Modelový řídící systém pro ovládání technolog. procesu portálový jeřáb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelový řídící systém pro ovládání technolog. procesu portálový jeřáb"

Transkript

1 Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Modelový řídící systém pro ovládání technolog. procesu portálový jeřáb Autor: Jiří Pénzeš SPŠ Trutnov, Školní Trutnov, 3.ročník Konzultant práce: Ing. Petr Velech SPŠ Trutnov, Školní Trutnov Trutnov, 2007 Královehradecký kraj

2 2 Jiří Pénzeš Tovární 598 Trutnov 4 Anotace Práce se zabývá realizací skutečného modelu technologického zařízení. Uvedeným zařízením je model portálového jeřábu, který je sestaven ze známé stavebnice Merkur. Předložená práce řeší vlastní hardware pro ovládání daného zařízení včetně několika způsobů komunikace mezi řidícím PC a hardwarem tohoto zařízení. Součástí je dále počítačový program v Control Web, který celé zařízení ovládá a poskytuje přehlednou vizualizaci při ovládání. V Trutnově dne 7. února 2007

3 3 Tímto prohlašuji, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Petra Velecha a uvedl v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu. V Trutnově dne podpis autora

4 4 Obsah Úvod:... 5 Komunikace:... 5 Návrh způsobu komunikace (protokol)... 5 Volba typu sběrnice pro komunikaci... 6 Hardware:... 7 Úprava dodaných motorků stavebnice Merkur, elektronické řízení... 7 Návrh způsobu snímání polohy natočení hřídele... 8 Řídící jednotka pro obsluhu komunikace a pohonu (up 8051)... 9 Software:... 9 Program řídící jednotky v asembleru... 9 Vlastní program v prostředí Control Web 5, vizualizace Přílohy: Fotografie Výpis programu řídící jednotky Výpis programu v Control Web

5 5 Úvod: U příležitosti Krkonošské hospodářské výstavy naše škola navázala spolupráci s firmou Merkur Police n/m., která vyrábí známou stejnojmennou stavebnici Merkur. Z této stavebnice bylo postaveno několik modelů. Jedním z modelů byl i portálový jeřáb, který byl vybaven motorky pro pohon ve všech třech osách ovládaný tlačítky bez jakékoliv elektroniky a koncových snímačů. Tento model mě velice zaujal a rozhodl jsem se ho upravit a využít jako výukovou pomůcku v programování a automatizaci. Ve škole při výuce programování a následně i při cvičení z automatizace používáme prostředí Contrel Web 5 a řízení tohoto modelu jeřábu pomocí počítače PC může být pro studenty velice atraktivní. Komunikace: Aby bylo možné model jeřábu řídit a ovládat, je zapotřebí si mezi PC a modelem předávat informace. Je velice důležité zvolit vhodný způsob komunikace. Řídící PC musí elektronice modelu předávat informace o požadované poloze, kam se má hák jeřábu přesunout, případně i další řídící signály a naopak model musí PC informovat o skutečné poloze, aby tento mohl získané informace zpracovat. První myšlenka k realizaci komunikace byla použít zásuvnou kartu ADICOM, kterou máme k dispozici, a veškeré signály zpracovávat pouze programem v PC. Již při prvotním návrhu způsobu řízení, založeném na kartě ADICOM, jsem zjistil, že ovládání jeřábu tímto způsobem by bylo velmi obtížné a pro mě snad ani nerealizovatelné. Protože se v předmětu MIT (mikroprocesorová technika) věnujeme jednočipovému mikroprocesoru 8051, rozhodl jsem se po konzultaci s vyučujícím použít komunikaci založenou právě na tomto obvodu. Ukázalo se, že to byla velice šťastná volba. V případě použití karty ADICOM by kromě jiného k modelu vedlo velké množství vodičů, celé zařízení by se stalo molochem, musela by být minimální vzdálenost mezi kartou a modelem. Řešení na bázi obvodu 8051 otevírá v případě přenosu dat, ale i ovládání pohonů fantastické možnosti. Přenos lze realizovat od sériové linky RS232, přes USB až k bezdrátovému přenosu dat. Obvod 8051 má přímo v sobě oboustrannou sériovou linku USART. Návrh způsobu komunikace (protokol) Funkce portálového jeřábu je naprosto jasná. Pomocí pohonů ve třech osách musíme lidově řečeno dostat hák jeřábu na požadované místo. Protože však pohony jeřábu bude řídit PC musíme navrhnout a zvolit, co si jeřáb s PC budou vlastně povídat. Vzájemný způsob dorozumívání mezi jednotlivými zařízeními se nazývá komunikační protokol. K tomu, než vůbec můžeme tento protokol začít vytvářet je důležité přesně definovat co jaké zařízení bude obstarávat dělat. Zařízení PC Řídící jednotka up 8051 elektronika Funkce Vizualizace, přijímat skutečnou polohu, vysílat požadovanou polohu Snímat a vysílat skut. polohu, přijímat požadavek a na základě rozdílu ovládat budiče motorů (pohonů), nastavení výchozí polohy (kalibrace) Změna otáčení motorů (pohonů), optické snímaní polohy hřídele, koncáky Z funkce portálového jeřábu je jasné, že řídící PC musí jeřábu říci, kam se má hák jeřábu přesunout. Dále je zapotřebí, čas od času a hlavně při zapnutí zařízení hák jeřábu

6 6 přesunout do výchozí (kalibrační) polohy. Poloha háku jeřábu je vlastně dána polohou natočení hřídele jednotlivých pohonů, a vlivem prokluzu né skutečnou absolutní polohou, která se i při mírném prokluzování a pojezdu sem a tam může podstatně lišit. Tato metoda ovládání je založena na přírůstcích (nazývá se inkrementální) od výchozího známého bodu. V našem případě jsou těmito výchozími body koncové snímače v jednotlivých osách pohybu. Tuto metodu používá velké množství zařízení (tiskárny, plottery, scannery, CNC stroje atd.). První návrh komunikačního protokolu obsahoval hodnoty v osách X, Y a Z a dále řídící signál na požadavek kalibrace. V průběhu realizace se však protokol zjednodušil pouze na hodnoty v ose X, Y a Z. Požadavek na kalibraci se nakonec stal zbytečný, a ke kalibraci dojde v jednotlivých osách vždy, když je příslušná hodnota osy X, Y nebo Z nulová. Protože byl s ohledem na Control Web 5 nakonec zvolen přenos pomocí RS232, byl vytvořen následující protokol. Pro přenos hodnot bylo s rezervou zvoleno 12-ti bitové číslo (hodnoty 0 až 4095) v každé ose v obou směrech. To znamená, že přenos dat je pro příjem i vysílání stejný. Aby nedocházelo ke kolizi při přenosu hodnot odpovídajících řídícím znakům, a hlavně přenosu hodnoty 00H, je pro každé čtyři bity použit jeden znak (byte). Každý přenášený znak (byte) je tedy tvořen tak, že vyšší čtyři bity vždy obsahují hodnotu 3H a nižší čtyři bity obsahují odpovídající čtveřici bitů přenášené hodnoty. Protože je přenášena 12-ti bitová hodnota pro každou osu, je zapotřebí odeslat celkem 36 bitů. Daným způsobem to odpovídá přenosu 9-ti znaků. Ovladač sériového portu implementovaný v Control Web 5 však pro ukončení přenosu vyžaduje povinně dva řídící znaky CR LF. Proto je komunikace uskutečňována pomocí celkem 11-ti znaků (včetně CR LF). Znaky (byty) jsou tedy přenášeny v následujícím pořadí: 3 x byte pro osu X, 3 x byte pro osu Y, 3 x byte pro osu Z a nakonec znaky CR LF. Tvar přenášených znaků (bytů) pro hodnotu v jedné ose: b11 b10 b9 b b7 b6 b5 b b3 b2 b1 b0 3xH 3xH 3xH Celkový komunikační protokol: Osa X Osa Y Osa Z CR LF b11- b8 b7- b4 b3- b0 b11- b8 b7- b4 b3- b0 b11- b8 b7- b4 b3- b0 3xH 3xH 3xH 3xH 3xH 3xH 3xH 3xH 3xH 13H 10H b0 b11: jednotlivé bity 12-ti bitové hodnoty x: odpovídající hodnota příslušných čtyř bitů Uvedený způsob komunikace je kompromisem, který umožňuje poměrně snadné zpracování na obou stranách. To znamená jak na straně PC, tak i na straně řídící jednotky. Volba typu sběrnice pro komunikaci Pro fyzické propojení PC s řídící jednotkou bylo zvoleno sériové rozhraní RS232, které je stále poměrně rozšířené u běžných PC. V současné době se samozřejmě nabízejí i další možnosti přenosu. Jednou z možností je využití dnes velice rozšířeného USB portu nebo pomocí bezdrátového spojení pomocí modulů 499,33MHz. Tyto moduly sice mají malou přenosovou rychlost, ale pro naši aplikaci to není kritické. Rozhraní RS232 je plně duplexní (umí nezávisle na sobě vysílat i přijímat současně) UART, což znamená univerzální asynchronní přijímač a vysílač. Vzhledem k tomu, že procesory 8051 již v sobě obsahují duplexní USART (univerzální synchronní i asynchronní přijímač a vysílač) lze obě zařízení vzájemně propojit. Jediným problémem je rozdílnost logických napěťových hladin (nejsou kompatibilní), což za nás vyřeší k tomu určené obvody např. MAX232.

7 7 Asynchronní přenos je založen na vysílání řídících signálu na jednom datovém vodiči společně s daty. Jedná se o řídící signály START a STOP bit. Tyto signály jsou v negaci a po zachycení signálu START bit se nastaví obvody přijímače pro příjem a přijímá jednotlivé datové bity. Po ukončení vysílání je na linku poslán signál STOP bit, přijímač ukončí příjem a přijímací obvody čekají na příchod dalšího řídícího signálu START bit. Celý děj se neustále opakuje. Pro asynchronní (samozřejmě i synchronní) přenos je nezbytně nutné, aby vysílač i přijímač byly nastaveny shodně a na stejnou přenosovou rychlost. Protože obě zařízení, jak PC, tak i řídící jednotka disponují obvody UART není realizace přenosu obtížná. Pouze, jak již bylo uvedeno, se musí obě zařízení nastavit shodně včetně přenosové rychlosti. Hardware: Velká část této práce je věnovaná úpravám, které jsou nezbytné pro elektronické řízení jeřábu. Úpravy jeřábu spočívají především v upevnění vhodných koncových snímačů do krajních poloh tak, aby byla možná kalibrace a nemohlo dojít ke kolizi. Dále vyřešit řízení motorků a zvolit vhodný způsob snímání polohy hřídele. Úprava dodaných motorků stavebnice Merkur, elektronické řízení Ke stavebnici Merkur jsou dodávány vlastně pohony, součástí kterých je i převodovka s možností volby jednoho ze dvou převodů. Pohony jsou poháněny běžnými stejnosměrnými motorky, u kterých se změna směru otáčení provádí změnou polarity napájení. Změnu polarity napájení je možné realizovat pomocí relé nebo samozřejmě elektronicky. Já jsem se rozhodl pro elektronické řešení řízení směru otáčení. V podstatě se jedná o běžný H-můstek, kde jsou dvě shodné větve tvořené komplementárními tranzistory, přičemž ve vodivém stavu je vždy pouze jeden tranzistor v závislosti na hodnotě řídícího signálu. Vývody motorku jsou zapojeny do středu obou větví a v závislosti na hodnotě logických signálů motorek buď stojí nebo je napájen v jednom nebo druhém směru. Každý motorek musí mít vlastní H-můstek. V případě pohonu jeřábu je tedy nutno mít tři H-můstky. Na obrázku je schéma zapojení a návrh plošného spoje.

8 8 Návrh způsobu snímání polohy natočení hřídele Poměrně mechanicky náročný úkol je snímání polohy hřídele. Při otáčení hřídele je nutno mít informaci o směru otáčení i úhlu natočení. Stavebnice Merkur obsahuje kruhovou součást, která je určena pro nasazení na hřídel a po obvodu jsou rovnoměrně rozmístěny otvory. Rozhodl jsem se tuto součást a optickou závoru využít pro snímání polohy. Jedná se o jednoduchý princip, jaký se používá například u klasické kuličkové myši k PC. Podmínkou pro správné snímání jsou dvě světelné závory, které musí být vzájemně pootočeny tak, aby výsledné signály byly fázově posunuty přibližně o úhel 45. Signál: A B Při vyhodnocení takto posunutých signálů je jeden inkrementální a druhý řídící, ze kterého lze určit směr otáčení (inkrementace nebo dekrementace). V případě, že signál A je inkrementální, tak každá změna jeho logické hodnoty inkrementuje (zvyšuje) nebo dekrementuje (snižuje) čítač polohy, a to v závislosti na logické hodnotě signálu B. Jdeme-li zleva, pak každá změna je reprezentována stejnou logickou hodnotou obou signálů. Naopak jdeme-li zprava, pak je každá změna reprezentována vzájemnou negací obou signálů. Řídící program pak na základě shody nebo negace těchto signálů inkrementuje nebo dekrementuje odpovídající proměnnou. Součást Merkuru, kterou jsem použil pro snímání polohy má rovnoměrně po obvodu otvory o průměru 4 mm a rozteč otvorů je 8 mm. Pro získání odpovídajícího signálu je zapotřebí umístit optozávory 6 mm od sebe pokud možno do osy otvorů. Schéma zapojení snímače a deska s plošnými spoji je na následujícím obrázku. Ačkoliv jsem si pohon, který má být opatřen snímačem polohy poctivě poměřil a plošný spoj nechal vyrobit přesně fotocestou, nepodařilo se mi optozávory umístit tak, abych získal požadované signály. Několikrát jsem optické prvky přepajoval, ale výsledné signály nebylo možné využít ke snímání polohy. Příčinou jistě bylo ruční pájení optických prvků, ale taky zřejmě přispěl fakt, že pohon Merkuru byl vyosen a značně házel. Nakonec nezbylo nic jiného, než součást Merkuru značně mechanicky upravit, čímž se samozřejmě zmenšila

9 9 citlivost snímače. Úprava je zřejmá z fotodokumentace. Po této úpravě byly výsledné signály naprosto v pořádku. Původní signál od snímače polohy Signál po úpravě a snížení citlivosti Vzhledem k použitým optočlenům, hlavně jejich charakteristice, již není potřeba výstupní signály snímače polohy nijak upravovat a lze je přímo připojit k vstupně/výstupním portům řídící jednotky. Řídící jednotka pro obsluhu komunikace a pohonu (up 8051) Jako řídící jednotku lze použít libovolný obvod řady 8051 v základním zapojení s převodníkem TTL/RS232 nutným pro přizpůsobení napěťové úrovně logických signálů. Já jsem jako řídící jednotku použil hotový kit, který je využíván ve výuce při praktických cvičeních. Aby komunikace, a samozřejmě i obslužný program v PC byly co nejjednodušší, ovládá řídící jednotka jeřáb úplně samostatně bez nutnosti vnějšího zásahu. Princip spočívá v tom, že PC po sériové lince dle stanoveného protokolu pošle řídící jednotce hodnoty, kam se má hák jeřábu posunout a řídící jednotka již samostatně ovládá pohony a kontroluje správnost polohy, přičemž samozřejmě vyhodnocuje stav koncových snímačů. Na druhou stranu řídící jednotka opět na základě stanoveného protokolu posílá do PC aktuální (v reálném čase) polohu háku jeřábu. Software: Program řídící jednotky v asembleru Nejdůležitější část modelu jeřábu je obslužný program řídící jednotky. Program je uložen přímo v paměti FLASH procesoru Protože program ošetřuje přímo jednotlivé bity vstupně/výstupních portů, a samozřejmě proto, že škola má vývojové prostředí pro tyto obvody, je program napsán v Asembleru 51. Struktura programu řídící jednotky je přehledně znázorněna v přiloženém vývojovém diagramu. Program se vlastně skládá z jednotlivých částí, které obsluhují sériovou linku, vyzvednutí a uložení přijímacího bufferu do paměti, zápis aktuální skutečné pozice do bufferu a jeho vyslání, sledování polohy na základě snímačů polohy a ovládání pohonů pro pojezd do požadované polohy. Sériová linka je nastavena v režimu 3 jako 9-bitový UART s přenosovou rychlostí 9600Bd. Přijímací i vysílací buffer má 16 bytů. Při příjmu není nutno dodržovat přesně syntaxi komunikačního protokolu (nemusí obsahovat CR LF), protože přijímací buffer je neustále naplňován dokud nedojde k časové prodlevě mezi přenášenými daty (tato prodleva je

10 povinná) minimálně cca. 10ms a lze ji měnit nastavením hodnoty SetIn pro proměnnou TimeIn. V tomto okamžiku je buffer uložen do paměti, nulován a připraven pro další příjem. Protože komunikační protokol je navržen jako 11-ti bytový, je pět bytů bufferu jako rezerva pro případné rozšíření funkce. K vysílání dochází přibližně každých 250ms, což lze opět měnit nastavením hodnoty SetOut pro proměnnou TimeOut. Nejprve je do vysílacího bufferu přesunuta aktuální skutečná pozice polohy háku včetně CR LF a poté je dán požadavek na odeslání dat z bufferu (11 bytů, počet bytů lze opět měnit v SetByte). Skutečná poloha háku jeřábu je dána vyhodnocením sejmutého aktuálního stavu snímače polohy. Tento stav snímače je uložen do paměti a vyhodnocován samostatně pro jednotlivé osy. V případě, že došlo ke změně logické hodnoty od inkrementálního snímače v dané ose, je v závislosti na stavu řídícího signálu snímače k příslušné proměnné přičteno nebo odečteno jedna. Tento postup je stejný pro všechny tři osy. Pohyb háku jeřábu v každé ose je závislý na rozdílu mezi požadovanou hodnotou (přijatou z PC) a skutečnou aktuální pozicí. Pokud jsou obě hodnoty stejné, je pohyb motorku zastaven. V případě rozdílu je vyhodnoceno, jestli je rozdíl kladný nebo záporný a motorek se rozběhne v odpovídajícím směru. Pokud by rozdíl trval, a v kterékoliv ose by došlo k sepnutí koncového spínače, motorek se zastaví. Pohyb je pak možný pouze v druhém směru. Jestliže je však sepnut koncový spínač v kalibrační (výchozí poloze) je současně vynulovaná příslušná proměnná. Zvláštním případem je kalibrace, která se vyvolá požadováním nulové pozice v dané ose. V tomto případě nezáleží na rozdílu hodnot ani na sejmuté aktuální pozici. Motorky jsou zapnuty v příslušném směru tak dlouho, dokud nedojde k sepnutí kalibračních koncových spínačů. Poté jsou příslušné proměnné opět vynulovány. Tento postup je opět stejný pro všechny tři osy. 10

11 Přiložený vývojový diagram usnadní orientaci v ovládacím programu. 11

12 Vlastní program v prostředí Control Web 5, vizualizace Součástí předložené práce je i aplikace pro ovládání jeřábu, která je naprogramována ve vývojovém prostředí Control Web 5. Program vytváří především jednoduché prostředí a vizualizaci celého procesu ovládání jeřábu. Pro úplnou představu o činnosti programu je přiložen vývojový diagram. 12

13 13 V následujících části je vysvětlení jednotlivých funkcí programu: Ovládání může být realizováno dvěma způsoby. První způsob funguje za pomoci šipek (viz obrázek vlevo). Zvolíme danou osu, kterou chceme ovládat (X,Y,Z) a stiskneme tlačítko. Jeřáb bude v chodu po dobu stisknutí tlačítka. Jakmile tlačítko přestane být stisknuté, jeřáb se zastaví v aktuální pozici. Druhý způsob představuje ruční zadávání souřadnic. Do pole určeného pro souřadnici vypíšeme danou souřadnici a stiskneme klávesu enter. Jeřáb se uvede do chodu a dojede na souřadnici, kterou jsme zvolili. Důležitou funkcí modelu jeřábu je také nastavení do výchozí polohy. Toto resetovaní může být buď jednotlivě v každé ose nebo všechny osy najednou. Funkce reset X, Y, Z nám zařídí, že dojde jak k fyzickému nastavení, tak i nastavení os na počáteční bod souřadnice (0,0,0). V programu je dále implementována nápověda, která slouží k jednoduchému vysvětlení funkcí.

14 14 Závěr: Touto prací se povedlo sestrojit funkční výukový model, který umožňuje názorné využití ICT při řízení technologických prostředků v automatizaci. Na této práci je také zajímavá ukázka propojeni různých technických oborů, což je v současné technické praxi nezbytným předpokladem úspěchu. Přílohy: Fotografie

15 15

16 16 Výpis programu řídící jednotky JMP Start StavHX EQU 30H StavLX EQU 31H PozHX EQU 32H PozLX EQU 33H StavHY EQU 34H StavLY EQU 35H PozHY EQU 36H PozLY EQU 37H StavHZ EQU 38H StavLZ EQU 39H PozHZ EQU 3AH PozLZ EQU 3BH MaskaX SET B MaskaY SET B MaskaZ SET B Scan EQU Port EQU 3CH 3DH TimeIn EQU 3EH TimeOut EQU 3FH ByteOut EQU 40H ; 11 znaku (3 x 3 byte + CRLF) ; ; ;_XXXXXXXXXXX ; <- SetIn -> (TimeIn) ; => platny prijem ; ;_XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ; < SetOut > (TimeOut) ; => prenos out ; SetIn SET 10 ; v ms SetOut SET 250 ; v ms SetByte SET 11 ; max. 16 znaku, buffer od AdrOut ; posledni znaky CRLF (13,10) ; ; Adr -> buffer (velikost max. 16 znaku Rx i Tx) ; ; pro prijem vice nez 16 znaku budou neustale ukladany ; a prepisovany znaky v bufferu (stale dokola dokud ; nedojde k prodleve TimeIn) ; pri vysilani bude odeslano SetByte znaku z bufferu ; (pozor: SetByte nesmi byt vetsi nez 16) ; AdrIn SET 50H AdrOut SET AdrIn+16 ; ; nastaveni casovace 2 ; pro 1ms/18,432MHz => tj FA00H SetTH2 SET 0FAH

17 17 SetTL2 SET 00H ; ; Definice reg 52, typ BYTE RCAP2L SET 0CAH RCAP2H SET 0CBH TL2 SET 0CCH TH2 SET 0CDH ; typ Bit TR2 SET 0CAH TF2 SET 0CFH ET2 SET 0ADH ; ORG JMP ORG JMP Start: 23H IntSer 2BH Int StavHX,#00H StavLX,#00H StavHY,#00H StavLY,#00H StavHZ,#00H StavLZ,#00H PozHX,#00H PozLX,#00H PozHY,#00H PozLY,#00H PozHZ,#00H PozLZ,#00H TimeIn,#0 TimeOut,#SetOut R0,#AdrIn R1,#AdrOut AdrOut+SetByte-2,#13 ; CRLF AdrOut+SetByte-1,#10 ; nastavit prenos ; ; Oscil = f(osc)/32/12/bd ; 87H,#80H ;SMOD -> 2 x rychlost Oscil SET 251 ; -> 9600b/s (18,432MHz) CLR SM0 SETB SM1 TMOD,#20H TL1,#Oscil TH1,#Oscil SETB TR1 SETB REN ; priznak pro prijem ; nastaveni casovace 2 ; TH2,#SetTH2 RCAP2H,#SetTH2

18 18 TL2,#SetTL2 RCAP2L,#SetTL2 SETB TR2 SETB ES ; seriovy port SETB ET2 ; casovac 2 SETB EA ; ALL JMP $ ;======================================================================= ; preruseni kazdou ms od citace 2 ; vyhodnotit pozici k stavu ; ; Poz -> je skutecna pozice jerabu ; Stav -> je pozadovana poloha jerabu ; ;======================================================================= Int: CLR TF2 ; Priznak preruseni -> set softwarove CPL P1.7 ; A,TimeIn JZ SkIn1 DJNZ TimeIn,SkIn1 R0,#AdrIn ; ulozit hodnoty do StavX,Y,Z A,AdrIn ANL A,#0FH StavHX,A A,AdrIn+1 ANL A,#0FH SWAP A StavLX,A A,AdrIn+2 ANL A,#0FH ORL StavLX,A ANL StavLX,#MaskaX A,AdrIn+3 ANL A,#0FH StavHY,A A,AdrIn+4 ANL A,#0FH SWAP A StavLY,A A,AdrIn+5 ANL A,#0FH ORL StavLY,A ANL StavLY,#MaskaY A,AdrIn+6 ANL A,#0FH StavHZ,A A,AdrIn+7 ANL A,#0FH SWAP A

19 19 ANL ORL ANL SkIn1: StavLZ,A A,AdrIn+8 A,#0FH StavLZ,A StavLZ,#MaskaZ ; DJNZ TimeOut,SkIn2 TimeOut,#SetOut ; odeslat hodnoty PozX,Y,Z A,PozHX ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut,A A,PozLX AdrOut+2,A SWAP A ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut+1,A ANL AdrOut+2,#0FH ORL AdrOut+2,#30H A,PozHY ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut+3,A A,PozLY AdrOut+5,A SWAP A ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut+4,A ANL AdrOut+5,#0FH ORL AdrOut+5,#30H A,PozHZ ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut+6,A A,PozLZ AdrOut+8,A SWAP A ANL A,#0FH ORL A,#30H AdrOut+7,A ANL AdrOut+8,#0FH ORL AdrOut+8,#30H SkIn2: ByteOut,#SetByte R1,#AdrOut ; ; vyhodnoceni pohybu bit 0,2,4 -> pouze zmena ; A,P0

20 20 XRL ANL JZ Port,A A,Scan A,# B Csk04 Scan,A ; Pro motor X JNB ACC.0,Csk01 A,Port JB ACC.0,Ask01 CPL ACC.1 Ask01: JB ACC.1,Bsk01 DEC PozLX A,PozLX CPL A JNZ Csk01 DEC PozHX JMP Csk01 Bsk01: INC PozLX A,PozLX JNZ Csk01 INC PozHX Csk01: A,Scan ; Pro motor Y JNB ACC.2,Csk02 A,Port JB ACC.2,Ask02 CPL ACC.3 Ask02: JB ACC.3,Bsk02 DEC PozLY A,PozLY CPL A JNZ Csk02 DEC PozHY JMP Csk02 Bsk02: INC PozLY A,PozLY JNZ Csk02 INC PozHY Csk02: A,Scan ; Pro motor Z JNB ACC.4,Csk03 A,Port JB ACC.4,Ask03 CPL ACC.5 Ask03: JB ACC.5,Bsk03 DEC PozLZ A,PozLZ CPL A JNZ Csk03 DEC PozHZ JMP Csk03 Bsk03: INC PozLZ A,PozLZ JNZ Csk03 INC PozHZ Csk03:

21 21 Scan,Port Csk04: ; ; Pojezd do pozadovaneho stavu A,StavHX ; vychozi pozice pro Stav=0 JNZ S0X A,StavLX JZ S02 S0X: A,PozHX CJNE A,StavHX,SKX01 A,PozLX ANL A,#MaskaX CJNE A,StavLX,SKX01 ; zastavit motor X JMP S01 S00: PozHX,#00H PozLX,#00H S01: SETB P2.0 SETB P2.1 JMP SKX03 S02: PozHX,#00H PozLX,#01H SETB C SKX01: JNC SKX02 JNB P1.0,S00 ; narazi na koncak a nuluje pozici SETB P2.0 CLR P2.1 JMP SKX03 SKX02: JNB P1.1,S01 ; narazi na koncak CLR P2.0 SETB P2.1 SKX03: ; A,PozHY CJNE A,StavHY,SKY01 A,PozLY ANL A,#MaskaY CJNE A,StavLY,SKY01 ; zastavit motor Y SETB P2.2 SETB P2.3 JMP SKY03 SKY01: JNC SKY02 SETB P2.2 CLR P2.3 JMP SKY03 SKY02: CLR P2.2 SETB P2.3 SKY03: A,PozHZ CJNE A,StavHZ,SKZ01 A,PozLZ ANL A,#MaskaZ CJNE A,StavLZ,SKZ01 ; zastavit motor Z

22 22 SETB P2.4 SETB P2.5 JMP SKZ03 SKZ01: JNC SKZ02 SETB P2.4 CLR P2.5 JMP SKZ03 SKZ02: CLR P2.4 SETB P2.5 SKZ03: RETI ;======================================================================= IntSer: JNB RI,Sk01 CLR RI CPL P1.6 TimeIn,#SetIn ; TimeOut pocet preruseni INC R0 CJNE R0,#AdrIn+16,Sk01 R0,#AdrIn Sk01: JNB CLR TI,Sk03 TI DJNZ ByteOut,Sk02 JMP IntSer Sk02: INC R1 JMP IntSer Sk03: RETI ;======================================================================= END

23 23 Výpis programu v Control Web 5 directories end_directories; settings operation_mode = real_time; startup_options call_procedures = false; activate_receivers = false; output_action = set_local; end_startup_options; end_settings; driver Ovl : 'ascdrv.dll', 'ASCDRV.DMF', 'ASCDRV.PAR'; end_driver; data channel DataIn : string {driver = Ovl; driver_index = 3; direction = input}; DataOut : string {init_value = '0'; driver = Ovl; driver_index = 4; direction = output}; end_channel; var posun1 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; posun2 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; posun3 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; posun4 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; posun5 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; posun6 : boolean {init_value = false; comment = 'tlacitko pro posun'}; x_osav : real {init_value = 190; comment = 'souradnice velkeho voziku'}; y_osav : real {comment = 'souradnice velkeho voziku'}; vyskav : real {comment = 'souradnice velkeho voziku'}; sirkav : real {comment = 'souradnice velkeho voziku'}; StavX : real {comment = 'pozadovana hodnota, odesilana'}; StavY : real {comment = 'pozadovana hodnota, odesilana'}; StavZ : real {comment = 'pozadovana hodnota, odesilana'}; pozx : real {comment = 'aktualni pozice jerabu'}; pozy : real {comment = 'aktualni pozice jerabu'}; pozz : real {comment = 'aktualni pozice jerabu'}; koex : real {comment = 'koecifient pro meritko velikosti'}; koey : real {comment = 'koecifient pro meritko velikosti'}; koez : real {comment = 'koecifient pro meritko velikosti'}; x_osal : real {comment = 'souradnice velkeho lanka'}; y_osal : real {comment = 'souradnice velkeho lanka'}; vyskal : real {comment = 'souradnice velkeho lanka'}; sirkal : real {comment = 'souradnice velkeho lanka'}; x_osah : real {comment = 'souradnice velkeho "haku"'}; y_osah : real {comment = 'souradnice velkeho "haku"'}; sirkah : real {comment = 'souradnice velkeho "haku"'}; vyskah : real {comment = 'souradnice velkeho "haku"'}; x_osam : real; y_osam : real; sirkam : real; vyskam : real; x_osahm : real; y_osahm : real;

24 24 x_osalm : real; y_osalm : real; napoveda : boolean {init_value = false}; skryj_nap : boolean {init_value = true}; o_programu : boolean {init_value = false}; skryj_prog : boolean {init_value = true}; vypnout : boolean {init_value = false; comment = 'vypne aplikaci (program)'}; start_programu : boolean {init_value = false; comment = 'pri startu programu nastavi X,Y,Z na nulu'}; resetx : boolean {init_value = false; comment = 'reset X na nulu'}; resety : boolean {init_value = false; comment = 'reset Y na nulu'}; resetz : boolean {init_value = false; comment = 'reset Z na nulu'}; resetxyz : boolean {init_value = false; comment = 'reset X,Y,Z na nulu'}; prom : boolean {init_value = false; comment = 'pomocna promenna'}; end_var; end_data; instrument panel panel_1; owner = background; position = 10, 70, 1000, 600; window = normal; win_title = 'Jerab beta 1.0'; win_disable = zoom, minimize, maximize; dv_file = 'JERAB_PANEL.JPG'; procedure OnActivate(); begin ukazatel1.disable(); ukazatel2.disable(); ukazatel3.disable(); if start_programu = false then if pozx <> StavX then StavX = 0; start_programu = true; else start_programu = true; if pozy <> StavY then StavY = 0; start_programu = true; else start_programu = true; if pozz <> StavZ then StavZ = 0; start_programu = true; else start_programu = true;

25 25 end_procedure; end_panel; panel o_programu; position = -3, 50, 1000, 350; visibility = skryj_prog; dv_file = 'O_PROGRAMU.JPG'; procedure OnActivate(); begin end_procedure; end_panel; switch switch_3; owner = o_programu; position = 854, 315, 137, 31; win_disable = zoom, maximize; output = o_programu; mode = text_button; font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 11, bold; true_text = 'Zavøi o programu'; false_text = 'Zavøi o programu'; auto_update; end_switch; panel napoveda; position = -3, 50, 1000, 350; visibility = skryj_nap; dv_file = 'NAPOVEDA.JPG'; procedure OnActivate(); begin if napoveda = true then if o_programu = true then o_programu = false; skryj_prog = false; skryj_nap = true; if napoveda = false then skryj_nap = false; if o_programu = true then if napoveda = true then napoveda = false; skryj_nap = false; skryj_prog = true;

26 26 if o_programu = false then skryj_prog = false; if o_programu = true then napoveda = false; skryj_nap = false; o_programu = true; skryj_prog = true; end_procedure; end_panel; switch switch_3; owner = napoveda; position = 814, 295, 165, 36; win_disable = zoom, maximize; output = napoveda; mode = text_button; font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 11, bold; true_text = 'Zavøi nápovìdu'; false_text = 'Zavøi nápovìdu'; auto_update; end_switch; meter meter_1; position = 375, 500, 75, 20; expression = pozy; mode = text_display; range_to = 4000; low_limit = 50; high_limit = 3950; font = font_caption; colors paper = black; value = blue; low_limit = red; high_limit = red; end_colors; end_meter; panel lanko1; position = 731, 130, 3, 1; dv_file = 'LANO.JPG'; end_panel; panel hak1; position = 726, 130, 14, 21; dv_file = 'HAK.JPG'; end_panel; control ukazatel3;

27 27 position = 456, 530, 70, 12; output = StavZ; mode = horizontal_slider; range_to = 4000; real_step = 10; auto_update; colors border_paper = green; top_shadow = color_window; bottom_shadow = 76, 120, 157; paper = color_highlight; mark = magenta; select = color_windowtext; end_colors; end_control; control ukazatel2; position = 456, 500, 70, 12; output = StavY; mode = horizontal_slider; range_to = 4000; real_step = 10; auto_update; colors border_paper = green; top_shadow = color_window; bottom_shadow = 76, 120, 157; paper = color_highlight; mark = magenta; select = color_windowtext; end_colors; end_control; panel hak; position = 101, 130, 14, 21; dv_file = 'HAK.JPG'; end_panel; panel lanko; position = 106, 130, 3, 1; dv_file = 'LANO.JPG'; end_panel; panel vozik_mal; timer = 0.01; position = 716, 90, 30, 27; dv_file = 'VOZIK_02.JPG'; end_panel; panel vozik_velky; timer = 0.01; position = 80, 90, 54, 28;

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Knihovna WebGraphLib

Knihovna WebGraphLib Knihovna WebGraphLib TXV 003 58.01 první vydání květen 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 58.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 2010 1 První vydání, popis odpovídá WebGraphLib_v10 OBSAH 1 Úvod...3

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. - HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 213 Naše nové digitální

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

Knihovna SolarMonitorLib

Knihovna SolarMonitorLib Knihovna SolarMonitorLib TXV 003 84.01 první vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 84.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Listopad 2013 1 První vydání, popis odpovídá SolarMonitorLib_v10

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný.

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný. 1 Přerušení Při výskytu určité události procesor přeruší vykonávání hlavního programu a začne vykonávat obslužnou proceduru pro danou událost. Po dokončení obslužné procedury pokračuje výpočet hlavního

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2.

Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2. dl49002 pro strana 1 / 11 Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2. UPOZORNĚNÍ! Program MONITOR III se po instalaci zobrazí v plné verzi. Oprávnění pro využití všech jeho funkcí je dáno HW klíčem dodaného

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel Systém sběru dat z RS232 do MS Excel QTREE-DC/RS232 Verze 1.0 Základní informace Ing. Josef Třeštík - TREE Březen 2004 1/11 1 Úvod QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z měřidel, která jsou k počítači

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze VYSÍLAČ RS485 RTS CZ Návod k obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny a upozornění 4 3. Montáž vysílače 5 3.1. Montáž vysílače na stěnu 5 3.2.

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

ROBOTICKÝ POPELÁŘ. Jan Dimitrov, Tomáš Kestřánek. VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1

ROBOTICKÝ POPELÁŘ. Jan Dimitrov, Tomáš Kestřánek. VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ROBOTICKÝ POPELÁŘ Jan Dimitrov, Tomáš Kestřánek VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 Anotace Cílem

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Využití přebytků energie z FVE

Využití přebytků energie z FVE AP0045 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Využití přebytků energie z FVE Abstrakt Aplikační poznámka popisuje možnost využití řídicích systémů firmy AMiT pro efektivní regulaci přebytků vyrobené energie z fotovoltaické

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Převodník CWIZ10xSR. (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232)

Převodník CWIZ10xSR. (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232) Převodník CWIZ10xSR (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232) Verze modulu: 1.0.0.x Revize: 6.6.2014 Dokument: MAP_Prevodnik_CWIZ10xSR_v1.0.odt Právo změn vyhrazeno. Copyright 2014 CORAL s.r.o. Všechna

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (6. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (6. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (6. část) Ing. Josef Kunc Telegramy forma přenosu informací po sběrnici KNX/EIB Veškeré informace, které si při řízení systémové instalace KNX/EIB vyměňují jednotlivé

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Spolupracovníci: Ing. Jan Tupý Ing. Ivo Henych Vedoucí odd. : Ing. Jan Tupý TM 2011_07_19 19. 7. 2011 OSC, a. s. tel: +420

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Dokonalý výsledek sekání bez práce

Dokonalý výsledek sekání bez práce Dokonalý výsledek sekání bez práce Robotická sekačka na trávu zajistí vašemu trávníku nejlepší možnou péči a vy získáte více volného času. Na základě vašich požadavků a velikosti vašeho trávníku vám pomůžeme

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více