Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015"

Transkript

1 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne Příjmová část (třída ) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 Bez ODPA Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 Vnitřní obchod Příjmy z pronájmu movitých věcí 2310 Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3117 První stupeň základních škol Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Příjmy z pronájmu 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z pronájmu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3511 Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Kč 6 458,35 Kč ,19 Kč ,54 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 10

2 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kč Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené ,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Kč Příjmy z prodeje zboží 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Kč 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Příjmy z prodeje zboží Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 6171 Činnost místní správy Příjmy z úroků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 Kč Celkem ,54 Kč Výdajová část (třída 5+6) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 2141 Vnitřní obchod Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 2212 Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování 2223 Bezpečnost silničního provozu Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

3 Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam ,00 Kč Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Rezervy kapitálových výdajů 3117 První stupeň základních škol Neinvestiční transfery obcím 3118 Druhý stupeň základních škol Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3314 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb 3319 Ostatní záležitosti kultury Opravy a udržování 3322 Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb 3341 Rozhlas a televize Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup zboží Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2

4 Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ,00 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam ,00 Kč Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům 3421 Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3611 Podpora individuální bytové výstavby Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 3612 Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Kč ,00 Kč 6 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 2

5 Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 3631 Veřejné osvětlení ,00 Kč Budovy, haly a stavby 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Kč Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Kč Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000,00 Kč Potraviny Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Pozemky 3639 Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Rezervy kapitálových výdajů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

6 Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Dary obyvatelstvu 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Ostatní osobní výdaje Budovy, haly a stavby 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení Neinvestiční transfery obcím 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb 6112 Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití počítačových programů Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč 3 1 1

7 Elektrická energie ,00 Kč Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Kč Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky za konference Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Rezervy kapitálových výdajů 6171 Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 6402 Finanční vypořádání minulých let Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,54 Kč ,54 Kč ,00 Kč 4 835,00 Kč ,54 Kč Financování (třída 8) Celkem 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Kč ,00 Kč

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více