Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., duben 2014 LIDOVÉ MISIE STRÁŽNICE, PETROV K duchovní obnově zvou redemptoristé z kláštera sv. Klemeta M. Hofbauera v Tasovicích u Znojma P. Jiří Šindelář & P. Tomasz Waściński Zítra se bude zase věřit! Splní se tato předpověď, jenž je vlastně názvem jedné knihy? Prognózy do budoucnosti nejsou jednoznačné. Z jedné strany průzkumy veřejného mínění a statistiky ukazují, že víra a religiozita upadají; ze strany druhé je naopak patrné, že v dnešním světě stoupá zájem o osobu Ježíše Krista a jeho radostnou zvěst evangelium. Nejsem jasnovidec, ale jednu věc si troufám přesto říci: Zítra bude věřit jen ten, kdo bude schopen svoji víru obhájit. A to hlavně v nekřesťanském prostředí, ve kterém žijeme. Uzavřená křesťanská společnost náleží minulosti. Křesťan budoucnosti má být schopen svoji víru žít i v labyrintu globalizujícího se světa. Proto křesťanství ze zvyku, bez osobního vztahu ke Kristu, skutečně nemá budoucnost. Takoví křesťané jsou schopni donést jakési zbytky křesťanské víry až ke konci svého života, ale často již nedokážou tradiční víru předat svým dětem. Dříve či později si jejich děti začnou klást otázky, které si oni sami možná nikdy nepoložili: K čemu je dobré chodit v neděli do kostela? Proč máme vlastně křtít své děti? A k čemu je dobrý církevní sňatek? Nač přispívat na opravy či budování kostelů? A je vůbec nutné uspořádat rodičům důstojný církevní pohřeb? Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky kladnou odpověď a vyvodí z toho pro svůj život praktické důsledky zítra již věřit nebudou. Alespoň ne jako křesťané, živé ratolesti, naroubované ke kmeni, kterým je Ježíš Kristus. V pluralistickém světě, v němž existují nejrůznější životní názory vedle sebe, bude mít pevnou křesťanskou víru jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu důvěřuje a svoji víru v Něj si dokáže obhájit. Obstojí ten, kdo ví, KOMU a PROČ uvěřil. Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé i ostatní lidé s dobrými úmysly, přijměte, prosím, toto pozvání na LIDOVÉ MISIE, jež vám mohou dát nejednu odpověď na otázky ohledně života a víry, které si možná sami čas od času kladete. Misie povedou redemptoristé z kláštera sv. Klementa Marie Hofbauera v Tasovicích u Znojma: P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Waściński. Více o lidových misiích redemptoristů naleznete na webových stránkách: Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1

2 Strážnice SOBOTA NEDĚLE PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA Zahájení lidových misií - mše sv. s misijní promluvou 7.30 JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou Dvěma pánům nelze sloužit I. setkání pro mladé lidi Křížová cesta Zadáno pro ženy - katecheze Koncert Evy Henychové - zpěvačka a kytaristka svými koncerty oslovuje publikum všeho věku, lidi přemýšlivé, tázající se, hledající JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou 8.30 Škola modlitby 9.00 HŘÍCH ČLOVĚKA A - mše sv. s misijní promluvou Škola modlitby SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU - mše sv. s misijní promluvou Zadáno pro muže - katecheze 8.30 Škola modlitby 9.00 OBRÁCENÍ A POKÁNÍ mše sv. s misijní promluvou Zadáno pro děti (1.-9. tř.) setkání s misionáři Škola modlitby MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ - mše sv., obětovaná na smír O zpovědi, jako o svátosti smíření - katecheze 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby 9.00 O CÍRKVI - mše sv. s misijní promluvou Příležitost ke zpovědi O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA - mše sv. s mis. proml Beseda s misionáři - odpovědi na dotazy z misijní ankety 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby 9.00 BIBLE SLOVO OD BOHA mše sv. s misijní promluvou Příležitost ke zpovědi EUCHARISTICKÁ SLAVNOST - mše sv., na závěr adorace 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby 9.00 POMOC V UTRPENÍ - mše sv. s pomazáním nemocných Příležitost ke zpovědi BÝT SVĚTLEM A SOLÍ - mše sv., doprovází místní schola Láska, vztahy, povolání II. setkání pro mladé lidi 8.00 Příležitost ke zpovědi, škola modlitby Časopis farnosti Strážnice Na cestu 2

3 SOBOTA NEDĚLE 9.00 PANNA MARIA mše sv. s misijní promluvou zpovídají kněží z děkanátu příležitost ke zpovědi, Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci MĚJTE LÁSKU! - mše sv. s obnovou manželských slibů Pozvánka na dobrý film (138 min.) promítání v kině 7.30 KRISTŮV KŘÍŽ - mše sv. s misijní promluvou KRISTŮV KŘÍŽ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijního kříže a závěr lidových misií Petrov NEDĚLE PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE 9.00 JAKÝ JE NÁŠ BŮH? - mše sv. s misijní promluvou Dvěma pánům nelze sloužit I. setkání pro mladé lidi Zadáno pro ženy - katecheze Zadáno pro děti (1.-9. tř.) setkání s misionáři Škola modlitby HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU - mše sv Zadáno pro muže - katecheze Škola modlitby MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ - mše sv., obětovaná na smír O zpovědi, jako o svátosti smíření - katecheze Příležitost ke zpovědi O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA - mše sv. s mis. proml Beseda s misionáři - odpovědi na dotazy z misijní ankety Příležitost ke zpovědi EUCHARISTICKÁ SLAVNOST - mše sv., na závěr adorace Příležitost ke zpovědi POMOC V UTRPENÍ - mše sv. s pomazáním nemocných příležitost ke zpovědi, Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci MĚJTE LÁSKU! - mše sv. s obnovou manželských slibů KRISTŮV KŘÍŽ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení 9.00 misijního kříže a závěr lidových misií Během misií se ruší všechny ostatní aktivity ve farnosti, soustředíme se hlavně na duchovní obnovu. Navštívíme nemocné v domácnostech. Z misií může být pořízen videozáznam, fotografie ať dělá pouze jeden člověk. Prosíme, nepořizujte vlastní zvukové nahrávky. Uvítáme spolupráci pěveckého sboru, scholy apod. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 3

4 Úmysly apoštolátu modlitby duben 2014 Všeobecný: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství. Evangelizační: Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci. Národní: Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci. Společenská kronika za leden a únor 2014 Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byli přijati: Bára Kalná, Valentína Ružbaská Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do života věčného: Anna Mikulková, Jan Stoklas, Anna Ťuláková, Marie Sedláková, Martin Florián, Petr Chocholáček Velikonoční bohoslužby ve Strážnici a v Petrově , Zelený čtvrtek den ustanovení svátosti Eucharistie a kněžství: 17.00: mše sv. v Petrově, 18.30: mše sv. ve Strážnici a po ní adorace Nejsvětější Svátosti v Getsemanské zahradě do 22 hod , Velký pátek den smrti Pána Ježíše den přísného postu: 12.30: Křížová cesta u P. Marie, 18.30: Velkopáteční obřady u Panny Marie a po nich adorace u Božího hrobu do 22 hod , Bílá sobota den smutku a očekávání na Zmrtvýchvstání: : adorace u Božího hrobu v kostele Panny Marie, 18.00: obřady velikonoční vigilie v Petrově, 20.00: obřady velikonoční vigilie u Panny Marie , Boží hod velikonoční (sbírka na kněžský seminář v Olomouci): Mše svatá se svěcením pokrmů: 7.30 u Panny Marie, 9.00 v Petrově, u Panny Marie , Velikonoční pondělí (sbírka na opravy a provoz našich kostelů): Mše sv.: 7.30 u Panny Marie, 9.00 v Petrově, u Panny Marie. Adorace u Božího hrobu Bílá sobota 19. dubna 2014: : ministranti + akolyté : lektoři + farní sbory : Focolare : Živý růženec + Matice + ostatní modlitební skupiny : Petrov : rodiče s dětmi : mládež : Společenství rodin + Rodinné centrum + Modlitby matek + Modlitby otců : Orelská jednota Samozřejmě farníci, kteří nepatří do žádné z těchto skupin, jsou také zváni, aby se v příhodné době připojili k adoraci. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 4

5 Rozhovor: Smířit se s křížem? V modlitbě a Eucharistii. Každý si nese své břímě, jak tak životem jde to se zpívá v jedné písničce. A je to stará pravda. My křesťané tomu říkáme kříž. Může mít různou podobu: nemoc, samotu, strach. Může být záležitostí pár dnů a po nich si vydechneme, že je už vše v pořádku. Ale může také dolehnout kříž, který s sebou neseme (a někdy spíš vlečeme) dlouhé měsíce či roky. V ten čas poznáme, že něco jiného je o kříži mluvit, a něco zcela jiného je kříž nést. Církev nás učí, že i utrpení má smysl. Ve starých chalupách často visel nade dveřmi obrázek Krista nesoucího kříž a pod ním slova: Kdo chce za mnou jít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ale jak to vlastně udělat? Když přijde například kříž nemoci, tak jej musíme nést, ať chceme nebo ne prostě před ním neutečeme. To ale asi nestačí. Tedy jak se dá nést kříž takovým způsobem, aby to bylo k užitku? Poprosili jsme v této souvislosti o rozhovor jednu naši starší farnici, která už nese kříž stáří, nemoci i jiných soukromých starostí. První otázka se nabízí sama: co si počít s křížem, který přijde? Jak se s ním vypořádat? Před léty mi jeden kněz poradil, ať ráno v modlitbě řeknu Pánu Ježíši tato slova: Pane, dávám ti své ano ke všemu, čím mě dnes chceš obdarovat. Dávám ti své ano ke všemu, co si ode mě dnes chceš vzít. Dávám ti své ano ke všemu, co chceš, abych dnes udělala. Dávám ti své ano k tomu, abych v každém z lidí viděla tebe. Toho se držím, tak zahajuji den. Pak se člověk může těšit na to pěkné, co nám Pán Bůh pošle. A dává-li souhlas i k tomu, co si od nás Pán Ježíš chce vzít, daleko lépe se nesou těžkosti obyčejného dne. Třeba nepohodlí, zklamání, úzkosti, strach z výsledků u lékaře nebo jiná negativní očekávání... Také nemoc, nedostatek to všechno najednou prožíváme zcela jinak, když víme, že i v té chvíli Ježíš kráčí životem s námi. Že právě tato situace to je ten náš kříž. Ale co když je to trápení takové, že to člověk nezvládne takto přijmout? I Ježíš klesl pod křížem a třikrát! A třikrát povstal. On nás chápe a pomůže nám. Stačí jen být všímavý k tomu, co mi Pán Bůh sešle do cesty. Když začnu den tím ranním krásným Ano ke všemu, co přijde, tak se celý den posvětí. Třeba zrovna nedělám nic zvláštního, třeba jen drobné práce ale vždyť i práce může být modlitbou! Například zametám chodník před domem. A přitom se modlím: Pane, tento úklid ti nabízím za lidi, kteří tu budou chodit a zvláště za mé sousedy. A hned je z takové obyčejné věci vlastně důležitý okamžik dne. Máte ještě nějaký příklad? Tak se dá prožívat celý den. Můj zdravotní stav vyžaduje, abych denně ráno hodinu cvičila. A tak při těch úkonech prosím za Svatého Otce, za jeho zdraví a sílu. V té hodině svěřuji Ježíši kněze, biskupy, pracovníky Proglasu a Tv Noe, naše kněze, každého jednotlivě... Každá práce, každé nepohodlí jde takto nabízet Ježíši. Možná je to troufalá otázka, ale: máte zpětnou vazbu? Zkrátka něco, co svědčí o tom, že Pán Ježíš ty oběti bere a že odpovídá? Určitě. Těch odpovědí je nesmírně mnoho. Často po svatém přijímání neříkám nic, jen děkuji za to, kolik dobrého mi Pán Ježíš dává, kolik dobrých lidí mi posílá do cesty! Časopis farnosti Strážnice Na cestu 5

6 Možná ale pro konkrétnost vám můžu povyprávět zkušenost, kterou jsem prožila sice už před několika roky, ale je na ní krásně vidět, jak Pán Ježíš odpovídá. Do rodiny přišla nemoc. Postupně během jednoho roku těžce onemocněli tři moji příbuzní a potřebovali nezbytnou péči. Nabídla jsem se k této službě a denně k nim jezdila. Kdo sloužil doma nemocnému, ví, o čem mluvím. Bývala jsem vyčerpaná po všech stránkách fyzicky, časově. I každodenní kontakt s bolestí a nemocí je vyčerpávající. Ale věděla jsem, že to potřebují a že v nich sloužím přímo Pánu Ježíši. Tak jsem se snažila. Náš kněz mi tenkrát poradil, ať i toto vyčerpání svěřím Pánu Ježíši. Vždyť On se o mě stará každý den, a tak mě neopustí ani tehdy, když jsou problémy. On mi to pomůže unést. Naučil mě obracet se k Pánu Ježíši slovy: V této bolesti tě, Pane, přijímám, ale prosím Tě o sílu, abych to unesla. Tak jsem dosloužila všem třem nemocným až do konce. Když jsem si pak unavená postěžovala jednomu lékaři, že jsem doopatrovala tři nemocné, ale teď bych potřebovala sama obsluhu, velmi ochotně se mě ujal a po vyšetření doporučil operaci. Ta se měla konat ve vzdáleném městě. Najednou se vše velmi rychle a vstřícně odehrávalo, nestačila jsem se divit. A jaký údiv jsem zažila, když mě přijímala sestřička do nemocnice k operaci! Slovo dalo slovo a my jsme zjistily, že její maminka bydlela dříve u nás v sousedství. A protože ona paní sousedka už bydlela v tom městě u dcery, měla jsem ji téměř denně na návštěvě po celou dobu mé hospitalizace. I když bych mohla předpokládat, že budu v nemocnici jen mezi cizími lidmi, najednou se věřím Božím řízením vynořil blízký člověk tak nadosah. Pacientka, která se mnou byla na pokoji, si stěžovala: Já mám syna doktora a ještě za mnou ani jednou nebyl. A vy tu máte návštěvu každý den, i když jste zdaleka. Já jí na to odpovídala: Víte, to je, jako by mě to Pán Bůh chtěl všechno odplatit. Já jsem poslední dobou byla hodně k dispozici a On mi to teď vrací. To vše neříkám proto, abych se chlubila. Ale to jsou takové zřejmé odpovědi, které Pán Bůh dává na službu bližním. Tedy se necítíváte od Pána Bohu opuštěná ve svých starostech? To ne, to jsem nezažila. Možná proto, že se modlím každé ráno k Panně Marii, abych cítila její blízkost: Maria, já chci cítit, že jsi vedle mě. Panna Maria doprovázela Ježíše na křížové cestě, pomůže i nám. Jak se dá takovému postoji k životu naučit? Tady je nutná modlitba ale ne ji jen říkat. Je třeba zintenzivňovat pravdivost, aby to nebylo cosi odpovídané, ale skutečně prožité. A také účast na mši svaté, Eucharistie. Neumím si představit, že bych byla bez Eucharistie, to je to, co mě drží. Tam dostávám sílu. Pak jde mnohem snáze zvládnout všechny nálady, svou slabost, bolest a různé nedostatky těla i duše. Vzpruhou je i dobrá duchovní četba, Tv Noe, Proglas. Máte ještě nějaký tip, jak užitečně prožívat třeba i neveselé dny? Své utrpení, těžkosti, můžeme nabízet za naše drahé za jejich těžkosti, nemoci, zármutek... My musíme pomáhat nést těžkosti svých bližních, být takovým Šimonem pro druhé. Příležitostí k pomoci druhým je mnoho. Většinou jsou to drobnosti: na ulici pozdravit, odpovědět, pokud se dotyčný zastaví, tak s ním promluvit, vyslechnout. Dívat se kolem sebe zajít pozdravit už ležící staré lidi, poptat se, jak se mají, vyslechnout postěžování. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 6

7 Je potřeba se naučit přijímat všechno, co se nám během dne naskytne i když zrovna v tom okamžiku na to nemám chuť. Ale když si člověk uvědomí, že právě toto je ta příležitost, jak udělat Pánu Ježíši radost a že to někdo potřebuje, najednou to jde. Docela velkým trápením bývá pro lidi, když nemohou v noci spát. Stává se to i vám? Ano, pod polštářem mám růženec to je můj lék :-). Říkávám Ježíši: Možná teď někdo nespí vůbec a ještě má bolesti. Tak ho, Pane, potěš. A ráno děkuji za bezbolestnou noc, i když třeba v ní byly jen dvě či tři hodiny spánku. Vy se k Ježíši obracíte vlastně pořád. Ano, je mi velice blízký. A pečlivě se stará. Ještě si dovolím jednu vzpomínku: stará teta, kterou jsem jezdila opatrovat, onemocněla natolik, že musela být hospitalizována ve Valticích. Chtěla jsem se za ní rozjet, ale měla jsem nějaké povinnosti, které jsem musela vyřídit. Tedy jsem je nejprve vyřizovala. Jednala jsem přitom s člověkem, který se mi v závěru nabídl, že mě sveze domů. Ale já říkala: Děkuji, ale já potřebuji spíš jet do Valtic, mám tam příbuznou. On velkoryse nabídl, že mě tedy zaveze do Valtic. Bylo to pro mě velkým usnadněním, protože auto nemám, a tak jsem to vděčně přijala. Když jsme tam dorazili, poprosili jsme sestřičku, aby nás k tetě zavedla. Sestřička se podivila: Kdo vám už stihl oznámit, že paní zemřela? Já jsem zůstala celá zaražená: Nikdo, my jsme ji přijeli navštívit. Tedy jsme tam jistě Božím řízením - přijeli v době, kdy ještě potřebovala moje poslední služby. Vyřídit vše potřebné, zajistit pohřeb. Za běžných okolností by to pro mě bylo dosti složité. Ale tím, že jsme tam přijeli v takové chvíli, proběhlo vše velmi snadno a důstojně. Znovu jsem tak pozorovala, jak zajišťuje Pán Ježíš příznivě okolnosti tam, kde by naše síly nestačily. To je radostný poznatek. Přesto si na závěr dovolím trochu smutnou otázku: myslíváte někdy i na smrt? Často přijde myšlenka na smrt kdy přijde a s kým se budu muset rozloučit. Už teď se musím nějak ztotožnit s tím odchodem, že tu nebudu věčně. Ale utěšuje mě, že i v těch těžkých okamžicích bude Ježíš se mnou. Důvěřuji, že Pán pro mne připraví takový způsob smrti, který dokáži přijmout. On ví, že naše tělo je slabé a že potřebujeme jeho pomoc. Děkujeme Vám za krásný rozhovor. Kéž je povzbuzením pro ty, kteří cítí smutek nad úbytkem sil. Vždyť právě skrze ně k nám může přicházet tolik požehnání, že je právem můžeme nazvat pokladem naší farnosti. Ať sám Pán Bůh jednou štědře odmění každou přinesenou oběť! -hc- Příspěvky farníků Národné stretnutie Modlidieb otcov na Hostýne Milí farníci zo Strážnice a okolia, s veľkou radosťou chcem povedať, že národné stretnutie otcov na Hostýne od prebehlo v radostnej atmosfére plnej Ducha sv. Zišlo sa nás i s otcom arcibiskupom Jánom, ktorý zahájil stretnutie sv. omšou, po nej mal prvú prednášku i odpoveďe na otázky- 88 otcov a vystriedalo 5 kňazov,ktorí nám poskytovali duchovnú službu a sviatosti. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 7

8 Prežili sme okrem krásneho počasia nočnú adoráciu, ďalšie skvelé prednášky prítomných kňazov, svedetstvá otcov, zdielanie sa v skupinách, nádherné sv. omše s mužským spevom, krížovú cestu v prírode. Hostýnske kuchárky a personál chválime, starali sa o nás skvele,bolo i výborne vychladené pivko.mimo program sme sa stretali ešte i po večeroch na kus reči, len tak, chlapi odvšelikade, rozneho veku a povolaní. Debata i dobrá nálada sa nákazlivo šírila i bez alkoholu. Krátko sa to zhodnotiť nedá, ale vystihol to tak akurát- prítomný člen z našej strážnickej skupiny Láďa Trýska: Působení Ducha svatého se vyznačuje tím, že spojuje, sjednocuje. Tu jednotu otců ze všech koutů naší krásné Moravy, Čech, Slovenska a dokonce i Holanska jsem jistě neviděl jen já... Zo Strážnice sme sa zúčastnili spolu s Martinom Příkazským traja a neľutujeme, povzbudzujeme ďalších chlapov k tomu, aby sa začali stretať a vytvárali si modlitebné skupiny. Naša sa schádza pravideľne každý pondelok o nad telocvičňou ZŠ Marie Kudeříkovej. Ak bude už teplo, začneme stretká na záhrade sv. Martina. Radi Vás uvidíme alebo poskytneme informácie ako fungujeme, ak by ste sa chceli schádzať v iné dni, v inom čase. Chlapi prídeme a radi Vás podporíme. Je to skvelé, ako Boží duch pracuje a postupne mení chlapov a cez nich i naše rodiny a spoločnosť. Tešíme sa a ďakujeme, že máme i tak láskavého a dobrého otca arcibiskupa, ktorý po svojej prednáške otvoril svoje srdce, zaspomínal na svojho otca, získal si a nadchol svojou otvorenosťou a prirodzenosťou. Ďakujeme mu za piatkovú účasťa požehnanie i touto cestou. Dielo M.O. sa po modlidbách matiek rýchlo vo svete šíri, referoval o tom i koordinátor M.O. za celý svet otec Maurice z Holanska.Skupiny vznikajú hojne v Rusku, Pobaltí, prichádzajú správy o vzniku nových skupín z Francúzska, Portugalska, Španielska, ale i exotických krajín ako Nigéria, Lýbia, Nový Zéland, Austrália, Argentína atď.. Zostáva mi veľmi poďakovať i Vám všetkým manželkám, mamkám a babičkám, ktoré nás mužov pri M.O. podporujete a tiež umožňujete nám nájsť si čas na stretká. Vráti sa Vám to mnohonásobne. Prosím, nech Pán i cez toto dielo hojne požehnácva i našich kňazov a farnosť. Marián Farní informace Od ledna jsem se setkával se skupinkami, které fungují ve farnosti. Během těchto setkání jsme se bavili o životě farnosti, o věcech za které Pánu Bohu můžeme poděkovat a co bychom mohli změnit. Po projednání různých návrhů s farní radou jsme se dohodli, že při příležitosti misií a velikonočních svátků se ve farnosti budou měnit tyto věci: - od Velikonoc se čtvrteční odpolední adorace bude konat v pondělí hodinu před večerní mší sv., - po domluvě s rodinou zesnulých farníků zádušní mše a pohřeb může být odpoledne z kostela, - v pátek před dětskou mší svatou budeme zpovídat pouze děti; dospělí ať využijí ostatní příležitosti ke zpovědi; zároveň připomínáme, že v neděli před hrubou nezpovídáme, prosíme o dodržování mlčení a ticha během očekávání na zpověď a pamatujme, že ke zpovědi nepřicházíme na poslední chvíli přede mší sv.; také pamatujme na naše chování v kostele hlavně dodržujme ticho a klid při příchodu a odchodu z kostela, - po domluvě s O. Jackem bude možnost využít radějovskou faru na jednodenní duchovní obnovy, víkendová soustředění farních společenství anebo využít radějovskou farní zahradu s pergolou a krbem na rodinné oslavy, - společenství mládeže se setkává na faře, a v neděli, která bude následovat po sobotní mládežnické mši sv., na hrubé mši bude hrát mládežnická schola, - pro zdůraznění faktu, že mešní sbírka ( zvoneček ) je naším obětním darem pro potřeby farnosti, košíky se sbírkou budeme nechávat před obětním stolem, Časopis farnosti Strážnice Na cestu 8

9 - na www stránkách farnosti se brzo objeví farní burza nápadů a talentů, - během Roku rodiny do nedělních přímluv budeme přidávat prosbu za rodiny ve farnosti. Tímto chci poděkovat všem, kteří přijali pozvání na setkání, členům farní rady a všem, kteří projevili a projevují zájem o chod farnosti. Zároveň prosím, abyste se pokud mně posíláte SMSky nebo mailové zprávy, které obsahují vaše poděkování, poznámky, návrhy anebo kritiku toho, co se děje ve farnosti, podepisovali svým jménem a příjmením děkuji! O. Lukáš Spotřeba energií ve farnosti V loňském roce, vlivem změny zákonů o spotřebě elektrické energie jsme byly převedeni do jiné skupiny odběratelů - vekoodběratelů. Z důvodu vysokých pojistek musíme platit vyúčtování měsíčně. Oproti loňskému roku, jsme museli povinně přejít od jednoho poskytovatele, v rámci arcibiskupství, k druhému, u kterého máme výhodnější ceny. Přehled spotřeb energií: V tabulce jsou uvedeny spotřeby energií za rok 2012, 2013 a dva měsíce roku Dále je doplněna spotřebou v kwh. SM - kostel sv. Martina PM - kostel Panny Marie -mj- Časopis farnosti Strážnice Na cestu 9

10 Křížová cesta na Žerotín Srdečně Vás všechny zveme v neděli 6. dubna 2014 na tradiční pěší křížovou cestu ze Strážnice na Žerotín. Sraz je ve 13,30 hod. u kapličky na konci Strážnice směrem na Radějov. Po putování bychom společně mohli prožít na kopci malé agapé kdo můžete, vezměte s sebou něco dobrého na zub (slaného, sladkého i tekutého ) Na děti čeká na kopci malé překvapení. Jdeme za každého počasí! Poděkování Orel jednota Strážnice děkuje paní Ludmile Dudíkové za ochotnou pomoc při orelských akcích a Fašankového plesu. Výbor Orla. Důvěrník Matice Svatohostýnské informuje Naše farnost má 42 členů, z toho 5 členů je z Petrova. Členský příspěvek pracujících je 150 Kč, důchodců 100 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem přispívajícím členům, díky nimž mohu každoročně odeslat na MSH kolem Kč. Do farnosti přichází 20 výtisků Listů Svatohostýnských. Nevím, zda je tento počet optimální, ale při odběru většího množství výtisků se jich značná část neprodala. Obracím se hlavně na členy MSH, aby se vyjádřili, zda mám počet výtisků zvýšit nebo jak je mám dodávat. Důvěrnice MSH Zdeňka Nováková Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 V neděli 27. dubna 2014 o svátku Božího milosrdenství budou svatořečeni dva papežové: Jan XXIII. a Jan Pavel II. Nabízíme vám jejich životopisy. Pastýř a kormidelník Alfred Kumpf Životopis Jana XXIII./ /. Jeho pontifikát byl krátký, jen čtyři a půl léta, ale významný.jan XXIII.zahájil v církvi dialog s dnešním světem, jehož výrazem byl II. vatikánský koncil. Nedočkal se sice jeho konce, ale to, co začal,pokračuje nezadržitelně dál. Už jako nuncius a papežský delegát uplatňoval vždy a všude zásadu mírového soužití. Jeho zásluha o zachování míru v době karibské krize je všeobecně známá. Farář světa Wilhelm Hünermann Románový životopis papeže Angela Roncalliho, který vstoupil do moderních církevních dějin jako Jan XXIII. Celý Tvůj Mieczyslav Malinski První životopis papeže Jana Pavla II.,vydaný v roce 1981 tři roky po jeho zvolení. Dar a tajemství Jan Pavel II. Je to vzácná kniha hlubokého životního a duchovního svědectví z pera samotného papeže napsaná k padesátému výročí kněžství. Těšíme se na Vaši návštěvu. Provozní doba: Pondělí a Středa 9,30-11,00 Úterý 16,00-17,00 Úklid kostela Panny Marie - duben 2014 Sobota skupina č. 4 - Svobodová M. Sobota skupina č. 6 Mašková A. Sobota skupina č. 5 - Stehlíková J. Sobota skupina č. 7 Rybecká A. Úklid je každý pátek po večerní mši sv. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 0

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Charita pomáhá Ukrajině Charita Česká republika vyhlásila 19. února veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity je zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Také strážnická charita se připojila k této sbírce a od do jsme měli možnost přispět do pokladničky, umístěné v charitní prodejně. Náš celkový výtěžek uvedené sbírky Kč byl odeslán na konto veřejné sbírky Charity Česká republika na pomoc Ukrajině. Děkujeme tímto všem dárcům! Finanční dary lze i nadále posílat na sbírkový účet /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104, nebo formou DMS s textem DMS UKRAJINA na číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč. Z této částky Charita ČR obdrží 28,50 Kč Na sbírkové konto věnovali dárci již Kč (stav ke 14 březnu 2014). Postní almužna Z dopisu P. B. Vitáska, presidenta charity: Penetrace je proces, ve kterém vyztužující kapalina pozvolna proniká do předmětu, aniž by měnila jeho vnější vzhled. Předmět se stává odolným např. vůči vodě, Pojem penetrující zlo jsem nedávno slyšel od pana prof. Piťhy a uvědomil jsem si, jak je výstižný. Nikdo nejsme odolní vůči zlu. Přijde myšlenka, a když nerozlišíme, že je zlá a neodmítneme ji, pozvolna a nepozorovaně proniká a usazuje se v našem nitru, probouzí špatnou fantazii a samovolně vytryskne ve slovu nebo činu. A nitro - srdce se stává odolnějším vůči dobru pomalu, ale jistě se stává tvrdším, uzavírá se do sebe, uzavírá se vůči bližnímu i Bohu. O sdílející se lásce mluvil před časem papež František. Když si dokážeme odříct to, co není zlé, je to dobré-mňam, ale nemusíme to mít, dokážeme pak snadněji říct ne tomu, co je zlé, i když lákavé. Ušetřené peníze pak pomohou těm, kteří nemají nejen na mňam, ale ani na to, co potřebují k běžnému životu. - Všimněte si, kdo to je ve vaší ulici nebo farnosti. - Napište jeho jméno a adresu a dejte spolu s ušetřenými penězi do postní kasičky. - Modlete se za něj i na jiné úmysly u kasičky a rozžaté svíčky podobně, jako se modlíte u adventního věnce. Postní almužna nám nabízí jak tréning vůči tvrdnutí srdce tak i praktické sdílení obětavé lásky. A pak přijde pokoj a radost, které jsou Božím darem. Pojďme to zkusit, vždyť všichni jsme Boží děti! Z loňského výtěžku Postní almužny ve výši 35 tis. Kč byly za 27 tis. Kč zakoupeny kompenzační pomůcky - 3 ks elektrických polohovacích postelí pro charitní pečovatelskou službu, na pomoc postiženým povodněmi v ČR byla odeslána materiální pomoc ve výši 4 tis. Kč a na opravu prostor pro charitní pečovatelskou službu a sociálně terapeutickou dílnu bylo určeno 4 tis. Kč. Označené Kasičky můžete odevzdat na Květnou neděli vzadu v kostele. PRODEJ VSTUPENEK NA BENEFIČNÍ DIVADLO VII.HROZNOLHOTSKÉ ETYDY S NÁZVEM ZABIJAČKA V PLNÉM PROUDU! Benefice proběhne v sobotu v 18 hodin. Prodej vstupenek byl zahájen v prodejně Charity Strážnice. Děkujeme za Vaši účast. Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 1

12 Nejen pro děti Řešení přines do sakristie na první dubnovou dětskou mši svatou. Bude se losovat výherce. P.S. Připomeň rodičům, že na Bílou sobotu bude u Božího hrobu adorace pro rodiče s dětmi od 14,30 do 15,30 hod (nebo v kterýkoli jiný čas). Tak nezapomeňte navštívit Ježiše bude na vás čekat! Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu 1 2

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 19. 11. 2009 č. 11/2009 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat v pátek 11. 12. 2009 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 NA ÚVOD POSTNÍ DOBA PROČ SE TRÁPIT? Tak už je to tu zase. Postní doba se svým půstem a odříkáním. Nemohlo to ještě chvíli počkat? Co vlastně může člověka

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015 JARO JAktařská ROdina Postní vydání březen 2015 Drazí farníci! V dnešní den, kdy se vám do rukou dostává farní zpravodaj, už slavíme čtvrtou neděli postní, která se nazývá laetare veselte se. Samotný název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více