Uživatelská příručka k Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka k Software"

Transkript

1 Uživatelská příručka k Software Přehled Funkce TM-T0 Software Installer. Instalace Popisy instalace a odinstalování. Používání ovladače tiskárny Popisy jednoduchého tisku a užitečných funkcí. TM-T0 Utility Popisy TM-T0 Utility. Informace o vývoji aplikací Obsahuje pokyny pro ovládání tiskárny a nezbytné informace. M CS Rev. F

2 Upozornění Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část tohoto dokumentu, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Změny obsahu tohoto dokumentu bez upozornění vyhrazeny. Kontaktujte nás pro získání nejnovějších informací. Ačkoli byla při přípravě tohoto dokumentu přijata veškerá opatření, společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za chyby nebo neúplné informace. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací. Společnost Seiko Epson Corporation ani její dceřiné společnosti neodpovídají kupujícímu tohoto výrobku ani třetím stranám za případné škody, ztráty, náklady nebo výdaje vzniklé kupujícímu nebo třetím stranám v důsledku nehody, nesprávného použití nebo zneužití produktu, nepovolených úprav, oprav nebo změn výrobku či v důsledku nedostatečného dodržování pokynů společnosti Seiko Epson Corporation pro práci a údržbu (s výjimkou USA). Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, na nichž není uvedeno označení originálních produktů Original EPSON Products nebo EPSON Approved Products společnosti Seiko Epson Corporation. Ochranné známky EPSON a ESC/POS jsou registrované ochranné známky společnosti Seiko Epson Corporation v USA a dalších zemích. MS-DOS, Microsoft, Win3, Windows, Windows Vista, Visual Studio, Visual Basic, Visual C++ a Visual C# jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Systém příkazů ESC/POS EPSON ESC/POS je speciální systém příkazů tiskárny POS, který obsahuje patentované příkazy nebo příkazy, na které byly podány přihlášky k patentování. Systém ESC/POS je kompatibilní se všemi typy tiskáren a displejů EPSON POS (vyjma tiskárny TM-C100). Systém ESC/POS je určen ke snížení zátěže spojené se zpracováním v hostitelském počítači v prostředích POS. Skládá se ze sady vysoce funkčních a účinných příkazů a také nabízí možnost snadných budoucích aktualizací. Copyright 010, 01 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japonsko.

3 Pro bezpečnost Klíč k symbolům Symboly v této příručce jsou rozlišeny podle úrovně své důležitosti, jak je uvedeno níže. Před manipulací s produktem si pečlivě přečtěte následující informace. Poskytuje informace, které je nutné respektovat, aby nedošlo k poškození nebo nesprávnému fungování zařízení. Poskytuje důležité informace a užitečné tipy. Omezení používání Když je tento produkt používán pro aplikace, které vyžadují vysokou spolehlivost/bezpečnost, například dopravní zařízení související s leteckým, železničním, námořním, automobilovým provozem atd.; zařízení pro prevenci katastrof; různá bezpečnostní zařízení atd.; nebo funkční/přesná zařízení atd., musíte tento produkt používat pouze po zvážení rozšíření vašeho konceptu o nouzová a záložních opatření, která by zajistila zachování bezpečnosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, že tento produkt nebyl určen pro používání v aplikacích, které vyžadují vysokou spolehlivost/ bezpečnost, jako například letecká zařízení, hlavní komunikační zařízení, zařízení pro ovládání jaderné energie nebo zdravotnické zařízení spojené s přímou zdravotní péčí atd., zvažte vhodnost tohoto produktu podle vlastního úsudku na základě celkového vyhodnocení. 3

4 O této příručce Cíl této příručky Tato příručka obsahuje pokyny pro používání TM-T0 Software & Documents Disc pro uživatele produktu nebo vývojáře, kteří používají tento software. Obsah příručky Tato příručka obsahuje následující části: Kapitola 1 Kapitola Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Přehled Instalace Používání ovladače tiskárny TM-T0 Utility Informace o vývoji aplikací 4

5 Obsah Pro bezpečnost... 3 Klíč k symbolům...3 Omezení používání... 3 O této příručce... 4 Cíl této příručky...4 Obsah příručky...4 Obsah... 5 Přehled...9 TM-T0 Software Installer... 9 Ovladače a nástroje pro instalaci...9 Podporované operační systémy Omezení používání více ovladačů v jednom systému Pokyny pro přístup k příručkám... 1 Rozdíly v závislosti na operačním systému Zobrazení uživatelské příručky nebo příručky k softwaru Jak získat adresu URL webového serveru podpory společnosti Epson Instalace...17 Typy instalace Easy Install (Snadná instalace) Nastavení sít ové adresy pro ethernetovou tiskárnu... Instalace příručky k Advanced Printer Driver...4 Konfigurování adresy IP ovladače tiskárny...6 Custom Install (Vlastní instalace)... 7 Zobrazení obrazovky Select Software (Výběr softwaru)...8 Instalace ovladače tiskárny...9 Instalace OPOS ADK...3 Instalace OPOS ADK for.net...34 Instalace JavaPOS ADK...36 Instalace nástroje...38 Režim aktualizace Odinstalování Odinstalování ovladače tiskárny Windows...43 Odinstalování TM-T0 Utility...44 Odinstalování TMNet WinConfig

6 Odinstalování EpsonNet Simple Viewer Odinstalování TM Virtual Port Driver Odinstalování OPOS ADK Odinstalování OPOS ADK for.net Odinstalování JavaPOS ADK Používání ovladače tiskárny...49 Způsoby přístupu k ovladači tiskárny a rozsah použití...49 Přístup z nabídky Tisk ovladače tiskárny Přístup z nabídky Vlastnosti ovladače tiskárny Přístup z nabídky Nastavení tisku aplikace Jazyk pro zobrazení vlastností...51 Provádění nastavení tiskárny v aplikaci...5 Tisk znaků...54 Tisk znaků jako obrázek Tisk znaků pomocí písma tiskárny...55 Upřesňující nastavení písem Tisk s písmy tiskárny v prostředí.net...63 Nahrazování písem Tisk za použití písma tiskárny Tisk písem čárových kódů/kódu D Tisk čárového kódu...67 Nastavení písem čárových kódů Tisk čárového kódu Tisk kódu D...70 Nastavení písem kódů D Tisk kódu D... 7 Tisk loga...73 Uchovávání log Konfigurování nastavení tisku loga Tisk loga Nastavení polotónování pro obrazová data...76 Volitelný bzučák...77 Nastavení bzučáku Pokladní zásuvka...78 Otevření zásuvky nastavením ovladače tiskárny Automatická řezačka...79 Nastavení automatické řezačky

7 TM-T0 Utility...81 Přehled Spuštění TM-T0 Utility... 8 Spuštění TM-T0 Utility...8 Přidání komunikačního portu a spuštění TM-T0 Utility...84 Aktuální nastavení Kontrola funkčnosti Uchovávání log... 9 Přidání loga...94 Nastavení automatického řezání papíru Nastavení ovládání tisku Nastavení písem Volitelný bzučák Nastavení komunikace I/F Nastavení zálohování/obnovení Uložení nastavení tiskárny do souboru Obnovení nastavení v tiskárně Acknowledgements Informace o vývoji aplikací Pokyny pro ovládání tiskárny Ovladač Příkazy ESC/POS Ukládání log Stahování

8 8

9 Kapitola 1 Přehled Přehled V této kapitole jsou popsány specifikace TM-T0 Software & Documents Disc. TM-T0 Software Installer TM-T0 Software Installer umožňuje instalovat různé ovladače a nástroje pro tiskárnu TM-T0. Ovladače a nástroje pro instalaci Ovladače 1 Advanced Printer Driver Ovladač tiskárny Windows. K dispozici jsou následující verze. Advanced Printer Driver Ver.4.xx UPOS Zkratka označení Unified Point of Service. Jedná se specifikaci standardu pro trh POS, který definuje ovladače pro řízení periferních zařízení POS v různých provozních prostředích. K dispozici jsou následující ovladače. OPOS ADK OPOS ADK for.net JavaPOS ADK for Windows Nástroje TM-T0 Utility Umožňuje kontrolovat a konfigurovat nastavení TM-T0. TMNet WinConfig Tento nástroj slouží ke konfigurování sít ových nastavení, například adresy IP, tiskárny připojené k místní síti Ethernet. EpsonNet Simple Viewer Umožňuje sledovat stav tiskárny připojené k síti nebo klientskému počítači (terminál POS nebo KIOSK). Při použití s TM-T0 Utility umožňuje měnit nastavení tiskárny TM-T0 připojeného ke klientskému počítači. EpsonTM Virtual Port Driver Umožňuje převádět TM-T0 ze sériového/paralelního rozhraní na USB. Když je vaše aplikace POS vybavena sériovým/paralelním/ethernet porte TM-T0 a když chcete připojit TM-T0 prostřednictvím rozhraní USB, můžete použít tiskárnu připojenou prostřednictvím rozhraní USB z aplikace, ačkoli se jedná o sériovou/paralelní tiskárnu. Vzhledem k tomu, že tento nástroj provede převod automaticky, není třeba měnit příkazy ESC/POS aplikace, která ovládá tiskárnu připojenou prostřednictvím sériového/paralelního portu. 9

10 Podporované operační systémy V následujícím seznamu jsou uvedeny podporované operační systémy pro spouštění ovladačů a nástrojů TM-T0. Windows 7 SP1 (3 bitů/64 bitů *1 ) Windows Vista SP (3 bitů/64 bitů *1 ) Windows XP SP3 (3 bitů) Windows 000 SP4 * Windows Server 008 R SP1 (64 bitů *1 ) Windows Server 008 SP (3 bitů/64 bitů *1 ) Windows Embedded for Point of Service *3 Windows Embedded POSReady 009 *3 *1 OPOS ADK lze používat v 64bitovém operačním systému, pokud systém splňuje provozní požadavky. Další podrobnosti viz poznámka k vydání po instalaci OPOS ADK. * Nástroje OPOS ADK for.net a Epson EpsonTM Virtual Port Driver nelze používat v systému Windows 000. *3 EpsonNet Simple Viewer a TMNet WinConfig nejsou podporovány. 10

11 Kapitola 1 Přehled Omezení používání více ovladačů v jednom systému TM-T0 Software Installer nemusí nainstalovat ovladač či pokud ovladač lze nainstalovat, kombinace stávajícího ovladače a nově nainstalovaného ovladače nemusí být podporována. Viz následující tabulka. TM-T0 Software Installer Před instalací ovladače TM-T0 Advanced Printer Driver Ver.4.5x OPOS ADK Ver..7x (TM-T0) OPOS ADK for.net Ver.1.1.x (TM-T0) JavaPOS ADK for Windows Ver.1.13.x (TM-T0) 1 Advanced Printer Driver Ver.3 Advanced Printer Driver Ver.4.00 až 4.08 * * * Advanced Printer Driver Ver4.09 až 4.17 Advanced Printer Driver Ver4.50 nebo pozdější OPOS ADK Ver..67 předchozí OPOS ADK Ver..68 nebo pozdější aktuální OPOS ADK for.net Ver předchozí OPOS ADK for.net Ver nebo pozdější JavaPOS ADK Ver předchozí JavaPOS ADK Ver nebo pozdější Ovladač TM-S1000 Ovladač TM-S9000/S000 TM-J9000 OPOS ADK TM-J9000 Advanced Printer Driver Stav API TM-J9000 TMCOMUSB Ver. TMCOMUSB Ver.3 a Ver.4. nebo EpsonTM Virtual Port Driver Ver.5 nebo pozdější Epson InkJet Printer Driver : Podporováno : Nepodporováno * : Nelze nainstalovat. : TM-T0 Software Installer se spustí v režimu aktualizace. Instalátor zobrazí verzi ovladače nainstalovaného v počítači a umožní vám vybrat možnost aktualizace ovladače. 11

12 Pokyny pro přístup k příručkám Příručky k ovladačům a nástrojům jsou rovněž nainstalovány. Chcete-li příručky zobrazit, přistupte k datům příruček podle následujících pokynů. Advanced Printer Driver Ver.4 [Start] - [Všechny programy] - [EPSON] - [EPSON Advanced Printer Driver4] - [Manual] Instalátor Easy Install (Snadná instalace) neinstaluje příručky. Nainstalujte příručky samostatně po dokončení instalátoru Easy Install. Instalace příručky k Advanced Printer Driver (p.4) OPOS ADK [Start] - [Všechny programy] - [OPOS] - [Manual] OPOS ADK for.net [Start] - [Všechny programy] - [EPSON OPOS for.net] - [Manual] JavaPOS ADK for Windows [Start] - [Všechny programy] - [Epson JavaPOS ADK] - [Documentation] TM-T0 Utility [Start] - [Všechny programy] - [EPSON] - [TM-T0 Software] - [TM-T0 Utility] - [User's Manual] TMNet WinConfig [Start] - [Všechny programy] - [EpsonNet] - [TMNet WinConfig] - [User's Guide] EpsonNet Simple Viewer [Start] - [Všechny programy] - [EpsonNet] - [EpsonNet Simple Viewer] - [User's Manual] 1

13 Kapitola 1 Přehled Rozdíly v závislosti na operačním systému Obsah popisů některých operací v této knize se může lišit v závislosti na operačním systému. Viz následující. Položka Zobrazené obrazovky Potvrzení a nastavení ovladače tiskárny Odinstalování programu Popis Pro popisy jsou v této příručce použity obrazovky v operačním systému Windows Vista. Windows 7 [Start] - [Ovládací panely] - [Hardware a zvuk] - [Zařízení a tiskárny] Klepněte pravým tlačítkem myši na ovladač tiskárny a vyberte [Vlastnosti tiskárny]. Windows Vista [Start] - [Ovládací panely] - [Hardware a zvuk] - [Tiskárny] Klepněte pravým tlačítkem myši na ovladač tiskárny a vyberte [Vlastnosti]. Windows XP [Start] - [Ovládací panely] - [Tiskárny a faxy] Klepněte pravým tlačítkem myši na ovladač tiskárny a vyberte [Vlastnosti]. Windows 000 [Start] - [Nastavení] - [Ovládací panely] - [Tiskárny] Klepněte pravým tlačítkem myši na ovladač tiskárny a vyberte [Vlastnosti]. Windows 7 [Start] - [Ovládací panely] - [Odinstalovat program] Windows Vista [Start] - [Ovládací panely] - [Odinstalovat program] Windows XP [Start] - [Ovládací panely] - [Přidat nebo odebrat programy] Windows 000 [Start] - [Nastavení] - [Ovládací panely] - [Přidat nebo odebrat aplikace] 1 13

14 Zobrazení uživatelské příručky nebo příručky k softwaru Uživatelská příručka k softwaru (tato příručka): Popisuje TM-T0 Software & Documents Disc, obsahuje pokyny pro instalaci ovladače, pokyny pro používání nástrojů atd. Uživatelská příručka: Obsahuje pokyny pro konfiguraci hardwaru TM-T0, přehled položek obsažených v krabici, pokyny pro manipulaci s hardwarem, kompatibilní bezpečnostní normy, bezpečnostní zásady atd. Technická referenční příručka: Obsahuje veškeré informace nezbytné pro vývoj, konstrukci a/nebo instalaci systému, který používá TM-T0, nebo pro vývoj nebo konstrukci aplikace tiskárny pro TM-T0. ESC/POS Quick Reference: Quick Reference je návod pro použití příkazu ESC/POS pro ovládání tiskárny. V následující části jsou uvedeny pokyny pro zobrazení příruček. 1 Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače. TM-T0 Software Installer se automaticky načte a zobrazí se obrazovka EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer). Klepněte na tlačítko [Install Now (Nainstalovat)]. Pokud se TM-T0 Software Installer nenačte automaticky, poklepejte na ikonu [TMInstallNavi.exe] na TM-T0 Software & Documents Disc. 14

15 Kapitola 1 Přehled Zobrazí se obrazovka User's Manual (Uživatelská příručka). Klepněte na tlačítko příručky, kterou chcete zobrazit. 1 15

16 Jak získat adresu URL webového serveru podpory společnosti Epson Tento webový server obsahuje řadu informací o produktech a službu stažení nejnovějších ovladačů. 1 Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače. TM-T0 Software Installer se automaticky načte a zobrazí se obrazovka EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer). Klepněte na tlačítko [Support (podpoře)]. Pokud se TM-T0 Software Installer nenačte automaticky, poklepejte na ikonu [TMInstallNavi.exe] na TM-T0 Software & Documents Disc. Zobrazí se obrazovka Support Information (Info o podpoře). Klepněte na tlačítko vaší oblasti. Zobrazí se adresa URL webového serveru podpory společnosti Epson. 16

17 Kapitola Instalace Instalace Tato kapitola obsahuje pokyny pro instalaci ovladačů tiskárny a provedené zkušebního tisku po instalaci. Rovněž jsou uvedeny pokyny pro odinstalování. p. 43 Proveďte instalaci s oprávněním správce. Před instalací ukončete všechny aplikace. Typy instalace Můžete vybrat z následujících typů instalací. Easy Install (Snadná instalace): p. 18 Toto je standardní instalace, která nainstaluje ovladač tiskárny TM-T0 a TM-T0 Utility. Používáte-li připojení k síti Ethernet, budou rovněž nainstalovány TMNet WinConfig a EpsonNet Simple Viewer. Custom Install (Vlastní instalace): p. 7 Můžete vybrat ovladače tiskárny a nástroje, které chcete instalovat. Vyberte tento typ instalace, chcete-li nainstalovat ovladač OPOS, ovladač JavaPOS, příručku k ovladači tiskárny a vzorové programy a nástroje pro vývoj programů. Režim aktualizace: p. 41 Pokud je ovladač tiskárny a/nebo UPOS již nainstalován, zobrazí se verze ovladače a můžete vybrat, zda chcete ovladač zaktualizovat či nikoli. 17

18 Easy Install (Snadná instalace) Při instalaci připojte k počítači pouze jednu tiskárnu. Nepřipojujte více tiskáren. Vypněte tiskárnu a potom zahajte instalaci. 1 Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače. TM-T0 Software Installer se automaticky načte a zobrazí se obrazovka EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer). Klepněte na tlačítko [Install Now (Nainstalovat)]. Zobrazený jazyk lze změnit v části [Select language (Výběr jazyka)]. Pokud se TM-T0 Software Installer nenačte automaticky, poklepejte na ikonu [TMInstallNavi.exe] na TM-T0 Software & Documents Disc. 3 Zobrazí se obrazovka License Agreement (Licenční smlouva). Přečtete si obsah a vyberte možnost I accept the terms in the license agreement (Přijímám podmínky licenční smlouvy). Potom klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Select Installation Type (Vyberte typ instalace). Klepněte na tlačítko [Easy Install (Snadná instalace)]. 18

19 Kapitola Instalace 4 Zobrazí se obrazovka Communication Port Settings (Nastavení komunikačního portu). Toto nastavení se liší v závislosti na metodě připojení. Vyberte port pro připojení tiskárny. Připojení USB Klepněte na tlačítko [USB port (Port USB)] a potom klepněte na tlačítko [Další]. Přejděte ke Kroku 7. Sériové připojení Přejděte ke Kroku 5. Připojení k síti Ethernet Přejděte ke Kroku 6. 5 Klepněte na tlačítko [Serial port (Sériový port)]. Nakonfigurujte nastavení komunikace a potom klepněte na tlačítko [Další]. Přejděte ke Kroku 7. Vyberte port COM, bity za sekundu, datove bity, paritu a stop bity. Nastavení sériové komunikace ovladače musí být stejné, jako u tiskárny. 19

20 6 Klepněte na tlačítko [Ethernet (Ethernet)]. Když je tiskárna již připojena k síti Přejděte ke Kroku 7. Při používání sítě Ethernet Při konfigurování sít ového nastavení po instalaci ovladače. Klepněte na tlačítko [Run TMNet WinConfig (Spustit TMNet WinConfig)] a nakonfigurujte sít ového nastavení tiskárny pomocí TMNet WinConfig. p. Přejděte ke Kroku 7. Když není nainstalován TMNet WinConfig, zobrazí se zpráva [Cannot start TMNet WinConfig. Do you want to install it now? (Nelze spustit TMNet WinConfig. Chcete jej nainstalovat?)]. Nainstalujte je klepnutím na tlačítko [Ano]. 7 Zobrazí se obrazovka Start Installation (Spustit instalaci). Zobrazí se seznam ovladače a nástroje, které budou nainstalovány. Advanced Printer Driver Ver. 4.xx TM-T0 Utility Ver. x.xx TMNet WinConfig Ver. x.xx (pouze pro připojení k síti Ethernet) EpsonNet Simple Viewer (pouze pro připojení k síti Ethernet) Spust te instalaci klepnutím na tlačítko [Install (Instalovat)]. 0

21 Kapitola Instalace 8 Zobrazí se obrazovka Connect Printer (Připojte tiskárnu). Připojte počítač k tiskárně a zapněte tiskárnu. Při instalaci ovladače bez připojení tiskárny klepněte na tlačítko [Další]. 9 Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Installation finished (Instalace byla dokončena). Při provádění zkušebního tisku Při ukončování instalace Při nastavení trvalého používání TM-T0 Utility tiskárnou Klepněte na tlačítko [PrintingTest (Zkušební tisk )]. Po dokončení zkušebního tisku dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Zrušte zaškrtnutí [Run TM-T0 Utility (Spustit TM-T0 Utility)]. Potom ukončete instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Zaškrtněte políčko [Run TM-T0 Utility (Spustit TM-T0 Utility)] (ve výchozí konfiguraci je toto políčko zaškrtnuté). Ukončete instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Spustí se TM-T0 Utility. TM-T0 Utility (p.81) Toto je konec instalace ovladače tiskárny. Pokyny pro tisk s ovladačem tiskárny; tiskárny (p.49). Používání ovladače 1

22 Nastavení sít ové adresy pro ethernetovou tiskárnu Používáte-li ethernetové připojení, nakonfigurujte adresu IP pomocí TMNet WinConfig. 1 Spust te TMNet WinConfig. Když je TMNet WinConfig již nainstalován, spust te jej klepnutím na [Start]-[Programy]-[EpsonNet]-[TMNet WinConfig]-[TMNet WinConfig Ver. x]. Zobrazí se obrazovka TMNet WinConfig Ver. x.xx. Vyberte [Ethernet (Ethernet)] v části Rozhraní. Zkontrolujte, zda je cílová tiskárna uvedena na obrazovce Vyberte tiskárnu, kterou chcete konfigurovat, a potom klepněte na tlačítko [Configuration]. Když se tiskárna nezobrazí, klepněte na tlačítko [Search (Hledat)]. Zobrazí se obrazovka Network Interface Card Properties. Vyberte kartu [TCP/IP]. Nakonfigurujte adresu IP tiskárny. Potom klepněte na tlačítko [OK]. Vyberte [Manual] a [Set using PING]. Potom nakonfigurujte adresu IP, masku podsítě a výchozí bránu.

23 Kapitola Instalace Zobrazí se potvrzovací obrazovka. Klepněte na tlačítko [Yes]. Zobrazí se obrazovka [Password]. Ponechte toto políčko prázdné a klepněte na tlačítko [OK]. Nakonfigurovaná nastavení jsou odeslána do tiskárny. Přibližně po 30 sekundách se zobrazí obrazovka se zprávou o dokončení. Klepněte na tlačítko [OK]. 9 Ověřte nastavení na obrazovce TMNet WinConfig Ver. x.xx. Ukončete TMNet WinConfig. 10 3

24 Instalace příručky k Advanced Printer Driver Instalátor Snadná instalace neinstaluje příručku k Advanced Printer Driver. Chcete-li příručku zobrazit, nainstalujte ji samostatně Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače. TM-T0 Software Installer se automaticky načte a zobrazí se obrazovka EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer). Klepněte na tlačítko [Install Now (Nainstalovat)]. Pokud se TM-T0 Software Installer nenačte automaticky, poklepejte na ikonu [TMInstallNavi.exe] na TM-T0 Software & Documents Disc. Zobrazí se obrazovka License Agreement (Licenční smlouva). Přečtete si obsah a vyberte možnost I accept the terms in the license agreement (Přijímám podmínky licenční smlouvy). Potom klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Update Software (Aktualizace softwaru). Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Select Software (Výběr softwaru). Zaškrtněte políčko [Sample and Manual] a klepněte na tlačítko [Další]. Zde zaškrtněte políčka u ovladačů nebo nástrojů, které neinstalujete Zobrazí se obrazovka Start Installation (Spustit instalaci). Klepněte na tlačítko [Install (Instalovat)]. Zobrazí se obrazovka EPSON APD4 Sample&Manual - InstallShield Wizard. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka License Agreement (Licenční smlouva). Přečtete si obsah a vyberte možnost I accept the terms in the license agreement (Přijímám podmínky licenční smlouvy). Potom klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Select Features. Zaškrtněte políčko [Manual] a klepněte na tlačítko [Další]. Bude zahájena instalace příručky. 4

25 Kapitola Instalace 9 Zobrazí se obrazovka Připraveno k instalaci programu. Klepnutím na [Install (Instalovat)] nainstalujte vzorové programy a příručku pro Advanced Printer Driver. Zobrazí se obrazovka InstallShield Wizard Complete. Klepněte na tlačítko [Finish 10 (Dokončit)]. Zobrazí se obrazovka Installation finished (Instalace byla dokončena). Dokončete 11 instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Toto je konec instalace příručky k Advanced Printer Driver. 5

26 Konfigurování adresy IP ovladače tiskárny V následující části jsou uvedeny pokyny pro konfigurování adresy IP tiskárny pro nainstalovaný ovladač tiskárny. Tím bude změněno nastavení portu Epson. 1 Vyberte [Start] - [Ovládací panely] - [Hardware a zvuk], otevřete část [Tiskárny], potom klepněte pravým tlačítkem myši na ovladač cílové tiskárny a vyberte položku [Vlastnosti]. Rozdíly v závislosti na operačním systému (p.13) Zobrazí se stránka vlastností tiskárny. Vyberte kartu [Porty] a potom klepněte na tlačítko [Konfigurovat port...]. 3 Zobrazí se obrazovka Konfigurovat port. Podle obrazovky nastavte konfigurovaný port a klepněte na tlačítko [OK]. 4 Znovu se zobrazí obrazovka Vlastnosti. Klepnutím na tlačítko [OK] se projeví provedené změny. 6

27 Kapitola Instalace Custom Install (Vlastní instalace) Při instalaci připojte pouze jednu tiskárnu. Nepřipojujte více tiskáren. Když budete během instalace dotázáni, zda chcete restartovat počítač, vyberte [Ne] a pokračujte v instalaci. Restartujte počítač a tiskárnu po úplném dokončení instalace. Vyberete-li [Ano] a restartujete počítač během instalace, zbývající ovladače nebudou nainstalovány. Vyberete-li více ovladačů pro instalaci v operačním systému Windows 000, budete upozorněni, že to může způsobit selhání tiskárny. V operačním systému Windows 000 můžete nainstalovat pouze jeden ovladač. Následující položky lze instalovat v režimu Vlastní instalace. TM-T0 Software & Documents Disc je vyžadován pro instalaci v režimu Vlastní instalace. Advanced Printer Driver Sample and Manual OPOS ADK OPOS ADK for.net JavaPOS ADK TM-T0 Utility TMNet WinConfig EpsonNet Simple Viewer TM Virtual Port Driver 7

28 Zobrazení obrazovky Select Software (Výběr softwaru) TM-T0 Software & Documents Disc je vyžadován pro instalaci v režimu Vlastní instalace. Na obrazovce Select Software (Výběr softwaru) můžete vybrat položky, které chcete instalovat. Zobrazte obrazovku Select Software (Výběr softwaru) podle následujících kroků. 1 Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače. TM-T0 Software Installer se automaticky načte a zobrazí se obrazovka EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer). Klepněte na tlačítko [Install Now (Nainstalovat)]. Zobrazený jazyk lze změnit v části [Select language (Výběr jazyka)]. Pokud se TM-T0 Software Installer nenačte automaticky, poklepejte na ikonu [TMInstallNavi.exe] na disku CD s ovladačem tiskárny. 3 4 Zobrazí se obrazovka License Agreement (Licenční smlouva). Přečtete si obsah a vyberte možnost I accept the terms in the license agreement (Přijímám podmínky licenční smlouvy). Potom klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Select Installation Type (Vyberte typ instalace). Klepněte na tlačítko [Custom Install (Vlastní instalace)]. Zobrazí se obrazovka Select Software (Výběr softwaru). V seznamu zaškrtněte položky, které chcete nainstalovat. Po tomto kroku nainstalujte jednotlivé položky. 8

29 Kapitola Instalace Instalace ovladače tiskárny Ovladač tiskárny lze rovněž nainstalovat v režimu Snadná instalace na TM-T0 Software & Documents Disc. Snadná instalace nainstalujte všechny položky ovladače tiskárny a Vlastní instalace umožňuje vybrat položky, které chcete nainstalovat, z následujících možností. Advanced Printer Driver Sample and Manual Podle následujících pokynů proveďte instalaci ovladače tiskárny Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače a postupujte podle kroků na p. 8. Zobrazte obrazovku Select Software (Výběr softwaru). Vyberte [Advanced Printer Driver Ver. 4.xx]. Zrušte zaškrtnutí položek, které nechcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Start Installation (Spustit instalaci). Zobrazí se seznam ovladače a nástroje, které budou nainstalovány. Spust te instalaci klepnutím na tlačítko [Install (Instalovat)]. Zobrazí se obrazovka EPSON Advanced Printer Driver 4 - Průvodce instalací InstallShield. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka License Agreement (Licenční smlouva). Přečtete si obsah a vyberte možnost S podmínkami licenční smlouvy souhlasím. Potom klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Typ instalace. Vyberte [Standardní] a potom klepněte na tlačítko [Další]. Typ instalace Ovladač tiskárny Jazyk nápovědy Minimum Automatický výběr dle operačního systému Automatický výběr dle operačního systému Nástroj TM-T0 Utility Nainstalován Standard 3/64bitový Všechny jazyky Nainstalován Custom Výběr 3bitového nebo Výběr jazyků Možnost výběru, zda 64bitového má být nainstalován 7 Zobrazí se obrazovka Printer Configuration (Konfigurace tiskárny). Klepněte na tlačítko [Přidat]. 9

30 8 Zobrazí se obrazovka Přidat tiskárnu. Vyberte ovladač tiskárny, jehož jazyk se shoduje s jazykem tiskárny, z rozevírací nabídky [Select driver] a vyberte [Port Type], který se shoduje s vaší metodou připojení. Klepněte na tlačítko [Další]. 9 Zobrazí se obrazovka Printer Configuration (Konfigurace tiskárny). TM-T0 je přidána do seznamu. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Zahájit kopírování souborů. Spust te instalaci ovladače tiskárny 10 klepnutím na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka InstallShield Wizard Complete. Klepněte na tlačítko [Finish 11 (Dokončit)]. Budou nainstalovány vzorové programy a příručka pro Advanced Printer Driver. Když se 1 zobrazí obrazovka EPSON APD4 Sample&Manual - InstallShield Wizard, klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka License Agreement (Licenční smlouva). Přečtete si obsah a 13 vyberte možnost I accept the terms in the license agreement (Přijímám podmínky licenční smlouvy). Potom klepněte na tlačítko [Další]. 30

31 Kapitola Instalace Zobrazí se obrazovka Vybrat funkce. Zaškrtněte políčko [Manual] a [Samples] 14 (zaškrtnuto ve výchozí konfiguraci) a klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Připraveno k instalaci programu. Klepnutím na [Install (Instalovat)] 15 nainstalujte vzorové programy a příručku pro Advanced Printer Driver. Zobrazí se obrazovka Průvodce instalací InstallShield dokončen. Klepněte na tlačítko 16 [Finish (Dokončit)]. Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Installation finished (Instalace byla 17 dokončena). Při provádění zkušebního tisku: Klepněte na tlačítko [Printing Test]. Po dokončení zkušebního tisku dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Toto je konec instalace ovladače tiskárny. 31

32 Instalace OPOS ADK Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače a postupujte podle kroků na p. 8. Zobrazte obrazovku Select Software (Výběr softwaru). Zaškrtněte [OPOS ADK Ver. x.xx]. Zrušte zaškrtnutí položek, které nechcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Start Installation (Spustit instalaci). Zobrazí se seznam ovladače a nástroje, které budou nainstalovány. Spust te instalaci klepnutím na tlačítko [Install (Instalovat)]. Zobrazí se EPSON OPOS ADK for TM-T0 Version x.xx xxx. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Software License Agreement. Přečtete si obsah a vyberte možnost S podmínkami licenční smlouvy souhlasím. Potom klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Select Registry File. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Setup Type. Vyberte [Developer] a potom klepněte na tlačítko [Další]. Chcete-li změnit výchozí umístění instalace, klepněte na tlačítko [Procházet]. 3

33 Kapitola Instalace 8 9 Zobrazí se obrazovka Start Copying Files. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Port selection. Vyberte port. Spust te instalaci klepnutím na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka InstallShield Wizard Complete. Klepněte na tlačítko [Finish 10 (Dokončit)]. Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Installation finished (Instalace byla 11 dokončena). Potom ukončete instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Toto je konec instalace OPOS ADK. 33

34 Instalace OPOS ADK for.net Chcete-li instalovat nástroj OPOS ADK for.net, jsou vyžadována prostředí Microsoft.NET Framework a Microsoft POS for.net. Předtím, než zahájíte instalaci nástroje OPOS ADK for.net, se ujistěte, že jste nainstalovali výše uvedený software Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače a postupujte podle kroků na p. 8. Zobrazte obrazovku Select Software (Výběr softwaru). Vyberte [OPOS ADK for.net Ver. x.xx.x]. Zrušte zaškrtnutí položek, které nechcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Start Installation (Spustit instalaci). Zobrazí se seznam ovladače a nástroje, které budou nainstalovány. Spust te instalaci klepnutím na tlačítko [Install (Instalovat)]. Zobrazí se obrazovka EPSON OPOS ADK for.net x.xx.x - InstallShield Wizard. Vyberte jazyk a potom klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Welcome to the InstallShield EPSON OPOS ADK for.net x.xx.x. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka License Agreement. Přečtete si obsah a vyberte možnost [I accept the terms of the license agreement]. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Setup Type. Vyberte [Developer] a potom klepněte na tlačítko [Další]. Chcete-li změnit výchozí umístění instalace, klepněte na tlačítko [Browse]. Zobrazí se obrazovka Setup Type. Vyberte port a klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Start Copying Files. Spust te instalaci klepnutím na tlačítko [Install (Instalovat)]. 34

35 Kapitola Instalace Zobrazí se obrazovka InstallShield Wizard Complete. Klepněte na tlačítko [Finish 10 (Dokončit)]. Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Installation Finished. Potom ukončete 11 instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Toto je konec instalace OPOS ADK for.net. 35

36 Instalace JavaPOS ADK Chcete-li nainstalovat JavaPOS ADK, je vyžadováno prostředí Java Runtime Environment a rozhraní Java Advanced Imaging API. Předtím, než zahájíte instalaci nástroje JavaPOS ADK, se ujistěte, že jste nainstalovali výše uvedený software Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače a postupujte podle kroků na p. 8. Zobrazte obrazovku Select Software (Výběr softwaru). Vyberte [JavaPOS ADK Ver. x.xx.x]. Zrušte zaškrtnutí položek, které nechcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Start Installation. Zobrazí se seznam ovladače a nástroje, které budou nainstalovány. Spust te instalaci klepnutím na tlačítko [Install (Instalovat)]. Zobrazí se obrazovka EPSON JavaPOS ADK x.xx.x. Vyberte jazyk a potom klepněte na tlačítko [OK] Zobrazí se obrazovka Introduction. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka License Agreement (Licenční smlouva). Přečtete si obsah a vyberte možnost I accept the terms in the license agreement (Přijímám podmínky licenční smlouvy). Potom klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Choose JVM. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Choose Install Set. Vyberte [Developer] a potom klepněte na tlačítko [Další]. 36

37 Kapitola Instalace 9 Zobrazí se obrazovka Choose Folder Location. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Choose your communication. Vyberte port a klepněte na tlačítko 10 [Další]. Zobrazí se obrazovka Location for jpos.xml. Klepněte na tlačítko [Další]. 11 Zobrazí se obrazovka Pre-Installation Summary. Spust te instalaci klepnutím na tlačítko 1 [Install (Instalovat)]. Zobrazí se obrazovka Installation Complete. Klepněte na tlačítko [Done]. 13 Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Installation finished (Instalace byla 14 dokončena). Potom ukončete instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Toto je konec instalace JavaPOS ADK. 37

38 Instalace nástroje Nástroj lze rovněž nainstalovat v režimu Snadná instalace na TM-T0 Software & Documents Disc. Snadná instalace nainstaluje TM-T0 Utility pro sériové, paralelní nebo USB připojení a pro ethernetové připojení / bezdrátové připojení k místní síti LAN nainstaluje TM-T0 Utility, TMNet WinConfig a EpsonNet Simple Viewer. Vlastní instalace umožňuje vybrat nástroje, které chcete nainstalovat, z následujících možností. TM-T0 Utility Ver. x.xx TMNet WinConfig Ver. x.xx EpsonNet Simple Viewer Ver. x.xx TM Virtual Port Driver Ver. x.xx Podle následujících pokynů proveďte instalaci nástroje Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače a postupujte podle kroků na p. 8. Zobrazte obrazovku Select Software (Výběr softwaru). V seznamu vyberte nástroje, které chcete nainstalovat. Zrušte zaškrtnutí položek, které nechcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Start Installation (Spustit instalaci). Zobrazí se seznam ovladačů a nástrojů, které budou nainstalovány. Spust te instalaci klepnutím na tlačítko [Install (Instalovat)]. TM-T0 Utility je nainstalován. Instalace bude zahájena bez zobrazení dalších obrazovek. TMNet WinConfig je nainstalován. Instalace bude zahájena bez zobrazení dalších obrazovek. EpsonNet Simple Viewer je nainstalován. Instalace bude zahájena bez zobrazení dalších obrazovek. Nainstalujte TM Virtual Port Driver. Zobrazí se obrazovka EPSON TM Virtual Port Driver Ver. x.xx - InstallShield Wizard. Vyberte jazyk instalace a klepněte na tlačítko [OK]. 38

39 Kapitola Instalace 8 9 Zobrazí se obrazovka Welcome to the EPSON TM Virtual Port Driver Ver. x.xx Setup Wizard. Klepněte na tlačítko [Next]. Zobrazí se obrazovka License Agreement. Přečtete si obsah a vyberte možnost I accept the terms of the license agreement. Potom klepněte na tlačítko [Next]. Zobrazí se obrazovka Ready to Install the Program. Potom klepněte na tlačítko [Install]. 10 Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Restart Later]. 11 Pokud v tuto chvíli restartujete počítač, proces instalace nemusí být celý dokončen. Klepněte na tlačítko [Restart Later]. Zobrazí se obrazovka InstallShield Wizard Complete. Klepněte na tlačítko [Finish]. 1 Pokud budete požádáni o restart počítače, vyberte možnost [Yes, I want to restart my computer now.] a klepněte na tlačítko [Finish]. Pokud jste počítač restartovali, není potřeba pokračovat krokem 13, ale instalace je dokončena. Pokud budete na obrazovce InstallShield Wizard Complete požádáni o restart počítače, vyberte možnost [Yes, I want to restart my computer now]. 39

40 Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Installation finished (Instalace byla 13 dokončena). Při ukončování instalace: Zrušte zaškrtnutí [Run TM-T0 Utility (Spustit TM-T0 Utility)] (ve výchozí konfiguraci toto políčko není zaškrtnuté). Potom ukončete instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Při nastavení trvalého používání TM-T0 Utility tiskárnou: Zaškrtněte políčko [Run TM-T0 Utility (Spustit TM-T0 Utility)]. Ukončete instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Spustí se TM-T0 Utility. TM-T0 Utility (p.81) Toto je konec instalace nástroje. 40

41 Kapitola Instalace Režim aktualizace Při instalaci připojte pouze jednu tiskárnu. Nepřipojujte více tiskáren. Když budete během instalace dotázáni, zda chcete restartovat počítač, vyberte [Ne] a pokračujte v instalaci. Restartujte počítač a tiskárnu po úplném dokončení instalace. Vyberete-li [Ano] a restartujete počítač během instalace, zbývající ovladače nebudou nainstalovány. Režim aktualizace umožňuje aktualizovat ovladač tiskárny, který již existuje v počítači, nebo zjistit, zda vybraná novější verze ovladače tiskárny může existovat se stávajícím ovladačem tiskárny ve stejném počítači. Když jsou Advanced Printer Driver, OPOS ADK, OPOS ADK for.net, JavaPOS ADK a TM Virtual Port Driver již nainstalovány, instalace ovladače bude provedena v režimu aktualizace. Při instalaci Advanced Printer Driver se automaticky nainstaluje TM-T0 Utility. V operačním systému Windows 000 se neprovádí kontrola kompatibility mezi novějšími a stávajícími ovladači. Budete pouze upozorněni, že instalace nového ovladače může způsobit selhání tiskárny z důvodu nekompatibility se stávajícím ovladačem. 1 Vložte TM-T0 Software & Documents Disc do počítače. TM-T0 Software Installer se automaticky načte a zobrazí se obrazovka EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer). Klepněte na tlačítko [Install Now (Nainstalovat)]. Zobrazený jazyk lze změnit v části [Select language (Výběr jazyka)]. 3 Pokud se TM-T0 Software Installer nenačte automaticky, poklepejte na ikonu [TMInstallNavi.exe] na TM-T0 Software & Documents Disc. Zobrazí se obrazovka License Agreement (Licenční smlouva). Přečtete si obsah a vyberte možnost I accept the terms in the license agreement (Přijímám podmínky licenční smlouvy). Potom klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Update Software (Aktualizace softwaru). Proběhne kontrola systému a zobrazí se stávající ovladač a jeho verze. Klepněte na tlačítko [Další]. 41

42 4 Zobrazí se obrazovka Select Software (Výběr softwaru). Zaškrtněte políčko u ovladačů a nástrojů, které chcete nainstalovat, a zrušte zaškrtnutí políčka u ovladačů a nástrojů, které nepotřebujete. Položky, u kterých je vyžadována aktualizace, budou vybrány automaticky. 5 Instalátor zkontroluje platnost aktualizace nebo kombinace ovladačů. Pokud může kombinace způsobit selhání tiskárny, zobrazí se upozornění. Přečtěte si upozornění na obrazovce a klepněte na tlačítko [Další]. Když při zobrazení upozornění klepnete na tlačítko [Další], zobrazí se obrazovka s varováním. Klepnutím na tlačítko [OK] přejděte ke Kroku 6. Vyberete-li více ovladačů pro instalaci v operačním systému Windows 000, budete upozorněni, že to může způsobit selhání tiskárny. V operačním systému Windows 000 můžete nainstalovat pouze jeden ovladač. 6 7 Zobrazí se obrazovka Start Installation (Spustit instalaci). Zkontrolujte, zda jsou všechny položky k instalaci správné, a klepněte na tlačítko [Install (Instalovat)]. Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Installation finished (Instalace byla dokončena). Ukončete instalaci klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. 4

43 Kapitola Instalace Odinstalování Odinstalování ovladače tiskárny Windows Odinstalování TM-T0 Utility Odinstalování TMNet WinConfig Odinstalování EpsonNet Simple Viewer Odinstalování TM Virtual Port Driver Odinstalování OPOS ADK Odinstalování OPOS ADK for.net Odinstalování JavaPOS ADK Odinstalování ovladače tiskárny Windows Neodstraňuje tiskárnu v části [Start] - [Ovládací panely] - [Hardware a zvuk] - [Tiskárny]. v závislosti na operačním systému (p.13) Ačkoli ikona (ovladač tiskárny) zmizí z obrazovky, ovladač tiskárny není odinstalován. Rozdíly Ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači. Vyberte [Start] - [Programy] - [EPSON] -[EPSON Advanced Printer Driver4] - [Change or delete APD4, or create a silent installer for APD4.]. Když se zobrazí obrazovka User Account Control, klepněte na tlačítko [Allow]. Zobrazí se obrazovka Vítejte. Vyberte [Odinstalovat] a klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka pro potvrzení odinstalování ovladače tiskárny. Klepněte na tlačítko [Ano]. Bude zahájeno odinstalování ovladače tiskárny. Zobrazí se obrazovka Odinstalace byla dokončena. Dokončete odinstalování klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. 43

44 Odinstalování TM-T0 Utility Ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači. Vyberte [Start] - [Ovládací panely] - [Odinstalovat program] - [EPSON TM-T0 Utility]. Klepněte na Odinstalovat. Informace o rozdílech ve výběrech na obrazovkách podle verzí operačních systémů viz; Rozdíly v závislosti na operačním systému (p.13). Když se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko [Pokračovat]. Zobrazí se obrazovka pro potvrzení odinstalování TM-T0 Utility. Klepněte na tlačítko [Ano]. Bude zahájeno odinstalování TM-T0 Utility. Zobrazí se obrazovka Odinstalace byla dokončena. Dokončete odinstalování klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Odinstalování TMNet WinConfig Vyberte [Start] - [Ovládací panely] - [Odinstalovat program] - [EPSON TMNet WinConfig]. Klepněte na Odinstalovat. Informace o rozdílech ve výběrech na obrazovkách podle verzí operačních systémů viz; Rozdíly v závislosti na operačním systému (p.13). Když se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko [Pokračovat]. Zobrazí se obrazovka pro potvrzení odinstalování ovladače virtuálního portu. Klepněte na tlačítko [Ano]. Bude zahájeno odinstalování TMNet WinConfig. Zobrazí se obrazovka Odinstalace byla dokončena. Dokončete odinstalování klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. 44

45 Kapitola Instalace Odinstalování EpsonNet Simple Viewer Při odinstalování tohoto nástroje rovněž odinstalujte EpsonNet SDK for Windows, pokud tuto sadu nepoužíváte s jinou aplikací. Odinstalujte tento nástroj podle následujících kroků Vyberte [Start] - [Ovládací panely] - [Odinstalovat program] - [EpsonNet Simple Viewer]. Klepněte na Odinstalovat. Informace o rozdílech ve výběrech na obrazovkách podle verzí operačních systémů viz; Rozdíly v závislosti na operačním systému (p.13). Když se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko [Pokračovat]. Zobrazí se okno Uninstall Confirmation. Klepněte na tlačítko [Ano]. Tento nástroj bude odinstalován. Zobrazí se okno Uninstall Complete. Klepněte na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Pokud sada EpsonNet SDK for Windows není používána s žádnou jinou aplikací, proveďte Krok 4 až Krok 6. Zobrazí se okno Uninstall or change a program. Poklepejte na [EpsonNet SDK for Windows]. Zobrazí se okno Uninstall Confirmation. Klepněte na tlačítko [Ano]. Sada EpsonNet SDK for Windows bude odinstalována. Zobrazí se okno Uninstall Complete. Klepněte na tlačítko [Dokončit]. Odinstalování TM Virtual Port Driver Vyberte [Start] - [Ovládací panely] - [Odinstalovat program] - [EPSON TM Virtual Port Driver Ver.x.xx]. Klepněte na Odinstalovat. Informace o rozdílech ve výběrech na obrazovkách podle verzí operačních systémů viz; Rozdíly v závislosti na operačním systému (p.13). Když se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko [Pokračovat]. Zobrazí se obrazovka pro potvrzení odinstalování TM Virtual Port Driver. Klepněte na tlačítko [Ano]. Bude zahájeno odinstalování TM Virtual Port Driver. Zobrazí se okno Uninstall Complete. Klepněte na tlačítko [Dokončit]. 45

46 Odinstalování OPOS ADK Ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači. Vyberte [Start] - [Ovládací panely] - [Odinstalovat program] - [EPSON OPOS ADK Version x.xx]. Klepněte na Odinstalovat. Informace o rozdílech ve výběrech na obrazovkách podle verzí operačních systémů viz; Rozdíly v závislosti na operačním systému (p.13). Když se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko [Pokračovat]. Zobrazí se obrazovka pro potvrzení odinstalování EPSON OPOS ADK. Klepněte na tlačítko [Ano]. Zobrazí se obrazovka Information. Klepněte na tlačítko [Ano]. Zobrazí se obrazovka ADK Selection. Klepněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka Confirm Deletion. Klepněte na tlačítko [Spustit]. Bude zahájeno odinstalování EPSON OPOS ADK. Zobrazí se obrazovka Uninstall Complete. Klepněte na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Výběrem [Restartovat počítač] se počítač restartuje. 46

47 Kapitola Instalace Odinstalování OPOS ADK for.net 1 3 Ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači. Vyberte [Start] - [Ovládací panely] - [Odinstalovat program] - [EPSON OPOS ADK for.net x.x.x]. Klepněte na Odinstalovat. Informace o rozdílech ve výběrech na obrazovkách podle verzí operačních systémů viz; Rozdíly v závislosti na operačním systému (p.13). Když se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko [Pokračovat]. Zobrazí se obrazovka pro potvrzení odinstalování EPSON OPOS ADK for.net. Klepněte na tlačítko [Ano]. 4 5 Bude zahájeno odinstalování EPSON OPOS ADK for.net. Zobrazí se obrazovka dokončení. Dokončete odinstalování klepnutím na tlačítko [Finish (Dokončit)]. Odinstalování JavaPOS ADK Ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači. Vyberte [Start] - [Ovládací panely] - [Odinstalovat program] - [EPSON JavaPOS ADK]. Klepněte na Odinstalovat/změnit. Informace o rozdílech ve výbìrech na obrazovkách podle verzí operaèních systémù viz; Rozdíly v závislosti na operaèním systému (p.13). Když se zobrazí obrazovka Øízení uživatelských úètù, klepnìte na tlaèítko [Pokraèovat]. Zobrazí se obrazovka Uninstall Epson JavaPOS ADK. Klepněte na tlačítko [Odinstalovat]. Bude zahájeno odinstalování EPSON JavaPOS ADK. Zobrazí se obrazovka dokončení. Dokončete odinstalování klepnutím na tlačítko [Hotovo]. 47

48 48

49 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Používání ovladače tiskárny Tato kapitola obsahuje pokyny pro používání hlavních funkcí ovladače tiskárny. Způsoby přístupu k ovladači tiskárny a rozsah použití V závislosti na způsobu přístupu k ovladači tiskárny se liší rozsah použití nastavení provedených v ovladači tiskárny. Přístup k ovladači tiskárny z nabídky Tisk ovladače tiskárny Nastavení tisku provedená v ovladači tiskárny budou použita jako nastavení tisku všech uživatelů nakonfigurovaných v počítači. K provádění nastavení je zapotřebí oprávnění správce. Přístup k ovladači tiskárny z nabídky Vlastnosti ovladače tiskárny Nastavení tisku provedená v ovladači tiskárny budou použita pouze jako vaše nastavení tisku. Nebudou použita jako nastavení ostatních uživatelů. Tento způsob je doporučen. Přístup k ovladači tiskárny z nabídky nastavení tisku aplikace Nastavení tisku provedená v aplikaci budou použita pouze pro tuto aplikaci. Po ukončení aplikace budou tato nastavení zrušena. Při dalším spuštění aplikace budou použita nastavení tisku nakonfigurovaná ve vlastnostech ovladače tiskárny. Přístup z nabídky Tisk ovladače tiskárny 3 49

50 Přístup z nabídky Vlastnosti ovladače tiskárny Přístup z nabídky Nastavení tisku aplikace 50

51 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Jazyk pro zobrazení vlastností Jazyk použitý na obrazovce Advanced Printer Driver a v Nápovědě lze vybrat z jednoho z 4 jazyků. Výběr jazyka, kterému nejlépe rozumíte, vám pomůže správně konfigurovat nastavení v Advanced Printer Driver. Jazyk, který se zobrazí jako výchozí, je nastaven na základě informací o jazyku ve vašem operačním systému. 1 Vyberte kartu [Printer Settings (Nastavení tiskárny)] v části Předvolby tisku. Vyberte položku [Language for displaying properties (Jazyk zobrazení vlastností)] ze seznamu. 3 Vyberte jazyk, který chcete používat na obrazovkách a v Nápovědě, z rozevíracího seznamu [Select language (Výběr jazyka)]. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK]. Jazyky, které lze vybírat, jsou zobrazeny níže. Volitelné jazyky Čínština - Hongkong Čínština - zjednodušená Čínština - tradiční Chorvatština Čeština Dánština Holandština Angličtina Finština Francouzština Němčina Maďarština Italština Japonština Korejština Norština Portugalština Ruština Slovinština Španělština Švédština Thajština Turečtina Vietnamština 51

52 Provádění nastavení tiskárny v aplikaci V této části jsou uvedeny pokyny pro první konfiguraci v aplikaci Windows pro tisk z tiskárny TM. Je třeba vybrat model tiskárny a provést nastavení papíru v aplikaci. Níže je uveden postup konfigurace pomocí aplikace Windows WordPad. 1 Výběrem [Start] - [Programy] - [Příslušenství] - [WordPad] spust te aplikaci WordPad. Výběrem položky [Soubor] - [Tisk...] zobrazíte dialogové okno Tisk. Vyberte položku TM-T0 a klepněte na tlačítko [Použít]. Klepnutím na tlačítko [Storno] se vrátíte na obrazovku aplikace WordPad. 3 Výběrem položky [Soubor] - [Vzhled stránky] zobrazíte dialogové okno Vzhled stránky. Z rozevíracího listu [Velikost] vyberte roli papíru, kterou používáte, a nastavte položku [Okraje]. Klepněte na tlačítko [OK]. I když jsou okraje vlevo a vpravo nastaveny na 0, na obou stranách papíru se objeví malý prázdný prostor z důvodů specifikací tiskárny (viz níže). Tiskárna TM Levý okraj (mm) Pravý okraj (mm) Model 79,5 mm Model 58 mm

53 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny 4 Šířka papíru vybraná v části Vzhled stránky bude použita v aplikaci WordPad. Nastavení v aplikaci Microsoft Word Při používání aplikace Word 003 nebo staršího: Vyberte nabídku [Nástroje] - [Možnosti] - kartu [Slučitelnost] a změňte cílovou aplikaci na Microsoft Word 6.0/95 nebo zaškrtněte políčko Pro rozložení dokumentu použít nastavení tiskárny v části [Možnosti] na stejné kartě. Při používání aplikace Word 007: Vyberte [Možnosti aplikace Word]-[Upřesnit]-[Možnosti slučitelnosti pro] a nastavte položku Rozvrhnout dokument, jako by byl vytvořen ve verzi na Microsoft Word 6.0/95, nebo vyberte položku Vlastní, a zaškrtněte políčko Pro rozložení dokumentu použít nastavení tiskárny v části [Možnosti rozložení]. Použití aplikace Word 010: Vyberte nabídku [File]-[Options]-[Advanced]-[Compatibility Options for], vyberte položku [Microsoft Word 6.0/95] nebo [Custom] v možnosti [Lay out this document as if created in] a zaškrtněte položku [Use printer metrics to lay out document] v možnosti [Layout Options]. 3 53

54 Tisk znaků Tisk znaků jako obrázek p. 55 Používá písma systému Windows. Funkce jsou následující: Můžete použít kurzívu a další změny písma a volně měnit velikost písma. Můžete tisknout téměř přesně to, co vidíte na obrazovce aplikace. Vzhledem k tomu, že rozlišení tiskárny je 03 dpi, mohou být znaky menší než 10 bodů rozmazané. Tisk znaků pomocí písma tiskárny p. 55 Používá písmo tiskárny, což je sada písem zabudovaných v tiskárně TM. Funkce jsou následující: K dispozici jsou dva typy evropských písem; FontA/FontB. FontB je úzké písmo, takže se na řádek může vejít více znaků. FontA1/FontB1 jsou svisle dlouhá písma, takže mohou být znaky čitelnější než ostatní bez snížení počtu znaků. Standardní Dvojnásobná výška Dvojnásobná šířka Dvojnásobná výška / šířka Podporuje mnoho znakových stránek p. 57 Malé znaky (FontA11/FontB11) se nerozmazávají. Lze je jasně vytisknout. Jedná se o písma s pevnou šířkou. Můžete vypočítat délku řetězce znaků, což pomáhá určit rozložení. Písma tiskárny jsou k dispozici podle velikosti. Výběrem typu písma tiskárny se zároveň vybírá velikost písma. V následující tabulce je uvedena velikost znaků a dostupný počet znaků na řádek písem tiskárny p. 56. Název písma Velikost písma (bod) Struktura znaku Výška x šířka (bod)* Znaků na řádek na papíru 80 mm Znaků na řádek na papíru 58 mm FontA x FontB x Výsledky tisku mohou vypadat mírně odlišně od zobrazení na obrazovce aplikace. Ve výsledcích tisku nejsou zobrazena nastavení tučného písma a kurzívy. Podtržení jsou vytištěna, ale nebudou umístěna tak, jak jste určili. Nelze použít písmo tiskárny a písmo čárového kódu (nebo kódu D) na stejném řádku. V prostředí.net je třeba provést nastavení Náhrada písma True Type p. 63. Na základě tohoto nastavení jsou nahrazovaná písma systému Windows nepoužitelná pro tisk. Svisle nebo vodorovně dlouhá písma, například FontA1/FontA1, nelze použít. 54

55 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Tisk znaků jako obrázek 1 Zadejte znaky, které se mají vytisknout, a určete písmo, velikost písma v bodech a jazyk vaší oblasti. Po dokončení nastavení vytiskněte data. 1 Tisk znaků pomocí písma tiskárny Zadejte znaky, které se mají vytisknout, a určete písmo tiskárny, velikost písma v bodech a jazyk vaší oblasti. Určete velikost vybraného písma tiskárny v bodech p. 56. Příklad: Vyberete-li písmo FontA44, určete velikost 34 bodů a Western jako jazyk. 3 Po dokončení nastavení vytiskněte data. 55

56 Seznam písem tiskárny V TM-T0 jsou nainstalována následující písma tiskárny: Název písma Velikost písma (bod) * Šířka zahrnuje dva prázdné body. Struktura znaku Výška x šířka (bod)* FontA x 4 FontA1 17 dvojnásobná výška FontA1 8.5 dvojnásobná šířka 1 x 48 4 x 4 FontA 17 4 x 48 FontA4 34 dvojnásobná výška FontA4 17 dvojnásobná šířka 4 x x 48 FontA x 96 FontA48 68 dvojnásobná výška FontA84 34 dvojnásobná šířka 48 x x 96 FontA x 19 FontB x 17 FontB1 1 dvojnásobná výška FontB1 6 dvojnásobná šířka 9 x x 17 FontB 1 18 x 34 FontB4 4 dvojnásobná výška FontB4 1 dvojnásobná šířka 18 x x 34 FontB x 68 FontB48 48 dvojnásobná výška FontB84 4 dvojnásobná šířka 36 x x 68 FontB x

57 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Znakové stránky pro instalovaná písma TM-T0 podporuje následující znakové stránky: Podporované znakové stránky PC 437 (USA, standardní evropské) Katakana PC737 (řečtina) 77 (litevština) 774 (litevština) WPC 775 PC 850 (vícejazyčné) PC 851 (řečtina) PC 85 (latinka ) PC 853 (turečtina) PC 855 (cyrilice) PC 857 (turečtina) PC 858 (Evropa) PC 860 (portugalština) PC861 (islandština) PC 86 (hebrejština) PC 863 (kanadská francouzština) PC 864 (arabština) PC 865 (severské jazyky) PC 866 (cyrilice č. ) PC869 (řečtina) WPC 150 WPC 151 WPC 15 WPC 153 WPC 154 WPC 155 WPC 156 WPC 157 WPC 158 ISO (latinka ) ISO (řečtina) ISO (latinka 9) PC1098: fársijština PC 70 KZ1048: Kazachstán PC 115 (ukrajinština) 3 57

58 Upřesňující nastavení písem Při vývoji tiskové aplikace je často nezbytné jemné doladění rozložení při tisku a názvy písem musí být změněny, když je změněno zařízení. Nakonfigurováním upřesňujících nastavení pro písma lze dosáhnout požadovaný výsledků tisku s minimálními změnami nastavení v aplikaci. Nastavení aliasu Lze určit název aliasu pro písmo tiskárny. To umožňuje tisknout pomocí písma tiskárny, aniž by bylo nutné změnit název písma v aplikaci. Náhrada písem tiskárny Nahrazuje písma tiskárny písmy TrueType. Písma TrueType jsou upravena na velikost písem tiskárny, aby se minimalizovalo porušení rozvržení textu. Proporcionální písma se tisknou jako neproporcionální. Vyberte toto nastavení, když malé rozdíly velikostí písem porušují rozvržení. Registrace emulačního písma Lze určit jakýkoli název písma, velikost písma (výška a šířka v bodech) a konstrukci písma (písmo TrueType). Použijte tato nastavení, když chcete změnit název písma nebo velikost písma. Podle následujících kroků otevřete obrazovku Printer font advanced setting (Upřesňující nastavení písma tiskárny). 1 Vyberte kartu [Font (Písmo)] v části Předvolby tisku. Klepněte na tlačítko [Advanced Settings... (Upřesnit nastavení )]. 58

59 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Zobrazí se obrazovka Printer font advanced setting (Upřesňující nastavení písma tiskárny). Pokud se nezobrazí karta [Printer Font Substitution (Náhrada písem tiskárny)], vyberte kartu [Document Settings (Nastavení dokumentu)] v části Předvolby tisku a nastavte položku [Print all text as graphic images (Tisknout veškerý text jako grafiku)] na Yes (Ano). 3 59

60 Nastavení aliasu Vyberte kartu [Alias Setting (Nastavení aliasu)]. Vyberte písmo ze seznamu [Modifiable printer font (Modifikovatelné písmo tiskárny)] a zadejte název aliasu. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK (OK)]. Například když nastavíte název písma aplikace na název aliasu písma tiskárny- FontA11, text lze vytisknout pomocí FontA11 bez změny aplikace. Písmo tiskárny použité pro tisk Název písma určený v aplikaci 60

61 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Náhrada písem tiskárny Vyberte kartu [Printer Font Substitution (Náhrada písem tiskárny)]. Vyberte písmo ze seznamu Printer font list (Seznam písem tiskárny)] a vyberte formu písma (TrueType Font (Písmo TrueType)), kterou chcete použít jako náhradu. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK (OK)]. Například když je písmem Arial nahrazován za písmo FontA, při zadání písma FontA11 v aplikaci bude text vytištěn písmem Arial velikosti FontA11. Velikost písma je upravena na stejnou velikost, jako velikost písma tiskárny. Toto nastavení umožňuje tiskárně o rozlišení 180 dpi vytisknout 46 znaků písma Arial na řádek na roli papíru šířky 80 mm. Dvoubajtovými písmy TrueType nelze nahrazovat písma FontA/FontB. Název písma určený v aplikaci Písmo použité pro tisk 3 61

62 Registrování emulačního písma Vyberte kartu [Register Emulation Font (Zaregistrovat emulační písmo)]. Zadejte název emulačního písma, které chcete zaregistrovat, a určete formu písma, které má být nahrazeno (TrueType Font (Písmo TrueType)). Zadejte šířku a výšku. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK (OK)]. Funkce registrace emulačního písma usnadňuje úpravy rozložení tisku. Kromě toho v případě změny zařízení ve stávající aplikaci je možné tisknout za použití předchozí velikosti textu a rozložení bez změny aplikace. Pokud je test příliš malý nebo pokud je poměr výšky-šířky příliš velký, znaky mohou být rozmazané. Před použitím této funkce nezapomeňte pečlivě zkontrolovat výsledek tisku. Název písma Písmo použité pro tisk Velikost písma 6

63 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Tisk s písmy tiskárny v prostředí.net Prostředí.NET Framework podporuje pouze písma TrueType a OpenType. Z tohoto důvodu nelze použít písma tiskárny. Aby bylo možné používat písma tiskárny v prostředí.net, nabízí ovladač tiskárny funkci náhrady písma. Tuto funkci lze rovněž použít, když chcete použít písma tiskárny z aplikace, která podporuje pouze písma TrueType. Nahrazování písem Funkce nahrazování písmen ovladače tiskárny nahrazuje písmo TrueType písmem tiskárny. Znaky v písmu TrueType určené v aplikaci jsou převedeny na určené písmo tiskárny a vytištěny. Ani po nastavení nahrazování se písmo TrueType, které má být nahrazeno písmem tiskárny, nezmění na obrazovce aplikace. Toto nastavení se projeví pouze na výsledcích tisku. Poznámka: následující písma TrueType nelze nahrazovat. Písma TrueType, kterou nejsou k dispozici pro nahrazování Marlett Symbol MS Outlook Wingdings 3 Wingdings Webdings Wingdings Vzhledem k tomu, že mají proporcionální písma pro jednotlivé znaky různé šířky, po nahrazení písmem tiskárny se mohou znaky při tisku vzájemně překrývat nebo se mohou rozšířit mezery mezi znaky. Doporučujeme nahradit neproporcionální písma písmy tiskárny. Obrázky na obrazovce aplikace nelze tisknout tak, jak jsou, protože se vlastnosti písem tiskárny a písem TrueType liší, například poměr výšky a šířky. Je třeba předem ověřit výsledky tisku. 3 Písma tiskárny, jejichž vodorovný/svislý poměr se liší, například FontA1/FontA1, nelze tisknout. 63

64 1 Vyberte kartu [Printer Settings (Nastavení tiskárny)] v části Předvolby tisku. Vyberte ze seznamu položku [True Type Font Substitution (Náhrada písma True Type)] a vyberte položku [Substitute (Nahrazovat)]. 3 Klepněte na tlačítko [Advanced Settings... (Upřesnit nastavení )]. Zobrazí se obrazovka TrueType Font Substitution (Náhrada písma TrueType). Zadejte písmo TrueType, které má být nahrazeno, a jeho náhradní písmo a potom klepněte na tlačítko [OK (OK)]. Po výběru písma TrueType, které má být nahrazeno, klepněte na tlačítko v části [Device Font Name (Název písma zařízení)] a vyberte náhradní font z rozevíracího seznamu. 64

65 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Tisk za použití písma tiskárny Při tisku některého písma tiskárny dávejte pozor na následující zásady: 1 Lze tisknout pouze písma tiskárny, která mají stejné měřítko ve svislé a vodorovné délce, například FontA11/FontA. Nelze tisknout znaky žádné velikosti písma menší, než nejmenší písmo tiskárny (příklad: FontB11). Pokud je velikost v bodech mezi písmy FontA11 a FontA určena jako velikost písma TrueType v bodech, bude vytištěno menší písmo tiskárny. Příklad: Pokud je určeno písmo Arial velikosti 1 bodů, bude vytištěno písmo FontA11. Ve výsledcích tisku se neprojeví nastavení tučného písma a kurzívy v aplikaci. Podtržení jsou vytištěna, ale nebudou umístěna tak, jak jste určili. Nahradit písmo Nahrazování písem (p.63) Po nastavení nahrazování budou znaky v písmu TrueType vždy tištěny v písmu tiskárny. Vyberte písma TrueType, která nebudete používat pro jiné účely. Zadejte znaky, které se mají vytisknout. Určete písmo TrueType, velikost písma v bodech a jazyk vaší oblasti. (V políčku velikosti písma v bodech určete velikost písma TrueType podle popisu níže.) Pokud se znaky nevejdou na jeden řádek a některé z nich se vytisknou na dalším řádku, zmenšete velikosti písma TrueType v bodech. 3 Určete velikost písma TrueType v bodech přidáním 1 bodu k velikosti na kartě [Font (Písmo)] a zrušením desetinné části čísla. Příklad: Pokud je velikost písma tiskárny 38,5 bodů, zadejte 39,0 bodů. 3 Příklad: Zadáte-li 39,0, je vybráno písmo FontA44. Zadáte-li 10,0, je vybráno písmo FontA11. Po dokončení nastavení vytiskněte data. Pomocí vaší aplikace zkontrolujte, zda můžete dosáhnout očekávaných výsledků tisku. 65

66 Tisk písem čárových kódů/kódu D 1 3 Nahradit písmo Nahrazování písem (p.63) Určete odlišný typ písma TrueType pro každý Čárový kód 1, a 3. Když chcete tisknout Čárový kód 1-8 a zároveň Kód D 1-8, musíte přiřadit odlišné písmo TrueType každému z nich. Určená písma TrueType nelze použít pro jiný tisk, než pro tisk čárových kódů. I když zadáte další znaky v písmu TrueType, nic se nevytiskne. Vyberte pouze písma TrueType, která nebudete používat pro jiné účely. Zadejte znaky, které se mají vytisknout. Určete písmo TrueType a velikost pro znaky, které chcete nahradit písmem Čárový kód nebo Kód D. Zadejte velikost v bodech určenou na kartě [Barcode (Čárový kód)] nebo na kartě [D Code (Kód D)]. V opačném případě nelze dosáhnout výsledků tisku s určeným rozložením stránky. Po dokončení nastavení vytiskněte data. Pomocí vaší aplikace zkontrolujte, zda můžete dosáhnout očekávaných výsledků tisku. 66

67 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Tisk čárového kódu Tento ovladač tiskárny má zabudovaná písma čárových kódů. Můžete tisknout čárové kódy, aniž by bylo nutné vložit kodér čárového kódu do vaší aplikace nebo připravovat grafická data čárového kódu. Můžete tisknout čárové kódy přesně. Při tisku v prostředí.net je třeba nakonfigurovat nastavení nahrazování písem unicode. Nahrazovaná písma unicode nelze použít k jinému tisku, než k tisku čárových kódů. Při použití v kombinaci s nastavením [Rotation (Otáčení)] nastavte pomalou rychlost tisku na kartě [Document Settings (Nastavení dokumentu)]. Když je rychlost tisku příliš vysoká, čárový kód se nemusí načíst. Nastavení písem čárových kódů Písmo čárového kódu lze použít po zaregistrování typu čárového kódu a jeho velikosti. Vstupte do ovladače tiskárny z části Vlastnosti ovladače tiskárny a postupujte podle následujícího postupu. 1 Vyberte kartu [Barcode (Čárový kód)] v části Předvolby tisku. Vyberte písmo čárového kódu z rozevíracího seznamu [Font Name (Název písma)] a potom vyberte typ čárového kódu z rozevíracího seznamu [Type (Typ)]. 3 Nastavení Font Name (Název písma) Points (Body) Alias (Alias) Type (Typ) Popis Můžete nakonfigurovat až osm písem čárových kódů (Čárový kód1 až Čárový kód8). Při programování specifikujte písmo pomocí [Font Name (Název písma)] nebo [Alias (Alias)]. Zobrazí se velikost písma čárového kódu. Při tisku určete tuto velikost ve vaší aplikaci. Můžete provést volitelná nastavení. Alias můžete určit během programování. Slouží ke konfiguraci typu čárového kódu. (UPC-A, Code39 atd.). 67

68 3 Klepněte na tlačítko [Advanced Settings... (Upřesnit nastavení )]. Zobrazí se obrazovka upřesňujících nastavení čárového kódu. Určete šířku, výšku čárového kódu (prvku) a zda se mají tisknout znaky HRI. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK (OK)]. Další podrobnosti viz příručka k ovladači tiskárny (Advanced Printer Driver Ver. 4 Printer Setting Guide). Nastavení Element Width (Šířka prvku) Element Height (Výška prvku) HRI Position (Pozice HRI) HRI Font (Písmo HRI) Rotation (Otáčení) Hex Input Mode (Režim vstupu hex) Add Quiet Zone (Přidat tichou zónu) Popis Určuje nejužší šířku tenkých čar čárového kódu. Jednotka šířky je minimální bod tiskárny TM. Výška a šířka prvku určuje velikost písma čárového kódu v bodech. Šířka čárového kódu je určena tímto nastavením a počtem znaků v čárovém kódu. Pokud je šířka čárového kódu větší, než oblast tisku na papíru, čárový kód nebude vytištěn nebo bude odříznut. Určuje výšku čárového kódu. Jednotka výšky je minimální počet bodů tiskárny TM. Výška a šířka prvku určují velikost písma čárového kódu v bodech. Umožňuje nastavit, zda se mají tisknout znaky HRI, a jejich polohu. Určuje písmo pro znaky HRI. Umožňuje nastavit, zda má být čárový kód nezávisle otočen. Pokud jste nastavili otáčení celých stránek na kartě [Layout (Rozvržení)] a pokud zde provedete nastavení otáčení čárového kódu, čárový kód bude otočen o stupně, které kombinují obě nastavení otáčení. Příklad: Pokud vyberete [Rotate by 90 Degrees (Otočit o 90 stupňů)] na kartě [Layout (Rozvržení)] a rovněž určíte [Rotate by 90 Degrees (Otočit o 90 stupňů)] pomocí tohoto nastavení, čárový kód bude otočen o 180 stupňů. Umožňuje zadávat znaky čárového kódu v binárním formátu. Přidá tichou zónu (prázdný okraj požadovaný pro načtení čárového kódu) na některou stranu čárového kódu. 4 Klepnutím na tlačítko [Apply] zaregistrujte čárový kód. 68

69 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Tisk čárového kódu 1 Zadejte znaky, které se mají vytisknout. Určete písmo čárového kódu, velikost písma v bodech a jazyk vaší oblasti. Určete velikost vybraného písma čárového kódu v bodech. Pokud neznáte velikost, zjistěte ji na kartě [Barcode (Čárový kód)] v části Předvolby tisku. Nastavení písem čárových kódů (p.67) Příklad: Pokud určíte Čárový kód1, velikost v bodech musí být 65 a jazyk musí být Western. Po dokončení nastavení vytiskněte data. 3 69

70 Tisk kódu D Tento ovladač tiskárny má zabudovaná písma kódů D. Můžete tisknout kódy D bez přípravy grafických dat kódů D. Můžete tisknout kódy D přesně. Při tisku v prostředí.net je třeba nakonfigurovat nastavení nahrazování písem unicode. Nahrazovaná písma unicode nelze použít k jinému tisku, než k tisku kódů D. Nastavte pomalou rychlost tisku na kartě [Document Settings (Nastavení dokumentu)]. Když je rychlost tisku příliš vysoká, symboly se nemusí načíst. Nastavení písem kódů D Písmo kódu D lze použít registraci typu a velikosti kódu D. Vstupte do ovladače tiskárny z části Vlastnosti ovladače tiskárny a postupujte podle následujícího postupu. 1 Vyberte kartu [D Code (Kód D)] v části Předvolby tisku. Vyberte písmo kódu D z rozevíracího seznamu [Font Name (Název písma)] a potom vyberte typ kódu D z rozevíracího seznamu [Type (Typ)]. Nastavení Font Name (Název písma) Points (Body) Alias (Alias) Type (Typ) Popis Můžete nakonfigurovat až osm písem kódů D (Kód D1 až Kód D8). Při programování specifikujte písmo pomocí [ Font Name (Název písma) ] nebo [ Alias (Alias) ]. Zobrazí se velikost písma kódu D. Při tisku určete tuto velikost ve vaší aplikaci. Můžete provést volitelná nastavení. Alias můžete určit během programování. Slouží ke konfiguraci typu kódu D. (Kód QR, FDF417 atd.) Klepněte na tlačítko [Advanced Settings... (Upřesnit nastavení )]. 70

71 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny 3 Zobrazí se obrazovka upřesňujících nastavení kódu D. Určete podrobnosti kódu D. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK (OK)]. Další podrobnosti viz příručka k ovladači tiskárny (Advanced Printer Driver Ver. 4 Printer Setting Guide). Nastavení Advanced settings (Upřesnit nastavení) Rotation (Otáčení) Hex Input Mode (Režim vstupu hex) Add Quiet Zone (Přidat tichou zónu) Popis Umožňuje určit velikost kódu D, úroveň korekce chyb atd. Nastavení se liší podle typu kódu D. Umožňuje nastavit, zda má být kód D nezávisle otočen. Pokud jste nastavili otáčení celých stránek na kartě [Layout (Rozvržení)] a pokud zde provedete nastavení otáčení kódu D, kód D bude otočen o stupně, které kombinují obě nastavení otáčení. Příklad: Pokud vyberete [Rotate by 90 Degrees (Otočit o 90 stupňů)] na kartě [Layout (Rozvržení)] a rovněž určíte [Rotate by 90 Degrees (Otočit o 90 stupňů)] pomocí tohoto nastavení, kód D bude otočen o 180 stupňů. Umožňuje zadávat znaky kódu D v binárním formátu. Přidá tichou zónu (prázdný okraj požadovaný pro načtení kódu D) na některou stranu kódu D. 3 4 Klepnutím na tlačítko [Apply] zaregistrujte kód D. 71

72 Tisk kódu D 1 Zadejte znaky, které se mají vytisknout. Určete písmo kódu D, velikost písma v bodech a jazyk vaší oblasti. Určete velikost vybraného písma kódu D v bodech. Pokud neznáte velikost, zjistěte ji na kartě [D Code (Kód D)] v části Předvolby tisku. Nastavení písem kódů D (p.70) Příklad: Pokud určíte Kód D1, velikost v bodech musí být 9,5 a jazyk musí být Western. Po dokončení nastavení vytiskněte data. 7

73 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Tisk loga Loga lze vytisknout na začátku nebo na konci každé stránky. Vaše loga můžete ukládat do paměti tiskárny a načítat je z tiskárny pro tisk. Vhodné pro tisk obrázku, jako například loga prodejny. TM-T0 Utility umožňuje ukládat v tiskárně soubory BMP, JPEG, GIF nebo PNG. Maximální velikost loga, které lze uložit, je 047 x 831 bodů (šířka x výška). Příprava souboru loga Když chcete tisknout logo o šířce 50 mm a výšce 15 mm, vypočítejte velikost loga podle následujícího vzorce. Vzorec: Body = délka (cm) /,54 (jeden palec) x rozlišení tiskárny TM (dpi) Šířka: 6,0 /,54 x 03 = 480 bodů Výška:,0 /,54 x 03 = 160 bodů V tomto případě vytvořte jako soubor loga obrázek o velikosti 480 x 160 bodů. Uchovávání log TM-T0 Utility uchovává soubory log v paměti NV (energeticky nezávislé paměti) tiskárny TM. Uložené soubory nejsou vymazány ani po vypnutí tiskárny. Uchovávání log (p.9) Konfigurování nastavení tisku loga 3 1 Vyberte kartu [Document Settings (Nastavení dokumentu)] v části Předvolby tisku. Vyberte [Logo Printing (Tisk loga)] ze seznamu. Vyberte kde bude logo vytištěno. Vyberte z možností [Start of Document (Začátek dokumentu)] / [End of Document (Konec dokumentu)] / [Start of Page (Začátek stránky)] / [End of Page (Konec stránky)]. 73

74 3 Vyberte log, které se má vytisknout, a polohu tisku loga. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK]. Nastavení Select logo (Výběr loga) Key Code (Kód klávesy) Popis Vyberte možnost [Logo registered in the printer (Logo zaregistrované v tiskárně)]. Nastavte kód klávesy pro určení loga, které se má vytisknout. Informace o kódech kláves, které lze použít, viz Uchovávání log v TM-T0 Utility. Uchovávání log (p.9) Příklad: Pokud jsou loga uložena v Ukládání log v TM-T0 Utility, lze jako kód klávesy nastavit [48, 48] / [48, 49] / [48, 50]. Print Position (Pozice tisku) Nastavte polohu tisku loga. Vyberte některou z možností [Left (Vlevo)] / [Center (Na střed)] / [Right (Vpravo)]. 74

75 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Tisk loga 1 Zadejte znaky, které se mají vytisknout. Zde není zapotřebí žádné specifické nastavení pro tisk loga, protože typ loga a poloha tisku nebo další již nastavil TM-T0 Utility. Vytiskněte data. Logo bude vytištěno na místě určeném TM-T0 Utility. 3 75

76 Nastavení polotónování pro obrazová data Nastavení polotónování lze použít k vylepšení vzhledu obrazových dat. Lze nakonfigurovat následující nastavení: Dither Type Brightness Vyberte kartu [Halftone Settings (Nastavení polotónování)] v části Předvolby tisku. Vyberte tónování a jas a potom klepněte na tlačítko [OK]. Nastavení Dither Type (Typ tónování) Brightness (Jas) Popis Definuje algoritmus tónování. Obrázek zobrazí vzorek pole bodů podle vybraného typu tónování. Vyberte jednu z možností [Dispersed Ordered Dither (Rozptýlené tónování)] / [Clustered Ordered Dither (Klastrované tónování)] / [Error Diffusion (Chybová difúze)] / [Threshold (Práh)]. Nastavte jas obrazových dat. Obrázek zobrazí pole bodů s vybraným nastavením jasu. 76

77 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Volitelný bzučák Může být aktivován externí bzučák. V případě externího bzučáku lze nastavit tón a počet zabzučení. Nastavení bzučáku 1 Vyberte kartu [Document Settings (Nastavení dokumentu)] v části Předvolby tisku. Vyberte položku [Option buzzer (Volba bzučáku)] ze seznamu. 3 Vyberte kdy se bzučák rozezní. Vyberte jednu z možností [Start of Document (Začátek dokumentu)] / [End of Document (Konec dokumentu)] / [Start of Page (Začátek stránky)] / [End of Page (Konec stránky)]. Nastavte bzučák. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK]. 3 Nastavení Select buzzer (Vybrat bzučák) Do not sound the buzzer (Neaktivovat bzučák) Sound external buzzer (Aktivovat externí bzučák) Vyberte nastavení bzučáku. Bzučák se nerozezní. Zazní volitelný externí bzučák. Popis Pattern (Vzorek) Nastavte tón bzučáku z pěti vzorků, A až E. Count (Počet) Vyberte počet zabzučení bzučáku. 77

78 Pokladní zásuvka Můžete nastavit otevření pokladní zásuvky připojené k zařízení před nebo po tisku. Při zavírání zavřete zásuvku ručně. Otevření zásuvky nastavením ovladače tiskárny 1 Vyberte Předvolby tisku - kartu [Document Settings (Nastavení dokumentu)]. V zobrazeném seznamu klepněte na [Cash Drawer (Pokladní zásuvka)]. Nakonfigurujte pokladní zásuvku. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK]. V následující části je uvedeno nastavení otevření pokladní zásuvky EPSON. Nastavení Cash Drawer #1 ( Pins) (Pokladní zásuvka č. 1 ( kolíky)) Cash Drawer # (5 Pins) (Pokladní zásuvka č. (5 kolíků)) Open before printing (Otevřít před tiskem) Open after printing (Otevřít po tisku) Popis Nastaví zásuvku na Do not open (Do not send command) (Neotevírat (neodesílat příkaz)). Nastaví pokladní zásuvku na otevření. Pokladní zásuvka se otevře před tiskem. Pokladní zásuvka se otevře po tisku. 78

79 Kapitola 3 Používání ovladače tiskárny Automatická řezačka Slouží k nastavení řezání papíru automatickou řezačkou. Nastavení automatické řezačky 1 Vyberte Předvolby tisku - kartu [Document Settings (Nastavení dokumentu)]. V zobrazeném seznamu klepněte na [Paper Source (Zdroj papíru)]. 3 Proveďte nastavení automatické řezačky. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK]. Nastavení Document[Feed,Cut] Document[Feed,No Cut] Document[No Feed,Cut] Document[No Feed,No Cut] Page[Feed,Cut] Page[Feed,No Cut] Page[No Feed,Cut] Custom (Vlastní) Popis Papír je posunut a odříznut po dokončení každé tiskové úlohy. Papír je posunut, ale není odříznut po dokončení každé tiskové úlohy. Papír je odříznut, ale není posunut po dokončení každé tiskové úlohy. Vzhledem k mezeře mezi automatickou řezačkou a tiskovou hlavou (1 až cm v závislosti na modelu tiskárny TM) je vytvořen minimální horní okraj, i když jste nastavili horní okraj 0. Aby se zabránilo odpadu, toto nastavení umožňuje vytisknout horní část další stránky (například loga obchodu) na dolní část předchozí stránky a potom odříznout papír bez posunutí. Tímto způsobem lze použít horní okraj vytvořený fyzickým prostorem tiskárny TM. Papír není posunut a není odříznut po dokončení každé tiskové úlohy. Papír je posunut a odříznut po vytištění každé stránky. Papír je posunut, ale není odříznut po vytištění každé stránky. Papír je odříznut, ale není posunut po vytištění každé stránky. Slouží k provádění vlastních nastavení. Když je vybráno toto nastavení, zobrazí se obrazovka vlastních nastavení. 79

80 80

81 Kapitola 4 TM-T0 Utility TM-T0 Utility Tato kapitola obsahuje pokyny pro používání TM-T0 Utility pro konfiguraci této tiskárny. Přehled Během ukládání nastavení nevypínejte tiskárnu ani nepřerušujte spojení s tiskárnou. TM-T0 Utility poskytuje následující funkce. Pro běžné uživatele Kontrola funkčnosti p. 90 Elektronický deník *1 *3 *4 Uchovávání log p. 9 Nastavení kupónu *1 *3 *4 Nastavení redukce papíru * *4 Nastavení automatického ořezu papíru * p. 98 Pro správce tiskárny Nastavení ovládání tisku p. 100 Nastavení písem p. 101 Volitelný bzučák p. 10 Nastavení komunikace I/F p. 104 Zálohování/obnovení nastavení p *1 Nelze použít u systému Windows 000. * Protože nemůže být použito u některých verzí tiskáren, zobrazení není umožněno. *3 Není-li instalován ovladač pro kupóny nebo Virtual Port Driver verze 8, zobrazení není umožněno. *4 Další podrobnosti, viz TM-T0 Utility User s Manual. 81

82 Spuštění TM-T0 Utility Spuštění TM-T0 Utility Aktivujte TM-T0 Utility podle následujících pokynů. Pokud jste zaškrtli [Run TM-T0 Utility (Spustit TM-T0 Utility)] v Kroku 10 snadné instalace, začněte od kroku. 1 Vyberte [Start] - [Všechny programy] - [EPSON] - [TM-T0 Software] - [TM-T0 Utility]. Zobrazí se následující obrazovka. Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít, a klepněte na tlačítko [OK (OK)]. Chcete-li změnit jazyk zobrazený v TM-T0 Utility, klepněte na tlačítko [Select Language (Výběr jazyka)]. Pokud tiskárna není zobrazena, klepněte na tlačítko [Add Port (Přidat port)]. Potom přejděte na následující část: Přidání komunikačního portu a spuštění TM-T0 Utility (p.84). Chcete-li znovu nakonfigurovat port tiskárny, klepněte na tlačítko [Add Port (Přidat port)]. Přidání komunikačního portu a spuštění TM-T0 Utility (p.84) Chcete-li odstranit port, vyberte jej a klepněte na tlačítko [Delete Port (Odstranit port)]. 8

83 Kapitola 4 TM-T0 Utility 3 Spustí se TM-T0 Utility. Po navázání komunikace s tiskárnou jsou nastavení získaná z tiskárny zobrazena na obrazovce [Printer settings (Nastavení tiskárny)]. Chcete-li rozpoznat připojenou tiskárnu při připojení prostřednictvím rozhraní USB, spust te [Test Printing (Zkušební tisk)] po spuštění TM-T0 Utility nebo zkontrolujte sériové číslo na některé straně tiskárny a sériové číslo TM-T0 Utility. 4 83

84 Přidání komunikačního portu a spuštění TM-T0 Utility Přidejte komunikační port podle následujících pokynů: 1 Vyberte [Start] - [Všechny programy] - [EPSON] - [TM-T0 Software] - [TM-T0 Utility]. Zobrazí se následující obrazovka. Klepněte na tlačítko [Add Port (Přidat port)]. 3 Zobrazí se obrazovka [Add Port (Přidat port)]. Nakonfigurujte port, který chcete přidat. Potom klepněte na tlačítko [OK (OK)]. Dojde-li k selhání komunikace s portem, zobrazí se chybová zpráva. V takovém případě nelze přidat port. Zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojená a zkontrolujte vaše nastavení komunikace. Klepnutím na tlačítko [Communication test (Test komunikace)] se zobrazí výsledky komunikace na obrazovce. Nebude proveden zkušební tisk. 84

85 Kapitola 4 TM-T0 Utility Serial (Sériové) Port: (Port:) Parallel (Paralelní) USB (USB) Nastavení Search (Hledat) Communication speed: (Rychlost komunikace:) Parity: (Parita:) Data Bit: (Datový bit:) Stop Bit: (Stop bit:) Virtual Port Settings (Nastavení virtuálního portu) Communication test (Test komunikace) Nastavení Port: (Port:) Search (Hledat) Virtual Port Settings (Nastavení virtuálního portu) Communication test (Test komunikace) Nastavení Port: (Port:) Search (Hledat) Communication test (Test komunikace) Ethernet (Ethernet) Nastavení IP Address: (Adresa IP:) Search (Hledat) Upřesnit nastavení (TMNet WinConfig) (Advanced settings (TMNet WinConfig)) Communication test (Test komunikace) Popis Slouží k výběru sériového portu používaného počítače. Vyhledá dostupné sériové porty. Slouží ke konfiguraci rychlosti komunikace. Slouží ke konfiguraci parity. Slouží ke konfiguraci bitové délky. Slouží ke konfiguraci stop bitu. Slouží ke spuštění nástroje Virtual Port Settings. Podrobnosti viz příručka k nástroji Virtual Port Settings. Spustí test komunikace. Popis Slouží k výběru paralelního portu používaného počítače. Vyhledá dostupné paralelní porty. Slouží ke spuštění nástroje Nastavení virtuálního portu. Podrobnosti viz příručka k nástroji Nastavení virtuálního portu. Spustí test komunikace. Popis Slouží k výběru používaného portu USB. Vyhledá dostupný port (porty) USB. Spustí test komunikace. Popis Slouží ke konfiguraci adresy IP používaného počítače. Vyhledá tiskárny TM-T0 v síti a zobrazí jejich adresy IP. Slouží k aktivaci TMNet WinConfig. Proveďte sít ová nastavení tiskárny pomocí TMNet WinConfig. Spustí test komunikace. 4 Pokud se nezobrazí žádný TM-T0 s nakonfigurovanou adresou IP ani po klepnutí na tlačítko [Search (Hledat)], zadejte adresu IP TM-T0 přímo do IP Address: (Adresa IP:). 85

86 4 Znovu se zobrazí následující obrazovka. Vyberte přidaný port a klepněte na tlačítko [OK (OK)]. 5 Spustí se TM-T0 Utility. 86

87 Kapitola 4 TM-T0 Utility Aktuální nastavení Umožňuje kontrolovat nastavení tiskárny a počítadlo údržby. Nastavení Storing Logos (Ukládání log) Automatic Paper Cut Settings (Nastavení automatického řezání papíru) Coupon Settings (Nastavení kupónu) *1 Paper Reduction Settings (Nastavení redukce papíru) * Printing Control (Ovládání tisku) Font (Písmo) Optional Buzzer (Volitelný bzučák) Communication I/F (Komunikace I/F) Details (Podrobnosti) Popis Zobrazuje počet uložených log a jejich velikost. Zobrazuje nastavení funkce automatického řezání papíru. Zobrazuje nastavení kupónu. Zobrazuje nastavení Umožněno/Neumožněno pro redukci papíru. Zobrazuje nastavení šířky papíru a hustoty tisku. Zobrazuje znakovou stránku písma tiskárny a mezinárodní znakovou sadu. Zobrazuje nastavení bzučáku. Zobrazuje nastavení komunikace portu. Zobrazuje informace o rozhraní a počítadla údržby. Podrobnosti (p.88) 4 *1 Není-li instalován ovladač pro kupóny nebo Virtual Port Driver verze 8, zobrazení není umožněno. * Protože nemůže být použito u některých verzí tiskáren, zobrazení není umožněno. 87

88 Podrobnosti Informace o rozhraní Když se používá sériové nebo paralelní rozhraní, informace o rozhraní se nezobrazí; zobrazí se pouze počítadlo údržby. USB I/F (USB I/F) Nastavení USB Device: (Zařízení USB:) USB Device Version: (Verze zařízení USB:) USB ID: (USB ID:) USB Information: (Informace USB:) Popis Zobrazuje název produktu. Zobrazuje verzi produktu. Zobrazuje sériové číslo. Zobrazuje řetězec znaků nakonfigurovaný v rozhraní pro identifikační účely. Ethernet I/F (Ethernet I/F) Nastavení Ethernet I/F: (Ethernet I/ F:) MAC address: (Adresa MAC:) Hardware version: (Verze hardwaru:) Software version: (Verze softwaru:) Popis Zobrazuje název produktu. Zobrazuje nastavení adresy MAC rozhraní. Zobrazuje verzi hardwaru rozhraní. Zobrazuje verzi softwaru rozhraní. 88

89 Kapitola 4 TM-T0 Utility Počítadlo údržby Umožňuje kontrolovat následující počítadla a některá z nich resetovat. Kumulativní počítadlo nelze resetovat. Length of paper feed [km] (Délka podávání papíru [km]) Number of autocutter operations [Times] (Počet operací automatické řezačky [opakování]) 4 89

90 Kontrola funkčnosti Umožňuje kontrolovat provoz tiskárny a komunikaci mezi tiskárnou a ovladačem. Nakonfigurujte podle následujících pokynů. 1 Klepněte na nabídku [Operation Check (Funkční kontrola)]. Klepněte na tlačítko položky, kterou chcete zkontrolovat. Můžete zkontrolovat následující položky. Unit Test (Test jednotky) Nastavení Communication Test (Test komunikace) Test Printing (Zkušební tisk) Print Logo (Tisk loga) Print Font (Tisk písma) Open Drawer (Otevřít zásuvku) Test Buzzer (Test bzučáku) Driver Test (Test ovladače) Nastavení Select the driver to test: (Vyberte ovladač pro test:) Test Printing (Zkušební tisk) Popis Zkontroluje, zda je komunikace mezi počítačem a tiskárnou normální. Provede zkušební tisk. Umožňuje zkontrolovat, zda tiskárna tiskne správně. Vytiskne logo uložené v tiskárně. Vytiskne písma nainstalovaná v tiskárně. Otevře zásuvku připojenou k tiskárně. Aktivuje externí volitelný bzučák připojený k tiskárně. Popis Slouží k výběru ovladač, který chcete zkontrolovat. Provede zkušební tisk. Umožňuje zkontrolovat, zda tiskárna tiskne správně. Pro operační systém Windows 000 funkce Zkušební tisk není k dispozici. 90

91 Kapitola 4 TM-T0 Utility Electronic Journal (Elektronický deník) Nastavení Enable electronic journal: (Umožnění elektronického deníku:) Popis Nastavuje aktivaci elektronického deníku Umožněno/Neumožněno. (Aktivace je prováděna zaškrtnutím) Open: (Otevřít:) Zobrazuje stránku elektronického deníku. 4 91

92 Uchovávání log Umožňuje konfigurovat loga, která mají být uložena do tiskárny. Tato část obsahuje pokyny pro konfigurování log, která mají být uložena do tiskárny. Tento nástroj umožňuje tisknout logo, které je již uložené v tiskárně, ale nelze jej upravovat a obnovit jako soubor. Používáte-li k uložení loga OPOS, viz kapitola 5, Storing Logos (Ukládání log). [Storing Logos (Ukládání log)] má následující funkce. Nastavení Key Code List (Seznam kódů klávesy) Add (Přidat) Edit (Úpravy) Delete (Odstranit) Test print (Zkušební tisk) Change Logo Mode (Změnit režim loga) Popis Zobrazuje loga zaregistrovaná v tiskárně a loga, která budou do tiskárny přidána. Loga zaregistrovaná v tiskárně mají na začátku kódu klávesy uvedeno. Přidá data o logu do seznamu. Slouží k úpravám nastavení polotónování a jasu dat vybraného loga. Odstraní data vybraného loga ze seznamu nebo odstraní loga uložená v tiskárně. Vytiskne vybraná loga. Zobrazí obrazovku Select Mode for Storing Logo (Vyberte režim pro uložení loga), na které můžete změnit režim nastavení [Storing Logos (Ukládání log)]. Aktuální nastavení jsou zobrazena pod možností [Storing Logos (Ukládání log)]. First Key-code Selection Mode (Režim výběru prvního kódu klávesy) Slouží k určení identifikačního kódu loga. 9

93 Kapitola 4 TM-T0 Utility Nastavení Automatically set the key-code for the logo to be stored. (Automaticky nastavit kód klávesy k uložení loga.) Advanced Printer Driver Control Font Setting Mode (Režim nastavení ovládání písma Advanced Printer Driver) Key-code Nonuse Mode (not recommended) (Režim nepoužívání kódu klávesy (nedoporučuje se)) Popis Pokud je tato možnost zapnuta, automaticky nastavuje kódy klávesy pro loga, která mají být zaregistrována. Pokud je vypnuta, nastavuje kódy klávesy při přidávání nebo úpravách log. Advanced Printer Driver vám umožňuje přiřadit řídící písmo (h až l) k vašemu logu místo použití kódu klávesy. Nedoporučeno. Key-code Management (Správa kódu klávesy) Můžete zobrazit identifikační kód loga uloženého v tiskárně nebo odstranit loga. Get KeyCode (Získat kód klávesy) Preview (Náhled) Logo Indicator (Indikátor loga) Save to File (Uložit do souboru) Store to Printer (Uložit do tiskárny) Získá zaregistrovaná čísla kódů klávesy. Zobrazuje obrázek loga, které má být uloženo v tiskárně. Obrázky log, které jsou uloženy v tiskárně, se nezobrazí. Indikátor: Velikost registrovatelné paměti v tiskárně pro loga. Additional logo data (Velikost dodatečného loga): Velikost log uvedených v seznamu Used amount (Využitý prostor): Velikost registrovaných log Uloží nakonfigurovaná data loga jako soubor pro uchování v tiskárně. Data lze rovněž uložit jako soubor BMP. Uloží nakonfigurovaná data loga do tiskárny. 4 93

94 Přidání loga Při přidávání loga postupujte podle následujících pokynů. 1 Klepněte na tlačítko [Add (Přidat)]. Určete obrazová data, která se mají použít jako logo. Lze určit velikost souboru 047 (Š) x 831 (V) pixelů (bodů) nebo méně a formát může být bmp, jpeg, gif nebo png. Pokud je logo širší, než šířka papíru, zobrazí se upozornění. Klepněte na tlačítko [OK (OK)] a zmenšete velikost loga na obrazovce [Logo Edit (Úpravy loga)] kroku 3. Šířka papíru počet sloupců: Pixelů 80 mm - 48 sloupců mm - 4 sloupců mm - 4 sloupců mm - 35 sloupců 40 94

95 Kapitola 4 TM-T0 Utility 3 Zobrazí se obrazovka [Logo Edit (Úpravy loga)]. Upravte obrázek loga a zároveň kontrolujte náhled obrázku v horní části obrazovky. Po dokončení klepněte na tlačítko [OK (OK)]. 4 Můžete upravovat následující položky. Nastavení Image width (Šířka obrázku) Resize (Změn vel) Half toning: (Polotónování:) Brightness: (Jas:) Density: (Hustota:) Popis Určuje šířku papíru, na kterou změněna velikost obrázku (v mm). Určuje, zda se má změnit velikost obrázku či nikoli. Pokud je obrázek širší než šířka papíru a není nastavena změna velikosti, část obrázku, která přesahuje šířku papíru, bude oříznuta. Slouží ke konfiguraci nastavení polotónování obrázku. Slouží ke konfiguraci jasu obrázku. Nastavuje koncentraci tisku. Pokud je nastaven režim loga [First Key-code Selection Mode (Režim výběru prvního kódu klávesy)] a není zapnuta možnost [Automatically set the key-code for the logo to be stored. (Automaticky nastavit kód klávesy k uložení loga.)], zobrazí se obrazovka Keycode Settings (Nastavení kódu klávesy). Nastavte kód klávesy a klepněte na tlačítko [OK]. Pokud je nastaven jiný režim loga než [First Key-code Selection Mode (Režim výběru prvního kódu klávesy)] nebo pokud je zapnuta možnost [Automatically set the key-code for the logo to be stored. (Automaticky nastavit kód klávesy k uložení loga.)], obrazovka Key-code Settings (Nastavení kódu klávesy) se nezobrazí. 4 95

Uživatelská příručka k Software M00068500 CS

Uživatelská příručka k Software M00068500 CS Uživatelská příručka k Software M00068500 CS Upozornění a ochranné známky Upozornění a ochranné známky Upozornění Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

Uživatelská příručka k Software M CS

Uživatelská příručka k Software M CS Uživatelská příručka k Software M00026006 CS Upozornění a ochranné známky Upozornění a ochranné známky Upozornění Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Aby bylo možné se s modemem Axesstel MV110H připojit k internetu na počítači s operačním systémem Mac OS X, je potřeba nejdříve nainstalovat ovladač Axesstel

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

software Manual Net Configuration Tool

software Manual Net Configuration Tool software Manual Net Configuration Tool Rev. 3,01 http://www.bixolon.com Obsah 1. Manuální informace 3 2. Operační systém (OS) Prostředí 3 3. Instalace a odinstalace 4 Software 3-1 instalace 4 3-2 odinstalace

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Technické podmínky provozu aplikace OKnouze/OKslužby na klientské stanici

Technické podmínky provozu aplikace OKnouze/OKslužby na klientské stanici Technické podmínky provozu aplikace OKnouze/OKslužby na klientské stanici Zpracoval: OKsystem s.r.o. Datum 7.8.2014 OBSAH 1 Požadavky na Javu... 1 2 Před spuštěním aplikace... 2 3 Jak se zbavit upozornění

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.* INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE Instalační návod a Návod k obsluze Obsah Strana 1. Definice pojmů 1. Definice pojmů... 1 1.1. Význam varování a symbolů... 1 1.2. Význam použitých termínů... 1 2. Všeobecná

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Uživatelská příručka 1 ASUS Travelair AC CZ11182 Druhá edice V2 Leden 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka HP Scanjet N6350 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...4 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...5 Ovládací panel skeneru...6 Automatický podavač dokumentů

Více

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7 Upgrade ze systému Windows Vista na systém V závislosti na hardwaru a stávající edici systému Windows Vista můžete během instalace systému použít možnost Upgrade a upgradovat tak ze systému Windows Vista

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Úvod Konfigurace myši HP Baterie Výměna baterií Technologie cidla myši Pohyb v Ovládacím panelu myši HP

Úvod Konfigurace myši HP Baterie Výměna baterií Technologie cidla myši Pohyb v Ovládacím panelu myši HP Úvod Blahopřejeme vám k nákupu myši HP. Tato myš je nejnovejší z široké rady pocítacových periferií vyrábených spolecností HP. Poskytne vám nejvyšší možnou úroven pohodlí a soucasne maximální funkcnost.

Více

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung )

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Technaxx Úvod DigiTape DT-01 Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Objevujte znovu staré písničky se zařízením

Více

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (4.1) 2. Vložení baterií (4.2) 3. Připojení (4.3) 4. Navázání bezdrátového spojení (4.4) 5. Instalace v systému Windows

Více

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR.

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikace Xerox QR Code Příručka pro rychlé spuštění 702P03999 Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikaci QR (Quick Response) Code můžete použít s těmito aplikacemi: aplikace

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část II: Certifikát, OTP kód, SMS kód a práce s Tokeny Obsah: I. Úvod... 2 II. Certifikát a práce s Certifikačním Tokenem... 2 A. Certifikační

Více

I J. D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF II, MD G: Patice: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF II, MD G: Patice: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Informace o výrobku A B C D E F G H I J A: Konektor pro sluchátka a reproduktory B: Konektor pro mikrofon C: Indikátor napájení D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této PCI karty FireWire Sweex. Tato karta vám přináší řadu výhod: - Maximální rychlost

Více

Programs and Updates Desktop. Verze 2016.04 (16.04.19.1) Insider Preview Uživatelská příručka

Programs and Updates Desktop. Verze 2016.04 (16.04.19.1) Insider Preview Uživatelská příručka Programs and Updates Desktop Verze 2016.04 (16.04.19.1) Insider Preview KONTAKT ZOBEC Consulting, Renneská třída 393/12, 63900 Brno, Česká Republika www.zobecconsulting.cz obchod@zobec.net Facebook Twitter

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA. Informace obsažené v tomto dokumentu

Více

KLÁVESNICE A OPTICKÁ MYŠ TRUST 280KS

KLÁVESNICE A OPTICKÁ MYŠ TRUST 280KS Úvod Postup při prvním použití Kapitola 1. Vložení akumulátorů (3.1) 2. Výběr kanálu (3.2) 3. Připojení (3.3)! 4. Dobíjení akumulátorů v myši (3.4) 5. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.5) 6.

Více

USB485 Převodník USB na RS-485. Katalogový list. únor 2007. Komunikační převodníky

USB485 Převodník USB na RS-485. Katalogový list. únor 2007. Komunikační převodníky USB485 Převodník USB na RS-485 Katalogový list únor 2007 Komunikační převodníky Důležité poznámky Copyright 2006 HYPEL. Všechna práva vyhrazena. USB485 Převodník USB na RS-485 Katalogový list Obsah této

Více

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Návod k obsluze NW-E55/75 2004 Sony Corporation WALKMAN je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation představující produkty skupiny Headphone

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 326325-222 Červen 2003 Tato příručka obsahuje základní informace o

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Pøevodník SATA / IDE esata / USB 2.0

Pøevodník SATA / IDE esata / USB 2.0 Příručka uživatele Pøevodník SATA / IDE esata / USB 2.0 Číslo produktu: 61511 Kód uživatelské příručky: 61511-a www.delock.com Popis Převodník umožňuje připojení 2.5 a 3.5 IDE pevného disku nebo CD-ROM,

Více

www.compaq.com www.compaq.com

www.compaq.com www.compaq.com www.compaq.com www.compaq.com 181272-221 Příručka k operačnímu systému Microsoft Windows Millennium Edition pro notebooky Presario První vydání (duben 2001) Číslo 181272-221 Compaq Computer Corporation

Více

GroupWise 6.5 for Linux

GroupWise 6.5 for Linux GroupWise 6.5 for Linux 29. března 2004 1.0 Základní informace 2.0 Pokyny k instalaci 3.0 Známé potíže 3.1 Potíže se správou 3.1.1 Systém NFS není podporován. 3.1.2 Nedostupné funkce 3.1.3 Aktualizovaný

Více

ipod rozhraní & Bluetooth handsfree pro vozidla vybavená sběrnicí MOST: Audi, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini Porsche Uživatelská příručka

ipod rozhraní & Bluetooth handsfree pro vozidla vybavená sběrnicí MOST: Audi, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini Porsche Uživatelská příručka ipod rozhraní & Bluetooth handsfree pro vozidla vybavená sběrnicí MOST: Audi, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini Porsche Uživatelská příručka 1 Obsah Úvod...3 Funkce adaptéru... 3 Podporované značky

Více

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze www.kodak.com Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto Nápověda k fotoaparátu je k dispozici

Více

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána Internetová bezpečnostní brána Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

ELO E360ZK002. USB komunikační adaptér (FTDI) RS-232 - virtuální sériový port ELO E360. Uživatelský manuál

ELO E360ZK002. USB komunikační adaptér (FTDI) RS-232 - virtuální sériový port ELO E360. Uživatelský manuál USB komunikační adaptér (FTDI) RS-232 - virtuální sériový port ELO E360 Uživatelský manuál 1.0 Použití adaptéru... 3 2.0 Princip činnosti... 3 3.0 Instalace... 3 3.1 Připojení rozhraní RS-232... 3 3.2

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce Reproduktor HP Roar Plus Ostatní funkce Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft registrované v USA.

Více

TRUST BT120 USB BLUETOOTH ADAPTER. Návod k prvnímu použití zařízení

TRUST BT120 USB BLUETOOTH ADAPTER. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (5.1) 2. Instalace (systémy Windows 98 SE / ME / 2000 / XP) (5.2) 3. Připojení (5.3) 4. Kontrola po dokončení instalace

Více

Příručka pro rychlou instalaci E-MU 1212m

Příručka pro rychlou instalaci E-MU 1212m Příručka pro rychlou instalaci E-MU 1212m 1 - úvod Systémové požadavky Intel nebo AMD processor pracující na frekvenci 1 GHz nebo rychlejší Intel, AMD or 100% compatible motherboard & chipset Windows XP

Více

Návod ke stažení, instalaci programu a postup pro úpravu fotografií v programu XnView 1.97.4. Complete version

Návod ke stažení, instalaci programu a postup pro úpravu fotografií v programu XnView 1.97.4. Complete version Návod ke stažení, instalaci programu a postup pro úpravu fotografií v programu XnView 1.97.4. Complete version 1. Vyhledání programu na internetu Do adresného řádku webového prohlížeče zadáme adresu www.stahuj.centrum.cz

Více

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5

Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5 Tabulka rychlého vyčištění! 3 Program úklidu ve 12 krocích 3 Úklid při nedostatku času 3 Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5 Příležitostný

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Česky Přenosný pevný disk FireWire Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Použití přenosného pevného disku se systémem Mac OS 4 Připojení přenosného pevného

Více

Instalační příručka. pro NAS servery. Ver.1.1.0.0320

Instalační příručka. pro NAS servery. Ver.1.1.0.0320 Instalační příručka pro NAS servery Ver.1.1.0.0320 Obsah Upozornění...3 CE Značka..3 1. Obsah balení 5 2. Instalace hardwaru... Error! Bookmark not defined. 2.1. Instalace pevných disků...error! Bookmark

Více

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika: Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

hp business inkjet 1100 series

hp business inkjet 1100 series hp business inkjet 1100 series uživatelská příručka Informace o copyrightu 2003 Hewlett-Packard Company Všechna práva vyhrazena. Vydání 1, 9/2003 Upozornění Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

Modulární CAD řešení pro stavebnictví INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Modulární CAD řešení pro stavebnictví INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA + TZB Modulární CAD řešení pro stavebnictví 2013 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA CADKON+ TZB 2013 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Stav k 10.12. 2012 www.abstudio.cz www.cadnet.cz 1 OBSAH 2 OBSAH Obsah Instalace CADKONu+ TZB 2013................

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Před uvedením modemu do provozu si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v pozdější době

Před uvedením modemu do provozu si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v pozdější době Referenční specifikace konstrukce USB Combo modemu AnyDATA Copyright 0 AnyDATA Corp. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu společnosti AnyDATA Corp se nesmí žádná část tohoto dokumentu stát

Více

IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

NÁVOD K VYUŽÍVÁNÍ MICROSOFT IT ACADEMY E-LEARNING

NÁVOD K VYUŽÍVÁNÍ MICROSOFT IT ACADEMY E-LEARNING NÁVOD K VYUŽÍVÁNÍ MICROSOFT IT ACADEMY E-LEARNING Obsah 1 Úvod... 1 2 První přihlášení a registrace... 1 3 Další přihlášení... 4 4 Práce v MS IT Academy online... 4 5 Práce v MS IT Academy offline... 6

Více

Instalace op. systému Windows

Instalace op. systému Windows Instalace op. systému Windows DO PROCESOROVÉ JEDNOTKY PCU01 / PCU02 / TOUCH51 Příručka uživatele a programátora SofCon spol. s r.o. Střešovická 49 162 00 Praha 6 tel/fax: +420 220 180 454 E-mail: sofcon@sofcon.cz

Více

Návod na stažení a instalaci programu Statistica ze síťové jednotky. Návod na prodloužení programu Statistica. Upgrade z verze ENG 12.

Návod na stažení a instalaci programu Statistica ze síťové jednotky. Návod na prodloužení programu Statistica. Upgrade z verze ENG 12. Návod na stažení a instalaci programu Statistica ze síťové jednotky. Návod na prodloužení programu Statistica Upgrade z verze ENG 12.6 na 13 Časté chyby a jejich řešení Odinstalace programu Statistica

Více

RIMASYS INSTALLATION GUIDE

RIMASYS INSTALLATION GUIDE RIMASYS INSTALLATION GUIDE OBSAH 1. STRUČNÝ POPIS PROGRAMU 1.1. STRUKTURA PROGRAMU 1.1.1. Program pro PC 1.1.2. Program pro tablet 2. INSTALACE PROGRAMU 2.1. INSTALACE PROGRAMU PRO PC 2.1.1. Instalace

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

MG7100 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG7100 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG7100 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 8 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Řada nüvi 2300 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Přední panel SP3364 SP3367

Přední panel SP3364 SP3367 Představení Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy a zaručuje vysoký výkon a jednoduché použití. Poskytuje uživatelům rychlé a spolehlivé připojení k Internetu pomocí kabelového, ale i

Více