Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos pro kontaktní údaje klikněte zde.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos pro kontaktní údaje klikněte zde."

Transkript

1

2 Ceník Grundfos 2012 Část Chlazení - Větrání Instrukce k používání ceníku 2012: 1. Elektronický ceník Grundfos 2012 ve formátu PDF se skládá ze 4 dílčích ceníků : - chlazení - větrání Průmysl Dávkování Vodní hospodářství Kromě dílčích ceníků ve formátu PDF je k dispozici rovněž souhrnný ceník PDF, zahrnující úplný prodejní program Grundfos. 2. Každý dílčí ceník obsahuje výrobkové skupiny čerpadel a příslušenství, které náleží do dané oblasti aplikace (např. ceník -chlazení-větrání obsahuje čerpadla Alpha2, Magna, atd.) 3. Obsah daného dílčího ceníku (např. -chlazení-větrání) zobrazíte kliknutím na "Záložky" v levé části obrazovky (pokud již nejsou zobrazeny, viz ilustrace níže) 4. Kliknutím na příslušný řádek Obsahu (např. na Alpha2, Magna) najdete začátek dané výrobkové skupiny (např. Alpha2, Magna) 5. Určitý výrobek lze v daném dílčím ceníku nalézt rovněž pomocí "Úpravy - Hledat" (resp. pomocí CTRL+F) zadáním celého resp. části objednacího čísla nebo názvu výrobku Kromě tohoto ceníku, který právě používáte, je k dispozici: CZ ceník Grundfos 2012 pro smluvního partnera ve formátu Excel, který obsahuje : Velkoobchodní ceník pro import (obj., název, cena v, rabat. ) Ceník 2012 a marže v Kč (přepočet pro daný kurz a rabaty) CZ ceník Grundfos 2012 pro zákazníka smluvního partnera ve formátu Excel, který obsahuje : Ceník 2012 a marže v Kč (přepočet pro daný kurz a rabaty) Vyhledávání (zadáním celého resp. části objednacího čísla nebo názvu výrobku) Nabídka pro vašeho zákazníka Velkoobchodní ceník pro import (obj., název, cena v, rabat. ) Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v, bez DPH. Firma Grundfos si vyhrazuje právo kdykoli provést úpravu cen. Současně si vyhrazuje právo na ukončení prodejů některého z výrobků, případně změnu produktů. Jednotlivé výrobky jsou řazeny do cenových skupin A, A1, B, B1, C, C1, D, K, N, P, S a Z a jejich označení je uvedeno u jednotlivých výrobků. Skupiny A1, B1 a C1 obsahují energeticky úsporná, elektronicky regulovaná čerpadla. Ceník obsahuje informace o standardních dodacích lhůtách. Aktuální seznam výrobků dodatelných z našich centrálních skladů (cca čerpadel a příslušenství) naleznete v Grundfos Extranet. Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos pro kontaktní údaje klikněte zde.

3 3 Směrnice EuP/ErP Za účelem šetření el. energií byla Komisí EU přijata Směrnice 2005/32/EC (tzv. Směrnice EuP nebo Směrnice Eco-Design), která definuje pravidla a kritéria pro stanovení požadavků na zařízení, jež potřebují ke svému provozu elektrickou energii (zkratka EuP (Energy using Products) označuje výrobky, které používají, vyrábí, přenáší nebo měří energii (např. čerpadla, kotle, počítače atd.)). Grundfos svoje výrobky, které vyhovují Směrnici EuP, označuje jako EuP READY. Následně byla přijata Směrnice 2009/125/EC, tzv. Směrnice ErP (Energy related Products), která rozšiřuje působnost i na výrobky, které sice neužívají energii, ale mají na její spotřebu vliv (např. okna, izolace atd.). Z legislativního hlediska je možno používat označení EuP i ErP. Směrnice EuP/ErP byla rozpracována do následujících Nařízení, která se týkají čerpadel: Nařízení 641/2009 pro bezucpávková oběhová čerpadla od musí mít bezucpávková samostatná oběhová čerpadla, s výjimkou čerpadel výslovně navržených pro primární okruhy tepelných solárních systémů a tepelných čerpadel, hodnotu indexu energetické účinnosti EEI 0,27, tj. hodnotu odpovídající stávající energetické třídě A od musí mít bezucpávková samostatná oběhová čerpadla a bezucpávková oběhová čerpadla vestavěná ve výrobcích ještě nižší hodnotu indexu energetické účinnosti (EEI 0,23) Zjednodušeně řečeno : od budou moci být prodávána bezucpávková (mokroběžná) oběhová čerpadla pouze energetické třídy A. Čerpadla ALPHA2 i MAGNA splňují požadavky Nařízení 641/2009 pro r i 2015 (čerpadla UPS Nařízení 641/2009 nevyhovují, jejich prodej bude proto do konce r ukončen; cirkulačních čerpadel UPS N a COMFORT se Nařízení netýká, jsou nadále v prodeji)!

4 4 Nařízení 640/2009 pro elektrické motory ucpávkových čerpadel od musí všechny třífázové motory od 0,75 kw vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE2 (= dosud nejlepší třída EFF1) od musí třífázové motory 7,5 kw 375 kw vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE3 (přísnější než dosud nejlepší třída EFF1) nebo třídě IE2 v kombinaci s pohonem s proměnnými otáčkami od musí třífázové motory 0,75 kw 375 kw vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE3 nebo třídě IE2 v kombinaci s pohonem s proměnnými otáčkami Grundfos používá u všech svých výrobků, kterých se Směrnice EuP na motory týká a které splňují podmínky Nařízení 640/2009, označení BlueFlux. Čerpadla TPE/TP, NKE/NK, NBE/NB, CRE/CR, CME/CM/CMH, HS, MTRE/MTR/MTA/MTH/SPK a frekvenční měniče CUE splňují podmínky Nařízení 640/2009 pro r a postupně i r a 2017 (ostatních čerpadel se Nařízení netýká, jsou nadále v prodeji)! Výhody a přínosy čerpadel s motory BlueFlux : vyšší účinnost motoru a tedy vyšší energetické úspory (nižší provozní náklady) menší škodlivý dopad na životní prostředí (nižší emise CO 2 ). snížení hladiny hluku při menším vývinu tepla motoru stačí k jeho chlazení menší ventilátor, který se velkou měrou podílí na úrovni hluku prodloužení životnosti ložisek a snížení frekvence jejich domazávání a prodloužení životnosti izolace motoru v důsledku menšího vývinu tepla motoru okolní teplota až do +60 C (dosud standardně do + 40 C) díky menšímu vývinu tepla motoru

5 5 Standardní dodací lhůty Standardní dodací lhůty (v týdnech) čerpadel Grundfos ve standardním provedení uvedených v tomto ceníku Strana ceníku ALPHA, MAGNA 0 až 2 12 UPS série až 2 15 UPS série 100 cirkulační, COMFORT 0 až 2 19 UPS série až 2, 2 až 4 (cirkulační č.) 21 TPE, TP 2 až 4, 8 až 12 (TP série 400) 24 NKE, NK 2 až 4; 4 až 6 (NKE, velká NK); 6 a více (nerez NK) 40 NBE, NB 2 až 4; 4 až 6 (NBE); 6 a více (nerez NB) 52 HS 6 a více 63 CR až 4 64 Unilift CC, Multibox 2 až 4 68 Unilift KP 0 až 2 70 Sololift2, Liftaway, Conlift1/2/2pH+ 0 až 2 (Sololift2, Conlift), 2 až 4 (Liftaway) 72 Multilift 2 až 4; 4 až 6 (MD1, MDL) 75 SQ, SQE 0 až 2 (SQ), 2 až 4 (SQE) 81 CMBE, MQ, JP, Hydrojet, RMQ 0 až 2, 2 až 4 (RMQ) 88 Control MPC 4 až 6 90 CUE 4 až 6 95 Aktuální seznam výrobků dodatelných z našich centrálních skladů (cca čerpadel a příslušenství) naleznete v Grundfos Extranet.

6 6 Záruční podmínky Obecně se záruční podmínky řídí Občanským zákoníkem. Prodejce odpovídá za jakost, kompletnost, funkci a provedení prodaného výrobku. Záruční doba za výrobek je u čerpadel a řídicích regulačních prvků (systémů) Grundfos po dobu 24 měsíců od data prodeje čerpadla, nejdéle však do 30 měsíců od data výroby čerpadla, s výjimkou mokroběžných oběhových a cirkulačních čerpadel UP/UPS, COMFORT, UPE a MAGNA, kde na tato čerpadla společnost Grundfos poskytuje záruku 36 měsíců od data prodeje, ne však déle než 42 měsíců od data výroby. U čerpadel ALPHA2 a COMFORT BA/BXA PM poskytuje společnost Grundfos záruku 60 měsíců od data prodeje, ne však déle než 66 měsíců od data výroby. U tlakových nádob PressureWave výrobce GWS LTD., které se používají u vodáren Hydrojet, poskytuje společnosti Grundfos záruku 60 měsíců od data výroby tlakové nádoby. Datum výroby se určuje dle výrobního čísla, které je uvedeno na štítku čerpadla. Výrobní musí být zaznačeno v záručním listě nebo v dokladu tento list nahrazujícím. Záruku v této délce poskytuje společnost Grundfos spol. s r.o. Olomouc. Nároky z vad nad rámec této záruky je nutno uplatňovat a požadovat u prodejce. Uvedená doba záruky se nevztahuje na opotřebitelné díly. V případě uplatnění reklamace ve stanovené záruční lhůtě bude tato uznána a provedena bezúplatná oprava jen za předpokladu, že : bude předložen řádně vyplněný záruční list nebo doklad tento list nahrazující s udáním data prodeje, potvrzením prodejce o prodeji, montážní firmy, která prováděla montáž připojení čerpadla a odborné elektromontážní firmy, která prováděla připojení čerpadla na elektrorozvodnou síť (toto neplatí pro výrobky s kabelem ukončeným zástrčkou) výrobek nebyl násilně mechanicky poškozen, nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněné manipulace výrobek byl odborně instalován, připojen a provozován dle platných provozně-montážních a bezpečnostních předpisů výrobek byl použit pro účel daný provozně-montážními předpisy výrobce výrobek byl zajištěn proti přetížení Výrobce neodpovídá za škody a vícenáklady související s uplatněním záruky.

7 7 Základní ceny sevisních služeb Běžný pozáruční servis Cena za hodinu práce servisního technika - mechanika na dílně 25,00 S Cena za hodinu práce servisního technika - mechanika s výjezdem 35,00 S Cena za hodinu práce specialisty elektro 40,00 S Cena za čas strávený na cestě (neplatí pro řidiče) 20,00 S Cena za ujetý kilometr 0,70 S Zjištění závady / stavu čerpadla bez provedení opravy 15,00 S Příplatky Za práci v soboru a v noci ( h) plus 50% S Za práci v neděli a ve svátek plus 100% S Běžný pozáruční sevis v garantovaných termínech s výjezdem při provedení opravy do 48 hodin při provedení opravy do 24 hodin při provedení opravy do 8 hodin základní sazba se zvyšuje o 100%, příplatky a kilometrovné se nemění základní sazba se zvyšuje o 200%, příplatky a kilometrovné se nemění základní sazba se zvyšuje o 300%, příplatky a kilometrovné se nemění S S S Běžný pozáruční sevis v garantovaných termínech bez výjezdu při provedení opravy do 48 hodin základní sazba se nezvyšuje S při provedení opravy do 24 hodin při provedení opravy do 8 hodin základní sazba se zvyšuje o 100%, příplatky a kilometrovné se nemění základní sazba se zvyšuje o 200%, příplatky a kilometrovné se nemění S S Ověření výkonu čerpadel Motor do kw včetně 1,1 CZC ,00 S 3 CZC ,00 S 7,5 CZC ,00 S 15 CZC ,00 S 22 CZC ,00 S 30 CZC ,00 S Vystavení protokolu s Q-H křivkou a naměřenými údaji Vystavení protokolu s Q-H křivkou a naměřenými údaji CZC ,00 S

8 8 GRUNDFOS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) PRO ROK Všeobecné podmínky 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím t.j. firmou Grundfos s. r. o., ať už písemnou formou, na základě objednávky nebo dodatkem. S těmito VOP je kupující seznámen při podpisu první kupní smlouvy, přičemž VOP jsou zároveň uvedené na webové stránce prodávajícího. Uzavřením každé kupní smlouvy se tyto VOP stávají její součástí, kupující přijímá jejich znění (písemnou formou, objednávkou, dodatkem) a jejich obsah či platnost není dotčena existencí případných všeobecných nákupních podmínek kupujícího - aplikace těchto je, pokud je písemně firma Grundfos neuzná, vyloučena Kupující souhlasí, že pro vymezení smluvních stran, předmětu smlouvy a samotnou platnost postačují údaje uvedené v Objednávce nebo Dodacím listu a pro vymezení podmínek plnění smlouvy a ceny postačují tyto VOP, Ceníky Grundfos a ustanovení Obchodního zákoníku, pokud nebylo písemně dopředu dohodnuto jinak Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinný zkoumat organizační schéma kupujícího a považuje ve smyslu 16 Obchodního zákoníku každého zaměstnance kupujícího, který objednal nebo potvrdil převzetí zboží, za jeho zplnomocněného zástupce Prodávající neodpovídá za žádné škody, či prodlení dodávek a nároků z nich plynoucích způsobené vyšší mocí t. j. zejména neobvyklými povětrnostními podmínkami, neobvyklými dopravními problémy, stávkami a pod., t.j. stavy, jejichž průběh nemohl prodávající svou činností účinně ovlivnit Při překročení dodací lhůty prodávajícím je kupující oprávněn požádat prodávajícího do 2 týdnů o prohlášení, zda prodávající odstoupí od smlouvy nebo ji bude plnit v dodatečné lhůtě. Pokud se prodávající k této žádosti nevyjádří, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy Důsledky jakýchkoliv změn v dodávkách provedené na žádost kupujícího jdou k jeho tíži, zejména potom zvýšení ceny, prodloužení termínu dodávky a pod Nabídky připravené obchodně - technickými pracovníky prodávajícího jsou nezávazné. Technická prohlášení obchodnětechnických pracovníků prodávajícího se pro prodávajícího stávají platným jen po jejich písemném potvrzení. 2. Dodací podmínky 2.1. Prodávající se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu předmětu plnění a ve sjednané dodací lhůtě (době plnění). Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti kupujícího. Při nesplnění povinnosti součinnosti (opožděná žádost o dodání, odepření zboží, atd.) se dodací lhůta automaticky prodlužuje. V této době je kupující povinen dodávku zboží přijmout. Pokud toto kupující nesplní je prodávající zplnomocněn odstoupit od ještě nesplněné části smlouvy o dodávce nebo požadovat náhradu škody. Dodací lhůta se prodlužuje v případě, že bez zavinění prodávajícího nastanou okolnosti, které způsobí, že zboží nemůže být dodáno ve správné lhůtě a to o dobu, po kterou takovéto okolnosti trvají Sjednává se, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle této smlouvy jeho odevzdáním kupujícímu. Součástí odevzdání zboží kupujícímu je dodací list. Odevzdání zboží kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je sídlo prodávajícího nebo v případě odeslání zboží místo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Pokud kupující do 15. dnů od data vystavení faktury neodebere zboží z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího, je tímto dnem dodání splněno, na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bez prodlení vyrozumí kupujícího a sdělí mu skladovací náklady. Ve smlouvě může být ujednáno i plnění u kupujícího. 1 / Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky zboží kupujícímu, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak Je-li sjednáno odeslání zboží prodávajícím, je povinnost dodat zboží splněna předáním zboží prvnímu dopravci ve sjednaném místě předání, případně bez určení místa předání k přepravě pro kupujícího do místa určení dle přepravních dispozic v kupní smlouvě a to podle obvyklých zvyklostí a na účet kupujícího. Okamžikem tohoto předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Prodávající avizuje odeslání zboží. Kupující je povinen předat prodávajícímu ve své objednávce dopravní dispozice. V případě, že kupující nedá žádné odesílací dispozice, zvolí prodávající způsob dopravy sám, podle svého zvážení a s ohledem na ekonomičnost dopravy Kupující je povinný v objednávce prodávajícímu uvést dopravní dispozice (kdo zabezpečuje dopravu, přesnou dodací adresu firma, ulice, město, PSČ, kontaktní osoba, telefon). V případě, že kupující neposkytne žádané informace, zvolí prodávající způsob dopravy sám, podle svého uvážení a s ohledem na fin. náročnost dopravy V případě objednávky zboží kupujícím v hodnotě nižší než 300,- EUR v ceníkových cenách bez DPH bude prodávající oprávněný účtovat (fakturovat) a kupující povinný zaplatit manipulační poplatek za malou objednávku ve výši 9,- EUR V případě objednávky náhradních dílů kupujícím v hodnotě nižší než 200,- EUR v ceníkových cenách bez DPH bude prodávající oprávněný účtovat (fakturovat) a kupující povinný zaplatit manipulační poplatek za malou objednávku ve výši 9,- EUR V případě zaslání zboží na místo určení na území České republiky v hodnotě nižší než 1 600,- EUR v ceníkových cenách bez DPH hradí kupující přepravní náklady. Výše uvedené platí za podmínky zaslání zboží v hodnotě nižší než 1 600,- EUR v ceníkových cenách bez DPH na jedno místo a v jednom termínu, přičemž každé místo a každý termín je samostatnou dodávkou na požádání zákazníka, jestli není dohodnuto jinak Pro převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle 451 obchodního zákoníku, dále jen OBZ. Při přebírání zásilky kupující dbá následujících pokynů: Věnuje mimořádnou pozornost vnějšku balení a kompletnosti dodávky. 1. Balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. 2. kompletnost dodávky - každý nákladový kus doprovází jeho dodací list a dodací list kompletní dodávky. Pokud kupující narazí při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození, či ztrátě během přepravy, zaznamená tuto skutečnost do přepravního listu nebo sepíše reklamační protokol, eventuálně sepíše záznam o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním kupující zajistí snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod Způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice: - strany se dohodly, že povinnost označit zboží ve smyslu 413 OBZ je splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí zboží - zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného zboží a to v středoevropských povětrnostních podmínkách. Balení nad tento rámec hradí kupující zvlášť' (speciální obaly, kontejnery atd.)

9 9 GRUNDFOS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) PRO ROK prodávající prohlašuje, že plní veškeré zákonné povinnosti stanovené pro nakládání s odpady Zpětné vzetí materiálu z našich dodávek je vyloučeno. Pokud nebylo předem dohodnuto jinak Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle OBZ, včetně uplatnění nároků z vad s tím, že vady množství mohou být reklamovány do 2 dnů od obdržení zásilky a vady skryté do 6-ti měsíců od obdržení zboží. Při přebírání zásilky kupující dbá následujících pokynů: Věnuje mimořádnou pozornost vnějšku balení a kompletnosti dodávky. 1. Balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. 2. kompletnost dodávky - každý nákladový kus doprovází jeho dodací list a dodací list kompletní dodávky. Pokud kupující narazí při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození, či ztrátě během přepravy, zaznamená tuto skutečnost do přepravního listu nebo sepíše reklamační protokol, eventuálně sepíše záznam o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním kupující zajistí snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod. zastavení záruční doby. Záruční doba se přeruší a pokračuje až poté, co prodávající vady zboží odstraní. O dobu, která byla potřebná pro odstranění vad a po kterou nemohl kupující zboží používat se záruční doba prodlužuje V případě, že kupující zboží odmítne, či bud' částečně nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit kupní smlouvu, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% z ceny každého neodebraného kusu. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující nesplní některou z povinností stanovenou v Rámcových obchodních smlouvách (dále jen ROS), ostatních kupních smlouvách nebo těchto Všeobecných obchodních podmínkách Prodávající je vázán svým návrhem kupní smlouvy do uplynutí 30 dnů od jeho odeslání (odevzdání kupujícímu). Pokud v této lhůtě prodávající neobdrží písemný souhlas kupujícího s návrhem, projeveným platným potvrzením této smlouvy, smlouva nevznikne. Toto se netýká velkoobchodních partnerů, kteří mají s prodávajícím podepsány ROS a ostatní smlouvy s taxativně stanovenou dobou platnosti Prodávající si vyhrazuje právo dílčích dodávek Prodávající si vyhrazuje dodat zboží v pozměněném konstrukčním, případně dílenském provedení proti objednanému, pokud takovéto změny nemají funkční vliv na účel použití zboží Kupující nesmí provádět jakékoliv změny ani úpravy na dodaném zboží, ani je označovat jinak než je provedeno ve výrobním závodě. Nesmí je ani označovat značkami, které mohou vyvolat zdání, že se jedná o jiný výrobek než dodaný Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu. Prodávající dodá zboží v kvalitě obvyklé u firmy Grundfos Prodávající přejímá záruku za jakost prodávaného zboží v délce sjednané záruční doby. Záruční doba je stanovena v záručním listě nebo faktuře. Záruční list se vydává pro účely prodeje dle Občanského zákoníku a faktura se zárukou se vydává pro účely prodeje dle Obchodního zákoníku. Záruka zaniká vedle důvodu uvedených v OBZ zejména dále: - je-li dodané zboží skladováno, instalováno, nebo používáno v rozporu s technickými podmínkami, příp. doporučeními prodávajícího, účelem použití zboží a dále při neodborné instalaci, či manipulaci - v případě zásahů, oprav, úprav, demontáží, resp. obdobnou činností, prováděnou neodbornou osobou, jsou-li některé díly zboží vyměněny za cizí bez vědomí prodávajícího. V případě výskytu vad má kupující právo pouze na opravu, nebo výměnu dílů uznaných Autorizovaným servisním partnerem, nebo pověřeným zástupcem prodávajícího. Bezplatně mohou být vyměněny pouze díly, u nichž je vada zaviněná konstrukčními nebo výrobními závadami výrobce. Na výměnu celého zboží má kupující právo pouze v případě, že Autorizovaný servisní partner, nebo pověřený zástupce prodávajícího uzná zařízení neopravitelné. Prodávající neodpovídá za jiné škody vzniklé v souvislosti s vadami výrobku (např. ušlý zisk a pod.). O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající. Prodávající si vyhrazuje právo modifikovat část, nebo celou dodávku tak, aby vyhověl garančním podmínkám případně si vyhrazuje právo na výměnu dodaného zboží, považuje-li tento způsob za vhodnější. Výměna nebo oprava dílů prodlužuje záruční dobu. Jestliže kupující nemůže zboží pro jeho vadu užívat, dochází k 2 / 3 3. Ceny a platební podmínky 3.1. Veškeré ceny se tvoří dohodou smluvních stran v procesu formování kupní smlouvy, vycházející z platných Ceníkových cen prodávajícího Veškeré cenové nabídky prodávajícího se uvádí v EUR cenách. EUR měna je měnou řídící pro všechny nabídky a CZK měna na nabídkách má pouze informativní charakter. Veškeré přepočty měny na jinou než EUR se provádí oficiálním denním kurzem ČNB platným ke dni nabídky Veškerá fakturace je prováděna v měně EUR, pokud nebyla s prodávajícím předem dohodnuta fakturace v jiné měně. V případě fakturace v jiné měně než je EUR, je tato přepočítána oficiálním denním kurzem ČNB platným v den přijetí objednávky Ceny jsou stanoveny bez daní, poplatků, pojištění a dopravy, které budou účtovány zvláště, zpravidla v dodavatelské faktuře, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak Ceny dodaného zboží jsou splatné způsobem a v době uvedené v kupní smlouvě. Nemá-li smlouva takovéto ujednání, jsou ceny splatné na základě dodavatelské faktury prodávajícího dle data splatnosti faktury, které je na ní uvedeno, a to na účet prodávajícího, který je určen ve faktuře. Zboží se považuje za zaplacené teprve dnem, v kterém může prodávající s částkou disponovat Veškeré dodávky budou účtovány dodavatelskými fakturami, jejichž obsah určí prodávající Při nezaplacení předchozí dodávky má prodávající právo pozastavit plnění dalších dodávek, aniž by se na něj vztahovaly jakékoliv sankce a následky stanovené zákonem nebo smlouvou pro opožděné plnění dodávek. Dále je prodávající oprávněn dodat pozastavené či následující dodávky pouze proti platbě v hotovosti předem, odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené dodatečné lhůty nebo požadovat náhradu škody vzniklé prodávajícímu nesplněním závazků kupujícím Platba směnkou, šekem, nebo jiným způsobem než převodem na účet prodávajícího je možná jen po výslovném souhlasu prodávajícího. Příslušný závazek se považuje za splněný teprve okamžikem, kdy je

10 10 GRUNDFOS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) PRO ROK 2012 odpovídající částka připsána na účet prodávajícího. Náklady eskontu a jiné náklady nese kupující a jsou splatné okamžitě Uplatnění reklamace nezakládá právo kupujícího pozastavit platbu dodávek Platby, které obdrží prodávající se započítávají nejprve na nejblíže splatný dluh kupujícího a teprve poté na účel uvedený v platebních dokumentech K přijímání inkasa plateb je oprávněn pouze jednatel prodávajícího nebo osoba jím zmocněná Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty pro případ prodlení se splněním peněžitých závazků kupujícího ve výši 0,05% z dlužné částky denně za každý den prodlení do 30 dnů a ve výši 0,5 % denně z dlužné částky při prodlení nad 30 dnů. Vedle všech smluvních pokut tj. i těch sjednaných v konkrétních kupních či rámcových smlouvách lze navíc uplatnit i náhradu škody a to i v rozsahu převyšujícím smluvní pokuty, přičemž na škodu se smluvní pokuty (vzniklé, vyúčtované i zaplacené) nezapočítávají Započet plateb na splnění závazku zaplatit kupní cenu je možné, pokud ke dni splatnosti daňového dokladu existují vzájemné pohledávky a závazky prodávajícího a kupujícího. Kupující si může započítat jen své splatné pohledávky, které byly předem uznané prodávajícím, nebo právoplatným rozhodnutím soudu; jinak zápočet kupujícím není dovolený. 4. Další ujednání 4.1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do okamžiku zaplacení celé kupní ceny (výhrada vlastnictví) Kupující je oprávněn nakládat se zbožím podléhajícím výhradně vlastnictví jen pro svou potřebu. Nesmí je dále prodat, převést nebo dát do zástavy třetímu subjektu, pokud nebude přenesená tato stejná, nijak nezměněná, výhrada převodu vlastnického práva až po úplné zaplacení zboží také na jeho zákazníky (třetí osoby). Vlastnictví prodávajícího nezaniká ani při úpravě, či zpracování zboží dodaného s výhradou vlastnictví. V případě úpravy, či zpracování a spojení zboží s jiným zbožím, které nepatří prodávajícímu, náleží mu takto vzniklý podíl na nově vytvořené věci v poměru hodnoty dodaného zboží k ostatnímu zboží v době zpracování a vzájemného spojení těchto zboží. Pokud kupující získá výhradní vlastnické právo k takto vytvořené nové věci, bude pro prodávajícího bezúplatně spravovat jeho zboží(díl) až do přechodu vlastnického práva. Stanovení výše podílu přísluší prodávajícímu Podpisem každé dílčí kupní smlouvy postupuje kupující bezplatně prodávajícímu veškeré pohledávky plynoucí z případného dalšího prodeje, či převodu zboží podléhajícího výhradě vlastnictví, a to se vším příslušenstvím pohledávek. Kupující je povinen informovat své dlužníky neprodleně o postoupení pohledávek a současně neprodleně zaslat prodávajícímu veškeré doklady o těchto skutečnostech a poskytnout mu úplné informace tak, aby mohl své pohledávky řádně uplatnit a vymáhat. Současně je kupující povinen vydat prodávajícímu neprodleně veškeré zboží s výhradou vlastnictví, které se u něj nachází. Závazky kupujícího z kupní smlouvy, včetně úhrady ceny, tímto nejsou dotknuté Veškeré údaje o váze, rozměrech, technických charakteristikách, cenách, parametrech a dalších vlastnostech výrobků uvedených v katalozích, prospektech, zápisech, reklamačních článcích, cenících a pod., mají informativní charakter. Tato data jsou závazná pouze tehdy, jsou-li obsažena v kupní smlouvě Prodávající je a zůstává výhradním vlastníkem všech výkresů, modelů a veškeré dokumentace, se kterou se mohl kupující seznámit v průběhu realizace smlouvy, případně, kterou obdržel. Tyto údaje může použít pouze kupující a to výhradně v souvislosti s realizací kupních smluv. Tato dokumentace je důvěrné povahy a nesmí být publikována, kopírována ani předávána třetí straně bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího. Současně je kupující povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech se kterými se seznámí v průběhu spolupráce s prodávajícím s výjimkou těch, které prodávající ke zveřejnění určí Neplnění ujednání kupních smluv nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek zakládá právo prodávajícímu okamžitě odstoupit od smlouvy. Dnem okamžitého odstoupení se stávají splatné veškeré závazky kupujícího, zejména i závazky finanční. Účinky okamžitého odstoupení nastávají dnem jeho doručení poštou, faxem, em nebo osobním předáním kupujícímu Osoby podepisující každou dílčí kupní či jinou smlouvu svým podpisem potvrzují, že mají jednatelské oprávnění (zmocnění) k takovémuto úkonu a berou na vědomí, že ponesou veškeré následky zejména škody, ukáže-li se toto prohlášení nepravdivé. Zodpovědnost kupujícího z uzavřené kupní smlouvy tímto není dotknutá Ostatní otázky touto smlouvou neřešené se řídí OBZ Ustanovení ROS, ostatních kupních smluv, dílčích a rámcových kupních smluv mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, pokud příslušné skutečnosti upravují jinak Případné nepoužití některých ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nemá za následek, že jiná ustanovení by neměla být či nejsou použita Jako místo příslušného soudu se sjednává Olomouc. Každá ze stran však může žalovat druhou stranu v místě jejího sídla. Rozhodným právem je právo České republiky s výjimkou ustanovení o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) Ustanovení všech smluv i těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními zákonnými s výjimkou těch, které mají kogentní povahu. Olomouc, listopad / 3

11 11 Základní ceny obalových materiálů Obalový materiál dodávaný se zbožím Paleta EUR 00ID2255 3,00 Paletová ohrádka Grundfos 00ID6325 3,00

12 Elektronicky regulovaná oběhová a cirkulační čerpadla, jednofázová, s unikátní patentovanou funkcí AUTOADAPT ALPHA2 ALPHA2 Vestavná délka [mm] Standardní přípojka Napětí [V], 50 Hz Energetická třída Kusů na paletě ALPHA R 1 1x230 V A ,10 A1 ALPHA x230 V A ,30 A1 ALPHA R 1 1/4 1x230 V A ,30 A1 ALPHA x230 V A ,60 A1 ALPHA2 - s odvzdušňovací komorou ALPHA A 180 R 1 1x230 V A ,30 A1 ALPHA A 1x230 V A ,60 A1 ALPHA2 - vestavná délka 130 mm ALPHA R 1/2 1x230 V A ,10 A1 ALPHA x230 V A ,30 A1 ALPHA R 1 1x230 V A ,10 A1 ALPHA x230 V A ,30 A1 ALPHA2 - cirkulační čerpadla (provedení z korozivzdorné oceli) ALPHA2 splňuje podmínky Směrnice EuP/ErP platné od a pro energeticky úsporná oběhová čerpadla. Na cirkulační čerpadla (ALPHA N) se Směrnice EuP/ErP nevztahuje. ALPHA N 150 R 3/4 1x230 V A ,50 A1 ALPHA N 1x230 V A ,20 A1 ALPHA N 180 R 1 1x230 V A ,50 A1 ALPHA N 1x230 V A ,20 A1 Elektronicky regul. oběhová čerpadla, jednofázová, možnost komunikace, unikátní patentovaná funkce AUTOADAPT MAGNA MAGNA Vestavná délka [mm] Standardní přípojka Příruba - provedení Napětí [V], 50 Hz MAGNA splňuje podmínky Směrnice EuP/ErP platné od a pro energeticky úsporná oběhová čerpadla. Energetická třída Kusů na paletě MAGNA R1 1x230 V A ,30 A1 MAGNA x230 V A ,90 A1 MAGNA x230 V A ,80 A1 MAGNA x230 V A ,60 A1 MAGNA R 1¼ 1x230 V A ,70 A1 MAGNA x230 V A ,10 A1 MAGNA x230 V A ,80 A1 MAGNA x230 V A ,00 A1 MAGNA F 220 DN 32 PN 06/10 1x230 V A ,30 A1 MAGNA F 1x230 V A ,10 A1 MAGNA F 1x230 V A ,30 A1 MAGNA F 220 DN 40 PN 06/10 1x230 V A ,80 A1 MAGNA F 1x230 V A ,70 A1 MAGNA F 1x230 V A ,00 A1 MAGNA F 250 1x230 V A ,90 A1 MAGNA F 280 DN 50 PN 06/10 1x230 V A ,90 A1 MAGNA F 1) 240 1x230 V A ,50 A1 MAGNA F 280 1x230 V A ,40 A1 MAGNA F 340 DN 65 PN 06/10 1x230 V A ,30 A1 MAGNA F 1x230 V A ,10 A1 1) Vestavná délka u MAGNA F je jiná než u starého čerpadla UPE F. Použít vyrovnávací kus A 50-40, obj. č (PN 6) resp (PN 10). Platnost od: ALPHA2, MAGNA 12

13 Elektronicky regul. cirkulační a zdvojená oběhová čerpadla, jednofázová, možnost komunikace, unikátní patentovaná funkce AUTOADAPT MAGNA N, MAGNA D Vestavná délka [mm] Standardní přípojka Příruba - provedení Napětí [V], 50 Hz MAGNA D splňuje podmínky Směrnice EuP/ErP platné od a pro energeticky úsporná oběhová čerpadla. Na cirkulační čerpadla (MAGNA N) se Směrnice EuP/ErP nevztahuje. Energetická Kusů na třída paletě MAGNA N 180 R 1 1x230 V A ,00 A1 MAGNA N 1x230 V A ,20 A1 MAGNA N 1x230 V A ,70 A1 MAGNA N 1x230 V A ,20 A1 MAGNA N 180 R 1¼ 1x230 V A ,10 A1 MAGNA N 1x230 V A ,70 A1 MAGNA N 1x230 V A ,20 A1 MAGNA N 1x230 V A ,70 A1 MAGNA F N 220 DN 32 PN 06/10 1x230 V A ,50 A1 MAGNA F N 250 DN 40 PN 06/10 1x230 V A ,20 A1 MAGNA F N 280 DN 50 PN 06/10 1x230 V A ,40 A1 MAGNA F N 1x230 V A ,60 A1 MAGNA F N 340 DN 65 PN 06/10 1x230 V A ,00 A1 MAGNA F N 1x230 V A ,30 A1 MAGNA D - zdvojená čerpadla MAGNA D F 220 DN 32 PN 06/10 1x230 V A ,00 A1 MAGNA D F 220 DN 40 PN 06/10 1x230 V A ,20 A1 MAGNA D F 250 1x230 V A ,60 A1 MAGNA D F 280 DN 50 PN 06/10 1x230 V A ,10 A1 MAGNA D F 1x230 V A ,30 A1 MAGNA D F 340 DN 65 PN 06/10 1x230 V A ,70 A1 MAGNA D F 1x230 V A ,40 A1 Elektronicky regulovaná oběhová čerpadla Příslušenství pro řízení Příslušenství ALPHA2, MAGNA Reléový modul MC 40/60/80/100 Pro Magna 25-40(N), 25-60(N), 25-80(N), (N), 32-40(N), 32-60(N), 32-80(N), 32-80F, (F), N, 40-80F, (D)F, F 77,90 P GENI modul MB 40/60/80/100 Pro Magna 25-40(N), 25-60(N), 25-80(N), (N), 32-40(N), 32-60(N), 32-80(N), 32-80F, (F), N, 40-80F, (D)F, F 94,60 P GENI modul MB MAGNA Pro Magna (D) F(N), F(N), 50-60F(N), F(N), 65-60F(N), F(N); u zdvoj. čerp. součást dodávky ,60 P LON modul ML MAGNA Pro Magna (D) F(N), F(N), 50-60F(N), F(N), 65-60F(N),65-120F(N) ,70 P Propoj. kabel pro zdvoj. čerpadla Pro všechny MAGNY D s GENI modulem, u zdvojených čerpadel součást dodávky ,30 P CIU 100 LON Modul Modul k připojení jednotl. čerpadel MAGNA, TPE, NBE a NKE a stanic HydroMulti-E a Hydro MPC s GENIBus k síti LONWorks ,90 P CIU 150 Profibus - Modul Modul k připojení jednotl. čerpadel MAGNA, TPE, NBE a NKE a stanic HydroMulti-E a Hydro MPC s GENIBus k Profibus-DP ,90 P CIU 200 Modbus RTU - Modul Modul k připojení jednotl. čerpadel MAGNA, TPE, NBE a NKE a stanic HydroMulti-E a Hydro MPC s GENIBus k síti Modbus-RTU ,90 P CIU 300 BACnet MS/TP Modul k připojení jednotl. čerpadel MAGNA, TPE, NBE a NKE a stanic HydroMulti-E a Hydro MPC s GENIBus k síti BACnet MS/TP ,40 P TS 3/T Spínací hodiny s denním kotoučem ,10 P TS 3/W Spínací hodiny s týdenním kotoučem ,10 P ET 2 Termostat s příložným snímačem 00ID ,70 P ET 2 Termostat s příložným snímačem a ponorným pouzdrem 00ID ,80 P DTS 2 Diferenční termostat s příložným snímačem ,90 P DTS 2 Diferenční termostat s příložným snímačem a ponorným pouzdrem ,00 P Diferenční teplotní snímač k měření diferenční teploty mezi dvěma procesními body (např. na přívodním a vratném potrubí) s 4-20 ma dvouvodičovým ETSD systémem. Měřicí čidla T1 a T2 měří teplotu současně v každém procesním místě. T1 zahrnuje vedle záznamu naměřených hodnot elektroniku, která 0 až 20 K ,70 P vyhodnotí diferenci mezi oběma teplotami (T1 T2) a přes proudový zesilovač vydá proporcionální 4-20 ma signál. 0 až 50 K ,50 P ALPHA konektor přímý ,20 P ALPHA konektor rohový, 4 m kabel ,10 P Ovladač Grundfos R 100 Pro MAGNA, UPE, TPE, NBE, NKE, CRE, CME, MTRE, SPKE, CUE, Hydromono CR(N)E, Hydromulti-E, Hydro MPC-E a SQE s CU 300, kalová čerpadla s AUTOADAPT; včetně USB ,00 P K přepnutí GENIbus na LON-bus s LON protokolem. Pro všechna UPE, TPE, LPE, LME, CLME, Přípojka G10-LON CRE, CHIE, SPKE s rozhraním GENIbus a MAGNA xx-40/25-60/32-60/xx-80/xx-100 s GENI ,10 P modulem MB 40/60/80/100 Platnost od: ALPHA2, MAGNA 13

14 Elektronicky regulovaná oběhová čerpadla Tepelně-izolační kryty pro vytápění (sada) Tepelně-izolační kryty pro vytápění (sada) Tepelně-izolační kryty pro vytápění (sada) Tepelně-izolační kryty pro vytápění (sada) Tepelně-izolační kryty pro vytápění (sada) Příslušenství ALPHA2, MAGNA ALPHA2 (L) ,30 P ALPHA ,30 P ALPHA2 (L) (N) ,30 P ALPHA2 (L) (N) ,30 P ALPHA A ,80 P ALPHA A ,80 P ALPHA2 (L) ,30 P ALPHA2 (L) ,30 P Tepelně-izolační kryty pro vytápění jsou standardní součástí dodávky jednoduchých čerpadel MAGNA (pro zdvojená čerpadla nejsou k dispozici). Tepelně-izolační kryty pro klimatizaci (sada) MAGNA (N) ,70 P Tepelně-izolační kryty pro klimatizaci (sada) MAGNA (N) MAGNA (N) MAGNA (N) MAGNA (N) ,70 P Tepelně-izolační kryty pro klimatizaci (sada) MAGNA (N) MAGNA (N) MAGNA (N) Tepelně-izolační kryty pro klimatizaci (sada) Tepelně-izolační kryty pro klimatizaci (sada) Tepelně-izolační kryty pro klimatizaci (sada) Tepelně-izolační kryty pro klimatizaci (sada) MAGNA F ,70 P MAGNA F MAGNA F (N) ,80 P MAGNA F ,70 P MAGNA F MAGNA F MAGNA F (N) ,80 P MAGNA F (N) ,80 P MAGNA F ,70 P MAGNA F (N) ,80 P MAGNA F (N) ,00 P MAGNA F (N) ,00 P Elektronicky regulovaná oběhová čerpadla, jednofázová, bez funkce AUTOADAPT ALPHA2 L ALPHA2 L Vestavná délka [mm] Standardní přípojka Napětí [V], 50 Hz Energetická třída Kusů na paletě ALPHA2 L R 1 1x230 V A ,10 A1 ALPHA2 L x230 V A ,30 A1 ALPHA2 L R 1 1/4 1x230 V A ,30 A1 ALPHA2 L x230 V A ,60 A1 ALPHA2 L - vestavná délka 130 mm ALPHA2 L R 1/2 1x230 V A ,10 A1 ALPHA2 L R 1 1x230 V A ,10 A1 ALPHA2 L x230 V A ,30 A1 ALPHA2 L - cirkulační čerpadlo (provedení z korozivzdorné oceli) ALPHA2 L splňuje podmínky Směrnice EuP/ErP platné od a pro energeticky úsporná oběhová čerpadla ALPHA2 L N 150 R 3/4 1x230V A ,50 A1 Platnost od: ALPHA2, MAGNA 14

15 Oběhová a cirkulační čerpadla s pevnými otáčkami UPS série 100 Vestavná délka [mm] Standardní přípojka Příruba - provedení UPS série 100, jednofázová 1 x 230 V, 50 Hz Napětí [V], 50 Hz Energetická třída Kusů na paletě UPS R 1 1x230 V F ,70 A UPS x230 V C ,60 A UPS x230 V D ,40 A UPS x230 V B ,10 Z UPS x230 V B ,70 A UPS x230 V B ,30 A UPS x230 V D ,60 A UPS x230 V C ,80 A UPS x230 V C ,50 A UPS x230 V F ,60 A UPS R 1¼ 1x230 V F ,00 A UPS x230 V C ,10 A UPS x230 V D ,60 A UPS x230 V B ,10 A UPS x230 V B ,80 A UPS x230 V C ,20 A UPS x230 V C ,10 A UPS x230 V D ,00 A UPS x230 V C ,80 A UPS F 220 DN 32 PN 06/10 1x230 V C ,30 A UPS R 1¼ - 1x230 V C ,90 A UPS F 220 DN 32 PN 06/10 1x230 V C ,40 A UPS F 250 DN 40 PN 06/10 1x230 V C ,10 A UPS F 1x230 V C ,50 A UPS F 1x230 V C ,80 A UPS série s odvzdušňovací komorou UPS A 180 R 1 1x230 V F ,60 A UPS A 1x230 V D ,10 A UPS A 1x230 V C ,70 A UPS A 1x230 V C ,10 A UPS série cirkulační čerpadla (provedení z korozivzdorné oceli) UPS N 180 R 1 1x230 V B ,40 A UPS N 1x230 V C ,60 A UPS N 1x230 V C ,70 A UPS N 180 R 1¼ 1x230 V C ,00 A UPS N 1x230 V C ,80 A UPS N 1x230 V C ,40 A UPS FN 250 DN 40 1x230 V C ,50 A UPS FN 1x230 V C ,10 A Platnost od: UPS série

16 Oběhová a cirkulační čerpadla s pevnými otáčkami UPS série 100 UPS série vestavná délka 130 mm Vestavná délka [mm] Standardní přípojka Příruba - provedení Napětí [V], 50 Hz Energetická třída Kusů na paletě UPS R 1/2 1x230 V B ,30 A UPS x230 V C ,80 A UPS R ¾ 1x230 V B ,60 A UPS x230 V C ,80 A UPS R 1 1x230 V B ,10 Z UPS x230 V B ,70 A UPS x230 V C ,30 A UPS x230 V D ,60 A UPS série provedení pro studenou vodu UPS K 180 R 1 1x230 V ,10 A UP KU 1x230 V ,90 A UPS K 180 R 1 1x230 V ,70 A UP KU 1x230 V ,30 A UPS K 180 R 1 1x230 V ,30 A UP KU 1x230 V ,10 A Provedení N nebo B na studenou vodu na dotaz. UPSD série zdvojená čerpadla UPSD R 1 1/4 1x230 V C ,00 A UPSD x230 V C ,10 A UPSD F 220 DN 32 PN 06/10 1x230 V C ,50 A UPSD F 1x230 V C ,60 A UPSD F 1x230 V C ,70 A UPSD F 250 DN 40 PN 06/10 1x230 V C ,10 A UPSD F 1x230 V C ,40 A UPSD F 1x230 V C ,90 A UPS série třífázová čerpadla 3 x 400 V, 50 Hz UPS R1 3x400 V F ,00 A UPS x400 V D ,20 A UPS x400 V D ,90 A UPS x400 V D ,70 A UPS R 1¼ 3x400 V F ,60 A UPS x400 V D ,30 A UPS x400 V D ,10 A UPS x400 V D ,90 A Platnost od: UPS série

17 Oběhová čerpadla pro solární soustavy SOLAR SOLAR - jednofázová čerpadla 1 x 230 V, 50 Hz Vestavná délka [mm] Standardní přípojka Napětí [V], 50 Hz Kusů na paletě SOLAR R 1/2 1x230 V ,10 A SOLAR x230 V ,60 A SOLAR x230 V ,60 A SOLAR x230 V ,20 A SOLAR R 1 1x230 V ,10 A SOLAR x230 V ,10 A SOLAR x230 V ,10 A SOLAR x230 V ,60 A SOLAR x230 V ,60 A SOLAR x230 V ,60 A SOLAR x230 V ,60 A Náhradní energeticky úsporné hlavy oběhových čerpadel Kusů na paletě Velikost xx-50 Svorkovnice vpravo ,60 A Velikost xx-50 Svorkovnice vlevo ,60 A Velikost xx-60 Svorkovnice vpravo ,70 A Velikost xx-60 Svorkovnice vlevo ,70 A Čerpadla na stejnosměrný proud 24 V Vestavná délka [mm] Standardní přípojka UP V / DC 130 R ,70 A UP V / DC ,70 A Příslušenství Série 100 TS 3/T Spínací hodiny s denním kotoučem ,10 P TS 3/W Spínací hodiny s týdenním kotoučem ,10 P ET 2 Termostat s příložným snímačem 00ID ,70 P ET 2 Termostat s příložným snímačem a ponorným pouzdrem 00ID ,80 P DTS 2 Diferenční termostat s příložným snímačem ,90 P DTS 2 Diferenční termostat s příložným snímačem a ponorným pouzdrem ,00 P Platnost od: UPS série

18 Příslušenství Série 100 Tepelně-izolační kryty pro vytápění (sada) UPS ,30 P Tepelně-izolační kryty (sada) UPS ,30 P UPS ,30 P UPS ,30 P UPS (N) ,30 P Tepelně-izolační kryty (sada) UPS ,30 P UPS (N) ,30 P UPS ,30 P UPS A ,80 P UPS A ,80 P Tepelně-izolační kryty (sada) UPS A ,80 P UPS A ,80 P UP ,80 P UP ,80 P Tepelně-izolační kryty (sada) UPS ,80 P UPS (N) ,80 P UPS ,80 P UPS ,30 P UPS ,30 P UPS ,30 P Tepelně-izolační kryty (sada) UPS ,30 P UPS ,30 P UPS ,30 P UP ,80 P UP ,80 P Tepelně-izolační kryty (sada) UPS ,80 P UPS ,80 P UPS (F) (N) ,80 P UPS (N) ,80 P Tepelně-izolační kryty (sada) UPS F ,80 P UP F (N) ,80 P Tepelně-izolační kryty (sada) UPS F (N) ,80 P UPS F ,80 P Tepelně-izolační kryty (sada) UPS F ,80 P Rozměry Další informace Nátrubek 1" litina CZC ,80 P Matice 1" mosaz CZC ,00 P Platnost od: UPS série

19 Cirkulační čerpadla, jednofázová COMFORT Vestavná délka [mm] Standardní přípojka COMFORT - těleso z vnitřním závitem Rp 1/2 Napětí [V], 50 Hz Kusů na paletě UP B 80 R 1/2 bez příslušenství 1x230 V ,10 A UP BU s časovým spínačem 1x230 V ,60 A UP BT s termostatem 1x230 V ,60 A UP BUT s časovým spínačem a termostatem 1x230 V ,10 A COMFORT - těleso se šroubením G 1 1/4, uzavírací a zpětný ventil UP BX 110 R 3/4 bez příslušenství 1x230 V ,00 A UP BXU s časovým spínačem 1x230 V ,50 A UP BXT s termostatem 1x230 V ,50 A UP BXUT s časovým spínačem a termostatem 1x230 V ,90 A Cirkulační čerpadla s úsporným PM motorem a inteligentní funkcí AUTOADAPT, jednofázová COMFORT PM Vestavná délka [mm] Standardní přípojka Napětí [V], 50 Hz Kusů na paletě UP B PM 80 R 1/2 bez příslušenství 1x230 V ,00 A UP BX PM 110 R 3/4 uzavírací a zpět. ventil, bez příslušenství 1x230 V ,00 A UP BA PM *) 80 R 1/2 funkce AUTOADAPT 1x230 V ,00 A UP BXA PM *) 110 R 3/4 uzavírací a zpět. ventil, funkce AUTOADAPT 1x230 V ,00 A *) pětiletá záruční doba Cirkulační čerpadla, jednofázová a třífázová UP/UPS N a B Vestavná délka [mm] Standardní přípojka Napětí [V], 50 Hz Energetická Kusů na třída paletě UP/UPS série 100, provedení z korozivzdorné oceli (N) a bronzi (B), jednofázová 1 x 230 V, 50 Hz UP N 150 R ¾ 1x230 V ,10 A UP N 1x230 V ,30 A UP N 1x230 V ,40 A UP N 1x230 V ,00 A UPS N 180 R 1 1x230 V B ,40 A UPS N 1x230 V C ,60 A UPS N 1x230 V D ,70 A UPS N 180 R 1¼ 1x230 V C ,00 A UPS N 1x230 V C ,80 A UPS N 1x230 V C ,40 A UPS FN 250 DN 40 1x230 V C ,50 A UPS FN 1x230 V C ,10 A Provedení na studenou vodu na dotaz. UP série 100, provedení z korozivzdorné oceli (N), třífázová 3 x 400 V, 50 Hz UP N 150 R ¾ 3x400 V ,40 A UP N 3x400 V ,90 A UPS N 180 R 1 3x400 V C ,50 A Platnost od: UPS série 100 cirkulační 19

20 Příslušenství Série 100 Příslušenství pro čerpadlo COMFORT Vestavná délka [mm] Standardní přípojka Další informace Spínací hodiny A UP xx-14 B, BX ,70 P Spínací hodiny B UP xx-14 BT, BXT ,30 P Odvzdušňovací příruba všechny Comforty ,10 P Vyrovnávací kus A24G 150 mm G 1¼ vnější závit x G 1¼ x 40 mm UP BX.. mosaz ,70 P Vyrovnávací kusy A25G (sada)150 mm 2 x R ½ vnější závit x G 1¼ x 35 mm UP B.. mosaz ,10 P Vyrovnávací kusy A26W (sada140 mm 2 x R ½ vnější závit x G 1 x 30 mm UP B.. mosaz ,70 P vyrovnávací kusy A27S (sada) 130 mm 2 x R ½ vnější závit x G 1½ x 25 mm UP B.. mosaz ,90 P Příslušenství pro řízení Rozsah TS 2 N/T Spínací hodiny s denním kotoučem - nástrčné na UP N, 15 N, 30 N ,50 P TS 2 N/W Spínací hodiny s týdenním kotoučem - nástrčné na UP N, 15 N, 30 N ,50 P TS 3/T Spínací hodiny s denním kotoučem - montáž na stěnu ,10 P TS 3/W Spínací hodiny s týdenním kotoučem - montáž na stěnu ,10 P ET 2 Termostat s příložným snímačem 20 C až +80 C 00ID ,70 P ET 2 Termostat s příložným snímačem a ponorným pouzdrem 20 C až +80 C 00ID ,80 P DTS 2 Diferenční termostat s příložným snímačem 20 C až +80 C ,90 P DTS 2 Diferenční termostat s příložným snímačem a ponorným pouzdrem 20 C až +80 C ,00 P Tepelně-izolační kryty (sada) Tepelně-izolační kryty (sada) Tepelně-izolační kryty (sada) Tepelně-izolační kryty (sada) UPS N ,30 P UPS N ,30 P UPS N ,80 P UPS N ,80 P UPS N ,80 P UPS F N ,80 P UPS F N ,80 P Platnost od: UPS série 100 cirkulační 20

Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos pro kontaktní údaje klikněte zde.

Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos pro kontaktní údaje klikněte zde. Ceník Grundfos 2012 Část Chlazení - Větrání Instrukce k používání ceníku 2012: 1. Elektronický ceník Grundfos 2012 ve formátu PDF se skládá ze 4 dílčích ceníků : - chlazení - větrání Průmysl Dávkování

Více

GRUNDFOS CENÍK 2013. Vytápìní - Chlazení - Vìtrání. Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

GRUNDFOS CENÍK 2013. Vytápìní - Chlazení - Vìtrání. Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2013 Vytápìní - Chlazení - Vìtrání Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v a bez DPH Ceník Grundfos 2013 Část Chlazení - Větrání Instrukce k používání ceníku 2013: 1. Elektronický ceník

Více

GRUNDFOS CENÍK 2014. Vytápění - Chlazení - Větrání. Platný od 1. 1. 2014. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

GRUNDFOS CENÍK 2014. Vytápění - Chlazení - Větrání. Platný od 1. 1. 2014. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2014 Vytápění - Chlazení - Větrání Platný od 1. 1. 2014 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH Ceník Grundfos 2014 Část Vytápění Chlazení Větrání Instrukce k používání ceníku 2014: 1. Elektronický

Více

Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos pro kontaktní údaje klikněte zde.

Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos pro kontaktní údaje klikněte zde. Ceník Grundfos 2012 Část Průmysl Instrukce k používání ceníku 2012: 1. Elektronický ceník Grundfos 2012 ve formátu PDF se skládá ze 4 dílčích ceníků : Vytápění - chlazení - větrání Průmysl Dávkování Vodní

Více

GRUNDFOS CENÍK 2015. Vytápění - Chlazení - Větrání. Platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

GRUNDFOS CENÍK 2015. Vytápění - Chlazení - Větrání. Platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2015 - Chlazení - Větrání Platný od 1. 3. 2015 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH Ceník Grundfos 2015 Část Chlazení Větrání Instrukce k používání ceníku 2015: 1. Elektronický ceník Grundfos

Více

GRUNDFOS CENÍK 2013. Vytápìní - Chlazení - Vìtrání. Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

GRUNDFOS CENÍK 2013. Vytápìní - Chlazení - Vìtrání. Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2013 Vytápìní - Chlazení - Vìtrání Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v a bez DPH Ceník Grundfos 2013 Část Chlazení - Větrání Instrukce k používání ceníku 2013: 1. Elektronický ceník

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

GRUNDFOS CENÍK 2015. Vytápění - Chlazení - Větrání Vodní hospodářství Průmysl Dávkování. Platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

GRUNDFOS CENÍK 2015. Vytápění - Chlazení - Větrání Vodní hospodářství Průmysl Dávkování. Platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2015 Vytápění - Chlazení - Větrání Vodní hospodářství Průmysl Dávkování Platný od 1. 3. 2015 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH Ceník Grundfos 2015 Souhrnný ceník Instrukce k používání ceníku

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) upravují právní vztah mezi společností Step TRUTNOV a.s., se sídlem Na Příkopě

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

GRUNDFOS CENÍK 2015. Průmysl. Platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

GRUNDFOS CENÍK 2015. Průmysl. Platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2015 Průmysl Platný od 1. 3. 2015 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH Ceník Grundfos 2015 Část Průmysl Instrukce k používání ceníku 2015: 1. Elektronický ceník Grundfos 2015 ve formátu PDF

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti PROPEC spol. s r.o., se sídlem Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82, IČ: 489 51 609, společnost

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu Sítový filtr HECTRON Neptune 05/2014 (01/2014) Popis Automatický

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky I.Preambule Ing. Radek Vondrák, IČ: 40378454, sídlo Výstavní 8, 612 00 Brno 12 vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů ZEKATEL, spol. s r.o., ZEKATEL, spol. s r.o. IČO: DIČ: Prodejce je plátce DPH

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů ZEKATEL, spol. s r.o., ZEKATEL, spol. s r.o. IČO: DIČ: Prodejce je plátce DPH OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 1.Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami výhradně pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodu provozovaného na

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, vydané v souladu s ustanovením 273

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky dle obchodního zákoníku

Všeobecné obchodní podmínky dle obchodního zákoníku Všeobecné obchodní podmínky dle obchodního zákoníku 1. Úvodní ustanovení 1.1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi odběratelem a ROMAX CZ, s.r.o., se sídlem Topolná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK (Magdalena Čandrlová, IČO01582071, zapsána do živnostenského rejstříku dne 8. 4. 2013 ve Slavkově u Brna). Podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej. a dodávky zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej. a dodávky zboží Keramet, spol. s r.o., IČO 49683560 Všeobecné obchodní podmínky pro prodej a dodávky zboží I. Úvodní ustanovení 1. Koupě a prodej zboží se řídí ujednanou kupní smlouvou, ( dále jen KS ). Součástí KS jsou

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Závazkové vztahy mezi společností Petr Češka, IČ : 63725134, sídlem : Lovecká 37, Jablonec nad Nisou, 46601 ( dále jen PČ ) a kupujícím se řídí těmito všeobecnými obchodními

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

KUPNí SMLOUVA. Číslo: 201<>/ 002Cj/ Ao/ÓO

KUPNí SMLOUVA. Číslo: 201<>/ 002Cj/ Ao/ÓO - - KUPNí SMLOUVA Číslo: 201/ 002Cj/ Ao/ÓO Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov Zastoupená: Ing. Jiřím Dufkem, ředitelem společnosti IČ:28495306 DIČ: CZ28495306

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos pro kontaktní údaje klikněte zde.

Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos pro kontaktní údaje klikněte zde. Ceník Grundfos 2012 Část Dávkování Instrukce k používání ceníku 2012: 1. Elektronický ceník Grundfos 2012 ve formátu PDF se skládá ze 4 dílčích ceníků : Vytápění - chlazení - větrání Průmysl Dávkování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. 1. Preambule: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou platné a závazné pro každou nabídku předloženou společností ASAHI Ložiska CZ

Více

GRUNDFOS CENÍK 2014. Vodní hospodářství. Platný od 1. 1. 2014. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

GRUNDFOS CENÍK 2014. Vodní hospodářství. Platný od 1. 1. 2014. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2014 Vodní hospodářství Platný od 1. 1. 2014 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH Ceník Grundfos 2014 Část Vodní hospodářství Instrukce k používání ceníku 2014: 1. Elektronický ceník Grundfos

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o., IČO : 282 62 239 (dále jen podmínky)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 zastoupena: Ing. Jiřím Macháčkem, kvestorem IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446 Bankovní spojení:

Více