EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁNÍ EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6-0-M/0 0

2 Č.j.: A/78/0 Zpracoval: Mgr. Martin Slanina Dne: Doporučeno: předmětovou komisí Dne: Schválil: PaedDr. Marek Kňažík Dne: Za školskou radu: Ing. Stanislav Petermann Dne: Účinnost od: Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

3 Obsah Obsah...3 Kolektiv autorů...4 Identifikační údaje školy...5 Charakteristika vzdělávacího programu...6. Identifikační údaje oboru...6. Charakteristika a koncepce školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání Metody a formy vzdělávání Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Organizace výuky Další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Profil absolventa Identifikační údaje Uplatnění absolventa v praxi Výsledky vzdělávání Podmínky realizace ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Spolupráce se sociálními partnery Požadované kompetence absolventů školy Klíčové kompetence Odborné kompetence Realizace a začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový učební plán Přehled využití týdnů Učební osnovy Školní projekty Průzkum veřejného mínění Reportér z Timesů Město Brno v minulosti a současnosti Marketingový průzkum trhu Podnikatelský záměr fiktivní firmy Hospodaření s pitnou vodou u nás doma Den Země...3 3

4 Kolektiv autorů Koordinátor projektu: Mgr. Stanislav Štěpánek Autoři a spoluautoři jednotlivých kapitol a předmětů: Mgr. Helena Badalová (jazykové vzdělávání a komunikace, vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, Německý jazyk), Ing. Jitka Bezděkovská (Veřejná zeleň), Mgr. Hana Brázdilová (Anglický jazyk), Mgr. Miroslava Černá (vzdělávání pro zdraví, Tělesná výchova), Mgr. Zora Gerguri (přírodovědné vzdělávání, Fyzika, matematické vzdělávání a Matematika, realizace a začlenění průřezových témat, charakteristika školního vzdělávacího programu, popis celkového pojetí vzdělávání, výchovné a vzdělávací strategie, požadované kompetence absolventů školy, odborné kompetence), Mgr. Václav Izák (Právo), Mgr. Pavla Janáčková (společenskovědní vzdělávání, Základy společenských věd, Geografie, projekty), Ing. František Kadaňka (Biologie), PaedDr. Marek Kňažík (charakteristika a koncepce školy, autoevaluace školy), Mgr. Jana Křepelková (vzdělávání a komunikace v českém jazyce, estetické vzdělávání, Český jazyk, Literatura), RNDr. Antonín Martiník (Lesnictví), Mgr. Dominika Močubová (Chemie, Biotechnologie, Cvičení z biologie, Cvičení z chemie, Hygiena a toxikologie, Monitorování a analýzy, projekty), RNDr., Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (Meteorologie a hydrologie), Mgr. Alena Skálová (metody a formy vzdělávání, podmínky pro přijímání ke vzdělávání, profil absolventa, způsob ukončení vzdělávání, organizace výuky, způsob hodnocení žáků, podmínky realizace školního vzdělávacího programu, spolupráce se sociálními partnery, maturitní práce, projekty), Mgr. Martin Slanina (Ekologie, Geologie a pedologie, Praxe, Geodézie, Lesnictví, Právo, profil absolventa, další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity, spolupráce se sociálními partnery, projekty), Mgr. Vladimír Šácha (Krajinná ekologie, Agroekologie, Energie a výrobní technologie, Odpady, Ochrana přírody, maturitní práce), Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D. (Vodárenství), Blažena Ševčíková (realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence), Mgr. Stanislav Štěpánek (identifikační údaje, klíčové kompetence, ročníkový plán výuky, přehled využití týdnů, všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, environmentální příprava, ochrana životního prostředí, monitorování životního prostředí, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, Informační technologie, projekty), Ing. Jana Tylová (vzdělávání žáků s SVP), Ing. Bohumil Zavadil (ekonomické vzdělávání, Ekonomika, Management a marketing, Účetnictví, Geodézie, další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity, projekty). Korektura textu: Mgr. Hana Brázdilová, Mgr. Pavla Janáčková, Mgr. Jana Křepelková Autor tabulek a schémat: Mgr. Stanislav Štěpánek 4

5 Identifikační údaje školy Název a kód vzdělávacího programu: Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 Název a kód oboru vzdělání: Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Účinnost od:. září 0 Verze: II. Č.j.: A/78/0 Předkladatel: Název a adresa školy: Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad, Masarykova 98 IZO: IČ: Adresa: Rajhrad, Masarykova 98 Ředitel školy: PaedDr. Marek Kňažík Kontaktní údaje: Mgr. Martin Slanina Zřizovatel: telefon: fax: internet: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 60 8 Brno 5

6 Charakteristika vzdělávacího programu. Identifikační údaje oboru Název a kód vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Účinnost od: Verze: Č.j.: Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní. září 0 II. A/78/0. Charakteristika a koncepce školy Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad je jedinou zahradnickou školou v Jihomoravském kraji a počtem žáků největší střední zahradnickou školou v ČR. Tvoří ji dvě pracoviště: pracoviště Rajhrad, Masarykova 98 pracoviště Brno-Bohunice, Lány 34 V současné podobě škola existuje od , kdy došlo (usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje č.03/04/z5 ze dne 0. května 004) ke sloučení do té doby samostatných školských subjektů, a to SOU zahradnického v Rajhradě, SOŠ zahradnické v Brně - Bohunicích a SOU Želešice (činnost v areálu byla ukončena v roce 008). Oba zahradnické areály v Brně a v Rajhradě poskytují teoretické i praktické vyučování, stravování, ubytování i mimoškolní činnost. Obě pracoviště nabízejí kvalitní vzdělávací portfolio, které se vyznačuje prostupností jednotlivých oborů vzdělání: 4-44-M/0 6-0-M/0 4-5-H/ H/ L/50 Zahradnictví (4-letý obor vzdělání) Ekologie a ochrana krajiny (4-letý obor vzdělání) Zahradník (3-letý obor vzdělání) Opravář zemědělských strojů (3-letý obor vzdělání) Zahradnictví (-leté nástavbové studium) Obě pracoviště mají bohatou historii. Škola v Rajhradě vznikla v roce 95 a škola v Brně-Bohunicích již v roce 90. Školy za dobu své existence vychovaly řadu úspěšných absolventů, kteří se stali základem nejenom jihomoravského, ale i celého českého zahradnictví. Pracoviště v Rajhradě je zaměřeno na výuku učňovské mládeže v oborech vzdělání Zahradník a Opravář zemědělských strojů. Výuka je tříletá a je zakončena závěrečnou učňovskou zkouškou. Po jejím absolvování mohou žáci pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou. Tento typ výuky je vhodný především pro ty žáky, kteří mají zájem po ukončení školy pracovat ve výrobních zahradnických podnicích. Kombinace vyučení v oboru s dvouletým denním nástavbovým studiem je vhodná pro budoucí majitele menších zahradnických podniků a pro THP ve větších podnicích výrobního charakteru. Areál školy v Rajhradě se rozkládá na rozloze 5 ha a kromě přilehlých pozemků a okrasných zahrad zahrnuje jednu hlavní školní budovu a dvě přízemní budovy pro výuku teorie, tři přízemní budovy pro výuku praxe, pět skleníků (z toho tři vytápěné a dva nevytápěné), skladové prostory, prodejnu zahradnických výrobků a vodárnu. Teoretická výuka zde probíhá v deseti kmenových učebnách vybavených potřebnou didaktickou a výpočetní technikou a učebnách specializovaných na výuku výpočetní techniky, cizích jazyků a floristiky. Bezdrátový internet a počítačové zasíťování celé školy doplňuje žákům komplexní servis školy. Školní budova je umístěna v areálu školní zahrady. Praktická výuka probíhá v pěti výukových sklenících, pěti specializovaných učebnách a na přilehlých pracovních pozemcích. Celá zahrada je rozdělena na části, které jsou zaměřeny na jednotlivá odvětví zahradnictví. Praktickou výuku realizují žáci nejen v areálu pracoviště, ale také v různých zahradnických firmách v Jihomoravském kraji. 6

7 Část okrasného sadovnictví: součástí je okrasný park, který je umístěn v okolí hlavní budovy školy, s výsadbou okrasných stromů a keřů. Do této části okrasného sadovnictví patří také školky, kde se množí a pěstují okrasné stromy, keře a venkovní květiny. Část květinářská: do této části patří sbírkové a pěstitelské vytápěné skleníky o rozloze 600 m a volné plochy pro pěstování květin určených k vazbě a aranžování. Část ovocnářská: zahrnuje ovocné množitelské školky a ovocné výsadby jabloní, meruněk, vinné révy, broskvoní, rybízu a angreštu. Stravování i ubytování žáků je zajištěno v nově rekonstruovaných prostorách v hlavní budově školy. Součástí domova mládeže je posilovna, klubovna a další prostory. Pracoviště v Brně-Bohunicích poskytuje, podobně jako pracoviště v Rajhradě, komplexní zajištění výuky žáků. Areál se rozkládá na rozloze 5 ha a kromě,5 ha parku a,5 ha ostatních ploch zahrnuje: 3 budovy školy pro teoretickou výuku budovy pro ubytování - domov mládeže budovu pro výuku autoškoly 5 přízemních objektů pro zahradnické a mechanizační práce 8 skleníků prodejní, technické a skladové prostory 6 rodinných domů k ubytování V areálu se nachází přírodní zdroj vody a zemědělský dvůr sloužící k výuce autoškoly a zahradnickému opravárenství. Teoretická výuka probíhá v kvalitně vybavených třídách, a to v různých budovách areálu. Dvě učebny slouží jako chemické a biologické laboratoře. Stravování je realizováno v rekonstruované jídelně ve školní budově. Také na tomto pracovišti realizují praktickou výuku žáci nejen v areálu pracoviště, ale také v různých zahradnických a ekologických firmách v Jihomoravském kraji. V brněnském areálu školy se vyučují dva čtyřleté obory vzdělání, a to Zahradnictví a obor Ekologie a ochrana krajiny. Oba obory jsou zakončeny maturitní zkouškou. Studium zahradnictví v této podobě je vhodné pro ty, kteří chtějí po ukončení studia pokračovat ve studiu na vysokých školách, nebo budou zaměstnáni jako prodejci zahradnických výrobků nebo potřeb pro zahradnictví. Mohou být také techniky v zahradnických podnicích nebo techniky ve výzkumných ústavech a ve školách. Řada absolventů tohoto oboru školy pokračuje ve studiu i na vysokých školách s jiným předmětem výuky než zahradnictví, jako jsou např. pedagogické a právnické fakulty, technické obory atd. Absolventi ekologického oboru mohou získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí uplatnit ve státní správě nebo ve sféře výroby a služeb. Oblast státní správy zahrnuje: referáty životního prostředí, obcí, měst a okresů inspekční činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady chráněné krajinné oblasti, národní parky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace. Sféra výroby a služeb zahrnuje: ekologické útvary průmyslových podniků, laboratoří zabývajících se znečištěním životního prostředí, podniky odpadového hospodářství rekultivace Absolvent najde uplatnění i v informační a osvětové činnosti oboru. Další vývoj školy a stanovení koncepce jejího budoucího rozvoje vychází ze současné reality snižujícího se počtu žáků středních škol a tím i provozních finančních prostředků, neúnosnou režijní náročností brněnského zastaralého areálu. Bude nutné v dalším období tuto situaci vyřešit sloučením dvou pracovišť do jednoho areálu a výstavbou nové budovy školy v r. 0 pro teoretické vyučování. Ředitelem školy byly stanoveny hlavní cíle školy v těchto oblastech: pedagogické a didaktické personálního zajištění materiálního zajištění investiční a ekonomické řídící a kontrolní 7

8 Charakteristickým rysem při stanovení koncepce školy je při současném prudkém populačním poklesu počtu žáků kladení důrazu na dvě hlediska v oblasti: vzdělávaní - zachovat vysokou kvalitu zahradnického vzdělávání žáků udržet ekonomickou stabilitu školy a zajistit finanční prostředky i z mimorozpočtových kapitol JMK (například z fondů EU) Další hlavní předpoklady pro rozvoj organizace na období jsou : zavedení nového perspektivního studijního oboru transparentní rozhodování managementu školy kvalitně fungující mezilidské a pracovní vztahy mezi zaměstnanci rozvoj image školy (spolupráce s radnicí obce, výstavy, veletrhy, prodej výrobků ) další zkvalitnění spolupráce s partnerskými zahradnickými školami v EU a zapojení do mezinárodních projektů rovnovážná a kvalitní spolupráce s partnerskými zahradnickými firmami i jinými subjekty (např. divadla, státní hrady a zámky, vzdělávací a charitativní organizace ) V budoucím období rozvoje školy bude záviset na jeho managementu, jak se vypořádá nejen s realizací úkolů v ekonomické oblasti, ale také se zavedením nových vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělání. Důležitým úkolem také bude vybudovat a propracovat systém vzdělávání dospělých (vytvoření Centra celoživotního vzdělávání pro pracovníky v zahradnictví) vedený snahou, aby se škola stala střediskem a centrem komunitárního života a vzdělávání odborníků i laické veřejnosti, a to formou intenzivnější spolupráce s Úřady práce, JMK, profesními svazy a dalšími institucemi. Škola musí být také schopna především nabídnout žákům a rodičům atraktivní vzdělávací portfolio, které by zajišťovalo nejen dobré uplatnění absolventů na našem, ale i evropském trhu práce a udrželo naší škole získanou prestiž mezi zahradnickými školami v ČR. 8

9 .3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Nový systém tvorby vzdělávacích programů zavádí Národní program tvorby vzdělávání v České republice a zákon č.56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v rámci procesu modernizace a zlepšení kvalita vzdělávání. Kurikulární dokumenty jsou tvořeny na dvou úrovních: státní (RVP) a školní (ŠVP). ŠVP předkládá požadované výstupy ( výsledky vzdělávání) na naší škole, uvádí způsob jejich realizace a prostředky pro jejich dosažení. ŠVP je tvořen s ohledem na lepší uplatnění absolventů na trhu práce, s ohledem na jejich připravenost dále se vzdělávat, případně rekvalifikovat. Tvorba programu vychází ze čtyř cílů vzdělávání pro. století formulovaných komisí UNESCO (tzv. Delorsovy cíle): učit se poznávat, učit se učit, učit se být a učit se žít s ostatními. Těmto cílům odpovídají i klíčové kompetence, které si má žák v rámci vzdělávání na naší škole osvojit. ŠVP je zpracován tak, aby zajišťoval srovnatelnou úroveň odborného vzdělávání a zároveň reaguje na potřeby trhu práce v regionu. Zároveň však klade důraz na význam všeobecného vzdělávání, které je nezbytné pro celoživotní vzdělávání absolventů, aby chápali současné jevy ve společnosti, dokázali se přizpůsobovat rychlému rozvoji vědy a techniky i měnícím se pracovním i životním podmínkám. ŠVP vymezují kromě klíčových kompetencí i odborné kompetence, které odrážejí profesní profil absolventa, jeho způsobilost pro výkon daného povolání či skupiny příbuzných povolání. Obsah ŠVP je uveden formou požadovaných výsledků vzdělávání a jim odpovídajícího učiva, je strukturován podle vzdělávacích oblastí, v nichž jsou stanoveny jednotlivé konkrétní vyučovací předměty..3. Popis celkového pojetí vzdělávání Základem pojetí našeho ŠVP je uvědomění si a respektování postavení naší školy jakož i celého středního školství v rámci systému vzdělávání v ČR. Tato sekundární úroveň vzdělávání je prostředníkem mezi základním a vysokým školstvím, respektive systémem celoživotního vzdělávání. Z tohoto uvědomění si postavení školy plynou úkoly, metody i požadované výsledky činnosti školy. Střední školství se tak postupně mění z koncové na průběžnou část systému. Přibližně 60 % výuky je tvořeno všeobecnými předměty. To naplňuje požadavek státu na lyceizaci výuky na středních školách. Administrativně proto byly státem přeřazeny některé předměty ze skupiny předmětů odborných do skupiny předmětů všeobecných (chemie, biologie, ekonomika, informatika). V praxi to znamená především tu skutečnost, že tyto předměty jsou vyučovány skutečně jako všeobecné a nejsou již tak úzce vázány na odbornost školy, jako tomu bylo v minulosti. Toto přeřazení zmíněných předmětů má přímou souvislost s budoucími státními maturitami z informačních technologií, z matematiky a ze společenskovědního základu. Celý školní vzdělávací program je ovládán klíčovými a odbornými kompetencemi a průřezovými tématy. Jsou společným úkolem všech pracovníků školy a žáků. Každý si proto musí být vědom tohoto vyššího cíle, který vždy přesahuje předmět, který je právě vyučován a ke kterému musí učitelé i žáci veškerým svým úsilím neustále směřovat. Školní vzdělávací program plně respektuje rámcový vzdělávací program a rozvíjí ho s důrazem na okrasné zahradnictví. Bere přitom ohled na potřeby trhu služeb svého zřizovatele a místa působení, tj. na Jihomoravský kraj a Brno, tedy potřeb zaměřených jak na výrobu, tak i na floristické a sadovnické služby. Na všeobecné předměty navazuje skupina předmětů odborných. Ty se dále dělí na předměty pro obor základní a na předměty speciální. Obě tyto skupiny společně zaujímají asi 40 % výuky a jsou rozdělené na dvě přibližně stejné poloviny. Do skupiny základních odborných předmětů patří základy zahradnictví, agrochemie, rostlinolékařská péče, geodézie a mechanizační předměty. Tato skupina je podkladem pro výuku ve speciálních předmětech, a proto je kvalitě výuky v těchto předmětech věnována zvýšená pozornost. Speciálními předměty jsou zelinářství, ovocnictví, sadovnictví, tvorba zahrad a parků, květinářství a floristika. Ty se principiálně dělí do tří skupin, které reflektují jak požadavky RVP, tak i dělení oboru podle kartotéky typových pozic (KTP). Dělí se tedy na zahradnickou výrobu, sadovnictví a floristiku. V závislosti na plánu výuky teorie je vytvořen plán výuky praxe. Na ucelený ŠVP naváže v budoucnosti systém odborných kurzů pro veřejnost, které škola bude nabízet v rámci celoživotního vzdělávání. Systém celoživotního vzdělávání bude tvořen na podkladě požadavků podniků, profesních svazů, úřadů práce a s přihlédnutím k nabídce vzdělávání poskytovaného MZLU Brno a ostatních škol v kraji. 9

10 .3. Metody a formy vzdělávání Metody a formy výuky volí vyučující s ohledem na charakter předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. Přednostně jsou uplatňovány aktivizační a komunikační metody řízený rozhovor, besedy, diskuze, didaktické hry. Z expozičních metod se uplatňují především ty, které umožňují vysokou míru názornosti: práce s verbálními, ikonickými a kombinovanými texty a metody činnostního učení. V některých předmětech se i nadále upřednostňuje výklad. Při nácviku praktických dovedností jsou využívány metody kinetického učení. Základní formou výuky je vyučovací hodina, cvičení, laboratorní cvičení, exkurze, praktické vyučování, výuka v terénu, projekt, konzultace s vyučujícím. Ve všech oblastech vzdělávání jsou žáci vedeni k osvojení si autodidaktických metod učení..3.3 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Ke vzdělávání jsou přijímáni zdravotně způsobilí uchazeči s ukončeným základním vzděláním. Kritéria pro přijetí jsou: splnění povinné školní docházky, nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání splnění kriterií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro daný školní rok zdravotní způsobilost uchazeče (upřesněna vládním nařízením) Dle a nařízení vlády 689/004 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, nejsou pro uchazeče o vzdělávání v daném oboru stanovena žádná zdravotní a tělesná omezení. Konkrétní kritéria včetně stupnice jejich bodového hodnocení jsou každoročně zveřejňována do 3. ledna. Pořadí uchazečů se stanovuje dle celkového počtu dosažených bodů. Podmínkou pro přijetí cizích státních příslušníků je navíc: předložení nostrifikace vysvědčení, které odpovídá ukončenému základnímu vzdělání prokázání znalosti českého jazyka pohovorem před komisí prokázání oprávněnosti k pobytu na území ČR 0

11 .3.4 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž obsah a organizace se řídí platnou školskou legislativou. Maturitní zkouška se skládá ze společné části, garantované státem, a z profilové části. Podmínkou pro úspěšné složení maturitní zkoušky je úspěšné složení obou těchto částí. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Termín konání maturitní zkoušky se řídí aktuálně platným zněním školského zákona a příslušným prováděcím předpisem. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek: z povinné zkoušky z Českého jazyka a Literatury, z cizího jazyka a z volitelného předmětu, který žák volí z nabídky Matematika, občanský a společenskovědní základ, informatika. Zkoušky z jazyků jsou komplexní a skládají se z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky, třetí povinná zkouška společné části je vypracována formou didaktického testu. Dále žák může zvolit v rámci společné části maturitní zkoušky maximálně 3 nepovinné zkoušky z nabídky dané platnou legislativou. Profilová část maturitní zkoušky obsahuje tři povinné zkoušky, kterými jsou:. Vypracování a obhajoba maturitní práce před maturitní komisí.. Ekologie a životní prostředí, jejímž obsahem je předmět Ekologie a další odborné předměty z oblasti vzdělávání ochrana životního prostředí. Forma: ústní zkouška před maturitní komisí. 3. Jeden povinně volitelný předmět z nabídky Chemie, Biologie, Ekonomika a management, dále Informační technologie a Matematika, pokud nebyly zvoleny ve společné části. Forma: ústní zkouška před maturitní komisí. Z téže nabídky, s výjimkou předmětů, zvolených v povinné části, žák může konat až dvě nepovinné zkoušky formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Model maturitní zkoušky Společná část Povinná část Profilová část Povinná část Ekologie a životní prostředí Cizí jazyk Český jazyk, Literatura Maturitní práce CHE / BIO / ITE / MAT / EKO MAT / ZSV / ITE Nepovinná část Nepovinná část Dle platné nabídky zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části. CHE / BIO / ITE / MAT / EKO Pozn.: CHE Chemie, BIO Biologie, MAT Matematika, ITE Informační technologie, EKO Ekonomika a management Obr. : Ideové schéma maturitní zkoušky

12 .3.5 Organizace výuky Obsah vzdělávání v teoretické oblasti je realizován v převážné míře ve vyučovacích hodinách, jejichž délka činí 45 minut a jejichž počet je dán učebním plánem. Výuka se uskutečňuje v kmenových třídách, odborných učebnách i v zařízeních mimo školu. V některých předmětech jsou zařazena cvičení, která vyžadují dělení třídy na skupiny a která probíhají zpravidla ve dvouhodinových celcích. Na výuku předmětu Informační technologie a Cizí jazyk se třída vždy dělí na poloviny. Praktické vyučování je obsahem předmětu Praxe (. ročník) a odborných předmětů Ekologie (. ročník) a Ochrana přírody (3. ročník). Praxe je realizována jednak formou učební praxe, která je začleněna do rozvrhu v pravidelném šestihodinovém bloku x za 4 dní, třída se přitom dělí na poloviny, dále potom formou blokové praxe, která probíhá pod vedením vyučujícího v týdenních celcích, zpravidla na lokalitách CHKO. Individuální praxi žáci absolvují na smluvních pracovištích, která si vybírají dle svého zájmu a místních možností. Žáci jsou na pracovištích individuálně nebo v malých skupinkách v počtu -3 žáků. Pracovní doba přitom činí 8 hodin. Praktické vyučování lze absolvovat i v zahraničí. Ve ročníku žáci zpracovávají maturitní práci. Ve čtvrtém ročníku je v rozvržení týdnů začleněn týden, který je určen k vypracování maturitní práce a který žáci mohou využít dle individuálních potřeb buď vcelku, nebo po jednotlivých dnech. Další podrobnosti organizace praktické výuky jsou uvedeny v přehledu využití týdnů a v učební osnově předmětu Praxe. Výuka dále probíhá formou projektů, odborných exkurzí, kurzů, besed a je doplněna dalšími vzdělávacími aktivitami..3.6 Další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity Kroužky Ve škole pracují kroužky vazačský, mechanizační, včelařský, fotografický. Jsou určeny bez rozdílu všem zájemcům a vedoucími jsou zpravidla učitelé školy. Ekologické olympiády Pořádají se v rámci jednotlivých krajů pod záštitou neziskových organizací propojených s odborníky na ekologii jak z řad státních zaměstnanců, tak i soukromých subjektů. Ekologických olympiád se účastní žáci druhých a třetích ročníků. Ekologická výzdoba školy Žáci aranžérsky zpracovávají zvolená témata jako např. Rok biodiverzity, Den Země, Ochrana mokřadů atd. Další aktivity Žáci se účastní aktivit věnovaných ochraně přírody, jako jsou např. vlčí hlídky, projekty pro obnovu lesů, Clean the World, pomáhají základním školám v organizacích jejich Dnů Země. Tyto aktivity jsou provozovány mimo dobu školní výuky. Mezinárodní projekty V současnosti jsou žáci zapojeni do projektu Globe. GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je mezinárodní dlouhodobý program zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. GLOBE vede studenty k poznávání a porozumění přírody kolem nás. Studenti pozorují kvalitu životního prostředí ve svém okolí, všímají si nejrůznějších jevů a vyhodnocují je, analyzují problémy a hledají možnosti jejich řešení. Naměřená data žáci také odesílají prostřednictvím internetu do mezinárodní databáze v USA. Mezinárodní zpracování výsledků garantuje NASA (National Aeronautics and Space Administration). V současnosti je program GLOBE realizován ve zemích světa. Do budoucnosti uvažujeme o zapojení do dalších mezinárodních projektů. Máme kontakty na zahraniční subjekty věnující se nevládní ochraně přírody ve spolupráci s vládou daných států.

13 Zahraniční kontakty Žáci jsou seznámeni s možností samovzdělávání v zahraničí v podobě různých projektů jak evropských, tak i celosvětových. Tyto aktivity ovšem trvají ½ - roky a není je tedy možné vykonávat v době studia. Akce tedy probíhá po ukončení studia a umožní žákům prohloubit své jazykové i odborné dovednosti a navázat další odborné i osobní kontakty. Školní výstavy Škola pořádá pravidelné vazačsko-aranžérské výstavy, jejichž realizace probíhá v rámci praktického vyučování pod vedením učitelů praktického vyučování. Součástí výstavy je i soutěžní část, které se účastní třídní kolektivy i jednotlivci. Studenti ekologie se aktivně zapojují do těchto výstav. Ples školy Každoroční ples školy je možností k nácviku odborných kompetencí (aranžérské ztvárnění prostoru, zhotovení floristických výrobků...), ale také příležitostí, kdy si žáci v praxi mohou vyzkoušet poznatky z etiky a estetiky. Jarní jarmark řemesel Je příležitostí k veřejné propagaci školy. Je spojen s prodejní akcí balkónových a hrnkových rostlin a sazenic zeleniny. Žáci nacvičují komunikaci se zákazníkem. Součástí jarmarku je obvykle výstava fotografií s ekologickou tématikou. Projekt společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví Je určen pro žáky druhého a třetího ročníku a pokrývá průřezové téma Občan v demokratické společnosti. Žáci se po zhlédnutí filmu, který je zaměřen na konkrétní a aktuální případy porušování lidských práv, zúčastní besedy s pamětníkem. Kulturní akce K doplnění estetického vzdělávání slouží návštěvy divadelních představení. Měsíčně organizujeme nejméně jednu návštěvu večerního představení v brněnských divadlech (Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo, Reduta, Městské divadlo, Divadlo Husa na provázku, příp. jiné.) Výběr repertoáru je uzpůsoben tomu, aby dramatická tvorba různých žánrů doplnila znalosti, získané ve výuce. V hodinách literatury hodnotíme dílo z různých hledisek (přínos, záměr autora, srovnání s knihou). Žáci si vyhotoví záznam do kulturních deníků. Návštěvy divadelních představení přispívají k rozšíření kulturního obzoru žáků. Sportovní aktivity Výuka tělesné výchovy napomáhá formování osobnosti, jejím prostřednictvím je ovlivňován i růst sportovního talentu. Žáci se účastní přátelských turnajů, středoškolských závodů a soutěží, některé pomáhají organizovat. Mají možnost seberealizace v nejrůznějších sportovních odvětvích. Škola pro ně organizuje sportovní kurz, který je zaměřený podle jejich zájmu na letní nebo zimní činnosti. Výchovné poradenství V rámci metodické pomoci žákům při vzdělávání na naší SOŠ spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP ), a to jednak v oblasti diagnostiky u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i další pomocí žákům při vzdělávání; již při jejich přechodu ze ZŠ např. formou besed s odbornými pracovníky PPP na téma Metody a technika úspěšného studia. Je kladen důraz na vytváření pozitivního klimatu a přátelské atmosféry ve škole, a to mimo jiné ve spolupráci s PPP, kdy pořádáme besedy na téma Klima třídy. PPP nabízí všem žákům individuální pomoc při vzdělávání. V preventivní činnosti v oblasti sociálních vztahů spolupracujeme se zástupci organizace Spondea v Brně, zabývající se problematikou ohrožených dětí a domácího násilí. Žáci jsou s danou problematikou seznamováni pomocí prezentace a situační formou hry a je jim nabídnuta pomoc v případě sociálních potíží. V oblasti výchovného poradenství též spolupracujeme se zástupci Policie ČR, pořádáme besedy na téma Přestupky a trestné činy mládeže. Žáci kladně hodnotí setkávání s odborníky z praxe a jejich praktické zkušenosti. Významným úkolem v poradenské činnosti je zprostředkování informací zvláště žákům 4. ročníků o možnostech studia na VŠ a VOŠ. Za tímto účelem navštěvujeme výstavu Gaudeamus a úzce spolupracujeme především s Mendelovou 3

14 univerzitou v Brně, na které pokračuje ve vzdělávání největší počet našich absolventů. Dále spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brně. Rovněž vítáme prezentaci organizace Tutor, s.r.o., jejíž zástupci podávají žákům 4. ročníků informace o přípravných kurzech na přijímací zkoušky na VŠ. V rámci kariérového poradenství je pro žáky nezbytná návštěva Úřadu práce Brno venkov, kde žáci získávají ucelený přehled o možnostech uplatnění na trhu, též cenné informace o Úřadu a jeho součinnosti při hledání zaměstnání a činnosti v oboru péče o nezaměstnané. Žáci jsou seznámeni s rekvalifikačními eventualitami a přípravou k přijímacímu pohovoru, konkurzu, resp. výběrovému řízení pro pozice v novém zaměstnání. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole funguje promyšlený monitorovací systém problémového chování žáků, který spočívá v odhalování nežádoucích jevů ve škole nebo na školních akcích. Cílem tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich problémového chování, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování sociálního klimatu ve třídách. Téměř vždy lze nalézt postup, který může situaci zlepšit nebo posunout žádoucím směrem. Nejefektivnější se jeví kontinuální preventivně výchovná činnost rozložená do celého roku a se zapojením všech žáků, včetně jejich rodičů, učitelů i tzv. širšího sociálního okolí. Zajišťuje návaznost od již prvních signálů ohrožení nebo selhání žáka, přes nedostatky v úrovni psychické regulace až po eliminaci neadekvátního chování, vylučuje rozporuplnost v činnosti jednotlivých subjektů, nabízí týmovou spolupráci pedagogických, psychologických a sociálních pracovníků a lékaře. Důraz se klade na výchovu proti závislostem na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí závisející na kvalitě stravování (bulimie, anorexie, zneužívání anabolik) a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Školní metodik prevence každoročně vytváří aktualizovaný a přizpůsobovaný současnému stavu a potřebám školy Minimální preventivní program Na jeho realizaci se podílí celý pedagogický sbor a vedení školy. Hlavním cílem tohoto programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu. Školní metodik prevence spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence, koordinuje předávání informací o problematice soc.pat. jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy a hodnotí realizaci minimálního preventivního programu..3.7 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Školení o BOZP a PO zaměstnanců a žáků se provádí systematicky za účelem neustálého zlepšování úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a snížení úrazovosti. Povinností zaměstnance je dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané a taktéž dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, musí být v souladu s platnou legislativou soustavně seznamováni zaměstnanci i žáci s problematikou BOZP a PO. Školení BOZP a PO je zajišťováno v spolupráci personálního úseku, OZO v prevenci rizik a OZO v PO, vedoucími zaměstnanci na jednotlivých úsecích a pedagogickými pracovníky (třídní učitelé, učitelé odborných předmětů, učitelé odborné praxe, vychovatelé). Zdrojem materiálu ke vzdělání zaměstnanců a žáků jsou: právní předpisy k zajištění BOZP a PO vnitřní předpisy řešící oblast BOZP a PO výsledky prověrek BOZP a PO opatření z nežádoucích událostí na pracovištích externí informace a zkušenosti. K zabezpečení BOZP škola přijímá opatření k prevenci rizik na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím. 4

15 .3.8 Způsob hodnocení žáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu žáků ve výuce tvoří platná legislativa a pravidla pro hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu. Při hodnocení a diagnostice žáků škola vychází z následujících zásad: hodnocení musí mít pozitivně motivační charakter učitelova role nespočívá pouze v příkazech, kontrole a hodnocení, ale učitel je především ten, kdo vede, pomáhá a inspiruje hodnocení musí dát perspektivu všem žákům, zvláště pak žákům slabším a žákům se SVP žáci se SVP jsou hodnoceni individuálně na základě doporučení vyplývajících z vyšetření v pedagogickopsychologické poradně a odborného lékaře při hodnocení žáka se přihlíží k jeho dosaženému pokroku žák je seznámen s příslušnými kritérii pro hodnocení (školní řád, kritéria pro hodnocení v daném předmětu, kritéria hodnocení výkonů...) žákům je dán prostor pro sebehodnocení chyby jsou pokládány za přirozený jev, rozlišují se dle závažnosti a jsou využívány k následnému poučení klasifikace je doplněna slovním hodnocením a zdůvodněním je využíván systém kázeňských opatření, daný školním řádem (pochvaly, důtky, známky z chování) při hodnocení praktické výuky škola přihlíží k hodnocení žáka ze strany smluvního pracoviště Hodnocení žáků s SVP Žáci se SVP jsou hodnoceni individuálně na základě doporučení vyplývajících z vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a odborného lékaře. Vzhledem k oboru vzdělání lze předpokládat, že se bude převážně jednat o žáky se specifickými poruchami učení a lehčími poruchami zraku nebo sluchu. Těmto žákům je zpravidla poskytován větší časový prostor, je respektováno jejich individuální tempo, upřednostňuje se obsah před úpravností. Učitelé upřednostňují metody a formy zkoušení, které jsou pro žáky nejvhodnější. Žákům je umožněno používání vhodných pomůcek a speciálně upravených textů. Při hodnocení není posuzován pouze samotný výkon, nýbrž také míra úsilí a námahy, kterou žák na jeho zvládnutí musel vynaložit..3.9 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) probíhá v souladu se Školským zákonem č. 56/004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 73/005 O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Při vzdělávání těchto žáků bude práce s nimi spočívat především ve volbě vhodných výukových a výchovných metod a prostředků. Nedílnou součástí je vytváření vhodného školního prostředí, které umožní žákům podpořit jejich sociální integraci a bude směřovat k celoživotnímu učení a k lepšímu uplatnění na trhu práce. 5

16 Žáci ohroženi sociálně patologickými jevy V této oblasti bude škola postupovat podle Minimálního preventivního programu a bude především věnovat soustavnou pozornost prevenci těchto jevů. Pro úspěšné vzdělávání budou na škole zabezpečeny podmínky: vyhledávání žáků s rizikem problémového chování (metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem a všemi pedagogickými pracovníky) preventivní práce s třídními kolektivy pod vedením třídního učitele co nejširší nabídka a podpora mimoškolní činnosti a volnočasových aktivit na domově mládeže (DM) individuální pohovory výchovné poradkyně se žáky spolupráce s PPP, centry krizové intervence, orgány sociální péče, zdravotnickými zařízeními, policií apod. Žáci z odlišného sociálně kulturního prostředí Specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí nebo s nižší sociální úrovní se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Pro jejich úspěšné vzdělávání budou vytvořeny tyto podmínky: zjišťování sociálního klimatu žáků seznamování žáků s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi, s hodnotami a principy demokratické společnosti kladení důrazu na poznávání kultury, jazyka a tradic odlišných národností a etnik žijících v ČR formou multikulturní výchovy jako prevence rasismu, extremismu a xenofobie ve výchově klást důraz na tolerantní a bezkonfliktní komunikaci kladení důrazu na motivaci žáků ke studiu podpora úspěšnosti těchto žáků, možnost zpracování individuálního vzdělávacího plánu, průběžné informování o jejich výsledcích (podrobný rozbor nad výsledky) prvořadou pozornost je třeba věnovat osvojení českého jazyka, možnost doučování v jazycích podpora mimotřídních resp. mimoškolních aktivit spolupráce s výchovným poradcem, psychologem, sociálními pracovníky popř. dalšími odborníky spolupráce s orgány státní správy, orgány sociální péče Je kladen důraz na vytváření pozitivního klimatu, přátelské atmosféry a upevňování důvěry a spolupráce mezi školou a rodinou. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Ve výuce těchto žáků bude škola vhodně využívat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi apod. Žáci budou zapojováni do skupinové výuky a týmové práce, budou jim umožněny prezentace v rámci tematických odborných soutěží, přednášek a projektů. Škola bude těmto žákům zajišťovat dobré podmínky v oblasti podpory a zájmu o obor a také podporu při vytváření dobrých sociálních vztahů. Ředitel školy může za podmínek daných Školským zákonem umožnit žákovi vzdělávání dle individuálního vzdělávacího programu, nebo přeřadit nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího. 6

17 .4 Profil absolventa.4. Identifikační údaje Název a adresa školy: Zřizovatel: Název a kód oboru vzdělání: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Účinnost od: Verze: Č.j.: Střední odborná škola zahradnická a SOU Rajhrad, Masarykova 98 Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 60 8 Brno Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní. září 0 II. A/78/0.4. Uplatnění absolventa v praxi Absolventi oboru Ekologie a ochrana životní prostředí se uplatní především jako pracovníci veřejné správy v oblastech životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách CHKO a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání. Uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích, zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší. Dle kartotéky typových pozic odpovídají danému vzdělání následující povolání: hydrolog (kód: 50) a meteorolog (kód: 555), asistent státní správy (kód: 00009) referent státní správy (kód: 0000), inspektor ochrany lesa (kód: 30473), inspektor ochrany vod (kód: 3047), inspektor ochrany ovzduší (kód: 30470), inspektor ochrany přírody a krajiny (kód: 30469), inspektor odpadového hospodářství (kód: 3047), strážce přírody (kód: 30488) Kromě zde uvedených zaměstnání mohou zastávat další pracovní pozice v oborech propojených s ochranou přírody, a to především v tzv. neziskové sféře a dalších organizacích zabývajících se ochranou přírody a environmentálním vzděláváním)..4.3 Výsledky vzdělávání V oblasti profese Posuzuje stav životního prostředí v konkrétním prostoru a přírodní vztahy v souvislosti s lidskou činností. Analyzuje vlivy lidské činnosti na životní prostředí a posuzuje je z hlediska právních předpisů. Rozpozná nežádoucí a nedovolené vlivy lidské činnosti na životní prostředí a navrhuje opatření k jejich eliminaci. Nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Ovládá principy, postupy a užití chemických, fyzikálních a mikrobiologických metod laboratorní a senzorické analýzy. Odebírá vzorky, provádí analýzy jednotlivých složek ŽP, vyhodnocuje získaná data, navrhuje optimální řešení. Provádí územní inventarizaci. Dodržuje hygienu a bezpečnost práce. Organizuje práce při údržbě chráněných částí přírody a veřejné zeleně. Zdůvodní ekologicky šetrné hospodaření v krajině. Kontroluje lidskou činnost v oblasti podnikatelské a komunální sféry, dodržování právních norem. Ovládá základy správního řízení a základní principy tvorby projektů. Orientuje se v základní legislativní struktuře týkající se ochrany přírody. 7

18 Absolvent je veden tak, aby chápal kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti dodržoval stanovené normy a předpisy efektivně hospodařil s finančními prostředky, orientoval se v tržní ekonomice a jednal ekonomicky ekonomicky a ekologicky nakládal s materiály, odpady, energiemi a vodou pracoval samostatně i v týmu dokázal řídit práci v týmu a motivovat jeho členy vhodným způsobem dokázal prezentovat výsledky své práce dokázal pracovat s informacemi a kriticky je hodnotit uměl vhodně prezentovat svoje schopnosti a výsledky své práce používal prostředky informačních technologií pro osobní i pracovní úkoly, využíval je k dalšímu vzdělávání dokázal vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském a osobním životě: vyjadřuje se správně mluvenou i psanou formou mateřského jazyka dle komunikační situace používá cizí jazyk na komunikační úrovni stupně B, ovládá základní odbornou terminologii má základní znalosti o fungování občanské demokratické společnosti vyhledává, kriticky hodnotí a využívá informace z různých zdrojů jedná v duchu udržitelného rozvoje ovládá základní pracovně právní předpisy a zásady bezpečnosti práce, poskytne pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění zná zásady správné životosprávy aplikuje teoretické poznatky v praxi Vzdělávání směřuje k tomu, aby v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot absolvent ctil život jako nejvyšší hodnotu jednal čestně a zodpovědně dodržoval zákonné a morální normy dokázal chránit své oprávněné zájmy vážil si lidské svobody a lidských práv, preferoval humánní a demokratické hodnoty nepodléhal předsudkům a stereotypům zajímal se o veřejný život, aktivně se ho zúčastňoval chránil životní prostředí pociťoval zodpovědnost za vlastní zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti vážil si národního i světového kulturního dědictví a chránil je 8

19 .5 Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky realizace ŠVP: Škola má k dispozici dva areály, a to v Rajhradě a v Brně. Výuka žáků daného oboru probíhá na pracovišti SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad v Brně Bohunicích. K dispozici jsou kromě kmenových učeben také dobře vybavená chemická laboratoř, učebna biologie a počítačová učebna. Převážná část kmenových učeben je vybavena zpětnými projektory a multimediálním zařízením, které umožňuje vysokou názornost výuky. Žáci mohou v odpoledních hodinách individuálně využívat studovnu, která je vybavena čtyřmi počítačovými pracovišti a odbornou knihovnou. Potřebám žáků slouží žákovská knihovna, z níž si mohou žáci kromě beletrie vypůjčit také větší část potřebných učebnic. Vzhledem k absenci vlastní tělocvičny probíhá výuka tělesné výchovy v zimních měsících v pronajatých prostorách TJ Sokol ve Starém Lískovci, v jarním a podzimním období na pronajatém venkovním hřišti sousední ZŠ a částečně na provizorním hřišti v areálu školy. Učební praxe probíhá v zimních měsících většinou ve speciálně zřízené ekologické dílně, v dalším období pak v terénních podmínkách na různých lokalitách v Brně a blízkém okolí a na dalších pracovištích viz kapitola Sociální partneři. Blokové praxe jsou realizovány formou týdenních výjezdů do některých CHKO a cestovní náklady jsou hrazeny z fondu občanského sdružení STUDENT. Část meteorologických cvičení probíhá přímo na pracovišti ČHMÚ v Brně. Ve spolupráci s ČHMÚ budeme pořizovat školní hydrometeorologickou stanici. Vzhledem k tomu, že daný obor je vyučován na naší škole teprve od školního roku 007/008, disponujeme základním vybavením, které se postupně doplňuje (mapy, buzoly, GPS, nivelační přístroj, odborná literatura, sbírky hornin a minerálů, terária s živými zvířaty, přenosná monitorovací laboratoř, analytické váhy, refraktometr, konduktometr, absorbční fotometr...). Personální podmínky realizace ŠVP: Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují výuku ve všeobecně vzdělávací části, splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle zákona 563/004 Sb. Výjimku tvoří pouze jedna vyučující, která si doplňuje pedagogické vzdělání. Výuka odborných předmětů je zajištěna kvalifikovanými učiteli, kteří mají odborné praktické zkušenosti a pracovali nebo částečně pracují v daném oboru. Výuka úzce specializovaných předmětů, jakými jsou Právo, Meteorologie a hydrologie a Vodárenství je realizována formou externí spolupráce s odborníky. Účastí v programech zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků si učitelé dále rozšiřují a prohlubují svoje odborné i pedagogické vzdělání. Většina z nich také působí jako cviční učitelé pedagogické praxe, organizované vysokými školami. Učitelé stejného či příbuzného oboru spolupracují ve třech předmětových komisích: v komisi přírodovědných předmětů, v komisi společensko-vědních předmětů a v komisi odborných předmětů a praktického vyučování. Na škole působí plně kvalifikovaná výchovná poradkyně a metodik prevence sociálně patologických jevů..6 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie výuky spočívá v zajištění dostatečných materiálních, personálních i organizačních podmínek. Škola zajišťuje nářadí a materiály pro výuku, učebnice, didaktickou a výpočetní techniku i učební pomůcky pro výuku v jednotlivých oblastech vzdělávání. Školní vzdělávací program realizují odborně i pedagogicky způsobilí kvalifikovaní pracovníci, kteří se dále školí a vzdělávají v programech DVPP. Přímo ve výchovně vzdělávacím procesu se zaměřují na promyšlený výběr, řazení a střídání různých forem a metod práce; kombinují metody slovní a přímé zkušenosti, metody myšlenkových operací i metody aktivizační, jako jsou hry, diskusní, situační a inscenační metody, zařazují problémové vyučování. Podle formy provedení se jedná především o výuku organizovanou formami vyučovacích hodin, praktického vyučování a exkurzí. Dalšími formami jsou práce na individuálních projektech a na kolektivních projektových dnech. Škola zabezpečuje odborné praxe na pracovištích právnických či fyzických osob nebo dobrovolných organizací. Prostřednictvím různých programů provádí osvětu výchovu a vzdělání v oblasti životního prostředí a výchovy ke zdraví v návaznosti na národní program Zdraví pro. století. Četnými akcemi zprostředkovává žákům nejdůležitější znalosti a dovednosti pro uplatnění ve světě práce. Celkový systém výuky podporuje rozvoj kompetence žáků efektivně využívat prostředků IKT jak při vzdělávání, tak i v budoucím osobním i profesním životě. Vyučující zajišťují účast studentů na olympiádách a dalších soutěžích vyhlašovaných v resortu školství. 9

20 .7 Spolupráce se sociálními partnery organizace: Občanské sdružení Rezekvítek Kamenná 6, Brno telefon: mobil: web: mail IČO: DIČ: CZ možnost bezplatných exkurzí vedených odbornými pracovníky provádění praxí na maloplošných chráněných územích v Brně a blízkém okolí publikace pro žáky příspěvek na cestovné pro žáky možnost individuálních praxí pro žáky Správa CHKO Moravský kras Svitavská Blansko Tel.: Fax: možnost bezplatných exkurzí vedených odbornými pracovníky vedení maturitních prací pracovníky správy možnost působit na NPP Červený kopec (Týden ke Dni Země) možnost návštěvy neveřejných míst, zajímavých z hlediska ochrany přírody (např. jeskyně) odborná spolupráce pro pedagogy naší školy Správa NP Podyjí Na Vyhlídce Znojmo Tel.: Fax.: konání blokové praxe v NP Podyjí s exkurzemi s botaniky, entomology, a dalšími odborníky možnost bezplatného bydlení na terénní stanici vedení maturitních prací pracovníky správy Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace U Zoologické zahrady Brno telefon: fax: IČO: možnost individuálních praxí pro žáky exkurze - ZOO je zapojena do projektů ochrany přírody spolupráce se záchranou stanicí handicapovaných živočichů projekty reintrodukce druhů např. sysel obecný 0

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Přírodovědné lyceum 2. verze

Přírodovědné lyceum 2. verze školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 2. verze Kompletní ŠVP - Přírodovědné lyceum Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Polygrafie čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Zemědělec - farmář 2. verze

Zemědělec - farmář 2. verze školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 2. verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Silniční doprava RVP 23-45-M/01 Dopravní prostředky Dopravní prostředky Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více