Obsah. Technické údaje Rejstřík M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Technické údaje... 101 Rejstřík... 102. M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use."

Transkript

1 Obsah Vítejte... 4 Seznámení s telefonem... 5 Telefon Zprávy Kontakty Kalendář Web Kanály RSS Přehrávač médií PlayNow Galerie obrázků a Editor obrázků.. 49 Záznam zvuku MusicDJ Hry Quickoffice a Pdf Poznámky Úkoly Kalkulačka Konvertor Čas Časovač Stopky Správa souborů a aplikací PC Suite Připojování k jiným zařízením Synchronizace a zálohování Nastavení Internetu, u a zpráv MMS Ovládací panel Řešení problémů Důležité informace Pokyny pro bezpečné a efektivní používání Technické údaje Rejstřík M600i Obsah 1

2 Sony Ericsson M600i Uživatelská příručka Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB a nevztahují se na ni žádné záruky. Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB může kdykoli a bez upozornění provádět zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností ve stávajících informacích a zdokonalení programů nebo zařízení. Takové změny však budou zahrnuty do nových vydání této uživatelské příručky. Sony Ericsson Mobile Communications AB, Všechna práva vyhrazena. Číslo publikace: CS/LZT R2A Slovo a logo Bluetooth je vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. Společnost Sony Ericsson používá tyto značky na základě licence. Symbian a všechny značky a loga na tomto základě jsou ochranné známky společnosti Symbian Limited. Memory Stick Micro a M2 jsou registrované ochranné známky společnosti Sony. PlayNow a MusicDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Beatnik je ochranná známka společnosti Beatnik, Inc. Opera je ochranná známka společnosti Opera Software ASA. Quicksheet, Quickpoint, Quickoffice a Quickword jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Quickoffice, Inc. Adobe a Acrobat jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích. Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Apple je ochranná známka společnosti Apple Corporation, Inc. Lotus Notes je ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation v USA, dalších zemích nebo v USA i dalších zemích současně. Tento výrobek obsahuje software chráněný autorským právem společnosti Beatnik, Inc Java a všechny ochranné známky a loga na tomto základě jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích. Licenční smlouvy s koncovým uživatelem se vztahují k softwaru Sun Java J2ME. 1. Omezení: Software obsahuje důvěrné informace společnosti Sun chráněné autorským právem. Nárok na tento software si ponechává společnost Sun a její poskytovatelé licence. Zákazníci nesmí tento software měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat, rozdělovat nebo jinak zpětně analyzovat. Software nebo jeho části nelze pronajímat, předávat ani dále licencovat. 2. Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických údajů se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu, včetně zákona Export Administration Act (Zákon o vývozu z USA) a souvisejících předpisů. Mohou se na něj vztahovat také předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak exportovat nebo opětovně exportovat (i) do následujících zemí nebo poskytnout 2 M600i

3 státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům uvedeným na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na Seznamu zamítnutých objednávek Ministerstva obchodu USA. 3. Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252, (c) (1) (ii) a FAR 52,227-19(c) (2). Copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Všechna práva vyhrazena. Na části softwaru se vztahuje ochranná známka PacketVideo Corporation (USA) 1999, PacketVideo, pvplayer a logo PacketVideo jsou ochranné známky společnosti PacketVideo Corporation. Všechna práva vyhrazena. Další názvy výrobků a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena. Poznámka Některé služby popsané v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Týká se to také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM 112. Vpřípadě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. M600i 3

4 Vítejte Děkujeme, že jste si koupili telefon Sony Ericsson M600i s možností zasílání zpráv podporující standard 3G. Před zahájením používání vašeho nového telefonu si pečlivě přečtěte tyto pokyny, abyste mohli přístroj maximálně využívat a zajistili jeho delší životnost. Kapitola Seznámení s telefonem vtéto uživatelské příručce obsahuje stručný přehled hlavních funkcí telefonu, zástupců a obecných informací. Úplná uživatelská dokumentace se skládá ztěchto částí: Ktéto příručce získáte přístup prostřednictvím počítače nebo prohlížeče v telefonu. Tato ikona označuje, že je příslušná funkce závislá na síti nebo na operátorovi. Tato služba nemusí být k dispozici v některých zemích nebo při roamingu. Informace vám poskytne váš operátor. Stručná příručka základní informace nutné k používání. Uživatelská příručka přehled telefonu s podrobnými informacemi o nastavení. Nápověda v telefonu telefon obsahuje integrované texty nápovědy. Ve většině aplikací je Nápověda kdispozici v nabídce Více. Pro některá dialogová okna je k dispozici specifická nápověda, například pro taková, kde lze provést důležitá nastavení. Nápověda dialogového okna je k dispozici jako samostatná dotyková možnost nebo příkaz v nabídce Více. Příručka na webu aktuální uživatelská příručka je k dispozici na Internetu na adrese 4 Vítejte M600i

5 Seznámení s telefonem Balení B A H G Jestliže balení neobsahuje všechny uvedené položky, obrat te se na příslušného prodejce. Poznámka: Před použitím telefonu je třeba vložit kartu SIM a zasunout a nabít baterii. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy nejdříve odpojte nabíječku. Přehled C D F E C B A G H F M L K E A. Telefon B. Nabíječka C. Stereofonní náhlavní souprava D. Baterie E. Kabel USB F. Pamět ová karta Memory Stick Micro (M2 ) vložená do otvoru pro kartu Memory Stick. Na pamět ové kartě jsou uloženy aplikace pro vyzkoušení a zakoupení. G. Disk CD se sadou Sony Ericsson PC Suite H. Balíček dokumentace D A. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí B. Infračervený port C. Obrazovka D. Klávesnice s dvojí funkčností E. Otvor pro kartu Memory Stick F. Tlačítko zástupce I J M600i Seznámení s telefonem 5

6 G. Reproduktor H. Konektor pro anténu I. Konektor pro příslušenství a nabíječku J. Mikrofon K. Tlačítko Zpět L. Kolečko Jog Dial M. Tužka Tip Pomocí malého šroubováku je možné odebrat plastovou zátku, která chrání konektor antény. Než začnete telefon používat Karta SIM Kartu SIM obdržíte při registraci u provozovatele sítě. Karta SIM uchovává vaše telefonní číslo, služby v rámci předplatného a telefonní seznam. Vyjměte baterii (pokud je vložená) a vložte kartu SIM do přihrádky na kartu SIM. S kartou SIM se poskytuje kód PIN, který je třeba zadat po prvním spuštění telefonu. Číslo IMEI Aby váš telefon nemohl v případě odcizení nikdo zneužít, poznamenejte si číslo IMEI, aby váš operátor mohl telefon v případě potřeby zcela zablokovat. Číslo IMEI je vyraženo v dolní části přihrádky pro baterii. V pohotovostním zobrazení zobrazte číslo zadáním položek *#06# (viz část Pohotovostní zobrazení na straně 9). Baterie Chcete-li otevřít kryt baterie, jemně zatlačte na jeho horní část a vysuňte ji z telefonu. Vložte baterii a zavřete kryt. 6 Seznámení s telefonem M600i

7 Nabíjení baterie Baterii je třeba nabít v případě, že indikátor bliká červeně. Slabou baterii oznamuje také zpráva na obrazovce. Ujistěte se, že je vložena baterie a připojte nabíječku k telefonu. Připojte nabíječku kpřívodu elektrické energie. Pokud je telefon během nabíjení vypnutý, červený indikátor po úplném nabití baterie zhasne. Péče o telefon Při péči o telefon se řiďte následujícími radami: Při čištění obrazovky používejte mírně navlhčenou tkaninu. Obrazovky se dotýkejte pouze přiloženou tužkou nebo prsty. Podrobné informace o péči uvádí část Doporučení pro bezpečné používání výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a ostatní příslušenství) na straně 93. První zapnutí Než začnete telefon používat, přečtěte si kapitolu Pokyny pro bezpečné a efektivní používání na straně 93. Telefon zapněte stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Po otevření nabídky zapnutí vyberte položku Zapnout telefon. Budete vyzváni k výběru jazyka. Další informace o výběru a instalaci jazyků si můžete přečíst v části Jazyk na straně 88. Zapnutí a vypnutí telefonu Normální provoz K zapnutí telefonu použijte tlačítko pro zapnutí/vypnutí v horní části telefonu. Zobrazí se výzva k výběru mezi režimem Zapnout telefon a Flight mode. Normální provoz spustíte výběrem tlačítka Zapnout telefon. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a vyberte možnost Vypnout telefon. Režim Flight mode Pokud zvolíte režim Flight mode, vypnou se funkce rádiového spojení telefonu. Dále je možné používat aplikace organizéru. Režim Flight mode používejte v místech, kde je zakázáno používat mobilní telefony, například v nemocnicích a v letadlech. Viz část Režim Flight mode na straně 80. M600i Seznámení s telefonem 7

8 Import položek z telefonního seznamu Informace o kontaktu můžete importovat řadou způsobů: Můžete zkopírovat položky telefonního seznamu uložené na kartě SIM. Viz část Kopírování z karty SIM a na kartu SIM na straně 35. Můžete přenést položky telefonního seznamu z aplikace v počítači pomocí funkce synchronizace. Viz část Synchronizace a zálohování na straně 65. Můžete přenášet položky telefonního seznamu z jiného telefonu, například prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Viz část Připojování k jiným zařízením na straně 63. Obrazovka Obrazovka je citlivá na dotek. Položky můžete vybírat pomocí tužky nebo prstů. Některé pojmy a nabídky týkající se oblasti obrazovky znázorňuje následující obrázek: A B C D E F Uložit Poznámky Upravit Více A. Stavový řádek, obsahuje stavové ikony B. Nabídka stavového řádku C. Záhlaví aplikace D. Oblast aplikace E. Tlačítková lišta F. Lišta dotykových možností Navigace K procházení nabídek a výběru položek můžete používat kolečko Jog Dial, tlačítko Zpět, tužku, tlačítka procházení na klávesnici, dotykové možnosti nebo své prsty. 8 Seznámení s telefonem M600i

9 Kolečko Jog Dial Otáčením kolečka Jog Dovnitř Dial procházíte seznamy nahoru a dolů, Dolů nastavujete hlasitost Tlačítko zvuku nebo prohlížíte Zpět multimediální zprávu. Zatlačením kolečka Jog Dial vyberete označenou položku. Nahoru Tlačítko Zpět Tlačítko pro návrat zpět na boční straně telefonu můžete používat následujícím způsobem: Stisknutí návrat na předchozí obrazovku nebo nabídku nebo smazání aktuálního dialogového okna. Stisknutí a podržení návrat k pohotovostnímu zobrazení nebo zamknutí a odemknutí klávesnice z pohotovostního zobrazení. Tužka Ťuknutím tužkou na obrazovku můžete procházet a vybírat položky nebo se pohybovat po multimediálních obrázcích. Vyhledání aplikací Nabídka Aktivita Nabídka Aktivita se zobrazí pokaždé, když zapnete telefon a představuje počáteční bod pro provádění řady úkolů. Je závislá na operátorovi a její popis si můžete přečíst ve stručné příručce. Pohotovostní zobrazení Obrazovka nabídky Aktivita slouží také jako pohotovostní zobrazení. V další části této uživatelské příručky o ní budeme hovořit jako o pohotovostním zobrazení. Pohotovostní zobrazení je aktivováno vždy, když není aktivní žádná aplikace. Prostřednictvím zástupců můžete přímo přecházet do nejčastěji používaných aplikací. Výběrem zástupce můžete přejít ke všem aplikacím v hlavní nabídce. Stavový řádek Stavový řádek obsahuje ikony označující stav aktuálního nastavení a aktivit. Viz část Ikony stavového řádku na straně 12. Vyberte nabídku stavového řádku, z níž získáte přístup k dalším nastavením. M600i Seznámení s telefonem 9

10 Hlavní nabídka V hlavní nabídce jsou aplikace kategorizovány ve složkách, jak uvádí následující přehled: Zprávy Přehrávač médií Telefon Kalendář Kontakty Multimédia Zábava Kancelář Nástroje Video Hudba Online Telefon Protokol volání Kont. s rych. volbou Web Kanály RSS TM PlayNow Galerie obrázků Záznam zvuku TM MusicDJ QuadraPop Vijay Singh Pro Golf 2 Ukázka Quickoffice Pdf+ Poznámky Úkoly Ovládací panel Správce souborů Správce připojení Vzdál. synchroniz. Kalkulačka Konvertor Stopky Čas Časovač Používání aplikací Spuštění aplikace Můžete buď přímo t uknout na aplikaci nebo na ni přejít otáčením kolečka Jog Dial, označit ji a stisknout kolečko Jog Dial nebo klepnout na možnost Otevřít. Ukončení práce v aplikaci Práci v některé z aplikací můžete ukončit dvěma způsoby: Zavřete ji pomocí některého z tlačítek pro návrat zpět. Uloží se všechna data. Nechte ji otevřenou a pomocí Správce úkolů se přepněte do jiné aplikace. Informace získáte v části Správce úkolů na straně 10. Po přepnutí zpět do aplikace se vrátíte ke stejnému zobrazení, v jakém jste pracovali při ukončení práce v aplikaci. Zavření aplikace V základním zobrazení aplikace t ukněte na položku nebo stiskněte tlačítko pro návrat zpět. Správce úkolů Správce úkolů umožňuje přepínání mezi aplikacemi. Pokud práci v aplikaci ukončíte pomocí Správce úkolů namísto zavření, vrátíte se po přepnutí zpět do aplikace ke stejnému zobrazení. To je užitečné například v případě vyjímání a vkládání textu mezi dvěma 10 Seznámení s telefonem M600i

11 aplikacemi. Chcete-li Správce úkolů otevřít, t ukněte na stavovém řádku na tlačítko nebo vyberte položku Více > Správce úkolů. Na kartě Poslední můžete přepnout na naposledy použité aplikace nebo můžete vybrat možnost Hlavní nabídka a otevřít novou aplikaci z této nabídky. Chcete-li přepnout na aplikaci v seznamu, t ukněte na ni tužkou nebo ji označte a vyberte možnost Přepnout. Na kartě Otevřít jsou k dispozici pokročilé funkce. Tato karta obsahuje seznam všech spuštěných aplikací spolu s aplikacemi, které jsou zavřené, ale stále zabírají pamět. Označte aplikaci a výběrem možnosti Konec aplikaci ukončete a uvolněte tak veškerou pamět, kterou využívá. V nabídce Správce úkolů můžete řadit aplikace v seznamu podle času, velikosti nebo názvu. Klávesnice s dvojí funkčností V dolní části každé klávesy jsou uvedeny dva znaky, k nimž lze získat přístup stisknutím levé nebo pravé strany klávesy. Pomocí klávesy ALT můžete přistupovat ke znakům nebo symbolům v horní části klávesy, což jsou například číslice 1-9. Obecné funkce Některé z funkcí klávesnice lze využít v mnoha situacích, nejen při zadávání textu. Chcete-li získat další informace o funkcích klávesnice při zadávání textu, přečtěte si část Klávesnice s dvojí funkčností na straně 17. nebo L` Pomocí kláves se šipkami procházejte aplikaci. Klávesu se šipkou stiskněte například pro provedení následujících akcí: Přístup k další nebo předchozí kartě. Procházení kontaktů s více telefonními čísly. Odstranění jednoho znaku. Odstranění označené položky například z pole Kontakty, Kalendář, Poznámky nebo Úkoly. M600i Seznámení s telefonem 11

12 Funkce v pohotovostním zobrazení V pohotovostním zobrazení je klávesnice v režimu zadávání čísel. Stisknutí přepne do režimu zadávání telefonního čísla. Stisknutí a podržení přechod telefonu do tichého režimu. E T N R Y M Stisknutí přepne do režimu zadávání telefonního čísla. V režimu zadávání čísel se zobrazuje zadané číslo 1 a kontakt s rychlou volbou, pokud jej máte nastavený. Stisknutí a podržení volání hlasové pošty. Stisknutí přepne do režimu zadávání telefonního čísla. V režimu zadávání čísel se zobrazuje zadané číslo a kontakt s rychlou volbou, pokud jej máte nastavený. Stisknutí a podržení otevření seznamu Kontakty. Stisknutí přepne do režimu zadávání telefonního čísla. V režimu zadávání čísel se zobrazí zadaná číslice 0. Stisknutí a podržení převedení číslice na znak +. Stisknutí položky a možnosti Zamk. kl./odemk. zamknutí nebo odemknutí telefonu. Ikony stavového řádku Ťuknutím na ikonu tužkou získáte další informace nebo spustíte aplikaci. Ikona Funkce K dispozici 3G Kapacita baterie Je připojena náhlavní souprava Bluetooth Je aktivována technologie Bluetooth Oznámení o přesměrování všech volání Oznámení o doručení u Režim Flight mode Domácí sít Infračervené zařízení zapnuto Aktivní připojení k Internetu (bliká během přenášení dat). Aktivní zámek kláves Oznámení zmeškaného volání 12 Seznámení s telefonem M600i

13 Ikona Funkce Oznámení o doručení multimediální zprávy Ztlumený mikrofon Aktivovaný prediktivní text Výběr aktuální linky (na kartě SIM je k dispozici funkce ALS - Alternate Line Service) Hlasitost vyzvánění je nastavena na nulu Síla signálu, k dispozici GPRS Tichý režim Oznámení o doručení textové zprávy Překročení kapacity pro textové zprávy Aktivovaný hlasitý poslech Nabídka stavového řádku Správce úkolů Oznámení o doručení hlasové pošty Pamět ová karta Memory Stick Micro (M2) Na dodávané pamět ové kartě Memory Stick Micro (M2 ) jsou předem uloženy aplikace pro vyzkoušení a nákup, které nabízejí řadu možností pro práci i zábavu. Najdete zde také informace o tom, jak aplikace zakoupit. Předem uložené aplikace můžete z karty Memory Stick odstranit a uvolnit tak místo pro ukládání. Karta Memory Stick nabízí také další místo pro ukládání, kam můžete ukládat obrázky, hudbu, aplikace, dokumenty atd. Chcete-li kartu Memory Stick vložit, otevřete kryt a vložte kartu do otvoru. Chcete-li kartu Memory Stick vytáhnout, zatlačte okraj karty Memory Stick dovnitř a pak jej uvolněte. Důležité: Nevyjímejte kartu Memory Stick, která se právě používá. Mohlo by to způsobit zaseknutí telefonu nebo poškození systému souborů na kartě Memory Stick. M600i Seznámení s telefonem 13

14 Karty Memory Stick můžete přejmenovat a formátovat a také jejich pomocí uspořádat data. Viz část Správce souborů na straně 59. Připojení dodaného příslušenství B A C B. Připojte náhlavní soupravu a další příslušenství ke spodní části telefonu nebo vpřípadě nabíjení telefonu k dolní části nabíječky. C. Připojte nabíječku ke spodní části telefonu. Aktualizace softwaru Poté, co bude vydána vylepšená verze softwaru pro váš telefon, můžete aktualizovat telefon pomocí aktualizační služby Sony Ericsson Update Service, kterou naleznete na adrese Na této webové stránce získáte také další pokyny a průvodce celým procesem. Chcete-li aktualizaci spustit, potřebujete počítač spřipojením k Internetu. Budete muset také mít instalovanou sadu Sony Ericsson PC Suite a připojení USB mezi telefonem a počítačem. Poznámka: Protože při aktualizaci budou z telefonu odstraněna všechna data, měli byste před spuštěním aktualizace vždy vytvořit úplnou zálohu telefonu. Informace získáte v části Zálohování dat na straně 66. A. Připojte kabel USB ke spodní části telefonu (chcete-li připojit například počítač). 14 Seznámení s telefonem M600i

15 Obecné funkce Odeslat jako Mnoho aplikací umožňuje výměnu položek, jako jsou schůzky, kontakty a obrázky. Příkaz Odeslat jako v nabídce Více nabízí volby mezi možnostmi přenosu. Bluetooth SMS MMS Infračervený Změna velikosti textu Ve většině aplikací pro zpracování textu nebo obrázků můžete vybrat možnost Lupa v nabídce Více. Nápověda v telefonu Telefon obsahuje zabudované soubory nápovědy. Ve většině aplikací je v nabídce Více kdispozici příkaz Nápověda. Pro některá dialogová okna je k dispozici specifická nápověda, například pro taková, kde lze provést důležitá nastavení. Nápověda dialogového okna je k dispozici jako samostatná dotyková možnost nebo příkaz v nabídce Více. Uspořádání informací Použití nabídky Složka v nabídce Více Vněkterých aplikacích slouží složky kuspořádání informací, například kontaktů, položek úkolů, položek poznámek nebo kanálů RSS. Poznámka: Tyto aplikace mají vlastní specifickou sadu složek. Složka vytvořená v jedné aplikaci se nezobrazí v aplikaci jiné. A. Nabídka Více s možností nabídky Zobrazit složku. Poznámky B. Upravit složky. Tento příkaz slouží kpřejmenování, odstranění nebo přidání nové složky. C. Složka Nezařaz. Každá aplikace má vlastní výchozí složku, takže pokud nevytváříte složky sami, budou položky uloženy ve složce Nezařaz. D. Složka Všechny poznámky. Je-li vybrána tato složka, zobrazují se položky ze všech složek. M600i Seznámení s telefonem 15 A Poznámka A Vložit Zobrazit složku Všechny poznámky Najít Nezařaz. Odstranit poznámky Upravit složky Lupa Správce úkolů Vybrat Zavřít D C B

16 Poznámka: Složka Všechny v aplikaci Kontakty nezobrazuje položky na kartě SIM. Chcete-li zobrazit položky z konkrétní složky, vyberte ji z nabídky Zobrazit složku. Nová položka se vytvoří ve složce, která je aktuálně v aplikací aktivní. Později můžete přesunout položku do jiné složky. Správa multimediálních souborů Soubory médií můžete uspořádat přímo vpříslušné multimediální aplikaci. Složky médií se zobrazuje na dvou kartách. A Galerie obrázků Klipart 12:07, 14/03/05 Favorites 08:12, 21/07/05 Butterfly.jpg 09:03, 12/05/05 Coffee.jpg 09:00, 28/05/05 Letadlo.gif 13:00, 30/05/05 Zobrazit Více A. Karta Pamět telefonu. B. Karta Memory Stick. Při práci se soubory můžete vybrat několik souborů ve složce současně. Můžete také přidat, přejmenovat a odstranit složku. B Správa souborů pomocí Správce souborů Pomocí Správce souborů můžete pracovat s obsahem a uspořádat média v paměti telefonu i na kartě Memory Stick. Viz část Správce souborů na straně 59. Zadávání textu Existují tři způsoby zadávání textu v telefonu: Použitím klávesnice s dvojí funkčností pod obrazovkou. Použitím virtuální klávesnice na stavovém řádku. Psaním tužkou přímo na obrazovku. Úprava textu Výběrem tlačítka Více získáte přístup k funkcím pro úpravy, jako je kopírování, vkládání a vyjímání textu, nebo formátování textu (velikost, styl a zarovnání), pokud se používá. Kopírování a vyjmutí Chcete-li získat přístup k funkcím kopírování nebo vyjmutí, je třeba text nejprve označit. Chcete-li označit text pomocí tužky, podržte tužku na konci textu, chvíli počkejte a pak přetahujte tužku podél textu, který si přejete zkopírovat nebo vyjmout. Informace o označení textu pomocí klávesnice získáte v části Označení textu na straně Seznámení s telefonem M600i

17 Možnosti textu Pokud upravujete text, vyberte položku Více > Možnosti textu k provedení následujících akcí: Přidat symbol spuštění tabulky se symboly a interpunkčními znaménky. Automatická kapitalizace zapnutí a vypnutí funkce automatického nastavení velkých a malých písmen. Prediktivní text povolení nebo zakázání vylepšeného prediktivního zadávání textu, vyjádřeného ikonou na stavovém řádku. Pokud je vybráno prediktivní zadávání textu, můžete vybrat také následující položky: 1. jazyk změna volby 1. jazyka pro prediktivní slovník. 2. jazyk změna volby 2. jazyka pro prediktivní slovník. Vlastní slova umožňuje zobrazení uživatelského slovníku, ve kterém můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat slova. Prediktivní text Vylepšenou funkci prediktivního zadávání textu můžete použít u všech tří metod zadávání textu: Klávesnice, Virtuální klávesnice a Rozpoznání rukou psaného textu. Návrh primárního nebo dalšího slova se zobrazí při psaní a další návrhy se zobrazují v poli pro předběžné úpravy v horní části obrazovky. Pokud při psaní slova uděláte chybu, v poli pro předběžné úpravy se také může zobrazit návrh, který přesně odpovídá slovům ve vašich vybraných jazykových slovnících, slovům, která jste mohli zadat dříve, nebo položkám, které jste umístili do osobního slovníku Vlastní slova. Poznámka: Při zadávání textu máte možnost vybrat libovolný ze zobrazených návrhů nebo je ignorovat a pokračovat v zadávání textu vybranou metodou. Pokud se během odesílání nebo ukládání textu zobrazí návrh slova, nebude slovo odesláno nebo uloženo. Klávesnice s dvojí funkčností Zadáváte-li text pomocí klávesnice s dvojí funkčností a se zadaným znakem byly spojeny další znaky, budou se tyto znaky zobrazovat v poli pro předběžné úpravy v záhlaví: Jestliže stejný znak stisknete znovu, vyberete další znak v řadě v poli pro předběžné úpravy. Stisknutím pravé strany klávesy L` odstraníte znak nebo mezery vlevo od kurzoru. Stisknutím a podržením pravé strany klávesy L` odstraníte několik znaků a pak celá slova. Stisknutím klávesy zadáte mezeru vpravo od kurzoru. M600i Seznámení s telefonem 17

18 Změna typu vstupu Typ vstupu zadávaného textu můžete během psaní změnit podle popisu v následujícím seznamu. Ikony zobrazené na stavovém řádku znázorňují vybraný typ vstupu. Aa První písmeno velké Chcete-li napsat například velké písmeno E, stiskněte jednou klávesu následovanou levou stranou klávesy E R. Všechna další zadaná písmena se budou zobrazovat jako malá. A Všechna písmena velká Chcete-li přepnout do režimu CAPS LOCK, stiskněte klávesu dvakrát. Všechna další zadaná písmena se budou zobrazovat jako velká, dokud režim CAPS LOCK nevypnete opětovným stisknutím klávesy. 12 První znak z horní části Jednou stiskněte klávesu ALT následovanou klávesou U I, chcete-li například zadat číslo 3 nebo pravou! / stranu klávesy Q W k zadání znaku /. Při stisknutí jakýchkoli dalších kláves se zobrazí znaky v dolní části kláves. 123 Všechny znaky z horní části Dvojím stisknutím klávesy ALT zamknete znaky v horní části kláves. Po stisknutí jakýchkoli dalších kláves budete psát znaky nebo čísla z horní části. Pro zrušení tohoto režimu je potřeba znovu stisknout klávesu ALT. Poznámka: Současné stisknutí klávesy a klávesy se znakem vloží znak psaný velkým písmem. Uvolnění klávesy po provedení této akce vrátí písmo zpět na malá písmena. Stejný postup platí v případě stisknutí klávesy ALT a klávesy se symbolem. Vkládání symbolů Pomocí klávesnice je možné vkládat symboly řadou způsobů. + Stisknutím levé strany klávesy, Z nebo. zobrazíte další symboly v poli pro předběžné úpravy v záhlaví. Klávesa ALT slouží pro přístup ksymbolům na klávesách. Výběrem položek Více > Možnosti textu > Přidat symbol otevřete tabulku pro výběr symbolů. Potom pomocí kolečka Jog Dial procházejte tabulku a vyberte symbol stisknutím kolečka Jog Dial. Symbol můžete vybrat také pomocí tužky. 18 Seznámení s telefonem M600i

19 Procházení textu Stiskněte klávesu nebo, chcete-li text procházet horizontálně. Označení textu Současným stisknutím kláves a nebo označíte text vlevo nebo vpravo od kurzoru. Virtuální klávesnice A B C Poznámky Zápis ze schůzky Zápis ze schůzky Hotovo Rozpoznávání rukou psaného textu Funkce rozpoznávání rukou psaného textu převede pohyb tužky na písmena, čísla nebo jiné znaky a zobrazí tyto znaky ve formě textu. Rozpoznávání rukou psaného textu je aktivní pouze v oblastech, které umožňují zadávání textu. A B C Komu: Dan Hotovo D D q w e r t y u i o p cap a s d f g h j k l z x c v b n m abc àëó A. Tato ikona slouží k otevření nebo zavření virtuální klávesnice. B. Rozevírací nabídka. Výběrem možnosti > Nastavení můžete změnit jazyk virtuální klávesnice. C. Aktuální pole vstupu. Ťuknutím na šipky nebo otočením kolečka Jog Dial změníte pole vstupu. D. Znakové sady. abc - standardní znaky, àëó - mezinárodní znaky, číselné znaky a měny. A. Číslice a symboly pište nad šipkou. B. Velká písmena pište v úrovni šipky. C. Malá písmena pište pod šipkou. D. Šipka, která rozděluje obrazovku pro zadávání textu na horní a dolní část. Chcete-li vybrat ikony nebo tlačítka, t ukněte na ně a podržte je pomocí tužky. Poznámka: Většinu písmen lze psát pomocí různých tahů. Viz tabulka níže. Poloha na obrazovce určuje velikost písmen, nikoli styl. M600i Seznámení s telefonem 19

20 Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z Poznámka: Každý tah začněte v bodě označeném tečkou. 2 1.,?! " ' 1 2 Číslice Číslice se píší nad šipku. Poznámka: Každý tah začněte v bodě označeném tečkou. Písmena s diakritickými znaménky Písmeno napište podle uvedených pokynů a poté nad šipku napište znaménko. Další podobná písmena, jako je ö a ü, se zadávají stejným způsobem. Poznámka: Každý tah začněte v bodě označeném tečkou. Rozšířené znaky Chcete-li psát symboly a znaky, které nejsou vtěchto tabulkách uvedeny, vyhledejte informace ve svém telefonu v části Rozšířené 20 Seznámení s telefonem M600i * / \ ( ) =. nebo *, nebo S

21 znaky v tématu nápovědy Rozpoznávání rukou psaného textu nebo na stránkách minimalizovaný, t ukněte místo toho na stavovém řádku na ikonu a vyberte položku Hlasitost. Zámky Telefon je vybaven čtyřmi bezpečnostními zámky, které lze nastavit z ovládacího panelu. Viz část Zámky na straně 85. Zámek kláves Klávesnici můžete zamknout a odemknout stisknutím a podržením tlačítka pro návrat zpět na boční straně telefonu nebo výběrem položek > Zamk. kl./odemk. Dalším způsobem zapnutí zámku kláves je t uknutí na ikonu na stavovém řádku a výběr možnosti Zamknout klávesy. Zvuk Nastavení hlasitosti Během telefonních hovorů je nejjednodušším způsobem nastavení úrovně zvuků otáčení kolečka Jog Dial. Při použití náhlavní soupravy Bluetooth můžete použít kolečko Jog Dial nebo ovladač hlasitosti na náhlavní soupravě. Pokud přehráváte hudbu, můžete hlasitost upravovat pomocí kolečka Jog Dial, dokud jste v režimu přehrávání. Pokud však posloucháte hudbu a přehrávač médií je Tichý režim V pohotovostním zobrazení přepínejte mezi normálním a tichým režimem stisknutím a podržením klávesy. Můžete také vybrat položky Více > Zapnout tichý režim nebo t uknout na ikonu na stavovém řádku, vybrat položku Hlasitost a označit Tichý režim. Chcete-li práci v tichém režimu ukončit ze stavového řádku, t ukněte na ikonu a zrušte označení položky Tichý režim. Výběr zvuků Na stavovém řádku vyberte položku > Hlasitost > Nastavení nebo vyberte položku Nástroje > Ovládací panel > Zařízení > Zvuky a výstrahy, chcete-li získat přístup k nastavením, jako jsou vyzváněcí tóny, klepnutí tlačítka a ekvalizér, viz část Zvuky a výstrahy na straně 81. Můžete také nastavit samostatné signály vyzvánění pro jednotlivé kontakty. Viz část Správa kontaktů na straně 35. Přenos zvuků Během volání nebo přehrávání zvuků můžete zvuk přenášet do připojeného příslušenství, například z reproduktoru do náhlavní M600i Seznámení s telefonem 21

Obsah. Technické údaje... 107 Rejstřík... 108 W950i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Obsah. Technické údaje... 107 Rejstřík... 108 W950i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Obsah Vítejte... 4 Seznámení s telefonem... 5 Telefon... 24 Zprávy... 29 Web... 34 Walkman... 38 Kontakty... 44 Kanály RSS... 48 PlayNow... 50 Galerie obrázků a Editor obrázků.. 51 Rádio FM... 55 Přehrávač

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Blahopřejeme vám ke koupi telefonu Sony Ericsson P1i. Užijte si efektivní e-mailové nástroje, fotoaparát s rozlišením 3,2 megapixely a vysokorychlostní Internet pro práci na cestách. Kromě předinstalovaného

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka P910i Uživatelská příručka Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Poznámka Každý tah

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun.

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson W580i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný ukládací prostor online a speciální nabídky, navštivte

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun.

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson S500i. Další obsah do telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webu www.sonyericsson.com/myphone, získáte bezplatný

Více

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Přehled telefonu...4 Zapnutí telefonu...5 Nápověda...6 Nabíjení baterie...6 Maximalizace výdrže baterie...6 Ikony na obrazovce...8 Přehled nabídek...9 Procházení nabídek...10 Paměť médií...11

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson K770i. Podělte se o své zážitky na fotografiích se svými přáteli a blízkými. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 5 Nápověda v telefonu... 6 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce souborů... 13 Jazyk

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Nastavení telefonu Nokia 9300i

Nastavení telefonu Nokia 9300i Nastavení telefonu Nokia 9300i Telefon Nokia 9300i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Podporu pro výrobek získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Podporu pro výrobek získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support. Blahopřejeme vám k vašemu novému telefonu Sony Ericsson W760i. Tento tenký a stylový telefon má vše potřebné k tomu, abyste se mohli věnovat hudbě vždy a všude. Další obsah pro telefon naleznete na webové

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více