EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁNÍ EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6-0-M/0 0

2 Č.j.: A/78/0 Zpracoval: Mgr. Martin Slanina Dne: Doporučeno: předmětovou komisí Dne: Schválil: PaedDr. Marek Kňažík Dne: Za školskou radu: Ing. Stanislav Petermann Dne: Účinnost od: Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

3 Obsah Obsah...3 Kolektiv autorů...4 Identifikační údaje školy...5 Charakteristika vzdělávacího programu...6. Identifikační údaje oboru...6. Charakteristika a koncepce školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání Metody a formy vzdělávání Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Organizace výuky Další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Profil absolventa Identifikační údaje Uplatnění absolventa v praxi Výsledky vzdělávání Podmínky realizace ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Spolupráce se sociálními partnery Požadované kompetence absolventů školy Klíčové kompetence Odborné kompetence Realizace a začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový učební plán Přehled využití týdnů Učební osnovy Školní projekty Průzkum veřejného mínění Reportér z Timesů Město Brno v minulosti a současnosti Marketingový průzkum trhu Podnikatelský záměr fiktivní firmy Hospodaření s pitnou vodou u nás doma Den Země...3 3

4 Kolektiv autorů Koordinátor projektu: Mgr. Stanislav Štěpánek Autoři a spoluautoři jednotlivých kapitol a předmětů: Mgr. Helena Badalová (jazykové vzdělávání a komunikace, vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, Německý jazyk), Ing. Jitka Bezděkovská (Veřejná zeleň), Mgr. Hana Brázdilová (Anglický jazyk), Mgr. Miroslava Černá (vzdělávání pro zdraví, Tělesná výchova), Mgr. Zora Gerguri (přírodovědné vzdělávání, Fyzika, matematické vzdělávání a Matematika, realizace a začlenění průřezových témat, charakteristika školního vzdělávacího programu, popis celkového pojetí vzdělávání, výchovné a vzdělávací strategie, požadované kompetence absolventů školy, odborné kompetence), Mgr. Václav Izák (Právo), Mgr. Pavla Janáčková (společenskovědní vzdělávání, Základy společenských věd, Geografie, projekty), Ing. František Kadaňka (Biologie), PaedDr. Marek Kňažík (charakteristika a koncepce školy, autoevaluace školy), Mgr. Jana Křepelková (vzdělávání a komunikace v českém jazyce, estetické vzdělávání, Český jazyk, Literatura), RNDr. Antonín Martiník (Lesnictví), Mgr. Dominika Močubová (Chemie, Biotechnologie, Cvičení z biologie, Cvičení z chemie, Hygiena a toxikologie, Monitorování a analýzy, projekty), RNDr., Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (Meteorologie a hydrologie), Mgr. Alena Skálová (metody a formy vzdělávání, podmínky pro přijímání ke vzdělávání, profil absolventa, způsob ukončení vzdělávání, organizace výuky, způsob hodnocení žáků, podmínky realizace školního vzdělávacího programu, spolupráce se sociálními partnery, maturitní práce, projekty), Mgr. Martin Slanina (Ekologie, Geologie a pedologie, Praxe, Geodézie, Lesnictví, Právo, profil absolventa, další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity, spolupráce se sociálními partnery, projekty), Mgr. Vladimír Šácha (Krajinná ekologie, Agroekologie, Energie a výrobní technologie, Odpady, Ochrana přírody, maturitní práce), Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D. (Vodárenství), Blažena Ševčíková (realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence), Mgr. Stanislav Štěpánek (identifikační údaje, klíčové kompetence, ročníkový plán výuky, přehled využití týdnů, všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, environmentální příprava, ochrana životního prostředí, monitorování životního prostředí, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, Informační technologie, projekty), Ing. Jana Tylová (vzdělávání žáků s SVP), Ing. Bohumil Zavadil (ekonomické vzdělávání, Ekonomika, Management a marketing, Účetnictví, Geodézie, další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity, projekty). Korektura textu: Mgr. Hana Brázdilová, Mgr. Pavla Janáčková, Mgr. Jana Křepelková Autor tabulek a schémat: Mgr. Stanislav Štěpánek 4

5 Identifikační údaje školy Název a kód vzdělávacího programu: Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 Název a kód oboru vzdělání: Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Účinnost od:. září 0 Verze: II. Č.j.: A/78/0 Předkladatel: Název a adresa školy: Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad, Masarykova 98 IZO: IČ: Adresa: Rajhrad, Masarykova 98 Ředitel školy: PaedDr. Marek Kňažík Kontaktní údaje: Mgr. Martin Slanina Zřizovatel: telefon: fax: internet: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 60 8 Brno 5

6 Charakteristika vzdělávacího programu. Identifikační údaje oboru Název a kód vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Účinnost od: Verze: Č.j.: Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní. září 0 II. A/78/0. Charakteristika a koncepce školy Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad je jedinou zahradnickou školou v Jihomoravském kraji a počtem žáků největší střední zahradnickou školou v ČR. Tvoří ji dvě pracoviště: pracoviště Rajhrad, Masarykova 98 pracoviště Brno-Bohunice, Lány 34 V současné podobě škola existuje od , kdy došlo (usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje č.03/04/z5 ze dne 0. května 004) ke sloučení do té doby samostatných školských subjektů, a to SOU zahradnického v Rajhradě, SOŠ zahradnické v Brně - Bohunicích a SOU Želešice (činnost v areálu byla ukončena v roce 008). Oba zahradnické areály v Brně a v Rajhradě poskytují teoretické i praktické vyučování, stravování, ubytování i mimoškolní činnost. Obě pracoviště nabízejí kvalitní vzdělávací portfolio, které se vyznačuje prostupností jednotlivých oborů vzdělání: 4-44-M/0 6-0-M/0 4-5-H/ H/ L/50 Zahradnictví (4-letý obor vzdělání) Ekologie a ochrana krajiny (4-letý obor vzdělání) Zahradník (3-letý obor vzdělání) Opravář zemědělských strojů (3-letý obor vzdělání) Zahradnictví (-leté nástavbové studium) Obě pracoviště mají bohatou historii. Škola v Rajhradě vznikla v roce 95 a škola v Brně-Bohunicích již v roce 90. Školy za dobu své existence vychovaly řadu úspěšných absolventů, kteří se stali základem nejenom jihomoravského, ale i celého českého zahradnictví. Pracoviště v Rajhradě je zaměřeno na výuku učňovské mládeže v oborech vzdělání Zahradník a Opravář zemědělských strojů. Výuka je tříletá a je zakončena závěrečnou učňovskou zkouškou. Po jejím absolvování mohou žáci pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou. Tento typ výuky je vhodný především pro ty žáky, kteří mají zájem po ukončení školy pracovat ve výrobních zahradnických podnicích. Kombinace vyučení v oboru s dvouletým denním nástavbovým studiem je vhodná pro budoucí majitele menších zahradnických podniků a pro THP ve větších podnicích výrobního charakteru. Areál školy v Rajhradě se rozkládá na rozloze 5 ha a kromě přilehlých pozemků a okrasných zahrad zahrnuje jednu hlavní školní budovu a dvě přízemní budovy pro výuku teorie, tři přízemní budovy pro výuku praxe, pět skleníků (z toho tři vytápěné a dva nevytápěné), skladové prostory, prodejnu zahradnických výrobků a vodárnu. Teoretická výuka zde probíhá v deseti kmenových učebnách vybavených potřebnou didaktickou a výpočetní technikou a učebnách specializovaných na výuku výpočetní techniky, cizích jazyků a floristiky. Bezdrátový internet a počítačové zasíťování celé školy doplňuje žákům komplexní servis školy. Školní budova je umístěna v areálu školní zahrady. Praktická výuka probíhá v pěti výukových sklenících, pěti specializovaných učebnách a na přilehlých pracovních pozemcích. Celá zahrada je rozdělena na části, které jsou zaměřeny na jednotlivá odvětví zahradnictví. Praktickou výuku realizují žáci nejen v areálu pracoviště, ale také v různých zahradnických firmách v Jihomoravském kraji. 6

7 Část okrasného sadovnictví: součástí je okrasný park, který je umístěn v okolí hlavní budovy školy, s výsadbou okrasných stromů a keřů. Do této části okrasného sadovnictví patří také školky, kde se množí a pěstují okrasné stromy, keře a venkovní květiny. Část květinářská: do této části patří sbírkové a pěstitelské vytápěné skleníky o rozloze 600 m a volné plochy pro pěstování květin určených k vazbě a aranžování. Část ovocnářská: zahrnuje ovocné množitelské školky a ovocné výsadby jabloní, meruněk, vinné révy, broskvoní, rybízu a angreštu. Stravování i ubytování žáků je zajištěno v nově rekonstruovaných prostorách v hlavní budově školy. Součástí domova mládeže je posilovna, klubovna a další prostory. Pracoviště v Brně-Bohunicích poskytuje, podobně jako pracoviště v Rajhradě, komplexní zajištění výuky žáků. Areál se rozkládá na rozloze 5 ha a kromě,5 ha parku a,5 ha ostatních ploch zahrnuje: 3 budovy školy pro teoretickou výuku budovy pro ubytování - domov mládeže budovu pro výuku autoškoly 5 přízemních objektů pro zahradnické a mechanizační práce 8 skleníků prodejní, technické a skladové prostory 6 rodinných domů k ubytování V areálu se nachází přírodní zdroj vody a zemědělský dvůr sloužící k výuce autoškoly a zahradnickému opravárenství. Teoretická výuka probíhá v kvalitně vybavených třídách, a to v různých budovách areálu. Dvě učebny slouží jako chemické a biologické laboratoře. Stravování je realizováno v rekonstruované jídelně ve školní budově. Také na tomto pracovišti realizují praktickou výuku žáci nejen v areálu pracoviště, ale také v různých zahradnických a ekologických firmách v Jihomoravském kraji. V brněnském areálu školy se vyučují dva čtyřleté obory vzdělání, a to Zahradnictví a obor Ekologie a ochrana krajiny. Oba obory jsou zakončeny maturitní zkouškou. Studium zahradnictví v této podobě je vhodné pro ty, kteří chtějí po ukončení studia pokračovat ve studiu na vysokých školách, nebo budou zaměstnáni jako prodejci zahradnických výrobků nebo potřeb pro zahradnictví. Mohou být také techniky v zahradnických podnicích nebo techniky ve výzkumných ústavech a ve školách. Řada absolventů tohoto oboru školy pokračuje ve studiu i na vysokých školách s jiným předmětem výuky než zahradnictví, jako jsou např. pedagogické a právnické fakulty, technické obory atd. Absolventi ekologického oboru mohou získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí uplatnit ve státní správě nebo ve sféře výroby a služeb. Oblast státní správy zahrnuje: referáty životního prostředí, obcí, měst a okresů inspekční činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady chráněné krajinné oblasti, národní parky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace. Sféra výroby a služeb zahrnuje: ekologické útvary průmyslových podniků, laboratoří zabývajících se znečištěním životního prostředí, podniky odpadového hospodářství rekultivace Absolvent najde uplatnění i v informační a osvětové činnosti oboru. Další vývoj školy a stanovení koncepce jejího budoucího rozvoje vychází ze současné reality snižujícího se počtu žáků středních škol a tím i provozních finančních prostředků, neúnosnou režijní náročností brněnského zastaralého areálu. Bude nutné v dalším období tuto situaci vyřešit sloučením dvou pracovišť do jednoho areálu a výstavbou nové budovy školy v r. 0 pro teoretické vyučování. Ředitelem školy byly stanoveny hlavní cíle školy v těchto oblastech: pedagogické a didaktické personálního zajištění materiálního zajištění investiční a ekonomické řídící a kontrolní 7

8 Charakteristickým rysem při stanovení koncepce školy je při současném prudkém populačním poklesu počtu žáků kladení důrazu na dvě hlediska v oblasti: vzdělávaní - zachovat vysokou kvalitu zahradnického vzdělávání žáků udržet ekonomickou stabilitu školy a zajistit finanční prostředky i z mimorozpočtových kapitol JMK (například z fondů EU) Další hlavní předpoklady pro rozvoj organizace na období jsou : zavedení nového perspektivního studijního oboru transparentní rozhodování managementu školy kvalitně fungující mezilidské a pracovní vztahy mezi zaměstnanci rozvoj image školy (spolupráce s radnicí obce, výstavy, veletrhy, prodej výrobků ) další zkvalitnění spolupráce s partnerskými zahradnickými školami v EU a zapojení do mezinárodních projektů rovnovážná a kvalitní spolupráce s partnerskými zahradnickými firmami i jinými subjekty (např. divadla, státní hrady a zámky, vzdělávací a charitativní organizace ) V budoucím období rozvoje školy bude záviset na jeho managementu, jak se vypořádá nejen s realizací úkolů v ekonomické oblasti, ale také se zavedením nových vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělání. Důležitým úkolem také bude vybudovat a propracovat systém vzdělávání dospělých (vytvoření Centra celoživotního vzdělávání pro pracovníky v zahradnictví) vedený snahou, aby se škola stala střediskem a centrem komunitárního života a vzdělávání odborníků i laické veřejnosti, a to formou intenzivnější spolupráce s Úřady práce, JMK, profesními svazy a dalšími institucemi. Škola musí být také schopna především nabídnout žákům a rodičům atraktivní vzdělávací portfolio, které by zajišťovalo nejen dobré uplatnění absolventů na našem, ale i evropském trhu práce a udrželo naší škole získanou prestiž mezi zahradnickými školami v ČR. 8

9 .3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Nový systém tvorby vzdělávacích programů zavádí Národní program tvorby vzdělávání v České republice a zákon č.56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v rámci procesu modernizace a zlepšení kvalita vzdělávání. Kurikulární dokumenty jsou tvořeny na dvou úrovních: státní (RVP) a školní (ŠVP). ŠVP předkládá požadované výstupy ( výsledky vzdělávání) na naší škole, uvádí způsob jejich realizace a prostředky pro jejich dosažení. ŠVP je tvořen s ohledem na lepší uplatnění absolventů na trhu práce, s ohledem na jejich připravenost dále se vzdělávat, případně rekvalifikovat. Tvorba programu vychází ze čtyř cílů vzdělávání pro. století formulovaných komisí UNESCO (tzv. Delorsovy cíle): učit se poznávat, učit se učit, učit se být a učit se žít s ostatními. Těmto cílům odpovídají i klíčové kompetence, které si má žák v rámci vzdělávání na naší škole osvojit. ŠVP je zpracován tak, aby zajišťoval srovnatelnou úroveň odborného vzdělávání a zároveň reaguje na potřeby trhu práce v regionu. Zároveň však klade důraz na význam všeobecného vzdělávání, které je nezbytné pro celoživotní vzdělávání absolventů, aby chápali současné jevy ve společnosti, dokázali se přizpůsobovat rychlému rozvoji vědy a techniky i měnícím se pracovním i životním podmínkám. ŠVP vymezují kromě klíčových kompetencí i odborné kompetence, které odrážejí profesní profil absolventa, jeho způsobilost pro výkon daného povolání či skupiny příbuzných povolání. Obsah ŠVP je uveden formou požadovaných výsledků vzdělávání a jim odpovídajícího učiva, je strukturován podle vzdělávacích oblastí, v nichž jsou stanoveny jednotlivé konkrétní vyučovací předměty..3. Popis celkového pojetí vzdělávání Základem pojetí našeho ŠVP je uvědomění si a respektování postavení naší školy jakož i celého středního školství v rámci systému vzdělávání v ČR. Tato sekundární úroveň vzdělávání je prostředníkem mezi základním a vysokým školstvím, respektive systémem celoživotního vzdělávání. Z tohoto uvědomění si postavení školy plynou úkoly, metody i požadované výsledky činnosti školy. Střední školství se tak postupně mění z koncové na průběžnou část systému. Přibližně 60 % výuky je tvořeno všeobecnými předměty. To naplňuje požadavek státu na lyceizaci výuky na středních školách. Administrativně proto byly státem přeřazeny některé předměty ze skupiny předmětů odborných do skupiny předmětů všeobecných (chemie, biologie, ekonomika, informatika). V praxi to znamená především tu skutečnost, že tyto předměty jsou vyučovány skutečně jako všeobecné a nejsou již tak úzce vázány na odbornost školy, jako tomu bylo v minulosti. Toto přeřazení zmíněných předmětů má přímou souvislost s budoucími státními maturitami z informačních technologií, z matematiky a ze společenskovědního základu. Celý školní vzdělávací program je ovládán klíčovými a odbornými kompetencemi a průřezovými tématy. Jsou společným úkolem všech pracovníků školy a žáků. Každý si proto musí být vědom tohoto vyššího cíle, který vždy přesahuje předmět, který je právě vyučován a ke kterému musí učitelé i žáci veškerým svým úsilím neustále směřovat. Školní vzdělávací program plně respektuje rámcový vzdělávací program a rozvíjí ho s důrazem na okrasné zahradnictví. Bere přitom ohled na potřeby trhu služeb svého zřizovatele a místa působení, tj. na Jihomoravský kraj a Brno, tedy potřeb zaměřených jak na výrobu, tak i na floristické a sadovnické služby. Na všeobecné předměty navazuje skupina předmětů odborných. Ty se dále dělí na předměty pro obor základní a na předměty speciální. Obě tyto skupiny společně zaujímají asi 40 % výuky a jsou rozdělené na dvě přibližně stejné poloviny. Do skupiny základních odborných předmětů patří základy zahradnictví, agrochemie, rostlinolékařská péče, geodézie a mechanizační předměty. Tato skupina je podkladem pro výuku ve speciálních předmětech, a proto je kvalitě výuky v těchto předmětech věnována zvýšená pozornost. Speciálními předměty jsou zelinářství, ovocnictví, sadovnictví, tvorba zahrad a parků, květinářství a floristika. Ty se principiálně dělí do tří skupin, které reflektují jak požadavky RVP, tak i dělení oboru podle kartotéky typových pozic (KTP). Dělí se tedy na zahradnickou výrobu, sadovnictví a floristiku. V závislosti na plánu výuky teorie je vytvořen plán výuky praxe. Na ucelený ŠVP naváže v budoucnosti systém odborných kurzů pro veřejnost, které škola bude nabízet v rámci celoživotního vzdělávání. Systém celoživotního vzdělávání bude tvořen na podkladě požadavků podniků, profesních svazů, úřadů práce a s přihlédnutím k nabídce vzdělávání poskytovaného MZLU Brno a ostatních škol v kraji. 9

10 .3. Metody a formy vzdělávání Metody a formy výuky volí vyučující s ohledem na charakter předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. Přednostně jsou uplatňovány aktivizační a komunikační metody řízený rozhovor, besedy, diskuze, didaktické hry. Z expozičních metod se uplatňují především ty, které umožňují vysokou míru názornosti: práce s verbálními, ikonickými a kombinovanými texty a metody činnostního učení. V některých předmětech se i nadále upřednostňuje výklad. Při nácviku praktických dovedností jsou využívány metody kinetického učení. Základní formou výuky je vyučovací hodina, cvičení, laboratorní cvičení, exkurze, praktické vyučování, výuka v terénu, projekt, konzultace s vyučujícím. Ve všech oblastech vzdělávání jsou žáci vedeni k osvojení si autodidaktických metod učení..3.3 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Ke vzdělávání jsou přijímáni zdravotně způsobilí uchazeči s ukončeným základním vzděláním. Kritéria pro přijetí jsou: splnění povinné školní docházky, nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání splnění kriterií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro daný školní rok zdravotní způsobilost uchazeče (upřesněna vládním nařízením) Dle a nařízení vlády 689/004 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, nejsou pro uchazeče o vzdělávání v daném oboru stanovena žádná zdravotní a tělesná omezení. Konkrétní kritéria včetně stupnice jejich bodového hodnocení jsou každoročně zveřejňována do 3. ledna. Pořadí uchazečů se stanovuje dle celkového počtu dosažených bodů. Podmínkou pro přijetí cizích státních příslušníků je navíc: předložení nostrifikace vysvědčení, které odpovídá ukončenému základnímu vzdělání prokázání znalosti českého jazyka pohovorem před komisí prokázání oprávněnosti k pobytu na území ČR 0

11 .3.4 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž obsah a organizace se řídí platnou školskou legislativou. Maturitní zkouška se skládá ze společné části, garantované státem, a z profilové části. Podmínkou pro úspěšné složení maturitní zkoušky je úspěšné složení obou těchto částí. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Termín konání maturitní zkoušky se řídí aktuálně platným zněním školského zákona a příslušným prováděcím předpisem. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek: z povinné zkoušky z Českého jazyka a Literatury, z cizího jazyka a z volitelného předmětu, který žák volí z nabídky Matematika, občanský a společenskovědní základ, informatika. Zkoušky z jazyků jsou komplexní a skládají se z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky, třetí povinná zkouška společné části je vypracována formou didaktického testu. Dále žák může zvolit v rámci společné části maturitní zkoušky maximálně 3 nepovinné zkoušky z nabídky dané platnou legislativou. Profilová část maturitní zkoušky obsahuje tři povinné zkoušky, kterými jsou:. Vypracování a obhajoba maturitní práce před maturitní komisí.. Ekologie a životní prostředí, jejímž obsahem je předmět Ekologie a další odborné předměty z oblasti vzdělávání ochrana životního prostředí. Forma: ústní zkouška před maturitní komisí. 3. Jeden povinně volitelný předmět z nabídky Chemie, Biologie, Ekonomika a management, dále Informační technologie a Matematika, pokud nebyly zvoleny ve společné části. Forma: ústní zkouška před maturitní komisí. Z téže nabídky, s výjimkou předmětů, zvolených v povinné části, žák může konat až dvě nepovinné zkoušky formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Model maturitní zkoušky Společná část Povinná část Profilová část Povinná část Ekologie a životní prostředí Cizí jazyk Český jazyk, Literatura Maturitní práce CHE / BIO / ITE / MAT / EKO MAT / ZSV / ITE Nepovinná část Nepovinná část Dle platné nabídky zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části. CHE / BIO / ITE / MAT / EKO Pozn.: CHE Chemie, BIO Biologie, MAT Matematika, ITE Informační technologie, EKO Ekonomika a management Obr. : Ideové schéma maturitní zkoušky

12 .3.5 Organizace výuky Obsah vzdělávání v teoretické oblasti je realizován v převážné míře ve vyučovacích hodinách, jejichž délka činí 45 minut a jejichž počet je dán učebním plánem. Výuka se uskutečňuje v kmenových třídách, odborných učebnách i v zařízeních mimo školu. V některých předmětech jsou zařazena cvičení, která vyžadují dělení třídy na skupiny a která probíhají zpravidla ve dvouhodinových celcích. Na výuku předmětu Informační technologie a Cizí jazyk se třída vždy dělí na poloviny. Praktické vyučování je obsahem předmětu Praxe (. ročník) a odborných předmětů Ekologie (. ročník) a Ochrana přírody (3. ročník). Praxe je realizována jednak formou učební praxe, která je začleněna do rozvrhu v pravidelném šestihodinovém bloku x za 4 dní, třída se přitom dělí na poloviny, dále potom formou blokové praxe, která probíhá pod vedením vyučujícího v týdenních celcích, zpravidla na lokalitách CHKO. Individuální praxi žáci absolvují na smluvních pracovištích, která si vybírají dle svého zájmu a místních možností. Žáci jsou na pracovištích individuálně nebo v malých skupinkách v počtu -3 žáků. Pracovní doba přitom činí 8 hodin. Praktické vyučování lze absolvovat i v zahraničí. Ve ročníku žáci zpracovávají maturitní práci. Ve čtvrtém ročníku je v rozvržení týdnů začleněn týden, který je určen k vypracování maturitní práce a který žáci mohou využít dle individuálních potřeb buď vcelku, nebo po jednotlivých dnech. Další podrobnosti organizace praktické výuky jsou uvedeny v přehledu využití týdnů a v učební osnově předmětu Praxe. Výuka dále probíhá formou projektů, odborných exkurzí, kurzů, besed a je doplněna dalšími vzdělávacími aktivitami..3.6 Další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity Kroužky Ve škole pracují kroužky vazačský, mechanizační, včelařský, fotografický. Jsou určeny bez rozdílu všem zájemcům a vedoucími jsou zpravidla učitelé školy. Ekologické olympiády Pořádají se v rámci jednotlivých krajů pod záštitou neziskových organizací propojených s odborníky na ekologii jak z řad státních zaměstnanců, tak i soukromých subjektů. Ekologických olympiád se účastní žáci druhých a třetích ročníků. Ekologická výzdoba školy Žáci aranžérsky zpracovávají zvolená témata jako např. Rok biodiverzity, Den Země, Ochrana mokřadů atd. Další aktivity Žáci se účastní aktivit věnovaných ochraně přírody, jako jsou např. vlčí hlídky, projekty pro obnovu lesů, Clean the World, pomáhají základním školám v organizacích jejich Dnů Země. Tyto aktivity jsou provozovány mimo dobu školní výuky. Mezinárodní projekty V současnosti jsou žáci zapojeni do projektu Globe. GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je mezinárodní dlouhodobý program zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. GLOBE vede studenty k poznávání a porozumění přírody kolem nás. Studenti pozorují kvalitu životního prostředí ve svém okolí, všímají si nejrůznějších jevů a vyhodnocují je, analyzují problémy a hledají možnosti jejich řešení. Naměřená data žáci také odesílají prostřednictvím internetu do mezinárodní databáze v USA. Mezinárodní zpracování výsledků garantuje NASA (National Aeronautics and Space Administration). V současnosti je program GLOBE realizován ve zemích světa. Do budoucnosti uvažujeme o zapojení do dalších mezinárodních projektů. Máme kontakty na zahraniční subjekty věnující se nevládní ochraně přírody ve spolupráci s vládou daných států.

13 Zahraniční kontakty Žáci jsou seznámeni s možností samovzdělávání v zahraničí v podobě různých projektů jak evropských, tak i celosvětových. Tyto aktivity ovšem trvají ½ - roky a není je tedy možné vykonávat v době studia. Akce tedy probíhá po ukončení studia a umožní žákům prohloubit své jazykové i odborné dovednosti a navázat další odborné i osobní kontakty. Školní výstavy Škola pořádá pravidelné vazačsko-aranžérské výstavy, jejichž realizace probíhá v rámci praktického vyučování pod vedením učitelů praktického vyučování. Součástí výstavy je i soutěžní část, které se účastní třídní kolektivy i jednotlivci. Studenti ekologie se aktivně zapojují do těchto výstav. Ples školy Každoroční ples školy je možností k nácviku odborných kompetencí (aranžérské ztvárnění prostoru, zhotovení floristických výrobků...), ale také příležitostí, kdy si žáci v praxi mohou vyzkoušet poznatky z etiky a estetiky. Jarní jarmark řemesel Je příležitostí k veřejné propagaci školy. Je spojen s prodejní akcí balkónových a hrnkových rostlin a sazenic zeleniny. Žáci nacvičují komunikaci se zákazníkem. Součástí jarmarku je obvykle výstava fotografií s ekologickou tématikou. Projekt společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví Je určen pro žáky druhého a třetího ročníku a pokrývá průřezové téma Občan v demokratické společnosti. Žáci se po zhlédnutí filmu, který je zaměřen na konkrétní a aktuální případy porušování lidských práv, zúčastní besedy s pamětníkem. Kulturní akce K doplnění estetického vzdělávání slouží návštěvy divadelních představení. Měsíčně organizujeme nejméně jednu návštěvu večerního představení v brněnských divadlech (Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo, Reduta, Městské divadlo, Divadlo Husa na provázku, příp. jiné.) Výběr repertoáru je uzpůsoben tomu, aby dramatická tvorba různých žánrů doplnila znalosti, získané ve výuce. V hodinách literatury hodnotíme dílo z různých hledisek (přínos, záměr autora, srovnání s knihou). Žáci si vyhotoví záznam do kulturních deníků. Návštěvy divadelních představení přispívají k rozšíření kulturního obzoru žáků. Sportovní aktivity Výuka tělesné výchovy napomáhá formování osobnosti, jejím prostřednictvím je ovlivňován i růst sportovního talentu. Žáci se účastní přátelských turnajů, středoškolských závodů a soutěží, některé pomáhají organizovat. Mají možnost seberealizace v nejrůznějších sportovních odvětvích. Škola pro ně organizuje sportovní kurz, který je zaměřený podle jejich zájmu na letní nebo zimní činnosti. Výchovné poradenství V rámci metodické pomoci žákům při vzdělávání na naší SOŠ spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP ), a to jednak v oblasti diagnostiky u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i další pomocí žákům při vzdělávání; již při jejich přechodu ze ZŠ např. formou besed s odbornými pracovníky PPP na téma Metody a technika úspěšného studia. Je kladen důraz na vytváření pozitivního klimatu a přátelské atmosféry ve škole, a to mimo jiné ve spolupráci s PPP, kdy pořádáme besedy na téma Klima třídy. PPP nabízí všem žákům individuální pomoc při vzdělávání. V preventivní činnosti v oblasti sociálních vztahů spolupracujeme se zástupci organizace Spondea v Brně, zabývající se problematikou ohrožených dětí a domácího násilí. Žáci jsou s danou problematikou seznamováni pomocí prezentace a situační formou hry a je jim nabídnuta pomoc v případě sociálních potíží. V oblasti výchovného poradenství též spolupracujeme se zástupci Policie ČR, pořádáme besedy na téma Přestupky a trestné činy mládeže. Žáci kladně hodnotí setkávání s odborníky z praxe a jejich praktické zkušenosti. Významným úkolem v poradenské činnosti je zprostředkování informací zvláště žákům 4. ročníků o možnostech studia na VŠ a VOŠ. Za tímto účelem navštěvujeme výstavu Gaudeamus a úzce spolupracujeme především s Mendelovou 3

14 univerzitou v Brně, na které pokračuje ve vzdělávání největší počet našich absolventů. Dále spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brně. Rovněž vítáme prezentaci organizace Tutor, s.r.o., jejíž zástupci podávají žákům 4. ročníků informace o přípravných kurzech na přijímací zkoušky na VŠ. V rámci kariérového poradenství je pro žáky nezbytná návštěva Úřadu práce Brno venkov, kde žáci získávají ucelený přehled o možnostech uplatnění na trhu, též cenné informace o Úřadu a jeho součinnosti při hledání zaměstnání a činnosti v oboru péče o nezaměstnané. Žáci jsou seznámeni s rekvalifikačními eventualitami a přípravou k přijímacímu pohovoru, konkurzu, resp. výběrovému řízení pro pozice v novém zaměstnání. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole funguje promyšlený monitorovací systém problémového chování žáků, který spočívá v odhalování nežádoucích jevů ve škole nebo na školních akcích. Cílem tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich problémového chování, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování sociálního klimatu ve třídách. Téměř vždy lze nalézt postup, který může situaci zlepšit nebo posunout žádoucím směrem. Nejefektivnější se jeví kontinuální preventivně výchovná činnost rozložená do celého roku a se zapojením všech žáků, včetně jejich rodičů, učitelů i tzv. širšího sociálního okolí. Zajišťuje návaznost od již prvních signálů ohrožení nebo selhání žáka, přes nedostatky v úrovni psychické regulace až po eliminaci neadekvátního chování, vylučuje rozporuplnost v činnosti jednotlivých subjektů, nabízí týmovou spolupráci pedagogických, psychologických a sociálních pracovníků a lékaře. Důraz se klade na výchovu proti závislostem na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí závisející na kvalitě stravování (bulimie, anorexie, zneužívání anabolik) a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Školní metodik prevence každoročně vytváří aktualizovaný a přizpůsobovaný současnému stavu a potřebám školy Minimální preventivní program Na jeho realizaci se podílí celý pedagogický sbor a vedení školy. Hlavním cílem tohoto programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu. Školní metodik prevence spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence, koordinuje předávání informací o problematice soc.pat. jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy a hodnotí realizaci minimálního preventivního programu..3.7 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Školení o BOZP a PO zaměstnanců a žáků se provádí systematicky za účelem neustálého zlepšování úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a snížení úrazovosti. Povinností zaměstnance je dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané a taktéž dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, musí být v souladu s platnou legislativou soustavně seznamováni zaměstnanci i žáci s problematikou BOZP a PO. Školení BOZP a PO je zajišťováno v spolupráci personálního úseku, OZO v prevenci rizik a OZO v PO, vedoucími zaměstnanci na jednotlivých úsecích a pedagogickými pracovníky (třídní učitelé, učitelé odborných předmětů, učitelé odborné praxe, vychovatelé). Zdrojem materiálu ke vzdělání zaměstnanců a žáků jsou: právní předpisy k zajištění BOZP a PO vnitřní předpisy řešící oblast BOZP a PO výsledky prověrek BOZP a PO opatření z nežádoucích událostí na pracovištích externí informace a zkušenosti. K zabezpečení BOZP škola přijímá opatření k prevenci rizik na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím. 4

15 .3.8 Způsob hodnocení žáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu žáků ve výuce tvoří platná legislativa a pravidla pro hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu. Při hodnocení a diagnostice žáků škola vychází z následujících zásad: hodnocení musí mít pozitivně motivační charakter učitelova role nespočívá pouze v příkazech, kontrole a hodnocení, ale učitel je především ten, kdo vede, pomáhá a inspiruje hodnocení musí dát perspektivu všem žákům, zvláště pak žákům slabším a žákům se SVP žáci se SVP jsou hodnoceni individuálně na základě doporučení vyplývajících z vyšetření v pedagogickopsychologické poradně a odborného lékaře při hodnocení žáka se přihlíží k jeho dosaženému pokroku žák je seznámen s příslušnými kritérii pro hodnocení (školní řád, kritéria pro hodnocení v daném předmětu, kritéria hodnocení výkonů...) žákům je dán prostor pro sebehodnocení chyby jsou pokládány za přirozený jev, rozlišují se dle závažnosti a jsou využívány k následnému poučení klasifikace je doplněna slovním hodnocením a zdůvodněním je využíván systém kázeňských opatření, daný školním řádem (pochvaly, důtky, známky z chování) při hodnocení praktické výuky škola přihlíží k hodnocení žáka ze strany smluvního pracoviště Hodnocení žáků s SVP Žáci se SVP jsou hodnoceni individuálně na základě doporučení vyplývajících z vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a odborného lékaře. Vzhledem k oboru vzdělání lze předpokládat, že se bude převážně jednat o žáky se specifickými poruchami učení a lehčími poruchami zraku nebo sluchu. Těmto žákům je zpravidla poskytován větší časový prostor, je respektováno jejich individuální tempo, upřednostňuje se obsah před úpravností. Učitelé upřednostňují metody a formy zkoušení, které jsou pro žáky nejvhodnější. Žákům je umožněno používání vhodných pomůcek a speciálně upravených textů. Při hodnocení není posuzován pouze samotný výkon, nýbrž také míra úsilí a námahy, kterou žák na jeho zvládnutí musel vynaložit..3.9 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) probíhá v souladu se Školským zákonem č. 56/004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 73/005 O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Při vzdělávání těchto žáků bude práce s nimi spočívat především ve volbě vhodných výukových a výchovných metod a prostředků. Nedílnou součástí je vytváření vhodného školního prostředí, které umožní žákům podpořit jejich sociální integraci a bude směřovat k celoživotnímu učení a k lepšímu uplatnění na trhu práce. 5

16 Žáci ohroženi sociálně patologickými jevy V této oblasti bude škola postupovat podle Minimálního preventivního programu a bude především věnovat soustavnou pozornost prevenci těchto jevů. Pro úspěšné vzdělávání budou na škole zabezpečeny podmínky: vyhledávání žáků s rizikem problémového chování (metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem a všemi pedagogickými pracovníky) preventivní práce s třídními kolektivy pod vedením třídního učitele co nejširší nabídka a podpora mimoškolní činnosti a volnočasových aktivit na domově mládeže (DM) individuální pohovory výchovné poradkyně se žáky spolupráce s PPP, centry krizové intervence, orgány sociální péče, zdravotnickými zařízeními, policií apod. Žáci z odlišného sociálně kulturního prostředí Specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí nebo s nižší sociální úrovní se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Pro jejich úspěšné vzdělávání budou vytvořeny tyto podmínky: zjišťování sociálního klimatu žáků seznamování žáků s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi, s hodnotami a principy demokratické společnosti kladení důrazu na poznávání kultury, jazyka a tradic odlišných národností a etnik žijících v ČR formou multikulturní výchovy jako prevence rasismu, extremismu a xenofobie ve výchově klást důraz na tolerantní a bezkonfliktní komunikaci kladení důrazu na motivaci žáků ke studiu podpora úspěšnosti těchto žáků, možnost zpracování individuálního vzdělávacího plánu, průběžné informování o jejich výsledcích (podrobný rozbor nad výsledky) prvořadou pozornost je třeba věnovat osvojení českého jazyka, možnost doučování v jazycích podpora mimotřídních resp. mimoškolních aktivit spolupráce s výchovným poradcem, psychologem, sociálními pracovníky popř. dalšími odborníky spolupráce s orgány státní správy, orgány sociální péče Je kladen důraz na vytváření pozitivního klimatu, přátelské atmosféry a upevňování důvěry a spolupráce mezi školou a rodinou. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Ve výuce těchto žáků bude škola vhodně využívat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi apod. Žáci budou zapojováni do skupinové výuky a týmové práce, budou jim umožněny prezentace v rámci tematických odborných soutěží, přednášek a projektů. Škola bude těmto žákům zajišťovat dobré podmínky v oblasti podpory a zájmu o obor a také podporu při vytváření dobrých sociálních vztahů. Ředitel školy může za podmínek daných Školským zákonem umožnit žákovi vzdělávání dle individuálního vzdělávacího programu, nebo přeřadit nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího. 6

17 .4 Profil absolventa.4. Identifikační údaje Název a adresa školy: Zřizovatel: Název a kód oboru vzdělání: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Účinnost od: Verze: Č.j.: Střední odborná škola zahradnická a SOU Rajhrad, Masarykova 98 Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 60 8 Brno Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní. září 0 II. A/78/0.4. Uplatnění absolventa v praxi Absolventi oboru Ekologie a ochrana životní prostředí se uplatní především jako pracovníci veřejné správy v oblastech životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách CHKO a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání. Uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích, zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší. Dle kartotéky typových pozic odpovídají danému vzdělání následující povolání: hydrolog (kód: 50) a meteorolog (kód: 555), asistent státní správy (kód: 00009) referent státní správy (kód: 0000), inspektor ochrany lesa (kód: 30473), inspektor ochrany vod (kód: 3047), inspektor ochrany ovzduší (kód: 30470), inspektor ochrany přírody a krajiny (kód: 30469), inspektor odpadového hospodářství (kód: 3047), strážce přírody (kód: 30488) Kromě zde uvedených zaměstnání mohou zastávat další pracovní pozice v oborech propojených s ochranou přírody, a to především v tzv. neziskové sféře a dalších organizacích zabývajících se ochranou přírody a environmentálním vzděláváním)..4.3 Výsledky vzdělávání V oblasti profese Posuzuje stav životního prostředí v konkrétním prostoru a přírodní vztahy v souvislosti s lidskou činností. Analyzuje vlivy lidské činnosti na životní prostředí a posuzuje je z hlediska právních předpisů. Rozpozná nežádoucí a nedovolené vlivy lidské činnosti na životní prostředí a navrhuje opatření k jejich eliminaci. Nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Ovládá principy, postupy a užití chemických, fyzikálních a mikrobiologických metod laboratorní a senzorické analýzy. Odebírá vzorky, provádí analýzy jednotlivých složek ŽP, vyhodnocuje získaná data, navrhuje optimální řešení. Provádí územní inventarizaci. Dodržuje hygienu a bezpečnost práce. Organizuje práce při údržbě chráněných částí přírody a veřejné zeleně. Zdůvodní ekologicky šetrné hospodaření v krajině. Kontroluje lidskou činnost v oblasti podnikatelské a komunální sféry, dodržování právních norem. Ovládá základy správního řízení a základní principy tvorby projektů. Orientuje se v základní legislativní struktuře týkající se ochrany přírody. 7

18 Absolvent je veden tak, aby chápal kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti dodržoval stanovené normy a předpisy efektivně hospodařil s finančními prostředky, orientoval se v tržní ekonomice a jednal ekonomicky ekonomicky a ekologicky nakládal s materiály, odpady, energiemi a vodou pracoval samostatně i v týmu dokázal řídit práci v týmu a motivovat jeho členy vhodným způsobem dokázal prezentovat výsledky své práce dokázal pracovat s informacemi a kriticky je hodnotit uměl vhodně prezentovat svoje schopnosti a výsledky své práce používal prostředky informačních technologií pro osobní i pracovní úkoly, využíval je k dalšímu vzdělávání dokázal vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském a osobním životě: vyjadřuje se správně mluvenou i psanou formou mateřského jazyka dle komunikační situace používá cizí jazyk na komunikační úrovni stupně B, ovládá základní odbornou terminologii má základní znalosti o fungování občanské demokratické společnosti vyhledává, kriticky hodnotí a využívá informace z různých zdrojů jedná v duchu udržitelného rozvoje ovládá základní pracovně právní předpisy a zásady bezpečnosti práce, poskytne pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění zná zásady správné životosprávy aplikuje teoretické poznatky v praxi Vzdělávání směřuje k tomu, aby v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot absolvent ctil život jako nejvyšší hodnotu jednal čestně a zodpovědně dodržoval zákonné a morální normy dokázal chránit své oprávněné zájmy vážil si lidské svobody a lidských práv, preferoval humánní a demokratické hodnoty nepodléhal předsudkům a stereotypům zajímal se o veřejný život, aktivně se ho zúčastňoval chránil životní prostředí pociťoval zodpovědnost za vlastní zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti vážil si národního i světového kulturního dědictví a chránil je 8

19 .5 Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky realizace ŠVP: Škola má k dispozici dva areály, a to v Rajhradě a v Brně. Výuka žáků daného oboru probíhá na pracovišti SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad v Brně Bohunicích. K dispozici jsou kromě kmenových učeben také dobře vybavená chemická laboratoř, učebna biologie a počítačová učebna. Převážná část kmenových učeben je vybavena zpětnými projektory a multimediálním zařízením, které umožňuje vysokou názornost výuky. Žáci mohou v odpoledních hodinách individuálně využívat studovnu, která je vybavena čtyřmi počítačovými pracovišti a odbornou knihovnou. Potřebám žáků slouží žákovská knihovna, z níž si mohou žáci kromě beletrie vypůjčit také větší část potřebných učebnic. Vzhledem k absenci vlastní tělocvičny probíhá výuka tělesné výchovy v zimních měsících v pronajatých prostorách TJ Sokol ve Starém Lískovci, v jarním a podzimním období na pronajatém venkovním hřišti sousední ZŠ a částečně na provizorním hřišti v areálu školy. Učební praxe probíhá v zimních měsících většinou ve speciálně zřízené ekologické dílně, v dalším období pak v terénních podmínkách na různých lokalitách v Brně a blízkém okolí a na dalších pracovištích viz kapitola Sociální partneři. Blokové praxe jsou realizovány formou týdenních výjezdů do některých CHKO a cestovní náklady jsou hrazeny z fondu občanského sdružení STUDENT. Část meteorologických cvičení probíhá přímo na pracovišti ČHMÚ v Brně. Ve spolupráci s ČHMÚ budeme pořizovat školní hydrometeorologickou stanici. Vzhledem k tomu, že daný obor je vyučován na naší škole teprve od školního roku 007/008, disponujeme základním vybavením, které se postupně doplňuje (mapy, buzoly, GPS, nivelační přístroj, odborná literatura, sbírky hornin a minerálů, terária s živými zvířaty, přenosná monitorovací laboratoř, analytické váhy, refraktometr, konduktometr, absorbční fotometr...). Personální podmínky realizace ŠVP: Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují výuku ve všeobecně vzdělávací části, splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle zákona 563/004 Sb. Výjimku tvoří pouze jedna vyučující, která si doplňuje pedagogické vzdělání. Výuka odborných předmětů je zajištěna kvalifikovanými učiteli, kteří mají odborné praktické zkušenosti a pracovali nebo částečně pracují v daném oboru. Výuka úzce specializovaných předmětů, jakými jsou Právo, Meteorologie a hydrologie a Vodárenství je realizována formou externí spolupráce s odborníky. Účastí v programech zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků si učitelé dále rozšiřují a prohlubují svoje odborné i pedagogické vzdělání. Většina z nich také působí jako cviční učitelé pedagogické praxe, organizované vysokými školami. Učitelé stejného či příbuzného oboru spolupracují ve třech předmětových komisích: v komisi přírodovědných předmětů, v komisi společensko-vědních předmětů a v komisi odborných předmětů a praktického vyučování. Na škole působí plně kvalifikovaná výchovná poradkyně a metodik prevence sociálně patologických jevů..6 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie výuky spočívá v zajištění dostatečných materiálních, personálních i organizačních podmínek. Škola zajišťuje nářadí a materiály pro výuku, učebnice, didaktickou a výpočetní techniku i učební pomůcky pro výuku v jednotlivých oblastech vzdělávání. Školní vzdělávací program realizují odborně i pedagogicky způsobilí kvalifikovaní pracovníci, kteří se dále školí a vzdělávají v programech DVPP. Přímo ve výchovně vzdělávacím procesu se zaměřují na promyšlený výběr, řazení a střídání různých forem a metod práce; kombinují metody slovní a přímé zkušenosti, metody myšlenkových operací i metody aktivizační, jako jsou hry, diskusní, situační a inscenační metody, zařazují problémové vyučování. Podle formy provedení se jedná především o výuku organizovanou formami vyučovacích hodin, praktického vyučování a exkurzí. Dalšími formami jsou práce na individuálních projektech a na kolektivních projektových dnech. Škola zabezpečuje odborné praxe na pracovištích právnických či fyzických osob nebo dobrovolných organizací. Prostřednictvím různých programů provádí osvětu výchovu a vzdělání v oblasti životního prostředí a výchovy ke zdraví v návaznosti na národní program Zdraví pro. století. Četnými akcemi zprostředkovává žákům nejdůležitější znalosti a dovednosti pro uplatnění ve světě práce. Celkový systém výuky podporuje rozvoj kompetence žáků efektivně využívat prostředků IKT jak při vzdělávání, tak i v budoucím osobním i profesním životě. Vyučující zajišťují účast studentů na olympiádách a dalších soutěžích vyhlašovaných v resortu školství. 9

20 .7 Spolupráce se sociálními partnery organizace: Občanské sdružení Rezekvítek Kamenná 6, Brno telefon: mobil: web: mail IČO: DIČ: CZ možnost bezplatných exkurzí vedených odbornými pracovníky provádění praxí na maloplošných chráněných územích v Brně a blízkém okolí publikace pro žáky příspěvek na cestovné pro žáky možnost individuálních praxí pro žáky Správa CHKO Moravský kras Svitavská Blansko Tel.: Fax: možnost bezplatných exkurzí vedených odbornými pracovníky vedení maturitních prací pracovníky správy možnost působit na NPP Červený kopec (Týden ke Dni Země) možnost návštěvy neveřejných míst, zajímavých z hlediska ochrany přírody (např. jeskyně) odborná spolupráce pro pedagogy naší školy Správa NP Podyjí Na Vyhlídce Znojmo Tel.: Fax.: konání blokové praxe v NP Podyjí s exkurzemi s botaniky, entomology, a dalšími odborníky možnost bezplatného bydlení na terénní stanici vedení maturitních prací pracovníky správy Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace U Zoologické zahrady Brno telefon: fax: IČO: možnost individuálních praxí pro žáky exkurze - ZOO je zapojena do projektů ochrany přírody spolupráce se záchranou stanicí handicapovaných živočichů projekty reintrodukce druhů např. sysel obecný 0

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více