Číslo/Folge: Ročník/Jahrgang: IV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo/Folge: 04-2008 Ročník/Jahrgang: IV."

Transkript

1 CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar Jak se tančí v Orientu... Wie tanzt man im Orient Čím minerální voda vlastně léčí?... Wodurch heilt das Mineralwasser eigentlich? Coccinelle: vesmír tvarů a barev... Coccinelle: ein Weltall voller Formen und Farben Jen tradice dnes nestačí... Tradition allein genügt nicht O prohánění míčku holí... Über das Jagen eines kleinen Balles mit dem Schläger Číslo/Folge: Ročník/Jahrgang: IV. KLIENTSKÝ MAGAZÍN O SOUČASNÉM LÁZEŇSTVÍ A MODERNÍM ŽIVOTNÍM STYLU KLIENTENMAGAZIN ÜBER DAS HEUTIGE KURWESEN UND MODERNEN LEBENSSTIL

2 LÁZEŇSKÝ HOTEL / KURHOTEL Moderní lázeňský hotel s balneocentrem poskytuje ideální zázemí jak k relaxaci a odpočinku, tak pro pořádání nejrůznějších akcí či kongresů. Díky multifunkčnímu uspořádání umí Sanssouci vykouzlit prostory podle Vašeho přání a Vašich potřeb. Lázeňský komplex Sanssouci & Švýcarský dvůr Kurkomplex Sanssouci & Schweizer Hof U Imperialu 11, Karlovy Vary Tel.: , Fax: , Das moderne Kurhotel mit Balneozentrum bietet eine ideale Plattform zum Relaxen und Entspannen, aber auch für die Organisation verschiedenster Veranstaltungen und Kongresse. Dank seiner multifunktionellen Anordnung ist das Sanssouci in der Lage, Räume nach Ihrem Wunsch und Bedarf hervorzuzaubern.

3 Editorial Vážení a milí čtenáři, mám radost z našeho setkání a z faktu, že se Imperial Life stal vaším společníkem nejen při pobytu v lázních, ale také na cestách letadlem či autobusem, že si k vám našel cestu prostřednictvím řady světových cestovních kanceláří, českých kulturních center a zastoupení v mnoha zemích a že v neposlední řadě přináší praktické informace také studentům škol, které vzdělávají budoucí lázeňské profesionály. Všichni víme, že poskytovat kvalitní služby v jakémkoliv oboru není možné bez kvalitních odborníků. Jistě mi dáte za pravdu, že ani v lázeňství dnes už jen tradice rozhodně nestačí více o tomto tématu, a samozřejmě řadě dalších zajímavostech se dozvíte uvnitř tohoto čísla. Přeji vám příjemné čtení a těším se na naše další setkání. Petr Milský Sales & Marketing Director Imperial Karlovy Vary LIFE 4/2008 Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary a.s. - KUKLIK Adresa redakce / Adresse der Redaktion Imperial Karlovy Vary a.s. U Imperialu 31, Karlovy Vary Tel.: Fax: Šéfredaktorka / Chefredaktorin Veronika Nechvílová Layout: KUKLIK číslo registrace / Registriernummer MK ČR E Vychází šestkrát do roka, neprodejné / Erscheint sechsmal jährlich, unverkäuflich Autoři neoznačených příspěvků / Autoren nichtgezeichneter Beiträge Redakce / Redaktion KUKLIK Sehr geehrte und liebe Leser, ich freue mich über unser Treffen sowie die Tatsache, dass das Imperial Life zu Ihrem Begleiter nicht nur während des Aufenthaltes am Kurort geworden ist, sondern auch auf den Reisen mit Flugzeug oder Bus, dass es mittels zahlreicher weltweiter Reisebüros, tschechischer Kulturzentren und -vertretungen in vielen Ländern den Weg zu Ihnen gefunden hat und dass es nicht zuletzt auch praktische Informationen für Studenten gewährt an Schulen, die zukünftige Kurprofessionelle ausbilden. Wir alle wissen, dass qualitativ hochwertige Dienstleistungen und das auf allen Gebieten nicht ohne qualitativ gutes Fachpersonal möglich sind. Sicherlich geben Sie mir recht, dass selbst im Kurwesen heute Tradition allein nicht mehr ausreichend ist Mehr zu diesem Thema und selbstverständlich auch weiteren interessanten Themen erfahren Sie in dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen angenehme Lesestunden und freue mich auf ein weiteres Treffen mit Ihnen. Petr Milský Obsah tohoto čísla / Inhaltsverzeichnis Když poprvé, tak určitě v Itálii Wenn zum ersten Mal, dann bestimmt in Italien Jak se tančí v Orientu Wie tanzt man im Orient Čím minerální voda vlastně léčí? Wodurch heilt das Mineralwasser eigentlich? Coccinelle - vesmír tvarů a barev Coccinelle - ein Weltall voller Formen und Farben Audi na Imperialu Audi im Imperial Foto: KUKLIK, Czech Tourism, Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s. Vydavatel / Verleger Pavel Kuklík sídlo / Sitz: Sokolská Praha 2 IČ / ID-Nr.: DIČ / Steuer-ID-Nr.: CZ provozovna / Betriebsstätte Charkovská 24, Praha Tisk / Druck: Tiskárna Triangl, a. s. Beranových Praha 9 Jen tradice dnes nestačí Tradition allein genügt nicht O prohánění míčku holí Über das Jagen eines kleinen Balles mit dem Schläger Lázeňští klasikové Kurortklassiker Je libo fiakr, drožku, dostavník nebo omnibus? Fiaker, Droschke, Postkutsche oder Omnibus gefällig? Top kola Top Räder Do východních Čech za hudbou, koníky a perníkem Nach Ostböhmen zu Musik, Pferden und Pfefferkuchen... 36

4 text: Jan Šindelka Když poprvé, tak určitě v Itálii Wenn zum ersten Mal, dann bestimmt in Italien Abyste rozuměli, když se mluví o tom, kdy se jaké jídlo objevilo poprvé v Evropě, tak Italové tvrdí, že oni ho měli ještě o něco dřív třeba zmrzlinu nebo těstoviny. Pojďme tedy zjistit, o co zajímavěji se jí v této zemi než ve zbytku Evropy! Snídaně? No pardon Ze středoevropské perspektivy se o italské snídani jako o snídani hovořit skutečně nedá (pokud jste Angličané, tak ani omylem). Zdejším zvykem totiž bývá posnídat náprstek nefalšovaného italského espressa. Kdo neochutnal, nemůže nikdy dost přesně pochopit hloubku výrazu silná káva. Pravověrný Ital si občas účinek svého ranního lomcováka ještě znásobí sklenkou lihoviny na rozproudění krevního oběhu. V Česku nám to matně připomene moudrost moravských babiček, které ve svých úctyhodných devadesáti letech ještě stále úspěšně aplikují tutéž metodu, pouze namísto grapy pijí doma pálenou slivovici. Kdo koho kopíroval už asi nezjistíme, ale přinejmenším na Moravě tento model pitné kúry vede k dlouhému a šťastnému životu. Měkčí povahy pak mohou snídani po italsku zajíst croissantem nebo čerstvými rohlíčky s nejrůznějšími příchutěmi. Ale platí: žádné přejídání, těšíme se na oběd! Der Verständlichkeit halber wenn man davon spricht, wann welche Speise in Europa zum ersten Mal erschienen ist, dann behaupten die Italiener, dass sie diese bereits vorher besaßen, wie zum Beispiel das Eis oder Teigwaren. Versuchen wir deshalb einmal herauszufinden, wie interessanter man in diesem Land speist als im Rest Europas! Frühstück? No pardon Aus mitteleuropäischer Perspektive kann man das italienische Frühstück wirklich nicht Frühstück nennen (falls Sie Engländer sind, schon gleich gar nicht). Die hiesige Gewohnheit ist nämlich, einen Fingerhut ungefälschten italienischen Espressos zu frühstücken. Wer diesen nicht verkostet hat, kann niemals die Tiefe des Begriffs starker Kaffee beurteilen. Der strenggläubige Italiener potenziert manchmal die Wirkung seines morgendlichen Muntermachers noch mit einem Gläschen Schnaps, um den Blutkreislauf in Gang zu bringen. In Tschechien erinnert uns dies an die Weisheit mährischer Mütterchen, die im bewundernswerten Alter von neunzig Jahren nach wie vor erfolgreich diese Methode anwenden nur genehmigen sie sich anstelle des Grapa einen hausgebrannten Sliwowitz. Wer wen kopiert hat, werden wir wohl nicht mehr erfahren, aber zumindest in Mähren führt dieses Modell der Trinkkur zu einem langen und 02 Imperial LIFE

5 glücklichen Leben. Weniger hart gesinnte Wesen können dann das Frühstück nach italienischer Art ergänzen mit einem Croissant oder frischen Hörnchen mit verschiedenem Geschmack. Es gilt jedoch: nicht überessen, wir freuen uns auf das Mittagessen! IL PRANZO Kdo přežil snídani a dopoledne v práci, schází se s rodinou u oběda. Začíná siesta a v tento čas není radno cca dvě hodiny po Italech nic chtít. Takže i my si nejprve navnadíme chuťové buňky nějakým tím antipasto předkrmem. Těch je celá řada, studených i teplých. Jestliže před vámi na talíři leží souvislé vrstvy tenkých plátků něčeho syrového (masa, ryby, zeleniny, dneska prakticky čehokoli, z čeho plátky nadělat lze), patřičně ochucených, někdy doplněných třeba studenou růžovou omáčkou anebo omáčkou s najemno nakrájenou šalotkou, olivovým olejem, sherry, octem, solí, pepřem či okapanými kapary, pak se s největší pravděpodobností za okamžik zakousnete do carpaccia. Původ tohoto oblíbeného předkrmu je typicky italský. Vittore Carpaccio byl renesanční malíř, rodák z Benátek. Jeho oblíbenými barvami byly cihlově červená a béžově bílá, takzvaná slonová kost. Když v roce 1950 měl šéfkuchař Cipriani z benátského Harry's Baru připravit originální předkrm pro jednu šlechtičnu, vyvedl ho právě v těchto barvách a bylo pochopitelně nasnadě pojmenovat ho příslovečně carpaccio. V Itálii všechny cesty vedou do Říma a do kuchyně. IL PRANZO Wer das Frühstück und den Vormittag auf Arbeit überlebt hat, trifft sich beim Mittagessen mit der Familie. Es beginnt die Siesta und in dieser Zeit kann man von den Italienern für ca. zwei Stunden nichts erwarten. Also reizen auch wir unsere Geschmackszellen zunächst mit einer Antipasto-Vorspeise. Davon gibt es viele kalte und warme. Wenn vor Ihnen auf dem Teller schichtweise dünne Scheiben von etwas Rohem liegen (Fleisch, Fisch, Gemüse, heute praktisch alles, was man in dünne Scheiben schneiden kann), entsprechend gewürzt, mitunter ergänzt zum Beispiel mit rosafarbener Sauce oder einer Sauce mit kleingeschnittener Charlottenzwiebel, Olivenöl, Sherry, Essig, Salz, Pfeffer oder abgetropften Kapern, dann beißen Sie mit größter Wahrscheinlichkeit in wenigen Augenblicken in ein Carpaccio. Der Ursprung dieser beliebten Vorspeise ist typisch italienisch. Vittore Carpaccio war ein in Venedig geborener Renaissance-Maler. Seine Lieblingsfarben waren Ziegelrot und Beigeweiß, das sog. Elfenbein. Als im Jahre 1950 Chefkoch Cipriani aus der Venediger Harry's Bar eine originelle Vorspeise für eine Adlige zubereiten sollte, bereitete er diese genau in diesen Farben vor und es war verständlicherweise einfach, diese sprichwörtlich Carpaccio zu nennen. In Italien führen alle Wege nach Rom und in die Küche. Následuje primo piatto - doslova první talíř. Může to být polévka nebo těstoviny (pasta). Takové minestrone alla milanese, tedy slavná italská polévka minestrone se slaninou a parmazánem, vás však může zasytit natolik, že další dva chody už do sebe nenasoukáte. Teprve pak přichází pravý vrchol oběda zvaný secondo piato, hlavní chod. Může to být různě upravené maso (telecí, hovězí, drůbeží, skopové, méně často vepřové) nebo ryba. Nejčastěji zajídáme bílým italským chlebem anebo vařenými či opečenými bramborami. Ale pokaždé k tomu dostaneme contorno neboli zeleninovou přílohu. Závěrečný čtvrtý chod, desserto, oběd završí. Tedy alespoň pro ty, kteří ho ještě mají kam vršit. Je to buď nějaká sladkost dolci, nebo sýr formaggio, ovoce frutta či zmrzlina gelato. LA CENA až Chcete-li povečeřet opravdu brzy, nastal váš čas. Italové obvykle večeří ještě později. Večeře je jednoduchá, velmi často ryba, pizza nebo nějaké zeleninové jídlo. Ptáte se, jak se v Itálii vyrovnají s dietními radami typu žádné jídlo po páté odpolední? Zdejší stravovací návyky jsou nepochybně s radami magazínů tak trochu na štíru, jedno je však jisté. Ta Es folgt Primo piatto wortwörtlich der erste Teller. Dies kann eine Suppe oder Teigwaren (Pasta) sein. Eine solche Minestrone alla milanese, also die berühmte italienische Suppe Minestrone mit Bauchspeck und Parmesan, kann Sie jedoch so weit sättigen, dass Sie die weiteren zwei Gänge nicht mehr bewältigen. Erst dann kommt der eigentliche Höhepunkt des Mittagessens das sog. Secondo piato, das Hauptgericht. Dies kann auf verschiedenste Weise zubereitetes Fleisch (Kalb, Rind, Geflügel, Hammel, weniger Schwein) oder Fisch sein. Am häufigsten wird dies mit italienischem Weißbrot oder Salzbzw. Bratkartoffeln serviert. Aber stets erhalten wir dazu eine Contorno bzw. Gemüsebeilage. Der anschließende vierte Gang, das Desserto, beendet das Mittagessen, zumindest für diejenigen, die noch Platz im Magen haben. Entweder ist es irgendein süßes Dolci, oder Käse Formaggio, Obst Frutta oder Eis Gelato. Imperial LIFE 03

6 Italská inspirace od šéfkuchaře hotelu Imperial Martina Lukáše: Eine italienische Inspiration des Chefkochs des Hotels Imperial Martin Lukáš: Špagety carbonara s hlemýždi a parmazánem špagety, šalotka, olivový olej, hlemýždi, parmazán, kuřecí vývar, bílé víno, vejce, anglická slanina, šlehačka, rozmarýn, petrželka Na olivovém oleji orestujeme šalotku nakrájenou na kostičky a anglickou slaninu na nudličky, rozmarýn zalijeme bílým vínem a přidáme špagety a šneky. Vmícháme vejce rozšlehané s trochou smetany, přidáme sůl a bílý pepř. Necháme vláčné, upravíme se špagetami do komínku. Posypeme strouhaným parmazánem, zdobíme šneky. Spaghetti carbonara mit Schnecken und Parmesan Spaghetti, Charlottenzwiebeln, Olivenöl, Schnecken, Parmesan, Hühnerbouillon, Weißwein, Ei, englischer Bauchspeck, Schlagsahne, Rosmarin, Petersilie In Würfel geschnittene Charlottenzwiebel und in Streifen geschnittenen englischen Bauchspeck in Olivenöl rösten. Rosmarin mit Weißwein übergießen sowie Spaghetti und Schnecken dazugeben. Ei mit etwas Sahne vermischen und unterrühren. Salz und weißen Pfeffer zugeben. Garen lassen, Spaghetti turmartig auf den Teller geben, mit geriebenem Parmesan bestreuen und mit Schnecken garnieren. MIMOCHODEM: spaghetti carbonara jsou sice inspirované Itálií, nicméně je vymysleli Američané. ÜBRIGENS: Spaghetti carbonara wurden zwar durch Italien inspiriert, aber ausgedacht haben sie Amerikaner. NEJzdravější a NEJpestřejší kulinářská kultura v Evropě se bezpochyby NEJprve zrodila no prostě jižně od Alp. Co je la dieta mediterranea? Jde o typické středomořské zemědělské produkty a jejich deriváty. Těstoviny, zelenina, luštěniny, ovoce a dobrý olivový olej jako základ zdravé výživy, to je la dieta mediterranea, středomořská dieta. Skvělá prevence nejrůznějších chorob, dokonce rakoviny, infarktu myokardu či jiných kardiovaskulárních nemocí. Ale jen pod tou podmínkou, držíte-li se skutečně italských postupů a ingrediencí, a třeba gorgonzolu nenahrazujete třikrát levnější nivou. Tady je několik kuchařských rad dle la dieta mediterranea: Tolik Italy milovanou bazalku nekrájejte, ale něžně její lístky škubejte rukama, jinak ztratí aroma! Při vaření těstovin přidejte do vody pár kapek oleje, aby se neslepovaly. Těstoviny zásadně nepřevařujte! Vařte je v dostatečném množství osolené vody (aspoň 2 litry), a sice al dente, na skus, což znamená, že uprostřed jsou maličko nedovařené. Jsou pak chutnější; důležité je to také proto, že italské těstoviny se často ještě zapékají. Na míchání těstovin používejte pouze dřevěnou vařečku, nikdy ne kovovou lžíci! Česnek nemusíte krájet či pracně drtit. Horkokrevný Ital si s ním hravě poradí úderem pěsti do neoloupaného stroužku. Teprve pak česnek sloupněte, ihned hoďte na rozpálený olej a nechte zpěnit. LA CENA bis Wenn Sie wirklich früh zu Abend essen möchten, dann ist Ihre Zeit gekommen. Italiener essen in der Regel noch später zu Abend. Das Abendessen ist einfach, sehr häufig gibt es Fisch, Pizza oder irgendein Gemüsegericht. Fragen Sie sich, wie man in Italien mit der Diätregel Kein Essen nach fünf Uhr nachmittags zurechtkommt? Die hiesigen Essgewohnheiten stehen zweifelsohne mit den Ratschlägen der Zeitschriften so ein wenig im Widerspruch, aber eines ist sicher: Diese gesündeste und abwechslungsreichste kulinarische Kultur in Europa wurde zweifelsohne zuerst geboren ganz klar südlich der Alpen. Was ist la dieta mediterranea? Es handelt sich um typische landwirtschaftliche Mittelmeerprodukte und deren Derivate. Teigwaren, Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und gutes Olivenöl als Grundlage gesunder Ernährung das ist la dieta mediterranea, Mittelmeerdiät eine hervorragende Vorbeugung verschiedenster Erkrankungen, auch von Krebs, Herzinfarkt und anderen Herz-Kreislauferkrankungen. Aber nur unter der Voraussetzung, dass Sie sich genau an die italienischen Verfahren und Ingredienzien halten und zum Beispiel Gorgonzola nicht durch den dreimal billigeren Niva-Blauschimmelkäse ersetzen. Hier einige Küchenratschläge laut la dieta mediterranea : Das von den Italienern so geliebte Basilikum nicht schneiden, sondern dessen Blätter zart mit den Fingern zupfen, ansonsten verliert es sein Aroma! Beim Kochen von Teigwaren dem Kochwasser einige Tropfen Öl zugeben, damit sie nicht verkleben. Teigwaren keinesfalls zu weich kochen! Kochen Sie sie in einer ausreichenden Menge Salzwasser (mindestens 2 Liter) und zwar al dente, bissfest, was bedeutet, dass sie in der Mitte noch ein wenig ungar sind. Sie haben so einen volleren Geschmack, wichtig ist dies auch deshalb, weil italienische Teigwaren häufig noch überbacken werden. Zum Rühren von Teigwaren ausschließlich Holzlöffel verwenden, keinen Kochlöffel aus Metall! Knoblauch muss nicht geschnitten oder zerdrückt werden. Der heißblutige Italiener hilft sich spielerisch mit einem Faustschlag auf eine ungeschälte Knoblauchzehe. Erst dann den Knoblauch schälen, sofort in heißes Fett geben und schaumig braten lassen. 04 Imperial LIFE

7 Víte, že... Wussten Sie, dass klasickou pizzu margheritu vymysleli v Neapoli v 19. století pro královnu Markétu (Margheritu), manželku sjednotitele Itálie Viktora Emanuela II.? Oblohu vyvedli v italských národních barvách: červená jsou rajčata, bílá je mozzarella a zelená bazalka. pizza je jídlo chudých? Tedy alespoň původně. Vznikla z chlebové placky pečené v peci na otevřeném ohni a obložené tím, co bylo v běžné italské domácnosti zrovna po ruce. americká pizza není úplně to pravé? Vyrábí se totiž z tlustého buchtovitého těsta a bývá obložená spoustou rafinovaných topingů, tj. příloh, například ovocem. Pravá italská pizza je z těsta chlebového a peče se v troubě na chleba. italské těstoviny údajně pocházejí z Číny? Italové tvrdí, že je přivezl Marco Polo ve 13. století. Nicméně Arabové znali a jedli těstoviny již půl století předtím, než Marco Polo navštívil Orient. Třeba zmínky o lasagních najdeme už ve starořímské Apiciově kuchařce z 1. století našeho letopočtu. jedním z prvenství, které také patří do oblastí mýtů, je, že zmrzlinu do Itálie přivezl Marco Polo z Číny. Není to však pravda, přivezl jen recepty. A mimochodem: zmrzlina se údajně vyskytovala už u starých Egypťanů Itálie vyniká ve sklizni vinné révy a výrobě vína? Roční sklizeň okolo tun ročně je největší na světě a roční výroba okolo hektolitrů vína je srovnatelná jen sprodukcí Francie. die klassische Pizza margherita in Neapel im 19. Jahrhundert für Königin Margherita, die Ehefrau von Viktor Emanuel II., der Italien vereinigte, ausgedacht wurde? Die Beilage wurde in den italienischen Nationalfarben kreiert rote Tomaten, weißer Mozzarella und grünes Basilikum. Pizza ein Gericht für Arme ist? Zumindest ursprünglich. Sie entstand aus einem Brotfladen, der im Ofen gebacken wurde und belegt wurde mit dem, was im italienischen Haushalt gerade zur Verfügung stand. amerikanische Pizza nicht gerade das Richtige ist? Sie wird nämlich aus dickem Kuchenteig hergestellt und mit zahlreichen raffinierten Topings, d.h. Beilagen, z.b. Obst, belegt. Die echte italienische Pizza wird aus Brotteig zubereitet und im Brotofen gebacken. italienische Teigwaren angeblich aus China stammen? Die Italiener behaupten, dass sie Marco Polo im 13. Jahrhundert mitbrachte. Dennoch kannten und aßen die Araber Teigwaren bereits ein halbes Jahrhundert vorher, bevor Marco Polo den Orient besuchte. So finden wir zum Beispiel Notizen über Lasagnen bereits im altrömischen Kochbuch des Apicius aus dem 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. eine der Primärstellungen, die auch in den Bereich der Mythen gehört, ist, dass das Eis von Marco Polo aus China nach Italien gebracht wurde. Das entspricht jedoch nicht der Wahrheit er brachte lediglich Rezepte mit. Und außerdem: Eis gab es angeblich bereits bei den alten Ägyptern Italien in Weinernte und Weinproduktion an erster Stelle steht? Die jährliche Weinlese von ca Tonnen pro Jahr ist die größte weltweit und die jährliche Produktion von ca Hektolitern ist nur mit der Produktion Frankreichs vergleichbar. Imperial LIFE 05

8 text: Jan Šindelka 06 Imperial LIFE

9 Sie allein genügt für den Erfolg auf keinem Fachgebiet mehr. Was dies jedoch in der Praxis für ein so traditionelles Fach, wie das Kurwesen es ist, bedeutet, erklärte uns Frau Dr. Eliška Šmejcová, leitende Ärztin des Balneozentrums des Kurhotels Imperial in Karlovy Vary. Beginnen wir damit: Unterscheidet sich die Arbeit der Kurärzte betreffs Patienten überhaupt von der üblichen medizinischen Praxis? Ein wesentlicher Unterschied besteht vor allem darin, dass wir für den Patienten einen größeren Zeitraum zur Verfügung haben als in der klassischen Ambulanzsprechstunde. Unsere Aufgabe ist es, die konkreten Beschwerden des Patienten zu begreifen wie diese mit dessen Alter und Familienanamnese, Arbeit, Lebensstil, Essgewohnheiten u.ä. zusammenhängen. So wurde auch die komplexe Kurorttherapie konzipiert: beizutragen zu einer insgesamten Verbesserung des Zustandes des menschlichen Organismus durch die gemeinsame Wirkung von klassischer und alternativer Medizin, die Nutzung natürlicher Heilmittelquellen wie Thermomineralwasser, Moor, Sprudelgas, aber auch physiotherapeutischer Rehabilitationsmethoden, physikalischer Therapie und Psychotherapie. An natürlichen Heilmittelquellen wird in der Kurmedizin zum Beispiel das Mineralwasser für die Trinkkur, hydrothera- JEN TRADICE DNES NESTAČÍ TRADITION ALLEIN GENÜGT NICHT Ona totiž sama o sobě nestačí k úspěchu už v žádném oboru. Co to ale konkrétně znamená v praxi pro tak tradiční obor, jakým je lázeňství, nám přiblížila paní doktorka Eliška Šmejcová, vedoucí lékařka balneocentra lázeňského hotelu Imperial v Karlových Varech. Začněme tím, jestli se vůbec v něčem liší přístup lázeňských lékařů ke klientům od běžné zdravotnické praxe? Podstatný rozdíl je především v tom, že máme větší časový prostor pro pacienta než v klasické ambulanci. Naším úkolem je pochopit konkrétní potíže pacienta, jak souvisejí s jeho věkem a rodinnou anamnézou, prací, životním stylem, stravovacími návyky apod. Tak byla zamýšlena a koncipována i komplexní lázeňská péče: přispívat k celkovému zlepšení stavu lidského organizmu společným působením klasické a alternativní medicíny, využíváním léčivých přírodních zdrojů, jako je termominerální voda, slatina, zřídelní plyn, a také fyzioterapeutických rehabilitačních metod, fyzikální terapie a psychoterapie. Z přírodních léčivých zdrojů se v lázeňské medicíně využívá např. minerální voda k pitné kúře, vodoléčebným procedurám, inhalacím, výplachům, slatina k zábalům a plyn k pneumopunktuře. Významnou roli při léčbě hraje i změna prostředí, kdy je pacient vytržen z pracovního procesu, ze zajetého životního stereotypu. Co všechno by měl lázeňský lékař znát? Měl by mít všeobecné znalosti ze všech medicínských oborů, neboť pacient přijíždí s různými potížemi. Karlovy Vary jsou lázeňským místem s indikacemi léčby nemocí zažívacího trakpeutische Kuranwendungen, zum Inhalieren und für Spülungen genutzt, das Moor für Wickel und Umschläge und das Gas für Pneumopunktur und Gasbäder. Eine bedeutende Rolle bei der Kurbehandlung spielt auch die Veränderung des Milieus der Patient wird aus dem Arbeitsprozess und einem eingefahrenen Stereotyp herausgerissen. Was Alles sollte ein Kurarzt kennen? Er sollte allgemeine Kenntnisse über alle medizinischen Fachgebiete besitzen, denn der Patient reist mit den unterschied- Imperial LIFE 07

10 tu, látkové výměny a nemocemi pohybového aparátu. Lékař proto musí být erudován v interní medicíně, gastroenterologii, rehabilitačním lékařství a fyzioterapii. Samozřejmě musí znát lázeňskou medicínu, metodické postupy balneoprocedur, aby vytvořil adekvátní léčebný plán. Na našem oddělení působí lékaři s různými atestacemi - interní medicína, gastroenterologie, neurologie, chirurgie, rehabilitační lékařství. Jak konkrétně vypadá práce lázeňského lékaře? Jeho úkolem je postarat se o klienta již od prvního setkání při vstupní prohlídce. Tu podstupují všichni klienti bez ohledu na to, zda s sebou mají zdravotní kartu od svého praktického lékaře, nebo ne. Při prohlídce si ověřujeme jejich aktuální zdravotní stav: zjišťujeme rodinnou anamnézu, jakými konkrétními potížemi trpí, jaká prodělali onemocnění a operace, jaké užívají léky atd. Podle toho pak zaměříme biochemické laboratorní vyšetření a zvolíme další vyšetřovací metody, abychom mohli stanovit co nejpřesnější diagnózu, na jejímž základě pak klientovi předepíšeme konkrétní procedury a terapie, které bude v rámci komplexní lázeňské péče absolvovat. Pak následuje třítýdenní lázeňská léčba, během které si zveme klienta ke konzultacím, na kterých s ním mimo jiné probíráme, jak mu vyhovují předepsané procedury, jak se subjektivně cítí, doporučujeme změny stravovacích návyků a životního stylu, popřípadě provedeme změny v terapii či další doplňující vyšetření. S jakými potížemi klientů se setkáváte nejčastěji? To se liší podle věku klientů a také podle toho, odkud k nám přicházejí. Velký počet jich k nám přijíždí z Ruské federace. Jejich věkový průměr se pohybuje mezi 45 až 50 lety, stále častěji přijíždějí mladší lidé kolem 30 let. Většinou jsou to velmi tvrdě pracující lidé v aktivním věku, kteří trpí poruchami spánku, depresemi, bolestmi hlavy, potížemi pohybového aparátu a rovněž potížemi s trávicí soustavou, které souvisejí se stresem a špatnou životosprávou. Naproti tomu například hostům ze Spolkové republiky Německo je v průměru kolem 70 let a ti mají nejčastěji problémy s klouby, se srdcem či vysokým krevním tlakem. Jak vypadá péče o klienta v pojetí vašich lázeňských profesionálů? Základem poskytování kvalitní zdravotnické péče jsou kvalitní pracovníci na všech odděleních zdravotního úseku a balneocentra. Kvalita těchto pracovníků spočívá ve vzdělání, lichsten Beschwerden an. Karlovy Vary ist ein Kurort mit folgenden Heilanzeigen: Erkrankungen des Verdauungstraktes, Störungen des Stoffwechsels sowie Erkrankungen des Bewegungsapparates. Der Arzt muss deshalb Erfahrungen besitzen auf dem Gebiet der inneren Medizin, Gastroenterologie, Rehabilitationsmedizin und Physiotherapie. Selbstverständlich muss er die Kurmedizin beherrschen und die Methodik der balneotherapeutischen Kuranwendungen, um einen optimalen Kurbehandlungsplan erstellen zu können. In unserer Abteilung sind Ärzte mit unterschiedlicher Facharztausbildung tätig Innere Medizin, Gastroenterologie, Neurologie, Chirurgie, Rehabilitationsmedizin. Wie sieht die Arbeit des Kurarztes konkret aus? Seine Aufgabe ist es, sich bereits von der ersten Begegnung an, d.h. bei der Antrittsuntersuchung, um den Klienten zu kümmern. Diese Untersuchung absolvieren alle Klienten, ungeachtet dessen, ob sie ihre Gesundheitskarte vom behandelnden Hausarzt mitführen oder nicht. Bei der Untersuchung überprüfen wir den aktuellen Gesundheitszustand des Klienten: wir nehmen Familienanamnese auf, seine konkreten Beschwerden, welche Erkrankungen und Operationen er hatte, welche Medikamente er einnimmt usw. Dementsprechend wählen wir dann biochemische Laboruntersuchungen sowie weitere Untersuchungsmethoden, um eine möglichst genaue Diagnose aufzustellen, auf deren Grundlage wir dann dem Patienten konkrete Kuranwendungen und Therapien verordnen, die er im Rahmen der Komplexkur absolvieren wird. Anschließend erfolgt eine dreiwöchige Kurorttherapie, während der wir den Klienten zu Konsultationen einladen, auf denen wir u.a. die Verträglichkeit der verordneten Kuranwendungen besprechen, wie er sich subjektiv fühlt, empfehlen Veränderungen der Essgewohnheiten sowie des Lebensstils, führen eventuelle Veränderungen in der Therapie oder weitere ergänzende Untersuchungen durch. Mit welchen Beschwerden kommen die Klienten am häufigsten zu Ihnen? Dies ist unterschiedlich je nach Alter der Klienten sowie woher sie kommen. Eine große Anzahl von ihnen kommt aus der Russischen Föderation. Deren Altersdurchschnitt bewegt sich um 45 bis 50 Jahre, immer häufiger kommen auch jüngere Menschen um die 30 zu uns. In der Mehrzahl handelt es sich um sehr schwer arbeitende Menschen im aktiven Alter, die an Schlafstörungen, Depressionen, Kopfschmerzen, Beschwerden mit dem Bewegungsapparat sowie Verdauungsstörungen leiden, deren Ursache häufig Stress und falsche Lebensweise sind. Hingegen sind die Gäste aus der Bundesrepublik Deutschland höheren Alters, um die 70, und haben vor allem Probleme mit den Gelenken, dem Herzen oder leiden an hohem Blutdruck. Wie sieht die Fürsorge um den Patienten in der Interpretation Ihrer Kurprofis aus? Die Basis für eine qualitativ hochwertige medizinische Betreuung ist gut qualifiziertes Personal in allen Abteilungen des medizinischen und balneotherapeutischen Bereichs. Die Qualität dieser Mitarbeiter besteht in der Ausbildung, den persönlichen Eigenschaften und dem professionellen Verhalten gegenüber dem Patienten. Unsere Gesellschaft investiert in die Weiterbildung und das persönliche Wachstum ihrer Mitarbeiter nichtgeringe finanzielle Mittel. Eine wichtige Rolle in unserer Arbeit spielen neben der Fachkunde auch Sprachkenntnisse und Kommunikationsfä- 08 Imperial LIFE

11 Inzerce / Werbung RE/MAX prodává nejvíce realit na sv t RE/Max verkauft die meisten Immobilien auf der ganzen Welt WIR BIETEN IHNEN KOMPLEXE UND KOMPLETTEDIENSTE AUF DEM GEBIET IMMOBILIENHANDEL AN Wir sind ein führendes internationales Netz von Immobilienbüros, das im Jahr 1973 gegründet wurde Wir wirken auf dem ganzen Gebiet der Tschechischen Republik und im mehr als 68 Ländern der Welt Unser Immobiliennetz zählt mehr als 7000 Geschäftsstelen Wir vereinigen mehr als Makler Wir gewähren Dienste in bester Qualität und auf hohem Niveau GSM: NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ A KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI OBCHODU S NEMOVITOSTMI Jsme vedoucí mezinárodní sí realitních kancelá í založená v roce 1973 P sobíme po celém území eské republiky a ve více než 68 zemích sv ta Naše realitní sí ítá p es pobo ek Sdružujeme více než maklé Poskytujeme kvalitní služby na vysoké úrovni RE/MAX Open Reality T. G. Masaryka 859/18, Karlovy Vary Telefon: / Fax: v osobních vlastnostech a v profesionálním přístupu k pacientovi. Společnost věnuje finanční prostředky k dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji svých zaměstnanců. Zásadní roli v naší práci hraje vedle odbornosti jazyková vybavenost a komunikační dovednosti. A tak je součástí aktivit naší společnosti v této oblasti mimo jiné účast v projektu Zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím zavedení systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců, který je spolufinancován státním rozpočtem České republiky a Evropským sociálním fondem. Nejlepším důkazem, že svou práci odvádíme dobře, jsou spokojení klienti, kteří se k nám opakovaně s důvěrou vracejí. To je pro nás radost a odměna za dobře vykonanou práci. Vzkázala byste něco našim čtenářům jako potenciálním lázeňským hostům? Ať si udělají čas na sebe a starají se aktivně o své zdraví a mohou začít právě lázeňskou léčbou na Imperialu, protože jim máme co nabídnout. A taky že nemusejí čekat, až jim kvůli vážným zdravotním problémům pobyt v lázních předepíše lékař, že mohou předběhnout čas a využít pobytu u nás k účinné prevenci. Nebo taky jen k tomu, že jim bez front a dlouhých objednacích lhůt během jednoho týdne provedeme všechna potřebná preventivní vyšetření na jednom místě a oni se zatím mohou v klidu a v krásném prostředí bez stresujících starostí věnovat sami sobě, své rodině, koníčkům, sportovnímu a kulturnímu vyžití, zkrátka aktivitám, které je osvěží na těle i na duchu. higkeiten. Und deshalb gehört zu den Aktivitäten unserer Gesellschaft in diesem Bereich u.a. auch die Beteiligung am Projekt Qualitätssteigerung gewährter Dienstleistungen mittels Einführung des Systems der kontinuierlichen Weiterbildung der Mitarbeiter, das vom Staatsetat der Tschechischen Republik sowie dem Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird. Der beste Beweis dafür, dass wir gute Arbeit leisten, sind zufriedene Klienten, die voller Vertrauen und gerne zu uns wiederkehren. Das freut uns und ist der Lohn für gut geleistete Arbeit. Würden Sie unseren Lesern als potentiellen Kurgästen etwas empfehlen? Sie sollten sich Zeit nehmen für sich und aktiv um Ihre Gesundheit bemüht sein! Beginnen können Sie sofort mit einem Kuraufenthalt im Imperial, denn wir haben viel zu bieten. Und warten Sie nicht, bis Ihnen der Arzt aufgrund ernster gesundheitlicher Probleme eine Kur verschreibt! Sie können die Zeit überrumpeln und den Aufenthalt bei uns für eine wirksame Vorbeugung nutzen. Oder einfach dazu, dass wir Ihnen ohne Warteschlangen und lange Bestellzeiten innerhalb einer Woche alle notwendigen Vorbeugeuntersuchungen an einem Ort durchführen und Sie dabei in Ruhe und bezauberndem Ambiente ohne die stressigen Alltagssorgen nur sich selbst, ihrer Familie, ihren Hobbys oder sportlichen und kulturellen Erlebnissen widmen, d.h. all den Aktivitäten, die Ihren Körper und Geist erfrischen. Imperial LIFE 09

12 text: Jan Šindelka & Anna Mrázová / Jak se tančí v Orientu Wie tanzt man im Orient 10 Imperial LIFE

13 Při tanci se střídá napětí a uvolnění, mnoho exotických prvků vychází z úplně cizí kulturní tradice, do které se někdy obtížněji proniká. Der Tanz ist ein Wechselspiel von Spannung und Lockerung; viele exotische Elemente kommen aus völlig fremden Kulturtraditionen, in die man mitunter nur schwer einzudringen in der Lage ist. Břišní nebo také orientální tanec má řadu forem a tradic. Jeho v Evropě asi nejznámější podoba, ono legendární zhmotnění něžné ženské krásy a půvabu obalené do třpytivých šatů a jemných závojů, je ve skutečnosti jen jedna z jeho mnoha tváří, která se vyvinula ze spojení egyptských folklorních prvků a evropského baletu v první polovině 20. století. Pokud se chcete orientálnímu nebo břišnímu tanci věnovat, a nejste ještě rozhodnutí, připravili jsme pro vás stručná PRO a PROTI. Ať už se rozhodnete jakkoli, tanec není všelék, jak se nás snaží přesvědčit reklama, ale jedno je jisté, je prima zábavou a skvělým aktivním odpočinkem. 4 x PRO Při tanci si postupně uvolníte páteř a všechny svalové úpony. Specifické pohyby pánve prokrvují, a tedy i okysličují svaly pánevního dna. Třasavé pohyby (a nejen ony) zvyšují hladinu endorfinu v krvi, což vede k jemné euforii a zlepšení nálady. Díky častému postoji na pološpičkách s pokrčenými koleny si tolik nenamáháte klouby. Jako každý pohyb zaměstnávající celé tělo, i orientální tanec podporuje krevní oběh, přispívá k optimální funkci mozku, srdce a cév a posiluje pohybové ústrojí. 4 x PROTI Nejde o aerobní pohyb. Hodiny tance mohou být velice namáhavé, ale až na výjimky se nezapotíte v tom pravém slova Der Bauchtanz, auch orientalischer Tanz genannt, hat verschiedene Formen und Traditionen. Seine wohl in Europa bekannteste Art, diese legendäre Verkörperung von zarter weiblicher Schönheit und Anmut, eingehüllt in glitzernde Kleider und feine Schleier, ist in Wirklichkeit nur eine der zahlreichen Formen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind aus der Verbindung von ägyptischen Folkloreelementen und europäischem Ballett. Falls Sie sich für den orientalischen bzw. Bauchtanz interessieren und sich noch nicht ganz entschieden haben, geben wir Ihnen hier eine kleine Übersicht über dessen FÜR und WIDER. Ganz gleich, wie Sie sich entscheiden der Tanz ist kein Allheilmittel, wie uns die Werbung versucht einzureden. Eines ist jedoch sicher: er sorgt für tolle Unterhaltung und ist ein hervorragendes Mittel für aktive Erholung. 4 x FÜR Während des Tanzens lockern Sie sukzessiv Ihre Wirbelsäule sowie sämtliche Muskelansätze. Spezielle Bewegungen des Beckens durchbluten die Muskulatur des Beckenbodens und reichern diese mit Sauerstoff an. Die schüttelnden Bewegungen (und nicht nur diese) erhöhen den Endorphinspiegel im Blut, was zu einer leichten Euphorie sowie besserer Laune führt. Dank des häufigen Stehens auf halben Fußspitzen mit angewinkelten Knien belasten Sie Ihre Gelenke weniger. Wie jede Bewegung, die den gesamten Körper beschäftigt, Imperial LIFE 11

14 Na taneční pohyb se musíte maximálně soustředit, poslouchat, co vám říká vaše tělo, ale přitom zůstat stále uvolnění. Ze začátku vám to dá asi více práce než ty nejhorší cviky z hodin běžného tělocviku. Es ist eine maximale Konzentration auf die Tanzbewegung notwendig Sie müssen zuhören, was Ihnen Ihr Körper sagt, dabei aber stets entspannt bleiben. Zu Beginn wird dies wohl anstrengender sein, als die schlimmsten Gymnastikelemente aus einer üblichen Sportstunde. smyslu. Práce s určitými svalovými skupinami vede k vytvarování postavy, ale bez změny jídelníčku či bez přidání další pohybové aktivity nemůžeme čekat nějakou výraznější ztrátu kil. Tanec těžko vyléčí dlouhodobé zdravotní problémy vzniklé chronickými nebo zánětlivými onemocněními, komplikovanější formy neplodnosti a jiné vážné zdravotní problémy nepsychosomatického původu. Jako u každého pohybu, i zde platí, že jednou týdně není dost! Samozřejmě je to lepší než nic, ale pokud čekáte od tance zázraky, je třeba chodit na hodiny častěji, nebo počítat s tím, že všechno chce svůj čas. Orientální tanec není ideální pro ženy všech věkových a váhových kategorií. Každý zná nejlépe své tělo a ví, co od něj může čekat. Také každá lektorka se na svých kurzech zaměřuje na něco jiného, má jiné tempo a kurzy mají také různé stupně pokročilosti. Pokud nevyžadujete změnu do zítra a umíte naslouchat signálům, které vysílá váš organizmus, je břišní tanec výborným způsobem, jak se skamarádit s vlastním tělem. Naučí vás s ním lépe zacházet a nechat skrze ně proudit emoce. Při tanci vám pomůže i cit pro rytmus. Musíme však počítat s tím, že nic není zadarmo. Břišní tanec sice přišel z požitkářského Orientu, ale rozhodně není pro lenochy! unterstützt auch der orientalische Tanz den Blutkreislauf, trägt zu einer optimalen Funktion von Gehirn, Herz und Kreislauf bei und stärkt den Bewegungsapparat. 4 x WIDER Es handelt sich um keine aerobe Bewegung. Tanzstunden können sehr anstrengend sein, aber bis auf wenige Ausnahmen schwitzen Sie nicht im wahren Sinne des Wortes. Die Arbeit mit bestimmten Muskelgruppen führt zu einer Formierung der Figur, aber ohne Veränderungen der Speisekarte sowie die Zugabe weiterer Bewegungsaktivitäten können wir keinen größeren Gewichtsverlust erwarten. Tanzen wird wohl kaum langwährende gesundheitliche Probleme lösen können, die entstanden sind durch chronische oder entzündliche Erkrankungen, komplizierte Formen von Unfruchtbarkeit sowie weitere schwere gesundheitliche Probleme nichtpsychosomatischen Ursprungs. Wie bei jeder Bewegung gilt auch hier: einmal pro Woche ist keinmal! Selbstverständlich ist das besser als nichts, aber falls Sie von dem Tanz ein Wunder erwarten, müssen Sie die Tanzstunden öfters besuchen bzw. damit rechnen, dass Alles seine Zeit braucht. Orientalischer Tanz ist nicht für Frauen aller Alterskategorien geeignet. Jede Frau kennt Ihren Körper am besten und weiß, was sie von ihm erwarten kann. Auch jede Lektorin 12 Imperial LIFE

15 Inzerce / Werbung Nejde jen o osvojení exotických technik, je třeba ovládnout základní pravidla a dovednosti, bez kterých se neobejde žádný tanec. Pokud ovšem člověk vydrží prvotní šok, jeho tělo se mu bohatě odmění. Es geht nicht nur darum, sich exotische Techniken anzueignen, sondern es müssen auch Grundregeln und Übungen beherrscht werden, ohne die kein Tanz auskommt. Übersteht der Mensch jedoch den ersten Schock, wird sein Körper reich belohnt werden. konzentriert sich in ihren Kursen auf etwas Anderes, hat ein anderes Tempo und die Kurse haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Falls Sie nicht eine Veränderung bis morgen verlangen und in der Lage sind, die Signale, die uns unser Körper aussendet, wahrzunehmen, ist Bauchtanz eine ideale Art und Weise, sich mit dem eigenen Körper anzufreunden. Er bringt Ihnen bei, mit ihm besser umzugehen und Emotionen fließen zu lassen. Beim Tanzen hilft Ihnen auch das Gefühl für Rhythmus. Wir müssen jedoch damit rechnen, dass es nichts umsonst gibt. Der Bauchtanz kam zwar aus dem genusssüchtigen Orient, ist aber keinesfalls etwas für Faulenzer! Imperial LIFE 13

16 text: Jan Šindelka Über das Jagen eines kleinen Balles mit dem Schläger O prohánění míčku holí 14 Imperial LIFE

17 To bylo tak. V roce 1457 se ve Skotsku shodl parlament s králem Jakubem II., že je třeba být přísný na ty, kdo lehkomyslně ve volném čase zahálejí a prohánějí míč nohama /futeball/ či holí /golf, místo aby trénovali na válku s Angličany. Vydali zákon o zakázaných hrách a protože na přísnost tehdy byla jiná měřítka než dnes, jedním z exemplárních trestů za tyhle nevinné hry byla údajně šibenice. Jen pro horních deset tisíc? Trvalo jen jednu generaci, než si nový král Jakub IV. tuto hru natolik oblíbil, že ji začal sám hrát. Zachovala se totiž zmínka z roku 1502 o nákupu sady golfových holí pro tohoto krále, který dokonce rok nato jmenoval jistého Williama Mayna královským výrobcem holí. Na dalších 50 let se golf stal na britských ostrovech oblíbenou zábavou šlechty. To se však brzy změní. V roce 1553 vydává arcibiskup v městečku St. Andrews, dnešní Mekce golfu, dekret, kterým opravňuje kohokoli z místních obyvatel ke hře na zdejším golfovém hřišti. Vítězné tažení golfu světem může začít! Slovo vítězné není vůbec přehnané vzhledem k tomu, že dodneška bývá golf vnímán jako elitní záležitost jen pro horních deset tisíc. Když nakoukneme do statistik, s překvapením zjistíme, že čísla hovoří o šedesáti milionech golfistech na světě. Golf by tak byl hned po volejbalu na druhém místě v žebříčku počtu hráčů. Být to za časů krále Jakuba II., patrně by nestačil provaz Das war so einigte sich das Parlament in Schottland mit König Jakob II., streng vorzugehen bei denjenigen, die sich in ihrer Freizeit leichtsinnig verkleiden und den Ball mit den Füßen /Fute-ball/ oder dem Schläger /Golf/ jagen, anstelle zu trainieren für den Krieg mit den Engländern. Sie gaben ein Spielverbot-Gesetz heraus und weil für die Strenge damals andere Maßstäbe als heute galten, war für diese unschuldigen Spiele angeblich eine der Exemplarstrafen der Galgen. Nur für die oberen Zehntausend? Es dauerte nur eine Generation, bis den neuen König Jakob IV. dieses Spiel so begeisterte, dass er selbst zu spielen begann. Erhalten geblieben ist nämlich eine Notiz aus dem Jahre 1502 über den Kauf von Golfschläger-Sets für diesen König, der ein Jahr später sogar einen gewissen William Mayn zum königlichen Golfschlägerhersteller ernannte. In den darauffolgenden 50 Jahren wurde Golf auf den britischen Inseln zu einer beliebten Unterhaltungsart des Adels. Dies ändert sich jedoch schon bald erlässt der Erzbischof in der Kleinstadt St. Andrews, der heutigen Mekka des Golfs, ein Dekret, das jeden der hiesigen Einwohner zum Spielen auf dem hiesigen Golfplatz berechtigt. Der Siegeszug des Golfspiels weltweit kann beginnen! Das Wort Sieges ist keinesfalls übertrieben, angesichts dessen, dass Golf bis heute als eine Sache für die Elite der oberen Zehntausend erachtet wird. Wenn wir in die Statistiken Golfové perličky a legendy Kde roste Eisenhowerův strom? Takzvaný Eisenhower Tree stojí na hřišti golfového klubu Augusta National na 17. ferveji. Americký prezident Dwight D. Eisenhower se do tohoto stromu strefil tolikrát, že podal oficiální žádost o jeho odstranění. Prezidentova žádost byla zamítnuta, strom tedy alespoň dostal jeho jméno. Můžete se stát členy Jabloňového spolku? Jabloňový spolek vedl John G. Reid pocházející ze Skotska. V roce 1888 založil spolu se svými kamarády první golfový klub ve Spojených státech: St. Andrews Golf Club of Yonkers. Hřiště zřídili na pozemku, kde předtím byla plantáž s jabloněmi. Díky jabloním na hřišti se tento klub proslavil jako Jabloňový spolek. Proč je dobré mít hůl se jménem? Koncem 18. století začali výrobci rýt své jméno na hlavy golfových holí, takže se staly módní záležitostí a hráči usilovali o hůl s tím správným jménem. James McEwan byl první, kdo v roce 1770 opatřil hůl ze své výroby vlastní značkou. Čím přispěli golfu výrobci luků? Během 17. století ztráceli výrobci luků díky rozšíření střelných zbraní zákazníky a museli se poohlédnout po novém živobytí. Využili tedy svých vynikajících poznatků o dřevu a jeho vlastnostech a pustili se do výroby golfových holí. Jaký máte hendikep? Čím nižší, tím lepší. Hendikep je číselný ukazatel, kterým se na základě složitého klíče vyjadřuje přibližná výkonnost jednoho hráče. Různé hendikepy lze početně postavit proti sobě, aby se v jednom zápase díky předcházejícímu vyrovnání bodů zajistila určitá rovnost šancí. Co je Velká pětka? K Velké pětce, čili skupině evropských golfistů řadících se ke světové špičce, patří Severiano Ballesteros, Nick Faldo, Bernard Langer, Sandy Lyle a Ian Woosnam. Všichni se narodili v rozmezí 12 měsíců a během své kariéry vyhráli nejméně jeden turnaj kategorie Major a přispěli k tomu, že Evropa začala být konkurenceschopná na Ryder Cupu. Odpal na Měsíci? Alan Shepard byl členem posádky Apollo 14, která v roce 1971 přistála na Měsíci. Ve skafandru se mu s holí, kterou mohl držet jen v jedné ruce, podařilo zahrát úder na vzdálenost přes 350 metrů. Jak vznikl guttie? Robert Adam Petterson, duchovní ve skotském St. Andrews, dostal ve 40. letech 19. století poštou indickou sochu zabalenou v gutaperči (druh gumy podobné kaučuku). Část ochranného obalu nechal namočenou ve vodě a z této hmoty pak vymodeloval míček /guttie/, který je dneska ve standardní výbavě každého golfisty na světě. Imperial LIFE 15

18 Můžeme se kromě hry na golfu něčemu přiučit? Že obliba golfu přetrvala staletí, svědčí o tom, že v této hře nejde jen o strefování se gutaperčovým míčkem do díry v trávě, následované pitím whisky v klubu. I člověk, který v ruce golfovou hůl nikdy nedržel, se může při golfu leccos přiučit... POUČENÍ PRVNÍ: Lekce tak trochu jiné angličtiny Možná víte, že green je nejníže střižená tráva kolem jamkoviště s praporkem. Co ale znamená blast, bankr, birdie, pitch, slice, mulligan? Že si anglicky klidně objednáte pivo, ale tahle slova jste nikdy neslyšeli? Není divu. Slovní zásoba golfu je dost zvláštní, ale bez znalosti těchto a dalších slůvek se neobejdete. Není na škodu znát třeba takové fore! (čti fó! ), varovný výkřik informující ostatní hráče, že k nim po odpalu letí míček a mohl by je trefit. Třeba jamce zahrané na jeden úder se říká hole-in-one, česky někdy houlin. Čeština nelenila a pro golf si vyvinula svéráznou terminologii. Víte, jak si golfista udělá řízek? Velice snadno a k jeho nelibosti i často, když při úderu vysekne holí kus půdy nebo trávníku. Principy golfové etikety pak vyžadují, aby hráč tento kus trávníku opatrně vložil na původní místo. Zdá se, že golfisté si vystačí i bez trojobalu. A co takhle dát si topinku? Topinka vznikne, když míč topneme, tedy trefíme příliš vysoko, jeho let má pak velice plochou trajektorii a míček doletí jen pár metrů. Pokud je úder přesto dlouhý, jde o takzvaného běžce. Slovo kedík je z anglického caddie, nosiče holí a výstroje, jenž asistuje a radí hráči při hře. Za tento pojem vděčíme skotské královně Marii Stuartovně. Ta totiž nošením svých holí často pověřovala mladé vojenské kadety cadets, které důvěrně oslovovala caddie. blicken, stellen wir mit Überraschung fest, dass die Zahlen von sechzig Millionen Golfspielern weltweit sprechen. Golf wäre somit gleich nach Volleyball an der zweiten Stelle auf der Liste der Spieleranzahl. Wäre dies zu Zeiten von König Jakob II. gewesen, hätte wohl der Strick nicht gereicht Können wir außer dem Spiel beim Golf etwas lernen? Dass Golf über Jahrhunderte hinweg beliebt ist, ist ein Zeugnis davon, dass es in diesem Spiel nicht nur darum geht, einen Guttapercha-Ball in ein Loch im Rasen zu treffen und anschließend Whisky im Klub zu trinken. Auch derjenige, der nie einen Golfschläger in der Hand hatte, kann beim Golf einiges lernen. INSTRUKTION EINS: Lektion eines etwas anderen Englischs Sie wissen vielleicht, dass Green der am kürzesten geschnittene Rasen um das Loch mit Fahne ist. Was aber bedeutet blast, bankr, birdie, pitch, slice, mulligan? Sie sind in der Lage, sich englisch ein Bier zu bestellen, aber diese Worte haben Sie noch nie gehört? Kein Wunder der Wortschatz beim Golf ist ziemlich merkwürdig, aber ohne die Kenntnisse dieser und weiterer Wörter kommen sie nicht aus. Nicht von Schaden ist es, zum Beispiel auch das Wort fore! (sprich foh! ) zu kennen, ein Warnruf, der die anderen Spieler darüber informiert, dass der Ball nach dem Abschlag in deren Richtung fliegt und sie eventuell treffen könnte. Ein Loch, das auf einen Schlag getroffen wird, nennt man hole-in-one, tschechisch auch houlin. Die tschechische Sprache war nicht träge und entwickelte eine eigene Terminologie. Wissen Sie, wie der Golfspieler zu einem řízek (dt. Schnitzel) kommt? Sehr einfach und zu seinem Missvergnügen auch häufig wenn er beim Abschlag mit dem Schlä- 16 Imperial LIFE

19 ger ein Stück Erde oder Rasen heraushaut. Die Prinzipien der Golfetikette verlangen jedoch, dass der Spieler dieses Stück Rasen vorsichtig an den ursprünglichen Ort zurücklegen muss. Es scheint, als würden die Golfspieler auch ohne Semmelbrösel auskommen. Und wie wäre es mit einem topinka (dt. Röstbrot)? Dieses entsteht, wenn wir den Ball toppen, d.h. zu hoch treffen, dessen Flug deshalb eine sehr flache Trajektorie hat und der Ball nur wenige Meter weit fliegt. Wenn der Schlag trotzdem lang ist, sprechen wir vom sogenannten Läufer. Das Wort kedík ist die Ableitung von dem englischen Wort caddie, der Träger von Schlägern und Ausstattung, der dem Spieler während des Spiels assistiert und ihn berät. Diesen Ausdruck verdanken wir der schottischen Königin Marie Stuart. Sie beauftragte nämlich mit dem Tragen ihrer Schläger häufig junge Militärkadetten cadets die sie vertrauensvoll caddie nannte. POUČENÍ DRUHÉ: Škola trpělivosti Dobrá whisky potřebuje několik let, aby dozrála. Když se chcete stát aspoň průměrným hráčem golfu, je to podobné, jen to trvá ještě o něco déle. Na golfu vám k ničemu nejsou vypracované bicepsy ani nadupaný supersport. Pokud jste do hry neinvestovali hodiny a hodiny tréninku, trpělivosti a koneckonců i peněz, můžete si o něm leda číst. Pokud vás INSTRUKTION ZWEI: GEDULDSSCHULE Ein guter Whisky benötigt mehrere Jahre, bis er reif ist. Wenn Sie zumindest ein durchschnittlicher Golfsspieler werden möchten, verhält es sich ähnlich, es dauert nur noch etwas länger. Für Golf benötigen Sie keine trainierten Bizepsmuskeln oder einen Supersport. Sofern Sie in das Spiel nicht unendliche Trainingsstunden, Geduld und letztendlich auch Finanzen investiert haben, können Sie über Golf höchstens lesen. Falls Sie es leid sind, auf kleinen Plätzen für Anfänger zu trainieren und sich nach den besten Golfplätzen der Welt sehnen, müssen Sie registrierter Spieler werden. Dafür müssen Sie aber wirklich viele Trainingsstunden absolviert haben. Als Minimum wird ein Training von drei Monaten mindestens zweimal pro Woche angegeben sowie zehn bis fünfundzwanzig Stunden unter der Imperial LIFE 17

20 omrzelo pinkání na malých hřištích pro začátečníky a zatoužili jste mít přístup na nejlepší hřiště světa, musíte se stát registrovaným hráčem. To je třeba mít ale opravdu natrénováno. Jako minimum se obvykle uvádí tříměsíční trénink alespoň dvakrát týdně a něco mezi deseti a pětadvaceti hodinami pod vedením trenéra. Teprve pak v Česku podstoupíte takzvanou zkoušku golfové způsobilosti. Ta se skládá z teoretické části, pravidel a etikety, a části praktické, což je hra na devět jamek. Po úspěšném složení zkoušky dostanete takzvanou zelenou kartu, oficiálně označovanou jako Protokol o zkoušce golfové způsobilosti, s počátečním hendikepem 54. Vstup do světa skutečného golfu je otevřen, ale pořád jste ještě na začátku POUČENÍ TŘETÍ: Stát se gentlemanem Sako se naučíte nosit ve druhé generaci a frak ve čtvrté, říkají prý Angličané. Tak dlouhá je cesta od burana k gentlemanovi. Golf vás naučí, jak nebýt buran a umět nosit když ne rovnou frak, tak alespoň to sako. Hrát golf neznamená jen se trefit Leitung eines Trainers. Erst dann absolvieren Sie in Tschechien die sogenannte Platzreife-Prüfung. Diese besteht aus einem theoretischen Teil mit Regeln und Etiketten sowie einem praktischen Teil, d.h. dem Spiel auf einem Neun-Loch-Platz. Nach erfolgreicher Ablegung der Prüfung erhalten Sie die sog. grüne Karte, die offiziell als Protokoll über Platzreife-Prüfung bezeichnet wird, mit einem Starthandicap von 54. Das Tor in die Welt des echten Golfspiels ist nun offen, aber Sie stehen immer noch am Anfang INSTRUKTION DREI: Ein Gentleman werden Ein Jackett zu tragen lernen Sie in der zweiten Generation und einen Frack in der vierten, behaupten zumindest die Engländer. So lang ist der Weg vom Dorfbuben zum Gentleman. Golf lehrt sie, kein Dorfbube zu sein und wenn auch nicht gleich einen Frack zumindest ein Jackett zu tragen. Golf zu spielen bedeutet nicht nur zu treffen und den Slang zu kennen. Es ist völlig egal, ob Sie eine Platin-Kreditkarte und einen Bentley in der Garage stehen haben, oder ein Arbeiter aus der Fabrik sind. Golfanekdoten und -legenden Wo wächst der Eisenhower-Baum? Der sog. Eisenhower-Tree steht auf dem Platz des Augusta National Golf Clubs auf dem 17. Fairway. Der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower schlug seinen Ball so oft in diesen Baum, dass er offiziell dessen Entfernung beantragte. Der Antrag wurde abgelehnt, jedoch erhielt der Baum seinen Namen. Können Sie Mitglied des Apfelbaumklubs werden? Der Apfelbaumklub wurde von John G. Reid, der aus Schottland stammte, geführt. Im Jahre 1888 gründete er gemeinsam mit seinen Freunden den ersten Golfklub in den Vereinigten Staaten den St. Andrews Golf Club of Yonkers. Der Golfplatz befand sich auf einem Grundstück, auf dem sich vorher eine Plantage mit Apfelbäumen befand. Dank der Apfelbäume auf dem Platz wurde dieser Klub als Apfelbaumklub bekannt. Hřiště Old Course v St. Andrews je nejstarším dodnes existujícím golfovým hřištěm na světě. Proto ani neudivuje, že turnaj British Open se nejčastěji hrál právě zde. Der Golfplatz Old Course in St. Andrews ist der älteste, bis heute existierende Golfplatz weltweit. Deshalb verwundert es uns nicht, dass das British- Open-Turnier am häufigsten gerade hier ausgetragen wurde. Warum ist es gut, einen Schläger mit Namen zu haben? Ende 18. Jahrhunderts begannen die Hersteller, ihren Namen in den Kopf der Golfschläger einzugravieren, was sich zu einer Mode entwickelte. Die Spieler waren somit daran interessiert, Schläger mit dem richtigen Namen zu haben. James McEwan war der erste, der 1770 einen Schläger aus seiner Produktion mit einer eigenen Marke versah. Welchen Beitrag für Golf leisteten Bogenhersteller? Im 17. Jahrhundert verloren Bogenhersteller aufgrund der Erweiterung der Schusswaffen ihre Kunden und mussten sich nach einem neuen Lebensunterhalt umsehen. Sie nutzten also ihre hervorragenden Kenntnisse über Holz und dessen Eigenschaften und begannen mit der Herstellung von Golfschlägern. Welches Handicap haben Sie? Je kleiner, desto besser. Handicap ist ein Zahlenparameter, der nach einem komplizierten Schlüssel die etwaige Leistungsfähigkeit eines Spielers ausdrückt. Verschiedene Handicaps können summiert gegeneinander aufgestellt werden, um in einem Wettkampf dank des vorherigen Punkteausgleichs eine gewisse Chancengleichheit zu gewährleisten. Was bedeutet die Große Fünf? Zu der Großen Fünf, d.h. der Gruppe europäischer Golfspieler der Weltspitze, gehören Severiano Ballesteros, Nick Faldo, Bernard Langer, Sandy Lyle und Ian Woosnam. Alle wurden in einem Zeitraum von 12 Monaten geboren und gewannen während ihrer Karriere mindestens ein Turnier der Kategorie Major und trugen dazu bei, dass Europa begann, auf dem Ryder Cup konkurrenzfähig zu sein. Abschlag auf dem Mond? Alan Shepard war Mitglied der Besatzung von Apollo 14, die 1971 auf dem Mond landete. Im Kosmonautenanzug gelang es ihm, mit dem Schläger, den er nur in einer Hand hielt, einen Abschlag zu spielen, der über 350 m lang war. Wie ist guttie entstanden? Robert Adam Petterson, ein Geistlicher im schottischen St. Andrews, erhielt in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts per Post eine in Guttapercha (eine dem Kautschuk ähnliche Gummiart) eingepackte indische Statue. Einen Teil der Schutzverpackung weichte er in Wasser ein und formte anschließend aus dieser Masse einen Ball /guttie/, der heute weltweit zur Standardausstattung eines jeden Golfspielers gehört. 18 Imperial LIFE

Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit

Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit SPA RESORT SANSSOUCI**** U Imperialu 11 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 203 250 E mail: reservation@sanssouci.kv.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Více

Zima / Winter 2013. Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen

Zima / Winter 2013. Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen Zima / Winter 2013 Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen 66. PLES V RADIUM PALÁCI 66 GALA-BALL 2014 Zimní motiv Hana Gerzanicová OBSAH INHALT Přilétla královna z ledové

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens

Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens Imperial Karlovy Vary a. s. U Imperialu 31 360 01 Karlovy Vary Czech Republic phone: +420 353 206 300 fax: +420 353 206 327 reception@imperialgroup.kv.cz

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701 PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER Tradition and Hospitality since 1701 2 PUPPJOURNAL Historické okamžiky Historie Grandhotelu Pupp začíná jako pohádkový příběh o chudém chlapci, jenž se výhodným

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel léto / sommer / summer / 2011 orea Hotels revue Wellness ohne Fehl und Tadel Smaller and smaller... the history of swimming costumes Úspěšná česká jachtařka Lenka Šmídová krotí přírodní živly ... VÍCE,

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008 WWW.PUPP.CZ EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě,

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Kurz německého jazyka pro dopravce

Kurz německého jazyka pro dopravce Kurz německého jazyka pro dopravce Mgr. Petr Vavrečka AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz německého jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY NĚMECKÁ

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. 07 Základní údaje Eckdaten tis. Kč / CZK Tsd. 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Předepsané pojistné / Vorgeschriebene Prämie 3 783 261 3 147 661

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra německého jazyka a literatury Waldorfpädagogik und Waldorfbildungssystem im Fremdsprachenunterricht Bakalářská diplomová práce Autor práce: Karolína Rybářová

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ C Milch und Milchprodukte Praxis für II. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty

Více