VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ PRÁCE ROZBOR ŽACÍCH STROJŮ PRO KOSENÍ PARTEROVÝCH TRÁVNÍKŮ Praha, Tomáš Šena

2 Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně a použil jsem literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. V Dalovicích dne podpis

3 ROZBOR ŽACÍCH STROJŮ PRO KOSENÍ PARTEROVÝCH TRÁVNÍKŮ

4 Anotace Autor této práce se zabývá srovnáním technologií žacích strojů pro kosení parterových trávníků se zaměřením na domácí použití. V práci se snaží o pohled na problematiku začínající u požadavků na trávník, tedy na jeho kvalitu, od které se odvíjí nároky na kvalitu a četnost údržby. Pozornost je věnována technickým možnostem žacích strojů. V práci provádí srovnání dvou produktů zastupujících dvě typické technologie kosení a stručně vyhodnocuje výsledky. Závěrem autor doporučuje jakým způsobem by si měl majitel parterového trávníku vybírat žací stroj, naznačuje které parametry jsou prvořadé, a které druhořadé. Cílem těchto doporučení je dosáhnout požadovaného výsledku ke spokojenosti majitele parterového trávníku.

5 OBSAH Seznam použitých značek a symbolů Současný stav Rozbor strojů Ručně vedené žací stroje s vřetenovým ústrojím Ručně vedené žací stroje s rotačním ústrojím Porovnání a zhodnocení vřetenové a rotační technologie Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Seznam použitých odborných výrazů... 15

6 Seznam použitých značek a symbolů ccm cm 3 Jednotka objemu. cm centimetr Jednotka délky. kg kilogram Jednotka hmotnosti. kg/cm 2 kilogram/ centimetr čtvereční Jednotka tlaku. kw kilowatt 1000 W. Jednotka výkonu. litr =1 dm 3 Jednotka objemu. m 2 metr čtverečný Jednotka plochy. mm milimetr Jednotka délky. Nm newton metr Jednotka práce. 6

7 1 Současný stav V závislosti na růstu výstavby rodinných domů, kdy je dokončováno cca rodinných domů ročně 1 a růstu životní úrovně obyvatelstva 2 dochází současně k růstu nároků na kvalitnější a využitelnější životní prostředí. Nároky rostou na využití zeleně především k rekreačním a reprezentativním účelům. Z analýzy bytové zástavby za rok 2006 ČSÚ vyplývá, že průměrná velikost pozemku je 1080 m 2, z toho zastavěná plocha tvoří 136 m 2. Z vlastních praktických zjištění vyplývá, že reálný podíl plochy trávníku tvoří zhruba 30% velikosti pozemku, což z výše uvedených hodnot představuje cca 324 m 2. Obecným přáním majitelů pozemků je nízký hustý tmavě zelený trávník, který bude plnit funkci nejen estetickou, ale i částečně rekreační. Z pohledu moderní architektury dochází stále k většímu propojování stavby se zahradou. Běžným jevem jsou rozsáhlé terasy, které slouží jako můstek mezi vnitřním obytným prostorem a zahradou. Požadavky na trávník jsou tedy i ryze praktické, nesmí docházet k přenášení nečistot na obuvi z trávníku do domu, tudíž je vyžadován hustý travní drn. Další faktor je, že plocha trávníku musí posloužit jako bezpečný prostor pro dětské hry a relaxaci obyvatel. Z pohledu ČSN normy Kategorie trávníků, oblasti použití, vlastností a nároky na péči lze takové požadavky naplnit trávníkem z kategorie parterový (okrasný) trávník, jehož použití je právě v oblasti reprezentační zeleně. Jeho vlastnosti jsou charakterizovány ČSN: hustý kobercový trávník z jemnolistých trav, nízká zatížitelnost. Nároky na péči jsou vysoké až velmi vysoké. Typy trávníků podle ČSN DIN s doplněným funkčním využitím popisují parterový trávník následovně: Funkce Estetická - funkční typ městské zeleně nebo jejich částí s reprezentační funkcí, zahrady u rodinných domů. Uplatňuje se plně. Rekreace a pobyt části funkční typ městské i krajinné zeleně určené pro pobyt a neorganizované hry. Uplatňuje se částečně. Ekologická funkce uplatňuje se minimálně. Biotechnická uplatňuje se minimálně

8 Pokud si majitel založí parterový trávník, nutně bude stát před otázkou jakým stylem bude o trávník pečovat. Základní operací je kosení trávníku. ČSN norma číslo specifikuje kosení parterového (okrasného) trávníku následovně: doba kosení při minimální výšce porostu 3 cm a maximální výšce porostu 6 cm; výška seče 2 cm; počet sečí ročně Tato specifikace by měla být i základním vodítkem pro výběr vhodného žacího stroje. Mezi běžně používané patří dvě hlavní technologie kosení - rotační a vřetenová. Právě na ně je soustředěna pozornost v hlavní části této práce. 3 V závislosti na cíli práce, podmínkách stanoviště, průběhu počasí a péči jsou možné významné odchylky 8

9 2 Rozbor strojů Parterový trávník patří k nejintenzivněji udržovaným travnatým plochám. Peče o něj musí být pravidelná a kvalitní. Kromě kosení se provádí prořezávání, provzdušňování, přihnojování, chemické ošetřování, zkvalitňování povrchu vegetačního substrátu a pískování. K těmto operacím se používají ručně vedené nebo samojízdné stroje. 2.1 Ručně vedené žací stroje s vřetenovým ústrojím Vřetenový způsob kosení trávníků se prosadil již v 19. století, poté co byl patentován 4 v roce 1830 ve Velké Británii. Vřetenové žací ústrojí používané na parterové trávníky je složeno z vodorovně se otáčejícího rotoru s 5 nebo 6-ti spirálovitě postavenými noži, záběr jednoho vřetene je cm. Jako protibřit je ve spodní části pevný rovný nůž. Nožové vřeteno je poháněno u strojů s motorovou hnací jednotkou klínovým řemenem, řetězem, pevným převodem nebo hydromotorem. Výška střihu se nastavuje pomocí kopírovacích válečků, které jsou umístěny před vřetenem a za vřetenem, nimi se zvedá nebo snižuje výška pevného nože. Výška řezu (seče) bývá od 5 mm do 36 mm. Maximální výška sežínané trávy nesmí být větší než polovina průměru nožového vřetene. Vyšší stébla se ohýbají a zůstanou neposečená. Obrázek 1: ATCO Žací stroje s vřetenovým žacím ústrojím mohou být ručně vedené s motorovým pohonem a samojízdné s motorovým pohonem. Práce s ručně vedeným strojem je přesnější a kvalitnější. Ručně vedené stroje mají pouze jedno vřeteno a celkový záběr odpovídá šířce vřetene od 30 cm do 76 cm, které je vybaveno 5 6 noži, před vřetenem je kopírovací váleček a za vřetenem je pojezdový válec. Na sběr hmoty se před vřeteno umísťuje sběrací koš. Motor je elektrický nebo benzínový. Hmotnost strojů se pohybuje od 25 kg do 115 kg. 4 9

10 2.2 Ručně vedené žací stroje s rotačním ústrojím Vzhledem k technickým možnostem nových rotačních žacích strojů je možné k sekání parterových trávníků používat i tento typ žacího stroje se svislou osou rotace, které však jsou méně šetrné k porostu. Rotační žací ústrojí se začalo masivně prosazovat až v 50. letech 20. století 5. Rotační žací stroje pracují na principu řezu bez opory. Řezný břit koná rotační pohyb. Žací ústrojí se svislou osou rotace mohou být řešena jako vícerotorová u traktorových žacích strojů. U ručně vedených samojízdných žacích strojů malé mechanizace jsou však obvykle řešena jako jednorotorové. Celé ústrojí je chráněno krytem, na němž může být umístěn hnací motor (spalovací nebo elektrický. Výkon motorů rotačních žacích strojů je 1 6,5 kw, Obrázek 2: Honda většinou se jedná o benzinové motory. Pracovní záběr je od 30 do 55 cm, výška seče mm, hmotnost stroje je od 6 do 60 kg. Sběrací koš je umístěn za žacím ústrojím. Protože řez je doprovázen úderem, dochází k poškození stébla v délce 1 až 5 mm. Tato část stébla zasychá a trvá několik dní než se rostlina aktivuje. Hlavní důvod používaní rotačních sekaček je jejich cena a široký rozptyl výšky kosení

11 3 Porovnání a zhodnocení vřetenové a rotační technologie V této kapitole se pokusím srovnat produkty od dvou světových výrobců strojů, jedná se o značku HONDA a britskou značku ATCO. Ke srovnání byly vybrány dva modely ze stejné cenové úrovně: vřetenové ATCO Balmoral 20 SK 6 a rotační HONDA HRX537C1 7. Srovnání probíhalo na základě technických parametrů získaných z firemních prospektů, návodů k použití a internetu. Je třeba brát na zřetel, že uváděné parametry nebyly naměřeny ve stejných podmínkách, tím se snižuje objektivita srovnání. Dále je potřeba počítat s tím, že společnosti z marketingových důvodů uvádějí některé hodnoty vztažené k jiným podmínkám nebo souvislostem, o kterých se již v prospektu nezmiňují a dále je potřeba brát v úvahu, že hodnocení nebylo vztaženo k určitým podmínkám ani potřebám konkrétní travnaté plochy. Ručně vedené žací stroje 5,50 94,5 ATCO 4,50 Žací ústrojí 3,50 63,0 HONDA 2,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 Stroj Balmoral 20 SK HRX537C1 Graf 1: Ručně vedené žací stroje

12 Ve srovnání viz Příloha 1 ručně vedených strojů výrazně lépe dopadl vřetenový stroj ATCO oproti rotačnímu stroji Honda. ATCO získalo v hodnocení 94,5% a Honda získala celkově 63%. Rozdíly byly jak v konstrukci samotného stroje, tak ve schopnostech žacího ústrojí. Pokud je vybírán stroj pro kosení parterového trávníku, je nutné hledět především na parametry vztažené ke kvalitě práce, kterou odvádí. To znamená, jak kvalitní střih je sekačka schopná provést, jak působí celý stroj na trávník, půdu a okolí. Z toho vyplývá, že například parametr výkonu motoru nemusí mít největší váhu. Pokud existuje srovnatelný stroj s menším výkonem, který provede stejnou práci, tak musí být tento stroj hodnocen lépe. Motor s menším výkonem je obvykle levnější, lehčí, má menší spotřebu a zpravidla je i tišší. Pojezdové ústrojí hraje velkou roli, je to činitel, který přímo působí na půdu, přenáší na ní hmotnost stroje, tím dochází k utužování půdy. Pokud je trávník nově založený a vegetační vrstva ještě není dostatečně zpevněná, způsobí kolečka výrazně větší škodu než válce, přestože hmotnost stroje s válci může být vyšší. U rodinných domů, kde se často jezdí se strojem podél chodníků a obrubníků, není jiná šance než jezdit stále ve stejných trasách, tím pádem dochází k opakovanému zatěžování stejné plochy. Kolečka tak již po pár přejezdech dokáží v těchto místech způsobit viditelné škody na trávníku resp. utužení půdy. Ze srovnání rozměrů lze zmínit parametr hluku, který hraje velkou roli především v zástavách rodinných domů. Obyvatelé se mnohdy dostanou ke kosení svého trávníku až o víkendu, kdy však nadměrným hlukem obtěžují sousedy, kteří chtějí o víkendu relaxovat. Právě z těchto důvodů se i v České republice začíná pozvolna rozšiřovat zákaz používání zahradních motorových strojů během víkendu. V mnoha zemích Evropské unie je toto pravidlo zcela běžné. Žací ústrojí rotační je k trávě méně šetrné a dochází k většímu stresování rostliny než vřetenovým střihem. Rotační žací ústrojí má často problém s hustým drnem, kde dochází k velkému tření rotujícího nože o trávu, což vede jednak ke zpomalování otáček nože a tudíž k více otřepenému střihu stébel a současně dochází k přetěžování motoru a zvýšené spotřebě paliva. Motor vřetenového žacího ústrojí může pracovat v nižších otáčkách, protože dochází ke střihu stébel po celé šíři žacího ústrojí. Vřetenové žací ústrojí lze hodnotit jako výrazně preciznější a také jako ekologičtější, jelikož je méně energeticky náročnější oproti rotačnímu ústrojí. 12

13 4 Závěr Na základě uvedených poznatků lze říci, že při výběru stroje pro kosení parterového trávníku je nutné především hledět na schopnosti stroje dosáhnout požadované kvality trávníku, ostatní parametry jsou podružné. Před pořízením nového žacího stroje by si měl majitel nejdříve ujasnit, jak intenzivní bude péče o daný typ trávníku, jaké jsou biologické potřeby použitých druhů trav a daná členitost plochy. Parametry jako výkon motoru, šíře záběru, objem koše, rychlost pojezdu by měly být posuzovány až po vybrání vhodného žacího ústrojí. Je potřeba mít na mysli, že žací stroj není cíl, ale pouze prostředek, který by nám měl umožnit efektivní dosažení skutečného cíle, a tím je parterový trávník. 13

14 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy [1] BEARD, J.: Turf management for golf courses, Ann Arbor Press, Chalsea, USA, 2002, 850 s. [2] ENGELMAIR, J. a kol.: Stroje a zařízení v zahradnictví. SZN Praha, 1986, 262 s. [3] SVOBODOVÁ, M.: Trávníky. Skripta, Agronomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 1998, 82 s. [4] HRABĚ, F. a kol.: Trávy a trávníky - co o nich ještě nevíme, Nakladatelství Ing. Petr Baštan - Hanácká reklamní 2003, 158 stran, ISBN: Časopisy [5] ARCHITEKT, 3-4/2008, Měsíčník obce architektů, Architekt OA s.r.o. Praha, 2008 Prospekty a návody k použití [6] Honda: návod k obsluze Motorová travní sekačka HRX537C1 [7] ATCO: návod k obsluze Balmoral Internet [8] URL: [9] URL: 20SK.html?page=1&back=view [10] URL: [11] URL: [12] URL: [13] URL: 14

15 Seznam použitých odborných výrazů parterový trávník, 6, 7, 12 - okrasný, reprezentační trávník prořezávání trávníku, 8 - vertikutace, prořezávání trávníku vertikálními noži provzdušňování trávníku, 8 - hloubkové propichování vegetační vrstvy za účelem zpřístupnění vody, vzduchu a živin kořenovému systému 15

16 Příloha 1 Porovnání a zhodnocení vřetenové a rotační technologie Tabulka 1 Porovnání a zhodnocení vřetenové a rotační technologie Značka ATCO Honda Model Váhy Balmoral 20 SK b. HRX537C1 b. Motor Typ Kawasaki FJ100D Honda GCV190 Doby 0, Obsah 0,05 98 ccm ccm 3 Rozvod 0,05 OHV 5 OHC 5 Chlazení 0,05 Vzduchem 5 Vzduchem 5 Výkon 0,05 2,2 kw 5 4,8 kw 3 Maximální moment 0,05 4,9 Nm / 2400 ot/min 5 13,2 Nm / 2500 ot./min 2 Objem palivové nádrže 0,05 1,6 litrů 5 1,1 litrů 4 Pojezdové ústrojí Zatížení kontaktní plochy - Roll Factor 0,15 0,05 kg/cm2 5 0,31 kg/cm2 1 Pojezd 0,10 válce 5 kolečka 1 Rozměry Rozvor 0, mm mm 2 Šířka 0, mm mm 5 Hmotnost 0,10 54 kg 3 44,2 kg 5 Objem sběracího koše 0,05 70 litrů 4 88 litrů 5 Hlučnost 0,10 81 dba 5 98 dba 3 Žací ústrojí SUMA 1,00 4,70 3,10 Šíře záběru (vřetene) 0,10 51 cm 4 53 cm 5 Výška kosení (min.) 0,20 6 mm 5 20 mm 2 Výška kosení (max) 0,05 36 mm mm 5 Typ žacího ústrojí 0,45 vřetenové 5 rotační 3 Nastavení výšky kosení 0,10 centrální 5 dělené 3 Plynulost nastevení výšky kosení 0,10 kontinuální 5 polohové 4 SUMA 1,00 4,75 3,20 16

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Srovnání tržního ocenění a ocenění dle předpisu Bakalářská práce Autor: Lucie Havlíčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Více

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že:

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA 2 2003 ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA Sborník přednášek Červen 2003 Editor: D. Andert a kolektiv autorů Výzkumný ústav zemědělské techniky, Konzultační a poradenské středisko Drnovská 507, 161 01 Praha

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : - ZLÍNSKÝ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 352 / 2008 ZHOTOVITEL : ENVIprojekt s.r.o. OBJEDNATEL : ZLÍNSKÝ KRAJ

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Náklady na provoz silničních motorových vozidel

Náklady na provoz silničních motorových vozidel Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Náklady na provoz silničních motorových vozidel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Adéla KOŘÍNKOVÁ Vedoucí bakalářské

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN ZEMĚDĚLSKÉ STROJE II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Začínáme s praxí již ve škole na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh logistického systému pro sběr a energetické využití objemného domovního odpadu Pavel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum QH91260 VÝZKUM A HODNOCENÍ INTERAKCÍ SYSTÉMU ČLOVĚK ZVÍŘE ROBOT V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC Národní agentura pro zemědělský výzkum AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing.

Více

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY vedoucí práce: Ing. Viktor Majer 2012 autor: Bc. Tereza Starostová 0 Anotace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POROVNÁNÍ SLUŽEB

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

VZOR VZOR. Zpracování lesních těžebních zbytků. České sdružení pro biomasu WWW.BIOM.CZ

VZOR VZOR. Zpracování lesních těžebních zbytků. České sdružení pro biomasu WWW.BIOM.CZ České sdružení pro biomasu WWW.BIOM.CZ Zpracování lesních těžebních zbytků Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Využití elektropohonu v osobní dopravě Using electric Propulsion in personal Transport

Využití elektropohonu v osobní dopravě Using electric Propulsion in personal Transport České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Obor: Elektrotechnika, energetika a management Zaměření: Elektrotechnika a management Využití

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více