Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., duben 2014 LIDOVÉ MISIE STRÁŽNICE, PETROV K duchovní obnově zvou redemptoristé z kláštera sv. Klemeta M. Hofbauera v Tasovicích u Znojma P. Jiří Šindelář & P. Tomasz Waściński Zítra se bude zase věřit! Splní se tato předpověď, jenž je vlastně názvem jedné knihy? Prognózy do budoucnosti nejsou jednoznačné. Z jedné strany průzkumy veřejného mínění a statistiky ukazují, že víra a religiozita upadají; ze strany druhé je naopak patrné, že v dnešním světě stoupá zájem o osobu Ježíše Krista a jeho radostnou zvěst evangelium. Nejsem jasnovidec, ale jednu věc si troufám přesto říci: Zítra bude věřit jen ten, kdo bude schopen svoji víru obhájit. A to hlavně v nekřesťanském prostředí, ve kterém žijeme. Uzavřená křesťanská společnost náleží minulosti. Křesťan budoucnosti má být schopen svoji víru žít i v labyrintu globalizujícího se světa. Proto křesťanství ze zvyku, bez osobního vztahu ke Kristu, skutečně nemá budoucnost. Takoví křesťané jsou schopni donést jakési zbytky křesťanské víry až ke konci svého života, ale často již nedokážou tradiční víru předat svým dětem. Dříve či později si jejich děti začnou klást otázky, které si oni sami možná nikdy nepoložili: K čemu je dobré chodit v neděli do kostela? Proč máme vlastně křtít své děti? A k čemu je dobrý církevní sňatek? Nač přispívat na opravy či budování kostelů? A je vůbec nutné uspořádat rodičům důstojný církevní pohřeb? Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky kladnou odpověď a vyvodí z toho pro svůj život praktické důsledky zítra již věřit nebudou. Alespoň ne jako křesťané, živé ratolesti, naroubované ke kmeni, kterým je Ježíš Kristus. V pluralistickém světě, v němž existují nejrůznější životní názory vedle sebe, bude mít pevnou křesťanskou víru jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu důvěřuje a svoji víru v Něj si dokáže obhájit. Obstojí ten, kdo ví, KOMU a PROČ uvěřil. Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé i ostatní lidé s dobrými úmysly, přijměte, prosím, toto pozvání na LIDOVÉ MISIE, jež vám mohou dát nejednu odpověď na otázky ohledně života a víry, které si možná sami čas od času kladete. Misie povedou redemptoristé z kláštera sv. Klementa Marie Hofbauera v Tasovicích u Znojma: P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Waściński. Více o lidových misiích redemptoristů naleznete na webových stránkách: Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1

2 Strážnice SOBOTA NEDĚLE PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA Zahájení lidových misií - mše sv. s misijní promluvou 7.30 JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou Dvěma pánům nelze sloužit I. setkání pro mladé lidi Křížová cesta Zadáno pro ženy - katecheze Koncert Evy Henychové - zpěvačka a kytaristka svými koncerty oslovuje publikum všeho věku, lidi přemýšlivé, tázající se, hledající JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou 8.30 Škola modlitby 9.00 HŘÍCH ČLOVĚKA A - mše sv. s misijní promluvou Škola modlitby SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU - mše sv. s misijní promluvou Zadáno pro muže - katecheze 8.30 Škola modlitby 9.00 OBRÁCENÍ A POKÁNÍ mše sv. s misijní promluvou Zadáno pro děti (1.-9. tř.) setkání s misionáři Škola modlitby MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ - mše sv., obětovaná na smír O zpovědi, jako o svátosti smíření - katecheze 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby 9.00 O CÍRKVI - mše sv. s misijní promluvou Příležitost ke zpovědi O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA - mše sv. s mis. proml Beseda s misionáři - odpovědi na dotazy z misijní ankety 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby 9.00 BIBLE SLOVO OD BOHA mše sv. s misijní promluvou Příležitost ke zpovědi EUCHARISTICKÁ SLAVNOST - mše sv., na závěr adorace 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby 9.00 POMOC V UTRPENÍ - mše sv. s pomazáním nemocných Příležitost ke zpovědi BÝT SVĚTLEM A SOLÍ - mše sv., doprovází místní schola Láska, vztahy, povolání II. setkání pro mladé lidi 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby Časopis farnosti Strážnice Na cestu 2

3 SOBOTA NEDĚLE 9.00 PANNA MARIA mše sv. s misijní promluvou zpovídají kněží z děkanátu příležitost ke zpovědi, Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci MĚJTE LÁSKU! - mše sv. s obnovou manželských slibů Pozvánka na dobrý film (138 min.) promítání v kině 7.30 KRISTŮV KŘÍŽ - mše sv. s misijní promluvou KRISTŮV KŘÍŽ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijního kříže a závěr lidových misií Petrov NEDĚLE PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE 9.00 JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou Dvěma pánům nelze sloužit I. setkání pro mladé lidi Zadáno pro ženy - katecheze Zadáno pro děti (1.-9. tř.) setkání s misionáři Škola modlitby HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU - mše sv Zadáno pro muže - katecheze Škola modlitby MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ - mše sv., obětovaná na smír O zpovědi, jako o svátosti smíření - katecheze Příležitost ke zpovědi O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA - mše sv. s mis. proml Beseda s misionáři - odpovědi na dotazy z misijní ankety Příležitost ke zpovědi EUCHARISTICKÁ SLAVNOST - mše sv., na závěr adorace Příležitost ke zpovědi POMOC V UTRPENÍ - mše sv. s pomazáním nemocných příležitost ke zpovědi, Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci MĚJTE LÁSKU! - mše sv. s obnovou manželských slibů KRISTŮV KŘÍŽ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení 9.00 misijního kříže a závěr lidových misií Během misií se ruší všechny ostatní aktivity ve farnosti, soustředíme se hlavně na duchovní obnovu. Navštívíme nemocné v domácnostech. Z misií může být pořízen videozáznam, fotografie ať dělá pouze jeden člověk. Prosíme, nepořizujte vlastní zvukové nahrávky. Uvítáme spolupráci pěveckého sboru, scholy apod. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 3

4 Úmysly apoštolátu modlitby duben 2014 Všeobecný: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství. Evangelizační: Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci. Národní: Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci. Společenská kronika za leden a únor 2014 Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byli přijati: Bára Kalná, Valentína Ružbaská Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do života věčného: Anna Mikulková, Jan Stoklas, Anna Ťuláková, Marie Sedláková, Martin Florián, Petr Chocholáček Velikonoční bohoslužby ve Strážnici a v Petrově , Zelený čtvrtek den ustanovení svátosti Eucharistie a kněžství: 17.00: mše sv. v Petrově, 18.30: mše sv. ve Strážnici a po ní adorace Nejsvětější Svátosti v Getsemanské zahradě do 22 hod , Velký pátek den smrti Pána Ježíše den přísného postu: 12.30: Křížová cesta u P. Marie, 18.30: Velkopáteční obřady u Panny Marie a po nich adorace u Božího hrobu do 22 hod , Bílá sobota den smutku a očekávání na Zmrtvýchvstání: : adorace u Božího hrobu v kostele Panny Marie, 18.00: obřady velikonoční vigilie v Petrově, 20.00: obřady velikonoční vigilie u Panny Marie , Boží hod velikonoční (sbírka na kněžský seminář v Olomouci): Mše svatá se svěcením pokrmů: 7.30 u Panny Marie, 9.00 v Petrově, u Panny Marie , Velikonoční pondělí (sbírka na opravy a provoz našich kostelů): Mše sv.: 7.30 u Panny Marie, 9.00 v Petrově, u Panny Marie. Adorace u Božího hrobu Bílá sobota 19. dubna 2014: : ministranti + akolyté : lektoři + farní sbory : Focolare : Živý růženec + Matice + ostatní modlitební skupiny : Petrov : rodiče s dětmi : mládež : Společenství rodin + Rodinné centrum + Modlitby matek + Modlitby otců : Orelská jednota Samozřejmě farníci, kteří nepatří do žádné z těchto skupin, jsou také zváni, aby se v příhodné době připojili k adoraci. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 4

5 Rozhovor: Smířit se s křížem? V modlitbě a Eucharistii. Každý si nese své břímě, jak tak životem jde to se zpívá v jedné písničce. A je to stará pravda. My křesťané tomu říkáme kříž. Může mít různou podobu: nemoc, samotu, strach. Může být záležitostí pár dnů a po nich si vydechneme, že je už vše v pořádku. Ale může také dolehnout kříž, který s sebou neseme (a někdy spíš vlečeme) dlouhé měsíce či roky. V ten čas poznáme, že něco jiného je o kříži mluvit, a něco zcela jiného je kříž nést. Církev nás učí, že i utrpení má smysl. Ve starých chalupách často visel nade dveřmi obrázek Krista nesoucího kříž a pod ním slova: Kdo chce za mnou jít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ale jak to vlastně udělat? Když přijde například kříž nemoci, tak jej musíme nést, ať chceme nebo ne prostě před ním neutečeme. To ale asi nestačí. Tedy jak se dá nést kříž takovým způsobem, aby to bylo k užitku? Poprosili jsme v této souvislosti o rozhovor jednu naši starší farnici, která už nese kříž stáří, nemoci i jiných soukromých starostí. První otázka se nabízí sama: co si počít s křížem, který přijde? Jak se s ním vypořádat? Před léty mi jeden kněz poradil, ať ráno v modlitbě řeknu Pánu Ježíši tato slova: Pane, dávám ti své ano ke všemu, čím mě dnes chceš obdarovat. Dávám ti své ano ke všemu, co si ode mě dnes chceš vzít. Dávám ti své ano ke všemu, co chceš, abych dnes udělala. Dávám ti své ano k tomu, abych v každém z lidí viděla tebe. Toho se držím, tak zahajuji den. Pak se člověk může těšit na to pěkné, co nám Pán Bůh pošle. A dává-li souhlas i k tomu, co si od nás Pán Ježíš chce vzít, daleko lépe se nesou těžkosti obyčejného dne. Třeba nepohodlí, zklamání, úzkosti, strach z výsledků u lékaře nebo jiná negativní očekávání... Také nemoc, nedostatek to všechno najednou prožíváme zcela jinak, když víme, že i v té chvíli Ježíš kráčí životem s námi. Že právě tato situace to je ten náš kříž. Ale co když je to trápení takové, že to člověk nezvládne takto přijmout? I Ježíš klesl pod křížem a třikrát! A třikrát povstal. On nás chápe a pomůže nám. Stačí jen být všímavý k tomu, co mi Pán Bůh sešle do cesty. Když začnu den tím ranním krásným Ano ke všemu, co přijde, tak se celý den posvětí. Třeba zrovna nedělám nic zvláštního, třeba jen drobné práce ale vždyť i práce může být modlitbou! Například zametám chodník před domem. A přitom se modlím: Pane, tento úklid ti nabízím za lidi, kteří tu budou chodit a zvláště za mé sousedy. A hned je z takové obyčejné věci vlastně důležitý okamžik dne. Máte ještě nějaký příklad? Tak se dá prožívat celý den. Můj zdravotní stav vyžaduje, abych denně ráno hodinu cvičila. A tak při těch úkonech prosím za Svatého Otce, za jeho zdraví a sílu. V té hodině svěřuji Ježíši kněze, biskupy, pracovníky Proglasu a Tv Noe, naše kněze, každého jednotlivě... Každá práce, každé nepohodlí jde takto nabízet Ježíši. Možná je to troufalá otázka, ale: máte zpětnou vazbu? Zkrátka něco, co svědčí o tom, že Pán Ježíš ty oběti bere a že odpovídá? Určitě. Těch odpovědí je nesmírně mnoho. Často po svatém přijímání neříkám nic, jen děkuji za to, kolik dobrého mi Pán Ježíš dává, kolik dobrých lidí mi posílá do cesty! Časopis farnosti Strážnice Na cestu 5

6 Možná ale pro konkrétnost vám můžu povyprávět zkušenost, kterou jsem prožila sice už před několika roky, ale je na ní krásně vidět, jak Pán Ježíš odpovídá. Do rodiny přišla nemoc. Postupně během jednoho roku těžce onemocněli tři moji příbuzní a potřebovali nezbytnou péči. Nabídla jsem se k této službě a denně k nim jezdila. Kdo sloužil doma nemocnému, ví, o čem mluvím. Bývala jsem vyčerpaná po všech stránkách fyzicky, časově. I každodenní kontakt s bolestí a nemocí je vyčerpávající. Ale věděla jsem, že to potřebují a že v nich sloužím přímo Pánu Ježíši. Tak jsem se snažila. Náš kněz mi tenkrát poradil, ať i toto vyčerpání svěřím Pánu Ježíši. Vždyť On se o mě stará každý den, a tak mě neopustí ani tehdy, když jsou problémy. On mi to pomůže unést. Naučil mě obracet se k Pánu Ježíši slovy: V této bolesti tě, Pane, přijímám, ale prosím Tě o sílu, abych to unesla. Tak jsem dosloužila všem třem nemocným až do konce. Když jsem si pak unavená postěžovala jednomu lékaři, že jsem doopatrovala tři nemocné, ale teď bych potřebovala sama obsluhu, velmi ochotně se mě ujal a po vyšetření doporučil operaci. Ta se měla konat ve vzdáleném městě. Najednou se vše velmi rychle a vstřícně odehrávalo, nestačila jsem se divit. A jaký údiv jsem zažila, když mě přijímala sestřička do nemocnice k operaci! Slovo dalo slovo a my jsme zjistily, že její maminka bydlela dříve u nás v sousedství. A protože ona paní sousedka už bydlela v tom městě u dcery, měla jsem ji téměř denně na návštěvě po celou dobu mé hospitalizace. I když bych mohla předpokládat, že budu v nemocnici jen mezi cizími lidmi, najednou se věřím Božím řízením vynořil blízký člověk tak nadosah. Pacientka, která se mnou byla na pokoji, si stěžovala: Já mám syna doktora a ještě za mnou ani jednou nebyl. A vy tu máte návštěvu každý den, i když jste zdaleka. Já jí na to odpovídala: Víte, to je, jako by mě to Pán Bůh chtěl všechno odplatit. Já jsem poslední dobou byla hodně k dispozici a On mi to teď vrací. To vše neříkám proto, abych se chlubila. Ale to jsou takové zřejmé odpovědi, které Pán Bůh dává na službu bližním. Tedy se necítíváte od Pána Bohu opuštěná ve svých starostech? To ne, to jsem nezažila. Možná proto, že se modlím každé ráno k Panně Marii, abych cítila její blízkost: Maria, já chci cítit, že jsi vedle mě. Panna Maria doprovázela Ježíše na křížové cestě, pomůže i nám. Jak se dá takovému postoji k životu naučit? Tady je nutná modlitba ale ne ji jen říkat. Je třeba zintenzivňovat pravdivost, aby to nebylo cosi odpovídané, ale skutečně prožité. A také účast na mši svaté, Eucharistie. Neumím si představit, že bych byla bez Eucharistie, to je to, co mě drží. Tam dostávám sílu. Pak jde mnohem snáze zvládnout všechny nálady, svou slabost, bolest a různé nedostatky těla i duše. Vzpruhou je i dobrá duchovní četba, Tv Noe, Proglas. Máte ještě nějaký tip, jak užitečně prožívat třeba i neveselé dny? Své utrpení, těžkosti, můžeme nabízet za naše drahé za jejich těžkosti, nemoci, zármutek... My musíme pomáhat nést těžkosti svých bližních, být takovým Šimonem pro druhé. Příležitostí k pomoci druhým je mnoho. Většinou jsou to drobnosti: na ulici pozdravit, odpovědět, pokud se dotyčný zastaví, tak s ním promluvit, vyslechnout. Dívat se kolem sebe zajít pozdravit už ležící staré lidi, poptat se, jak se mají, vyslechnout postěžování. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 6

7 Je potřeba se naučit přijímat všechno, co se nám během dne naskytne i když zrovna v tom okamžiku na to nemám chuť. Ale když si člověk uvědomí, že právě toto je ta příležitost, jak udělat Pánu Ježíši radost a že to někdo potřebuje, najednou to jde. Docela velkým trápením bývá pro lidi, když nemohou v noci spát. Stává se to i vám? Ano, pod polštářem mám růženec to je můj lék :-). Říkávám Ježíši: Možná teď někdo nespí vůbec a ještě má bolesti. Tak ho, Pane, potěš. A ráno děkuji za bezbolestnou noc, i když třeba v ní byly jen dvě či tři hodiny spánku. Vy se k Ježíši obracíte vlastně pořád. Ano, je mi velice blízký. A pečlivě se stará. Ještě si dovolím jednu vzpomínku: stará teta, kterou jsem jezdila opatrovat, onemocněla natolik, že musela být hospitalizována ve Valticích. Chtěla jsem se za ní rozjet, ale měla jsem nějaké povinnosti, které jsem musela vyřídit. Tedy jsem je nejprve vyřizovala. Jednala jsem přitom s člověkem, který se mi v závěru nabídl, že mě sveze domů. Ale já říkala: Děkuji, ale já potřebuji spíš jet do Valtic, mám tam příbuznou. On velkoryse nabídl, že mě tedy zaveze do Valtic. Bylo to pro mě velkým usnadněním, protože auto nemám, a tak jsem to vděčně přijala. Když jsme tam dorazili, poprosili jsme sestřičku, aby nás k tetě zavedla. Sestřička se podivila: Kdo vám už stihl oznámit, že paní zemřela? Já jsem zůstala celá zaražená: Nikdo, my jsme ji přijeli navštívit. Tedy jsme tam jistě Božím řízením - přijeli v době, kdy ještě potřebovala moje poslední služby. Vyřídit vše potřebné, zajistit pohřeb. Za běžných okolností by to pro mě bylo dosti složité. Ale tím, že jsme tam přijeli v takové chvíli, proběhlo vše velmi snadno a důstojně. Znovu jsem tak pozorovala, jak zajišťuje Pán Ježíš příznivě okolnosti tam, kde by naše síly nestačily. To je radostný poznatek. Přesto si na závěr dovolím trochu smutnou otázku: myslíváte někdy i na smrt? Často přijde myšlenka na smrt kdy přijde a s kým se budu muset rozloučit. Už teď se musím nějak ztotožnit s tím odchodem, že tu nebudu věčně. Ale utěšuje mě, že i v těch těžkých okamžicích bude Ježíš se mnou. Důvěřuji, že Pán pro mne připraví takový způsob smrti, který dokáži přijmout. On ví, že naše tělo je slabé a že potřebujeme jeho pomoc. Děkujeme Vám za krásný rozhovor. Kéž je povzbuzením pro ty, kteří cítí smutek nad úbytkem sil. Vždyť právě skrze ně k nám může přicházet tolik požehnání, že je právem můžeme nazvat pokladem naší farnosti. Ať sám Pán Bůh jednou štědře odmění každou přinesenou oběť! -hc- Příspěvky farníků Národné stretnutie Modlidieb otcov na Hostýne Milí farníci zo Strážnice a okolia, s veľkou radosťou chcem povedať, že národné stretnutie otcov na Hostýne od prebehlo v radostnej atmosfére plnej Ducha sv. Zišlo sa nás i s otcom arcibiskupom Jánom, ktorý zahájil stretnutie sv. omšou, po nej mal prvú prednášku i odpoveďe na otázky- 88 otcov a vystriedalo 5 kňazov,ktorí nám poskytovali duchovnú službu a sviatosti. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 7

8 Prežili sme okrem krásneho počasia nočnú adoráciu, ďalšie skvelé prednášky prítomných kňazov, svedetstvá otcov, zdielanie sa v skupinách, nádherné sv. omše s mužským spevom, krížovú cestu v prírode. Hostýnske kuchárky a personál chválime, starali sa o nás skvele,bolo i výborne vychladené pivko.mimo program sme sa stretali ešte i po večeroch na kus reči, len tak, chlapi odvšelikade, rozneho veku a povolaní. Debata i dobrá nálada sa nákazlivo šírila i bez alkoholu. Krátko sa to zhodnotiť nedá, ale vystihol to tak akurát- prítomný člen z našej strážnickej skupiny Láďa Trýska: Působení Ducha svatého se vyznačuje tím, že spojuje, sjednocuje. Tu jednotu otců ze všech koutů naší krásné Moravy, Čech, Slovenska a dokonce i Holanska jsem jistě neviděl jen já... Zo Strážnice sme sa zúčastnili spolu s Martinom Příkazským traja a neľutujeme, povzbudzujeme ďalších chlapov k tomu, aby sa začali stretať a vytvárali si modlitebné skupiny. Naša sa schádza pravideľne každý pondelok o nad telocvičňou ZŠ Marie Kudeříkovej. Ak bude už teplo, začneme stretká na záhrade sv. Martina. Radi Vás uvidíme alebo poskytneme informácie ako fungujeme, ak by ste sa chceli schádzať v iné dni, v inom čase. Chlapi prídeme a radi Vás podporíme. Je to skvelé, ako Boží duch pracuje a postupne mení chlapov a cez nich i naše rodiny a spoločnosť. Tešíme sa a ďakujeme, že máme i tak láskavého a dobrého otca arcibiskupa, ktorý po svojej prednáške otvoril svoje srdce, zaspomínal na svojho otca, získal si a nadchol svojou otvorenosťou a prirodzenosťou. Ďakujeme mu za piatkovú účasťa požehnanie i touto cestou. Dielo M.O. sa po modlidbách matiek rýchlo vo svete šíri, referoval o tom i koordinátor M.O. za celý svet otec Maurice z Holanska.Skupiny vznikajú hojne v Rusku, Pobaltí, prichádzajú správy o vzniku nových skupín z Francúzska, Portugalska, Španielska, ale i exotických krajín ako Nigéria, Lýbia, Nový Zéland, Austrália, Argentína atď.. Zostáva mi veľmi poďakovať i Vám všetkým manželkám, mamkám a babičkám, ktoré nás mužov pri M.O. podporujete a tiež umožňujete nám nájsť si čas na stretká. Vráti sa Vám to mnohonásobne. Prosím, nech Pán i cez toto dielo hojne požehnácva i našich kňazov a farnosť. Marián Farní informace Od ledna jsem se setkával se skupinkami, které fungují ve farnosti. Během těchto setkání jsme se bavili o životě farnosti, o věcech za které Pánu Bohu můžeme poděkovat a co bychom mohli změnit. Po projednání různých návrhů s farní radou jsme se dohodli, že při příležitosti misií a velikonočních svátků se ve farnosti budou měnit tyto věci: - od Velikonoc se čtvrteční odpolední adorace bude konat v pondělí hodinu před večerní mší sv., - po domluvě s rodinou zesnulých farníků zádušní mše a pohřeb může být odpoledne z kostela, - v pátek před dětskou mší svatou budeme zpovídat pouze děti; dospělí ať využijí ostatní příležitosti ke zpovědi; zároveň připomínáme, že v neděli před hrubou nezpovídáme, prosíme o dodržování mlčení a ticha během očekávání na zpověď a pamatujme, že ke zpovědi nepřicházíme na poslední chvíli přede mší sv.; také pamatujme na naše chování v kostele hlavně dodržujme ticho a klid při příchodu a odchodu z kostela, - po domluvě s O. Jackem bude možnost využít radějovskou faru na jednodenní duchovní obnovy, víkendová soustředění farních společenství anebo využít radějovskou farní zahradu s pergolou a krbem na rodinné oslavy, - společenství mládeže se setkává na faře, a v neděli, která bude následovat po sobotní mládežnické mši sv., na hrubé mši bude hrát mládežnická schola, - pro zdůraznění faktu, že mešní sbírka ( zvoneček ) je naším obětním darem pro potřeby farnosti, košíky se sbírkou budeme nechávat před obětním stolem, Časopis farnosti Strážnice Na cestu 8

9 - na www stránkách farnosti se brzo objeví farní burza nápadů a talentů, - během Roku rodiny do nedělních přímluv budeme přidávat prosbu za rodiny ve farnosti. Tímto chci poděkovat všem, kteří přijali pozvání na setkání, členům farní rady a všem, kteří projevili a projevují zájem o chod farnosti. Zároveň prosím, abyste se pokud mně posíláte SMSky nebo mailové zprávy, které obsahují vaše poděkování, poznámky, návrhy anebo kritiku toho, co se děje ve farnosti, podepisovali svým jménem a příjmením děkuji! O. Lukáš Spotřeba energií ve farnosti V loňském roce, vlivem změny zákonů o spotřebě elektrické energie jsme byly převedeni do jiné skupiny odběratelů - vekoodběratelů. Z důvodu vysokých pojistek musíme platit vyúčtování měsíčně. Oproti loňskému roku, jsme museli povinně přejít od jednoho poskytovatele, v rámci arcibiskupství, k druhému, u kterého máme výhodnější ceny. Přehled spotřeb energií: V tabulce jsou uvedeny spotřeby energií za rok 2012, 2013 a dva měsíce roku Dále je doplněna spotřebou v kwh. SM - kostel sv. Martina PM - kostel Panny Marie -mj- Časopis farnosti Strážnice Na cestu 9

10 Křížová cesta na Žerotín Srdečně Vás všechny zveme v neděli 6. dubna 2014 na tradiční pěší křížovou cestu ze Strážnice na Žerotín. Sraz je ve 13,30 hod. u kapličky na konci Strážnice směrem na Radějov. Po putování bychom společně mohli prožít na kopci malé agapé kdo můžete, vezměte s sebou něco dobrého na zub (slaného, sladkého i tekutého ) Na děti čeká na kopci malé překvapení. Jdeme za každého počasí! Poděkování Orel jednota Strážnice děkuje paní Ludmile Dudíkové za ochotnou pomoc při orelských akcích a Fašankového plesu. Výbor Orla. Důvěrník Matice Svatohostýnské informuje Naše farnost má 42 členů, z toho 5 členů je z Petrova. Členský příspěvek pracujících je 150 Kč, důchodců 100 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem přispívajícím členům, díky nimž mohu každoročně odeslat na MSH kolem Kč. Do farnosti přichází 20 výtisků Listů Svatohostýnských. Nevím, zda je tento počet optimální, ale při odběru většího množství výtisků se jich značná část neprodala. Obracím se hlavně na členy MSH, aby se vyjádřili, zda mám počet výtisků zvýšit nebo jak je mám dodávat. Důvěrnice MSH Zdeňka Nováková Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 V neděli 27. dubna 2014 o svátku Božího milosrdenství budou svatořečeni dva papežové: Jan XXIII. a Jan Pavel II. Nabízíme vám jejich životopisy. Pastýř a kormidelník Alfred Kumpf Životopis Jana XXIII./ /. Jeho pontifikát byl krátký, jen čtyři a půl léta, ale významný.jan XXIII.zahájil v církvi dialog s dnešním světem, jehož výrazem byl II. vatikánský koncil. Nedočkal se sice jeho konce, ale to, co začal,pokračuje nezadržitelně dál. Už jako nuncius a papežský delegát uplatňoval vždy a všude zásadu mírového soužití. Jeho zásluha o zachování míru v době karibské krize je všeobecně známá. Farář světa Wilhelm Hünermann Románový životopis papeže Angela Roncalliho, který vstoupil do moderních církevních dějin jako Jan XXIII. Celý Tvůj Mieczyslav Malinski První životopis papeže Jana Pavla II.,vydaný v roce 1981 tři roky po jeho zvolení. Dar a tajemství Jan Pavel II. Je to vzácná kniha hlubokého životního a duchovního svědectví z pera samotného papeže napsaná k padesátému výročí kněžství. Těšíme se na Vaši návštěvu. Provozní doba: Pondělí a Středa 9,30-11,00 Úterý 16,00-17,00 Úklid kostela Panny Marie - duben 2014 Sobota skupina č. 4 - Svobodová M. Sobota skupina č. 6 Mašková A. Sobota skupina č. 5 - Stehlíková J. Sobota skupina č. 7 Rybecká A. Úklid je každý pátek po večerní mši sv. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 0

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Charita pomáhá Ukrajině Charita Česká republika vyhlásila 19. února veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity je zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Také strážnická charita se připojila k této sbírce a od do jsme měli možnost přispět do pokladničky, umístěné v charitní prodejně. Náš celkový výtěžek uvedené sbírky Kč byl odeslán na konto veřejné sbírky Charity Česká republika na pomoc Ukrajině. Děkujeme tímto všem dárcům! Finanční dary lze i nadále posílat na sbírkový účet /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104, nebo formou DMS s textem DMS UKRAJINA na číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč. Z této částky Charita ČR obdrží 28,50 Kč Na sbírkové konto věnovali dárci již Kč (stav ke 14 březnu 2014). Postní almužna Z dopisu P. B. Vitáska, presidenta charity: Penetrace je proces, ve kterém vyztužující kapalina pozvolna proniká do předmětu, aniž by měnila jeho vnější vzhled. Předmět se stává odolným např. vůči vodě, Pojem penetrující zlo jsem nedávno slyšel od pana prof. Piťhy a uvědomil jsem si, jak je výstižný. Nikdo nejsme odolní vůči zlu. Přijde myšlenka, a když nerozlišíme, že je zlá a neodmítneme ji, pozvolna a nepozorovaně proniká a usazuje se v našem nitru, probouzí špatnou fantazii a samovolně vytryskne ve slovu nebo činu. A nitro - srdce se stává odolnějším vůči dobru pomalu, ale jistě se stává tvrdším, uzavírá se do sebe, uzavírá se vůči bližnímu i Bohu. O sdílející se lásce mluvil před časem papež František. Když si dokážeme odříct to, co není zlé, je to dobré-mňam, ale nemusíme to mít, dokážeme pak snadněji říct ne tomu, co je zlé, i když lákavé. Ušetřené peníze pak pomohou těm, kteří nemají nejen na mňam, ale ani na to, co potřebují k běžnému životu. - Všimněte si, kdo to je ve vaší ulici nebo farnosti. - Napište jeho jméno a adresu a dejte spolu s ušetřenými penězi do postní kasičky. - Modlete se za něj i na jiné úmysly u kasičky a rozžaté svíčky podobně, jako se modlíte u adventního věnce. Postní almužna nám nabízí jak tréning vůči tvrdnutí srdce tak i praktické sdílení obětavé lásky. A pak přijde pokoj a radost, které jsou Božím darem. Pojďme to zkusit, vždyť všichni jsme Boží děti! Z loňského výtěžku Postní almužny ve výši 35 tis. Kč byly za 27 tis. Kč zakoupeny kompenzační pomůcky - 3 ks elektrických polohovacích postelí pro charitní pečovatelskou službu, na pomoc postiženým povodněmi v ČR byla odeslána materiální pomoc ve výši 4 tis. Kč a na opravu prostor pro charitní pečovatelskou službu a sociálně terapeutickou dílnu bylo určeno 4 tis. Kč. Označené Kasičky můžete odevzdat na Květnou neděli vzadu v kostele. PRODEJ VSTUPENEK NA BENEFIČNÍ DIVADLO VII.HROZNOLHOTSKÉ ETYDY S NÁZVEM ZABIJAČKA V PLNÉM PROUDU! Benefice proběhne v sobotu v 18 hodin. Prodej vstupenek byl zahájen v prodejně Charity Strážnice. Děkujeme za Vaši účast. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 1

12 Nejen pro děti Řešení přines do sakristie na první dubnovou dětskou mši svatou. Bude se losovat výherce. P.S. Připomeň rodičům, že na Bílou sobotu bude u Božího hrobu adorace pro rodiče s dětmi od 14,30 do 15,30 hod (nebo v kterýkoli jiný čas). Tak nezapomeňte navštívit Ježiše bude na vás čekat! Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 2

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin

Více

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová Společenství 2/14 Květnonedělní Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová OBSAH: VELIKONOČNÍ VÍTĚZSTVÍ 2 PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI.3 BŮH MŮŽE VZKŘÍSIT I MRTVÉ MANŽELSTVÍ 8 WEB

Více

Blahoslavenství a běda turistů

Blahoslavenství a běda turistů ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží!

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží! Obsah 2 Ježíš ustanovil eucharistii 4 Papež neustálých překvapení 6 P. F. Kohn: Pastorace mládeže dnes 11 Svědectví na CSA v Třešti 15 Toronto reunion in Krakov 16 Noční bdění 18 Informace BUDOUCNOST CÍRKVE,

Více