NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách"

Transkript

1 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

2 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale jarní...9 kukuřice slunečnice hořčice bílá vojtěška setá jetel hrách setý výživa Vážení zákazníci, chtěl bych Vám velmi poděkovat za spolupráci v roce minulém, který nebyl pro zemědělce a ani osiváře vůbec jednoduchý, protože hlavně počasí si dělalo co chtělo a způsobilo nemalé starosti. Na začátku nového roku 2015 Vás čeká spousta rozhodnutí. Budete se rozhodovat, jaké vybrat odrůdy a hybridy, které by pomohly naplnit Vaše plány po stránce kvantity i kvality rostlinné produkce. Katalog osiv společnosti OSEVA, a. s. a celé skupiny AGROFERT, který se Vám dostává do rukou, přináší širokou nabídku plodin a odrůd. Katalog obsahuje ucelenou a kvalitní nabídku hybridů kukuřice, odrůd jarních ječmenů, pšenice, ovsa, tritikale, slunečnice, hořčice, hrachu, pelušky, jetele a vojtěšky. Speciální část katalogu je věnována hybridům kukuřice, kde máme vytvořeno vlastí portfolio hybridů určených pro pěstování na zrno pod označením FERTCORN. Jsou zde prozkoušené hybridy NK OCTET, ES FLATO, OXXYGEN, které se vyznačují vysokým stabilním výnosem, nízkou sklizňovou vlhkostí a velmi dobrou ekonomikou pěstování. Dále jsou v kukuřičné části další silážní a zrnové hybridy zahraničních firem a nabídka hybridů kukuřice je každoročně velmi bohatá. Jsem přesvědčen o tom, že si z široké nabídky jařin vyberete ty správné odrůdy a oceníte u našich osiv vysokou kvalitu, špičkové ošetření mořidly, poradenství a včasnost a jistotu dodávky na určený sklad. Všem zemědělcům přeji šťastnou ruku při výběru té nejvhodnější odrůdy, následně vysokou úrodu a velmi dobré zpeněžení. Závěrem Vám chci co nejsrdečněji popřát do nového roku 2015 pevné zdraví, štěstí a mnoho dobrých rozhodnutí ať již pracovních a nebo osobních. Ing. Ladislav Kulas ředitel společnosti OSEVA, a. s.

3 obilniny ječmen jarní Aktiv udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., registrace v ČR: 2008, středně raná odrůda, rostliny střední až vyšší, plastická, vysoce výnosná ve všech oblastech, středně odnožující, středně odolná proti poléhání a lámání stébla, odolná proti padlí travnímu (gen Mlo), středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti, hnědým skvrnitostem, středně až méně odolná proti rzi ječné, termín setí co nejdříve, výsevek 3,5 4, 5 dle oblasti, po obilnině nebo při pozdním setí doporučeno zvýšit o 0,5 MKS/ha, sladovnická kvalita, vhodná i pro krmné účely, podíl předního zrna vysoký, zrno středně velké. Azit udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR registrace v ČR: 2008, polopozdní odrůda středního vzrůstu, vysoce výnosná, vhodná do všech výrobních oblastí, velmi dobře odnožuje, odolnost proti poléhání střední, středně odol ná proti rhynchosporiové skvrnitosti a komplexu hnědých skvrnitostí, středně až méně odolná proti padlí travnímu, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, podíl předního zrna vysoký, zrno velké, HTZ 51 g. Blaník udržovatel: Limagrain Nederland B. V., Nizozemsko, registrace v ČR: 2007, po lopozdní odrůda, rostliny středního vzrůstu, vhodná k pěs to vání ve všech výrobních oblastech, vysoce výnosná zejména v kukuřičné, bramborářské a pícninářské oblasti, odolná proti lámání stébla a porůstání zrna, méně odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu (gen Mlo), středně odol ná proti rzi ječné, méně odolná proti hnědým skvrnitostem a rhynchosporiové skvrnitosti, velmi dobrá odnoživost, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, termín setí co nejdříve, lze i po obilnině, je však nutno zvýšit výsevek o 0,5 MKS/ha, sladovnická kvalita splňuje kritéria pro ČESKÉ PIVO, podíl předního zrna vysoký až velmi vysoký, zrno středně velké, HTZ 49 g. Bojos udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR, registrace v ČR: 2005, po lopozdní odrůda středního vzrůstu, v kukuřičné oblasti poskytuje vysoký až velmi vysoký výnos předního zrna, v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti vysoký, dobrá odnoživost, střední odolnost proti poléhání, odolná proti padlí travnímu (gen Mlo), méně až středně odol ná proti rzi ječné a skvrni tostem, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, sladovnická kvalita splňuje kritéria pro ČESKÉ PIVO, podíl předního zrna středně vysoký, zrno středně velké, HTZ 49 g. způsob využití sladovnická odrůda nesladovnická odrůda

4 4 obilniny ječmen jarní ječmen jarní Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ ) Kategorie doporučení odrůdy doporučené předběžně doporučené r České pivo sladovnické neslad. České pivo slad. České pivo Jednotka Varianta pěstování Průměr standardních odrůd v t/ha Blaník Bojos Kangoo Sebastian Sunshine Xanadu Azit Wiebke Laudis 550* Petrus* Vendela* Zhana* Arthur* Malz Výnos zrna v oblasti: % Oblast kukuřičná N 7, O 7, Oblast řepařská N 7, O 7, Oblast obilnářská N 6, O 7, Oblast bramborářská N 6, O 7, Výnos předního zrna (nad 2,5 mm): % Oblast kukuřičná N 6, O 7, Oblast řepařská N 6, O 7, Oblast obilnářská N 5, O 7, Oblast bramborářská N 6, O 7, Agronomická data: Metání rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech Počet produktivních stébel na m 2 ks/m Délka rostlin cm Odolnost proti poléhání 9 1 5,0 5,2 5,1 6,0 5,5 4,3 5,3 6,2 5,6 5,2 4,9 4,1 5,1 4,8 Odolnost proti chorobám 9 1 Padlí travní 8,9 8,9 3,9 5,5 6,8 8,7 5,2 8,7 8,9 9,0 6,7 9,0 6,1 5,4 Rez ječná 6,4 6,3 6,3 6,3 6,9 5,3 7,3 6,0 5,9 6,6 7,2 4,3 6,6 6,1 Hnědá skvrnitost 4,3 5,8 5,4 5,8 5,5 4,8 6,1 5,4 5,7 5,3 4,5 6,3 5,1 5,5 Rhynchosporiová skvrnitost 5,7 4,5 5,0 5,5 5,5 5,7 5,7 4,9 5,4 4,6 4,2 4,3 5,2 5,6 Fuzária v klase 6,8 7,4 7,5 7,1 6,7 7,3 7,1 7,1 7,3 7,2 7,0 7,6 7,2 7,4 Nespecifi cké skvrnitosti 6,7 6,7 5,2 5,7 6,5 6,3 6,2 6,8 5,7 5,7 6,0 6,8 5,3 5,8 Kvalita zrna: Hmotnost tisíce zrn g Podíl předního zrna % Technologická hodnota zrna: Obsah dusíkatých látek v sušině % 11,0 11,2 10,8 10,4 11,0 11, ,0 11,1 10,5 10,8 10,7 11,0 Technologická hodnota sladu: Extrakt v sušině % 82,1 82,5 82,3 83,1 82,8 83, ,5 81,8 80,8 82,8 82,0 83,1 Relativní extrakt při 45 C % 36,0 37,1 40,0 39,2 44,2 45,8 37,9 37,4 34,5 43,1 37,4 37,8 Kolbachovo číslo % 40,3 42,0 42,7 43,6 48,1 45, ,8 40,8 41,6 41,7 43,1 41,5 Diastatická mohutnost j WK Dosažitelný stupeň prokvašení % 81,1 78,7 82,7 81,8 82,9 80, ,0 81,8 81,7 81,4 81,1 80,7 Friabilita % Obsah β-glukanů ve sladině mg/l Zákal sladiny (90 ) 3,34 1,06 1,20 2,02 1,20 0, ,51 1,28 1,78 1,01 1,73 0,80 Zákal sladiny (15 ) 2,88 1,09 1,17 1,87 1,33 0, ,51 1,40 1,51 1,03 1,71 1,14 Sladovnická jakost 9 1 3,8 5,1 6,7 6,9 8,4 7, ,4 4,2 3,3 6,1 4,9 5,8 Rok registrace (*) menší počet dat nová odrůda Výnosy zrna a předního zrna v kukuřičné oblasti jsou pouze z let a Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Bojos, Sebastian, Kangoo a Azit) v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory; O = ošetřeno fungicidy Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení chorobou, nejjakostnější, 1 = zcela poléhavá, zcela napadána chorobou, bez sladovnické jakosti. Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Sladařský ústav Brno. České pivo (ČP) Odrůdy doporučené VÚPS pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením České pivo (-) u nesladovnických odrůd se jakost dále nesleduje. Zdroj: ÚKZÚZ, 2014

5 5 Gladys udržovatel: Limagrain Nederland B.V., Nizozemsko, registrace v ČR: 2010, polopozdní odrůda středního vzrůstu, dosahuje velmi vysokých výnosů ve všech oblastech v neošetřené i ošetřené variantě, odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu (gen Mlo), odolná proti rzi ječné, středně odolná proti hnědým skvrnitostem a rhynchosporiové skvrnitosti, sladovnická kvalita, vysoký výnos a pěstování s nízkými vstupy umožňuje ekonomicky výhodné pěstování pro krmné účely, podíl předního zrna vysoký, vysoká HTZ. Grace udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, SRN, registrace v ČR: 2010, nesladovnická středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, v neošetřené i ošetřené variantě dosahuje vysokých výnosů v KVO a velmi vysokých výnosů ve všech ostatních oblastech, středně odolná proti poléhání, středně odolná až odolná proti lámání stébla, dobrý zdravotní stav, středně odolná proti padlí travnímu na listu, rzi ječné, hnědým skvrnitostem a rhynchosporiové skvrnitosti, odrůda vhodná pro všechny oblasti pěstování, včetně vyšších poloh, doporučen nižší výsevek v rámci rozpětí pro danou oblast, nadprůměrný podíl předního zrna, zrno velké, HTZ 49 g. Olympic udržovatel: SERASEM, Francie, registrace v ČR: 2013, polopozdní odrůda nižšího až středního vzrůstu, vhodná k pěs to vání ve všech výrobních oblastech, velmi vysoých výnosů dosahuje zejména v řepařské a obilnářské oblasti, odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla, odolná proti padlí travnímu na listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné a komplexu hnědých skvrnitostí, podíl předního zrna vysoký, zrno středně velké. Kangoo udržovatel: Limagrain Nederland B. V., Nizozemsko, registrace v ČR: 2008, polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, výnosná ve všech oblastech, středně odnožující, středně odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla, odolná proti padlí travnímu (gen Ml 1-B-53), středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti, hnědým skvrnitostem a rzi ječné, termín setí co nejdříve, výsevek 3,5 4, 5 dle oblasti, po obilnině nebo při pozdním setí doporučeno zvýšit o 0,5 MKS/ha, výběrová sladovnická kvalita, podíl předního zrna středně vysoký, zrno střední, HTZ 49 g. Laudis 550 udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR, registrace v ČR: 2013 právně chráněná odrůda polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu, velmi dobře odnožující, středně odolná proti poléhání a lámání stébla, stabilně vysoký výnos zrna v neošetřené variantě ve všech výrobních oblastech, odolná proti padlí travnímu na listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné a komplexu hnědých skvrnitostí, sladovnická kvalita splňuje kritéria pro ČESKÉ PIVO, doporučeno setí brzy na jaře, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, hloubka setí 2 4cm, ošetření morforegulátory stačí v nižší dávce, zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký. Malz udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR, registrace v ČR: 2002, polopozdní odrůda středního vzrůstu, vhodná do všech oblastí pěstování sladovnického ječmene, nadprůměrný výnos zrna ve všech oblastech, zdravotní stav dobrý, vykazuje střední odolnost vůči chorobám, dobrá odolnost vůči poléhání, velmi dobrá odolnost vůči lámání stébla, výsevek 3,5 4 MKS/ha, výběrová sladovnická jakost, podíl předního zrna vysoký, sladovnická kvalita splňuje kritéria pro ČESKÉ PIVO, zrno malé, HTZ 47 g.

6 6 obilniny ječmen jarní pšenice jarní Marthe udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, SRN, registrace v ČR: 2008 právně chráněná odrůda středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, vysoký výnos zrna, výběrová sladovnická jakost, rostliny středně odolné proti poléhání a lámání stébla, odolná proti padlí travnímu na listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné, méně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí, dobře zvládá přísušky a lehčí půdy, doporučený výsevek 2,8 3,9 MKS podle termínu a výrobní oblasti, tolerantní k opožděným výsevkům, výnos předního zrna velmi vysoký, zrno středně velké. Sebastian udržovatel: Sejet Planteforædling, Dánsko, registrace v ČR: 2005, polopozdní odrůda nižšího vzrůstu, vysoce výnosná ve všech oblastech, odolná proti poléhání a lámání stébla, velmi dobře odnožující, středně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí, rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, méně odolná vůči padlí travnímu, výsevek 3 4 MKS/ha, výběrová sladovnická jakost, vynikající extrakt, výnosový potenciál převyšuje většinu krmných odrůd, zrno má optimální obsah bílkovin, podíl předního zrna střední až vysoký, zrno malé, HTZ 47 g. Vendela udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, SRN, registrace v ČR: 2012, sladovnická středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, velmi vysokých výnosů dosahuje ve všech oblastech pěstování ječmene, tolerantní k různým půdně-klimatickým podmínkám, odolná k přísuškům, odolná proti poléhání a lámání stébla, odolná proti rzi ječné, středně odolná proti padlí travnímu na listu a rhynchosporiové skvrnitosti, méně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí, možno vysévat po obilnině, sladovnická kvalita splňuje kritéria pro ČESKÉ PIVO, zrno středně velké, podíl předního zrna střední až vysoký. Wiebke udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, SRN, registrace v ČR: 2012, nesladovnická raná odrůda, nejvyšších výnosů dosahuje v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné, řepařské a obilnářské výrobní oblasti, rostliny středně vysoké, s rychlým počátečním růstem, střední odnožovací schopnost, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla, odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí, velmi dobrá odolnost proti napadení fuzariím, lze vysévat na lehčích až písčitých půdách a pozemcích trpících v závěru vegetace nedostatkem vláhy, podíl předního zrna vysoký, zrno velké, HTZ 51 g. Astrid udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2012, poloraná odrůda s pekařskou kvalitou, rostliny středně vysoké, středně odnožující rostliny, středně odolná proti poléhání, středně vysoký výnos zrna v neošetřené variantě i ošetřené variantě pěstování, odolná proti porůstání, středně odolná proti padlí travnímu, braničnatkám v klasu, rzi pšeničné, méně odolná proti listovým skvrnitostem, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, střední potřeba morforegulátoru hlavně v intenzivních podmínkách, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká. pekařská jakost E, zrno středně velké. Dafne udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2011, poloraná pekařská odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, vysoce výnosná ve všech oblastech pěstování, v ošetřené i neošetřené variantě, středně odolná proti poléhání, středně odnožující rostliny, dobrý zdravotní stav, odolná proti rzi plevové, středně odolná proti většině chorob pšenice, výsevek 4 5 MKS/ha, potřeba morforegulátoru střední, pekařská jakost A, středně velké zrno s vysokým obsahem bílkovin, vysokou hodnotou Zelenyho testu, vysokou objemovou hmotností a stabilním číslem poklesu.

7 7 Epos odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu, udržovatel: Saatzucht Schweiger, SRN, středně raná přesívková pšenice kříženec jarní a ozimé pšenice, vhodná do všech oblastí, dobře odnožuje, odolná proti poléhání, odolná proti porůstání, odolná proti braničnatkám na listu, rzi pšeničné a fuzariózám klasů, středně odolná proti padlí travnímu, setí brzy na jaře, při podzimním setí začít koncem října (po ), výsevek na jaře 4,5 5,5 MKS/ha, na podzim 4 4,5 MKS/ha, pekařská jakost E. Granny udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2004, poloraná osinatá odrůda středního vzrůstu vhodná do všech oblastí, vysoce výnosná v ošetřené variantě, středně výnosná v neošetřené variantě pěstování, středně odnožující, odolná proti porůstání, středně odolná proti poléhání, odolná proti běloklasosti a braničnatkám v klasu, středně odolná proti padlí travnímu v klasu, listovým skvrnitostem, fuzariózám klasů, rzi pšeničné, plevové a travní, méně odolná proti padlí travnímu na listu, termín setí co nejdříve na jaře, snáší setí do chladnější a vlhčí půdy, výsevek 4 5 MKS/ha, na horších půdách doporučeno zvýšení o 10 %, pro podsevy snížení výsevku o 30 %, doporučeno kvalitní dusíkaté hnojení a použití morforegulátorů, pekařská jakost B, zrno středně velké. Izzy výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s. udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2011, poloraná jakostní pekařská odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, vysoce výnosná v neošetřené i ošetřené variantě pěstování, středně odnožující rostliny, středně odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu na listu i v klasu, odolná proti rzi plevové, středně odolná proti braničnatce v klasu a listovým skvrnitostem, výsevek 4 5 MKS/ha, tolerantní k obilní předplodině, doporučeno ošetření morforegulátorem v dávce 1 1,5 l/ha zejména v intenzivních podmínkách, při silném infekčním tlaku doporučeno ošetření proti listovým chorobám a chorobám klasu, pekařská jakost A (všechny parametry, kromě hodnoty Zelenyho testu, na úrovni jakostní třídy E), zrno středně velké. KWS Chamsin udržovatel: KWS Lochow GmbH, SRN, registrace v ČR: 2012, poloraná pekařská odrůda, vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování, rostliny středně vysoké, středně až méně odnožující, středně odolná proti poléhání, dobrý zdravotní stav, středně odolná proti padlí travnímu, braničnatce plevové v klasu, rzi pšeničné, méně odolná proti listovým skvrnitostem, doporučeno setí v první polovině agrotechnického termínu, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká, pekařská jakost A, zrno velké, HTZ 42 g. KWS Scirocco udržovatel: KWS Lochow GmbH, SRN, registrace v ČR: 2011, raná až poloraná pekařská odrůda, výnos zrna v neošetřené i ošetřené variantě pěstování vysoký, rostliny středně vysoké, středně až silně odnožující, výnos je tvořen počtem odnoží v kombinaci s velmi vysokou HTZ, středně odolná až odolná proti poléhání, středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti listovým skvrnitostem, pekařská jakost E, zrno velmi velké, HTZ 48 g. Sensas odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu, udržovatel: SERASEM, Francie, poloraná osinatá odrůda nižšího vzrůstu, vysoce výnosná ve všech výrobních oblastech, odolná proti poléhání, odolná proti porůstání zrna v klasu, dobrý zdravotní stav, doporučeno preventivní ošetření proti rzi pšeničné, vhodná i pro velmi časné jarní setí, výsevek 3,7 5 MKS/ha podle termínu, doporučeno setí po lepší předplodině, ošetření morforegulátorem není nutné, případně jen v nižších dávkách, pekařská jakost E, zrno velké, HTZ vysoká.

8 8 obilniny pšenice jarní Seance udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2008, poloraná odrůda středního až nižšího vzrůstu vhodná do všech oblastí, vysoce výnosná v ošetřené variantě i neošetřené variantě pěstování, středně odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu na listu i v klasu, středně odolná proti listovým skvrnitostem, braničnatce plevové a rzi pšeničné, středně až méně odolná proti rzi travní, termín setí co nejranější, výsevek 3,5 6 MKS/ha podle termínu, doporučeno ošetření morforegulátorem v dávce 1 1,5 l/ha, vysoká objemová hmotnost a číslo poklesu, pekařská jakost B, zrno střední, HTZ 40 g. Tercie udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2008, poloraná potravinářská odrůda nízkého vzrůstu, vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování, středně odnožující, odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu na listu i v klasu, středně odolná proti ostatním chorobám, doporučen co nejranější termín setí, výsevek 3,5 6 MKS/ha, ošetření morforegulátorem není nutné, pekařská jakost A, zrno malé, HTZ 37 g. Vánek udržovatel: KWS Lochow GMBH, SRN, registrace v ČR: 2004, středně raná odrůda středního až vyššího vzrůstu, vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování, středně odolná proti po lé hání, středně odnožující, méně odolná vůči rzi travní a plevové, proti ostatním chorobám středně odolná, vysoká objemová hmotnost, vysoký obsah dusíkatých látek, pekařská jakost E, zrno velmi velké, HTZ 46 g. pšenice jarní Významné hospodářské vlastnosti odrůd (ÚKZÚZ ) pekařská jakost E E E E A A A A A A A B B B Průměr standardních odrůd v t/ha Astrid KWS Scirocco Vánek SW Kadrilj Anabel* Výnos zrna (%) neošetřená varianta (N) 7, ošetřená varianta (O) 8, Agronomická data: Metání rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech Délka rostlin (cm) Odolnost proti poléhání (9 1) , Počet produktivních stébel na m Odolnost proti chorobám (9 1): Padlí travní na listu , ,5 6 7,5 Padlí travní v klasu ,5 6 8 Listové skvrnitosti , Braničnatka plevová v klasu , , ,5 7 Rez pšeničná Běloklasost Fuzariózy klasů polní hodnocení ,5 7 7,5 8 6 Rez plevová testy x 9 7 5,5 7,5 8 5,5 9 8,5 8,5 8, Rez travní testy x ,5 6, ,5 4,5 5,5 8,5 7 6,5 6,5 Kvalita zrna: Sedimentační test Zeleny (ml) Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 13,7 14,2 13,7 13,7 13,1 13,5 13,7 13,1 13,3 13,3 13,7 12,6 13,3 12,6 Číslo poklesu (s) Objemová hmotnost (g/l) Tvrdost PSI (%) Obsah škrobu v sušině (%) Alveograf W deformační energie (10-4 J) Alveograf P/L poměrové číslo 1,0 1,1 1,8 0,8 1,5 1,8 1,1 0,9 0,8 1,3 1,6 1,8 1,7 1,9 Hmotnost tisíce zrn (g) Množitelské plochy 2013 (E + C1; %) Rok registrace Pekařská jakost: E elitní, A kvalitní, B chlebová, C nevhodná pro pekařské využití; * Menší počet dat nová odrůda x testy: Mgr. Alena Hanzalová Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně KWS Chamsin KWS Akvilon* Dafne Izzy Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení. Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Seance, KWS Chamsin, KWS Scirocco v ošetřené variantě (8,46 t/ha). Zdroj: ÚKZÚZ, 2014 Tercie Septima Seance Quintus* Alondra

9 9 oves setý oves nahý tritikale jarní Atego udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2002, poloraná pluchatá žlutozrnná odrůda nízkého vzrůstu, vhodná do všech oblastí pěstování ovsa, dosahuje vysokých výnosů, odolná proti poléhání, středně odolná proti rzi travní, rzi ovesné a padlí travnímu, méně odolná proti listovým skvrnitostem, termín setí co nejdříve, podle stavu půdy, doporučený výsevek 4 MKS/ha v OVO, 5 MKS/ha v BVO, zrno malé. Obelisk udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2011, poloraná odrůda středního vzrůstu se žlutou barvou pluchy, vhodná pro potravinářské i krmné účely, středně až vysoce výnosná, méně odolná proti poléhání, odolná proti padlí travnímu na listu a rzi ovesné, středně odolná proti komplexu listových skvrnitostí, nenáročná na předplodinu, podíl pluch nízký, objemová hmotnost vysoká, výtěžnost ovesné rýže vysoká, výsevek 4 5 MKS/ha, zrno středně velké. Saul udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2005, středně pozdní až pozdní bezpluchá odrůda středního vzrůstu, vysoce výnosná, vhodná pro ŘVO, OVO a lepší BVO, odolná proti poléhání, má dobrý zdravotní stav, odolná vůči háďátku ovesnému, méně odolná proti padlí travnímu, vhodná pro potravinářské účely i pro krmení monogastrických zvířat, výsevek v lepších oblastech 4 4,5 MKS/ha, v bramborářské oblasti 5 MKS/ha, zrno středně velké. Somtri odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu, udržovatel: Saatzucht Schweiger GbR, SRN, polopozdní vysoce výnosná odrůda vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech, odolná proti po lé hání, odolná proti septoriózám a rzi pšeničné, výsevek 4 4,5 MKS/ha, doporučeno včasné setí, zrno velké.

10 10 obilniny kukuřice FERTCORN hybrid LG Lindsey hybrid SYNGENTA NK Octet hybrid EURALIS ES Flato FAO Z270 Typ hybridu: Sc Typ zrna: mezityp středně raný výnosný a plastický zrnový hybrid, vhodný k pěstování na zrno a vlhké zrno v řepařské výrobní oblasti, pro první sklizně v kukuřičné výrobní oblasti, vysoké rostliny s tenkými listy, nízko nasazené dlouhé vyrovnané palice se řadami, vždy dobře dopylené, během zrání s odkloněnými listeny, rychlý start do vegetace, poskytuje vyrovnané vysoké výnosy v každém ročníku, částečný stay green efekt, velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna díky odkloněným listenům, odolný vůči stresu, výnosný i na lehkých půdách, střední obsah škrobu v zrně, velmi dobrý zdravotní stav, na zrno rostlin/ha. FAO Z300 Typ hybridu: Sc Typ zrna: koňský zub středně raný výnosný hybrid vhodný k pěstování v kukuřičné a řepařské oblasti, výnos suché hmoty v poloprovozních pokusech dosahoval průměrné hodnoty 22 t/ha, rostliny jsou kompaktní, vysoké, s pevným stonkem a vynikajícím kořenovým systémem, zaručující vysokou stabilitu, nenáchylné na zavíječe kukuřičného, s velmi nízkým procentem předsklizňového odumírání rostlin, klasy s 18 řadami zrn jsou vyrovnané a mohutné, jde o tzv. flexibilní klasy, kdy zrna neuzavírají špičku klasu, hybrid s vysokou výtěžností metanu, vhodný k výrobě hmoty pro bioplynové stanice, velmi dobře uvolňuje vodu při dozrávání, dosahované vlhkosti jsou na úrovni ranějších materiálů, při výsevu není nutno zahušťovat porost, palice dokážou částečně vykompenzovat hustotu, výnos je tvořen velikostí palice, nevyžaduje speciální agrotechniku, na intenzifikační faktory však reaguje zvýšením výnosu, na zrno rostlin/ha, na siláž rostlin/ha. FAO Z320 Typ hybridu: Sc Typ zrna: koňský zub středně pozdní zrnový hybrid vhodný k pěstování v kukuřičné oblasti, odolný proti suchu, využitelný pro všechna půdní stanoviště, rychlý počáteční vývoj, rostliny nízkého vzrůstu, poskytuje velmi vysoký výnos zrna, výborná ekonomika pěstování, nízká sklizňová vlhkost, odolný k poléhání před sklizní, odolný proti chladu, odolný k fusariu a HTR, mírný stay green efekt, vhodný pro střední a vysokou intenzitu pěstování, dobře opylená palice, 16 řad, 28 zrn v řadě, HTZ středně vysoká 340 g, na zrno rostlin/ha. Lindsey Poloprovozní pokusy 2014 Ostrožská Lhota výnos zrna t/ha (14 %) NK Octet Poloprovozní pokusy lokalit výnos zrna t/ha (14 %) ES Flato Poloprovozní pokusy lokalit výnos zrna t/ha (14 %) ,89 Lindsey 9, ,18 NK Octet Švábenice (VY) 15,38 Moravany (PU) 11,53 Unčovice (OL) 14,43 Morkovice (KM) 13,74 Mikulov (BV) 13,12 Břest (KM) 15,44 Lindsey průměr pokusu NK Octet průměr pokusu

11 11 kukuřice exkluzivně v nabídce OSEVA hybrid R.A.G.T. Oxxygen FAO Z330 Typ hybridu: Sc Typ zrna: koňský zub středně raný dvouliniový hybrid, vhodný k pěstování v teplé řepařské a kukuřičné oblasti, poskytuje velmi vysoké výnosy zrna, středně vysoká rostlina s klasickým postavením listů, klasy s vysokým počtem řad zrn, rovnoměrně dozrávající, velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna, velmi dobrý zdravotní stav, odolnost k poléhání a lámání stonku, na zrno rostlin/ha. hybrid LG Alduna FAO S250/Z250 zrnový hybrid s možností využití na siláž, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, mohutné dobře olistěné rostliny se středně vysokým nasazením palic, intenzivní hybrid do dobrých půd s vysokým výnosem zrna a silážní hmoty s vysokým podílem škrobu, vhodný také na vlhké zrno a LKS, rychlý nástup do vegetace, výrazný stay green efekt, pozitivní reakce na intenzivní agrotechniku, velmi dobrý zdravotní stav, rostlin/ha. hybrid EURALIS Astoria FAO S250/Z250 hybrid k využití na zrno i siláž, vhodný i k pěstování na LKS a CCM, rostliny střední výšky se vzpřímenými listy a vyrovnaným nasazením palic, plastický a stabilní hybrid s výbornou ekonomikou pěstování, vynikající zrnový potenciál, nízké sklizňové vlhkosti, vysokoenergetická siláž, velmi dobré opylení, rychlý počáteční vývoj, lehký stay green efekt, odolný přísuškům, velmi dobrý zdravotní stav. na zrno rostlin/ha, na siláž rostlin/ha. hybrid DSP Ceresia FAO S240/Z240 hybrid určený k pěstování na siláž ve výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské, rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, vysoký výnos suché i zelené hmoty, špičková ekonomika, středně vysoký až vysoký obsah škrobu, vynikající stravitelnost, rychlý počáteční růst, dobrá odolnost k poléhání, výborná odolnost vůči chladu potvrzená v r. 2013, dobrý stay green efekt, velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost proti napadení Helmintosporiózou, ŘVO a OVO rostlin/ha, teplá BVO rostlin/ha. přednostní využití zrno siláž bioplyn Oxxygen Poloprovozní pokusy lokalit výnos zrna t/ha (14 %) ,20 Oxxygen Oxxygen 11,72 průměr pokusu

12 12 obilniny kukuřice hybridy LG LG FAO 220 LG Animal Nutrition všestranný univerzální hybrid, oblast pěstování: BVO, OVO, rostlina středního vzrůstu se středním nasazením palic, vynikající stay green, výborný výnosový potenciál při pěstování na zrno, siláž, LKS i vlhké zrno, vysoká energetická hodnota sklizené sil. hmoty, vyšší obsah škrobu, vysoká stravitelnost vlákniny, rychlý start do vegetace a výborná suchovzdornost, velmi dobrý zdravotní stav, rostlin/ha. LG FAO 240 LG Animal Nutrition raný silážní hybrid s rekordními výnosy siláže do intenzivních podmínek hospodaření, oblast pěstování: BVO, OVO, okrajově ŘVO, využitelný pro výrobu bioplynu, vysoké rostliny se vzpřímenými listy a dobře ozrněnými palicemi, silážní hmota vyniká stravitelností vlákniny a vysokým obsahem škrobu, vysoká suchovzdornost, rostlin/ha. LG FAO 260 LG Animal Nutrition výnosný silážní hybrid, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, robustní, středně vysoká až vyšší rostlina, velké, vždy dopylené palice, výborný stay green, vysoké výnosy silážní hmoty s vynikající krmivářskou hodnotou, s vysokým obsahem škrobu a vysokou stravitelností vlákniny, rychlý nástup do vegetace, velmi dobrá suchovzdornost, výborný zdravotní stav, rostlin/ha. LG FAO 280 LG Animal Nutrition špičkový silážní hybrid, oblast pěstování: OVO, ŘVO, rostlina vyššího vzrůstu s širokými listy a středním nasazením velkých palic, nadprůměrné výnosy velmi kvalitní silážní hmoty, vysoká energetická hodnota siláže díky vysokému podílu zrna a špičkové stravitelnosti vlákniny, rychlý nástup do vegetace, velmi dobrý zdravotní stav, rostlin/ha. LG FAO 320 LG Animal Nutrition špičkový silážní hybrid, oblast pěstování: ŘVO, KVO, rostliny vysoké, silně olistěné s velkými středně vysoko nasazenými palicemi s vysokým stay green efektem, velmi vysoký výnos kvalitní silážní hmoty s ojedinělou krmivářskou kvalitou, rekordní stravitelnost vlákniny a vysoký podíl zrna typu mezityp s vyšším podílem by-pass škrobu, středně rychlý nástup do vegetace, výborná suchovzdornost, výborný zdravotní stav, rostlin/ha. Shannon FAO 390 LG Animal Nutrition pozdní, velmi výnosný silážní hybrid vhodný k pěstování v KVO, vysoké rostliny odolné suchu, vysoká energetická hodnota silážní hmoty s vysokým obsahem škrobu, využitelný pro výrobu bioplynu, dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování, rychlý počáteční růst, silný stay green efekt, rostlin/ha. LG FAO 220 raný silážní obr k pěstování na bioplyn, oblast pěstování: BVO, OVO, rostlina vysokého vzrůstu s vysokým výnosem suché hmoty, vysoký podíl palic a zrna, velmi dlouhý stay green, vynikající odolnost poléhání, velmi rychlý počáteční růst, pevné stéblo, výborná odolnost poléhání, plastický s velmi dobrým zdravotním stavem, optimální hustota porostu při sklizni: rostlin/ha. LG FAO 230 velmi raný zrnový hybrid nižšího vzrůstu s krátkými internodii, rekordní výnosy suchého zrna a vyšší výnosy suché hmoty pro BPS, oblast pěstování: BVO, OVO, rychle uvolňuje vodu ze zrna v době dozrávání, vhodný do intenzivních pěstitelských podmínek, rostlin/ha. LG FAO 260 výkonný hybrid na zrno s vysokým výnosovým potenciálem, oblast pěstování: OVO a ŘVO, rychlé uvolňování vody ze zrna v době dozrávání, nadprůměrně plastický hybrid vhodný i do horších podmínek, vyniká meziročníkovou stabilitou, vhodný především ke sklizni zrna a technologické siláže, robustní, vysoké dobře olistěné rostliny, vysoká odolnost k chladu, výborný zdravotní stav až do závěru vegetace, rostlin/ha.

13 LG FAO 300 středně raný zrnový hybrid nižšího vzrůstu, oblasti pěstování: okrajově OVO, ŘVO, KVO, vysoká odolnost přísušku, dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování, maximum asimilátů ukládá do zrna na úkor zbytku rostliny, v době zralosti zrna rychle ztrácí vlhkost, rostlin/ha. LG FAO 370 výnosný, plastický zrnový hybrid pro závěr sklizně, oblast pěstování: KVO, špičkově uvolňuje vodu ze zrna (zub), hybrid středního vzrůstu s vyrovnaným nasazením palic ve střední výšce, výkonný v intenzivní agrotechnice na dobrých i lehčích půdách, vynikající výkon i v suchých podmínkách, bezproblémový start do vegetace, využití na zrno, vlhké zrno i LKS, výborný zdravotní stav, odolnost poléhání, vynikající stay green efekt, rostlin/ha.

14 14 obilniny kukuřice hybridy MONSANTO (DEKALB) DKC 3307 FAO 240 velmi raný silážní hybrid, vysoké mohutné rostliny, dobrý počáteční růst, vyniká vysokou úrovní stravitelnosti vlákniny, vysoký výnos škrobu z hektaru, hybrid vhodný pro výrobu bioplynu, rostlin/ha. DKC 3507 FAO 260 vysoké, dobře olistěné rostliny, velmi vysoký výnos zelené hmoty, vysoký podíl palic v celkové hmotě, lze využít i k pěstování na zrno (CCM, LKS), tvrdší zrno zajišťuje pozvolnou stravitelnost škrobu v bachoru, hybrid snižující potřebu doplňkových krmných směsí, rovnoměrně dozrávající, odolný proti chladu i suchu, výborný zdravotní stav, oblast pěstování: ŘVO, OVO, okrajově teplá BVO, na siláž rostlin/ha. DKC 3523 FAO středně raný hybrid využitelný pro bioplyn i siláž, vysoké, hustě olistěné rostliny, výnos sušiny je tvořen především výnosem hmoty ze zbytků rostliny, rychlý počáteční růst, rychle dozrávající zbytek rostliny, v raných fázích vykazuje vynikající chladuvzdornost, tolerantní vůči spále kukuřičné, oblast pěstování: ŘVO a teplá OVO, na bioplyn rostlin/ha, na siláž: rostlin/ha. DKC 5815 FAO 320 středně pozdní bioplynový hybrid, velmi vysoké rostliny s hustě olistěným stonkem a mohutnou palicí, velmi vysoký výnos silážní hmoty s vysokou výtěžností metanu, chladuvzdorný při vzcházení a jarním vývoji, výborný zdravotní stav, odolný vůči spále kukuřičné, oblast pěstování: KVO a ŘVO, okrajově OVO, optimální hustota porostu při sklizni na bioplyn rostlin/ha. DKC 5542 FAO 350 středně pozdní bioplynový hybrid, velmi vysoké mohutné rostliny zajišťují extrémně vysoký výnos hmoty, odolný vůči suchu i chladu, výnos sušiny z hektaru na úrovni 27 t, vysoká výtěžnost metanu z hektaru, rychle dozrávající zbytek rostliny, silný kořenový systém, pevné stéblo, oblast pěstování: KVO a ŘVO, okrajově OVO, na bioplyn rostlin/ha. DKC 3623 FAO Z280 zrnový hybrid vysokého vzrůstu, vysoce adaptabilitní k různým půdním podmínkám, odolný vůči přísuškům, odolný proti chladu, velmi časné synchronizované kvetení zaručuje dokonalé opylení, rychle dozrávající hybrid, oblast pěstování: KVO, ŘVO i OVO, rostlin/ha. DKC 3511 FAO Z středně raný zrnový hybrid, vysoký podíl palic na rostlině, vysoký obsah škrobu, špičkový výnos zrna i za méně příznivých podmínek, bez mimořádných nároků na stanoviště, hybrid s výbornou ekonomikou, výborná odolnost proti suchu, velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování, rychle uvolňuje vodu ze zrna v procesu dozrávání, středně odolný k listovým chorobám, oblast pěstování: KVO a ŘVO, zrn/ha. DKC 4590 FAO Z340 vyšlechtěn pro nejvyšší výnosy zrna, geneticky synchronizované kvetení zaručuje dokonalé opylení a tvorbu plnohodnotných palic, houževnatý hybrid do suchých podmínek, díky struktuře zrna výborné uvolňování vody v průběhu dozrávání, oblast pěstování: KVO, rostlin/ha.

15 15 hybridy PIONEER P7529 FAO S230/Z220 velmi raný silážní hybrid s případným využitím na zrno, mohutné bohatě olistěné rostliny, dobrý počáteční růst, oblast pěstování: BVO, doporučeno umístění na teplejší pozemky, hybrid vhodný pro výrobu bioplynu, rostlin/ha. P8000 FAO S240/Z230 raný hybrid využitelný na siláž i zrno, vysoké výnosy zrna a silážní hmoty, siláže s vysokým obsahem škrobu a dobrou stravitelností, zrno rychle uvolňuje vodu, odolný vůči přísuškům, vhodný pro výrobu bioplynu, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. P7902 FAO S260 silážní hybrid raného sortimentu, mohutné vysoké rostliny, vysoké výnosy silážní hmoty, vysoká produkce energie z hektaru, vhodný i pro výrobu bioplynu, vhodný do okrajové řepařské a bramborářské oblasti, na siláž rostlin/ha. PR39F58 FAO S270/Z260 hybrid využitelný na siláž i na zrno, vysoký výnos zrna, kvalitní silážní hmota vysoký obsah škrobu a dobrá stravitelnost, rychlý počáteční vývoj, odolný vůči přísuškům, vhodný pro výrobu bioplynu, rychle uvolňuje vodu ze zrna, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. P9027 FAO S290/Z280 pozdnější varianta hybridu PR39F58, využitelný na siláž i na zrno, vysoký výnos kvalitní silážní hmoty, vysoký obsah škrobu, rychlý počáteční růst, vhodný pro výrobu bioplynu, rychle uvolňuje vodu ze zrna, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. P8134 FAO S250/Z240 raný hybrid využitelný na zrno i siláž, vynikající výnosy zrna, středně vysoké výnosy siláže s vysokým obsahem zrna a dobrou stravitelností, zrno rychle uvolňuje vodu, vhodný pro řepařskou oblast s přechodem do bramborářské, na zrno rostlin/ha, na siláž rostlin/ha. P9400 FAO Z300 výhradně zrnový hybrid, vysoké výnosy zrna, rychlé uvolňování vody ze zrna, meziroční výnosová stabilita, odolnost vůči přísuškům, vhodný do teplé ŘVO a KVO, rostlin/ha. P9241 FAO S320/Z310 suchovzdorný hybrid využitelný na zrno i siláž, vysoké a stabilní výnosy zrna i kvalitní siláže, vhodný i pro výrobu bioplynu, díky technologii Optimum AQUAmax rostliny lépe odolávají stresu ze sucha, na zrno rostlin/ha. P9578 FAO S350/Z350 středně pozdní zrnový hybrid vhodný i pro pěstování na siláž a výrobu bioplynu, vynikající výnos zrna, velmi rychlé uvolňování vody ze zrna, velmi dobrá pevnost kořenů a stonků, odolný vůči přísuškům, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. P9721 FAO Z360 středně pozdní zrnový hybrid, vynikající výnosy zrna, v pokusech překonává hybridy P9578 a P9494, uvolňování vody ze zrna je oproti zmíněným hybridům pozvolnější, odolný vůči přísuškům, střední výška nasazení palic, rostlin/ha. PR37N01 FAO S370/Z370 vysoce výkonný zrnový hybrid, vynikající výnosy zrna, rychlé uvolňování vody ze zrna, rostlina s pevným stonkem a silnými kořeny, meziročníková výnosová stabilita, odolný vůči přísuškům, dobrý zdravotní stav, rostlin/ha.

16 16 obilniny kukuřice hybridy EURALIS (AGROFINAL) ES Eurojet FAO S220/Z210 velmi raný univerzální hybrid, oblast pěstování: BVO, OVO, vysoký výnos zrna i kvalitní siláže, robustní rostliny se vzpřímenými listy, velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna, rychlý počáteční vývoj, odolný proti chladu, suchu, poléhání a stresu, rostlin/ha. ES Tarock FAO S250/Z240 raný silážní hybrid s velmi vysokou výkonností a špičkovou kvalitou, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, velmi dobrý počáteční vývoj, vysoce plastický, bohatě olistěné rostliny, výnos siláže velmi vysoký, vynikající stravitelnost, doporučen zejména pro vysokoužitkové chovy, stay green efekt, rostlin/ha. ES Newmilk FAO S250/Z250 vzrůstný výkonný hybrid pro kombinované využití (siláž, zrno, bioplyn), oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO, vysoký výnos zrna, výnos siláže velmi vysoký, stay green efekt, odolnost proti suchu velmi dobrá, proti chladu výborná, vysoká koncentrace energie, rostlin/ha. ES Yeti FAO S290 středně raný bioplynový a silážní hybrid vhodný do všech podmínek, oblast pěstování: OVO, ŘVO, KVO, velmi vysoký výnos silážní hmoty, rychlý počáteční růst, odolný proti chladu i suchu, rostliny vysoké, robustní, bohatě olistěné, odolný proti poléhání, stay green efekt, dobrý zdravotní stav, rostlin/ha. ES Cockpit FAO S260/Z250 raný univerzální hybrid s velmi vysokou výkonností a výbornou plasticitou, oblast pěstování: OVO, ŘVO, vysoký výnos zrna i kvalitní siláže, velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna, odolný proti chladu, suchu, poléhání a stresu, stay green efekt, doporučen pro vyšší intenzitu pěstování, rostlin/ha. ES Capone FAO S300/Z300 raný hybrid využitelný především na zrno, vysoké výnosy zrna i energetické siláže, středně vysoké rostliny, stay green efekt, doporučena vyšší intenzita pěstování, odolný proti stresu a suchu, dobrý zdravotní stav, rostlin/ha. hybridy SYNGENTA SY Kairo FAO S240 raný hybrid, určený k výrobě vysoce kvalitní silážní hmoty pro výživu dojnic a vysokou produkci bioplynu pro BPS, oblast pěstování: ŘVO, BVO, OVO, průměrná výška rostlin 277 cm, velmi nízké předsklizňové odumírání, střední stay green efekt, vysoká koncentrace energie, rostlin/ha. SY Ambitius FAO Z270 zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem v řepařské a obilnářské oblasti, středně vysoké rostliny odolné vůči poléhání s velmi nízkou lámavostí stébla, rychlý počáteční růst, odolný proti chladu, velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna, možno vysévat i v brzkém agrotechnickém termínu, rostlin/ha. SY Ondina FAO Z290 zrnový hybrid poskytující vyrovnané stabilní výnosy, vysoký obsah škrobu vhodný pro škrobárenské účely, dobře uvolňuje vodu ze zrna, středně vysoké rostliny s nelámavým stonkem a rovnoměrně nasazenými palicemi, palice flexibilního typu, výnos je tvořen velikostí palice, doporučeno nepřekračovat doporučenou hustotu porostu, rostlin/ha.

17 17 NK Symba FAO Z300 výkonný zrnový hybrid, vyrovnané výnosy v různých podmínkách a úrovních hnojení, rostliny středně vysoké s pevným stonkem, zrno typu koňský zub s vysokou HTZ, velmi rychlý počáteční vývoj, dobře snáší chladnější podmínky v počátcích růstu, odolný k suchu, rychle uvolňuje vodu ze zrna, stay green efekt, velmi dobrý zdravotní stav, oblast pěstování: ŘVO, KVO, rostlin/ha. NK Thermo FAO Z350 středně pozdní hybrid na zrno s vynikajícím výnosovým potenciálem, plastický, odolný stresovým podmínkám, rychle uvolňuje vodu ze zrna, výborná ekonomika pěstování, velmi rychlý start do vegetace, pevné stéblo s minimální lámavostí, velmi dobrý zdravotní stav, zrno typu koňský zub, vysoký obsah škrobu v zrně, oblast pěstování: KVO, teplá ŘVO, příznivě reaguje na vyšší intenzitu pěstování, dobře snáší rané setí, rostlin/ha. SY Octavius FAO Z380 nadprůměrně výkonný zrnový hybrid, určený k pěstování v kukuřičné oblasti, vhodný do různých půdně-klimatických podmínek, využitelný na výrobu bioetanolu, středně vysoké rostliny s vysokou pevností stébla a stabilní kořenovou soustavou, zrno typu koňský zub, dobře uvolňuje vodu ze zrna, i v prostředí stresu ze sucha dosahuje vyrovnané výnosy, dobrý stay green efekt, rostlin/ha.

18 18 obilniny kukuřice hybridy SAATEN-UNION Sulano FAO S210 velmi raný silážní hybrid pro krmné účely a bioplyn, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, mimořádně vzrůstný hybrid s velmi vysokým výnosem suché hmoty, vysoký obsah škrobu, středně vysoká stravitelnost organické hmoty, mimořádná produkce metanu vynikající k pěstování na bioplyn, velmi rychlý počáteční vývoj, velmi vysoká odolnost suchu, velmi vysoká odolnost chladu, na siláž rostlin/ha, na bioplyn rostlin/ha. Sudor FAO S240/Z260 výnosný hybrid vhodný na siláž i na zrno, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, velmi vzrůstný hybrid s velmi vysokým výnosem suché i silážní hmoty vysoký obsah škrobu, dobrá stravitelnost organické hmoty a vlákniny, velmi vysoký výnos suchého zrna typu zub, vysoká odolnost vůči přísuškům, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. Supreme FAO S240/Z240 jedinečný hybrid s využitím na bioplyn i zrno, oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO, velmi vzrůstný hybrid vyvinutý pro bioplynové stanice, velmi vysoká výtěžnost metanu, při pěstování na zrno dosahuje vynikajících výnosů suchého zrna typu koňský zub, vysoká odolnost vůči přísuškům, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. Subito FAO S260 vysoce výnosný hybrid vhodný na siláž a výrobu bioplynu, velmi vysoký výnos silážní hmoty, špičková produkce metanu, oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO, mimořádně vysoké a mohutné rostliny se vzpřímenými listy a vysoko nasazenými velkými palicemi často dosahují výšky 3,5 až 4 m, ukládání škrobu do velkých palic probíhá velmi časně, velmi dobrá odolnost proti chladu, na siláž rostlin/ha, na bioplyn rostlin/ha. Susann FAO S280/Z300 výnosný hybrid vhodný na siláž i na zrno, oblast pěstování: OVO a ŘVO, vysoké dobře olistěné rostliny se středně velkými silnými palicemi, tvrdý typ zrna (flint), velmi vysoký výnos vysoce koncentrované siláže pro vysokoprodukční stáda, velmi vysoký obsah škrobu, velmi dobrý zdravotní stav, přirozená odolnost k zavíječi kukuřičnému, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. hybridy SAATBAU LINZ SL Enormo FAO S240 silážní hybrid s vysokým výnosem zelené a suché hmoty, vysoké rostliny s vysokým nasazením palic, vhodný na výrobu biomasy, tolerantní vůči suchu a chladu, velmi rychlý počáteční vývoj, oblast pěstování: BVO, chladná OVO, ŘVO, vysoká odolnost poléhání, silný stay green efekt, vysoká stravitelnost siláže, suchá oblast rostlin/ha, vlhká oblast rostlin/ha. SL Magello FAO S250 silážní hybrid s vysokým výnosovým potenciálem, robustní rostliny s vysokým nasazením palic, stabilně dosahuje vysokého výnosu zelené a suché hmoty, velmi dobrá odolnost vůči chladu, dobrá vůči suchu, velmi rychlý počáteční vývoj, oblasti pěstování BVO a KVO, vysoká odolnost poléhání, vysoký obsah škrobu v silážní hmotě, dobrá stravitelnost siláže, suchá oblast rostlin/ha, vlhká oblast rostlin/ha. SL Danubio FAO S260/Z260 výnosný hybrid vhodný na zrno i vysoce energetickou siláž, oblast pěstování: OVO, ŘVO, KVO, vhodný do suchých oblastí, vysoké rostliny s pevným stéblem, rychlý počáteční růst, vyniká odolností vůči stresovým podmínkám, rovnoměrně dozrávající, při využití na zrno je vhodné zahájit sklizeň po úplném dozrání, vhodná je intenzivní agrotechnika, rostlin/ha. SL Matteo FAO S310/Z310 středně raný hybrid vhodný k využití na zrno a siláž, vysoký výnosový potenciál, oblast pěstování: ŘVO, KVO, vysoké rostliny s vysoko nasazenými palicemi, zrno typu koňský zub, plastický k výrobním podmínkám, počáteční vývoj je pomalý, dobrá odolnost k suchu a chladu, stay green efekt, rychle uvolňuje vodu ze zrna, zrno má nízkou sklizňovou vlhkost, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha.

19 19 hybridy ZELSEED ZE Karuzel FAO 420 pozdní hybrid využitelný na siláž i na zrno, poskytuje vyrovnané vysoké výnosy v různých ročnících, vysoké, robustní, dobře olistěné rostliny s dlouhými klasy, zrno typu koňský zub, vhodný do suchých oblastí, vysoký výnos silážní hmoty s velmi dobrou stravitelností vlákniny, doporučeno pro pěstitele zaměřující se na produkci kvalitní siláže, rovnoměrně dozrávající, na siláž rostlin/ha, na zrno rostlin/ha. ZE Otis FAO 300 středně raný hybrid k využití na zrno, vhodný k pěstování v řepařské a kukuřičné oblasti, poskytuje stabilně vysoké výnosy zrna i v suchých podmínkach, zrno typu koňský zub, rychle uvolňuje vodu ze zrna během dozrávání, zrno má nízkou sklizňovou vlhkost, rostlin/ha. ZE Adular FAO 350 středně pozdní hybrid k využití na zrno, vhodný k pěstování v řepařské a kukuřičné oblasti, stabilně vysoké výnosy zrna, rostliny vyššího vzrůstu, stay green efekt, zrno typu koňský zub, nízká sklizňová vlhkost zrna, plastický k výrobním podmínkám, dobrý zdravotní stav, rostlin/ha.

20 20 olejniny slunečnice hybridy PIONEER PR64LE25 hybrid pro Express technologii herbicidní ochrany odolný vůči herbicidní látce tribenurol-methyl, raný hybrid s vysokými výnosy nažek a vysokou olejnatostí, vhodný spíše do tradičních oblastí pěstování slunečnice, vyniká odolností k přísuškům, rostliny odolné k poléhání, velmi dobrá odolnost proti chorobám Phomopsis a Sclerotinium, rostlin/ha. PR63LE75 hybrid pro Express technologii herbicidní ochrany odolný vůči herbicidní látce tribenurol-methyl, velmi raný hybrid slunečnice se středně vysokým obsahem oleje, vhodný k pěstování v teplých i okrajovějších oblastech, odolný proti sklerotiniové hnilobě kořenového krčku a úboru i červenohnědé skvrnitosti slunečnice (Phomopsis helianthi), rostlin/ha. hybridy SYNGENTA NK Brio raný hybrid se stabilně vysokými výnosy nažek, vysoká olejnatost, rostliny nižší až střední, velká listová plocha, mohutná kořenová soustava odolný k suchu, velmi dobrá odolnost k poléhání, vynikající zdravotní stav a příznivé agronomické vlastnosti, vhodný i pro intenzivní technologii pěstování, není citlivý na extrémně rané setí, rostlin/ha. NK Neoma imazamox rezistentní verze hybridu NK Brio, vhodná k pěstování v technologii Clearfield, vysoký výnosový potenciál a stabilita výnosu, rostliny nižší, vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice, dobře reaguje na intenzivní technologii pěstování, rostlin/ha. SY Flamenco středně raný hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem a obsahem oleje, středně vysoké rostliny s pevným stéblem a velkou listovou plochou, vhodný spíše do lepších půdně-klimatických podmínek, dobře reaguje na intenzivní technologii pěstování, rezistentní vůči Plasmophara halstedii, tolerantní ke všem houbvým chorobám slunečnice, rostlin/ha. hybridy LG LG středně raný zdravý hybrid poskytující pravidelně vysoké výnosy nažek, díky velmi nízké sklizňové vlhkosti vhodný do KVO i ŘVO podmínek, vyšší rostliny, vyrovnaný růst i dozrávání, perfektní zdravotní stav, vyšší odolnost vůči chorobám Phomopsis a Sclerotinium, resistentní vůči posledním rasám Plasmophara halstedii, rostlin/ha. LG CL středně raný hybrid s velmi vysokými výnosy nažek, technologie Clearfield rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40, oblast pěstování: ŘVO, KVO, dobrá odolnost k suchu i chladu, velmi dobrý zdravotní stav, odolný vůči novým rasám plísně slunečnicové, dobře reaguje na intenzivní technologii pěstování, rostlin/ha. hybrid EURALIS (AGROFINAL) ES Biba raný dvouliniový hybrid nižšího vzrůstu, vysoké výnosy nažek, olejnatost vysoká, odolnost k suchu výborná, odolnost k chladu velmi dobrá, odolnost k poléhání velmi dobrá, velmi dobrý zdravotní stav, oblasti pěstování: chladnější i teplejší, vhodný i pro intenzivní pěstování. ES Novamis CL velmi raný až raný hybrid, výška rostlin střední, technologie Clearfield rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40, vysoké výnosy, vyšší olejnatost, sklizňová vlhkost střední, odolný proti suchu a chladu, odolnost k poléhání velmi dobrá, velmi dobrý zdravotní stav, vhodný pro středně intenzivní pěstování. ES Primis středně raný dvouliniový hybrid, technologie Clearfield rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40, rostliny středně vysoké, vysoký stabilní výnos nažek i oleje, odolný proti suchu a stresu, odolný proti poléhání, velmi dobrý zdravotní stav.

21 pícniny 21 hořčice bílá vojtěška setá jetel luční Aba odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu, udržovatel: Nas Ag-Consultancy b.v., Nizozemsko, registrace: 1999, středně raná diploidní žlutosemenná odrůda, středně vysoké rostliny, poskytuje stabilně vysoký výnos semen, vhodná do všech oblastí, zejména do oblasti řepařské, obilnářské a dobré bramborářské, k využití jako meziplodina i na produkci semen, pro antinematodní účinky je vhodná jako přerušovač osevních postupů při pěstování řepy, rezistentní vůči háďátku Heterodera schachtii. Palava udržovatel: AGROGEN, spol. s r. o., ČR, registrace v ČR: 1967, středně raná odrůda vhodná do intenzivní kukuřičné, řepařské a lepší bramborářské oblasti, rostliny vysoké, tvar trsu vzpřímený, dobře přezimuje, je plastická, s dobrou provozní vytrvalostí, dobře obrůstá po seči. Plato odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu, udržovatel: Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co KG, SRN středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, tvar trsu vzpřímený, barva květu světle modrá až fialová, dobrý zdravotní stav, odolná proti bakteriálnímu vadnutí, stabilní vysoké výnosy zelené i suché hmoty. Start udržovatel: OSEVA UNI, a. s., ČR, registrace v ČR: 1973, raná výnosná diploidní odrůda vhodná do všech oblastí, 2 3 sečná s dvouletou užitkovostí, vysoký výnos zelené hmoty i semene, zdravotní stav dobrý, odolná proti padlí, středně odolná proti bílé hnilobě jetele, využití do jetelotravních směsí, do lučních a pastevních porostů nebo pro čistosevy, HTZ 1,75 g.

22 22 luskoviny hrách setý Abarth udržovatel: Limagrain Europe, Francie, registrace v ČR: 2013, poloraná žlutozrnná semi-leafless odrůda, rychlý počáteční růst, rostliny středně vysoké, semeno kulaté, barevná vyrovnanost semen vysoká, středně odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti antraknóze, středně odolná proti hnědé skvrnitosti a kořenovým chorobám, méně odolná proti plísním, výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký, HTZ středně vysoká. Atlas udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2010, poloraná zelenozrnná semi-leafless odrůda, rychlý počáteční růst, rostliny vyššího vzrůstu, semeno válcovitého tvaru, barevná vyrovnanost semen vysoká, méně odolná proti poléhání před sklizní, středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení hnilobami a padlím hrachu, výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký, technologická jakost středně vysoká, HTZ vysoká. Audit udržovatel: Limagrain Nederland B.V., Nizozemsko registrace v ČR: 2010, poloraná žlutozrnná semi-leafless odrůda, rychlý počáteční růst, rostliny střední až vyšší, semeno vejčitého tvaru, barevná vyrovnanost semen vysoká, středně odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti komplexu virových onemocnění, méně odolná proti padlí hrachu, středně odolná proti ostatním chorobám hrachu, velmi vysoký výnos semene, velmi vysoký výnos dusíkatých látek, technologická jakost středně vysoká, HTZ středně vysoká. Eso udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2012, poloraná žlutozrnná odrůda typu semi-leafless, výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký, rychlý počáteční růst, rostliny středně vysoké, semeno vejčitého tvaru, méně odolná proti poléhání před sklizní, středně odolná proti plísni hrachu i proti plísni šedé, středně odolná proti skvrnitostem hrachu, středně odolná proti napadení komplexem kořenových, virových chorob, méně odolná proti hnilobám, padlí hrachu a rzi hrachu, HTZ středně vysoká. Salamanca udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, SRN, registrace v ČR: 2011, poloraná žlutozrnná odrůda typu semi-leafless, rychlý počáteční růst, rostliny střední až vyšší, semeno vejčitého tvaru, barevná vyrovnanost semen vysoká, středně odolná proti poléhání, středně odolná proti většině chorob hrachu, méně odolná proti napadení hnilobami, velmi vysoký výnos semene, vysoký výnos dusíkatých látek, technologická jakost střední, HTZ nižší. Velvet udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 2010, poloraná žlutozrnná odrůda typu semi-leafless, rychlý počáteční růst, rostliny středně vysoké, semeno kulatého tvaru, barevná vyrovnanost semen vysoká, středně odolná proti poléhání, středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení padlím hrachu, výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký, technologická jakost střední, HTZ středně vysoká. Zekon udržovatel: SELGEN, a. s., ČR, registrace v ČR: 1999, poloraná zelenozrnná plastická semi-leafless odrůda, vhodná do kukuřičné, řepařské, bramborářské a obilnářské oblasti, nejlepších výsledků dosahuje v ŘVO, semeno kulovitého tvaru, odolná proti poléhání, středně odolná proti plísni hrachu a plísni šedé, středně odolná proti ostatním chorobám hrachu, doporučený výsevek 0,9 1 MKS/ha, HTZ 250 g.

23 23 výživa výživa INHIBITORY NITRIFIKACE LZE EFEKTIVNĚ POUŽÍVAT I VE STATKOVÝCH A ORGANICKÝCH HNOJIVECH Pro optimální vývoj rostlin je nezbytné zabezpečit dostatek přístupných živin. Nezbytným makrobiogením prvkem pro růst rostlin je také dusík. Z ekologického, tak i z ekonomického důvodu je tedy maximální snahou zabránit jeho únikům. Jednou z možností, jak zvýšit efektivnost využití dusíku dodávaného ve statkových hnojivech je, použití inhibitoru nitrifikace. Doposud jediným registrovaným je na trh dodán jako pomocná látka pod obchodním názvem PIADIN. PRINCIP PŮSOBENÍ PIADIN zpomaluje mikrobiologickou přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový (cíleně omezuje aktivitu půdních bakterií rodu Nitrosomonas a tím omezuje ztráty vyplavením a denitrifikací. Amonný dusík se váže do sorpčního komplexu, a proto je u něj nižší nebezpečí vyplavení než u dusíku nitrátového. Uvolňování dusíku se tak přesune do pozdější růstové fáze resp. do delšího časového úseku a tím dochází k jeho vyššímu využití rostlinami. V závislosti na dávce, teplotě, povaze půdy a hodnotě ph, se může stabilní amonný dusík udržet v ornici čtyři až deset týdnů. APLIKACE A POUŽITÍ PIADIN lze používat se všemi organickými hnojivy, která obsahují vysoký podíl amonného dusíku nebo v nichž dochází k rychlé mineralizaci dusíku. Například kejda, močůvka, organické zbytky z výroben bioplynu, suchý drůbeží trus, kostní moučka atd. Aplikace PIADINU je o to výhodnější, čím více dusíku hnojivo obsahuje a čím delší je doba, která uplyne mezi hnojením a obdobím s nejvyšší spotřebou živin. Dávka PIADINU se nevolí v závislosti na celkové hektarové dávce aplikovaného dusíku na hektar, ale výši dávky určuje termín aplikace, teplota, vlhkost, v rozmezí od 3 do 8 l/ha. Obecně lze říci, že čím déle se potřebuje dusík v hnojivu blokovat tím větší je hektarová dávka. Pro časně jarní předseťovou aplikace kejdy pod kukuřici volíme v únoru dávku 7 l/ha, v březnu již jen 5 l/ha na. Na základě hektarové dávky se PIADIN buď přimíchává krátce před vyvezením hnojiva přímo do skladovací jímky nebo do aplikátoru kejdy. Směs v jímce musí být vyvezena během 1 až max. 2 týdnů. U vakuových aplikátorů můžete pracovat s jedním dávkovacím ventilem a používat ho jako by-pass, nebo můžete PIADIN přimíchávat pomocí nasávací hadice. U cisteren s čerpadlem přidejte PIADIN ještě před plněním cisterny. Bude-li to možné, měla by se směs promíchat. Piadin lze použít i pro pevná statková hnojiva s poměrem C:N>10, jako je drůbeží podestýlka, atd. PIADIN se aplikuje běžným postřikovačem s obvyklými tryskami na ochranu rostlin, bezprostředně před hnojením. PIADIN je možno kombinovat s pesticidy. Nebo se může přímo aplikovat na již aplikovaná nezapravená hnojiva či rostlinné zbytky. PŘÍNOS Výsledky s použitím PIADINU zatím potvrzují všechny očekávané přednosti, které přináší stabilizace dusíku inhibitorem nitrifikace. V řeči čísel se jasně projevuje efektivnější využívání dusíku ze statkových hnojiv, které se odráží v navýšení výnosu o 4 11 %. Další úspory jsou v možnosti slučování dávek v jedinou aplikaci, kterou provedeme před nebo na začátku vegetace bez závislosti na počasí, čím se eliminuje jarní pracovní špička a odlehčíme tím i skladovacím kapacitám po období zákazu hnojení. Vzhledem k jeho prokázanému ekologickému přínosu je možno kejdou apod. hnojivy hnojit na podzim následné jarní plodiny i ve III. aplikačním pásmu nitrátové směrnice viz novela 262/2012. Tato novela říká, že použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je možné pouze s využitím inhibitoru nitrifikace, tedy s PIADINem. U mladých rostlin často dochází k luxusnímu příjmu nitrátového dusíku a k nadbytečné tvorbě biomasy. U přerostlých rostlin dochází k ředění rostlinných pletiv, takovéto rostliny jsou mnohem náchylnější na vyzimování. Inhibicí dusíku se docílí udržení amonné formy v ornici až do zámrazu, kdy je omezen nitrifikační proces. Tento inhibovaný dusík pak mohou rostliny využít v časném jaru. Dalším v současnosti nezanedbatelným přínosem může být nepřímé působení inhibitorů nitrifikace na zlepšení mobilizace a adsorpce fosfátů v rhizosféře rostlin, tím zvyšují efektivitu dodávaných živin a snižují unikání methanu (Trenkel 1997). Více informací Vám poskytnou Vaši dodavatelé hnojiv, popř. nás můžete přímo kontaktovat na VLIV PIADINU NA VÝNOS KUKUŘICE (Vašák & kol ) výnos suché hmoty (%) poměr palic ,1 64,5 74,7 63,5 73,4 64,0 107,9 96,4 113,7 94,5 110,8 95,5 mineral. hnojiva drůbeží kejda vepřová kejda kejda drůbeží kejda + PIADIN vepřová kejda + PIADIN kejda + PIADIN

24 Chemie pro budoucnost. PIADIN

25 Přehled a složení listových hnojiv a pomocných přípravků CELOPLOŠNÉ POKRYTÍ ODBORNÝMI PORADCI: N P 2 O 5 K 2 O S MgO CaO B Fe Cu Mn Mo Se Zn Poznámka % % % % % % % % % % % % % Řada FERTI FERTI B* 8,0 10,0 2,0 FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5* 7,0 7,0 5,0 2,0 FERTIGREEN NPK * 10,0 5,0 5,0 FERTIKAL 7,0 5,0 5,0 FERTIMAG 8,0 8,0 EDTA, kyselina nikotinová, aminokyseliny, stimulátory EDTA, kyselina nikotinová, aminokyseliny, stimulátory EDTA, kyselina nikotinová, aminokyseliny, stimulátory EDTA, kyselina nikotinová, aminokyseliny, stimulátory EDTA, kyselina nikotinová, aminokyseliny, stimulátory Řada LOVOHUMINE LOVOHUMINE N* 12,0 4,0 6,0 EDTA, huminové látky Řada LOVOMIKRO BOROSAN Forte 11,0 BOROSAN Humine 8,0 huminové látky FEROSOL 4,0 kyselina citronová KUPROSOL 5,0 kyselina citronová MANGAN Forte 11,0 kyselina citronová MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn 1,2 6,5 4,8 kyselina citronová MOLYSOL 4,0 kyselina citronová ZINKOSOL Forte 5,0 11,0 kyselina citronová Řada NPKMgSOL CK sol 26,0 HYDROPON* 3,0 2,0 4,0 0,6 2,0 LOVOFLOR NPK * 4,0 2,5 3,0 huminové látky LOVOSOL NPK * 12,0 8,0 10,0 MgN sol 8,0 10,0 MgS sol 6,0 8,0 NITROZINEK 26,0 2,0 5,0 NK sol 2,5 8,0 NP 8-24 suspenzní* 8,0 24,0 NP sol NP 8-24* 8,0 24,0 PK sol PK 20-24* 20,0 24,0 SK sol 26,0 17,0 Ostatní výrobky a pomocné přípravky LOVOSTABIL Lovo CaN 7,0 13,0 SELENOL snižuje tvrdost vody * Před ředěním vodou doporučujeme použít pomocný rostlinný přípravek LOVOSTABIL Ing. Andrea Šlajsová Bc. Martin Polončík Pavel Tuček Ing. Lenka Musilová Stanislav Šimánek Ing. Petr Šilhavý Zbyněk Votava Ing. Miroslav Zich

26 ODBORNÉ RADY kukuřice pšenice řepka listová hnojiva Pro informace a poradenství kontaktujte regionální poradce ve své oblasti. Ing. Andrea Šlajsová Bc. Martin Polončík Pavel Tuček Zbyněk Votava Stanislav Šimánek Ing. Petr Šilhavý Ing. Lenka Musilová Ing. Miroslav Zich

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Pěstování ovocných stromů a keřů

Pěstování ovocných stromů a keřů Pěstování ovocných stromů a keřů Vzdělávací texty Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala, Stanislav Kubesa 2013 www.hlucinsko.eu/ovoce Vzdělávací texty vychází v rámci projektu Ovocnářské vzdělávání

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Zemědělský rok končí. říjen 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU

Zemědělský rok končí. říjen 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU říjen 2012 Zemědělský rok končí Vážení čtenáři, letošní druhý bulletin vychází v době kdy se uzavírá zemědělský rok. Můžeme trochu bilancovat i sezónu drobného hospodaření a místních potravin. Úspěchem

Více

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky Sadební materiál lesních d SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN FOREST TREE PLANTING STOCK V. NÁROVEC, A. SEK, J. LEUGNER, J. NÁROVCOVÁ, J. MARTINCOVÁ 13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

Více

BÍLÝ NÁDHERNÝ ASTRID BÍLÝ NÁDHERNÝ / 15. VYUŽITÍ: přímý konzum a konzervace STANOVIŠTĚ: průměrné i horší půdy REGISTRACE, OCHRANA PRÁV

BÍLÝ NÁDHERNÝ ASTRID BÍLÝ NÁDHERNÝ / 15. VYUŽITÍ: přímý konzum a konzervace STANOVIŠTĚ: průměrné i horší půdy REGISTRACE, OCHRANA PRÁV přímý konzum a konzervace průměrné i horší půdy, přímý konzum a konzervace úrodné a záhřevné půdy ASTRID Původ: CZE, vznikla křížením odrůd Dan s Mistake Zelený hruškovitý. Růstové vlastnosti: vzrůstnost

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Kvalita potravin je téma, které poslední

Více

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje s počátkem řešení v roce 2015 1 1 QJ1510191 1 2 QJ1510138 1 3 QJ1510217 Podprogram I Udržitelné

Více