ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily"

Transkript

1 ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily několikaleté finanční problémy a navíc jsme mohli přijmout další učitele. Přijal jsem celkem 7 zaměstnanců a mohu říct, že jsme měli šťastnou ruku, neboť pracují (mimo Hajdové, která odešla) k plné spokojenosti. Na škole 10 měsíců působil ve funkci asistenta pro výuku AJ Nizozemec Rens Krijger, jehož pobyt byl hrazen z prostředků Phare. Odmaturovaly 4 třídy, dá se říci velmi úspěšně a také se nám podařilo přijmout 3 třídy denního a 2 třídy dálkového studia, i když s velkými problémy, které nebyly způsobené tím, že bychom měli přihlášeno málo žáků, ale tím, že většina žáků byla přihlášena až na druhý termín. Dojde také k nárůstu ubytovaných na DM předpoklad o žáků. Pro příští rok budeme muset presentovat naši školu aktivnějším způsobem. Máme co nabídnout a navíc jsme si vybudovali velmi dobrou pověst, vypracovali jsme se na slušnou úroveň. I úspěchy našich žáků v různých soutěžích o tom dostatečně vypovídají. Nepočítáme s přijetím nových učitelů, i když máme prostor pro další 3 učitele, v úvahu přichází pouze přijetí učitele cizích jazyků (AJ nebo NJ). Na DM bude přijat nový vychovatel (možná i dva), uvažujeme o přijetí správce sítě. Od přijmeme 2 uchazeče o civilní službu (L. Sobek a L. Bajgar končí). Stále tvrdím a vývoj mi dává zapravdu, že na dobré škole nemůže jít pouze o předávání znalostí. Škola nesmí žít vlastním životem, odtrženým od okolního dění. Musí být co nejvíce otevřená, musí umožňovat žákům mnohostranný pohled na odborné i obecné problémy, motivovat žáky k samostatné práci, přemýšlení, otevírat nové obzory, nastiňovat nové možnosti a hlavně vytvořit v žácích vnitřní přesvědčení, že vzdělání je trvalá hodnota a že je třeba se celoživotně vzdělávat. Jsem rád, že zaměstnanci školy, kteří se neustále všestranně vzdělávají a jejichž vzdělávání maximálně podporuji, jim mohou být v tomto ohledu vzorem. V souladu s tímto záměrem rozšiřujeme kontakty naší školy se zahraničím, veřejností, správními institucemi a firmami. Také náš ojedinělý systém výuky praxe na OA, o který je na jiných školách mimořádný zájem slouží tomuto záměru. Jenom prostý výčet akcí a různých aktivit, které jsme uskutečnili, je tak rozsáhlý, že bude součástí samostatného příspěvku a koneckonců i příspěvků mých kolegů. Byl to rok sice úspěšný, ale náročný, i pro mne osobně. Moje několikaměsíční absence sice zabrzdila některé připravované aktivity, ale zvýšeným úsilím se většinu podařilo dohnat. Běžný provoz školy byl oběma zástupci dobře zajištěn. Ani pro ně to nebylo snadné, zvážíme-li, že mají velký učební úvazek a Ing. Janečková navíc i třídnictví. Děkuji jim a těm svým kolegům (nejen učitelům), kteří vnáší do své práce nové myšlenky a metody, kteří bez ohledu na své pohodlí hledají nové cesty a způsoby, čímž dělají tuto školu tím, čím je. Také všem žákům, kteří vzorně hájí jméno naší školy, ochotně pomáhají při různých školních i mimoškolních činnostech, jsou příkladem ve studiu a často i v osobním životě, chci za sebe i své kolegy říct: jsem rád, že vás tu máme, děkuji za léta, která jsme spolu prožili. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy 1

2 PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH ČINNOSTÍ ŠKOLY Pokračující aktivity a aktivity trvalé: SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY pro podporu vzdělávacích aktivit - Ing. Sedláčková STUDENTSKÉ KOLEGIUM Ing. Konopka ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB Flosová, Brázda, Ing. Přikryl GEMA - klub germanistů Šedková SKUTEČNÁ FIRMA ŽÁKŮ - školní buffet Ing. Volíková PROJEKT SOCRATES Juříčková ANGLICKÝ KLUB Juříčková KLUB ČESKÉ DEBATNÍ LIGY Krýza FIKTIVNÍ FIRMY ŽÁKŮ učitelé ekonomiky APLIKOVANÁ EKONOMIE s podporou Nadace Tomáše Baťi - Ing. Volíková DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLNÍ PLES hl. organizátor Ing. Mlčuchová SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ PROVOZOVÁNÍ STÁLÉ EXPOZICE KARLA ADÁMKA VZPOMÍNÁNÍ NA KARLA - setkání příznivců Adámkovy tvorby - Ing. Konopka REKVALIFIKAČNÍ KURZY Ing. Janečková PŘÍPRAVA SKRIPT PRO EKONOMIKU Ing. Kotoučková, Ing. Volíková PORADENSKÁ ČINNOST PRO ZEMĚDĚLCE JAZYKOVÉ KURZY učitelé A, N ŠPIČKOVÝ SYSTÉM VÝUKY AJ, NJ - tým: Ing. Konopka, Harašta, učitelé A, N VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE (angličtina, francouzština) Nové aktivity školy 2000 POŘÁDÁNÍ VÝSTAVY DROBNÝCH ZVÍŘAT se SCHDZ - Sedláček, Harašta O POHÁR ŘEDITELE SZeŠ soutěž pro nejlepšího chovatele králíků - Ing. Konopka OSLAVA 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY hl. organizátor Ing. Sedláčková POŘÁDÁNÍ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE PSANÍ NA PC Ing. Sedláčková ROZVOJ STYKŮ SE ZSE OPOLE - Ing. Konopka, Flosová, Ehrenbergerová PROJEKTY PRO SPORT. A VOLNOČAS. AKTIVITY Ing. Slánská, Flosová CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO ŽÁKY RNDr. Muchová ZAHÁJENÍ PARTNERSTVÍ S BÜDINGENEM Ing. Konopka, Hřebačková CHARITATIVNÍ AKCE BÍLÁ PASTELKA Ing. Janečková PŘÍPRAVA NOVÉHO ZAMĚŘENÍ OA informatika Ing. Konopka, Ing. Přikryl Mezinárodní projekty přijaté a ve školním roce realizované: JEDNA EVROPA: MNOHO KULTUR 2. etapa Socrates. Jde o společný projekt středních škol Itálie, Německa, Anglie a Skotska a ČR Dana Juříčková WIR LERNEN EVROPA vydávání celoevropského časopisu Helga Šedková ASISTENT - Socrates - zahraniční lektor cizího jazyka D. Juříčková Umožnil bezplatný desetiměsíční pobyt nizozemského učitele AJ. REGION PRADĚD projekt v rámci Phare strukturální fondy umožňuje vzájemnou výměnu žáků, učitelů, soutěže se ZSE Opole Dr. Ehrenbergerová 2 Ing. Ladislav Konopka

3 VYHODNOCENÍ MATURIT 2000/2001 Ve dnech se pro 54 denních žáků OA, 19 studujících agropodnikání a 16 dálkově studujících uskutečnily závěrečné maturitní zkoušky. Ve dnech května 2001 odmaturovalo 70 nynějších absolventů OA ze tří tříd. Všichni předsedové maturitních komisí kladně ohodnotili nejen přípravu a výkony studentů, ale také přístup a hodnocení zkoušejících a přísedících. Každý, dnes již absolvent OA a SZeŠ v Bruntále, si odnesl zasloužené ohodnocení své čtyřleté práce. Vedení školy i vyučující hodnotí kladně především výsledky studentů s vynikajícím průměrným prospěchem 1,00. 4.A OA : p. Radek Brichta, sl. Marta Nemravová 4.B OA : sl. Petra Čechová, sl. Soňa Slavíková, sl. Jarmila Kašíková DS OA : sl. Ester Zadovei 4.A AP : p. Jiří Sobek. Ve 4.A OA byla třídní učitelkou pí. Ing. Anděla Sedláčková, maturitní komisi předsedala pí. Mgr. Anna Ošancová z OA v Olomouci. Odmaturovalo 10 chlapců a 16 dívek, celkem 26 žáků. Z toho 8 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový průměr prospěchu třídy byl 2,02. Ve 4.B OA byla třídní učitelkou pí. Mgr. Dagmar Marková a maturitní komisi předsedala pí. Mgr. Eva Černošková z OA v Přerově. Maturovalo 20 dívek a 8 chlapců, z toho 10 prospělo s vyznamenáním, prospělo 17 žáků, 1 žák neprospěl. Celkový průměrný prospěch třídy 2,09. Po pěti letech ukončili docházku také dálkově studující. Třídní učitelkou byla pí. Ing. Marcela Bednářová, maturitní komisi předsedala pí. Danuše Zmrzlíková z OA v Olomouci. V této třídě zakončili studia s vyznamenáním 3 studenti, ostatní prospěli. Maturovalo 13 žáků, dva nebyli připuštěni k maturitní zkoušce. Celkový průměr třídy 1,78. Ve dnech června 2001 maturovali žáci se zaměřením na agropodnikání. Ke zkoušce se připravilo 19 studentů, 8 chlapců a 12 dívek, třídní učitelkou byla pí. Ludmila Flosová, předsedou maturitní komise p. Ing. Jan Fričar ze SOŠ zemědělské školy Šumperk. S vyznamenáním prospěli 2 žáci, 16 studentů prospělo, 1 neprospěl. K maturitě nebyl připuštěn 1 žák. Celkový průměr třídy 2,59. Irena Kučmínová, místopředsedkyně maturitní komise ŠKOLNÍ KLUB GERMANISTŮ Také v tomto školním roce pracoval na škole Školní klub germanistů. Měl 17 členů, byli to studenti z ročníků obchodní akademie. Studenti si zdokonalovali své znalosti němčiny formou jazykových her, přípravou na jazykové soutěže a prací na časopise. V květnu vydal klub 7. číslo školního časopisu GEMA v německém jazyce a vyslal jako každoročně dva své redaktory na mezinárodní seminář redaktorů studentských časopisů do Domu Evropy v Bad Marienbergu ve Spolkové republice Německo. Helga Šedková, učitelka němčiny 3

4 VÝSLEDKY MATURIT, ABSOLVENT ROKU V letošním roce maturovali studenti dvou tříd denního studia obchodní akademie, jedné třídy agropodnikání a jedné třídy dálkového studia obchodní akademie. Maturity zhodnotí ve svém příspěvku Mgr. Kučmínová. Zde je celkový přehled: Celkem Maturovalo s vyznamen. prospěl neprosp. Maturita - Maturita - Maturita- Třída Tříd. učitel studentů 4.A-OA Ing. Sedláčková B-OA Mgr. Marková A-AP L. Flosová DSOA Ing. Bednářová U studentů denního studia je už třetím rokem vyhlašován absolvent roku. U obchodní akademie Petra Čechová maturovala se samými výbornými a po celou dobu studia vždy prospěla s vyznamenáním. Totéž u agropodnikání Jiří Sobek, ale ten jedno pololetí vyznamenání neměl. Protože absolvent roku může být jen jeden, je jím Petra Čechová ze třídy 4.B OA. Blahopřejeme! Všem maturantům přejeme hodně odvahy do dalšího života a nezapomeňte na svoji alma mater! Ladislav Pacvoň PROJEKT PHARE Naše Obchodní akademie a SZeŠ v Bruntále vypracovala v rámci Společného fondu projektů programu PHARE CBC Evropské unie projekt - Region Praděd. Jedná se v něm o spolupráci ekonomických škol Bruntál-Opole. Podmínky projektu obsahovaly 15 stran, muselo být resumé v angličtině a polštině a spousta příloh, propozice byly velmi komplikované. Po třech kolech výběru, mj. také v Polsku, byl náš projekt schválen. Konečné rozhodnutí potvrzovala delegace Evropské komise v Bruselu. Naše škola obdrží příspěvek ve výši přibližně 1300 EUR (v této době 1 EURO = 36 Kč) na rozvíjení vzájemných akcí s polskou školou Zespol szkol ekonomicznych v Opole v Polsku. Zatímco naše škola má 330 studentů, polská škola je větší, má 1200 žáků. K cílům a příhraničnímu dopadu projektu patří: podpořit vzájemné provázání euroregionu Praděd s příhraničním okresním městem Opole ( obyv.), rozvíjet už existující přátelství a partnerské kontakty na úrovni vedení, učitelů, studentů, vzájemné poznání škol, vzdělávacích systémů a euroregionu Praděd - v Polsku Pradjad. Součástí projektu dotovaného programem Phare bude: 1) Sportovní den - utkání ve fotbale v Opole 2) Čtyřdenní zájezd do Polska v září 2001 s cílem poznat historické a kulturní památky nejen města Opole, ale i celého vojvodství a Dolního Slezska. Navštívíme ekonomickou školu, ale také Muzeum vsi opolskej, Brzeg, Wroclav, Otmuchov a jezera, 1000 let starý důl Zlatý Stok, Paczkov ap. 3) Soutěž v anglickém jazyce, německém jazyce a historii příhraničních oblastí 4) Společný Den učitelů v Bruntále a výjezd na Praděd. Věříme, že projekt PHARE splní svůj cíl a že bude přínosem především pro naše studenty. PhDr. J. Ehrenbergerová a I. Kučmínová 4

5 CELOSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ DATABÁZE KURZŮ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH - DAT Od je naše škola registrována v celostátní a mezinárodní databázi kurzů vzdělávání dospělých nazvané DAT. Vznikla v rámci projektu EU Leonardo da Vinci ve spolupráci významných poradenských a softwarových společností z několika zemí. V České republice je podpora databáze zakotvena v národním plánu zaměstnanosti a jejím garantem je Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Naše škola tak získala možnost bezplatné propagace vzdělávací nabídky na státem podporovaném informačním médiu, které je díky internetu všeobecně přístupné všem potenciálním uživatelům. Ing. Anna Janečková NÁVŠTĚVA DELEGACE Z BÜDINGENU Od 27. dubna 2001 se opět prohloubily přátelské vztahy mezi Obchodní akademií a Střední zemědělskou školou v Bruntále a Odbornou střední školou v Büdingenu v SRN. Naše škola navázala přátelské styky s touto institucí již na začátku tohoto školního roku, kdy v Bruntále pobývala delegace tohoto partnerského města. Poprvé jsme se setkali s panem profesorem Reinerem Bajusem, který projevil zájem o navázání partnerství mezi našimi školami. Dne 27. dubna 2001 početná delegace z Büdingenu navštívila Bruntál a strávila zde oficiálně celkem 3 dny. Jednu část delegace tvořili oficiální představitelé města a organizace, která zajišťuje fungování partnerských vztahů, druhou část tvořila požární jednotka a jejich dechová hudba. Delegace měla zajištěný bohatý program. Prohlédli si pamětihodnosti Bruntálu, navštívili zámek, kde byla slavnostně podepsána partnerská smlouva a zasazen symbolický strom přátelství. Navštívili Guntramovice s cestou přátelství a smíření, kde büdingenští také vsadili symbolickou pamětní desku, poslechli si v městském divadle bruntálský a vrbenský sbor a byli jejich výkony uchváceni. Druhý den navštívili Praděd a mohli obdivovat nádhernou přírodu této dominanty Jeseníků. V neděli odpoledne se konal přátelský fotbalový zápas mezi mužstvy obou měst. V pondělí na naši školu už podruhé zavítal pan profesor R. Bajus (člen büdingenské delegace) a navštívil hodinu jazyka německého v multimediální učebně. V přátelské atmosféře pobesedoval s ředitelem školy Ing. Konopkou a s vyučujícími německého jazyka o rozdílech českého a německého školství. Největším přínosem však byla dohoda o výměnném pobytu studentů obou škol. Od pojedou dvě vyučující do Büdingenu na týdenní pobyt, aby zde poznaly nejen studenty, práci učitelů a systém školství ve spolkové zemi Hesensko, ale také samotné město Büdingen a jeho okolí. Na oplátku přijedou dva profesoři z Büdingenu do Bruntálu, kde pro ně bude rovněž připraven vzdělávací a kulturní program. Dalším krokem budou výměnné návštěvy studentů. Na návštěvě partnerské delegace se organizačně podílela profesorka M. Hřebačková jako tlumočnice a pomoc rovněž poskytli studenti naší školy P. Dusíková, O. Suchá, L. Moškoř a V. Petrová. M. Hřebačková, D. Marková 5

6 ANKETA HODNOCENÍ TŘÍD UČITELI ČERVEN 2001 Učitelé, kteří vyučují v dané třídě, hodnotili známkami 1 až 5 (1 je nejlepší) třídy podle následujících kritérií: znalosti (prokazované znalosti bez ohledu na další skutečnosti) chování (klid a pořádek ve třídě, plnění úkolů ) aktivita (aktivita a zájem žáků v hodinách ) kolektiv (vystupování třídy jako kolektivu, kompaktnost, vzájemná pomoc ) Pořadí tříd podle jednotlivých kritérií a celkové pořadí je následující: Pořadí Znalosti Chování Aktivita Kolektiv Celkové pořadí 1 2.A-OA 2.A-OA 3.B-OA 3.B-OA 3.B-OA 2 3.B-OA 3.A-OA 2.A-OA 1.A-OA 2.A-OA 3 1.A-OA 3.B-OA 3.A-OA 4.A-AP 3.A-OA 4 3.A-OA 1.A-OA 1.A-OA 2.A-OA 1.A-OA 5 1.B-OA 4.A-AP 3.A-AP 3.A-OA 1.B-OA 6 4.B-OA 1.B-OA 1.B-OA 3.A-AP 3.A-AP 7 4.A-OA 3.A-AP 4.B-OA 1.B-OA 4.B-OA 8 3.A-AP 4.A-OA 2.A-AP 4.B-OA 4.A-OA 9 2.A-AP 4.B-OA 4.A-OA 4.A-OA 4.A-AP 10 1.A-AP 2.A-AP 4.A-AP 2.A-AP 2.A-AP 11 4.A-AP 1.A-AP 1.A-AP 1.A-AP 1.A-AP zpracoval Ladislav Pacvoň KURZY V době od do proběhl rekvalifikační kurz účetnictví s využitím výpočetní techniky v rozsahu 160 hodin. Závěrečné zkoušky složily všechny účastnice výborně. Ve školním roce 2000/2001 probíhala výuka v devíti jazykových kurzech, kterých se účastnilo 80 frekventantů. Zahajovací schůzka zájemců o všechny druhy kurzů jazykových a rekvalifikačních se uskuteční v 15 hodin v aule školy. Ing. Anna Janečková 6

7 Přehled prospěchu a chování ve 2. pol. šk. r. 2000/2001 Třída Stav žáků Prospěch (v %) Chování Absence K Ke dni konference Bydlí na DM Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifik. Prům. třídy Důtky Podm.vylouč. Pochvaly Snížené známky Celkem Průměr na žáka Neomluveno TU Ř TU Ř A - OA 31 4H 27D , , ,9 80,6 3,2 3,2 1.B - OA 31 5H 22D , , ,7 92,6 3,7 0,0 2.A - OA 33 3H 30D , , ,2 72,7 9,1 0,0 3.A - OA 24 6H 18D , , ,5 83,3 4,2 0,0 3.B - OA 32 9H 23D , , ,3 65,6 3,1 0,0 4.A - OA 27 11H 16D , , ,6 66,7 3,7 0,0 4.B - OA 28 8H 20D , , ,6 71,4 0,0 0 1.A - AGP 29 14H 12D , , ,0 73,1 23,1 3,8 2.A - AGP 24 9H 14D , , ,0 87,0 13,0 0,0 3.A - AGP 26 11H 15D , , ,0 92,3 7,7 0,0 4.A - AGP 20 8H 12D , , ,0 90,0 5,0 0,0 OA H 156D , , ,8 75,2 4,5 0,5 SZeŠ 99 42H 53D , , ,1 85,3 12,6 1,1 Celkem H 210D , , ,8 78,5 7,1 0,7 7

8 JUNIOR ACHIEVEMENT Jako každoročně se i letos studenti třetích ročníků zúčastnili soutěží a jiných akcí pořádaných nadací Baťa Junior Achievement. Regionální kolo soutěže MESE, což je počítačová hra simulující obchodování s výrobkem echopen, proběhlo v Ostravě a za naši školu soutěžily dva týmy Markéta Volná a Lukáš Chylík za třídu 3.A OA a Monika Repčíková a Hana Rychlíková za třídu 3.B OA. Soutěž o nejlepšího studenta aplikované ekonomie proběhla ve stejný den a zúčastnili se jí studenti Kateřina Kubešová a Aleš Šupina. Soutěž v počítačové simulaci BIA - banky v akci - proběhla již tradičně přes internet. Studenti Jiří Hálko a Pavel Kalaš se úspěšně zúčastnili regionálního kola a z druhého místa postoupili do celostátního finále. To se uskutečnilo v reprezentativních prostorách CITIBANK v Praze za účasti ředitele pražského centra této banky. Studenti obstáli v celostátní konkurenci a stali se členy studentské organizace Junior Achievement. Na základě tohoto členství se mohou podílet na organizování soutěží a jiných akcí pořádaných nadací Baťa JA. Hotelová škola a Obchodní a podnikatelská akademie Havířov, s. r. o., u příležitosti l0. výročí školy pořádala konferenci pod názvem Labyrintem ekonomie. Studenti aplikované ekonomie z 3.A OA Jiří Voloch, Barbora Pišlová a Lukáš Chylík se této konference aktivně zúčastnili s příspěvkem nazvaným Zvyšování konkurenční schopnosti výrobků podniku. Na vlastní kůži poznali, jak je důležité se na takovou konferenci řádně připravit, protože konkurence i v takovéto oblasti může být velmi silná. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy. Ing. Anna Volíková, Ing. Radka Kotoučková PROJEKT SOCRATES JE DOKONČEN Ráda bych vás informovala o zakončení mezinárodního projektu, na kterém se podíleli studenti naší školy. Tímto chci poděkovat za práci těmto studentům: Gažarová D., Hanzlíková I., Purkertová L., Koritárová K., Lysková M., Mázerová J., Moškořová L., Kaletová M., Brichta R., Černý Z., Mlček J., Kerhartová K., Kubincová J., Paličková L., Repčíková M., Dokládalová M., Grézlová O., Juráňová V., Moťková K., Pacvoňová J., Urbaníková L. Připomeňme si některé základní informace: 1. Název projektu je JEDNA EVROPA - MNOHO KULTUR. Je financován Národní agenturou Socrates v Praze. 2. Na projektu se podílely školy v Německu, Anglii, Skotsku, Itálii a České Republice. 3. Projekt je vypracován v národních jazycích každé země a přeložen do angličtiny. 4. První etapa projektu proběhla v období červen červen Popisovali jsme prostředí, ve kterém žijeme, naše město a jeho historii, školu, zvyky, udělali jsme anketu a statisticky ji zpracovali. Celá práce je doplněna souborem fotografií. Příspěvky všech zemí jsou svázány v knize. 5. Druhá etapa projektu proběhla v období červen červen Zabývali jsme se problémem rasismu a jeho projevy, a to jeho nabídkou na Internetu a v televizi. Dělali jsme rozhovor s paní, která není Češka, ale žije tady s námi. Naše poznatky a názory jsme zapsali a přeložili do angličtiny. A na úplný závěr jsme natočili video o naší škole, městě a přímo na náměstí jsme položili lidem několik anketních otázek. Dana Juříčková, učitelka angličtiny 8

9 SOUTĚŽE ČESKÉHO JAZYKA Po soutěžích Studený svět a školním kole Olympiády českého jazyka se naši studenti zúčastnili dalších soutěží: 1) V březnu se konalo okresní kolo Olympiády českého jazyka. Nejlépe se umístila studentka Alena Kopřivová na místě, Z. Schmidtová na místě a M. Volná na 21. místě. 2) A. Kopřivová reprezentovala školu v regionálním kole recitační soutěže s postupem na Wolkerův Prostějov v Karviné. 3) Studenti K. Mlynarčíková a D. Sloviak přispěli svými pracemi do celostátní soutěže Gymnázia J. Škvoreckého v Praze o Cenu Danny Smiřického. za sekci ČJ předmětové komise humanitní, PhDr. J. Ehrenbergerová SOUTĚŽ DEBATNÍCH KLUBŮ Dne se v budově rýmařovského gymnázia uskutečnila soutěž debatních klubů Gymnázia Rýmařov (vedla prof. Slavičínská) a Obchodní akademie Bruntál (vedl prof. Krýza). Debatovalo se na dozajista aktuální téma Stát by měl poskytnout základní vzdělání pouze v oficiálním jazyce. Obě strany do diskuze přispěly podnětnými názory a dokázaly tak, že téma vzdělávání národnostních menšin a vůbec soužití s nimi je i dnešní mládeží chápáno jako zajímavé a společensky nanejvýš důležité. Z příspěvků obou stran vyznělo, že tato problematika by měla být řešena na vyšší politické úrovni, odkud musí vyjít jasný signál, zda začlenit minority do stávajícího systému, nebo jim ponechat jistou míru svébytnosti a vytvořit i vzdělávací programy v mateřském jazyce menšin. Přestože síly obou družstev byly víceméně vyrovnané a nelze proto jednoznačně určit, které z nich vyhrálo, můžeme s potěšením konstatovat, že debata na dané téma byla přínosem pro mládež samotnou a posloužila i jako motivace do dalších debatních soutěží. Barvy naší školy hájili studenti 1A OA: L. Fuková, J. Gajdoš, P. Svobodová, dále pak V. Černecká, E. Jirschová a M. Havlíková. Mgr. Martin Krýza, trenér debatního družstva ŠKOLNÍ BUFET Již čtvrtým rokem zdařile uskutečňují praxi studenti ročníků OA ve školním bufetu, kterému jsme dali název SVAČINKA. Ke zvolení názvu byla provedena anketa, které se zúčastnili téměř všichni studenti, zcela bez zájmu však zůstala třída studentů 3.A OA. Studentky A. Gybasová a R. Klimentová z 3.A OA naopak vstřícně anketu připravily, stejně tak jako www stránky. Na nich informují o kladech občerstvovacího zázemí, poukazují i na některá negativa, navrhují i řešení, např. výzvu učitelům, aby při nákupech v supermarketech udělali nákup i pro školu. Ve svých hodnoceních se studenti vyjadřují k náplni i průběhu praxe kladně, druháci se většinou těší, až budou ve 3. ročníku vedoucími, třeťáci pak se těší na 4. ročník, kdy vykonávají praxi účetních. Ing. Anna Volíková 9

10 SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2000/01 Psaní na klávesnici počítače se stává základní gramotností. Uživatelé počítače, kteří musí hledat správné klávesy jsou pomalí, pracují neefektivně. Proto studenti jsou vedeni k tomu, aby psali rychle a bez chyb. Kromě prověřování ve škole jsou nominováni na různé soutěže, kde prověřují své dovednosti se soupeři z jiných škol. Při těchto kláních naši studenti školu velmi dobře reprezentují a díky nim patříme mezi školy s nejlepšími výsledky v těchto soutěžích. V letošním školním roce naši studenti soutěžili na všech celostátních soutěžích. Studentky 2. ročníku bodovaly na soutěži Šenovský datel na OA v Šenově u Nového Jičína. Vlaďka Juráňová přivezla 1. místo. ZAV Hodonín je pro studenty všech kategorií. Z této soutěže přivezl Jiří Voloch ze 3.A OA 2. místo. Při Vánoční klapce v Karviné opět Vlaďka Juráňová bodovala, přivezla 1. a 2. místo. Pro 3. ročníky pořádala soutěž naše škola. Družstvo ve složení: Jiří Voloch 3.A OA, Vladimíra Juráňová, Veronika Sabová a Kateřina Moťková pro naši školu získalo putovní pohár. V březnu jsme se zúčastnili regionální soutěže v Olomouci, odkud si Jiří Voloch odvezl 1. místo v 10minutovém opisu, Karin Menzelová z 1.A OA (jela na zkušenou) získala 3. místo a Vladimíra Juráňová ze 2.A OA skončila na 7. místě. Všichni 3 byli nominováni na Mistrovství ČR v grafických předmětech. Této soutěže konané v dubnu v Lounech se zúčastnili jen Jiří Voloch a Karin Menzelová, Vladimíra Juráňová těsně před odjezdem onemocněla. Na této velké soutěži zahrála velkou roli nervozita, která byla příčinou, že se jmenovaní studenti umístili až v druhé polovině startovního pole. V červnu se družstvo 1. ročníků zúčastnilo soutěže pro 1. ročníky na OA v Orlové. 1.A OA Karin Menzelová a Lucie Tomčalová 1.B OA Marcela Voštová a Jan Kristián 1.A AP Martin Pražák. Karin si odvezla 2 druhá místa a 1 páté místo. Za družstvo spolu s ní bodoval Martin Pražák a škola tak byla na 5. místě v republice (z 22 škol). Každý, kdo bude dosahovat vynikajících výsledků má možnost jet na soutěž a bodovat za školu. V příštím školním roce bude opět celá řada soutěží, kterých se zúčastní ti nejlepší z vás. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující OBK ZMĚNA POSKYTOVATELE PŘIPOJENÍ K INTERNETU - OPAVANET Jelikož rychlost, kterou jsme byli připojeni k internetu, již byla nedostačující, vedení školy rozhodlo o zvýšení přenosové rychlosti z 33,6 kb/s na stávající rychlost připojení 128 kb/s. Novým providerem se stala od firma OPAVANET, která nám zajistila požadovanou rychlost. S jednáním a službami této firmy jsme spokojeni. Tuto změnu nejvíce přivítali studenti naší školy, protože často využívají služeb CVČ, kde je na internet připojeno osm počítačů. Kvalitu připojení ocenili i zákazníci z řad veřejnosti. CVČ je denně otevřeno od Luděk Bajgar, správce CVČ 10

11 BESEDY POŘÁDANÉ PRO STUDENTY Stejně jako v prvním pololetí, tak i v druhém, navštívila naši školu řada odborníků. Besedovali nejen o svých profesích, ale i o tématech jako je HIV, bezpečný sex, sekty, drogy Již v lednu navštívil studenty 4. ročníku AP Ing. Gistr, který je seznámil se zpracováním zemědělských výrobků. Ing. Cabák hovořil ve 3. a 4. ročnících AP o pěstování a ochraně rostlin. V lednu se studenti 4.AP zúčastnili asistenční výuky na téma Lihovarnictví a výroba lihu pod vedením Ing. Gistra. V únoru opět titíž studenti (4.A AP) besedovali s Ing. Trávníčkem a Ing. Daňkem ze svazu PRO BIO Šumperk o ekologickém zemědělství. Tématy besed v březnu byly informace o pracovních podmínkách i případném dalším uplatnění našich absolventů v bruntálských institucích. Naši školu navštívili zástupci Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále Ing. Ciemala, Živnostenského referátu OK.Ú. Bruntál Ing. Otáhalová a Komerční banky Bruntál Ing. Gottwaldová a pí Stražovská, členka agrární komory Ing. Nováková, pracovník Regionálního odboru MZe p. Olšer, zástupce Finančního úřadu v Bruntále Ing. Michňák a Ing. Ospalíková z České pojišťovny. Studující tříd 2.A OA a 2.A AP se setkali s okresním protidrogovým koordinátorem p. Tomanem. Téma bylo známé nebezpečí drog a omamných látek. Pan Toman zaujal mimo jiné i svým neformálním přístupem. Ještě v březnu naši školu navštívili dva lektoři ACET - sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS - vedoucí ACET Tomáš Řehák a lektor František Krampota. Velmi poutavě mluvili o HIV pozitivitě, o zdravém způsobu života, pohlavních chorobách. Tato beseda se setkala s ohlasem všech zúčastněných 1. a 3. ročníků. Pro zájemce o další studium, práci, au pair pobyty v zahraničí bylo připraveno zajímavé setkání s panem Miroslavem Hampelem informačním poradcem pro ČR. Velmi podrobně se zabýval možnostmi v jednotlivých státech a výhodami nebo nevýhodami pobytu v nich. Ani český jazyk nepřišel zkrátka. Šéfredaktorka týdeníku Region Renata Šebestová hovořila se studenty 3.A OA, 3.B OA o novinách a novinářích. V dubnu jsme přivítali Ing. Vaňka, který seznámil žáky 2.A AP, 4.A AP se zpracováním produktů z ekologického zemědělství. Beseda byla zpestřena i ochutnávkami. V květnu nás (3.A AP, 1.A AP) navštívil uznávaný specialista na vodní režim řek v krajině a specialista na ochranu volně žijících organismů Ivan Zwach. Posledním lektorem před koncem školního roku byl pan Jiří Koubek ze společnosti Dingir pro studium sekt. Je to žák našeho nejuznávanějšího odborníka na sekty Dr. Vojtíška a přijel na jeho doporučení. Studenty zaujal svým tématem o nebezpečí sekt a náboženských kultů. Domnívám se, že všechny besedy se setkaly s ohlasem u studentů a obohatily i jejich znalosti z vyučovacích hodin. V započatém trendu chceme pokračovat i v příštím roce. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na organizaci besed a setkání jmenovitě Ing. Mlčuchové, Ing. Kotoučkové, Ing. Vlčkovi, Mgr. Kučmínové, Mgr. Krýzovi a Ing. Sedláčkovi. RNDr. Iva Muchová 11

12 ŽÁKOVSKÁ ANKETA HODNOCENÍ UČITELŮ ÚNOR 2001 Jako každé pololetí i letos hodnotili studenti učitele podle jednotlivých kritérií (výklad, organizace výuky, atmosféra hodiny, přístup ke studentům). Celkové pořadí deseti nejlépe hodnocených učitelů žákovské ankety je následující: 1. Ing. Radka Kotoučková 2. Mgr. Dana Juříčková 3. Ing. František Přikryl 4. Ing. Marcela Bednářová 5. Ludmila Flosová 6. Ing. Marie Slánská 7. RNDr. Iva Muchová 8. Roman Brázda 9. Mgr. Irena Kučmínová 10. Mgr. Dagmar Marková Uvedeni jsou pouze učitelé učící na plný úvazek (bez členů vedení školy apod.). Všem výše uvedeným učitelům blahopřejeme. V letošním roce požádal p. ředitel studenty, aby svá hodnocení podepsali a stáli si za svými názory. Velká většina studentů své jméno uvedla, snad mimo několika studentů vyšších ročníků (že by furiantství maturantů?). Je třeba poděkovat Ing. Přikrylovi za přípravu databáze a pořízení dat se studenty. Výsledky zpracoval a databázi po zpracování vymazal Ladislav Pacvoň. Ladislav Pacvoň MATEMATICKÝ KLOKAN Dne proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. V kategorii Junior řešili žáci prvních a druhých ročníků 30 úkolů. Nejvyššího počtu bodů dosáhla Marta Zahradníková z 1. B OA. Nejlepší studenti v jednotlivých třídách: 1.A OA Veronika Černecká 1.A AP Markéta Kotlárová 2.A OA Olga Grézlová 2.A AP Jiří Mlček V kategorii Student soutěžili žáci třetích a čtvrtých ročníků. První místo obsadil Petr Šiba z 4.A OA. V ostatních třídách: 3.A AP Iva Koryťáková 3.A OA Kateřina Kubešová 3.B OA Zuzana Schmidtová 4.B OA Karel Zíka Roman Brázda, vyučující MAT 12

13 CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ SOŠ I v letošním roce probíhala 16. března 2001 ve dvaceti střediscích po celé republice matematická soutěž středních odborných škol. Naše škola se zúčastnila vysláním soutěžního družstva do střediska SOU a SOŠ v Šumperku pod vedením profesora Brázdy. Složení družstva: Veronika Foltisová a Emílie Sedláčková z prvního ročníku, Zuzana Pohlová a Veronika Dvořáková z druhého ročníku, Svobodová Žaneta z třetího ročníku, Radek Brichta a Petra Čechová ze čtvrtého ročníku. Také v letošním roce jsme byli úspěšní úspěšnými řešiteli se stali dva studenti: - ve IV. kategorii (1. ročníky čtyřletých studijních oborů) je úspěšnou řešitelkou Veronika Foltisová z 1.A OA třídy - v V. kategorii (2. ročníky čtyřletých studijních oborů) je úspěšnou řešitelkou Zuzana Pohlová z 2.A OA třídy, která už byla úspěšnou řešitelkou i loni. Jednota českých matematiků ve spolupráci s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava pořádá pro nadané matematiky soustředění MOFO v Dolní Lomné u Jablůnkova. Naše škola tam vysílá Zuzanu Pohlovou a Veroniku Dvořákovou, které se zúčastňují i matematických olympiád. Oběma studentkám na týdenní pobyt přispěje sdružení. Škoda, že se Veronika Foltisová nemohla z rodinných důvodů zúčastnit. Ladislav Pacvoň ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Nový školní rok slavnostně zahájíme v aule školy v pondělí 3. září 2001 v 9:00 hodin. Podzimní prázdniny připadají na 29. a 30. října 2001, vánoční prázdniny jsou od neděle do středy 2. ledna 2002 včetně. Vysvědčení za 1. pololetí žáci dostanou ve čtvrtek a v pátek jsou poletní prázdniny. Jarní prázdniny pro okres Bruntál jsou , velikonoční prázdniny 28. a Vysvědčení za 2. pololetí studenti dostanou v pátek 28. června Ladislav Pacvoň SEMINÁŘ REDAKTORŮ Ve dnech května 2001 jsme byly vyslány Školním klubem germanistů na Seminář mladých redaktorů do německého Marienbergu. Součástí pestrého programu bylo několik přednášek, především o Evropské unii a o žurnalistice. Kromě 20tičlenné skupinky studentů z České republiky jsme měly možnost poznat mladé lidi z Maďarska, Polska, Slovinska a Německa. Rovněž byly pořádány výlety do okolí. Navštívili jsme mimo jiné města Mainz, Kolín, Würtzburg a Waldsassen. Chtěly bychom znovu poděkovat vedení školy a sponzorům, že nám umožnili tento seminář absolvovat a vyzkoušet si tak na vlastní kůži, zda dovedeme naše znalosti z hodin němčiny použít v praxi. Zuzana Schmidtová a Alžběta Ševčíková, studentky 3.B OA Od školního roku 2001/2002 bude školní zpravodaj vydáván pouze dvakrát ročně. Důležité informace a aktuální zprávy budou zveřejňovány na našich www stránkách. 13

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský

Více

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM ROK PROJEKTŮ Školní rok proběhl po všech stránkách úspěšně. Průběh i výsledky maturit hodnotili předsedové jednoznačně kladně. Absolventy roku se stali Andrea Meluchová (OA) a Miroslav Mlčuch (AP). Vzdělávacích

Více

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010 SLOVO ŘEDITELKY V dubnu letošního roku jsem se ujala řízení Obchodní akademie a Střední zemědělské školy v Bruntále. Mým základním východiskem je navázat na již stanovené strategické cíle školy, které

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen 1996 1. - 15.

KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen 1996 1. - 15. KONKURS Pokyn ministra č. j. 27251/95-42 Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: Pravidelné periodické hodnocení se zavádí od 1. ledna 1996. A to tak, že v roce 1996 platí

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroční zpráva 2005/2006 1 Osnova pro výroční zprávu středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

školní rok 2008/2009 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2008/2009 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2006-2007 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více