Masopustní veselí očarovalo malé i velké

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masopustní veselí očarovalo malé i velké"

Transkript

1 Ročník XXII. Číslo 4 Duben 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Statistika tvrdí: Častěji se rodí holčičky (red) Vážení čtenáři, každoročně vám na stránkách Semilských novin přinášíme stručný přehled statistických údajů mapující počet obyvatel v Semilech, počet sňatků, rozvodů, narození i úmrtí semilských občanů. Celkový počet obyvatel města Semily činil k podle dostupných informací osob, z toho bylo 209 cizinců. V roce 2013 se narodilo 95 dětí, z toho 43 chlapců a 52 dívek. Zemřelo 117 lidí, z toho 54 mužů a 63 žen. Počet sňatků v roce 2013 dosáhl 47, naproti tomu manželství rozvodem se rozhodlo ukončit 23 manželkých párů. Posledním zajímavým údajem je průměrný věk obyvatel našeho města. Průměrný věk Semilanů zůstal meziročně stejný - 42,7 let. (pozn. red.: uvedené údaje jsou prozatím neoficiální, přesné údaje ČSÚ budou zveřejněny později). Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 5. května 2014 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Další jednání ZM proběhne: 16. června 2014 Masopustní veselí očarovalo malé i velké Masopuste, Masopuste, Semily dnes nejsou pustéééé!, zní refrén komunální hitovky z pera autora skladby a protagonisty v jedné osobě, Járy Křapky. Jako by snad kdy jindy pusté byly, chtělo by se jednou větou oponovat. Vrátil se zpět, co rok, pravidelně s bujarostí sobě vlastní Masopust. Jako předešlé tři roky i letos jej na Komenského náměstí přivítalo občanské sdružení Cervus Semilensis s přáteli. Hudebně celou atmosféru podmalovalo uskupení MESSEROVKA, harmonikář Jára a žebrák Standa s flašinetem. K vidění bylo na čtyři desítky masek a maškar, pohádky pro malé i nejmenší v podání divadla Maminy z Jaroměře, dramatická skeč Pohřbívání basy, nechyběl tanec, hry pro děti a hlavně pohoda. Pokračování na str. 19. PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 2. KVĚTNA 2014 Uzávěrka novin 15. dubna do 12 hodin Sportovec města Semily let Jen několik dní zbývá do uzavěrky nominací na Sportovce města Semily let Pokud tedy máte ve svém okolí někoho, koho byste chtěli nominovat do některé z níže uvedených kategorií, poslední příležitost máte 11. dubna Až do tohoto data můžete své tipy s uvedením kategorie a krátkým odůvodněním zasílat na Podmínkou nominace je, že nominovaný sportovec reprezentoval ve vyhlašovaném období semilský klub a byl jeho členem. Nejúspěšnější sportovci budou slavnostně vyhlášeni v následujících kategoriích: jednotlivci: děti do 12 let (rok narození 2001 a mladší) mládež do 19 let (rok narození ) dospělí (rok narození 1993 a starší) trenér/cvičitel osobnost kolektivy: mládež, dospělí akce: nejúspěšnější sportovní akce let Marie Chlumová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů

2 Strana 2 Semilské noviny DUBEN 2014 Informace o volbách Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. května Dne (pátek) se bude hlasovat od hodin do hodin a dne (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do hodin. Krátce Vlajka pro Tibet na semilské radnici (red) V pondělí 10. března 2014 jsme si prostřednictvím mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet připomněli již 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Město Semily při této příležitosti vyvěsilo na radnici tibetskou vlajku. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce kampaň ČR podpořilo celkem 467 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Sociální služby i waldorfské školy se dočkají zateplení (orsm) Na konci února byly podepsány smlouvy na realizační projektovou dokumentaci pro zateplení Sociálních služeb, základní školy waldorfské a lycea. Kritériem výběru těchto budov v minulém roce byla největší pravděpodobnost získání dotace. Dokumentaci na waldorfské školy zpracovává firma Energy Benefit Centre a.s, Praha za celkem 250 tis. Kč. Projekt na sociální služby zajistí společnost ACTIV Projekce s.r.o, Turnov za 110 tis. Kč. Veškeré náklady na projekt jsou uznatelným nákladem dotace, podíl města je 10 %. Vlastní zahájení realizace předpokládáme v letních měsících. (os) Právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky má volič, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je státním občanem České republiky, nebo je občanem jiného členského státu Evropské unie, který je po dobu nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, tj. nejméně od 6. dubna 2014 a není veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvl. právního předpisu. Pokud bude cizí státní občan chtít hlasovat ve volbách do EP na území ČR, musí podat u příslušného obecního (městského) úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel podle zvl. právního předpisu, nejpozději do hod. neděle Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. K žádosti musí být přiložena: Novinky z TIC V Semilech jsou cyklisté vítáni Turistické informační centrum Semily (TIC) ve spolupráci s Muzeem a Pojizerskou galerií Semily získalo od Nadace Partnerství, Program Zelené stezky Greenways certifikát Cyklisté vítáni č Jedná se o celonárodní certifikační systém, který hodnotí rozsah a kvalitu služeb jako jsou stravovací a ubytovací zařízení, kempy a turistické cíle pro cykloturisty. Cílem certifikace je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu. a) kopie dokladu osvědčujícího zápis žadatele v evidenci obyvatel podle zvláštního předpisu = povolení k pobytu cizince vydané příslušnou úřadovnou cizinecké policie, osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel podle zvl. právního předpisu b) čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svou státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území České republiky. Příslušný úřad takového žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději do 8. dubna 2014 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. Tedy - chce-li občan jiného členského státu EU volit v Semilech, musí mít povolen pobyt podle zvláštních předpisů na území města Semily a na Městském úřadě Semily podat žádost, čestné prohlášení a doložit pobyt. S žádostmi o zápis cizinců ze zemí EU do seznamu voličů, o ověření, zda je volič veden v seznamu, se mohou občané Semil i cizinci zde přihlášení, obracet na Městský úřad Semily, odbor správní, na tyto pracovnice: Bc. Ludmila Schovánková, vedoucí odboru správního, tf , (kancelář č. 202 přízemí nové budovy Riegrovo náměstí 63); Bc. Eva Zuzánková, pracovnice ohlašovny, Všechny zmocněnce volebních stran upozorňujeme, že nejpozději do 23. dubna 2014 mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise. Souhrnné informace k volbám budou zveřejněny v měsíci květnu. Užívání chráněné známky Cyklisté vítáni je upraveno Smlouvou o certifikaci, jejímž předmětem je úprava práv a povinností při plnění podmínek certifikovaných zařízení. Platnost certifikace je kontrolována na základě skutečného stavu služeb jednou ročně. Platnost všech údajů a seznam certifikovaných objektů je aktualizován na webových stránkách TIC, které prošlo certifikací, bylo označeno logem zelenobílou značkou s usmívajícím se kolem. Povinným požadavkem k získání certifikace je kvalitní odstavné a zamykatelné místo pro kola a zavazadla (dvoreček muzea), poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol (servisní kufr ve spolupráci s BC Sportem Semily), vybavená lékárnička, aktuality a informace o službách pro cyklisty, např. rozsah služeb poskytovaných zařízením, mapy cyklistických tras v okolí, kontakty na půjčovny a opravny kol v okolí, spojení vlakem z místa k dalším cyklistickým cílům, důležitá telefonní čísla, předpověď počasí na nejbližší dny, kontakty na turisticky zajímavá místa v okolí, kniha hostů pro cyklisty. Z doplňkových služeb můžeme jmenovat možnost umytí kol, poskytnutí základních náhradních dílů pro kola, prodej cyklistických a turistických map okolí, nabídku doporučených jednodenních výletů na kole v okolí, seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty, informační servis pro zajištění ubytování, které poskytuje služby pro cyklisty, ale také přístup na internet i cizojazyčné informační materiály. upřesnila Jana Brojová, pracovnice Turistického informačního centra v Semilech. Jana Brojová, Jana Velová, Turistické informační centrum Semily

3 DUBEN 2014 Semilské noviny Strana 3 Schválená pravidla pro volební kampaň do Evropského parlamentu Rada města Semily poskytuje na základě usnesení /RM/84 ze dne 10. března 2014 za stejných podmínek všem kandidujícím volebním stranám pro volební kampaň k volbám do Evropského parlamentu v roce 2014, v období 2 měsíců před dnem konání voleb, tyto možnosti: I. Riegrovo náměstí: Každé volební straně bude na základě písemné žádosti: a) 1 x přenechána za úhradu část náměstí (viz. situace) na akci v délce trvání maximálně 3 hodiny, b) 2 x přenechána za úhradu část náměstí pro umístění stánku (max. 30 m 2 ) 6,00 18,00 hod. Kampaň nesmí narušit provoz a bezpečnost ve městě. Ustanovení obecně závazných předpisů nejsou dotčena. Výše úhrady je stanovena v ceníku, který je přílohou těchto pravidel. Při kolizi termínů rozhoduje datum a čas doručení žádosti, o maximální rozloze části náměstí přenechávané ve stejný čas více žadatelům rozhoduje vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Městského úřadu Semily. Žadatel je povinen zajistit si pořadatelskou službu. Připojení k sítím si zajišťuje žadatel. II. Propagační materiály na veřejných prostranstvích a výlepových plochách: Pro volební kampaň se vyhrazují následující výlepové plochy ve správě Města Semily: č. 1 Riegrovo náměstí č. 2 regulace č. 3 Komenského náměstí č. 4 ul. Nádražní č. 5 ul. Bavlnářská č. 6 ul. Pod Černým mostem Vylepení volebních plakátů (velikost materiálu se stanoví max. v rozměru A2) je možné pouze prostřednictvím Městského úřadu Semily a za úhradu dle platného ceníku, který je přílohou těchto pravidel; každý registrovaný kandidát má na vyhrazených plochách zaručen díl o stejné max. velikosti. Kontaktní místo pro zajištění výlepu: Husova 82, Semily, kancelář č. 3 (pokladna). Výlep volebních plakátů na plakátovacích plochách spravovaných TSM Semily s.r.o. není možný. Investiční akce ve městě Náhon na Ostrově čekají změny V minulém vydání jsme vás informovali o úpravě nabetonávky kanalizace (jezu) v náhonu. Tento projekt je již dokončen a po obdržení stanoviska krajského úřadu nyní připravíme žádost o dotaci. Ilustrační foto úprava náhonu v Chrudimi. Dalším navazujícím projektem je především komplexní úprava náhonu v lokalitě Ostrova. Inspiraci jsme našli v Chrudimi, kde se potýkali se stejně nevzhledným náhonem v centru města. Na základě výjimky schválené radou města bude za cenu , Kč firmou Zateplení severní stěny Kulturního centra Golf Semily Za účelem snížení energetických ztrát budovy KC Golf, Semily, Vejvarovo nábřeží čp. 199 v Semilech Podmoklicích, bylo navrženo zateplení severní stěny objektu C (parkoviště LIDL), včetně opravy stávající omítky a barevného řešení fasády a soklu. Vizualizace podoby severní stěny KC GOLF. Šindlar s.r.o. z Hradce Králové zpracována studie. Jejím cílem je zjistit možnosti úpravy toku a prověřit veškeré souvislosti z hlediska povolovacího procesu (inženýrské sítě, Natura 2000). Součástí návrhu bude i úprava břehů, oprava zdí a kácení stromů). (orsm) III. Semilské noviny: Každé volební straně bude na základě písemné žádosti přenechána min. 1/4 strany Semilských novin (úhrada dle ceníku inzerce); termín dodání materiálů do uzávěrky před termínem voleb (tj. do ). IV. Webové stránky města (www.semily.cz): Každé volební straně bude na základě žádosti zveřejněna prezentace volební strany dle vlastního návrhu (jeden soubor ve formátu pdf o velikosti do 1 MB). Za obsah zveřejněného materiálu odpovídá žadatel. Prezentaci je možné doručit elektronicky (pouze s platným elektronickým podpisem) nebo osobně. Podmínkou zveřejnění je prokázání totožnosti žadatele a jeho oprávnění jednat ve věci zveřejnění prezentace jménem volební strany. Adresa pro zasílání prezentace: mu.semily.cz, adresa a kontaktní osoba pro osobní doručení: Riegrovo nám. 63, Semily pan Michael Prokeš, informatik. Volební stranou se rozumí registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice. Pro volební kampaň nelze využívat budovy městského úřadu nebo Turistického informačního centra Semily. (red) V únoru letošního roku byla vypsána veřejná zakázka na stavební práce Zateplení severní stěny KC Golf v Semilech, které se zúčastnilo třináct uchazečů. Na základě jediného hodnotícího kriteria (výše nabídkové ceny), zvítězilo sdružení Farský Koucký Semily, s nabídkovou cenou ,50 Kč. Druhý v pořadí se umístil uchazeč MB QUALITY s.r.o., Praha a třetí uchazeč byl FT stavby s.r.o., Chrudim. Realizace je naplánována od dubna do června letošního roku a naváže na akci provedenou v loňském roce, kdy byla dokončena výměna výplní oken v této části Kulturního centra, kterou prováděla firma SAVA s.r.o. Semily. Ing. Vladimír Bělonohý, odbor rozvoje a správy majetku

4 Strana 4 Semilské noviny DUBEN 2014 Den Země v Semilech (ožp) Den Země, ekologicky motivovaný svátek, který připadá každý rok na 22. dubna (ve světě od roku 1970 a v České republice od roku 199), umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení široké veřejnosti ve jménu ochrany přírody a životního prostředí. Každým rokem probíhá v mnoha zemích množství akcí, do kterých se stále více zapojují vedle nevládních organizací zejména školy, místní a státní úřady, místní samospráva i jednotlivci. V letošním roce bude oslava Dne Země probíhat z důvodu velikonočních svátků o týden dříve. V našem městě se bude konat letos již po Dále připravujeme: osmé a hlavní akce budou probíhat ve středu 16. dubna MěÚ Semily, odbor životního prostředí za podpory města Semily vyhlásil výtvarnou a tvůrčí soutěž pro mateřské a základní školy. Z výtvarných děl připravujeme od v prostorách městského úřadu výstavu. Již nyní se těšíme na krásné obrázky. Ekologický program pro předškoláky z mateřských škol a žáky nižších stupňů základních škol s názvem Tonda Obal na cestách. Pro žáky vyšších ročníků základních škol sjednáváme v případě zájmů vedení škol přednášku o geologii a vývoji okolí Semil ve spolupráci s pracovníky Turnovského muzea. Do oslav Dne Země se zapojí i Sportovní centrum Semily. Dne v době od 8 do 16 hodin si budete moci vypůjčit dvě elektrokola na dobu jedné hodiny zdarma. Nepropásněte možnost projet se na ekologickém dopravním prostředku. Na středu plánujeme již opakovaně uspořádat malý jarmárek před vstupem do nové budovy Městského úřadu, kde by zájemci mohli nakupovat výrobky z dílen místních řemeslníků (jednání s prodejci probíhají). Ani v letošním roce nezapomeneme podpořit všechny, kteří se s naším vřelým poděkováním podílejí na úklidu města. Na počátku měsíce dubna bude zveřejněn oficiální program Dne Země Případné podobné informace poskytne odbor životního prostředí, MěÚ Semily, Ing. Frydrychová ( Příspěvky z Grantového programu byly rozděleny (oškvv) Zastupitelé města Semily schválili na svém jednání konaném dne na základě návrhů sportovní, kulturní, sociální komise a odboru školství kultury a vnějších vztahů příspěvky spolkům ve výši nad , Kč. Jedná se o příspěvky z Grantového programu města Semily, které jsou určeny na podporu projektů zaměřených na mládež, tělovýchovu a sport, sociální služby, podporu rodin, požární ochranu, kulturu, vzdělávání a vědu, zdravotnictví, protidrogové aktivity, prevenci kriminality, na ochranu životního prostředí, na podporu projektů směřujících k rozvoji území a zkvalitnění života obyvatel města Semily. Celkem byla v tomto roce mezi žadatele rozdělena částka 1, Kč: sportovní komise rozdělila částku , Kč příspěvky z této oblasti obdrží 15 organizací, kulturní komise rozdělila částku , Kč příspěvky z této oblasti obdrží 14 organizací, sociální komise rozdělila částku , Kč příspěvky z této oblasti obdrží 7 organizací, odbor školství kultury a vnějších vztahů rozdělil , Kč příspěvky z oblasti obecně prospěšná činnost, reprezentace, využití volného času dětí a mládeže a údržba a správa nemovitostí obdrží 19 organizací. Harmonogram úklidu komunikací ve městě V letošním roce jsme díky mírné zimě a současnému počasí započali s jarním úklidem komunikací již v polovině března. Oproti minulým rokům jsme se rozhodli mechanické čistění provádět i na chodnících s dostatečnou šířkou, čímž dojde k urychlení oproti ručnímu úklidu (ten je prováděn pracovníky veřejně prospěšných prací). Komunikace budou uklízeny dle níže uvedeného harmonogramu. Zároveň bych rád upozornil na to, že z nepředpokládaných důvodů (porucha stroje, dlouhodobě nevhodné klimatické podmínky, ) může dojít k případným změnám. Před zahájením prací bude vždy umístěno patřičné dopravní značení s termínem úklidu. Úklid komumnikací: Ul. Bavlnářská 1/2, Sokolská, Antala Staška, Jana Nerudy, parkoviště u nemocnice, Riegrovo náměstí, Pod Černým mostem, Mizerova, Špidlenova, chodník na Benešov, parkoviště před Albertem, sídliště Oleška, parkoviště naproti Albertu, K Lomu, k bývalému Telecomu, Pekárenská, Dělnická, Úzká, Jižní, parkoviště u MÚ, autobusové nádraží, parkoviště za Wiva, Myslivecká, Makovcova. Úklid komumnikací: Ul. Ke Stadionu, Regulace, Archivní, Na Výsluní, Příčná, V Aleji, 28. října, ulice v Kolonce, Letná, parkoviště mezi ul. Bavlnářskou a Textilní, Jizerská ul., parkoviště mezi č. p. 524 a 523, Jizerská ul., silnice podél garáží u náhonu, Jizerská ul., parkoviště u vchodů (u školy), parkoviště u vchodů (z obou stran), Jílovecká, Na Obci. Úklid komumnikací: Textilní, parkoviště u domova důchodců č. p. 523, parkoviště u vchodů , Mikoláše Alše, Jizerská ul., parkoviště u vchodů a cyklostezka, Vinice, Bavlnářská ul. vč. přilehlého parkoviště 2/2, parkoviště u vchodů , Petřinova, parkoviště u KC Golf, parkoviště u vchodu 535 a 539, Ke Střelnici, Pod Vartou, parkoviště u samoobsluhy v Řekách, Nádražní, parkoviště před č. p. 359 (drogerie Pytlíček), Lhotecká, Nad Špejcharem. Úklid komumnikací: Po Horákova, Cihlářská, připojovací ulice k Lhotecké, Požárnická, Sedmá ul., Janáčkova, Větrná, Dvořákova, Smetanova, parkoviště SC, Jiráskova, Havlíčkova, I. Olbrachta, Slunečná, Nad Školami, Kpt.Jaroše, Wolkerova, parkoviště za MBS a na Komenského náměstí, Strážník vč. odbočky z Benešovské na Nouzov, zkratka na ul. Benešovská od domu č.p. 773, U Pekáren, Jungmanova, Nábřeží Sv. Čecha, Rezlerova, Jana Nerudy, Sídliště Nad Černým mostem 1. část po parkoviště za č.p Úklid komumnikací: Ulice Archivní, Sídliště Nad Černým mostem 2. část od parkoviště za č.p. 404, ulice k Semaku, Najmanova. POZVÁNKA Žádosti o příspěvky z Grantového programu vyhodnotily v průběhu měsíce února příslušné komise města a odbor školství kultury a vnějších vztahů a předložily radě a zastupitelstvu města návrhy na výši příspěvků jednotlivým žadatelům. Úspěšné granty jsou zveřejněny na internetových stránkách města

5 DUBEN 2014 Semilské noviny Strana 5 List z kroniky Jak šel únor února zemřel v Jablonci nad Jizerou MUDr. Martin Šabat. V sobotu 8. února dávala MET v JNew Yorku v přímém přenosu operu Rusalka. Zájem v Čechách byl obrovský v Semilech bylo sobotní představení téměř vyprodané a v neděli se hrála ještě dvě další ze záznamu. V sobotu 8. února hodinu po půlnoci havaroval 18letý řidič ve vozidle Citroen na kruhovém objezdu v Semilech a skončil ve výloze prodejny obuvi. V úterý 11. února proběhl na všech základních školách zápis do prvních tříd. V aule GIO se konal koncert ZUŠ nezapomenutelným zážitkem bylo vystoupení Matěje Hřiba a Daniela Weisnera. Ve středu 12. února a dále 19. února se v hale Státního okresního archivu v Semilech a na trávníku před archivem pod vedením Lenky Hřibové vzdělávaly děti z prvního stupně ZŠ Dr. F. L. Riegra v rámci programů EVVO tématem byla semena a klíčení, a ptáci (programů se zúčastnilo na 90 žáčků). Ve čtvrtek 13. února se v knihovně konala další z přednášek Jany Hájkové, ředitelky muzea, z cyklu Střípky z dějin umění tentokráte o Janu Zrzavém. Ve stejném čase byla konána výroční schůze Klubu českých turistů. Téhož dne zemřel dlouholetý učitel ZUŠ Vincent Breuer. V pátek 14. února knihovna organizovala Burzu knih tentokrát valentýnskou. V kavárně se večer konala Valentýnská jazz párty. V sobotu 15. na Městském plese byla vyhlášena Cena města Semily obdržel ji Ing. Bohumil Pick za své dlouholeté a úspěšné působení v semilské nemocnici. V neděli 16. února se večer v hale státního okresního archivu uskutečnilo představení Tiché světlo život a dílo Václava Renče v podání volného ochotnického uměleckého sdružení Montalban. 18. února po deváté hodině došlo blízko křižovatky ulic Nádražní a Bořkovská k nehodě, kdy řidič Citroenu porazil neopatrně a mimo přechod přecházejícího chodce. Na místě zasahovali profesionální hasiči a policisté. Muže s otevřenou zlomeninou nohy odvezl vrtulník LZS do liberecké nemocnice. V knihkupectví Hobit podepisovala odpoledne svoje knihy Halina Pavlowská. Ve středu 19. února se v předsálí KC Golf konala další přednáška cestovatelská Velký Benátčan. V domě dětí Klub vědomí srdce pořádal přednášku MUDr. Holuba o psychosoma- tice a chorobách. V čítárně knihovny pokračovala dr. Hřibová vcyklu Dětství na prahu 21. století. Ve čtvrtek 20. února ve 20 hodin se v plně obsazeném kině Jitřenka konala beseda s Karlem Schwarzenbergem. Dalšími účastníky byli starosta města Mgr. Jan Farský a hejtman libereckého kraje Martin Půta. Po skončení oficiální části besedy pokračovaly individuální rozhovory v kavárně. Víkend byl krásný, slunečný a kronikářka nalezla první letošní jedlé houby penízovky smrkové. V pondělí 24. se v kině Jitřenka konalo v 17 hodin veřejné projednávání regenerace sídliště Luční. 26. února oslavila významné kulaté jubileum čestná občanka Semil Alena Brádlová. Ve čtvrtek 27. února se v čítárně městské knihovny konala Vědecká kavárnička. Únor byl zakončen 28. v KC Golf velkým koncertem Jizerky a přípravných sborů se skladbami Mgr. Jaroslava Vávry. V posledním únorovém týdnu rozvetly sedmikrásky, v zahradách i na loukách kvetly sněženky, bledule a talovíny, na holé ploše u Penny byl k vidění rozkvetlý podběl. Vracejí se ptáci, kachny mají námluvy. Na Jizeře se objevili morčáci velcí. Pozn.: Kronikářka prosí organizace o zasílání informací o konaných či proběhlých akcích na adresu: Marie Navrátilová, kronikářka města Semily Víte, že... Záznam ze zasedání Zastupitelstva města Semily můžete sledovat také na internetu? Dopravní policie informuje Nehodovost na Semilsku Ve služebním obvodu OOP Semily jsme zaznamenali 9 dopravních nehod (-1), při kterých bylo 9 osob lehce zraněno (+5) a jedna osoba byla zraněna těžce. Hmotná škoda byla odhadnuta na , Kč ( ). Mezi jejich příčiny patřila 3 x rychlost, 1 x přednost, 4 x způsob jízdy a jednu zavinil chodec. U dvou nehod měl vliv i alkohol. Na území okresu Semily řešila dopravní policie 34 nehod, při kterých se lehce zranilo 18 osob (+8), těžce jedna osoba (-1) a jedna osoba zemřela. Hmotné škody dosáhly částky , Kč ( , Kč). Z příčin převažoval nesprávný způsob jízdy - 13 x, rychlost 11 x, přednost 5 x. Ovlivněno alkoholem Nehoda z měsíce února nebo jinou návykovou látkou bylo 5 řidičů. Střet s lesní zvěří zavinil 4 nehody (v lednu 7). To je vysoké číslo. Označit zvěř za viníky je pohodlné, se školením srnek se nepočítá, a proto se obracím na řidiče: myslete i na tyto neproškolené účastníky silničního provozu, užitek z toho budou mít obě strany. O zraněného chodce se na místě nehody postarala posádka Rychlé záchranné služby, poté byl letecky transportován do liberecké nemocnice. Foto: DI Semily. Dne krátce po deváté hodině jelo v Semilech Nádražní ulicí směrem k ulici Bořkovské vozidlo tov. značky Citroen Xsara. Z pohledu řidiče mu z pravé strany vběhl do vozovky čtyřiačtyřicetiletý chodec, který narazil do pravé přední části vozidla. Chodec utrpěl těžké zranění a byl leteckou záchrannou službou převezen do liberecké nemocnice. Přechod pro chodce, který byl od místa nehody v kratší vzdálenosti než 50 metrů, použit nebyl. Navíc se chodec před vstupem do vozovky nepřesvědčil, zda ji může přejít, aniž by ohrozil sebe nebo jiného účastníka. Vliv alkoholu byl vyloučen, škoda na vozidle je odhadnuta na , Kč. I tato nehoda podporuje oprávněnost kontrol dodržování pravidel silničního provozu všemi účastníky, tedy i chodci. komisař Ing. Radek Urban, zást. vedoucího DI Semily

6 Strana 6 Semilské noviny DUBEN 2014 Odpadové hospodářství Místní poplatek Výše místního poplatku za odpady pro rok 2014 zůstává nezměněna, tj. činí 500, Kč / poplatník / rok. Poplatek můžete uhradit složenkou, bezhotovostním převodem nebo v hotovosti do poklady města. Kontakt: tel.: budova radnice, Husova 82, kancelář č. 3. Sada tašek na třídění odpadů pro domácnosti Město Semily nabízí sadu barevných plastových tašek do domácnosti určených na třídění odpadů. Jedná se o 3-dílnou sadu tašek, barevné rozlišení odpovídá barvě kontejnerů. Tašky lze zakoupit za 35,-- Kč / sada v budově Městského úřadu Semily v ul. Husova kancelář č. 3 a také v Turistickém informačním centru. Zde je možné získat bezplatně i velké pytle na tříděný odpad. Krátce k odpadů v r Množství směsného komunálního odpadu v Semilech opět mírně poklesl, ale bohužel vzrostlo množství velkoobjemového odpadu odevzdávaného občany ve sběrném dvoře. Bohužel proto, že se došlo k poklesu intenzity třídění a mnohé odpady patřící do speciálních kontejnerů nebo pytlů končí právě v kontejnerech sběrného dvoru. Konkrétními čísly o objemech odpadů, ale i výši příjmů a výdajů, se budeme zabývat v příštím vydání Semilských novin. Připravila Bc. Lenka Soukupová Provoz kompostárny (bezpl. služba občanům) v období od do otevírací doba pro veřejnost ÚT hod hod. SO hod. Provoz sběrného dvora (bezpl. služba občanům) otevírací doba pro veřejnost PO hod hod. ST hod hod. SO hod hod. Kalendář svozu tříděného odpadu směsné plasty, nápojový karton, kovové obaly papír PET barevné sklo bílé sklo každý čtvrtek (pytle přistavujte až ve středu!) každé pondělí každý čtvrtek nebo pátek zpravidla 15. den v měsíci zpravidla 20. den v měsíci Kalendář svozu tříděného odpadu pro rok 2014

7 DUBEN 2014 Semilské noviny Strana 7 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Prodej nemovitostí Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Lokalita: Semily, Vinice Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Pronájem nemovitostí Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 8 velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 88,40 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 3 o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 76,32 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m2/měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o č. 1 velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 89,32 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru infl ace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,33 m 2 č.p. 112, Komenského náměstí, Semily Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru infl ace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 4, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 146,74 m 2 v č.p. 445, ul. Bořkovská, Semily půdní nástavba Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru infl ace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 106,14 m 2 č.p. 444, ul. K Jeslím, Semily (dvoupodlažní půdní vestavba) Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru infl ace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {2 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel , Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 4 o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou, 78,15 m 2 v č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o č. 10 velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 89,83 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti)

8 Strana 8 Semilské noviny DUBEN 2014 Informace pro občany Potřebujeme filtry na úpravu pitné vody? Na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci bylo přijato oznámení o návštěvě soukromé společnosti, která v bytě zákazníka provádí kontrolu kvality pitné vody a při negativním výsledku nabízí prodej filtračního zařízení, které má odstranit daný problém. Vzhledem k tomu, že podle našich informací byli i někteří semilští občané osloveni dealery nabízejícími filtry na úpravu vody, požádali jsme o vyjádření společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. společně s Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Semilech. Jak je to tedy? Potřebujeme filtry na úpravu vody? Ilustrační foto. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v domácnosti. Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta Kardianová na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. Vynalézavost dealerů nezná meze, uvedla dále Kardianová, volala k nám do společnosti paní z Ústí nad Labem, kterou navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako pracovníci vodáren odebírající vzorky vody. Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se mohl udělat rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr. Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve vašich domácnostech, z vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda. Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného roku, který schvaluje Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě. V případě změny kvality pitné vody vás o této skutečnosti včas informujeme. Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás dodavatele pitné vody na telefonním čísle , dodala Kardianová. Olga Procházková, specialista operativního útvaru TŘ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje: Zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu Město Semily má vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého jsou zásobovaní téměř všichni obyvatelé města. Vlastníkem vodovodu je Vodohospodářské sdružení Turnov, Ant. Dvořáka 287, Turnov a provozovatelem pak Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice. Městská policie varuje: Nedejte šanci podomním prodejcům! I přesto, že je v Semilech podomní prodej zakázán, průběžně se s tímto druhem prodeje, či nabídky zboží setkáváme. Podomní prodej byl zakázán vydáním Tržního řádu, který nabyl platnost Od té doby strážníci MP Semily řešili několik případů porušení tohoto nařízení. I když informace o zákazu podomního prodeje byly v místních médiích zveřejněny, připomeneme některá ustanovení Tržního řádu. Povinnosti provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu jsou dány ustanovením 3 a 4 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Provozovatel veřejného vodovodu v Semilech kvalitu pitné vody průběžně kontroluje na stanovených odběrových místech pravidelným odběrem vzorků k laboratorní kontrole. V případě, kdy jsou zjištěny jakékoliv nedostatky, jsou prováděna okamžitá nápravná opatření včetně opakované laboratorní kontroly. Dodržování plnění požadavků výše uvedených legislativních předpisů kontroluje Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Z výsledků těchto kontrol vyplývá, že na naprosté většině odběrových míst kvalita dodávané vody vyhovuje požadavkům vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Filtrací pitné vody přes zařízení na úpravu vody je možné odstranit z vody nežádoucí látky, pokud se v pitné vodě vyskytují. Před instalací zařízení na úpravu pitné vody je proto vhodné vždy vycházet z aktuálního laboratorního rozboru zpracovaného akreditovanou laboratoří, aby bylo zřejmé, že problém opravdu existuje a současně, aby bylo možné posoudit, zda nabízené zařízení může problém odstranit. V případě pochybností lze o radu požádat dodavatele pitné vody nebo pracovníky krajské hygienické stanice. Ing. Jitka Holatová, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Podomní prodej se podle tohoto předpisu nevztahuje pouze na prodej zboží, ale i na nabídku a poskytování služeb. V některých případech se stává, že prodejci argumentují tím, že vlastně nic neprodávají, pouze nabízejí nějakou službu nebo třeba vyzývají občany k účasti na anketě, která se týká např. dodavatelů energií a následně přecházejí k poskytnutí služby nebo k nabídce zboží. Jak už bylo ze strany MP Semily uvedeno, pro strážníky je odhalení podomních prodejců složitější. Neváhejme tedy informovat nejen o podomním prodeji MP Semily, či Policii ČR. Kontakt na MP Semily: Václav Baudys, vrchní strážník MP Semily

9 DUBEN 2014 Semilské noviny Strana 9 Školství Kdopak by se cesty bál? Jedeme do Irska a Anglie! Studenti waldorfského lycea v Semilech se za hranice vyjet nebojí. Na jaře roku 2014 bude z třetího ročníku naší školy vysláno šestnáct statečných a odhodlaných studentů na čtyřtýdenní stáž do zahraničí. Vybranými destinacemi jsou anglicky mluvící země, Anglie a Irsko. Dětská muzika počtvrté V neděli 2. března se v aule GIO konal tradiční karneval Dětská muzika pořádaný Základní školou ZŠ Ivana Olbrachta. Každoročně bývá sál plný dětí v krásných a nápaditých maskách. Letošní rej masek nebyl výjimkou. Výjezd je možný díky evropskému grantu v programu Leonardo da Vinci, který podporuje mobilitu studentů. Účastníkům programu bude umožněno pracovat v oblasti sociálních služeb, jako jsou domy seniorů, nemocnice, školky či zařízení pro hendikepované lidi. Zahraniční stáž studentům nabízí nejen nové profesní poznatky, ale i zajímavou životní zkušenost, zdokonalení se v cizím jazyce a poznání dané země, místní kultury a mentality. Díky dotačnímu programu mají účastníci hrazeno ubytování, stravování, cestu i MHD. Na stáž se studenti ve škole dlouhodobě připravují. Od začátku školního roku navštěvují odborně zaměřený kurz cizího jazyka, ve kterém získávají poznatky o místě, kde svou stáž budou trávit. Součástí přípravy jsou i kurzy speciální pedagogiky a arteterapie, ve kterých se studenti seznamují se základními informacemi a dovednostmi v kontaktu s klienty. Po návratu do Čech studenty čeká obsáhlé zhodnocení vlastního snažení a za odvedenou práci a její následnou obhajobu obdrží certifikát Europass Mobility, který mohou využít pro budoucí studium nebo i při hledání zaměstnání. Obdiv však nepatří jen těm, kteří opouštějí svou rodnou vlast. Studenti, kteří se výjezdu do zahraničí nezúčastní, budou třídu reprezentovat v sociálních zařízeních v Česku. Jelikož třetí ročník waldorfského lycea má mimo jiné v osnovách sociální praktikum, bude práce v zahraničí i Česku povinnou součástí studia. Naše velké poděkování za možnost vycestovat a získat nové zkušenosti patří i městu Semily, které je zřizovatelem naší školy a podpořilo uvedení tohoto programu do života finanční odměnou pro manažery grantu. Děkujeme! Marie Drahoňovská, studentka 12. ročníku ZŠ a SŠ waldorfské Semily Dětská muzika POZVÁNKA Ve 14 hodin se aula zaplnila nejen dětmi, ale i jejich rodiči a prarodiči. Celé odpoledne probíhalo v režii Mirky a Martiny Komínkových. Tančilo se, soutěžilo, nechyběla tombola ani vyhodnocení nejkrásnějších masek. Poděkování patří sponzorům firmám Kovap, Beneš a Lát a Mirákulu z Milovic. Bez jejich podpory by bylo velmi složité nakoupit ceny pro děti. Děkujeme panu učiteli ze ZUŠ Martinovi Farskému za hudební produkci, rodičům i starším žákům školy za pomoc s přípravou karnevalu a úklidem. Pochvala patří i učitelům školy za náročnou přípravu a následné zajištění hladkého průběhu této akce. Ludmila Bachtíková

10 Strana 10 Semilské noviny DUBEN 2014 Veřejná lyžařská škola 2014 Doma trčet nechci, dám poslední lekci. A ten kdo se nepoleká, odměna už na něj čeká. Karneval si uděláme, společně se zachechtáme. Na kopci je plno vzruchu, pusu měj od ucha k uchu! (vlš) Podařilo se nám to, co ani největší optimisté nepřipouštěli. Lyžařská škola Semily 2014 se uskutečnila v plném rozsahu 5 lekcí. Přihlášeno bylo 35 snowbordistů a 123 lyžařů včetně 5 dospěláků. Začínali jsme v našem oblíbeném středisku v Pasekách nad Jizerou v lyžařském areálu Pizár, později jsme museli pro malé děti zajistit lyžování v Příchovcích v lyžařském areálu U Čápa. Děti vyučovalo více než 40 cvičitelů lyžování a snowboardu a jednotlivé lekce navazovaly Občerstvení na svahu. Foto: archiv VLŠ. plynule týden po týdnu. Účast přihlášených dětí byla tak jako každý rok vysoká. Přes velmi teplé počasí v závěru jsme to nevzdali a stejně jako loni se děti po svahu proháněly v nejrůznějších veselých maskách. Slavnostní zakončení poslední lekce přineslo všem účastnické diplomy, malý dárek a sladkou odměnu. Tak zase za rok! Tanečníci DISCO SMILEIS přivezli do Semil cenné medaile z taneční soutěže Již druhým rokem probíhá v SVČDM Seddma zájmový kroužek Discotanec. Scházíme se každý týden, abychom nacvičili co nejlépe skladby, se kterými během roku vystupujeme na různých akcích a také soutěžích. V závěru března jsme dosáhli velkého úspěchu. V sobotu jsme se vydali do Jaroměře na taneční soutěž Josefovský klíč, kterou pořádá místní DDM. Jelo celkem 47 dětí, soutěžili jsme ve třech věkových kategoriích MINI (předškoláci 5 7 let), DĚTI (8 10 let) a JUNIOŘI (11 15 let), v disciplínách Disco Dance (MINI, JVK) a Disco Show (DĚTI). Pro většinu dětí šlo o úplně první soutěž, přesto sklidily velký úspěch jak u diváků tak u poroty. Předškoláci (+prvňáci) se s choreografií Zlatá Šmoulovaná umístili na 1. místě. Děti se svým disco show Barbie s troubles vybojovaly taktéž 1. místo. V nejpočetnější kategorii porazily 9 soupeřů. Juniorky s formací Supernatural Ladies získaly krásné 2. místo. Byl to pro nás obrovský úspěch, od října jsme se pečlivě připravovali, máme za sebou i několikahodinová víkendová soustředění. Děti tancují s nadšením, je na nich vidět, že je to baví a trénovat s nimi je opravdu radost. Závěrem bych chtěla poděkovat dětem za skvělé výkony, jejich rodičům za to, že mi je vodí na tréninky a neposlední řadě paní ředitelce DDM Janě Pavlatové za to, že mi zde umožnila vést tento kroužek a že mi ve všem vychází maximálně vstříct. Andrea Vavrincová Střípky ze ZUŠ Žáci semilské ZUŠ byli v soutěžích úspěšní Koncem února a počátkem března se konala okresní kola Národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír, ve hře na smyčcové nástroje a ve hře na kytaru. Soutěžící musí zvládnout zpaměti rozsáhlý repertoár a soutěžící za ZUŠ Semily prošli úspěšně školními koly soutěže. V soutěži jsou soutěžící rozděleni do kategorií podle věku. V okresních kolech semilského okresu soutěží žáci ze ZUŠ Turnov, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou a Semily. Čtyřicet šest mladých klavíristů ve věku 6 až 20 let se k soutěžnímu klání sešlo ve čtvrtek 27.února 2014 v ZUŠ Turnov. Jak dopadli naši žáci a žákyně? Andrea Farská se umístila na 3.místě, 2.místa získaly ve svých kategoriích Lucie Pitlová, Justýna Kolářová, Barbora Slavíková, Viktorie Šídová a Petronela Kövaryová. Ondřej Fries a Tereza Krausová získali 1.místo a postoupili do krajského kola, které se koná ve středu 26.března 2014 v Liberci. Soutěžící na soutěž připravily učitelky Jaroslava Ochmanová, Iva Malá, Jana Vávrová a Jiřina Beránková. Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje se konalo v úterý 4.března 2014 v sále V podkroví naší základní umělecké školy. Před odbornou porotou se představilo 22 soutěžících ve hře na housle, violu a violoncello. Jen kontrabas se v soutěži neobjevil. Semilští houslisté dopadli takto: František Myslivec, Anna Tvrzníková, Jan Koťátko, Žaneta Hubačíková a Jan Bartoň se umístili na 2.místě, 3.místo získal Jakub Michl a z 1.místa do krajského kola soutěže postoupili Dominik Carda a Magdalena Čapková. Učitelkami výše jmenovaných jsou Miroslava Jeřábková a Jaroslava Petrásková. Pan učitel Josef Krečmer připravil k soutěži violoncellistky Julu Murbachovou a Adélu Zajptovou. Obě získaly 1. místo s postupem. Se soutěžícími spolupracovaly klavíristky Iva Malá, Jiřina Beránková a Jarmila Ochmanová. Krajské kolo se koná v pátek 28. března 2014 v Turnově. V sále jilemnické ZUŠ soutěžili kytaristé a kytaristky ve čtvrtek K soutěži ve hře na kytaru sólo se sešlo 16 žáků ZUŠ, v soutěži komorních kytarových souborů hrálo 8 duí a jedno trio. Všichni soutěžící ze semilské zušky postoupili do krajského kola Národní soutěže ZUŠ, jež se koná v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek 27.března Vyjmenuji je: Veronika Nechanická, Pavlína Firlová, Robert Nechanický, Karolína Švitorková a Matěj Myslivec, duo Veronika Nechanická a Robert Nechanický a duo Barbora Bísová a Matěj Myslivec. Žáky na soutěž připravila p.učitelka Zuzana Valentová. Jiří Kurfiřt, ředitel ZUŠ Semily Koncerty ZUŠ Semily Velikonoční koncert žáků úterý 15. dubna 2014 od 18 hodin v sále KC GOLF. Účinkují: zpěváci a zpěvačky, tanečnice a hudebnice a hudebníci. Tradiční Koncert učitelů v úterý 22. dubna 2014 od 19 hodin v sále ZUŠ Semily V podkroví Koncert žáků úterý 29. dubna 2014 od 18 hodin v aule Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech.

11 DUBEN 2014 Semilské noviny Strana 11 Omezení provozu semilských MŠ o letních prázdninách 2014 (oškvv) Upozorňujeme rodiče dětí umístěných v mateřských školách v Semilech na omezený provoz v MŠ o letních prázdninách. V době od do (2 týdny!) budou všechny MŠ v Semilech uzavřeny. V ostatních prázdninových týdnech bude provoz omezen. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do MŠ v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné MŠ projednají s ředitelkou ve své školce. Do je nutno odevzdat u ředitelky náhradní MŠ závaznou přihlášku k letnímu provozu a uhradit školné. Školné je stanoveno příslušnou MŠ MŠ Luční o o o x x x x x o MŠ Pod Vartou x x x x x o o o o MŠ waldorfská x x x x x x x x o MŠ speciální Na Olešce o x x x x x o o o Základní škola Ivana Olbrachta Semily pomohla dětem v Africe ke školním pomůckám Základní škola Ivana Olbrachta spolupracuje s Člověkem v tísni i mimo festival Jeden svět. Žáci deváté třídy se rozhodli přispět do veřejné sbírky Skutečná pomoc, kterou organizuje společnost Člověk v tísni, o.p.s. Za peníze vybrané na školním plese zakoupili certifikát v hodnotě Kč. Chodit do školy a naučit se číst, psát a počítat je pro naše děti naprostou samozřejmostí. V některých zemích je to pro jejich vrstevníky stále jen nesplnitelný sen. Částka 150 Kč vystačí na nákup sešitů a tužek pro 7 dětí. Díky našim deváťákům, kteří letos svoji cestu základní školou končí, a všem, kteří do jejich sbírky přispěli, bude moci 49 dětí v Etiopii začít do školy chodit. Mgr. Lenka Holubičková, třídní učitelka 9. A Pozvánka ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ V SEMILECH Vás srdeč n ě zve na Den otevřených dveří dne 9. dubna 2014 od 7.30 do 17 hod. Při návštěvě si prohlédnete vybavení školy a výrobky našich žáků. Můžete pohovořit s pedagogy o výuce, možnostech uplatnění žáků a ochutnat malé občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu. Naše adresa Základní škola speciální Nádražní 213 /dříve budova Telecomu Semily/ Spolky Semínko země roste v zelené roubence v Jílovecké ulici Ani jsme se nenadáli, a pět let našeho působení v této lokalitě uběhlo jako voda. Původně pod hlavičkou CPR M.E.D., nyní již dva roky pod samostatnou neziskovou organizací Semínko země se snažíme naplňovat původní myšlenku projektu. U zelené roubenky necháme děti ochutnat práci na zahrádce. Naší snahou je umožnit žákům MŠ a ZŠ a rodinám z bytovek a panelových domů zažít romantický prostor památkově chráněné dřevěnky a zahrádky při aktivních rukodělných činnostech a zahradnických pracích, kompostování, ale i řezání dříví. Sálavé teplo živého ohně, pečení, vaření, sušení na kamnech to jsou zážitky, o které je nechceme ochudit. Těší nás, že vyrůstá generace dětí, která má s tímto místem spojené konkrétní zážitky a prožitky. Tedy kromě programů enviromentální výchovy pro MŠ a ZŠ, akcí pro veřejnost (víkendy), i přírodní klub Kořínek. Od dubna začínáme pracovat ve staronovém týmu, rozhodli jsme se nabídku rozšířit i o odpolední aktivity (v příhodném počasí) pro mladší školáky a rodiče s dětmi. Na co se u nás můžete těšit? Pondělí odpoledne RECYCLO HRÁTKY navracení života starým nepotřebným věcem. Úterý od hod. MASÁŽE DĚTI DĚTEM akreditovaná lektorka R. Smetáčková Středa od hod. PIMPRLENÍ (loutková divadélka, tvorba loutek) Čtvrtek hod. UNIVERZITA NAPŘÍČ VĚKEM lekce od různě starých lektorů na různorodá témata (konkrétní nabídka viz web: Pátek hod. HRÁTKY PŮL STOLETÍ ZPÁTKY guma, čára, krvavé koleno, PRK- NOKULI Rádi bychom, aby odpoledne plná slunce na dvorečku přilákala hlavně ty nejmenší, aby si mohli pohladit králíka Láďu či morčata. Těšíme se na vás, přijďte pobejt. Dále chystáme i středy dopoledne pro rodiče s dětmi (vede Edita Bartíková Vańková) + samozřejmě provoz přírodního klubu Kořínek. Programy pro mateřské a základní školy: Skláří září (ve spolupráci se sklářskou dílnou Glass Lucie), program o vodě, o tradici dřevěných hraček v Semilech (lokální a globální souvislosti): Víme, s čím si hrajeme? A nový program tak trochu multikulturní Barevný svět dětství. Domluva a informace: L. Hřibová, tel.: Víkendové akce pro veřejnost: Neděle od 10 do 16 hod. (v rámci Týdne pro Zemi) LAND-ART Sobota od 10 hod. FÉROVÁ SNÍDANĚ na náměstí Neděle odpol. v Jílovecké DEN MATEK (ve spolupráci s dalšími NNO Zrnko naděje, CPR M.E.D.) Pro aktuální info sledujte medvedsemily.webnode.cz, případně FB skupinu Jílovecká ulice. Ve spolupráci s CPR M.E.D. plánujeme také letní celoprázdninový provoz u dřevěnky. Těšíme se na vás, přijďte pobejt! Lenka Hřibová, Semínko země

12 Strana 12 Semilské noviny DUBEN 2014 Městská knihovna Vladimíra Sůvová: Čím jsou lidé živi Rodinná kronika autorky zahrnuje osudy několika generací selského rodu z Podkrkonoší od počátku dvacátého století až po osmdesátá léta. S využitím jedinečnosti reálných osudů, jež tvoří základ románu, se autorce podařilo vytvořit literárně hodnotné typy. Hlavními postavami románu jsou ženy trpící i milující, těžce se vyrovnávající s tíhou života, ale nikdy neklesající, předávající svým generačním nástupkyním (a nyní i čtenářům) neokázalé poselství o životě prožitém v souladu s vlastním svědomím, o důvěrném vztahu k blízkým, k zemi, k životu. Kronika byla psána ve druhé polovině osmdesátých let minulého století především pro paměť rodu. K publikování byla nabídnuta koncem osmdesátých let, ale došlo pouze na malé ukázky v novinách. Dnes už bohužel ti, jimž byla kronika určena, jsou mrtvi. Snad se ale najdou čtenáři, jimž postavy zde vystupující připomenou jejich předky. A snad jim pomůže i jejich životní moudrost: sílu člověk může v každé době, i tak složité, jako je dnešní, čerpat z přírody. Brož., formát 130 x 200 mm, počet stran 256, cena 199 Kč Popisek k fotografii: Poslední březnový týden vyšel v nakladatelství Radioservis dotisk úspěšné románové kroniky Čím jsou lidé živi autorky Vladimíry Sůvové. Křest knihy, autogramiáda a beseda s autorkou proběhla v Městské knihovně Semily u příležitosti prvního vydání v dubnu Pro chytré hlavy Vážení čtenáři, i v tomto vydání na vás čeká hádanka, křížovka nebo hlavolam pro děti a tři sudoku pro větší čtenáře. A to od nejlehčího po to nejtěžší je jen na vás, kterou obtížnost zvolíte. Autorkou hádanky pro děti je Linda Novotná, knihovnice z městské knihovny, světem sudoku vás provází pan Miroslav Matěcha. Správná řešení dětské hádanky můžete odevzdat v dětském oddělení Městské knihovny v Semilech vždy do 10. v měsíci, kde zároveň každý měsíc proběhne losování správných odpovědí a následné předání drobné odměny. Jméno výherce bude vždy zveřejněno v Semilských novinách. Správné odpovědi najdete v Semilských novinách a na stránkách knihovny. Hádej, hádej, hadači Arabelu od Miloše Macourka jistě všichni znáte. Kdo nečetl knížku, určitě si vzpomene na populární seriál a odpoví správně na naše otázky. 1. Jak se jmenovala Arabelina sestra a jak její manžel? 2. V jaké zvíře se proměňoval zlý kouzelník Rumburak? 3. O jaký šperk se celou dobu sváděly boje? 4. Arabela se dostala do světa lidí, kde se zamilovala. Do koho? 5. Jak se jemanovali Rumburakovi sloužící? 6. Ve světě lidí byl jedním z hrdinů malý jezevčík. Jak se jmenoval? Správné odpovědi z minulého vydání: 1. Nicolas Flamel, 2. Havraspár, Mrzimor, Zmijozel, Nebelvír, 3. Severus Snapes, 4. Z Erisedu, 5. Chloupek, 6. profesor Quirell. Výherkyní ceny za správnou odpověď z minulého vydání se stala Sára Juricová. Gratulujeme! Luštění sudoku Sudoku se zabývá především logickým řešením číselných hlavolamů různého stupně obtížnosti. Tentokrát jsme pro vás připravili 3 sudoku s lehkou, střední a vysokou obtížností. Všechny doposud otištěné hlavolamy jsou řešitelné bez pomůcek (gumování, poznámky na okraji a podobně), vyřešit je lze pouze logickou cestou. Přejeme úspěšné luštění! lehká obtížnost střední obtížnost vysoká obtížnost

13 DUBEN 2014 Semilské noviny Strana 13 Jak se žije v Jitřence Ozvěny festivalu ZOOM a filmy mladých tvůrců V termínu od 18. do 23. února se v polském městě Jelení Hora konal festival Zoom Zbliženia, v rámci kterého pořadatel (Oblastní dům kultury v Jelení Hoře) připravil také workshop filmové tvorby a následně oslovil zástupce kina Jitřenka Mgr. Ondřeje Šíra, zda by se nenašli mladí lidé v partnerském městě Semily, kteří by se chtěli workshopu zúčastnit. Filmotoči přijali tuto nabídku a 4 z nich se pod vedením Mojmíra Dlaboly vydali do centra festivalového dění, kde prošli intenzivním kurzem vedeným absolventy a pedagogy evropských filmových škol. Výsledkem je pásmo 4 mezinárodních studentských filmů, které uvede kino Jitřenka v pátek, od Následovat bude od pásmo vítězných filmů festivalu Zoom. Filmový klub v dubnu V dubnu připravujeme film slovenského režiséra Adama Oľhy Nový život. Otec Adama Oĺhy, známý slovenský pedagog a filmař, se po letech společného života rozhodl opustit svou ženu a šest dětí a začít znova. Adam tak přejímá jeho místo a pouští se do zaznamenávání rodinných peripetií. Jako nejstarší ze sourozenců a poslední muž v rodině zkoumá otcovy staré obrazové záznamy, porovnává je se současností a pokouší se zjistit, co vedlo k této radikální změně Účast přislíbil ve čtvrtek také režisér filmu Adam Oľha. O čtrnáct dní déle uvedeme v rámci cyklu Hledání smyslu Melancholii Larse von Triera. Premiéra filmu Pojedeme k moři za účasti delegace vedené Jiřím Mádlem POJEDEME K MOŘI je režijní debut známého herce Jiřího Mádla. Premiéra filmu v Semilech je naplánovaná ve čtvrtek, od hodin, přičemž delegace dorazí po první projekci filmu. Povede ji režisér Jiří Mádl. Výjimečnost snímku dotváří Mádl nejen příběhem, ale i režijním uchopením je celý vyprávěný pohledem jedenáctiletého kluka, který si svůj příběh režíruje i natáčí nejdříve má svoji kameru, k níž posléze přibude druhá Harisova. Většina záběrů je snímaná jakoby z ruky. Bio senior představí Něžné vlny V dubnu se naši senioři dočkají prozatím nejúspěšnějšího českého filmu tohoto roku, Něžných vln Jiřího Vejdělka. Přestože se jedná stále o komerčně úspěšný film, držíme cenu 60 Kč. Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority: Jestli rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Premiéra filmu Sametoví teroristé v doprovodu delegace Stano chtěl v noci před Prvním májem vyhodit do povětří tribunu stadionu, kde se měly konat oslavy Svátku práce. Skončil na pět let za mřížemi. Fero osnoval bombový atentát na prezidenta Gustáva Husáka a doufal v rozpoutání protikomunistické revoluce. I on skončil ve vězení. Vladimír šel za opakovanou protirežimní činnost, spočívající především v ničení reklamních poutačů, do žaláře hned několikrát. Tři skutečné osudy z doby československé normalizace si pro svůj filmový projekt vybrali tři slovenští režiséři: Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík a Peter Kerekes. Podrobnosti ke složení delegace ještě upřesníme, již nyní si však můžete zapsat datum od hodin. Do kina Jitřenka zve v dubnu Mgr. Ondřej Šír Dnes se ptáme... Co právě čtete? S příchodem jara a slunečného počasí stále více trávíme svůj volný čas v přírodě, a tak chvilek, které bychom mohli sdílet s oblíbenou knihou, nenápadně ubývá. A přitom se každým dnem na pultech knihkupců objevují nové tituly, z nichž mnohé stojí za přečtení. Tentokrát jsem se svojí otázkou na rozečtenou knihu obrátila na paní Romanu Hradeckou ze Semil. A když už jsme si spolu povídaly, položila jsem jí i několik dalších otázek. Čtete ráda? Čtu velice ráda. Můj dědeček byl knihař, a tak jsem byla krásnými knížkami, které vázal, obklopena již od dětství. Kniha a její příběh je úžasný svět, pokaždé jiný, nový, takový, ve kterém nemůžete žít, ale můžete o něm v klidu domova snít. Který žánr anebo autor je vám nejbližší? A proč? Z literárních žánrů mám ráda literaturu faktu životopisné příběhy lidí, kteří se dokázali se svým nelehkým a výjimečným životním osudem vypořádat a vzepřít se mu. Z českých autorů mi je nejbližší spisovatelka a novinářka Magda Váňová. Její romány jsou ze současného života a v jejich příbězích je dostatek prostoru pro dramatické situace, psychologické napětí, odhalování skrytých vztahů a tajemství. Máte v knihovničce knihu, kterou jste četla už mnohokrát, a přesto se k ní stále vracíte? Několikrát jsem četla knížku od spisovatelky Emily Brontëové Na Větrné hůrce. Příběh vášnivé lásky odehrávající se v tajuplném ponurém prostředí samoty uprostřed skotských vřesovišť a mokřin osloví snad všechny čtenáře. Vzpomenete, kterou knížku jste v životě přečetla jako úplně první? Přesně si to už nepamatuji, ale byla to asi knížka od Bohumila Říhy Honzíkova cesta, ilustrovaná krásnými obrázky od Heleny Zmatlíkové, ještě jí mám uloženou. Půjčujete si knihy v knihovně nebo si je raději vždy koupíte? Já si knihy kupuji, jsem ráda, když mě knížky obklopují a když je mám u sebe v knihovně. Umíte si představit svět bez tištěných knih? Je jasné, že technika jde velice rychle kupředu a čtečky jsou určitě výborná věc, ale bez tištěných knih si svět představit neumím. Bylo by nám bez nich smutno, vždyť každá knížka nese i svůj vlastní příběh a ne jen ten ukrytý uvnitř vazby. Za odpovědi na položené otázky děkuji Romaně Hradecké

14 Strana 14 Semilské noviny DUBEN 2014 Společnost PATŘÍME K SOBĚ aneb Vzpomínání na minulé ročníky Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily připravila na letošní jaro již 17. cyklus akcí s názvem PATŘÍME K SOBĚ. Jeho hlavními aktéry jsou opět děti, mládež i dospělí se zdravotním postižením z celé republiky. Každoročně píšu o integraci, o cílech, o účinkujících. Myslím, že už všichni Semilští vědí, co je Patříme k sobě. Nastal čas napsat něco ze vzpomínek na minulé ročníky. První proběhl v roce 1998 a byl ve znamení slz. Přijelo 7 souborů, koncert byl jen jeden. Pro mě bylo nezapomenutelným zážitkem vystoupení kluků ze zámku z Bystrého u Poličky. Jejich Valašské lidové tance rozbrečely celý sál i všechny tři organizátorky. Další slzy přišly při odjezdech souborů. Objímání, loučení nám se tady moc líbilo, tak za rok přijedeme zase. A v tu chvíli jsme si uvědomili, že jsme s pokračováním nepočítali. Jenže těm účinkujícím nešlo odmítnout. Součástí festivalů jsou i prodejní výstavy. První čtyři ročníky výstav probíhaly v předsálí KC Golf a zahajoval je Vladimír Komárek. Při té čtvrté čekáme na pana Komárka, 16 hodin, Vladimír nikde. Voláme tedy domů a slyšíme aha, to jsem zapomněl, sundám bačkory, Růženo, najdi mi zuby, já hned přijedu. Přijel, nadace Divoké husy poprvé dvojila výtěžek z výstavy a pan Komárek nám nabízel obraz, ať si ho prodáme. Styděli jsme se říct ano a další ročník už bohužel na vernisáž nemohl. 5. ročník v roce 2002 se rozrostl o nejvzdálenější účastníky z daleké Opavy. Naopak tradiční hosté z Kurovodic se nemohli zúčastnit pro nařízenou karanténu žloutenky. 7. ročník byl vzhledem k narůstajícímu počtu účinkujících poprvé už čtyřdenní. Nejen pro mě byl nejhorším večerním koncertem čtvrtek 22. dubna 2004 v sále Mezinárodního centra Univerzum Liberec. Podium se pod účinkujícími rozpadalo, technika selhávala, přišlo 7 platících diváků. To jsme si mysleli, jakou skvělou akci přivezeme do Liberce. A od té doby zůstáváme s koncerty tam, kde nás chtějí. Patronkou festivalu se stala v roce 2005 herečka Miriam Kantorková. Je skvělá, nechce honorář a naopak na výstavách hodně utrácí za výrobky. Jenže pokaždé cestou k nám se jí něco přihodí. Dojíždí autem a už kvůli nám zabloudila, píchla, narazila do svodidel, střetla se s Program 17. ročníku festivalu PATŘÍME K SOBĚ Pátek 11. dubna od 17 hodin Vernisáž výstavy výtvarných a ručních prací, které vytvořili účastníci festivalu Muzeum a Pojizerská galerie Semily, zahájení Miriam Kantorková (prodejní výstava) Úterý 22. dubna od 14,30 hodin Vystoupení taneční skupiny Lucarino Dance z Čížkovic na semilském náměstí Úterý 22. dubna od 18 hodin Koncert v KC Golf Semily Středa 23. dubna od 10 hodin Koncerty pro děti ze základních škol v Jablonci nad Jizerou, Rovensku pod Troskami, Lomnice nad Popelkou, Turnově Čtvrtek 24. dubna od 10 hodin Vystoupení v Domově pro seniory a v Dětském centru (Semily) Čtvrtek 24. dubna od 18 hodin Koncert v Krakonošově divadle ve Vysokém nad Jiz. Čtvrtek 24. dubna od 18 hodin Koncert v Divadle v Železném Brodě Pátek 25. dubna od 10 hodin Koncerty pro děti ze ZŠ v Semilech, Jilemnici náklaďákem, v Turnově špatně zaparkovala O rok později poprvé vystupovaly děti z Dětského centra v Semilech s Pohádkou o veliké řepě. V jubilejním 10. ročníku jsme účinkujícím za odměnu připravili překvapení v podobě koncertu Maxim Turbulenc. No to byla diskotéka! 15. dubna 2009 svítilo krásně sluníčko. Moc dobře si to s kolegyní Alenou Housovou pamatujeme. Dopoledne proběhl koncert pro školy v Železném Brodě. Žatečtí spěchali na vlak a z náměstí je to daleko, tak jsme poprosili řidiče našeho autobusu, aby je na nádraží dovezl. Z Domova důchodců Semily jsme měli pro vystoupení zapůjčenou velkou matraci. Vystoupení skončila, pro účinkující přijela auta do Železného Brodu. Já s Alenou čekáme na autobus z nádraží. Marně. Žatečtí poslali autobus už do Semil, na nás dvě zapomněli. Vzaly jsme matraci, rozložily ji na malém rynku, polehly a během opalování jsme sháněly odvoz. Stejný rok se kolegyním podařilo nechat v Lomnici po vystoupení jeden soubor. 13. ročník heslo svíčková. Dopolední koncerty pro školy jsou skvělé. Jezdíme tam, kde nás chtějí a kde je skvělá atmosféra. K nim patří i Jabloneček. Škola přijde celá a obědváme ve školní jídelně. Jenže do jídelny je spousta schodů a vozíčkáře nešlo po schodech nahoru vytáhnout. Pan ředitel měl ovšem rychlé a skvělé řešení. Do vstupní haly donesl jídelní stůl a servíroval svíčkovou. Od té doby chceme v Jablonečku k obědu jen svíčkovou. Jubilejní 15. ročník v roce 2013 byl rekordní 32 souborů a 350 účinkujících (včetně nutného doprovodu). Poprvé jsme zavítali s večerním koncertem do Vysokého nad Jizerou. Zástupci města přivítali na půdě radnice účinkující. Super ročník. Festival přináší i smutné okamžiky. Se Žampachem jezdívali manželé Loučkovi, kteří vystupovali s pejsky. Paní Loučková vloni koncem roku umřela. Vyhlášený tanečník Jirka Bäumelt ze Slatiňan už nemůže chodit. Vendovi umřeli oba rodiče, kteří ho na koncertech doprovázeli Od prvního ročníku festivalu vedeme kroniku. Vystupující nám do ní každoročně píší vzkazy. Ty první byly jen o tom, že to u nás bylo fajn. Postupně přibyly obrázky, podpisy, vzkazy, rýmovačky. Tahle je z loňska od Stacionáře Trutnov: Rok se zase s rokem sešel a jsme u Vás v Semilech. Nepřijeli jsme však vlakem, koňmo, ani na kolech. Ačkoli jsme Pistolníci, country tanců milovníci, zlákalo nás moře hřmící, stali se z nás námořníci. Neváhejte, račte dál, na náš Námořnickej bál. Zítra naši kamarádi zabalí si batůžky a přijdou Vám zazpívati písně Waldy Matušky. Martina Komárková kdysi do Mladé fronty napsala: Koncert postižených není show, je to slavnost. Slavnost je pro mě něco výjimečného, jedinečného, neopakovatelného. Přijďte si tu slavnost užít s námi. Těšíme se. Jarmila Kuželová

15 DUBEN 2014 Semilské noviny Strana 15 Pozvánky na letní tábory Středisko volného času dětí a mládeže SEDDMA Semily pořádá sportovní tábor ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY JESENNÝ Na turistické základně Babeta v Jesenném Cena tábora: 2750 Kč Tábor je určen zájemcům o sport vytrvalostní disciplíny. Program tábora je složený ze sportovní přípravy, tábornických dovedností, celotáborové soutěže Přihlášky je možné si vyzvednout v SVČDM Semily, Tyršova 380. Bližší informace na tel.č Kultura Svoboda je drahá věc, není na ní v světě klec François Villon Citátem francouzského básníka začíná pozvání do divadla na komorní muzikál Já, Francois Villon, který nastudovalo Divadlo Na Jezerce. V Kulturním centru Golf se v neděli 6. dubna můžete těšit na výborně řešený muzikál velkých tvůrců. Autory jsou nedávno zesnulí mistři ve svých oborech, scénárista Jiří Hubač a textař Pavel Vrba. Písně jsou zhudebněny Ondřejem Brzobohatým, který opět prokázal svůj velký talent. Rytmická písnička François, Františku, Franto Vám bude znít v uších po odchodu z divadla ještě hodně dlouho. V představení zazní i romská píseň Dado, jež za přítomnosti cikánů symbolizuje svobodu, která je stěžejním tématem hry. Francouzského básníka v muzikálu ztělesňuje mladý herec a zpěvák Martin Písařík, který o své roli básníka Villona říká: Je to bohem políbené dítě, student, rošťák, kterému se splašil kůň a řítí se směrem k šibenici. Není možné s ním nesympatizovat. Nepláče. Vysmívá se a ironizuje až k slzám, ale úsměv, i když je hořký, je jeho štítem. Velkým přínosem představení je Petr Vacek, který dokáže ztemnělou pařížskou atmosféru dostatečně oživit. Motiv lásky, zrady, přátelství, nelehké doby, nemocí, strachu ze smrti a v neposlední řadě svobody. To dělá z Villona našeho současníka, který je zajisté hoden návštěvy divadelního představení. Villon dodnes promlouvá k naší generaci vzácně blízkou řečí, v níž se mísí úsměv, úsměšek, posměch, výsměch a bolestný škleb. Čí humor bychom už měli nazývat šibeničním, ne-li žerty toho, kdo skutečně o vlásek unikl šibenici. Toho, kdo sklouzl mezi tuláky a zločinecké podsvětí. Toho, kdo je navíc nekonečný romantik. Martin Písařík exceluje v hlavní roli a ztvárňuje Villona s jakousi lehkostí bytí. Nenechte si ujít podívanou plnou humoru i skvělé hudby. Hrají: Martin Písařík, Petra Vraspírová, Jana Malá, Petr Kostka, Petr Vacek, Peter Strenáčik, Tomáš Petřík, Ondřej Černý, Tomáš Vaněk. Do divadla zve Jitka Bažantová

16 Strana 16 Semilské noviny DUBEN 2014 Ohlédnutí Poděkování za Hudební večer s Jaroslavem Vávrou Zhruba od konce roku 2011 jsem začal pomalu uvažovat o koncertě ze svých muzikantských pokusů. Sbíral jsem odvahu, ale ta by bez pomoci a podpory druhých byla opravdu málo platná. Následující řádky jsou poděkováním všem za úsilí, které večeru věnovali. V průběhu koncertu Jizerka poblahopřála Alence Brádlové a Ivě Srbové k jejich významným životním jubileím. Byly to příjemné okamžiky. Sněhurka v podání Čekanek. Vodník v nastudování Jizerky. V roce 2012 bylo celkem jasné, co na něm zazní. Za tu dobu se s jednotlivými dílky, která zpěváci přednesli na koncertu v KC Golf (vyjma písně Táta) Semilané seznámili. Koncertní provedení Vodníka (sbormistryně N. Ladkany, klavírní doprovod J. Horčička) pak otevřelo branku ke scénickému provedení Vodníka. Celý večer byl náročný hned z několika důvodů: a) uvedení dvou operek, které sbory realizovaly s hereckou akcí (délka kolem 40 minut), b) počtem účinkujících těles (tři sbory kolem 80 zpěváků a 10 instrumentalistů), c) pěveckými zkouškami sborů, d) pohybovými a hereckými zkouškami sólistů, e) samostatnou zkouškou instrumentalistů s částí Jizerky, f) společnými zkouškami Čekanek a Jizerky s instrumentalisty, skloubení zpěvu sólistů a sboristů s pohybem, g) nároky na oblečení účinkujících, nasvícení scény, ale i stojanů na noty, h) zajištění záze- mí všem účinkujícím, darů, květin apod. Zkoušelo se na soustředěních Čekanek a Jizerky (Benecko), o sobotách a nedělích jak jinak. Za to, že koncert vyzněl příznivě, musím poděkovat zvláště sbormistryním: N. Ladkany, A. Brádlové, J. Brádlové a I. Srbové, dále Zd. Novotnému (autorský klavírní doprovod), jakož i všem instrumentalistům: M. Jeřábkové, M. Pernecké, J. Hudouskovi, J. Jedličkovi, V. Matěchovi a mé rodině. Atmosféru operce Vodník vdechli charismatický režisér Zd. Lindner, jenž měl nejen skvělé režijní nápady, avšak velmi rychle dokázal své představy s mladými herci realizovat, a Nadia Ladkany, která využila svých zkušeností sbormistrovských, dirigentských i dramatických. Velkým povzbuzením pro mě byl postoj Nadii, která hned od počátku Vodníka přijala. Píseň Táta zhudebnila K. Šustová, skladatelka a vnučka legendární učitelky houslí LŠU Semily pí Zd. Drncové, kterou doprovázelo JV COLLEGIUM. Karolina také zpívala a hrála na klavír. Pochvalu si zaslouží dětští sólisté a herci Sněhurky: N. Balogová, E. Štěpánková, D. Bartůšková, K. Šulavová, E. Strnadová, A. Balogová, L. T. Černá, O. Kopych, H. Housová, J. Martinková, J. Syrovátka, K. Havlíček, A. Rauš, Zl. Šmídová, F. Částek a lesní zvířátka. Ve Vodníkovi se svých rolí zhostili na jedničku A. Máková, I. Srbová jun. a J. Broul. Opomenout autory aranžmá J. Krčka (Sněhurka) a J. Přibyla (Vodník) by bylo nejen nezdvořilé, bral by se jim však i významný podíl na hudebním vyznění obou operek. Ruku k dílu přiložili také vynikající organizátoři z řad Jizerky: H. Máková, M. Vrbenská, I. Bělková, M. Kazda a další. Významně nám pomohli páni ředitelé I. Navrátil, J. Kurfiřt a L. Bartoš, zaměstnanci KC Golf J. Bažantová, K. Farský, J. Holečková a další, ale též J. Roudnický, manželé Jechovi, pracovnice IC Muzea a PG Semily, Květinová síň Lejdar Ludvík, pracovníci TV Semily a R. Coufalová. Zkrátka, pro zdar večera pracovala celá armáda lidí. Obětavě, s nasazením. Byl jsem rád částí tohoto dobře pracujícího soukolí dětí, mládeže a dospělých. Děkuji vám, milí přátelé. Jaroslav Vávra

17 DUBEN 2014 Semilské noviny Strana 17 Nenechte si ujít semilský Country festival (kc) Dubnová hudební pozvánka je pro všechny příznivce country. Pevně věříme, že se dostaví jak tradiční diváci, tak i diváci noví, kteří mají tento druh muziky rádi. V pořadí již 9. ročník Country festivalu se bude konat v sobotu 12. dubna v Kulturním centru Golf. Pořadatelskou kapelou je benešovsko-semilsko-ploukonická partička Johny Walker Band, který bude rozšířen o výbornou foukačku Ivana Tůmy z novopackých Trosek. Johny Walker Band znají již z minulých festivalů. Hraje ve složení banjo Víťa Vintr, kytara Vláďa Šorsák, basa Petr Koubek, mandolina Frank Kratochvíl, housle Slávka Franclíková. Kapela u nás vždy hraje ve výborné pohodě a tak věříme, že takové bude i jejich letošní vystoupení. Hlavním tahákem bude pražskosemilsko-krupsko-ústecká bluegrassová kapela BURIZON, která hraje v klasickém bluegrassovém obsazení basa, kytara, mandolina, banjo, dobro. Kapela hraje v sestavě : Karel Jedlička basa, Karel Ficenec mandolina, Martin Lev kytara, Pavel Zícha banjo, Pavel Cigler dobro. Kapela je hodně našlápnutá, v současné době dokončují jejich druhé CD. Je to instrumentálně i zpěvově vyzrálá kapela s jedním z nejlepších banjistů v republice, takže se diváci mají na co těšit. Po skončení festivalu bude tradiční jamík hráčů z kapel, kteří nebudou pospíchat domů. Takže všem vzkazujeme: přijďte pobejt! Rozhodně bude co jíst i pít, ale hlavně co poslouchat a na co se dívat. Zdánlivě novou kapelou se může jevit STOP TIME z Vysočiny. Ale jen na první pohled. Kapela vznikla z rozpadlé a vám známé kapely Dostavník. Na kontrabasistku a zpěvačku Blanku Preisslerovou a jejího manžela Borise, který hraje na banjo, si příznivci festiválku jistě dobře pamatují, a zrovna tak na výborného kytaristu Vráťu Ludvíka. Novými členy jsou potom Zdeněk Novorka hrající na banjo a Tomáš Hartman, který střídá housle a mandolínu. Na tuto partu se velmi těšíme, protože v této sestavě jsme je ještě neslyšeli. Dále bude hrát známá liberecká kapela Namodro, kterou příznivci Vydejte se s námi do údolí Bosenských pyramid Jiří Voňka, účastník archeologického průzkumu, vás 2. dubna v cestovatelské besedě v Kulturním centru GOLF seznámí s fenoménem zvaným Bosenské pyramidy. V obci Visoko 30 kilometrů severozápadně od bosenského hlavního města Sarajeva byl učiněn převratný objev. V říjnu 2005 oznámil amatérský archeolog Semir Osmanagič, že pod kopcem Visočica (650 m.n.m) se skrývá asi 100 metrů vysoká pyramida. Kopec s plochým vrcholem má relativně pravidelné geometrické tvary. Svahy mají sklon 45 stupňů a jsou orientované přesně podle světových stran. Vykopávky odhalily velké a zjevně opracované kamenné bloky. Průzkum potvrdil, že vrstvy mezi kvádry tvoří stejný druh spojovacího materiálu, jaký byl používán při stavbě pyramid v Egyptě. V oblasti se navíc nachází systém podzemních chodeb, což je pro pyramidové struktury charakteristické. Celkem se jedná se o 5 pyramid. Archeologové je pojmenovali: Slunce, Měsíc, Země, Drak a Láska. Jedná se o nejvyšší pyramidy na světě. Bosenská pyramida Slunce je o 1/3 vyšší než Velká pyramida v Egyptě. Jitka Bažantová, KC GOLF Hudební recenze: Stará ruská pověst o knížeti Igorovi Programová nabídka přímých přenosů do našich kin z newyorské Metropolitní opery je stále velmi lákavá a pestrá. Pro české diváky byl jeden z letošních nejočekávanějších titulů Dvořákova Rusalka s Renée Fleming v titulní roli. Vážím si semilského publika, které dokázalo krátce po sobě třikrát vyprodat kino Jitřenka. Nejenom to, přímé přenosy z MET se staly neodmyslitelnou součástí kulturního života Semil. Máte chuť se se mnou podělit o své dojmy z bolestně lidského a hluboce divadelního ztvárnění opery Kníže Igor, nejpozoruhodnější památník tvůrčí práce Alexandra Borodina? Metropolitní opera nabídla Igora v živém přenosu 1. března v kině Jitřenka za překvapivého zájmu semilského publika. Alespoň stručná informace stojí zato. Velkolepý epický operní obraz má docela jednoduchou dějovou linii: Igor, starověký ruský kníže připravuje svou armádu na tažení proti kočovným Polovcům, kteří pustoší ruská území. Igorovy jednotky byly však poraženy a on i jeho syn Vladimír skončili v zajetí. Libreto mu ovšem předepsalo, že se zamiluje do smyslné dcery chána Končaka, vůdce Polovců, který ve svých zajatcích viděl potencionální spojence. Zato Igor zpupně přísahal, že bude dál bojovat a uprchl. Vrátil se do svého zcela vypleněného města Putivl s pocitem porážky, jeho lid ho však vítal s nadšením a chystá se na obnovu města. Když ruský režisér této inscenace Dmitri Tcherniakov v Metropolitní opeře s účinkujícími detailně probíral charaktery jednotlivých postav řekl, ten kdo vlastně rozpoutal válku byl sám Igor: Všechno naznačuje, že jít do války je špatný nápad. A on na tom i přesto trvá Rozpoutat válku je ta nejjistější cesta, jak uniknout sám před sebou. Nebyl jsem sám, koho tahle myšlenka vybídla k chmurným obrazům současného konfliktu na Ukrajině. Inu, dějinné události se budou zřejmě opakovat. Ruský režisér Dmitri Tscherniakov a italský dirigent Gianandrea Noseda svým pojetím zcela přestavěli tuto ohromnou ságu o válce a vykoupení v Rusku dvanáctého století. Pohráli si s pořadím jednotlivých scén, výsledkem byl příjemně působivý večer. Prvotřídní obsazení ruských pěvců úspěch zvýraznilo. Ildar Abdrazakov zpíval titulní roli Igora se skličující melancholií naplněnou nadějí, zejména ve scéně zoufalého monologu předvedl svoje pěvecké mistrovství. Jeho oddanou ženu Jaroslavnu vášnivě zpívala ukrajinská sopranistka Oksana Dyka, na scéně MET úspěšně debutoval ruský impulzivní tenorista Sergej Semishkur v roli jejich syna Vladimíra, gruzínská mezzosopranistka Anita Rachvelishvili se představila svým mohutným hlasem a smyslnými pohledy jako temperamentní Končakovna, dcera mocného poloveckého chána Končaka, s nímž v celé pěvecké i herecké šíři korespondoval výkon urostlého slovenského basisty Štefana Kocána. Musím zmínit pohrdavého opileckého požitkáře a hrubého sprosťáka knížete Galického, kterého ve shodě s divokým rytmem hudby předvedl basista Michail Petrenko. Ve velkolepé formě byl sbor Metropolitní opery, připomenu uprostřed svěží pastviny červeného makového pole v efektně hýřivém rytmu zpívané populární Polovecké tance s třemi tucty dovádějících tanečníků. Shrnuto a podtrženo v příjemném prostředí kina Jitřenka jsme čtyři hodiny procházeli živě propracovanými scénami Knížete Igora, z jeviště MET na nás zavanulo kouzlo Borodinovy hudby, špičkové pěvecké výkony protagonistů večera a zvuková plasticita orchestru s Italem Gianandrea Nosedou u dirigentského pultu. Milovnící opery, nenechte si ujít v sobotu 5. dubna Pucciniho Bohému, slavné scény z družného uměleckého života pod střechami chudých mansard Paříže, nebo 26. dubna Mozartovu buffo operu Cosí fan tutte o jedné veselé vídeňské milostné aféře. Zdeněk Vokurka, hudební publicista

18 Strana 18 Semilské noviny DUBEN 2014 Kultura Koncert Zdeny Kloubové a Zuzany Němečkové se uskuteční v novém termínu Koncert sopranistky Zdeny Kloubové a varhanice Zuzany Němečkové o Velikonoční neděli 20. dubna 2014 konat nebude. Koncert se uskuteční v Kostele sv. Petra a Pavla v neděli 11. května Velikonoční prázdniny v muzeu Přecházeli jste v polovině března přes novou lávku a motaly se vám pod nohama děti kreslící křídami? Nebo jste již procházeli po květinovém koberci? Jarními motivy lávku pro vás a všechny další chodce vyzdobily děti, které se účastnily prázdninového programu v Muzeu a Pojizerské galerii. O muzeu a jeho sbírkách: Velikonoční klapačky Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve, spojené s památkou umučení a vzkříšení Krista a jejich oslavy mají velice starou tradici. MaPG již tradičně připravuje pro žáky mladšího školního věku výtvarně-naučné aktivity pro volné prázdninové dny. Děti se zde seznamují se všemi součástmi muzea a galerie od stálých expozic, krátkodobých i dlouhodobých výstav, přes roubenky a věž kostela na to pak rovněž navazují výtvarné aktivity. Používáme netradiční i neobvyklé výtvarné techniky a materiály, seznamuje se s různými výtvarnými styly a přístupy k tvorbě, ujasňujeme si základní uměleckohistorické termíny. Věnujeme se ale také lidovým zvykům a tradicím a zkoumání místní historie. Také na velikonoční prázdniny máme připravené výtvarné činnosti s velikonoční a jarní tématikou. Pokud nemáte pro své děti program, přiveďte je do Muzea Pojizerské galerie 17. a 18. dubna. Těšíme se na vás! Mgr. Lenka Patková Klapačka. Velikonoce patří k tzv. pohyblivým svátkům. To znamená, že je každý rok slavíme v jiném datu. Vychází se ze zásady slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti (t.j. 21. března) v neděli po prvním jarním úplňku. Takto stanovené svátky mohou být v rozmezí od 22.března do 25. dubna. Celé svátky předchází Škaredá středa. Název pochází prý od toho, že se Jidáš škaredil na Krista; proto se podle lidové víry nesmí nikdo toho dne mračit, jinak by se škaredil po všechny středy v roce. Na Zelený čtvrtek začínají večerní mší svátky. Kostelní zvony zní toho dne při mši naposledy, umlknou až do Bílé soboty. Říkalo se, že odlétají do Říma. Hlas zvonů nahrazovaly nejrůznější klapačky a řehtačky malé do ruky, někde dokonce velké řehtačky na trakařích, se kterými obcházeli chlapci domy. Jejich hluk se rozléhal široko do okolí. Toho dne se měla jíst zelená strava špenát, zelí, nebo salát, aby byl člověk celý rok zdravý. Na Velký pátek chodili chlapci s klapačkami a s košíky a vybírali po staveních vajíčka. Také s tímto dnem byla spojená víra v magickou sílu země a zázraky, které se toho dne dějí. Podle lidové víry se země otevírala, aby odhalila na krátkou dobu ukryté poklady. O Bílé sobotě se konal slavnostní obřad Svěcení ohně a v neděli na Boží hod velikonoční se provádělo svěcení velikonočních pokrmů beránka, mazance, chleba, vína a nebo vajec. Pondělí velikonoční je den, kdy se odbývá pomlázka a velikonoční hodování. Pomlázka je zvyk velmi starého původu, stejně jako zdobení vajíček kraslic. Postupem času se tento zvyk stal společenskou zábavou, kdy chodí chlapci (malí i velcí) za děvčaty, s pletenými pomlázkami z vrbového proutí zdobenými stuhami. Jimi šlehají dívky i ženy, aby byly celý rok zdravé, veselé a pilné. Alena Hovorková, MaPG Přednáška Jana Šolce nás zavede do Hradu zezadu (mapg) Ve středu 30. dubna vás zveme do muzea na přednášku PhDr. Jana Šolce nazvanou Do Hradu zezadu. Dřívější poradce prezidenta Václava Havla, spoluzakladatel Etického fóra a nynější pedagog na Technické univerzitě v Liberci nám představí Pražský hrad jako sídlo československých prezidentů. PhDr. Jan Šolc při jedné z přednášek. Přednášku začne Jan Šolc Plečnikovou adaptací královského sídla pro prezidenta Masaryka, dozvíme se o působení prezidenta Gottwalda i Václava Havla, o hradní stráži, prezidentově ochrance i o tom, jaké to je, když se Hrad o půlnoci uzavře. Dr. Šolce si můžete poslechnout v Pojizerské galerii od 17 hodin. Jste srdečně zváni.

19 DUBEN 2014 Semilské noviny Strana 19 Cervus Semilensis, o.s. Jelen semilský a Masopust Masopuste, Masopuste, Semily dnes nejsou pustéééé!, zní refrén komunální hitovky z pera autora skladby a protagonisty v jedné osobě, Járy Křapky. Jako by snad kdy jindy pusté byly, chtělo by se jednou větou oponovat. Vrátil se zpět, co rok, pravidelně s bujarostí sobě vlastní Masopust. Jako předešlé tři roky i letos jej na Komenského náměstí přivítalo občanské sdružení Cervus Semilensis s přáteli. Hudebně celou atmosféru podmalovalo uskupení MESSEROV- KA, harmonikář Jára a žebrák Standa s flašinetem. K vidění bylo na čtyři desítky masek a maškar, pohádky pro malé i nejmenší v podání divadla Maminy z Jaroměře, dramatická skeč Pohřbívání basy, nechyběl tanec, hry pro děti a hlavně pohoda. Poděkování patří přátelům a kamarádům, kteří se podíleli rukou společnou na přípravě, především Věrce Melichové, naší hlavní kostymérce. Nelze opomenout ty, kteří zajistili skvělé občerstvení (Standa Kousal a Petr Zamastil z obýváku Sport a parta nadšenců ze SDH Semily 1). Nelze opomenout ani sponzory, kteří naše sdružení celoročně podporují (Uniderma, Charvát AXL,a.s., JVS pekárna) a ZŠ Ivana Olbrachta za skvělé zázemí. Tak snad zase za rok a můžete se naučit semilskou hitovku Masopustní píseň V masopustní úterý scházejí se maškary: četník, medvěd, slamáci. Všichni jsou Semiláci. Honem vstaňte z postele! I když je dnes neděle. Pryč jsou všechny starosti. Oddáme se radosti. Masopuste, masopuste! Semily dnes nejsou pusté. Dcera, máma, synek, táta na hoření rynek chvátá. Co je tam láká nejvíce? Masopustní taškařice. Přidej se k nám, srovnej si krok. Masopust je jednou za rok. Rodnému městu a dobrým lidem složil pro Masopust 2013 Jaroslav Křapka Za Cervus Semilensis Eva Šírová Pozvánka POZVÁNKA Festival Jeden svět letos v Semilech nebude Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět má letos již 16. ročník. V uplynulých pěti letech bylo pořadatelem Jednoho světa v Semilech občanské sdružení Cervus Semilensis, které podporuje kulturní aktivity semilských občanských iniciativ. K spolupořadatelství jsme přizvali Základní školu Ivana Olbrachta Semily a Filmový klub Semily, protože součástí festivalu jsou i projekce pro žáky základních a studenty středních škol. Věřili jsme, že cílovou skupinou festivalu jsou právě mladí lidé, pro které je nezbytné orientovat se ve světovém dění nezaujatě, a nejen rozumem, ale i citem. V roce 2009 zhlédlo projekce na semilských školách 900 žáků a studentů, v roce 2013 jich bylo již téměř Zklamáním pro nás bylo po ukončení loňského Jednoho světa, že festival vlastně cílí především na dospělé příznivce dokumentů. V promítání pro veřejnost jsme v Semilech neuspěli, účast byla nízká i přes výbornou nabídku filmů. O promítání jen pro školy zase nemá zájem organizátor festivalu Jeden svět. Nemohu nezmínit, vzhledem k dnešní situaci na Ukrajině, loňský festivalový film Polibek Putina a doprovodný pořad, divadlo Putin lyžuje. Ještě dnes, nebo opět dnes, mě mrazí. Do roka a do dne se téma vrátilo Účast veřejnosti bohužel neprověřila životaschopnost promítání dokumentů Jeden svět v Semilech do dalších let. Eva Šírová za Cervus Semilensis, o.s.

20 Strana 20 Semilské noviny DUBEN 2014 Rozlosování jarní části soutěžního ročníku 2013 / 2014 Krajského přeboru KP STARŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI I. A třída MLADŠÍCH ŽÁKŮ KP STARŠÍ DOROST KP DOSPĚLÍ Sobota v 9,30 a 11,15 hodin 12. kolo SK SEMILY RSKM Tanvaldsko o.s. Neděle v 9,30 a 11,15 hodin 13. kolo FA Šluknovského výběžku, o.s. B SK SEMILY (ve Cvikově) Sobota v 9,30 a 11,15 hodin 14. kolo SK SEMILY TJ Slovan Hrádek nad Nisou, TJ Spartak Chrastava Neděle v 9,30 a 11,15 hodin 15. kolo SK VTJ Rapid Liberec SK SEMILY Sobota v 9,30 a 11,15 hodin 16. kolo SK SEMILY Ars. Česká Lípa s.r.o. Čtvrtek ve 14,00 a 16,00 hodin 17. kolo FK Pěnčín / Turnov SK SEMILY (v Turnově) Sobota v 9,30 a 11,15 hodin 18. kolo SK SEMILY TJ Lok. Česká Lípa, FC Nový Bor, o.s. Sobota kolo SK SEMILY V O L N O Neděle v 9,30 a 11,15 hodi 20. kolo MFK Podještědí SK SEMILY, FK Bauxit Jablonec E (v Českém Dubu) Sobota ,30 a 11,15 hodin 21. kolo SK SEMILY O.s. FK Sedmihorky Sobota v 9,30 a 11,15 hodin 22. kolo Slovan Frýdlant SK SEMILY Neděle ve 13,30 hodin 16. kolo SK SEMILY TJ FK ŽBS Železný Brod Sobota v 9,30 hodin 17. kolo Ars. Česká Lípa s.r.o. SK SEMILY Neděle ve 13,30 hodin 18. kolo SK SEMILY SK VTJ Rapid Liberec B Neděle ve 13,30 hodin 19. kolo SK SEMILY TJ Doksy Neděle v 10,00 hodin 20. kolo FK Varnsdorf a.s. B SK SEMILY (ve Cvikově) Neděle ve 13,30 hodin 21. kolo SK SEMILY FC Nový Bor, o.s. Neděle v 10,00 hodin 22. kolo O.s. FK Sedmihorky SK SEMILY Neděle ve 13,30 hodin 23. kolo SK SEMILY TJ Lokomotiva Česká Lípa o.s. Sobota v 10,00 hodin 24. kolo FK Pěnčín / Turnov SK SEMILY (v Turnově) Neděle ve 13,30 hodin 25. kolo SK SEMILY TJ Sokol Doubí o.s. Neděle ve 13,30 hodin 26. kolo SK SEMILY FK Jiskra Mšeno / JN Neděle ve 13,30 hodin 14. kolo SK SEMILY FK Stráž p. Ralskem Sobota v 15,00 hodin 16. kolo SK SEMILY TJ Sokol Bozkov Sobota v 15,00 hodin 17. kolo TJ Jiskra Mimoň SK SEMILY Sobota v 16,30 hodin 18. kolo SK SEMILY FK Pěnčín / Turnov B Sobota v 16,30 hodin 19. kolo SK SEMILY TJ Jiskra Višňová Sobota v 17,00 hodin 20. kolo O.s. FK Sedmihorky SK SEMILY Sobota v 17,00 hodin 21. kolo SK SEMILY TJ Slovan Hrádek nad Nisou Sobota v 10,30 hodin 22. kolo SK Skalice u Č. Lípy SK SEMILY Sobota v 17,00 hodin 23. kolo Ars. Česká Lípa s.r.o. SK SEMILY Sobota v 17,00 hodin 24. kolo TJ Doksy SK SEMILY Sobota v 17,00 hodin 25. kolo SK SEMILY TJ Sokol Doubí o.s. Sobota v 10,15 hodin 26. kolo FK Jiskra Mšeno / JN SK SEMILY (na UMT) Sobota v 17,00 hodin 14. kolo SK SEMILY SK Mírová p. Kozákovem Přijďte si zafandit! Sobota v 10,00 hodin 15. kolo RSKM Tanvaldsko o.s. SK SEMILY (v Tanvaldě) Sobota v 17,00 hodin 15. kolo TJ Desná - SK SEMILY (na UMT)

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Českokamenická mažoretka 2013

Českokamenická mažoretka 2013 Centrum Dětí a Mládeže, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice, 723 804 535, 412 582 815 Českokamenická mažoretka 2013 2. ročník soutěžní přehlídky mažoretkových souborů Česká Kamenice motto: Není

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 25. 2. 2015 v 17 hodin v

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 5. 3. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20. 30 hod. přítomno:

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2011,

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2011, C O M M E R C E B A S E s.r.o. zapsaná u OS Ústí n.l. pod čj. C 1946 (Ing. Eduard HRDINA, daňový poradce) Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou tel. a fax 484846220 DIČ CZ44565704 Internet: http://www.danevimjaknane.cz

Více