ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily"

Transkript

1 ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily několikaleté finanční problémy a navíc jsme mohli přijmout další učitele. Přijal jsem celkem 7 zaměstnanců a mohu říct, že jsme měli šťastnou ruku, neboť pracují (mimo Hajdové, která odešla) k plné spokojenosti. Na škole 10 měsíců působil ve funkci asistenta pro výuku AJ Nizozemec Rens Krijger, jehož pobyt byl hrazen z prostředků Phare. Odmaturovaly 4 třídy, dá se říci velmi úspěšně a také se nám podařilo přijmout 3 třídy denního a 2 třídy dálkového studia, i když s velkými problémy, které nebyly způsobené tím, že bychom měli přihlášeno málo žáků, ale tím, že většina žáků byla přihlášena až na druhý termín. Dojde také k nárůstu ubytovaných na DM předpoklad o žáků. Pro příští rok budeme muset presentovat naši školu aktivnějším způsobem. Máme co nabídnout a navíc jsme si vybudovali velmi dobrou pověst, vypracovali jsme se na slušnou úroveň. I úspěchy našich žáků v různých soutěžích o tom dostatečně vypovídají. Nepočítáme s přijetím nových učitelů, i když máme prostor pro další 3 učitele, v úvahu přichází pouze přijetí učitele cizích jazyků (AJ nebo NJ). Na DM bude přijat nový vychovatel (možná i dva), uvažujeme o přijetí správce sítě. Od přijmeme 2 uchazeče o civilní službu (L. Sobek a L. Bajgar končí). Stále tvrdím a vývoj mi dává zapravdu, že na dobré škole nemůže jít pouze o předávání znalostí. Škola nesmí žít vlastním životem, odtrženým od okolního dění. Musí být co nejvíce otevřená, musí umožňovat žákům mnohostranný pohled na odborné i obecné problémy, motivovat žáky k samostatné práci, přemýšlení, otevírat nové obzory, nastiňovat nové možnosti a hlavně vytvořit v žácích vnitřní přesvědčení, že vzdělání je trvalá hodnota a že je třeba se celoživotně vzdělávat. Jsem rád, že zaměstnanci školy, kteří se neustále všestranně vzdělávají a jejichž vzdělávání maximálně podporuji, jim mohou být v tomto ohledu vzorem. V souladu s tímto záměrem rozšiřujeme kontakty naší školy se zahraničím, veřejností, správními institucemi a firmami. Také náš ojedinělý systém výuky praxe na OA, o který je na jiných školách mimořádný zájem slouží tomuto záměru. Jenom prostý výčet akcí a různých aktivit, které jsme uskutečnili, je tak rozsáhlý, že bude součástí samostatného příspěvku a koneckonců i příspěvků mých kolegů. Byl to rok sice úspěšný, ale náročný, i pro mne osobně. Moje několikaměsíční absence sice zabrzdila některé připravované aktivity, ale zvýšeným úsilím se většinu podařilo dohnat. Běžný provoz školy byl oběma zástupci dobře zajištěn. Ani pro ně to nebylo snadné, zvážíme-li, že mají velký učební úvazek a Ing. Janečková navíc i třídnictví. Děkuji jim a těm svým kolegům (nejen učitelům), kteří vnáší do své práce nové myšlenky a metody, kteří bez ohledu na své pohodlí hledají nové cesty a způsoby, čímž dělají tuto školu tím, čím je. Také všem žákům, kteří vzorně hájí jméno naší školy, ochotně pomáhají při různých školních i mimoškolních činnostech, jsou příkladem ve studiu a často i v osobním životě, chci za sebe i své kolegy říct: jsem rád, že vás tu máme, děkuji za léta, která jsme spolu prožili. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy 1

2 PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH ČINNOSTÍ ŠKOLY Pokračující aktivity a aktivity trvalé: SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY pro podporu vzdělávacích aktivit - Ing. Sedláčková STUDENTSKÉ KOLEGIUM Ing. Konopka ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB Flosová, Brázda, Ing. Přikryl GEMA - klub germanistů Šedková SKUTEČNÁ FIRMA ŽÁKŮ - školní buffet Ing. Volíková PROJEKT SOCRATES Juříčková ANGLICKÝ KLUB Juříčková KLUB ČESKÉ DEBATNÍ LIGY Krýza FIKTIVNÍ FIRMY ŽÁKŮ učitelé ekonomiky APLIKOVANÁ EKONOMIE s podporou Nadace Tomáše Baťi - Ing. Volíková DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLNÍ PLES hl. organizátor Ing. Mlčuchová SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ PROVOZOVÁNÍ STÁLÉ EXPOZICE KARLA ADÁMKA VZPOMÍNÁNÍ NA KARLA - setkání příznivců Adámkovy tvorby - Ing. Konopka REKVALIFIKAČNÍ KURZY Ing. Janečková PŘÍPRAVA SKRIPT PRO EKONOMIKU Ing. Kotoučková, Ing. Volíková PORADENSKÁ ČINNOST PRO ZEMĚDĚLCE JAZYKOVÉ KURZY učitelé A, N ŠPIČKOVÝ SYSTÉM VÝUKY AJ, NJ - tým: Ing. Konopka, Harašta, učitelé A, N VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE (angličtina, francouzština) Nové aktivity školy 2000 POŘÁDÁNÍ VÝSTAVY DROBNÝCH ZVÍŘAT se SCHDZ - Sedláček, Harašta O POHÁR ŘEDITELE SZeŠ soutěž pro nejlepšího chovatele králíků - Ing. Konopka OSLAVA 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY hl. organizátor Ing. Sedláčková POŘÁDÁNÍ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE PSANÍ NA PC Ing. Sedláčková ROZVOJ STYKŮ SE ZSE OPOLE - Ing. Konopka, Flosová, Ehrenbergerová PROJEKTY PRO SPORT. A VOLNOČAS. AKTIVITY Ing. Slánská, Flosová CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO ŽÁKY RNDr. Muchová ZAHÁJENÍ PARTNERSTVÍ S BÜDINGENEM Ing. Konopka, Hřebačková CHARITATIVNÍ AKCE BÍLÁ PASTELKA Ing. Janečková PŘÍPRAVA NOVÉHO ZAMĚŘENÍ OA informatika Ing. Konopka, Ing. Přikryl Mezinárodní projekty přijaté a ve školním roce realizované: JEDNA EVROPA: MNOHO KULTUR 2. etapa Socrates. Jde o společný projekt středních škol Itálie, Německa, Anglie a Skotska a ČR Dana Juříčková WIR LERNEN EVROPA vydávání celoevropského časopisu Helga Šedková ASISTENT - Socrates - zahraniční lektor cizího jazyka D. Juříčková Umožnil bezplatný desetiměsíční pobyt nizozemského učitele AJ. REGION PRADĚD projekt v rámci Phare strukturální fondy umožňuje vzájemnou výměnu žáků, učitelů, soutěže se ZSE Opole Dr. Ehrenbergerová 2 Ing. Ladislav Konopka

3 VYHODNOCENÍ MATURIT 2000/2001 Ve dnech se pro 54 denních žáků OA, 19 studujících agropodnikání a 16 dálkově studujících uskutečnily závěrečné maturitní zkoušky. Ve dnech května 2001 odmaturovalo 70 nynějších absolventů OA ze tří tříd. Všichni předsedové maturitních komisí kladně ohodnotili nejen přípravu a výkony studentů, ale také přístup a hodnocení zkoušejících a přísedících. Každý, dnes již absolvent OA a SZeŠ v Bruntále, si odnesl zasloužené ohodnocení své čtyřleté práce. Vedení školy i vyučující hodnotí kladně především výsledky studentů s vynikajícím průměrným prospěchem 1,00. 4.A OA : p. Radek Brichta, sl. Marta Nemravová 4.B OA : sl. Petra Čechová, sl. Soňa Slavíková, sl. Jarmila Kašíková DS OA : sl. Ester Zadovei 4.A AP : p. Jiří Sobek. Ve 4.A OA byla třídní učitelkou pí. Ing. Anděla Sedláčková, maturitní komisi předsedala pí. Mgr. Anna Ošancová z OA v Olomouci. Odmaturovalo 10 chlapců a 16 dívek, celkem 26 žáků. Z toho 8 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celkový průměr prospěchu třídy byl 2,02. Ve 4.B OA byla třídní učitelkou pí. Mgr. Dagmar Marková a maturitní komisi předsedala pí. Mgr. Eva Černošková z OA v Přerově. Maturovalo 20 dívek a 8 chlapců, z toho 10 prospělo s vyznamenáním, prospělo 17 žáků, 1 žák neprospěl. Celkový průměrný prospěch třídy 2,09. Po pěti letech ukončili docházku také dálkově studující. Třídní učitelkou byla pí. Ing. Marcela Bednářová, maturitní komisi předsedala pí. Danuše Zmrzlíková z OA v Olomouci. V této třídě zakončili studia s vyznamenáním 3 studenti, ostatní prospěli. Maturovalo 13 žáků, dva nebyli připuštěni k maturitní zkoušce. Celkový průměr třídy 1,78. Ve dnech června 2001 maturovali žáci se zaměřením na agropodnikání. Ke zkoušce se připravilo 19 studentů, 8 chlapců a 12 dívek, třídní učitelkou byla pí. Ludmila Flosová, předsedou maturitní komise p. Ing. Jan Fričar ze SOŠ zemědělské školy Šumperk. S vyznamenáním prospěli 2 žáci, 16 studentů prospělo, 1 neprospěl. K maturitě nebyl připuštěn 1 žák. Celkový průměr třídy 2,59. Irena Kučmínová, místopředsedkyně maturitní komise ŠKOLNÍ KLUB GERMANISTŮ Také v tomto školním roce pracoval na škole Školní klub germanistů. Měl 17 členů, byli to studenti z ročníků obchodní akademie. Studenti si zdokonalovali své znalosti němčiny formou jazykových her, přípravou na jazykové soutěže a prací na časopise. V květnu vydal klub 7. číslo školního časopisu GEMA v německém jazyce a vyslal jako každoročně dva své redaktory na mezinárodní seminář redaktorů studentských časopisů do Domu Evropy v Bad Marienbergu ve Spolkové republice Německo. Helga Šedková, učitelka němčiny 3

4 VÝSLEDKY MATURIT, ABSOLVENT ROKU V letošním roce maturovali studenti dvou tříd denního studia obchodní akademie, jedné třídy agropodnikání a jedné třídy dálkového studia obchodní akademie. Maturity zhodnotí ve svém příspěvku Mgr. Kučmínová. Zde je celkový přehled: Celkem Maturovalo s vyznamen. prospěl neprosp. Maturita - Maturita - Maturita- Třída Tříd. učitel studentů 4.A-OA Ing. Sedláčková B-OA Mgr. Marková A-AP L. Flosová DSOA Ing. Bednářová U studentů denního studia je už třetím rokem vyhlašován absolvent roku. U obchodní akademie Petra Čechová maturovala se samými výbornými a po celou dobu studia vždy prospěla s vyznamenáním. Totéž u agropodnikání Jiří Sobek, ale ten jedno pololetí vyznamenání neměl. Protože absolvent roku může být jen jeden, je jím Petra Čechová ze třídy 4.B OA. Blahopřejeme! Všem maturantům přejeme hodně odvahy do dalšího života a nezapomeňte na svoji alma mater! Ladislav Pacvoň PROJEKT PHARE Naše Obchodní akademie a SZeŠ v Bruntále vypracovala v rámci Společného fondu projektů programu PHARE CBC Evropské unie projekt - Region Praděd. Jedná se v něm o spolupráci ekonomických škol Bruntál-Opole. Podmínky projektu obsahovaly 15 stran, muselo být resumé v angličtině a polštině a spousta příloh, propozice byly velmi komplikované. Po třech kolech výběru, mj. také v Polsku, byl náš projekt schválen. Konečné rozhodnutí potvrzovala delegace Evropské komise v Bruselu. Naše škola obdrží příspěvek ve výši přibližně 1300 EUR (v této době 1 EURO = 36 Kč) na rozvíjení vzájemných akcí s polskou školou Zespol szkol ekonomicznych v Opole v Polsku. Zatímco naše škola má 330 studentů, polská škola je větší, má 1200 žáků. K cílům a příhraničnímu dopadu projektu patří: podpořit vzájemné provázání euroregionu Praděd s příhraničním okresním městem Opole ( obyv.), rozvíjet už existující přátelství a partnerské kontakty na úrovni vedení, učitelů, studentů, vzájemné poznání škol, vzdělávacích systémů a euroregionu Praděd - v Polsku Pradjad. Součástí projektu dotovaného programem Phare bude: 1) Sportovní den - utkání ve fotbale v Opole 2) Čtyřdenní zájezd do Polska v září 2001 s cílem poznat historické a kulturní památky nejen města Opole, ale i celého vojvodství a Dolního Slezska. Navštívíme ekonomickou školu, ale také Muzeum vsi opolskej, Brzeg, Wroclav, Otmuchov a jezera, 1000 let starý důl Zlatý Stok, Paczkov ap. 3) Soutěž v anglickém jazyce, německém jazyce a historii příhraničních oblastí 4) Společný Den učitelů v Bruntále a výjezd na Praděd. Věříme, že projekt PHARE splní svůj cíl a že bude přínosem především pro naše studenty. PhDr. J. Ehrenbergerová a I. Kučmínová 4

5 CELOSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ DATABÁZE KURZŮ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH - DAT Od je naše škola registrována v celostátní a mezinárodní databázi kurzů vzdělávání dospělých nazvané DAT. Vznikla v rámci projektu EU Leonardo da Vinci ve spolupráci významných poradenských a softwarových společností z několika zemí. V České republice je podpora databáze zakotvena v národním plánu zaměstnanosti a jejím garantem je Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Naše škola tak získala možnost bezplatné propagace vzdělávací nabídky na státem podporovaném informačním médiu, které je díky internetu všeobecně přístupné všem potenciálním uživatelům. Ing. Anna Janečková NÁVŠTĚVA DELEGACE Z BÜDINGENU Od 27. dubna 2001 se opět prohloubily přátelské vztahy mezi Obchodní akademií a Střední zemědělskou školou v Bruntále a Odbornou střední školou v Büdingenu v SRN. Naše škola navázala přátelské styky s touto institucí již na začátku tohoto školního roku, kdy v Bruntále pobývala delegace tohoto partnerského města. Poprvé jsme se setkali s panem profesorem Reinerem Bajusem, který projevil zájem o navázání partnerství mezi našimi školami. Dne 27. dubna 2001 početná delegace z Büdingenu navštívila Bruntál a strávila zde oficiálně celkem 3 dny. Jednu část delegace tvořili oficiální představitelé města a organizace, která zajišťuje fungování partnerských vztahů, druhou část tvořila požární jednotka a jejich dechová hudba. Delegace měla zajištěný bohatý program. Prohlédli si pamětihodnosti Bruntálu, navštívili zámek, kde byla slavnostně podepsána partnerská smlouva a zasazen symbolický strom přátelství. Navštívili Guntramovice s cestou přátelství a smíření, kde büdingenští také vsadili symbolickou pamětní desku, poslechli si v městském divadle bruntálský a vrbenský sbor a byli jejich výkony uchváceni. Druhý den navštívili Praděd a mohli obdivovat nádhernou přírodu této dominanty Jeseníků. V neděli odpoledne se konal přátelský fotbalový zápas mezi mužstvy obou měst. V pondělí na naši školu už podruhé zavítal pan profesor R. Bajus (člen büdingenské delegace) a navštívil hodinu jazyka německého v multimediální učebně. V přátelské atmosféře pobesedoval s ředitelem školy Ing. Konopkou a s vyučujícími německého jazyka o rozdílech českého a německého školství. Největším přínosem však byla dohoda o výměnném pobytu studentů obou škol. Od pojedou dvě vyučující do Büdingenu na týdenní pobyt, aby zde poznaly nejen studenty, práci učitelů a systém školství ve spolkové zemi Hesensko, ale také samotné město Büdingen a jeho okolí. Na oplátku přijedou dva profesoři z Büdingenu do Bruntálu, kde pro ně bude rovněž připraven vzdělávací a kulturní program. Dalším krokem budou výměnné návštěvy studentů. Na návštěvě partnerské delegace se organizačně podílela profesorka M. Hřebačková jako tlumočnice a pomoc rovněž poskytli studenti naší školy P. Dusíková, O. Suchá, L. Moškoř a V. Petrová. M. Hřebačková, D. Marková 5

6 ANKETA HODNOCENÍ TŘÍD UČITELI ČERVEN 2001 Učitelé, kteří vyučují v dané třídě, hodnotili známkami 1 až 5 (1 je nejlepší) třídy podle následujících kritérií: znalosti (prokazované znalosti bez ohledu na další skutečnosti) chování (klid a pořádek ve třídě, plnění úkolů ) aktivita (aktivita a zájem žáků v hodinách ) kolektiv (vystupování třídy jako kolektivu, kompaktnost, vzájemná pomoc ) Pořadí tříd podle jednotlivých kritérií a celkové pořadí je následující: Pořadí Znalosti Chování Aktivita Kolektiv Celkové pořadí 1 2.A-OA 2.A-OA 3.B-OA 3.B-OA 3.B-OA 2 3.B-OA 3.A-OA 2.A-OA 1.A-OA 2.A-OA 3 1.A-OA 3.B-OA 3.A-OA 4.A-AP 3.A-OA 4 3.A-OA 1.A-OA 1.A-OA 2.A-OA 1.A-OA 5 1.B-OA 4.A-AP 3.A-AP 3.A-OA 1.B-OA 6 4.B-OA 1.B-OA 1.B-OA 3.A-AP 3.A-AP 7 4.A-OA 3.A-AP 4.B-OA 1.B-OA 4.B-OA 8 3.A-AP 4.A-OA 2.A-AP 4.B-OA 4.A-OA 9 2.A-AP 4.B-OA 4.A-OA 4.A-OA 4.A-AP 10 1.A-AP 2.A-AP 4.A-AP 2.A-AP 2.A-AP 11 4.A-AP 1.A-AP 1.A-AP 1.A-AP 1.A-AP zpracoval Ladislav Pacvoň KURZY V době od do proběhl rekvalifikační kurz účetnictví s využitím výpočetní techniky v rozsahu 160 hodin. Závěrečné zkoušky složily všechny účastnice výborně. Ve školním roce 2000/2001 probíhala výuka v devíti jazykových kurzech, kterých se účastnilo 80 frekventantů. Zahajovací schůzka zájemců o všechny druhy kurzů jazykových a rekvalifikačních se uskuteční v 15 hodin v aule školy. Ing. Anna Janečková 6

7 Přehled prospěchu a chování ve 2. pol. šk. r. 2000/2001 Třída Stav žáků Prospěch (v %) Chování Absence K Ke dni konference Bydlí na DM Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifik. Prům. třídy Důtky Podm.vylouč. Pochvaly Snížené známky Celkem Průměr na žáka Neomluveno TU Ř TU Ř A - OA 31 4H 27D , , ,9 80,6 3,2 3,2 1.B - OA 31 5H 22D , , ,7 92,6 3,7 0,0 2.A - OA 33 3H 30D , , ,2 72,7 9,1 0,0 3.A - OA 24 6H 18D , , ,5 83,3 4,2 0,0 3.B - OA 32 9H 23D , , ,3 65,6 3,1 0,0 4.A - OA 27 11H 16D , , ,6 66,7 3,7 0,0 4.B - OA 28 8H 20D , , ,6 71,4 0,0 0 1.A - AGP 29 14H 12D , , ,0 73,1 23,1 3,8 2.A - AGP 24 9H 14D , , ,0 87,0 13,0 0,0 3.A - AGP 26 11H 15D , , ,0 92,3 7,7 0,0 4.A - AGP 20 8H 12D , , ,0 90,0 5,0 0,0 OA H 156D , , ,8 75,2 4,5 0,5 SZeŠ 99 42H 53D , , ,1 85,3 12,6 1,1 Celkem H 210D , , ,8 78,5 7,1 0,7 7

8 JUNIOR ACHIEVEMENT Jako každoročně se i letos studenti třetích ročníků zúčastnili soutěží a jiných akcí pořádaných nadací Baťa Junior Achievement. Regionální kolo soutěže MESE, což je počítačová hra simulující obchodování s výrobkem echopen, proběhlo v Ostravě a za naši školu soutěžily dva týmy Markéta Volná a Lukáš Chylík za třídu 3.A OA a Monika Repčíková a Hana Rychlíková za třídu 3.B OA. Soutěž o nejlepšího studenta aplikované ekonomie proběhla ve stejný den a zúčastnili se jí studenti Kateřina Kubešová a Aleš Šupina. Soutěž v počítačové simulaci BIA - banky v akci - proběhla již tradičně přes internet. Studenti Jiří Hálko a Pavel Kalaš se úspěšně zúčastnili regionálního kola a z druhého místa postoupili do celostátního finále. To se uskutečnilo v reprezentativních prostorách CITIBANK v Praze za účasti ředitele pražského centra této banky. Studenti obstáli v celostátní konkurenci a stali se členy studentské organizace Junior Achievement. Na základě tohoto členství se mohou podílet na organizování soutěží a jiných akcí pořádaných nadací Baťa JA. Hotelová škola a Obchodní a podnikatelská akademie Havířov, s. r. o., u příležitosti l0. výročí školy pořádala konferenci pod názvem Labyrintem ekonomie. Studenti aplikované ekonomie z 3.A OA Jiří Voloch, Barbora Pišlová a Lukáš Chylík se této konference aktivně zúčastnili s příspěvkem nazvaným Zvyšování konkurenční schopnosti výrobků podniku. Na vlastní kůži poznali, jak je důležité se na takovou konferenci řádně připravit, protože konkurence i v takovéto oblasti může být velmi silná. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy. Ing. Anna Volíková, Ing. Radka Kotoučková PROJEKT SOCRATES JE DOKONČEN Ráda bych vás informovala o zakončení mezinárodního projektu, na kterém se podíleli studenti naší školy. Tímto chci poděkovat za práci těmto studentům: Gažarová D., Hanzlíková I., Purkertová L., Koritárová K., Lysková M., Mázerová J., Moškořová L., Kaletová M., Brichta R., Černý Z., Mlček J., Kerhartová K., Kubincová J., Paličková L., Repčíková M., Dokládalová M., Grézlová O., Juráňová V., Moťková K., Pacvoňová J., Urbaníková L. Připomeňme si některé základní informace: 1. Název projektu je JEDNA EVROPA - MNOHO KULTUR. Je financován Národní agenturou Socrates v Praze. 2. Na projektu se podílely školy v Německu, Anglii, Skotsku, Itálii a České Republice. 3. Projekt je vypracován v národních jazycích každé země a přeložen do angličtiny. 4. První etapa projektu proběhla v období červen červen Popisovali jsme prostředí, ve kterém žijeme, naše město a jeho historii, školu, zvyky, udělali jsme anketu a statisticky ji zpracovali. Celá práce je doplněna souborem fotografií. Příspěvky všech zemí jsou svázány v knize. 5. Druhá etapa projektu proběhla v období červen červen Zabývali jsme se problémem rasismu a jeho projevy, a to jeho nabídkou na Internetu a v televizi. Dělali jsme rozhovor s paní, která není Češka, ale žije tady s námi. Naše poznatky a názory jsme zapsali a přeložili do angličtiny. A na úplný závěr jsme natočili video o naší škole, městě a přímo na náměstí jsme položili lidem několik anketních otázek. Dana Juříčková, učitelka angličtiny 8

9 SOUTĚŽE ČESKÉHO JAZYKA Po soutěžích Studený svět a školním kole Olympiády českého jazyka se naši studenti zúčastnili dalších soutěží: 1) V březnu se konalo okresní kolo Olympiády českého jazyka. Nejlépe se umístila studentka Alena Kopřivová na místě, Z. Schmidtová na místě a M. Volná na 21. místě. 2) A. Kopřivová reprezentovala školu v regionálním kole recitační soutěže s postupem na Wolkerův Prostějov v Karviné. 3) Studenti K. Mlynarčíková a D. Sloviak přispěli svými pracemi do celostátní soutěže Gymnázia J. Škvoreckého v Praze o Cenu Danny Smiřického. za sekci ČJ předmětové komise humanitní, PhDr. J. Ehrenbergerová SOUTĚŽ DEBATNÍCH KLUBŮ Dne se v budově rýmařovského gymnázia uskutečnila soutěž debatních klubů Gymnázia Rýmařov (vedla prof. Slavičínská) a Obchodní akademie Bruntál (vedl prof. Krýza). Debatovalo se na dozajista aktuální téma Stát by měl poskytnout základní vzdělání pouze v oficiálním jazyce. Obě strany do diskuze přispěly podnětnými názory a dokázaly tak, že téma vzdělávání národnostních menšin a vůbec soužití s nimi je i dnešní mládeží chápáno jako zajímavé a společensky nanejvýš důležité. Z příspěvků obou stran vyznělo, že tato problematika by měla být řešena na vyšší politické úrovni, odkud musí vyjít jasný signál, zda začlenit minority do stávajícího systému, nebo jim ponechat jistou míru svébytnosti a vytvořit i vzdělávací programy v mateřském jazyce menšin. Přestože síly obou družstev byly víceméně vyrovnané a nelze proto jednoznačně určit, které z nich vyhrálo, můžeme s potěšením konstatovat, že debata na dané téma byla přínosem pro mládež samotnou a posloužila i jako motivace do dalších debatních soutěží. Barvy naší školy hájili studenti 1A OA: L. Fuková, J. Gajdoš, P. Svobodová, dále pak V. Černecká, E. Jirschová a M. Havlíková. Mgr. Martin Krýza, trenér debatního družstva ŠKOLNÍ BUFET Již čtvrtým rokem zdařile uskutečňují praxi studenti ročníků OA ve školním bufetu, kterému jsme dali název SVAČINKA. Ke zvolení názvu byla provedena anketa, které se zúčastnili téměř všichni studenti, zcela bez zájmu však zůstala třída studentů 3.A OA. Studentky A. Gybasová a R. Klimentová z 3.A OA naopak vstřícně anketu připravily, stejně tak jako www stránky. Na nich informují o kladech občerstvovacího zázemí, poukazují i na některá negativa, navrhují i řešení, např. výzvu učitelům, aby při nákupech v supermarketech udělali nákup i pro školu. Ve svých hodnoceních se studenti vyjadřují k náplni i průběhu praxe kladně, druháci se většinou těší, až budou ve 3. ročníku vedoucími, třeťáci pak se těší na 4. ročník, kdy vykonávají praxi účetních. Ing. Anna Volíková 9

10 SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2000/01 Psaní na klávesnici počítače se stává základní gramotností. Uživatelé počítače, kteří musí hledat správné klávesy jsou pomalí, pracují neefektivně. Proto studenti jsou vedeni k tomu, aby psali rychle a bez chyb. Kromě prověřování ve škole jsou nominováni na různé soutěže, kde prověřují své dovednosti se soupeři z jiných škol. Při těchto kláních naši studenti školu velmi dobře reprezentují a díky nim patříme mezi školy s nejlepšími výsledky v těchto soutěžích. V letošním školním roce naši studenti soutěžili na všech celostátních soutěžích. Studentky 2. ročníku bodovaly na soutěži Šenovský datel na OA v Šenově u Nového Jičína. Vlaďka Juráňová přivezla 1. místo. ZAV Hodonín je pro studenty všech kategorií. Z této soutěže přivezl Jiří Voloch ze 3.A OA 2. místo. Při Vánoční klapce v Karviné opět Vlaďka Juráňová bodovala, přivezla 1. a 2. místo. Pro 3. ročníky pořádala soutěž naše škola. Družstvo ve složení: Jiří Voloch 3.A OA, Vladimíra Juráňová, Veronika Sabová a Kateřina Moťková pro naši školu získalo putovní pohár. V březnu jsme se zúčastnili regionální soutěže v Olomouci, odkud si Jiří Voloch odvezl 1. místo v 10minutovém opisu, Karin Menzelová z 1.A OA (jela na zkušenou) získala 3. místo a Vladimíra Juráňová ze 2.A OA skončila na 7. místě. Všichni 3 byli nominováni na Mistrovství ČR v grafických předmětech. Této soutěže konané v dubnu v Lounech se zúčastnili jen Jiří Voloch a Karin Menzelová, Vladimíra Juráňová těsně před odjezdem onemocněla. Na této velké soutěži zahrála velkou roli nervozita, která byla příčinou, že se jmenovaní studenti umístili až v druhé polovině startovního pole. V červnu se družstvo 1. ročníků zúčastnilo soutěže pro 1. ročníky na OA v Orlové. 1.A OA Karin Menzelová a Lucie Tomčalová 1.B OA Marcela Voštová a Jan Kristián 1.A AP Martin Pražák. Karin si odvezla 2 druhá místa a 1 páté místo. Za družstvo spolu s ní bodoval Martin Pražák a škola tak byla na 5. místě v republice (z 22 škol). Každý, kdo bude dosahovat vynikajících výsledků má možnost jet na soutěž a bodovat za školu. V příštím školním roce bude opět celá řada soutěží, kterých se zúčastní ti nejlepší z vás. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující OBK ZMĚNA POSKYTOVATELE PŘIPOJENÍ K INTERNETU - OPAVANET Jelikož rychlost, kterou jsme byli připojeni k internetu, již byla nedostačující, vedení školy rozhodlo o zvýšení přenosové rychlosti z 33,6 kb/s na stávající rychlost připojení 128 kb/s. Novým providerem se stala od firma OPAVANET, která nám zajistila požadovanou rychlost. S jednáním a službami této firmy jsme spokojeni. Tuto změnu nejvíce přivítali studenti naší školy, protože často využívají služeb CVČ, kde je na internet připojeno osm počítačů. Kvalitu připojení ocenili i zákazníci z řad veřejnosti. CVČ je denně otevřeno od Luděk Bajgar, správce CVČ 10

11 BESEDY POŘÁDANÉ PRO STUDENTY Stejně jako v prvním pololetí, tak i v druhém, navštívila naši školu řada odborníků. Besedovali nejen o svých profesích, ale i o tématech jako je HIV, bezpečný sex, sekty, drogy Již v lednu navštívil studenty 4. ročníku AP Ing. Gistr, který je seznámil se zpracováním zemědělských výrobků. Ing. Cabák hovořil ve 3. a 4. ročnících AP o pěstování a ochraně rostlin. V lednu se studenti 4.AP zúčastnili asistenční výuky na téma Lihovarnictví a výroba lihu pod vedením Ing. Gistra. V únoru opět titíž studenti (4.A AP) besedovali s Ing. Trávníčkem a Ing. Daňkem ze svazu PRO BIO Šumperk o ekologickém zemědělství. Tématy besed v březnu byly informace o pracovních podmínkách i případném dalším uplatnění našich absolventů v bruntálských institucích. Naši školu navštívili zástupci Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále Ing. Ciemala, Živnostenského referátu OK.Ú. Bruntál Ing. Otáhalová a Komerční banky Bruntál Ing. Gottwaldová a pí Stražovská, členka agrární komory Ing. Nováková, pracovník Regionálního odboru MZe p. Olšer, zástupce Finančního úřadu v Bruntále Ing. Michňák a Ing. Ospalíková z České pojišťovny. Studující tříd 2.A OA a 2.A AP se setkali s okresním protidrogovým koordinátorem p. Tomanem. Téma bylo známé nebezpečí drog a omamných látek. Pan Toman zaujal mimo jiné i svým neformálním přístupem. Ještě v březnu naši školu navštívili dva lektoři ACET - sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS - vedoucí ACET Tomáš Řehák a lektor František Krampota. Velmi poutavě mluvili o HIV pozitivitě, o zdravém způsobu života, pohlavních chorobách. Tato beseda se setkala s ohlasem všech zúčastněných 1. a 3. ročníků. Pro zájemce o další studium, práci, au pair pobyty v zahraničí bylo připraveno zajímavé setkání s panem Miroslavem Hampelem informačním poradcem pro ČR. Velmi podrobně se zabýval možnostmi v jednotlivých státech a výhodami nebo nevýhodami pobytu v nich. Ani český jazyk nepřišel zkrátka. Šéfredaktorka týdeníku Region Renata Šebestová hovořila se studenty 3.A OA, 3.B OA o novinách a novinářích. V dubnu jsme přivítali Ing. Vaňka, který seznámil žáky 2.A AP, 4.A AP se zpracováním produktů z ekologického zemědělství. Beseda byla zpestřena i ochutnávkami. V květnu nás (3.A AP, 1.A AP) navštívil uznávaný specialista na vodní režim řek v krajině a specialista na ochranu volně žijících organismů Ivan Zwach. Posledním lektorem před koncem školního roku byl pan Jiří Koubek ze společnosti Dingir pro studium sekt. Je to žák našeho nejuznávanějšího odborníka na sekty Dr. Vojtíška a přijel na jeho doporučení. Studenty zaujal svým tématem o nebezpečí sekt a náboženských kultů. Domnívám se, že všechny besedy se setkaly s ohlasem u studentů a obohatily i jejich znalosti z vyučovacích hodin. V započatém trendu chceme pokračovat i v příštím roce. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na organizaci besed a setkání jmenovitě Ing. Mlčuchové, Ing. Kotoučkové, Ing. Vlčkovi, Mgr. Kučmínové, Mgr. Krýzovi a Ing. Sedláčkovi. RNDr. Iva Muchová 11

12 ŽÁKOVSKÁ ANKETA HODNOCENÍ UČITELŮ ÚNOR 2001 Jako každé pololetí i letos hodnotili studenti učitele podle jednotlivých kritérií (výklad, organizace výuky, atmosféra hodiny, přístup ke studentům). Celkové pořadí deseti nejlépe hodnocených učitelů žákovské ankety je následující: 1. Ing. Radka Kotoučková 2. Mgr. Dana Juříčková 3. Ing. František Přikryl 4. Ing. Marcela Bednářová 5. Ludmila Flosová 6. Ing. Marie Slánská 7. RNDr. Iva Muchová 8. Roman Brázda 9. Mgr. Irena Kučmínová 10. Mgr. Dagmar Marková Uvedeni jsou pouze učitelé učící na plný úvazek (bez členů vedení školy apod.). Všem výše uvedeným učitelům blahopřejeme. V letošním roce požádal p. ředitel studenty, aby svá hodnocení podepsali a stáli si za svými názory. Velká většina studentů své jméno uvedla, snad mimo několika studentů vyšších ročníků (že by furiantství maturantů?). Je třeba poděkovat Ing. Přikrylovi za přípravu databáze a pořízení dat se studenty. Výsledky zpracoval a databázi po zpracování vymazal Ladislav Pacvoň. Ladislav Pacvoň MATEMATICKÝ KLOKAN Dne proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. V kategorii Junior řešili žáci prvních a druhých ročníků 30 úkolů. Nejvyššího počtu bodů dosáhla Marta Zahradníková z 1. B OA. Nejlepší studenti v jednotlivých třídách: 1.A OA Veronika Černecká 1.A AP Markéta Kotlárová 2.A OA Olga Grézlová 2.A AP Jiří Mlček V kategorii Student soutěžili žáci třetích a čtvrtých ročníků. První místo obsadil Petr Šiba z 4.A OA. V ostatních třídách: 3.A AP Iva Koryťáková 3.A OA Kateřina Kubešová 3.B OA Zuzana Schmidtová 4.B OA Karel Zíka Roman Brázda, vyučující MAT 12

13 CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ SOŠ I v letošním roce probíhala 16. března 2001 ve dvaceti střediscích po celé republice matematická soutěž středních odborných škol. Naše škola se zúčastnila vysláním soutěžního družstva do střediska SOU a SOŠ v Šumperku pod vedením profesora Brázdy. Složení družstva: Veronika Foltisová a Emílie Sedláčková z prvního ročníku, Zuzana Pohlová a Veronika Dvořáková z druhého ročníku, Svobodová Žaneta z třetího ročníku, Radek Brichta a Petra Čechová ze čtvrtého ročníku. Také v letošním roce jsme byli úspěšní úspěšnými řešiteli se stali dva studenti: - ve IV. kategorii (1. ročníky čtyřletých studijních oborů) je úspěšnou řešitelkou Veronika Foltisová z 1.A OA třídy - v V. kategorii (2. ročníky čtyřletých studijních oborů) je úspěšnou řešitelkou Zuzana Pohlová z 2.A OA třídy, která už byla úspěšnou řešitelkou i loni. Jednota českých matematiků ve spolupráci s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava pořádá pro nadané matematiky soustředění MOFO v Dolní Lomné u Jablůnkova. Naše škola tam vysílá Zuzanu Pohlovou a Veroniku Dvořákovou, které se zúčastňují i matematických olympiád. Oběma studentkám na týdenní pobyt přispěje sdružení. Škoda, že se Veronika Foltisová nemohla z rodinných důvodů zúčastnit. Ladislav Pacvoň ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Nový školní rok slavnostně zahájíme v aule školy v pondělí 3. září 2001 v 9:00 hodin. Podzimní prázdniny připadají na 29. a 30. října 2001, vánoční prázdniny jsou od neděle do středy 2. ledna 2002 včetně. Vysvědčení za 1. pololetí žáci dostanou ve čtvrtek a v pátek jsou poletní prázdniny. Jarní prázdniny pro okres Bruntál jsou , velikonoční prázdniny 28. a Vysvědčení za 2. pololetí studenti dostanou v pátek 28. června Ladislav Pacvoň SEMINÁŘ REDAKTORŮ Ve dnech května 2001 jsme byly vyslány Školním klubem germanistů na Seminář mladých redaktorů do německého Marienbergu. Součástí pestrého programu bylo několik přednášek, především o Evropské unii a o žurnalistice. Kromě 20tičlenné skupinky studentů z České republiky jsme měly možnost poznat mladé lidi z Maďarska, Polska, Slovinska a Německa. Rovněž byly pořádány výlety do okolí. Navštívili jsme mimo jiné města Mainz, Kolín, Würtzburg a Waldsassen. Chtěly bychom znovu poděkovat vedení školy a sponzorům, že nám umožnili tento seminář absolvovat a vyzkoušet si tak na vlastní kůži, zda dovedeme naše znalosti z hodin němčiny použít v praxi. Zuzana Schmidtová a Alžběta Ševčíková, studentky 3.B OA Od školního roku 2001/2002 bude školní zpravodaj vydáván pouze dvakrát ročně. Důležité informace a aktuální zprávy budou zveřejňovány na našich www stránkách. 13

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1999/2000 V nadcházejícím školním roce otevíráme 1 třídu oboru OA a 1 třídu agropodnikání. Na škole bude 9 tříd denního a jedna třída dálkového studia. Je to o jednu třídu méně

Více

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 1998

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 1998 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 1998 Pro rok 1998 nám byla přidělena státní dotace na provoz školy v celkové výši 10 834 tis. Kč. Z toho na mzdové prostředky jsme dostali limit čerpání ve výši 5 846 tis. Kč,

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Do nadcházejícího školního roku bude vstupovat naše škola posílena žáky (předpokládaný nárůst asi 70 žáků), podstatně se zvýší počet ubytovaných na domově mládeže (o

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČT SRPŽŠ PRO šk. r. 2010-2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČT SRPŽŠ PRO šk. r. 2010-2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČT SRPŽŠ PRO šk. r. 2010-2011 Oblasti dle priorit Žádáno Krácení Návrh 1. Studium, výuka, odborné exkurze 67900 62900 62900 2. prevence SNJ 14700 10200 10200 3. Reprezentace školy-náklady

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 PODZIMNÍ PRÁZDNINY HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY KONCEPČNÍHO CHARAKTERU PRO ŠKOLNÍ ROK 1994/95

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 PODZIMNÍ PRÁZDNINY HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY KONCEPČNÍHO CHARAKTERU PRO ŠKOLNÍ ROK 1994/95 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 Ve čtvrtek 1. září 1994 v 10 hodin se sešli studenti 5 tříd Obchodní akademie a 6 tříd Střední zemědělské školy v aule školy, aby společně zahájili nový školní rok. Ředitel

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY K 35. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY BRUNTÁL

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY K 35. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY BRUNTÁL SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY K 35. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY BRUNTÁL Střední zemědělská technická škola byla založena v roce 1960. Již od padesátých let docházelo k rozvoji zemědělské

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Krajská dějepisná soutěž v Opavě

Krajská dějepisná soutěž v Opavě Krajská dějepisná soutěž v Opavě V pátek dne 27. ledna 2012 proběhl v budově Slezské univerzity v Opavě 6. ročník krajské dějepisné soutěže. Soutěž organizují Mendlovo a Slezské gymnázium v Opavě ve spolupráci

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016 Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2015/2016 Zpracovali: Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1. FK Příbram Mgr. Jaroslav Černý, za Fotbalové

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více