ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily"

Transkript

1 ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily několikaleté finanční problémy a navíc jsme mohli přijmout další učitele. Přijal jsem celkem 7 zaměstnanců a mohu říct, že jsme měli šťastnou ruku, neboť pracují (mimo Hajdové, která odešla) k plné spokojenosti. Na škole 10 měsíců působil ve funkci asistenta pro výuku AJ Nizozemec Rens Krijger, jehož pobyt byl hrazen z prostředků Phare. Odmaturovaly 4 třídy, dá se říci velmi úspěšně a také se nám podařilo přijmout 3 třídy denního a 2 třídy dálkového studia, i když s velkými problémy, které nebyly způsobené tím, že bychom měli přihlášeno málo žáků, ale tím, že většina žáků byla přihlášena až na druhý termín. Dojde také k nárůstu ubytovaných na DM předpoklad o žáků. Pro příští rok budeme muset presentovat naši školu aktivnějším způsobem. Máme co nabídnout a navíc jsme si vybudovali velmi dobrou pověst, vypracovali jsme se na slušnou úroveň. I úspěchy našich žáků v různých soutěžích o tom dostatečně vypovídají. Nepočítáme s přijetím nových učitelů, i když máme prostor pro další 3 učitele, v úvahu přichází pouze přijetí učitele cizích jazyků (AJ nebo NJ). Na DM bude přijat nový vychovatel (možná i dva), uvažujeme o přijetí správce sítě. Od přijmeme 2 uchazeče o civilní službu (L. Sobek a L. Bajgar končí). Stále tvrdím a vývoj mi dává zapravdu, že na dobré škole nemůže jít pouze o předávání znalostí. Škola nesmí žít vlastním životem, odtrženým od okolního dění. Musí být co nejvíce otevřená, musí umožňovat žákům mnohostranný pohled na odborné i obecné problémy, motivovat žáky k samostatné práci, přemýšlení, otevírat nové obzory, nastiňovat nové možnosti a hlavně vytvořit v žácích vnitřní přesvědčení, že vzdělání je trvalá hodnota a že je třeba se celoživotně vzdělávat. Jsem rád, že zaměstnanci školy, kteří se neustále všestranně vzdělávají a jejichž vzdělávání maximálně podporuji, jim mohou být v tomto ohledu vzorem. V souladu s tímto záměrem rozšiřujeme kontakty naší školy se zahraničím, veřejností, správními institucemi a firmami. Také náš ojedinělý systém výuky praxe na OA, o který je na jiných školách mimořádný zájem slouží tomuto záměru. Jenom prostý výčet akcí a různých aktivit, které jsme uskutečnili, je tak rozsáhlý, že bude součástí samostatného příspěvku a koneckonců i příspěvků mých kolegů. Byl to rok sice úspěšný, ale náročný, i pro mne osobně. Moje několikaměsíční absence sice zabrzdila některé připravované aktivity, ale zvýšeným úsilím se většinu podařilo dohnat. Běžný provoz školy byl oběma zástupci dobře zajištěn. Ani pro ně to nebylo snadné, zvážíme-li, že mají velký učební úvazek a Ing. Janečková navíc i třídnictví. Děkuji jim a těm svým kolegům (nejen učitelům), kteří vnáší do své práce nové myšlenky a metody, kteří bez ohledu na své pohodlí hledají nové cesty a způsoby, čímž dělají tuto školu tím, čím je. Také všem žákům, kteří vzorně hájí jméno naší školy, ochotně pomáhají při různých školních i mimoškolních činnostech, jsou příkladem ve studiu a často i v osobním životě, chci za sebe i své kolegy říct: jsem rád, že vás tu máme, děkuji za léta, která jsme spolu prožili. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy 1

2 PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH ČINNOSTÍ ŠKOLY Pokračující aktivity a aktivity trvalé: SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY pro podporu vzdělávacích aktivit - Ing. Sedláčková STUDENTSKÉ KOLEGIUM Ing. Konopka ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB Flosová, Brázda, Ing. Přikryl GEMA - klub germanistů Šedková SKUTEČNÁ FIRMA ŽÁKŮ - školní buffet Ing. Volíková PROJEKT SOCRATES Juříčková ANGLICKÝ KLUB Juříčková KLUB ČESKÉ DEBATNÍ LIGY Krýza FIKTIVNÍ FIRMY ŽÁKŮ učitelé ekonomiky APLIKOVANÁ EKONOMIE s podporou Nadace Tomáše Baťi - Ing. Volíková DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLNÍ PLES hl. organizátor Ing. Mlčuchová SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ PROVOZOVÁNÍ STÁLÉ EXPOZICE KARLA ADÁMKA VZPOMÍNÁNÍ NA KARLA - setkání příznivců Adámkovy tvorby - Ing. Konopka REKVALIFIKAČNÍ KURZY Ing. Janečková PŘÍPRAVA SKRIPT PRO EKONOMIKU Ing. Kotoučková, Ing. Volíková PORADENSKÁ ČINNOST PRO ZEMĚDĚLCE JAZYKOVÉ KURZY učitelé A, N ŠPIČKOVÝ SYSTÉM VÝUKY AJ, NJ - tým: Ing. Konopka, Harašta, učitelé A, N VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE (angličtina, francouzština) Nové aktivity školy 2000 POŘÁDÁNÍ VÝSTAVY DROBNÝCH ZVÍŘAT se SCHDZ - Sedláček, Harašta O POHÁR ŘEDITELE SZeŠ soutěž pro nejlepšího chovatele králíků - Ing. Konopka OSLAVA 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY hl. organizátor Ing. Sedláčková POŘÁDÁNÍ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE PSANÍ NA PC Ing. Sedláčková ROZVOJ STYKŮ SE ZSE OPOLE - Ing. Konopka, Flosová, Ehrenbergerová PROJEKTY PRO SPORT. A VOLNOČAS. AKTIVITY Ing. Slánská, Flosová CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO ŽÁKY RNDr. Muchová ZAHÁJENÍ PARTNERSTVÍ S BÜDINGENEM Ing. Konopka, Hřebačková CHARITATIVNÍ AKCE BÍLÁ PASTELKA Ing. Janečková PŘÍPRAVA NOVÉHO ZAMĚŘENÍ OA informatika Ing. Konopka, Ing. Přikryl Mezinárodní projekty přijaté a ve školním roce realizované: JEDNA EVROPA: MNOHO KULTUR 2. etapa Socrates. Jde o společný projekt středních škol Itálie, Německa, Anglie a Skotska a ČR Dana Juříčková WIR LERNEN EVROPA vydávání celoevropského časopisu Helga Šedková ASISTENT - Socrates - zahraniční lektor cizího jazyka D. Juříčková Umožnil bezplatný desetiměsíční pobyt nizozemského učitele AJ. REGION PRADĚD projekt v rámci Phare strukturální fondy umožňuje vzájemnou výměnu žáků, učitelů, soutěže se ZSE Opole Dr. Ehrenbergerová 2 Ing. Ladislav Konopka

3 VYHODNOCENÍ MATURIT 2000/2001 Ve dnech se pro 54 denních žáků OA, 19 studujících agropodnikání a 16 dálkově studujících uskutečnily závěrečné maturitní zkoušky. Ve dnech května 2001 odmaturovalo 70 nynějších absolventů OA ze tří tříd. Všichni předsedové maturitních komisí kladně ohodnotili nejen přípravu a výkony studentů, ale také přístup a hodnocení zkoušejících a přísedících. Každý, dnes již absolvent OA a SZeŠ v Bruntále, si odnesl zasloužené ohodnocení své čtyřleté práce. Vedení školy i vyučující hodnotí kladně především výsledky studentů s vynikajícím průměrným prospěchem 1,00. 4.A OA : p. Radek Brichta, sl. Marta Nemravová 4.B OA : sl. Petra Čechová, sl. Soňa Slavíková, sl. Jarmila Kašíková DS OA : sl. Ester Zadovei 4.A AP : p. Jiří Sobek. Ve 4.A OA byla třídní učitelkou pí. Ing. Anděla Sedláčková, maturitní komisi předsedala pí. Mgr. Anna Ošancová z OA v Olomouci. Odmaturovalo 10 chlapců a 16 dívek, celkem 26 žáků. Z toho 8 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový průměr prospěchu třídy byl 2,02. Ve 4.B OA byla třídní učitelkou pí. Mgr. Dagmar Marková a maturitní komisi předsedala pí. Mgr. Eva Černošková z OA v Přerově. Maturovalo 20 dívek a 8 chlapců, z toho 10 prospělo s vyznamenáním, prospělo 17 žáků, 1 žák neprospěl. Celkový průměrný prospěch třídy 2,09. Po pěti letech ukončili docházku také dálkově studující. Třídní učitelkou byla pí. Ing. Marcela Bednářová, maturitní komisi předsedala pí. Danuše Zmrzlíková z OA v Olomouci. V této třídě zakončili studia s vyznamenáním 3 studenti, ostatní prospěli. Maturovalo 13 žáků, dva nebyli připuštěni k maturitní zkoušce. Celkový průměr třídy 1,78. Ve dnech června 2001 maturovali žáci se zaměřením na agropodnikání. Ke zkoušce se připravilo 19 studentů, 8 chlapců a 12 dívek, třídní učitelkou byla pí. Ludmila Flosová, předsedou maturitní komise p. Ing. Jan Fričar ze SOŠ zemědělské školy Šumperk. S vyznamenáním prospěli 2 žáci, 16 studentů prospělo, 1 neprospěl. K maturitě nebyl připuštěn 1 žák. Celkový průměr třídy 2,59. Irena Kučmínová, místopředsedkyně maturitní komise ŠKOLNÍ KLUB GERMANISTŮ Také v tomto školním roce pracoval na škole Školní klub germanistů. Měl 17 členů, byli to studenti z ročníků obchodní akademie. Studenti si zdokonalovali své znalosti němčiny formou jazykových her, přípravou na jazykové soutěže a prací na časopise. V květnu vydal klub 7. číslo školního časopisu GEMA v německém jazyce a vyslal jako každoročně dva své redaktory na mezinárodní seminář redaktorů studentských časopisů do Domu Evropy v Bad Marienbergu ve Spolkové republice Německo. Helga Šedková, učitelka němčiny 3

4 VÝSLEDKY MATURIT, ABSOLVENT ROKU V letošním roce maturovali studenti dvou tříd denního studia obchodní akademie, jedné třídy agropodnikání a jedné třídy dálkového studia obchodní akademie. Maturity zhodnotí ve svém příspěvku Mgr. Kučmínová. Zde je celkový přehled: Celkem Maturovalo s vyznamen. prospěl neprosp. Maturita - Maturita - Maturita- Třída Tříd. učitel studentů 4.A-OA Ing. Sedláčková B-OA Mgr. Marková A-AP L. Flosová DSOA Ing. Bednářová U studentů denního studia je už třetím rokem vyhlašován absolvent roku. U obchodní akademie Petra Čechová maturovala se samými výbornými a po celou dobu studia vždy prospěla s vyznamenáním. Totéž u agropodnikání Jiří Sobek, ale ten jedno pololetí vyznamenání neměl. Protože absolvent roku může být jen jeden, je jím Petra Čechová ze třídy 4.B OA. Blahopřejeme! Všem maturantům přejeme hodně odvahy do dalšího života a nezapomeňte na svoji alma mater! Ladislav Pacvoň PROJEKT PHARE Naše Obchodní akademie a SZeŠ v Bruntále vypracovala v rámci Společného fondu projektů programu PHARE CBC Evropské unie projekt - Region Praděd. Jedná se v něm o spolupráci ekonomických škol Bruntál-Opole. Podmínky projektu obsahovaly 15 stran, muselo být resumé v angličtině a polštině a spousta příloh, propozice byly velmi komplikované. Po třech kolech výběru, mj. také v Polsku, byl náš projekt schválen. Konečné rozhodnutí potvrzovala delegace Evropské komise v Bruselu. Naše škola obdrží příspěvek ve výši přibližně 1300 EUR (v této době 1 EURO = 36 Kč) na rozvíjení vzájemných akcí s polskou školou Zespol szkol ekonomicznych v Opole v Polsku. Zatímco naše škola má 330 studentů, polská škola je větší, má 1200 žáků. K cílům a příhraničnímu dopadu projektu patří: podpořit vzájemné provázání euroregionu Praděd s příhraničním okresním městem Opole ( obyv.), rozvíjet už existující přátelství a partnerské kontakty na úrovni vedení, učitelů, studentů, vzájemné poznání škol, vzdělávacích systémů a euroregionu Praděd - v Polsku Pradjad. Součástí projektu dotovaného programem Phare bude: 1) Sportovní den - utkání ve fotbale v Opole 2) Čtyřdenní zájezd do Polska v září 2001 s cílem poznat historické a kulturní památky nejen města Opole, ale i celého vojvodství a Dolního Slezska. Navštívíme ekonomickou školu, ale také Muzeum vsi opolskej, Brzeg, Wroclav, Otmuchov a jezera, 1000 let starý důl Zlatý Stok, Paczkov ap. 3) Soutěž v anglickém jazyce, německém jazyce a historii příhraničních oblastí 4) Společný Den učitelů v Bruntále a výjezd na Praděd. Věříme, že projekt PHARE splní svůj cíl a že bude přínosem především pro naše studenty. PhDr. J. Ehrenbergerová a I. Kučmínová 4

5 CELOSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ DATABÁZE KURZŮ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH - DAT Od je naše škola registrována v celostátní a mezinárodní databázi kurzů vzdělávání dospělých nazvané DAT. Vznikla v rámci projektu EU Leonardo da Vinci ve spolupráci významných poradenských a softwarových společností z několika zemí. V České republice je podpora databáze zakotvena v národním plánu zaměstnanosti a jejím garantem je Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Naše škola tak získala možnost bezplatné propagace vzdělávací nabídky na státem podporovaném informačním médiu, které je díky internetu všeobecně přístupné všem potenciálním uživatelům. Ing. Anna Janečková NÁVŠTĚVA DELEGACE Z BÜDINGENU Od 27. dubna 2001 se opět prohloubily přátelské vztahy mezi Obchodní akademií a Střední zemědělskou školou v Bruntále a Odbornou střední školou v Büdingenu v SRN. Naše škola navázala přátelské styky s touto institucí již na začátku tohoto školního roku, kdy v Bruntále pobývala delegace tohoto partnerského města. Poprvé jsme se setkali s panem profesorem Reinerem Bajusem, který projevil zájem o navázání partnerství mezi našimi školami. Dne 27. dubna 2001 početná delegace z Büdingenu navštívila Bruntál a strávila zde oficiálně celkem 3 dny. Jednu část delegace tvořili oficiální představitelé města a organizace, která zajišťuje fungování partnerských vztahů, druhou část tvořila požární jednotka a jejich dechová hudba. Delegace měla zajištěný bohatý program. Prohlédli si pamětihodnosti Bruntálu, navštívili zámek, kde byla slavnostně podepsána partnerská smlouva a zasazen symbolický strom přátelství. Navštívili Guntramovice s cestou přátelství a smíření, kde büdingenští také vsadili symbolickou pamětní desku, poslechli si v městském divadle bruntálský a vrbenský sbor a byli jejich výkony uchváceni. Druhý den navštívili Praděd a mohli obdivovat nádhernou přírodu této dominanty Jeseníků. V neděli odpoledne se konal přátelský fotbalový zápas mezi mužstvy obou měst. V pondělí na naši školu už podruhé zavítal pan profesor R. Bajus (člen büdingenské delegace) a navštívil hodinu jazyka německého v multimediální učebně. V přátelské atmosféře pobesedoval s ředitelem školy Ing. Konopkou a s vyučujícími německého jazyka o rozdílech českého a německého školství. Největším přínosem však byla dohoda o výměnném pobytu studentů obou škol. Od pojedou dvě vyučující do Büdingenu na týdenní pobyt, aby zde poznaly nejen studenty, práci učitelů a systém školství ve spolkové zemi Hesensko, ale také samotné město Büdingen a jeho okolí. Na oplátku přijedou dva profesoři z Büdingenu do Bruntálu, kde pro ně bude rovněž připraven vzdělávací a kulturní program. Dalším krokem budou výměnné návštěvy studentů. Na návštěvě partnerské delegace se organizačně podílela profesorka M. Hřebačková jako tlumočnice a pomoc rovněž poskytli studenti naší školy P. Dusíková, O. Suchá, L. Moškoř a V. Petrová. M. Hřebačková, D. Marková 5

6 ANKETA HODNOCENÍ TŘÍD UČITELI ČERVEN 2001 Učitelé, kteří vyučují v dané třídě, hodnotili známkami 1 až 5 (1 je nejlepší) třídy podle následujících kritérií: znalosti (prokazované znalosti bez ohledu na další skutečnosti) chování (klid a pořádek ve třídě, plnění úkolů ) aktivita (aktivita a zájem žáků v hodinách ) kolektiv (vystupování třídy jako kolektivu, kompaktnost, vzájemná pomoc ) Pořadí tříd podle jednotlivých kritérií a celkové pořadí je následující: Pořadí Znalosti Chování Aktivita Kolektiv Celkové pořadí 1 2.A-OA 2.A-OA 3.B-OA 3.B-OA 3.B-OA 2 3.B-OA 3.A-OA 2.A-OA 1.A-OA 2.A-OA 3 1.A-OA 3.B-OA 3.A-OA 4.A-AP 3.A-OA 4 3.A-OA 1.A-OA 1.A-OA 2.A-OA 1.A-OA 5 1.B-OA 4.A-AP 3.A-AP 3.A-OA 1.B-OA 6 4.B-OA 1.B-OA 1.B-OA 3.A-AP 3.A-AP 7 4.A-OA 3.A-AP 4.B-OA 1.B-OA 4.B-OA 8 3.A-AP 4.A-OA 2.A-AP 4.B-OA 4.A-OA 9 2.A-AP 4.B-OA 4.A-OA 4.A-OA 4.A-AP 10 1.A-AP 2.A-AP 4.A-AP 2.A-AP 2.A-AP 11 4.A-AP 1.A-AP 1.A-AP 1.A-AP 1.A-AP zpracoval Ladislav Pacvoň KURZY V době od do proběhl rekvalifikační kurz účetnictví s využitím výpočetní techniky v rozsahu 160 hodin. Závěrečné zkoušky složily všechny účastnice výborně. Ve školním roce 2000/2001 probíhala výuka v devíti jazykových kurzech, kterých se účastnilo 80 frekventantů. Zahajovací schůzka zájemců o všechny druhy kurzů jazykových a rekvalifikačních se uskuteční v 15 hodin v aule školy. Ing. Anna Janečková 6

7 Přehled prospěchu a chování ve 2. pol. šk. r. 2000/2001 Třída Stav žáků Prospěch (v %) Chování Absence K Ke dni konference Bydlí na DM Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifik. Prům. třídy Důtky Podm.vylouč. Pochvaly Snížené známky Celkem Průměr na žáka Neomluveno TU Ř TU Ř A - OA 31 4H 27D , , ,9 80,6 3,2 3,2 1.B - OA 31 5H 22D , , ,7 92,6 3,7 0,0 2.A - OA 33 3H 30D , , ,2 72,7 9,1 0,0 3.A - OA 24 6H 18D , , ,5 83,3 4,2 0,0 3.B - OA 32 9H 23D , , ,3 65,6 3,1 0,0 4.A - OA 27 11H 16D , , ,6 66,7 3,7 0,0 4.B - OA 28 8H 20D , , ,6 71,4 0,0 0 1.A - AGP 29 14H 12D , , ,0 73,1 23,1 3,8 2.A - AGP 24 9H 14D , , ,0 87,0 13,0 0,0 3.A - AGP 26 11H 15D , , ,0 92,3 7,7 0,0 4.A - AGP 20 8H 12D , , ,0 90,0 5,0 0,0 OA H 156D , , ,8 75,2 4,5 0,5 SZeŠ 99 42H 53D , , ,1 85,3 12,6 1,1 Celkem H 210D , , ,8 78,5 7,1 0,7 7

8 JUNIOR ACHIEVEMENT Jako každoročně se i letos studenti třetích ročníků zúčastnili soutěží a jiných akcí pořádaných nadací Baťa Junior Achievement. Regionální kolo soutěže MESE, což je počítačová hra simulující obchodování s výrobkem echopen, proběhlo v Ostravě a za naši školu soutěžily dva týmy Markéta Volná a Lukáš Chylík za třídu 3.A OA a Monika Repčíková a Hana Rychlíková za třídu 3.B OA. Soutěž o nejlepšího studenta aplikované ekonomie proběhla ve stejný den a zúčastnili se jí studenti Kateřina Kubešová a Aleš Šupina. Soutěž v počítačové simulaci BIA - banky v akci - proběhla již tradičně přes internet. Studenti Jiří Hálko a Pavel Kalaš se úspěšně zúčastnili regionálního kola a z druhého místa postoupili do celostátního finále. To se uskutečnilo v reprezentativních prostorách CITIBANK v Praze za účasti ředitele pražského centra této banky. Studenti obstáli v celostátní konkurenci a stali se členy studentské organizace Junior Achievement. Na základě tohoto členství se mohou podílet na organizování soutěží a jiných akcí pořádaných nadací Baťa JA. Hotelová škola a Obchodní a podnikatelská akademie Havířov, s. r. o., u příležitosti l0. výročí školy pořádala konferenci pod názvem Labyrintem ekonomie. Studenti aplikované ekonomie z 3.A OA Jiří Voloch, Barbora Pišlová a Lukáš Chylík se této konference aktivně zúčastnili s příspěvkem nazvaným Zvyšování konkurenční schopnosti výrobků podniku. Na vlastní kůži poznali, jak je důležité se na takovou konferenci řádně připravit, protože konkurence i v takovéto oblasti může být velmi silná. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy. Ing. Anna Volíková, Ing. Radka Kotoučková PROJEKT SOCRATES JE DOKONČEN Ráda bych vás informovala o zakončení mezinárodního projektu, na kterém se podíleli studenti naší školy. Tímto chci poděkovat za práci těmto studentům: Gažarová D., Hanzlíková I., Purkertová L., Koritárová K., Lysková M., Mázerová J., Moškořová L., Kaletová M., Brichta R., Černý Z., Mlček J., Kerhartová K., Kubincová J., Paličková L., Repčíková M., Dokládalová M., Grézlová O., Juráňová V., Moťková K., Pacvoňová J., Urbaníková L. Připomeňme si některé základní informace: 1. Název projektu je JEDNA EVROPA - MNOHO KULTUR. Je financován Národní agenturou Socrates v Praze. 2. Na projektu se podílely školy v Německu, Anglii, Skotsku, Itálii a České Republice. 3. Projekt je vypracován v národních jazycích každé země a přeložen do angličtiny. 4. První etapa projektu proběhla v období červen červen Popisovali jsme prostředí, ve kterém žijeme, naše město a jeho historii, školu, zvyky, udělali jsme anketu a statisticky ji zpracovali. Celá práce je doplněna souborem fotografií. Příspěvky všech zemí jsou svázány v knize. 5. Druhá etapa projektu proběhla v období červen červen Zabývali jsme se problémem rasismu a jeho projevy, a to jeho nabídkou na Internetu a v televizi. Dělali jsme rozhovor s paní, která není Češka, ale žije tady s námi. Naše poznatky a názory jsme zapsali a přeložili do angličtiny. A na úplný závěr jsme natočili video o naší škole, městě a přímo na náměstí jsme položili lidem několik anketních otázek. Dana Juříčková, učitelka angličtiny 8

9 SOUTĚŽE ČESKÉHO JAZYKA Po soutěžích Studený svět a školním kole Olympiády českého jazyka se naši studenti zúčastnili dalších soutěží: 1) V březnu se konalo okresní kolo Olympiády českého jazyka. Nejlépe se umístila studentka Alena Kopřivová na místě, Z. Schmidtová na místě a M. Volná na 21. místě. 2) A. Kopřivová reprezentovala školu v regionálním kole recitační soutěže s postupem na Wolkerův Prostějov v Karviné. 3) Studenti K. Mlynarčíková a D. Sloviak přispěli svými pracemi do celostátní soutěže Gymnázia J. Škvoreckého v Praze o Cenu Danny Smiřického. za sekci ČJ předmětové komise humanitní, PhDr. J. Ehrenbergerová SOUTĚŽ DEBATNÍCH KLUBŮ Dne se v budově rýmařovského gymnázia uskutečnila soutěž debatních klubů Gymnázia Rýmařov (vedla prof. Slavičínská) a Obchodní akademie Bruntál (vedl prof. Krýza). Debatovalo se na dozajista aktuální téma Stát by měl poskytnout základní vzdělání pouze v oficiálním jazyce. Obě strany do diskuze přispěly podnětnými názory a dokázaly tak, že téma vzdělávání národnostních menšin a vůbec soužití s nimi je i dnešní mládeží chápáno jako zajímavé a společensky nanejvýš důležité. Z příspěvků obou stran vyznělo, že tato problematika by měla být řešena na vyšší politické úrovni, odkud musí vyjít jasný signál, zda začlenit minority do stávajícího systému, nebo jim ponechat jistou míru svébytnosti a vytvořit i vzdělávací programy v mateřském jazyce menšin. Přestože síly obou družstev byly víceméně vyrovnané a nelze proto jednoznačně určit, které z nich vyhrálo, můžeme s potěšením konstatovat, že debata na dané téma byla přínosem pro mládež samotnou a posloužila i jako motivace do dalších debatních soutěží. Barvy naší školy hájili studenti 1A OA: L. Fuková, J. Gajdoš, P. Svobodová, dále pak V. Černecká, E. Jirschová a M. Havlíková. Mgr. Martin Krýza, trenér debatního družstva ŠKOLNÍ BUFET Již čtvrtým rokem zdařile uskutečňují praxi studenti ročníků OA ve školním bufetu, kterému jsme dali název SVAČINKA. Ke zvolení názvu byla provedena anketa, které se zúčastnili téměř všichni studenti, zcela bez zájmu však zůstala třída studentů 3.A OA. Studentky A. Gybasová a R. Klimentová z 3.A OA naopak vstřícně anketu připravily, stejně tak jako www stránky. Na nich informují o kladech občerstvovacího zázemí, poukazují i na některá negativa, navrhují i řešení, např. výzvu učitelům, aby při nákupech v supermarketech udělali nákup i pro školu. Ve svých hodnoceních se studenti vyjadřují k náplni i průběhu praxe kladně, druháci se většinou těší, až budou ve 3. ročníku vedoucími, třeťáci pak se těší na 4. ročník, kdy vykonávají praxi účetních. Ing. Anna Volíková 9

10 SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2000/01 Psaní na klávesnici počítače se stává základní gramotností. Uživatelé počítače, kteří musí hledat správné klávesy jsou pomalí, pracují neefektivně. Proto studenti jsou vedeni k tomu, aby psali rychle a bez chyb. Kromě prověřování ve škole jsou nominováni na různé soutěže, kde prověřují své dovednosti se soupeři z jiných škol. Při těchto kláních naši studenti školu velmi dobře reprezentují a díky nim patříme mezi školy s nejlepšími výsledky v těchto soutěžích. V letošním školním roce naši studenti soutěžili na všech celostátních soutěžích. Studentky 2. ročníku bodovaly na soutěži Šenovský datel na OA v Šenově u Nového Jičína. Vlaďka Juráňová přivezla 1. místo. ZAV Hodonín je pro studenty všech kategorií. Z této soutěže přivezl Jiří Voloch ze 3.A OA 2. místo. Při Vánoční klapce v Karviné opět Vlaďka Juráňová bodovala, přivezla 1. a 2. místo. Pro 3. ročníky pořádala soutěž naše škola. Družstvo ve složení: Jiří Voloch 3.A OA, Vladimíra Juráňová, Veronika Sabová a Kateřina Moťková pro naši školu získalo putovní pohár. V březnu jsme se zúčastnili regionální soutěže v Olomouci, odkud si Jiří Voloch odvezl 1. místo v 10minutovém opisu, Karin Menzelová z 1.A OA (jela na zkušenou) získala 3. místo a Vladimíra Juráňová ze 2.A OA skončila na 7. místě. Všichni 3 byli nominováni na Mistrovství ČR v grafických předmětech. Této soutěže konané v dubnu v Lounech se zúčastnili jen Jiří Voloch a Karin Menzelová, Vladimíra Juráňová těsně před odjezdem onemocněla. Na této velké soutěži zahrála velkou roli nervozita, která byla příčinou, že se jmenovaní studenti umístili až v druhé polovině startovního pole. V červnu se družstvo 1. ročníků zúčastnilo soutěže pro 1. ročníky na OA v Orlové. 1.A OA Karin Menzelová a Lucie Tomčalová 1.B OA Marcela Voštová a Jan Kristián 1.A AP Martin Pražák. Karin si odvezla 2 druhá místa a 1 páté místo. Za družstvo spolu s ní bodoval Martin Pražák a škola tak byla na 5. místě v republice (z 22 škol). Každý, kdo bude dosahovat vynikajících výsledků má možnost jet na soutěž a bodovat za školu. V příštím školním roce bude opět celá řada soutěží, kterých se zúčastní ti nejlepší z vás. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující OBK ZMĚNA POSKYTOVATELE PŘIPOJENÍ K INTERNETU - OPAVANET Jelikož rychlost, kterou jsme byli připojeni k internetu, již byla nedostačující, vedení školy rozhodlo o zvýšení přenosové rychlosti z 33,6 kb/s na stávající rychlost připojení 128 kb/s. Novým providerem se stala od firma OPAVANET, která nám zajistila požadovanou rychlost. S jednáním a službami této firmy jsme spokojeni. Tuto změnu nejvíce přivítali studenti naší školy, protože často využívají služeb CVČ, kde je na internet připojeno osm počítačů. Kvalitu připojení ocenili i zákazníci z řad veřejnosti. CVČ je denně otevřeno od Luděk Bajgar, správce CVČ 10

11 BESEDY POŘÁDANÉ PRO STUDENTY Stejně jako v prvním pololetí, tak i v druhém, navštívila naši školu řada odborníků. Besedovali nejen o svých profesích, ale i o tématech jako je HIV, bezpečný sex, sekty, drogy Již v lednu navštívil studenty 4. ročníku AP Ing. Gistr, který je seznámil se zpracováním zemědělských výrobků. Ing. Cabák hovořil ve 3. a 4. ročnících AP o pěstování a ochraně rostlin. V lednu se studenti 4.AP zúčastnili asistenční výuky na téma Lihovarnictví a výroba lihu pod vedením Ing. Gistra. V únoru opět titíž studenti (4.A AP) besedovali s Ing. Trávníčkem a Ing. Daňkem ze svazu PRO BIO Šumperk o ekologickém zemědělství. Tématy besed v březnu byly informace o pracovních podmínkách i případném dalším uplatnění našich absolventů v bruntálských institucích. Naši školu navštívili zástupci Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále Ing. Ciemala, Živnostenského referátu OK.Ú. Bruntál Ing. Otáhalová a Komerční banky Bruntál Ing. Gottwaldová a pí Stražovská, členka agrární komory Ing. Nováková, pracovník Regionálního odboru MZe p. Olšer, zástupce Finančního úřadu v Bruntále Ing. Michňák a Ing. Ospalíková z České pojišťovny. Studující tříd 2.A OA a 2.A AP se setkali s okresním protidrogovým koordinátorem p. Tomanem. Téma bylo známé nebezpečí drog a omamných látek. Pan Toman zaujal mimo jiné i svým neformálním přístupem. Ještě v březnu naši školu navštívili dva lektoři ACET - sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS - vedoucí ACET Tomáš Řehák a lektor František Krampota. Velmi poutavě mluvili o HIV pozitivitě, o zdravém způsobu života, pohlavních chorobách. Tato beseda se setkala s ohlasem všech zúčastněných 1. a 3. ročníků. Pro zájemce o další studium, práci, au pair pobyty v zahraničí bylo připraveno zajímavé setkání s panem Miroslavem Hampelem informačním poradcem pro ČR. Velmi podrobně se zabýval možnostmi v jednotlivých státech a výhodami nebo nevýhodami pobytu v nich. Ani český jazyk nepřišel zkrátka. Šéfredaktorka týdeníku Region Renata Šebestová hovořila se studenty 3.A OA, 3.B OA o novinách a novinářích. V dubnu jsme přivítali Ing. Vaňka, který seznámil žáky 2.A AP, 4.A AP se zpracováním produktů z ekologického zemědělství. Beseda byla zpestřena i ochutnávkami. V květnu nás (3.A AP, 1.A AP) navštívil uznávaný specialista na vodní režim řek v krajině a specialista na ochranu volně žijících organismů Ivan Zwach. Posledním lektorem před koncem školního roku byl pan Jiří Koubek ze společnosti Dingir pro studium sekt. Je to žák našeho nejuznávanějšího odborníka na sekty Dr. Vojtíška a přijel na jeho doporučení. Studenty zaujal svým tématem o nebezpečí sekt a náboženských kultů. Domnívám se, že všechny besedy se setkaly s ohlasem u studentů a obohatily i jejich znalosti z vyučovacích hodin. V započatém trendu chceme pokračovat i v příštím roce. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na organizaci besed a setkání jmenovitě Ing. Mlčuchové, Ing. Kotoučkové, Ing. Vlčkovi, Mgr. Kučmínové, Mgr. Krýzovi a Ing. Sedláčkovi. RNDr. Iva Muchová 11

12 ŽÁKOVSKÁ ANKETA HODNOCENÍ UČITELŮ ÚNOR 2001 Jako každé pololetí i letos hodnotili studenti učitele podle jednotlivých kritérií (výklad, organizace výuky, atmosféra hodiny, přístup ke studentům). Celkové pořadí deseti nejlépe hodnocených učitelů žákovské ankety je následující: 1. Ing. Radka Kotoučková 2. Mgr. Dana Juříčková 3. Ing. František Přikryl 4. Ing. Marcela Bednářová 5. Ludmila Flosová 6. Ing. Marie Slánská 7. RNDr. Iva Muchová 8. Roman Brázda 9. Mgr. Irena Kučmínová 10. Mgr. Dagmar Marková Uvedeni jsou pouze učitelé učící na plný úvazek (bez členů vedení školy apod.). Všem výše uvedeným učitelům blahopřejeme. V letošním roce požádal p. ředitel studenty, aby svá hodnocení podepsali a stáli si za svými názory. Velká většina studentů své jméno uvedla, snad mimo několika studentů vyšších ročníků (že by furiantství maturantů?). Je třeba poděkovat Ing. Přikrylovi za přípravu databáze a pořízení dat se studenty. Výsledky zpracoval a databázi po zpracování vymazal Ladislav Pacvoň. Ladislav Pacvoň MATEMATICKÝ KLOKAN Dne proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. V kategorii Junior řešili žáci prvních a druhých ročníků 30 úkolů. Nejvyššího počtu bodů dosáhla Marta Zahradníková z 1. B OA. Nejlepší studenti v jednotlivých třídách: 1.A OA Veronika Černecká 1.A AP Markéta Kotlárová 2.A OA Olga Grézlová 2.A AP Jiří Mlček V kategorii Student soutěžili žáci třetích a čtvrtých ročníků. První místo obsadil Petr Šiba z 4.A OA. V ostatních třídách: 3.A AP Iva Koryťáková 3.A OA Kateřina Kubešová 3.B OA Zuzana Schmidtová 4.B OA Karel Zíka Roman Brázda, vyučující MAT 12

13 CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ SOŠ I v letošním roce probíhala 16. března 2001 ve dvaceti střediscích po celé republice matematická soutěž středních odborných škol. Naše škola se zúčastnila vysláním soutěžního družstva do střediska SOU a SOŠ v Šumperku pod vedením profesora Brázdy. Složení družstva: Veronika Foltisová a Emílie Sedláčková z prvního ročníku, Zuzana Pohlová a Veronika Dvořáková z druhého ročníku, Svobodová Žaneta z třetího ročníku, Radek Brichta a Petra Čechová ze čtvrtého ročníku. Také v letošním roce jsme byli úspěšní úspěšnými řešiteli se stali dva studenti: - ve IV. kategorii (1. ročníky čtyřletých studijních oborů) je úspěšnou řešitelkou Veronika Foltisová z 1.A OA třídy - v V. kategorii (2. ročníky čtyřletých studijních oborů) je úspěšnou řešitelkou Zuzana Pohlová z 2.A OA třídy, která už byla úspěšnou řešitelkou i loni. Jednota českých matematiků ve spolupráci s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava pořádá pro nadané matematiky soustředění MOFO v Dolní Lomné u Jablůnkova. Naše škola tam vysílá Zuzanu Pohlovou a Veroniku Dvořákovou, které se zúčastňují i matematických olympiád. Oběma studentkám na týdenní pobyt přispěje sdružení. Škoda, že se Veronika Foltisová nemohla z rodinných důvodů zúčastnit. Ladislav Pacvoň ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Nový školní rok slavnostně zahájíme v aule školy v pondělí 3. září 2001 v 9:00 hodin. Podzimní prázdniny připadají na 29. a 30. října 2001, vánoční prázdniny jsou od neděle do středy 2. ledna 2002 včetně. Vysvědčení za 1. pololetí žáci dostanou ve čtvrtek a v pátek jsou poletní prázdniny. Jarní prázdniny pro okres Bruntál jsou , velikonoční prázdniny 28. a Vysvědčení za 2. pololetí studenti dostanou v pátek 28. června Ladislav Pacvoň SEMINÁŘ REDAKTORŮ Ve dnech května 2001 jsme byly vyslány Školním klubem germanistů na Seminář mladých redaktorů do německého Marienbergu. Součástí pestrého programu bylo několik přednášek, především o Evropské unii a o žurnalistice. Kromě 20tičlenné skupinky studentů z České republiky jsme měly možnost poznat mladé lidi z Maďarska, Polska, Slovinska a Německa. Rovněž byly pořádány výlety do okolí. Navštívili jsme mimo jiné města Mainz, Kolín, Würtzburg a Waldsassen. Chtěly bychom znovu poděkovat vedení školy a sponzorům, že nám umožnili tento seminář absolvovat a vyzkoušet si tak na vlastní kůži, zda dovedeme naše znalosti z hodin němčiny použít v praxi. Zuzana Schmidtová a Alžběta Ševčíková, studentky 3.B OA Od školního roku 2001/2002 bude školní zpravodaj vydáván pouze dvakrát ročně. Důležité informace a aktuální zprávy budou zveřejňovány na našich www stránkách. 13

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Do nadcházejícího školního roku bude vstupovat naše škola posílena žáky (předpokládaný nárůst asi 70 žáků), podstatně se zvýší počet ubytovaných na domově mládeže (o

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM ROK PROJEKTŮ Školní rok proběhl po všech stránkách úspěšně. Průběh i výsledky maturit hodnotili předsedové jednoznačně kladně. Absolventy roku se stali Andrea Meluchová (OA) a Miroslav Mlčuch (AP). Vzdělávacích

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

DOBRÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ INSPEKCE

DOBRÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ INSPEKCE DOBRÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ INSPEKCE Ve dnech 4. - 7. listopadu 1997 proběhla na škole komplexní inspekce, která hodnotila všechny oblasti chodu školy (řízení školy, vedení dokumentace, hospodaření, koncepce,

Více

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží 1993 Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn, GmbH (SRN) Navázán prvotní písemný kontakt s paní König (ředitelkou školy) Následně v červenci uskutečněna

Více

ŠKOLA NA KONCI ROKU 1999

ŠKOLA NA KONCI ROKU 1999 ŠKOLA NA KONCI ROKU 1999 Doba dozrála k tomu, abychom rekapitulovali končící rok a shrnuli očekávání do kulatého roku 2000. Byl to rok, kdy se střídaly úspěchy a neúspěchy. Jednoznačně největším úspěchem

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

ROK SKLIZNĚ. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy

ROK SKLIZNĚ. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy ROK SKLIZNĚ Školní rok 2007/08 proběhl po všech stránkách úspěšně. Absolventy roku se stali Petra Dorotíková (OA) a Štefan Pišek (AP). Vzdělávacích výsledků tak bylo plně dosaženo. Průběh maturit hodnotili

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství)

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 2. března 2012 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Organizační řád soutěží v cizích jazycích Č. j.: MSMT- 32 358/2014-1 Organizační řád soutěží v cizích jazycích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., podmínkách organizace a financování soutěží

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Maturitní komise: Předsedkyně maturitní komise: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ivan Hnízdil Mgr. Jaroslava Chudobová Mgr. Petra Mahelová Český jazyk a literatura: Zkoušející: Mgr. Ludmila Marešová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více