staral o poslední věci místních lidí a každý ho dobře znal. V lednu přišla řada i na něj. Petr Rulík, majitel pohřební služby zemřel a na jeho poslední cestu ho přišlo vyprovodit na 250 lidí. Děkujeme Petře za všechno, čest tvé památce. PODĚKOVÁNÍ Ráda bych touto cestou poděkovala všem spoluobčanům, přátelům, známým a kamarádům mého manžela pana Petra Rulíka, kteří se s ním přišli dne rozloučit. Srdečně děkuje manželka Helena a dcery Helena a Petra 31. ledna uplynulo 6 let, kdy nás navždy opustil milovaný tatínek, bratr a dědeček Zdeněk Kresl. S láskou vzpomínají dcery Míla, Zdena a Míša s rodinami Českokamenické noviny Vychází 1x měsíčně (1. den každého měsíce). Vydavatel: Město Česká Kamenice, IČO MK ČR E Redakční rada ve složení: P. Dolečková, J. Tichý, A. Vlček. Tisk: M. Dvořák - Studio D2 - tel.: Příjem inzerce: Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce i bez udání důvodu

3 Kamenické noviny 15

4 Kamenické noviny 3 Granty na podporu občanských, kulturních a sportovních aktivit pro rok 2012 Rada města na svém zasedání schválila zásady pro poskytování finanční podpory občanských, kulturních a sportovních aktivit v roce Do této výzvy se mohou přihlásit subjekty, které se aktivně podílí na kulturním, sportovním a společenském dění města v roce Pořádají kulturní, sportovní a společenské akce ve městě nebo reprezentují svou činností město. Příspěvek se poskytuje ve dvou kategoriích: I. Dotace na činnost sdružení, spolků a sportovních subjektů. Dotace je určena pro subjekty, jejichž činnost probíhá pravidelně po celý kalendářní rok. Příspěvek je možné použít na úhradu nájemného, nákup spotřebního materiálu pro činnost sdružení, cestovného, služeb úzce souvisejících s vlastní činností (např. poštovné, telefony, překladatelské služby, poplatky za autorská práva a další). Dotace se neposkytuje na pokrytí mzdových a investičních nákladů. II. Dotace na pořádání akcí Dotace je určena pro akce nekomerčního charakteru. Za nekomerční akci se považuje sportovní akce, veřejné umělecké představení, výstava a další akce pro širokou veřejnost, kde celkové plánované náklady včetně dotace jsou stejné nebo větší než plánované výnosy. Z dotace je možné hradit náklady na pronájmy, spotřební materiál, nákup věcných cen pro soutěžící, honoráře pro účinkující a služby související s akcí (např. ubytování, poštovné, Poděkování patří dětem i rodičům Na Základní škole T.G.Masaryka v České Kamenici proběhly v závěru loňského a na začátku letošního kalendářního roku tři charitativní akce. První z nich byla již tradiční sbírka krmiva, která byla určena děčínskému útulku pro opuštěná zvířata. Zaměstnanci útulku si ze školy odvezli pro zvířátka konzervy, granule a hračky v hodnotě cca 6 tisíc korun. Žáci 9. A se s pomocí paní učitelky Zamrzlové ujali organizace další tradiční akce na naší škole, kterou je Srdíčkový den. Prodejem magnetek bylo vybráno a na konto dětských oddělení nemocnic, zařízení, která se starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti a telefony, překladatelské služby, poplatky za autorská práva, zajištění propagace). Mzdové náklady se hradí pouze v případě, že se jedná o výdaje přímo související s akcí (lektoři, rozhodčí, zdravotní a pořadatelská služba). Každý subjekt může podat pouze jednu žádost o přípěvek v oblasti I. a jednu v oblasti II. V případě, že pod jedním zřizovatelem pracuje více spolků, posuzuje se každý spolek O celkové výši dotace rozhoduje rada města s přihlédnutím k doporučení grantové komise. Jednotliví žadatelé jsou seznámeni s konečnými výsledky rozdělení jednotlivých dotací Subjekt podává žádost na předepsaném formuláři: I. Žádost o finanční podporu v roce 2012 Podpora celoroční činnosti - pro celoroční podporu činnosti sdružení, spolků a sportovních subjektů. II. Žádost o finanční podporu v roce 2012 Jednorázová akce - pro finanční příspěvek na pořádání akcí. Formuláře najdete na Povinnou přílohou je kopie řádně registrovaných stanov nebo zřizovací listiny a písemný souhlas statutárního orgánu (předsedy občanského sdružení, ředitele) s podáním žádosti. Žádost včetně příloh se podává v jednom vyhotovení. Žádosti se předkládají do na podatelnu Městského úřadu. Bližší informace lze získat na telefonním čísle (Aleš Vlček) nebo na u: případně na Předseda grantové komise Aleš Vlček dětských domovů odesláno 6 tisíc korun. Zatím poslední akcí byla Veřejná sbírka Fondu Sidus. Vybrané finanční prostředky jsou určeny na zakoupení nových lékařských přístrojů pro léčbu vážně nemocných dětí v motolské a olomoucké nemocnici. Prodej magnetek na prvním stupni zajistila paní zástupkyně Kybalová a na druhém stupni Lucka, Kristínka, Eliška a Klárka ze třídy 7. A. Celkem bylo v této akci vybráno přes 3 tisíce korun. Moc ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům našich žáků, kteří se prostřednictvím svých dětí do těchto dobročinných akcí aktivně zapojili. Mgr. Yveta Kočová STÍNY MĚSTEČKA Měl dvojku na žíle Třináctého ledna večer v České Kamenici na ulici Žižkova řídil pětadvacetiletý muž osobní automobil v ne právě střízlivém stavu. Při kontrole, ke které ho zastavili místní policisté, byla provedena opakovaná dechová zkouška s pozitivním výsledkem, a to přes dvě promile alkoholu v dechu. Řidičský průkaz byl řidiči odebrán. Ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až roční vězení. Za hodinky na dvě léta Dvaadvacátého ledna v době od půlnoci do sedmé hodiny ranní v jednom baru v České Kamenici odcizil neznámý pachatel v nestřeženém okamžiku z volně odložené kabelky dámské náramkové hodinky v hodnotě předběžně osm tisíc korun. Případem se zabývají policisté z místního obvodního oddělení. Pachatel se dopustil přečinu krádeže a hrozí mu až dvouleté vězení. Vyčekal si mobila a možná ani 30 Kč nedal Neznámý pachatel dvacátého ledna v době okolo poledne v České Kamenici v čekárně praktického lékaře odcizil z volně ležící pánské ledvinky mobilní telefon včetně dvou SIM karet. Způsobil škodu ve výši předběžně patnáct set korun. Případem se zabývají policisté z místního obvodního oddělení. Pachatel se dopustil přestupku proti majetku. Láhev letěla z okna Devatenáctého večer v České Kamenici měla šestatřicetiletá žena vyhodit z okna bytu v prvním nadzemním podlaží na ulici skleněnou lahev, která dopadla na chodník a roztříštila se. Škoda na majetku či újma na zdraví nevznikla. Policisté věc oznámili úřadu jako přestupek proti veřejnému pořádku. Ženě hrozí pokuta ve výši až tisíc korun. Trojice půjde na trojku Neznámý pachatel vnikl do garáže rodinného domu v České Kamenici, odkud se dostal dál do domu, kde odcizil plechové žebrované radiátory, autobaterii, elektrické kabely a nářadí. Policistům z obvodního oddělení se podařilo dopadnout trojici mužů, kteří by měli mít tento skutek na svědomí. Devátého ledna jim sdělili podezření z krádeže a porušování domovní svobody ve zkráceném přípravném řízení. Pachatelům ve věkovém rozpětí dvaadvacet až třiatřicet let hrozí až tříletý pobyt v nápravném zařízení. Takhle se na chatu tady u nás nejezdí Policisté z České Kamenice sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z porušování domovní svobody dvacetileté ženě a třiatřicetiletému muži. Ti začátkem roku v zahrádkářské kolonii v České Kamenici opakovaně vnikli do zahradní chatky, kterou použili pro přespání. Oběma hrozí až dvouleté vězení.

5 14 Kamenické noviny Vesna Vulovič se opět narodila, slaví výročí Katastrofa u České Kamenice přitahuje spekulace Česká Kamenice se za dob socialismu pyšnila závodem SEPAP a snad už jen zaměstnaností v dalších závodech TOS, Rukov, ZZN či Benar. Mezi lidmi a chalupáři však měla skvělou pověst zdejší nemocnice. Byla vyhledávanou především proto, že zde bylo na malou provinční nemocnici nezvykle mnoho na slovo vzatých odborníků a tudíž, na svou dobu, nadstandardně úspěšná lékařská péče. Nemocnice ukončila svou činnost šest let po sametové revoluci, ale v historii České Kamenice zůstane její pověst navždy. Jednou z ikon českokamenické nemocnice byl MUDr. Miloslav Randa. Narodil se 3. listopadu 1924 v Dolním Smokovci na Slovensku ruskému legionáři, jinak také pekaři s výučním listem až z Vídně. Po základní škole zamířil Miloslav Randa na gymnázium do Kežmaroku. Gymnazijní studium zakončil ale až v Praze Michli, kam se rodina odstěhovala po té, co se v roce 1939 přihlásila k české národnosti. Následovala doba uzavření vysokých škol a složitá doba po jejich znovuotevření. Miloslav byl totálně nasazen na Moravě a v Mnichově. Konec války ho zastihl doma v Praze. Po studiu na Univerzitě Karlově lékařské fakultě odchází na umístěnku do nemocnice ve Vysokém nad Jizerou. Odsud už míří do České Kamenice, kde díky vojenské povinnosti chybějí lékaři. V lednu 1953 nastupuje branou povinnost a po jejím splnění míří do Liberce na kraj, kde se má rozhodnout o jeho další budoucnosti. Příslušný předseda příslušného odboru však nenalézá jeho kartu, tak mu blahosklonně nechá vybrat a pan MUDr. Miloslav Randa si vybírá nemocnici v České Kamenici. Zde se jako sekundární lékař zařazuje do kolektivu nadaných a nadšených lékařů pod primářem MUDr. Vítkem, který proslul přísností, ale spravedlivostí a schopností naučit. Postupem doby se stává jeho zástupcem, a když pan primář odchází na zasloužený odpočinek, tak ho v roce 1971 nahrazuje ve funkci. Primářem je pak až do svého odchodu do důchodu, do roku Nejslavnějším případem MUDr. Miloslava Randy je záchrana života letušky Vesny Vulovič. Jediná přežila pád letadla do lesa v Srbské Kamenici, kde ji objevil lesník Henke a byla převezena do České Kamenice. Zde se doktoru Randovi a kolektivu lékařů daří diagnostikovat všechna zákeřná zranění a téměř zázračně dvaadvacetiletou Vesnu vrátit do života. Dobrou práci ocenili i odborníci, kteří do Kamenice přijeli dohlédnout na specifické zákroky. Dodnes pan doktor řadí diagnostiku tohoto velmi složitého případu k vrcholným případům své lékařské kariéry. V České Kamenici jsou pamětníci dodnes hrdí na to, že zde nemocnice s takovou pověstí a odborníky byla a doktory a primáře Vítka a Randu z poválečné historie místního zdravotnictví nikdo nevymaže. Jaroslav Tichý MUDr. Miloslav Randa s Vesnou Vulovičovou Praha - Česká republika nebyla místem mnoha velkých leteckých katastrof, ty nejtragičtější z nich i proto zůstávají uloženy v obecném povědomí. Havárii u pražského Suchdola z října 1975, při níž po pádu jugoslávského charteru od moře zahynulo 75 lidí, ostatně pravidelně připomíná poslední díl známého televizního seriálu Sanitka. Další nehoda, která se stala 26. ledna 1972 poblíž České Kamenice na Děčínsku, se pak dokonce dočkala zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Nikoli snad kvůli počtu obětí, zemřelo tehdy jen 27 lidí letících na palubě poloprázdného Douglasu DC-9 jugoslávských aerolinek JAT, ale díky zázraku. Alespoň tak označovala média fakt, že jedna z letušek přežila zřícení z více než deseti kilometrů. Což podle známé publikace shromažďující neobyčejné výkony všeho druhu představuje rekord při přežití volného pádu bez padáku. Tehdy dvaadvacetileté Vesně Vulovičové zachránilo život to, že se zaklínila ve zbytku zádi. Pád trosek navíc zbrzdily větve stromů a prudký svah, do kterého narazily. Přesto by ale mladá letuška nejspíš nepřežila, kdyby se jí nedostalo rychlé pomoci. V rychle padajícím soumraku - bylo krátce po páté hodině odpoledne - ji tehdy objevil lesník Bruno Henke, který za války sloužil v německé armádě jako medik a naštěstí neztratil duchapřítomnost. Prý jsem volala - bože, lidi, řekla před lety Vesna Vulovičová, která ale zná okolnosti nehody jen z vyprávění. Téměř měsíc totiž proležela mladá žena v bezvědomí v českých nemocnicích, nejprve v České Kamenici, kde ji dostali z nejhoršího. Když ale po týdnu letuška, která si při pádu zlomila obě ruce a nohy, poranila páteř i lebku a poté navíc přežila klinickou smrt, ochrnula na dolní polovinu těla, převezli ji vrtulníkem do vojenské nemocnice ve Střešovicích. Tam už Vesnu koncem února mohli navštívit rodiče a dozvěděla se také, co se vlastně stalo s letadlem a kolegy. Měsíc mám z paměti úplně vygumovaný, poznamenala před lety Vesna Vulovičová. Naposledy si prý vybavuje, jak po mezipřistání v Kodani (let mířil ze Stockholmu přes dánskou metropoli a Záhřeb do Bělehradu) vystřídali jako čerstvá posádka své kolegy. Také prý tehdy zahlédla podezřelého člověka, možná atentátníka, jak opouští letadlo. Podle oficiálních výsledků vyšetřování totiž nehodu téměř nového letounu nezpůsobila technická závada nebo chyba posádky, ale nálož nastražená v jednom kufru. Pachatele útoku se ale nikdy vypátrat nepodařilo, ačkoli se k němu krátce po činu přihlásili ustašovci, chorvatští odpůrci Titova komunistického režimu. Radikální bojovníci za nezávislost Chorvatska byli počátkem 70. let velmi aktivní, na kontě měli třeba přepadení jugoslávské ambasády ve Stockholmu nebo únos amerického letadla. V obavě z možného atentátu pak Vesnu, která začátkem března 1972 odletěla na doléčení do Bělehradu, hlídala po celý tříměsíční pobyt v nemocnici ochranka. Z fyzických zranění se letuška díky svému mládí rychle vzpamatovala a psychické následky prakticky neměla. Možná je štěstí, že si z celé tragédie nepamatuji naprosto nic. Asi by se mi pak žilo mnohem hůř, komentovala to Vesna Vulovičová, která se již necelý rok po tragédii chtěla vrátit k létání. Vedení aerolinek ji ale raději nechalo na zemi, do roku 1991 měla na starosti prodej letenek firmám a cestovním kancelářím. Pak ale odešla, prý kvůli svému ostrému jazyku. V 90. letech neváhala veřejně kritizovat Miloševičův režim a podporovala demokratické změny. A rázně reagovala i před třemi lety, kdy se znovu vynořily spekulace o tom, že její letadlo nezničila bomba vysoko na obloze, ale rakety čs. armády jen pár set metrů nad zemí. Klidně si napište, že jsem spadla třeba z deseti metrů..., odmítla žádosti o rozhovor. Nakonec se ale Vesna, která několikrát navštívila místo tragédie, alespoň svěřila se strastmi života penzistky v Bělehradě. -čtk-

6 4 Kamenické noviny Dobrý pramen zatím není pro každého V České Kamenici proběhla akce Dobrý pramen na jejímž konci je vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, že voda z tohoto pramene není vhodná pro děti a starší občany. Chtěl bych se jménem Českokamenických novin dozvědět odpovědi na několik otázek. Shrnu, co je známo: Pití vody z tohoto pramene by měli předškolní děti i starší občané omezit a doplňovat jej minerální vodou s vyšším obsahem vápníku a hořčíku. Jinak voda je pitná, a proto i tyto věkové kategorie ji v omezeném množství pít mohou. Pro kojence tato voda vhodná není. Pitná voda ale není vodou kojeneckou a vždy je nutné zjistit u dodavatele, zda je možné používat konkrétní vodu pro přípravu kojenecké stravy. Jak byla připravena akce, když na jejím konci je voda horší než dříve? Není pravda, že voda má nyní nevyhovující kvalitu. Kvalita dodávané pitné vody dlouhodobě neodpovídá limitům platné legislativy, z tohoto důvodu se připravila investiční akce. Udělení souhlasu s užitím vody jako pitné bylo uděleno jako prodloužení souhlasu z roku O udělení tohoto rozhodnutí i dalších dvou předcházejících, byl informován starosta nebo místostarosta obce a byl požádán, aby způsobem v obci obvyklým seznámil obyvatele. Znáte příčiny znečištění pitné vody z Dobrého pramene? Jedná se o přirozeně kyselou vodu, která z podloží svou kyselostí uvolňuje hliník. Nelze tedy mluvit o znečištění. Kdy konkrétně bude vše v pořádku? Dle informace od majitele infrastruktury SVS a.s. by měla být akce ukončena v červenci tohoto roku. Budou odběratelé závadné vody platit stejné ceny jako za vodu bez závad? Dodávaná voda je i přes udělené rozhodnutí stále vodou pitnou, odběratelé tedy nemají nárok na slevu vodného. Děkuji za odpovědi Ing. Ivetě Kardianové Jaroslav Tichý Do školy - a v sobotu? V letošním roce přišla základní škola s neobvyklým nápadem uspořádat zápis budoucích prvňáčků v sobotu. Tedy v den, kdy konečně bývá rodina celý den pohromadě, nikam se nemusí spěchat. Děti v doprovodu rodičů přicházely v dobré náladě už od ranních hodin, aby se pustily do plnění různých úkolů, které pro ně připravily paní učitelky. Všechny děti se snažily co nejlépe předvést, co se dosud ve školce a ve svých rodinách naučily. Celkem prošlo zápisem 75 dětí, z toho jich bylo přijato 64, u 11 dětí byla podána žádost o odklad školní docházky. Některé děti se ještě zápisu z různých důvodů nezúčastnily, a tak mají možnost př ijít v náhradním termínu, který je stanoven na 1. února 2012 od 14:00 do 16:00 hodin. Mgr. Daniel PREISLER, ředitel školy A jak komunikujete s úřadem vy? Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro člověka se zdravotním postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první pohled zdálo, zvláště v zimním období. Problémy nekončí ani na samotném úřadu kolik úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem od narození neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem je znakový jazyk? Ve spolupráci s občanským sdružením AP- PN, které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující online rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy. Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy stává službu konající pracovník celorepublikového online tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný rozhovor úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka, společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, která software vyvinula. V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umístěn graficky provedený příznak či logo, signalizující, zda úředník momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento příznak jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy zaťuká na dveře ) a po povolení vstupu (tedy po vyzvání ) vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století. Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech JUBILANTI Miloslava Pecková Jaroslav Rychtařík Hildegarda Cykhartová Vladislav Růžička Blahoslav Janištin Jozef Lužák Stanislava Frühaufová Anna Jakubíková Blažena Stárková Marta Doležalová Eva Urgošová Miroslav Kašpar SŇATEK UZAVŘELI Pavlína Pernická Jiří Hubka Alena Šolcová Marek Aksamit NAROZENÉ DĚTI David Choutka - Ivaně Ďuračkové Michael Zach - Růženě Hotové Jakub Janáček - Lucii Janáčkové Tadeáš Jílek - Lucii Nováčkové Samuel Čvančara - Ivě Čvančarové Všem srdečně gratulujeme. Očkování v dětském domově, krásný dárek všem dětem Firma BAXTER poskytla všem dětem v Dětském domově Země dětí zdarma vakcínu proti klíšťové encefalitidě za symbolickou 1 Kč. Za normálních podmínek by bylo nemožné všem dětem očkování zajistit, a tak všichni dar vřele přijali. Zástupci firmy přijeli ve středu 25. ledna do dětského domova, kde slavnostně předali tento dar. Akce se zúčastnili zástupci OZP, zástupci krajského úřadu, zástupce Děčínského deníku, regionální televize, pan starosta města Česká Kamenice a další. Firma Baxter si zaslouží velké poděkování.

7 Kamenické noviny 13 Městský parkovací systém Česká Kamenice Parkování v centru města řeší tzv. Městský parkovací systém (dále jen MPS) na základě uzavřené Smlouvy o organizaci a řízení dopravy v klidu a provozování Městského parkovacího systému ve městě Česká Kamenice mezi městem a firmou City Parking Group s.r.o. se sídlem v Praze, provoz Liberec. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od do Tato firma také celý MPS provozuje a spravuje. Střed města je rozdělen na placené zóny, ve kterých se může parkovat pouze na vyhrazených místech označených dopravním značením s označením tarifů: - návštěvnické parkování krátkodobé po-ne hod.; tarif 10,-Kč/30 min. (nám. Míru okolo kašny) - návštěvnické parkování střednědobé popá , so ; tarif 5,-Kč/30 min. (nám. 28. října, nám. Míru jižní část, ul. Smetanova) - návštěvnické parkování dlouhodobé po-pá , so ; tarif 5,-Kč/1 hod. (parkoviště za zdravotním střediskem) Návštěvnické parkování je hrazeno parkovacím lístkem, který vydá, po zaplacení příslušného obnosu, parkovací automat umístěný v blízkosti stání. Dále jsou v MPS vyhrazena místa pro rezidentní nebo abonentní stání (ul. Dvořákova, spojka mezi ul. Dvořákova a ul. Smetanova za bývalou spořitelnou, nám. Míru u ul. Mlýnská, ul. Lipová nad IC, Jakubské náměstí, ul. Kostelní, nová místa směrem k uličce k ZŠ, ul. Komenského u dětského domova). Rezidentní stání mohou využívat občané s trvalým pobytem v MPS Česká Kamenice po zakoupení parkovací karty, která je vystavena na konkrétní registrační značku, je nepřenosná sazba je 500,-Kč na rok. Abonentní stání mohou využívat podnikatelé se sídlem nebo provozovnou v MPS Česká Kamenice po zakoupení parkovací karty, karta je přenosná a je vystavena na obchodní jméno firmy sazba je 5.000,-Kč na rok za 1. a každou další abonentní kartu. Parkovací karty musí být umístěny ve vozidle dle pokynů na kartě. Parkovací karty lze zakoupit u pana Strejčka v cestovní agentuře v ul. Smetanova 263. Součástí MPS jsou také vyhrazená stání pro ZTP (nám. Míru, nám. 28. října). V současné době, tj. po dokončení rekonstrukce nám. 28. října a části ul. Komenského, se připravují ve spolupráci s provozovatelem MPS pravidla a režim parkování v okolí domu kultury, základní školy v ul. Komenského. J. Šulc, odbor správy majetku města Nové místo k parkování obyvatel panelového domu v Havlíčkově ulici vzniklo v minulých dnech.

8 Kamenické noviny 5 CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE Maškarní rej a nejhezčí masky Nabídka letních táborů CDM v roce 2012 Tábory v Kyjově se letos nekonají Pro všechny věrné příznivce letních táborů v Kyjově u Krásné Lípy, které pro vás připravujeme již od roku 1996 máme bohužel špatnou zprávu. Pozemek, na kterém se letní tábory po více než deset let konaly, již bohužel nepatří Lesům České republiky, ale přešel do soukromých rukou. Protože se nám však doposud nepodařilo s novým majitelem uzavřít dohodu, která by zajišťovala možnost realizace tábora, musíme letos volit zcela jiné místo. Nicméně díky vstřícnosti Lesů České republiky a dalších majitelů pozemků, se kterými jsme v kontaktu, ale věříme, že se již příští rok opět do okolí Kyjovského údolí vrátíme. Pro letošní rok tedy nabízíme stanový tábor v pronajaté základně u hradu Křivoklát. Typově se jedná o stejný tábor, který nabízí dostatečnou kapacitu pro všechny kyjovské táborníky. Aleš Vlček Letní tábor KŘIVOKLÁT Centrum Dětí a Mládeže a Občanské sdružen LET o.s. pro vás od do , připravily dvoutýdenní pobyt na táborové základně v Křivoklátských lesích, 6 km od hradu Křivoklát, cca 15 minut chůze od řeky Berounky. Ubytování je zajištěno v klasických O tom, že se Tizziáni činí, svědčí i to, že se třináct předškoláků předvedlo 14. ledna na Maškarním reji CDM se svým Hlídačem krav. Desítka starších dětí nás reprezentovala se svým vystoupením 13. prosince na Vánočním těšení ZŠ. Někteří tanečníci z juniorské sekce již poněkolikáté účinkovali 20. ledna v kině v Kamenickém Šenově v muzikálovém představení Lesní ráj divadla Kamenice. Všichni ostatní pilně trénují a také se šijí kostýmy, abychom se mohli v následujících měsících účastnit pohárových tanečních soutěží, jak máme jako každoročně v plánu. podsadových stanech (dvojlůžkové), strava 5x denně, pitný režim, celotáborová hra. Program je zaměřený na pobyt v přírodě a turistiku. Doprava vlastním autobusem z České Kamenice. Tábor je určen pro děti od 1. do 9. třídy, cena poukazu je 2.900,- Kč. Letní tábor PECKA u Nové Paky Také letos je v termínu od 9.7. do připraven pobyt v rekreačním středisku Pecka v Podkrkonoší. Ubytování je zajištěno ve 4-lůžkových chatkách, strava 5x denně, pitný režim, celotáborová hra. Program je zaměřený na pobyt v přírodě a turistiku. Doprava vlakem z České Kamenice (batohy budou odvezeny autem). Tábor je určen pro děti od 2. do 9. třídy, cena poukazu je 3.000,- Kč Hlavní vedoucí Radka Mouralová. Letní tábor pro rybáře se připravuje a informace budou zveřejněny později. Přihlášky a další informace o našich táborech obdržíte v kanceláři CDM, tel , mobil nebo na u : cdmck..cz, webové stránky Sobota ZIMNÍ VÝLET Po pololetních prázdninách jsme na sobotu 4. února jako dárek za vysvědčení připravili celodenní výlet, vhodný pro děti z 1. stupně ZŠ. V Novoborském divadle navštívíme pohádku Princezny jsou na draka, kterou nastudovalo Docela velké divadlo Litvínov. Poté se vyšplháme na třetí nejvyšší horu Lužických hor - Jedlovou a když nám budou síly stačit, navštívíme i zříceninu hradu Tolštejn. S sebou vhodnou obuv a oděv - dle počasí, do baťůžku kartičku pojištěnce, svačinu, pití a kapesné. Cena za výlet činí 150,- Kč. Sraz je na AU- TOBUSOVÉ zastávce v Č.K. v 8:05 hod., návrat je na VLAKOVÉ nádraží v ČK v 17:08 hod. Počet míst je omezen. Přihlášky získáte v kanceláři CDM a je zapotřebí odevzdat je tamtéž nejpozději ve středu 1. února Vedoucí výletu je Kateřina Trylčová, vychovatelka školní družiny Pátek Plavání Pokračujeme v pravidelných pátečních výjezdech do plaveckého bazénu v Děčíně. Takže, ať už rádi odpočíváte ve vířivce, řádíte na tobogánu nebo kondičně plavete, můžete se k nám přidat a strávit páteční podvečer s námi. Odjezd: v pátek 10. února v 17 hodin od autobusové zastávky u Camelu Návrat: tamtéž kolem 20-té hodiny Cena pro děti do 15 let: 50,- Kč, dospělí 80,- Kč. V ceně je vstup do bazénu a doprava autobusem Sobota VÝTVARNÁ DÍLNA - Pedig Tentokrát zveme děti (od 3. třídy) i dospělé na výtvarnou dílnu, kde si budete moci uplést z pedigového proutí tácek, podnos, ošatku nebo třeba něco úplně jiného. Vstupné 50,- Kč (cena za pedig, který dostane každý účastník dílny k dispozici). Další podrobnosti budou upřesněny na plakátech CDM Sobota Taneční workshop Aktivní dospělé členky tanečního klubu Tizzians (který v letošním roce tradičně funguje ve čtyřech skupinách a skýtá téměř šedesátku stálých členů) se na podzim na vlastní náklady zúčastnily několika tanečních workshopů s brazilskými i známými českými lektory a uzrál čas na uspořádání workshopu také na domácí půdě, a to v sobotu 3. března od 9ti hodin v Domě kultury v České Kamenici. Zúčastnit se může kdokoli z řad veřejnosti, kdo si chce s chutí zatančit. Nutná je rezervace předem na kam je možno směřovat i případné dotazy. Těšit se můžeme na Tomáše Pražáka z Prahy, Terezu Sirotkovou z Teplic a Moniku Lehkou z Kamenického Šenova. Cena za všechny tři lekce po hodině a půl činí pouze 100,- Kč, předpokládaný závěr je naplánován na 14:00 hodinu.

9 12 Kamenické noviny Kynologický klub Česká Kamenice pořádá tříměsíční kurz základního výcviku psů. Tento kurz je určen pro všechny plemena psů. Bude probíhat každou sobotu od 9 hodin v období od do Zapotřebí je si s sebou přinést očkovací průkaz s platným očkováním vzteklina, dále pevné vodítko, řetízkový obojek a náhubek. Poplatek za tříměsíční kurz činí 500 Kč. Na Vaši účast se těší a bude připraven kolektiv kynologů z České Kamenice.

10 6 Kamenické noviny Maminka se vrátí chudáčku sirotku Dům kultury od 19,00 hod. vstupné 50,- Kč. děpodobně neexistuje. Stejně jako život sám je bych nechtěl, ale jednoznačná odpověď prav- Po bezmála půlročních přípravách a zkoušení přichystalo na Broukovcovo Kam- ovšem i docela rozpustilý, až k smíchu. Lepší i děj hry chvílemi trochu zasmušilý, chvílemi divadlo svojí další premiéru. Tentokrát sáhlo ovšem, než polemizovat nad tím, o čem to je do současné světové tvorby a vybralo pro své je vidět to na vlastní oči. A to se nejlépe podaří v úterý od 19 hod. ve velkém sále věrné diváky (a samozřejmě i pro ty nově příchozí) hru Maminka se vrátí, chudáčku sirotku od francouzského dramatika Jeana- Zvu tedy tímto úplně všechny, kdo mají rádi Domu kultury v České Kamenici. Clauda Grumberga. divadlo, nebo si ho teprve oblíbí, přijďte podpořit svou účastí naše odvážné herečky a her- Pokud se mě někdo bude ptát, zdali je to komedie nebo tragédie, tedy na co se má vlastně divák připravit a natěšit, neodpovím. Ne, že Pavel Časar, režisér (ten, co za to ce a podívat se na to, jak se jim to podařilo. může) Prevence se zaměřila na očička Zveme Vás na divadlo Včasné zjištění dioptrické vady je důležité pro celkový zdravý vývoj dítěte. Čím dříve je oční vada zjištěna a léčena, tím je vyšší šance na její úspěšnou léčbu. Proto se naše škola aktivně zapojila do ojedinělého projektu. V lednu proběhlo v naší MŠ preventivní screeningové vyšetření zraku. Vyšetření zajistila zdravotní pracovnice organizace Prima Vizus, o.p.s. přímo v prostorách MŠ pomocí speciální vyšetřovací videokamery PLUSOPTIK. Rodiče toto vyšetření hradili poplatkem 150,- Kč. I přesto projevili velký zájem. Kolektiv MŠ Komenského Seniory bude město finančně podporovat také letos I přes nepříznivou finanční situaci se stejně jako v předchozích letech snaží zastupitelé města Česká Kamenice podporovat spolkovou činnost našich nejstarších občanů. Jedná se především o finanční příspěvek na zajištění prostor pro vzájemná pravidelná setkání a další náklady spojené s klubovou činností. V letošním roce byl schválen kromě pravidelného příspěvku na Klub důchodců, který má již v České Kamenici dlouholetou tradici, i příspěvek pro nové občanské sdružení Klub Seniorů. Každý z těchto dvou spolků má v rozpočtu města na rok 2012 schválenou částku ,- Kč. Celkově se tedy jedná o ,- Kč určených v rozpočtu města k podpoře našich seniorů. Ať tedy tyto prostředky slouží k nabídce smysluplných a zajímavých aktivit pro členů těchto spolků. O nejzajímavějších akcí obou klubů se zajisté více dozvíme v příštích číslech našich novin. -av- Kaštánek navštívil opravdovou školu V rámci aktivní spolupráce naší mateřské školy a ZŠ T.G.MASARYKA jsme s předškolními dětmi navštívili první třídy. Děti se na návštěvu velmi těšily. Ve škole nás přivítaly paní učitelky a rozdělily děti do třech skupin. Do každé ze tří prvních tříd se tak vydala skupina našich dětí, kde na ně čekali prvňáčci (některé děti znaly z dob, kdy navštěvovaly společně naší školku) a paní učitelka s připraveným programem. Když začala opravdová školní vyučovací hodina, děti se zábavnou formou seznámily s tím, co je ve škole čeká, kamarádi jim předvedli, co už umí, nakreslili si společně obrázek, vypracovali pracovní list, naučili se písničku. Všem se ve škole moc líbilo a těší se na další setkání ve škole s paní učitelkami a to ještě nyní v lednu při ZÁPISECH DO 1.TŘÍD. Děkujeme p.učitelkám Mgr.Kalivodové, Mgr. Nebuželské a Mgr.Brabcové a těšíme se na další příjemnou spolupráci. Za MŠ Kaštánek Petra Hlaváčková Navýšení poplatku za školní družinu Na základě rozhodnutí rady města ze dne číslo usnesení 32/2012 se navyšuje měsíční poplatek za služby poskytované školní družinou na 200,- Kč. Nový poplatek se hradí od druhého pololetí školního roku 2011/2012 tedy od Částka 200,- Kč se hradí za jedno dítě a za každý započatý měsíc. Příspěvek se platí hotově vždy na začátku pololetí (září, únor) přímo vychovatelce školní družiny. K tomuto navýšení přistupujeme především z důvodů navýšení nákladů na energie a spotřební materiál. Poplatek je vybírán dle vyhlášky 74/2005 o zájmovém vzdělávání 14. Všechny vybrané poplatky budou použity především ke zkvalitnění služeb poskytovaných pro děti ve školní družině. Aleš Vlček, ředitel Centra dětí a mládeže Plesová sezóna 2012 V minulém vydání nám šotek pomíchal termíny plesů, takže přinášíme zaručeně správné: 3.února Ples Gymnázia maturitní 10.února Ples Sklářské školy KŠ 18.února Sportovní ples 25.února Karneval domu kultury 17.března Rybářské tření 24.března Ples řádu Černých rytířů Upozornění pro hosty: personál barů není na plesech schopen rozměnit 400 tisícikorun, prosíme tedy, mějte s sebou drobnější bankovky. -jt-

11 Kamenické noviny 11

12 Kamenické noviny 7 Mateřské centrum OÁZA jde do roku 2012 s elánem Mateřské centrum Oáza vykročilo do nového roku 2012 s nadšením a elánem jemu vlastním. I když nebude tento rok pro neziskové organizace co se financí týče nijak jednoduchý, věříme, že za pomoci všech, kteří Oázu navštěvují a podporují její činnost toto období překleneme a budeme moci dále vítat v našich prostorách stávající i nové členy. Tímto také všem, bez rozdílu věku, přejeme dodatečně hodně zdraví, štěstí a radosti po celý rok V měsíci lednu proběhly v Oáze kromě pravidelných kroužků i přednášky na téma Zavádění lepku do výživy kojenců a přednáška Zdravého a rychlého vaření od firmy Tupperware jsme se představili veřejnosti na maškarním reji v kulturním domě s tanečním vystoupením, které jsme nacvičili s těmi nejmenšími dětmi s názvem LENTILKY a se konala v restauraci U Slunce akce MASO- PUST, kterou pořádalo MC Oáza za podpory Komunitní nadace Labe, od které jsme získali finanční podporu na náš realizovaný projekt České tradice hrou. Na Masopustu si děti samy vyráběly masky cípaté sukně, škrabošky a klobouky a za bujarého veselí, hodování a tancování jsme oslavili tuto nejen českou tradici. Součástí bylo i vyhlášení nejlepší jitrnice a masopustní průvod. Srdečné pozvání na únorové akce 6.2. se koná v prostorách MC od 10,00hodin přednáška švýcarské firmy JUST (bylinná kosmetika) a začíná kroužek ANGLIČTINA HROU pro děti od 4 let, každé pondělí od 15,30 do 16,15 hodin. Bližší informace přímo v MC Oáza nebo na fcb pod názvem Mateřské Centrum Oáza pod sekcí události nebo na stránkách A nás čeká, dá se říci, již tradiční akce týkající se pohádek, tentokrát s názvem POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU, bližší info viz plakát :

13 10 Kamenické noviny

14 8 Kamenické noviny Změny, které nás budou provázet rokem 2012 Už se nás dotýká výrazné zdražení nejen kvůli vyšší DPH, změna zákoníku práce, přísnější podpora v nezaměstnanosti, nižší státní příspěvek na stavební spoření, změna poplatků v lékárnách, nová pravidla rodičovského příspěvku... To jsou jen některé z velkých změn, které přinesl začátek roku Zdražení nejen kvůli DPH Snížená sazba daně z přidané hodnoty od Nového roku vzrostla z deseti na čtrnáct procent. Zdražují tedy zejména potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné, teplo, městská doprava, knihy, časopisy a noviny, ubytovací služby, vstupné na kulturní akce, léky a zdravotnické pomůcky, dětské pleny či stavební práce. Elektřina pro domácnosti zdražila od Nového roku v průměru o 3,4 %. ČEZ zvedl ceny o téměř pět procent, Pražská energetika o 2,7 % a E.ON o 0,1 %. Zemní plyn od dominantního dodavatele - RWE - sice od Nového roku mírně zlevnil (o 0,6 procenta), zdaleka to ale nevykompenzovalo loňské zvýšení cen téměř o třetinu. Na konci roku zdražovala také společnost E.ON. V mnoha městech výrazně zdraží také vodné a stočné nebo teplo. O tři stovky více než dosud, nově 1500 korun, zaplatí řidiči za roční dálniční známku. Měsíční zdražila z 350 na 440 korun a desetidenní z 250 na 310 korun. O čtvrtinu stouplo mýtné pro nákladní automobily - i to se může promítnout do ceny zboží a služeb. Řada dopravců zdraží především kvůli zvýšení DPH, například České dráhy nebo RegioJet. Znovu se prodraží také kouření - spotřební daň totiž stoupla o pět haléřů za kus, u doutníků o deset haléřů a u řezaného tabáku o 60 korun za jeden kilogram. Zákoník práce Všech zaměstnanců i zaměstnavatelů se dotýká novela zákoníku práce, přinášející nejvýraznější změny za posledních pět let. Novela mimo jiné zavádí nižší povinné odstupné pro zaměstnance, kteří u stejného zaměstnavatele nevydrží alespoň dva roky. Mění se také pravidla pro přesčasy, konkurenční doložky, smlouvy na dobu určitou nebo vyčerpání zbytku dovolené. Přibyl i nový výpovědní důvod: Zaměstnavatelé teď mohou dát výpověď lidem, kteří zvlášť hrubým způsobem poruší lékařem stanovený režim při nemocenské. Mimochodem jiná novela omezila také délku vycházek při nemocenské. Změn v zákoníku práce je však mnohem více, dotknou se třeba i působení odborů nebo takzvaných dohod. Podpora v nezaměstnanosti Po roce se znovu zpřísňují pravidla pro podporu v nezaměstnanosti. Standardní délka ani výše podpory od roku 2012 neklesnou, mnozí zájemci ji ale získají pracněji než dosud. O jeden rok se zkracuje takzvané rozhodné období, důležité pro nárok na podporu. Od třetího měsíce pobírání podpory by uchazeči o zaměstnání mohli nově vykonávat veřejnou službu, pokud jim to úřad práce nabídne. Přísnější budou úřady práce i k lidem, kteří si neváží jimi zprostředkovaného zaměstnání. Cílem dalších změn je pak omezení nelegální práce, kvůli níž státu unikají peníze z daní i pojistného. Stavební spoření a bydlení Státní podpora stavebního spoření klesne na maximálně 2000 korun ročně, a to včetně starých smluv uzavřených do roku Stane se tak počínaje příspěvkem za rok 2011, připsaným na začátku roku Tedy o rok později oproti původnímu plánu, který neprošel přes Ústavní soud. Podpora zároveň klesne na maximálně 10 procent z uspořené částky v příslušném kalendářním roce. Dosud činila 15 procent u smluv uzavřených po roce 2003, u starších smluv dokonce 25 procent. Končí také osvobození úroků od daně z příjmů, nově jsou zdaněny běžnou 15% sazbou stejně jako úroky v bance. Od roku 2013 pak vláda plánuje omezení státní podpory jen na financování vlastního bydlení. Podporu má získat jen ten, kdo ji použije na bydlení, nebo si ke stejnému účelu vezme úvěr od stavební spořitelny. Tato změna zatím nebyla schválena. Na Nový rok současně zdražil poplatek za zápis do katastru nemovitostí, a to z 500 na 1000 korun. Naopak chystané zdražení stavebního povolení má roční zpoždění, přijde zřejmě až od roku Některá města také zvyšují daň z nemovitostí. Mění se i výpočet daně z takzvaných plošných staveb. Povodňová daň a sleva na dítě Vedle zvýšení DPH či spotřební daně u cigaret přináší Nový rok i některé příjemnější novinky. Ministr financí Miroslav Kalousek dodržel slib a takzvanou povodňovou daň neprodloužil. Základní daňová sleva na poplatníka se tedy po roce opět zvyšuje na původní hodnotu, v praxi tak stát nechá lidem měsíčně o stokorunu více než v předchozím roce. Jako alespoň částečná kompenzace za zvýšení DPH se zvyšuje daňová sleva na vyživované dítě, a to o 150 korun měsíčně. Současně roste i hranice pro takzvaný daňový bonus. Ostatní výraznější změny - například zrušení superhrubé mzdy, daňového zvýhodnění stravenek, omezení odpočtu hypoték nebo zavedení zaměstnaneckého paušálu - měly i podle původních plánů přijít nejdříve až od roku Zřejmě však budou mít roční až dvouleté zpoždění, přičemž zrušení výhod u stravenek zůstává jen přáním ministra Kalouska, schválená novela tento bod neobsahuje. Životní a existenční minimum Od ledna se po pěti letech zvyšuje životní minimum, důležitá hranice pro nárok na některé státní dávky a podpory. Podle dosavadních pravidel činilo životní minimum 3126 korun měsíčně pro samostatně žijící osobu. U domácnosti se odvíjí od počtu jejích členů, například u dvou dospělých se dvěma dětmi ve věku 8 a 16 let činilo v součtu 9690 korun měsíčně. Od Nového roku stouplo životní minimum pro jednotlivce na 3410 korun, u zmíněné rodiny pak na korun. Ještě o stupeň níže je pak takzvané existenční minimum. Pro dospělou osobu dosud činilo 2020 korun, i tato částka od Nového roku vzrostla o devět procent na 2200 korun. Vláda však oproti očekáváním neschválila zvýšení minimální mzdy, která tak zůstane na 8000 korun měsíčně (podrobněji zde). Ministr Drábek přitom odborářům v létě přislíbil, že stoupne o 400 nebo 500 korun, obě varianty navrhl vládě. Sociální reforma, rodičovský příspěvek Od ledna 2012 startuje takzvaná sociální reforma z dílny ministra Jaromíra Drábka. Vedle zpřísnění podpory v nezaměstnanosti upravuje pravidla dalších státních podpor, například pro rodiče nebo zdravotně postižené. Omezuje také dobu čerpání příspěvku na bydlení. Cílem je podle Drábka snížit zbytečnou administrativu, přitvrdit boj proti nelegální práci a zvýšit motivaci u příjemců některých dávek. Nový systém má být efektivnější, lépe cílený a s nižšími náklady jak na straně státu, tak žadatelů. Všech osmnáct sociálních dávek začnou od ledna 2012 vyplácet úřady práce. Dosud bylo papírování rozděleno mezi tři různé instituce. Tříletá varianta rodičovského příspěvku klesne až o téměř 16 tisíc korun. Na rodiny ale čekají i příjemnější novinky - zjednoduší se pravidla pro čerpání této dávky, takže se pro některé lidi stane dostupnější než nyní. Změny v důchodech Od Nového roku se zpřísňují pravidla pro krácení předčasných starobních důchodů. Lidé, kteří půjdou do předčasné penze o více než 360 kalendářních dní dříve, dostanou od státu méně peněz než dosud. Takzvaná malá důchodová reforma už od podzimu 2011 změnila také výpočet penzí tak, aby alespoň částečně zmírnila nerovnost mezi lidmi s nižšími a vyššími příjmy. Postupně se prodlouží i věk odchodu do důchodu. Další výraznější změny - takzvaná velká důchodová reforma - mají platit od roku 2013, vláda přitom nevylučuje roční odklad. Poplatky v lékárnách, příplatky Od ledna se už v lékárnách neplatí 30 korun za každou položku na receptu, ale za celý recept. Na druhou stranu si lidé musí připlácet za léky do 50 korun a za podpůrné léky, třeba na migrénu nebo vysoký tlak. Lidé si mohou od ledna připlatit za lehčí sádru, lepší oční čočku nebo některá očkování. Už od prosince 2011 začali pacienti v nemocnicích platit 100 korun místo dosavadních 60 korun. Převzato z aktualně.cz

15 Kamenické noviny 9 Společně se nám práce daří V důsledku intenzivní spolupráce v uplynulém i nadcházejícím roce mezi městem Českou Kamenicí a společností České Švýcarsko vzniklo několik zajímavých výstupů, které prospějí jak obyvatelům tohoto regionu tak příchozím návštěvníkům. Mezi unikátní záležitost patří určitě práce na opravě tzv. Bratrského oltáře. Poničený areál prošel od loňského podzimu, kdy byla zahájena jeho obnova, velkou proměnou. Do romantického lesního zákoutí, 1 km severovýchodně od České Kamenice se vrátila křížová cesta, obnovily sochy a opravila schodiště. Obnovu Bratrského oltáře zajistila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Město Česká Kamenice v rámci projektu Naslouchejte hlasu venkova. Skalní výklenky na plošině na severovýchodním svahu Jehly byly v říjnu osazeny kopiemi obrazů původní křížové cesty z konce 19. století. Po úpravě kamenných schodišť byly na původní místo umístěny kopie soch sv. Jana Nepomuckého a Genia smrti (anděla). Velkou pozornost si při obnově areálu Bratrského oltáře vyžádala záchrana soch. Zvláště originál hodnotné sochy sv. Jana Nepomuckého přinesl při restaurování nečekané překvapení, kterého si restaurátoři velmi považují. Při průzkumu byly nalezeny a podrobně prozkoumány hojné stopy po původní barevnosti.celkový rozpočet na opravu byl Eur bez DPH. V květnu proběhne slavnostní svěcení tohoto lesního poutního sakrálního areálu, na které jste všichni srdečně zváni. Druhou neméně užitečnou aktivitou je projekt s názvem Realizace rozvojových aktivit obcí regionu České Švýcarsko, kde je město Česká Kamenice naším partnerem a zároveň patří mezi oslovené obce, jež předložily své projektové záměry. V současné době byla vybrána konkrétní projektová kancelář VANER s.r.o., která zpracuje technickou projektovou dokumentaci na obnovu přístupové cesty a zřízení kulturního zázemí na Zámeckém vrchu. (hodnota zakázky je Kč bez DPH). A do třetice všeho dobrého ve vzájemné spolupráci patří práce na projektu s názvem Společný rozvoj cestovního ruchu v Bad Schandau a v České Kamenici (projekt z programu cíl 3 Mezinárodní spolupráce). Zde jsme pro město Česká Kamenice zpracovali žádost a pomáháme z administrací projektu, v rámci kterého se například vybudují 4 naučné stezky, informační a rezervační systém a vytvoří se řada propagačních materiálů o městě a jeho okolí. Tato intenzivní spolupráce je možná především díky tomu, že město Česká Kamenice je aktivním členem Destinačního fondu Českého Švýcarska, jehož hlavním cílem jsou aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu, které se společně v rámci sdružování finančních prostředků i lidských zdrojů daří v regionu úspěšně realizovat. Filip Brodský, ředitel ČŠ o.p.s. Informace o nalezených psech na území města Česká Kamenice získáte na veřejné vývěsce na náměstí, webových stránkách města nebo dotazem na strážníky městské policie na čísle Hodnocení fotbalových halových turnajů Starší přípravka se zúčastnila 5-ti halových turnajů. Při každém turnajem si všichni hráči osvojovali hru na malém prostoru, bojovnost a hlavně zatížení, při němž si někteří hráči sáhli až na samé dno svých sil. Turnaj od turnaje se hráči zlepšovali ve svých výkonech. Tyto turnaje zajistil trenér Vorlíček, za což mu patří velký dík. Pro následující rok 2012 (leden a únor) jsou připraveny i další halové turnaje. Teď k samému hodnocení. V hrádku nad Nisou se hráči umístili na 5. místě. Ve Varnsdorfu poprvé skončili na 4. místě a podruhé na 3. místě. Domácí turnaj se moc nepovedl, hráči se umístili na 5. místě. Poslední zápas se odehrál v Rumburku. Zde jsme obsadili pěkné 3. místo a byl to jeden z nejlepších turnajů. Hráči si zde po odehraných zápasech mohli vyzkoušet své fotbalové dovednosti ve formě různých soutěží (skákání přes švihadlo, střelba do prázdné branky z poloviny hřiště a další...). Těchto turnajů se zúčastnili tito hráči: Brankař: Franta M. (vyhodnocen nejlepším brankářem ve Varnsdorfu) Hráči: Kaiser T., Dřevojan J., Vorlíček J., Chromeček V., Polanová S., Polan J., Kellner M., Tlustoš Z. (vyhodnocen nejlepším střelcem v České Kamenici -7 branek). Nejlepší střelci: Tlustoš (14), Kellner (4), Dřevojan (3), Polan (2), Kaiser (1), Polanová (1). Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří se v pravidelně zúčastňovali halových turnajů a hlavně za jejich ochotu a čas věnovaný mladým sportovcům. Za starší přípravku trenér Zdeněk Tlustoš.

16 BULHARSKO Pomorie 11 dní u moře, doprava od Kč, ubyt. v soukr Kč, děti do 12 let sleva. AD a CA J. a P. Hlávka, Česká Kamenice, Sládkova 773, JARNÍ PAŘÍŽ května, doprava a ubytování hotel F1 3990,- Kč AD a CA J. a P. Hlávka, tel , Dovolená v Chorvatsku 2012 Istrie Rovinj bungalovy Amarin Bazén, tobogán, děti do 15ti let ZDARMA, Cena od Kč, polopenze Odjezd z České Kamenice CA T.I.C., Smetanova 263, Č.Kamenice, t.č Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 Jako již v předchozích deseti letech, tak i letos se Oblastní charita Česká Kamenice zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR. V průběhu prvního lednového týdne vyrážely skupinky koledníků převlečených za Tři krále společně s doprovodem z řad dobrovolníků a zaměstnanců naší organizace do ulic České Kamenice, Janské, Kamenického Šenova, Práchně, Lísky, Mlýnů, Kytlic, Kunratic, Chřibské, Zahrádek, Jestřebí a Holan, které se prostřednictvím Tříkrálové koledy a zvěstováním příchodu nového roku, přinášely Boží požehnání do našich domovů. Koledníkům jste podle svých možností přispívali na podporu projektů, které přinášejí pomoc lidem, jež se ocitli v nouzi. Malí koledníci Vám všem děkují za spoustu sladkostí, které od Vás dostali. Pro ně byly větší odměnou za zpívání než příspěvek do pokladničky. Výtěžek letošní sbírky byl velkým překvapením. Většina z nás se v současné době potýká s ekonomickou krizí, jež se projevuje v celém našem státě. Přesto je letošní výsledek nejvyšším za celou jedenáctiletou tradici Tříkrálové sbírky v historii Oblastní charity Česká Kamenice. Velký dík patří všem dobrým lidem, kteří přispěli do našich pokladniček a podpořili tím nově vznikající sociální službu chráněného bydlení, která je určena uživatelům našeho domova se zvláštním režimem a napomáhá jim k zařazení se do běžného života a na podporu dalších projektů zaměřeným na pomoc druhým. Poděkování si dále zaslouží všichni koledníci z řad dětí, které se převlékaly za Tři krále a chodily dům od domu bez ohledu na počasí, které při letošním koledování spíše připomínalo počasí aprílové. Nelze opomenout ochotu zaměstnanců základních škol. Zde bych se rád pozastavil jmenovitě, kdy velice vstřícnou spolupráci prokázali Mgr. Zdeňka Kybalová z České Kamenice, Hana Svobodová z Kamenického Šenova, Mgr. Petr Hloušek ze Chřibské, Mgr. Zabilanská z Holan, Mgr. Jaroslava Hoffmannová ze Zahrádek, Jitka Círová a Bc. Šárka Bendová z Dětského domova Země dětí v České Kamenici. Poděkování patří i paní Petře Dolečkové z Městského úřadu Česká Kamenice, Bc. Andree Subotové z Úřadu městyse Holany a paní Daniele Haštabové z Obecního úřadu Zahrádky, které se ujaly pečetění a následného rozpečetění pokladniček, jež je spojeno se sčítáním vykoledované částky. Nesmím zapomenout na dobrovolníky Miroslava Hlavničku, Moniku Levou, Mgr. Markétu Čunátovou, Ladislava Podlipského, Robina Herinka, Jiřinu Horákovou, a na všechny zaměstnance Oblastní charity Česká Kamenice, kteří se ochotně ujímali role doprovodu skupinek Tří králů. Díky všem, kteří se osobně angažovali a všem, jež přispěli do Tříkrálové sbírky 2012, činí celková vykoledovaná částka krásných ,- Kč. Dle jednotlivých měst, městysů a obcí je výsledek následující: Kytlice + Mlýny 4.784,- Kč Janská 1.758,- Kč Chřibská 4.577,- Kč Kamenický Šenov 4.092,- Kč Kunratice 3.444,- Kč Jestřebí 4.513,- Kč Zahrádky + Borek 9.829,- Kč Holany 523,- Kč Česká Kamenice ,- Kč Jsem rád, že je stále spousta lidí, kteří pomáhají druhým a jsou ochotni se rozdělit leckdy i z toho mála, které mají. Toto je důkazem, že láska k bližnímu v lidech ještě nevyhasla. Tomáš Rozvoral

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Tímto prohlašuji, že mé dítě mohou vyzvedávat osoby níže uvedené 1 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 2 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 3 OSOBA OP:

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ

Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4.

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4. Vážení přátelé, dovolujeme si tímto navázat na naši předchozí spolupráci a pozvat Vás na workshopy z cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Připravili jsme pro Vás opět novinky v problematice farmaceutické

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Vyberte turnus: Červenec 15.7. 19.7. Cesta z hlubin až do oblak 22.7. 26.7. Na divokém západě 29.7. 2.8. Bylo, nebylo a vlastně bylo Srpen 5.8. 9.8. Asterix a Obelix

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Platba: hotově / 1023623053/3030. hotově/ 3701189399/0800 Studio Přílepy s.r.o

Platba: hotově / 1023623053/3030. hotově/ 3701189399/0800 Studio Přílepy s.r.o Smluvní podmínky na školní rok Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že po dobu pobytu Vašeho dítěte ve studiu nahrazujeme Vaši péči o dítě, žádáme Vás o pečlivé přečtení následujících podmínek a také Vás žádáme,

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více