I8910. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I8910. Uživatelská příručka"

Transkript

1 I8910 Uživatelská příručka

2 Používání této příručky Nejdříve čtěte! V případě, že byste potřebovali bližší informace, instrukce či tipy k vašemu přístroji, máte k dispozici následující možnosti: Systém nápovědy (ve vašem přístroji) - váš přístroj obsahuje nápovědu, kterou si můžete otevřít výběrem Nástroje Nápověda. Ve většině menu můžete také vybrat Volby Nápověda. Tento integrovaný systém (ve kterém lze vyhledávat) vysvětluje, jak používat různé programy a prvky. Uživatelská příručka (online) - Uživatelská příručka je k dispozici jako soubor aplikace Adobe Acrobat (.pdf) na webových stránkách společnosti Samsung. Dle potřeby si můžete tuto příručku procházet online nebo stáhnout a vytisknout. ii

3 Tato uživatelská příručka obsahuje pokročilé tipy k užívání přístroje a také více detailů o jeho jednotlivých funkcích. K zobrazení souboru musíte mít nainstalovanou aplikaci Adobe Reader nebo Adobe Acrobat. Adobe Reader si můžete zdarma stáhnout z webových stránek společnosti Adobe (www.adobe.com). Stručná příručka (tištěná) - tato stručná příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje. Obsahuje základní informace o vašem přístroji a také tipy k jeho sestavení. Jestliže nějaké téma není zmíněno v této příručce, odkažte se na integrovanou nápovědu (jak bylo popsáno výše). Ikony v pokynech Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce: Upozornění situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob Výstraha situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného zařízení Poznámka poznámky, rady nebo dodatečné informace Viz stránky se souvisejícími informacemi; například: s. 12 (znamená "viz strana 12") Následující krok pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V reźimu Menu vyberte Zprávy Nová zpráva (znamená Zprávy, potom Nová zpráva) iii

4 [ ] Hranaté závorky tlačítka zařízení; například: [ ] (znamená tlačítko ukončení/vypínací tlačítko) Informace o autorských právech Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků: Tento produkt obsahuje software licencovaný společností Symbian Ltd Symbian a Symbian OS jsou ochranné známky společnosti Symbian Ltd. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě Bluetooth QD ID: B Windows Media Player je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Wi-Fi, logo Wi-Fi CERTIFIED, a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní značky sdružení Wi-Fi Alliance. DivX je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno. iv

5 O VIDEU DIVX DivX je digitální formát obrazu vytvořený společností DivX, Inc. Tento přístroj je oficiálně certifikovaný k přehrávání obrazového formátu DivX. Abyste získali více informaci a softwarové nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky Přístroj certifikovaný k přehrávání obrazového formátu DivX v profilu Mobilní divadlo: Certifikovaný k přehrávání obrazového formátu DivX v rozlišení až 640x480 pixelů, včetně prémiového obsahu. O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Postup, jak vygenerovat registrační kód, naleznete v menu nastavení vašeho přístroje v kapitole DivX VOD. K dokončení procesu registrace se s tímto kódem obraťte na stránky vod.divx.com a dozvíte se více o DivX VOD. v

6 Obsah Výchozí aplikace ve vašem zařízení se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb. Komunikace... 2 Zprávy... 2 Protokol Média Galerie Prohlížeč médií Communities Rádio RealPlayer Přehrávač videí Rekordér PC Studio Práce s osobními informacemi Kontakty Kalendář Quickoffice Adobe PDF Poznámky vi

7 Web Prohlížení webových stránek Změna nastavení prohlížeče Přidání záložky Používání záložek Stahování souborů z webu Používání čtečky RSS Připojení Přístupové body Bezdrátová LAN (WLAN) Bluetooth USB Připojen doma RoadSync Doplňkové programy Kalkulačka Hodiny Převodník GPS data Orientační body Smart reader Slovník Tisk Kompas Podcasty Samsung LBS Funkce Smart search Mobilní síť sociálních služeb Správci Správce souborů Správce aplikací Zip Správce spojení Nastavení Osobní nastavení Nastavení telefonu Správce aplikací Nastavení volání Nastavení možností připojení Řešení problémů... a Rejstřík... e Obsah vii

8 Komunikace Zařízení vám umožňuje odesílat a přijímat mnoho typů zpráv přes mobilní sítě a internet. Zprávy Naučte se používat funkce pro zasílání zpráv. Pokyny k zadávání textu naleznete ve stručné příručce. Složky zpráv Po otevření části Zprávy uvidíte funkci Nová zpráva a seznam složek: Přijaté: přijaté zprávy, kromě ů a zpráv informační služby Schránka: přijaté ové zprávy; po vytvoření schránky se zde objeví název, který pro ni zadáte; objeví se zde ový účet vašeho poskytovatele služeb Odeslané: poslední odeslané zprávy Koncepty: zprávy, které jste ještě neodeslali K odeslání: dočasné úložiště zpráv, které čekají na odeslání 2

9 Výpisy doručení: potvrzení o doručení zpráv SMS a MMS; před odesláním musíte vyžádat potvrzení o doručení v možnostech zprávy Mé složky: šablony zpráv a uložené zprávy Zprávy odeslané přes bezdrátovou funkci Bluetooth se ve složkách Koncepty a Odeslané neukládají. Odešlete-li zprávu MMS na ovou adresu, nemusíte potvrzení o doručení obdržet. Ikony složky Přijaté Ve složce Přijaté můžete vedle zpráv vidět následující ikony: Ikona Popis Nepřečtená zpráva SMS Oznámení zprávy MMS Ikona Popis Nepřečtená zpráva MMS Nepřečtená zpráva smart message Nepřečtená zpráva služby Data přijatá přes připojení Bluetooth Neznámý typ zprávy Stav složky K odeslání Nacházíte-li se v oblasti bez signálu nebo nemáte-li připojení k síti nebo ovému serveru, vaše zprávy zůstanou ve složce K odeslání, dokud se připojení neobnoví. Stav složky K odeslání vysvětluje, proč je zpráva ve složce uložena: Odesílá se: zařízení se připojuje a zpráva bude okamžitě odeslána Komunikace 3

10 Komunikace Čeká: zpráva je ve frontě za jinou zprávou a bude odeslána co nejdříve Znovu odesl. v (čas): zprávu se nepodařilo odeslat a bude odeslána ve stanovený čas Odloženo: pro zprávu je nastaveno pozdější odeslání Chyba: zařízení se několikrát pokusilo zprávu odeslat, ale odeslání se nezdařilo Zprávy SMS Pokyny k odesílání a zobrazení SMS naleznete ve stručné příručce. Textové zprávy delší než 160 znaků budou odeslány jako dvě nebo více zpráv a mohou být dodatečně zpoplatněny. Načtení zpráv z karty SIM nebo USIM Máte-li na kartě SIM nebo USIM uloženy textové zprávy, musíte je před zobrazením zkopírovat do zařízení. 1. V režimu Menu vyberte Zprávy Volby Zprávy SIM. 2. Vyberte zprávu Volby Kopírovat Přijaté nebo Mé složky. Nyní můžete zprávy zobrazit z této složky v zařízení. Zprávy MMS Předtím, než budete moci odesílat zprávy MMS, musíte definovat přístupový bod. Nastavení přístupového bodu Poskytovatel služeb může poskytovat nastavení přístupových bodů přes zprávu smart message. Informace o automatickém nastavení přístupového bodu pomocí zprávy smart message naleznete v části "Uložení dat nebo nastavení zprávy smart message do telefonu." s. 12 4

11 Ruční nastavení přístupového bodu: 1. V režimu Menu vyberte Nastavení Připojení Cíle Multimed. zpr.. 2. Vyberte Volby Nový přístupový bod. 3. Nastavte možnosti přístupového bodu podle pokynů poskytovatele služeb. Odeslání multimediální zprávy 1. V režimu Menu vyberte Zprávy Nová zpráva. 2. Vyberte pole příjemce. Pro výběr kontaktu vyberte. 3. Zadejte telefonní číslo a vyberte. 4. Vyberte pole pro zadání textu. 5. Zadejte text zprávy a vyberte. 6. Vyberte typ média mediální soubor. 7. Stisknutím zprávu odešlete. Úpravy multimediální zprávy Zprávu MMS můžete před odesláním upravit: Chcete-li přidat pole do záhlaví zprávy, vyberte Volby Pole záhlaví zprávy typ pole OK Chcete-li změnit rozvržení zprávy, stiskněte Volby Text až nakonec nebo Nejprve text Chcete-li odebrat položku, vyberte Volby Odstranit položka Na jednotlivé stránky můžete přidávat obrázky, zvuky nebo videa; na jednu stránku lze ale vložit pouze jeden typ média. Zobrazení multimediální zprávy 1. V režimu Menu vyberte Zprávy Přijaté. 2. Vyberte zprávu. Komunikace 5

12 Komunikace Poslech hlasové zprávy Pokud je číslo hlasové schránky přednastaveno vaším poskytovatelem služeb, můžete se ke schránce připojit stisknutím a podržením 1 z obrazovky vytáčení. Pokud není číslo hlasové schránky přednastaveno nebo pokud chcete číslo změnit, postupujte takto: 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Schr. volání. 2. Pokud chcete změnit číslo hlasové schránky, vyberte Volby Změnit číslo. 3. Vyberte pole pro zadání čísla. 4. Zadejte číslo hlasové schránky, které vám poskytl poskytovatel služeb a vyberte. 5. Vyberte OK. 6 Hlasovou schránku nyní můžete otevřít stisknutím a podržením 1 z obrazovky vytáčení. ové zprávy Předtím, než budete moci odesílat a přijímat ové zprávy, si musíte vytvořit schránku. Vytvoření schránky 1. V režimu Menu vyberte Zprávy Volby Nastavení Vyberte Schránky. 3. Vyberte Volby Nová schránka. 4. Spusťte průvodce nastavením schránky stisknutím Start a postupujte podle zobrazených pokynů. Nová schránka se automaticky zobrazí v části Zprávy. Chcete-li změnit aktuální schránku, vraťte se do nastavení ů a přepněte položku Používaná schránka na jinou schránku.

13 Pokud používáte protokol POP3, schránka se neaktualizuje automaticky, když jste připojeni k internetu. Abyste měli k dispozici nové zprávy, musíte se odpojit a znovu připojit. Odeslání u 1. V režimu Menu vyberte Zprávy ový účet. 2. Vyberte pole příjemce. Pro výběr kontaktu vyberte. 3. Zadejte ovou adresu a stiskněte. 4. Vyberte pole pro zadání předmětu. 5. Zadejte předmět a stiskněte. 6. Vyberte pole pro zadání textu. 7. Zadejte text zprávy a stiskněte. 8. Vyberte typ média mediální soubor. 9. Stisknutím zprávu odešlete. Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, zpráva se uloží do složky K odeslání, dokud nebude připojení k dispozici. Zobrazení u Po otevření schránky můžete prohlížet dříve stažené y nebo se připojit k ovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení ů je můžete prohlížet i bez připojení k internetu. Prohlížení nových zpráv online: 1. V režimu Menu vyberte Zprávy vaše schránka. 2. Vyberte Volby Připojit. 3. Vyberte Volby Načíst Nové nebo Všechny. Prohlížení nových zpráv offline: 1. Opakujte kroky 1 až 3 uvedené výše. 2. Vyberte Volby Odpojit. Komunikace 7

14 Komunikace Prohlížení a ukládání příloh ů Přílohy ů mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš přístroj. Chraňte svůj přístroj tak, že budete otevírat pouze přílohy od důvěryhodných odesilatelů. Zobrazení přílohy: 1. V otevřeném u vyberte Volby Přílohy. 2. Vyberte přílohu. Příloha se otevře v příslušné aplikaci. Pro uložení přílohy: 1. V otevřeném u vyberte Volby Přílohy. 2. Přejděte na přílohu a vyberte Volby Uložit. Odstranění u ové zprávy můžete odstranit buď jen ze zařízení nebo ze zařízení i poštovního serveru. Pro odstranění zprávy pouze ze zařízení: 1. V režimu Menu vyberte Zprávy vaše schránka. 2. Přejděte na a vyberte Volby Odstranit Pouze z telefonu. Záhlaví u zůstane ve schránce, dokud zprávu neodstraníte z poštovního serveru. Odstranění zprávy ze zařízení i z poštovního serveru: 1. V režimu Menu vyberte Zprávy vaše schránka. 2. Přejděte na a vyberte Volby Odstranit Telefon a server. Pokud nejste připojeni k internetu, zprávy se odstraní ze serveru při příštím připojení. Pokud používáte protokol POP3, odstraněné zprávy zmizí po odpojení od schránky. 8

15 Rychlé zasílání zpráv Pokud to váš poskytovatel služeb podporuje, můžete zasílat a přijímat rychlé zprávy (chat). Předtím, než budete moci odesílat a přijímat rychlé zprávy, musíte nastavit server. Dostupnost tohoto menu závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb. Nastavení serveru 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Chat. 2. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete definovat server. Stiskněte Ano (pokud se zpráva nezobrazí, vyberte Volby Nastavení Servery Volby Nový server). 3. Nastavte možnosti serveru podle pokynů poskytovatele služeb. Přihlášení k serveru pro rychlé zasílání zpráv 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Chat. 2. Pokud se zařízení nepřihlásí automaticky, vyberte Volby Přihlášení. 3. Zadejte svoje ID uživatele a heslo a potom stiskněte OK. 4. Stiskněte Ano pro automatické přihlašování, když znovu vyberete Chat. 5. Vyberte svoje ID a nastavte svůj vzhled pro ostatní účastníky chatu (je-li to nutné). 6. Chcete-li se odhlásit, vyberte Volby Odhlášení. Zahájení konverzace 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Chat Konverzace. Komunikace 9

16 Komunikace 2. Vyberte Volby Nová konverzace Zadat ID uživatele. 3. Zadejte ID uživatele a stiskněte OK. 4. Zadejte vaši zprávu a vyberte Volby Odeslat. 5. Konverzaci ukončíte stisknutím Volby Ukončit konverzaci. Přijetí pozvánky Když obdržíte pozvánku, vyberte Konverzace pozvánka Volby Připojit. Přidání kontaktů chatu Informace o kontaktu z chatu můžete uložit tak, že během konverzace vyberete Volby Přid. do kont. chatu. V části Kontakty chatu můžete také přidat informace výběrem Volby Nový kontakt chatu. Při prohlížení kontaktů chatu můžete vidět následující ikony: Ikona Popis kontakt je online kontakt je offline kontakt je zablokován Pokud vedle jména kontaktu není zobrazena žádná ikona, kontakt je neznámý. Zvukové zprávy Pomocí hlasových poznámek a zvukových klipů můžete zasílat zvukové zprávy. Informace o záznamu hlasové poznámky nebo zvukového klipu naleznete v části "Rekordér." s. 20 Odeslání zvukové zprávy 1. V režimu Menu vyberte Zprávy Volby Vytvořit zprávu Zvuková zpráva. 10

17 2. Pro vložení existujícího zvukového klipu vyberte Volby Vložit zvukový klip Z Galerie zvukový klip. 3. Pro nahrání a vložení nového zvukového klipu, vyberte a nahrávání začne. Pokud chcete nahrávání ukončit, stiskněte Stop. 4. Stisknutím zprávu odešlete. Zprávy informační služby Pokud váš poskytovatel služeb podporuje tuto funkci, můžete se přihlásit k informační službě, která nabízí automatická oznámení a aktuality. Chcete-li získat informace o dostupných informačních službách, obraťte se na poskytovatele služeb. Přidání tématu informační služby 1. V režimu Menu vyberte Zprávy Volby Informační služba. 2. Vyberte Volby Téma Přidat manuálně. 3. Zadejte název tématu a číslo a potom stiskněte OK. Přihlášení k informační službě 1. V režimu Menu vyberte Zprávy Volby Informační služba. 2. Přejděte na téma a vyberte Volby Objednat. Zařízení bude nyní automaticky přijímat nové zprávy. 3. Chcete-li přihlášení zrušit, vyberte Volby Zrušit objednávku. Některá nastavení připojení mohou blokovat informační služby. Informace o vhodném nastavení připojení získáte od svého poskytovatele služeb. Zobrazení tématu informační služby 1. V režimu Menu vyberte Zprávy Volby Informační služba. 2. Vyberte složku s tématy. 3. Vyberte téma. 11 Komunikace

18 Komunikace Nastavení automatického oznámení nových zpráv informační služby 1. V režimu Menu vyberte Zprávy Volby Informační služba. 2. Přejděte na téma a vyberte Volby Aktuální. 3. Chcete-li automatická oznámení zrušit, vyberte Volby Odstranit aktuální. Zprávy smart message Vaše zařízení může přijímat mnoho druhů zpráv smart message, včetně zpráv s vizitkami, vyzváněcími tóny, událostmi kalendáře, záložkami prohlížeče a s nastavením. Poskytovatel služeb vám může zaslat zprávy smart message, pomocí kterých můžete v zařízení načíst určité nastavení. Uložení dat nebo nastavení zprávy smart message do telefonu 1. V režimu Menu vyberte Zprávy Přijaté. 2. Vyberte zprávu. 3. Vyberte Volby a uložte data nebo nastavení podle typu zprávy smart message. Můžete také obdržet ové oznámení, které vás informuje o počtu nových ů ve schránce. Zprávy služby Od poskytovatele služeb můžete obdržet zprávy služby, které se automaticky odstraní po vypršení platnosti. Zprávy služby můžete nalézt ve složce Přijaté (zprávu může být nutné stáhnout od poskytovatele služeb). Další informace o zprávách služby získáte od poskytovatele služeb. 12

19 Push Pomocí funkce RoadSync můžete obdržet y, které jsou přeneseny z ového serveru do zařízení. Další informace naleznete v části "RoadSync" s. 41. Protokol Naučte se prohlížet informace o hovorech, paketových datech a další komunikaci. Poslední hovory Můžete zobrazit a vymazat protokoly posledních zmeškaných hovorů, přijatých hovorů a odchozích hovorů. Prohlížení protokolů o posledních hovorech Zobrazení posledních zmeškaných, přijatých nebo odchozích hovorů: 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Protokol Poslední hovory. 2. Výběr typu hovoru. Chcete-li zavolat na číslo z protokolu hovorů, přejděte na číslo a stiskněte [ ]. Vymazání protokolů posledních hovorů Protokoly o posledních hovorech můžete vymazat všechny najednou nebo jednotlivě, nebo můžete vymazat jednotlivá čísla z protokolu. Vymazání všech protokolů posledních hovorů: 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Protokol Poslední hovory. 2. Vyberte Volby Vymazat poslední hovory. 3. Potvrďte stisknutím Ano. 13 Komunikace

20 Komunikace Vymazání jednoho protokolu hovorů: 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Protokol Poslední hovory typ hovoru. 2. Vyberte Volby Vymazat seznam. 3. Potvrďte stisknutím Ano. Vymazání jednoho čísla z protokolu: 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Protokol Poslední hovory typ hovoru. 2. Přejděte na číslo a vyberte Volby Odstranit. 3. Potvrďte stisknutím Ano. Délka hovoru Chcete-li zjistit délku posledního hovoru, odchozích hovorů, přijatých hovorů nebo všech hovorů, v režimu Menu vyberte Nástroje Protokol Délka hovorů. Paketová data Chcete-li zjistit objem odeslaných nebo přijatých paketových dat, v režimu Menu vyberte Nástroje Protokol Paketová data. Protokol komunikace Pomocí protokolu komunikace můžete zjistit podrobnosti o komunikaci a filtrovat protokoly. Zobrazení protokolu komunikace 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Protokol. 2. Pro přepnutí do protokolu komunikace vyberte. Některé položky, například SMS rozdělená do více částí, se zobrazí jako jedna komunikační položka. 14

21 Filtrování položek v protokolu 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Protokol. 2. Pro přepnutí do protokolu komunikace vyberte. 3. Vyberte Volby Filtr. 4. Výběr typu filtru. Vymazání protokolu komunikace Chcete-li natrvalo vymazat veškerý obsah protokolu, postupujte takto: 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Protokol. 2. Pro přepnutí do protokolu komunikace vyberte. 3. Vyberte Volby Vymazat protokol. 4. Potvrďte stisknutím Ano. Délka protokolu Můžete změnit dobu, po kterou budou položky v protokolech uloženy. Po této době se položky automaticky vymažou, aby se uvolnila paměť. Nastavení délky protokolu: 1. V režimu Menu vyberte Nástroje Protokol. 2. Vyberte Volby Nastavení. 3. Vyberte Délka protokolu. 4. Vyberte délku. Vyberete-li možnost Bez protokolu, v protokolu se nebudou ukládat žádné položky komunikace. Komunikace 15

22 Média Naučte se používat mediální aplikace ve vašem zařízení: Galerie, Prohlížeč médií, Communities, Rádio, RealPlayer, Přehrávač videí, Rekordér a PC studio. Galerie Z Galerie můžete spravovat všechny vaše mediální soubory. Otevření mediálního souboru 1. V režimu Menu vyberte Galerie. Mediální soubory se automaticky třídí podle typu souboru. 2. Vyberte složku s médii mediální soubor. Kopírování nebo přesouvání souboru 1. V režimu Menu vyberte Galerie. 2. Vyberte složku s médii mediální soubor. 3. Vyberte Volby Organizovat Kopírovat nebo Přesunout. Soubory chráněné licencí nelze přesouvat ani kopírovat. 16

23 Úpravy obrázků 1. V režimu Menu vyberte Galerie Obrázky a videa obrázek. 2. Vyberte Volby Upravit. 3. Vyberte Volby Přidat efekt možnost. Prohlížeč médií Můžete si prohlížet a třídit fotografie a videa. 1. V režimu Menu vyberte Média Prohl. médií. 2. Pokud chcete zobrazení na šířku, otočte zařízení doleva. 3. Pro změnu režimu zobrazení vyberte režim zobrazení. 4. Pro zobrazení fotografií listujte doleva nebo doprava. Nakloňte přístroj doleva nebo doprava. Listování fotografiemi doleva nebo doprava pak proběhne automaticky. Communities Pomocí Komunit můžete odesílat fotografie a videa na oblíbené webové stránky a blogy, a získávat z nich nejnovější aktualizace. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje poskytovatel služeb ve vaší oblasti. Vytvoření nového cílového umístění 1. V režimu Menu vyberte Aplikace Communities. 2. Vyberte Ano pro nastavení preferovaných seznamů. 3. Vyberte Potvrdit (je-li to nutné). 4. Vyberte Volby Nastavení Pref. seznamy. 5. Vyberte si webové stránky a blogy a vyberte Uložit. Média 17

24 Média Odeslání souboru 1. V režimu Menu vyberte Aplikace Communities. 2. Přejděte na webovou stránku nebo blog. 3. Vyberte Volby Uložit na web. 4. Vyberte Zálož. Pro přid. a vyberte fotografii nebo video. 5. Vyberte Volby Uložit na web. 6. Zadejte název fotografie nebo videa a vyberte Nahrát. Odeslat fotografii nebo video můžete také z Galerie nebo bezprostředně po jejich pořízení. Rádio Pomocí FM rádia můžete poslouchat své oblíbené stanice. Poslech FM rádia 1. Připojte sluchátka k multifunkčnímu konektoru. 2. V režimu Menu vyberte Média Rádio. 3. Stiskem nebo můžete vyhledat dostupné rádiové stanice. Nastavení seznamu oblíbených rádiových stanic Používání stanic umožníte vytvořením jejich seznamu. Uložení rádiových stanic automatickým naladěním 1. Výběrem na obrazovce rádia otevřete seznam stanic. 18

25 2. Vyberte Volby Automat. ukládání stanic. 3. Pro potvrzení vyberte Ano (tímto budou nahrazeny všechny stávající stanice). Ruční uložení rádiové stanice 1. Pro přepnutí na požadovanou rádiovou stanici vyberte Volby Manuální ladění a zadejte frekvenci. 2. Vyberte Volby Uložit stanici. 3. Vyberte prázdné umístění. 4. Zadejte název stanice a vyberte OK. RealPlayer Přístroj obsahuje aplikaci RealPlayer, pomocí které lze otevřít mnoho typů mediálních souborů a obsah přenášený z internetu. Aplikace RealPlayer podporuje soubory s následujícími příponami: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi, a wmv. Přehrávání mediálního souboru v aplikaci RealPlayer 1. V režimu Menu vyberte RealPlayer Videoklipy nebo Posl. přehrávané. 2. Vyberte mediální soubor. Přidání odkazu na obsah přenášený z internetu 1. V režimu Menu vyberte RealPlayer Odkazy stream.. 2. Vyberte Volby Nový odkaz umístění v paměti (je-li to nutné). 3. Zadejte název a webovou adresu a vyberte OK. Média 19

26 Média Přehrávání obsahu přenášeného z internetu pomocí aplikace RealPlayer Po otevření odkazu na obsah přenášený z internetu v internetovém prohlížeči aplikace RealPlayer obsah načte a přehraje. Možnosti pro přenášený obsah můžete potom ovládat pomocí dotekových tlačítek a tlačítka hlasitosti. Přehrávač videí Přehrávat můžete video soubory a soubory typu DivX vod. 1. V režimu Menu vyberte Média Videopřeh.. 2. Vyberte video soubor. 3. Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek na obrazovce. 20 Jestliže přehráváte videoklipy s vysokým počtem snímků za sekundu nebo velkým datovým tokem, RealPlayer může zastavit nebo přeskočit přehrávání nebo nezobrazovat obraz správným způsobem. Jestliže máte na pozadí spuštěné i jiné aplikace, zkuste nějakou zavřít. Rekordér Nahrát a přehrát můžete hlasové poznámky a zvukové klipy. Nahrání zvukového klipu 1. V režimu Menu vyberte Média Záznamník. 2. Nahrávání zahájíte stisknutím. 3. Pokud chcete nahrávání ukončit, stiskněte Stop. Zvukový klip se automaticky uloží.

27 Přehrání zvukového klipu 1. V režimu Menu vyberte Média Záznamník. 2. Vyberte Volby Jít na Galerii. 3. Vyberte zvukový klip. Přehrávání se spustí automaticky. 4. Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek na obrazovce. PC Studio Program PC Studio, dodaný na disku CDROM PC Studio, je program pro systém Windows, který umožňuje spravovat osobní informace a synchronizovat soubory se zařízením. Další informace naleznete v nápovědě programu PC Studio po jeho nainstalování. Instalace programu PC Studio 1. Vložte disk CD s aplikací PC Studio do počítače se systémem Windows. 2. Vyberte jazyk pro instalační program. 3. Postupujte podle zobrazených pokynů. Během instalace program automaticky nainstaluje potřebné ovladače rozhraní USB. Používání programu Samsung PC Studio Chcete-li připojit zařízení k počítači s aplikací PC Studio, musíte změnit režim USB přístroje (viz "Používání programu Samsung PC Studio" s. 38). Média 21

28 Práce s osobními informacemi Naučte se spravovat kontakty, plánovat události v kalendáři, používat aplikace Quickoffice, Adobe PDF a vytvářet poznámky. Kontakty Níže naleznete informace o používání karet kontaktů a skupin k ukládání osobních informací, jako jsou jména, telefonní čísla a adresy. Kopírování karet kontaktů Zkopírování karet kontaktů z jednoho umístění do jiného: 1. V režimu Menu vyberte Kontakty. 2. Pro zobrazení karet kontaktů na kartě SIM nebo USIM vyberte Volby Nastavení Kontakty k zobrazení Paměť SIM OK. 3. Vyberte Zpět. 4. Přejděte na kontakt a vyberte Volby Kopírovat Paměť telefonu nebo Paměť SIM. 22

29 Nastavení výchozího čísla nebo adresy Některé karty kontaktů mohou obsahovat více než jedno číslo nebo adresu. Chcete-li přiřadit jedno číslo nebo adresu jako výchozí, postupujte takto: 1. V režimu Menu vyberte Kontakty. 2. Vyberte kontakt v paměti zařízení. 3. Vyberte Volby Výchozí. 4. Vyberte výchozí typ. 5. Vyberte číslo nebo adresu. 6. Po skončení vyberte Zpět. Přiřazení čísla rychlé volby ke kartě kontaktu Čísla rychlé volby můžete přiřadit až osmi kartám kontaktů (2 až 9); tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku. Přiřazení čísla rychlé volby: 1. V režimu Menu vyberte Kontakty. 2. Vyberte kontakt v paměti zařízení. 3. Přejděte na telefonní číslo a vyberte Volby Přiřadit zrychlenou volbu. 4. Vyberte číslo rychlé volby. 5. Vyberte Přiřadit. 6. Pro aktivaci čísla rychlé volby vyberte Ano. Přiřazení vyzváněcího tónu kartě kontaktu nebo skupině Vyzváněcí tón můžete přiřadit libovolné kartě kontaktu nebo skupině. 1. V režimu Menu vyberte Kontakty. 2. Vyberte kontakt v paměti zařízení. 3. Vyberte Volby Vyzváněcí tón. 4. Vyberte vyzvánění. Práce s osobními informacemi 23

30 Práce s osobními informacemi Zařízení použije pro jednotlivé kontakty vyzváněcí tón, který byl ke kartě kontaktu přiřazen naposled. Když například přiřadíte vyzváněcí tón skupině a potom přiřadíte jiný tón kartě kontaktu v této skupině, zařízení použije tón, který jste přiřadili ke kartě kontaktu. Vytvoření skupiny kontaktů Můžete vytvořit skupiny kontaktů a odesílat zprávy celé skupině. 1. V režimu Menu vyberte Kontakty. 2. Vyberte. 3. Vyberte Volby Nová skupina. 4. Zadejte jméno a vyberte OK. 5. Vyberte novou skupinu. 6. Vyberte Volby Přidat členy. 7. Vyberte kontakty, které chcete přidat. 8. Až skončíte s výběrem kontaktů, uložte je do skupiny stisknutím OK. Synchronizace kontaktů Pro synchronizaci kontaktů použitím aktuálního synchronizačního profilu: 1. V režimu Menu vyberte Kontakty. 2. Přejděte na kontakt v paměti zařízení a vyberte Volby Synchronizace Start. 3. Vyberte synchronizační profil nebo vytvořte nový. Kalendář Kalendář můžete použít pro sledování termínů schůzek, poznámek, výročí nebo úkolů. Změna zobrazení kalendáře 1. V režimu Menu vyberte Kancelář Kalendář. 2. Vyberte Volby Změnit zobrazení typ zobrazení. 24

31 Vytvoření události v kalendáři 1. V režimu Menu vyberte Kancelář Kalendář. 2. Přejděte na datum a vyberte Volby Nový záznam typ události. Schůzky nebo úkoly můžete také vytvořit ze zobrazení kalendáře stisknutím a. 3. Vyplňte pole a upravte nastavení podle události. 4. Po dokončení uložte položku stisknutím Hotovo. V poli Synchronizace můžete pro událost nastavit hodnotu Soukromá (můžete ji vidět pouze vy), Veřejná (může ji vidět každý s přístupem k vašim datům po synchronizaci) nebo Žádná (nesynchronizuje se). Vypnutí upozornění na událost Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, aktivuje se v určený čas na dobu jedné minuty. Chcete-li upozornění vypnout, stiskněte Stop. Quickoffice S aplikací Quickoffice můžete v zařízení zobrazit soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint. Pro vytváření a úpravu souborů typu Word, Excel a PowerPoint si musíte zakoupit licenci. Vytvoření dokumentu aplikace Quickoffice 1. V režimu Menu vyberte Kancelář Quickoffice. 2. Vyberte Nový dokument. 3. Vyberte Dokument (Word), Sešit (Excel) nebo Prezentace (PowerPoint). 4. Vytvořte dokument a uložte ho. 25 Práce s osobními informacemi

32 Práce s osobními informacemi Otevření dokumentu aplikace Quickoffice 1. V režimu Menu vyberte Kancelář Quickoffice. 2. Vyberte umístění. 3. Vyberte dokument. Aktualizace aplikace Quickoffice Pomocí aplikace Quickmanager můžete stahovat aktualizace programu, nové produkty Quickoffice nebo zvláštní nabídky. 1. V režimu Menu vyberte Kancelář Quickoffice Aktualizace. 2. Vyberte položku Quickmanageru. Adobe PDF Pomocí aplikace Adobe PDF můžete otevírat a prohlížet dokumenty PDF. Pro vytváření a úpravu souborů PDF si musíte zakoupit licenci. 1. V režimu Menu vyberte Kancelář Adobe PDF. 2. Vyberte umístění. 3. Vyberte soubor. 4. Během prohlížení dokumentu stisknutím Volby zobrazíte následující možnosti: Možnost Lupa Hledat Jít na Popis Zvětšení části dokumentu Hledání textu Přechod na další stránku 26

33 Poznámky S nástrojem Poznámky můžete vytvářet textové poznámky a synchronizovat je s jinými zařízeními. Vytvoření poznámky 1. V režimu Menu vyberte Kancelář Poznámky. 2. Vyberte Volby Nová poznámka. 3. Vyberte pole pro zadání textu. 4. Zadejte text a stiskněte. 5. Po dokončení zadávání textu uložte poznámku stisknutím Hotovo. Synchronizace poznámek s jinými zařízeními 1. V režimu Menu vyberte Kancelář Poznámky. 2. Přejděte na poznámku a vyberte Volby Synchronizace Start. 3. Vyberte synchronizační profil nebo vytvořte nový. Práce s osobními informacemi 27

Samsung I8510 Uživatelská příručka

Samsung I8510 Uživatelská příručka Samsung I8510 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje. Rychlý start naleznete ve Stručné příručce.

Více

GT-P7300. Uživatelská příručka

GT-P7300. Uživatelská příručka GT-P7300 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 SWD-1735726-0614093521-010 Obsah Rychlá nápověda... 6 Začínáme: Váš smartphone... 6 Jak na to: 10 nejdůležitějších

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více