Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., duben 2014 LIDOVÉ MISIE STRÁŽNICE, PETROV K duchovní obnově zvou redemptoristé z kláštera sv. Klemeta M. Hofbauera v Tasovicích u Znojma P. Jiří Šindelář & P. Tomasz Waściński Zítra se bude zase věřit! Splní se tato předpověď, jenž je vlastně názvem jedné knihy? Prognózy do budoucnosti nejsou jednoznačné. Z jedné strany průzkumy veřejného mínění a statistiky ukazují, že víra a religiozita upadají; ze strany druhé je naopak patrné, že v dnešním světě stoupá zájem o osobu Ježíše Krista a jeho radostnou zvěst evangelium. Nejsem jasnovidec, ale jednu věc si troufám přesto říci: Zítra bude věřit jen ten, kdo bude schopen svoji víru obhájit. A to hlavně v nekřesťanském prostředí, ve kterém žijeme. Uzavřená křesťanská společnost náleží minulosti. Křesťan budoucnosti má být schopen svoji víru žít i v labyrintu globalizujícího se světa. Proto křesťanství ze zvyku, bez osobního vztahu ke Kristu, skutečně nemá budoucnost. Takoví křesťané jsou schopni donést jakési zbytky křesťanské víry až ke konci svého života, ale často již nedokážou tradiční víru předat svým dětem. Dříve či později si jejich děti začnou klást otázky, které si oni sami možná nikdy nepoložili: K čemu je dobré chodit v neděli do kostela? Proč máme vlastně křtít své děti? A k čemu je dobrý církevní sňatek? Nač přispívat na opravy či budování kostelů? A je vůbec nutné uspořádat rodičům důstojný církevní pohřeb? Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky kladnou odpověď a vyvodí z toho pro svůj život praktické důsledky zítra již věřit nebudou. Alespoň ne jako křesťané, živé ratolesti, naroubované ke kmeni, kterým je Ježíš Kristus. V pluralistickém světě, v němž existují nejrůznější životní názory vedle sebe, bude mít pevnou křesťanskou víru jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu důvěřuje a svoji víru v Něj si dokáže obhájit. Obstojí ten, kdo ví, KOMU a PROČ uvěřil. Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé i ostatní lidé s dobrými úmysly, přijměte, prosím, toto pozvání na LIDOVÉ MISIE, jež vám mohou dát nejednu odpověď na otázky ohledně života a víry, které si možná sami čas od času kladete. Misie povedou redemptoristé z kláštera sv. Klementa Marie Hofbauera v Tasovicích u Znojma: P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Waściński. Více o lidových misiích redemptoristů naleznete na webových stránkách: Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1

2 Strážnice SOBOTA NEDĚLE PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA Zahájení lidových misií - mše sv. s misijní promluvou 7.30 JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou Dvěma pánům nelze sloužit I. setkání pro mladé lidi Křížová cesta Zadáno pro ženy - katecheze Koncert Evy Henychové - zpěvačka a kytaristka svými koncerty oslovuje publikum všeho věku, lidi přemýšlivé, tázající se, hledající JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou 8.30 Škola modlitby 9.00 HŘÍCH ČLOVĚKA A - mše sv. s misijní promluvou Škola modlitby SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU - mše sv. s misijní promluvou Zadáno pro muže - katecheze 8.30 Škola modlitby 9.00 OBRÁCENÍ A POKÁNÍ mše sv. s misijní promluvou Zadáno pro děti (1.-9. tř.) setkání s misionáři Škola modlitby MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ - mše sv., obětovaná na smír O zpovědi, jako o svátosti smíření - katecheze 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby 9.00 O CÍRKVI - mše sv. s misijní promluvou Příležitost ke zpovědi O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA - mše sv. s mis. proml Beseda s misionáři - odpovědi na dotazy z misijní ankety 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby 9.00 BIBLE SLOVO OD BOHA mše sv. s misijní promluvou Příležitost ke zpovědi EUCHARISTICKÁ SLAVNOST - mše sv., na závěr adorace 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby 9.00 POMOC V UTRPENÍ - mše sv. s pomazáním nemocných Příležitost ke zpovědi BÝT SVĚTLEM A SOLÍ - mše sv., doprovází místní schola Láska, vztahy, povolání II. setkání pro mladé lidi 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby Časopis farnosti Strážnice Na cestu 2

3 SOBOTA NEDĚLE 9.00 PANNA MARIA mše sv. s misijní promluvou zpovídají kněží z děkanátu příležitost ke zpovědi, Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci MĚJTE LÁSKU! - mše sv. s obnovou manželských slibů Pozvánka na dobrý film (138 min.) promítání v kině 7.30 KRISTŮV KŘÍŽ - mše sv. s misijní promluvou KRISTŮV KŘÍŽ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijního kříže a závěr lidových misií Petrov NEDĚLE PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE 9.00 JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou Dvěma pánům nelze sloužit I. setkání pro mladé lidi Zadáno pro ženy - katecheze Zadáno pro děti (1.-9. tř.) setkání s misionáři Škola modlitby HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU - mše sv Zadáno pro muže - katecheze Škola modlitby MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ - mše sv., obětovaná na smír O zpovědi, jako o svátosti smíření - katecheze Příležitost ke zpovědi O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA - mše sv. s mis. proml Beseda s misionáři - odpovědi na dotazy z misijní ankety Příležitost ke zpovědi EUCHARISTICKÁ SLAVNOST - mše sv., na závěr adorace Příležitost ke zpovědi POMOC V UTRPENÍ - mše sv. s pomazáním nemocných příležitost ke zpovědi, Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci MĚJTE LÁSKU! - mše sv. s obnovou manželských slibů KRISTŮV KŘÍŽ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení 9.00 misijního kříže a závěr lidových misií Během misií se ruší všechny ostatní aktivity ve farnosti, soustředíme se hlavně na duchovní obnovu. Navštívíme nemocné v domácnostech. Z misií může být pořízen videozáznam, fotografie ať dělá pouze jeden člověk. Prosíme, nepořizujte vlastní zvukové nahrávky. Uvítáme spolupráci pěveckého sboru, scholy apod. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 3

4 Úmysly apoštolátu modlitby duben 2014 Všeobecný: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství. Evangelizační: Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci. Národní: Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci. Společenská kronika za leden a únor 2014 Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byli přijati: Bára Kalná, Valentína Ružbaská Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do života věčného: Anna Mikulková, Jan Stoklas, Anna Ťuláková, Marie Sedláková, Martin Florián, Petr Chocholáček Velikonoční bohoslužby ve Strážnici a v Petrově , Zelený čtvrtek den ustanovení svátosti Eucharistie a kněžství: 17.00: mše sv. v Petrově, 18.30: mše sv. ve Strážnici a po ní adorace Nejsvětější Svátosti v Getsemanské zahradě do 22 hod , Velký pátek den smrti Pána Ježíše den přísného postu: 12.30: Křížová cesta u P. Marie, 18.30: Velkopáteční obřady u Panny Marie a po nich adorace u Božího hrobu do 22 hod , Bílá sobota den smutku a očekávání na Zmrtvýchvstání: : adorace u Božího hrobu v kostele Panny Marie, 18.00: obřady velikonoční vigilie v Petrově, 20.00: obřady velikonoční vigilie u Panny Marie , Boží hod velikonoční (sbírka na kněžský seminář v Olomouci): Mše svatá se svěcením pokrmů: 7.30 u Panny Marie, 9.00 v Petrově, u Panny Marie , Velikonoční pondělí (sbírka na opravy a provoz našich kostelů): Mše sv.: 7.30 u Panny Marie, 9.00 v Petrově, u Panny Marie. Adorace u Božího hrobu Bílá sobota 19. dubna 2014: : ministranti + akolyté : lektoři + farní sbory : Focolare : Živý růženec + Matice + ostatní modlitební skupiny : Petrov : rodiče s dětmi : mládež : Společenství rodin + Rodinné centrum + Modlitby matek + Modlitby otců : Orelská jednota Samozřejmě farníci, kteří nepatří do žádné z těchto skupin, jsou také zváni, aby se v příhodné době připojili k adoraci. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 4

5 Rozhovor: Smířit se s křížem? V modlitbě a Eucharistii. Každý si nese své břímě, jak tak životem jde to se zpívá v jedné písničce. A je to stará pravda. My křesťané tomu říkáme kříž. Může mít různou podobu: nemoc, samotu, strach. Může být záležitostí pár dnů a po nich si vydechneme, že je už vše v pořádku. Ale může také dolehnout kříž, který s sebou neseme (a někdy spíš vlečeme) dlouhé měsíce či roky. V ten čas poznáme, že něco jiného je o kříži mluvit, a něco zcela jiného je kříž nést. Církev nás učí, že i utrpení má smysl. Ve starých chalupách často visel nade dveřmi obrázek Krista nesoucího kříž a pod ním slova: Kdo chce za mnou jít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ale jak to vlastně udělat? Když přijde například kříž nemoci, tak jej musíme nést, ať chceme nebo ne prostě před ním neutečeme. To ale asi nestačí. Tedy jak se dá nést kříž takovým způsobem, aby to bylo k užitku? Poprosili jsme v této souvislosti o rozhovor jednu naši starší farnici, která už nese kříž stáří, nemoci i jiných soukromých starostí. První otázka se nabízí sama: co si počít s křížem, který přijde? Jak se s ním vypořádat? Před léty mi jeden kněz poradil, ať ráno v modlitbě řeknu Pánu Ježíši tato slova: Pane, dávám ti své ano ke všemu, čím mě dnes chceš obdarovat. Dávám ti své ano ke všemu, co si ode mě dnes chceš vzít. Dávám ti své ano ke všemu, co chceš, abych dnes udělala. Dávám ti své ano k tomu, abych v každém z lidí viděla tebe. Toho se držím, tak zahajuji den. Pak se člověk může těšit na to pěkné, co nám Pán Bůh pošle. A dává-li souhlas i k tomu, co si od nás Pán Ježíš chce vzít, daleko lépe se nesou těžkosti obyčejného dne. Třeba nepohodlí, zklamání, úzkosti, strach z výsledků u lékaře nebo jiná negativní očekávání... Také nemoc, nedostatek to všechno najednou prožíváme zcela jinak, když víme, že i v té chvíli Ježíš kráčí životem s námi. Že právě tato situace to je ten náš kříž. Ale co když je to trápení takové, že to člověk nezvládne takto přijmout? I Ježíš klesl pod křížem a třikrát! A třikrát povstal. On nás chápe a pomůže nám. Stačí jen být všímavý k tomu, co mi Pán Bůh sešle do cesty. Když začnu den tím ranním krásným Ano ke všemu, co přijde, tak se celý den posvětí. Třeba zrovna nedělám nic zvláštního, třeba jen drobné práce ale vždyť i práce může být modlitbou! Například zametám chodník před domem. A přitom se modlím: Pane, tento úklid ti nabízím za lidi, kteří tu budou chodit a zvláště za mé sousedy. A hned je z takové obyčejné věci vlastně důležitý okamžik dne. Máte ještě nějaký příklad? Tak se dá prožívat celý den. Můj zdravotní stav vyžaduje, abych denně ráno hodinu cvičila. A tak při těch úkonech prosím za Svatého Otce, za jeho zdraví a sílu. V té hodině svěřuji Ježíši kněze, biskupy, pracovníky Proglasu a Tv Noe, naše kněze, každého jednotlivě... Každá práce, každé nepohodlí jde takto nabízet Ježíši. Možná je to troufalá otázka, ale: máte zpětnou vazbu? Zkrátka něco, co svědčí o tom, že Pán Ježíš ty oběti bere a že odpovídá? Určitě. Těch odpovědí je nesmírně mnoho. Často po svatém přijímání neříkám nic, jen děkuji za to, kolik dobrého mi Pán Ježíš dává, kolik dobrých lidí mi posílá do cesty! Časopis farnosti Strážnice Na cestu 5

6 Možná ale pro konkrétnost vám můžu povyprávět zkušenost, kterou jsem prožila sice už před několika roky, ale je na ní krásně vidět, jak Pán Ježíš odpovídá. Do rodiny přišla nemoc. Postupně během jednoho roku těžce onemocněli tři moji příbuzní a potřebovali nezbytnou péči. Nabídla jsem se k této službě a denně k nim jezdila. Kdo sloužil doma nemocnému, ví, o čem mluvím. Bývala jsem vyčerpaná po všech stránkách fyzicky, časově. I každodenní kontakt s bolestí a nemocí je vyčerpávající. Ale věděla jsem, že to potřebují a že v nich sloužím přímo Pánu Ježíši. Tak jsem se snažila. Náš kněz mi tenkrát poradil, ať i toto vyčerpání svěřím Pánu Ježíši. Vždyť On se o mě stará každý den, a tak mě neopustí ani tehdy, když jsou problémy. On mi to pomůže unést. Naučil mě obracet se k Pánu Ježíši slovy: V této bolesti tě, Pane, přijímám, ale prosím Tě o sílu, abych to unesla. Tak jsem dosloužila všem třem nemocným až do konce. Když jsem si pak unavená postěžovala jednomu lékaři, že jsem doopatrovala tři nemocné, ale teď bych potřebovala sama obsluhu, velmi ochotně se mě ujal a po vyšetření doporučil operaci. Ta se měla konat ve vzdáleném městě. Najednou se vše velmi rychle a vstřícně odehrávalo, nestačila jsem se divit. A jaký údiv jsem zažila, když mě přijímala sestřička do nemocnice k operaci! Slovo dalo slovo a my jsme zjistily, že její maminka bydlela dříve u nás v sousedství. A protože ona paní sousedka už bydlela v tom městě u dcery, měla jsem ji téměř denně na návštěvě po celou dobu mé hospitalizace. I když bych mohla předpokládat, že budu v nemocnici jen mezi cizími lidmi, najednou se věřím Božím řízením vynořil blízký člověk tak nadosah. Pacientka, která se mnou byla na pokoji, si stěžovala: Já mám syna doktora a ještě za mnou ani jednou nebyl. A vy tu máte návštěvu každý den, i když jste zdaleka. Já jí na to odpovídala: Víte, to je, jako by mě to Pán Bůh chtěl všechno odplatit. Já jsem poslední dobou byla hodně k dispozici a On mi to teď vrací. To vše neříkám proto, abych se chlubila. Ale to jsou takové zřejmé odpovědi, které Pán Bůh dává na službu bližním. Tedy se necítíváte od Pána Bohu opuštěná ve svých starostech? To ne, to jsem nezažila. Možná proto, že se modlím každé ráno k Panně Marii, abych cítila její blízkost: Maria, já chci cítit, že jsi vedle mě. Panna Maria doprovázela Ježíše na křížové cestě, pomůže i nám. Jak se dá takovému postoji k životu naučit? Tady je nutná modlitba ale ne ji jen říkat. Je třeba zintenzivňovat pravdivost, aby to nebylo cosi odpovídané, ale skutečně prožité. A také účast na mši svaté, Eucharistie. Neumím si představit, že bych byla bez Eucharistie, to je to, co mě drží. Tam dostávám sílu. Pak jde mnohem snáze zvládnout všechny nálady, svou slabost, bolest a různé nedostatky těla i duše. Vzpruhou je i dobrá duchovní četba, Tv Noe, Proglas. Máte ještě nějaký tip, jak užitečně prožívat třeba i neveselé dny? Své utrpení, těžkosti, můžeme nabízet za naše drahé za jejich těžkosti, nemoci, zármutek... My musíme pomáhat nést těžkosti svých bližních, být takovým Šimonem pro druhé. Příležitostí k pomoci druhým je mnoho. Většinou jsou to drobnosti: na ulici pozdravit, odpovědět, pokud se dotyčný zastaví, tak s ním promluvit, vyslechnout. Dívat se kolem sebe zajít pozdravit už ležící staré lidi, poptat se, jak se mají, vyslechnout postěžování. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 6

7 Je potřeba se naučit přijímat všechno, co se nám během dne naskytne i když zrovna v tom okamžiku na to nemám chuť. Ale když si člověk uvědomí, že právě toto je ta příležitost, jak udělat Pánu Ježíši radost a že to někdo potřebuje, najednou to jde. Docela velkým trápením bývá pro lidi, když nemohou v noci spát. Stává se to i vám? Ano, pod polštářem mám růženec to je můj lék :-). Říkávám Ježíši: Možná teď někdo nespí vůbec a ještě má bolesti. Tak ho, Pane, potěš. A ráno děkuji za bezbolestnou noc, i když třeba v ní byly jen dvě či tři hodiny spánku. Vy se k Ježíši obracíte vlastně pořád. Ano, je mi velice blízký. A pečlivě se stará. Ještě si dovolím jednu vzpomínku: stará teta, kterou jsem jezdila opatrovat, onemocněla natolik, že musela být hospitalizována ve Valticích. Chtěla jsem se za ní rozjet, ale měla jsem nějaké povinnosti, které jsem musela vyřídit. Tedy jsem je nejprve vyřizovala. Jednala jsem přitom s člověkem, který se mi v závěru nabídl, že mě sveze domů. Ale já říkala: Děkuji, ale já potřebuji spíš jet do Valtic, mám tam příbuznou. On velkoryse nabídl, že mě tedy zaveze do Valtic. Bylo to pro mě velkým usnadněním, protože auto nemám, a tak jsem to vděčně přijala. Když jsme tam dorazili, poprosili jsme sestřičku, aby nás k tetě zavedla. Sestřička se podivila: Kdo vám už stihl oznámit, že paní zemřela? Já jsem zůstala celá zaražená: Nikdo, my jsme ji přijeli navštívit. Tedy jsme tam jistě Božím řízením - přijeli v době, kdy ještě potřebovala moje poslední služby. Vyřídit vše potřebné, zajistit pohřeb. Za běžných okolností by to pro mě bylo dosti složité. Ale tím, že jsme tam přijeli v takové chvíli, proběhlo vše velmi snadno a důstojně. Znovu jsem tak pozorovala, jak zajišťuje Pán Ježíš příznivě okolnosti tam, kde by naše síly nestačily. To je radostný poznatek. Přesto si na závěr dovolím trochu smutnou otázku: myslíváte někdy i na smrt? Často přijde myšlenka na smrt kdy přijde a s kým se budu muset rozloučit. Už teď se musím nějak ztotožnit s tím odchodem, že tu nebudu věčně. Ale utěšuje mě, že i v těch těžkých okamžicích bude Ježíš se mnou. Důvěřuji, že Pán pro mne připraví takový způsob smrti, který dokáži přijmout. On ví, že naše tělo je slabé a že potřebujeme jeho pomoc. Děkujeme Vám za krásný rozhovor. Kéž je povzbuzením pro ty, kteří cítí smutek nad úbytkem sil. Vždyť právě skrze ně k nám může přicházet tolik požehnání, že je právem můžeme nazvat pokladem naší farnosti. Ať sám Pán Bůh jednou štědře odmění každou přinesenou oběť! -hc- Příspěvky farníků Národné stretnutie Modlidieb otcov na Hostýne Milí farníci zo Strážnice a okolia, s veľkou radosťou chcem povedať, že národné stretnutie otcov na Hostýne od prebehlo v radostnej atmosfére plnej Ducha sv. Zišlo sa nás i s otcom arcibiskupom Jánom, ktorý zahájil stretnutie sv. omšou, po nej mal prvú prednášku i odpoveďe na otázky- 88 otcov a vystriedalo 5 kňazov,ktorí nám poskytovali duchovnú službu a sviatosti. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 7

8 Prežili sme okrem krásneho počasia nočnú adoráciu, ďalšie skvelé prednášky prítomných kňazov, svedetstvá otcov, zdielanie sa v skupinách, nádherné sv. omše s mužským spevom, krížovú cestu v prírode. Hostýnske kuchárky a personál chválime, starali sa o nás skvele,bolo i výborne vychladené pivko.mimo program sme sa stretali ešte i po večeroch na kus reči, len tak, chlapi odvšelikade, rozneho veku a povolaní. Debata i dobrá nálada sa nákazlivo šírila i bez alkoholu. Krátko sa to zhodnotiť nedá, ale vystihol to tak akurát- prítomný člen z našej strážnickej skupiny Láďa Trýska: Působení Ducha svatého se vyznačuje tím, že spojuje, sjednocuje. Tu jednotu otců ze všech koutů naší krásné Moravy, Čech, Slovenska a dokonce i Holanska jsem jistě neviděl jen já... Zo Strážnice sme sa zúčastnili spolu s Martinom Příkazským traja a neľutujeme, povzbudzujeme ďalších chlapov k tomu, aby sa začali stretať a vytvárali si modlitebné skupiny. Naša sa schádza pravideľne každý pondelok o nad telocvičňou ZŠ Marie Kudeříkovej. Ak bude už teplo, začneme stretká na záhrade sv. Martina. Radi Vás uvidíme alebo poskytneme informácie ako fungujeme, ak by ste sa chceli schádzať v iné dni, v inom čase. Chlapi prídeme a radi Vás podporíme. Je to skvelé, ako Boží duch pracuje a postupne mení chlapov a cez nich i naše rodiny a spoločnosť. Tešíme sa a ďakujeme, že máme i tak láskavého a dobrého otca arcibiskupa, ktorý po svojej prednáške otvoril svoje srdce, zaspomínal na svojho otca, získal si a nadchol svojou otvorenosťou a prirodzenosťou. Ďakujeme mu za piatkovú účasťa požehnanie i touto cestou. Dielo M.O. sa po modlidbách matiek rýchlo vo svete šíri, referoval o tom i koordinátor M.O. za celý svet otec Maurice z Holanska.Skupiny vznikajú hojne v Rusku, Pobaltí, prichádzajú správy o vzniku nových skupín z Francúzska, Portugalska, Španielska, ale i exotických krajín ako Nigéria, Lýbia, Nový Zéland, Austrália, Argentína atď.. Zostáva mi veľmi poďakovať i Vám všetkým manželkám, mamkám a babičkám, ktoré nás mužov pri M.O. podporujete a tiež umožňujete nám nájsť si čas na stretká. Vráti sa Vám to mnohonásobne. Prosím, nech Pán i cez toto dielo hojne požehnácva i našich kňazov a farnosť. Marián Farní informace Od ledna jsem se setkával se skupinkami, které fungují ve farnosti. Během těchto setkání jsme se bavili o životě farnosti, o věcech za které Pánu Bohu můžeme poděkovat a co bychom mohli změnit. Po projednání různých návrhů s farní radou jsme se dohodli, že při příležitosti misií a velikonočních svátků se ve farnosti budou měnit tyto věci: - od Velikonoc se čtvrteční odpolední adorace bude konat v pondělí hodinu před večerní mší sv., - po domluvě s rodinou zesnulých farníků zádušní mše a pohřeb může být odpoledne z kostela, - v pátek před dětskou mší svatou budeme zpovídat pouze děti; dospělí ať využijí ostatní příležitosti ke zpovědi; zároveň připomínáme, že v neděli před hrubou nezpovídáme, prosíme o dodržování mlčení a ticha během očekávání na zpověď a pamatujme, že ke zpovědi nepřicházíme na poslední chvíli přede mší sv.; také pamatujme na naše chování v kostele hlavně dodržujme ticho a klid při příchodu a odchodu z kostela, - po domluvě s O. Jackem bude možnost využít radějovskou faru na jednodenní duchovní obnovy, víkendová soustředění farních společenství anebo využít radějovskou farní zahradu s pergolou a krbem na rodinné oslavy, - společenství mládeže se setkává na faře, a v neděli, která bude následovat po sobotní mládežnické mši sv., na hrubé mši bude hrát mládežnická schola, - pro zdůraznění faktu, že mešní sbírka ( zvoneček ) je naším obětním darem pro potřeby farnosti, košíky se sbírkou budeme nechávat před obětním stolem, Časopis farnosti Strážnice Na cestu 8

9 - na www stránkách farnosti se brzo objeví farní burza nápadů a talentů, - během Roku rodiny do nedělních přímluv budeme přidávat prosbu za rodiny ve farnosti. Tímto chci poděkovat všem, kteří přijali pozvání na setkání, členům farní rady a všem, kteří projevili a projevují zájem o chod farnosti. Zároveň prosím, abyste se pokud mně posíláte SMSky nebo mailové zprávy, které obsahují vaše poděkování, poznámky, návrhy anebo kritiku toho, co se děje ve farnosti, podepisovali svým jménem a příjmením děkuji! O. Lukáš Spotřeba energií ve farnosti V loňském roce, vlivem změny zákonů o spotřebě elektrické energie jsme byly převedeni do jiné skupiny odběratelů - vekoodběratelů. Z důvodu vysokých pojistek musíme platit vyúčtování měsíčně. Oproti loňskému roku, jsme museli povinně přejít od jednoho poskytovatele, v rámci arcibiskupství, k druhému, u kterého máme výhodnější ceny. Přehled spotřeb energií: V tabulce jsou uvedeny spotřeby energií za rok 2012, 2013 a dva měsíce roku Dále je doplněna spotřebou v kwh. SM - kostel sv. Martina PM - kostel Panny Marie -mj- Časopis farnosti Strážnice Na cestu 9

10 Křížová cesta na Žerotín Srdečně Vás všechny zveme v neděli 6. dubna 2014 na tradiční pěší křížovou cestu ze Strážnice na Žerotín. Sraz je ve 13,30 hod. u kapličky na konci Strážnice směrem na Radějov. Po putování bychom společně mohli prožít na kopci malé agapé kdo můžete, vezměte s sebou něco dobrého na zub (slaného, sladkého i tekutého ) Na děti čeká na kopci malé překvapení. Jdeme za každého počasí! Poděkování Orel jednota Strážnice děkuje paní Ludmile Dudíkové za ochotnou pomoc při orelských akcích a Fašankového plesu. Výbor Orla. Důvěrník Matice Svatohostýnské informuje Naše farnost má 42 členů, z toho 5 členů je z Petrova. Členský příspěvek pracujících je 150 Kč, důchodců 100 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem přispívajícím členům, díky nimž mohu každoročně odeslat na MSH kolem Kč. Do farnosti přichází 20 výtisků Listů Svatohostýnských. Nevím, zda je tento počet optimální, ale při odběru většího množství výtisků se jich značná část neprodala. Obracím se hlavně na členy MSH, aby se vyjádřili, zda mám počet výtisků zvýšit nebo jak je mám dodávat. Důvěrnice MSH Zdeňka Nováková Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 V neděli 27. dubna 2014 o svátku Božího milosrdenství budou svatořečeni dva papežové: Jan XXIII. a Jan Pavel II. Nabízíme vám jejich životopisy. Pastýř a kormidelník Alfred Kumpf Životopis Jana XXIII./ /. Jeho pontifikát byl krátký, jen čtyři a půl léta, ale významný.jan XXIII.zahájil v církvi dialog s dnešním světem, jehož výrazem byl II. vatikánský koncil. Nedočkal se sice jeho konce, ale to, co začal,pokračuje nezadržitelně dál. Už jako nuncius a papežský delegát uplatňoval vždy a všude zásadu mírového soužití. Jeho zásluha o zachování míru v době karibské krize je všeobecně známá. Farář světa Wilhelm Hünermann Románový životopis papeže Angela Roncalliho, který vstoupil do moderních církevních dějin jako Jan XXIII. Celý Tvůj Mieczyslav Malinski První životopis papeže Jana Pavla II.,vydaný v roce 1981 tři roky po jeho zvolení. Dar a tajemství Jan Pavel II. Je to vzácná kniha hlubokého životního a duchovního svědectví z pera samotného papeže napsaná k padesátému výročí kněžství. Těšíme se na Vaši návštěvu. Provozní doba: Pondělí a Středa 9,30-11,00 Úterý 16,00-17,00 Úklid kostela Panny Marie - duben 2014 Sobota skupina č. 4 - Svobodová M. Sobota skupina č. 6 Mašková A. Sobota skupina č. 5 - Stehlíková J. Sobota skupina č. 7 Rybecká A. Úklid je každý pátek po večerní mši sv. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 0

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Charita pomáhá Ukrajině Charita Česká republika vyhlásila 19. února veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity je zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Také strážnická charita se připojila k této sbírce a od do jsme měli možnost přispět do pokladničky, umístěné v charitní prodejně. Náš celkový výtěžek uvedené sbírky Kč byl odeslán na konto veřejné sbírky Charity Česká republika na pomoc Ukrajině. Děkujeme tímto všem dárcům! Finanční dary lze i nadále posílat na sbírkový účet /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104, nebo formou DMS s textem DMS UKRAJINA na číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč. Z této částky Charita ČR obdrží 28,50 Kč Na sbírkové konto věnovali dárci již Kč (stav ke 14 březnu 2014). Postní almužna Z dopisu P. B. Vitáska, presidenta charity: Penetrace je proces, ve kterém vyztužující kapalina pozvolna proniká do předmětu, aniž by měnila jeho vnější vzhled. Předmět se stává odolným např. vůči vodě, Pojem penetrující zlo jsem nedávno slyšel od pana prof. Piťhy a uvědomil jsem si, jak je výstižný. Nikdo nejsme odolní vůči zlu. Přijde myšlenka, a když nerozlišíme, že je zlá a neodmítneme ji, pozvolna a nepozorovaně proniká a usazuje se v našem nitru, probouzí špatnou fantazii a samovolně vytryskne ve slovu nebo činu. A nitro - srdce se stává odolnějším vůči dobru pomalu, ale jistě se stává tvrdším, uzavírá se do sebe, uzavírá se vůči bližnímu i Bohu. O sdílející se lásce mluvil před časem papež František. Když si dokážeme odříct to, co není zlé, je to dobré-mňam, ale nemusíme to mít, dokážeme pak snadněji říct ne tomu, co je zlé, i když lákavé. Ušetřené peníze pak pomohou těm, kteří nemají nejen na mňam, ale ani na to, co potřebují k běžnému životu. - Všimněte si, kdo to je ve vaší ulici nebo farnosti. - Napište jeho jméno a adresu a dejte spolu s ušetřenými penězi do postní kasičky. - Modlete se za něj i na jiné úmysly u kasičky a rozžaté svíčky podobně, jako se modlíte u adventního věnce. Postní almužna nám nabízí jak tréning vůči tvrdnutí srdce tak i praktické sdílení obětavé lásky. A pak přijde pokoj a radost, které jsou Božím darem. Pojďme to zkusit, vždyť všichni jsme Boží děti! Z loňského výtěžku Postní almužny ve výši 35 tis. Kč byly za 27 tis. Kč zakoupeny kompenzační pomůcky - 3 ks elektrických polohovacích postelí pro charitní pečovatelskou službu, na pomoc postiženým povodněmi v ČR byla odeslána materiální pomoc ve výši 4 tis. Kč a na opravu prostor pro charitní pečovatelskou službu a sociálně terapeutickou dílnu bylo určeno 4 tis. Kč. Označené Kasičky můžete odevzdat na Květnou neděli vzadu v kostele. PRODEJ VSTUPENEK NA BENEFIČNÍ DIVADLO VII.HROZNOLHOTSKÉ ETYDY S NÁZVEM ZABIJAČKA V PLNÉM PROUDU! Benefice proběhne v sobotu v 18 hodin. Prodej vstupenek byl zahájen v prodejně Charity Strážnice. Děkujeme za Vaši účast. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 1

12 Nejen pro děti Řešení přines do sakristie na první dubnovou dětskou mši svatou. Bude se losovat výherce. P.S. Připomeň rodičům, že na Bílou sobotu bude u Božího hrobu adorace pro rodiče s dětmi od 14,30 do 15,30 hod (nebo v kterýkoli jiný čas). Tak nezapomeňte navštívit Ježiše bude na vás čekat! Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 2

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 19. 11. 2009 č. 11/2009 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat v pátek 11. 12. 2009 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 Duchovní slovo Dušičky Navštěvujeme hřbitovy, obětujeme naši modlitbu a vzpomínáme naše zemřelé... ano, vzpomínáme. Většinou s vděčností, s úsměvem si připomínáme

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015 DÁRCE PRAVDY MICHAEL - SVATÝ DUCH občasník farnosti Staré Město č.82/velikonoce 2015 Jednou Sokrates potkal Xenofonta, srdečně se s ním pozdravil a začal se ho vyptávat na to, kde je možné koupit různé

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více