Z Podhradí. Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 2. číslo/vi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Podhradí. Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 2. číslo/vi."

Transkript

1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 2. číslo/vi. ročník Léto 2011 Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách zajišťoval obecní úřad Jimlín ve spolupráci s JDH Jimlín a Sokolem Zeměchy. Poděkování patří panu Pěnčíkovi, který přijel se sanitkami, panu Karasovi s hasičským autem Elektrárny Počerady a oblíbenou pěnou, zaměstnancům věznice Vinařice za ukázku práce psovodů. Jmenovat všechny, kteří se na přípravě a realizací této vydařené akce podíleli by bylo velice zdlouhavé a hrozí, že na někoho zapomeneme. Takže jako poděkování tlumočíme jeden z ohlasů Děkujeme, bylo to moc pěkné. 1

2 Mám ráda naši školu a věřím, že vydrží? V našem občasníku si pravidelně můžete přečíst informace o tom, jak se vedení školy stará nejen o dobré vybavení školy, ale především věnuje mnoho práce a času mimoškolní a zájmové činnosti s dětmi. Také výuku zpestřují projektovými dny, cestami za poznáním a řadou dalších aktivit v duchu hesla Škola hrou. Naše škola je velice dobře vybavena počítačovou technikou, kterou žáci využívají v běžných hodinách. Lépe a především pro ně zábavnou formou se tak naučí matematice i českému jazyku. Přes veškeré úsilí však naše malotřídní škola není pro rodiče našich školáků zajímavá. Předposlední den letošního školního roku přišli rodiče žákyně prvního ročníku, že v naší škole končí a odchází na základní školu do Lipence. PROČ? Jak je vidět, tak nepomáhá ani finanční příspěvek Kč na žáka a školní rok, který poskytuje obec. Zákonem daný minimální počet žáků pro naši školu je 24, od září 2011, pokud ještě někdo neodejde, bude ve škole 18 žáků. Pro školní rok 2011/2012 bude škola v provozu na základě výjimky z minimálního počtu žáků, kterou schválila obec Jimlín a zavázala se podílet i na úhradě části mzdových nákladů. Tyto budou z důvodu malého počtu žáků kráceny. Provozní náklady na školu a školku ukousnou z obecního rozpočtu každoročně cca 1 milion korun, což je jeho jedna šestina. To není právě málo. Vzhledem k přístupu rodičů, který se bohužel nemění, je z důvodu malého počtu žáků budoucnost základní školy v Zeměchách ohrožena. Stále slyšíme o tom, jak se základní i střední školy ruší a slučují, neboť nemají dostatek žáků. Obce, jakožto zřizovatelé školských zařízení, se musí chovat ekonomicky, jsou zodpovědné za hospodárné vynakládání obecních prostředků. Mám naši školu moc ráda, často ji navštěvuji a mohu potvrdit, že vybavení, které zde mají děti ke své práci je na špičkové úrovni. Pokud mohu posoudit, je zde stabilní kvalitní pedagogický personál. Tvrdím, že škola je pojítkem společenského a kulturního života v obci. Pokud však na 18 dětí ve škole jsou čtyři učitelé (2x pedagog na celý úvazek, 1x družinářka s částečným vyučovacím úvazkem, čtvrtá je učitelka angličtiny) a školnice, tak mne napadá, jak dlouho stát ještě na takové škole bude dávat prostředky na platy. Škola a mateřská škola jsou provozně úzce spjaty, společná je školní kuchyně i vytápění z kotelny v budově školy. Je otázkou, co by bylo se školkou, pokud by škola zanikla. Žijeme ve době, kdy si mohou rodiče zvolit, kde bude jejich ratolest navštěvovat základní školu, ale proč je pro děti dobrá naše mateřská škola a základní už nikoli? Možná i proto, že umístit dítě do jiné mateřské školy není tak jednoduché. A o porovnání vícetřídní školičky u nás a velké škole v Lounech jsem již v minulosti psala. Tento článek jsem psala v době, kdy jsem se dozvěděla o odchodu výše zmiňované dívenky z naší školy. I proto je možná článek více nabitý emocemi. starostka 2

3 Čištění a kontrola komínů Následující řádky by měly vyjasnit, jak je to s revizemi a kontrolou komínů v našich rodinných domcích, kterou stanoví Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen Nařízení). Nařízení hovoří o povinnostech (od ) kontroly a čištění spalinové cesty, tedy nejen komína, ale kontrola se týká připojení spotřebičů, průchodu konstrukcemi, odstupu hořlavých povrchů, volného přístupu k čistícím dvířkům a řady dalších parametrů. Pro jednoduchost budeme dále používat pojem kontrola komína. V médiích se často uvádí, že je nutná revize komína, zde však dochází k záměně pojmů, které Nařízení naprosto přesně rozlišuje. Co je tedy povinností fyzické osoby, která má ve svém objektu instalován spotřebič o výkonu do 50 kw? Nařízení stanoví povinnost provádět čistění komína min. 3x ročně, ale dává možnost jej provádět svépomocí. V takovém případě je nutno postupovat podle návodu výrobce. Platí však podmínka, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu ( Zpráva o kontrole spalinové cesty ). Pokud provádí zároveň i čištění komína, vydá zároveň Zprávu o čištění spalinové cesty ). Ti z Vás, kdo využili nabízených služeb kominíků, kteří obcházeli rodinné domy koncem června letošního roku, obdrželi Zprávu o provedené kontrole a čištění. Můžeme potvrdit, že tím na dobu jednoho roku splnili povinnost, kterou jim Nařízení ukládá. Revize spalinové cesty se provádí pouze ve vybraných případech. Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru a při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nově pak revizním technikem spalinových cest starostka 3

4 Co vše jsme absolvovali v závěru školního roku Ve Slavětíně jsme si zopakovali znalosti z vlastivědy a výtvarné výchovy při prohlídce kostela sv. Jakuba Většího s unikátními freskami znázorňujícími výklad bible. Do způsobu života našich dávných předků nahlédli naši žáci v archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Navštívili jsme firmu na úpravu a zpracování papíru pana Nováka ve Stradonicích, kde jsme prošli celý provoz, viděli stroje zpracovávající papír při práci, seznámili jsme se s různými druhy papíru a postupy při jeho recyklaci. Radost všem udělal dárek pro všechny v podobě mnoha rolí pestrobarevných balicích papírů. Spolu se žáky Základní školy Ročov jsme navštívili Národní muzeum a prohlédli si, mimo jiné, výstavu s názvem Staré pověsti české představující nejstarší období českých legend. V největším rodinném zábavném centru Beckiland v Praze na Zličíně prožili naši žáci spoustu zábavy, vyzkoušeli si svoji obratnost na mnoha zajímavých atrakcích všeho druhu na trampolínách, horolezeckých stěnách, želatinových kopcích i v tlamě krokodýla, prošli dobrodružnou jeskyní, šplhali po horolezecké stěně, zajezdili si na motokárách, prožili muka na masážních křeslech Naši školáci na improvizovaných stanovištích ošetřovali zraněné figuranty při okresním kole soutěže hlídek mladých zdravotníků, kterou pořádal Český červený kříž v lounském parku a předváděli své vědomosti, dovednosti a zkušenosti při testech z dopravní výchovy a zdravovědy při dopravní soutěži konané v Žatci. Zasoutěžili jsme si a odvezli si do školy čtyři nové míče, cenu za druhé místo vyhodnocených kolektivů škol, z Memoriálu Karla Raise, jeho součástí byl i tradiční lidový běh "S Mizunem pro radost z pohybu" a dětský den, který byl ve znamení sportu, především atletiky. Své síly jsme si změřili se žáky ZŠ Ročov při velkém sportovním klání, které letos dopadlo k všeobecnému uspokojení všech nerozhodně. Ve spolupráci s Lesy ČR proběhla v naší škole další z již tradičních besed s Ing. Jaroslavem Černajem a panem Martinem Rendlem. Tentokrát byla první část besedy zaměřena na význam vody, na vodní toky a jejich správu. Ve druhé části, zaměřené na správu lesa, jsme se dozvěděli, kdo všechno má na starosti les, jaké musí mít zkoušky, za co zodpovídá, za jakých podmínek probíhá těžba dřeva a jaká se v současnosti využívá při těžbě technika. V okolí obory Rokyta jsme při další akci s pracovníky Lesů ČR určovali druhy stromů podle tvarů jehlic a listů, barvy borky, velikosti a dalších indicií, se zaujetím jsme sledovali kobylku Brigitku, vedenou jejím zkušeným majitelem panem Krupkou, přímo při práci v terénu, dozvěděli se o výchově a výcviku koní určených pro přibližování kmenů stromů v lese, opekli si buřtíky u připraveného ohně a prohlédli jsme si kamenné a dřevěné přehrážky v lese chránící před povodněmi. Při vzdělávacím programu pracovníků Ekofarmy Podlesí jsme se stali na chvíli praktickými včelaři, vyzkoušeli si stavění úlů, stáčení medu, otestovali svoje znalosti o včelách, užili si hodně legrace s kozou Bělkou a jejími kůzlaty, zaběhali si o závod s ovečkami. 4

5 Při školním výletě na závěr školního roku jsme navštívili zámek Ploskovice se zajímavým interiérem a umělými jeskyněmi pod zámkem a otestovali si svoji fyzickou kondici při výšlapu na nejvyšší horu Českého středohoří Milešovku. Odměnou za namáhavý výstup nám byl překrásný výhled z věže meteorologické observatoře i zajímavé informace o meteorologických a klimatologických pozorováních jednoho z pracovníků této stanice. Tečkou za školním rokem byla tradiční školní akademie, kde nám naši žáci spolu s dětmi z mateřské školy předvedli, co dovedou zpívat, tančit, hrát divadlo Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují nejen při akcích, ale i při údržbě školy a školky. Přejeme všem krásné léto a mnoho hezkých zážitků! Vystoupení při školní akademii na zahradě mateřské školy EU peníze školám naše plány Díky dotacím získaným v rámci tohoto projektu byly zakoupeny do školy další počítače a ICT technika do třídy starších žáků a celá řada vzdělávacích programů pro všechny hlavní vyučovací předměty. Do konce roku máme v plánu rozšířit počítačovou síť i do první a druhé třídy a vybavit tuto třídu novou knihovnou se čtenářským koutkem. Naše škola se již nyní řadí mezi velmi dobře vybavené školy, po realizaci tohoto plánu budou třídy naší školy vybaveny nadstandardně. Naším cílem je neustále zkvalitňovat výuku a přiblížit žákům nejmodernější vzdělávací metody a formy práce. Z. Dvořáková, ředitelka školy 5

6 Červen ve školce Zase je tu konec dalšího školního roku a s ním i spojené loučení s dětmi, s nimiž jsme společně strávili pár let a které nyní odcházejí Letos odchází pět dětí Terezka, Fanda, Tomášek, Míša a Péťa. Přejeme jim úspěšné vykročení do nového života, který je po prázdninách čeká a přejeme jim, aby to, co se ve školce naučili a poznali dobře zúročili a na školku vzpomínali s láskou tak, jako budeme my vzpomínat na ně. Aby to rozloučení bylo hezké a bylo na co vzpomínat, připravili jsme nejen pro ně, ale samozřejmě pro všechny děti na poslední měsíc spoustu zajímavých akcí. Po celý červen jsme jezdili na plavecký výcvik do Plavecké haly v Lounech. Plavání je u dětí i rodičů velmi oblíbené, děti se na něj těší celý rok. Proto se ho také zúčastnily téměř všechny děti, jako důkaz o jeho absolvování si odnesly mokré vysvědčení, kde byly oceněny jejich úspěchy v plavání. Na začátku měsíce jsme byli pozváni na den otevřených dveří na firmě Patok v Lounech, kde děti zaujala především veliká auta, sací bagry nebo čištění vody v obrovských nádržích. Povedl se nám i výlet vlakem do lesa v Mutějovicích, děti se vždy nejvíce těší na jízdu tunelem, která je bohužel moc krátká. Houby jsme v lese sice nenašli, jenom pár borůvek a spoustu šišek, z kterých děti stavěly obrázky, trefovaly se jimi do stromů a házely do dálky. Když děti všechno prozkoumaly a snědly všechno, co jim maminky do batůžků připravily, seběhli jsme dolů na nádraží a vláčkem se vrátili do školky K závěru školního roku patří samozřejmě školní výlet. Letos jsme se vydali trochu dále společně s mateřskou školou Hřivice jsme vyjeli do Zoologické zahrady a do Dinoparku v Plzni. Počasí nám přálo, děti si přivezly spoustu krásných zážitků ze setkání s obrovskými vyhynulými dinosaury i se spoustou známých exotických zvířat ze zoologické zahrady. Další akcí byla plánovaná letní branná hra, která děti vždy baví a těší se na ni. Tentokrát děti hledaly ztracené pohádky úkolem bylo pohádku poznat podle obrázku, odpovědět na dané otázky a splnit zadaný úkol. Teprve potom se pohádka mohla vrátit do pohádkové knihy. V pátek 24. června jsme se společně se Základní školou představili na Školní akademii. Děti předvedly několik tanečků, zacvičily si při známých říkadlech a veselých písničkách, se zájmem jsme shlédli vystoupení zkušenějších kamarádů ze školy. Odpoledne se vydařilo, odměnou dětem za jejich práci byl potlesk rodičů a ostatních přítomných. 6 Děti si mohly některé exponáty Dinoparku v Plzni přímo osahat

7 Rozloučení s předškoláky proběhlo v posledním týdnu na zahradě mateřské školy. Děti složily zkoušky zralosti v podobě jednoduchých úkolů, které zhodnotily jejich práci ve školce za celou dobu jejich docházky. Protože všichni uspěli, byli šerpováním pasováni na školáky a jako památku na tento den si odnesli upomínkové dárečky. Loučení bylo jako vždy dojemné, strávili jsme spolu velmi dlouhou dobu, kterou si budeme pamatovat především my, paní učitelky. Poslední školní den se loučíme již veseleji, na zahradě mateřské školy nám pan Kraj postaví tak jako loni nafukovací hrad a klouzačku, na kterých děti prožijí celé dopoledne posledního školního dne. Mateřská škola bude tento rok otevřena ještě další dva týdny prázdnin, takže s některými se rozloučíme později, již teď ale přejeme všem dětem i všem dospělým hezké prázdniny a spoustu krásných zážitků. Hana Todtová, Hana Bischoftová Jak jsme byli úspěšní v TJ Sokol Zeměchy ve 2. čtvrtletí 2011 Dne se uskutečnilo okresní kolo v brännballe žáků a dorostu na našem hřišti v Zeměchách. V žácích jsme obsadili 1. místo, v dorostu se zúčastnili pouze Zeměchy a Lenešice, kde jsme také vyhráli. Okresní kolo v lehké atletice, které se konalo na Severu Žatec, jsme měli 8 závodníků, kteří se umístili na předních místech ve svých kategoriích. Dále jsme se zúčastnili krajského kola v brännballe a Medvědí stezky ve Chřibské. Zde jsme vyhráli v brännballe jak soutěž žáků, tak i dorostu. V soutěži Medvědí stezka jsme získali ve své kategorii hezké 2. místo. Tradiční naší akcí je pálení čarodějnic, kde si naši cvičitelé připravili i scénku pálení čarodějnic. Celou akci, jejíž příprava vyžadovala nemalé úsilí organizátorů, předčasně ukončil déšť. Odpoledne, když děti soutěžily ve sportovních disciplinách, bylo zataženo a všichni doufali, že počasí vydrží. Při soudu s čarodějnicí začaly padat první kapky a po jejím upálení déšť rozehnal všechny návštěvníky této oblíbené akce. Dále jsme se aktivně podíleli na pořádání dětského dne na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Poslední akcí před prázdninami byl také již tradiční pobyt v přírodě v Žerotíně. Tohoto okresního srazu se ze Zeměch zúčastnilo 24 dětí a 5 vedoucích. I když nám počasí moc nepřálo, dětem se líbilo a určitě pojedeme příště znovu. Začátkem prázdnin jsme ukončili cvičení v sokolovně a začněme znovu v září. Miroslav Trubač, předseda TJ Sokol Zeměchy 7

8 KULTURNÍ AKCE NA NOVÉM HRADĚ červenec-září Po květnové Novohradské pouti a návštěvnické lavině na Zámecký dětský den počátkem června, je zámek zatím v poklidném turistickém provozu. Také proběhly první svatební obřady Další kulturní akce se na zámku odehrají o prázdninách. Vsobotu 30. července pod názvem COUNTRY NA PŮLCE PRÁZDNIN, zde bude mít od 17,00 hod. koncert jedna z předních bluegrassových skupin ALBUM zchomutova. Na poslední prázdninovou neděli 28. srpna, zveme příznivce nestárnoucích melodií 30. a 40. let. Od hod. bude na I. zámeckém nádvoří vyhrávat swingový orchestr BIGBAND KONZERVATOŘE TEPLICE. A to se bude zámek pomalu chystat na SETKÁNÍ S REGIMENTEM WIED 24.září. A co jinak na zámku? Určitě nikomu neušlo,že se po dlouhém váhání konečně rozeběhla oprava havárie severní hradby. Souběžně se za provozu dokončuje instalace zabezpečení. Tímto se také všem návštěvníkům omlouváme za nezbytný, prašný vzhled některých interiérů. A v brzké době III. nádvoří na zlomek času opět zohyzdí lešení, aby se i tzv. severní křídlo mohlo s novým kabátem připojit k ostatním budovám. Správa zámku S touto skupinou se můžete setkat na zámku 30. července ALBUM z Chomutova Hasiči Zeměchy V letošní sezóně jsme opět s nasazením vykročili do kolotoče soutěží v požárním útoku, jelikož náš tým vydržel ve stejné sestavě jako loni a to:trenér a vedoucí sboru Jiří Marek st., košař Roman Ingriš, spojař Jiří Marek, strojník Miroslav Martášek, béčkař Pavel Wagner, rozdělovač Tomáš Grund, pravý proud Tomáš Korbel, levý proud Jan Vohánka. Díky tomu jsme věřili, že letos by jsme mohli dosahovat lepších úspěchů než v loňském roce, protože loňský rok byl spíše sbíráním zkušeností pro naše mladší členy. 8

9 Naše očekávání a přání se vyplnila hned na prvních letošních závodech v Hostomicích, kde jsme si vyběhali 1.místo v celkem slušné konkurenci. I v dalších závodech jsme se vyvarovali zbytečných chyb a tomu odpovídala i naše umístění: Mělník 1. místo, Ročov 1. místo, Opočno 1. místo, Lubenec 2. místo, Zeměchy 4. místo. V Krušnohorské lize se nám zatím moc nedaří, ale snad zlomíme i toto: Měrunice 8. místo, Štrbice 9. místo, Klášterec 13. místo, Lhenice 14. místo. Vyzkoušeli jsme si účast i v letos prvním ročníku Podřipské ligy a to v Bechlíně, kde jsme vybojovali 5. a 3.místo. Zatím jsme s našimi výkony celkem spokojeni, i když víme, že rezervy stále jsou. Co se týče techniky, mnoho změn letos nebylo a ani nebude. Jediným podstatným zásahem do hasičské stříkačky byla sportovní úprava rozváděcích kohoutů na čerpadle, což byly poslední součásti, které dosud neprošly pořádnou sportovní úpravu. V této sezóně více než v jiných o umístění rozhodují setiny vteřin, a tak byla i tato úprava nutná. Spíše kosmetickou záležitostí byla koupě nové nádrže, kterou zub času nahlodal tak, že si zasloužila výměnu. Naším aktuálním největším úkolem je oprava hasičské dodávky, která čeká především na nový nástřik. V těchto dnech trávíme téměř každou volnou chvíli v hasičárně, aby auto bylo co nejdříve hotové. Samozřejmě se snažíme, aby výsledek stál opravdu za to, a tak nám práce zabírá více času než jsme si původně mysleli. Ke dni je na novém autě hotova kompletní oprava plechařiny, nástřik kytem a následné přebroušení do naprosté hladkosti a nástřik základovou barvou. Pomalu se chystáme na vrchní červenou barvu, po které nás bude čekat ještě dost drobností, ale to hlavní je za námi. Za SDH Zeměchy: Jan Vohánka Hasiči Jimlín Tradiční a mezi dětmi velmi oblíbený dětský den se i tentokrát podařil. Jako spolupořadatelé jsme zajistili ukázku práce psovodů s cvičenými psy z věznice Vinařice, kteří předvedli zadržení pachatele. Pro malé i větší děti byla lákadlem střelba na terče paintballovou pistolí a přílet Štefana s letadlem se zásobou bonbónů, které pršely na čekající děti na zelené ploše fotbalového hřiště. Pěna z hasičského auta Elektrárny Počerady byla vyvrcholením dětského dne. Protože počasí celé akci přálo, nevadilo ani rodičům, že děti odcházely domů celé promočené. Vrcholí naše práce na přípravě závodů, které budou poprvé na novém hřišti u rybníka Purkyťák v Jimlíně. 23. července 2011 zde budou v odstartovány první závody v rámci 8. ročníku soutěže hasičských sborů v požárním sportu. Na závěr proběhne soutěž o pohár starostky Jimlína. Závody v červenci budou generální prověrkou připravenosti nového hřiště před událostí regionálního významu, kterou budou 17. září 2011 od hodin závody Krušnohorské ligy. V rámci tohoto závodu, budou mít diváci možnost vidět řadu družstev, která se svými výkony řadí mezi nejlepší v kraji. Samozřejmě, že závodit bude i naše družstvo, které je k dnešnímu dni na 8. příčce závodního pole s 36ti body. Na oba výše uvedené závody zveme všechny občany, přijďte podpořit naše závodníky a prožít příjemný den. Občerstvení zajištěno. Miroslav Kučera 9

10 Jimlínské družstvo hasičů na jednom ze závodů Krušnohorské ligy Stručně z jednání zastupitelstva obce (ZO) U malých projektů jsme uspěli, kanalizace zatím čeká na rozhodnutí V Programu obnovy venkova Ústeckého kraje jsme uspěli se žádostí o poskytnutí dotace na vybudování veřejného osvětlení. Požadovaná částka byla sice vyšší, ale i získaných 181 tis. je dobrých. Veřejné osvětlení je již zrealizováno a obec bude muset uhradit o něco více, než jsme původně plánovali. Také projekt Revitalizace zeleně Zeměchy, který v sobě zahrnuje zdravotní a bezpečnostní řez stromů na návsi v Zeměchách byl podpořen dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Zde obec obdržela rozhodnutí o schválení celé požadované částky 225 tis. Probíhá výběr zhotovitele, realizace je plánována na podzimní měsíce O dotaci na kanalizaci zatím usilujeme. Budeme muset zvrátit rozhodnutí rady a zastupitelstva Ústeckého kraje, neboť nám nepřiřadili prioritu č. 1, která je podmínkou pro získání dotace z MZe. Zatím připravujeme výběrové řízení na zhotovitele, které bylo zadáno odborné firmě. Další informace Telefónica Czech Republic, a.s. oznámila zrušení veřejného telefonního automatu u kapličky v Jimlíně z důvodu nevyužívání přístroje veřejností, hovorna a přístroj budou demontovány. Zastupitelé se zabývali také podnětem jedné obyvatelky Zeměch. Otázka zněla, zda obec řeší nějak zákaz volného pobíhání psů a nařízení, aby majitelé psů uklízeli výkaly. Odpověď: zákaz volného pobíhání psů je možné řešit obecné závaznou vyhláškou, problematické je její vymáhání, neboť na vesnicích není kdo by jeho porušení hlídal a sankcionoval, ve městech toto činí městská policie. Uklízení výkalů bylo předmětem již předchozích jednání ZO, proběhla i anketa na internetových stránkách obce, kde 30% hlasujících vyslovilo názor, že na vesnici je uklízení psích exkrementů zbytečné. Jde především o odpovědnost majitelů psů, jak je mají zajištěné a zda po nich uklízí. Zastupitelstvo zváží, zda bude investovat do pořízení košů a zásobníků sáčků na psí exkrementy. 10

11 Informujeme: Ukradené lavičky V den uzávěrky tohoto čísla jsme zjistili, že nějaký poberta ukradl i druhou lavičku u kapličky v Jimlíně. Tyto lavičky zde byly instalovány v rámci výsadby doprovodné zeleně u polních cest v Jimlíně. Celá akce je zajišťována pozemkovým úřadem v Lounech. První z instalovaných laviček, ač byly zajištěny dlouhými šrouby zalitými do betonu a zavařenými maticemi, nevydržela ani dva týdny. A tak si někdo pomohl, má pěknou lavičku na dvoře. Díky jemu a jemu podobným se však musíme ptát, má smysl dělat něco pro lidi? U kapličky mohlo být pěkné místo pro chvíli odpočinku s výhledem na obec a panorama Českého Středohoří, není. Poděkování Ústeckému kraji Za novou komunikaci k zámku Nový Hrad patří poděkování Ústeckému kraji a především hejtmance Janě Vaňhové, která si náš zámek oblíbila a také její zásluhou se zde koná řada nových akcí pod její patronací dětský den, advent. Příjezdová komunikace byla při každé návštěvě představitelů Ústeckého kraje předmětem rozhovorů s představiteli naší obce. Z oboustranných jednání, kdy bylo zřejmé, že není v silách obce Jimlín opravit komunikaci k zámku, vyplynul návrh, aby Ústecký kraj opravil komunikaci na vlastní náklady a zastupitelstvo obce Jimlín odsouhlasilo převedení pozemku a komunikace do jeho majetku. Humanitární sbírka Obecní úřad Jimlín ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov uspořádal ve dnech 2. až 6. května humanitární sbírku, která se setkala u našich občanů opravdu s velkým ohlasem. Místnost v přízemí obecního úřadu se zaplnila pytli s ošacením. V krabicích bylo i nádobí. Poděkování patří všem, kteří touto cestou pomohli Diakonii Broumov, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Socha s. Anny v Jimlíně Vzhledem k tomu, že vlastník této památkově chráněné sochy není znám, předpokládá se, že majitelem je obec. Dle sdělení odboru kultury MÚ Louny je třeba, aby se obec k majetku přihlásila čestným prohlášením. Zastupitelstvo tento postup vzalo na vědomí. Tento postup je doporučen s ohledem na to, že tyto objekty zřizovali obce nebo občané obce, kteří mnohdy nejsou známí či již nežijí. Aktuálnosti nabyla potřeba řešit tento problém minulý měsíc, kdy došlo k poškození soklu sochy najetím vozidla. Hledáme kronikáře Obecní úřad Jimlín hledá nového kronikáře. Máte zájem o dění v obci, ovládáte český jazyk, je Vám vlastní pečlivost a systematičnost v práci, rádi píšete a spisujete? Potom jste správný kandidát pro práci kronikáře. Neváhejte a přihlaste se. Nebo znáte ve svém okolí někoho, kdo by odpovídal uvedeným požadavkům, ale sám by se třeba ze skromnosti nepřihlásil? Dejte typ. Pro vybraného zájemce zajistíme odborná školení. Jedná se o práci s finančním ohodnocením. 11

12 12

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize Dnem 01.01.2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z hřiště TJ Ludgeřovice

Z hřiště TJ Ludgeřovice Z hřiště TJ Ludgeřovice Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2014 Z prvního jarního utkání fotbalistů TJ Ludgeřovice v I.A třídě na domácím hřišti Konalo se za krásného jarního počasí 29.3.2014,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVIČKY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVIČKY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVIČKY PRO OBČANY červen srpen 2015 Vítání občánků 21. 6. 2015 Pohádkový les 20. 6. 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Od června 2015 je možné vkládat

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl becně závazná vyhláška č. 2/2011 Zastupitelstvo obce Nebovidy se na svém veřejném zasedání dne 2.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1, písmo 01 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUDLEBY Doudleby

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 3 září 2015 Ve školním roce 2014/2015 jsme zvládli : Zateplit budovu MŠ (dotace z kraje) Zrekonstruovat umývárny a toalety (rezervní fond MŠ) Vymalovat některé

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více