Obsah. Technické údaje Rejstřík M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Technické údaje... 101 Rejstřík... 102. M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use."

Transkript

1 Obsah Vítejte... 4 Seznámení s telefonem... 5 Telefon Zprávy Kontakty Kalendář Web Kanály RSS Přehrávač médií PlayNow Galerie obrázků a Editor obrázků.. 49 Záznam zvuku MusicDJ Hry Quickoffice a Pdf Poznámky Úkoly Kalkulačka Konvertor Čas Časovač Stopky Správa souborů a aplikací PC Suite Připojování k jiným zařízením Synchronizace a zálohování Nastavení Internetu, u a zpráv MMS Ovládací panel Řešení problémů Důležité informace Pokyny pro bezpečné a efektivní používání Technické údaje Rejstřík M600i Obsah 1

2 Sony Ericsson M600i Uživatelská příručka Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB a nevztahují se na ni žádné záruky. Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB může kdykoli a bez upozornění provádět zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností ve stávajících informacích a zdokonalení programů nebo zařízení. Takové změny však budou zahrnuty do nových vydání této uživatelské příručky. Sony Ericsson Mobile Communications AB, Všechna práva vyhrazena. Číslo publikace: CS/LZT R2A Slovo a logo Bluetooth je vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. Společnost Sony Ericsson používá tyto značky na základě licence. Symbian a všechny značky a loga na tomto základě jsou ochranné známky společnosti Symbian Limited. Memory Stick Micro a M2 jsou registrované ochranné známky společnosti Sony. PlayNow a MusicDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Beatnik je ochranná známka společnosti Beatnik, Inc. Opera je ochranná známka společnosti Opera Software ASA. Quicksheet, Quickpoint, Quickoffice a Quickword jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Quickoffice, Inc. Adobe a Acrobat jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích. Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Apple je ochranná známka společnosti Apple Corporation, Inc. Lotus Notes je ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation v USA, dalších zemích nebo v USA i dalších zemích současně. Tento výrobek obsahuje software chráněný autorským právem společnosti Beatnik, Inc Java a všechny ochranné známky a loga na tomto základě jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích. Licenční smlouvy s koncovým uživatelem se vztahují k softwaru Sun Java J2ME. 1. Omezení: Software obsahuje důvěrné informace společnosti Sun chráněné autorským právem. Nárok na tento software si ponechává společnost Sun a její poskytovatelé licence. Zákazníci nesmí tento software měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat, rozdělovat nebo jinak zpětně analyzovat. Software nebo jeho části nelze pronajímat, předávat ani dále licencovat. 2. Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických údajů se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu, včetně zákona Export Administration Act (Zákon o vývozu z USA) a souvisejících předpisů. Mohou se na něj vztahovat také předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak exportovat nebo opětovně exportovat (i) do následujících zemí nebo poskytnout 2 M600i

3 státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům uvedeným na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na Seznamu zamítnutých objednávek Ministerstva obchodu USA. 3. Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252, (c) (1) (ii) a FAR 52,227-19(c) (2). Copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Všechna práva vyhrazena. Na části softwaru se vztahuje ochranná známka PacketVideo Corporation (USA) 1999, PacketVideo, pvplayer a logo PacketVideo jsou ochranné známky společnosti PacketVideo Corporation. Všechna práva vyhrazena. Další názvy výrobků a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena. Poznámka Některé služby popsané v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Týká se to také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM 112. Vpřípadě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. M600i 3

4 Vítejte Děkujeme, že jste si koupili telefon Sony Ericsson M600i s možností zasílání zpráv podporující standard 3G. Před zahájením používání vašeho nového telefonu si pečlivě přečtěte tyto pokyny, abyste mohli přístroj maximálně využívat a zajistili jeho delší životnost. Kapitola Seznámení s telefonem vtéto uživatelské příručce obsahuje stručný přehled hlavních funkcí telefonu, zástupců a obecných informací. Úplná uživatelská dokumentace se skládá ztěchto částí: Ktéto příručce získáte přístup prostřednictvím počítače nebo prohlížeče v telefonu. Tato ikona označuje, že je příslušná funkce závislá na síti nebo na operátorovi. Tato služba nemusí být k dispozici v některých zemích nebo při roamingu. Informace vám poskytne váš operátor. Stručná příručka základní informace nutné k používání. Uživatelská příručka přehled telefonu s podrobnými informacemi o nastavení. Nápověda v telefonu telefon obsahuje integrované texty nápovědy. Ve většině aplikací je Nápověda kdispozici v nabídce Více. Pro některá dialogová okna je k dispozici specifická nápověda, například pro taková, kde lze provést důležitá nastavení. Nápověda dialogového okna je k dispozici jako samostatná dotyková možnost nebo příkaz v nabídce Více. Příručka na webu aktuální uživatelská příručka je k dispozici na Internetu na adrese 4 Vítejte M600i

5 Seznámení s telefonem Balení B A H G Jestliže balení neobsahuje všechny uvedené položky, obrat te se na příslušného prodejce. Poznámka: Před použitím telefonu je třeba vložit kartu SIM a zasunout a nabít baterii. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy nejdříve odpojte nabíječku. Přehled C D F E C B A G H F M L K E A. Telefon B. Nabíječka C. Stereofonní náhlavní souprava D. Baterie E. Kabel USB F. Pamět ová karta Memory Stick Micro (M2 ) vložená do otvoru pro kartu Memory Stick. Na pamět ové kartě jsou uloženy aplikace pro vyzkoušení a zakoupení. G. Disk CD se sadou Sony Ericsson PC Suite H. Balíček dokumentace D A. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí B. Infračervený port C. Obrazovka D. Klávesnice s dvojí funkčností E. Otvor pro kartu Memory Stick F. Tlačítko zástupce I J M600i Seznámení s telefonem 5

6 G. Reproduktor H. Konektor pro anténu I. Konektor pro příslušenství a nabíječku J. Mikrofon K. Tlačítko Zpět L. Kolečko Jog Dial M. Tužka Tip Pomocí malého šroubováku je možné odebrat plastovou zátku, která chrání konektor antény. Než začnete telefon používat Karta SIM Kartu SIM obdržíte při registraci u provozovatele sítě. Karta SIM uchovává vaše telefonní číslo, služby v rámci předplatného a telefonní seznam. Vyjměte baterii (pokud je vložená) a vložte kartu SIM do přihrádky na kartu SIM. S kartou SIM se poskytuje kód PIN, který je třeba zadat po prvním spuštění telefonu. Číslo IMEI Aby váš telefon nemohl v případě odcizení nikdo zneužít, poznamenejte si číslo IMEI, aby váš operátor mohl telefon v případě potřeby zcela zablokovat. Číslo IMEI je vyraženo v dolní části přihrádky pro baterii. V pohotovostním zobrazení zobrazte číslo zadáním položek *#06# (viz část Pohotovostní zobrazení na straně 9). Baterie Chcete-li otevřít kryt baterie, jemně zatlačte na jeho horní část a vysuňte ji z telefonu. Vložte baterii a zavřete kryt. 6 Seznámení s telefonem M600i

7 Nabíjení baterie Baterii je třeba nabít v případě, že indikátor bliká červeně. Slabou baterii oznamuje také zpráva na obrazovce. Ujistěte se, že je vložena baterie a připojte nabíječku k telefonu. Připojte nabíječku kpřívodu elektrické energie. Pokud je telefon během nabíjení vypnutý, červený indikátor po úplném nabití baterie zhasne. Péče o telefon Při péči o telefon se řiďte následujícími radami: Při čištění obrazovky používejte mírně navlhčenou tkaninu. Obrazovky se dotýkejte pouze přiloženou tužkou nebo prsty. Podrobné informace o péči uvádí část Doporučení pro bezpečné používání výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a ostatní příslušenství) na straně 93. První zapnutí Než začnete telefon používat, přečtěte si kapitolu Pokyny pro bezpečné a efektivní používání na straně 93. Telefon zapněte stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Po otevření nabídky zapnutí vyberte položku Zapnout telefon. Budete vyzváni k výběru jazyka. Další informace o výběru a instalaci jazyků si můžete přečíst v části Jazyk na straně 88. Zapnutí a vypnutí telefonu Normální provoz K zapnutí telefonu použijte tlačítko pro zapnutí/vypnutí v horní části telefonu. Zobrazí se výzva k výběru mezi režimem Zapnout telefon a Flight mode. Normální provoz spustíte výběrem tlačítka Zapnout telefon. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a vyberte možnost Vypnout telefon. Režim Flight mode Pokud zvolíte režim Flight mode, vypnou se funkce rádiového spojení telefonu. Dále je možné používat aplikace organizéru. Režim Flight mode používejte v místech, kde je zakázáno používat mobilní telefony, například v nemocnicích a v letadlech. Viz část Režim Flight mode na straně 80. M600i Seznámení s telefonem 7

8 Import položek z telefonního seznamu Informace o kontaktu můžete importovat řadou způsobů: Můžete zkopírovat položky telefonního seznamu uložené na kartě SIM. Viz část Kopírování z karty SIM a na kartu SIM na straně 35. Můžete přenést položky telefonního seznamu z aplikace v počítači pomocí funkce synchronizace. Viz část Synchronizace a zálohování na straně 65. Můžete přenášet položky telefonního seznamu z jiného telefonu, například prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Viz část Připojování k jiným zařízením na straně 63. Obrazovka Obrazovka je citlivá na dotek. Položky můžete vybírat pomocí tužky nebo prstů. Některé pojmy a nabídky týkající se oblasti obrazovky znázorňuje následující obrázek: A B C D E F Uložit Poznámky Upravit Více A. Stavový řádek, obsahuje stavové ikony B. Nabídka stavového řádku C. Záhlaví aplikace D. Oblast aplikace E. Tlačítková lišta F. Lišta dotykových možností Navigace K procházení nabídek a výběru položek můžete používat kolečko Jog Dial, tlačítko Zpět, tužku, tlačítka procházení na klávesnici, dotykové možnosti nebo své prsty. 8 Seznámení s telefonem M600i

9 Kolečko Jog Dial Otáčením kolečka Jog Dovnitř Dial procházíte seznamy nahoru a dolů, Dolů nastavujete hlasitost Tlačítko zvuku nebo prohlížíte Zpět multimediální zprávu. Zatlačením kolečka Jog Dial vyberete označenou položku. Nahoru Tlačítko Zpět Tlačítko pro návrat zpět na boční straně telefonu můžete používat následujícím způsobem: Stisknutí návrat na předchozí obrazovku nebo nabídku nebo smazání aktuálního dialogového okna. Stisknutí a podržení návrat k pohotovostnímu zobrazení nebo zamknutí a odemknutí klávesnice z pohotovostního zobrazení. Tužka Ťuknutím tužkou na obrazovku můžete procházet a vybírat položky nebo se pohybovat po multimediálních obrázcích. Vyhledání aplikací Nabídka Aktivita Nabídka Aktivita se zobrazí pokaždé, když zapnete telefon a představuje počáteční bod pro provádění řady úkolů. Je závislá na operátorovi a její popis si můžete přečíst ve stručné příručce. Pohotovostní zobrazení Obrazovka nabídky Aktivita slouží také jako pohotovostní zobrazení. V další části této uživatelské příručky o ní budeme hovořit jako o pohotovostním zobrazení. Pohotovostní zobrazení je aktivováno vždy, když není aktivní žádná aplikace. Prostřednictvím zástupců můžete přímo přecházet do nejčastěji používaných aplikací. Výběrem zástupce můžete přejít ke všem aplikacím v hlavní nabídce. Stavový řádek Stavový řádek obsahuje ikony označující stav aktuálního nastavení a aktivit. Viz část Ikony stavového řádku na straně 12. Vyberte nabídku stavového řádku, z níž získáte přístup k dalším nastavením. M600i Seznámení s telefonem 9

10 Hlavní nabídka V hlavní nabídce jsou aplikace kategorizovány ve složkách, jak uvádí následující přehled: Zprávy Přehrávač médií Telefon Kalendář Kontakty Multimédia Zábava Kancelář Nástroje Video Hudba Online Telefon Protokol volání Kont. s rych. volbou Web Kanály RSS TM PlayNow Galerie obrázků Záznam zvuku TM MusicDJ QuadraPop Vijay Singh Pro Golf 2 Ukázka Quickoffice Pdf+ Poznámky Úkoly Ovládací panel Správce souborů Správce připojení Vzdál. synchroniz. Kalkulačka Konvertor Stopky Čas Časovač Používání aplikací Spuštění aplikace Můžete buď přímo t uknout na aplikaci nebo na ni přejít otáčením kolečka Jog Dial, označit ji a stisknout kolečko Jog Dial nebo klepnout na možnost Otevřít. Ukončení práce v aplikaci Práci v některé z aplikací můžete ukončit dvěma způsoby: Zavřete ji pomocí některého z tlačítek pro návrat zpět. Uloží se všechna data. Nechte ji otevřenou a pomocí Správce úkolů se přepněte do jiné aplikace. Informace získáte v části Správce úkolů na straně 10. Po přepnutí zpět do aplikace se vrátíte ke stejnému zobrazení, v jakém jste pracovali při ukončení práce v aplikaci. Zavření aplikace V základním zobrazení aplikace t ukněte na položku nebo stiskněte tlačítko pro návrat zpět. Správce úkolů Správce úkolů umožňuje přepínání mezi aplikacemi. Pokud práci v aplikaci ukončíte pomocí Správce úkolů namísto zavření, vrátíte se po přepnutí zpět do aplikace ke stejnému zobrazení. To je užitečné například v případě vyjímání a vkládání textu mezi dvěma 10 Seznámení s telefonem M600i

11 aplikacemi. Chcete-li Správce úkolů otevřít, t ukněte na stavovém řádku na tlačítko nebo vyberte položku Více > Správce úkolů. Na kartě Poslední můžete přepnout na naposledy použité aplikace nebo můžete vybrat možnost Hlavní nabídka a otevřít novou aplikaci z této nabídky. Chcete-li přepnout na aplikaci v seznamu, t ukněte na ni tužkou nebo ji označte a vyberte možnost Přepnout. Na kartě Otevřít jsou k dispozici pokročilé funkce. Tato karta obsahuje seznam všech spuštěných aplikací spolu s aplikacemi, které jsou zavřené, ale stále zabírají pamět. Označte aplikaci a výběrem možnosti Konec aplikaci ukončete a uvolněte tak veškerou pamět, kterou využívá. V nabídce Správce úkolů můžete řadit aplikace v seznamu podle času, velikosti nebo názvu. Klávesnice s dvojí funkčností V dolní části každé klávesy jsou uvedeny dva znaky, k nimž lze získat přístup stisknutím levé nebo pravé strany klávesy. Pomocí klávesy ALT můžete přistupovat ke znakům nebo symbolům v horní části klávesy, což jsou například číslice 1-9. Obecné funkce Některé z funkcí klávesnice lze využít v mnoha situacích, nejen při zadávání textu. Chcete-li získat další informace o funkcích klávesnice při zadávání textu, přečtěte si část Klávesnice s dvojí funkčností na straně 17. nebo L` Pomocí kláves se šipkami procházejte aplikaci. Klávesu se šipkou stiskněte například pro provedení následujících akcí: Přístup k další nebo předchozí kartě. Procházení kontaktů s více telefonními čísly. Odstranění jednoho znaku. Odstranění označené položky například z pole Kontakty, Kalendář, Poznámky nebo Úkoly. M600i Seznámení s telefonem 11

12 Funkce v pohotovostním zobrazení V pohotovostním zobrazení je klávesnice v režimu zadávání čísel. Stisknutí přepne do režimu zadávání telefonního čísla. Stisknutí a podržení přechod telefonu do tichého režimu. E T N R Y M Stisknutí přepne do režimu zadávání telefonního čísla. V režimu zadávání čísel se zobrazuje zadané číslo 1 a kontakt s rychlou volbou, pokud jej máte nastavený. Stisknutí a podržení volání hlasové pošty. Stisknutí přepne do režimu zadávání telefonního čísla. V režimu zadávání čísel se zobrazuje zadané číslo a kontakt s rychlou volbou, pokud jej máte nastavený. Stisknutí a podržení otevření seznamu Kontakty. Stisknutí přepne do režimu zadávání telefonního čísla. V režimu zadávání čísel se zobrazí zadaná číslice 0. Stisknutí a podržení převedení číslice na znak +. Stisknutí položky a možnosti Zamk. kl./odemk. zamknutí nebo odemknutí telefonu. Ikony stavového řádku Ťuknutím na ikonu tužkou získáte další informace nebo spustíte aplikaci. Ikona Funkce K dispozici 3G Kapacita baterie Je připojena náhlavní souprava Bluetooth Je aktivována technologie Bluetooth Oznámení o přesměrování všech volání Oznámení o doručení u Režim Flight mode Domácí sít Infračervené zařízení zapnuto Aktivní připojení k Internetu (bliká během přenášení dat). Aktivní zámek kláves Oznámení zmeškaného volání 12 Seznámení s telefonem M600i

13 Ikona Funkce Oznámení o doručení multimediální zprávy Ztlumený mikrofon Aktivovaný prediktivní text Výběr aktuální linky (na kartě SIM je k dispozici funkce ALS - Alternate Line Service) Hlasitost vyzvánění je nastavena na nulu Síla signálu, k dispozici GPRS Tichý režim Oznámení o doručení textové zprávy Překročení kapacity pro textové zprávy Aktivovaný hlasitý poslech Nabídka stavového řádku Správce úkolů Oznámení o doručení hlasové pošty Pamět ová karta Memory Stick Micro (M2) Na dodávané pamět ové kartě Memory Stick Micro (M2 ) jsou předem uloženy aplikace pro vyzkoušení a nákup, které nabízejí řadu možností pro práci i zábavu. Najdete zde také informace o tom, jak aplikace zakoupit. Předem uložené aplikace můžete z karty Memory Stick odstranit a uvolnit tak místo pro ukládání. Karta Memory Stick nabízí také další místo pro ukládání, kam můžete ukládat obrázky, hudbu, aplikace, dokumenty atd. Chcete-li kartu Memory Stick vložit, otevřete kryt a vložte kartu do otvoru. Chcete-li kartu Memory Stick vytáhnout, zatlačte okraj karty Memory Stick dovnitř a pak jej uvolněte. Důležité: Nevyjímejte kartu Memory Stick, která se právě používá. Mohlo by to způsobit zaseknutí telefonu nebo poškození systému souborů na kartě Memory Stick. M600i Seznámení s telefonem 13

14 Karty Memory Stick můžete přejmenovat a formátovat a také jejich pomocí uspořádat data. Viz část Správce souborů na straně 59. Připojení dodaného příslušenství B A C B. Připojte náhlavní soupravu a další příslušenství ke spodní části telefonu nebo vpřípadě nabíjení telefonu k dolní části nabíječky. C. Připojte nabíječku ke spodní části telefonu. Aktualizace softwaru Poté, co bude vydána vylepšená verze softwaru pro váš telefon, můžete aktualizovat telefon pomocí aktualizační služby Sony Ericsson Update Service, kterou naleznete na adrese Na této webové stránce získáte také další pokyny a průvodce celým procesem. Chcete-li aktualizaci spustit, potřebujete počítač spřipojením k Internetu. Budete muset také mít instalovanou sadu Sony Ericsson PC Suite a připojení USB mezi telefonem a počítačem. Poznámka: Protože při aktualizaci budou z telefonu odstraněna všechna data, měli byste před spuštěním aktualizace vždy vytvořit úplnou zálohu telefonu. Informace získáte v části Zálohování dat na straně 66. A. Připojte kabel USB ke spodní části telefonu (chcete-li připojit například počítač). 14 Seznámení s telefonem M600i

15 Obecné funkce Odeslat jako Mnoho aplikací umožňuje výměnu položek, jako jsou schůzky, kontakty a obrázky. Příkaz Odeslat jako v nabídce Více nabízí volby mezi možnostmi přenosu. Bluetooth SMS MMS Infračervený Změna velikosti textu Ve většině aplikací pro zpracování textu nebo obrázků můžete vybrat možnost Lupa v nabídce Více. Nápověda v telefonu Telefon obsahuje zabudované soubory nápovědy. Ve většině aplikací je v nabídce Více kdispozici příkaz Nápověda. Pro některá dialogová okna je k dispozici specifická nápověda, například pro taková, kde lze provést důležitá nastavení. Nápověda dialogového okna je k dispozici jako samostatná dotyková možnost nebo příkaz v nabídce Více. Uspořádání informací Použití nabídky Složka v nabídce Více Vněkterých aplikacích slouží složky kuspořádání informací, například kontaktů, položek úkolů, položek poznámek nebo kanálů RSS. Poznámka: Tyto aplikace mají vlastní specifickou sadu složek. Složka vytvořená v jedné aplikaci se nezobrazí v aplikaci jiné. A. Nabídka Více s možností nabídky Zobrazit složku. Poznámky B. Upravit složky. Tento příkaz slouží kpřejmenování, odstranění nebo přidání nové složky. C. Složka Nezařaz. Každá aplikace má vlastní výchozí složku, takže pokud nevytváříte složky sami, budou položky uloženy ve složce Nezařaz. D. Složka Všechny poznámky. Je-li vybrána tato složka, zobrazují se položky ze všech složek. M600i Seznámení s telefonem 15 A Poznámka A Vložit Zobrazit složku Všechny poznámky Najít Nezařaz. Odstranit poznámky Upravit složky Lupa Správce úkolů Vybrat Zavřít D C B

16 Poznámka: Složka Všechny v aplikaci Kontakty nezobrazuje položky na kartě SIM. Chcete-li zobrazit položky z konkrétní složky, vyberte ji z nabídky Zobrazit složku. Nová položka se vytvoří ve složce, která je aktuálně v aplikací aktivní. Později můžete přesunout položku do jiné složky. Správa multimediálních souborů Soubory médií můžete uspořádat přímo vpříslušné multimediální aplikaci. Složky médií se zobrazuje na dvou kartách. A Galerie obrázků Klipart 12:07, 14/03/05 Favorites 08:12, 21/07/05 Butterfly.jpg 09:03, 12/05/05 Coffee.jpg 09:00, 28/05/05 Letadlo.gif 13:00, 30/05/05 Zobrazit Více A. Karta Pamět telefonu. B. Karta Memory Stick. Při práci se soubory můžete vybrat několik souborů ve složce současně. Můžete také přidat, přejmenovat a odstranit složku. B Správa souborů pomocí Správce souborů Pomocí Správce souborů můžete pracovat s obsahem a uspořádat média v paměti telefonu i na kartě Memory Stick. Viz část Správce souborů na straně 59. Zadávání textu Existují tři způsoby zadávání textu v telefonu: Použitím klávesnice s dvojí funkčností pod obrazovkou. Použitím virtuální klávesnice na stavovém řádku. Psaním tužkou přímo na obrazovku. Úprava textu Výběrem tlačítka Více získáte přístup k funkcím pro úpravy, jako je kopírování, vkládání a vyjímání textu, nebo formátování textu (velikost, styl a zarovnání), pokud se používá. Kopírování a vyjmutí Chcete-li získat přístup k funkcím kopírování nebo vyjmutí, je třeba text nejprve označit. Chcete-li označit text pomocí tužky, podržte tužku na konci textu, chvíli počkejte a pak přetahujte tužku podél textu, který si přejete zkopírovat nebo vyjmout. Informace o označení textu pomocí klávesnice získáte v části Označení textu na straně Seznámení s telefonem M600i

17 Možnosti textu Pokud upravujete text, vyberte položku Více > Možnosti textu k provedení následujících akcí: Přidat symbol spuštění tabulky se symboly a interpunkčními znaménky. Automatická kapitalizace zapnutí a vypnutí funkce automatického nastavení velkých a malých písmen. Prediktivní text povolení nebo zakázání vylepšeného prediktivního zadávání textu, vyjádřeného ikonou na stavovém řádku. Pokud je vybráno prediktivní zadávání textu, můžete vybrat také následující položky: 1. jazyk změna volby 1. jazyka pro prediktivní slovník. 2. jazyk změna volby 2. jazyka pro prediktivní slovník. Vlastní slova umožňuje zobrazení uživatelského slovníku, ve kterém můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat slova. Prediktivní text Vylepšenou funkci prediktivního zadávání textu můžete použít u všech tří metod zadávání textu: Klávesnice, Virtuální klávesnice a Rozpoznání rukou psaného textu. Návrh primárního nebo dalšího slova se zobrazí při psaní a další návrhy se zobrazují v poli pro předběžné úpravy v horní části obrazovky. Pokud při psaní slova uděláte chybu, v poli pro předběžné úpravy se také může zobrazit návrh, který přesně odpovídá slovům ve vašich vybraných jazykových slovnících, slovům, která jste mohli zadat dříve, nebo položkám, které jste umístili do osobního slovníku Vlastní slova. Poznámka: Při zadávání textu máte možnost vybrat libovolný ze zobrazených návrhů nebo je ignorovat a pokračovat v zadávání textu vybranou metodou. Pokud se během odesílání nebo ukládání textu zobrazí návrh slova, nebude slovo odesláno nebo uloženo. Klávesnice s dvojí funkčností Zadáváte-li text pomocí klávesnice s dvojí funkčností a se zadaným znakem byly spojeny další znaky, budou se tyto znaky zobrazovat v poli pro předběžné úpravy v záhlaví: Jestliže stejný znak stisknete znovu, vyberete další znak v řadě v poli pro předběžné úpravy. Stisknutím pravé strany klávesy L` odstraníte znak nebo mezery vlevo od kurzoru. Stisknutím a podržením pravé strany klávesy L` odstraníte několik znaků a pak celá slova. Stisknutím klávesy zadáte mezeru vpravo od kurzoru. M600i Seznámení s telefonem 17

18 Změna typu vstupu Typ vstupu zadávaného textu můžete během psaní změnit podle popisu v následujícím seznamu. Ikony zobrazené na stavovém řádku znázorňují vybraný typ vstupu. Aa První písmeno velké Chcete-li napsat například velké písmeno E, stiskněte jednou klávesu následovanou levou stranou klávesy E R. Všechna další zadaná písmena se budou zobrazovat jako malá. A Všechna písmena velká Chcete-li přepnout do režimu CAPS LOCK, stiskněte klávesu dvakrát. Všechna další zadaná písmena se budou zobrazovat jako velká, dokud režim CAPS LOCK nevypnete opětovným stisknutím klávesy. 12 První znak z horní části Jednou stiskněte klávesu ALT následovanou klávesou U I, chcete-li například zadat číslo 3 nebo pravou! / stranu klávesy Q W k zadání znaku /. Při stisknutí jakýchkoli dalších kláves se zobrazí znaky v dolní části kláves. 123 Všechny znaky z horní části Dvojím stisknutím klávesy ALT zamknete znaky v horní části kláves. Po stisknutí jakýchkoli dalších kláves budete psát znaky nebo čísla z horní části. Pro zrušení tohoto režimu je potřeba znovu stisknout klávesu ALT. Poznámka: Současné stisknutí klávesy a klávesy se znakem vloží znak psaný velkým písmem. Uvolnění klávesy po provedení této akce vrátí písmo zpět na malá písmena. Stejný postup platí v případě stisknutí klávesy ALT a klávesy se symbolem. Vkládání symbolů Pomocí klávesnice je možné vkládat symboly řadou způsobů. + Stisknutím levé strany klávesy, Z nebo. zobrazíte další symboly v poli pro předběžné úpravy v záhlaví. Klávesa ALT slouží pro přístup ksymbolům na klávesách. Výběrem položek Více > Možnosti textu > Přidat symbol otevřete tabulku pro výběr symbolů. Potom pomocí kolečka Jog Dial procházejte tabulku a vyberte symbol stisknutím kolečka Jog Dial. Symbol můžete vybrat také pomocí tužky. 18 Seznámení s telefonem M600i

19 Procházení textu Stiskněte klávesu nebo, chcete-li text procházet horizontálně. Označení textu Současným stisknutím kláves a nebo označíte text vlevo nebo vpravo od kurzoru. Virtuální klávesnice A B C Poznámky Zápis ze schůzky Zápis ze schůzky Hotovo Rozpoznávání rukou psaného textu Funkce rozpoznávání rukou psaného textu převede pohyb tužky na písmena, čísla nebo jiné znaky a zobrazí tyto znaky ve formě textu. Rozpoznávání rukou psaného textu je aktivní pouze v oblastech, které umožňují zadávání textu. A B C Komu: Dan Hotovo D D q w e r t y u i o p cap a s d f g h j k l z x c v b n m abc àëó A. Tato ikona slouží k otevření nebo zavření virtuální klávesnice. B. Rozevírací nabídka. Výběrem možnosti > Nastavení můžete změnit jazyk virtuální klávesnice. C. Aktuální pole vstupu. Ťuknutím na šipky nebo otočením kolečka Jog Dial změníte pole vstupu. D. Znakové sady. abc - standardní znaky, àëó - mezinárodní znaky, číselné znaky a měny. A. Číslice a symboly pište nad šipkou. B. Velká písmena pište v úrovni šipky. C. Malá písmena pište pod šipkou. D. Šipka, která rozděluje obrazovku pro zadávání textu na horní a dolní část. Chcete-li vybrat ikony nebo tlačítka, t ukněte na ně a podržte je pomocí tužky. Poznámka: Většinu písmen lze psát pomocí různých tahů. Viz tabulka níže. Poloha na obrazovce určuje velikost písmen, nikoli styl. M600i Seznámení s telefonem 19

20 Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z Poznámka: Každý tah začněte v bodě označeném tečkou. 2 1.,?! " ' 1 2 Číslice Číslice se píší nad šipku. Poznámka: Každý tah začněte v bodě označeném tečkou. Písmena s diakritickými znaménky Písmeno napište podle uvedených pokynů a poté nad šipku napište znaménko. Další podobná písmena, jako je ö a ü, se zadávají stejným způsobem. Poznámka: Každý tah začněte v bodě označeném tečkou. Rozšířené znaky Chcete-li psát symboly a znaky, které nejsou vtěchto tabulkách uvedeny, vyhledejte informace ve svém telefonu v části Rozšířené 20 Seznámení s telefonem M600i * / \ ( ) =. nebo *, nebo S

21 znaky v tématu nápovědy Rozpoznávání rukou psaného textu nebo na stránkách minimalizovaný, t ukněte místo toho na stavovém řádku na ikonu a vyberte položku Hlasitost. Zámky Telefon je vybaven čtyřmi bezpečnostními zámky, které lze nastavit z ovládacího panelu. Viz část Zámky na straně 85. Zámek kláves Klávesnici můžete zamknout a odemknout stisknutím a podržením tlačítka pro návrat zpět na boční straně telefonu nebo výběrem položek > Zamk. kl./odemk. Dalším způsobem zapnutí zámku kláves je t uknutí na ikonu na stavovém řádku a výběr možnosti Zamknout klávesy. Zvuk Nastavení hlasitosti Během telefonních hovorů je nejjednodušším způsobem nastavení úrovně zvuků otáčení kolečka Jog Dial. Při použití náhlavní soupravy Bluetooth můžete použít kolečko Jog Dial nebo ovladač hlasitosti na náhlavní soupravě. Pokud přehráváte hudbu, můžete hlasitost upravovat pomocí kolečka Jog Dial, dokud jste v režimu přehrávání. Pokud však posloucháte hudbu a přehrávač médií je Tichý režim V pohotovostním zobrazení přepínejte mezi normálním a tichým režimem stisknutím a podržením klávesy. Můžete také vybrat položky Více > Zapnout tichý režim nebo t uknout na ikonu na stavovém řádku, vybrat položku Hlasitost a označit Tichý režim. Chcete-li práci v tichém režimu ukončit ze stavového řádku, t ukněte na ikonu a zrušte označení položky Tichý režim. Výběr zvuků Na stavovém řádku vyberte položku > Hlasitost > Nastavení nebo vyberte položku Nástroje > Ovládací panel > Zařízení > Zvuky a výstrahy, chcete-li získat přístup k nastavením, jako jsou vyzváněcí tóny, klepnutí tlačítka a ekvalizér, viz část Zvuky a výstrahy na straně 81. Můžete také nastavit samostatné signály vyzvánění pro jednotlivé kontakty. Viz část Správa kontaktů na straně 35. Přenos zvuků Během volání nebo přehrávání zvuků můžete zvuk přenášet do připojeného příslušenství, například z reproduktoru do náhlavní M600i Seznámení s telefonem 21

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905 Uživatelská příručka Xperia M C1904/C1905 Obsah Xperia M Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je systém Android?...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...10

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 SWD-1735726-0614093521-010 Obsah Rychlá nápověda... 6 Začínáme: Váš smartphone... 6 Jak na to: 10 nejdůležitějších

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více