EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁNÍ EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6-0-M/0 0

2 Č.j.: A/78/0 Zpracoval: Mgr. Martin Slanina Dne: Doporučeno: předmětovou komisí Dne: Schválil: PaedDr. Marek Kňažík Dne: Za školskou radu: Ing. Stanislav Petermann Dne: Účinnost od: Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

3 Obsah Obsah...3 Kolektiv autorů...4 Identifikační údaje školy...5 Charakteristika vzdělávacího programu...6. Identifikační údaje oboru...6. Charakteristika a koncepce školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání Metody a formy vzdělávání Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Organizace výuky Další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Profil absolventa Identifikační údaje Uplatnění absolventa v praxi Výsledky vzdělávání Podmínky realizace ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Spolupráce se sociálními partnery Požadované kompetence absolventů školy Klíčové kompetence Odborné kompetence Realizace a začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový učební plán Přehled využití týdnů Učební osnovy Školní projekty Průzkum veřejného mínění Reportér z Timesů Město Brno v minulosti a současnosti Marketingový průzkum trhu Podnikatelský záměr fiktivní firmy Hospodaření s pitnou vodou u nás doma Den Země...3 3

4 Kolektiv autorů Koordinátor projektu: Mgr. Stanislav Štěpánek Autoři a spoluautoři jednotlivých kapitol a předmětů: Mgr. Helena Badalová (jazykové vzdělávání a komunikace, vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, Německý jazyk), Ing. Jitka Bezděkovská (Veřejná zeleň), Mgr. Hana Brázdilová (Anglický jazyk), Mgr. Miroslava Černá (vzdělávání pro zdraví, Tělesná výchova), Mgr. Zora Gerguri (přírodovědné vzdělávání, Fyzika, matematické vzdělávání a Matematika, realizace a začlenění průřezových témat, charakteristika školního vzdělávacího programu, popis celkového pojetí vzdělávání, výchovné a vzdělávací strategie, požadované kompetence absolventů školy, odborné kompetence), Mgr. Václav Izák (Právo), Mgr. Pavla Janáčková (společenskovědní vzdělávání, Základy společenských věd, Geografie, projekty), Ing. František Kadaňka (Biologie), PaedDr. Marek Kňažík (charakteristika a koncepce školy, autoevaluace školy), Mgr. Jana Křepelková (vzdělávání a komunikace v českém jazyce, estetické vzdělávání, Český jazyk, Literatura), RNDr. Antonín Martiník (Lesnictví), Mgr. Dominika Močubová (Chemie, Biotechnologie, Cvičení z biologie, Cvičení z chemie, Hygiena a toxikologie, Monitorování a analýzy, projekty), RNDr., Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (Meteorologie a hydrologie), Mgr. Alena Skálová (metody a formy vzdělávání, podmínky pro přijímání ke vzdělávání, profil absolventa, způsob ukončení vzdělávání, organizace výuky, způsob hodnocení žáků, podmínky realizace školního vzdělávacího programu, spolupráce se sociálními partnery, maturitní práce, projekty), Mgr. Martin Slanina (Ekologie, Geologie a pedologie, Praxe, Geodézie, Lesnictví, Právo, profil absolventa, další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity, spolupráce se sociálními partnery, projekty), Mgr. Vladimír Šácha (Krajinná ekologie, Agroekologie, Energie a výrobní technologie, Odpady, Ochrana přírody, maturitní práce), Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D. (Vodárenství), Blažena Ševčíková (realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence), Mgr. Stanislav Štěpánek (identifikační údaje, klíčové kompetence, ročníkový plán výuky, přehled využití týdnů, všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, environmentální příprava, ochrana životního prostředí, monitorování životního prostředí, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, Informační technologie, projekty), Ing. Jana Tylová (vzdělávání žáků s SVP), Ing. Bohumil Zavadil (ekonomické vzdělávání, Ekonomika, Management a marketing, Účetnictví, Geodézie, další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity, projekty). Korektura textu: Mgr. Hana Brázdilová, Mgr. Pavla Janáčková, Mgr. Jana Křepelková Autor tabulek a schémat: Mgr. Stanislav Štěpánek 4

5 Identifikační údaje školy Název a kód vzdělávacího programu: Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 Název a kód oboru vzdělání: Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní Účinnost od:. září 0 Verze: II. Č.j.: A/78/0 Předkladatel: Název a adresa školy: Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad, Masarykova 98 IZO: IČ: Adresa: Rajhrad, Masarykova 98 Ředitel školy: PaedDr. Marek Kňažík Kontaktní údaje: Mgr. Martin Slanina Zřizovatel: telefon: fax: internet: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 60 8 Brno 5

6 Charakteristika vzdělávacího programu. Identifikační údaje oboru Název a kód vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Účinnost od: Verze: Č.j.: Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní. září 0 II. A/78/0. Charakteristika a koncepce školy Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad je jedinou zahradnickou školou v Jihomoravském kraji a počtem žáků největší střední zahradnickou školou v ČR. Tvoří ji dvě pracoviště: pracoviště Rajhrad, Masarykova 98 pracoviště Brno-Bohunice, Lány 34 V současné podobě škola existuje od , kdy došlo (usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje č.03/04/z5 ze dne 0. května 004) ke sloučení do té doby samostatných školských subjektů, a to SOU zahradnického v Rajhradě, SOŠ zahradnické v Brně - Bohunicích a SOU Želešice (činnost v areálu byla ukončena v roce 008). Oba zahradnické areály v Brně a v Rajhradě poskytují teoretické i praktické vyučování, stravování, ubytování i mimoškolní činnost. Obě pracoviště nabízejí kvalitní vzdělávací portfolio, které se vyznačuje prostupností jednotlivých oborů vzdělání: 4-44-M/0 6-0-M/0 4-5-H/ H/ L/50 Zahradnictví (4-letý obor vzdělání) Ekologie a ochrana krajiny (4-letý obor vzdělání) Zahradník (3-letý obor vzdělání) Opravář zemědělských strojů (3-letý obor vzdělání) Zahradnictví (-leté nástavbové studium) Obě pracoviště mají bohatou historii. Škola v Rajhradě vznikla v roce 95 a škola v Brně-Bohunicích již v roce 90. Školy za dobu své existence vychovaly řadu úspěšných absolventů, kteří se stali základem nejenom jihomoravského, ale i celého českého zahradnictví. Pracoviště v Rajhradě je zaměřeno na výuku učňovské mládeže v oborech vzdělání Zahradník a Opravář zemědělských strojů. Výuka je tříletá a je zakončena závěrečnou učňovskou zkouškou. Po jejím absolvování mohou žáci pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou. Tento typ výuky je vhodný především pro ty žáky, kteří mají zájem po ukončení školy pracovat ve výrobních zahradnických podnicích. Kombinace vyučení v oboru s dvouletým denním nástavbovým studiem je vhodná pro budoucí majitele menších zahradnických podniků a pro THP ve větších podnicích výrobního charakteru. Areál školy v Rajhradě se rozkládá na rozloze 5 ha a kromě přilehlých pozemků a okrasných zahrad zahrnuje jednu hlavní školní budovu a dvě přízemní budovy pro výuku teorie, tři přízemní budovy pro výuku praxe, pět skleníků (z toho tři vytápěné a dva nevytápěné), skladové prostory, prodejnu zahradnických výrobků a vodárnu. Teoretická výuka zde probíhá v deseti kmenových učebnách vybavených potřebnou didaktickou a výpočetní technikou a učebnách specializovaných na výuku výpočetní techniky, cizích jazyků a floristiky. Bezdrátový internet a počítačové zasíťování celé školy doplňuje žákům komplexní servis školy. Školní budova je umístěna v areálu školní zahrady. Praktická výuka probíhá v pěti výukových sklenících, pěti specializovaných učebnách a na přilehlých pracovních pozemcích. Celá zahrada je rozdělena na části, které jsou zaměřeny na jednotlivá odvětví zahradnictví. Praktickou výuku realizují žáci nejen v areálu pracoviště, ale také v různých zahradnických firmách v Jihomoravském kraji. 6

7 Část okrasného sadovnictví: součástí je okrasný park, který je umístěn v okolí hlavní budovy školy, s výsadbou okrasných stromů a keřů. Do této části okrasného sadovnictví patří také školky, kde se množí a pěstují okrasné stromy, keře a venkovní květiny. Část květinářská: do této části patří sbírkové a pěstitelské vytápěné skleníky o rozloze 600 m a volné plochy pro pěstování květin určených k vazbě a aranžování. Část ovocnářská: zahrnuje ovocné množitelské školky a ovocné výsadby jabloní, meruněk, vinné révy, broskvoní, rybízu a angreštu. Stravování i ubytování žáků je zajištěno v nově rekonstruovaných prostorách v hlavní budově školy. Součástí domova mládeže je posilovna, klubovna a další prostory. Pracoviště v Brně-Bohunicích poskytuje, podobně jako pracoviště v Rajhradě, komplexní zajištění výuky žáků. Areál se rozkládá na rozloze 5 ha a kromě,5 ha parku a,5 ha ostatních ploch zahrnuje: 3 budovy školy pro teoretickou výuku budovy pro ubytování - domov mládeže budovu pro výuku autoškoly 5 přízemních objektů pro zahradnické a mechanizační práce 8 skleníků prodejní, technické a skladové prostory 6 rodinných domů k ubytování V areálu se nachází přírodní zdroj vody a zemědělský dvůr sloužící k výuce autoškoly a zahradnickému opravárenství. Teoretická výuka probíhá v kvalitně vybavených třídách, a to v různých budovách areálu. Dvě učebny slouží jako chemické a biologické laboratoře. Stravování je realizováno v rekonstruované jídelně ve školní budově. Také na tomto pracovišti realizují praktickou výuku žáci nejen v areálu pracoviště, ale také v různých zahradnických a ekologických firmách v Jihomoravském kraji. V brněnském areálu školy se vyučují dva čtyřleté obory vzdělání, a to Zahradnictví a obor Ekologie a ochrana krajiny. Oba obory jsou zakončeny maturitní zkouškou. Studium zahradnictví v této podobě je vhodné pro ty, kteří chtějí po ukončení studia pokračovat ve studiu na vysokých školách, nebo budou zaměstnáni jako prodejci zahradnických výrobků nebo potřeb pro zahradnictví. Mohou být také techniky v zahradnických podnicích nebo techniky ve výzkumných ústavech a ve školách. Řada absolventů tohoto oboru školy pokračuje ve studiu i na vysokých školách s jiným předmětem výuky než zahradnictví, jako jsou např. pedagogické a právnické fakulty, technické obory atd. Absolventi ekologického oboru mohou získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí uplatnit ve státní správě nebo ve sféře výroby a služeb. Oblast státní správy zahrnuje: referáty životního prostředí, obcí, měst a okresů inspekční činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady chráněné krajinné oblasti, národní parky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace. Sféra výroby a služeb zahrnuje: ekologické útvary průmyslových podniků, laboratoří zabývajících se znečištěním životního prostředí, podniky odpadového hospodářství rekultivace Absolvent najde uplatnění i v informační a osvětové činnosti oboru. Další vývoj školy a stanovení koncepce jejího budoucího rozvoje vychází ze současné reality snižujícího se počtu žáků středních škol a tím i provozních finančních prostředků, neúnosnou režijní náročností brněnského zastaralého areálu. Bude nutné v dalším období tuto situaci vyřešit sloučením dvou pracovišť do jednoho areálu a výstavbou nové budovy školy v r. 0 pro teoretické vyučování. Ředitelem školy byly stanoveny hlavní cíle školy v těchto oblastech: pedagogické a didaktické personálního zajištění materiálního zajištění investiční a ekonomické řídící a kontrolní 7

8 Charakteristickým rysem při stanovení koncepce školy je při současném prudkém populačním poklesu počtu žáků kladení důrazu na dvě hlediska v oblasti: vzdělávaní - zachovat vysokou kvalitu zahradnického vzdělávání žáků udržet ekonomickou stabilitu školy a zajistit finanční prostředky i z mimorozpočtových kapitol JMK (například z fondů EU) Další hlavní předpoklady pro rozvoj organizace na období jsou : zavedení nového perspektivního studijního oboru transparentní rozhodování managementu školy kvalitně fungující mezilidské a pracovní vztahy mezi zaměstnanci rozvoj image školy (spolupráce s radnicí obce, výstavy, veletrhy, prodej výrobků ) další zkvalitnění spolupráce s partnerskými zahradnickými školami v EU a zapojení do mezinárodních projektů rovnovážná a kvalitní spolupráce s partnerskými zahradnickými firmami i jinými subjekty (např. divadla, státní hrady a zámky, vzdělávací a charitativní organizace ) V budoucím období rozvoje školy bude záviset na jeho managementu, jak se vypořádá nejen s realizací úkolů v ekonomické oblasti, ale také se zavedením nových vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělání. Důležitým úkolem také bude vybudovat a propracovat systém vzdělávání dospělých (vytvoření Centra celoživotního vzdělávání pro pracovníky v zahradnictví) vedený snahou, aby se škola stala střediskem a centrem komunitárního života a vzdělávání odborníků i laické veřejnosti, a to formou intenzivnější spolupráce s Úřady práce, JMK, profesními svazy a dalšími institucemi. Škola musí být také schopna především nabídnout žákům a rodičům atraktivní vzdělávací portfolio, které by zajišťovalo nejen dobré uplatnění absolventů na našem, ale i evropském trhu práce a udrželo naší škole získanou prestiž mezi zahradnickými školami v ČR. 8

9 .3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Nový systém tvorby vzdělávacích programů zavádí Národní program tvorby vzdělávání v České republice a zákon č.56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v rámci procesu modernizace a zlepšení kvalita vzdělávání. Kurikulární dokumenty jsou tvořeny na dvou úrovních: státní (RVP) a školní (ŠVP). ŠVP předkládá požadované výstupy ( výsledky vzdělávání) na naší škole, uvádí způsob jejich realizace a prostředky pro jejich dosažení. ŠVP je tvořen s ohledem na lepší uplatnění absolventů na trhu práce, s ohledem na jejich připravenost dále se vzdělávat, případně rekvalifikovat. Tvorba programu vychází ze čtyř cílů vzdělávání pro. století formulovaných komisí UNESCO (tzv. Delorsovy cíle): učit se poznávat, učit se učit, učit se být a učit se žít s ostatními. Těmto cílům odpovídají i klíčové kompetence, které si má žák v rámci vzdělávání na naší škole osvojit. ŠVP je zpracován tak, aby zajišťoval srovnatelnou úroveň odborného vzdělávání a zároveň reaguje na potřeby trhu práce v regionu. Zároveň však klade důraz na význam všeobecného vzdělávání, které je nezbytné pro celoživotní vzdělávání absolventů, aby chápali současné jevy ve společnosti, dokázali se přizpůsobovat rychlému rozvoji vědy a techniky i měnícím se pracovním i životním podmínkám. ŠVP vymezují kromě klíčových kompetencí i odborné kompetence, které odrážejí profesní profil absolventa, jeho způsobilost pro výkon daného povolání či skupiny příbuzných povolání. Obsah ŠVP je uveden formou požadovaných výsledků vzdělávání a jim odpovídajícího učiva, je strukturován podle vzdělávacích oblastí, v nichž jsou stanoveny jednotlivé konkrétní vyučovací předměty..3. Popis celkového pojetí vzdělávání Základem pojetí našeho ŠVP je uvědomění si a respektování postavení naší školy jakož i celého středního školství v rámci systému vzdělávání v ČR. Tato sekundární úroveň vzdělávání je prostředníkem mezi základním a vysokým školstvím, respektive systémem celoživotního vzdělávání. Z tohoto uvědomění si postavení školy plynou úkoly, metody i požadované výsledky činnosti školy. Střední školství se tak postupně mění z koncové na průběžnou část systému. Přibližně 60 % výuky je tvořeno všeobecnými předměty. To naplňuje požadavek státu na lyceizaci výuky na středních školách. Administrativně proto byly státem přeřazeny některé předměty ze skupiny předmětů odborných do skupiny předmětů všeobecných (chemie, biologie, ekonomika, informatika). V praxi to znamená především tu skutečnost, že tyto předměty jsou vyučovány skutečně jako všeobecné a nejsou již tak úzce vázány na odbornost školy, jako tomu bylo v minulosti. Toto přeřazení zmíněných předmětů má přímou souvislost s budoucími státními maturitami z informačních technologií, z matematiky a ze společenskovědního základu. Celý školní vzdělávací program je ovládán klíčovými a odbornými kompetencemi a průřezovými tématy. Jsou společným úkolem všech pracovníků školy a žáků. Každý si proto musí být vědom tohoto vyššího cíle, který vždy přesahuje předmět, který je právě vyučován a ke kterému musí učitelé i žáci veškerým svým úsilím neustále směřovat. Školní vzdělávací program plně respektuje rámcový vzdělávací program a rozvíjí ho s důrazem na okrasné zahradnictví. Bere přitom ohled na potřeby trhu služeb svého zřizovatele a místa působení, tj. na Jihomoravský kraj a Brno, tedy potřeb zaměřených jak na výrobu, tak i na floristické a sadovnické služby. Na všeobecné předměty navazuje skupina předmětů odborných. Ty se dále dělí na předměty pro obor základní a na předměty speciální. Obě tyto skupiny společně zaujímají asi 40 % výuky a jsou rozdělené na dvě přibližně stejné poloviny. Do skupiny základních odborných předmětů patří základy zahradnictví, agrochemie, rostlinolékařská péče, geodézie a mechanizační předměty. Tato skupina je podkladem pro výuku ve speciálních předmětech, a proto je kvalitě výuky v těchto předmětech věnována zvýšená pozornost. Speciálními předměty jsou zelinářství, ovocnictví, sadovnictví, tvorba zahrad a parků, květinářství a floristika. Ty se principiálně dělí do tří skupin, které reflektují jak požadavky RVP, tak i dělení oboru podle kartotéky typových pozic (KTP). Dělí se tedy na zahradnickou výrobu, sadovnictví a floristiku. V závislosti na plánu výuky teorie je vytvořen plán výuky praxe. Na ucelený ŠVP naváže v budoucnosti systém odborných kurzů pro veřejnost, které škola bude nabízet v rámci celoživotního vzdělávání. Systém celoživotního vzdělávání bude tvořen na podkladě požadavků podniků, profesních svazů, úřadů práce a s přihlédnutím k nabídce vzdělávání poskytovaného MZLU Brno a ostatních škol v kraji. 9

10 .3. Metody a formy vzdělávání Metody a formy výuky volí vyučující s ohledem na charakter předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. Přednostně jsou uplatňovány aktivizační a komunikační metody řízený rozhovor, besedy, diskuze, didaktické hry. Z expozičních metod se uplatňují především ty, které umožňují vysokou míru názornosti: práce s verbálními, ikonickými a kombinovanými texty a metody činnostního učení. V některých předmětech se i nadále upřednostňuje výklad. Při nácviku praktických dovedností jsou využívány metody kinetického učení. Základní formou výuky je vyučovací hodina, cvičení, laboratorní cvičení, exkurze, praktické vyučování, výuka v terénu, projekt, konzultace s vyučujícím. Ve všech oblastech vzdělávání jsou žáci vedeni k osvojení si autodidaktických metod učení..3.3 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Ke vzdělávání jsou přijímáni zdravotně způsobilí uchazeči s ukončeným základním vzděláním. Kritéria pro přijetí jsou: splnění povinné školní docházky, nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání splnění kriterií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro daný školní rok zdravotní způsobilost uchazeče (upřesněna vládním nařízením) Dle a nařízení vlády 689/004 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, nejsou pro uchazeče o vzdělávání v daném oboru stanovena žádná zdravotní a tělesná omezení. Konkrétní kritéria včetně stupnice jejich bodového hodnocení jsou každoročně zveřejňována do 3. ledna. Pořadí uchazečů se stanovuje dle celkového počtu dosažených bodů. Podmínkou pro přijetí cizích státních příslušníků je navíc: předložení nostrifikace vysvědčení, které odpovídá ukončenému základnímu vzdělání prokázání znalosti českého jazyka pohovorem před komisí prokázání oprávněnosti k pobytu na území ČR 0

11 .3.4 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž obsah a organizace se řídí platnou školskou legislativou. Maturitní zkouška se skládá ze společné části, garantované státem, a z profilové části. Podmínkou pro úspěšné složení maturitní zkoušky je úspěšné složení obou těchto částí. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Termín konání maturitní zkoušky se řídí aktuálně platným zněním školského zákona a příslušným prováděcím předpisem. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek: z povinné zkoušky z Českého jazyka a Literatury, z cizího jazyka a z volitelného předmětu, který žák volí z nabídky Matematika, občanský a společenskovědní základ, informatika. Zkoušky z jazyků jsou komplexní a skládají se z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky, třetí povinná zkouška společné části je vypracována formou didaktického testu. Dále žák může zvolit v rámci společné části maturitní zkoušky maximálně 3 nepovinné zkoušky z nabídky dané platnou legislativou. Profilová část maturitní zkoušky obsahuje tři povinné zkoušky, kterými jsou:. Vypracování a obhajoba maturitní práce před maturitní komisí.. Ekologie a životní prostředí, jejímž obsahem je předmět Ekologie a další odborné předměty z oblasti vzdělávání ochrana životního prostředí. Forma: ústní zkouška před maturitní komisí. 3. Jeden povinně volitelný předmět z nabídky Chemie, Biologie, Ekonomika a management, dále Informační technologie a Matematika, pokud nebyly zvoleny ve společné části. Forma: ústní zkouška před maturitní komisí. Z téže nabídky, s výjimkou předmětů, zvolených v povinné části, žák může konat až dvě nepovinné zkoušky formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Model maturitní zkoušky Společná část Povinná část Profilová část Povinná část Ekologie a životní prostředí Cizí jazyk Český jazyk, Literatura Maturitní práce CHE / BIO / ITE / MAT / EKO MAT / ZSV / ITE Nepovinná část Nepovinná část Dle platné nabídky zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části. CHE / BIO / ITE / MAT / EKO Pozn.: CHE Chemie, BIO Biologie, MAT Matematika, ITE Informační technologie, EKO Ekonomika a management Obr. : Ideové schéma maturitní zkoušky

12 .3.5 Organizace výuky Obsah vzdělávání v teoretické oblasti je realizován v převážné míře ve vyučovacích hodinách, jejichž délka činí 45 minut a jejichž počet je dán učebním plánem. Výuka se uskutečňuje v kmenových třídách, odborných učebnách i v zařízeních mimo školu. V některých předmětech jsou zařazena cvičení, která vyžadují dělení třídy na skupiny a která probíhají zpravidla ve dvouhodinových celcích. Na výuku předmětu Informační technologie a Cizí jazyk se třída vždy dělí na poloviny. Praktické vyučování je obsahem předmětu Praxe (. ročník) a odborných předmětů Ekologie (. ročník) a Ochrana přírody (3. ročník). Praxe je realizována jednak formou učební praxe, která je začleněna do rozvrhu v pravidelném šestihodinovém bloku x za 4 dní, třída se přitom dělí na poloviny, dále potom formou blokové praxe, která probíhá pod vedením vyučujícího v týdenních celcích, zpravidla na lokalitách CHKO. Individuální praxi žáci absolvují na smluvních pracovištích, která si vybírají dle svého zájmu a místních možností. Žáci jsou na pracovištích individuálně nebo v malých skupinkách v počtu -3 žáků. Pracovní doba přitom činí 8 hodin. Praktické vyučování lze absolvovat i v zahraničí. Ve ročníku žáci zpracovávají maturitní práci. Ve čtvrtém ročníku je v rozvržení týdnů začleněn týden, který je určen k vypracování maturitní práce a který žáci mohou využít dle individuálních potřeb buď vcelku, nebo po jednotlivých dnech. Další podrobnosti organizace praktické výuky jsou uvedeny v přehledu využití týdnů a v učební osnově předmětu Praxe. Výuka dále probíhá formou projektů, odborných exkurzí, kurzů, besed a je doplněna dalšími vzdělávacími aktivitami..3.6 Další vzdělávací a ostatní vyučovací aktivity Kroužky Ve škole pracují kroužky vazačský, mechanizační, včelařský, fotografický. Jsou určeny bez rozdílu všem zájemcům a vedoucími jsou zpravidla učitelé školy. Ekologické olympiády Pořádají se v rámci jednotlivých krajů pod záštitou neziskových organizací propojených s odborníky na ekologii jak z řad státních zaměstnanců, tak i soukromých subjektů. Ekologických olympiád se účastní žáci druhých a třetích ročníků. Ekologická výzdoba školy Žáci aranžérsky zpracovávají zvolená témata jako např. Rok biodiverzity, Den Země, Ochrana mokřadů atd. Další aktivity Žáci se účastní aktivit věnovaných ochraně přírody, jako jsou např. vlčí hlídky, projekty pro obnovu lesů, Clean the World, pomáhají základním školám v organizacích jejich Dnů Země. Tyto aktivity jsou provozovány mimo dobu školní výuky. Mezinárodní projekty V současnosti jsou žáci zapojeni do projektu Globe. GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je mezinárodní dlouhodobý program zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. GLOBE vede studenty k poznávání a porozumění přírody kolem nás. Studenti pozorují kvalitu životního prostředí ve svém okolí, všímají si nejrůznějších jevů a vyhodnocují je, analyzují problémy a hledají možnosti jejich řešení. Naměřená data žáci také odesílají prostřednictvím internetu do mezinárodní databáze v USA. Mezinárodní zpracování výsledků garantuje NASA (National Aeronautics and Space Administration). V současnosti je program GLOBE realizován ve zemích světa. Do budoucnosti uvažujeme o zapojení do dalších mezinárodních projektů. Máme kontakty na zahraniční subjekty věnující se nevládní ochraně přírody ve spolupráci s vládou daných států.

13 Zahraniční kontakty Žáci jsou seznámeni s možností samovzdělávání v zahraničí v podobě různých projektů jak evropských, tak i celosvětových. Tyto aktivity ovšem trvají ½ - roky a není je tedy možné vykonávat v době studia. Akce tedy probíhá po ukončení studia a umožní žákům prohloubit své jazykové i odborné dovednosti a navázat další odborné i osobní kontakty. Školní výstavy Škola pořádá pravidelné vazačsko-aranžérské výstavy, jejichž realizace probíhá v rámci praktického vyučování pod vedením učitelů praktického vyučování. Součástí výstavy je i soutěžní část, které se účastní třídní kolektivy i jednotlivci. Studenti ekologie se aktivně zapojují do těchto výstav. Ples školy Každoroční ples školy je možností k nácviku odborných kompetencí (aranžérské ztvárnění prostoru, zhotovení floristických výrobků...), ale také příležitostí, kdy si žáci v praxi mohou vyzkoušet poznatky z etiky a estetiky. Jarní jarmark řemesel Je příležitostí k veřejné propagaci školy. Je spojen s prodejní akcí balkónových a hrnkových rostlin a sazenic zeleniny. Žáci nacvičují komunikaci se zákazníkem. Součástí jarmarku je obvykle výstava fotografií s ekologickou tématikou. Projekt společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví Je určen pro žáky druhého a třetího ročníku a pokrývá průřezové téma Občan v demokratické společnosti. Žáci se po zhlédnutí filmu, který je zaměřen na konkrétní a aktuální případy porušování lidských práv, zúčastní besedy s pamětníkem. Kulturní akce K doplnění estetického vzdělávání slouží návštěvy divadelních představení. Měsíčně organizujeme nejméně jednu návštěvu večerního představení v brněnských divadlech (Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo, Reduta, Městské divadlo, Divadlo Husa na provázku, příp. jiné.) Výběr repertoáru je uzpůsoben tomu, aby dramatická tvorba různých žánrů doplnila znalosti, získané ve výuce. V hodinách literatury hodnotíme dílo z různých hledisek (přínos, záměr autora, srovnání s knihou). Žáci si vyhotoví záznam do kulturních deníků. Návštěvy divadelních představení přispívají k rozšíření kulturního obzoru žáků. Sportovní aktivity Výuka tělesné výchovy napomáhá formování osobnosti, jejím prostřednictvím je ovlivňován i růst sportovního talentu. Žáci se účastní přátelských turnajů, středoškolských závodů a soutěží, některé pomáhají organizovat. Mají možnost seberealizace v nejrůznějších sportovních odvětvích. Škola pro ně organizuje sportovní kurz, který je zaměřený podle jejich zájmu na letní nebo zimní činnosti. Výchovné poradenství V rámci metodické pomoci žákům při vzdělávání na naší SOŠ spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP ), a to jednak v oblasti diagnostiky u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i další pomocí žákům při vzdělávání; již při jejich přechodu ze ZŠ např. formou besed s odbornými pracovníky PPP na téma Metody a technika úspěšného studia. Je kladen důraz na vytváření pozitivního klimatu a přátelské atmosféry ve škole, a to mimo jiné ve spolupráci s PPP, kdy pořádáme besedy na téma Klima třídy. PPP nabízí všem žákům individuální pomoc při vzdělávání. V preventivní činnosti v oblasti sociálních vztahů spolupracujeme se zástupci organizace Spondea v Brně, zabývající se problematikou ohrožených dětí a domácího násilí. Žáci jsou s danou problematikou seznamováni pomocí prezentace a situační formou hry a je jim nabídnuta pomoc v případě sociálních potíží. V oblasti výchovného poradenství též spolupracujeme se zástupci Policie ČR, pořádáme besedy na téma Přestupky a trestné činy mládeže. Žáci kladně hodnotí setkávání s odborníky z praxe a jejich praktické zkušenosti. Významným úkolem v poradenské činnosti je zprostředkování informací zvláště žákům 4. ročníků o možnostech studia na VŠ a VOŠ. Za tímto účelem navštěvujeme výstavu Gaudeamus a úzce spolupracujeme především s Mendelovou 3

14 univerzitou v Brně, na které pokračuje ve vzdělávání největší počet našich absolventů. Dále spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brně. Rovněž vítáme prezentaci organizace Tutor, s.r.o., jejíž zástupci podávají žákům 4. ročníků informace o přípravných kurzech na přijímací zkoušky na VŠ. V rámci kariérového poradenství je pro žáky nezbytná návštěva Úřadu práce Brno venkov, kde žáci získávají ucelený přehled o možnostech uplatnění na trhu, též cenné informace o Úřadu a jeho součinnosti při hledání zaměstnání a činnosti v oboru péče o nezaměstnané. Žáci jsou seznámeni s rekvalifikačními eventualitami a přípravou k přijímacímu pohovoru, konkurzu, resp. výběrovému řízení pro pozice v novém zaměstnání. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole funguje promyšlený monitorovací systém problémového chování žáků, který spočívá v odhalování nežádoucích jevů ve škole nebo na školních akcích. Cílem tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich problémového chování, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování sociálního klimatu ve třídách. Téměř vždy lze nalézt postup, který může situaci zlepšit nebo posunout žádoucím směrem. Nejefektivnější se jeví kontinuální preventivně výchovná činnost rozložená do celého roku a se zapojením všech žáků, včetně jejich rodičů, učitelů i tzv. širšího sociálního okolí. Zajišťuje návaznost od již prvních signálů ohrožení nebo selhání žáka, přes nedostatky v úrovni psychické regulace až po eliminaci neadekvátního chování, vylučuje rozporuplnost v činnosti jednotlivých subjektů, nabízí týmovou spolupráci pedagogických, psychologických a sociálních pracovníků a lékaře. Důraz se klade na výchovu proti závislostem na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí závisející na kvalitě stravování (bulimie, anorexie, zneužívání anabolik) a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Školní metodik prevence každoročně vytváří aktualizovaný a přizpůsobovaný současnému stavu a potřebám školy Minimální preventivní program Na jeho realizaci se podílí celý pedagogický sbor a vedení školy. Hlavním cílem tohoto programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu. Školní metodik prevence spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence, koordinuje předávání informací o problematice soc.pat. jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy a hodnotí realizaci minimálního preventivního programu..3.7 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Školení o BOZP a PO zaměstnanců a žáků se provádí systematicky za účelem neustálého zlepšování úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a snížení úrazovosti. Povinností zaměstnance je dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané a taktéž dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, musí být v souladu s platnou legislativou soustavně seznamováni zaměstnanci i žáci s problematikou BOZP a PO. Školení BOZP a PO je zajišťováno v spolupráci personálního úseku, OZO v prevenci rizik a OZO v PO, vedoucími zaměstnanci na jednotlivých úsecích a pedagogickými pracovníky (třídní učitelé, učitelé odborných předmětů, učitelé odborné praxe, vychovatelé). Zdrojem materiálu ke vzdělání zaměstnanců a žáků jsou: právní předpisy k zajištění BOZP a PO vnitřní předpisy řešící oblast BOZP a PO výsledky prověrek BOZP a PO opatření z nežádoucích událostí na pracovištích externí informace a zkušenosti. K zabezpečení BOZP škola přijímá opatření k prevenci rizik na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím. 4

15 .3.8 Způsob hodnocení žáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu žáků ve výuce tvoří platná legislativa a pravidla pro hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu. Při hodnocení a diagnostice žáků škola vychází z následujících zásad: hodnocení musí mít pozitivně motivační charakter učitelova role nespočívá pouze v příkazech, kontrole a hodnocení, ale učitel je především ten, kdo vede, pomáhá a inspiruje hodnocení musí dát perspektivu všem žákům, zvláště pak žákům slabším a žákům se SVP žáci se SVP jsou hodnoceni individuálně na základě doporučení vyplývajících z vyšetření v pedagogickopsychologické poradně a odborného lékaře při hodnocení žáka se přihlíží k jeho dosaženému pokroku žák je seznámen s příslušnými kritérii pro hodnocení (školní řád, kritéria pro hodnocení v daném předmětu, kritéria hodnocení výkonů...) žákům je dán prostor pro sebehodnocení chyby jsou pokládány za přirozený jev, rozlišují se dle závažnosti a jsou využívány k následnému poučení klasifikace je doplněna slovním hodnocením a zdůvodněním je využíván systém kázeňských opatření, daný školním řádem (pochvaly, důtky, známky z chování) při hodnocení praktické výuky škola přihlíží k hodnocení žáka ze strany smluvního pracoviště Hodnocení žáků s SVP Žáci se SVP jsou hodnoceni individuálně na základě doporučení vyplývajících z vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a odborného lékaře. Vzhledem k oboru vzdělání lze předpokládat, že se bude převážně jednat o žáky se specifickými poruchami učení a lehčími poruchami zraku nebo sluchu. Těmto žákům je zpravidla poskytován větší časový prostor, je respektováno jejich individuální tempo, upřednostňuje se obsah před úpravností. Učitelé upřednostňují metody a formy zkoušení, které jsou pro žáky nejvhodnější. Žákům je umožněno používání vhodných pomůcek a speciálně upravených textů. Při hodnocení není posuzován pouze samotný výkon, nýbrž také míra úsilí a námahy, kterou žák na jeho zvládnutí musel vynaložit..3.9 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) probíhá v souladu se Školským zákonem č. 56/004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 73/005 O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Při vzdělávání těchto žáků bude práce s nimi spočívat především ve volbě vhodných výukových a výchovných metod a prostředků. Nedílnou součástí je vytváření vhodného školního prostředí, které umožní žákům podpořit jejich sociální integraci a bude směřovat k celoživotnímu učení a k lepšímu uplatnění na trhu práce. 5

16 Žáci ohroženi sociálně patologickými jevy V této oblasti bude škola postupovat podle Minimálního preventivního programu a bude především věnovat soustavnou pozornost prevenci těchto jevů. Pro úspěšné vzdělávání budou na škole zabezpečeny podmínky: vyhledávání žáků s rizikem problémového chování (metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem a všemi pedagogickými pracovníky) preventivní práce s třídními kolektivy pod vedením třídního učitele co nejširší nabídka a podpora mimoškolní činnosti a volnočasových aktivit na domově mládeže (DM) individuální pohovory výchovné poradkyně se žáky spolupráce s PPP, centry krizové intervence, orgány sociální péče, zdravotnickými zařízeními, policií apod. Žáci z odlišného sociálně kulturního prostředí Specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí nebo s nižší sociální úrovní se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Pro jejich úspěšné vzdělávání budou vytvořeny tyto podmínky: zjišťování sociálního klimatu žáků seznamování žáků s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi, s hodnotami a principy demokratické společnosti kladení důrazu na poznávání kultury, jazyka a tradic odlišných národností a etnik žijících v ČR formou multikulturní výchovy jako prevence rasismu, extremismu a xenofobie ve výchově klást důraz na tolerantní a bezkonfliktní komunikaci kladení důrazu na motivaci žáků ke studiu podpora úspěšnosti těchto žáků, možnost zpracování individuálního vzdělávacího plánu, průběžné informování o jejich výsledcích (podrobný rozbor nad výsledky) prvořadou pozornost je třeba věnovat osvojení českého jazyka, možnost doučování v jazycích podpora mimotřídních resp. mimoškolních aktivit spolupráce s výchovným poradcem, psychologem, sociálními pracovníky popř. dalšími odborníky spolupráce s orgány státní správy, orgány sociální péče Je kladen důraz na vytváření pozitivního klimatu, přátelské atmosféry a upevňování důvěry a spolupráce mezi školou a rodinou. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Ve výuce těchto žáků bude škola vhodně využívat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi apod. Žáci budou zapojováni do skupinové výuky a týmové práce, budou jim umožněny prezentace v rámci tematických odborných soutěží, přednášek a projektů. Škola bude těmto žákům zajišťovat dobré podmínky v oblasti podpory a zájmu o obor a také podporu při vytváření dobrých sociálních vztahů. Ředitel školy může za podmínek daných Školským zákonem umožnit žákovi vzdělávání dle individuálního vzdělávacího programu, nebo přeřadit nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího. 6

17 .4 Profil absolventa.4. Identifikační údaje Název a adresa školy: Zřizovatel: Název a kód oboru vzdělání: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Účinnost od: Verze: Č.j.: Střední odborná škola zahradnická a SOU Rajhrad, Masarykova 98 Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 60 8 Brno Ekologie a životní prostředí 6-0-M/0 střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní. září 0 II. A/78/0.4. Uplatnění absolventa v praxi Absolventi oboru Ekologie a ochrana životní prostředí se uplatní především jako pracovníci veřejné správy v oblastech životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách CHKO a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání. Uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích, zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší. Dle kartotéky typových pozic odpovídají danému vzdělání následující povolání: hydrolog (kód: 50) a meteorolog (kód: 555), asistent státní správy (kód: 00009) referent státní správy (kód: 0000), inspektor ochrany lesa (kód: 30473), inspektor ochrany vod (kód: 3047), inspektor ochrany ovzduší (kód: 30470), inspektor ochrany přírody a krajiny (kód: 30469), inspektor odpadového hospodářství (kód: 3047), strážce přírody (kód: 30488) Kromě zde uvedených zaměstnání mohou zastávat další pracovní pozice v oborech propojených s ochranou přírody, a to především v tzv. neziskové sféře a dalších organizacích zabývajících se ochranou přírody a environmentálním vzděláváním)..4.3 Výsledky vzdělávání V oblasti profese Posuzuje stav životního prostředí v konkrétním prostoru a přírodní vztahy v souvislosti s lidskou činností. Analyzuje vlivy lidské činnosti na životní prostředí a posuzuje je z hlediska právních předpisů. Rozpozná nežádoucí a nedovolené vlivy lidské činnosti na životní prostředí a navrhuje opatření k jejich eliminaci. Nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Ovládá principy, postupy a užití chemických, fyzikálních a mikrobiologických metod laboratorní a senzorické analýzy. Odebírá vzorky, provádí analýzy jednotlivých složek ŽP, vyhodnocuje získaná data, navrhuje optimální řešení. Provádí územní inventarizaci. Dodržuje hygienu a bezpečnost práce. Organizuje práce při údržbě chráněných částí přírody a veřejné zeleně. Zdůvodní ekologicky šetrné hospodaření v krajině. Kontroluje lidskou činnost v oblasti podnikatelské a komunální sféry, dodržování právních norem. Ovládá základy správního řízení a základní principy tvorby projektů. Orientuje se v základní legislativní struktuře týkající se ochrany přírody. 7

18 Absolvent je veden tak, aby chápal kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti dodržoval stanovené normy a předpisy efektivně hospodařil s finančními prostředky, orientoval se v tržní ekonomice a jednal ekonomicky ekonomicky a ekologicky nakládal s materiály, odpady, energiemi a vodou pracoval samostatně i v týmu dokázal řídit práci v týmu a motivovat jeho členy vhodným způsobem dokázal prezentovat výsledky své práce dokázal pracovat s informacemi a kriticky je hodnotit uměl vhodně prezentovat svoje schopnosti a výsledky své práce používal prostředky informačních technologií pro osobní i pracovní úkoly, využíval je k dalšímu vzdělávání dokázal vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském a osobním životě: vyjadřuje se správně mluvenou i psanou formou mateřského jazyka dle komunikační situace používá cizí jazyk na komunikační úrovni stupně B, ovládá základní odbornou terminologii má základní znalosti o fungování občanské demokratické společnosti vyhledává, kriticky hodnotí a využívá informace z různých zdrojů jedná v duchu udržitelného rozvoje ovládá základní pracovně právní předpisy a zásady bezpečnosti práce, poskytne pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění zná zásady správné životosprávy aplikuje teoretické poznatky v praxi Vzdělávání směřuje k tomu, aby v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot absolvent ctil život jako nejvyšší hodnotu jednal čestně a zodpovědně dodržoval zákonné a morální normy dokázal chránit své oprávněné zájmy vážil si lidské svobody a lidských práv, preferoval humánní a demokratické hodnoty nepodléhal předsudkům a stereotypům zajímal se o veřejný život, aktivně se ho zúčastňoval chránil životní prostředí pociťoval zodpovědnost za vlastní zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti vážil si národního i světového kulturního dědictví a chránil je 8

19 .5 Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky realizace ŠVP: Škola má k dispozici dva areály, a to v Rajhradě a v Brně. Výuka žáků daného oboru probíhá na pracovišti SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad v Brně Bohunicích. K dispozici jsou kromě kmenových učeben také dobře vybavená chemická laboratoř, učebna biologie a počítačová učebna. Převážná část kmenových učeben je vybavena zpětnými projektory a multimediálním zařízením, které umožňuje vysokou názornost výuky. Žáci mohou v odpoledních hodinách individuálně využívat studovnu, která je vybavena čtyřmi počítačovými pracovišti a odbornou knihovnou. Potřebám žáků slouží žákovská knihovna, z níž si mohou žáci kromě beletrie vypůjčit také větší část potřebných učebnic. Vzhledem k absenci vlastní tělocvičny probíhá výuka tělesné výchovy v zimních měsících v pronajatých prostorách TJ Sokol ve Starém Lískovci, v jarním a podzimním období na pronajatém venkovním hřišti sousední ZŠ a částečně na provizorním hřišti v areálu školy. Učební praxe probíhá v zimních měsících většinou ve speciálně zřízené ekologické dílně, v dalším období pak v terénních podmínkách na různých lokalitách v Brně a blízkém okolí a na dalších pracovištích viz kapitola Sociální partneři. Blokové praxe jsou realizovány formou týdenních výjezdů do některých CHKO a cestovní náklady jsou hrazeny z fondu občanského sdružení STUDENT. Část meteorologických cvičení probíhá přímo na pracovišti ČHMÚ v Brně. Ve spolupráci s ČHMÚ budeme pořizovat školní hydrometeorologickou stanici. Vzhledem k tomu, že daný obor je vyučován na naší škole teprve od školního roku 007/008, disponujeme základním vybavením, které se postupně doplňuje (mapy, buzoly, GPS, nivelační přístroj, odborná literatura, sbírky hornin a minerálů, terária s živými zvířaty, přenosná monitorovací laboratoř, analytické váhy, refraktometr, konduktometr, absorbční fotometr...). Personální podmínky realizace ŠVP: Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují výuku ve všeobecně vzdělávací části, splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle zákona 563/004 Sb. Výjimku tvoří pouze jedna vyučující, která si doplňuje pedagogické vzdělání. Výuka odborných předmětů je zajištěna kvalifikovanými učiteli, kteří mají odborné praktické zkušenosti a pracovali nebo částečně pracují v daném oboru. Výuka úzce specializovaných předmětů, jakými jsou Právo, Meteorologie a hydrologie a Vodárenství je realizována formou externí spolupráce s odborníky. Účastí v programech zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků si učitelé dále rozšiřují a prohlubují svoje odborné i pedagogické vzdělání. Většina z nich také působí jako cviční učitelé pedagogické praxe, organizované vysokými školami. Učitelé stejného či příbuzného oboru spolupracují ve třech předmětových komisích: v komisi přírodovědných předmětů, v komisi společensko-vědních předmětů a v komisi odborných předmětů a praktického vyučování. Na škole působí plně kvalifikovaná výchovná poradkyně a metodik prevence sociálně patologických jevů..6 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie výuky spočívá v zajištění dostatečných materiálních, personálních i organizačních podmínek. Škola zajišťuje nářadí a materiály pro výuku, učebnice, didaktickou a výpočetní techniku i učební pomůcky pro výuku v jednotlivých oblastech vzdělávání. Školní vzdělávací program realizují odborně i pedagogicky způsobilí kvalifikovaní pracovníci, kteří se dále školí a vzdělávají v programech DVPP. Přímo ve výchovně vzdělávacím procesu se zaměřují na promyšlený výběr, řazení a střídání různých forem a metod práce; kombinují metody slovní a přímé zkušenosti, metody myšlenkových operací i metody aktivizační, jako jsou hry, diskusní, situační a inscenační metody, zařazují problémové vyučování. Podle formy provedení se jedná především o výuku organizovanou formami vyučovacích hodin, praktického vyučování a exkurzí. Dalšími formami jsou práce na individuálních projektech a na kolektivních projektových dnech. Škola zabezpečuje odborné praxe na pracovištích právnických či fyzických osob nebo dobrovolných organizací. Prostřednictvím různých programů provádí osvětu výchovu a vzdělání v oblasti životního prostředí a výchovy ke zdraví v návaznosti na národní program Zdraví pro. století. Četnými akcemi zprostředkovává žákům nejdůležitější znalosti a dovednosti pro uplatnění ve světě práce. Celkový systém výuky podporuje rozvoj kompetence žáků efektivně využívat prostředků IKT jak při vzdělávání, tak i v budoucím osobním i profesním životě. Vyučující zajišťují účast studentů na olympiádách a dalších soutěžích vyhlašovaných v resortu školství. 9

20 .7 Spolupráce se sociálními partnery organizace: Občanské sdružení Rezekvítek Kamenná 6, Brno telefon: mobil: web: mail IČO: DIČ: CZ možnost bezplatných exkurzí vedených odbornými pracovníky provádění praxí na maloplošných chráněných územích v Brně a blízkém okolí publikace pro žáky příspěvek na cestovné pro žáky možnost individuálních praxí pro žáky Správa CHKO Moravský kras Svitavská Blansko Tel.: Fax: možnost bezplatných exkurzí vedených odbornými pracovníky vedení maturitních prací pracovníky správy možnost působit na NPP Červený kopec (Týden ke Dni Země) možnost návštěvy neveřejných míst, zajímavých z hlediska ochrany přírody (např. jeskyně) odborná spolupráce pro pedagogy naší školy Správa NP Podyjí Na Vyhlídce Znojmo Tel.: Fax.: konání blokové praxe v NP Podyjí s exkurzemi s botaniky, entomology, a dalšími odborníky možnost bezplatného bydlení na terénní stanici vedení maturitních prací pracovníky správy Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace U Zoologické zahrady Brno telefon: fax: IČO: možnost individuálních praxí pro žáky exkurze - ZOO je zapojena do projektů ochrany přírody spolupráce se záchranou stanicí handicapovaných živočichů projekty reintrodukce druhů např. sysel obecný 0

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A UČEBNÍ PLÁN PRO ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A UČEBNÍ PLÁN PRO ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov PŘÍLOHA Č. 2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A UČEBNÍ PLÁN PRO ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Obsah vzdělávání: RVP pro odborné vzdělávání. Výuková média. 18. 3. 2015 Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah Obsah vzdělávání na projektové úrovni pokrač.:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více