Jiříkovské Noviny. Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i. zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i. zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV"

Transkript

1 zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, a kdo je uvnitř, chce ven ~arabské přísloví~ Svozové termíny ' ' ' '09 zelené a oranžové pytle Da ň o v á p ř i z n á n í z a r o k 2008 V termínu od do bude pro podání daňového přiznání za rok 2008 Finanční úřad v Rumburku otevřen v pracovních dnech od 8,00 hod. do 18,00 hod. Pokladní hodiny budou v těchto dnech od 8,00 do 11,30 hod. a 12,30 hod. do 17,00 hod. Daňová klientela může taktéž podat daňové přiznání na Městském úřadě ve Varnsdorfu a to v termínech 16.3., 18.3., 23.3., 25.3., od 13,00 hod. do 17,00 hod na Městském úřadě ve Šluknově , 18.3., 23.3., 25.3., od 13,00 hod do 16,30 hod. Ing. Jitka Růžičková ředitelka FÚ Rumburk Poplatek ze psů Dovolujeme si připomenout, že se blíží splatnost poplatku ze psů. Poplatek ze psů je dle Obecné závazné vyhlášky města Jiříkova č. 2/2006, o místním poplatku ze psů, splatný ve dvou stejných splátkách, první splátka je splatná do a druhá do ekonomický odbor MěÚ Jiříkov Sběrný dvůr - nová otevírací doba pondělí středa pátek sobota Kontejner na velkoobjeměvý odpad je umístěn v areálu Drobné provozovny. Otevírací doba v zimním období St: 13,00-18,00 So: 10,00-14,00 Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i Česko -německého fondu budoucnosti foto: Petr Wittgruber Římskokatolická farnost Jiříkov zahájila generální rekonstrukci velkých varhan v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Potřebnou částku se podařilo získat díky darům českých a německých věřících, posluchačů varhanních koncertů a příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti. Unikátní na záchraně varhan je skutečnost, že obnovu provede tatáž firma Hermann Eule z Budyšína, která nástroj před 121 lety postavila. Rekonstrukce varhan v celkové hodnotě potrvá do 20. června letošního roku. Účastníci tradičních letních varhanních koncertů, pořádaných občanským sdružením Arte Musica, si už v letošním roce budou moci poslechnout zvuk zachráněného nástroje. V případě baziliky ve Filipově, místní části Jiříkova, neplatí i další obvyklá představa o přerušení tradic a společenských a kulturních vazeb v pohraničním regionu po roce Pro záchranu varhan nebylo nutné vypracovávat novou technickou dokumentaci, německá firma Eule totiž použije původní dochovanou dokumentaci ze svého firemního archivu z doby postavení varhan. Vrchní technik firmy rovněž zajistí po celou dobu trvání rekonstrukce varhan odborný dozor, vysvětlil páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Jiříkově, Rumburku a okolí. Partnerem projektu záchrany varhan je Římskokatolická katolická farnost z Leutersdorfu, která se podílela na získání potřebných financí. Farníci z Leutersdorfu jsou i pravidelnými účastníky česko-německých bohoslužeb a posluchači varhanních koncertů ve Filipově. Při záchraně bude uděláno vše pro zachování maxima původních částí varhan. Přednost při záchraně nástroje dostane petrifikace postižených částí dřeva před výměnou, což koresponduje se současnými odbornými zásadami obnovy historických nástrojů. Varhany v bazilice ve Filipově v letech postavila varhanářská firma Hermann Eule z Budyšína. Jedná se o velmi kvalitní dvoumanuálový mechanický kuželový nástroj s opusovým číslem 44, který se do dnešní doby dochoval v původním stavu. Varhany jsou výjimečným nástrojem, vyrobeným význačnou německou varhanářskou firmou. Umožňují autentickou interpretaci především romantické varhanní literatury 19. století, uvedl filipovský varhaník Jiří Chlum. Generální rekonstrukce varhan ve Filipově přichází v poslední chvíli, jinak hrozilo nenávratné poškození originálního nástroj dřevokaznými škůdci a nevhodnou poválečnou údržbou. Zkáza varhan by neumožnila profesionální vystoupení varhanních interpretů a pořádání tradičních varhanních koncertů, navštěvovaných posluchači z Čech a Německa. Podepsala by se i na liturgickém chodu baziliky, která je ve Šluknovském výběžku jediným chrámem s čestným titulem bazilika minor. I samotná liturgie má být krásná, protože je oslavou Boha Stvořitele a kvalitní hudba k tomu nezaměnitelně přispívá, dodal jiříkovský farář P. Jozef Kujan SDB. Klára Mágrová Ví t e ž e k mělo Město Jiříkov obyvatel, z toho 704 dětí. V roce 2008 se přistěhovalo 138 občanů a 107 se jich odstěhovalo, zemřelo 69 občanů a 40 se jich narodilo.... k bylo evidováno 348 uchazečů o zaměstnání, což je přibližně 18.8% z ekonomicky aktivních obyvatel Jiříkova, oproti předchozímu měsíci stoupla nezaměstnanost o 33 obyvatel (1,8%). Vyšší poměr nezaměstnaných mají už jen Chřibská (22.2%), Staré Křečany (21,7%) a Lobendava (19.3%). Naopak, Vilémov má nezaměstnanost "pouze" 9.9% nebo Doubice 12,2% s 6 evidovanými uchazeči. Průměrná nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku je 15.81% a v okrese Děčín 12,36%.

2 Pl á n o v a n é investiční a k c e n a ú s e k u d o p r a v y v r o c e 2009 V roce 2009 je v rozpočtu Města Jiříkova na investičních akcích v rámci dopravy počítáno s vypracováním projektů pro územní a stavební řízení nových chodníků, chodníků s cyklostezkou, parkovišť a autobusových zálivů: chodník ulice Březinova od č.p. 730, Jiříkov po č.p. 348, Jiříkov chodník ulice Filipovská od č.p. 730, Jiříkov po č.p. 140, Filipov chodník s cyklostezkou ulice Rumburská od č.p. 204 po hranici k.ú. Jiříkov a k.ú. Rumburk, parkoviště u č.p. 730, Březinova ulice p.p.č. 496 a p.p.č. 608 parkoviště u budovy ZŠ, Filipovská č.p. 680, p.p.č. 113 a p.p.č. 647/2 autobusová zastávka se zálivem Jiříkov Předměstí autobusová zastávka se zálivem Filipov Kino autobusová zastávka se zálivem Filipov Kostel Na realizaci těchto akcí se budou vyhledávat vhodné dotační tituly. Kácení stromů v Jiříkově Petr Stredák - vedoucí odboru MH a BH Dne začalo kácení dřevin v parčíku na náměstí u potoka a dále břehových porostů - stromů a keřů za bývalou saunou a poblíž hasičské zbrojnice. Tyto dřeviny rostou v místech, kde bude probíhat 4. etapa rekonstrukce koryta Jiříkovského potoka. Dřeviny v parčíku navíc už byly napadené hnilobou (viz. fotografie z kácení). odbor výstavby a životního prostředí Up o z o r n ě n í MěÚ Ru m b u r k Vážení občané, Z důvodu vydávání cestovních dokladů s nosičem dat obsahujícím údaje o otiscích prstů, které budou vydávány od , dojde ve dnech až k odpojení úřadů obcí s rozšířenou působností od systému CDBP. Z tohoto důvodu nebude možné podávat žádosti o vydání e-pasu, ani tyto předávat občanům. Poslední den, kdy si můžete zažádat o cestovní doklad, nebo si jej vyzvednout, je 23.března Systém cestovních dokladů bude opět zcela funkční 01. dubna Alena Jánská,vedoucí OCDS MěÚ Rumburk Agentura Pondělí nabízí novou službu Agentura Pondělí nabízí od února tohoto roku novou službu s názvem Podpora samostatného bydlení. Cílem této služby je pomoci lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním získat nebo udržet si samostatné bydlení v přirozeném prostředí dle svých potřeb a možností. Podpora samostatného bydlení je určena lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, kteří přicházejí z domovů pro osoby se zdravotním postižením (dříve ústavy sociální péče), z dětských domovů, z rodinné péče nebo z psychiatrických léčeben. Uživatel naší služby získá postupně takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit smysluplně volný čas, naučí se využívat služby v komunitě, navazovat a udržovat přirozené sociální vztahy vysvětluje Monika Lampová, ředitelka Agentury Pondělí. Služba probíhá v přirozeném prostředí, tzn. převážně v bydlišti uživatele, který za podpory asistenta trénuje dovednosti potřebné pro samostatné bydlení - například placení nájemného, praní oblečení, vaření jídla nebo vyjednání si základních věci na úřadech i se sousedy. Bližší informace o nové službě lze získat na adrese 2. polské armády 1094 v Rumburku, telefonní číslo nebo Služba Podpora samostatného bydlení je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Kontakty: Monika Lampová, tel.: , Kamila Staňková, tel.: , Posláním Agentury Pondělí je poskytovat podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni. Nabídka knihovny Jiříkov po. a st. 9,00 13,30 hod. 14,30 19,00 hod. út. 8,00 11,00 hod. 13,00 15,00 hod. čt. 8,00 11,00 hod. P. Verhoeven - Černá kniha Nizozemí, rok 1944, Rachel ztratila rodinu i domov. Zbývá ji jediná cesta - cesta k nepříteli. Cesta k těm, kteří prozradili úkryt její rodiny. Začíná krutá hra na kočku a myš... Mary Higgins Clarková Tvrdohlavá sestřička Uplynulo už 10 let, co bratr Carolyn Mack záhadně zmizel. Každý rok na den matek telefonuje domů a ujistí matku, že se má dobře, ale při jejich horečných dotazech mlčí a brzy zavěsí. Co ho k tomu vede a jaká tajemství skrývá? J. Rollins Jidášův kmen Historie a vědecké záhady s napínavým dobrodružstvím, se vrací s děsivým příběhem o prastaré hrozbě, která znovu povstává, aby zaplavila moderní svět a poslední nadějí, která je ukryta na nejpřekvapivějším místě ze všech: v jazyce andělů Jiříkovské noviny 3/2009 Př e d á n í k y t i c e Při příležitosti první návštěvy filipovského kostela při bohoslužbě ke zjevení Panny Marii byla předána novému biskupovi Mons. Janu Baxantovi z rukou jiříkovského starosty pana Michala Majáka květina. foto: Petr Wittgruber

3 Zi m n í ú d r ž b a Zima nás občany opět překvapila a proto si připomeňme pár informací z nařízení města 3/2006 a 4/2006 Volby do Evropského parlamentu - 5. a 6. června 2009 článek 2 - Rozsah odstraňování závad 1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic se odstraňují na celé jejich šířce a délce, není-li stanoveno jinak. 2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují po celé šířce chodníku bez obrubníku (sníh se shrnuje podélně k obrubníku), který slouží chůzi a průjezdu kočárků a saní, a na místech zastávek autobusů. čl. 3. bod 4) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. článek 4 - Lhůty odstraňování závad 1) Schůdnost musí být zajištěna v době od zjištění vzniku závady do : a) 4 hodin u chodníků, které slouží jako přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo městská a zdravotnická zařízení, další úřady (pošta, banka), ke stanicím a zastávkám, veřejné hromadné dopravy. b) 8 hodin u ostatních místních komunikací. c) závady ve schůdnosti se neodstraňují v časovém úseku 16:00 7:30 Vymezení úseků, kde se zimní údržba neprovádí: Jedná se většinou o komunikace, které jsou už za obydlenou částí, jsou spíše pro pěší než pro silniční provoz nebo je zde malý dopravní význam. Komunikace, na kterých není prováděna zimní údržba jsou označeny svislým dopravním značením A22 jiné nebezpečí a dodatkovou tabulí s textem VOZOVKA SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE Plzeňská ul. odbočka k č.p. 358; odbočka k č.p. 363; spojka na Brněnskou ul. u č.p. 367; úsek okolo č.p. 354, 356, 357 Rumburská ul. odbočka k č.p. 599 a 607; odbočka k č.p Teplická ul. spojka mezi Pražskou od č.p. 650 k č.p. 428, 431; úsek od č.p. 650 k č.p.253 Pražská ul. odbočka k č.p. 442, 440; spojka na Plzeňskou ul. okolo č.p. 409, 408 a č.p. 395, 778 Moskevská ul. od restaurace k č.p. 665 Máchova ul. úsek okolo č.p. 171, 797, 927 technicky nemožné pro zúženou vozovku Nádraží ČD účelová cesta k rampám a hospodářským budovám ČD Antonínova ul. spojka na Šluknovskou okolo kravína; spojka kolem kravína k Petrýdesům; za Duhovým rybníkem od č.p. 35 k č.p. 31 Františkova ul. od č.p. 13 k č.p. 25 podél rybníka; účelová cesta po hrázy Nového rybníka od č.p. 27 k lesu Hradecká ul. okolo kluziště u č.p. 521 Oldřichova ul. úsek okolo domu č.p. 215 zúžená vozovka Pohraniční ul. úsek v nezastavěné části - v případě nepříznivých klimatických podmínek (sněhové jazyky) ~redakce~ Dne byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a stanoveny dny jejich konání na pátek 5. června a sobotu 6. června. ode dne vyhlášení je začátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu u OÚ nebo ZÚ ( 30 odst. 2 zákona) - může podat žádost volič zapsaný do stálého seznamu voličů, seznamu voličů pro volby do EP nebo zvláštního seznamu voličů u ZÚ a konzulárního úřadu ČR ode dne vyhlášení dochází pro volební okrsek č. 1 ke změně volební místnosti. Místo zasedací místnosti MěÚ Jiříkov bude volební místnost v Klubu důchodců Jiříkov. Využije se tím i bezbariérového přístupu k volebním urnám. O podrobnostech budete v zákonných lhůtách informování na Úřední desce MěÚ Jiříkov, v novinách i na webových stránkách města. Navýšení poplatku pro neplatiče! Ing. Ludvík Šmíd - vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Jiříkov Městský úřad Jiříkov přistupuje v letošním roce 2009 u neplatičů k navýšení místního poplatku za komunální odpad. Toto navýšení může činit trojnásobek dlužné částky. Upozorňujeme dlužníky, kteří nemají uhrazen mísní poplatek za komunální odpad v období roku , že jejich dlužná částka může být navýšena až na trojnásobek. Příklad: Dlužná částka, která nebyla uhrazena např. za rok 2008 ve výši 500,-Kč, může po navýšení činit až 1500,-Kč. Městský úřad Jiříkov dává šanci dlužníkům, kteří dosud nezaplatili, aby mohli tento stav napravit a to nejpozději do konce června roku V případě, že dlužné částky budou do zaplaceny, nebude se jich navýšení poplatku týkat. Pokud nebudou dlužné částky zaplaceny přistoupí Městský úřad k jejich navýšení a to od Pokud nebudou v daném termínu nedoplatky uhrazeny, přistoupí Městský úřad Jiříkov k vymáhání dlužných částek exekučním řízením a v některých případech i za pomoci soukromé exekutorské firmy. V případě vymáhání nedoplatků exekutorskou firmou budou dlužné částky několikanásobně vyšší. Povinnost platit místní poplatek za komunální odpad má fyzická osoba, která má v obci Jiříkov trvalý pobyt, ale i trvale hlášená osoba, která se na území města již několik let fyzicky nezdržuje. za odbor výstavby a ŽP správce místního poplatku za komunální odpad Jiříkovské noviny 3/

4 Víme, co dělají naše děti? Park za bývalým kinem je jako stvořený k různým schovávačkám a dalším hrátkám našich dětí, jak malých tak i teenagerů. Dne Městská policie Jiříkov v parku sebrala použité injekční stříkačky, které byly odevzdány k likvidaci. V době, kdy jsou velkými lákadly drogy i výherní hrací přístroje bychom měli více dohlížet nad volným časem svých dětí, na které mnohdy nemáme čas. Na toto pamatuje i platná legislativa. Kde se mimo jiné uvádí, že při výkonu práv a povinností uvedených, jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Trestní zákon říká: Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život. Kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán... Žijeme pohybem 24. ledna 2009, se vydala děvčata SK Viktorie změřit síly do Kutné Hory na další kolo soutěže ŽIJ POHYBEM, pořádanou KK-aerobikem. Z Jiříkova a Rumburka se vydalo na cestu 42 děvčat s doprovodem trenérky a fanoušků, rodičů. Za svou píli, vůli trénovat si vysloužili opět medaile. Nejmenší členky v kategorii 4 7 let vyhráli 2. místo se skladbou MALÉ ČAROĎEJKY. Další tým v kategorii 8 10 let vyhrál 1. místo se skladbou TANCUJ BALALA. V kategorii let jsme měli týmy dva, skladba DANCE STEP získala 1. místo a skladba DUO STEP získala 3. místo. Jako poslední je kategorie senior let kde se děvčata umístila na 1. místě se skladbou PINK. Výlet do Kutné Hory se nám opravdu vydařil a my jsme se vraceli plni hezkých vzpomínek. foto: Michal Gavlík Je na nás rodičích, abychom podchytili u dětí závislost na drogách, hracích automatech a nejen to. Šl u k n o v s k é Re g i o n á l n í i n f o r m a č n í c e n t r u m r e p r e z e n t u j e město Šluknov i mikroregion SEVER na veletrzích cestovního ruchu V rámci právě probíhajícího projektu Rozšíření nabídky služeb regionálního IC ve Šluknově reprezentovalo šluknovské Regionální informační centrum město Šluknov i mikroregion SEVER na veletrzích cestovního ruchu - v lednu na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR v Brně a v únoru pak na středoevropském veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v Praze. Tradičně velký zájem byl o propagační materiály z našeho města, zejména Šluknovského zámku, i měst a obcí Šluknovského výběžku, možnosti ubytování, tipy na výlety apod. Naše výstavní expozice na výstavní ploše Ústeckého kraje byla podpořena finančními prostředky Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severozápad. 14. února 2009, se konala soutěž s názvem VALENTÝNSKÁ AEROBIK SHOW. Tuto soutěž pořádal Sportovní klub Viktorie, konala se, v tělocvičně ZŠ Jiříkov, a byla určena všem děvčatům, neomezeno věkem. Do soutěže se přihlásilo celkem 22 děvčat. Soutěž se vydařila, vše proběhlo bez komplikací a všechna děvčata si odnesla nějakou pěknou cenu. 21. února 2009, jsme se opět vydali na cesty, tentokrát do Prahy, na soutěž s názvem WELLNESS TÝMY, pořádanou českým svazem aerobiku. Do soutěže se přihlásily z SK Viktorie 3 týmy. V kategorii 8 11 let se umístili děvčata se skladbou TANCUJ BALALA na 2. místě a děvčata se skladbou DANCE STEP 3. místo. V kategorii let se děvčata umístila na 3. místě se skladbou DUO STEP. Soutěže českého svazu aerobiku jsou jedny z prvních soutěží aerobiku, jsou zde přesná pravidla a prvky obsažené ve skladbě, proto tyto výsledky považujeme za velký úspěch. Jména děvčat, trenéra a fotografie ze závodů, z akcí SK Viktorie najdete na našich webových stránkách Těšíme se na Vaší návštěvu web stránek Jiříkovské noviny 3/2009 za Regionální informační centrum Ing. Ivana Lukešová (redakčně upraveno) Také bychom Vás rádi pozvali na další soutěž pořádanou SK Viktorií a to JARNÍ MASTER CLASS v tělocvičně ZŠ Jiříkov. Pro diváky je připraveno překvapení a také tombola. Další informace na web stránkách. Katka Mrázková a její VIKTORKY

5 Ju b i l e a v m ě s í c i b ř e z n u o s l a v í s v é j u b i l e u m Bodláková Antonie, Červík Karel, Gäbler Alfred, Halva Blahoslav, Hradecký Bohumil, Kolompárová Janka, Kučerová Kateřina, Kýhos Josef, Kyjovská Věra, Laštůvka Karel, Lipská Jana, Maršálek Jiří, Martinů Josef, Novák Augustin, Pačaj Rudolf, Srbová Jaroslava, Štefek Miroslav, Zich Otakar, Zlámalová Alžběta a Živná Věra Ju b i l a n t ů m b l a h o p ř e j e Ko m is e o b č a n s k ý c h z á l e ž i t o s t í, r e d a k c e i město Jiříkov Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk , 17:00 - Sobík Niko - Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíčkovi. * FIN./DÁN./NĚM./IRSKO * 80minut * dabing * mládeži přístupno * 65 Kč , 19:00 - Ocas ještěrky - Narození Josefa Bárty provází věštba zemře ve věku 29 let... David Švehlík, Karel Zima v novém českém filmu. * ČR * 90minut * mládeži přístupno * 70 Kč , 19:00 - Kamarádova holka - Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel! * USA * 102minut * titulky * mládeži přístupno od 15 let * 70 Kč , 19:00 - Yes Man - Jim Carrey ztvárňuje muže, který na vše odpovídá kladně. Není to žádná přirozená vada, prostě se rozhodne, že by to ve světě chtělo změnu. * USA * 104minut * titulky * mládeži přístupno * 70 Kč , 17:00 - Lovecká sezóna 2 - Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější! Je to prosté! * USA * 76 minut * dabing * mládeži přístupno * 70 Kč , 19:00 - Cesta na měsíc 3D * Nevšední zážitek! Dostanete 3D brýle a shlédnete animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání na měsíc! * BELGIE * 84minut * dabing * mládeži přístupno * 75 Kč Kino a kulturní dům Krásná Lípa :00 - PEKLO S PRINCEZNOU - Nová česká pohádka o princezně Anetě a nešikovném princi. Ml. přístupno. 90 min :30 - VÝMĚNA - Nový film Clinta Eastwooda podle skutečných událostí líčí strhující příběh těžce zkoušené matky v podání Angeliny Jolie. Ml. nepřístupno. 140min :00 - ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA - Pozvánka do různých koutů světa, kde shlédnete ty nejneobyčejnější milostné eposy zvířat. Ml. přístupno. 85 min :30 - Česká RAPublika - První český nedokument o hudebním stylu, jehož vyznavači mají kalhoty proklatě nízko. Ml. přístupno od 12-ti let. 87 min. Roz l o u č i l i j s m e s e s paní Hildou Bartošovou s paní Boženou Majčinovou In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Po d ě k o v á n í Děkuji všem přátelům a známým za projevenou účast při rozloučení s mým manželem, panem Jindřichem Švecem. Zároveň také děkuji za květinové dary. Hana Švecová Po d ě k o v á n í Děkuji touto cestou za blahopřání Komisi občanských záležitostí a městu a za dárkový balíček k mým narozeniám. Josef Houf Rada města rozhodla Rada města na svém zasedání rozhodla, že Komise občanských záležitostí v Jiříkově osobně navštíví jubilanty při dovršení 75 let s věcným darem. Občané, kteří dovrší 70 let obdrží blahopřání od starosty města. Kino Dukla Šluknov :30 - POUSTEVNA, DAS IST PARADIES - český dokument - Dokumentární film objevuje komunitu městečka Dolní Poustevna v příbězích lidí, uzavřených do privátní sféry a často lhostejných vůči všemu, co ji přesahuje. 59+1Kč :30 - MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK - Pokračování veleúspěšné muzikálové série, která se třetím dílem přesouvá z televize na filmová plátna. Herci: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgensová, Film v ČESKÉM ZNĚNÍ. 59+1Kč :00 - KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA - pásmo pohádek pro děti, děti 9+1Kč, dospělí 16+1Kč :30 - VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č.1: Epilog - Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Herci: Vincent Cassel, Ludivine Sagnierová, Mathieu Amalric. Film do 12 let nevhodné. 64+1Kč :30 - LÍBÁŠ JAKO BŮH - Jak to dopadne, když milovaná úča a kolegyně, která dávno rezignovala na sny a svůj vlastní život, se náhle zamiluje? Herci: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Nella Boudová. 69+1Kč :00 - PEKLO S PRINCEZNOU - Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Herci: Jiří Mádl, Tereza Vorísková, Petr Nárožný, Václav Postránecký, Zlata Adamovská. Dosp. 64+1Kč, děti 54+1Kč Centrum Panorama Varnsdorf :30, :00 - POHÁDKY NA DOBROU NOC * USA * Pohádkový příběh o zaměstnanci hotelu, který zjistí, že pohádky které vypráví svým dětem náhle ožijí. Každý si může představit, že mu pohádkové bytosti začnou velmi brzy a značně komplikovat život. * 70,-Kč, mládeži přístupno, DABING, 85 min :30 * PO PŘEČTENÍ SPALTE * USA/FR/VB * George Clooney a Brad Pitt v režii Ethana a Joela Coenových v netradiční černé špionážní komedii. Osbourne Cox (John Malkovich) je operační důstojník CIA bojující o přežití. * 70,-Kč, mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 96 min :30 * ZRÁDCE * USA * Když jedno z vyšetřování zavede přímočarého agenta FBI na stopu nebezpečného mezinárodního spiknutí, zdá se, že všechny stopy vedou k bývalému veliteli amerických speciálních operací. * 70,-Kč, mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky, 114 min :30, :00 * PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI * VB/USA * Animovaná pohádka podle knižní předlohy Kate DiCamillo. Hlavním hrdinou je myšák Despereaux, který se chce stát hrdinou. * 65,-Kč, mládeži přístupno, DABING, 94 min :30 a 20:30 * LÍBAŠ JAKO BŮH * ČR * Nová hvězdně obsazená česká komedie Marie Poledňákové. Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem. * 80,-Kč, mládeži přístupno, 115 min :30 * VALKÝRA * USA/SRN * Události předcházející 20. červenci 1944, kdy byl spáchán ten zřejmě nejproslulejší atentát na Adolfa Hitlera. * 75,-Kč, mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 121 min Jiříkovské noviny 3/

6 Lyžařský výcvik Luž 2009 Naše škola pokračuje v trendu pořádat pro žáky 7.tříd lyžařský kurz a nemůže jí v tom zabránit ani světová hospodářská krize. Faktem je, že některé základní školy letos na lyžák nevyjely (např. 7.A na Floridě, 7.D z Baham či 7.B ze Seychel a ZŠ Keňa severní nádraží). Všichni, kteří se chtěli naučit lyžovat, se sešli 18.ledna 2009 před školou. Plni nadšení a elánu jsme naložili lyže, batohy, důležité svačiny, dobrou náladu a vyrazili jsme směr české Alpy do hor Lužických na chatu Lužanku. Ihned po příjezdu jsme nasadili ski a začali se seznamovat s kamarádkou sjezdovkou, která nás trápila celý kurz. Pilovali jsme jak pilníci základní obraty, výstupy na lyžích, držení hůlek, jízdu v pluhu a základní oblouky, které se čím dál víc podobaly top značce made in Záhrobská. Ve středu dopoledne jsme sjezdovky vyměnili za běžky a vyrazili dobýt horskou chatu Luž. Přes snahu se udržet na těchto úzkých prknech, nebyla nouze o padající postavy do sněhu. Ve čtvrtek proběhl Světový pohár ve slalomu. Bojovníci se už za tu dobu naučili slušně zvládat nástrahy sjezdové tratě, takže je dvoukolový závod nemohl překvapit. Z chlapců byl na dřevcích pádivých nejrychlejší Vojta Zeman ze 7.A. V kategorii dívek se na 1. pozici umístila Jana Šedivá ze 7.B, která svým časem porazila i všechny chlapce. Dvakrát si lyžníci vyslechli přednášky o teorii lyžování a chování na svahu. V osobním volnu se hrály karty a jiné volnočasové aktivity. Nechyběly ani hry a soutěže na sněhu. Bonusem byla družba se ZŠ Cvikov, která s námi sdílela chatu. Poslední večer kromě tradiční diskotéky proběhl i test znalostí o lyžování, protože nestačí jen umět jezdit na lyžích, ale je třeba vědět, jak se chovat na sjezdovce. V této disciplíně dominovala Diana Tranová ze 7.A. Sladkou odměnou za celotýdenní snažení byl zmrzlinový pohár po večeři. V pátek po obědě naše zimní soustředění skončilo. Když přijížděli první rodiče, aby si odvezli své ratolesti z výcviku, z chaty se ozývalo jednohlasně: My ještě nechceme domů! A tak jsme pochopili, že se dětem kurz líbil a že v Lužických horách strávily jeden krásný, nezapomenutelný týden. Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům (p.šnek, p.maršálek, p.fišer, p.lipský, p.mareš, pí.matyášová, pí.strašilová, pí.soukupová, pí.svobodová, p.šebeň, p.sedláček), kteří nám sponzorsky a ochotně odvezli výzbroj, výstroj a nejlepší lyžaře 7.tříd ze Střední Evropy. A Vy, šesťáci, se už těšte na příští lyžák 2010 Jan Kolář a Mgr.Jaroslav Vomáčka další fotografie z lyžáku naleznete na Drobné opravy v bytě Nájemce hradí všechny opravy vrchních částí podlah bez ohledu na druh provedení podlah (palubky, parkety, PVC, dlažba) a podlahových krytin (PVC, korek, Jekor, Riga, apod.), a to jak u všech obytných místností, tak u příslušenství bytu včetně balkónů, lodžií a teras, pokud ovšem patří výhradně k jednomu bytu. Bude se jednat např. o opravy uvolněných dlaždic a parket, upevnění a výměny prahu, upevnění, náhrady podlahových lišt. Pokud se však prokáže, že podlaha nebo podlahová krytina je po dlouholetém (řádném) užívání natolik opotřebovaná, že je nutná celková výměna, má nájemce právo na provedení výměny bez své finanční účasti. Nájemce bytu je povinen hradit opravy jednotlivých částí oken a dveří. Jednotlivou částí okna se přitom rozumí i celé křídlo, pokud jinak není třeba celé okno vyměnit. Do této skupiny drobných úprav patří i zasklení jednotlivých částí i celého okna, a to bez ohledu na to, zda k poškození okna došlo zaviněním nájemce bytu nebo povětrnostními vlivy. Mezi povinnosti nájemce patří tedy hradit veškeré opravy, jako jsou opravy, výměny dělících příčlí a lišt a zasklených i dřevěných dveří, zasklívání jednotlivých oken a dveřních tabulek, včetně skleněných výplní zaskleněných lodžií a balkónů, tmelení oken a dveřních tabulek, opravy a výměny části obložení okenních parapetů, opravy a výměny klik, olivy, štítku, tlačítka, prismatického skla, nárazníků, mezidveřních spojů, zachycovačů rolet, západek, závěsů, kolejniček, kladek, ventilací, řetízků, táhel, zámků, vložek do zámků, klíčů, výměny těsnících oken a dveří. U rolet a žaluzií se nerozlišuje, zda jde o kovové, dřevěné nebo plátěné. Nájemce bytu hradí zejména: opravy a výměny navíjecího mechanismu, vyspravení plátna, výměny šňůry, opravy dřevěné svinovací rolety (žaluzie), opravy vyklápěcího zařízení žaluzie, spojení lišt, výměny plíšků, opravy zámků u nůžkových mříží nebo železných rolet, výměny per u železných rolet. Pokud jde o vypínače, zásuvky, jističe, zvonky, domácí telefony i elektrické zámky, vztahuje se povinnost nájemce ne úhradu nákladů nejen oprav, ale také jejich výměnu. Bude se jednat např. o opravy a výměny: vypínačů všeho druhu, pojistek a jističů všeho druhu (včetně hlavního jističe pro byt), zásuvek, tlačítek, objímek, zvonkového a signalizačního zařízení včetně tlačítka u vchodu a zvonku, pokud patří k bytu, osvětlovacích těles, popřípadě výměny jejich jednotlivých součástí, telefonní šňůry, vložky mikrotelefonní a sluchové, seřízení domácího telefonu. To platí i v případě, že jsou umístěny mimo byt pod uzavřením; nájemce je hradí, neboť jsou součástí bytu a patří k jeho vybavení (to se týká i domácích telefonů, pokud slouží výhradně pro jediný byt). Opravy elektroinstalace (bez ohledu na způsob instalace rozvodů v bytě) avšak hradí pronajímatel, pokud nebyla poškozena nájemcem bytu....pokračování příště Jiříkovské noviny - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - Michal Gavlík, MK ČR 11261, Náklad 500 ks, termín vydání dalšího čísla je Příspěvky přijímá redakce do do 12 hodin, příspěvky do novin lze podat em, na disketě nebo na CD (DVD).

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci: zaměstnanci: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Agentura Pondělí vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je Agentura Pondělí zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Ze dne 9. Srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník ve znění nařízení vlády č. 174/2009 Sb. včetně změn článku II nařízení vlády č. 174/2009 Sb. nabývá

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Ú N O R 2009. Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX

Ú N O R 2009. Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Ú N O R 2009 Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online rezervace vstupenek

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr/SML/2536/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdruţení pod číslem jednacím

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více