V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost 23 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Rok 2011 pro nás znamenal praktickou realizaci celorepublikových úsporných opatření Byli jsme nuceni naplňovat takové pracovní úvazky, abychom nepřekročili rozpočet na rok 2012, což následně vedlo ke složitému přerozdělování úkolů a zvýšení zodpovědnosti konkrétních pracovníků, jimž byly úkoly přiděleny V průběhu roku 2011, pracovně vytyčeného Plánem práce rozvíjejícím Mimořádné a Hlavní úkoly zřizovatele, zajišťovalo naše pracoviště zejména průběžné vyřizování písemných vyjádření podle 14 zákona č 20/87 Sb o státní památkové péči Soustavně byla též sledována kvalita odborných výstupů a plnění stanovených lhůt k vyřízení, což přispívá ke snížení napětí v probíhajících správních řízeních Snahou a cílem práce odborné složky ústavu bylo a nadále také musí být sledování oborových priorit na úkor podružných témat, která zahlcují denní chod ústavu Vzhledem ke stávajícímu personálnímu obsazení a navíc oslabení v rámci sekce památkové péče jde o úkol jen obtížně zajistitelný Důležitá personální změna se v roce 2011 odehrála na postu vedoucího pracovníka sekce památkové péče, když se dosavadní náměstkyně Ing arch Martina Bártová vzdala ke dni své funkce a záhy poté ukončila v NPÚ i pracovní poměr Novým náměstkem se dne stal Ing arch Ondřej Šefců, jehož dosavadní místo vedoucího odboru památkové péče zůstalo neobsazeno až do konce roku Pro zajištění zevrubného posuzování nejsložitějších památkových kauz jsem zajistil intenzivní svolávání Památkové rady i schůzek s odborníky, spolutvůrci metodik i památkové legislativy Pravidelně a velmi intenzívně pracovaly Pražská archeologická komise a Regionální hodnotitelská komise, přičemž se zásadně zkvalitnily odborné a grafické výstupy z těchto jednání Většinu agendy odborné poznávací, evidenční, dokumentační a výzkumné úkoly řešilo naše územní odborné pracoviště bez zásadních problémů Kvalitně zpracovaný Plán ochrany památkové zóny Barrandov jako významný odborný oborový materiál a důležitý podklad pro další rozhodování o projektech v ostře sledované lokalitě zůstal nadále neschválený Jednotlivé fáze úkolů vědy a výzkumu byly plněny standardně bez zvláštních komplikací, ovšem s osobním nasazením zúčastněných navzdory stále složitější byrokracii a systému komunikace Z velkých památkových akcí pokračovaly například opravy Salmovského paláce na Hradčanech, byla provedena obnova prosklené haly na Masarykově nádraží, nebo obnovy v Havlíčkových sadech, některé z nich podrobněji uvedou následující kapitoly Vedle hlavní činnosti byla posílena spolupráce s médii, zejména s Českou televizí, kde jsou v sobotním pravidelném poledním pořadu Z Metropole představovány známé i zapomenuté pražské památky Připomenuta byla například historie i současnost chátrající kulturní památky domu s kavárnou a kinem Svět čp 41 v Libni Sdělovací prostředky se také zvláště zajímaly o průběh a výsledky archeologického výzkumu na místě připravované výstavby tzv Copa Centra u stanice metra Národní třída, jehož poznatky byly publikovány v druhém čísle 27 ročníku Staleté Prahy Vícečlenný památkářský tým spolupracoval na dlouholetém projektu agentury Foibos o slavných vilách Obměňovanou prezentaci aktuálních památkových námětů mají prosklené výlohy v parteru sídla územního pracoviště, kde se lidé často zastavují a zajímají se o novinky Jednání o získání nového vhodného archeologického depozitáře pokračují, zvažována je i možnost oslovit magistrát se záměrem celkového užívání stávajícího depozitáře v Bohnicích s eventuelní možností jeho dostavby V roce 2011 splnilo naše územní odborné pracoviště vytyčené cíle, zaslouží se tedy poděkovat kolegyním a kolegům, kteří obětavě plní mnohdy nelehké úkoly i při kumulaci funkcí a nad rámec svých úvazků Michael Zachař ředitel NPÚ ÚOP v hlavním městě Praze 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace NárodNí památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě praze (Npú úop v hl. m. praze) Na Perštýně 12/356, Praha 1-Staré Město, IČO: Tel: , Fax: npu cz internetová prezentace odboru archeologie: www archeopraha cz webové stránky časopisu Staletá Praha: www staletapraha cz způsob řízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č j 11617/2002) Vedoucí pracovníci PhDr Michael Zachař, ředitel tel : , npu cz Bc Jaroslav Slabý, vedoucí kanceláře ředitele, BOZP a PO tel : , npu cz Ing arch Martina Bártová, náměstkyně pro památkovou péči (do ) Ing arch Ondřej Šefců, vedoucí odboru péče o památkový fond, náměstek pro památkovou péči (od ) tel : , npu cz Mgr Eliška Kokinová, vedoucí oddělení garantů území I tel : , npu cz Ing arch Zuzana Hubrtová, vedoucí oddělení garantů území II tel : , npu cz Ing arch Zdenka Poliačiková, vedoucí oddělení specialistů tel : , npu cz Zaměstnanci ÚOP v hl m Praze (P Havlík, 2011) 5

6 Mgr Robert Gája, vedoucí referátu památek s mezinárodním statusem tel : , npu cz Mgr Josef Hájek, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS tel : , npu cz Lenka Matiášková, vedoucí referátu dokumentace a knihovny tel : , npu cz Bc Jan Baláček, vedoucí oddělení evidence nemovitých a movitých památek tel : , npu cz PhDr Jaroslav Podliska, Ph D, vedoucí odboru archeologie tel : , npu cz PhDr Jarmila Čiháková, vedoucí oddělení péče o archeologické dědictví tel : , npu cz Mgr Jan Havrda, vedoucí oddělení archeologických výzkumů tel : , npu cz Mgr Tomasz Cymbalak, vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy tel : , npu cz Ing Vladimír Kutílek, provozně ekonomický náměstek tel : , npu cz Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži Ženy celkem % Do ,00% ,92% ,85% ,72% ,58% nad ,92% celkem ,00% Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k dosažené vzdělání muži Ženy celkem % Základní ,80% Vyučen ,80% Střední odborné ,00% Úplné střední ,80% Úplné střední odborné ,46% Vyšší odborné ,27% Vysokoškolské ,89% celkem ,00% vzniklé a skončené pracovní poměry k stav počet Nástupy 2 Odchody 10 6

7 trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k doba trvání počet % Do 5 let 30 38% Do 10 let 26 33% Do 15 let 3 4% Do 20 let 8 10% Nad 20 let 12 15% celkem % celkový průměrný plat ,- Poradní orgány ředitele památková rada Památková rada je poradním orgánem v otázkách problematiky památkové péče Vyjadřuje se k předloženým záměrům, studiím a projektům v případech dotýkajících se závažným způsobem významných památkových objektů, urbanistických a panoramatických hodnot v hlavním městě Praze, urbanistických celků a novostaveb v historickém kontextu města Předkládá iniciativní návrhy v otázkách vztahu a využití památkových objektů V roce 2011 se uskutečnilo osm řádných zasedání členové: Ing arch Jiří Balský, Ing arch Michal Bartošek, Ing arch Martina Bártová, Ing arch Zdeňka Baštová, PhDr Kateřina Bečková, Ing arch Jan Budínský, PhDr Zdeněk Dragoun, Prof Ing arch Bohumil Fanta, CSc, Prof PhDr Mojmír Horyna, akad arch Jiří Javůrek, Pavel Jerie, Ing arch Zdeněk Lukeš, Ing Zdeněk Novák, Ing arch Jan Sedlák, Ing arch Ladislav Stupka, Ing arch Milan Šarapatka, Ing arch Ondřej Šefců, Ing arch Ivan Vavřík, PhDr Michael Zachař regionální komise Regionální komise hodnotí návrhy na prohlášení věci za kulturní památku (KP) a návrhy na zrušení prohlášení za KP Může sama dávat podněty k prohlášení věcí za KP Činnost komise se vztahuje k věcem a lokalitám na území náležejícím do pracovní působnosti NPÚ ÚOP v hl m Praze V roce 2011 se konalo pět řádných zasedání Komise projednala celkem 45 bodů jednání, doporučila 22 návrhů k prohlášení za KP, čtyři podněty k prohlášení nedoporučila, v pěti případech komise nedoporučila zrušení prohlášení za KP, v jednom případě komise doporučila zrušení prohlášení za KP, 14 bodů bylo ostatních (doplnění podkladů, informativní) členové: Mgr Josef Hájek (předseda), Bc Jan Baláček (tajemník), Ing arch Zdeňka Baštová (od ), Mgr Milan Hlaveš, Ph D, Ing arch Alexandra Křížová (do ), PhDr Jakub Jan Outrata, Ing arch Zdenka Poliačiková, Mgr Kateřina Samojská, Ing Ina Truxová, Mgr Ladislav Valtr, prof PhDr Pavel Vlček, PhDr Michael Zachař pražská archeologická komise Činnost Pražské archeologické komise zajišťuje odbor archeologie, včetně personálního obsazení postů předsedy a tajemníka Komise schvaluje žádosti o přidělení finančních prostředků z Programu odpory záchrany archeologických výzkumů Ministerstva kultury, dále koordinuje provádění archeologických výzkumů na území hlavního města Prahy, jmenuje koreferenty a koreferentské komise jednotlivých výzkumů a dohlíží na odbornou kvalitu jejich provedení Jednání se uskutečňuje v pravidelných 21 denních intervalech za účasti zástupců všech institucí s oprávněním k provádění archeologických výzkumů na území hl m Prahy členové: PhDr Jaroslav Podliska, Ph D (předseda), PhDr Zdeněk Lochmann (tajemník), PhDr Tomáš Alušík, Ph D, Mgr Radek Balý, PhDr Jaromír Beneš, Ph D, PhDr Michal Bureš, PhDr Jan Frolík, CSc, PhDr Petr Juřina, Mgr Vojtěch Kašpar, Mgr Tomáš Polišenský, Mgr Pavla Popelářová, Mgr Kateřina Postránecká, Mgr Miroslava Šmolíková, Mgr Jiří Vávra 7

8 ediční rada Npú úop v hl. m. praze Ediční rada sestavuje a schvaluje Ediční plán, dohlíží na zpracování Výroční zprávy ústavu, zajišťuje součinnost s Ediční radou NPÚ členové: Mgr Jana Hessová (tajemnice), Ing arch Michal Bartošek, PhDr Jarmila Čiháková, Mgr Josef Hájek, Ing arch Alexandra Křížová, Prof PhDr Petr Sommer, CSc, DSc redakční rada staleté prahy Redakční rada Staleté Prahy navrhuje a schvaluje přijetí článků, tematické zaměření čísla, navrhuje recenzenty, zodpovídá za výslednou podobu publikace V roce 2011 se konaly tři zasedání, dílčí jednání probíhala průběžně dle potřeby členové: Ing arch Martina Bártová, PhDr Jarmila Čiháková, prof Ing arch Bohumil Fanta, prof Dr Petr Fidler, PhDr Benjamin Fragner, Mgr Josef Hájek, PhDr Ladislav Hrdlička, doc Ing arch František Kašička, CSc, Mgr Karel Nováček, Ph D, PhDr Jaroslav Podliska, Ph D, prof PhDr Petr Sommer, CSc 2 náplň a rozsah činnosti historie npú ÚOP v hl. m. Praze Historie NPÚ ÚOP v hl m Praze se datuje od roku 1960 Jeho vznik souvisí s přijetím zákona 22/1958 Sb, o kulturních památkách a zákonem 60/1960 Sb, o národních výborech V roce 1960 bylo konstituováno Středisko památkové péče a ochrany přírody hlavního města Prahy a byl schválen organizační řád Roku 1965 došlo ke zřízení samostatného útvaru pro archeologické výzkumy Název organizace se několikrát změnil: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav památkové péče, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze V roce 1991 došlo k oddělení ochrany přírody V roce 2000 skončila zřizovatelská úloha Magistrátu hlavního města Prahy a zřizovatelem se tak jako u ostatních památkových ústavů stalo Ministerstvo kultury S účinností od splynuly všechny památkové ústavy v Národní památkový ústav NPÚ ÚOP v hl m Praze zajišťuje úkoly státní památkové péče v celém rozsahu hlavního města Prahy Památky, rezervace a zóny spadající pod npú ÚOP v hl. m. Praze V Praze bylo v roce 2011 chráněno přes dva tisíce nemovitých kulturních památek, 46 národních kulturních památek, deset městských památkových zón, sedm vesnických památkových zón a dvě vesnické památkové rezervace Pod působení územního pracoviště spadá Pražská památková rezervace a historické centrum Prahy, jakožto území Světového kulturního dědictví UNESCO Viz následující kapitola Zpracování odborných vyjádření 8

9 3 PamátkOVá Péče zpracování odborných vyjádření Odborná vyjádření vydává NPÚ ÚOP v hl m Praze převážně jako podklad pro správní rozhodnutí MHMP OKP Menší část vyjádření vzniká na přímou žádost majitelů či správců památek Zpracování odborných vyjádření bylo především úkolem tří odborů spadajících do sekce památkové péče odborného náměstka: odboru péče o památkový fond (odd G I, G II a specialistů), odboru dokumentace, evidence a informačních systémů a odboru archeologie oddělení garantů území G i. se zabývá veškerou agendou související se stavebními akcemi na území Pražské památkové rezervace mimo objekty a areály národních kulturních památek Stěžejní činností oddělení garantů území G ii. je posuzování stavebních aktivit na území deseti městských památkových zón, sedmi vesnických památkových zón, dvou vesnických památkových rezervací a v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace oddělení specialistů se zabývá agendou dle svých specializací, a to na území celé Prahy i mimo památkově chráněná území Odborná vyjádření odboru evidence, dokumentace a informačních systémů se nejčastěji vztahují k prohlášení nebo zrušení prohlášení věcí za kulturní památku a týkají se rovněž i agendy vyplývající ze zákona č 71/1991 Sb, o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Centrální databázi stavebních akcí na území Prahy, při nichž by mohlo dojít k zachycení archeologických nálezů, vede odbor archeologie Podmínky pro ochranu archeologických lokalit jsou vtělovány do odborných vyjádření NPÚ ÚOP v hl m Praze Odbor archeologie je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy Hlavní činností odboru vedle výkonu a koordinace archeologické činnosti ve smyslu státní památkové péče je realizace záchranných archeologických výzkumů na území hlavního města, a to především v jeho historickém jádru Jedním ze specifických poslání odboru archeologie je projednání a distribuce finančních prostředků z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů poskytovaných Ministerstvem kultury Odborní pracovníci se vedle terénní činnosti věnují zpracování a vyhodnocování nových i starších poznatků získaných výzkumy Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů mk Během roku 2011 zajišťovali pracovníci NPÚ ÚOP v hl m Praze odborný dohled při obnově kulturních památek zařazených do Havarijního programu a do Programu restaurování movitých kulturních památek Ve všech případech bylo postupováno v souladu s příslušnými závaznými stanovisky a nebylo zjištěno žádné pochybení Odborní pracovníci NPÚ ÚOP v hl m Praze průběžně sledují stav památkového fondu v oblastech své územní působnosti, informují majitele a správce objektů o dotačních programech Ministerstva kultury na poli památkové péče a poskytují jim odbornou pomoc při podávání žádostí zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů ministerstva kultury na úseku památkové péče přehled všech dotací přidělených mk Čr v roce 2011 na akce kontrolované Npú úop v hl. m. praze Název dotace mk Čr dotace v tis. kč Havarijní program 2445 Program záchrany architektonického dědictví 1305 Program restaurování 620 Program podpory záchranných archeologických výzkumů 120 celkem

10 havarijní program v roce 2011 poř. číslo obec, kat. území okres Název památky Navržená dotace v tis. kč přidělená dotace mk Čr v tis. kč. 1 Malá Strana Hl město Praha klášter Pražského Jezulátka - areál kostela P Marie Vítězné Nové Město Hl město Praha kostel sv Václava na Zderaze Čakovice Hl město Praha kostel sv Remigia Košíře Hl město Praha kostel sv Jana Nepomuckého Žižkov Hl město Praha hrobka rodiny Pštrossů Hloubětín Hl město Praha kříž s ukřižovaným Kristem celkem program záchrany architektonického dědictví v roce 2011 obec památka akce dotace v tis. kč Praha kostel sv Jana Nepomuckého obnova opěrné zdi, schodiště a brány do zahrady vč obnovy fasád a restaurování 675 Praha kostel sv Voršily obnova fasád včetně okenních a dveřních výplní, soch, klempířských prvků, prejzové krytiny, restaurování 630 celkem 1305 program restaurování movitých kulturních památek obec objekt Název památky schválená dotace v tis. kč Dolní Počernice kostel Nanebevzetí P Marie hlavní oltář 200 Nové Město Národní divadlo malby v prezidentských salonkách 100 Malá Strana kostel P Marie Vítězné - Pražského Jezulátka hlavní oltář - dvě vázy s nástavci 100 Malá Strana kostel sv Mikuláše soubor obrazů Pašijového cyklu 70 Malá Strana kostel sv Tomáše varhany 150 celkem 620 přehled akcí programu podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2011 zav katastrální celkové území / kraj okres akce (podnět zav) vlastník Npú/ ostatní dotace/ náklady kč objekt oprávněné na zav organizace Záběhlice Praha Praha 10 RD, K Prádelně 4, čp 110, Jiří a Irena Archaia parc č 44, 45, 46, 47, 48 Hrabákovi Praha o p s Miškovice Praha Praha 9 RD, Polabská, Cukrovarská Archaia Jan Hinner parc č 319/13 Praha o p s Miškovice Praha Praha 9 RD, Polabská, Cukrovarská Archaia Radek Váša parc č 319/16 Praha o p s celkem

11 počet archeologických akcí realizovaných v roce 2011 archeologické akce počet AV/ZAV/ZJAV/BAV 32 ZAV formou dohledu/dohled 6 celkem 38 přehled archeologických výzkumů v roce 2011 č. akce lokalizace vedoucí forma 2011/011 Praha 1, Malá Strana, Říční (Všehrdova), čp 445 Havrda, J ZJAV 2011/021 Praha 1, Malá Strana, Lázeňská čp 286/III Čiháková, J ZAV 2011/03 Praha 1, Malá Strana, Thunovská čp 192/III Čiháková, J ZAV 2011/04 Praha 1, Staré Město, Havelská, Melantrichova a okolí Staňková, V ZAV 2011/05 Praha 10, Petrovice, Edisonova čp 16/1 Podliska, J ZJAV 2011/06 Praha 1, Staré Město, Josefov, Maiselova, Kostečná ppč 1094, 1050 Havrda, J ZAV 2011/07 Praha 2, Nové Město, Vyšehradská, Svobodova a okolí Prokopová, A ZAV 2011/08 Praha 6, Břevnov, Břevnovský klášter, zahrada ppč 7 Staňková, V ZAV 2011/09 Praha 2, Vyšehrad, Neklanova a okolí Prokopová, A ZAV 2011/10 Praha 1, Malá Strana, Všehrdova 11, čp 439 Havrda J DOHLED 2011/11 Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží ppč 2400 Cymbalak, T ZAV 2011/12 Praha 1, Staré Město, Jakubská, Malá Štupartská čp 647 Semerád, M Podliska, J ZAV 2011/13 Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí, ppč 2418/1, 2419/1 Podliska, J ZJAV 2011/14 Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu ppč 2470/1, Boženy Němcové ppč 2470/2 Cymbalak, T ZAV 2011/15 Praha 1, Staré Město, Křižovnická (Klementinum), čp 1040 Havrda, J ZAV 2011/16 Praha 1, Nové Město, Spálená Purkyňova Vladislavova - Charvátova ul, ppč 725/1 ad COPA Centrum Národní - pokračování akce z roku 2009 Cymbalak, T ZAV 2011/17 Praha 2, Nové Město, Lazarská čp 10, ppč 771 Cymbalak, T ZAV 2011/18 Praha 1, Staré Město, Dušní ul, kostel sv Ducha, ppč 1042 Havrda, J ZAV 2011/19 Praha 1, Hradčany, Strahovské nádvoří, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, čp 132 Podliska, J ZJAV 2011/20 Praha 1, Staré Město - Nové Město, Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží Staňková V DOHLED 2011/21 Praha 1, Staré Město, Náměstí Curieových čp 886 Staňková, V ZAV 2011/23 Praha 1, Staré Město, Malá Strana, Karlův most, Křižovnické náměstí Podliska, J ZAV 2011/24 Praha 1, Staré Město, náměstí Curieových, ppč 1007, 989 Havrda, J ZAV 2011/25 Praha 1, Staré Město, Platnéřská Semerád, M (Podliska, J ) DOHLED 2011/26 Praha 20, Horní Počernice, Chvaly, Řešetovská čp 860 Prokopová, A ZAV 2011/27 Praha 1, Malá Strana, Valdštejnská, čp 162 Havrda, J ZAV 2011/28 Praha 1, Staré Město, Křižovnické náměstí, křižovnický dvorek, ppč 72 Podliska, J ZAV 2011/29 Praha 1, Josefov, Kaprova čp 14 Prokopová, A ZAV 2011/30 Praha 1, Malá Strana, Hellichova, čp 464 Havrda, J ZAV 2011/31 Praha 6, Dejvice, Horoměřická ppč 2328/3, 4536/, 4537 Tryml, M DOHLED 2011/32 Praha 8, Bohnice, Bohnická čp 1, statek Vraných ppč 127, Cymbalak, T ZAV 2011/33 Praha 1, Malá Strana, Vlašská ppč 981 Havrda, J ZAV 2011/34 Praha 1, Staré Město, Karlova čp 189 Prokopová, A ZJAV 2011/35 Praha 1 Staré Město Seminářská ppč 1106 Havrda, J ZAV 11

12 č. akce lokalizace vedoucí forma 2011/36 Praha 1 Malá Strana Karmelitská, čp 385 Havrda, J ZAV 2011/41 Praha 1 Staré Město Platnéřská, ppč 1103 Havrda, J ZAV 2011/43 Praha 1, Staré Město, Jilská, čp 449 Podliska, J ZAV počet nálezových a jiných zpráv zpracovaných v roce 2011 typ počet Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 19 Investorská zpráva 3 celkem 22 počty archeologických nálezů zpracovaných a uložených v Npú úop v hl. městě praze celkový počet výzkumů počet zaevidovaných jednotek Účast na kontrolních dnech Pracovníci NPÚ ÚOP v hl m Praze poskytují odborné konzultace ve všech fázích projektové přípravy i vlastní realizace staveb a zajišťují odborný dohled nad stavební a restaurátorskou činností Pravidelně se účastní kontrolních dnů u všech akcí, kde jim je umožněn přístup Zvláště intenzivní je účast na kontrolních dnech v případě významných akcí stavební obnovy V roce 2011 se jednalo například o rekonstrukci Salmovského paláce, Vršovické vodárny, obnově jezírka a grotty v Havlíčkových sadech a obnovu prosklené haly na Masarykově nádraží stav památkového fondu kraj / okres Nemovité kulturní památky Národní kulturní památky památkové rezervace památkové zóny Praha hlavní město Prohlašování nemovitých a movitých památek nemovité kulturní památky V roce 2011 bylo podáno 29 návrhů na prohlášení za kulturní památku (KP, nové i aktualizované starší), u čtyř podnětů bylo v souladu se stanoviskem Regionální komise zpracováno vyjádření nedoporučující prohlášení za KP, u dvou KP bylo zpracováno vyjádření nedoporučující zrušení prohlášení za KP, u jedné KP bylo zpracováno vyjádření doporučující zrušení prohlášení části KP V roce 2011 bylo Ministerstvem kultury nově prohlášeno devět nemovitých KP U dvou KP bylo v roce 2011 zrušeno prohlášení části za KP movité kulturní památky Bylo navrženo 76 položek ve dvou souborech (celkem 279 ks) V roce 2011 bylo Ministerstvem kultury prohlášeno celkem 74 movitých KP, z toho tři soubory o více položkách (celkem tedy 95 ks) nové přírůstky v evidenci a dokumentaci V roce 2011 bylo odborem evidence, dokumentace a informačních systémů (EDIS) zpracováno 75 evidenčních listů movitých KP, devět nových evidenčních listů nově prohlášených nemovitých KP, probíhala průběžná kontrola a opravy starších evidenčních listů ve spolupráci s NPÚ ÚP 12

13 přírůstky do dokumentačních fondů restaurátorské zprávy 417 (celkem 7797), soupisy mobiliářů 24 (celkem 442), stavebně historické průzkumy 56 (celkem 3547), zaměření + rekonstrukce 126 (celkem 2208), původní plánová dokumentace 44 (celkem 1654), nálezové zprávy 59 (celkem 631), výstupy z V a V 10 (celkem 174), historie 22 (celkem 208), návrhy na prohlášení památek 28 (celkem 71), CD + DVD 178 (celkem 1142), fotografie cizí 46 (celkem 5570), digitální fotografie na síti (celkem ) knihovna V roce 2011 přibylo do knihovny celkem 256 svazků knih a 9 titulů časopisů Bylo uskutečněno 352 výpůjček pracovníky ústavu, 24 žádostí o výpůjčky prostřednictvím mezinárodní MVS (z toho 5 nevyřízeno), 16 žádostí o výpůjčky MVS (z toho 3 nevyřízeny) studovna cca 370 badatelů, cca 520 materiálů prezenčně zapůjčených badatelům, cca 199 zkopírovaných stran, cca 60 dotazů zodpovězených em některé významné akce obnovy na vybraných památkách obnova schodišťového prostoru v Gymnáziu špitálská Praha 9-Vysočany, čp 700, Špitálská 2 Kulturní památka r č /1-2325/1, Gymnázium Obnova schodišťového prostoru gymnázia postaveného v letech podle návrhu architekta Vladimíra Frýdy proběhla v létě 2011 Centrálně umístěné schodiště s železobetonovou konstrukcí je dominantou interiéru výrazné funkcionalistické stavby, která spolu s vedlejší základní školou (čp 789) od téhož autora tvoří památkově chráněný soubor V rámci obnovy došlo zejména k očištění povrchu schodnic a nosníků tvořeného umělým kamenem od novodobých nátěrů, obnově původní modré barevnosti trubkového zábradlí a nahrazení PVC na podestách a chodbách teracovou dlažbou ve dvou odstínech A Schránilová Praha 9-Vysočany, čp 700 Schodiště před obnovou (foto A Schránilová, 2011) Praha 9-Vysočany, čp 700 Schodiště po obnově (foto A Schránilová, 2011) 13

14 odkrytí utajené památky u zámeckých schodů na malé straně v praze Praha 1-Malá Strana, čp 192, čp 215 kulturní památka r č 38936/1-498, Klášter theatinů areál V rámci několikaleté obnovy malostranského domu čp 192/III v Thunovské ulici sled prací v jarních měsících roku 2011 pokročil k revitalizaci úzkého pásu zahrádky podél Nových zámeckých schodů Prostor je přístupný ze třetího patra zmíněného domu, jenž jednu dobu sloužil jako klášter theatinů Po likvidaci náletových dřevin a násypů odpadu se odkryla část zděné konstrukce, skrytá před zraky veřejnosti pod Novými zámeckými schody Dochované torzo sestává z mostního oblouku na dvou pilířích a třetího izolovaného pilíře západním směrem Jednotlivé části konstrukce byly v mladších obdobích zpevňovány a obezdívány Pokračující snižování povrchu prostranství, formou archeologického výzkumu v součinnosti se stavbou, prokázalo zásyp hluboké prohlubně uložený v renesančním období, strmou stěnu zaříznutou do skály a na ni nasedající rozšiřující se zdivo Odkrytou situaci lze interpretovat jako příkop z 2 poloviny 13 století, obezděný na východní straně, k jehož překonání na hlavní spojnici mezi Novým Městem pod Hradem pražským (dnes Malá Strana) a Hradem sloužil můstek, s největší pravděpodobností o dvou obloucích, a západně od něho patrně prostor pro padací most Praha 1-Malá Strana, čp 192/III Syntéza jednotlivých archeologicky a stavebně historicky zkoumaných entit (J Čiháková, M Ďurica, M Müller, 2012) Z mostního oblouku je pohledově přístupné jižní čelo a celé klenbové pole Severní čelo je dochováno, ale pohledově nepřístupné, je orientováno do násypů konstrukce Nových zámeckých schodů Konstrukce mostního oblouku a pilířů je kamenná z pískovce a opuky, ojediněle byly použity cihly středověkých rozměrů Čelo oblouku je okosené, jemně opracované, z pískovcových bloků stereotomicky řešených Klenba čela je dobře utažená, takřka s nulovými spárami Použitá stereotomie je provedena velmi kvalitně, její využití i úroveň provedení jsou v našem prostředí výjimečné Dobu postavení mostku nelze v rámci století blíže konkretizovat, s největší pravděpodobností je jako funkční zobrazen na Sadelerově prospektu Prahy z roku 1611 NPÚ ÚOP v hl m Praze inicioval postup vedoucí k ošetření a záchraně dosud utajené památky J Čiháková, M Müller Praha 1-Malá Strana Odkrytá část zděné konstrukce pod Novými zámeckými schody (foto M Müller, 2011) 14

15 výzkum před kostelem sv. Jiljí v husově ulici na starém městě v praze Praha 1-Staré Město, čp 234, čp 235 kulturní památka r č 38192/1-26, Dominikánský klášter s kostelem sv Jiljí Skutečnost, že záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci vedení inženýrských sítí v Pražské památkové rezervaci nepředstavuje pouze formální dohled, prokazuje už několikátou sezónu akce při výměně kabelů vysokého a nízkého napětí V roce 2011 byla dotčena jižní část Starého Města Jeden z nejvýznamnějších objevů přineslo mírné rozšíření rýhy výkopu v Husově ulici před kostelem sv Jiljí Podél nástupního schodiště na západní straně chrámu byl odhalen kvádříkový líc románské zdi Odkrytá část zdiva čítala 4 5 vrstev kvádříků a dosahovala délky 11,3 m, v severním úseku bylo patrné prolomení stavebního otvoru (okna) Nález odkazuje na dobu nástupu kamenné architektury na území Starého Města, potvrzené v bezprostředním okolí několika dochovanými románskými domy (čp 238, čp 240, čp 241, čp 351, čp 352 a čp 361) Znovu se tak otevírá otázka podoby nejstarší zástavby areálu dominikánského kláštera u sv Jiljí, původně biskupské kapituly známé z písemných pramenů od roku 1238, jejíž první stavební pozůstatky byly objeveny výzkumem roku 1995 V Staňková Praha 1-Staré Město, čp 234 Kvádříkový líc románské zdi podél nástupního schodiště na západní straně kostela sv Jiljí (foto V Staňková, 2011) zjišťovací archeologický výzkum v místech zaniklé kaple božího těla na karlově náměstí v praze V květnových dnech roku 2011 provedli pracovníci odboru archeologie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze nevelký zjišťovací archeologický výzkum v centrální části dnešního Karlova náměstí Akce byla vyvolána připravovaným projektem úpravy prostoru pod patronátem Městské části Praha 2 Cílem výzkumu bylo zjištění podoby historického podzemí v místech, kde do sklonku 18 století stála významná gotická stavba kaple Božího Těla Kaple byla postavena v letech ve středu tehdejšího Dobytčího trhu v podobě centrály s věncem kaplí a masivní čtvercovou věží situovanou nad středem stavby Základ půdorysu měl zřejmě podobu řeckého kříže, jehož ramena s výjimkou západní strany byla ukončená polygonálními závěry a v diagonálách vsunuty patrně mezi ramena další polygonální kaple Předchůdcem stavby byla dřevěná věž, z níž byly každoročně poutníkům ukazovány svaté ostatky získané Karlem IV a náležející k říšskému korunovačnímu pokladu V roce 1403 byla kaple předána Pražské univerzitě, které sloužila až do počátku 17 století, mimo jiné jako pohřebiště významných osobností univerzity V roce 1628 převzali kapli jezuité, v roce 1784 byla odsvěcena a po roce 1789 prodána v dražbě na stavební materiál Ke zboření došlo krátce po roce 1790 Informace o podobě kaple vycházely především ze starších ikonografických vyobrazení Karlova náměstí, kde je zachycena v centru náměstí v místech před vyústěním Ječné ulice Samotná podoba a lokalizace kaple byla v minulosti diskutována především mezi historiky umění a architekty (V Mencl, V Lorenc) Na základě dosavadních poznatků a s využitím geofyzikálního měření z roku 2010 byly v prostoru parku vyměřeny 3 zjišťovací sondy Na severní straně, přibližně v hloubce 2 metru od současného Kaple Božího Těla na Dobytčím trhu v Praze (Karlovo náměstí) Filip van den BOSCHE / Johann WECHTER / Egidius SADELER: Velký prospekt Prahy z r 1606 Tisk Severografia 5, Děčín, vydal Odeon, Praha 1973 Praha 2-Nové Město, Karlovo náměstí Základový pas kaple vyplněný opukovou sutí (foto archiv NPÚ ÚOP v hl m Praze, 2011) 15

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE Odbor archeologie PLÁN PRÁCE, PŘEHLED ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ V ROCE 2009 3.1. VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE 3.1.1. Zpracování odborných vyjádření,

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Správa památkových

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY

PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY PROJEKT NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Třeboň, 25. dubna 2014 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR, PRAHA, V.V.I. JAROSLAV PODLISKA,

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 14 5. Věda a výzkum 14 6. Publikační a přednášková

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Výroční zpráva 2010 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Dny evropského dědictví Příběh skrytý pod podlahou Přírodovědně vlastivědná vycházka na ekumenickou bohoslužbu za krajinu Vánoční

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více