NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie"

Transkript

1 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE Odbor archeologie PLÁN PRÁCE, PŘEHLED ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ V ROCE VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE Zpracování odborných vyjádření, expertíz a dalších stanovisek pro potřeby státní správy a samosprávy. Garant: Z. Lochmann Termín: výkaz: 2x ročně Počet odborných vyjádření s vyjádřením k archeologii zpracovaných v roce 2009 Celkem: Monitoring respektování podmínek k vydání Rozhodnutí (dle časové kapacity pracovníků), podávání podnětů orgánům státní památkové péče (MHMP) Garant: Z. Lochmann Poskytování odborné pomoci vlastníkům, projektantům a stavebníkům (ústně i písemně) všichni odborní pracovníci Monitoring fyzického a legislativního stavu archeologických památek na území Prahy a jejich dokumentace, vč. zpracování návrhu na zapsání do státního seznamu Garant: V. Gut Zajišťování koordinace a hodnocení pro výběr archeologických akcí určených k zařazení do Programu podpory záchranných archeologických výzkumů (PPZAV). Vypracování odborných vyjádření, spolupráce s vlastníky při zajištění podkladů k programům a dohled nad jejich realizací Garant: J. Havrda Termín: před zahájením výzkumu projednat v PAK, výkaz 1x ročně Přehled akcí programu PPZAV v roce 2009 katastr. území/objek t akce (podnět ZAV) vlastník ZAV ostatní oprávněné organizace celkové náklady na ZAV dotace Březiněves 1 RD (Bezinková ppč. 438/18) Josef Palas ArcheoPro o.p.s ,0 Kč ,0 Kč 1 RD (obytný soubor Na Kačence, ppč. Miškovice 310/101) Tomáš Hůrka Archaia Praha o.p.s ,0 Kč ,0 Kč Ruzyně 1 RD (ul. Manská zahrada ppč. 851I22 Josef Plesnivý Labrys o.p.s Kč Kč Ruzyně 1 RD (ul. Jinočanská ppč. 198) Ladislav Janiga Labrys o.p.s Kč Kč

2 Ruzyně 1 RD (Za humny ppč. 867/1, 867/4) Zdeněk Klatovský, Irena Klatovská Labrys o.p.s Kč Kč Ruzyně 1 RD (Rakovnická ppč. 1933/1, 1933/2, 1934) Josef Vágner Labrys o.p.s Kč Kč celkem ,0 Kč Zajišťování činnosti PAK Pražské archeologické komise - poradního orgánu ředitele NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze (jednání Krajské archeologické komise se uskutečňuje v pravidelných 21 denních intervalech). Garanti: J. Podliska + Z. Lochmann až v pravidelných intervalech Počet zasedání PAK v roce 2009 Celkem: Vykonávání odborného dohledu nad prováděním archeologických výzkumů na území Prahy prostřednictvím PAK Počet odborných komisí PAK na ZAV v roce 2009 Celkem: Účast v komisi AV ČR - evaluační komise za NPÚ ÚOP Praha PhDr. Z. Dragoun Monitoring a odborný dohled odkrytých a presentovaných archeologických památek Garant: M. Tryml 3.2. ZÁKLADNÍ VÝZKUM Realizace archeologických výzkumů dle odst. 2, 22 zákona č. 20/1987 Sb. (forma - dohled, záchranný (zjišťovací) archeologický výzkum (ZAV/ZJAV) Garant: J. Podliska Počet archeologických akcí realizovaných AO v roce 2009 archeologické akce počet ZAV/ZJAV 33 ZAV formou dohledu 12 CELKEM 45 Soupis realizovaných archeologických akcí v roce 2009 č. akce název akce/lokalizace vedoucí forma akce 2009/01 P1, Staré Město, kostel sv. Michala, čp. 460 T. Cymbalak ZAV 2009/02 P6, Břevnov, Břevnovský klášter, ppč. 1, revize a čištění M. Tryml ZAV 2009/03 P1, Josefov, Široká, čp. 65 V. Staňková ZAV 2

3 2009/04 P1, Nové Město, Vladislavova, čp. 52 J. Podliska ZAV 2009/05 P2, Vyšehrad, Vratislavova, čp. 21 T. Cymbalak ZAV 2009/06 P1, Malá Strana, Karmelitská, čp. 528 J. Havrda ZAV 2009/07 P1, Staré Město, Elišky Krásnohorské, Pařížská, ppč. 106, J. Havrda ZAV 110, 1049, /08 P1, Staré Město, Benediktská, ppč. 702 J. Havrda ZJAV 2009/09 P1, Malá Strana, Kosárkovo nábřeží, čp. 554, ppč. 697 T. Cymbalak ZAV 2009/10 P17, Řepy, Karlovarská, ppč. 552 V. Staňková ZAV 2009/11 P1, Staré Město, Dlouhá, čp. 721, ppč. 703 J. Havrda ZJAV 2009/12 P1, Staré Město, Husova, čp. 234, ppč. 383, 384 J. Podliska ZJAV 2009/13 P1, Staré Město, Benediktská, ppč. 702 J. Havrda ZAV 2009/14 P1, Staré Město, Dlouhá, čp. 721, ppč. 703 J. Havrda ZAV 2009/15 P1, Staré Město, Masná, čp. 620, ppč. 740 J. Podliska ZAV 2009/16 P1, Nové Město, Spálená, Purkyňova, Vladislavova, T. Cymbalak ZAV Charvátova, ppč. 725/1 ad 2009/17 P1, Nové Město, Karlovo nám., ppč. 2416, 2417 V. Staňková ZAV 2009/18 P1, Malá Strana, Všehrdova, Harantova, Malostranské nám., J. Čiháková ZAV ppč. 1061, 1052, /19 P1, Staré Město, Havelská, čp. 496 J. Podliska ZJAV 2009/20 P2, Nové Město, Kateřinská, ppč T. Cymbalak ZAV 2009/21 P1, Staré Město, Husova, čp. 156 J. Podliska ZAV 2009/22 P4, Kunratice, Kunratický les, ppč. 863 J. Podliska DOHLED 2009/23 P1, Staré Město, Karlův most J. Podliska ZAV 2009/24 P2, Nové Město, Vyšehradská, čp. 431 J. Podliska ZAV 2009/25 P1, Staré Město, Karlova, čp. 180, ppč. 129 V. Staňková DOHLED 2009/26 P14, Dolní Počernice, Národních hrdinů Z. Dragoun DOHLED 2009/27 P1, Staré Město, Na Perštýně, čp. 349, ppč. 316/3 V. Staňková DOHLED 2009/28 P1, Nové Město, Vojtěšská, čp. 244 T. Cymbalak DOHLED 2009/29 P2, Nové Město, Kateřinská, Pod Větrovem, ppč. 2492, 2495 J. Podliska DOHLED 2009/30 P2, Nové Město, Pštrossova, čp. 1921, ppč J. Podliska DOHLED 2009/31 P2, Nové Město, Vyšehradská, ppč. 1637, 1641 J. Podliska DOHLED 2009/32 P17, Řepy, poblíž Karlovarské, ppč. 548 V. Staňková DOHLED 2009/33 P1, Staré Město, Střelecký ostrov, ppč. 272, 274, 275 J. Podliska ZJAV 2009/34 P1, Staré Město, Platnéřská, ppč J. Podliska, M. ZAV Kovář 2009/35 P1, Malá Strana, Valdštejnské nám., čp. 17, ppč. 108 J. Čiháková DOHLED 2009/36 P1, Malá Strana, Malostranské nám., čp. 265, ppč. 13 J. Čiháková ZAV 2009/37 P2, Nové Město, Vyšehradská, čp. 426, ppč V. Staňková ZJAV 2009/38 P1, Malá Strana, Karmelitská, čp. 528, ppč. 378 J. Havrda ZAV 2009/39 P6, Břevnov, Břevnovský klášter, zahrada, Markétská, ppč. 7 V. Staňková ZAV 2009/40 P1, Nové Město, Purkyňova, ppč V. Staňková ZAV 2009/41 P1, Nové Město, M. D. Retigové, ppč. 745, 2388 V. Staňková ZAV 2009/42 P1, Staré Město, Malé nám., U Radnice, čp. 3 12, ppč J. Podliska ZJAV 2009/43 P4, Braník, kostel sv. Prokopa, ppč. 1 J. Podliska, F. Flek DOHLED 2009/44 P1, Malá Strana, Nosticova, čp. 464 J. Havrda ZAV 2009/45 P1, Malá Strana, Maltézské nám., čp. 289 J. Čiháková DOHLED Publikační výstupy základního výzkumu (hlášení ZAA, NZ) povinnosti vyplývající z držení oprávnění k provádění výzkumů Garant: J. Podliska Hlášení ZAA v roce 2009 Celkem: 98 hlášení (listů) Nálezové zprávy v roce

4 NZ č. výzkum vedoucí dokončené 2009/14, ZAV, Dlouhá čp. 721/I, Praha 1 J. Havrda 2009/13, ZAV, Benediktská - Dlouhá ppč. 702, Praha 1 J. Havrda 2004/08, ZAV, Jiřího Červeného parc. č. 1044, Praha 1 J. Havrda 2009/03, ZAV, Široká 14 čp. 65/V, Praha 1 V. Staňková 2009/17, ZAV, Karlovo nám. ppč. 2415/1, 2417/1, 2417/2, Praha 2 V. Staňková 2009/37, ZJAV, Vyšehradská čp. 426, ppč. 1331, Praha 2 V. Staňková 2008/18, ZAV, Benátská ppč. 2493, Praha 2 J. Podliska 2008/29, ZAV, Na Rejdišti 1, čp. 77, Praha 1 J. Podliska V. Staňková 2009/04, ZAV, Vladislavova čp. 52, Praha 1 J. Podliska M. Selmi Wallisová 2009/12, ZJAV, Husova čp. 234, klášter dominikánů, Praha 1 J. Podliska 2009/33, ZJAV, Střelecký ostrov, Praha 1 J. Podliska 2009/42, ZJAV, Malé nám., U Radnice čp J. Podliska 2006/21, ZAV, Malostranské nám. čp. 260/III, Praha 1 J. Podliska, T. Cymbalak Nálezová zpráva OPD 1/2003, Praha 1, čp. 948 M. Kovář Nálezová zpráva OPD 2/2009, Praha 1, kostel sv. Jakuba Nálezová zpráva OPD 3/2009, Praha 1, Malá Strana, čp. 289 M. Kovář M. Kovář M. Kovář Nálezová zpráva OPD 4/2009, Praha 1, Staré Město, čp. 211 rozpracované ZAV, Šporkova čp. 322/III, rotunda sv. Jana v Oboře Z. Dragoun ZAV, kostel sv. Jana Křtitele, Praha 8 - Dolní Chabry M. Tryml, Z. Dragoun ZAV, Strahovský klášter Z. Dragoun 2009/23, ZAV, Karlův most (sezóna 2009) Z. Dragoun J. Podliska ZAV, Letenská čp /III J. Čiháková Vypracování a odevzdání Zprávy pro investora (IZ) povinnost vyplývající ze smluvního vztahu s investorem Investorské zprávy v roce 2009 IZ č. výzkumu vedoucí dokončené 2009/11, ZJAV, Dlouhá čp. 721/I, Praha 1 J. Havrda 2009/08, ZJAV, Benediktská - Dlouhá ppč. 702, Praha 1 J. Havrda 2009/10, ZJAV, Karlovarská čp. 4, ppč. 552, Praha 17 V. Staňková Publikace dalších výsledků základního výzkumu ediční činnost revitalizace titulu Staletá Praha jako recenzovaného časopisu Příspěvky do PSH v roce 2009 (1x za 2 roky) nebyly v roce 2009 předávány 4

5 Publikačních výstupy pracovníků AO v roce Tiskové výstupy v odborných periodikách, sbornících, monografiích aj. citace Havrda, J. - Tryml, M. 2009: Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací. Staletá Praha 25, 2009/1, Havrda, J. - Tryml, M. 2009: Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. Příspěvek archeologie k poznání jejich podoby. Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku. Havrda, J. Zavřel, J. 2009: Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském. Archaeologica Pragensia 19, 2008, Tryml, M. 2009: Praha archeologická, město UNESCO a jeho archeologické dědictví. Staletá Praha 25, 2009/1, Kozáková, R. - Pokorný, P. Havrda, J. Jankovská, J. 2009: The Potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistics analyssis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic. Vegetation History and Archaeobotany, volume 18, issue 6 (2009), pages Kozáková, R. Havrda, J. 2009: Natura mění tvář aneb středověká Praha na cestě k modernímu městu. Veronica 6, roč. 23, 1-4. Müller, M. Tryml, M. 2009: Revizní výzkum hrobů v břevnovském klášteře. Archeologie ve středních Čechách 13/2, Cymbalak, T. Podliska, J. 2009: Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu). Staletá Praha 25, 2009/1, Cymbalak, T Řehák, J. ml. 2009: Zásobování novověkého domu vodou (příspěvek k poznání vodovodní sítě jednoho z měšťanských domů na Malé Straně v Praze). Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku Cymbalak, T. Podliska, J. 2009: Nové poznatky k raně středověkému osídlení v oblastí tzv. vyšehradské cesty v Praze. Rekonstrukce procesu osídlování na základě výpovědi archeologických pramenů. Archaeologica Pragensia 19, v tisku Dragoun, Z. 2009: Dosavadní výsledky archeologických průzkumů při opravě Karlova mostu. In: Sborník semináře Kamenné konstrukce Kamenné mosty, STOP, Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Pražské románské domy. In: P. Sommer D. Třeštík J. Žemlička (eds.), Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Kachle z Karlova mostu. Archaeologia historica 35, Brno 2009, Dragoun, Z. 2009: Romanesque Prague and New Archaeological Discoveries.Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, The British Archaeological Association Conference Transactions XXXII, 2009, Dragoun, Z. 2009: Úvodem. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Vladislav a jeho stavby v Praze, In: M. Mašek P. Sommer J. Žemlička (eds.), Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace. Praha, Dragoun, Z. Juřina, P. Kašpar, V. 2009: Město tří kostelů Petrská čtvrť a její role v románské Praze. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Nově odhalený sklep v domě čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze, Staletá Praha 25, 2009/1, Dragoun, Z. 2009: Pražské románské domy po sedmi letech, Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku. Čiháková, J. 2009: Archeologický výzkum v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí. Časopis Společnosti přátel starožitností 117, 2009/1, Čiháková, J. Müller, M. 2009: Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze. Průzkumy památek 16, 2009/2, Čiháková, J. Müller, M. 2009: Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze. Průzkumy památek 16, 2009/2, Čiháková, J. 2009: Opevnění Malé Strany od 9. do 13. století. Staletá Praha 25, 2009/1, Čiháková, J. 2009: Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu. Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku Čiháková, J. v tisku: Legendou zmíněný kostel sv. Václava na Malé Straně. In: Svatý Václav. Sborník při příležitosti kolokvia Svatý Václav a jeho kult, P. Kubín (ed.), v tisku Flek, F. Kubálek, P. Omelka, M. Podliska, J. 2009: Excavation of the Early Modern period cemetery on the grounds of the former Capuchin monastery at St. Joseph s in Prague s New Town Výzkum novověkého hřbitova v areálu bývalého kláštera kapucínů u sv. Josefa v Praze Novém Městě. In: Žegklitz, J. (ed.), Studies in Post-Medieval, Archaeology 3, Post-medieval ceramics, Production, assortment, usage,

6 Flek, F. Omelka, M. Podliska, J. 2009: Zahrad posledního odpočinku. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Kovář, M. 2009: Materiálie k sakrální architektuře 13. století ve středních Čechách, Památky středních Čech 23, 2009, s Kovář, M. 2009: Stručné shrnutí některých nových poznatků ke stavební podobě zaniklých středověkých hradeckých sakrálních staveb. In: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové Hradec Králové 2009, s Kovář, M. Hrabová, M. 2009: Nález raně gotických článků v domě čp. 433/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském (Předběžná zpráva). Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku. Kovář, M. Musílek, M. 2009: Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě zapomenutého kláštera pod Železnými horami, Časopis společnosti přátel starožitností 117, 2009, s Kovář, M. Foltýn, D. Sommer, J. 2009: Velíz. In: Křivoklát a zěměpanský hvozd v době Přemyslovské. Katalog. V přípravě do tisku. Juřina, P. Kováčik, P. Kovář, M. 2009: Jízdárna ukrývala sklepení měšťanských domů, in: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Juřina, P. Kašpar, V - Podliska, J. 2009: Paláce z kamene i ze dřeva. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Podliska, J. 2009: Sklo v proměnách staletí. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Odborné přednášky pracovníků AO v roce 2009 (konference, aj.) autor název akce/místo J. Čiháková Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha J. Podliska Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha J. Havrda, J. Zavřel Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha Z. Dragoun Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha J. Havrda, M. Zezula Seminář Archeologie , Brno J. Havrda, M. Tryml Mezinárodní konference Forum Urbes medii aevi, Znojmo M.Tryml Mezinárodní konference Výzkum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektury, Bratislava J. Čiháková, Zd. Dragoun, zajištění odborné exkurze v rámci Mezinárodní konference Praha J. Havrda, M. Tryml, archeologická VaV - plnění povinností plynoucích z pozice řešitele výzkumného úkolu 307, součásti VZ III - MK Věda a výzkum Institucionální věda a výzkum: Plnění povinností plynoucích z pozice řešitele výzkumného úkolu 307, součásti VZ III - MK Odborné výsledky budou součástí tabulek , , , Termín: dle harmonogramu stanoveného MK a ú.p Projekty realizované za prostředky od jiných poskytovatelů podpory: PhDr. Zdeněk Dragoun, Pražská románská sakrální architektura pohled archeologa, poskytovatel prostředků GAČR. Odborné výsledky v roce 2009 budou součástí tabulek , , APLIKOVANÝ VÝZKUM 6

7 Aktualizace dat do Mapy archeologických dokumentačních bodů v pražské MPR Garant: J. Havrda Interní aktualizace a údržba Mapy významných archeologických ploch a Mapy stavu dochování archeologických terénů v pražské MPR Garant: V. Staňková Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu pro území Prahy. VaV výzkumný úkol 306 součást VZ III - MK Garant: Z. Lochmann Termín: výkazy dle harmonogramu stanoveného MK a ú.p PEDAGOGICKÁ ČINNOST Garant: J. Podliska Přednášky pro VŠ v roce 2009 přednášející Název Místo J. Čiháková Přednáška kurzu Archeologie středověké Prahy Západočeská univerzita - KAR M. Tryml Přednáška kurzu Archeologie středověké Prahy Západočeská univerzita - KAR J. Podliska Přednáška kurzu Archeologie středověké Prahy Západočeská univerzita - KAR J. Podliska Přednáška kurzu Terénní teorie a praxe Západočeská univerzita - KAR J. Podliska Archeologický výzkum náměstí Republiky FF UK Praha historický seminář Z. Dragoun Juditin most v Praze UJEP Ústí n. L. Z. Dragoun Románské domy v Praze UJEP Ústí n. L Počet diplomových a doktorantských prací s účastí pracovníků AO Název konzultant/vedoucí Ludvík Hentsch, ZČU v Plzni / J. Čiháková konzultant Roman Brejcha, ZČU v Plzni / J. Čiháková konzultant Odborné praxe posluchačů VŠ na akcích AO v roce 2009 Výzkum Počet 2009/13 - Praha 1, Benediktská ppč /16 - Praha 1, P1, Nové Město, Spálená, Purkyňova, Vladislavova, 14 Charvátova, ppč. 725/1 ad 3.5. POPULARIZAČNÍ ČINNOST Garant: J. Podliska Přednášky pro veřejnost v roce 2009 přednášející Název Místo/pořadatel 7

8 J. Podliska Vyšehradské podhradí z pohledu archeologa Spolek přátel Podolí a okolí, Praha J. Čiháková, J. Malá Strana město v podhradí cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Havrda Z. Dragoun Románská Praha cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Z. Dragoun Nejstarší pražské mosty Juditin a Karlův cyklus Muzeum hl. m. Prahy k výstavě Z. Dragoun Karlův most a pozůstatky mostu Juditina vycházka Muzeum hl. m. Prahy s výkladem cyklus k výstavě Z. Dragoun Kvádříkové domy v Praze Muzeum hl. m. Prahy, Společnost přátel starožitností J.Havrda - Archeologické výzkumy v jižní části Malé Strany Univerzita volného času M.Tryml J. Podliska V. Nové město svět středověkých řemeslníků cyklus Muzeum hl. m. Prahy Kašpar k výstavě J. Podliska V. Popelnice minulosti cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Kašpar J. Podliska Archeologický výzkum Náměstí Republiky, cyklus NPÚ České Budějovice přednášek pro veřejnost J. Havrda - J. Podliska M. Cesta do hlubin města 12 nej... objevů pražské archeologie v Muzeu hl. m. Prahy - výstava a její Muzeum hl. m. Prahy, Společnost přátel starožitností, Šmolíková zákulisí, cyklus přednášek pro veřejnost M.Tryml Výsledky výzkumu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech Společnost pro obnovu památek v Dolních Chabrech M.Tryml Krypta kláštera v Břevnově cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Výstavní a muzejní činnost s podílem AO Akce Výstava Cesta do hlubin města, 12 nej...objevů pražské archeologie, Městské muzeum hl. m. Prahy, květen leden 2010 (J. Havrda J. Podliska), Sylva Svatošová, smluvní zajištění JČ Redakce webových stránek AO, jejich správa a aktualizace Garant: J. Havrda 3.6. EVIDENCE A SPRÁVA PRAMENNÉHO FONDU Správa a údržba archivu dokumentace z archeologických výzkumů + aktualizace databázové evidence + vedení archivu NZ a IZ (fond od r. 1965) Správa a údržba depozitáře archeologických nálezů Garant: L. Smutka Ošetření a evidence nálezového fondu z probíhajících výzkumů (konzervace, kresebná, fotografická aj. dokumentace, expertízy) Garant: T. Cymbalak podle počtu probíhajících akcí Počet zaevidovaných sáčků a jednotlivin z výzkumů AO za rok 2009 č. výzkumu počet zaevidovaných jednotek 2009/

9 2009/ / / / / / / / / / / / /41 75 celkem Vytváření podkladů pro předávání movitých nálezů z výzkumů do r včetně do MMP (evidence sáčků a evidence jednotlivin). Tvorba předávacích protokolů Počet přírůstkových čísel výzkumů k předání do MMP v roce 2009 výzkum počet jednotek předaných v roce výzkumů 772 beden (banánové) připravovaných k předání Zpracoval: J. Podliska a kolektiv

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Činnost archeologického odboru NPÚ HMP v roce 2007 (Ročenka 2007) Samostatný odbor archeologie DRAGOUN Zdeněk, PhDr. vedoucí odboru 234 653 132 CYMBALAK

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Národní památkový ústav. Zpráva o činnosti za rok 2003 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NPÚ HMP V ROCE 2003

Národní památkový ústav. Zpráva o činnosti za rok 2003 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NPÚ HMP V ROCE 2003 Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2003 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NPÚ HMP V ROCE 2003 publikování Zásadní náplní činnosti archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODBORU NPÚ HMP V ROCE 2006 SAMOSTATNÝ ODBOR ARCHEOLOGIE Základní náplní činnosti archeologického odboru pražského pracoviště

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008

ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008 ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008 Činnost odboru Samostatný odbor archeologie NPÚ ÚOP Praha je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy. Hlavní činností

Více

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: Vítězná 1, čp Praha 5 - Malá Strana, výzkum dvora a suterénů objektu (vrcholný středověk - novověk) -

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: Vítězná 1, čp Praha 5 - Malá Strana, výzkum dvora a suterénů objektu (vrcholný středověk - novověk) - PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: 1995 1. Vítězná 1, čp. 126 - Praha 5 - Malá Strana, výzkum dvora a suterénů objektu (vrcholný středověk - novověk) - proslovena 30. března 1995 na informačním kolokviu Archeologické

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV BIBLIOGRAFIE PSH VIII XXXV Kronika část I.: PPR Autorský rejstřík PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV Přehled archeologických výzkumů v Kronice část I.: Pražská městská památková rezervace (PPR).

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY

PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY PROJEKT NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Třeboň, 25. dubna 2014 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR, PRAHA, V.V.I. JAROSLAV PODLISKA,

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Správa památkových

Více

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích si Vás dovolují pozvat na: 48. ročník mezinárodní

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Použití GIS v agendě a výzkumných projektech odboru archeologie. Jelena Ambrožová

Použití GIS v agendě a výzkumných projektech odboru archeologie. Jelena Ambrožová Použití GIS v agendě a výzkumných projektech odboru archeologie S GISem víc než 15 let - Projekt Státní archeologický seznam České republiky SAS ČR 31771 záznamů v databázi 33905 polygonů území s archeologickými

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Několik slov o projektu Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ NPÚ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Stavební kámen v historické zástavbě městské památkové zóny Opava Brno 2007 Lucie Havlíková 2007 Lucie Havlíková Všechna práva vyhrazena 2 Bibliografické

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku archeologických oborů projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol 2008.

Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku archeologických oborů projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol 2008. 1. Cíle projektu Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku archeologických oborů projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol 2008 Zpráva o projektu Cílovou skupinou projektu byli studenti dvou archeologických

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

ARCHEOLOGICKÁ MAPA ČR CROWDSOURCING V ARCHEOLOGII?

ARCHEOLOGICKÁ MAPA ČR CROWDSOURCING V ARCHEOLOGII? ARCHEOLOGICKÁ MAPA ČR CROWDSOURCING V ARCHEOLOGII? 8.12.2016 2 AMČR je...... jednotný systém správy informací pro celou ČR (oborový agendový systém)... soubor informací (metadat) o terénních výzkumech...

Více

Archeologická památkov. Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK

Archeologická památkov. Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK Archeologická památkov tková péče Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK martin.nechvile@kraj-lbc.cz www.pamatky.kraj-lbc.cz Základní otázky archeologické památkové péče 1) Proč vlastně chránit

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Dohoda o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů

Dohoda o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů Dohoda o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřená podle ~ 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění mezi smluvními stranami 1) Česká republika -

Více

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Historické oddělení

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Historické oddělení Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Historické oddělení Informace (nejen) pro stavebníky: ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA ČESKOLIPSKU A POVINNOSTI STAVEBNÍKŮ Vlastivědné muzeum a galerie v České

Více

AEB_63 Dějiny staveb

AEB_63 Dějiny staveb AEB_63 Dějiny staveb Románská architektura dějiny bádání Před druhou světovou válkou -Vojtěch Birbaum (1877-1934) - autor prvních přehledů vývoje české románské a gotické architektury - nejstarší české

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Praha, 17. 4. 2012 V roce 2012 si připomínáme 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012)

Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012) Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012) 1903 1924-1926 B. Matějka K. Guth 1925-1929 K. Guth, J. Pasternak a kol.

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

MÍSTNÍ REJSTŘÍK BIBLIOGRAFIE

MÍSTNÍ REJSTŘÍK BIBLIOGRAFIE MÍSTNÍ REJSTŘÍK STARÉ MĚSTO (I) kostel sv. Anny (čp. 948/I, ppč. 172 Anenské náměstí) DRAGOUN 1988b, 2004f 956, 2914 1 kostel sv. Františka (ppč. 876 Anežský klášter) TRYML 1988b 888, 962 kostel sv. Haštala

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vyhláška. Předmět úpravy

Vyhláška. Předmět úpravy N á v r h Vyhláška ze dne 2016, o stanovení vzorů označení a o bližší úpravě některých náležitostí souvisejících s výkonem regulovaných činností podle zákona o ochraně památkového fondu Ministerstvo kultury

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ZÁPADOČESKÝM MUZEEM V PLZNI

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ZÁPADOČESKÝM MUZEEM V PLZNI Příloha č. 09 usnesení 34. Rady města Stříbra ze dne 14.03.2016 DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU uzavřená dle ustanovení 22 odst.1, zákona 20/87 Sb. o státní památkové péči, v platném znění,

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

POKYNY AUTORŮM PRO SBORNÍK FORUM URBES MEDII AEVI

POKYNY AUTORŮM PRO SBORNÍK FORUM URBES MEDII AEVI POKYNY AUTORŮM PRO SBORNÍK FORUM URBES MEDII AEVI Sborník konference FORUM URBES MEDII AEVI vychází od roku 2002 a od roku 2004 (FUMA III) příspěvky procházejí recenzním řízením. Za věcný obsah příspěvků

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor památkové péče Jungmannova 35/29, Praha 1 tel.: ,

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor památkové péče Jungmannova 35/29, Praha 1 tel.: , MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor památkové péče Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 tel.: 236 002 334, 236 002 987 e-mail: opp@praha.eu www.praha.eu Archeologie na území hlavního města Prahy Praha je

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Věda a výzkum 21 5 Publikační a přednášková činnost 22 6 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

Terénní teorie 12. Nálezová zpráva.

Terénní teorie 12. Nálezová zpráva. Terénní teorie 12. Nálezová zpráva. Nedílnou součástí archeologického výzkumu je i zpracování a vyhodnocení zjištěných informací a zveřejnění jeho výsledků. Základním, a dá se říci povinným výstupem je

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Středověký seminář Zimní semester 2015/16 PROGRAM

Středověký seminář Zimní semester 2015/16 PROGRAM PROGRAM Podmínky udělení atestace: a) pravidelná a aktivní účast b) 2. roč. bc. studia: přednesení zadaného referátu (2x), rozsah ca 15-20 min, také písemně c) studenti pracující na bakalářské práci: (1)

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Zpráva ze zahraničního studijního pobytu I. část

Zpráva ze zahraničního studijního pobytu I. část Zpráva ze zahraničního studijního pobytu I. část Účastník: Ing. Vladimír Brůna katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, pracoviště Most termín: 12. 25. 10. 2012 místo: Egypt Káhira, Bawitti příjemce

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Praha 2011 ARCHAIA Praha o. p. s. 2011 2 Obsah Úvod. 4 Orgány společnosti.. 10 Členové správní a dozorčí rady.. 12 Zasedání správní a dozorčí rady 14 Neziskové aktivity společnosti

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarského kraje

Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarského kraje Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem (Kazatel, 1:14). Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarského kraje Filip Prekop Praha, 20. dubna

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013 FOTO INGBAUCZ s.r.o. AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 0 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 ZPRACOVALI: Městská část Praha 2 Oddělení

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více