ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění"

Transkript

1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění a Identifikace a kontrola klienta účastníka dražby dle 7 a násl. zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu č. 253/2008Sb. v platném znění Já,..., r.č...., bytem..., místo narození, pohlaví. státní občanství..., druh a číslo průkazu totožnosti vydal.., platnost do č..ú.:..... tímto prohlašuji, že jako fyzická osoba splňuji podmínky účastníka dražby dle 3 zákona č. 26/2000 Sb., zejména že nejsem osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práv k níže uvedenému předmětu dražby. Není mi známo, že by byl na můj majetek prohlášen konkurz nebo zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, ani vůči mému majetku nebylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání. Nejsem osobou u které by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže. Prohlašuji, že nebudu dražit za osoby z dražby vyloučené dle 3 zákona č. 26/2000 Sb. Současně prohlašuji, že jsem v souladu s dražební vyhláškou zaplatil dražební jistotu v celé její výši a toto řádně doložil dražebníkovi. Prohlašuji, že jsem/nejsem ženatý/vdaná. V případě, že jsem ženatý/vdaná požaduji/nepožaduji, abych předmět dražby nabyl/a do výlučného vlastnictví a nikoliv do SJM. Pokud požaduji výlučné vlastnictví, pak zároveň prohlašuji, že prostředky použité na úhradu dražební jistoty a doplatek ceny dosažené vydražením jsou moje výlučně vlastní osobní prostředky. Místo konání dražby: dražební místnost v Národním domě, Nám. Míru 9, Praha 2 - Vinohrady Datum dražby: Zahájení dražby: 13:00 hod. Označení a specifikace předmětu dražby, jeho popis Předmětem dražby je soubor nemovitostí: - pozemek p.č. 1733/6 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, evidovaná výměra 18 m 2 - pozemek p.č. 1746/12 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, evidovaná výměra m 2 - pozemek p.č. 1746/13 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra m 2 - pozemek p.č. 1746/14 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, evidovaná výměra 334 m 2 - pozemek p.č. 1746/15 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, evidovaná výměra 20 m 2 - pozemek p.č. 1746/16 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, evidovaná výměra 52 m 2 - pozemek p.č. 1746/18 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2m 2 - pozemek p.č ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, evidovaná výměra 214 m 2 - pozemek p.č zahrada, evidovaná výměra 219 m 2 - pozemek p.č. 1754/1 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, evidovaná výměra 161 m 2 - pozemek p.č. 2159/4 ostatní plocha, způsob využití dráha, evidovaná výměra 99 m 2 - budova Bubeneč, č.p. 22 ubyt. zař. na pozemcích p.č. 1746/13 a p.č. 1746/18 a dále na pozemcích jiného vlastníka vedených na LV č. 759 pozemky p.č. 1736/4, 1736/5, 1752/8, 1752/9, 1752/10 a 1752/11 všechny výše uvedené nemovitosti mají evidován způsob ochrany památkově chráněné území a budova č.p. 22 má navíc evidován způsob ochrany nemovitá kulturní památka

2 a dále jsou předmětem dražby: garáž č. 22/1 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, 1752/8, 1752/9, 1746/13, 1746/14, 1746/15, 1746/16, 1746/18, 1748, 1749, 1754/1 a 2159/4 ve výši id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/2 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 340/653799, jiný nebytový prostor č. 22/3 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 340/653799, jiný nebytový prostor č. 22/4 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 340/653799, jiný nebytový prostor č. 22/5 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 340/653799, jiný nebytový prostor č. 22/6 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 340/653799, jiný nebytový prostor č. 22/7 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 340/653799, ateliér č. 22/9 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, 1752/8, 1752/9, 1746/13, 1746/14, 1746/15, 1746/16, 1746/18, 1748, 1749, 1754/1 a 2159/4 ve výši id /653799, ateliér č. 22/10 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, 1752/8, 1752/9, 1746/13, 1746/14, 1746/15, 1746/16, 1746/18, 1748, 1749, 1754/1 a 2159/4 ve výši id. 8614/653799, ateliér č. 22/11 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, 1752/8, 1752/9, 1746/13, 1746/14, 1746/15, 1746/16, 1746/18, 1748, 1749, 1754/1 a 2159/4 ve výši id. 7003/653799, jiný nebytový prostor č. 22/12 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/13 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/14 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/15 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/16 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/17 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/18 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/19 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/20 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/21 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799,

3 jiný nebytový prostor č. 22/22 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/23 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/24 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/25 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/26 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/27 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/28 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/29 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/30 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/31 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/32 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 420/653799, jiný nebytový prostor č. 22/33 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 2700/653799, jiný nebytový prostor č. 22/34 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 392/653799, jiný nebytový prostor č. 22/35 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 392/653799, jiný nebytový prostor č. 22/36 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 392/653799, jiný nebytový prostor č. 22/37 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 392/653799, jiný nebytový prostor č. 22/38 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 392/653799, jiný nebytový prostor č. 22/39 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 392/653799, jiný nebytový prostor č. 22/40 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 392/653799, jiný nebytový prostor č. 22/41 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 392/653799,

4 jiný nebytový prostor č. 22/42 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 444/653799, jiný nebytový prostor č. 22/43 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 568/653799, jiný nebytový prostor č. 22/44 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 563/653799, jiný nebytový prostor č. 22/45 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 563/653799, jiný nebytový prostor č. 22/46 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 544/653799, jiný nebytový prostor č. 22/47 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 5700/653799, jiný nebytový prostor č. 22/48 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 7380/653799, jiný nebytový prostor č. 22/49 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 5286/653799, jiný nebytový prostor č. 22/50 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 6640/653799, jiný nebytový prostor č. 22/51 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 8637/653799, jiný nebytový prostor č. 22/52 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 7273/653799, jiný nebytový prostor č. 22/53 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 7150/653799, jiný nebytový prostor č. 22/54 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 8449/653799, jiný nebytový prostor č. 22/55 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 6639/653799, jiný nebytový prostor č. 22/56 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/57 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 7811/653799, jiný nebytový prostor č. 22/58 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 3658/653799,

5 jiný nebytový prostor č. 22/59 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 4708/653799, jiný nebytový prostor č. 22/60 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 7127/653799, jiný nebytový prostor č. 22/61 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 5477/653799, jiný nebytový prostor č. 22/62 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 3576/653799, jiný nebytový prostor č. 22/63 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 7557/653799, jiný nebytový prostor č. 22/64 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 8327/653799, jiný nebytový prostor č. 22/65 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 5317/653799, jiný nebytový prostor č. 22/66 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 6443/653799, jiný nebytový prostor č. 22/70 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 7655/653799, jiný nebytový prostor č. 22/71 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 8247/653799, jiný nebytový prostor č. 22/72 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 6569/653799, jiný nebytový prostor č. 22/73 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/74 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 7802/653799, jiný nebytový prostor č. 22/75 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 3573/653799, jiný nebytový prostor č. 22/76 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 4675/653799, jiný nebytový prostor č. 22/77 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18,

6 id. 7059/653799, jiný nebytový prostor č. 22/78 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 9081/653799, jiný nebytový prostor č. 22/79 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 8548/653799, jiný nebytový prostor č. 22/80 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/81 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/82 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 8813/653799, jiný nebytový prostor č. 22/83 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/84 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/85 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/86 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/87 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/88 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/89 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /653799, jiný nebytový prostor č. 22/90 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 8795/653799, jiný nebytový prostor č. 22/91 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id. 9891/653799, jiný nebytový prostor č. 22/92 v budově č.p. 22 na pozemkových parcelách č. 1736/4, 1736/5, 1746/13, 1746/18, id /

7 to vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Praha, obec Praha, katastrální území Bubeneč, na LV č a LV č Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, t.j. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty, zpevněné plochy a podobně. Klient v souvislosti se zapsáním do dražby prováděné dle zák.č. 26/2000 Sb. společností PROKONZULTA, a.s., IČ , se sídlem Křenová 299/26, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4298, (dále jen Dražebník ), jejíž předmět je popsán výše (dále jen předmět dražby ), v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen AML zákon ), prohlašuje, že jedná svým jménem, že peněžní prostředky poukázané jako dražební jistota Dražebníkovi nabyl v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních prostředků Dražebníkovi a případným nabytím vlastnictví Předmětu dražby nesleduje zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu, že není politicky exponovanou osobou, že souhlasí s provedením identifikace a pořízením kopie průkazu totožnosti, resp. dalších identifikačních údajů dle 5 AML zákona, že souhlasí se zpracováním těchto identifikačních údajů, přičemž se zavazuje oznámit Dražebníkovi všechny případné změny jeho identifikačních údajů. Účel a povaha obchodu:.. (např. nabytí nemovitostí k řešení vlastních bytových potřeb, podnikání apod.) Zdroj peněžních prostředků: (např. nebankovní půjčka, prostředky z prodeje majetku, úspory, dědictví a dary, jiné) Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Dražebníkovi při zápisu do dražby, budou Dražebníkem zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností Dražebníka a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplvajících ze zákona o dražbách. Klient se zpracováním osobních údajů výslovně souhlasí, přičemž potvrzuje, že jeho osobní údaje poskytnuté Dražebníkovi jsou přesné a zavazuje se oznámit Dražebníkovi všechny změny předmětných údajů. Klient rovněž souhlasí s předáním svých osobních údajů zhotoviteli příslušných dokumentů navazujících na dražbu (např. Protokol o provedené dražbě, Potvrzení o nabytí vlastnictví, Předávací protokol předmětu dražby atd.). Klient bere na vědomí, že má přístup k osobním údajům, má právo na ochranu osobních údajů a má všechna další práva stanovená v 21 zák.č. 101/2000 Sb. Klient v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s využitím svého rodného čísla pro účely zapsání do dražby a dokumentů souvisejících s prováděnou dražbou a s předáním svého rodného čísla zhotoviteli dokumentů souvisejících s prováděnou dražbou. V Praze dne účastník dražby Za dražebníka shora uvedené identifikační údaje ověřil: za dražebníka

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují opakované

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 1. Dražebník: BREAS, a.s., IČ: 25 55 11 16, se sídlem Brno, Leitnerova 14, tel. 777848851,

Více

Realitní slovník. Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.

Realitní slovník. Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Realitní slovník Nechcete být zaskočeni neznámými pojmy? Koukněte se na přehled nejpoužívanějších slov v realitním odvětví a rozšiřte své znalosti. Anuita - Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce.

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336 Exekutorský úřad Plzeň sever, 312 00 Plzeň, Pod Vrchem 51 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške Tel: 377 235 155, mobil: 728 135 509, e-mail: jpeske@volny.cz, www.exekutor-plzen.cz, ID DS: xy4g8ux U S N

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více