Modelový řídící systém pro ovládání technolog. procesu portálový jeřáb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelový řídící systém pro ovládání technolog. procesu portálový jeřáb"

Transkript

1 Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Modelový řídící systém pro ovládání technolog. procesu portálový jeřáb Autor: Jiří Pénzeš SPŠ Trutnov, Školní Trutnov, 3.ročník Konzultant práce: Ing. Petr Velech SPŠ Trutnov, Školní Trutnov Trutnov, 2007 Královehradecký kraj

2 2 Jiří Pénzeš Tovární 598 Trutnov 4 Anotace Práce se zabývá realizací skutečného modelu technologického zařízení. Uvedeným zařízením je model portálového jeřábu, který je sestaven ze známé stavebnice Merkur. Předložená práce řeší vlastní hardware pro ovládání daného zařízení včetně několika způsobů komunikace mezi řidícím PC a hardwarem tohoto zařízení. Součástí je dále počítačový program v Control Web, který celé zařízení ovládá a poskytuje přehlednou vizualizaci při ovládání. V Trutnově dne 7. února 2007

3 3 Tímto prohlašuji, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Petra Velecha a uvedl v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu. V Trutnově dne podpis autora

4 4 Obsah Úvod:... 5 Komunikace:... 5 Návrh způsobu komunikace (protokol)... 5 Volba typu sběrnice pro komunikaci... 6 Hardware:... 7 Úprava dodaných motorků stavebnice Merkur, elektronické řízení... 7 Návrh způsobu snímání polohy natočení hřídele... 8 Řídící jednotka pro obsluhu komunikace a pohonu (up 8051)... 9 Software:... 9 Program řídící jednotky v asembleru... 9 Vlastní program v prostředí Control Web 5, vizualizace Přílohy: Fotografie Výpis programu řídící jednotky Výpis programu v Control Web

5 5 Úvod: U příležitosti Krkonošské hospodářské výstavy naše škola navázala spolupráci s firmou Merkur Police n/m., která vyrábí známou stejnojmennou stavebnici Merkur. Z této stavebnice bylo postaveno několik modelů. Jedním z modelů byl i portálový jeřáb, který byl vybaven motorky pro pohon ve všech třech osách ovládaný tlačítky bez jakékoliv elektroniky a koncových snímačů. Tento model mě velice zaujal a rozhodl jsem se ho upravit a využít jako výukovou pomůcku v programování a automatizaci. Ve škole při výuce programování a následně i při cvičení z automatizace používáme prostředí Contrel Web 5 a řízení tohoto modelu jeřábu pomocí počítače PC může být pro studenty velice atraktivní. Komunikace: Aby bylo možné model jeřábu řídit a ovládat, je zapotřebí si mezi PC a modelem předávat informace. Je velice důležité zvolit vhodný způsob komunikace. Řídící PC musí elektronice modelu předávat informace o požadované poloze, kam se má hák jeřábu přesunout, případně i další řídící signály a naopak model musí PC informovat o skutečné poloze, aby tento mohl získané informace zpracovat. První myšlenka k realizaci komunikace byla použít zásuvnou kartu ADICOM, kterou máme k dispozici, a veškeré signály zpracovávat pouze programem v PC. Již při prvotním návrhu způsobu řízení, založeném na kartě ADICOM, jsem zjistil, že ovládání jeřábu tímto způsobem by bylo velmi obtížné a pro mě snad ani nerealizovatelné. Protože se v předmětu MIT (mikroprocesorová technika) věnujeme jednočipovému mikroprocesoru 8051, rozhodl jsem se po konzultaci s vyučujícím použít komunikaci založenou právě na tomto obvodu. Ukázalo se, že to byla velice šťastná volba. V případě použití karty ADICOM by kromě jiného k modelu vedlo velké množství vodičů, celé zařízení by se stalo molochem, musela by být minimální vzdálenost mezi kartou a modelem. Řešení na bázi obvodu 8051 otevírá v případě přenosu dat, ale i ovládání pohonů fantastické možnosti. Přenos lze realizovat od sériové linky RS232, přes USB až k bezdrátovému přenosu dat. Obvod 8051 má přímo v sobě oboustrannou sériovou linku USART. Návrh způsobu komunikace (protokol) Funkce portálového jeřábu je naprosto jasná. Pomocí pohonů ve třech osách musíme lidově řečeno dostat hák jeřábu na požadované místo. Protože však pohony jeřábu bude řídit PC musíme navrhnout a zvolit, co si jeřáb s PC budou vlastně povídat. Vzájemný způsob dorozumívání mezi jednotlivými zařízeními se nazývá komunikační protokol. K tomu, než vůbec můžeme tento protokol začít vytvářet je důležité přesně definovat co jaké zařízení bude obstarávat dělat. Zařízení PC Řídící jednotka up 8051 elektronika Funkce Vizualizace, přijímat skutečnou polohu, vysílat požadovanou polohu Snímat a vysílat skut. polohu, přijímat požadavek a na základě rozdílu ovládat budiče motorů (pohonů), nastavení výchozí polohy (kalibrace) Změna otáčení motorů (pohonů), optické snímaní polohy hřídele, koncáky Z funkce portálového jeřábu je jasné, že řídící PC musí jeřábu říci, kam se má hák jeřábu přesunout. Dále je zapotřebí, čas od času a hlavně při zapnutí zařízení hák jeřábu

6 6 přesunout do výchozí (kalibrační) polohy. Poloha háku jeřábu je vlastně dána polohou natočení hřídele jednotlivých pohonů, a vlivem prokluzu né skutečnou absolutní polohou, která se i při mírném prokluzování a pojezdu sem a tam může podstatně lišit. Tato metoda ovládání je založena na přírůstcích (nazývá se inkrementální) od výchozího známého bodu. V našem případě jsou těmito výchozími body koncové snímače v jednotlivých osách pohybu. Tuto metodu používá velké množství zařízení (tiskárny, plottery, scannery, CNC stroje atd.). První návrh komunikačního protokolu obsahoval hodnoty v osách X, Y a Z a dále řídící signál na požadavek kalibrace. V průběhu realizace se však protokol zjednodušil pouze na hodnoty v ose X, Y a Z. Požadavek na kalibraci se nakonec stal zbytečný, a ke kalibraci dojde v jednotlivých osách vždy, když je příslušná hodnota osy X, Y nebo Z nulová. Protože byl s ohledem na Control Web 5 nakonec zvolen přenos pomocí RS232, byl vytvořen následující protokol. Pro přenos hodnot bylo s rezervou zvoleno 12-ti bitové číslo (hodnoty 0 až 4095) v každé ose v obou směrech. To znamená, že přenos dat je pro příjem i vysílání stejný. Aby nedocházelo ke kolizi při přenosu hodnot odpovídajících řídícím znakům, a hlavně přenosu hodnoty 00H, je pro každé čtyři bity použit jeden znak (byte). Každý přenášený znak (byte) je tedy tvořen tak, že vyšší čtyři bity vždy obsahují hodnotu 3H a nižší čtyři bity obsahují odpovídající čtveřici bitů přenášené hodnoty. Protože je přenášena 12-ti bitová hodnota pro každou osu, je zapotřebí odeslat celkem 36 bitů. Daným způsobem to odpovídá přenosu 9-ti znaků. Ovladač sériového portu implementovaný v Control Web 5 však pro ukončení přenosu vyžaduje povinně dva řídící znaky CR LF. Proto je komunikace uskutečňována pomocí celkem 11-ti znaků (včetně CR LF). Znaky (byty) jsou tedy přenášeny v následujícím pořadí: 3 x byte pro osu X, 3 x byte pro osu Y, 3 x byte pro osu Z a nakonec znaky CR LF. Tvar přenášených znaků (bytů) pro hodnotu v jedné ose: b11 b10 b9 b b7 b6 b5 b b3 b2 b1 b0 3xH 3xH 3xH Celkový komunikační protokol: Osa X Osa Y Osa Z CR LF b11- b8 b7- b4 b3- b0 b11- b8 b7- b4 b3- b0 b11- b8 b7- b4 b3- b0 3xH 3xH 3xH 3xH 3xH 3xH 3xH 3xH 3xH 13H 10H b0 b11: jednotlivé bity 12-ti bitové hodnoty x: odpovídající hodnota příslušných čtyř bitů Uvedený způsob komunikace je kompromisem, který umožňuje poměrně snadné zpracování na obou stranách. To znamená jak na straně PC, tak i na straně řídící jednotky. Volba typu sběrnice pro komunikaci Pro fyzické propojení PC s řídící jednotkou bylo zvoleno sériové rozhraní RS232, které je stále poměrně rozšířené u běžných PC. V současné době se samozřejmě nabízejí i další možnosti přenosu. Jednou z možností je využití dnes velice rozšířeného USB portu nebo pomocí bezdrátového spojení pomocí modulů 499,33MHz. Tyto moduly sice mají malou přenosovou rychlost, ale pro naši aplikaci to není kritické. Rozhraní RS232 je plně duplexní (umí nezávisle na sobě vysílat i přijímat současně) UART, což znamená univerzální asynchronní přijímač a vysílač. Vzhledem k tomu, že procesory 8051 již v sobě obsahují duplexní USART (univerzální synchronní i asynchronní přijímač a vysílač) lze obě zařízení vzájemně propojit. Jediným problémem je rozdílnost logických napěťových hladin (nejsou kompatibilní), což za nás vyřeší k tomu určené obvody např. MAX232.

7 7 Asynchronní přenos je založen na vysílání řídících signálu na jednom datovém vodiči společně s daty. Jedná se o řídící signály START a STOP bit. Tyto signály jsou v negaci a po zachycení signálu START bit se nastaví obvody přijímače pro příjem a přijímá jednotlivé datové bity. Po ukončení vysílání je na linku poslán signál STOP bit, přijímač ukončí příjem a přijímací obvody čekají na příchod dalšího řídícího signálu START bit. Celý děj se neustále opakuje. Pro asynchronní (samozřejmě i synchronní) přenos je nezbytně nutné, aby vysílač i přijímač byly nastaveny shodně a na stejnou přenosovou rychlost. Protože obě zařízení, jak PC, tak i řídící jednotka disponují obvody UART není realizace přenosu obtížná. Pouze, jak již bylo uvedeno, se musí obě zařízení nastavit shodně včetně přenosové rychlosti. Hardware: Velká část této práce je věnovaná úpravám, které jsou nezbytné pro elektronické řízení jeřábu. Úpravy jeřábu spočívají především v upevnění vhodných koncových snímačů do krajních poloh tak, aby byla možná kalibrace a nemohlo dojít ke kolizi. Dále vyřešit řízení motorků a zvolit vhodný způsob snímání polohy hřídele. Úprava dodaných motorků stavebnice Merkur, elektronické řízení Ke stavebnici Merkur jsou dodávány vlastně pohony, součástí kterých je i převodovka s možností volby jednoho ze dvou převodů. Pohony jsou poháněny běžnými stejnosměrnými motorky, u kterých se změna směru otáčení provádí změnou polarity napájení. Změnu polarity napájení je možné realizovat pomocí relé nebo samozřejmě elektronicky. Já jsem se rozhodl pro elektronické řešení řízení směru otáčení. V podstatě se jedná o běžný H-můstek, kde jsou dvě shodné větve tvořené komplementárními tranzistory, přičemž ve vodivém stavu je vždy pouze jeden tranzistor v závislosti na hodnotě řídícího signálu. Vývody motorku jsou zapojeny do středu obou větví a v závislosti na hodnotě logických signálů motorek buď stojí nebo je napájen v jednom nebo druhém směru. Každý motorek musí mít vlastní H-můstek. V případě pohonu jeřábu je tedy nutno mít tři H-můstky. Na obrázku je schéma zapojení a návrh plošného spoje.

8 8 Návrh způsobu snímání polohy natočení hřídele Poměrně mechanicky náročný úkol je snímání polohy hřídele. Při otáčení hřídele je nutno mít informaci o směru otáčení i úhlu natočení. Stavebnice Merkur obsahuje kruhovou součást, která je určena pro nasazení na hřídel a po obvodu jsou rovnoměrně rozmístěny otvory. Rozhodl jsem se tuto součást a optickou závoru využít pro snímání polohy. Jedná se o jednoduchý princip, jaký se používá například u klasické kuličkové myši k PC. Podmínkou pro správné snímání jsou dvě světelné závory, které musí být vzájemně pootočeny tak, aby výsledné signály byly fázově posunuty přibližně o úhel 45. Signál: A B Při vyhodnocení takto posunutých signálů je jeden inkrementální a druhý řídící, ze kterého lze určit směr otáčení (inkrementace nebo dekrementace). V případě, že signál A je inkrementální, tak každá změna jeho logické hodnoty inkrementuje (zvyšuje) nebo dekrementuje (snižuje) čítač polohy, a to v závislosti na logické hodnotě signálu B. Jdeme-li zleva, pak každá změna je reprezentována stejnou logickou hodnotou obou signálů. Naopak jdeme-li zprava, pak je každá změna reprezentována vzájemnou negací obou signálů. Řídící program pak na základě shody nebo negace těchto signálů inkrementuje nebo dekrementuje odpovídající proměnnou. Součást Merkuru, kterou jsem použil pro snímání polohy má rovnoměrně po obvodu otvory o průměru 4 mm a rozteč otvorů je 8 mm. Pro získání odpovídajícího signálu je zapotřebí umístit optozávory 6 mm od sebe pokud možno do osy otvorů. Schéma zapojení snímače a deska s plošnými spoji je na následujícím obrázku. Ačkoliv jsem si pohon, který má být opatřen snímačem polohy poctivě poměřil a plošný spoj nechal vyrobit přesně fotocestou, nepodařilo se mi optozávory umístit tak, abych získal požadované signály. Několikrát jsem optické prvky přepajoval, ale výsledné signály nebylo možné využít ke snímání polohy. Příčinou jistě bylo ruční pájení optických prvků, ale taky zřejmě přispěl fakt, že pohon Merkuru byl vyosen a značně házel. Nakonec nezbylo nic jiného, než součást Merkuru značně mechanicky upravit, čímž se samozřejmě zmenšila

9 9 citlivost snímače. Úprava je zřejmá z fotodokumentace. Po této úpravě byly výsledné signály naprosto v pořádku. Původní signál od snímače polohy Signál po úpravě a snížení citlivosti Vzhledem k použitým optočlenům, hlavně jejich charakteristice, již není potřeba výstupní signály snímače polohy nijak upravovat a lze je přímo připojit k vstupně/výstupním portům řídící jednotky. Řídící jednotka pro obsluhu komunikace a pohonu (up 8051) Jako řídící jednotku lze použít libovolný obvod řady 8051 v základním zapojení s převodníkem TTL/RS232 nutným pro přizpůsobení napěťové úrovně logických signálů. Já jsem jako řídící jednotku použil hotový kit, který je využíván ve výuce při praktických cvičeních. Aby komunikace, a samozřejmě i obslužný program v PC byly co nejjednodušší, ovládá řídící jednotka jeřáb úplně samostatně bez nutnosti vnějšího zásahu. Princip spočívá v tom, že PC po sériové lince dle stanoveného protokolu pošle řídící jednotce hodnoty, kam se má hák jeřábu posunout a řídící jednotka již samostatně ovládá pohony a kontroluje správnost polohy, přičemž samozřejmě vyhodnocuje stav koncových snímačů. Na druhou stranu řídící jednotka opět na základě stanoveného protokolu posílá do PC aktuální (v reálném čase) polohu háku jeřábu. Software: Program řídící jednotky v asembleru Nejdůležitější část modelu jeřábu je obslužný program řídící jednotky. Program je uložen přímo v paměti FLASH procesoru Protože program ošetřuje přímo jednotlivé bity vstupně/výstupních portů, a samozřejmě proto, že škola má vývojové prostředí pro tyto obvody, je program napsán v Asembleru 51. Struktura programu řídící jednotky je přehledně znázorněna v přiloženém vývojovém diagramu. Program se vlastně skládá z jednotlivých částí, které obsluhují sériovou linku, vyzvednutí a uložení přijímacího bufferu do paměti, zápis aktuální skutečné pozice do bufferu a jeho vyslání, sledování polohy na základě snímačů polohy a ovládání pohonů pro pojezd do požadované polohy. Sériová linka je nastavena v režimu 3 jako 9-bitový UART s přenosovou rychlostí 9600Bd. Přijímací i vysílací buffer má 16 bytů. Při příjmu není nutno dodržovat přesně syntaxi komunikačního protokolu (nemusí obsahovat CR LF), protože přijímací buffer je neustále naplňován dokud nedojde k časové prodlevě mezi přenášenými daty (tato prodleva je

10 povinná) minimálně cca. 10ms a lze ji měnit nastavením hodnoty SetIn pro proměnnou TimeIn. V tomto okamžiku je buffer uložen do paměti, nulován a připraven pro další příjem. Protože komunikační protokol je navržen jako 11-ti bytový, je pět bytů bufferu jako rezerva pro případné rozšíření funkce. K vysílání dochází přibližně každých 250ms, což lze opět měnit nastavením hodnoty SetOut pro proměnnou TimeOut. Nejprve je do vysílacího bufferu přesunuta aktuální skutečná pozice polohy háku včetně CR LF a poté je dán požadavek na odeslání dat z bufferu (11 bytů, počet bytů lze opět měnit v SetByte). Skutečná poloha háku jeřábu je dána vyhodnocením sejmutého aktuálního stavu snímače polohy. Tento stav snímače je uložen do paměti a vyhodnocován samostatně pro jednotlivé osy. V případě, že došlo ke změně logické hodnoty od inkrementálního snímače v dané ose, je v závislosti na stavu řídícího signálu snímače k příslušné proměnné přičteno nebo odečteno jedna. Tento postup je stejný pro všechny tři osy. Pohyb háku jeřábu v každé ose je závislý na rozdílu mezi požadovanou hodnotou (přijatou z PC) a skutečnou aktuální pozicí. Pokud jsou obě hodnoty stejné, je pohyb motorku zastaven. V případě rozdílu je vyhodnoceno, jestli je rozdíl kladný nebo záporný a motorek se rozběhne v odpovídajícím směru. Pokud by rozdíl trval, a v kterékoliv ose by došlo k sepnutí koncového spínače, motorek se zastaví. Pohyb je pak možný pouze v druhém směru. Jestliže je však sepnut koncový spínač v kalibrační (výchozí poloze) je současně vynulovaná příslušná proměnná. Zvláštním případem je kalibrace, která se vyvolá požadováním nulové pozice v dané ose. V tomto případě nezáleží na rozdílu hodnot ani na sejmuté aktuální pozici. Motorky jsou zapnuty v příslušném směru tak dlouho, dokud nedojde k sepnutí kalibračních koncových spínačů. Poté jsou příslušné proměnné opět vynulovány. Tento postup je opět stejný pro všechny tři osy. 10

11 Přiložený vývojový diagram usnadní orientaci v ovládacím programu. 11

12 Vlastní program v prostředí Control Web 5, vizualizace Součástí předložené práce je i aplikace pro ovládání jeřábu, která je naprogramována ve vývojovém prostředí Control Web 5. Program vytváří především jednoduché prostředí a vizualizaci celého procesu ovládání jeřábu. Pro úplnou představu o činnosti programu je přiložen vývojový diagram. 12

13 13 V následujících části je vysvětlení jednotlivých funkcí programu: Ovládání může být realizováno dvěma způsoby. První způsob funguje za pomoci šipek (viz obrázek vlevo). Zvolíme danou osu, kterou chceme ovládat (X,Y,Z) a stiskneme tlačítko. Jeřáb bude v chodu po dobu stisknutí tlačítka. Jakmile tlačítko přestane být stisknuté, jeřáb se zastaví v aktuální pozici. Druhý způsob představuje ruční zadávání souřadnic. Do pole určeného pro souřadnici vypíšeme danou souřadnici a stiskneme klávesu enter. Jeřáb se uvede do chodu a dojede na souřadnici, kterou jsme zvolili. Důležitou funkcí modelu jeřábu je také nastavení do výchozí polohy. Toto resetovaní může být buď jednotlivě v každé ose nebo všechny osy najednou. Funkce reset X, Y, Z nám zařídí, že dojde jak k fyzickému nastavení, tak i nastavení os na počáteční bod souřadnice (0,0,0). V programu je dále implementována nápověda, která slouží k jednoduchému vysvětlení funkcí.

14 14 Závěr: Touto prací se povedlo sestrojit funkční výukový model, který umožňuje názorné využití ICT při řízení technologických prostředků v automatizaci. Na této práci je také zajímavá ukázka propojeni různých technických oborů, což je v současné technické praxi nezbytným předpokladem úspěchu. Přílohy: Fotografie

15 15

16 16 Výpis programu řídící jednotky JMP Start StavHX EQU 30H StavLX EQU 31H PozHX EQU 32H PozLX EQU 33H StavHY EQU 34H StavLY EQU 35H PozHY EQU 36H PozLY EQU 37H StavHZ EQU 38H StavLZ EQU 39H PozHZ EQU 3AH PozLZ EQU 3BH MaskaX SET B MaskaY SET B MaskaZ SET B Scan EQU Port EQU 3CH 3DH TimeIn EQU 3EH TimeOut EQU 3FH ByteOut EQU 40H ; 11 znaku (3 x 3 byte + CRLF) ; ; ;_XXXXXXXXXXX ; <- SetIn -> (TimeIn) ; => platny prijem ; ;_XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ; < SetOut > (TimeOut) ; => prenos out ; SetIn SET 10 ; v ms SetOut SET 250 ; v ms SetByte SET 11 ; max. 16 znaku, buffer od AdrOut ; posledni znaky CRLF (13,10) ; ; Adr -> buffer (velikost max. 16 znaku Rx i Tx) ; ; pro prijem vice nez 16 znaku budou neustale ukladany ; a prepisovany znaky v bufferu (stale dokola dokud ; nedojde k prodleve TimeIn) ; pri vysilani bude odeslano SetByte znaku z bufferu ; (pozor: SetByte nesmi byt vetsi nez 16) ; AdrIn SET 50H AdrOut SET AdrIn+16 ; ; nastaveni casovace 2 ; pro 1ms/18,432MHz => tj FA00H SetTH2 SET 0FAH

17 17 SetTL2 SET 00H ; ; Definice reg 52, typ BYTE RCAP2L SET 0CAH RCAP2H SET 0CBH TL2 SET 0CCH TH2 SET 0CDH ; typ Bit TR2 SET 0CAH TF2 SET 0CFH ET2 SET 0ADH ; ORG JMP ORG JMP Start: 23H IntSer 2BH Int StavHX,#00H StavLX,#00H StavHY,#00H StavLY,#00H StavHZ,#00H StavLZ,#00H PozHX,#00H PozLX,#00H PozHY,#00H PozLY,#00H PozHZ,#00H PozLZ,#00H TimeIn,#0 TimeOut,#SetOut R0,#AdrIn R1,#AdrOut AdrOut+SetByte-2,#13 ; CRLF AdrOut+SetByte-1,#10 ; nastavit prenos ; ; Oscil = f(osc)/32/12/bd ; 87H,#80H ;SMOD -> 2 x rychlost Oscil SET 251 ; -> 9600b/s (18,432MHz) CLR SM0 SETB SM1 TMOD,#20H TL1,#Oscil TH1,#Oscil SETB TR1 SETB REN ; priznak pro prijem ; nastaveni casovace 2 ; TH2,#SetTH2 RCAP2H,#SetTH2

18 18 TL2,#SetTL2 RCAP2L,#SetTL2 SETB TR2 SETB ES ; seriovy port SETB ET2 ; casovac 2 SETB EA ; ALL JMP $ ;======================================================================= ; preruseni kazdou ms od citace 2 ; vyhodnotit pozici k stavu ; ; Poz -> je skutecna pozice jerabu ; Stav -> je pozadovana poloha jerabu ; ;======================================================================= Int: CLR TF2 ; Priznak preruseni -> set softwarove CPL P1.7 ; A,TimeIn JZ SkIn1 DJNZ TimeIn,SkIn1 R0,#AdrIn ; ulozit hodnoty do StavX,Y,Z A,AdrIn ANL A,#0FH StavHX,A A,AdrIn+1 ANL A,#0FH SWAP A StavLX,A A,AdrIn+2 ANL A,#0FH ORL StavLX,A ANL StavLX,#MaskaX A,AdrIn+3 ANL A,#0FH StavHY,A A,AdrIn+4 ANL A,#0FH SWAP A StavLY,A A,AdrIn+5 ANL A,#0FH ORL StavLY,A ANL StavLY,#MaskaY A,AdrIn+6 ANL A,#0FH StavHZ,A A,AdrIn+7 ANL A,#0FH SWAP A

19 19 ANL ORL ANL SkIn1: StavLZ,A A,AdrIn+8 A,#0FH StavLZ,A StavLZ,#MaskaZ ; DJNZ TimeOut,SkIn2 TimeOut,#SetOut ; odeslat hodnoty PozX,Y,Z A,PozHX ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut,A A,PozLX AdrOut+2,A SWAP A ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut+1,A ANL AdrOut+2,#0FH ORL AdrOut+2,#30H A,PozHY ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut+3,A A,PozLY AdrOut+5,A SWAP A ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut+4,A ANL AdrOut+5,#0FH ORL AdrOut+5,#30H A,PozHZ ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut+6,A A,PozLZ AdrOut+8,A SWAP A ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut+7,A ANL AdrOut+8,#0FH ORL AdrOut+8,#30H SkIn2: ByteOut,#SetByte R1,#AdrOut ; ; vyhodnoceni pohybu bit 0,2,4 -> pouze zmena ; A,P0

20 20 XRL ANL JZ Port,A A,Scan A,# B Csk04 Scan,A ; Pro motor X JNB ACC.0,Csk01 A,Port JB ACC.0,Ask01 CPL ACC.1 Ask01: JB ACC.1,Bsk01 DEC PozLX A,PozLX CPL A JNZ Csk01 DEC PozHX JMP Csk01 Bsk01: INC PozLX A,PozLX JNZ Csk01 INC PozHX Csk01: A,Scan ; Pro motor Y JNB ACC.2,Csk02 A,Port JB ACC.2,Ask02 CPL ACC.3 Ask02: JB ACC.3,Bsk02 DEC PozLY A,PozLY CPL A JNZ Csk02 DEC PozHY JMP Csk02 Bsk02: INC PozLY A,PozLY JNZ Csk02 INC PozHY Csk02: A,Scan ; Pro motor Z JNB ACC.4,Csk03 A,Port JB ACC.4,Ask03 CPL ACC.5 Ask03: JB ACC.5,Bsk03 DEC PozLZ A,PozLZ CPL A JNZ Csk03 DEC PozHZ JMP Csk03 Bsk03: INC PozLZ A,PozLZ JNZ Csk03 INC PozHZ Csk03:

21 21 Scan,Port Csk04: ; ; Pojezd do pozadovaneho stavu A,StavHX ; vychozi pozice pro Stav=0 JNZ S0X A,StavLX JZ S02 S0X: A,PozHX CJNE A,StavHX,SKX01 A,PozLX ANL A,#MaskaX CJNE A,StavLX,SKX01 ; zastavit motor X JMP S01 S00: PozHX,#00H PozLX,#00H S01: SETB P2.0 SETB P2.1 JMP SKX03 S02: PozHX,#00H PozLX,#01H SETB C SKX01: JNC SKX02 JNB P1.0,S00 ; narazi na koncak a nuluje pozici SETB P2.0 CLR P2.1 JMP SKX03 SKX02: JNB P1.1,S01 ; narazi na koncak CLR P2.0 SETB P2.1 SKX03: ; A,PozHY CJNE A,StavHY,SKY01 A,PozLY ANL A,#MaskaY CJNE A,StavLY,SKY01 ; zastavit motor Y SETB P2.2 SETB P2.3 JMP SKY03 SKY01: JNC SKY02 SETB P2.2 CLR P2.3 JMP SKY03 SKY02: CLR P2.2 SETB P2.3 SKY03: A,PozHZ CJNE A,StavHZ,SKZ01 A,PozLZ ANL A,#MaskaZ CJNE A,StavLZ,SKZ01 ; zastavit motor Z

22 22 SETB P2.4 SETB P2.5 JMP SKZ03 SKZ01: JNC SKZ02 SETB P2.4 CLR P2.5 JMP SKZ03 SKZ02: CLR P2.4 SETB P2.5 SKZ03: RETI ;======================================================================= IntSer: JNB RI,Sk01 CLR RI CPL P1.6 TimeIn,#SetIn ; TimeOut pocet preruseni INC R0 CJNE R0,#AdrIn+16,Sk01 R0,#AdrIn Sk01: JNB CLR TI,Sk03 TI DJNZ ByteOut,Sk02 JMP IntSer Sk02: INC R1 JMP IntSer Sk03: RETI ;======================================================================= END

23 23 Výpis programu v Control Web 5 directories end_directories; settings operation_mode = real_time; startup_options call_procedures = false; activate_receivers = false; output_action = set_local; end_startup_options; end_settings; driver Ovl : 'ascdrv.dll', 'ASCDRV.DMF', 'ASCDRV.PAR'; end_driver; data channel DataIn : string {driver = Ovl; driver_index = 3; direction = input}; DataOut : string {init_value = '0'; driver = Ovl; driver_index = 4; direction = output}; end_channel; var posun1 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; posun2 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; posun3 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; posun4 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; posun5 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; posun6 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; x_osav : real {init_value = 190; comment = 'souradnice velkeho voziku'}; y_osav : real {comment = 'souradnice velkeho voziku'}; vyskav : real {comment = 'souradnice velkeho voziku'}; sirkav : real {comment = 'souradnice velkeho voziku'}; StavX : real {comment = 'pozadovana hodnota, odesilana'}; StavY : real {comment = 'pozadovana hodnota, odesilana'}; StavZ : real {comment = 'pozadovana hodnota, odesilana'}; pozx : real {comment = 'aktualni pozice jerabu'}; pozy : real {comment = 'aktualni pozice jerabu'}; pozz : real {comment = 'aktualni pozice jerabu'}; koex : real {comment = 'koecifient pro meritko velikosti'}; koey : real {comment = 'koecifient pro meritko velikosti'}; koez : real {comment = 'koecifient pro meritko velikosti'}; x_osal : real {comment = 'souradnice velkeho lanka'}; y_osal : real {comment = 'souradnice velkeho lanka'}; vyskal : real {comment = 'souradnice velkeho lanka'}; sirkal : real {comment = 'souradnice velkeho lanka'}; x_osah : real {comment = 'souradnice velkeho "haku"'}; y_osah : real {comment = 'souradnice velkeho "haku"'}; sirkah : real {comment = 'souradnice velkeho "haku"'}; vyskah : real {comment = 'souradnice velkeho "haku"'}; x_osam : real; y_osam : real; sirkam : real; vyskam : real; x_osahm : real; y_osahm : real;

24 24 x_osalm : real; y_osalm : real; napoveda : boolean {init_value = false}; skryj_nap : boolean {init_value = true}; o_programu : boolean {init_value = false}; skryj_prog : boolean {init_value = true}; vypnout : boolean {init_value = false; comment = 'vypne aplikaci (program)'}; start_programu : boolean {init_value = false; comment = 'pri startu programu nastavi X,Y,Z na nulu'}; resetx : boolean {init_value = false; comment = 'reset X na nulu'}; resety : boolean {init_value = false; comment = 'reset Y na nulu'}; resetz : boolean {init_value = false; comment = 'reset Z na nulu'}; resetxyz : boolean {init_value = false; comment = 'reset X,Y,Z na nulu'}; prom : boolean {init_value = false; comment = 'pomocna promenna'}; end_var; end_data; instrument panel panel_1; owner = background; position = 10, 70, 1000, 600; window = normal; win_title = 'Jerab beta 1.0'; win_disable = zoom, minimize, maximize; dv_file = 'JERAB_PANEL.JPG'; procedure OnActivate(); begin ukazatel1.disable(); ukazatel2.disable(); ukazatel3.disable(); if start_programu = false then if pozx <> StavX then StavX = 0; start_programu = true; else start_programu = true; if pozy <> StavY then StavY = 0; start_programu = true; else start_programu = true; if pozz <> StavZ then StavZ = 0; start_programu = true; else start_programu = true;

25 25 end_procedure; end_panel; panel o_programu; position = -3, 50, 1000, 350; visibility = skryj_prog; dv_file = 'O_PROGRAMU.JPG'; procedure OnActivate(); begin end_procedure; end_panel; switch switch_3; owner = o_programu; position = 854, 315, 137, 31; win_disable = zoom, maximize; output = o_programu; mode = text_button; font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 11, bold; true_text = 'Zavøi o programu'; false_text = 'Zavøi o programu'; auto_update; end_switch; panel napoveda; position = -3, 50, 1000, 350; visibility = skryj_nap; dv_file = 'NAPOVEDA.JPG'; procedure OnActivate(); begin if napoveda = true then if o_programu = true then o_programu = false; skryj_prog = false; skryj_nap = true; if napoveda = false then skryj_nap = false; if o_programu = true then if napoveda = true then napoveda = false; skryj_nap = false; skryj_prog = true;

26 26 if o_programu = false then skryj_prog = false; if o_programu = true then napoveda = false; skryj_nap = false; o_programu = true; skryj_prog = true; end_procedure; end_panel; switch switch_3; owner = napoveda; position = 814, 295, 165, 36; win_disable = zoom, maximize; output = napoveda; mode = text_button; font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 11, bold; true_text = 'Zavøi nápovìdu'; false_text = 'Zavøi nápovìdu'; auto_update; end_switch; meter meter_1; position = 375, 500, 75, 20; expression = pozy; mode = text_display; range_to = 4000; low_limit = 50; high_limit = 3950; font = font_caption; colors paper = black; value = blue; low_limit = red; high_limit = red; end_colors; end_meter; panel lanko1; position = 731, 130, 3, 1; dv_file = 'LANO.JPG'; end_panel; panel hak1; position = 726, 130, 14, 21; dv_file = 'HAK.JPG'; end_panel; control ukazatel3;

27 27 position = 456, 530, 70, 12; output = StavZ; mode = horizontal_slider; range_to = 4000; real_step = 10; auto_update; colors border_paper = green; top_shadow = color_window; bottom_shadow = 76, 120, 157; paper = color_highlight; mark = magenta; select = color_windowtext; end_colors; end_control; control ukazatel2; position = 456, 500, 70, 12; output = StavY; mode = horizontal_slider; range_to = 4000; real_step = 10; auto_update; colors border_paper = green; top_shadow = color_window; bottom_shadow = 76, 120, 157; paper = color_highlight; mark = magenta; select = color_windowtext; end_colors; end_control; panel hak; position = 101, 130, 14, 21; dv_file = 'HAK.JPG'; end_panel; panel lanko; position = 106, 130, 3, 1; dv_file = 'LANO.JPG'; end_panel; panel vozik_mal; timer = 0.01; position = 716, 90, 30, 27; dv_file = 'VOZIK_02.JPG'; end_panel; panel vozik_velky; timer = 0.01; position = 80, 90, 54, 28;

Klimatizace. Třída: 4.C. Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT. Skupina: 3. Zpráva číslo: 3

Klimatizace. Třída: 4.C. Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT. Skupina: 3. Zpráva číslo: 3 Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT Třída: 4.C Skupina: 3 Klimatizace Zpráva číslo: 3 Dne: 08.01.2007 Soupis použitých přístrojů: přípravek s μc 8051 přípravek s LCD přípravek

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

Universální CNC stolní vrtačka

Universální CNC stolní vrtačka Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Universální CNC stolní vrtačka Jiří Doležel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů Autor: Jan Fíla SPŠ Trutnov,

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul USB-FT245BM v2.2. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (7. 11.

PK Design. Uživatelský manuál. Modul USB-FT245BM v2.2. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (7. 11. Modul USB-FT245BM v2.2 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (7. 11. 04) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Autor: Tomáš Válek, xvalek02@stud.fit.vutbr.cz Login: xvalek02 Datum: 21.listopadu 2012 Obsah 1 Úvod do rozhraní I 2 C (IIC) 1 2 Popis funkčnosti

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013

STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh systému inteligentního domu Pavel Mikšík Brno 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

December 12, 2007. Martin Bereznanin Daniel Piši Jan Kubizňák login xberez01 xpisid00 xkubiz01 ID 74888 78335 78550

December 12, 2007. Martin Bereznanin Daniel Piši Jan Kubizňák login xberez01 xpisid00 xkubiz01 ID 74888 78335 78550 Projekt BBPA - Portálový jeřáb December 12, 2007 Martin Bereznanin Daniel Piši Jan Kubizňák login xberez01 xpisid00 xkubiz01 ID 74888 78335 78550 1 1 Zadání Na modelu portálového jeřábu vytvořte aplikaci,

Více

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Parametry: Doporučené použití: hlídání komunikace na sběrnicích RS485, RS232 a jiných. vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Konfigurace datového spoje Sériová rozhraní RS-232, RS-485 USB FireWire Konfigurace datového spoje 3 Topologie datového spoje 4 Rozhraní

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje GVE67 I/O jednotka digitálních vstupů a výstupů 1 Specifikace: Rozšiřuje možnosti řídícího systému Armote a GVE64 o dalších 16 digitálních vstupů a 8 relé výstupů. 2 Aplikace

Více

KP MINI KP MINI CONTROL

KP MINI KP MINI CONTROL Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur (kulových ventilů a klapek), žaluzií, vzduchotechnických

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Návrh ovládání zdroje ATX

Návrh ovládání zdroje ATX Návrh ovládání zdroje ATX Zapínání a vypínání PC zdroj ATX se zapíná spojením řídicího signálu \PS_ON se zemí zapnutí PC stiskem tlačítka POWER vypnutí PC (hardwarové) stiskem tlačítka POWER a jeho podržením

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Automatizace Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů programovatelnými automaty doplněk k workshopu 1 Vypracoval: Ing. Michal Burger

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky. Milan Horkel

Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky. Milan Horkel LCDL4P0A Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky Milan Horkel Modul LCDL4P obsahuje dvouřádkový LCD displej s obvyklým Hitachi řadičem a čtveřici tlačítek. Používá se jako univerzální uživatelský interfejs

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR říjen 2007 EQ22 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 8 4. Připojení regulátorů na vedení 10 1. Přehled

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

Podprogram DELAY.INC. - konstanty časových prodlev. RB3 equ 11b DEL1MS: DEL800: DEL400: DEL200 DEL100 DELAY: ret DEL1MS

Podprogram DELAY.INC. - konstanty časových prodlev. RB3 equ 11b DEL1MS: DEL800: DEL400: DEL200 DEL100 DELAY: ret DEL1MS 6.2.2001 ÚLOHA č.1 Tomáš Mořkovský, M4 1. diody:, 0,2 s čekat 2. diody:, 0,2 s čekat 3. prohodit čtveřice svítících diod, 0,2 s čekat a 3x opakovat 4. diody:, 0,2 s čekat 5. rotace diody vlevo až po, vždy

Více

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems 97.00/ řešení komunikace s cizími systémy umožňuje napojovat na systém řízení provozu budov EY3600 firmy Sauter cizí automatizační systémy. Přitom se může jednat jak o spojení mezi dvěma body, tak o sběrnicové

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

ROUTPRO FX Programovatelný převodník RS485 na RS232. Katalogový list. prosinec 2007. Komunikační převodníky

ROUTPRO FX Programovatelný převodník RS485 na RS232. Katalogový list. prosinec 2007. Komunikační převodníky ROUTPRO FX Programovatelný převodník RS485 na RS232 Katalogový list prosinec 2007 Komunikační převodníky Důležité poznámky Copyright 2007 HYPEL. Všechna práva vyhrazena. RoutPro FX Programovatelný převodník

Více

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod Interface pro připojení modulů řady FN485 s komunikací po RS485 pomocí portu RS232 k systému Control4 ÚVOD Modul FN Gateway je určen pro připojení

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Zdeněk KOLKA Projekt FR-TI1/184 - Výzkum a vývoj systému řízení a regulace pozemního letištního zdroje Popis Řídicí jednotka GCU 400SG je elektronické

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000. 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1

PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000. 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1 PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1 PESlib Popis knihoven PASCAL a C 03.2000 2. verze dokumentu Zmìny a doplòky proti 1.

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2 IPZ laboratoře Analýza komunikace na sběrnici USB L305 Cvičení 2 2008 Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan Obsah cvičení Fyzická struktura sběrnice USB Rozhraní, konektory, topologie, základní

Více

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 Automatika dopravníků APD1 je mikroprocesorový řídící systém, který je určen pro řízení porubu popř. dopravníkových linek v dolech nebo na povrchu. Celý systém je v jiskrově

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

UNIVERZÁLNÍ SERVOPOHON SERV 01

UNIVERZÁLNÍ SERVOPOHON SERV 01 Drahomil Klimeš, 696 2 Prušánky 52, tel +20 58 7 6, fax +20 58 7 66 wwwtermoregcz, mail@termoregcz, obchod@termoregcz UNIVERZÁLNÍ SERVOPOHON SERV 0 VYUŽITÍ: Zařízení je určeno ke kontinuálnímu ovládání

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Úvod Periferní zařízení jsou k počítačům připojována přes rozhraní (interface). Abstraktní model periferního rozhraní sestává z vrstev, jejich hranice nejsou však vždy jasné

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje Ruční ovladač MPG 1 Specifikace: Ruční ovladač MPG s přepínačem os, velikostí kroku a MPG STOP tlačítkem. MPG STOP tlačítko pro vypnutí vřetene a všech výstupů. Připojuje

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Komunikační protokol pro Fotometr 2008

Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Instalace ovladače 2 Připojení zařízení 2 Zjištění čísla portu 2 Nastavení parametrů portu 2 Obecná syntaxe příkazů 2 Obecná syntaxe odpovědi zařízení 2 Reakce na

Více

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh Úvod...... 2 Parametry...... 2 Tlačítka parametry...... 2 Práce s odměřovací jednotkou - absolutní / přírůstkové hodnoty 4 - poloměr / průměr...... 5 - milimetry / palce......

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Převodník Ethernet ARINC 429

Převodník Ethernet ARINC 429 Převodník Ethernet ARINC 429 Bakalářská práce Tomáš Levora ČVUT FEL levortom@fel.cvut.cz Tomáš Levora (ČVUT FEL) Převodník Ethernet ARINC 429 levortom@fel.cvut.cz 1 / 25 Zadání Převádět data ze sběrnice

Více

STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM

STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM NetMarker KOMPAKTNÍ STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM NetMarker KOMPAKTNÍ STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM Inovativní stolní CNC značicí systém NetMarker vyniká kvalitou značení, jednoduchostí obsluhy a možností připojení do

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

Knihovna WebGraphLib

Knihovna WebGraphLib Knihovna WebGraphLib TXV 003 58.01 první vydání květen 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 58.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 2010 1 První vydání, popis odpovídá WebGraphLib_v10 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 Obsah O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 KAPITOLA 1 Úvod k počítači Raspberry Pi 15 Hardware 16 Mikroprocesor Broadcom 2835 / grafický procesor 16 Paměť 18 Konektory počítače

Více

ROTÁTOR ANTÉNY. Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ. Základní údaje.

ROTÁTOR ANTÉNY. Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ. Základní údaje. ROTÁTOR ANTÉNY Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ Základní údaje. maximální příkon z elektrovodné sítě ~ 235 V 40 W maximální příkon z autobaterie 12 V 38 W otáčivý moment unášeče stožáru 18 N čas potřebný

Více

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy VŠB-TU OSTRAVA 2005/2006 Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy Jiří Gürtler SN 7 Zadání:. Seznamte se s laboratorní úlohou využívající PLC k reálnému řízení a aplikaci systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Obj. č.: 19 83 15

TECHNICKÝ MANUÁL. Obj. č.: 19 83 15 TECHNICKÝ MANUÁL Obj. č.: 19 83 15 OBSAH 2 Strana: 1. Úvod... 2 2. Montáž... 3 3. popis funkce... 4 4. Přehled příkazů... 5 5. Přenos příkazů... 6 5.1 Datový přenos... 6 5.2 Syntaxe příkazu... 6 6. Popis

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název sady Téma Anotace Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram CZ.1.07/1.5.00/34.0556

Více

Vstupní terminál LOG3

Vstupní terminál LOG3 Vstupní terminál LOG3 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 od verze firmware: 2.41 Popis LOG3 v2,41.doc - strana 1 (celkem 8) Popis funkce Modul LOG3 slouží pro ovládání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky Interface USB DMX512 http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace. 2 Instalace ovladačů. 2 Vlastnosti DMX PIPE.. 4 Obsah balení. 4 Zapojení kabelu DMX512 4 Propojení DMX512 modulů.....

Více

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Vlastnosti přijímače LEA6-T GPS přijímač LEA6-T do firmy ublox je určený primárně na aplikace s přesným časem. Tomu jsou také přizpůsobeny jeho vstupy a výstupy. Celý přijímač

Více

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Vrtací cykly Horák

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus PC link - Software Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více

ixport RS I16O8 Inteligentní modul

ixport RS I16O8 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 18 ixport RS I16O8 Inteligentní modul 16 galvanicky oddělených logických vstupů 8 výstupů s přepínacím kontaktem relé komunikace RS232 nebo

Více

Sběrnice Massoth Control BUS

Sběrnice Massoth Control BUS Sběrnice Massoth Control BUS Tento dokument popisuje pozorování dějů na Massoth Control BUS. Toto není oficiální dokumentace firmy Massoth ani z žádné jiné dokumentace nečerpá. Jsou to výhradně vlastní

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat www.dhservis.cz 8 kanálové stopky se záznamem dat Úvod Digi Timer 8 jsou osmikanálové jednoúčelové stopky, určené k časování po pěti minutových intervalech. Sdružují v sobě osm časovačů, z nichž každý

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

Řídicí systém pro každého

Řídicí systém pro každého Akce: Přednáška, KA 5 Téma: ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO KAŽDÉHO Lektor: Ing. Balda Pavel, Ph.D. Třída/y: 3ME, 4ME Datum konání: 11. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 5. a 6. hodina; od 11:50 do 13:30 Řídicí systém

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 11. října 2007 1 Definice Historie Charakteristiky 2 MCU (microcontroller unit) ATmega8 Programování Blikání LEDkou 3 Kdo s kým Seriový port (UART)

Více

Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN

Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN Řada výkonových modulů pro ovládání světel (stmívání a spínání), žaluzií, bran, hlavic topení apod. Moduly jsou kompatibilní se systémem Control4

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1

Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Přednáška - Čítače 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Náplň přednášky Čítače v MCU forma, principy činnosti A3B38MMP, 2013, J.Fischer,

Více