Z Podhradí. Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 2. číslo/vi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Podhradí. Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 2. číslo/vi."

Transkript

1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 2. číslo/vi. ročník Léto 2011 Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Dětský den na fotbalovém hřišti v Zeměchách zajišťoval obecní úřad Jimlín ve spolupráci s JDH Jimlín a Sokolem Zeměchy. Poděkování patří panu Pěnčíkovi, který přijel se sanitkami, panu Karasovi s hasičským autem Elektrárny Počerady a oblíbenou pěnou, zaměstnancům věznice Vinařice za ukázku práce psovodů. Jmenovat všechny, kteří se na přípravě a realizací této vydařené akce podíleli by bylo velice zdlouhavé a hrozí, že na někoho zapomeneme. Takže jako poděkování tlumočíme jeden z ohlasů Děkujeme, bylo to moc pěkné. 1

2 Mám ráda naši školu a věřím, že vydrží? V našem občasníku si pravidelně můžete přečíst informace o tom, jak se vedení školy stará nejen o dobré vybavení školy, ale především věnuje mnoho práce a času mimoškolní a zájmové činnosti s dětmi. Také výuku zpestřují projektovými dny, cestami za poznáním a řadou dalších aktivit v duchu hesla Škola hrou. Naše škola je velice dobře vybavena počítačovou technikou, kterou žáci využívají v běžných hodinách. Lépe a především pro ně zábavnou formou se tak naučí matematice i českému jazyku. Přes veškeré úsilí však naše malotřídní škola není pro rodiče našich školáků zajímavá. Předposlední den letošního školního roku přišli rodiče žákyně prvního ročníku, že v naší škole končí a odchází na základní školu do Lipence. PROČ? Jak je vidět, tak nepomáhá ani finanční příspěvek Kč na žáka a školní rok, který poskytuje obec. Zákonem daný minimální počet žáků pro naši školu je 24, od září 2011, pokud ještě někdo neodejde, bude ve škole 18 žáků. Pro školní rok 2011/2012 bude škola v provozu na základě výjimky z minimálního počtu žáků, kterou schválila obec Jimlín a zavázala se podílet i na úhradě části mzdových nákladů. Tyto budou z důvodu malého počtu žáků kráceny. Provozní náklady na školu a školku ukousnou z obecního rozpočtu každoročně cca 1 milion korun, což je jeho jedna šestina. To není právě málo. Vzhledem k přístupu rodičů, který se bohužel nemění, je z důvodu malého počtu žáků budoucnost základní školy v Zeměchách ohrožena. Stále slyšíme o tom, jak se základní i střední školy ruší a slučují, neboť nemají dostatek žáků. Obce, jakožto zřizovatelé školských zařízení, se musí chovat ekonomicky, jsou zodpovědné za hospodárné vynakládání obecních prostředků. Mám naši školu moc ráda, často ji navštěvuji a mohu potvrdit, že vybavení, které zde mají děti ke své práci je na špičkové úrovni. Pokud mohu posoudit, je zde stabilní kvalitní pedagogický personál. Tvrdím, že škola je pojítkem společenského a kulturního života v obci. Pokud však na 18 dětí ve škole jsou čtyři učitelé (2x pedagog na celý úvazek, 1x družinářka s částečným vyučovacím úvazkem, čtvrtá je učitelka angličtiny) a školnice, tak mne napadá, jak dlouho stát ještě na takové škole bude dávat prostředky na platy. Škola a mateřská škola jsou provozně úzce spjaty, společná je školní kuchyně i vytápění z kotelny v budově školy. Je otázkou, co by bylo se školkou, pokud by škola zanikla. Žijeme ve době, kdy si mohou rodiče zvolit, kde bude jejich ratolest navštěvovat základní školu, ale proč je pro děti dobrá naše mateřská škola a základní už nikoli? Možná i proto, že umístit dítě do jiné mateřské školy není tak jednoduché. A o porovnání vícetřídní školičky u nás a velké škole v Lounech jsem již v minulosti psala. Tento článek jsem psala v době, kdy jsem se dozvěděla o odchodu výše zmiňované dívenky z naší školy. I proto je možná článek více nabitý emocemi. starostka 2

3 Čištění a kontrola komínů Následující řádky by měly vyjasnit, jak je to s revizemi a kontrolou komínů v našich rodinných domcích, kterou stanoví Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen Nařízení). Nařízení hovoří o povinnostech (od ) kontroly a čištění spalinové cesty, tedy nejen komína, ale kontrola se týká připojení spotřebičů, průchodu konstrukcemi, odstupu hořlavých povrchů, volného přístupu k čistícím dvířkům a řady dalších parametrů. Pro jednoduchost budeme dále používat pojem kontrola komína. V médiích se často uvádí, že je nutná revize komína, zde však dochází k záměně pojmů, které Nařízení naprosto přesně rozlišuje. Co je tedy povinností fyzické osoby, která má ve svém objektu instalován spotřebič o výkonu do 50 kw? Nařízení stanoví povinnost provádět čistění komína min. 3x ročně, ale dává možnost jej provádět svépomocí. V takovém případě je nutno postupovat podle návodu výrobce. Platí však podmínka, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu ( Zpráva o kontrole spalinové cesty ). Pokud provádí zároveň i čištění komína, vydá zároveň Zprávu o čištění spalinové cesty ). Ti z Vás, kdo využili nabízených služeb kominíků, kteří obcházeli rodinné domy koncem června letošního roku, obdrželi Zprávu o provedené kontrole a čištění. Můžeme potvrdit, že tím na dobu jednoho roku splnili povinnost, kterou jim Nařízení ukládá. Revize spalinové cesty se provádí pouze ve vybraných případech. Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru a při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nově pak revizním technikem spalinových cest starostka 3

4 Co vše jsme absolvovali v závěru školního roku Ve Slavětíně jsme si zopakovali znalosti z vlastivědy a výtvarné výchovy při prohlídce kostela sv. Jakuba Většího s unikátními freskami znázorňujícími výklad bible. Do způsobu života našich dávných předků nahlédli naši žáci v archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Navštívili jsme firmu na úpravu a zpracování papíru pana Nováka ve Stradonicích, kde jsme prošli celý provoz, viděli stroje zpracovávající papír při práci, seznámili jsme se s různými druhy papíru a postupy při jeho recyklaci. Radost všem udělal dárek pro všechny v podobě mnoha rolí pestrobarevných balicích papírů. Spolu se žáky Základní školy Ročov jsme navštívili Národní muzeum a prohlédli si, mimo jiné, výstavu s názvem Staré pověsti české představující nejstarší období českých legend. V největším rodinném zábavném centru Beckiland v Praze na Zličíně prožili naši žáci spoustu zábavy, vyzkoušeli si svoji obratnost na mnoha zajímavých atrakcích všeho druhu na trampolínách, horolezeckých stěnách, želatinových kopcích i v tlamě krokodýla, prošli dobrodružnou jeskyní, šplhali po horolezecké stěně, zajezdili si na motokárách, prožili muka na masážních křeslech Naši školáci na improvizovaných stanovištích ošetřovali zraněné figuranty při okresním kole soutěže hlídek mladých zdravotníků, kterou pořádal Český červený kříž v lounském parku a předváděli své vědomosti, dovednosti a zkušenosti při testech z dopravní výchovy a zdravovědy při dopravní soutěži konané v Žatci. Zasoutěžili jsme si a odvezli si do školy čtyři nové míče, cenu za druhé místo vyhodnocených kolektivů škol, z Memoriálu Karla Raise, jeho součástí byl i tradiční lidový běh "S Mizunem pro radost z pohybu" a dětský den, který byl ve znamení sportu, především atletiky. Své síly jsme si změřili se žáky ZŠ Ročov při velkém sportovním klání, které letos dopadlo k všeobecnému uspokojení všech nerozhodně. Ve spolupráci s Lesy ČR proběhla v naší škole další z již tradičních besed s Ing. Jaroslavem Černajem a panem Martinem Rendlem. Tentokrát byla první část besedy zaměřena na význam vody, na vodní toky a jejich správu. Ve druhé části, zaměřené na správu lesa, jsme se dozvěděli, kdo všechno má na starosti les, jaké musí mít zkoušky, za co zodpovídá, za jakých podmínek probíhá těžba dřeva a jaká se v současnosti využívá při těžbě technika. V okolí obory Rokyta jsme při další akci s pracovníky Lesů ČR určovali druhy stromů podle tvarů jehlic a listů, barvy borky, velikosti a dalších indicií, se zaujetím jsme sledovali kobylku Brigitku, vedenou jejím zkušeným majitelem panem Krupkou, přímo při práci v terénu, dozvěděli se o výchově a výcviku koní určených pro přibližování kmenů stromů v lese, opekli si buřtíky u připraveného ohně a prohlédli jsme si kamenné a dřevěné přehrážky v lese chránící před povodněmi. Při vzdělávacím programu pracovníků Ekofarmy Podlesí jsme se stali na chvíli praktickými včelaři, vyzkoušeli si stavění úlů, stáčení medu, otestovali svoje znalosti o včelách, užili si hodně legrace s kozou Bělkou a jejími kůzlaty, zaběhali si o závod s ovečkami. 4

5 Při školním výletě na závěr školního roku jsme navštívili zámek Ploskovice se zajímavým interiérem a umělými jeskyněmi pod zámkem a otestovali si svoji fyzickou kondici při výšlapu na nejvyšší horu Českého středohoří Milešovku. Odměnou za namáhavý výstup nám byl překrásný výhled z věže meteorologické observatoře i zajímavé informace o meteorologických a klimatologických pozorováních jednoho z pracovníků této stanice. Tečkou za školním rokem byla tradiční školní akademie, kde nám naši žáci spolu s dětmi z mateřské školy předvedli, co dovedou zpívat, tančit, hrát divadlo Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují nejen při akcích, ale i při údržbě školy a školky. Přejeme všem krásné léto a mnoho hezkých zážitků! Vystoupení při školní akademii na zahradě mateřské školy EU peníze školám naše plány Díky dotacím získaným v rámci tohoto projektu byly zakoupeny do školy další počítače a ICT technika do třídy starších žáků a celá řada vzdělávacích programů pro všechny hlavní vyučovací předměty. Do konce roku máme v plánu rozšířit počítačovou síť i do první a druhé třídy a vybavit tuto třídu novou knihovnou se čtenářským koutkem. Naše škola se již nyní řadí mezi velmi dobře vybavené školy, po realizaci tohoto plánu budou třídy naší školy vybaveny nadstandardně. Naším cílem je neustále zkvalitňovat výuku a přiblížit žákům nejmodernější vzdělávací metody a formy práce. Z. Dvořáková, ředitelka školy 5

6 Červen ve školce Zase je tu konec dalšího školního roku a s ním i spojené loučení s dětmi, s nimiž jsme společně strávili pár let a které nyní odcházejí Letos odchází pět dětí Terezka, Fanda, Tomášek, Míša a Péťa. Přejeme jim úspěšné vykročení do nového života, který je po prázdninách čeká a přejeme jim, aby to, co se ve školce naučili a poznali dobře zúročili a na školku vzpomínali s láskou tak, jako budeme my vzpomínat na ně. Aby to rozloučení bylo hezké a bylo na co vzpomínat, připravili jsme nejen pro ně, ale samozřejmě pro všechny děti na poslední měsíc spoustu zajímavých akcí. Po celý červen jsme jezdili na plavecký výcvik do Plavecké haly v Lounech. Plavání je u dětí i rodičů velmi oblíbené, děti se na něj těší celý rok. Proto se ho také zúčastnily téměř všechny děti, jako důkaz o jeho absolvování si odnesly mokré vysvědčení, kde byly oceněny jejich úspěchy v plavání. Na začátku měsíce jsme byli pozváni na den otevřených dveří na firmě Patok v Lounech, kde děti zaujala především veliká auta, sací bagry nebo čištění vody v obrovských nádržích. Povedl se nám i výlet vlakem do lesa v Mutějovicích, děti se vždy nejvíce těší na jízdu tunelem, která je bohužel moc krátká. Houby jsme v lese sice nenašli, jenom pár borůvek a spoustu šišek, z kterých děti stavěly obrázky, trefovaly se jimi do stromů a házely do dálky. Když děti všechno prozkoumaly a snědly všechno, co jim maminky do batůžků připravily, seběhli jsme dolů na nádraží a vláčkem se vrátili do školky K závěru školního roku patří samozřejmě školní výlet. Letos jsme se vydali trochu dále společně s mateřskou školou Hřivice jsme vyjeli do Zoologické zahrady a do Dinoparku v Plzni. Počasí nám přálo, děti si přivezly spoustu krásných zážitků ze setkání s obrovskými vyhynulými dinosaury i se spoustou známých exotických zvířat ze zoologické zahrady. Další akcí byla plánovaná letní branná hra, která děti vždy baví a těší se na ni. Tentokrát děti hledaly ztracené pohádky úkolem bylo pohádku poznat podle obrázku, odpovědět na dané otázky a splnit zadaný úkol. Teprve potom se pohádka mohla vrátit do pohádkové knihy. V pátek 24. června jsme se společně se Základní školou představili na Školní akademii. Děti předvedly několik tanečků, zacvičily si při známých říkadlech a veselých písničkách, se zájmem jsme shlédli vystoupení zkušenějších kamarádů ze školy. Odpoledne se vydařilo, odměnou dětem za jejich práci byl potlesk rodičů a ostatních přítomných. 6 Děti si mohly některé exponáty Dinoparku v Plzni přímo osahat

7 Rozloučení s předškoláky proběhlo v posledním týdnu na zahradě mateřské školy. Děti složily zkoušky zralosti v podobě jednoduchých úkolů, které zhodnotily jejich práci ve školce za celou dobu jejich docházky. Protože všichni uspěli, byli šerpováním pasováni na školáky a jako památku na tento den si odnesli upomínkové dárečky. Loučení bylo jako vždy dojemné, strávili jsme spolu velmi dlouhou dobu, kterou si budeme pamatovat především my, paní učitelky. Poslední školní den se loučíme již veseleji, na zahradě mateřské školy nám pan Kraj postaví tak jako loni nafukovací hrad a klouzačku, na kterých děti prožijí celé dopoledne posledního školního dne. Mateřská škola bude tento rok otevřena ještě další dva týdny prázdnin, takže s některými se rozloučíme později, již teď ale přejeme všem dětem i všem dospělým hezké prázdniny a spoustu krásných zážitků. Hana Todtová, Hana Bischoftová Jak jsme byli úspěšní v TJ Sokol Zeměchy ve 2. čtvrtletí 2011 Dne se uskutečnilo okresní kolo v brännballe žáků a dorostu na našem hřišti v Zeměchách. V žácích jsme obsadili 1. místo, v dorostu se zúčastnili pouze Zeměchy a Lenešice, kde jsme také vyhráli. Okresní kolo v lehké atletice, které se konalo na Severu Žatec, jsme měli 8 závodníků, kteří se umístili na předních místech ve svých kategoriích. Dále jsme se zúčastnili krajského kola v brännballe a Medvědí stezky ve Chřibské. Zde jsme vyhráli v brännballe jak soutěž žáků, tak i dorostu. V soutěži Medvědí stezka jsme získali ve své kategorii hezké 2. místo. Tradiční naší akcí je pálení čarodějnic, kde si naši cvičitelé připravili i scénku pálení čarodějnic. Celou akci, jejíž příprava vyžadovala nemalé úsilí organizátorů, předčasně ukončil déšť. Odpoledne, když děti soutěžily ve sportovních disciplinách, bylo zataženo a všichni doufali, že počasí vydrží. Při soudu s čarodějnicí začaly padat první kapky a po jejím upálení déšť rozehnal všechny návštěvníky této oblíbené akce. Dále jsme se aktivně podíleli na pořádání dětského dne na fotbalovém hřišti v Zeměchách. Poslední akcí před prázdninami byl také již tradiční pobyt v přírodě v Žerotíně. Tohoto okresního srazu se ze Zeměch zúčastnilo 24 dětí a 5 vedoucích. I když nám počasí moc nepřálo, dětem se líbilo a určitě pojedeme příště znovu. Začátkem prázdnin jsme ukončili cvičení v sokolovně a začněme znovu v září. Miroslav Trubač, předseda TJ Sokol Zeměchy 7

8 KULTURNÍ AKCE NA NOVÉM HRADĚ červenec-září Po květnové Novohradské pouti a návštěvnické lavině na Zámecký dětský den počátkem června, je zámek zatím v poklidném turistickém provozu. Také proběhly první svatební obřady Další kulturní akce se na zámku odehrají o prázdninách. Vsobotu 30. července pod názvem COUNTRY NA PŮLCE PRÁZDNIN, zde bude mít od 17,00 hod. koncert jedna z předních bluegrassových skupin ALBUM zchomutova. Na poslední prázdninovou neděli 28. srpna, zveme příznivce nestárnoucích melodií 30. a 40. let. Od hod. bude na I. zámeckém nádvoří vyhrávat swingový orchestr BIGBAND KONZERVATOŘE TEPLICE. A to se bude zámek pomalu chystat na SETKÁNÍ S REGIMENTEM WIED 24.září. A co jinak na zámku? Určitě nikomu neušlo,že se po dlouhém váhání konečně rozeběhla oprava havárie severní hradby. Souběžně se za provozu dokončuje instalace zabezpečení. Tímto se také všem návštěvníkům omlouváme za nezbytný, prašný vzhled některých interiérů. A v brzké době III. nádvoří na zlomek času opět zohyzdí lešení, aby se i tzv. severní křídlo mohlo s novým kabátem připojit k ostatním budovám. Správa zámku S touto skupinou se můžete setkat na zámku 30. července ALBUM z Chomutova Hasiči Zeměchy V letošní sezóně jsme opět s nasazením vykročili do kolotoče soutěží v požárním útoku, jelikož náš tým vydržel ve stejné sestavě jako loni a to:trenér a vedoucí sboru Jiří Marek st., košař Roman Ingriš, spojař Jiří Marek, strojník Miroslav Martášek, béčkař Pavel Wagner, rozdělovač Tomáš Grund, pravý proud Tomáš Korbel, levý proud Jan Vohánka. Díky tomu jsme věřili, že letos by jsme mohli dosahovat lepších úspěchů než v loňském roce, protože loňský rok byl spíše sbíráním zkušeností pro naše mladší členy. 8

9 Naše očekávání a přání se vyplnila hned na prvních letošních závodech v Hostomicích, kde jsme si vyběhali 1.místo v celkem slušné konkurenci. I v dalších závodech jsme se vyvarovali zbytečných chyb a tomu odpovídala i naše umístění: Mělník 1. místo, Ročov 1. místo, Opočno 1. místo, Lubenec 2. místo, Zeměchy 4. místo. V Krušnohorské lize se nám zatím moc nedaří, ale snad zlomíme i toto: Měrunice 8. místo, Štrbice 9. místo, Klášterec 13. místo, Lhenice 14. místo. Vyzkoušeli jsme si účast i v letos prvním ročníku Podřipské ligy a to v Bechlíně, kde jsme vybojovali 5. a 3.místo. Zatím jsme s našimi výkony celkem spokojeni, i když víme, že rezervy stále jsou. Co se týče techniky, mnoho změn letos nebylo a ani nebude. Jediným podstatným zásahem do hasičské stříkačky byla sportovní úprava rozváděcích kohoutů na čerpadle, což byly poslední součásti, které dosud neprošly pořádnou sportovní úpravu. V této sezóně více než v jiných o umístění rozhodují setiny vteřin, a tak byla i tato úprava nutná. Spíše kosmetickou záležitostí byla koupě nové nádrže, kterou zub času nahlodal tak, že si zasloužila výměnu. Naším aktuálním největším úkolem je oprava hasičské dodávky, která čeká především na nový nástřik. V těchto dnech trávíme téměř každou volnou chvíli v hasičárně, aby auto bylo co nejdříve hotové. Samozřejmě se snažíme, aby výsledek stál opravdu za to, a tak nám práce zabírá více času než jsme si původně mysleli. Ke dni je na novém autě hotova kompletní oprava plechařiny, nástřik kytem a následné přebroušení do naprosté hladkosti a nástřik základovou barvou. Pomalu se chystáme na vrchní červenou barvu, po které nás bude čekat ještě dost drobností, ale to hlavní je za námi. Za SDH Zeměchy: Jan Vohánka Hasiči Jimlín Tradiční a mezi dětmi velmi oblíbený dětský den se i tentokrát podařil. Jako spolupořadatelé jsme zajistili ukázku práce psovodů s cvičenými psy z věznice Vinařice, kteří předvedli zadržení pachatele. Pro malé i větší děti byla lákadlem střelba na terče paintballovou pistolí a přílet Štefana s letadlem se zásobou bonbónů, které pršely na čekající děti na zelené ploše fotbalového hřiště. Pěna z hasičského auta Elektrárny Počerady byla vyvrcholením dětského dne. Protože počasí celé akci přálo, nevadilo ani rodičům, že děti odcházely domů celé promočené. Vrcholí naše práce na přípravě závodů, které budou poprvé na novém hřišti u rybníka Purkyťák v Jimlíně. 23. července 2011 zde budou v odstartovány první závody v rámci 8. ročníku soutěže hasičských sborů v požárním sportu. Na závěr proběhne soutěž o pohár starostky Jimlína. Závody v červenci budou generální prověrkou připravenosti nového hřiště před událostí regionálního významu, kterou budou 17. září 2011 od hodin závody Krušnohorské ligy. V rámci tohoto závodu, budou mít diváci možnost vidět řadu družstev, která se svými výkony řadí mezi nejlepší v kraji. Samozřejmě, že závodit bude i naše družstvo, které je k dnešnímu dni na 8. příčce závodního pole s 36ti body. Na oba výše uvedené závody zveme všechny občany, přijďte podpořit naše závodníky a prožít příjemný den. Občerstvení zajištěno. Miroslav Kučera 9

10 Jimlínské družstvo hasičů na jednom ze závodů Krušnohorské ligy Stručně z jednání zastupitelstva obce (ZO) U malých projektů jsme uspěli, kanalizace zatím čeká na rozhodnutí V Programu obnovy venkova Ústeckého kraje jsme uspěli se žádostí o poskytnutí dotace na vybudování veřejného osvětlení. Požadovaná částka byla sice vyšší, ale i získaných 181 tis. je dobrých. Veřejné osvětlení je již zrealizováno a obec bude muset uhradit o něco více, než jsme původně plánovali. Také projekt Revitalizace zeleně Zeměchy, který v sobě zahrnuje zdravotní a bezpečnostní řez stromů na návsi v Zeměchách byl podpořen dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Zde obec obdržela rozhodnutí o schválení celé požadované částky 225 tis. Probíhá výběr zhotovitele, realizace je plánována na podzimní měsíce O dotaci na kanalizaci zatím usilujeme. Budeme muset zvrátit rozhodnutí rady a zastupitelstva Ústeckého kraje, neboť nám nepřiřadili prioritu č. 1, která je podmínkou pro získání dotace z MZe. Zatím připravujeme výběrové řízení na zhotovitele, které bylo zadáno odborné firmě. Další informace Telefónica Czech Republic, a.s. oznámila zrušení veřejného telefonního automatu u kapličky v Jimlíně z důvodu nevyužívání přístroje veřejností, hovorna a přístroj budou demontovány. Zastupitelé se zabývali také podnětem jedné obyvatelky Zeměch. Otázka zněla, zda obec řeší nějak zákaz volného pobíhání psů a nařízení, aby majitelé psů uklízeli výkaly. Odpověď: zákaz volného pobíhání psů je možné řešit obecné závaznou vyhláškou, problematické je její vymáhání, neboť na vesnicích není kdo by jeho porušení hlídal a sankcionoval, ve městech toto činí městská policie. Uklízení výkalů bylo předmětem již předchozích jednání ZO, proběhla i anketa na internetových stránkách obce, kde 30% hlasujících vyslovilo názor, že na vesnici je uklízení psích exkrementů zbytečné. Jde především o odpovědnost majitelů psů, jak je mají zajištěné a zda po nich uklízí. Zastupitelstvo zváží, zda bude investovat do pořízení košů a zásobníků sáčků na psí exkrementy. 10

11 Informujeme: Ukradené lavičky V den uzávěrky tohoto čísla jsme zjistili, že nějaký poberta ukradl i druhou lavičku u kapličky v Jimlíně. Tyto lavičky zde byly instalovány v rámci výsadby doprovodné zeleně u polních cest v Jimlíně. Celá akce je zajišťována pozemkovým úřadem v Lounech. První z instalovaných laviček, ač byly zajištěny dlouhými šrouby zalitými do betonu a zavařenými maticemi, nevydržela ani dva týdny. A tak si někdo pomohl, má pěknou lavičku na dvoře. Díky jemu a jemu podobným se však musíme ptát, má smysl dělat něco pro lidi? U kapličky mohlo být pěkné místo pro chvíli odpočinku s výhledem na obec a panorama Českého Středohoří, není. Poděkování Ústeckému kraji Za novou komunikaci k zámku Nový Hrad patří poděkování Ústeckému kraji a především hejtmance Janě Vaňhové, která si náš zámek oblíbila a také její zásluhou se zde koná řada nových akcí pod její patronací dětský den, advent. Příjezdová komunikace byla při každé návštěvě představitelů Ústeckého kraje předmětem rozhovorů s představiteli naší obce. Z oboustranných jednání, kdy bylo zřejmé, že není v silách obce Jimlín opravit komunikaci k zámku, vyplynul návrh, aby Ústecký kraj opravil komunikaci na vlastní náklady a zastupitelstvo obce Jimlín odsouhlasilo převedení pozemku a komunikace do jeho majetku. Humanitární sbírka Obecní úřad Jimlín ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov uspořádal ve dnech 2. až 6. května humanitární sbírku, která se setkala u našich občanů opravdu s velkým ohlasem. Místnost v přízemí obecního úřadu se zaplnila pytli s ošacením. V krabicích bylo i nádobí. Poděkování patří všem, kteří touto cestou pomohli Diakonii Broumov, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Socha s. Anny v Jimlíně Vzhledem k tomu, že vlastník této památkově chráněné sochy není znám, předpokládá se, že majitelem je obec. Dle sdělení odboru kultury MÚ Louny je třeba, aby se obec k majetku přihlásila čestným prohlášením. Zastupitelstvo tento postup vzalo na vědomí. Tento postup je doporučen s ohledem na to, že tyto objekty zřizovali obce nebo občané obce, kteří mnohdy nejsou známí či již nežijí. Aktuálnosti nabyla potřeba řešit tento problém minulý měsíc, kdy došlo k poškození soklu sochy najetím vozidla. Hledáme kronikáře Obecní úřad Jimlín hledá nového kronikáře. Máte zájem o dění v obci, ovládáte český jazyk, je Vám vlastní pečlivost a systematičnost v práci, rádi píšete a spisujete? Potom jste správný kandidát pro práci kronikáře. Neváhejte a přihlaste se. Nebo znáte ve svém okolí někoho, kdo by odpovídal uvedeným požadavkům, ale sám by se třeba ze skromnosti nepřihlásil? Dejte typ. Pro vybraného zájemce zajistíme odborná školení. Jedná se o práci s finančním ohodnocením. 11

12 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Požární bezpečnost se zaměřením na únik spalin. Aneb komíny a kouřovody v právu! František Vavera

Požární bezpečnost se zaměřením na únik spalin. Aneb komíny a kouřovody v právu! František Vavera Požární bezpečnost se zaměřením na únik spalin Aneb komíny a kouřovody v právu! František Vavera Vývoj právní úpravy ohňové patenty Právní úprava Do roku 1918 (Rakouská monarchie, Rakousko Uhersko) 87

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize Dnem 01.01.2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 V Praze dne 25. září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Lhůty čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Výbor ZKO se sešel celkem čtyřikrát. Kromě zajišťování běžného chodu klubu jako je organizace a plánování akcí se výbor zabýval těmito záležitostmi.

Výbor ZKO se sešel celkem čtyřikrát. Kromě zajišťování běžného chodu klubu jako je organizace a plánování akcí se výbor zabýval těmito záležitostmi. Zápis z členské schůze 10.1.2015 Přítomno: 28 Omluveni: 4 Zpráva o činnosti výboru ZKO za rok 2014 Výbor ZKO se sešel celkem čtyřikrát. Kromě zajišťování běžného chodu klubu jako je organizace a plánování

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 10/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán práce na říjen 2015. Zažít město jinak

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

č.. 91/2010 o podmínk ebičů paliv nabývá účinnosti od 1.1.2011 áška

č.. 91/2010 o podmínk ebičů paliv nabývá účinnosti od 1.1.2011 áška Nařízen zení vlády č.. 91/2010 o podmínk nkách požárn rní bezpečnosti při p i provozu komínů,, kouřovod ovodů a spotřebi ebičů paliv nabývá účinnosti od 1.1.2011 zrušuje uje se vyhláš áška č.. 111/1981

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát Členové: Lenka Kadlecová, Andrea Maturová, Mgr. Jaroslav Hodyc, Ing. Jakub Procházka, Jindřich Polívka DiS.,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více