Zápis a usnesení z veřejného zasedání z Čížkov konaného dne v Čížkově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově"

Transkript

1 Zápis a usnesení z veřejného zasedání z Čížkov konaného dne v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J., Šelmát, Heřman Omluveni: Sládek, Černý M. Zahájení: Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov vyvěšeno Program jednání: Zahájení Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu Kontrola usnesení z minulého zasedání Zpráva starosty Rozpočtové opatření Schválení rozpočtu obce Čížkov na rok 2015 Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013,o místních poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Žádost o vodovodní přípojku v Železném Újezdu Převod majetku z Mikroregionu Nepomucko na obec Čížkov Diskuse Usnesení Závěr Starosta obce dále podal návrh na rozšíření programu zasedání zastupitelstva obce Čížkov o body: Příloha Směrnice o inventarizaci Plán inventur Volba členú SPOZ jako členú kulturní komise Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko na r Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ladislav Jára. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: Návrhová komise: Chott, Nová, Heřman Ověřovatelé zápisu: Černý J, Třešťík Schváleno 9 členů zastupitelstva PRO.

2 Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 23 ze dne provedl místostarosta obce Ladislav Jára. Zpráva starosty Zpráva o probíhajících pracích v KZ Železný Újezd výměna oken, rekonstrukce čtyř místností a sociálního zařízení Informace o provedené prohlídce vydraženého areálu v Čížkově Informace o výzvě firmy Poved s.r.o. jako organizátora veřejné dopravy a vyjádření obce Čížkov k návrhům jízdních řádů. 1. Přijetí rozpočtového opatření č. 8 Schváleno - 9 zastupitelů PRO 2. Schválení rozpočtu obce Čížkov na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2015 Příjmy: Pol Daň z příjmu f.o. ze závislé činnosti Kč Pol Daň z příjmu f.o. ze samostatné činnosti Kč Pol Daň z příjmu f.o. z kapitálových výnosů Kč Pol Daň z příjmu právnických osob Kč Pol Daň z příjmu právnických osob za obec Kč Pol Daň z přidané hodnoty Kč Pol Poplatky za odpady Kč Pol Poplatky ze psů Kč Pol Převod z odvodů z loterií Kč Pol Správní poplatky Kč Pol Daň z nemovitostí Kč Pol Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Kč Kap Lesní hospodářství Kč Kap Pitná voda Kč Kap Ostatní záležitosti kultury Kč Kap Ostatní zájmová činnost Kč Kap Nebytové hospodářství Kč Kap Pohřebnictví Kč Kap Plynofikace 2 Kč

3 Kap Komunální služby Kč Kap Využívání komunálních odpadů Kč Kap Ostatní nakládání s odpady Kč Kap Příjmy z finančních operací Kč Celkové příjmy Kč Výdaje: Kapitola 1031 Lesní hosp. pěstební činnost Kč 1032 Lesní hosp. činnost v LH, těžba dřeva Kč 1036 Správa v LH činnost OLH Kč 1037 LH opravy cest Kč 2212 Silnice Kč 2219 Chodníky, parkoviště Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Kč 2310 Pitná voda Kč 2321 Odvádění odpadních vod Kč 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Kč 3111 Mateřská škola Kč 3314 Knihovny Kč 3319 Záležitosti kultury kroniky Kč 3326 Kapličky Kč 3341 Rozhlasy Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře. KD Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury SPOZ Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže Kč 3429 Ostatní zájmová činnost rozhledna Kč 3519 Ambulantní péče ve zdravotnictví Kč 3613 Nebytové hospodářství Kč 3631 Veřejné osvětlení Kč

4 3632 Pohřebnictví Kč 3633 Plynofikace 2 Kč 3639 Komunální služby Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 3723 Sběr a svoz ost. odpadů Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Kč 3745 Péče o veřejnou zeleň Kč 5512 Požární ochrana Kč 6112 Zastupitelstvo obce Kč 6171 Činnost místní správy Kč 6310 Výdaje z finančních operací ,92 Kč 6320 Pojištění majetku obce Kč 6399 Ostatní finanční operace Kč 6402 Finanční vypořádání min. roku ÚZ Kč 6402 Finanční vypořádání min. roku ÚZ ,08 Kč Celkem výdaje Kč 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 4. Žádost o povolení přípojky k vodovodnímu řadu v obci Železný Újezd do rekreační chalupy č. 63, p.č. 73. Žadatelem je p. Rudolf Pojer, Vojanova 744/17, Plzeň. 5. Schválení předání majetku od Mikroregionu Nepomucko Na základě schválení Valnou hromadou Mikroregionu Nepomucko bude k bezplatně předán a převeden betonový koš 1ks na obec Čížkov. 6. Schválení Směrnice o inventarizaci Plán inventur Předseda M. Černý Členové Černý J., L. Jára, J. Linhartová

5 7. Volba členů Sboru pro občanské záležitosti za členy kulturní komise. Čížkov J. Linhartová, J. Nováková Zahrádka J. Šelmát Čečovice J. Šeflová, M. Nová Liškov J. Koubová Měrčín Z. Chottová Železný Újezd A. Honsová, L. Stěhulová Přešín H. Chottová, I. Plachá Chynín J. Krejčová Diskuze P. Kočka Chynín řešení situace neoprávněného pohybu,,motorkářů mimo komunikace a v lesních porostech a s tím způsobených škod P. Fiala Čečovice dotaz na opravu komunikace v Čečovicích po provedené kanalizaci a na autobusový spoj Čečovice Dvorec P. Potřeba Přešín řešení nepřehlednosti křižovatky v Přešíně směr Nechánice možnost instalace zrcadla USNESENÍ S návrhem usnesení seznámila přítomné M. Nová Zastupitelstvo obce: A: Volí: členy návrhové komise: Chott, Nová, Heřman ověřovatele zápisu: Černý J., Třešťík zapisovatel: Jára L. B: Schvaluje: 1. Rozpočtové opatření č Vyrovnaný rozpočet obce Čížkov na rok 2015 ve výši Kč 3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4. Žádost p. Rudolfa Pojera, Vojanova 744/17, Plzeň o vodovodní přípojku v Železném Újezdu k č.p. 63 na st. p. č. 73 s tím, že obec poskytne odbočku z vodovodního řadu, uzávěr přípojky a vodoměr. Ostatní práce jdou na náklady žadatele

6 5. Převod majetku z Mikroregionu Nepomucko na obec Čížkov a to betonový koš - 1 ks v hodnotě 3760,40 Kč 6. Přílohu Směrnice o inventarizaci Plán inventur a členy inventarizační komise - předseda M. Černý, členové L. Jára, J. Černý a J. Linhartová a likvidační komise ve složení P. Chott, Šelmát J. a M. Heřman 7. Volbu členů pro občanské záležitosti J. Linhartovou, J. Novákovou, J. Šeflovou, M. Novou, J. Koubovou, A. Honsovou, L. Stěhulovou, H. Chottovou, I. Plachou, J. Krejčovou a J. Šelmáta za členy kulturní komise C: Bere na vědomí D: Ukládá: Zprávu starosty Vyrovnaný rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2015 ve výši Kč Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze Usnesení bylo schváleno všemi zastupiteli ZÁVĚR Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov uzavřel starosta Ing. Zdeněk Tomášek. Zapsal: Ladislav Jára Zápis ověřili: Černý J., Třeštík M.

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Z Á P I S. z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.12.2014

Z Á P I S. z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.12.2014 Z Á P I S z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.12.2014 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Rozpočtové opatření č.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou Zápis,usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Skřípova konaného dne 29.03.2011 v 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu. Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno podle 92, v souladu s 93

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více