NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie"

Transkript

1 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE Odbor archeologie PLÁN PRÁCE, PŘEHLED ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ V ROCE VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE Zpracování odborných vyjádření, expertíz a dalších stanovisek pro potřeby státní správy a samosprávy. Garant: Z. Lochmann Termín: výkaz: 2x ročně Počet odborných vyjádření s vyjádřením k archeologii zpracovaných v roce 2009 Celkem: Monitoring respektování podmínek k vydání Rozhodnutí (dle časové kapacity pracovníků), podávání podnětů orgánům státní památkové péče (MHMP) Garant: Z. Lochmann Poskytování odborné pomoci vlastníkům, projektantům a stavebníkům (ústně i písemně) všichni odborní pracovníci Monitoring fyzického a legislativního stavu archeologických památek na území Prahy a jejich dokumentace, vč. zpracování návrhu na zapsání do státního seznamu Garant: V. Gut Zajišťování koordinace a hodnocení pro výběr archeologických akcí určených k zařazení do Programu podpory záchranných archeologických výzkumů (PPZAV). Vypracování odborných vyjádření, spolupráce s vlastníky při zajištění podkladů k programům a dohled nad jejich realizací Garant: J. Havrda Termín: před zahájením výzkumu projednat v PAK, výkaz 1x ročně Přehled akcí programu PPZAV v roce 2009 katastr. území/objek t akce (podnět ZAV) vlastník ZAV ostatní oprávněné organizace celkové náklady na ZAV dotace Březiněves 1 RD (Bezinková ppč. 438/18) Josef Palas ArcheoPro o.p.s ,0 Kč ,0 Kč 1 RD (obytný soubor Na Kačence, ppč. Miškovice 310/101) Tomáš Hůrka Archaia Praha o.p.s ,0 Kč ,0 Kč Ruzyně 1 RD (ul. Manská zahrada ppč. 851I22 Josef Plesnivý Labrys o.p.s Kč Kč Ruzyně 1 RD (ul. Jinočanská ppč. 198) Ladislav Janiga Labrys o.p.s Kč Kč

2 Ruzyně 1 RD (Za humny ppč. 867/1, 867/4) Zdeněk Klatovský, Irena Klatovská Labrys o.p.s Kč Kč Ruzyně 1 RD (Rakovnická ppč. 1933/1, 1933/2, 1934) Josef Vágner Labrys o.p.s Kč Kč celkem ,0 Kč Zajišťování činnosti PAK Pražské archeologické komise - poradního orgánu ředitele NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze (jednání Krajské archeologické komise se uskutečňuje v pravidelných 21 denních intervalech). Garanti: J. Podliska + Z. Lochmann až v pravidelných intervalech Počet zasedání PAK v roce 2009 Celkem: Vykonávání odborného dohledu nad prováděním archeologických výzkumů na území Prahy prostřednictvím PAK Počet odborných komisí PAK na ZAV v roce 2009 Celkem: Účast v komisi AV ČR - evaluační komise za NPÚ ÚOP Praha PhDr. Z. Dragoun Monitoring a odborný dohled odkrytých a presentovaných archeologických památek Garant: M. Tryml 3.2. ZÁKLADNÍ VÝZKUM Realizace archeologických výzkumů dle odst. 2, 22 zákona č. 20/1987 Sb. (forma - dohled, záchranný (zjišťovací) archeologický výzkum (ZAV/ZJAV) Garant: J. Podliska Počet archeologických akcí realizovaných AO v roce 2009 archeologické akce počet ZAV/ZJAV 33 ZAV formou dohledu 12 CELKEM 45 Soupis realizovaných archeologických akcí v roce 2009 č. akce název akce/lokalizace vedoucí forma akce 2009/01 P1, Staré Město, kostel sv. Michala, čp. 460 T. Cymbalak ZAV 2009/02 P6, Břevnov, Břevnovský klášter, ppč. 1, revize a čištění M. Tryml ZAV 2009/03 P1, Josefov, Široká, čp. 65 V. Staňková ZAV 2

3 2009/04 P1, Nové Město, Vladislavova, čp. 52 J. Podliska ZAV 2009/05 P2, Vyšehrad, Vratislavova, čp. 21 T. Cymbalak ZAV 2009/06 P1, Malá Strana, Karmelitská, čp. 528 J. Havrda ZAV 2009/07 P1, Staré Město, Elišky Krásnohorské, Pařížská, ppč. 106, J. Havrda ZAV 110, 1049, /08 P1, Staré Město, Benediktská, ppč. 702 J. Havrda ZJAV 2009/09 P1, Malá Strana, Kosárkovo nábřeží, čp. 554, ppč. 697 T. Cymbalak ZAV 2009/10 P17, Řepy, Karlovarská, ppč. 552 V. Staňková ZAV 2009/11 P1, Staré Město, Dlouhá, čp. 721, ppč. 703 J. Havrda ZJAV 2009/12 P1, Staré Město, Husova, čp. 234, ppč. 383, 384 J. Podliska ZJAV 2009/13 P1, Staré Město, Benediktská, ppč. 702 J. Havrda ZAV 2009/14 P1, Staré Město, Dlouhá, čp. 721, ppč. 703 J. Havrda ZAV 2009/15 P1, Staré Město, Masná, čp. 620, ppč. 740 J. Podliska ZAV 2009/16 P1, Nové Město, Spálená, Purkyňova, Vladislavova, T. Cymbalak ZAV Charvátova, ppč. 725/1 ad 2009/17 P1, Nové Město, Karlovo nám., ppč. 2416, 2417 V. Staňková ZAV 2009/18 P1, Malá Strana, Všehrdova, Harantova, Malostranské nám., J. Čiháková ZAV ppč. 1061, 1052, /19 P1, Staré Město, Havelská, čp. 496 J. Podliska ZJAV 2009/20 P2, Nové Město, Kateřinská, ppč T. Cymbalak ZAV 2009/21 P1, Staré Město, Husova, čp. 156 J. Podliska ZAV 2009/22 P4, Kunratice, Kunratický les, ppč. 863 J. Podliska DOHLED 2009/23 P1, Staré Město, Karlův most J. Podliska ZAV 2009/24 P2, Nové Město, Vyšehradská, čp. 431 J. Podliska ZAV 2009/25 P1, Staré Město, Karlova, čp. 180, ppč. 129 V. Staňková DOHLED 2009/26 P14, Dolní Počernice, Národních hrdinů Z. Dragoun DOHLED 2009/27 P1, Staré Město, Na Perštýně, čp. 349, ppč. 316/3 V. Staňková DOHLED 2009/28 P1, Nové Město, Vojtěšská, čp. 244 T. Cymbalak DOHLED 2009/29 P2, Nové Město, Kateřinská, Pod Větrovem, ppč. 2492, 2495 J. Podliska DOHLED 2009/30 P2, Nové Město, Pštrossova, čp. 1921, ppč J. Podliska DOHLED 2009/31 P2, Nové Město, Vyšehradská, ppč. 1637, 1641 J. Podliska DOHLED 2009/32 P17, Řepy, poblíž Karlovarské, ppč. 548 V. Staňková DOHLED 2009/33 P1, Staré Město, Střelecký ostrov, ppč. 272, 274, 275 J. Podliska ZJAV 2009/34 P1, Staré Město, Platnéřská, ppč J. Podliska, M. ZAV Kovář 2009/35 P1, Malá Strana, Valdštejnské nám., čp. 17, ppč. 108 J. Čiháková DOHLED 2009/36 P1, Malá Strana, Malostranské nám., čp. 265, ppč. 13 J. Čiháková ZAV 2009/37 P2, Nové Město, Vyšehradská, čp. 426, ppč V. Staňková ZJAV 2009/38 P1, Malá Strana, Karmelitská, čp. 528, ppč. 378 J. Havrda ZAV 2009/39 P6, Břevnov, Břevnovský klášter, zahrada, Markétská, ppč. 7 V. Staňková ZAV 2009/40 P1, Nové Město, Purkyňova, ppč V. Staňková ZAV 2009/41 P1, Nové Město, M. D. Retigové, ppč. 745, 2388 V. Staňková ZAV 2009/42 P1, Staré Město, Malé nám., U Radnice, čp. 3 12, ppč J. Podliska ZJAV 2009/43 P4, Braník, kostel sv. Prokopa, ppč. 1 J. Podliska, F. Flek DOHLED 2009/44 P1, Malá Strana, Nosticova, čp. 464 J. Havrda ZAV 2009/45 P1, Malá Strana, Maltézské nám., čp. 289 J. Čiháková DOHLED Publikační výstupy základního výzkumu (hlášení ZAA, NZ) povinnosti vyplývající z držení oprávnění k provádění výzkumů Garant: J. Podliska Hlášení ZAA v roce 2009 Celkem: 98 hlášení (listů) Nálezové zprávy v roce

4 NZ č. výzkum vedoucí dokončené 2009/14, ZAV, Dlouhá čp. 721/I, Praha 1 J. Havrda 2009/13, ZAV, Benediktská - Dlouhá ppč. 702, Praha 1 J. Havrda 2004/08, ZAV, Jiřího Červeného parc. č. 1044, Praha 1 J. Havrda 2009/03, ZAV, Široká 14 čp. 65/V, Praha 1 V. Staňková 2009/17, ZAV, Karlovo nám. ppč. 2415/1, 2417/1, 2417/2, Praha 2 V. Staňková 2009/37, ZJAV, Vyšehradská čp. 426, ppč. 1331, Praha 2 V. Staňková 2008/18, ZAV, Benátská ppč. 2493, Praha 2 J. Podliska 2008/29, ZAV, Na Rejdišti 1, čp. 77, Praha 1 J. Podliska V. Staňková 2009/04, ZAV, Vladislavova čp. 52, Praha 1 J. Podliska M. Selmi Wallisová 2009/12, ZJAV, Husova čp. 234, klášter dominikánů, Praha 1 J. Podliska 2009/33, ZJAV, Střelecký ostrov, Praha 1 J. Podliska 2009/42, ZJAV, Malé nám., U Radnice čp J. Podliska 2006/21, ZAV, Malostranské nám. čp. 260/III, Praha 1 J. Podliska, T. Cymbalak Nálezová zpráva OPD 1/2003, Praha 1, čp. 948 M. Kovář Nálezová zpráva OPD 2/2009, Praha 1, kostel sv. Jakuba Nálezová zpráva OPD 3/2009, Praha 1, Malá Strana, čp. 289 M. Kovář M. Kovář M. Kovář Nálezová zpráva OPD 4/2009, Praha 1, Staré Město, čp. 211 rozpracované ZAV, Šporkova čp. 322/III, rotunda sv. Jana v Oboře Z. Dragoun ZAV, kostel sv. Jana Křtitele, Praha 8 - Dolní Chabry M. Tryml, Z. Dragoun ZAV, Strahovský klášter Z. Dragoun 2009/23, ZAV, Karlův most (sezóna 2009) Z. Dragoun J. Podliska ZAV, Letenská čp /III J. Čiháková Vypracování a odevzdání Zprávy pro investora (IZ) povinnost vyplývající ze smluvního vztahu s investorem Investorské zprávy v roce 2009 IZ č. výzkumu vedoucí dokončené 2009/11, ZJAV, Dlouhá čp. 721/I, Praha 1 J. Havrda 2009/08, ZJAV, Benediktská - Dlouhá ppč. 702, Praha 1 J. Havrda 2009/10, ZJAV, Karlovarská čp. 4, ppč. 552, Praha 17 V. Staňková Publikace dalších výsledků základního výzkumu ediční činnost revitalizace titulu Staletá Praha jako recenzovaného časopisu Příspěvky do PSH v roce 2009 (1x za 2 roky) nebyly v roce 2009 předávány 4

5 Publikačních výstupy pracovníků AO v roce Tiskové výstupy v odborných periodikách, sbornících, monografiích aj. citace Havrda, J. - Tryml, M. 2009: Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací. Staletá Praha 25, 2009/1, Havrda, J. - Tryml, M. 2009: Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. Příspěvek archeologie k poznání jejich podoby. Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku. Havrda, J. Zavřel, J. 2009: Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském. Archaeologica Pragensia 19, 2008, Tryml, M. 2009: Praha archeologická, město UNESCO a jeho archeologické dědictví. Staletá Praha 25, 2009/1, Kozáková, R. - Pokorný, P. Havrda, J. Jankovská, J. 2009: The Potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistics analyssis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic. Vegetation History and Archaeobotany, volume 18, issue 6 (2009), pages Kozáková, R. Havrda, J. 2009: Natura mění tvář aneb středověká Praha na cestě k modernímu městu. Veronica 6, roč. 23, 1-4. Müller, M. Tryml, M. 2009: Revizní výzkum hrobů v břevnovském klášteře. Archeologie ve středních Čechách 13/2, Cymbalak, T. Podliska, J. 2009: Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu). Staletá Praha 25, 2009/1, Cymbalak, T Řehák, J. ml. 2009: Zásobování novověkého domu vodou (příspěvek k poznání vodovodní sítě jednoho z měšťanských domů na Malé Straně v Praze). Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku Cymbalak, T. Podliska, J. 2009: Nové poznatky k raně středověkému osídlení v oblastí tzv. vyšehradské cesty v Praze. Rekonstrukce procesu osídlování na základě výpovědi archeologických pramenů. Archaeologica Pragensia 19, v tisku Dragoun, Z. 2009: Dosavadní výsledky archeologických průzkumů při opravě Karlova mostu. In: Sborník semináře Kamenné konstrukce Kamenné mosty, STOP, Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Pražské románské domy. In: P. Sommer D. Třeštík J. Žemlička (eds.), Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Kachle z Karlova mostu. Archaeologia historica 35, Brno 2009, Dragoun, Z. 2009: Romanesque Prague and New Archaeological Discoveries.Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, The British Archaeological Association Conference Transactions XXXII, 2009, Dragoun, Z. 2009: Úvodem. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Vladislav a jeho stavby v Praze, In: M. Mašek P. Sommer J. Žemlička (eds.), Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace. Praha, Dragoun, Z. Juřina, P. Kašpar, V. 2009: Město tří kostelů Petrská čtvrť a její role v románské Praze. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Nově odhalený sklep v domě čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze, Staletá Praha 25, 2009/1, Dragoun, Z. 2009: Pražské románské domy po sedmi letech, Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku. Čiháková, J. 2009: Archeologický výzkum v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí. Časopis Společnosti přátel starožitností 117, 2009/1, Čiháková, J. Müller, M. 2009: Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze. Průzkumy památek 16, 2009/2, Čiháková, J. Müller, M. 2009: Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze. Průzkumy památek 16, 2009/2, Čiháková, J. 2009: Opevnění Malé Strany od 9. do 13. století. Staletá Praha 25, 2009/1, Čiháková, J. 2009: Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu. Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku Čiháková, J. v tisku: Legendou zmíněný kostel sv. Václava na Malé Straně. In: Svatý Václav. Sborník při příležitosti kolokvia Svatý Václav a jeho kult, P. Kubín (ed.), v tisku Flek, F. Kubálek, P. Omelka, M. Podliska, J. 2009: Excavation of the Early Modern period cemetery on the grounds of the former Capuchin monastery at St. Joseph s in Prague s New Town Výzkum novověkého hřbitova v areálu bývalého kláštera kapucínů u sv. Josefa v Praze Novém Městě. In: Žegklitz, J. (ed.), Studies in Post-Medieval, Archaeology 3, Post-medieval ceramics, Production, assortment, usage,

6 Flek, F. Omelka, M. Podliska, J. 2009: Zahrad posledního odpočinku. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Kovář, M. 2009: Materiálie k sakrální architektuře 13. století ve středních Čechách, Památky středních Čech 23, 2009, s Kovář, M. 2009: Stručné shrnutí některých nových poznatků ke stavební podobě zaniklých středověkých hradeckých sakrálních staveb. In: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové Hradec Králové 2009, s Kovář, M. Hrabová, M. 2009: Nález raně gotických článků v domě čp. 433/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském (Předběžná zpráva). Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku. Kovář, M. Musílek, M. 2009: Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě zapomenutého kláštera pod Železnými horami, Časopis společnosti přátel starožitností 117, 2009, s Kovář, M. Foltýn, D. Sommer, J. 2009: Velíz. In: Křivoklát a zěměpanský hvozd v době Přemyslovské. Katalog. V přípravě do tisku. Juřina, P. Kováčik, P. Kovář, M. 2009: Jízdárna ukrývala sklepení měšťanských domů, in: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Juřina, P. Kašpar, V - Podliska, J. 2009: Paláce z kamene i ze dřeva. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Podliska, J. 2009: Sklo v proměnách staletí. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Odborné přednášky pracovníků AO v roce 2009 (konference, aj.) autor název akce/místo J. Čiháková Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha J. Podliska Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha J. Havrda, J. Zavřel Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha Z. Dragoun Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha J. Havrda, M. Zezula Seminář Archeologie , Brno J. Havrda, M. Tryml Mezinárodní konference Forum Urbes medii aevi, Znojmo M.Tryml Mezinárodní konference Výzkum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektury, Bratislava J. Čiháková, Zd. Dragoun, zajištění odborné exkurze v rámci Mezinárodní konference Praha J. Havrda, M. Tryml, archeologická VaV - plnění povinností plynoucích z pozice řešitele výzkumného úkolu 307, součásti VZ III - MK Věda a výzkum Institucionální věda a výzkum: Plnění povinností plynoucích z pozice řešitele výzkumného úkolu 307, součásti VZ III - MK Odborné výsledky budou součástí tabulek , , , Termín: dle harmonogramu stanoveného MK a ú.p Projekty realizované za prostředky od jiných poskytovatelů podpory: PhDr. Zdeněk Dragoun, Pražská románská sakrální architektura pohled archeologa, poskytovatel prostředků GAČR. Odborné výsledky v roce 2009 budou součástí tabulek , , APLIKOVANÝ VÝZKUM 6

7 Aktualizace dat do Mapy archeologických dokumentačních bodů v pražské MPR Garant: J. Havrda Interní aktualizace a údržba Mapy významných archeologických ploch a Mapy stavu dochování archeologických terénů v pražské MPR Garant: V. Staňková Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu pro území Prahy. VaV výzkumný úkol 306 součást VZ III - MK Garant: Z. Lochmann Termín: výkazy dle harmonogramu stanoveného MK a ú.p PEDAGOGICKÁ ČINNOST Garant: J. Podliska Přednášky pro VŠ v roce 2009 přednášející Název Místo J. Čiháková Přednáška kurzu Archeologie středověké Prahy Západočeská univerzita - KAR M. Tryml Přednáška kurzu Archeologie středověké Prahy Západočeská univerzita - KAR J. Podliska Přednáška kurzu Archeologie středověké Prahy Západočeská univerzita - KAR J. Podliska Přednáška kurzu Terénní teorie a praxe Západočeská univerzita - KAR J. Podliska Archeologický výzkum náměstí Republiky FF UK Praha historický seminář Z. Dragoun Juditin most v Praze UJEP Ústí n. L. Z. Dragoun Románské domy v Praze UJEP Ústí n. L Počet diplomových a doktorantských prací s účastí pracovníků AO Název konzultant/vedoucí Ludvík Hentsch, ZČU v Plzni / J. Čiháková konzultant Roman Brejcha, ZČU v Plzni / J. Čiháková konzultant Odborné praxe posluchačů VŠ na akcích AO v roce 2009 Výzkum Počet 2009/13 - Praha 1, Benediktská ppč /16 - Praha 1, P1, Nové Město, Spálená, Purkyňova, Vladislavova, 14 Charvátova, ppč. 725/1 ad 3.5. POPULARIZAČNÍ ČINNOST Garant: J. Podliska Přednášky pro veřejnost v roce 2009 přednášející Název Místo/pořadatel 7

8 J. Podliska Vyšehradské podhradí z pohledu archeologa Spolek přátel Podolí a okolí, Praha J. Čiháková, J. Malá Strana město v podhradí cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Havrda Z. Dragoun Románská Praha cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Z. Dragoun Nejstarší pražské mosty Juditin a Karlův cyklus Muzeum hl. m. Prahy k výstavě Z. Dragoun Karlův most a pozůstatky mostu Juditina vycházka Muzeum hl. m. Prahy s výkladem cyklus k výstavě Z. Dragoun Kvádříkové domy v Praze Muzeum hl. m. Prahy, Společnost přátel starožitností J.Havrda - Archeologické výzkumy v jižní části Malé Strany Univerzita volného času M.Tryml J. Podliska V. Nové město svět středověkých řemeslníků cyklus Muzeum hl. m. Prahy Kašpar k výstavě J. Podliska V. Popelnice minulosti cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Kašpar J. Podliska Archeologický výzkum Náměstí Republiky, cyklus NPÚ České Budějovice přednášek pro veřejnost J. Havrda - J. Podliska M. Cesta do hlubin města 12 nej... objevů pražské archeologie v Muzeu hl. m. Prahy - výstava a její Muzeum hl. m. Prahy, Společnost přátel starožitností, Šmolíková zákulisí, cyklus přednášek pro veřejnost M.Tryml Výsledky výzkumu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech Společnost pro obnovu památek v Dolních Chabrech M.Tryml Krypta kláštera v Břevnově cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Výstavní a muzejní činnost s podílem AO Akce Výstava Cesta do hlubin města, 12 nej...objevů pražské archeologie, Městské muzeum hl. m. Prahy, květen leden 2010 (J. Havrda J. Podliska), Sylva Svatošová, smluvní zajištění JČ Redakce webových stránek AO, jejich správa a aktualizace Garant: J. Havrda 3.6. EVIDENCE A SPRÁVA PRAMENNÉHO FONDU Správa a údržba archivu dokumentace z archeologických výzkumů + aktualizace databázové evidence + vedení archivu NZ a IZ (fond od r. 1965) Správa a údržba depozitáře archeologických nálezů Garant: L. Smutka Ošetření a evidence nálezového fondu z probíhajících výzkumů (konzervace, kresebná, fotografická aj. dokumentace, expertízy) Garant: T. Cymbalak podle počtu probíhajících akcí Počet zaevidovaných sáčků a jednotlivin z výzkumů AO za rok 2009 č. výzkumu počet zaevidovaných jednotek 2009/

9 2009/ / / / / / / / / / / / /41 75 celkem Vytváření podkladů pro předávání movitých nálezů z výzkumů do r včetně do MMP (evidence sáčků a evidence jednotlivin). Tvorba předávacích protokolů Počet přírůstkových čísel výzkumů k předání do MMP v roce 2009 výzkum počet jednotek předaných v roce výzkumů 772 beden (banánové) připravovaných k předání Zpracoval: J. Podliska a kolektiv

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Činnost archeologického odboru NPÚ HMP v roce 2007 (Ročenka 2007) Samostatný odbor archeologie DRAGOUN Zdeněk, PhDr. vedoucí odboru 234 653 132 CYMBALAK

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODBORU NPÚ HMP V ROCE 2006 SAMOSTATNÝ ODBOR ARCHEOLOGIE Základní náplní činnosti archeologického odboru pražského pracoviště

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008

ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008 ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008 Činnost odboru Samostatný odbor archeologie NPÚ ÚOP Praha je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy. Hlavní činností

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY

PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY PROJEKT NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Třeboň, 25. dubna 2014 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR, PRAHA, V.V.I. JAROSLAV PODLISKA,

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Správa památkových

Více

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích si Vás dovolují pozvat na: 48. ročník mezinárodní

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku archeologických oborů projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol 2008.

Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku archeologických oborů projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol 2008. 1. Cíle projektu Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku archeologických oborů projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol 2008 Zpráva o projektu Cílovou skupinou projektu byli studenti dvou archeologických

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012)

Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012) Pražský hrad a Vyšehrad dva archeologické areály in situ Odkaz prvorepublikové archeologie středověku a jeho naplňování (1903-2012) 1903 1924-1926 B. Matějka K. Guth 1925-1929 K. Guth, J. Pasternak a kol.

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Zpráva ze zahraničního studijního pobytu I. část

Zpráva ze zahraničního studijního pobytu I. část Zpráva ze zahraničního studijního pobytu I. část Účastník: Ing. Vladimír Brůna katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, pracoviště Most termín: 12. 25. 10. 2012 místo: Egypt Káhira, Bawitti příjemce

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Věda a výzkum 21 5 Publikační a přednášková činnost 22 6 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013 FOTO INGBAUCZ s.r.o. AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 0 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 ZPRACOVALI: Městská část Praha 2 Oddělení

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 14 5. Věda a výzkum 14 6. Publikační a přednášková

Více

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 6.1. Plánovací nástroje veřejné správy V České republice zatím není legislativně kodifikován institut integrovaného plánování. Fungují zde paralelně dva plánovací subsystémy pro formulování a prosazování

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

Dlouhodobá ochrana a péče o arch. areál pod deskou III.nádvoří Pražského hradu. Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Dlouhodobá ochrana a péče o arch. areál pod deskou III.nádvoří Pražského hradu. Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. III.nádvoří Pražského hradu Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Rok 1925 Rok 2007 Archeologický výzkum na III. nádvoří PH, rok 1925 Rok 1926 Dlouhodobá ochrana a péče o arch. areál

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Užívané metody konzervace movitých archeologických nálezů z kovových. a organických materiálů

Užívané metody konzervace movitých archeologických nálezů z kovových. a organických materiálů W o r k s h o p Užívané metody konzervace movitých archeologických nálezů z kovových a organických materiálů Místo konání: Olomouc Sekce archeologie Katedry historie FF UP Olomouc (budova Na Hradě 5, Olomouc)

Více

Resumé: Téma Archeologický výzkum historického jádra Prahy je pro svou šíři uchopitelné různými způsoby. Jedním z nich je problematika odborné likvidace historických souvrství s cílem přeměnit stratigrafii

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci 30.9.2012 1 Architekt Otto Bartning (1883 1959) 30.9.2012 2 Stavby Otto Bartninga v Čechách, Rakousku a Německu 30.9.2012

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Podrobné informace a závazná přihláška k účasti Kostel sv. Anny ve Vižňově, okr. Náchod, patří do tzv. Broumovské skupiny kostelů postavené na Broumovsku

Více

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu)

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) 1. Charakteristika studentské výzkumné práce 1. 1. Oblast zájmu a výzkumu Hlavní město

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Závěrečná zpráva. Koncepce oboru archeologie v Národním památkovém ústavu na období 2011-2016

Závěrečná zpráva. Koncepce oboru archeologie v Národním památkovém ústavu na období 2011-2016 Závěrečná zpráva Koncepce oboru archeologie v Národním památkovém ústavu na období 211-216 Výstup skupiny pro koncepci archeologie Národního památkového ústavu 3. 9. 21 KONCEPCE OBORU ARCHEOLOGIE V NÁRODNÍM

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8 Obecné informace zřizovatel: hl. m. Praha (obec i kraj) založeno 3. 10. 1881; 1983 otevřena 1. expozice 27. 10. 1900 otevřena neorenesanční budova více než 1 milion sbp ředitelství Kožná 1, Praha 1 odborné

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více