OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICÍCH SPOJILSKÁ, NA KOPCI, HRANIČNÍ A V ČÁSTI ULIC RAABOVA A POD LIPAMI V PARDUBICÍCH. SO Chodník (Větev A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICÍCH SPOJILSKÁ, NA KOPCI, HRANIČNÍ A V ČÁSTI ULIC RAABOVA A POD LIPAMI V PARDUBICÍCH. SO Chodník (Větev A)"

Transkript

1 VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Jan Hečko, DiS. Ing. Leoš Jelínek Ing. Michal Hornýš KRAJ: Pardubický INVESTOR: AKCE: ZODP. PROJEKTANT: OBEC: Pardubice Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice III OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICÍCH SPOJILSKÁ, NA KOPCI, HRANIČNÍ A V ČÁSTI ULIC RAABOVA A POD LIPAMI V PARDUBICÍCH DATUM: ÚČEL: Č. ZAKÁZKY: březen 2011 DSP Č. KOPIE: ZMĚNA: SO Chodník (Větev A) OBSAH DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: S l e p ý r o z p o č e t C-SO

2 ROZPOČET Stavba: Oprava chodníků v ulicích Spijilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích Objekt: část ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích Část: SO A.1 JKSO: Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením Datum: HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce K PK Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m K PK Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m K PK Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m K PK Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m K PK Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m K PK Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením m K PK Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm s naložením m K PK Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm s naložením m K PK Vytrhání obrub silničních ležatých m K PK Vytrhání obrub z dlažebních kostek m K PK Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m K PK Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m K PK Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m K PK Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m K PK Uložení sypaniny na skládky m K PK Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t D 2 Zakládání K PK Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m D 469 Stavební práce při elektromontážích K PK Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3 m K PK Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3 m

3 20 K PK Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm m M MAT trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD m K PK Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m K PK Podklad komunikací z betonu prostého tloušťky do 15 cm m D 5 Komunikace K PK Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m K PK Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m K PK Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm m K PK Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m K PK Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 180 mm m K PK Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m K PK Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m K PK Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m K PK Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 40 mm š do 3 m m K PK Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m K PK Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 m M MAT dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní m M MAT dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m K PK Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B m K PK Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 m M MAT dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní m M MAT dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m K PK K PK Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B Úprava napojovací spáry mezi starou a novou obrusnou vrstvou, včetně všech dodávek a prací + proříznutí m m K PK Dočasná obnova nad překopy R-mat. - vyspravení + odtěžení m K PK Dočasná obnova chodníků nad kabely VO - ABJII tl. 50; R-mat. tl. 50 mm; MZ tl. 150 mm m D 8 Trubní vedení K PK Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus K PK Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00

4 47 K PK Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus K PK Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m K PK Předznačení vodorovného plošného značení m K PK Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m K PK Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m M MAT kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t K PK Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m M MAT obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm kus M MAT obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm kus M MAT obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm kus K PK Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m M MAT obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní kus K PK Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m K PK Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm m K PK Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí m K PK Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus K PK Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m K PK Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t K PK Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t K PK Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t K PK Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t K PK Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t K PK Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu t K PK Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t K PK Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t K PK Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t K PK Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t K PK R-pol. Provedení kontrastního značení na sloupech VO a sloupcích SDZ kus K PK Nopová izolace proti zemní vlhkosti se zalištováním, včetně všech dodávek a prací m K PK Dopravně inženýrské opatření - dle podmínek dodavatele - předběžně kpl D 99 Přesun hmot 0.00

5 77 K PK Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t Celkem 0.00

6 ROZPOČET Stavba: Oprava chodníků v ulicích Spijilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích Objekt: část ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích Část: SO A.2 JKSO: Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením Datum: HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce K PK Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m K PK Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m K PK Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m K PK Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením m K PK Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm s naložením m K PK Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm s naložením m K PK Vytrhání obrub silničních ležatých m K PK Vytrhání obrub z dlažebních kostek m K PK Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m K PK Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m K PK Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m K PK Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m K PK Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m K PK Uložení sypaniny na skládky m K PK Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t D 2 Zakládání K PK Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m D 469 Stavební práce při elektromontážích K PK Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3 m K PK Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3 m K PK Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm m M MAT trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD m

7 21 K PK Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m K PK Podklad komunikací z betonu prostého tloušťky do 15 cm m K PK Doplnění stávajících chrániček, včetně všech potřebných dodávek a prací m D 5 Komunikace K PK Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m K PK Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m K PK Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm m K PK Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m K PK Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 180 mm m K PK Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m K PK Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m K PK Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m K PK Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 40 mm š do 3 m m K PK Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m K PK Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 m M MAT dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní m M MAT dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m K PK Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B m K PK Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 m M MAT dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní m M MAT dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m K PK K PK Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B Úprava napojovací spáry mezi starou a novou obrusnou vrstvou, včetně všech dodávek a prací + proříznutí m m K PK Dočasná obnova nad překopy R-mat. - vyspravení + odtěžení m K PK Dočasná obnova chodníků nad kabely VO - ABJ III tl. 50 mm; Rec. tl. 50 mm; MZ 150 mm, včetně všech dodávek a prací m D 8 Trubní vedení K PK Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus K PK Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání K PK Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus

8 48 K PK Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus M MAT sloupek Zn kus K PK Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m K PK Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m M MAT kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t K PK Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m M MAT obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm kus M MAT obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm kus M MAT obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm kus K PK Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m M MAT obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní kus K PK Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m K PK Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus K PK Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus K PK Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m K PK Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t K PK Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t K PK Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t K PK Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t K PK Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t K PK Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu t K PK Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t K PK Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t K PK Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t K PK Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t K PK R-pol. Provedení kontrastního značení na sloupech VO a sloupcích SDZ kus K PK Nopová izolace proti zemní vlhkosti se zalištováním, včetně všech dodávek a prací m K PK Dopravně inženýrské opatření - dle podmínek dodavatele - předběžně kpl D 99 Přesun hmot K PK Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t

9 Celkem 0.00

10 ROZPOČET Stavba: Oprava chodníků v ulicích Spijilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích Objekt: část ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích Část: SO A.3 JKSO: Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením Datum: HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce K PK Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m K PK Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m K PK Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m K PK Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením m K PK Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm s naložením m K PK Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm s naložením m K PK Vytrhání obrub silničních ležatých m K PK Vytrhání obrub z dlažebních kostek m K PK Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m K PK Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m M MAT 1 D 001 Nákup ornice potřebné na zahumusování t K PK Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m K PK Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m K PK Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m K PK Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m K PK Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m K PK K PK Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m m K PK Uložení sypaniny na skládky m K PK Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t K PK Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m M MAT osivo směs travní parková okrasná kg

11 23 K PK Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m K PK Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m K PK Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m K PK Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m K PK Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m K PK Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m K PK Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m D 2 Zakládání K PK Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m D 469 Stavební práce při elektromontážích K PK Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3 m K PK Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3 m K PK Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm m M MAT trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD m K PK Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m K PK Podklad komunikací z betonu prostého tloušťky do 15 cm m K PK Doplnění stávajících chrániček, včetně všech potřebných dodávek a prací + proříznutí m D 5 Komunikace K PK Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m K PK Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m K PK Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm m K PK Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m K PK Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 180 mm m K PK Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m K PK Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m K PK Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m K PK Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 40 mm š do 3 m m K PK Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m K PK Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 m M MAT dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní m

12 50 M MAT dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m K PK Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B m K PK Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 m M MAT dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní m M MAT dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m K PK K PK Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B Úprava napojovací spáry mezi starou a novou obrusnou vrstvou, včetně všech dodávek a prací + proříznutí m m K PK Dočasná obnova nad překopy R-mat. - vyspravení + odtěžení m D 8 Trubní vedení K PK Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus K PK Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání K PK Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus K PK Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus M MAT sloupek Zn kus K PK Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m K PK Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m M MAT kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t K PK Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m M MAT obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm kus M MAT obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm kus M MAT obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm kus K PK Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m M MAT obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní kus K PK Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m K PK Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus K PK Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus K PK Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m K PK Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t

13 77 K PK Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t K PK Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t K PK Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t K PK Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t K PK Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu t K PK Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t K PK Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t K PK Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t K PK Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t K PK R-pol. Provedení kontrastního značení na sloupech VO a sloupcích SDZ kus K PK Nopová izolace proti zemní vlhkosti se zalištováním, včetně všech dodávek a prací m K PK Dopravně inženýrské opatření - dle podmínek dodavatele - předběžně kpl D 99 Přesun hmot K PK Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t Celkem 0.00

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby dodatek č.2 k smlouvě č. 2017/12/01/0546 Objednatel: SMO,MOb Poruba Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace II~ J. L. T. stavební společnost, spot s r. o. 252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701 Zapsana v obch rejstřikl, U Městského SOL/dLI v Praze odct C vložka 11065 tel.: 241 931 490, mobil: 603 445 454,

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY sku17a Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben JKSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 18. 7. 2017 Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Zhotovitel: Projektant:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

Č.j.: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne

Č.j.: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne Commateť C W~ER, aro, Strana 1 Držitel certifikátu jakosti dle EN ISO 9001 o ~ C ) OJ (M L Obec Psáry k Milan Vácha, starosta Pražská 137 25244Psáry Čj: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,,

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,, . fl:~l,f7~] fl (š~ SILNICE CHMELÍk s.r.o. ičo: 27977951. Rychtaříkova2l73/l DIČ:CZ27977951 c D1Jb~Q W 32600 Plzeň VLASTNÍ NABÍDKA Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - Ietapa JKSO EČO Místo IČ DIČ Objednatel SPÚ, Projektant Zhotovitel P O P R spol s ro 46509283 CZ46509283 Rozpočet číslo Zpracoval

Více

Rekapitulace Číslo nabídky: NAB Objednatel: obec Zhořec Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever

Rekapitulace Číslo nabídky: NAB Objednatel: obec Zhořec Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever Rekapitulace Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever. příjezdová cesta. příjezdová cesta. příjezdová cesta parkoviště před hospodou odvodnění cesta pod kapličkou pozemek č. 9-56 950,00

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICÍCH SPOJILSKÁ, NA KOPCI, HRANIČNÍ A V ČÁSTI ULIC RAABOVA A POD LIPAMI V PARDUBICÍCH. H a r m o n o g r a m v ý s t a v b y

OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICÍCH SPOJILSKÁ, NA KOPCI, HRANIČNÍ A V ČÁSTI ULIC RAABOVA A POD LIPAMI V PARDUBICÍCH. H a r m o n o g r a m v ý s t a v b y VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Jan Hečko, DiS. Ing. Leoš Jelínek Ing. Michal Hornýš KRAJ: Pardubický INVESTOR: AKCE: ZODP. PROJEKTANT: OBEC: Pardubice Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice III OPRAVA

Více

KOMUNIKACE III/ ETAPA I.

KOMUNIKACE III/ ETAPA I. Objednatel: Město Janské Lázně nám. Svobody 273 Janské Lázně 542 25 Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce M. KOŘÍNEK O. NÝČ M. KOŘÍNEK ING. T. KLIMENT CHODNÍKY V JANSKÝCH LÁZNÍCH PODÉL

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

ičo: Renáta Sedláková DIČ: CZ

ičo: Renáta Sedláková DIČ: CZ Renáta Sedláková Od: janachrastinova~strabagcom Odesláno: 11 března 2014 15:20 Komu: Předmět: Renáta Sedláková cenová nabídka Přilohy: nabídka STRABAGpdf; STRABAG-rozpocet-nad-nadrzkouxlsx; STRABAG-rozpocet

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

KOMUNIKACE III/ ETAPA I.

KOMUNIKACE III/ ETAPA I. Objednatel: Město Janské Lázně nám. Svobody 273 Janské Lázně 542 25 Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce M. KOŘÍNEK O. NÝČ M. KOŘÍNEK ING. T. KLIMENT CHODNÍKY V JANSKÝCH LÁZNÍCH PODÉL

Více

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY CENOVÁ NABÍDKA STAVBY Datum: Semily - Oprava místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch Objednatel : Město SEMILY IČO : 00276111 Husova 82 DIČ : CZ00276111 51313 Semily Zhotovitel : MADOS MT s.r.o.

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 1 Vedlejší rozpočtové náklady 1 Vedlejší rozpočtové náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: Hsoub026jp_2866 OPRAVA POVRCHŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ V UL.SOUBĚŽNÁ A BEZRUČOVA - HOSTIVICE JKSO: 822 27 3 CC-CZ: Místo: k.ú.litovice Datum: 5.4.2016 Objednatel: IČ: 00241237

Více

KRYCÍ LIST. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST Název stavby Kolín - Rekonstrukce ulice Březinova JKSO Název objektu EČO Místo IČ25253361 DIČ CZ25253361 Objednatel Město Kolín Projektant Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracoval

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb.

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. SOUPIS PRACÍ Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov Objednatel: Město Paskov Nádražní 700 739

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 20180813 JKSO: 828 89 CC-CZ: 21129 CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22 Objednatel: Statutární město Děčín D Zhotovitel: 64052257 Technické služby Děčín a.s. D CZ64052257 Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více