NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie"

Transkript

1 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE Odbor archeologie PLÁN PRÁCE, PŘEHLED ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ V ROCE VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE Zpracování odborných vyjádření, expertíz a dalších stanovisek pro potřeby státní správy a samosprávy. Garant: Z. Lochmann Termín: výkaz: 2x ročně Počet odborných vyjádření s vyjádřením k archeologii zpracovaných v roce 2009 Celkem: Monitoring respektování podmínek k vydání Rozhodnutí (dle časové kapacity pracovníků), podávání podnětů orgánům státní památkové péče (MHMP) Garant: Z. Lochmann Poskytování odborné pomoci vlastníkům, projektantům a stavebníkům (ústně i písemně) všichni odborní pracovníci Monitoring fyzického a legislativního stavu archeologických památek na území Prahy a jejich dokumentace, vč. zpracování návrhu na zapsání do státního seznamu Garant: V. Gut Zajišťování koordinace a hodnocení pro výběr archeologických akcí určených k zařazení do Programu podpory záchranných archeologických výzkumů (PPZAV). Vypracování odborných vyjádření, spolupráce s vlastníky při zajištění podkladů k programům a dohled nad jejich realizací Garant: J. Havrda Termín: před zahájením výzkumu projednat v PAK, výkaz 1x ročně Přehled akcí programu PPZAV v roce 2009 katastr. území/objek t akce (podnět ZAV) vlastník ZAV ostatní oprávněné organizace celkové náklady na ZAV dotace Březiněves 1 RD (Bezinková ppč. 438/18) Josef Palas ArcheoPro o.p.s ,0 Kč ,0 Kč 1 RD (obytný soubor Na Kačence, ppč. Miškovice 310/101) Tomáš Hůrka Archaia Praha o.p.s ,0 Kč ,0 Kč Ruzyně 1 RD (ul. Manská zahrada ppč. 851I22 Josef Plesnivý Labrys o.p.s Kč Kč Ruzyně 1 RD (ul. Jinočanská ppč. 198) Ladislav Janiga Labrys o.p.s Kč Kč

2 Ruzyně 1 RD (Za humny ppč. 867/1, 867/4) Zdeněk Klatovský, Irena Klatovská Labrys o.p.s Kč Kč Ruzyně 1 RD (Rakovnická ppč. 1933/1, 1933/2, 1934) Josef Vágner Labrys o.p.s Kč Kč celkem ,0 Kč Zajišťování činnosti PAK Pražské archeologické komise - poradního orgánu ředitele NPÚ, ú. o. p. v hl. m. Praze (jednání Krajské archeologické komise se uskutečňuje v pravidelných 21 denních intervalech). Garanti: J. Podliska + Z. Lochmann až v pravidelných intervalech Počet zasedání PAK v roce 2009 Celkem: Vykonávání odborného dohledu nad prováděním archeologických výzkumů na území Prahy prostřednictvím PAK Počet odborných komisí PAK na ZAV v roce 2009 Celkem: Účast v komisi AV ČR - evaluační komise za NPÚ ÚOP Praha PhDr. Z. Dragoun Monitoring a odborný dohled odkrytých a presentovaných archeologických památek Garant: M. Tryml 3.2. ZÁKLADNÍ VÝZKUM Realizace archeologických výzkumů dle odst. 2, 22 zákona č. 20/1987 Sb. (forma - dohled, záchranný (zjišťovací) archeologický výzkum (ZAV/ZJAV) Garant: J. Podliska Počet archeologických akcí realizovaných AO v roce 2009 archeologické akce počet ZAV/ZJAV 33 ZAV formou dohledu 12 CELKEM 45 Soupis realizovaných archeologických akcí v roce 2009 č. akce název akce/lokalizace vedoucí forma akce 2009/01 P1, Staré Město, kostel sv. Michala, čp. 460 T. Cymbalak ZAV 2009/02 P6, Břevnov, Břevnovský klášter, ppč. 1, revize a čištění M. Tryml ZAV 2009/03 P1, Josefov, Široká, čp. 65 V. Staňková ZAV 2

3 2009/04 P1, Nové Město, Vladislavova, čp. 52 J. Podliska ZAV 2009/05 P2, Vyšehrad, Vratislavova, čp. 21 T. Cymbalak ZAV 2009/06 P1, Malá Strana, Karmelitská, čp. 528 J. Havrda ZAV 2009/07 P1, Staré Město, Elišky Krásnohorské, Pařížská, ppč. 106, J. Havrda ZAV 110, 1049, /08 P1, Staré Město, Benediktská, ppč. 702 J. Havrda ZJAV 2009/09 P1, Malá Strana, Kosárkovo nábřeží, čp. 554, ppč. 697 T. Cymbalak ZAV 2009/10 P17, Řepy, Karlovarská, ppč. 552 V. Staňková ZAV 2009/11 P1, Staré Město, Dlouhá, čp. 721, ppč. 703 J. Havrda ZJAV 2009/12 P1, Staré Město, Husova, čp. 234, ppč. 383, 384 J. Podliska ZJAV 2009/13 P1, Staré Město, Benediktská, ppč. 702 J. Havrda ZAV 2009/14 P1, Staré Město, Dlouhá, čp. 721, ppč. 703 J. Havrda ZAV 2009/15 P1, Staré Město, Masná, čp. 620, ppč. 740 J. Podliska ZAV 2009/16 P1, Nové Město, Spálená, Purkyňova, Vladislavova, T. Cymbalak ZAV Charvátova, ppč. 725/1 ad 2009/17 P1, Nové Město, Karlovo nám., ppč. 2416, 2417 V. Staňková ZAV 2009/18 P1, Malá Strana, Všehrdova, Harantova, Malostranské nám., J. Čiháková ZAV ppč. 1061, 1052, /19 P1, Staré Město, Havelská, čp. 496 J. Podliska ZJAV 2009/20 P2, Nové Město, Kateřinská, ppč T. Cymbalak ZAV 2009/21 P1, Staré Město, Husova, čp. 156 J. Podliska ZAV 2009/22 P4, Kunratice, Kunratický les, ppč. 863 J. Podliska DOHLED 2009/23 P1, Staré Město, Karlův most J. Podliska ZAV 2009/24 P2, Nové Město, Vyšehradská, čp. 431 J. Podliska ZAV 2009/25 P1, Staré Město, Karlova, čp. 180, ppč. 129 V. Staňková DOHLED 2009/26 P14, Dolní Počernice, Národních hrdinů Z. Dragoun DOHLED 2009/27 P1, Staré Město, Na Perštýně, čp. 349, ppč. 316/3 V. Staňková DOHLED 2009/28 P1, Nové Město, Vojtěšská, čp. 244 T. Cymbalak DOHLED 2009/29 P2, Nové Město, Kateřinská, Pod Větrovem, ppč. 2492, 2495 J. Podliska DOHLED 2009/30 P2, Nové Město, Pštrossova, čp. 1921, ppč J. Podliska DOHLED 2009/31 P2, Nové Město, Vyšehradská, ppč. 1637, 1641 J. Podliska DOHLED 2009/32 P17, Řepy, poblíž Karlovarské, ppč. 548 V. Staňková DOHLED 2009/33 P1, Staré Město, Střelecký ostrov, ppč. 272, 274, 275 J. Podliska ZJAV 2009/34 P1, Staré Město, Platnéřská, ppč J. Podliska, M. ZAV Kovář 2009/35 P1, Malá Strana, Valdštejnské nám., čp. 17, ppč. 108 J. Čiháková DOHLED 2009/36 P1, Malá Strana, Malostranské nám., čp. 265, ppč. 13 J. Čiháková ZAV 2009/37 P2, Nové Město, Vyšehradská, čp. 426, ppč V. Staňková ZJAV 2009/38 P1, Malá Strana, Karmelitská, čp. 528, ppč. 378 J. Havrda ZAV 2009/39 P6, Břevnov, Břevnovský klášter, zahrada, Markétská, ppč. 7 V. Staňková ZAV 2009/40 P1, Nové Město, Purkyňova, ppč V. Staňková ZAV 2009/41 P1, Nové Město, M. D. Retigové, ppč. 745, 2388 V. Staňková ZAV 2009/42 P1, Staré Město, Malé nám., U Radnice, čp. 3 12, ppč J. Podliska ZJAV 2009/43 P4, Braník, kostel sv. Prokopa, ppč. 1 J. Podliska, F. Flek DOHLED 2009/44 P1, Malá Strana, Nosticova, čp. 464 J. Havrda ZAV 2009/45 P1, Malá Strana, Maltézské nám., čp. 289 J. Čiháková DOHLED Publikační výstupy základního výzkumu (hlášení ZAA, NZ) povinnosti vyplývající z držení oprávnění k provádění výzkumů Garant: J. Podliska Hlášení ZAA v roce 2009 Celkem: 98 hlášení (listů) Nálezové zprávy v roce

4 NZ č. výzkum vedoucí dokončené 2009/14, ZAV, Dlouhá čp. 721/I, Praha 1 J. Havrda 2009/13, ZAV, Benediktská - Dlouhá ppč. 702, Praha 1 J. Havrda 2004/08, ZAV, Jiřího Červeného parc. č. 1044, Praha 1 J. Havrda 2009/03, ZAV, Široká 14 čp. 65/V, Praha 1 V. Staňková 2009/17, ZAV, Karlovo nám. ppč. 2415/1, 2417/1, 2417/2, Praha 2 V. Staňková 2009/37, ZJAV, Vyšehradská čp. 426, ppč. 1331, Praha 2 V. Staňková 2008/18, ZAV, Benátská ppč. 2493, Praha 2 J. Podliska 2008/29, ZAV, Na Rejdišti 1, čp. 77, Praha 1 J. Podliska V. Staňková 2009/04, ZAV, Vladislavova čp. 52, Praha 1 J. Podliska M. Selmi Wallisová 2009/12, ZJAV, Husova čp. 234, klášter dominikánů, Praha 1 J. Podliska 2009/33, ZJAV, Střelecký ostrov, Praha 1 J. Podliska 2009/42, ZJAV, Malé nám., U Radnice čp J. Podliska 2006/21, ZAV, Malostranské nám. čp. 260/III, Praha 1 J. Podliska, T. Cymbalak Nálezová zpráva OPD 1/2003, Praha 1, čp. 948 M. Kovář Nálezová zpráva OPD 2/2009, Praha 1, kostel sv. Jakuba Nálezová zpráva OPD 3/2009, Praha 1, Malá Strana, čp. 289 M. Kovář M. Kovář M. Kovář Nálezová zpráva OPD 4/2009, Praha 1, Staré Město, čp. 211 rozpracované ZAV, Šporkova čp. 322/III, rotunda sv. Jana v Oboře Z. Dragoun ZAV, kostel sv. Jana Křtitele, Praha 8 - Dolní Chabry M. Tryml, Z. Dragoun ZAV, Strahovský klášter Z. Dragoun 2009/23, ZAV, Karlův most (sezóna 2009) Z. Dragoun J. Podliska ZAV, Letenská čp /III J. Čiháková Vypracování a odevzdání Zprávy pro investora (IZ) povinnost vyplývající ze smluvního vztahu s investorem Investorské zprávy v roce 2009 IZ č. výzkumu vedoucí dokončené 2009/11, ZJAV, Dlouhá čp. 721/I, Praha 1 J. Havrda 2009/08, ZJAV, Benediktská - Dlouhá ppč. 702, Praha 1 J. Havrda 2009/10, ZJAV, Karlovarská čp. 4, ppč. 552, Praha 17 V. Staňková Publikace dalších výsledků základního výzkumu ediční činnost revitalizace titulu Staletá Praha jako recenzovaného časopisu Příspěvky do PSH v roce 2009 (1x za 2 roky) nebyly v roce 2009 předávány 4

5 Publikačních výstupy pracovníků AO v roce Tiskové výstupy v odborných periodikách, sbornících, monografiích aj. citace Havrda, J. - Tryml, M. 2009: Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací. Staletá Praha 25, 2009/1, Havrda, J. - Tryml, M. 2009: Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. Příspěvek archeologie k poznání jejich podoby. Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku. Havrda, J. Zavřel, J. 2009: Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském. Archaeologica Pragensia 19, 2008, Tryml, M. 2009: Praha archeologická, město UNESCO a jeho archeologické dědictví. Staletá Praha 25, 2009/1, Kozáková, R. - Pokorný, P. Havrda, J. Jankovská, J. 2009: The Potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistics analyssis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic. Vegetation History and Archaeobotany, volume 18, issue 6 (2009), pages Kozáková, R. Havrda, J. 2009: Natura mění tvář aneb středověká Praha na cestě k modernímu městu. Veronica 6, roč. 23, 1-4. Müller, M. Tryml, M. 2009: Revizní výzkum hrobů v břevnovském klášteře. Archeologie ve středních Čechách 13/2, Cymbalak, T. Podliska, J. 2009: Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu). Staletá Praha 25, 2009/1, Cymbalak, T Řehák, J. ml. 2009: Zásobování novověkého domu vodou (příspěvek k poznání vodovodní sítě jednoho z měšťanských domů na Malé Straně v Praze). Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku Cymbalak, T. Podliska, J. 2009: Nové poznatky k raně středověkému osídlení v oblastí tzv. vyšehradské cesty v Praze. Rekonstrukce procesu osídlování na základě výpovědi archeologických pramenů. Archaeologica Pragensia 19, v tisku Dragoun, Z. 2009: Dosavadní výsledky archeologických průzkumů při opravě Karlova mostu. In: Sborník semináře Kamenné konstrukce Kamenné mosty, STOP, Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Pražské románské domy. In: P. Sommer D. Třeštík J. Žemlička (eds.), Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Kachle z Karlova mostu. Archaeologia historica 35, Brno 2009, Dragoun, Z. 2009: Romanesque Prague and New Archaeological Discoveries.Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, The British Archaeological Association Conference Transactions XXXII, 2009, Dragoun, Z. 2009: Úvodem. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Vladislav a jeho stavby v Praze, In: M. Mašek P. Sommer J. Žemlička (eds.), Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace. Praha, Dragoun, Z. Juřina, P. Kašpar, V. 2009: Město tří kostelů Petrská čtvrť a její role v románské Praze. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Dragoun, Z. 2009: Nově odhalený sklep v domě čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze, Staletá Praha 25, 2009/1, Dragoun, Z. 2009: Pražské románské domy po sedmi letech, Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku. Čiháková, J. 2009: Archeologický výzkum v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí. Časopis Společnosti přátel starožitností 117, 2009/1, Čiháková, J. Müller, M. 2009: Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze. Průzkumy památek 16, 2009/2, Čiháková, J. Müller, M. 2009: Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze. Průzkumy památek 16, 2009/2, Čiháková, J. 2009: Opevnění Malé Strany od 9. do 13. století. Staletá Praha 25, 2009/1, Čiháková, J. 2009: Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu. Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku Čiháková, J. v tisku: Legendou zmíněný kostel sv. Václava na Malé Straně. In: Svatý Václav. Sborník při příležitosti kolokvia Svatý Václav a jeho kult, P. Kubín (ed.), v tisku Flek, F. Kubálek, P. Omelka, M. Podliska, J. 2009: Excavation of the Early Modern period cemetery on the grounds of the former Capuchin monastery at St. Joseph s in Prague s New Town Výzkum novověkého hřbitova v areálu bývalého kláštera kapucínů u sv. Josefa v Praze Novém Městě. In: Žegklitz, J. (ed.), Studies in Post-Medieval, Archaeology 3, Post-medieval ceramics, Production, assortment, usage,

6 Flek, F. Omelka, M. Podliska, J. 2009: Zahrad posledního odpočinku. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Kovář, M. 2009: Materiálie k sakrální architektuře 13. století ve středních Čechách, Památky středních Čech 23, 2009, s Kovář, M. 2009: Stručné shrnutí některých nových poznatků ke stavební podobě zaniklých středověkých hradeckých sakrálních staveb. In: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové Hradec Králové 2009, s Kovář, M. Hrabová, M. 2009: Nález raně gotických článků v domě čp. 433/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském (Předběžná zpráva). Staletá Praha 25, 2009/2, v tisku. Kovář, M. Musílek, M. 2009: Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě zapomenutého kláštera pod Železnými horami, Časopis společnosti přátel starožitností 117, 2009, s Kovář, M. Foltýn, D. Sommer, J. 2009: Velíz. In: Křivoklát a zěměpanský hvozd v době Přemyslovské. Katalog. V přípravě do tisku. Juřina, P. Kováčik, P. Kovář, M. 2009: Jízdárna ukrývala sklepení měšťanských domů, in: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Juřina, P. Kašpar, V - Podliska, J. 2009: Paláce z kamene i ze dřeva. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Podliska, J. 2009: Sklo v proměnách staletí. In: Juřina, Petr a kolektiv, Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha 2009, Odborné přednášky pracovníků AO v roce 2009 (konference, aj.) autor název akce/místo J. Čiháková Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha J. Podliska Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha J. Havrda, J. Zavřel Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha Z. Dragoun Mezinárodní konference Praha archeologická, Praha J. Havrda, M. Zezula Seminář Archeologie , Brno J. Havrda, M. Tryml Mezinárodní konference Forum Urbes medii aevi, Znojmo M.Tryml Mezinárodní konference Výzkum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektury, Bratislava J. Čiháková, Zd. Dragoun, zajištění odborné exkurze v rámci Mezinárodní konference Praha J. Havrda, M. Tryml, archeologická VaV - plnění povinností plynoucích z pozice řešitele výzkumného úkolu 307, součásti VZ III - MK Věda a výzkum Institucionální věda a výzkum: Plnění povinností plynoucích z pozice řešitele výzkumného úkolu 307, součásti VZ III - MK Odborné výsledky budou součástí tabulek , , , Termín: dle harmonogramu stanoveného MK a ú.p Projekty realizované za prostředky od jiných poskytovatelů podpory: PhDr. Zdeněk Dragoun, Pražská románská sakrální architektura pohled archeologa, poskytovatel prostředků GAČR. Odborné výsledky v roce 2009 budou součástí tabulek , , APLIKOVANÝ VÝZKUM 6

7 Aktualizace dat do Mapy archeologických dokumentačních bodů v pražské MPR Garant: J. Havrda Interní aktualizace a údržba Mapy významných archeologických ploch a Mapy stavu dochování archeologických terénů v pražské MPR Garant: V. Staňková Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu pro území Prahy. VaV výzkumný úkol 306 součást VZ III - MK Garant: Z. Lochmann Termín: výkazy dle harmonogramu stanoveného MK a ú.p PEDAGOGICKÁ ČINNOST Garant: J. Podliska Přednášky pro VŠ v roce 2009 přednášející Název Místo J. Čiháková Přednáška kurzu Archeologie středověké Prahy Západočeská univerzita - KAR M. Tryml Přednáška kurzu Archeologie středověké Prahy Západočeská univerzita - KAR J. Podliska Přednáška kurzu Archeologie středověké Prahy Západočeská univerzita - KAR J. Podliska Přednáška kurzu Terénní teorie a praxe Západočeská univerzita - KAR J. Podliska Archeologický výzkum náměstí Republiky FF UK Praha historický seminář Z. Dragoun Juditin most v Praze UJEP Ústí n. L. Z. Dragoun Románské domy v Praze UJEP Ústí n. L Počet diplomových a doktorantských prací s účastí pracovníků AO Název konzultant/vedoucí Ludvík Hentsch, ZČU v Plzni / J. Čiháková konzultant Roman Brejcha, ZČU v Plzni / J. Čiháková konzultant Odborné praxe posluchačů VŠ na akcích AO v roce 2009 Výzkum Počet 2009/13 - Praha 1, Benediktská ppč /16 - Praha 1, P1, Nové Město, Spálená, Purkyňova, Vladislavova, 14 Charvátova, ppč. 725/1 ad 3.5. POPULARIZAČNÍ ČINNOST Garant: J. Podliska Přednášky pro veřejnost v roce 2009 přednášející Název Místo/pořadatel 7

8 J. Podliska Vyšehradské podhradí z pohledu archeologa Spolek přátel Podolí a okolí, Praha J. Čiháková, J. Malá Strana město v podhradí cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Havrda Z. Dragoun Románská Praha cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Z. Dragoun Nejstarší pražské mosty Juditin a Karlův cyklus Muzeum hl. m. Prahy k výstavě Z. Dragoun Karlův most a pozůstatky mostu Juditina vycházka Muzeum hl. m. Prahy s výkladem cyklus k výstavě Z. Dragoun Kvádříkové domy v Praze Muzeum hl. m. Prahy, Společnost přátel starožitností J.Havrda - Archeologické výzkumy v jižní části Malé Strany Univerzita volného času M.Tryml J. Podliska V. Nové město svět středověkých řemeslníků cyklus Muzeum hl. m. Prahy Kašpar k výstavě J. Podliska V. Popelnice minulosti cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Kašpar J. Podliska Archeologický výzkum Náměstí Republiky, cyklus NPÚ České Budějovice přednášek pro veřejnost J. Havrda - J. Podliska M. Cesta do hlubin města 12 nej... objevů pražské archeologie v Muzeu hl. m. Prahy - výstava a její Muzeum hl. m. Prahy, Společnost přátel starožitností, Šmolíková zákulisí, cyklus přednášek pro veřejnost M.Tryml Výsledky výzkumu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech Společnost pro obnovu památek v Dolních Chabrech M.Tryml Krypta kláštera v Břevnově cyklus k výstavě Muzeum hl. m. Prahy Výstavní a muzejní činnost s podílem AO Akce Výstava Cesta do hlubin města, 12 nej...objevů pražské archeologie, Městské muzeum hl. m. Prahy, květen leden 2010 (J. Havrda J. Podliska), Sylva Svatošová, smluvní zajištění JČ Redakce webových stránek AO, jejich správa a aktualizace Garant: J. Havrda 3.6. EVIDENCE A SPRÁVA PRAMENNÉHO FONDU Správa a údržba archivu dokumentace z archeologických výzkumů + aktualizace databázové evidence + vedení archivu NZ a IZ (fond od r. 1965) Správa a údržba depozitáře archeologických nálezů Garant: L. Smutka Ošetření a evidence nálezového fondu z probíhajících výzkumů (konzervace, kresebná, fotografická aj. dokumentace, expertízy) Garant: T. Cymbalak podle počtu probíhajících akcí Počet zaevidovaných sáčků a jednotlivin z výzkumů AO za rok 2009 č. výzkumu počet zaevidovaných jednotek 2009/

9 2009/ / / / / / / / / / / / /41 75 celkem Vytváření podkladů pro předávání movitých nálezů z výzkumů do r včetně do MMP (evidence sáčků a evidence jednotlivin). Tvorba předávacích protokolů Počet přírůstkových čísel výzkumů k předání do MMP v roce 2009 výzkum počet jednotek předaných v roce výzkumů 772 beden (banánové) připravovaných k předání Zpracoval: J. Podliska a kolektiv

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 14 5. Věda a výzkum 14 6. Publikační a přednášková

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 200 Úvod Rok 200 byl pro naše muzeum rokem významných událostí

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

Západočeské muzeum v Plzni. příspěvková organizace

Západočeské muzeum v Plzni. příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Výroční zpráva 2013 Obsah Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Příspěvková organizace Plzeňského kraje zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Seznam pracovišť NPÚ ústřední pracoviště v Praze ú.o.p. v hl. městě Praze ú.o.p. středních Čech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 29 5. Věda a výzkum 32 6. Publikační a přednášková

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2014 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2014 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2014 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace

Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Výroční zpráva 2014 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Příspěvková organizace Plzeňského kraje zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u

Více

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

Zprávy o činnosti Reports Berichte

Zprávy o činnosti Reports Berichte Zprávy o činnosti Reports Berichte ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, BRNO, V. V. I. BILANCE ROKU 2010 V roce 2010 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., ve shodě se svým dlouhodobým směrováním věnoval

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. IČ: 68081758 Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Rozsáhlá výstava Velká Morava a počátky křesťanství seznámila

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více