Jiříkovské Noviny. Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i. zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i. zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV"

Transkript

1 zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, a kdo je uvnitř, chce ven ~arabské přísloví~ Svozové termíny ' ' ' '09 zelené a oranžové pytle Da ň o v á p ř i z n á n í z a r o k 2008 V termínu od do bude pro podání daňového přiznání za rok 2008 Finanční úřad v Rumburku otevřen v pracovních dnech od 8,00 hod. do 18,00 hod. Pokladní hodiny budou v těchto dnech od 8,00 do 11,30 hod. a 12,30 hod. do 17,00 hod. Daňová klientela může taktéž podat daňové přiznání na Městském úřadě ve Varnsdorfu a to v termínech 16.3., 18.3., 23.3., 25.3., od 13,00 hod. do 17,00 hod na Městském úřadě ve Šluknově , 18.3., 23.3., 25.3., od 13,00 hod do 16,30 hod. Ing. Jitka Růžičková ředitelka FÚ Rumburk Poplatek ze psů Dovolujeme si připomenout, že se blíží splatnost poplatku ze psů. Poplatek ze psů je dle Obecné závazné vyhlášky města Jiříkova č. 2/2006, o místním poplatku ze psů, splatný ve dvou stejných splátkách, první splátka je splatná do a druhá do ekonomický odbor MěÚ Jiříkov Sběrný dvůr - nová otevírací doba pondělí středa pátek sobota Kontejner na velkoobjeměvý odpad je umístěn v areálu Drobné provozovny. Otevírací doba v zimním období St: 13,00-18,00 So: 10,00-14,00 Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i Česko -německého fondu budoucnosti foto: Petr Wittgruber Římskokatolická farnost Jiříkov zahájila generální rekonstrukci velkých varhan v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Potřebnou částku se podařilo získat díky darům českých a německých věřících, posluchačů varhanních koncertů a příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti. Unikátní na záchraně varhan je skutečnost, že obnovu provede tatáž firma Hermann Eule z Budyšína, která nástroj před 121 lety postavila. Rekonstrukce varhan v celkové hodnotě potrvá do 20. června letošního roku. Účastníci tradičních letních varhanních koncertů, pořádaných občanským sdružením Arte Musica, si už v letošním roce budou moci poslechnout zvuk zachráněného nástroje. V případě baziliky ve Filipově, místní části Jiříkova, neplatí i další obvyklá představa o přerušení tradic a společenských a kulturních vazeb v pohraničním regionu po roce Pro záchranu varhan nebylo nutné vypracovávat novou technickou dokumentaci, německá firma Eule totiž použije původní dochovanou dokumentaci ze svého firemního archivu z doby postavení varhan. Vrchní technik firmy rovněž zajistí po celou dobu trvání rekonstrukce varhan odborný dozor, vysvětlil páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Jiříkově, Rumburku a okolí. Partnerem projektu záchrany varhan je Římskokatolická katolická farnost z Leutersdorfu, která se podílela na získání potřebných financí. Farníci z Leutersdorfu jsou i pravidelnými účastníky česko-německých bohoslužeb a posluchači varhanních koncertů ve Filipově. Při záchraně bude uděláno vše pro zachování maxima původních částí varhan. Přednost při záchraně nástroje dostane petrifikace postižených částí dřeva před výměnou, což koresponduje se současnými odbornými zásadami obnovy historických nástrojů. Varhany v bazilice ve Filipově v letech postavila varhanářská firma Hermann Eule z Budyšína. Jedná se o velmi kvalitní dvoumanuálový mechanický kuželový nástroj s opusovým číslem 44, který se do dnešní doby dochoval v původním stavu. Varhany jsou výjimečným nástrojem, vyrobeným význačnou německou varhanářskou firmou. Umožňují autentickou interpretaci především romantické varhanní literatury 19. století, uvedl filipovský varhaník Jiří Chlum. Generální rekonstrukce varhan ve Filipově přichází v poslední chvíli, jinak hrozilo nenávratné poškození originálního nástroj dřevokaznými škůdci a nevhodnou poválečnou údržbou. Zkáza varhan by neumožnila profesionální vystoupení varhanních interpretů a pořádání tradičních varhanních koncertů, navštěvovaných posluchači z Čech a Německa. Podepsala by se i na liturgickém chodu baziliky, která je ve Šluknovském výběžku jediným chrámem s čestným titulem bazilika minor. I samotná liturgie má být krásná, protože je oslavou Boha Stvořitele a kvalitní hudba k tomu nezaměnitelně přispívá, dodal jiříkovský farář P. Jozef Kujan SDB. Klára Mágrová Ví t e ž e k mělo Město Jiříkov obyvatel, z toho 704 dětí. V roce 2008 se přistěhovalo 138 občanů a 107 se jich odstěhovalo, zemřelo 69 občanů a 40 se jich narodilo.... k bylo evidováno 348 uchazečů o zaměstnání, což je přibližně 18.8% z ekonomicky aktivních obyvatel Jiříkova, oproti předchozímu měsíci stoupla nezaměstnanost o 33 obyvatel (1,8%). Vyšší poměr nezaměstnaných mají už jen Chřibská (22.2%), Staré Křečany (21,7%) a Lobendava (19.3%). Naopak, Vilémov má nezaměstnanost "pouze" 9.9% nebo Doubice 12,2% s 6 evidovanými uchazeči. Průměrná nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku je 15.81% a v okrese Děčín 12,36%.

2 Pl á n o v a n é investiční a k c e n a ú s e k u d o p r a v y v r o c e 2009 V roce 2009 je v rozpočtu Města Jiříkova na investičních akcích v rámci dopravy počítáno s vypracováním projektů pro územní a stavební řízení nových chodníků, chodníků s cyklostezkou, parkovišť a autobusových zálivů: chodník ulice Březinova od č.p. 730, Jiříkov po č.p. 348, Jiříkov chodník ulice Filipovská od č.p. 730, Jiříkov po č.p. 140, Filipov chodník s cyklostezkou ulice Rumburská od č.p. 204 po hranici k.ú. Jiříkov a k.ú. Rumburk, parkoviště u č.p. 730, Březinova ulice p.p.č. 496 a p.p.č. 608 parkoviště u budovy ZŠ, Filipovská č.p. 680, p.p.č. 113 a p.p.č. 647/2 autobusová zastávka se zálivem Jiříkov Předměstí autobusová zastávka se zálivem Filipov Kino autobusová zastávka se zálivem Filipov Kostel Na realizaci těchto akcí se budou vyhledávat vhodné dotační tituly. Kácení stromů v Jiříkově Petr Stredák - vedoucí odboru MH a BH Dne začalo kácení dřevin v parčíku na náměstí u potoka a dále břehových porostů - stromů a keřů za bývalou saunou a poblíž hasičské zbrojnice. Tyto dřeviny rostou v místech, kde bude probíhat 4. etapa rekonstrukce koryta Jiříkovského potoka. Dřeviny v parčíku navíc už byly napadené hnilobou (viz. fotografie z kácení). odbor výstavby a životního prostředí Up o z o r n ě n í MěÚ Ru m b u r k Vážení občané, Z důvodu vydávání cestovních dokladů s nosičem dat obsahujícím údaje o otiscích prstů, které budou vydávány od , dojde ve dnech až k odpojení úřadů obcí s rozšířenou působností od systému CDBP. Z tohoto důvodu nebude možné podávat žádosti o vydání e-pasu, ani tyto předávat občanům. Poslední den, kdy si můžete zažádat o cestovní doklad, nebo si jej vyzvednout, je 23.března Systém cestovních dokladů bude opět zcela funkční 01. dubna Alena Jánská,vedoucí OCDS MěÚ Rumburk Agentura Pondělí nabízí novou službu Agentura Pondělí nabízí od února tohoto roku novou službu s názvem Podpora samostatného bydlení. Cílem této služby je pomoci lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním získat nebo udržet si samostatné bydlení v přirozeném prostředí dle svých potřeb a možností. Podpora samostatného bydlení je určena lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, kteří přicházejí z domovů pro osoby se zdravotním postižením (dříve ústavy sociální péče), z dětských domovů, z rodinné péče nebo z psychiatrických léčeben. Uživatel naší služby získá postupně takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit smysluplně volný čas, naučí se využívat služby v komunitě, navazovat a udržovat přirozené sociální vztahy vysvětluje Monika Lampová, ředitelka Agentury Pondělí. Služba probíhá v přirozeném prostředí, tzn. převážně v bydlišti uživatele, který za podpory asistenta trénuje dovednosti potřebné pro samostatné bydlení - například placení nájemného, praní oblečení, vaření jídla nebo vyjednání si základních věci na úřadech i se sousedy. Bližší informace o nové službě lze získat na adrese 2. polské armády 1094 v Rumburku, telefonní číslo nebo Služba Podpora samostatného bydlení je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Kontakty: Monika Lampová, tel.: , Kamila Staňková, tel.: , Posláním Agentury Pondělí je poskytovat podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni. Nabídka knihovny Jiříkov po. a st. 9,00 13,30 hod. 14,30 19,00 hod. út. 8,00 11,00 hod. 13,00 15,00 hod. čt. 8,00 11,00 hod. P. Verhoeven - Černá kniha Nizozemí, rok 1944, Rachel ztratila rodinu i domov. Zbývá ji jediná cesta - cesta k nepříteli. Cesta k těm, kteří prozradili úkryt její rodiny. Začíná krutá hra na kočku a myš... Mary Higgins Clarková Tvrdohlavá sestřička Uplynulo už 10 let, co bratr Carolyn Mack záhadně zmizel. Každý rok na den matek telefonuje domů a ujistí matku, že se má dobře, ale při jejich horečných dotazech mlčí a brzy zavěsí. Co ho k tomu vede a jaká tajemství skrývá? J. Rollins Jidášův kmen Historie a vědecké záhady s napínavým dobrodružstvím, se vrací s děsivým příběhem o prastaré hrozbě, která znovu povstává, aby zaplavila moderní svět a poslední nadějí, která je ukryta na nejpřekvapivějším místě ze všech: v jazyce andělů Jiříkovské noviny 3/2009 Př e d á n í k y t i c e Při příležitosti první návštěvy filipovského kostela při bohoslužbě ke zjevení Panny Marii byla předána novému biskupovi Mons. Janu Baxantovi z rukou jiříkovského starosty pana Michala Majáka květina. foto: Petr Wittgruber

3 Zi m n í ú d r ž b a Zima nás občany opět překvapila a proto si připomeňme pár informací z nařízení města 3/2006 a 4/2006 Volby do Evropského parlamentu - 5. a 6. června 2009 článek 2 - Rozsah odstraňování závad 1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic se odstraňují na celé jejich šířce a délce, není-li stanoveno jinak. 2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují po celé šířce chodníku bez obrubníku (sníh se shrnuje podélně k obrubníku), který slouží chůzi a průjezdu kočárků a saní, a na místech zastávek autobusů. čl. 3. bod 4) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. článek 4 - Lhůty odstraňování závad 1) Schůdnost musí být zajištěna v době od zjištění vzniku závady do : a) 4 hodin u chodníků, které slouží jako přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo městská a zdravotnická zařízení, další úřady (pošta, banka), ke stanicím a zastávkám, veřejné hromadné dopravy. b) 8 hodin u ostatních místních komunikací. c) závady ve schůdnosti se neodstraňují v časovém úseku 16:00 7:30 Vymezení úseků, kde se zimní údržba neprovádí: Jedná se většinou o komunikace, které jsou už za obydlenou částí, jsou spíše pro pěší než pro silniční provoz nebo je zde malý dopravní význam. Komunikace, na kterých není prováděna zimní údržba jsou označeny svislým dopravním značením A22 jiné nebezpečí a dodatkovou tabulí s textem VOZOVKA SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE Plzeňská ul. odbočka k č.p. 358; odbočka k č.p. 363; spojka na Brněnskou ul. u č.p. 367; úsek okolo č.p. 354, 356, 357 Rumburská ul. odbočka k č.p. 599 a 607; odbočka k č.p Teplická ul. spojka mezi Pražskou od č.p. 650 k č.p. 428, 431; úsek od č.p. 650 k č.p.253 Pražská ul. odbočka k č.p. 442, 440; spojka na Plzeňskou ul. okolo č.p. 409, 408 a č.p. 395, 778 Moskevská ul. od restaurace k č.p. 665 Máchova ul. úsek okolo č.p. 171, 797, 927 technicky nemožné pro zúženou vozovku Nádraží ČD účelová cesta k rampám a hospodářským budovám ČD Antonínova ul. spojka na Šluknovskou okolo kravína; spojka kolem kravína k Petrýdesům; za Duhovým rybníkem od č.p. 35 k č.p. 31 Františkova ul. od č.p. 13 k č.p. 25 podél rybníka; účelová cesta po hrázy Nového rybníka od č.p. 27 k lesu Hradecká ul. okolo kluziště u č.p. 521 Oldřichova ul. úsek okolo domu č.p. 215 zúžená vozovka Pohraniční ul. úsek v nezastavěné části - v případě nepříznivých klimatických podmínek (sněhové jazyky) ~redakce~ Dne byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a stanoveny dny jejich konání na pátek 5. června a sobotu 6. června. ode dne vyhlášení je začátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu u OÚ nebo ZÚ ( 30 odst. 2 zákona) - může podat žádost volič zapsaný do stálého seznamu voličů, seznamu voličů pro volby do EP nebo zvláštního seznamu voličů u ZÚ a konzulárního úřadu ČR ode dne vyhlášení dochází pro volební okrsek č. 1 ke změně volební místnosti. Místo zasedací místnosti MěÚ Jiříkov bude volební místnost v Klubu důchodců Jiříkov. Využije se tím i bezbariérového přístupu k volebním urnám. O podrobnostech budete v zákonných lhůtách informování na Úřední desce MěÚ Jiříkov, v novinách i na webových stránkách města. Navýšení poplatku pro neplatiče! Ing. Ludvík Šmíd - vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Jiříkov Městský úřad Jiříkov přistupuje v letošním roce 2009 u neplatičů k navýšení místního poplatku za komunální odpad. Toto navýšení může činit trojnásobek dlužné částky. Upozorňujeme dlužníky, kteří nemají uhrazen mísní poplatek za komunální odpad v období roku , že jejich dlužná částka může být navýšena až na trojnásobek. Příklad: Dlužná částka, která nebyla uhrazena např. za rok 2008 ve výši 500,-Kč, může po navýšení činit až 1500,-Kč. Městský úřad Jiříkov dává šanci dlužníkům, kteří dosud nezaplatili, aby mohli tento stav napravit a to nejpozději do konce června roku V případě, že dlužné částky budou do zaplaceny, nebude se jich navýšení poplatku týkat. Pokud nebudou dlužné částky zaplaceny přistoupí Městský úřad k jejich navýšení a to od Pokud nebudou v daném termínu nedoplatky uhrazeny, přistoupí Městský úřad Jiříkov k vymáhání dlužných částek exekučním řízením a v některých případech i za pomoci soukromé exekutorské firmy. V případě vymáhání nedoplatků exekutorskou firmou budou dlužné částky několikanásobně vyšší. Povinnost platit místní poplatek za komunální odpad má fyzická osoba, která má v obci Jiříkov trvalý pobyt, ale i trvale hlášená osoba, která se na území města již několik let fyzicky nezdržuje. za odbor výstavby a ŽP správce místního poplatku za komunální odpad Jiříkovské noviny 3/

4 Víme, co dělají naše děti? Park za bývalým kinem je jako stvořený k různým schovávačkám a dalším hrátkám našich dětí, jak malých tak i teenagerů. Dne Městská policie Jiříkov v parku sebrala použité injekční stříkačky, které byly odevzdány k likvidaci. V době, kdy jsou velkými lákadly drogy i výherní hrací přístroje bychom měli více dohlížet nad volným časem svých dětí, na které mnohdy nemáme čas. Na toto pamatuje i platná legislativa. Kde se mimo jiné uvádí, že při výkonu práv a povinností uvedených, jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Trestní zákon říká: Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život. Kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán... Žijeme pohybem 24. ledna 2009, se vydala děvčata SK Viktorie změřit síly do Kutné Hory na další kolo soutěže ŽIJ POHYBEM, pořádanou KK-aerobikem. Z Jiříkova a Rumburka se vydalo na cestu 42 děvčat s doprovodem trenérky a fanoušků, rodičů. Za svou píli, vůli trénovat si vysloužili opět medaile. Nejmenší členky v kategorii 4 7 let vyhráli 2. místo se skladbou MALÉ ČAROĎEJKY. Další tým v kategorii 8 10 let vyhrál 1. místo se skladbou TANCUJ BALALA. V kategorii let jsme měli týmy dva, skladba DANCE STEP získala 1. místo a skladba DUO STEP získala 3. místo. Jako poslední je kategorie senior let kde se děvčata umístila na 1. místě se skladbou PINK. Výlet do Kutné Hory se nám opravdu vydařil a my jsme se vraceli plni hezkých vzpomínek. foto: Michal Gavlík Je na nás rodičích, abychom podchytili u dětí závislost na drogách, hracích automatech a nejen to. Šl u k n o v s k é Re g i o n á l n í i n f o r m a č n í c e n t r u m r e p r e z e n t u j e město Šluknov i mikroregion SEVER na veletrzích cestovního ruchu V rámci právě probíhajícího projektu Rozšíření nabídky služeb regionálního IC ve Šluknově reprezentovalo šluknovské Regionální informační centrum město Šluknov i mikroregion SEVER na veletrzích cestovního ruchu - v lednu na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR v Brně a v únoru pak na středoevropském veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v Praze. Tradičně velký zájem byl o propagační materiály z našeho města, zejména Šluknovského zámku, i měst a obcí Šluknovského výběžku, možnosti ubytování, tipy na výlety apod. Naše výstavní expozice na výstavní ploše Ústeckého kraje byla podpořena finančními prostředky Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severozápad. 14. února 2009, se konala soutěž s názvem VALENTÝNSKÁ AEROBIK SHOW. Tuto soutěž pořádal Sportovní klub Viktorie, konala se, v tělocvičně ZŠ Jiříkov, a byla určena všem děvčatům, neomezeno věkem. Do soutěže se přihlásilo celkem 22 děvčat. Soutěž se vydařila, vše proběhlo bez komplikací a všechna děvčata si odnesla nějakou pěknou cenu. 21. února 2009, jsme se opět vydali na cesty, tentokrát do Prahy, na soutěž s názvem WELLNESS TÝMY, pořádanou českým svazem aerobiku. Do soutěže se přihlásily z SK Viktorie 3 týmy. V kategorii 8 11 let se umístili děvčata se skladbou TANCUJ BALALA na 2. místě a děvčata se skladbou DANCE STEP 3. místo. V kategorii let se děvčata umístila na 3. místě se skladbou DUO STEP. Soutěže českého svazu aerobiku jsou jedny z prvních soutěží aerobiku, jsou zde přesná pravidla a prvky obsažené ve skladbě, proto tyto výsledky považujeme za velký úspěch. Jména děvčat, trenéra a fotografie ze závodů, z akcí SK Viktorie najdete na našich webových stránkách Těšíme se na Vaší návštěvu web stránek Jiříkovské noviny 3/2009 za Regionální informační centrum Ing. Ivana Lukešová (redakčně upraveno) Také bychom Vás rádi pozvali na další soutěž pořádanou SK Viktorií a to JARNÍ MASTER CLASS v tělocvičně ZŠ Jiříkov. Pro diváky je připraveno překvapení a také tombola. Další informace na web stránkách. Katka Mrázková a její VIKTORKY

5 Ju b i l e a v m ě s í c i b ř e z n u o s l a v í s v é j u b i l e u m Bodláková Antonie, Červík Karel, Gäbler Alfred, Halva Blahoslav, Hradecký Bohumil, Kolompárová Janka, Kučerová Kateřina, Kýhos Josef, Kyjovská Věra, Laštůvka Karel, Lipská Jana, Maršálek Jiří, Martinů Josef, Novák Augustin, Pačaj Rudolf, Srbová Jaroslava, Štefek Miroslav, Zich Otakar, Zlámalová Alžběta a Živná Věra Ju b i l a n t ů m b l a h o p ř e j e Ko m is e o b č a n s k ý c h z á l e ž i t o s t í, r e d a k c e i město Jiříkov Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk , 17:00 - Sobík Niko - Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíčkovi. * FIN./DÁN./NĚM./IRSKO * 80minut * dabing * mládeži přístupno * 65 Kč , 19:00 - Ocas ještěrky - Narození Josefa Bárty provází věštba zemře ve věku 29 let... David Švehlík, Karel Zima v novém českém filmu. * ČR * 90minut * mládeži přístupno * 70 Kč , 19:00 - Kamarádova holka - Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel! * USA * 102minut * titulky * mládeži přístupno od 15 let * 70 Kč , 19:00 - Yes Man - Jim Carrey ztvárňuje muže, který na vše odpovídá kladně. Není to žádná přirozená vada, prostě se rozhodne, že by to ve světě chtělo změnu. * USA * 104minut * titulky * mládeži přístupno * 70 Kč , 17:00 - Lovecká sezóna 2 - Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější! Je to prosté! * USA * 76 minut * dabing * mládeži přístupno * 70 Kč , 19:00 - Cesta na měsíc 3D * Nevšední zážitek! Dostanete 3D brýle a shlédnete animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání na měsíc! * BELGIE * 84minut * dabing * mládeži přístupno * 75 Kč Kino a kulturní dům Krásná Lípa :00 - PEKLO S PRINCEZNOU - Nová česká pohádka o princezně Anetě a nešikovném princi. Ml. přístupno. 90 min :30 - VÝMĚNA - Nový film Clinta Eastwooda podle skutečných událostí líčí strhující příběh těžce zkoušené matky v podání Angeliny Jolie. Ml. nepřístupno. 140min :00 - ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA - Pozvánka do různých koutů světa, kde shlédnete ty nejneobyčejnější milostné eposy zvířat. Ml. přístupno. 85 min :30 - Česká RAPublika - První český nedokument o hudebním stylu, jehož vyznavači mají kalhoty proklatě nízko. Ml. přístupno od 12-ti let. 87 min. Roz l o u č i l i j s m e s e s paní Hildou Bartošovou s paní Boženou Majčinovou In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Po d ě k o v á n í Děkuji všem přátelům a známým za projevenou účast při rozloučení s mým manželem, panem Jindřichem Švecem. Zároveň také děkuji za květinové dary. Hana Švecová Po d ě k o v á n í Děkuji touto cestou za blahopřání Komisi občanských záležitostí a městu a za dárkový balíček k mým narozeniám. Josef Houf Rada města rozhodla Rada města na svém zasedání rozhodla, že Komise občanských záležitostí v Jiříkově osobně navštíví jubilanty při dovršení 75 let s věcným darem. Občané, kteří dovrší 70 let obdrží blahopřání od starosty města. Kino Dukla Šluknov :30 - POUSTEVNA, DAS IST PARADIES - český dokument - Dokumentární film objevuje komunitu městečka Dolní Poustevna v příbězích lidí, uzavřených do privátní sféry a často lhostejných vůči všemu, co ji přesahuje. 59+1Kč :30 - MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK - Pokračování veleúspěšné muzikálové série, která se třetím dílem přesouvá z televize na filmová plátna. Herci: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgensová, Film v ČESKÉM ZNĚNÍ. 59+1Kč :00 - KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA - pásmo pohádek pro děti, děti 9+1Kč, dospělí 16+1Kč :30 - VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č.1: Epilog - Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Herci: Vincent Cassel, Ludivine Sagnierová, Mathieu Amalric. Film do 12 let nevhodné. 64+1Kč :30 - LÍBÁŠ JAKO BŮH - Jak to dopadne, když milovaná úča a kolegyně, která dávno rezignovala na sny a svůj vlastní život, se náhle zamiluje? Herci: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Nella Boudová. 69+1Kč :00 - PEKLO S PRINCEZNOU - Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Herci: Jiří Mádl, Tereza Vorísková, Petr Nárožný, Václav Postránecký, Zlata Adamovská. Dosp. 64+1Kč, děti 54+1Kč Centrum Panorama Varnsdorf :30, :00 - POHÁDKY NA DOBROU NOC * USA * Pohádkový příběh o zaměstnanci hotelu, který zjistí, že pohádky které vypráví svým dětem náhle ožijí. Každý si může představit, že mu pohádkové bytosti začnou velmi brzy a značně komplikovat život. * 70,-Kč, mládeži přístupno, DABING, 85 min :30 * PO PŘEČTENÍ SPALTE * USA/FR/VB * George Clooney a Brad Pitt v režii Ethana a Joela Coenových v netradiční černé špionážní komedii. Osbourne Cox (John Malkovich) je operační důstojník CIA bojující o přežití. * 70,-Kč, mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 96 min :30 * ZRÁDCE * USA * Když jedno z vyšetřování zavede přímočarého agenta FBI na stopu nebezpečného mezinárodního spiknutí, zdá se, že všechny stopy vedou k bývalému veliteli amerických speciálních operací. * 70,-Kč, mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky, 114 min :30, :00 * PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI * VB/USA * Animovaná pohádka podle knižní předlohy Kate DiCamillo. Hlavním hrdinou je myšák Despereaux, který se chce stát hrdinou. * 65,-Kč, mládeži přístupno, DABING, 94 min :30 a 20:30 * LÍBAŠ JAKO BŮH * ČR * Nová hvězdně obsazená česká komedie Marie Poledňákové. Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem. * 80,-Kč, mládeži přístupno, 115 min :30 * VALKÝRA * USA/SRN * Události předcházející 20. červenci 1944, kdy byl spáchán ten zřejmě nejproslulejší atentát na Adolfa Hitlera. * 75,-Kč, mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 121 min Jiříkovské noviny 3/

6 Lyžařský výcvik Luž 2009 Naše škola pokračuje v trendu pořádat pro žáky 7.tříd lyžařský kurz a nemůže jí v tom zabránit ani světová hospodářská krize. Faktem je, že některé základní školy letos na lyžák nevyjely (např. 7.A na Floridě, 7.D z Baham či 7.B ze Seychel a ZŠ Keňa severní nádraží). Všichni, kteří se chtěli naučit lyžovat, se sešli 18.ledna 2009 před školou. Plni nadšení a elánu jsme naložili lyže, batohy, důležité svačiny, dobrou náladu a vyrazili jsme směr české Alpy do hor Lužických na chatu Lužanku. Ihned po příjezdu jsme nasadili ski a začali se seznamovat s kamarádkou sjezdovkou, která nás trápila celý kurz. Pilovali jsme jak pilníci základní obraty, výstupy na lyžích, držení hůlek, jízdu v pluhu a základní oblouky, které se čím dál víc podobaly top značce made in Záhrobská. Ve středu dopoledne jsme sjezdovky vyměnili za běžky a vyrazili dobýt horskou chatu Luž. Přes snahu se udržet na těchto úzkých prknech, nebyla nouze o padající postavy do sněhu. Ve čtvrtek proběhl Světový pohár ve slalomu. Bojovníci se už za tu dobu naučili slušně zvládat nástrahy sjezdové tratě, takže je dvoukolový závod nemohl překvapit. Z chlapců byl na dřevcích pádivých nejrychlejší Vojta Zeman ze 7.A. V kategorii dívek se na 1. pozici umístila Jana Šedivá ze 7.B, která svým časem porazila i všechny chlapce. Dvakrát si lyžníci vyslechli přednášky o teorii lyžování a chování na svahu. V osobním volnu se hrály karty a jiné volnočasové aktivity. Nechyběly ani hry a soutěže na sněhu. Bonusem byla družba se ZŠ Cvikov, která s námi sdílela chatu. Poslední večer kromě tradiční diskotéky proběhl i test znalostí o lyžování, protože nestačí jen umět jezdit na lyžích, ale je třeba vědět, jak se chovat na sjezdovce. V této disciplíně dominovala Diana Tranová ze 7.A. Sladkou odměnou za celotýdenní snažení byl zmrzlinový pohár po večeři. V pátek po obědě naše zimní soustředění skončilo. Když přijížděli první rodiče, aby si odvezli své ratolesti z výcviku, z chaty se ozývalo jednohlasně: My ještě nechceme domů! A tak jsme pochopili, že se dětem kurz líbil a že v Lužických horách strávily jeden krásný, nezapomenutelný týden. Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům (p.šnek, p.maršálek, p.fišer, p.lipský, p.mareš, pí.matyášová, pí.strašilová, pí.soukupová, pí.svobodová, p.šebeň, p.sedláček), kteří nám sponzorsky a ochotně odvezli výzbroj, výstroj a nejlepší lyžaře 7.tříd ze Střední Evropy. A Vy, šesťáci, se už těšte na příští lyžák 2010 Jan Kolář a Mgr.Jaroslav Vomáčka další fotografie z lyžáku naleznete na Drobné opravy v bytě Nájemce hradí všechny opravy vrchních částí podlah bez ohledu na druh provedení podlah (palubky, parkety, PVC, dlažba) a podlahových krytin (PVC, korek, Jekor, Riga, apod.), a to jak u všech obytných místností, tak u příslušenství bytu včetně balkónů, lodžií a teras, pokud ovšem patří výhradně k jednomu bytu. Bude se jednat např. o opravy uvolněných dlaždic a parket, upevnění a výměny prahu, upevnění, náhrady podlahových lišt. Pokud se však prokáže, že podlaha nebo podlahová krytina je po dlouholetém (řádném) užívání natolik opotřebovaná, že je nutná celková výměna, má nájemce právo na provedení výměny bez své finanční účasti. Nájemce bytu je povinen hradit opravy jednotlivých částí oken a dveří. Jednotlivou částí okna se přitom rozumí i celé křídlo, pokud jinak není třeba celé okno vyměnit. Do této skupiny drobných úprav patří i zasklení jednotlivých částí i celého okna, a to bez ohledu na to, zda k poškození okna došlo zaviněním nájemce bytu nebo povětrnostními vlivy. Mezi povinnosti nájemce patří tedy hradit veškeré opravy, jako jsou opravy, výměny dělících příčlí a lišt a zasklených i dřevěných dveří, zasklívání jednotlivých oken a dveřních tabulek, včetně skleněných výplní zaskleněných lodžií a balkónů, tmelení oken a dveřních tabulek, opravy a výměny části obložení okenních parapetů, opravy a výměny klik, olivy, štítku, tlačítka, prismatického skla, nárazníků, mezidveřních spojů, zachycovačů rolet, západek, závěsů, kolejniček, kladek, ventilací, řetízků, táhel, zámků, vložek do zámků, klíčů, výměny těsnících oken a dveří. U rolet a žaluzií se nerozlišuje, zda jde o kovové, dřevěné nebo plátěné. Nájemce bytu hradí zejména: opravy a výměny navíjecího mechanismu, vyspravení plátna, výměny šňůry, opravy dřevěné svinovací rolety (žaluzie), opravy vyklápěcího zařízení žaluzie, spojení lišt, výměny plíšků, opravy zámků u nůžkových mříží nebo železných rolet, výměny per u železných rolet. Pokud jde o vypínače, zásuvky, jističe, zvonky, domácí telefony i elektrické zámky, vztahuje se povinnost nájemce ne úhradu nákladů nejen oprav, ale také jejich výměnu. Bude se jednat např. o opravy a výměny: vypínačů všeho druhu, pojistek a jističů všeho druhu (včetně hlavního jističe pro byt), zásuvek, tlačítek, objímek, zvonkového a signalizačního zařízení včetně tlačítka u vchodu a zvonku, pokud patří k bytu, osvětlovacích těles, popřípadě výměny jejich jednotlivých součástí, telefonní šňůry, vložky mikrotelefonní a sluchové, seřízení domácího telefonu. To platí i v případě, že jsou umístěny mimo byt pod uzavřením; nájemce je hradí, neboť jsou součástí bytu a patří k jeho vybavení (to se týká i domácích telefonů, pokud slouží výhradně pro jediný byt). Opravy elektroinstalace (bez ohledu na způsob instalace rozvodů v bytě) avšak hradí pronajímatel, pokud nebyla poškozena nájemcem bytu....pokračování příště Jiříkovské noviny - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - Michal Gavlík, MK ČR 11261, Náklad 500 ks, termín vydání dalšího čísla je Příspěvky přijímá redakce do do 12 hodin, příspěvky do novin lze podat em, na disketě nebo na CD (DVD).

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled právních předpisů Města Semily platné neplatné platné/neúčinné

Přehled právních předpisů Města Semily platné neplatné platné/neúčinné Přehled právních předpisů Města Semily platné neplatné platné/neúčinné Číslo předpisu 1/2015 + 1/2014 4/2014 Název právního předpisu Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci: zaměstnanci: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Agentura Pondělí vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je Agentura Pondělí zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Nová Role. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Nová Role. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Nová Role Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Nová Role

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Semily

Více

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce OBEC VILÉMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce se na svém zasedání konaném dne 23. února 2017 usnesením č. 318/2017 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Čl. 3 Zajištění požární ochrany podle činnosti, podle doby, podle druhu objektu se zřetelem na místní situaci

Čl. 3 Zajištění požární ochrany podle činnosti, podle doby, podle druhu objektu se zřetelem na místní situaci Město Šluknov Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Požární řád města Šluknov Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 15. zasedání dne 9. září 2004 usneslo vydat na základě ustanovení 29 odst. 1 písmeno o)

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 4.4.2016 213/7/RM/2016 Pronájem pozemku - záměr o zveřejnění záměru města pronajmout

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

O B E C S T R A H O V I C E

O B E C S T R A H O V I C E O B E C S T R A H O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO DOKSY Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Doksy se na

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTO OSEČNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSEČNÁ

MĚSTO OSEČNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSEČNÁ MĚSTO OSEČNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015 Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třebíč se na

Více

odbor životního prostředí vodoprávní úřad

odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/35658-11/4135-2007/uzl Zpracovatel: Bc. Uzlová Datum: 19.09.2011 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Krasová č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Krasová podle

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012 Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třebíč se na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í 1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016,

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016, Město Hostinné Nařízení města č. 5/2016, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezení úseků chodníků, na kterých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2015,

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2015, MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsobu jeho výběru Zastupitelstvo

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi Obecně závazná vyhláška města Břeclavi - ^ ^íxuyxel_ č. 10/2011 o místním poplatku ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Nařízení města č. 3/2016

Nařízení města č. 3/2016 Město Třebíč Nařízení města č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení úseků místních komunikací

Více

Město Odry. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Poplatník

Město Odry. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Poplatník Město Odry Obecně závazná vyhláška Města Odry č. 4 /2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Odry

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 26840/2016 OD Ve Vyškově dne 11. 7. 2016 Č. j.: MV 26840/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 27/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 27/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 27/2016, které se konalo v pondělí dne 8. 2. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/27/2016-RM Rada města schvaluje program 27. zasedání. 2/27/2016-RM Rada města

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Velké

Více

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čenkovice

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Zdravotní služba: s. Bc. Hana Chvojková +420 607809868, +420 773632254, PMR - kanál 5 s. Ivana Primasová +420 603962980

Zdravotní služba: s. Bc. Hana Chvojková +420 607809868, +420 773632254, PMR - kanál 5 s. Ivana Primasová +420 603962980 Základní informace Datum: Neděle 10. června 2012 08:00 - začátek prostorových zkoušek 10:00-12:00 Generálka 14:00 vystoupení Podrobnosti u rozpisu zkoušek a u programu hlavního dne - str.6 Pořadatel: Místo

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více