Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1."

Transkript

1 Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE KOMUNIKACE Stupeň ZMĚNA č.1 DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV RDS Měřítko - C.1.16

2 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR -1 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: M ,00 Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

3 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 927,000 uložení zemin zeminy:851,7=851,700 [A] ornice:75,3=75,300 [B] Celkem: A+B=927,000 [C] POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 157,900 uložení sutí celková hmotnost:1157,9=1 157,900 [A] POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 dopravní značení DIO 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 Zemní práce ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 12KM KUS 5,000 celkový počet:5=5,000 [A] ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM V PLOCHÁCH RŽK: celková plocha a prům. tloušťka:20*0,06=1,200 [A] ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY: celková plocha x tloušťka:24*0,2=4,800 [A] ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ VOZOVKA: celková plocha x tloušťka:1751*0,3=525,300 [A] M3 1,200 M3 4,800 M3 525,300

4 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ BET. PLOCHA: celková plocha x tloušťka:0,5*0,2=0,100 [A] ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY: celková plocha x tloušťka:44*0,2=8,800 [A] ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM celková délka:649=649,000 [A] M3 0,100 M3 8,800 M 649, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 6,200 V PLOCHÁCH OŽK A RŽK: celkové plochy x tloušťka:( )*0,05=6,200 [A] SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 62,500 pro zpětné použití PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ: celková plocha x tloušťka ohumusování:625*0,1=62,500 [A] SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 75,300 o odvozem na skládku (celková plocha sejmutí x tloušťka) - kubatura pro zpětné použití:(689*0,2)-62,5=75,300 [A] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 3, ODVOZ DO 3KM pro zpětné použití M3 180,360 celková kubatura pro zpětné použití x % tř. těž.:450,9*0,4=180,360 [A] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 3, ODVOZ DO 12KM s odvozem na skládku M3 112,920

5 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 4-1 VOZOVKA: (celková kubatura - kubatura pro zpětné použití) x % tř. těž.:( ,9)*0,4=60,840 [A] PRO ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ-předpoklad 20% z plochy vozovky: plocha x tloušťka x % tř. těž.:434*0,3*0,4=52,080 [B] Celkem: A+B=112,920 [C] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 4, ODVOZ DO 3KM celková kubatura pro zpětné použití x % tř. těž.:450,9*0,6=270,540 [A] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 4, ODVOZ DO 12KM s odvozem na skládku M3 270,540 M3 169,380 VOZOVKA: (celková kubatura - kubatura pro zpětné použití) x % tř. těž.:( ,9)*0,6=91,260 [A] PRO ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ-předpoklad 20% z plochy vozovky: plocha x tloušťka x % tř. těž.:434*0,3*0,6=78,120 [B] Celkem: A+B=169,380 [C] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1-2, ODVOZ DO 3KM M3 62,500 natěžení a dovoz ornice pro zpětné ohumusování celková kubatura:62,5=62,500 [A] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 3, ODVOZ DO 3KM M3 450,900 natěžení a dovoz zeminy pro zpětné použití celková kubatura:450,9=450,900 [A] HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 12KM M3 6,080 PRO VPUSTI: (počty x prům. kubatura/ks) x % tř. těž.:(8*1,6+2*1+1*0,4)*0,4=6,080 [A]

6 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 12KM M3 9,120 PRO VPUSTI: (počty x prům. kubatura/ks) x % tř. těž.:(8*1,6+2*1+1*0,4)*0,6=9,120 [A] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 12KM M3 221,682 PRO PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková kubatura x % tř. těž.:27,3*0,4=10,920 [A] PRO CHRÁNIČKY: celková délka x prům. plocha v řezu x % tř. těž.:650,5*0,81*0,4=210,762 [B] Celkem: A+B=221,682 [C] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 12KM M3 332,523 PRO PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková kubatura x % tř. těž.:27,3*0,6=16,380 [A] PRO CHRÁNIČKY: celková délka x prům. plocha v řezu x % tř. těž.:650,5*0,81*0,6=316,143 [B] Celkem: A+B=332,523 [C] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 22,000 celková kubatura:22=22,000 [A] ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 45,400 KOLEM VOZOVKY, ZA OBRUBAMI: celková kubatura:45,4=45,400 [A] ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 383,480 ZÁSYP VPUSTÍ: počet x prům. kubatura/ks:8*1,2+2*0,6+1*0,2=11,000 [A] ZÁSYP PŘÍPOJEK VPUSTÍ: celková kubatura:8,2=8,200 [B]

7 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 6-1 ZÁSYP CHRÁNIČEK: celková délka x prům. plocha v řezu:650,5*0,56=364,280 [C] Celkem: A+B+C=383,480 [D] ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,040 KOLEM PŘÍPOJEK VPUSTÍ: DN 150 mm-délka x plocha v řezu:21,5*0,52=11,180 [A] DN 200 mm-délka x plocha v řezu:3,1*0,6=1,860 [B] Celkem: A+B=13,040 [C] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M ,000 VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:2174=2 174,000 [A] VOZOVKA MK-RŽK-ÚPRAVASTÁV. PODKLADNÍ VRSTVY: celková plocha:20=20,000 [B] CHODNÍKY-BET. DLAŽBA: celková plocha:6=6,000 [C] AB CHODNÍKY (VSTUPY): celková plocha:33=33,000 [D] ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ-předpoklad 20% z plochy vozovky: celková plocha:434=434,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 667,000 [F] ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 625,000 V PLOCHÁCH ZATRÁVNĚNÍ: celková plocha:625=625,000 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 625,000 celková plocha:625=625,000 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 625,000 celková plocha:625=625,000 [A]

8 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: a OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH - PROŘEZÁNÍ M2 286,000 PROŘEZÁNÍ KEŘOVÉ VÝSADBY PODÉL KOMUNIKACE: délka x prům. výška:143*2=286,000 [A] 1 Zemní práce 2 Základy TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB PLASTICKÝCH DN 100MM, RÝHA TŘ.3-4 celková délka:208=208,000 [A] M 208, SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 130,200 ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ-předpoklad 20% z plochy vozovky: plocha x tloušťka:434*0,3=130,200 [A] 2 Základy 3 Svislé konstrukce TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH M 650,500 chránička TK-2 celková délka:650,5=650,500 [A] 3 Svislé konstrukce 4 Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 58,545 POD CHRÁNIČKY: celková délka x plocha v řezu:650,5*0,09=58,545 [A] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 5,290 POD PŘÍPOJKY VPUSTÍ: DN 150 mm-délka x plocha v řezu:21,5*0,21=4,515 [A] DN 200 mm-délka x plocha v řezu:3,1*0,25=0,775 [B]

9 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 8-1 Celkem: A+B=5,290 [C] 4 Vodorovné konstrukce a VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4 tl. 180 mm VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1715=1 715,000 [A] M ,000 AB CHODNÍKY (VSTUPY): celková plocha:33=33,000 [B] Celkem: A+B=1 748,000 [C] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 6,000 CHODNÍKY-BET. DLAŽBA: celková plocha:4,5+1,5=6,000 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6,000 CHODNÍKY-BET. DLAŽBA: celková plocha:4,5+1,5=6,000 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M ,000 VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:2174=2 174,000 [A] AB CHODNÍKY (VSTUPY): celková plocha:33=33,000 [B] ŠD PLOCHY: celková plocha:56=56,000 [C]

10 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 9-1 Celkem: A+B+C=2 263,000 [D] ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 18,000 celková plocha:18=18,000 [A] INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M ,000 VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1715=1 715,000 [A] AB CHODNÍKY (VSTUPY): celková plocha:33=33,000 [B] Celkem: A+B=1 748,000 [C] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M ,000 0,3 kg/m2 VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1715=1 715,000 [A] VOZOVKA MK-RŽK: celková plocha:29=29,000 [B] AB CHODNÍKY (VSTUPY): celková plocha:33=33,000 [C] Celkem: A+B+C=1 777,000 [D] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 93,000 0,7 kg/m2 VOZOVKA MK-OŽK: celková plocha:93=93,000 [A] ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM M ,000 ACO 11 + (ABS I)

11 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 10-1 VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1715=1 715,000 [A] VOZOVKA MK-OŽK: celková plocha:93=93,000 [B] VOZOVKA MK-RŽK: celková plocha:29=29,000 [C] AB CHODNÍKY (VSTUPY): celková plocha:33=33,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 870,000 [E] a OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100MM M ,000 ACP 16 + (OKS I) tl. 80 mm VOZOVKA MK-REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:1715=1 715,000 [A] AB CHODNÍKY (VSTUPY): celková plocha:33=33,000 [B] Celkem: A+B=1 748,000 [C] b OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100MM M2 20,000 ACP 16 + (OKS I) vyrovnávka tl mm VOZOVKA MK-RŽK-vyrovnávka: celková plocha:20=20,000 [A] VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 217,000 trojosá výztužná geomříž TENSAR Triax TX 170 ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ-předpoklad 1/2 z plochy zlepšení podloží: 434*0,5=217,000 [A]

12 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM CHODNÍKY-BET. DLAŽBA-běžná dlažba: celková plocha:4,5=4,500 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM varovný pás - reliéfní dlažba CHODNÍKY-BET. DLAŽBA-reliéfní dlažba s výstupky: celková plocha:1,5=1,500 [A] M2 4,500 M2 1, PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 104,000 PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. BET. DLAŽBY (rozměr cca 50 x 50 cm): celková plocha:104=104,000 [A] PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 12,000 PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY: celková plocha:12=12,000 [A] VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 22,000 celková délka:22=22,000 [A] 5 7 Přidružená stavební výroba DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 4,025 PŘELOŽKA OPLOCENÍ: délka x výška:3,5*1,15=4,025 [A] 7 Přidružená stavební výroba 8 Potrubí POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 21,500 PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková délka:21,5=21,500 [A]

13 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 3,100 PŘÍPOJKY VPUSTÍ: celková délka:3,1=3,100 [A] a VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8,000 odtoková vpusť se zápachovou uzávěrkou JEDNODUCHÉ VPUSTI: celkový počet:5=5,000 [A] DVOJITÉ VPUSTI: celkový počet:3=3,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] b VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 bez zápachové uzávěrky DVOJITÉ VPUSTI: celkový počet:3=3,000 [A] MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3,000 NA STÁVAJÍCÍ VPUSTI: celkový počet:3=3,000 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 7,000 STÁVAJÍCÍ ŠACHTA: celkový počet:1=1,000 [A] ŠACHTY REKONSTRUOVANÉ KANALIZACE: celkový počet:6=6,000 [B] Celkem: A+B=7,000 [C] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 3,000 včetně odstranění stávající mříže NA STÁVAJÍCÍCH VPUSTÍCH:

14 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 13-1 celkový počet:3=3,000 [A] a OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 71,555 KOLEM CHRÁNIČEK: celková délka x plocha v řezu:650,5*0,11=71,555 [A] 8 Potrubí 9 Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM STÁVAJÍCÍ SDZ: celkový počet:4=4,000 [A] KUS 4, DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 STÁVAJÍCÍ SDZ: celkový počet:4=4,000 [A] ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 68,000 PODÉL CHODNÍKU V ULICI LABSKÁ: celková délka:1=1,000 [A] LEMOVÁNÍ AB CHODNÍKŮ (VSTUPŮ): celková délka:67=67,000 [B] Celkem: A+B=68,000 [C] SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 805,000 celková délka:805=805,000 [A] OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 184,500 UKONČENÍ KOMUNIKACE-KÚ1: 1 x K10-celková délka:4,5=4,500 [A] PŘÍDLAŽBA PODÉL KOMUNIKACE "B": celková délka:180=180,000 [B]

15 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 14-1 Celkem: A+B=184,500 [C] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 22,000 celková délka:22=22,000 [A] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM M3 0,800 STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK: celková kubatura:0,8=0,800 [A] ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 2,600 celková délka:2,6=2,600 [A] VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000 STÁVAJÍCÍ VPUSTI V ULICI OKÁLY:4=4,000 [A] 9 Ostatní konstrukce a práce Celkem:

16 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR -2 Vjezdy Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: M2 52,00 Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

17 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 2-2 Vjezdy 0 Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU T 26,900 uložení sutí celková hmotnost:26,9=26,900 [A] 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 Zemní práce ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ VJEZD: celková plocha x tloušťka:20*0,3=6,000 [A] ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ VJEZDY: celková plocha x tloušťka:13*0,2=2,600 [A] ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY A VJEZDY: celková plocha x tloušťka:21*0,2=4,200 [A] ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM celková délka:5=5,000 [A] M3 6,000 M3 2,600 M3 4,200 M 5, VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 3, ODVOZ DO 3KM M3 1,600 natěžení a dovoz zeminy pro zpětné použití celková kubatura:1,6=1,600 [A] ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,600 KOLEM VJEZDŮ: celková kubatura:1,6=1,600 [A] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2 88,720

18 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 3-2 Vjezdy AB VJEZDY A VSTUPY: celková plocha x %:52*1,11=57,720 [A] ŠD PLOCHY: celková plocha:31=31,000 [B] Celkem: A+B=88,720 [C] 1 Zemní práce a VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4 tl. 180 mm M2 52,000 AB VJEZDY A VSTUPY: celková plocha:52=52,000 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 88,720 AB VJEZDY A VSTUPY: celková plocha x %:52*1,11=57,720 [A] ŠD PLOCHY: celková plocha:31=31,000 [B] Celkem: A+B=88,720 [C] ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 2,000 celková plocha:2=2,000 [A] INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 52,000 AB VJEZDY A VSTUPY: celková plocha:52=52,000 [A] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 52,000

19 ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 4-2 Vjezdy 0,3 kg/m2 AB VJEZDY A VSTUPY: celková plocha:52=52,000 [A] ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM M2 52,000 ACO 11 + (ABS I) AB VJEZDY A VSTUPY: celková plocha:52=52,000 [A] a OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100MM M2 52,000 ACP 16 + (OKS I) tl. 80 mm AB VJEZDY A VSTUPY: celková plocha:52=52,000 [A] VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 7,500 celková délka:7,5=7,500 [A] 5 9 Ostatní konstrukce a práce ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 37,000 PODÉL AB VJEZDŮ A VSTUPŮ: celková délka:37=37,000 [A] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 7,500 celková délka:7,5=7,500 [A] 9 Ostatní konstrukce a práce Celkem:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet Soupis prací Stavba : Číslo a název SO: Investor: Oprava propustku v ulici lesní čtvrť SO 201 Propustek v ulici lesní čtvrť Město Nový Bor nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

Obec Včelná Tel./fax: Husova 212 IČO: O P R A V A P O V R C H U M K K R Á T K Á, V Č E L N Á

Obec Včelná Tel./fax: Husova 212 IČO: O P R A V A P O V R C H U M K K R Á T K Á, V Č E L N Á Obec Včelná Tel./fax: 387 250 223 Husova 212 IČO: 00245607 PSČ 373 82 DIČ: CZ00245607 obec@vcelna.cz www.vcelna.cz O P R A V A P O V R C H U M K K R Á T K Á, V Č E L N Á Základní údaje o stavbě rozsah

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

Soupis objektů s DPH. Stavba: 12-107 - ÚPRAVA PARKU NA NÁMĚSTÍ, RYCHNOV U JABLONCE N/N. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 1 3.1.

Soupis objektů s DPH. Stavba: 12-107 - ÚPRAVA PARKU NA NÁMĚSTÍ, RYCHNOV U JABLONCE N/N. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 1 3.1. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 3..2 Soupis objektů s DPH - Varianta: ZŘ - Základní řešení Odbytová cena [] OC + DPH [] Objekt Popis OC DPH OC + DPH _ 80 PRAKOVÉ ÚPRAVY 80 PRAKOVÉ ÚPRAVY _ 802 OBILIÁŘ

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201 Aspe Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Kč Vypracoval

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více

Název stavby: SKALICE Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. Datum č. pol. Popis položky SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR SO 001 úplný odpočet částečný odpočet Výměra Jed. nová položka částečný přípočet VÝSLEDNÝ

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 20.02.2015 ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno Jednající: Ing. Jan

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: Stavba: Velké Meziříčí rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

SOUPIS PRACÍ. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: Stavba: Velké Meziříčí rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO K Vedlejší náklady - kanalizace SO K Vedlejší náklady - kanalizace Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Svazek vodovodů a kanalizací Žďárslo

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

HRANICE HRANICE U NOVÝCH HRADŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE JIHOČESKÝ OBEC HRANICE. 12b ČERVENEC 2015 DOS - PDPS NAVRH / VYPRACOVAL : ZODP.

HRANICE HRANICE U NOVÝCH HRADŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE JIHOČESKÝ OBEC HRANICE. 12b ČERVENEC 2015 DOS - PDPS NAVRH / VYPRACOVAL : ZODP. NAVRH / VYPRACOVAL : ZODP. PROJEKTANT : M.ŠLINC M.ŠLINC OBEC : OKRES : HRANICE ČESKÉ BUDĚJOVICE KÚ : KRAJ : HRANICE U NOVÝCH HRADŮ JIHOČESKÝ Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice IČ: 281 49 271,

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

OTSKP-SPK - EXPERTNÍ CENY ŘSD ČR - CÚ 2011

OTSKP-SPK - EXPERTNÍ CENY ŘSD ČR - CÚ 2011 EXPERTNÍ CENY OTSKP-SPK - CÚ 01110 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY KČ 0 Kč 01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč 01211 POJIŠTĚNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ DLE USTANOVENÍ VDP KČ 0 Kč 01212 POJIŠTĚNÍ

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

Počet Název položky. jednotka Všeobecné konstrukce a práce

Počet Název položky. jednotka Všeobecné konstrukce a práce číslo a název SO: SO 000 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY číslo a název rozpočtu: SO 000 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 011100 NÁKLADY JINDE NEUVEDENÉ náklady spojené se zajištěním

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A.

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. 1. STÁVAJÍCÍ STAV Jedná se o centrální část obce Horní Blatná, konkrétně o ulici Bezručova. Je to přímá ulice, která začíná na náměstí Sv. Vavřince

Více

Průvodní zpráva. Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část

Průvodní zpráva. Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část Místo stavby: ul. Krinitova, ul. Heroldova Investor: Zhotovitel: Město Rakovník Husovo náměstí 27

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO KUJ1P00TNGVF DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 15-1/SOD/2011/010 Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 53574 Uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu M/345 Chotěboř - průtah,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: FRÝDLANT, most ev.č. 290 002 Číslo stavby: 26 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Projektant

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

,46 OC+DPH:

,46 OC+DPH: Soupis objektů s DPH Stavba: 2015-049 - Přístupová komunikace do PZ ul. Dělnická sil. III/32551 Varianta: ZŘ - Základní řešení Odbytová cena: 48 792 820,46 OC+DPH: 59 039 312,76 Objekt Popis OC DPH - 21%

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

Modrava - křižovatka sil. III/16910 s MK SOUPIS PRACÍ. Číslo objektu. Objednatel. Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech.

Modrava - křižovatka sil. III/16910 s MK SOUPIS PRACÍ. Číslo objektu. Objednatel. Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. Akce Číslo objektu Objednatel Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 11 326 00 Plzeň Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Příloha kolektiv kolektiv Ing. J. Šípek Ing. T.

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: M2 28, Vypracoval zadání:

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

VÝKAZ VÝMĚR ZMĚNA POPIS DATUM. Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. Objednatel:

VÝKAZ VÝMĚR ZMĚNA POPIS DATUM. Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. Objednatel: 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem kraj: Královéhradecký MÚ/OU: Dvůr Králové nad Labem stupeň utajení: bez utajení

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE9 Strana: 1. Stavba: 2012-53. Objekt: 2012-53. Rozpočet: 2012-53 REKONSTRUKCE PODCHODU POD ULICÍ U SPOŘITELNY

SOUPIS PRACÍ. ASPE9 Strana: 1. Stavba: 2012-53. Objekt: 2012-53. Rozpočet: 2012-53 REKONSTRUKCE PODCHODU POD ULICÍ U SPOŘITELNY ASPE9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: ěrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Vypracoval zadání:

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 1 Vedlejší rozpočtové náklady 1 Vedlejší rozpočtové náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena:

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: SŽDC

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: SŽDC Díl: m1 Zabezpečovací zařízení 1 141113 Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 2 mm, třída vrtatelnosti III m 22,,,, 2 1431 Startovací jáma pro protlaky m3 12,,,, 3 1432 Cílová jáma

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: 2.6.216 zpracovaný podle zákona č. 137/26Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 23/212Sb., pro veřejnou zakázku

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Firma Strana: Stavba: II_605. II/605 Chrášťany - přeložka silnice. Objekt: SO 00. Všeobecné náklady stavby

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Firma Strana: Stavba: II_605. II/605 Chrášťany - přeložka silnice. Objekt: SO 00. Všeobecné náklady stavby ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO 00 Všeobecné náklady stavby SO 00 Všeobecné náklady stavby Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Firma Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018

TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018 CHRASTAVA SBĚRNÝ DVŮR TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Před započetím veškerých prací je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru stavby a učinit opatření zabraňující jejich

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

ING. NESTROJ ING.ŠEVČÍK ING.HRUBOŠ 3 A4 RDS. TZ.doc HIP ZODP.PROJEKTANT VYPACOVAL ZAK. ČÍSLO INVESTOR MĚSTO UH. HRADIŠTĚ OKRES UH. HRADIŠTĚ ARCH.

ING. NESTROJ ING.ŠEVČÍK ING.HRUBOŠ 3 A4 RDS. TZ.doc HIP ZODP.PROJEKTANT VYPACOVAL ZAK. ČÍSLO INVESTOR MĚSTO UH. HRADIŠTĚ OKRES UH. HRADIŠTĚ ARCH. TECHNICKÁ ZPRÁVA HIP ZODP.PROJEKTANT VYPACOVAL ING. NESTROJ ING.ŠEVČÍK ING.HRUBOŠ INVESTOR MĚSTO UH. HRADIŠTĚ KRAJ ZLÍNSKÝ AKCE OKRES UH. HRADIŠTĚ OBEC UH - MÍKOVICE REKONSTRUKCE UL. PODBOŘÍ - MÍKOVICE

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká Třebová. Dokumentace pro stavební povolení

Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká Třebová. Dokumentace pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové Rekonstrukce

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

SOUPIS PRACÍ ASPE Stavba: MS15064 III/35847 Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

SOUPIS PRACÍ ASPE Stavba: MS15064 III/35847 Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové ASPE 9 3.6.1.5 Stran SOUPIS PRACÍ Stavba: MS15064 III/35847 Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové Objekt: SO 000 Všeobecné položky Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení REKAPITULACE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení REKAPITULACE Objekt : Stavba : Objednatel: Město Česká Lípa Náměstí T. G. Masaryka 1 47036 Česká Lípa IČ: 00260 428 DIČ: CZ00260428 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě

Více