NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách"

Transkript

1 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

2 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale jarní...9 kukuřice slunečnice hořčice bílá vojtěška setá jetel hrách setý výživa Vážení zákazníci, chtěl bych Vám velmi poděkovat za spolupráci v roce minulém, který nebyl pro zemědělce a ani osiváře vůbec jednoduchý, protože hlavně počasí si dělalo co chtělo a způsobilo nemalé starosti. Na začátku nového roku 2015 Vás čeká spousta rozhodnutí. Budete se rozhodovat, jaké vybrat odrůdy a hybridy, které by pomohly naplnit Vaše plány po stránce kvantity i kvality rostlinné produkce. Katalog osiv společnosti OSEVA, a. s. a celé skupiny AGROFERT, který se Vám dostává do rukou, přináší širokou nabídku plodin a odrůd. Katalog obsahuje ucelenou a kvalitní nabídku hybridů kukuřice, odrůd jarních ječmenů, pšenice, ovsa, tritikale, slunečnice, hořčice, hrachu, pelušky, jetele a vojtěšky. Speciální část katalogu je věnována hybridům kukuřice, kde máme vytvořeno vlastí portfolio hybridů určených pro pěstování na zrno pod označením FERTCORN. Jsou zde prozkoušené hybridy NK OCTET, ES FLATO, OXXYGEN, které se vyznačují vysokým stabilním výnosem, nízkou sklizňovou vlhkostí a velmi dobrou ekonomikou pěstování. Dále jsou v kukuřičné části další silážní a zrnové hybridy zahraničních firem a nabídka hybridů kukuřice je každoročně velmi bohatá. Jsem přesvědčen o tom, že si z široké nabídky jařin vyberete ty správné odrůdy a oceníte u našich osiv vysokou kvalitu, špičkové ošetření mořidly, poradenství a včasnost a jistotu dodávky na určený sklad. Všem zemědělcům přeji šťastnou ruku při výběru té nejvhodnější odrůdy, následně vysokou úrodu a velmi dobré zpeněžení. Závěrem Vám chci co nejsrdečněji popřát do nového roku 2015 pevné zdraví, štěstí a mnoho dobrých rozhodnutí ať již pracovních a nebo osobních. Ing. Ladislav Kulas ředitel společnosti OSEVA, a. s.

3 obilniny ječmen jarní Aktiv udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., registrace v ČR: 2008, středně raná odrůda, rostliny střední až vyšší, plastická, vysoce výnosná ve všech oblastech, středně odnožující, středně odolná proti poléhání a lámání stébla, odolná proti padlí travnímu (gen Mlo), středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti, hnědým skvrnitostem, středně až méně odolná proti rzi ječné, termín setí co nejdříve, výsevek 3,5 4, 5 dle oblasti, po obilnině nebo při pozdním setí doporučeno zvýšit o 0,5 MKS/ha, sladovnická kvalita, vhodná i pro krmné účely, podíl předního zrna vysoký, zrno středně velké. Azit udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR registrace v ČR: 2008, polopozdní odrůda středního vzrůstu, vysoce výnosná, vhodná do všech výrobních oblastí, velmi dobře odnožuje, odolnost proti poléhání střední, středně odol ná proti rhynchosporiové skvrnitosti a komplexu hnědých skvrnitostí, středně až méně odolná proti padlí travnímu, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, podíl předního zrna vysoký, zrno velké, HTZ 51 g. Blaník udržovatel: Limagrain Nederland B. V., Nizozemsko, registrace v ČR: 2007, po lopozdní odrůda, rostliny středního vzrůstu, vhodná k pěs to vání ve všech výrobních oblastech, vysoce výnosná zejména v kukuřičné, bramborářské a pícninářské oblasti, odolná proti lámání stébla a porůstání zrna, méně odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu (gen Mlo), středně odol ná proti rzi ječné, méně odolná proti hnědým skvrnitostem a rhynchosporiové skvrnitosti, velmi dobrá odnoživost, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, termín setí co nejdříve, lze i po obilnině, je však nutno zvýšit výsevek o 0,5 MKS/ha, sladovnická kvalita splňuje kritéria pro ČESKÉ PIVO, podíl předního zrna vysoký až velmi vysoký, zrno středně velké, HTZ 49 g. Bojos udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR, registrace v ČR: 2005, po lopozdní odrůda středního vzrůstu, v kukuřičné oblasti poskytuje vysoký až velmi vysoký výnos předního zrna, v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti vysoký, dobrá odnoživost, střední odolnost proti poléhání, odolná proti padlí travnímu (gen Mlo), méně až středně odol ná proti rzi ječné a skvrni tostem, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, sladovnická kvalita splňuje kritéria pro ČESKÉ PIVO, podíl předního zrna středně vysoký, zrno středně velké, HTZ 49 g. způsob využití sladovnická odrůda nesladovnická odrůda

4 4 obilniny ječmen jarní ječmen jarní Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ ) Kategorie doporučení odrůdy doporučené předběžně doporučené r České pivo sladovnické neslad. České pivo slad. České pivo Jednotka Varianta pěstování Průměr standardních odrůd v t/ha Blaník Bojos Kangoo Sebastian Sunshine Xanadu Azit Wiebke Laudis 550* Petrus* Vendela* Zhana* Arthur* Malz Výnos zrna v oblasti: % Oblast kukuřičná N 7, O 7, Oblast řepařská N 7, O 7, Oblast obilnářská N 6, O 7, Oblast bramborářská N 6, O 7, Výnos předního zrna (nad 2,5 mm): % Oblast kukuřičná N 6, O 7, Oblast řepařská N 6, O 7, Oblast obilnářská N 5, O 7, Oblast bramborářská N 6, O 7, Agronomická data: Metání rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech Počet produktivních stébel na m 2 ks/m Délka rostlin cm Odolnost proti poléhání 9 1 5,0 5,2 5,1 6,0 5,5 4,3 5,3 6,2 5,6 5,2 4,9 4,1 5,1 4,8 Odolnost proti chorobám 9 1 Padlí travní 8,9 8,9 3,9 5,5 6,8 8,7 5,2 8,7 8,9 9,0 6,7 9,0 6,1 5,4 Rez ječná 6,4 6,3 6,3 6,3 6,9 5,3 7,3 6,0 5,9 6,6 7,2 4,3 6,6 6,1 Hnědá skvrnitost 4,3 5,8 5,4 5,8 5,5 4,8 6,1 5,4 5,7 5,3 4,5 6,3 5,1 5,5 Rhynchosporiová skvrnitost 5,7 4,5 5,0 5,5 5,5 5,7 5,7 4,9 5,4 4,6 4,2 4,3 5,2 5,6 Fuzária v klase 6,8 7,4 7,5 7,1 6,7 7,3 7,1 7,1 7,3 7,2 7,0 7,6 7,2 7,4 Nespecifi cké skvrnitosti 6,7 6,7 5,2 5,7 6,5 6,3 6,2 6,8 5,7 5,7 6,0 6,8 5,3 5,8 Kvalita zrna: Hmotnost tisíce zrn g Podíl předního zrna % Technologická hodnota zrna: Obsah dusíkatých látek v sušině % 11,0 11,2 10,8 10,4 11,0 11, ,0 11,1 10,5 10,8 10,7 11,0 Technologická hodnota sladu: Extrakt v sušině % 82,1 82,5 82,3 83,1 82,8 83, ,5 81,8 80,8 82,8 82,0 83,1 Relativní extrakt při 45 C % 36,0 37,1 40,0 39,2 44,2 45,8 37,9 37,4 34,5 43,1 37,4 37,8 Kolbachovo číslo % 40,3 42,0 42,7 43,6 48,1 45, ,8 40,8 41,6 41,7 43,1 41,5 Diastatická mohutnost j WK Dosažitelný stupeň prokvašení % 81,1 78,7 82,7 81,8 82,9 80, ,0 81,8 81,7 81,4 81,1 80,7 Friabilita % Obsah β-glukanů ve sladině mg/l Zákal sladiny (90 ) 3,34 1,06 1,20 2,02 1,20 0, ,51 1,28 1,78 1,01 1,73 0,80 Zákal sladiny (15 ) 2,88 1,09 1,17 1,87 1,33 0, ,51 1,40 1,51 1,03 1,71 1,14 Sladovnická jakost 9 1 3,8 5,1 6,7 6,9 8,4 7, ,4 4,2 3,3 6,1 4,9 5,8 Rok registrace (*) menší počet dat nová odrůda Výnosy zrna a předního zrna v kukuřičné oblasti jsou pouze z let a Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Bojos, Sebastian, Kangoo a Azit) v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory; O = ošetřeno fungicidy Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení chorobou, nejjakostnější, 1 = zcela poléhavá, zcela napadána chorobou, bez sladovnické jakosti. Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Sladařský ústav Brno. České pivo (ČP) Odrůdy doporučené VÚPS pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením České pivo (-) u nesladovnických odrůd se jakost dále nesleduje. Zdroj: ÚKZÚZ, 2014

5 5 Gladys udržovatel: Limagrain Nederland B.V., Nizozemsko, registrace v ČR: 2010, polopozdní odrůda středního vzrůstu, dosahuje velmi vysokých výnosů ve všech oblastech v neošetřené i ošetřené variantě, odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu (gen Mlo), odolná proti rzi ječné, středně odolná proti hnědým skvrnitostem a rhynchosporiové skvrnitosti, sladovnická kvalita, vysoký výnos a pěstování s nízkými vstupy umožňuje ekonomicky výhodné pěstování pro krmné účely, podíl předního zrna vysoký, vysoká HTZ. Grace udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, SRN, registrace v ČR: 2010, nesladovnická středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, v neošetřené i ošetřené variantě dosahuje vysokých výnosů v KVO a velmi vysokých výnosů ve všech ostatních oblastech, středně odolná proti poléhání, středně odolná až odolná proti lámání stébla, dobrý zdravotní stav, středně odolná proti padlí travnímu na listu, rzi ječné, hnědým skvrnitostem a rhynchosporiové skvrnitosti, odrůda vhodná pro všechny oblasti pěstování, včetně vyšších poloh, doporučen nižší výsevek v rámci rozpětí pro danou oblast, nadprůměrný podíl předního zrna, zrno velké, HTZ 49 g. Olympic udržovatel: SERASEM, Francie, registrace v ČR: 2013, polopozdní odrůda nižšího až středního vzrůstu, vhodná k pěs to vání ve všech výrobních oblastech, velmi vysoých výnosů dosahuje zejména v řepařské a obilnářské oblasti, odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla, odolná proti padlí travnímu na listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné a komplexu hnědých skvrnitostí, podíl předního zrna vysoký, zrno středně velké. Kangoo udržovatel: Limagrain Nederland B. V., Nizozemsko, registrace v ČR: 2008, polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, výnosná ve všech oblastech, středně odnožující, středně odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla, odolná proti padlí travnímu (gen Ml 1-B-53), středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti, hnědým skvrnitostem a rzi ječné, termín setí co nejdříve, výsevek 3,5 4, 5 dle oblasti, po obilnině nebo při pozdním setí doporučeno zvýšit o 0,5 MKS/ha, výběrová sladovnická kvalita, podíl předního zrna středně vysoký, zrno střední, HTZ 49 g. Laudis 550 udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR, registrace v ČR: 2013 právně chráněná odrůda polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu, velmi dobře odnožující, středně odolná proti poléhání a lámání stébla, stabilně vysoký výnos zrna v neošetřené variantě ve všech výrobních oblastech, odolná proti padlí travnímu na listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné a komplexu hnědých skvrnitostí, sladovnická kvalita splňuje kritéria pro ČESKÉ PIVO, doporučeno setí brzy na jaře, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, hloubka setí 2 4cm, ošetření morforegulátory stačí v nižší dávce, zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký. Malz udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR, registrace v ČR: 2002, polopozdní odrůda středního vzrůstu, vhodná do všech oblastí pěstování sladovnického ječmene, nadprůměrný výnos zrna ve všech oblastech, zdravotní stav dobrý, vykazuje střední odolnost vůči chorobám, dobrá odolnost vůči poléhání, velmi dobrá odolnost vůči lámání stébla, výsevek 3,5 4 MKS/ha, výběrová sladovnická jakost, podíl předního zrna vysoký, sladovnická kvalita splňuje kritéria pro ČESKÉ PIVO, zrno malé, HTZ 47 g.

6 6 obilniny ječmen jarní pšenice jarní Marthe udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, SRN, registrace v ČR: 2008 právně chráněná odrůda středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, vysoký výnos zrna, výběrová sladovnická jakost, rostliny středně odolné proti poléhání a lámání stébla, odolná proti padlí travnímu na listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné, méně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí, dobře zvládá přísušky a lehčí půdy, doporučený výsevek 2,8 3,9 MKS podle termínu a výrobní oblasti, tolerantní k opožděným výsevkům, výnos předního zrna velmi vysoký, zrno středně velké. Sebastian udržovatel: Sejet Planteforædling, Dánsko, registrace v ČR: 2005, polopozdní odrůda nižšího vzrůstu, vysoce výnosná ve všech oblastech, odolná proti poléhání a lámání stébla, velmi dobře odnožující, středně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí, rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, méně odolná vůči padlí travnímu, výsevek 3 4 MKS/ha, výběrová sladovnická jakost, vynikající extrakt, výnosový potenciál převyšuje většinu krmných odrůd, zrno má optimální obsah bílkovin, podíl předního zrna střední až vysoký, zrno malé, HTZ 47 g. Vendela udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, SRN, registrace v ČR: 2012, sladovnická středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, velmi vysokých výnosů dosahuje ve všech oblastech pěstování ječmene, tolerantní k různým půdně-klimatickým podmínkám, odolná k přísuškům, odolná proti poléhání a lámání stébla, odolná proti rzi ječné, středně odolná proti padlí travnímu na listu a rhynchosporiové skvrnitosti, méně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí, možno vysévat po obilnině, sladovnická kvalita splňuje kritéria pro ČESKÉ PIVO, zrno středně velké, podíl předního zrna střední až vysoký. Wiebke udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, SRN, registrace v ČR: 2012, nesladovnická raná odrůda, nejvyšších výnosů dosahuje v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné, řepařské a obilnářské výrobní oblasti, rostliny středně vysoké, s rychlým počátečním růstem, střední odnožovací schopnost, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla, odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí, velmi dobrá odolnost proti napadení fuzariím, lze vysévat na lehčích až písčitých půdách a pozemcích trpících v závěru vegetace nedostatkem vláhy, podíl předního zrna vysoký, zrno velké, HTZ 51 g. Astrid udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2012, poloraná odrůda s pekařskou kvalitou, rostliny středně vysoké, středně odnožující rostliny, středně odolná proti poléhání, středně vysoký výnos zrna v neošetřené variantě i ošetřené variantě pěstování, odolná proti porůstání, středně odolná proti padlí travnímu, braničnatkám v klasu, rzi pšeničné, méně odolná proti listovým skvrnitostem, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, střední potřeba morforegulátoru hlavně v intenzivních podmínkách, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká. pekařská jakost E, zrno středně velké. Dafne udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2011, poloraná pekařská odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, vysoce výnosná ve všech oblastech pěstování, v ošetřené i neošetřené variantě, středně odolná proti poléhání, středně odnožující rostliny, dobrý zdravotní stav, odolná proti rzi plevové, středně odolná proti většině chorob pšenice, výsevek 4 5 MKS/ha, potřeba morforegulátoru střední, pekařská jakost A, středně velké zrno s vysokým obsahem bílkovin, vysokou hodnotou Zelenyho testu, vysokou objemovou hmotností a stabilním číslem poklesu.

7 7 Epos odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu, udržovatel: Saatzucht Schweiger, SRN, středně raná přesívková pšenice kříženec jarní a ozimé pšenice, vhodná do všech oblastí, dobře odnožuje, odolná proti poléhání, odolná proti porůstání, odolná proti braničnatkám na listu, rzi pšeničné a fuzariózám klasů, středně odolná proti padlí travnímu, setí brzy na jaře, při podzimním setí začít koncem října (po ), výsevek na jaře 4,5 5,5 MKS/ha, na podzim 4 4,5 MKS/ha, pekařská jakost E. Granny udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2004, poloraná osinatá odrůda středního vzrůstu vhodná do všech oblastí, vysoce výnosná v ošetřené variantě, středně výnosná v neošetřené variantě pěstování, středně odnožující, odolná proti porůstání, středně odolná proti poléhání, odolná proti běloklasosti a braničnatkám v klasu, středně odolná proti padlí travnímu v klasu, listovým skvrnitostem, fuzariózám klasů, rzi pšeničné, plevové a travní, méně odolná proti padlí travnímu na listu, termín setí co nejdříve na jaře, snáší setí do chladnější a vlhčí půdy, výsevek 4 5 MKS/ha, na horších půdách doporučeno zvýšení o 10 %, pro podsevy snížení výsevku o 30 %, doporučeno kvalitní dusíkaté hnojení a použití morforegulátorů, pekařská jakost B, zrno středně velké. Izzy výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s. udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2011, poloraná jakostní pekařská odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, vysoce výnosná v neošetřené i ošetřené variantě pěstování, středně odnožující rostliny, středně odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu na listu i v klasu, odolná proti rzi plevové, středně odolná proti braničnatce v klasu a listovým skvrnitostem, výsevek 4 5 MKS/ha, tolerantní k obilní předplodině, doporučeno ošetření morforegulátorem v dávce 1 1,5 l/ha zejména v intenzivních podmínkách, při silném infekčním tlaku doporučeno ošetření proti listovým chorobám a chorobám klasu, pekařská jakost A (všechny parametry, kromě hodnoty Zelenyho testu, na úrovni jakostní třídy E), zrno středně velké. KWS Chamsin udržovatel: KWS Lochow GmbH, SRN, registrace v ČR: 2012, poloraná pekařská odrůda, vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování, rostliny středně vysoké, středně až méně odnožující, středně odolná proti poléhání, dobrý zdravotní stav, středně odolná proti padlí travnímu, braničnatce plevové v klasu, rzi pšeničné, méně odolná proti listovým skvrnitostem, doporučeno setí v první polovině agrotechnického termínu, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká, pekařská jakost A, zrno velké, HTZ 42 g. KWS Scirocco udržovatel: KWS Lochow GmbH, SRN, registrace v ČR: 2011, raná až poloraná pekařská odrůda, výnos zrna v neošetřené i ošetřené variantě pěstování vysoký, rostliny středně vysoké, středně až silně odnožující, výnos je tvořen počtem odnoží v kombinaci s velmi vysokou HTZ, středně odolná až odolná proti poléhání, středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti listovým skvrnitostem, pekařská jakost E, zrno velmi velké, HTZ 48 g. Sensas odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu, udržovatel: SERASEM, Francie, poloraná osinatá odrůda nižšího vzrůstu, vysoce výnosná ve všech výrobních oblastech, odolná proti poléhání, odolná proti porůstání zrna v klasu, dobrý zdravotní stav, doporučeno preventivní ošetření proti rzi pšeničné, vhodná i pro velmi časné jarní setí, výsevek 3,7 5 MKS/ha podle termínu, doporučeno setí po lepší předplodině, ošetření morforegulátorem není nutné, případně jen v nižších dávkách, pekařská jakost E, zrno velké, HTZ vysoká.

8 8 obilniny pšenice jarní Seance udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2008, poloraná odrůda středního až nižšího vzrůstu vhodná do všech oblastí, vysoce výnosná v ošetřené variantě i neošetřené variantě pěstování, středně odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu na listu i v klasu, středně odolná proti listovým skvrnitostem, braničnatce plevové a rzi pšeničné, středně až méně odolná proti rzi travní, termín setí co nejranější, výsevek 3,5 6 MKS/ha podle termínu, doporučeno ošetření morforegulátorem v dávce 1 1,5 l/ha, vysoká objemová hmotnost a číslo poklesu, pekařská jakost B, zrno střední, HTZ 40 g. Tercie udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2008, poloraná potravinářská odrůda nízkého vzrůstu, vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování, středně odnožující, odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu na listu i v klasu, středně odolná proti ostatním chorobám, doporučen co nejranější termín setí, výsevek 3,5 6 MKS/ha, ošetření morforegulátorem není nutné, pekařská jakost A, zrno malé, HTZ 37 g. Vánek udržovatel: KWS Lochow GMBH, SRN, registrace v ČR: 2004, středně raná odrůda středního až vyššího vzrůstu, vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování, středně odolná proti po lé hání, středně odnožující, méně odolná vůči rzi travní a plevové, proti ostatním chorobám středně odolná, vysoká objemová hmotnost, vysoký obsah dusíkatých látek, pekařská jakost E, zrno velmi velké, HTZ 46 g. pšenice jarní Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ ) pekařská jakost E E E E A A A A A A A B B B Průměr standardních odrůd v t/ha Astrid KWS Scirocco Vánek SW Kadrilj Anabel* Výnos zrna (%) neošetřená varianta (N) 7, ošetřená varianta (O) 8, Agronomická data: Metání rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech Délka rostlin (cm) Odolnost proti poléhání (9 1) , Počet produktivních stébel na m Odolnost proti chorobám (9 1): Padlí travní na listu , ,5 6 7,5 Padlí travní v klasu ,5 6 8 Listové skvrnitosti , Braničnatka plevová v klasu , , ,5 7 Rez pšeničná Běloklasost Fuzariózy klasů polní hodnocení ,5 7 7,5 8 6 Rez plevová testy x 9 7 5,5 7,5 8 5,5 9 8,5 8,5 8, Rez travní testy x ,5 6, ,5 4,5 5,5 8,5 7 6,5 6,5 Kvalita zrna: Sedimentační test Zeleny (ml) Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 13,7 14,2 13,7 13,7 13,1 13,5 13,7 13,1 13,3 13,3 13,7 12,6 13,3 12,6 Číslo poklesu (s) Objemová hmotnost (g/l) Tvrdost PSI (%) Obsah škrobu v sušině (%) Alveograf W deformační energie (10-4 J) Alveograf P/L poměrové číslo 1,0 1,1 1,8 0,8 1,5 1,8 1,1 0,9 0,8 1,3 1,6 1,8 1,7 1,9 Hmotnost tisíce zrn (g) Množitelské plochy 2013 (E + C1; %) Rok registrace Pekařská jakost: E elitní, A kvalitní, B chlebová, C nevhodná pro pekařské využití; * Menší počet dat nová odrůda x testy: Mgr. Alena Hanzalová Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně KWS Chamsin KWS Akvilon* Dafne Izzy Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení. Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Seance, KWS Chamsin, KWS Scirocco v ošetřené variantě (8,46 t/ha). Zdroj: ÚKZÚZ, 2014 Tercie Septima Seance Quintus* Alondra

9 9 oves setý oves nahý tritikale jarní Atego udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2002, poloraná pluchatá žlutozrnná odrůda nízkého vzrůstu, vhodná do všech oblastí pěstování ovsa, dosahuje vysokých výnosů, odolná proti poléhání, středně odolná proti rzi travní, rzi ovesné a padlí travnímu, méně odolná proti listovým skvrnitostem, termín setí co nejdříve, podle stavu půdy, doporučený výsevek 4 MKS/ha v OVO, 5 MKS/ha v BVO, zrno malé. Obelisk udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2011, poloraná odrůda středního vzrůstu se žlutou barvou pluchy, vhodná pro potravinářské i krmné účely, středně až vysoce výnosná, méně odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu na listu a rzi ovesné, středně odolná proti komplexu listových skvrnitostí, nenáročná na předplodinu, podíl pluch nízký, objemová hmotnost vysoká, výtěžnost ovesné rýže vysoká, výsevek 4 5 MKS/ha, zrno středně velké. Saul udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2005, středně pozdní až pozdní bezpluchá odrůda středního vzrůstu, vysoce výnosná, vhodná pro ŘVO, OVO a lepší BVO, odolná proti poléhání, má dobrý zdravotní stav, odolná vůči háďátku ovesnému, méně odolná proti padlí travnímu, vhodná pro potravinářské účely i pro krmení monogastrických zvířat, výsevek v lepších oblastech 4 4,5 MKS/ha, v bramborářské oblasti 5 MKS/ha, zrno středně velké. Somtri odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu, udržovatel: Saatzucht Schweiger GbR, SRN, polopozdní vysoce výnosná odrůda vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech, odolná proti po lé hání, odolná proti septoriózám a rzi pšeničné, výsevek 4 4,5 MKS/ha, doporučeno včasné setí, zrno velké.

10 10 obilniny kukuřice FERTCORN hybrid LG Lindsey hybrid SYNGENTA NK Octet hybrid EURALIS ES Flato FAO Z270 Typ hybridu: Sc Typ zrna: mezityp středně raný výnosný a plastický zrnový hybrid, vhodný k pěstování na zrno a vlhké zrno v řepařské výrobní oblasti, pro první sklizně v kukuřičné výrobní oblasti, vysoké rostliny s tenkými listy, nízko nasazené dlouhé vyrovnané palice se řadami, vždy dobře dopylené, během zrání s odkloněnými listeny, rychlý start do vegetace, poskytuje vyrovnané vysoké výnosy v každém ročníku, částečný stay green efekt, velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna díky odkloněným listenům, odolný vůči stresu, výnosný i na lehkých půdách, střední obsah škrobu v zrně, velmi dobrý zdravotní stav, na zrno rostlin/ha. FAO Z300 Typ hybridu: Sc Typ zrna: koňský zub středně raný výnosný hybrid vhodný k pěstování v kukuřičné a řepařské oblasti, výnos suché hmoty v poloprovozních pokusech dosahoval průměrné hodnoty 22 t/ha, rostliny jsou kompaktní, vysoké, s pevným stonkem a vynikajícím kořenovým systémem, zaručující vysokou stabilitu, nenáchylné na zavíječe kukuřičného, s velmi nízkým procentem předsklizňového odumírání rostlin, klasy s 18 řadami zrn jsou vyrovnané a mohutné, jde o tzv. flexibilní klasy, kdy zrna neuzavírají špičku klasu, hybrid s vysokou výtěžností metanu, vhodný k výrobě hmoty pro bioplynové stanice, velmi dobře uvolňuje vodu při dozrávání, dosahované vlhkosti jsou na úrovni ranějších materiálů, při výsevu není nutno zahušťovat porost, palice dokážou částečně vykompenzovat hustotu, výnos je tvořen velikostí palice, nevyžaduje speciální agrotechniku, na intenzifikační faktory však reaguje zvýšením výnosu, na zrno rostlin/ha, na siláž rostlin/ha. FAO Z320 Typ hybridu: Sc Typ zrna: koňský zub středně pozdní zrnový hybrid vhodný k pěstování v kukuřičné oblasti, odolný proti suchu, využitelný pro všechna půdní stanoviště, rychlý počáteční vývoj, rostliny nízkého vzrůstu, poskytuje velmi vysoký výnos zrna, výborná ekonomika pěstování, nízká sklizňová vlhkost, odolný k poléhání před sklizní, odolný proti chladu, odolný k fusariu a HTR, mírný stay green efekt, vhodný pro střední a vysokou intenzitu pěstování, dobře opylená palice, 16 řad, 28 zrn v řadě, HTZ středně vysoká 340 g, na zrno rostlin/ha. Lindsey Poloprovozní pokusy 2014 Ostrožská Lhota výnos zrna t/ha (14 %) NK Octet Poloprovozní pokusy lokalit výnos zrna t/ha (14 %) ES Flato Poloprovozní pokusy lokalit výnos zrna t/ha (14 %) ,89 Lindsey 9, ,18 NK Octet Švábenice (VY) 15,38 Moravany (PU) 11,53 Unčovice (OL) 14,43 Morkovice (KM) 13,74 Mikulov (BV) 13,12 Břest (KM) 15,44 Lindsey průměr pokusu NK Octet průměr pokusu

11 11 kukuřice exkluzivně v nabídce OSEVA hybrid R.A.G.T. Oxxygen FAO Z330 Typ hybridu: Sc Typ zrna: koňský zub středně raný dvouliniový hybrid, vhodný k pěstování v teplé řepařské a kukuřičné oblasti, poskytuje velmi vysoké výnosy zrna, středně vysoká rostlina s klasickým postavením listů, klasy s vysokým počtem řad zrn, rovnoměrně dozrávající, velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna, velmi dobrý zdravotní stav, odolnost k poléhání a lámání stonku, na zrno rostlin/ha. hybrid LG Alduna FAO S250/Z250 zrnový hybrid s možností využití na siláž, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, mohutné dobře olistěné rostliny se středně vysokým nasazením palic, intenzivní hybrid do dobrých půd s vysokým výnosem zrna a silážní hmoty s vysokým podílem škrobu, vhodný také na vlhké zrno a LKS, rychlý nástup do vegetace, výrazný stay green efekt, pozitivní reakce na intenzivní agrotechniku, velmi dobrý zdravotní stav, rostlin/ha. hybrid EURALIS Astoria FAO S250/Z250 hybrid k využití na zrno i siláž, vhodný i k pěstování na LKS a CCM, rostliny střední výšky se vzpřímenými listy a vyrovnaným nasazením palic, plastický a stabilní hybrid s výbornou ekonomikou pěstování, vynikající zrnový potenciál, nízké sklizňové vlhkosti, vysokoenergetická siláž, velmi dobré opylení, rychlý počáteční vývoj, lehký stay green efekt, odolný přísuškům, velmi dobrý zdravotní stav. na zrno rostlin/ha, na siláž rostlin/ha. hybrid DSP Ceresia FAO S240/Z240 hybrid určený k pěstování na siláž ve výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské, rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, vysoký výnos suché i zelené hmoty, špičková ekonomika, středně vysoký až vysoký obsah škrobu, vynikající stravitelnost, rychlý počáteční růst, dobrá odolnost k poléhání, výborná odolnost vůči chladu potvrzená v r. 2013, dobrý stay green efekt, velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost proti napadení Helmintosporiózou, ŘVO a OVO rostlin/ha, teplá BVO rostlin/ha. přednostní využití zrno siláž bioplyn Oxxygen Poloprovozní pokusy lokalit výnos zrna t/ha (14 %) ,20 Oxxygen Oxxygen 11,72 průměr pokusu

12 12 obilniny kukuřice hybridy LG LG FAO 220 LG Animal Nutrition všestranný univerzální hybrid, oblast pěstování: BVO, OVO, rostlina středního vzrůstu se středním nasazením palic, vynikající stay green, výborný výnosový potenciál při pěstování na zrno, siláž, LKS i vlhké zrno, vysoká energetická hodnota sklizené sil. hmoty, vyšší obsah škrobu, vysoká stravitelnost vlákniny, rychlý start do vegetace a výborná suchovzdornost, velmi dobrý zdravotní stav, rostlin/ha. LG FAO 240 LG Animal Nutrition raný silážní hybrid s rekordními výnosy siláže do intenzivních podmínek hospodaření, oblast pěstování: BVO, OVO, okrajově ŘVO, využitelný pro výrobu bioplynu, vysoké rostliny se vzpřímenými listy a dobře ozrněnými palicemi, silážní hmota vyniká stravitelností vlákniny a vysokým obsahem škrobu, vysoká suchovzdornost, rostlin/ha. LG FAO 260 LG Animal Nutrition výnosný silážní hybrid, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, robustní, středně vysoká až vyšší rostlina, velké, vždy dopylené palice, výborný stay green, vysoké výnosy silážní hmoty s vynikající krmivářskou hodnotou, s vysokým obsahem škrobu a vysokou stravitelností vlákniny, rychlý nástup do vegetace, velmi dobrá suchovzdornost, výborný zdravotní stav, rostlin/ha. LG FAO 280 LG Animal Nutrition špičkový silážní hybrid, oblast pěstování: OVO, ŘVO, rostlina vyššího vzrůstu s širokými listy a středním nasazením velkých palic, nadprůměrné výnosy velmi kvalitní silážní hmoty, vysoká energetická hodnota siláže díky vysokému podílu zrna a špičkové stravitelnosti vlákniny, rychlý nástup do vegetace, velmi dobrý zdravotní stav, rostlin/ha. LG FAO 320 LG Animal Nutrition špičkový silážní hybrid, oblast pěstování: ŘVO, KVO, rostliny vysoké, silně olistěné s velkými středně vysoko nasazenými palicemi s vysokým stay green efektem, velmi vysoký výnos kvalitní silážní hmoty s ojedinělou krmivářskou kvalitou, rekordní stravitelnost vlákniny a vysoký podíl zrna typu mezityp s vyšším podílem by-pass škrobu, středně rychlý nástup do vegetace, výborná suchovzdornost, výborný zdravotní stav, rostlin/ha. Shannon FAO 390 LG Animal Nutrition pozdní, velmi výnosný silážní hybrid vhodný k pěstování v KVO, vysoké rostliny odolné suchu, vysoká energetická hodnota silážní hmoty s vysokým obsahem škrobu, využitelný pro výrobu bioplynu, dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování, rychlý počáteční růst, silný stay green efekt, rostlin/ha. LG FAO 220 raný silážní obr k pěstování na bioplyn, oblast pěstování: BVO, OVO, rostlina vysokého vzrůstu s vysokým výnosem suché hmoty, vysoký podíl palic a zrna, velmi dlouhý stay green, vynikající odolnost poléhání, velmi rychlý počáteční růst, pevné stéblo, výborná odolnost poléhání, plastický s velmi dobrým zdravotním stavem, optimální hustota porostu při sklizni: rostlin/ha. LG FAO 230 velmi raný zrnový hybrid nižšího vzrůstu s krátkými internodii, rekordní výnosy suchého zrna a vyšší výnosy suché hmoty pro BPS, oblast pěstování: BVO, OVO, rychle uvolňuje vodu ze zrna v době dozrávání, vhodný do intenzivních pěstitelských podmínek, rostlin/ha. LG FAO 260 výkonný hybrid na zrno s vysokým výnosovým potenciálem, oblast pěstování: OVO a ŘVO, rychlé uvolňování vody ze zrna v době dozrávání, nadprůměrně plastický hybrid vhodný i do horších podmínek, vyniká meziročníkovou stabilitou, vhodný především ke sklizni zrna a technologické siláže, robustní, vysoké dobře olistěné rostliny, vysoká odolnost k chladu, výborný zdravotní stav až do závěru vegetace, rostlin/ha.

13 LG FAO 300 středně raný zrnový hybrid nižšího vzrůstu, oblasti pěstování: okrajově OVO, ŘVO, KVO, vysoká odolnost přísušku, dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování, maximum asimilátů ukládá do zrna na úkor zbytku rostliny, v době zralosti zrna rychle ztrácí vlhkost, rostlin/ha. LG FAO 370 výnosný, plastický zrnový hybrid pro závěr sklizně, oblast pěstování: KVO, špičkově uvolňuje vodu ze zrna (zub), hybrid středního vzrůstu s vyrovnaným nasazením palic ve střední výšce, výkonný v intenzivní agrotechnice na dobrých i lehčích půdách, vynikající výkon i v suchých podmínkách, bezproblémový start do vegetace, využití na zrno, vlhké zrno i LKS, výborný zdravotní stav, odolnost poléhání, vynikající stay green efekt, rostlin/ha.

14 14 obilniny kukuřice hybridy MONSANTO (DEKALB) DKC 3307 FAO 240 velmi raný silážní hybrid, vysoké mohutné rostliny, dobrý počáteční růst, vyniká vysokou úrovní stravitelnosti vlákniny, vysoký výnos škrobu z hektaru, hybrid vhodný pro výrobu bioplynu, rostlin/ha. DKC 3507 FAO 260 vysoké, dobře olistěné rostliny, velmi vysoký výnos zelené hmoty, vysoký podíl palic v celkové hmotě, lze využít i k pěstování na zrno (CCM, LKS), tvrdší zrno zajišťuje pozvolnou stravitelnost škrobu v bachoru, hybrid snižující potřebu doplňkových krmných směsí, rovnoměrně dozrávající, odolný proti chladu i suchu, výborný zdravotní stav, oblast pěstování: ŘVO, OVO, okrajově teplá BVO, na siláž rostlin/ha. DKC 3523 FAO středně raný hybrid využitelný pro bioplyn i siláž, vysoké, hustě olistěné rostliny, výnos sušiny je tvořen především výnosem hmoty ze zbytků rostliny, rychlý počáteční růst, rychle dozrávající zbytek rostliny, v raných fázích vykazuje vynikající chladuvzdornost, tolerantní vůči spále kukuřičné, oblast pěstování: ŘVO a teplá OVO, na bioplyn rostlin/ha, na siláž: rostlin/ha. DKC 5815 FAO 320 středně pozdní bioplynový hybrid, velmi vysoké rostliny s hustě olistěným stonkem a mohutnou palicí, velmi vysoký výnos silážní hmoty s vysokou výtěžností metanu, chladuvzdorný při vzcházení a jarním vývoji, výborný zdravotní stav, odolný vůči spále kukuřičné, oblast pěstování: KVO a ŘVO, okrajově OVO, optimální hustota porostu při sklizni na bioplyn rostlin/ha. DKC 5542 FAO 350 středně pozdní bioplynový hybrid, velmi vysoké mohutné rostliny zajišťují extrémně vysoký výnos hmoty, odolný vůči suchu i chladu, výnos sušiny z hektaru na úrovni 27 t, vysoká výtěžnost metanu z hektaru, rychle dozrávající zbytek rostliny, silný kořenový systém, pevné stéblo, oblast pěstování: KVO a ŘVO, okrajově OVO, na bioplyn rostlin/ha. DKC 3623 FAO Z280 zrnový hybrid vysokého vzrůstu, vysoce adaptabilitní k různým půdním podmínkám, odolný vůči přísuškům, odolný proti chladu, velmi časné synchronizované kvetení zaručuje dokonalé opylení, rychle dozrávající hybrid, oblast pěstování: KVO, ŘVO i OVO, rostlin/ha. DKC 3511 FAO Z středně raný zrnový hybrid, vysoký podíl palic na rostlině, vysoký obsah škrobu, špičkový výnos zrna i za méně příznivých podmínek, bez mimořádných nároků na stanoviště, hybrid s výbornou ekonomikou, výborná odolnost proti suchu, velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování, rychle uvolňuje vodu ze zrna v procesu dozrávání, středně odolný k listovým chorobám, oblast pěstování: KVO a ŘVO, zrn/ha. DKC 4590 FAO Z340 vyšlechtěn pro nejvyšší výnosy zrna, geneticky synchronizované kvetení zaručuje dokonalé opylení a tvorbu plnohodnotných palic, houževnatý hybrid do suchých podmínek, díky struktuře zrna výborné uvolňování vody v průběhu dozrávání, oblast pěstování: KVO, rostlin/ha.

15 15 hybridy PIONEER P7529 FAO S230/Z220 velmi raný silážní hybrid s případným využitím na zrno, mohutné bohatě olistěné rostliny, dobrý počáteční růst, oblast pěstování: BVO, doporučeno umístění na teplejší pozemky, hybrid vhodný pro výrobu bioplynu, rostlin/ha. P8000 FAO S240/Z230 raný hybrid využitelný na siláž i zrno, vysoké výnosy zrna a silážní hmoty, siláže s vysokým obsahem škrobu a dobrou stravitelností, zrno rychle uvolňuje vodu, odolný vůči přísuškům, vhodný pro výrobu bioplynu, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. P7902 FAO S260 silážní hybrid raného sortimentu, mohutné vysoké rostliny, vysoké výnosy silážní hmoty, vysoká produkce energie z hektaru, vhodný i pro výrobu bioplynu, vhodný do okrajové řepařské a bramborářské oblasti, na siláž rostlin/ha. PR39F58 FAO S270/Z260 hybrid využitelný na siláž i na zrno, vysoký výnos zrna, kvalitní silážní hmota vysoký obsah škrobu a dobrá stravitelnost, rychlý počáteční vývoj, odolný vůči přísuškům, vhodný pro výrobu bioplynu, rychle uvolňuje vodu ze zrna, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. P9027 FAO S290/Z280 pozdnější varianta hybridu PR39F58, využitelný na siláž i na zrno, vysoký výnos kvalitní silážní hmoty, vysoký obsah škrobu, rychlý počáteční růst, vhodný pro výrobu bioplynu, rychle uvolňuje vodu ze zrna, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. P8134 FAO S250/Z240 raný hybrid využitelný na zrno i siláž, vynikající výnosy zrna, středně vysoké výnosy siláže s vysokým obsahem zrna a dobrou stravitelností, zrno rychle uvolňuje vodu, vhodný pro řepařskou oblast s přechodem do bramborářské, na zrno rostlin/ha, na siláž rostlin/ha. P9400 FAO Z300 výhradně zrnový hybrid, vysoké výnosy zrna, rychlé uvolňování vody ze zrna, meziroční výnosová stabilita, odolnost vůči přísuškům, vhodný do teplé ŘVO a KVO, rostlin/ha. P9241 FAO S320/Z310 suchovzdorný hybrid využitelný na zrno i siláž, vysoké a stabilní výnosy zrna i kvalitní siláže, vhodný i pro výrobu bioplynu, díky technologii Optimum AQUAmax rostliny lépe odolávají stresu ze sucha, na zrno rostlin/ha. P9578 FAO S350/Z350 středně pozdní zrnový hybrid vhodný i pro pěstování na siláž a výrobu bioplynu, vynikající výnos zrna, velmi rychlé uvolňování vody ze zrna, velmi dobrá pevnost kořenů a stonků, odolný vůči přísuškům, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. P9721 FAO Z360 středně pozdní zrnový hybrid, vynikající výnosy zrna, v pokusech překonává hybridy P9578 a P9494, uvolňování vody ze zrna je oproti zmíněným hybridům pozvolnější, odolný vůči přísuškům, střední výška nasazení palic, rostlin/ha. PR37N01 FAO S370/Z370 vysoce výkonný zrnový hybrid, vynikající výnosy zrna, rychlé uvolňování vody ze zrna, rostlina s pevným stonkem a silnými kořeny, meziročníková výnosová stabilita, odolný vůči přísuškům, dobrý zdravotní stav, rostlin/ha.

16 16 obilniny kukuřice hybridy EURALIS (AGROFINAL) ES Eurojet FAO S220/Z210 velmi raný univerzální hybrid, oblast pěstování: BVO, OVO, vysoký výnos zrna i kvalitní siláže, robustní rostliny se vzpřímenými listy, velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna, rychlý počáteční vývoj, odolný proti chladu, suchu, poléhání a stresu, rostlin/ha. ES Tarock FAO S250/Z240 raný silážní hybrid s velmi vysokou výkonností a špičkovou kvalitou, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, velmi dobrý počáteční vývoj, vysoce plastický, bohatě olistěné rostliny, výnos siláže velmi vysoký, vynikající stravitelnost, doporučen zejména pro vysokoužitkové chovy, stay green efekt, rostlin/ha. ES Newmilk FAO S250/Z250 vzrůstný výkonný hybrid pro kombinované využití (siláž, zrno, bioplyn), oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO, vysoký výnos zrna, výnos siláže velmi vysoký, stay green efekt, odolnost proti suchu velmi dobrá, proti chladu výborná, vysoká koncentrace energie, rostlin/ha. ES Yeti FAO S290 středně raný bioplynový a silážní hybrid vhodný do všech podmínek, oblast pěstování: OVO, ŘVO, KVO, velmi vysoký výnos silážní hmoty, rychlý počáteční růst, odolný proti chladu i suchu, rostliny vysoké, robustní, bohatě olistěné, odolný proti poléhání, stay green efekt, dobrý zdravotní stav, rostlin/ha. ES Cockpit FAO S260/Z250 raný univerzální hybrid s velmi vysokou výkonností a výbornou plasticitou, oblast pěstování: OVO, ŘVO, vysoký výnos zrna i kvalitní siláže, velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna, odolný proti chladu, suchu, poléhání a stresu, stay green efekt, doporučen pro vyšší intenzitu pěstování, rostlin/ha. ES Capone FAO S300/Z300 raný hybrid využitelný především na zrno, vysoké výnosy zrna i energetické siláže, středně vysoké rostliny, stay green efekt, doporučena vyšší intenzita pěstování, odolný proti stresu a suchu, dobrý zdravotní stav, rostlin/ha. hybridy SYNGENTA SY Kairo FAO S240 raný hybrid, určený k výrobě vysoce kvalitní silážní hmoty pro výživu dojnic a vysokou produkci bioplynu pro BPS, oblast pěstování: ŘVO, BVO, OVO, průměrná výška rostlin 277 cm, velmi nízké předsklizňové odumírání, střední stay green efekt, vysoká koncentrace energie, rostlin/ha. SY Ambitius FAO Z270 zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem v řepařské a obilnářské oblasti, středně vysoké rostliny odolné vůči poléhání s velmi nízkou lámavostí stébla, rychlý počáteční růst, odolný proti chladu, velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna, možno vysévat i v brzkém agrotechnickém termínu, rostlin/ha. SY Ondina FAO Z290 zrnový hybrid poskytující vyrovnané stabilní výnosy, vysoký obsah škrobu vhodný pro škrobárenské účely, dobře uvolňuje vodu ze zrna, středně vysoké rostliny s nelámavým stonkem a rovnoměrně nasazenými palicemi, palice flexibilního typu, výnos je tvořen velikostí palice, doporučeno nepřekračovat doporučenou hustotu porostu, rostlin/ha.

17 17 NK Symba FAO Z300 výkonný zrnový hybrid, vyrovnané výnosy v různých podmínkách a úrovních hnojení, rostliny středně vysoké s pevným stonkem, zrno typu koňský zub s vysokou HTZ, velmi rychlý počáteční vývoj, dobře snáší chladnější podmínky v počátcích růstu, odolný k suchu, rychle uvolňuje vodu ze zrna, stay green efekt, velmi dobrý zdravotní stav, oblast pěstování: ŘVO, KVO, rostlin/ha. NK Thermo FAO Z350 středně pozdní hybrid na zrno s vynikajícím výnosovým potenciálem, plastický, odolný stresovým podmínkám, rychle uvolňuje vodu ze zrna, výborná ekonomika pěstování, velmi rychlý start do vegetace, pevné stéblo s minimální lámavostí, velmi dobrý zdravotní stav, zrno typu koňský zub, vysoký obsah škrobu v zrně, oblast pěstování: KVO, teplá ŘVO, příznivě reaguje na vyšší intenzitu pěstování, dobře snáší rané setí, rostlin/ha. SY Octavius FAO Z380 nadprůměrně výkonný zrnový hybrid, určený k pěstování v kukuřičné oblasti, vhodný do různých půdně-klimatických podmínek, využitelný na výrobu bioetanolu, středně vysoké rostliny s vysokou pevností stébla a stabilní kořenovou soustavou, zrno typu koňský zub, dobře uvolňuje vodu ze zrna, i v prostředí stresu ze sucha dosahuje vyrovnané výnosy, dobrý stay green efekt, rostlin/ha.

18 18 obilniny kukuřice hybridy SAATEN-UNION Sulano FAO S210 velmi raný silážní hybrid pro krmné účely a bioplyn, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, mimořádně vzrůstný hybrid s velmi vysokým výnosem suché hmoty, vysoký obsah škrobu, středně vysoká stravitelnost organické hmoty, mimořádná produkce metanu vynikající k pěstování na bioplyn, velmi rychlý počáteční vývoj, velmi vysoká odolnost suchu, velmi vysoká odolnost chladu, na siláž rostlin/ha, na bioplyn rostlin/ha. Sudor FAO S240/Z260 výnosný hybrid vhodný na siláž i na zrno, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, velmi vzrůstný hybrid s velmi vysokým výnosem suché i silážní hmoty vysoký obsah škrobu, dobrá stravitelnost organické hmoty a vlákniny, velmi vysoký výnos suchého zrna typu zub, vysoká odolnost vůči přísuškům, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. Supreme FAO S240/Z240 jedinečný hybrid s využitím na bioplyn i zrno, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, velmi vzrůstný hybrid vyvinutý pro bioplynové stanice, velmi vysoká výtěžnost metanu, při pěstování na zrno dosahuje vynikajících výnosů suchého zrna typu koňský zub, vysoká odolnost vůči přísuškům, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. Subito FAO S260 vysoce výnosný hybrid vhodný na siláž a výrobu bioplynu, velmi vysoký výnos silážní hmoty, špičková produkce metanu, oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO, mimořádně vysoké a mohutné rostliny se vzpřímenými listy a vysoko nasazenými velkými palicemi často dosahují výšky 3,5 až 4 m, ukládání škrobu do velkých palic probíhá velmi časně, velmi dobrá odolnost proti chladu, na siláž rostlin/ha, na bioplyn rostlin/ha. Susann FAO S280/Z300 výnosný hybrid vhodný na siláž i na zrno, oblast pěstování: OVO a ŘVO, vysoké dobře olistěné rostliny se středně velkými silnými palicemi, tvrdý typ zrna (flint), velmi vysoký výnos vysoce koncentrované siláže pro vysokoprodukční stáda, velmi vysoký obsah škrobu, velmi dobrý zdravotní stav, přirozená odolnost k zavíječi kukuřičnému, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. hybridy SAATBAU LINZ SL Enormo FAO S240 silážní hybrid s vysokým výnosem zelené a suché hmoty, vysoké rostliny s vysokým nasazením palic, vhodný na výrobu biomasy, tolerantní vůči suchu a chladu, velmi rychlý počáteční vývoj, oblast pěstování: BVO, chladná OVO, ŘVO, vysoká odolnost poléhání, silný stay green efekt, vysoká stravitelnost siláže, suchá oblast rostlin/ha, vlhká oblast rostlin/ha. SL Magello FAO S250 silážní hybrid s vysokým výnosovým potenciálem, robustní rostliny s vysokým nasazením palic, stabilně dosahuje vysokého výnosu zelené a suché hmoty, velmi dobrá odolnost vůči chladu, dobrá vůči suchu, velmi rychlý počáteční vývoj, oblasti pěstování BVO a KVO, vysoká odolnost poléhání, vysoký obsah škrobu v silážní hmotě, dobrá stravitelnost siláže, suchá oblast rostlin/ha, vlhká oblast rostlin/ha. SL Danubio FAO S260/Z260 výnosný hybrid vhodný na zrno i vysoce energetickou siláž, oblast pěstování: OVO, ŘVO, KVO, vhodný do suchých oblastí, vysoké rostliny s pevným stéblem, rychlý počáteční růst, vyniká odolností vůči stresovým podmínkám, rovnoměrně dozrávající, při využití na zrno je vhodné zahájit sklizeň po úplném dozrání, vhodná je intenzivní agrotechnika, rostlin/ha. SL Matteo FAO S310/Z310 středně raný hybrid vhodný k využití na zrno a siláž, vysoký výnosový potenciál, oblast pěstování: ŘVO, KVO, vysoké rostliny s vysoko nasazenými palicemi, zrno typu koňský zub, plastický k výrobním podmínkám, počáteční vývoj je pomalý, dobrá odolnost k suchu a chladu, stay green efekt, rychle uvolňuje vodu ze zrna, zrno má nízkou sklizňovou vlhkost, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha.

19 19 hybridy ZELSEED ZE Karuzel FAO 420 pozdní hybrid využitelný na siláž i na zrno, poskytuje vyrovnané vysoké výnosy v různých ročnících, vysoké, robustní, dobře olistěné rostliny s dlouhými klasy, zrno typu koňský zub, vhodný do suchých oblastí, vysoký výnos silážní hmoty s velmi dobrou stravitelností vlákniny, doporučeno pro pěstitele zaměřující se na produkci kvalitní siláže, rovnoměrně dozrávající, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. ZE Otis FAO 300 středně raný hybrid k využití na zrno, vhodný k pěstování v řepařské a kukuřičné oblasti, poskytuje stabilně vysoké výnosy zrna i v suchých podmínkach, zrno typu koňský zub, rychle uvolňuje vodu ze zrna během dozrávání, zrno má nízkou sklizňovou vlhkost, rostlin/ha. ZE Adular FAO 350 středně pozdní hybrid k využití na zrno, vhodný k pěstování v řepařské a kukuřičné oblasti, stabilně vysoké výnosy zrna, rostliny vyššího vzrůstu, stay green efekt, zrno typu koňský zub, nízká sklizňová vlhkost zrna, plastický k výrobním podmínkám, dobrý zdravotní stav, rostlin/ha.

20 20 olejniny slunečnice hybridy PIONEER PR64LE25 hybrid pro Express technologii herbicidní ochrany odolný vůči herbicidní látce tribenurol-methyl, raný hybrid s vysokými výnosy nažek a vysokou olejnatostí, vhodný spíše do tradičních oblastí pěstování slunečnice, vyniká odolností k přísuškům, rostliny odolné k poléhání, velmi dobrá odolnost proti chorobám Phomopsis a Sclerotinium, rostlin/ha. PR63LE75 hybrid pro Express technologii herbicidní ochrany odolný vůči herbicidní látce tribenurol-methyl, velmi raný hybrid slunečnice se středně vysokým obsahem oleje, vhodný k pěstování v teplých i okrajovějších oblastech, odolný proti sklerotiniové hnilobě kořenového krčku a úboru i červenohnědé skvrnitosti slunečnice (Phomopsis helianthi), rostlin/ha. hybridy SYNGENTA NK Brio raný hybrid se stabilně vysokými výnosy nažek, vysoká olejnatost, rostliny nižší až střední, velká listová plocha, mohutná kořenová soustava odolný k suchu, velmi dobrá odolnost k poléhání, vynikající zdravotní stav a příznivé agronomické vlastnosti, vhodný i pro intenzivní technologii pěstování, není citlivý na extrémně rané setí, rostlin/ha. NK Neoma imazamox rezistentní verze hybridu NK Brio, vhodná k pěstování v technologii Clearfield, vysoký výnosový potenciál a stabilita výnosu, rostliny nižší, vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice, dobře reaguje na intenzivní technologii pěstování, rostlin/ha. SY Flamenco středně raný hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem a obsahem oleje, středně vysoké rostliny s pevným stéblem a velkou listovou plochou, vhodný spíše do lepších půdně-klimatických podmínek, dobře reaguje na intenzivní technologii pěstování, rezistentní vůči Plasmophara halstedii, tolerantní ke všem houbvým chorobám slunečnice, rostlin/ha. hybridy LG LG středně raný zdravý hybrid poskytující pravidelně vysoké výnosy nažek, díky velmi nízké sklizňové vlhkosti vhodný do KVO i ŘVO podmínek, vyšší rostliny, vyrovnaný růst i dozrávání, perfektní zdravotní stav, vyšší odolnost vůči chorobám Phomopsis a Sclerotinium, resistentní vůči posledním rasám Plasmophara halstedii, rostlin/ha. LG CL středně raný hybrid s velmi vysokými výnosy nažek, technologie Clearfield rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40, oblast pěstování: ŘVO, KVO, dobrá odolnost k suchu i chladu, velmi dobrý zdravotní stav, odolný vůči novým rasám plísně slunečnicové, dobře reaguje na intenzivní technologii pěstování, rostlin/ha. hybrid EURALIS (AGROFINAL) ES Biba raný dvouliniový hybrid nižšího vzrůstu, vysoké výnosy nažek, olejnatost vysoká, odolnost k suchu výborná, odolnost k chladu velmi dobrá, odolnost k poléhání velmi dobrá, velmi dobrý zdravotní stav, oblasti pěstování: chladnější i teplejší, vhodný i pro intenzivní pěstování. ES Novamis CL velmi raný až raný hybrid, výška rostlin střední, technologie Clearfield rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40, vysoké výnosy, vyšší olejnatost, sklizňová vlhkost střední, odolný proti suchu a chladu, odolnost k poléhání velmi dobrá, velmi dobrý zdravotní stav, vhodný pro středně intenzivní pěstování. ES Primis středně raný dvouliniový hybrid, technologie Clearfield rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40, rostliny středně vysoké, vysoký stabilní výnos nažek i oleje, odolný proti suchu a stresu, odolný proti poléhání, velmi dobrý zdravotní stav.

21 pícniny 21 hořčice bílá vojtěška setá jetel luční Aba odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu, udržovatel: Nas Ag-Consultancy b.v., Nizozemsko, registrace: 1999, středně raná diploidní žlutosemenná odrůda, středně vysoké rostliny, poskytuje stabilně vysoký výnos semen, vhodná do všech oblastí, zejména do oblasti řepařské, obilnářské a dobré bramborářské, k využití jako meziplodina i na produkci semen, pro antinematodní účinky je vhodná jako přerušovač osevních postupů při pěstování řepy, rezistentní vůči háďátku Heterodera schachtii. Palava udržovatel: AGROGEN, spol. s r. o., ČR, registrace v ČR: 1967, středně raná odrůda vhodná do intenzivní kukuřičné, řepařské a lepší bramborářské oblasti, rostliny vysoké, tvar trsu vzpřímený, dobře přezimuje, je plastická, s dobrou provozní vytrvalostí, dobře obrůstá po seči. Plato odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu, udržovatel: Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co KG, SRN středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, tvar trsu vzpřímený, barva květu světle modrá až fialová, dobrý zdravotní stav, odolná proti bakteriálnímu vadnutí, stabilní vysoké výnosy zelené i suché hmoty. Start udržovatel: OSEVA UNI, a. s., ČR, registrace v ČR: 1973, raná výnosná diploidní odrůda vhodná do všech oblastí, 2 3 sečná s dvouletou užitkovostí, vysoký výnos zelené hmoty i semene, zdravotní stav dobrý, odolná proti padlí, středně odolná proti bílé hnilobě jetele, využití do jetelotravních směsí, do lučních a pastevních porostů nebo pro čistosevy, HTZ 1,75 g.

22 22 luskoviny hrách setý Abarth udržovatel: Limagrain Europe, Francie, registrace v ČR: 2013, poloraná žlutozrnná semi-leafless odrůda, rychlý počáteční růst, rostliny středně vysoké, semeno kulaté, barevná vyrovnanost semen vysoká, středně odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti antraknóze, středně odolná proti hnědé skvrnitosti a kořenovým chorobám, méně odolná proti plísním, výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký, HTZ středně vysoká. Atlas udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2010, poloraná zelenozrnná semi-leafless odrůda, rychlý počáteční růst, rostliny vyššího vzrůstu, semeno válcovitého tvaru, barevná vyrovnanost semen vysoká, méně odolná proti poléhání před sklizní, středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení hnilobami a padlím hrachu, výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký, technologická jakost středně vysoká, HTZ vysoká. Audit udržovatel: Limagrain Nederland B.V., Nizozemsko registrace v ČR: 2010, poloraná žlutozrnná semi-leafless odrůda, rychlý počáteční růst, rostliny střední až vyšší, semeno vejčitého tvaru, barevná vyrovnanost semen vysoká, středně odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti komplexu virových onemocnění, méně odolná proti padlí hrachu, středně odolná proti ostatním chorobám hrachu, velmi vysoký výnos semene, velmi vysoký výnos dusíkatých látek, technologická jakost středně vysoká, HTZ středně vysoká. Eso udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2012, poloraná žlutozrnná odrůda typu semi-leafless, výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký, rychlý počáteční růst, rostliny středně vysoké, semeno vejčitého tvaru, méně odolná proti poléhání před sklizní, středně odolná proti plísni hrachu i proti plísni šedé, středně odolná proti skvrnitostem hrachu, středně odolná proti napadení komplexem kořenových, virových chorob, méně odolná proti hnilobám, padlí hrachu a rzi hrachu, HTZ středně vysoká. Salamanca udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, SRN, registrace v ČR: 2011, poloraná žlutozrnná odrůda typu semi-leafless, rychlý počáteční růst, rostliny střední až vyšší, semeno vejčitého tvaru, barevná vyrovnanost semen vysoká, středně odolná proti poléhání, středně odolná proti většině chorob hrachu, méně odolná proti napadení hnilobami, velmi vysoký výnos semene, vysoký výnos dusíkatých látek, technologická jakost střední, HTZ nižší. Velvet udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2010, poloraná žlutozrnná odrůda typu semi-leafless, rychlý počáteční růst, rostliny středně vysoké, semeno kulatého tvaru, barevná vyrovnanost semen vysoká, středně odolná proti poléhání, středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení padlím hrachu, výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký, technologická jakost střední, HTZ středně vysoká. Zekon udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 1999, poloraná zelenozrnná plastická semi-leafless odrůda, vhodná do kukuřičné, řepařské, bramborářské a obilnářské oblasti, nejlepších výsledků dosahuje v ŘVO, semeno kulovitého tvaru, odolná proti poléhání, středně odolná proti plísni hrachu a plísni šedé, středně odolná proti ostatním chorobám hrachu, doporučený výsevek 0,9 1 MKS/ha, HTZ 250 g.

23 23 výživa výživa INHIBITORY NITRIFIKACE LZE EFEKTIVNĚ POUŽÍVAT I VE STATKOVÝCH A ORGANICKÝCH HNOJIVECH Pro optimální vývoj rostlin je nezbytné zabezpečit dostatek přístupných živin. Nezbytným makrobiogením prvkem pro růst rostlin je také dusík. Z ekologického, tak i z ekonomického důvodu je tedy maximální snahou zabránit jeho únikům. Jednou z možností, jak zvýšit efektivnost využití dusíku dodávaného ve statkových hnojivech je, použití inhibitoru nitrifikace. Doposud jediným registrovaným je na trh dodán jako pomocná látka pod obchodním názvem PIADIN. PRINCIP PŮSOBENÍ PIADIN zpomaluje mikrobiologickou přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový (cíleně omezuje aktivitu půdních bakterií rodu Nitrosomonas a tím omezuje ztráty vyplavením a denitrifikací. Amonný dusík se váže do sorpčního komplexu, a proto je u něj nižší nebezpečí vyplavení než u dusíku nitrátového. Uvolňování dusíku se tak přesune do pozdější růstové fáze resp. do delšího časového úseku a tím dochází k jeho vyššímu využití rostlinami. V závislosti na dávce, teplotě, povaze půdy a hodnotě ph, se může stabilní amonný dusík udržet v ornici čtyři až deset týdnů. APLIKACE A POUŽITÍ PIADIN lze používat se všemi organickými hnojivy, která obsahují vysoký podíl amonného dusíku nebo v nichž dochází k rychlé mineralizaci dusíku. Například kejda, močůvka, organické zbytky z výroben bioplynu, suchý drůbeží trus, kostní moučka atd. Aplikace PIADINU je o to výhodnější, čím více dusíku hnojivo obsahuje a čím delší je doba, která uplyne mezi hnojením a obdobím s nejvyšší spotřebou živin. Dávka PIADINU se nevolí v závislosti na celkové hektarové dávce aplikovaného dusíku na hektar, ale výši dávky určuje termín aplikace, teplota, vlhkost, v rozmezí od 3 do 8 l/ha. Obecně lze říci, že čím déle se potřebuje dusík v hnojivu blokovat tím větší je hektarová dávka. Pro časně jarní předseťovou aplikace kejdy pod kukuřici volíme v únoru dávku 7 l/ha, v březnu již jen 5 l/ha na. Na základě hektarové dávky se PIADIN buď přimíchává krátce před vyvezením hnojiva přímo do skladovací jímky nebo do aplikátoru kejdy. Směs v jímce musí být vyvezena během 1 až max. 2 týdnů. U vakuových aplikátorů můžete pracovat s jedním dávkovacím ventilem a používat ho jako by-pass, nebo můžete PIADIN přimíchávat pomocí nasávací hadice. U cisteren s čerpadlem přidejte PIADIN ještě před plněním cisterny. Bude-li to možné, měla by se směs promíchat. Piadin lze použít i pro pevná statková hnojiva s poměrem C:N>10, jako je drůbeží podestýlka, atd. PIADIN se aplikuje běžným postřikovačem s obvyklými tryskami na ochranu rostlin, bezprostředně před hnojením. PIADIN je možno kombinovat s pesticidy. Nebo se může přímo aplikovat na již aplikovaná nezapravená hnojiva či rostlinné zbytky. PŘÍNOS Výsledky s použitím PIADINU zatím potvrzují všechny očekávané přednosti, které přináší stabilizace dusíku inhibitorem nitrifikace. V řeči čísel se jasně projevuje efektivnější využívání dusíku ze statkových hnojiv, které se odráží v navýšení výnosu o 4 11 %. Další úspory jsou v možnosti slučování dávek v jedinou aplikaci, kterou provedeme před nebo na začátku vegetace bez závislosti na počasí, čím se eliminuje jarní pracovní špička a odlehčíme tím i skladovacím kapacitám po období zákazu hnojení. Vzhledem k jeho prokázanému ekologickému přínosu je možno kejdou apod. hnojivy hnojit na podzim následné jarní plodiny i ve III. aplikačním pásmu nitrátové směrnice viz novela 262/2012. Tato novela říká, že použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je možné pouze s využitím inhibitoru nitrifikace, tedy s PIADINem. U mladých rostlin často dochází k luxusnímu příjmu nitrátového dusíku a k nadbytečné tvorbě biomasy. U přerostlých rostlin dochází k ředění rostlinných pletiv, takovéto rostliny jsou mnohem náchylnější na vyzimování. Inhibicí dusíku se docílí udržení amonné formy v ornici až do zámrazu, kdy je omezen nitrifikační proces. Tento inhibovaný dusík pak mohou rostliny využít v časném jaru. Dalším v současnosti nezanedbatelným přínosem může být nepřímé působení inhibitorů nitrifikace na zlepšení mobilizace a adsorpce fosfátů v rhizosféře rostlin, tím zvyšují efektivitu dodávaných živin a snižují unikání methanu (Trenkel 1997). Více informací Vám poskytnou Vaši dodavatelé hnojiv, popř. nás můžete přímo kontaktovat na VLIV PIADINU NA VÝNOS KUKUŘICE (Vašák & kol ) výnos suché hmoty (%) poměr palic ,1 64,5 74,7 63,5 73,4 64,0 107,9 96,4 113,7 94,5 110,8 95,5 mineral. hnojiva drůbeží kejda vepřová kejda kejda drůbeží kejda + PIADIN vepřová kejda + PIADIN kejda + PIADIN

24 Chemie pro budoucnost. PIADIN

25 Přehled a složení listových hnojiv a pomocných přípravků CELOPLOŠNÉ POKRYTÍ ODBORNÝMI PORADCI: N P 2 O 5 K 2 O S MgO CaO B Fe Cu Mn Mo Se Zn Poznámka % % % % % % % % % % % % % Řada FERTI FERTI B* 8,0 10,0 2,0 FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5* 7,0 7,0 5,0 2,0 FERTIGREEN NPK * 10,0 5,0 5,0 FERTIKAL 7,0 5,0 5,0 FERTIMAG 8,0 8,0 EDTA, kyselina nikotinová, aminokyseliny, stimulátory EDTA, kyselina nikotinová, aminokyseliny, stimulátory EDTA, kyselina nikotinová, aminokyseliny, stimulátory EDTA, kyselina nikotinová, aminokyseliny, stimulátory EDTA, kyselina nikotinová, aminokyseliny, stimulátory Řada LOVOHUMINE LOVOHUMINE N* 12,0 4,0 6,0 EDTA, huminové látky Řada LOVOMIKRO BOROSAN Forte 11,0 BOROSAN Humine 8,0 huminové látky FEROSOL 4,0 kyselina citronová KUPROSOL 5,0 kyselina citronová MANGAN Forte 11,0 kyselina citronová MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn 1,2 6,5 4,8 kyselina citronová MOLYSOL 4,0 kyselina citronová ZINKOSOL Forte 5,0 11,0 kyselina citronová Řada NPKMgSOL CK sol 26,0 HYDROPON* 3,0 2,0 4,0 0,6 2,0 LOVOFLOR NPK * 4,0 2,5 3,0 huminové látky LOVOSOL NPK * 12,0 8,0 10,0 MgN sol 8,0 10,0 MgS sol 6,0 8,0 NITROZINEK 26,0 2,0 5,0 NK sol 2,5 8,0 NP 8-24 suspenzní* 8,0 24,0 NP sol NP 8-24* 8,0 24,0 PK sol PK 20-24* 20,0 24,0 SK sol 26,0 17,0 Ostatní výrobky a pomocné přípravky LOVOSTABIL Lovo CaN 7,0 13,0 SELENOL snižuje tvrdost vody * Před ředěním vodou doporučujeme použít pomocný rostlinný přípravek LOVOSTABIL Ing. Andrea Šlajsová Bc. Martin Polončík Pavel Tuček Ing. Lenka Musilová Stanislav Šimánek Ing. Petr Šilhavý Zbyněk Votava Ing. Miroslav Zich

26 ODBORNÉ RADY kukuřice pšenice řepka listová hnojiva Pro informace a poradenství kontaktujte regionální poradce ve své oblasti. Ing. Andrea Šlajsová Bc. Martin Polončík Pavel Tuček Zbyněk Votava Stanislav Šimánek Ing. Petr Šilhavý Ing. Lenka Musilová Ing. Miroslav Zich

JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA

JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016 JEČMEN JARNÍ 3 PŠENICE JARNÍ 6 OVES SETÝ

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017 PŠENICE JEČMEN TRITIKALE OVES KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE SÓJA HRÁCH PELUŠKA BOB LUPINA VOJTĚŠKA JETEL SVAZENKA NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017 PŠENICE JARNÍ 3 JEČMEN

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (jaro 2014) Ječmen jarní BRITNEY Britney je sladovnická polopozdní

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2014 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy v roce 2013

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk www.lgseeds.cz POLNÍ DNY KUKUŘICE 2 0 1 3 Průvodce hybridy kukuřice Představujeme ucelený sortiment hybridů kukuřice pro nejbližší období. Výjimečnost hybridů LG spočívá ve specializaci a v kompletnosti

Více

jaro 2015 Katalog osiv zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz

jaro 2015 Katalog osiv zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz jaro 2015 Katalog osiv zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz STARÁME SE O KVALITU VAŠEHO OSIVA V Soufflet Agro a.s. víme, že základem Vašeho pěstitelského úspěchu je kvalitní osivo. V ČSO

Více

KATALOG OSIV jaro 2015

KATALOG OSIV jaro 2015 KATALOG OSIV jaro 2015 ACHP Vysočina s.r.o. www.achpvysocina.cz obsah KUKUŘICE Â Â KUKUŘICE LIMAGRAIN 4 Â Â SLUNEČNICE LIMAGRAIN 7 Â Â KUKUŘICE SAATEN-UNION 8 Â Â ČIROK SAATEN-UNION 11 Â Â OBILOVINY 13

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

KATALOG OSIV. Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi

KATALOG OSIV. Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi KATALOG OSIV Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi KOMPLETNÍ SERVIS AGROOBCHODU A SLUŽEB Výroba a prodej certifikovaných osiv Obiloviny, olejniny, luskoviny, travní směsi,

Více

Katalog osiv. jaro 2012. www.soufflet-agro.cz

Katalog osiv. jaro 2012. www.soufflet-agro.cz Katalog osiv jaro 2012 www.soufflet-agro.cz Soufflet agro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obiloviny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKTA a MAïSADOUR Ochrana

Více

jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic

jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP SILÁŽ ZRNO BIOPLYN PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic Zasejte úspěch Výběr odrůdy Expedice zákazníkovi Výběr správného pozemku Spolupracujte s profesionály při výrobě osiva.

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic

jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP travní směsi PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic antinematodní hořčice Nabídka výhod pro Vás Vyšší kvalita moření jako standard Již několikátou sezonu upravujeme osiva za pomoci

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv podzim 2010 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas vydání našeho katalogu, a proto se v tomto úvodníku pokusím popsat situaci, ve které se společně nacházíme. Přes obtíže s odbytem obilovin

Více

Katalog. S polehlivost D ůvěra B udoucnost

Katalog. S polehlivost D ůvěra B udoucnost S polehlivost D ůvěra B udoucnost Katalog J A R O 2 0 1 3 Nabídka osiv ječmen jarní str. 4-5 GRACE SUNSHINE BOJOS pšenice jarní str. 6 HAMLET EPOS oves setý str. 7 ATEGO SCORPION oves nahý SAUL hrách setý

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN Na podzim 2012 AGROSALES s. r. o. Heroltice 65 586 01 JIHLAVA Ing. Jaroslav Hampl Ředitel společnosti mobile +420 725 117 332 fax. +420 567 220 687 e-mail. j.hampl@agrosales.cz

Více

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu.

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. podzim 2015 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. Úplných novinek

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE Trio-D spol. s r.o. KATALOG ODRŮD PODZIM 2012 obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 9 FRIDERICUS KAPITAN CANDO ALTIGO NERO HORTENSO BALATON SYLVA TULUS BODYČEK YATZY BOHEMIA EVINA

Více

PŠENICE JARNÍ. Vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování.

PŠENICE JARNÍ. Vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování. PŠENICE JARNÍ ANABEL NOVINKA poloraná odrůda s pekařskou kvalitou A. rostliny středně vysoké až nízké - dobrá odolnost proti poléhání. velmi dobře snáší setí do chladné a vlhké půdy. velmi dobrá odolnost

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv jaro 2011 Vážení obchodní přátelé, Můžeme prakticky bilancovat další rok, který byl zvláštní jak průběhem počasí, tak i zájmem a cenovým vývojem komodit. Odvíjelo-li se první pololetí v intencích

Více

JARO 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016. kukuřice OPTIPLUS *** KOMPLEXNÍ MOŘENÍ VŠE V JEDNOM! FUNGICID MIKROPRVKY REPELENT

JARO 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016. kukuřice OPTIPLUS *** KOMPLEXNÍ MOŘENÍ VŠE V JEDNOM! FUNGICID MIKROPRVKY REPELENT JARO 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016 kukuřice OPTIPLUS *** KOMPLEXNÍ MOŘENÍ VŠE V JEDNOM! FUNGICID MIKROPRVKY REPELENT kukuřice / jaro 2016 STRANA 2 Vážení pěstitelé kukuřice, předkládáme Vám nový katalog

Více

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad. Agrární komora Èeské republiky

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad. Agrární komora Èeské republiky ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad Agrární komora Èeské republiky Asociace pìstitelù a zpracovatelù luskovin Výzkumný ústav pivovarský a sladaøský, a.s. Zkušební

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

jaro 2014 Nabídka osiv Obálka_Olseed_jaro_2014.indd 1 Obálka_Olseed_jaro_2014.indd :16: :16:47

jaro 2014 Nabídka osiv Obálka_Olseed_jaro_2014.indd 1 Obálka_Olseed_jaro_2014.indd :16: :16:47 jaro 2014 Nabídka osiv Obsah OLSEED, a.s. Štítného 604/25, 779 00 Olomouc www.olseed.cz zajistí pro Vás: široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd veškerá námi dodaná

Více

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES Trio-D spol. s r.o. obsah PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7-8 ASTRID AZIT KARGO ATEGO CORSO BLANÍK SOMTRI BARON EPOS BOJOS ROZMAR SEPTIMA MALZ VOK TERCIE RADEGAST

Více

NABÍDKA OSIVA A SADBY

NABÍDKA OSIVA A SADBY PODZIM 2014 NABÍDKA OSIVA A SADBY ka Vašeho úspěchu u r á z s á od n a b d a a s o v i os í n t i Kval OBILOVINY / 1 OLEJNINY / 27 BRAMBORY / 41 Vážení obchodní partneři, do rukou se Vám dostává naše nová

Více

PŠENICE JARNÍ ASTRID TERCIE. Vysoký výnos. Pekařská jakost E.

PŠENICE JARNÍ ASTRID TERCIE. Vysoký výnos. Pekařská jakost E. PŠENICE JARNÍ ASTRID NOVINKA poloraná odrůda s vysokou pekařskou jakostí. rostliny mají dobrou odolnost proti poléhání dobře odnožuje. vynikající odolnost proti rzi plevové, dobrá odolnost proti padlí

Více

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES Trio-D spol. s r.o. obsah PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7-8 ASTRID AZIT KARGO ATEGO CORSO BLANÍK SOMTRI BARON EPOS BOJOS ROZMAR FIGARO MALZ SAUL SEPTIMA RADEGAST

Více

jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1

jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1 jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1 Nabídka výhod pro Vás Vyšší kvalita moření jako standard Již několikátou sezonu upravujeme osiva za pomoci 100% aplikačního procesu. Výhoda této metody spočívá

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

PODZIM 2013 NABÍDKA OSIVA A SADBY

PODZIM 2013 NABÍDKA OSIVA A SADBY PODZIM 2013 NABÍDKA OSIVA A SADBY Kvalitní osivo a sadba od nás záruka Vašeho úspěchu OBILOVINY / 1 OLejNINY / 29 BrAmBOrY / 43 Vážení obchodní přátelé, stejně jako každým rokem toutou dobou, dostává se

Více

Nabídka osiv jaro 2016

Nabídka osiv jaro 2016 Nabídka osiv jaro 2016 Obsah OLSEED, a.s. Štítného 604/25, 779 00 Olomouc www.olseed.cz zajistí pro Vás: široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd veškerá námi dodaná

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. kukuřice

JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. kukuřice JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015 kukuřice hybridy kukuřice / jaro 2015 STRANA 2 Vážení zákazníci! Těší nás, že jste si našli čas k přečtení nového katalogu kukuřice firmy saatbau a doufáme, že Vás

Více

Katalog kukuřice RAGT 2012

Katalog kukuřice RAGT 2012 Katalog kukuřice RAGT 2012 Katalog kukuřice RAGT 2012 Hybrid Registrace Siláž Směr využití Agrotechnické vlastnosti Zrno Typ hybridu Typ zrna Způsob dozrávání rostliny Výška rostlin S Z LKS CCM BGS BE

Více

Katalog osiv. Podzim Zasejte s námi, sklidíte úspěch! radujte se z úspěchu.

Katalog osiv. Podzim Zasejte s námi, sklidíte úspěch! radujte se z úspěchu. Katalog osiv Podzim 2011 Zasejte s námi, sklidíte úspěch! radujte se z úspěchu www.soufflet-agro.cz Soufflet Agro Možnost dodání individuálních výsevních jednotek u obilnin. Výroba a prodej certifikovaných

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv a sadby jaro 2 Vážení obchodní přátelé, v letošním roce do zemědělského sektoru došly poprvé peníze z dotací z Evropské Unie, které určitě pomohly. Ale problémů neubylo. Propad cen z minulého

Více

Nabídka osiv jaro 2013

Nabídka osiv jaro 2013 Nabídka osiv jaro 2013 Vážení obchodní přátelé, uplynulý rok byl pro zemědělce velmi úspěšný, což však neplatí pro oblast Moravy. Dosažené výnosy obilovin sice nepřekonaly loňské rekordy, ale zpeněžení

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON Trio-D spol. s r.o. obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str. 7 12 FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON JUP BODYČEK MARISA BOHEMIA NERO BORA SYLVA CIMRMANOVA

Více

ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito

ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito Vážení obchodní partneři, rok se s rokem sešel a osiváři skupiny AGROFERT Vám předkládají katalog ozimých

Více

Obiloviny podzim 2016

Obiloviny podzim 2016 Obiloviny podzim 2016 OLSEED, a.s. Štítného 604/25, 779 00 Olomouc www.olseed.cz zajistí pro Vás: široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd veškerá námi dodaná osiva

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

PODZIM 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU obiloviny. Slad na dobrý ležák!

PODZIM 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU obiloviny. Slad na dobrý ležák! PODZIM 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016 obiloviny Slad na dobrý ležák! ozimé obiloviny / podzim 2016 SEITE 2 saatbau česká republika s.r.o. spolehlivý partner pro pěstitele ozimých obilovin Společnost

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk 2 0 1 3 Osiva, která vám přinášejí zisk OSIVA, KTERÁ VÁM PŘINÁŠEJÍ ZISK... opakovaně a v každém roce Další rok za námi, nový před námi. Ročník ovlivnil výšku výnosů zejména v teplejších oblastech Moravy.

Více

KATALOG OSIV. jaro ACHP Vysočina s.r.o. ACHP Vysočina - Váš obchodní partner.

KATALOG OSIV. jaro ACHP Vysočina s.r.o. ACHP Vysočina - Váš obchodní partner. KATALOG OSIV jaro 2016 ACHP Vysočina s.r.o. www.achpvysocina.cz ACHP Vysočina - Váš obchodní partner obsah KUKUŘICE kukuřice Limagrain 4-5 slunečnice Limagrain 7 kukuřice Saaten-Union 8-9 čirok Saaten-Union

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv jaro 2010 Vážení obchodní přátelé, můžeme začít bilancovat uplynulý rok a k spokojenosti a optimismu moc důvodů nebude. Není prakticky nic o co by byl zájem a co by se nechalo se ziskem zobchodovat.

Více

podzim 2014 Obiloviny

podzim 2014 Obiloviny podzim 2014 Obiloviny je to vesměs hezké podívání na porosty a nadějné očekávání budoucí úrody. Ale jak jsme již všichni zažili, velmi rychle může přijít z natěšenosti zklamání. Nepotvrdil se naštěstí

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Katalog osiv podzim 2012

Katalog osiv podzim 2012 Katalog osiv podzim 2012 čas jsou peníze www.soufflet-agro.cz Soufflet gro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obilniny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKT

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva:

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva: Vážení pěstitelé, Představujeme Vám nabídku osiv jarních plodin vhodných pro použití v ekologickém pěstování rostlin. Při podzimním zpracování osiv ozimů se u obilovin ve velké míře projevily problémy

Více

Vážení obchodní přátelé, Obsah

Vážení obchodní přátelé, Obsah Nabídka osiv jaro 2007 Vážení obchodní přátelé, sklizňový rok, který máme za sebou, většina z nás nepamatuje. Před sklizní sucho a krátce po jejím začátku deštivo až do jejího konce. Poznamenány byly prakticky

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Obiloviny podzim 2011 Vážení obchodní přátelé, tak jsme opět o rok starší, o trochu zkušenější, ale v žádném případě ne moudří z toho, jak se zachovají trh a rozmary počasí. Březnové mrazy a dubnové a

Více

Pšenice ozimá Ječmen ozimý Žito ozimé Tritikale ozimé Řepka ozimá Brambory Peluška ozimá Meziplodiny. podzimnabídka OSIV A SADBY

Pšenice ozimá Ječmen ozimý Žito ozimé Tritikale ozimé Řepka ozimá Brambory Peluška ozimá Meziplodiny. podzimnabídka OSIV A SADBY Pšenice ozimá Ječmen ozimý Žito ozimé Tritikale ozimé Řepka ozimá Brambory Peluška ozimá Meziplodiny 2015 podzimnabídka OSIV A SADBY R Slovo reditele Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři. Je mým

Více

PIADIN. Stabilizátor dusíku pro organická hnojiva snižuje pracnost, zvyšuje výnosy a je šetrný k životnímu prostředí INHIBITOR NITRIFIKACE

PIADIN. Stabilizátor dusíku pro organická hnojiva snižuje pracnost, zvyšuje výnosy a je šetrný k životnímu prostředí INHIBITOR NITRIFIKACE KAPALNÝ INHIBITOR NITRIFIKACE PIADIN Stabilizátor dusíku pro organická hnojiva snižuje pracnost, zvyšuje výnosy a je šetrný k životnímu prostředí Chemie pro budoucnost. VÝHODY PRO VÁS, POUŽIJETE-LI PIADIN»

Více

Katalog BIO osiv. jaro 2014

Katalog BIO osiv. jaro 2014 Katalog BIO osiv jaro 2014 PŘEHLED BIO OSIV PŠENICE JARNÍ ARANKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 GRANNY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 SW KADRILJ - - - - - - - - - - - - - - - - 6 PŠENICE

Více

KATALOG BIO OSIV JARO 2013. obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem

KATALOG BIO OSIV JARO 2013. obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem KATALOG BIO OSIV JARO 2013 obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem Rozdíl poznáte už při pečení BIOHARMONIE excelentní české BIOmouky. Vyrábí a dodává PRO BIO - první český výrobce biopotravin

Více

Katalog kukuřice RAGT 2015

Katalog kukuřice RAGT 2015 Katalog kukuřice RAGT 2015 Hybridy kukuřice firmy RAGT 2015 FAO Rostlina Hybrid Siláž Zrno Způsob dozrávání rostliny Výška rostlin S RGT Kixxo EU 2011 200 200 Sc M RMZ velmi vysoká RGT Telexx EU 2011 210

Více

KATALOG LG. kukuřice a slunečnice 2015. www.lgseeds.cz

KATALOG LG. kukuřice a slunečnice 2015. www.lgseeds.cz KATALOG LG kukuřice a slunečnice 2015 www.lgseeds.cz Jste li agronom, najdete zde agronomická doporučení. Jste li zootechnik, najdete zde zootechnická doporučení. Jste li ekonom nebo majitel firmy, vězte,

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu Název směsi Doporučená obnova Složení směsi Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha LUČNÍ SMĚS standard (bez jetele) ZATRAVŇOVACÍ SMĚS Srha laločnatá Ovsík

Více

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice 2013 Kukuřice KUKUŘICE NK Nerissa Okouzlující kráska 9 80 60 40 20 9 9 10 Výnosové a kvalitativní ukazatele (Nezvěstice 2012) +2,07 NK Nerissa průměr pokusu +4,19 FAO 220 zrno FAO 220 siláž dvouliniový

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Zásady střídání plodin a osevní postupy

Zásady střídání plodin a osevní postupy Zásady střídání plodin a osevní postupy Jan Křen a Lubomír Neudert Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320

CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320 OSIVO KUKUŘICE 2016 v nabídce nepřehlédněte NOVINKY 2016 CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320 TOP SILÁŽ 2016 hybridy s mimořádnou stravitelností vlákniny CEKOB 210 CESTER 230 230 CEKLAD 235 235 CEBIR 240 SAN

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T

SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T ZVEME VÁS 7. ledna 2015 Seminář Selgen, a. s. Restaurace U Facků, Vsisko u Olomouce (9.00 hod) 8. ledna 2015 Seminář Selgen,

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Se srdečným pozdravem. Mgr.Ing.Władysław Poślednik Předseda představenstva HR Smolice

Se srdečným pozdravem. Mgr.Ing.Władysław Poślednik Předseda představenstva HR Smolice KUKUŘICE SLUNEČNICE ČIROK ŘEPKA ŽITO KATALOG 2015 Vážení pěstitelé, jsme velmi rádi, že díky dlouhodobé úzké spolupráci s fi rmou Eurocorn, máme možnost se podílet na hospodářských výsledcích českých zemědělců.

Více

Katalog osiv. Podzim 2010. www.soufflet-agro.cz

Katalog osiv. Podzim 2010. www.soufflet-agro.cz Katalog osiv Podzim 2010 www.soufflet-agro.cz Hybridní odrůdy Řepka ozimá Typ odrůdy: hybridní, 00, středního vzrůstu Podzimní růst: středně rychlý až rychlý Mrazuvzdornost: velmi dobrá Jarní regenerace:

Více

podzim 2013 KATALOG OSIV AGROKOP Vstupte do světa osiv AGROKOP

podzim 2013 KATALOG OSIV AGROKOP Vstupte do světa osiv AGROKOP podzim 2013 KATALOG OSIV AGROKOP Vstupte do světa osiv AGROKOP Zasejte úspěch! Výběr odrůdy Expedice zákazníkovi Výběr správného pozemku Spolupracujte s profesionály při výrobě osiva. Tak jako profesionálové

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost OZIMÉ OBILOVINY

S polehlivost D ůvěra B udoucnost OZIMÉ OBILOVINY S polehlivost D ůvěra B udoucnost OZIMÉ OBILOVINY 2 0 1 3 odrůdy pro Vaše pole: Pšenice ozimá ARKTIS ENERGO ESTEVAN JB ASANO ETANA ZEPPELIN PRINCEPS KERUBINO EUROFIT HEWITT CARROLL GORDIAN připravujeme

Více

Výnosy dělají přátele.

Výnosy dělají přátele. Katalog odrůd jaro 2017 Výnosy dělají přátele. www.saaten-union.cz JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ MANTA Trochu jinej slaďák pro České pivo. Vysoký výnos zrna Velké zrno Velmi dobré zdraví MANTA je nová sladovnická

Více

T r a d i c e k v a l i t a b u d o u c n o s t

T r a d i c e k v a l i t a b u d o u c n o s t T r a d i c e k v a l i t a b u d o u c n o s t O D R Ů D O V Ý K A T A L O G 2 0 1 4 2010 2000 šlechtitelská společnost SELGEN, a. s. ve své činnosti navázala na dlouhodobou tradici, kterou má v českých

Více

Øepka ozimá. KataloG osiv podzim zde najdete VÁš chybìjící dílek.

Øepka ozimá. KataloG osiv podzim zde najdete VÁš chybìjící dílek. KataloG osiv podzim 2013 Øepka ozimá... zde najdete VÁš chybìjící dílek www.soufflet-agro.cz VÁžení pìstitelé Letos je tomu již deset let co stojíme po Vašem boku jako spolehlivý partner poskytující komplexní

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Katalog odrůd. pšenice ozimé. Prémiová osinatka na trhu: PREMIO Když Samanta metá, BODYČEK na žně čeká Nová česká superstar FEDERER

Katalog odrůd. pšenice ozimé. Prémiová osinatka na trhu: PREMIO Když Samanta metá, BODYČEK na žně čeká Nová česká superstar FEDERER Katalog odrůd pšenice ozimé 2010 Prémiová osinatka na trhu: PRMIO Když Samanta metá, BODYČK na žně čeká Nová česká superstar FDRR FDRR novinka (Hana x lana) x Drifter jistá potravinářská kvalita vysoký

Více

Ing. Jan Krouský obchodní ředitel

Ing. Jan Krouský obchodní ředitel Vážení pěstitelé, společnost SELGEN, a. s. patří již více než dvě desítky let k nejvýznamnějším donátorům odrůd polních plodin na domácím trhu. To je dáno hned několika skutečnostmi. Vlastní síť šlechtitelských

Více

PODZIM2014 NABÍDKA OSIV A SADBY

PODZIM2014 NABÍDKA OSIV A SADBY PODZIM2014 NABÍDKA OSIV A SADBY úvodníslovo R Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři. Do rukou se Vám dostává nový katalog pro sezónu podzim 2014. Jeho cílem je umožnit Vám přehlednou orientaci v naší

Více

Kukuřice a slunečnice

Kukuřice a slunečnice Číslo 13 Datum vydání: 3. 9. 2012 Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2013 Vážení pěstitelé, velmi rádi Vám opět předkládáme nové číslo Souffl Info věnované kukuřicím.

Více

The DuPont Oval Logo is a registered trademark of DuPont., TM, SM Trademarks and service marks of Pioneer. 2012 PHII. KATALOG 2015

The DuPont Oval Logo is a registered trademark of DuPont., TM, SM Trademarks and service marks of Pioneer. 2012 PHII. KATALOG 2015 The DuPont Oval Logo is a registered trademark of DuPont., TM, SM Trademarks and service marks of Pioneer. 2012 PHII. KATALOG 2015 Vážení pěstitelé, Obsah hybridy. Očekáváme, že plochy Optimum AQUAmax

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Katalog BIO osiv. podzim 2014. www.probio.cz. PRO - BIO, obchodní společnost s r.o. Jsme česká firma, která se zabývá:

Katalog BIO osiv. podzim 2014. www.probio.cz. PRO - BIO, obchodní společnost s r.o. Jsme česká firma, která se zabývá: Germany Poland Ústí n. Labem Staré Město p. Sněžníkem Praha Plzeň České Budějovice Olomouc Brno Slovakia Austria PRO - BIO, obchodní společnost s r.o. Jsme česká firma, která se zabývá: zpracováním a výrobou

Více

KATALOG BIOOSIV PODZIM 2016

KATALOG BIOOSIV PODZIM 2016 KATALOG BIOOSIV PODZIM 2016 ÚVOD DODÁNÍ, DOPRAVA VÝKUP A MNOŽENÍ BIOOSIV PODMÍNKY PRO DODÁVÁNÍ OSIVA: osiva jsou dodávána na základě písemné objednávky (možno e-mailem nebo přes online objednávkový list),

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

NABÍDKA OSIVA A SADBY

NABÍDKA OSIVA A SADBY JARO 2014 NABÍDKA OSIVA A SADBY ka Vašeho úspěchu u r á z s á od n a b d a a s o v i os í n t i Kval HYBRIDY KUKUŘICE A SLUNEČNICE / 1 OBILOVINY / 18 LUSKOVINY / 29 PÍCNINY, JETELOVINY A OLEJNINY / 34

Více

zhodnocujeme potenciál naší zemì

zhodnocujeme potenciál naší zemì zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz OBSAH UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM PRÁVNĚ CHRÁNĚNÝCH ODRŮD Řepka ozimá 3 Ječmen ozimý 9 Pšenice ozimá 15 Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str HENRIETTE KAPITAN HORTENSO ALTIGO JUP TULUS ANNIE

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str HENRIETTE KAPITAN HORTENSO ALTIGO JUP TULUS ANNIE Trio-D spol. s r.o. KATALOG ODRŮD PODZIM 2014 obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str. 7 12 HENRIETTE KAPITAN HORTENSO ALTIGO JUP TULUS ANNIE TITUS ARKEOS ATHLON AVENUE BALATON BODYČEK

Více

VELMI RANÉ HYBRIDY RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ POZDNÍ HYBRIDY POZDNÍ HYBRIDY

VELMI RANÉ HYBRIDY RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ POZDNÍ HYBRIDY POZDNÍ HYBRIDY OSIVO KUKUŘICE 2017 VELMI RANÉ HYBRIDY RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ POZDNÍ HYBRIDY POZDNÍ HYBRIDY PYROXENIA ZETA 140 S CEDRAK CEWEL TYRKIZIA ZETA 200 S CEKOB LABOOM CEBESTO LANDLORD CELUX

Více

PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE

PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE A VÝZNAM ODRŮD Ing. Oldřich FAMĚRA, CSc. KATEDRA ROSTLINNÉ VÝROBY, ČZU V PRAZE Ing. Daniel JUREČKA Ing. Pavel PAŘÍZEK ÚKZÚZ BRNO Změny v soustavě hospodaření v zemědělství

Více