Jiříkovské Noviny. Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i. zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i. zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV"

Transkript

1 zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, a kdo je uvnitř, chce ven ~arabské přísloví~ Svozové termíny ' ' ' '09 zelené a oranžové pytle Da ň o v á p ř i z n á n í z a r o k 2008 V termínu od do bude pro podání daňového přiznání za rok 2008 Finanční úřad v Rumburku otevřen v pracovních dnech od 8,00 hod. do 18,00 hod. Pokladní hodiny budou v těchto dnech od 8,00 do 11,30 hod. a 12,30 hod. do 17,00 hod. Daňová klientela může taktéž podat daňové přiznání na Městském úřadě ve Varnsdorfu a to v termínech 16.3., 18.3., 23.3., 25.3., od 13,00 hod. do 17,00 hod na Městském úřadě ve Šluknově , 18.3., 23.3., 25.3., od 13,00 hod do 16,30 hod. Ing. Jitka Růžičková ředitelka FÚ Rumburk Poplatek ze psů Dovolujeme si připomenout, že se blíží splatnost poplatku ze psů. Poplatek ze psů je dle Obecné závazné vyhlášky města Jiříkova č. 2/2006, o místním poplatku ze psů, splatný ve dvou stejných splátkách, první splátka je splatná do a druhá do ekonomický odbor MěÚ Jiříkov Sběrný dvůr - nová otevírací doba pondělí středa pátek sobota Kontejner na velkoobjeměvý odpad je umístěn v areálu Drobné provozovny. Otevírací doba v zimním období St: 13,00-18,00 So: 10,00-14,00 Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i Česko -německého fondu budoucnosti foto: Petr Wittgruber Římskokatolická farnost Jiříkov zahájila generální rekonstrukci velkých varhan v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Potřebnou částku se podařilo získat díky darům českých a německých věřících, posluchačů varhanních koncertů a příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti. Unikátní na záchraně varhan je skutečnost, že obnovu provede tatáž firma Hermann Eule z Budyšína, která nástroj před 121 lety postavila. Rekonstrukce varhan v celkové hodnotě potrvá do 20. června letošního roku. Účastníci tradičních letních varhanních koncertů, pořádaných občanským sdružením Arte Musica, si už v letošním roce budou moci poslechnout zvuk zachráněného nástroje. V případě baziliky ve Filipově, místní části Jiříkova, neplatí i další obvyklá představa o přerušení tradic a společenských a kulturních vazeb v pohraničním regionu po roce Pro záchranu varhan nebylo nutné vypracovávat novou technickou dokumentaci, německá firma Eule totiž použije původní dochovanou dokumentaci ze svého firemního archivu z doby postavení varhan. Vrchní technik firmy rovněž zajistí po celou dobu trvání rekonstrukce varhan odborný dozor, vysvětlil páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Jiříkově, Rumburku a okolí. Partnerem projektu záchrany varhan je Římskokatolická katolická farnost z Leutersdorfu, která se podílela na získání potřebných financí. Farníci z Leutersdorfu jsou i pravidelnými účastníky česko-německých bohoslužeb a posluchači varhanních koncertů ve Filipově. Při záchraně bude uděláno vše pro zachování maxima původních částí varhan. Přednost při záchraně nástroje dostane petrifikace postižených částí dřeva před výměnou, což koresponduje se současnými odbornými zásadami obnovy historických nástrojů. Varhany v bazilice ve Filipově v letech postavila varhanářská firma Hermann Eule z Budyšína. Jedná se o velmi kvalitní dvoumanuálový mechanický kuželový nástroj s opusovým číslem 44, který se do dnešní doby dochoval v původním stavu. Varhany jsou výjimečným nástrojem, vyrobeným význačnou německou varhanářskou firmou. Umožňují autentickou interpretaci především romantické varhanní literatury 19. století, uvedl filipovský varhaník Jiří Chlum. Generální rekonstrukce varhan ve Filipově přichází v poslední chvíli, jinak hrozilo nenávratné poškození originálního nástroj dřevokaznými škůdci a nevhodnou poválečnou údržbou. Zkáza varhan by neumožnila profesionální vystoupení varhanních interpretů a pořádání tradičních varhanních koncertů, navštěvovaných posluchači z Čech a Německa. Podepsala by se i na liturgickém chodu baziliky, která je ve Šluknovském výběžku jediným chrámem s čestným titulem bazilika minor. I samotná liturgie má být krásná, protože je oslavou Boha Stvořitele a kvalitní hudba k tomu nezaměnitelně přispívá, dodal jiříkovský farář P. Jozef Kujan SDB. Klára Mágrová Ví t e ž e k mělo Město Jiříkov obyvatel, z toho 704 dětí. V roce 2008 se přistěhovalo 138 občanů a 107 se jich odstěhovalo, zemřelo 69 občanů a 40 se jich narodilo.... k bylo evidováno 348 uchazečů o zaměstnání, což je přibližně 18.8% z ekonomicky aktivních obyvatel Jiříkova, oproti předchozímu měsíci stoupla nezaměstnanost o 33 obyvatel (1,8%). Vyšší poměr nezaměstnaných mají už jen Chřibská (22.2%), Staré Křečany (21,7%) a Lobendava (19.3%). Naopak, Vilémov má nezaměstnanost "pouze" 9.9% nebo Doubice 12,2% s 6 evidovanými uchazeči. Průměrná nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku je 15.81% a v okrese Děčín 12,36%.

2 Pl á n o v a n é investiční a k c e n a ú s e k u d o p r a v y v r o c e 2009 V roce 2009 je v rozpočtu Města Jiříkova na investičních akcích v rámci dopravy počítáno s vypracováním projektů pro územní a stavební řízení nových chodníků, chodníků s cyklostezkou, parkovišť a autobusových zálivů: chodník ulice Březinova od č.p. 730, Jiříkov po č.p. 348, Jiříkov chodník ulice Filipovská od č.p. 730, Jiříkov po č.p. 140, Filipov chodník s cyklostezkou ulice Rumburská od č.p. 204 po hranici k.ú. Jiříkov a k.ú. Rumburk, parkoviště u č.p. 730, Březinova ulice p.p.č. 496 a p.p.č. 608 parkoviště u budovy ZŠ, Filipovská č.p. 680, p.p.č. 113 a p.p.č. 647/2 autobusová zastávka se zálivem Jiříkov Předměstí autobusová zastávka se zálivem Filipov Kino autobusová zastávka se zálivem Filipov Kostel Na realizaci těchto akcí se budou vyhledávat vhodné dotační tituly. Kácení stromů v Jiříkově Petr Stredák - vedoucí odboru MH a BH Dne začalo kácení dřevin v parčíku na náměstí u potoka a dále břehových porostů - stromů a keřů za bývalou saunou a poblíž hasičské zbrojnice. Tyto dřeviny rostou v místech, kde bude probíhat 4. etapa rekonstrukce koryta Jiříkovského potoka. Dřeviny v parčíku navíc už byly napadené hnilobou (viz. fotografie z kácení). odbor výstavby a životního prostředí Up o z o r n ě n í MěÚ Ru m b u r k Vážení občané, Z důvodu vydávání cestovních dokladů s nosičem dat obsahujícím údaje o otiscích prstů, které budou vydávány od , dojde ve dnech až k odpojení úřadů obcí s rozšířenou působností od systému CDBP. Z tohoto důvodu nebude možné podávat žádosti o vydání e-pasu, ani tyto předávat občanům. Poslední den, kdy si můžete zažádat o cestovní doklad, nebo si jej vyzvednout, je 23.března Systém cestovních dokladů bude opět zcela funkční 01. dubna Alena Jánská,vedoucí OCDS MěÚ Rumburk Agentura Pondělí nabízí novou službu Agentura Pondělí nabízí od února tohoto roku novou službu s názvem Podpora samostatného bydlení. Cílem této služby je pomoci lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním získat nebo udržet si samostatné bydlení v přirozeném prostředí dle svých potřeb a možností. Podpora samostatného bydlení je určena lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, kteří přicházejí z domovů pro osoby se zdravotním postižením (dříve ústavy sociální péče), z dětských domovů, z rodinné péče nebo z psychiatrických léčeben. Uživatel naší služby získá postupně takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit smysluplně volný čas, naučí se využívat služby v komunitě, navazovat a udržovat přirozené sociální vztahy vysvětluje Monika Lampová, ředitelka Agentury Pondělí. Služba probíhá v přirozeném prostředí, tzn. převážně v bydlišti uživatele, který za podpory asistenta trénuje dovednosti potřebné pro samostatné bydlení - například placení nájemného, praní oblečení, vaření jídla nebo vyjednání si základních věci na úřadech i se sousedy. Bližší informace o nové službě lze získat na adrese 2. polské armády 1094 v Rumburku, telefonní číslo nebo Služba Podpora samostatného bydlení je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Kontakty: Monika Lampová, tel.: , Kamila Staňková, tel.: , Posláním Agentury Pondělí je poskytovat podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni. Nabídka knihovny Jiříkov po. a st. 9,00 13,30 hod. 14,30 19,00 hod. út. 8,00 11,00 hod. 13,00 15,00 hod. čt. 8,00 11,00 hod. P. Verhoeven - Černá kniha Nizozemí, rok 1944, Rachel ztratila rodinu i domov. Zbývá ji jediná cesta - cesta k nepříteli. Cesta k těm, kteří prozradili úkryt její rodiny. Začíná krutá hra na kočku a myš... Mary Higgins Clarková Tvrdohlavá sestřička Uplynulo už 10 let, co bratr Carolyn Mack záhadně zmizel. Každý rok na den matek telefonuje domů a ujistí matku, že se má dobře, ale při jejich horečných dotazech mlčí a brzy zavěsí. Co ho k tomu vede a jaká tajemství skrývá? J. Rollins Jidášův kmen Historie a vědecké záhady s napínavým dobrodružstvím, se vrací s děsivým příběhem o prastaré hrozbě, která znovu povstává, aby zaplavila moderní svět a poslední nadějí, která je ukryta na nejpřekvapivějším místě ze všech: v jazyce andělů Jiříkovské noviny 3/2009 Př e d á n í k y t i c e Při příležitosti první návštěvy filipovského kostela při bohoslužbě ke zjevení Panny Marii byla předána novému biskupovi Mons. Janu Baxantovi z rukou jiříkovského starosty pana Michala Majáka květina. foto: Petr Wittgruber

3 Zi m n í ú d r ž b a Zima nás občany opět překvapila a proto si připomeňme pár informací z nařízení města 3/2006 a 4/2006 Volby do Evropského parlamentu - 5. a 6. června 2009 článek 2 - Rozsah odstraňování závad 1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic se odstraňují na celé jejich šířce a délce, není-li stanoveno jinak. 2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují po celé šířce chodníku bez obrubníku (sníh se shrnuje podélně k obrubníku), který slouží chůzi a průjezdu kočárků a saní, a na místech zastávek autobusů. čl. 3. bod 4) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. článek 4 - Lhůty odstraňování závad 1) Schůdnost musí být zajištěna v době od zjištění vzniku závady do : a) 4 hodin u chodníků, které slouží jako přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo městská a zdravotnická zařízení, další úřady (pošta, banka), ke stanicím a zastávkám, veřejné hromadné dopravy. b) 8 hodin u ostatních místních komunikací. c) závady ve schůdnosti se neodstraňují v časovém úseku 16:00 7:30 Vymezení úseků, kde se zimní údržba neprovádí: Jedná se většinou o komunikace, které jsou už za obydlenou částí, jsou spíše pro pěší než pro silniční provoz nebo je zde malý dopravní význam. Komunikace, na kterých není prováděna zimní údržba jsou označeny svislým dopravním značením A22 jiné nebezpečí a dodatkovou tabulí s textem VOZOVKA SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE Plzeňská ul. odbočka k č.p. 358; odbočka k č.p. 363; spojka na Brněnskou ul. u č.p. 367; úsek okolo č.p. 354, 356, 357 Rumburská ul. odbočka k č.p. 599 a 607; odbočka k č.p Teplická ul. spojka mezi Pražskou od č.p. 650 k č.p. 428, 431; úsek od č.p. 650 k č.p.253 Pražská ul. odbočka k č.p. 442, 440; spojka na Plzeňskou ul. okolo č.p. 409, 408 a č.p. 395, 778 Moskevská ul. od restaurace k č.p. 665 Máchova ul. úsek okolo č.p. 171, 797, 927 technicky nemožné pro zúženou vozovku Nádraží ČD účelová cesta k rampám a hospodářským budovám ČD Antonínova ul. spojka na Šluknovskou okolo kravína; spojka kolem kravína k Petrýdesům; za Duhovým rybníkem od č.p. 35 k č.p. 31 Františkova ul. od č.p. 13 k č.p. 25 podél rybníka; účelová cesta po hrázy Nového rybníka od č.p. 27 k lesu Hradecká ul. okolo kluziště u č.p. 521 Oldřichova ul. úsek okolo domu č.p. 215 zúžená vozovka Pohraniční ul. úsek v nezastavěné části - v případě nepříznivých klimatických podmínek (sněhové jazyky) ~redakce~ Dne byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a stanoveny dny jejich konání na pátek 5. června a sobotu 6. června. ode dne vyhlášení je začátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu u OÚ nebo ZÚ ( 30 odst. 2 zákona) - může podat žádost volič zapsaný do stálého seznamu voličů, seznamu voličů pro volby do EP nebo zvláštního seznamu voličů u ZÚ a konzulárního úřadu ČR ode dne vyhlášení dochází pro volební okrsek č. 1 ke změně volební místnosti. Místo zasedací místnosti MěÚ Jiříkov bude volební místnost v Klubu důchodců Jiříkov. Využije se tím i bezbariérového přístupu k volebním urnám. O podrobnostech budete v zákonných lhůtách informování na Úřední desce MěÚ Jiříkov, v novinách i na webových stránkách města. Navýšení poplatku pro neplatiče! Ing. Ludvík Šmíd - vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Jiříkov Městský úřad Jiříkov přistupuje v letošním roce 2009 u neplatičů k navýšení místního poplatku za komunální odpad. Toto navýšení může činit trojnásobek dlužné částky. Upozorňujeme dlužníky, kteří nemají uhrazen mísní poplatek za komunální odpad v období roku , že jejich dlužná částka může být navýšena až na trojnásobek. Příklad: Dlužná částka, která nebyla uhrazena např. za rok 2008 ve výši 500,-Kč, může po navýšení činit až 1500,-Kč. Městský úřad Jiříkov dává šanci dlužníkům, kteří dosud nezaplatili, aby mohli tento stav napravit a to nejpozději do konce června roku V případě, že dlužné částky budou do zaplaceny, nebude se jich navýšení poplatku týkat. Pokud nebudou dlužné částky zaplaceny přistoupí Městský úřad k jejich navýšení a to od Pokud nebudou v daném termínu nedoplatky uhrazeny, přistoupí Městský úřad Jiříkov k vymáhání dlužných částek exekučním řízením a v některých případech i za pomoci soukromé exekutorské firmy. V případě vymáhání nedoplatků exekutorskou firmou budou dlužné částky několikanásobně vyšší. Povinnost platit místní poplatek za komunální odpad má fyzická osoba, která má v obci Jiříkov trvalý pobyt, ale i trvale hlášená osoba, která se na území města již několik let fyzicky nezdržuje. za odbor výstavby a ŽP správce místního poplatku za komunální odpad Jiříkovské noviny 3/

4 Víme, co dělají naše děti? Park za bývalým kinem je jako stvořený k různým schovávačkám a dalším hrátkám našich dětí, jak malých tak i teenagerů. Dne Městská policie Jiříkov v parku sebrala použité injekční stříkačky, které byly odevzdány k likvidaci. V době, kdy jsou velkými lákadly drogy i výherní hrací přístroje bychom měli více dohlížet nad volným časem svých dětí, na které mnohdy nemáme čas. Na toto pamatuje i platná legislativa. Kde se mimo jiné uvádí, že při výkonu práv a povinností uvedených, jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Trestní zákon říká: Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život. Kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán... Žijeme pohybem 24. ledna 2009, se vydala děvčata SK Viktorie změřit síly do Kutné Hory na další kolo soutěže ŽIJ POHYBEM, pořádanou KK-aerobikem. Z Jiříkova a Rumburka se vydalo na cestu 42 děvčat s doprovodem trenérky a fanoušků, rodičů. Za svou píli, vůli trénovat si vysloužili opět medaile. Nejmenší členky v kategorii 4 7 let vyhráli 2. místo se skladbou MALÉ ČAROĎEJKY. Další tým v kategorii 8 10 let vyhrál 1. místo se skladbou TANCUJ BALALA. V kategorii let jsme měli týmy dva, skladba DANCE STEP získala 1. místo a skladba DUO STEP získala 3. místo. Jako poslední je kategorie senior let kde se děvčata umístila na 1. místě se skladbou PINK. Výlet do Kutné Hory se nám opravdu vydařil a my jsme se vraceli plni hezkých vzpomínek. foto: Michal Gavlík Je na nás rodičích, abychom podchytili u dětí závislost na drogách, hracích automatech a nejen to. Šl u k n o v s k é Re g i o n á l n í i n f o r m a č n í c e n t r u m r e p r e z e n t u j e město Šluknov i mikroregion SEVER na veletrzích cestovního ruchu V rámci právě probíhajícího projektu Rozšíření nabídky služeb regionálního IC ve Šluknově reprezentovalo šluknovské Regionální informační centrum město Šluknov i mikroregion SEVER na veletrzích cestovního ruchu - v lednu na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR v Brně a v únoru pak na středoevropském veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v Praze. Tradičně velký zájem byl o propagační materiály z našeho města, zejména Šluknovského zámku, i měst a obcí Šluknovského výběžku, možnosti ubytování, tipy na výlety apod. Naše výstavní expozice na výstavní ploše Ústeckého kraje byla podpořena finančními prostředky Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severozápad. 14. února 2009, se konala soutěž s názvem VALENTÝNSKÁ AEROBIK SHOW. Tuto soutěž pořádal Sportovní klub Viktorie, konala se, v tělocvičně ZŠ Jiříkov, a byla určena všem děvčatům, neomezeno věkem. Do soutěže se přihlásilo celkem 22 děvčat. Soutěž se vydařila, vše proběhlo bez komplikací a všechna děvčata si odnesla nějakou pěknou cenu. 21. února 2009, jsme se opět vydali na cesty, tentokrát do Prahy, na soutěž s názvem WELLNESS TÝMY, pořádanou českým svazem aerobiku. Do soutěže se přihlásily z SK Viktorie 3 týmy. V kategorii 8 11 let se umístili děvčata se skladbou TANCUJ BALALA na 2. místě a děvčata se skladbou DANCE STEP 3. místo. V kategorii let se děvčata umístila na 3. místě se skladbou DUO STEP. Soutěže českého svazu aerobiku jsou jedny z prvních soutěží aerobiku, jsou zde přesná pravidla a prvky obsažené ve skladbě, proto tyto výsledky považujeme za velký úspěch. Jména děvčat, trenéra a fotografie ze závodů, z akcí SK Viktorie najdete na našich webových stránkách Těšíme se na Vaší návštěvu web stránek Jiříkovské noviny 3/2009 za Regionální informační centrum Ing. Ivana Lukešová (redakčně upraveno) Také bychom Vás rádi pozvali na další soutěž pořádanou SK Viktorií a to JARNÍ MASTER CLASS v tělocvičně ZŠ Jiříkov. Pro diváky je připraveno překvapení a také tombola. Další informace na web stránkách. Katka Mrázková a její VIKTORKY

5 Ju b i l e a v m ě s í c i b ř e z n u o s l a v í s v é j u b i l e u m Bodláková Antonie, Červík Karel, Gäbler Alfred, Halva Blahoslav, Hradecký Bohumil, Kolompárová Janka, Kučerová Kateřina, Kýhos Josef, Kyjovská Věra, Laštůvka Karel, Lipská Jana, Maršálek Jiří, Martinů Josef, Novák Augustin, Pačaj Rudolf, Srbová Jaroslava, Štefek Miroslav, Zich Otakar, Zlámalová Alžběta a Živná Věra Ju b i l a n t ů m b l a h o p ř e j e Ko m is e o b č a n s k ý c h z á l e ž i t o s t í, r e d a k c e i město Jiříkov Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk , 17:00 - Sobík Niko - Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíčkovi. * FIN./DÁN./NĚM./IRSKO * 80minut * dabing * mládeži přístupno * 65 Kč , 19:00 - Ocas ještěrky - Narození Josefa Bárty provází věštba zemře ve věku 29 let... David Švehlík, Karel Zima v novém českém filmu. * ČR * 90minut * mládeži přístupno * 70 Kč , 19:00 - Kamarádova holka - Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel! * USA * 102minut * titulky * mládeži přístupno od 15 let * 70 Kč , 19:00 - Yes Man - Jim Carrey ztvárňuje muže, který na vše odpovídá kladně. Není to žádná přirozená vada, prostě se rozhodne, že by to ve světě chtělo změnu. * USA * 104minut * titulky * mládeži přístupno * 70 Kč , 17:00 - Lovecká sezóna 2 - Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější! Je to prosté! * USA * 76 minut * dabing * mládeži přístupno * 70 Kč , 19:00 - Cesta na měsíc 3D * Nevšední zážitek! Dostanete 3D brýle a shlédnete animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání na měsíc! * BELGIE * 84minut * dabing * mládeži přístupno * 75 Kč Kino a kulturní dům Krásná Lípa :00 - PEKLO S PRINCEZNOU - Nová česká pohádka o princezně Anetě a nešikovném princi. Ml. přístupno. 90 min :30 - VÝMĚNA - Nový film Clinta Eastwooda podle skutečných událostí líčí strhující příběh těžce zkoušené matky v podání Angeliny Jolie. Ml. nepřístupno. 140min :00 - ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA - Pozvánka do různých koutů světa, kde shlédnete ty nejneobyčejnější milostné eposy zvířat. Ml. přístupno. 85 min :30 - Česká RAPublika - První český nedokument o hudebním stylu, jehož vyznavači mají kalhoty proklatě nízko. Ml. přístupno od 12-ti let. 87 min. Roz l o u č i l i j s m e s e s paní Hildou Bartošovou s paní Boženou Majčinovou In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Po d ě k o v á n í Děkuji všem přátelům a známým za projevenou účast při rozloučení s mým manželem, panem Jindřichem Švecem. Zároveň také děkuji za květinové dary. Hana Švecová Po d ě k o v á n í Děkuji touto cestou za blahopřání Komisi občanských záležitostí a městu a za dárkový balíček k mým narozeniám. Josef Houf Rada města rozhodla Rada města na svém zasedání rozhodla, že Komise občanských záležitostí v Jiříkově osobně navštíví jubilanty při dovršení 75 let s věcným darem. Občané, kteří dovrší 70 let obdrží blahopřání od starosty města. Kino Dukla Šluknov :30 - POUSTEVNA, DAS IST PARADIES - český dokument - Dokumentární film objevuje komunitu městečka Dolní Poustevna v příbězích lidí, uzavřených do privátní sféry a často lhostejných vůči všemu, co ji přesahuje. 59+1Kč :30 - MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK - Pokračování veleúspěšné muzikálové série, která se třetím dílem přesouvá z televize na filmová plátna. Herci: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgensová, Film v ČESKÉM ZNĚNÍ. 59+1Kč :00 - KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA - pásmo pohádek pro děti, děti 9+1Kč, dospělí 16+1Kč :30 - VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č.1: Epilog - Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Herci: Vincent Cassel, Ludivine Sagnierová, Mathieu Amalric. Film do 12 let nevhodné. 64+1Kč :30 - LÍBÁŠ JAKO BŮH - Jak to dopadne, když milovaná úča a kolegyně, která dávno rezignovala na sny a svůj vlastní život, se náhle zamiluje? Herci: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Nella Boudová. 69+1Kč :00 - PEKLO S PRINCEZNOU - Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Herci: Jiří Mádl, Tereza Vorísková, Petr Nárožný, Václav Postránecký, Zlata Adamovská. Dosp. 64+1Kč, děti 54+1Kč Centrum Panorama Varnsdorf :30, :00 - POHÁDKY NA DOBROU NOC * USA * Pohádkový příběh o zaměstnanci hotelu, který zjistí, že pohádky které vypráví svým dětem náhle ožijí. Každý si může představit, že mu pohádkové bytosti začnou velmi brzy a značně komplikovat život. * 70,-Kč, mládeži přístupno, DABING, 85 min :30 * PO PŘEČTENÍ SPALTE * USA/FR/VB * George Clooney a Brad Pitt v režii Ethana a Joela Coenových v netradiční černé špionážní komedii. Osbourne Cox (John Malkovich) je operační důstojník CIA bojující o přežití. * 70,-Kč, mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 96 min :30 * ZRÁDCE * USA * Když jedno z vyšetřování zavede přímočarého agenta FBI na stopu nebezpečného mezinárodního spiknutí, zdá se, že všechny stopy vedou k bývalému veliteli amerických speciálních operací. * 70,-Kč, mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky, 114 min :30, :00 * PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI * VB/USA * Animovaná pohádka podle knižní předlohy Kate DiCamillo. Hlavním hrdinou je myšák Despereaux, který se chce stát hrdinou. * 65,-Kč, mládeži přístupno, DABING, 94 min :30 a 20:30 * LÍBAŠ JAKO BŮH * ČR * Nová hvězdně obsazená česká komedie Marie Poledňákové. Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem. * 80,-Kč, mládeži přístupno, 115 min :30 * VALKÝRA * USA/SRN * Události předcházející 20. červenci 1944, kdy byl spáchán ten zřejmě nejproslulejší atentát na Adolfa Hitlera. * 75,-Kč, mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 121 min Jiříkovské noviny 3/

6 Lyžařský výcvik Luž 2009 Naše škola pokračuje v trendu pořádat pro žáky 7.tříd lyžařský kurz a nemůže jí v tom zabránit ani světová hospodářská krize. Faktem je, že některé základní školy letos na lyžák nevyjely (např. 7.A na Floridě, 7.D z Baham či 7.B ze Seychel a ZŠ Keňa severní nádraží). Všichni, kteří se chtěli naučit lyžovat, se sešli 18.ledna 2009 před školou. Plni nadšení a elánu jsme naložili lyže, batohy, důležité svačiny, dobrou náladu a vyrazili jsme směr české Alpy do hor Lužických na chatu Lužanku. Ihned po příjezdu jsme nasadili ski a začali se seznamovat s kamarádkou sjezdovkou, která nás trápila celý kurz. Pilovali jsme jak pilníci základní obraty, výstupy na lyžích, držení hůlek, jízdu v pluhu a základní oblouky, které se čím dál víc podobaly top značce made in Záhrobská. Ve středu dopoledne jsme sjezdovky vyměnili za běžky a vyrazili dobýt horskou chatu Luž. Přes snahu se udržet na těchto úzkých prknech, nebyla nouze o padající postavy do sněhu. Ve čtvrtek proběhl Světový pohár ve slalomu. Bojovníci se už za tu dobu naučili slušně zvládat nástrahy sjezdové tratě, takže je dvoukolový závod nemohl překvapit. Z chlapců byl na dřevcích pádivých nejrychlejší Vojta Zeman ze 7.A. V kategorii dívek se na 1. pozici umístila Jana Šedivá ze 7.B, která svým časem porazila i všechny chlapce. Dvakrát si lyžníci vyslechli přednášky o teorii lyžování a chování na svahu. V osobním volnu se hrály karty a jiné volnočasové aktivity. Nechyběly ani hry a soutěže na sněhu. Bonusem byla družba se ZŠ Cvikov, která s námi sdílela chatu. Poslední večer kromě tradiční diskotéky proběhl i test znalostí o lyžování, protože nestačí jen umět jezdit na lyžích, ale je třeba vědět, jak se chovat na sjezdovce. V této disciplíně dominovala Diana Tranová ze 7.A. Sladkou odměnou za celotýdenní snažení byl zmrzlinový pohár po večeři. V pátek po obědě naše zimní soustředění skončilo. Když přijížděli první rodiče, aby si odvezli své ratolesti z výcviku, z chaty se ozývalo jednohlasně: My ještě nechceme domů! A tak jsme pochopili, že se dětem kurz líbil a že v Lužických horách strávily jeden krásný, nezapomenutelný týden. Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům (p.šnek, p.maršálek, p.fišer, p.lipský, p.mareš, pí.matyášová, pí.strašilová, pí.soukupová, pí.svobodová, p.šebeň, p.sedláček), kteří nám sponzorsky a ochotně odvezli výzbroj, výstroj a nejlepší lyžaře 7.tříd ze Střední Evropy. A Vy, šesťáci, se už těšte na příští lyžák 2010 Jan Kolář a Mgr.Jaroslav Vomáčka další fotografie z lyžáku naleznete na Drobné opravy v bytě Nájemce hradí všechny opravy vrchních částí podlah bez ohledu na druh provedení podlah (palubky, parkety, PVC, dlažba) a podlahových krytin (PVC, korek, Jekor, Riga, apod.), a to jak u všech obytných místností, tak u příslušenství bytu včetně balkónů, lodžií a teras, pokud ovšem patří výhradně k jednomu bytu. Bude se jednat např. o opravy uvolněných dlaždic a parket, upevnění a výměny prahu, upevnění, náhrady podlahových lišt. Pokud se však prokáže, že podlaha nebo podlahová krytina je po dlouholetém (řádném) užívání natolik opotřebovaná, že je nutná celková výměna, má nájemce právo na provedení výměny bez své finanční účasti. Nájemce bytu je povinen hradit opravy jednotlivých částí oken a dveří. Jednotlivou částí okna se přitom rozumí i celé křídlo, pokud jinak není třeba celé okno vyměnit. Do této skupiny drobných úprav patří i zasklení jednotlivých částí i celého okna, a to bez ohledu na to, zda k poškození okna došlo zaviněním nájemce bytu nebo povětrnostními vlivy. Mezi povinnosti nájemce patří tedy hradit veškeré opravy, jako jsou opravy, výměny dělících příčlí a lišt a zasklených i dřevěných dveří, zasklívání jednotlivých oken a dveřních tabulek, včetně skleněných výplní zaskleněných lodžií a balkónů, tmelení oken a dveřních tabulek, opravy a výměny části obložení okenních parapetů, opravy a výměny klik, olivy, štítku, tlačítka, prismatického skla, nárazníků, mezidveřních spojů, zachycovačů rolet, západek, závěsů, kolejniček, kladek, ventilací, řetízků, táhel, zámků, vložek do zámků, klíčů, výměny těsnících oken a dveří. U rolet a žaluzií se nerozlišuje, zda jde o kovové, dřevěné nebo plátěné. Nájemce bytu hradí zejména: opravy a výměny navíjecího mechanismu, vyspravení plátna, výměny šňůry, opravy dřevěné svinovací rolety (žaluzie), opravy vyklápěcího zařízení žaluzie, spojení lišt, výměny plíšků, opravy zámků u nůžkových mříží nebo železných rolet, výměny per u železných rolet. Pokud jde o vypínače, zásuvky, jističe, zvonky, domácí telefony i elektrické zámky, vztahuje se povinnost nájemce ne úhradu nákladů nejen oprav, ale také jejich výměnu. Bude se jednat např. o opravy a výměny: vypínačů všeho druhu, pojistek a jističů všeho druhu (včetně hlavního jističe pro byt), zásuvek, tlačítek, objímek, zvonkového a signalizačního zařízení včetně tlačítka u vchodu a zvonku, pokud patří k bytu, osvětlovacích těles, popřípadě výměny jejich jednotlivých součástí, telefonní šňůry, vložky mikrotelefonní a sluchové, seřízení domácího telefonu. To platí i v případě, že jsou umístěny mimo byt pod uzavřením; nájemce je hradí, neboť jsou součástí bytu a patří k jeho vybavení (to se týká i domácích telefonů, pokud slouží výhradně pro jediný byt). Opravy elektroinstalace (bez ohledu na způsob instalace rozvodů v bytě) avšak hradí pronajímatel, pokud nebyla poškozena nájemcem bytu....pokračování příště Jiříkovské noviny - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - Michal Gavlík, MK ČR 11261, Náklad 500 ks, termín vydání dalšího čísla je Příspěvky přijímá redakce do do 12 hodin, příspěvky do novin lze podat em, na disketě nebo na CD (DVD).

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně zdarma duben 2009 číslo 4, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně ~turecké přísloví~ Svozové termíny 20. 04. '09 04.

Více

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,

Více

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. ~latinské přísloví~

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. ~latinské přísloví~ zdarma červen 2009 číslo 5, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. ~latinské přísloví~ Svozové termíny 15. 06. '09 29. 06. '09 07.07.

Více

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny 27. 09. '10 11.10. '10 25.10. '10 08.11.

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska.

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska. 352 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 11. června krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 28. května 2009 Jeden projekt končí, další začíná Slavnostním odhalením pamětní desky na nově zrekonstruované krásnolipské

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 ROK 2004 V âíslech Rok 2004 se svými událostmi ve státě i ve městě zařadí mezi roky bohaté.

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže

Více

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

LIBERECKÉ RADNICE. Ničivá srpnová pohroma ZPRAVODAJ. 15 hodin

LIBERECKÉ RADNICE. Ničivá srpnová pohroma ZPRAVODAJ. 15 hodin ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ZDARMA zaří 2010 Busta krále komiků na radnici Zatímco dobrovolní hasiči z Krásné Studánky pomáhali v okolních obcích, velká voda se prohnala

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více