Z Podhradí. Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 2. číslo/vi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Podhradí. Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 2. číslo/vi."

Transkript

1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 2. číslo/vi. ročník Léto 2011 Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách zajišťoval obecní úřad Jimlín ve spolupráci s JDH Jimlín a Sokolem Zeměchy. Poděkování patří panu Pěnčíkovi, který přijel se sanitkami, panu Karasovi s hasičským autem Elektrárny Počerady a oblíbenou pěnou, zaměstnancům věznice Vinařice za ukázku práce psovodů. Jmenovat všechny, kteří se na přípravě a realizací této vydařené akce podíleli by bylo velice zdlouhavé a hrozí, že na někoho zapomeneme. Takže jako poděkování tlumočíme jeden z ohlasů Děkujeme, bylo to moc pěkné. 1

2 Mám ráda naši školu a věřím, že vydrží? V našem občasníku si pravidelně můžete přečíst informace o tom, jak se vedení školy stará nejen o dobré vybavení školy, ale především věnuje mnoho práce a času mimoškolní a zájmové činnosti s dětmi. Také výuku zpestřují projektovými dny, cestami za poznáním a řadou dalších aktivit v duchu hesla Škola hrou. Naše škola je velice dobře vybavena počítačovou technikou, kterou žáci využívají v běžných hodinách. Lépe a především pro ně zábavnou formou se tak naučí matematice i českému jazyku. Přes veškeré úsilí však naše malotřídní škola není pro rodiče našich školáků zajímavá. Předposlední den letošního školního roku přišli rodiče žákyně prvního ročníku, že v naší škole končí a odchází na základní školu do Lipence. PROČ? Jak je vidět, tak nepomáhá ani finanční příspěvek Kč na žáka a školní rok, který poskytuje obec. Zákonem daný minimální počet žáků pro naši školu je 24, od září 2011, pokud ještě někdo neodejde, bude ve škole 18 žáků. Pro školní rok 2011/2012 bude škola v provozu na základě výjimky z minimálního počtu žáků, kterou schválila obec Jimlín a zavázala se podílet i na úhradě části mzdových nákladů. Tyto budou z důvodu malého počtu žáků kráceny. Provozní náklady na školu a školku ukousnou z obecního rozpočtu každoročně cca 1 milion korun, což je jeho jedna šestina. To není právě málo. Vzhledem k přístupu rodičů, který se bohužel nemění, je z důvodu malého počtu žáků budoucnost základní školy v Zeměchách ohrožena. Stále slyšíme o tom, jak se základní i střední školy ruší a slučují, neboť nemají dostatek žáků. Obce, jakožto zřizovatelé školských zařízení, se musí chovat ekonomicky, jsou zodpovědné za hospodárné vynakládání obecních prostředků. Mám naši školu moc ráda, často ji navštěvuji a mohu potvrdit, že vybavení, které zde mají děti ke své práci je na špičkové úrovni. Pokud mohu posoudit, je zde stabilní kvalitní pedagogický personál. Tvrdím, že škola je pojítkem společenského a kulturního života v obci. Pokud však na 18 dětí ve škole jsou čtyři učitelé (2x pedagog na celý úvazek, 1x družinářka s částečným vyučovacím úvazkem, čtvrtá je učitelka angličtiny) a školnice, tak mne napadá, jak dlouho stát ještě na takové škole bude dávat prostředky na platy. Škola a mateřská škola jsou provozně úzce spjaty, společná je školní kuchyně i vytápění z kotelny v budově školy. Je otázkou, co by bylo se školkou, pokud by škola zanikla. Žijeme ve době, kdy si mohou rodiče zvolit, kde bude jejich ratolest navštěvovat základní školu, ale proč je pro děti dobrá naše mateřská škola a základní už nikoli? Možná i proto, že umístit dítě do jiné mateřské školy není tak jednoduché. A o porovnání vícetřídní školičky u nás a velké škole v Lounech jsem již v minulosti psala. Tento článek jsem psala v době, kdy jsem se dozvěděla o odchodu výše zmiňované dívenky z naší školy. I proto je možná článek více nabitý emocemi. starostka 2

3 Čištění a kontrola komínů Následující řádky by měly vyjasnit, jak je to s revizemi a kontrolou komínů v našich rodinných domcích, kterou stanoví Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen Nařízení). Nařízení hovoří o povinnostech (od ) kontroly a čištění spalinové cesty, tedy nejen komína, ale kontrola se týká připojení spotřebičů, průchodu konstrukcemi, odstupu hořlavých povrchů, volného přístupu k čistícím dvířkům a řady dalších parametrů. Pro jednoduchost budeme dále používat pojem kontrola komína. V médiích se často uvádí, že je nutná revize komína, zde však dochází k záměně pojmů, které Nařízení naprosto přesně rozlišuje. Co je tedy povinností fyzické osoby, která má ve svém objektu instalován spotřebič o výkonu do 50 kw? Nařízení stanoví povinnost provádět čistění komína min. 3x ročně, ale dává možnost jej provádět svépomocí. V takovém případě je nutno postupovat podle návodu výrobce. Platí však podmínka, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu ( Zpráva o kontrole spalinové cesty ). Pokud provádí zároveň i čištění komína, vydá zároveň Zprávu o čištění spalinové cesty ). Ti z Vás, kdo využili nabízených služeb kominíků, kteří obcházeli rodinné domy koncem června letošního roku, obdrželi Zprávu o provedené kontrole a čištění. Můžeme potvrdit, že tím na dobu jednoho roku splnili povinnost, kterou jim Nařízení ukládá. Revize spalinové cesty se provádí pouze ve vybraných případech. Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru a při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nově pak revizním technikem spalinových cest starostka 3

4 Co vše jsme absolvovali v závěru školního roku Ve Slavětíně jsme si zopakovali znalosti z vlastivědy a výtvarné výchovy při prohlídce kostela sv. Jakuba Většího s unikátními freskami znázorňujícími výklad bible. Do způsobu života našich dávných předků nahlédli naši žáci v archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Navštívili jsme firmu na úpravu a zpracování papíru pana Nováka ve Stradonicích, kde jsme prošli celý provoz, viděli stroje zpracovávající papír při práci, seznámili jsme se s různými druhy papíru a postupy při jeho recyklaci. Radost všem udělal dárek pro všechny v podobě mnoha rolí pestrobarevných balicích papírů. Spolu se žáky Základní školy Ročov jsme navštívili Národní muzeum a prohlédli si, mimo jiné, výstavu s názvem Staré pověsti české představující nejstarší období českých legend. V největším rodinném zábavném centru Beckiland v Praze na Zličíně prožili naši žáci spoustu zábavy, vyzkoušeli si svoji obratnost na mnoha zajímavých atrakcích všeho druhu na trampolínách, horolezeckých stěnách, želatinových kopcích i v tlamě krokodýla, prošli dobrodružnou jeskyní, šplhali po horolezecké stěně, zajezdili si na motokárách, prožili muka na masážních křeslech Naši školáci na improvizovaných stanovištích ošetřovali zraněné figuranty při okresním kole soutěže hlídek mladých zdravotníků, kterou pořádal Český červený kříž v lounském parku a předváděli své vědomosti, dovednosti a zkušenosti při testech z dopravní výchovy a zdravovědy při dopravní soutěži konané v Žatci. Zasoutěžili jsme si a odvezli si do školy čtyři nové míče, cenu za druhé místo vyhodnocených kolektivů škol, z Memoriálu Karla Raise, jeho součástí byl i tradiční lidový běh "S Mizunem pro radost z pohybu" a dětský den, který byl ve znamení sportu, především atletiky. Své síly jsme si změřili se žáky ZŠ Ročov při velkém sportovním klání, které letos dopadlo k všeobecnému uspokojení všech nerozhodně. Ve spolupráci s Lesy ČR proběhla v naší škole další z již tradičních besed s Ing. Jaroslavem Černajem a panem Martinem Rendlem. Tentokrát byla první část besedy zaměřena na význam vody, na vodní toky a jejich správu. Ve druhé části, zaměřené na správu lesa, jsme se dozvěděli, kdo všechno má na starosti les, jaké musí mít zkoušky, za co zodpovídá, za jakých podmínek probíhá těžba dřeva a jaká se v současnosti využívá při těžbě technika. V okolí obory Rokyta jsme při další akci s pracovníky Lesů ČR určovali druhy stromů podle tvarů jehlic a listů, barvy borky, velikosti a dalších indicií, se zaujetím jsme sledovali kobylku Brigitku, vedenou jejím zkušeným majitelem panem Krupkou, přímo při práci v terénu, dozvěděli se o výchově a výcviku koní určených pro přibližování kmenů stromů v lese, opekli si buřtíky u připraveného ohně a prohlédli jsme si kamenné a dřevěné přehrážky v lese chránící před povodněmi. Při vzdělávacím programu pracovníků Ekofarmy Podlesí jsme se stali na chvíli praktickými včelaři, vyzkoušeli si stavění úlů, stáčení medu, otestovali svoje znalosti o včelách, užili si hodně legrace s kozou Bělkou a jejími kůzlaty, zaběhali si o závod s ovečkami. 4

5 Při školním výletě na závěr školního roku jsme navštívili zámek Ploskovice se zajímavým interiérem a umělými jeskyněmi pod zámkem a otestovali si svoji fyzickou kondici při výšlapu na nejvyšší horu Českého středohoří Milešovku. Odměnou za namáhavý výstup nám byl překrásný výhled z věže meteorologické observatoře i zajímavé informace o meteorologických a klimatologických pozorováních jednoho z pracovníků této stanice. Tečkou za školním rokem byla tradiční školní akademie, kde nám naši žáci spolu s dětmi z mateřské školy předvedli, co dovedou zpívat, tančit, hrát divadlo Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují nejen při akcích, ale i při údržbě školy a školky. Přejeme všem krásné léto a mnoho hezkých zážitků! Vystoupení při školní akademii na zahradě mateřské školy EU peníze školám naše plány Díky dotacím získaným v rámci tohoto projektu byly zakoupeny do školy další počítače a ICT technika do třídy starších žáků a celá řada vzdělávacích programů pro všechny hlavní vyučovací předměty. Do konce roku máme v plánu rozšířit počítačovou síť i do první a druhé třídy a vybavit tuto třídu novou knihovnou se čtenářským koutkem. Naše škola se již nyní řadí mezi velmi dobře vybavené školy, po realizaci tohoto plánu budou třídy naší školy vybaveny nadstandardně. Naším cílem je neustále zkvalitňovat výuku a přiblížit žákům nejmodernější vzdělávací metody a formy práce. Z. Dvořáková, ředitelka školy 5

6 Červen ve školce Zase je tu konec dalšího školního roku a s ním i spojené loučení s dětmi, s nimiž jsme společně strávili pár let a které nyní odcházejí Letos odchází pět dětí Terezka, Fanda, Tomášek, Míša a Péťa. Přejeme jim úspěšné vykročení do nového života, který je po prázdninách čeká a přejeme jim, aby to, co se ve školce naučili a poznali dobře zúročili a na školku vzpomínali s láskou tak, jako budeme my vzpomínat na ně. Aby to rozloučení bylo hezké a bylo na co vzpomínat, připravili jsme nejen pro ně, ale samozřejmě pro všechny děti na poslední měsíc spoustu zajímavých akcí. Po celý červen jsme jezdili na plavecký výcvik do Plavecké haly v Lounech. Plavání je u dětí i rodičů velmi oblíbené, děti se na něj těší celý rok. Proto se ho také zúčastnily téměř všechny děti, jako důkaz o jeho absolvování si odnesly mokré vysvědčení, kde byly oceněny jejich úspěchy v plavání. Na začátku měsíce jsme byli pozváni na den otevřených dveří na firmě Patok v Lounech, kde děti zaujala především veliká auta, sací bagry nebo čištění vody v obrovských nádržích. Povedl se nám i výlet vlakem do lesa v Mutějovicích, děti se vždy nejvíce těší na jízdu tunelem, která je bohužel moc krátká. Houby jsme v lese sice nenašli, jenom pár borůvek a spoustu šišek, z kterých děti stavěly obrázky, trefovaly se jimi do stromů a házely do dálky. Když děti všechno prozkoumaly a snědly všechno, co jim maminky do batůžků připravily, seběhli jsme dolů na nádraží a vláčkem se vrátili do školky K závěru školního roku patří samozřejmě školní výlet. Letos jsme se vydali trochu dále společně s mateřskou školou Hřivice jsme vyjeli do Zoologické zahrady a do Dinoparku v Plzni. Počasí nám přálo, děti si přivezly spoustu krásných zážitků ze setkání s obrovskými vyhynulými dinosaury i se spoustou známých exotických zvířat ze zoologické zahrady. Další akcí byla plánovaná letní branná hra, která děti vždy baví a těší se na ni. Tentokrát děti hledaly ztracené pohádky úkolem bylo pohádku poznat podle obrázku, odpovědět na dané otázky a splnit zadaný úkol. Teprve potom se pohádka mohla vrátit do pohádkové knihy. V pátek 24. června jsme se společně se Základní školou představili na Školní akademii. Děti předvedly několik tanečků, zacvičily si při známých říkadlech a veselých písničkách, se zájmem jsme shlédli vystoupení zkušenějších kamarádů ze školy. Odpoledne se vydařilo, odměnou dětem za jejich práci byl potlesk rodičů a ostatních přítomných. 6 Děti si mohly některé exponáty Dinoparku v Plzni přímo osahat

7 Rozloučení s předškoláky proběhlo v posledním týdnu na zahradě mateřské školy. Děti složily zkoušky zralosti v podobě jednoduchých úkolů, které zhodnotily jejich práci ve školce za celou dobu jejich docházky. Protože všichni uspěli, byli šerpováním pasováni na školáky a jako památku na tento den si odnesli upomínkové dárečky. Loučení bylo jako vždy dojemné, strávili jsme spolu velmi dlouhou dobu, kterou si budeme pamatovat především my, paní učitelky. Poslední školní den se loučíme již veseleji, na zahradě mateřské školy nám pan Kraj postaví tak jako loni nafukovací hrad a klouzačku, na kterých děti prožijí celé dopoledne posledního školního dne. Mateřská škola bude tento rok otevřena ještě další dva týdny prázdnin, takže s některými se rozloučíme později, již teď ale přejeme všem dětem i všem dospělým hezké prázdniny a spoustu krásných zážitků. Hana Todtová, Hana Bischoftová Jak jsme byli úspěšní v TJ Sokol Zeměchy ve 2. čtvrtletí 2011 Dne se uskutečnilo okresní kolo v brännballe žáků a dorostu na našem hřišti v Zeměchách. V žácích jsme obsadili 1. místo, v dorostu se zúčastnili pouze Zeměchy a Lenešice, kde jsme také vyhráli. Okresní kolo v lehké atletice, které se konalo na Severu Žatec, jsme měli 8 závodníků, kteří se umístili na předních místech ve svých kategoriích. Dále jsme se zúčastnili krajského kola v brännballe a Medvědí stezky ve Chřibské. Zde jsme vyhráli v brännballe jak soutěž žáků, tak i dorostu. V soutěži Medvědí stezka jsme získali ve své kategorii hezké 2. místo. Tradiční naší akcí je pálení čarodějnic, kde si naši cvičitelé připravili i scénku pálení čarodějnic. Celou akci, jejíž příprava vyžadovala nemalé úsilí organizátorů, předčasně ukončil déšť. Odpoledne, když děti soutěžily ve sportovních disciplinách, bylo zataženo a všichni doufali, že počasí vydrží. Při soudu s čarodějnicí začaly padat první kapky a po jejím upálení déšť rozehnal všechny návštěvníky této oblíbené akce. Dále jsme se aktivně podíleli na pořádání dětského dne na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Poslední akcí před prázdninami byl také již tradiční pobyt v přírodě v Žerotíně. Tohoto okresního srazu se ze Zeměch zúčastnilo 24 dětí a 5 vedoucích. I když nám počasí moc nepřálo, dětem se líbilo a určitě pojedeme příště znovu. Začátkem prázdnin jsme ukončili cvičení v sokolovně a začněme znovu v září. Miroslav Trubač, předseda TJ Sokol Zeměchy 7

8 KULTURNÍ AKCE NA NOVÉM HRADĚ červenec-září Po květnové Novohradské pouti a návštěvnické lavině na Zámecký dětský den počátkem června, je zámek zatím v poklidném turistickém provozu. Také proběhly první svatební obřady Další kulturní akce se na zámku odehrají o prázdninách. Vsobotu 30. července pod názvem COUNTRY NA PŮLCE PRÁZDNIN, zde bude mít od 17,00 hod. koncert jedna z předních bluegrassových skupin ALBUM zchomutova. Na poslední prázdninovou neděli 28. srpna, zveme příznivce nestárnoucích melodií 30. a 40. let. Od hod. bude na I. zámeckém nádvoří vyhrávat swingový orchestr BIGBAND KONZERVATOŘE TEPLICE. A to se bude zámek pomalu chystat na SETKÁNÍ S REGIMENTEM WIED 24.září. A co jinak na zámku? Určitě nikomu neušlo,že se po dlouhém váhání konečně rozeběhla oprava havárie severní hradby. Souběžně se za provozu dokončuje instalace zabezpečení. Tímto se také všem návštěvníkům omlouváme za nezbytný, prašný vzhled některých interiérů. A v brzké době III. nádvoří na zlomek času opět zohyzdí lešení, aby se i tzv. severní křídlo mohlo s novým kabátem připojit k ostatním budovám. Správa zámku S touto skupinou se můžete setkat na zámku 30. července ALBUM z Chomutova Hasiči Zeměchy V letošní sezóně jsme opět s nasazením vykročili do kolotoče soutěží v požárním útoku, jelikož náš tým vydržel ve stejné sestavě jako loni a to:trenér a vedoucí sboru Jiří Marek st., košař Roman Ingriš, spojař Jiří Marek, strojník Miroslav Martášek, béčkař Pavel Wagner, rozdělovač Tomáš Grund, pravý proud Tomáš Korbel, levý proud Jan Vohánka. Díky tomu jsme věřili, že letos by jsme mohli dosahovat lepších úspěchů než v loňském roce, protože loňský rok byl spíše sbíráním zkušeností pro naše mladší členy. 8

9 Naše očekávání a přání se vyplnila hned na prvních letošních závodech v Hostomicích, kde jsme si vyběhali 1.místo v celkem slušné konkurenci. I v dalších závodech jsme se vyvarovali zbytečných chyb a tomu odpovídala i naše umístění: Mělník 1. místo, Ročov 1. místo, Opočno 1. místo, Lubenec 2. místo, Zeměchy 4. místo. V Krušnohorské lize se nám zatím moc nedaří, ale snad zlomíme i toto: Měrunice 8. místo, Štrbice 9. místo, Klášterec 13. místo, Lhenice 14. místo. Vyzkoušeli jsme si účast i v letos prvním ročníku Podřipské ligy a to v Bechlíně, kde jsme vybojovali 5. a 3.místo. Zatím jsme s našimi výkony celkem spokojeni, i když víme, že rezervy stále jsou. Co se týče techniky, mnoho změn letos nebylo a ani nebude. Jediným podstatným zásahem do hasičské stříkačky byla sportovní úprava rozváděcích kohoutů na čerpadle, což byly poslední součásti, které dosud neprošly pořádnou sportovní úpravu. V této sezóně více než v jiných o umístění rozhodují setiny vteřin, a tak byla i tato úprava nutná. Spíše kosmetickou záležitostí byla koupě nové nádrže, kterou zub času nahlodal tak, že si zasloužila výměnu. Naším aktuálním největším úkolem je oprava hasičské dodávky, která čeká především na nový nástřik. V těchto dnech trávíme téměř každou volnou chvíli v hasičárně, aby auto bylo co nejdříve hotové. Samozřejmě se snažíme, aby výsledek stál opravdu za to, a tak nám práce zabírá více času než jsme si původně mysleli. Ke dni je na novém autě hotova kompletní oprava plechařiny, nástřik kytem a následné přebroušení do naprosté hladkosti a nástřik základovou barvou. Pomalu se chystáme na vrchní červenou barvu, po které nás bude čekat ještě dost drobností, ale to hlavní je za námi. Za SDH Zeměchy: Jan Vohánka Hasiči Jimlín Tradiční a mezi dětmi velmi oblíbený dětský den se i tentokrát podařil. Jako spolupořadatelé jsme zajistili ukázku práce psovodů s cvičenými psy z věznice Vinařice, kteří předvedli zadržení pachatele. Pro malé i větší děti byla lákadlem střelba na terče paintballovou pistolí a přílet Štefana s letadlem se zásobou bonbónů, které pršely na čekající děti na zelené ploše fotbalového hřiště. Pěna z hasičského auta Elektrárny Počerady byla vyvrcholením dětského dne. Protože počasí celé akci přálo, nevadilo ani rodičům, že děti odcházely domů celé promočené. Vrcholí naše práce na přípravě závodů, které budou poprvé na novém hřišti u rybníka Purkyťák v Jimlíně. 23. července 2011 zde budou v odstartovány první závody v rámci 8. ročníku soutěže hasičských sborů v požárním sportu. Na závěr proběhne soutěž o pohár starostky Jimlína. Závody v červenci budou generální prověrkou připravenosti nového hřiště před událostí regionálního významu, kterou budou 17. září 2011 od hodin závody Krušnohorské ligy. V rámci tohoto závodu, budou mít diváci možnost vidět řadu družstev, která se svými výkony řadí mezi nejlepší v kraji. Samozřejmě, že závodit bude i naše družstvo, které je k dnešnímu dni na 8. příčce závodního pole s 36ti body. Na oba výše uvedené závody zveme všechny občany, přijďte podpořit naše závodníky a prožít příjemný den. Občerstvení zajištěno. Miroslav Kučera 9

10 Jimlínské družstvo hasičů na jednom ze závodů Krušnohorské ligy Stručně z jednání zastupitelstva obce (ZO) U malých projektů jsme uspěli, kanalizace zatím čeká na rozhodnutí V Programu obnovy venkova Ústeckého kraje jsme uspěli se žádostí o poskytnutí dotace na vybudování veřejného osvětlení. Požadovaná částka byla sice vyšší, ale i získaných 181 tis. je dobrých. Veřejné osvětlení je již zrealizováno a obec bude muset uhradit o něco více, než jsme původně plánovali. Také projekt Revitalizace zeleně Zeměchy, který v sobě zahrnuje zdravotní a bezpečnostní řez stromů na návsi v Zeměchách byl podpořen dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Zde obec obdržela rozhodnutí o schválení celé požadované částky 225 tis. Probíhá výběr zhotovitele, realizace je plánována na podzimní měsíce O dotaci na kanalizaci zatím usilujeme. Budeme muset zvrátit rozhodnutí rady a zastupitelstva Ústeckého kraje, neboť nám nepřiřadili prioritu č. 1, která je podmínkou pro získání dotace z MZe. Zatím připravujeme výběrové řízení na zhotovitele, které bylo zadáno odborné firmě. Další informace Telefónica Czech Republic, a.s. oznámila zrušení veřejného telefonního automatu u kapličky v Jimlíně z důvodu nevyužívání přístroje veřejností, hovorna a přístroj budou demontovány. Zastupitelé se zabývali také podnětem jedné obyvatelky Zeměch. Otázka zněla, zda obec řeší nějak zákaz volného pobíhání psů a nařízení, aby majitelé psů uklízeli výkaly. Odpověď: zákaz volného pobíhání psů je možné řešit obecné závaznou vyhláškou, problematické je její vymáhání, neboť na vesnicích není kdo by jeho porušení hlídal a sankcionoval, ve městech toto činí městská policie. Uklízení výkalů bylo předmětem již předchozích jednání ZO, proběhla i anketa na internetových stránkách obce, kde 30% hlasujících vyslovilo názor, že na vesnici je uklízení psích exkrementů zbytečné. Jde především o odpovědnost majitelů psů, jak je mají zajištěné a zda po nich uklízí. Zastupitelstvo zváží, zda bude investovat do pořízení košů a zásobníků sáčků na psí exkrementy. 10

11 Informujeme: Ukradené lavičky V den uzávěrky tohoto čísla jsme zjistili, že nějaký poberta ukradl i druhou lavičku u kapličky v Jimlíně. Tyto lavičky zde byly instalovány v rámci výsadby doprovodné zeleně u polních cest v Jimlíně. Celá akce je zajišťována pozemkovým úřadem v Lounech. První z instalovaných laviček, ač byly zajištěny dlouhými šrouby zalitými do betonu a zavařenými maticemi, nevydržela ani dva týdny. A tak si někdo pomohl, má pěknou lavičku na dvoře. Díky jemu a jemu podobným se však musíme ptát, má smysl dělat něco pro lidi? U kapličky mohlo být pěkné místo pro chvíli odpočinku s výhledem na obec a panorama Českého Středohoří, není. Poděkování Ústeckému kraji Za novou komunikaci k zámku Nový Hrad patří poděkování Ústeckému kraji a především hejtmance Janě Vaňhové, která si náš zámek oblíbila a také její zásluhou se zde koná řada nových akcí pod její patronací dětský den, advent. Příjezdová komunikace byla při každé návštěvě představitelů Ústeckého kraje předmětem rozhovorů s představiteli naší obce. Z oboustranných jednání, kdy bylo zřejmé, že není v silách obce Jimlín opravit komunikaci k zámku, vyplynul návrh, aby Ústecký kraj opravil komunikaci na vlastní náklady a zastupitelstvo obce Jimlín odsouhlasilo převedení pozemku a komunikace do jeho majetku. Humanitární sbírka Obecní úřad Jimlín ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov uspořádal ve dnech 2. až 6. května humanitární sbírku, která se setkala u našich občanů opravdu s velkým ohlasem. Místnost v přízemí obecního úřadu se zaplnila pytli s ošacením. V krabicích bylo i nádobí. Poděkování patří všem, kteří touto cestou pomohli Diakonii Broumov, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Socha s. Anny v Jimlíně Vzhledem k tomu, že vlastník této památkově chráněné sochy není znám, předpokládá se, že majitelem je obec. Dle sdělení odboru kultury MÚ Louny je třeba, aby se obec k majetku přihlásila čestným prohlášením. Zastupitelstvo tento postup vzalo na vědomí. Tento postup je doporučen s ohledem na to, že tyto objekty zřizovali obce nebo občané obce, kteří mnohdy nejsou známí či již nežijí. Aktuálnosti nabyla potřeba řešit tento problém minulý měsíc, kdy došlo k poškození soklu sochy najetím vozidla. Hledáme kronikáře Obecní úřad Jimlín hledá nového kronikáře. Máte zájem o dění v obci, ovládáte český jazyk, je Vám vlastní pečlivost a systematičnost v práci, rádi píšete a spisujete? Potom jste správný kandidát pro práci kronikáře. Neváhejte a přihlaste se. Nebo znáte ve svém okolí někoho, kdo by odpovídal uvedeným požadavkům, ale sám by se třeba ze skromnosti nepřihlásil? Dejte typ. Pro vybraného zájemce zajistíme odborná školení. Jedná se o práci s finančním ohodnocením. 11

12 12

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Z Podhradí. První den ve škole. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011

Z Podhradí. První den ve škole. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava 1 17.10.11 7:39 Stránka 1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011 Přestřižením pásky bylo oficiálně otevřeno hasičské

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA HORAŽĎOVICKÝ OBZOR KVĚTEN 2009 V YBÍRÁME Z OBSAHU VODA ŽIVÁ SLAVNOSTI KAŠE ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO ZELENÝ SLOUPEK STR. 1 STR. 4 STR. 3, 20 STR. 14 M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Městská poliklinika březen 2012 Městská poliklinika s novým vzhledem přední části budovy říjen 2012

Městská poliklinika březen 2012 Městská poliklinika s novým vzhledem přední části budovy říjen 2012 NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ 10/2012 Ročník dvacátýdruhý cena 10,00 Kč 8. října 2012 vychází každé druhé pondělí v měsíci 11. číslo roku 2012 vyjde v pondělí 12. listopadu (uzávěrka

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Dětské hřiště Vinice. Vážení spoluobčané, tento způsob léta zdá se mi poněkud neobvyklým,

Dětské hřiště Vinice. Vážení spoluobčané, tento způsob léta zdá se mi poněkud neobvyklým, Úprava bytu pro Dětský domov Domino V areálu 90. MŠ v Západní ulici č. 7 došlo ke kompletní rekonstrukci stávajícího bytu. Tento před opravou značně poškozený byt však svými rozměry odpovídal potřebám

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více