Proč tu vůbec jsem? Co je vaším smyslem života?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč tu vůbec jsem? www.biblickaknihovna.cz. Co je vaším smyslem života?"

Transkript

1 Co je vaším smyslem života? To, co považujete za svůj smysl života, se jistě musí ve vašem životě nějak projevovat. Žijete podle toho, co považujete za smysl života. Činy mluví hlasitěji než slova. Vyzkoušejte se. Podívejte se na následující seznam cílů, které jsme si rozebírali v této publikaci. Podívejte se na svůj život a zamyslete se, čemu opravdu věnujete svůj čas, úsilí a svou energii. Je vaším cílem: Být chytrý? Užívat si? Tvrdě pracovat? Projevovat lidem lásku? Líbit se Bohu? Vyjděte ze svých odpovědí a u následujících otázek se nad svými závěry zamyslete dále. Jak trávíte svůj čas? Znáte Boží slovo tak, abyste věděli, jak máte Bohu projevovat poslušnost? Můžete upřímně říci, že žijete v plné poslušnosti vůči Bohu? Pokud ne, proč tomu tak není? Těší vás život? Co vám v životě působí největší zklamání? Co vám přináší uspokojení? Co z toho, co děláte, je prospěšné s ohledem na věčnost? Pokud jsou pro vás uvedené otázky nepříjemné, možná si, podobně jako Šalomoun, potřebujete uvědomit, jakou marností je žít pro cokoli méně významného, než co je v souladu s Božím záměrem. Prvním zásadním krokem je vložit svou důvěru v Krista důvěřovat Kristu, že vám dá spásu před nadcházejícím soudem proti veškeré neposlušnosti. Pokud jste tento první zásadní krok dosud neučinili, jděte ke Kristu a přijměte od něj odpuštění svých hříchů. Ježíš vám odpustí a dá vám nový smysl a novou sílu k životu (J 3,16; Ř 5 8). Požádejte ho o pomoc, abyste mohli co nejlépe využívat nový život, který vám dal. Ježíš o svých drahocenných ovečkách řekl: Já jsem přišel, aby měly život život v plnosti (J 10,10 B21). Proč tu vůbec jsem?

2 Obsah Honba za větrem Vzdělávání Únik Práce Láska Jak nalézt smysl života Kdo má být na prvním místě? Řiďte se Božími radami K Boží slávě Pomoc pro vaši pomoc jiným Co je vaším smyslem života? Název: Proč tu vůbec jsem? Původně: Why In The World Am I Here? Uveřejněno s laskavým svolením Publikační řada: Discovery Current Issues (Aktuální otázky). Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže citovány z Českého studijního překladu. Další překlady: B21 Bible, překlad 21. století, ČEP Český ekumenický překlad, KB Kralická bible. Překlad a sazba: Jan Janča, M.Ed. Korektury: Mgr. Dagmar Krpcová. Sazba provedena typografickým systémem TEX. Publikaci je žádoucí a možné šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně. Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Ve spolupráci s připravila Únik 1. Jakých sedm radovánek Šalomoun vyzkoušel? (Kaz 2,1 11). 2. Jak Šalomoun nakonec tyto radovánky hodnotí? 3. Jaký postoj měl k takovým radovánkám Mojžíš? (Žd 11,24 26). Práce 1. Čeho Šalomoun dosáhl? (1Kr 5,1 12; 6,1 7,12). 2. K jakému závěru Šalomoun dochází ohledně toho, čeho dosáhl? (Kaz 2,17 18). 3. Co dává práci trvalý význam? (Kaz 5,18; 12,13 14; Fp 4,11 13). Láska 1. V čem je prospěšné přátelství a přátelské vztahy? (Kaz 4,9 12). 2. Proč milující manželský partner nemůže odstranit ze života marnost? (Kaz 9,9). 3. Co je důležitější než projevovat lidem lásku? (Lk 10,27). Jak nalézt smysl života Kdo má být na prvním místě? 1. Jak by měl být náš život ovlivňován skutečností, že jsme odpovědni vůči Bohu? (Kaz 11,9; 12,13 14). 2. Co znamená bát se Boha? (Kaz 12,13 14). 3. Vede nás bázeň před Bohem od Boha nebo k Bohu? (Př 8,13). 4. Jakých nesprávných obav nás pravá bázeň zbavuje? (1J 4,17 21). Řiďte se Božími radami 1. Co je podle Šalomouna klíčem ke smysluplnému životu? (Kaz 12,13 14). 2. Co dnes znamená zachovávat Boží přikázání? (J 14,15). 3. Jaká přikázání jsou ta nejdůležitější? (Mt 22,36 40). 4. Jak můžete svou poslušností vůči Bohu pomáhat dalším? (Fp 1, ; 2,15). 17

3 Vzdejte Hospodinu, čeledi národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, přineste dar, přijďte před něj, klaňte se Hospodinu v slávě svatyně (1Pa 16,28 29). Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky (J 15,8). Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše, abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista (Ř 15,5 6). Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha (1K 6,20). Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě (1K 10,31). Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen (Ef 3,21). 16 Pomoc pro vaši pomoc jiným Dále jsou uvedeny otázky, které můžete používat při vedení a vyučování jiných. Navrhujeme, abyste tyto otázky s dalšími lidmi probírali ještě před vlastním studiem daného bodu z této publikace, protože jim to může pomoci, aby se pak při následujícím studiu zaměřovali na ty nejdůležitější myšlenky. Honba za větrem Vzdělávání 1. Proč právě Šalomoun mohl dobře mluvit o vzdělávání? (1Kr 3,7 12; 10,1 13). 2. Co Šalomoun uvedl, co se týče omezených možností vzdělávání? (Kaz 1,16 17; 2,15 16). 3. Jaké jsou podle Šalomouna výhody poznání? (Kaz 2,13 14). 4. Jaké poznání je to nejdůležitější? (Jr 9,23 24). Proč tu vůbec jsem? Proč někteří lidé pociťují ve svém životě takovou prázdnotu? K čemu je přežívat den za dnem bez nějakého hlubšího smyslu? Jak najít uspokojení a hloubku v jednotvárnosti života? Jak se vypořádat s jeho nejistotami? Redaktor publikace Our Daily Bread (Náš denní chléb) Kurt De Haan nám ukáže, jak nadčasové odpovědi na tyto znepokojivé otázky můžeme najít v biblické knize Kazatel. Uvidíme, že nepotřebujeme Šalomounovo bohatství ani jeho moudrost, abychom na své otázky nalezli skutečně uspokojivé odpovědi. Martin R. De Haan II Touha po smyslu života Člověk zrovna nemusí mít sebevražedné sklony, aby si kladl otázku, zda život vůbec stojí za to žít. Není třeba se topit v dluzích, aby se člověk cítil na dně. Není třeba být za mřížemi, aby se člověk cítil jako vězeň svých vlastních špatných sklonů. Ani není třeba šlapat ulici, aby člověk zaprodával svůj život druhým. Není třeba být promiskuitní, aby člověk stále myslel jen na sex. Není Většina lidí žije život tichého zoufalství. Henry David Thoreau třeba být narkomanem, aby si člověk zlepšoval náladu nějakým jiným, ale podobně umělým způsobem. Není třeba být milionářem, aby člověk miloval peníze. Není třeba trpět paranoidními představami, aby člověk utíkal sám před sebou anebo před hlubšími životními otázkami. Není třeba být majitelem firmy, aby člověk žil jen a jen pro práci. Není třeba žít u skládky odpadu, aby člověk měl pocit, že jeho život se takové skládce podobá. Není třeba jezdit v limuzíně, aby člověk zastával názor, že k radosti musí mít luxus. Není třeba být bezdomovcem, aby se člověk cítil úplně sám a bez jakéhokoli zázemí. A není třeba být zaostalý, aby člověk nechápal, co je podstatou života. A na druhé straně člověk nemusí být génius, aby zjistil, co je skutečným smyslem života. Co je tedy tím tajemstvím? Jestliže poznání smyslu života není výsadou pouze několika odborníků či teologů, jak jej můžeme poznat i my ostatní? Proč tolik lidí žije ve frustraci, v prázdnotě, zoufalství, beznaději, znechucení, apatii či hněvu? Odpovědi, jež některé lidi uspokojují, jsou pro jiné nedostatečné. Jiným na odpovědi nezáleží přinejmenším, dokud si 1

4 mohou v životě užívat. Další už se vzdali veškeré naděje, že by od své vnitřní bolesti kdy mohli najít nějakou úlevu. Jiní otupují svou bolest pomocí alkoholu, návykových látek a drog. Někteří se dokonce rozhodli vzít si život. Kdo nám tedy dá pádné odpovědi a proč je tolik lidí hledá všude možně, když tyto odpovědi jsou ve zdroji, který je každému k dispozici? V této publikaci se podíváme, jak se s našimi otázkami vyrovnal jeden pisatel, který žil přibližně před 3000 lety. Může nám připadat obtížné tomu uvěřit, ale psal o naprosto stejných problémech, s nimiž se potýkáme i dnes. A jeho postřehy zní, jako by žil v 21. století. Na tytéž otázky totiž hledají lidé odpovědi i dnes. 2 Honba za větrem Jestliže poznání smyslu života není výsadou pouze několika odborníků či teologů, jak jej můžeme poznat i my ostatní? Snažte se chytit vítr, podrobit si uragán či spoutat lavinu. Marnost nad marnost! Podobně nemožné nám může připadat úsilí najít skutečné naplnění v životě, obzvláště pokud hledáme na nesprávném místě. Poslechněme si někoho, kdo na to musel přijít ze své vlastní zkušenosti: Já... jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě. Uložil jsem svému srdci, aby pátralo a aby zkoumalo s moudrostí všechno, co bylo vykonáno pod nebem. Ono zlé plahočení uložil Bůh lidským synům, aby se při něm osvědčili. Viděl jsem všechny skutky, které byly vykonány pod sluncem, a hle, to vše je marnost a honba za větrem. (Kaz 1,12 14) Úsilí najít skutečné naplnění v životě nám může připadat stejně nemožné jako chytit vítr. Vše, co bylo vykonáno pod sluncem, připadalo tomuto autorovi naprosto marné, zbytečné a nesmyslné. Snažil se přijít na to, jaký význam má v každodenním životě potěšení či bolest. Když se budeme snažit pochopit knihu Kazatel, bude jistě pomocí vědět něco o jejím autorovi a o tom, proč tuto knihu napsal. Autor zde není přímo jmenovitě uveden. Ale jedná se o slova syna Davidova, krále v Jeruzalémě, který se zde rozepisuje o svém bohatství, moci, moudrosti, o mnoha svých manželkách i o velkých věcech, jichž dosáhl, což poukazuje na krále Šalomouna (viz 1, ; 2,4 9; 7,26 29; ať dobrým nebo zlým (12,14). Žádná neposlušnost tedy nikomu jen tak neprojde (3,17; 8,12 13; 11,9). Kdo nenastoupí na cestu poslušnosti vůči Bohu a nevloží svou důvěru v Krista, bude nakonec muset stát před Božím soudem (Zj 20,7 15). Kdo v Krista uvěří, vydá před Bohem počet ze svého života a dostane se mu příslušné odměny (1K 3,10 15; 2K 5,10). Jak svou poslušností můžeme hledajícím pomoci nalézt smysl života? Apoštol Pavel napsal dopis do Filip, v němž několikrát uvádí, jak můžeme světu ukázat, že pravé uspokojení v životě pochází z toho, když Boha známe a posloucháme jej. Když můžeme říci, vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk (1,21), ukazujeme tím světu, za co stojí žít a zemřít. Když usilujeme o jednotu s dalšími věřícími, ukazujeme tím Božím nepřátelům, že ve svých záměrech nemohou uspět (1,28). Když bereme ohled na zájmy druhých (2,4), dáváme najevo, co znamená žít nesobecky, po vzoru Krista. Když jsme bezúhonní, záříme jako hvězdy uprostřed temnoty tohoto světa (2,15). Když žijeme s vědomím, že naše občanství je v nebesích, budeme se výrazně lišit od těch, kteří se nechávají ovládat svými tělesnými žádostmi (3,17 21). Když jsme spokojeni s tím, co máme, (4,11 13), dáváme najevo, že nám nejde o hmotné statky, ale především o náš duchovní vztah s Bohem. Zamyslete se Proč děti neposlouchají své rodiče? Proč dospělí nedodržují určité zákony? A proč si naproti tomu muži a ženy víry uvedení v Židům 11 zvolili jít cestou poslušnosti vůči Bohu? Kdy vám to s poslušností vůči Bohu nejde? Kdy se poslušnost vůči Bohu příčí vašemu rozumu? Poproste Boha, aby vám ukázal ve vašem životě oblasti, v nichž je třeba se mu podřídit. K Boží slávě Podle Westminsterského kratšího katechismu je smyslem života oslavovat Boha a věčně se z něj radovat. Toto vyjádření nacházíme v mnoha biblických verších, v nichž jsme povzbuzováni, aby středem našeho života byla svrchovanost našeho Boha. Oslavovat Boha znamená přinášet mu čest, uctívat jej, vzdávat mu náležitou chválu. Dále si uvedeme několik veršů, které se zaměřují na vzdávání slávy Bohu. 15

5 Co znamená zachovávat Boží přikázání? Znamená to poslouchat, co od nás Bůh chce. Pro starozákonní věřící, jako byl například Šalomoun, to zahrnovalo Desatero spolu s několika sty dalšími zákony ohledně soukromého, společenského i náboženského života. Dnes to pro nás znamená poslouchat nadčasové zásady ze Starého zákona, stejně jako novozákonní zásady pro život pod novou smlouvou založenou na milosti (Žd 8). Ježíš řekl svým následovníkům: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání (J 14,15 ČEP). A v 1. Jana je uvedeno: To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká (5,3). Ježíš u Jana 15,9 11 řekl, že ti, kteří budou zachovávat jeho přikázání, budou zakoušet velkou radost. Jaká přikázání jsou nejdůležitější? Je třeba se řídit vším, co nám Bůh říká, ale některá přikázání jsou naprosto zásadní. Aby se člověk vůbec mohl Bohu líbit, musí se stát jeho dítětem. První zásadní krok poslušnosti vůči Bohu činíme, když se obracíme k Bohu, vyznáváme před ním svou neposlušnost (Ř 3,23), uvědomujeme si, že Kristus za nás zemřel (J 3,16), a osobně přijmeme Boží dar milosti (Ř 6,23). Když se někteří lidé zeptali Ježíše, co by měli dělat, aby se líbili Bohu, Ježíš jim řekl: Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal (J 6,29 ČEP). 14 Snažit se najít skutečné uspokojení v životě a přitom neposlouchat Boha, je jako pokoušet se rozdělat oheň pomocí vody. Prostě to nefunguje. Ježíš označil za největší dvě přikázání, když shrnul obsah Zákona a výroky proroků slovy, že máme milovat Boha a že máme milovat lidi (Mt 22,36 40). Co se stane v případě neposlušnosti? Snažit se najít skutečné uspokojení v životě a přitom neposlouchat Boha, je jako pokoušet se rozdělat oheň pomocí vody. Prostě to nefunguje. Stejně není možné spolknout smrtelnou dávku kyanidu a očekávat, že to přežijeme. Nemůžeme dát ruku do vařící vody a myslet si, že se neopaříme. A podobně nemůžeme být neposlušní vůči Bohu a vyhnout se vážným následkům. Šalomoun v posledním verši knihy Kazatel ukazuje, že se budeme vůči Bohu zodpovídat: Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, 12,9). Přijmeme-li Šalomouna jako autora, můžeme z knihy Kazatel vypozorovat dramatický příběh krále, který začal dobře, ale pak ztratil ze zřetele to, co je v životě naprosto nejdůležitější (1Kr 11,1 13). Na sklonku života se ohlíží, jak si vlastně počínal. Dochází k závěrům, které jsou znepokojivé, ale které nám zároveň dávají i jiskřičku naděje. V této publikaci budeme při zkoumání svých otázek postupovat podobně jako Šalomoun, abychom zjistili, co je tou cestou k pravému naplnění. Šalomoun se zabývá například vzděláváním, prací, láskou a řadou dalších věcí, které pečlivě zhodnocuje a nakonec je považuje za neuspokojující a za marnost. Vzdělávání Takto jsem hovořil se svým srdcem: Hle, já jsem rozšiřoval a nabýval moudrosti nad každého, kdo byl v Jeruzalémě přede mnou. Mé srdce užilo množství moudrosti a poznání. Uložil jsem tedy svému srdci, aby poznalo moudrost a poznalo i ztřeštěnosti a pomatenost. Poznal jsem, že také tohle je honička za větrem. (Kaz 1,16 17) Co Šalomoun zjistil ohledně vzdělávání? Jméno Šalomoun bylo v době tohoto krále synonymem moudrosti. V 1. Královské čteme, že nikdo před ním ani po něm neměl takovou moudrost (3,7 12; 10,1 8). Šalomounova moudrost byla větší nežli moudrost všech synů východu, nad všechnu moudrost Egypta (5,10). Vyslovil tři tisíce přísloví a napsal přes tisíc písní (5,12). Dokázal zasvěceně mluvit o stromech, zvířatech, ptácích, plazech i rybách (5,13). Profesora Šalomouna si přicházeli poslechnout lidé z celého světa (10,24). Kde vzal Šalomoun svou moudrost? Šalomoun zjistil, že i když nabyl velkého poznání, přesto ve svém životě pociťoval jakousi prázdnotu. S přibývajícím věkem se snažil hledat odpovědi u bohů okolních národů (1Kr 11,1 13). Ale žádným poznáním nedokázal uspokojit svou vnitřní prázdnotu. Šalomoun si nakonec uvědomil, že je na nesprávné cestě. Tu jsem si v duchu řekl: I mě postihne tentýž úděl jako toho hlupáka. Proč jsem potom já nadmíru zmoudřel? A v duchu jsem prohlásil, že také toto je marnost. Vždyť památka na moudrého stejně jako na hlupáka nezůstává navěky. To všechno bude dávno zapomenuto v přicházejících dnech. Jak to, že moudrý zemře stejně jako hlupák? (Kaz 2,15 16) 3

6 Proč si tedy vůbec dělat starosti se vzděláním? Šalomoun si ale také uvědomoval marnost toho, když má někdo prázdnou hlavu. Nevědomost rozhodně není ctností. Šalomoun nikdy neprosazoval pošetilost či naivitu. Řekl o tom: Já jsem tehdy viděl, že z moudrosti je větší užitek než z pomatenosti, stejně jako je větší užitek ze světla než ze tmy. Moudrý má na hlavě oči, zatímco hlupák chodí ve tmě. Také jsem však poznal, že je oba postihne stejný úděl. (2,13 14) Je dobré získávat poznání. Čím více Šalomounů bude ve světě, tím lépe. Ale Šalomoun si uvědomil, že úsilí o poznání jen kvůli poznání v nás nakonec zanechá prázdnotu. Čím více známe, tím více si uvědomujeme, jak málo toho vlastně známe. Pokud se tedy domníváte, že pocitu životního naplnění se dopídíte velkým poznáním, čeká vás jen zklamání (1,18). 4 Čím více známe, tím více si uvědomujeme, jak málo toho vlastně známe. Jaké správné místo má tedy poznání? V jedné reklamě na jisté výzkumné zdravotnické zařízení se tvrdí, že poznání přináší uzdravení, Poznatky bez což může být v určitém ohledu pravda například, když ovocem výzkumu je nějaký nový lék hodnot jsou jako loď bez kormidla. či léčebná metoda. Ale na základě poznání o genetice, mikrobech či žaludečních šťávách nelze léčit zlomené srdce. Poznání o termodynamice, astronomii, geologii, neurologii či meteorologii nám nedá odpověď na otázky ohledně smyslu života. Díky poznatkům o tomto světě dokážeme život popsat, ale pořád nemáme odpovědi na otázky o jeho smyslu. Takové poznatky také neodpovídají na otázky, proč zastáváme určité hodnoty či mravní zásady. Zřetelně to vidíme, pokud jde o dnešní snahy snížit těhotenství u mladistvých a zbrzdit šíření pohlavně šířených nemocí. Samotné poznání zde evidentně nestačí. Bez hodnot to nepůjde! Poznatky bez hodnot jsou jako loď bez kormidla. Proto Šalomoun nabádal k vyváženému přístupu. Chytrost je dobrá, ale je třeba mít na mysli, že hlava plná faktů ještě nutně nemusí uspokojit, po čem touží srdce. Díky poznatkům o životě například z hlediska biologie či fyziky pořád ještě nezískáme to poznání, které tolik potřebujeme. Nemůžeme si tedy Projevuje dnes někdo bázeň před Bohem? Jedna křesťanka se vyjádřila: Jak lidé mohou žít bez Boha? Nechápu to. Osobně Boha potřebuji každý den, každou hodinu. I oni Boha potřebují, ale jak to, že si to neuvědomují? Tato žena chápe, co znamená stát před Bohem v posvátné bázni. Uvědomuje si, jak je na Bohu závislá, a záleží jí na tom, aby se Bohu líbila. Mnozí však dnes nemají takový postoj. Někteří otevřeně proklamují svůj ateismus. Jiní se zevně hlásí k náboženství přinejmenším chodí každý týden na bohoslužby. Velké množství lidí se považuje za věřící, ale na jejich každodenním životě se to nijak neprojevuje, žijí stejně jako nevěřící. Proto nám Bible tak často připomíná, že se máme bát Boha. Je totiž snadné Boha ve svém životě opomíjet. Je snadné nechat se pohltit svými vlastními plány ohledně smyslu života a zapomínat na to, k čemu nám vlastně Bůh dal život. Bůh chce naši oddanost a lásku, naše společenství a naše uctívání. Chce, abychom svůj život žili co nejlépe, takže nakonec nám bude moci říci: Výborně, dobrý a věrný služebníku! (Mt 25,21 B21). Zamyslete se Čeho se obáváte? Co vám nahání strach? Máte-li správnou bázeň před Bohem, čeho se pak nemusíte bát? (1J 4,17 21). Proč je bázeň před Hospodinem základem veškeré moudrosti? (Jb 28,28; Př 1,7; 9,10; 15,3). Řiďte se Božími radami Ať hodláte péci koláč anebo stavět dům, váš úspěch bude záviset na tom, jak se dokážete řídit příslušnými instrukcemi. S nesprávnými surovinami koláč asi za moc stát nebude. A několikapatrový dům nemá smysl stavět bez kvalitních základů a dobrého materiálu. Proč si ale pak někteří lidé myslí, že mohou opomíjet Boží rady pro život? Proč si často myslíme, že si sami poradíme lépe? Šalomoun se nechal unést pocity ohledně své vlastní významnosti a moudrosti. Nějak ale zapomněl, že Bůh je nesrovnatelně moudřejší než jakýkoli člověk. Namlouval si, že různé životní radovánky jsou lepší než radost z toho, když člověk žije k Boží slávě. Nechal se chytit do pasti, když se zaměřil jen na krátkodobé investice, ale nějak pozapomněl na investice s ohledem na věčnost. Ale Šalomoun se ze svých chyb poučil. V závěru knihy Kazatel uvádí, že klíčem k tomu, abychom našli smysl života je bát se Boha a zachovávat jeho přikázání (12,13). 13

7 Král David povzbuzoval všechny věřící, aby se báli Boha a těšili se z jeho přízně (Ža 34, ). Zdatná žena z Přísloví 31 je chválena za to, že se bojí Hospodina (v. 30). Ježíš své posluchače vybízel, aby se báli toho, který má moc... uvrhnout do pekla (Lk 12,5 ČEP). Kornélius byl bohabojný muž, který s radostí přijal evangelium (Sk 10,22 48). Apoštol Pavel vybídl věřící ve Filipech: S bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu (Fp 2,12). Petr povzbuzoval věřící, aby žili v bázni před Bohem (1Pt 1,17). V nebi budou ti, kdo se bojí Boha (Zj 19,5). Proč Bůh chce, abychom se jej báli? Šalomoun uvádí, že smyslem života je bát se Boha a poslouchat jej. Když projevujeme bázeň před Bát se Boha znamená Bohem, ctíme jej a uctíváme, dáváme tím najevo, že uznáváme jeho svrchovanost. Pak k ně- brát jej vážně a snažit se mu líbit ve všem, mu máme ten náležitý vztah jako stvoření před co děláme a říkáme. svým Stvořitelem. Bát se Boha znamená brát jej vážně a snažit se mu líbit ve všem, co děláme a říkáme. Dáváme tím najevo, že si uvědomujeme, že máme vůči němu odpovědnost za každou minutu každého dne. Díky bázni před Bohem usiluje nevěřící člověk o odpuštění hříchů skrze Krista. A bázeň před Bohem vede věřícího k tomu, aby v jeho životě bylo patrné ovoce víry a aby před soudnou stolicí Kristovou... přijal odplatu za to, co vykonal (2K 5,9 10; 7,1.11). Jaký je vztah mezi bázní a uctíváním? Bázeň před Bohem souvisí s uctíváním velmi úzce. Šalomoun u Kazatele 5,1 7 radí, co máme dělat, když jdeme do domu Božího. V 1. verši je uvedeno: Neukvapuj se v řeči a tvé srdce ať nepospíchá vynést slovo před Bohem, protože Bůh je na nebesích a ty na zemi; proto ať jsou tvá slova nemnohá. A v 6. verši Šalomoun dodává: Vždyť při množství snů se množí i marnosti a řeči. Ty se však boj Boha. Naprostým základem uctívání je tedy náležitý postoj vůči Bohu. 12 dovolit přehlížet poznání o zcela zásadním rozměru našeho života o jeho duchovní stránce. Únik Řekl jsem si ve svém srdci: Pojď přece, ať tě vyzkouším s radovánkami, užívej si dobrých věcí. Hle, také to je marnost. O zábavě jsem řekl: Jsi šílená, o radovánkách: Co to provádíte? Zkoumal jsem ve svém srdci, jak rozjařit své tělo vínem, zatímco mé srdce vede k moudrosti, abych se udržoval v pomatenosti, jen dokud nezjistím, co z toho, co vykonají pod nebem ve vyměřených dnech svých životů, je dobré pro lidské syny. (Kaz 2,1 3) Šalomoun si mohl dovolit jakékoli radovánky, jichž se mu zachtělo. Jakoby se řídil dnešní reklamou: Život je jen jeden, a tak je třeba si užívat co nejvíce. A Šalomoun to zkusil. Užíval si všeho, a plnými doušky. Přesto mu stále cosi unikalo. U Kazatele 2,1 11 se vyznává, že veškeré snahy najít smysl života v jídle, sexu, hudbě a krásném prostředí mu nakonec připadaly jen jako honba za větrem. Pocit prázdnoty i s plným žaludkem? Šalomoun byl znalcem dobrého vína (2,3) a užíval si ty nejvybranější pokrmy (1Kr 4,22 23; 10,4 5). Ale přestože hodoval u stolů plných kulinářských specialit, jeho duše nadále hladověla. Vyjádřil se o tom: Všechna lidská námaha je pro ústa, touha se ale nenaplní. (Kaz 6,7) Proč není plné uspokojení v sexu? Šalomoun ve svém hledání životního potěšení nebyl znevýhodněn nedostatkem sexuálních příležitostí. Vždyť měl 700 manželek a 300 konkubín (1Kr 11,3), měl tedy opravdu velký harém! Ode dnů Šalomouna se věci příliš nezměnily. I dnes žijeme ve světě posedlém sexem. Ale Šalomoun došel k závěru, že sex vzbuzuje naděje na větší potěšení, než jaké z něj nakonec plyne. Proč se hudba nakonec omrzí? Šalomoun se mohl těšit z hudby v podání vynikajících zpěváků a zpěvaček (2,8). Nepotřeboval žádný digitální přehrávač hudby, sluchátka či reprosoustavu, aby si užíval té nejlepší hudby, kdykoli se mu zachtělo. Mohl si dovolit ty nejlepší hudebníky jak ve svém paláci, tak i jako doprovod na všech svých cestách. Ale překrásná hudba nepřinášela žádné řešení pro ohyzdnou nespravedlnost, trýznivé utrpení ani bezcitnou krutost. Byla jen kratochvílí, rozptýlením, jakýmsi tišícím prostředkem pro danou chvíli. 5

8 Proč se i nádherná zahrada okouká? Král Šalomoun se obklopil nádherou. Mohl se kochat pohledem na překrásné květiny, stromy a keře. Založil jsem si zahrady a parky a vysadil jsem v nich stromoví s kdejakým ovocem. Zřídil jsem si jezírka s vodou, abych z nich napájel les, v němž vyrážely stromy. (2,5 6) Ale zatímco zahradníci zkrášlovali zahrady, Šalomoun si uvědomoval, jak má srdce plné plevele ze svého zmatku a sobectví. Někde prostě byla zásadní chyba (2,11). Stejně jako krátkozraké sobectví vedlo ke zkáze prvního lidského páru v zahradě Eden (Gn 1 3), Šalomoun dospěl ke zjištění, že odmítáním duchovní moudrosti si člověk jen ničí život. Jak se lidé dnes snaží najít potěšení? Od dob Šalomouna jsme se nijak zvlášť nezměnili. Stále toužíme po tom nejlepším a nakonec Stále toužíme po tom nám často nezbudou než oči pro pláč. Naše společnost je posedlá sexem. Někteří nemohou žít nejlepším a nakonec nám často nezbudou bez hudby. Jiní musí okusit každou kulinářskou než oči pro pláč. specialitu a vychutnávají vybraná vína. Další věnují veškerou svou energii neustálému vylepšování svého rodinného hnízdečka. A ještě další žijí v nereálném světě drog, kdy ani nevidí, jak si svůj život postupně ničí. Ať již usilujeme o cokoli, výsledek je vždy v podstatě stejný nikdy nedosahujeme stálého uspokojení. Vzrušující zážitky a pocity nadšení nejsou trvalé, ale jen dočasné, přelétavé, chvilkové. Práce Tu jsem začal nenávidět život, protože je pro mě špatné to dílo, které se koná pod sluncem. Je to všechno totiž jen marnost a honba za větrem. Začal jsem nenávidět všechnu svou námahu, kterou se namáhám pod sluncem, protože ji zanechám člověku, jenž bude po mně. (Kaz 2,17 18) Patrně každý z nás se dokáže ztotožnit se Šalomounovým pocitem zklamání a zoufalství nad nekonečným koloběhem práce. Matka malých dětí může strávit polovinu dne praním a jen dá dětem nové oblečení, jedno z nich si na sebe svrhne talíř s jídlem a druhé na procházce nešťastnou náhodou spadne do jediné kaluže bláta, kterou za celou cestu potkají. V práci budete celý týden tvrdě pracovat na přípravě nového projektu, který vám ale váš nadříze- 6 Smysl našeho života je tedy neoddělitelně spojen s naším vztahem k Bohu, který nás učinil. Pokud třeba máme sklon k vypočítavosti, Šalomounova slova nás varují, že každý z nás se bude muset jednoho dne osobně zodpovídat Bohu. Co tedy znamená bát se Boha a zachovávat jeho přikázání? Kdo má být na prvním místě? Mnohým se vůbec nezamlouvá myšlenka, že by se měli bát Boha. Bůh je přece milující, laskavý a pokojný (což je pravda). Zdůrazňují, že Boží hněv již není zaměřen na člověka, který přijal Ježíšovu nabídku odpuštění. Je tedy Šalomounova rada dobrá pouze pro nevěřící anebo pro lidi, kteří žili ve starozákonní době? Nikoli, protože podle Šalomouna se Boha mají bát všichni lidé. A Boha se máme bát i podle Nového zákona. Co znamená bát se Boha? Lidé, kteří trpí fóbiemi (strachem z výšek, stísněných prostor, davu, výtahů, vody, tmy či hmyzu), často vyhledávají pomoc u psychologa, aby překonali svůj iracionální strach, který je v životě velmi omezuje. Bázeň před Bohem ale není nějaká iracionální emoce. Jedná se o logický dopad toho, když člověk chápe, kdo Bůh je a jaký Bůh je. Biblická bázeň před Bohem znamená uvědomovat si Boží moc, velikost, autoritu a svatost. Je to tedy zdravá bázeň. Znamená to, že Boha chováme ve vysoké úctě a děsíme se pomyšlení na jeho soud nad naším hříchem; na Boha pak pohlížíme s posvátnou bázní, uctíváme jej, uznáváme jej jako absolutního, svrchovaného Pána a vzdáváme mu úctu. Správná bázeň před Bohem nás povede k Bohu a nikoli od něj! Správná bázeň před Bohem nás povede k Bohu a nikoli od něj! Biblické příklady bázně před Bohem V Bibli je řada příkladů mužů a žen, kteří se báli Boha. Někteří svou zbožnou bázeň projevili velice specifickým způsobem, například: Abraham dal svou bázeň před Bohem najevo tím, že byl ochoten obětovat Izáka (Gn 22,12). Egyptské porodní báby projevily svou zbožnou bázeň, když odmítly zabíjet novorozeňata (Ex 1,21). Jób je vynikajícím příkladem muže, který projevoval bázeň před Bohem (Jb 1 2). 11

9 Samaritánovi řekl: Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí (Lk 10,27). Při jiné příležitosti Ježíš řekl, že prvním a největším přikázáním je milovat Boha (Mt 22,37). Je jistě ušlechtilé milovat svého bližního, ale bez lásky k Bohu se i v této oblasti pak může jednat jen o honbu za větrem. Kdy může mít naše láska trvalý význam? Šalomoun v knize Kazatel mluví o tom, jak je pošetilé a destruktivní, když druhým neprojevujeme lásku (4,8; 7,9; 9,18). I když svým čtená- Láska k bližnímu je podle Ježíše řům ukazuje, jak dobré je přátelství, nabádá nás, dokladem naší abychom v prvé řadě dbali na svůj vztah s Bohem (12,13). Šalomoun zdůrazňuje, jak zoufalé oddanosti vůči Bohu. je, když žijeme jen pro sebe. Bez poznání Boha Bez poznání Boha bychom museli dojít k závěru, že lidský život není lepší než život zvíře- k závěru, že lidský bychom museli dojít te (3,18 21; 9,2 4). Nevěděli bychom, že lidská život není lepší než život zvířete. duše žije dále a musí se v příštím životě setkat s Bohem. Proto ani dobročinnost nemá z hlediska věčnosti žádnou trvalou hodnotu. V Bibli je pověstná kapitola o lásce (1. Korintským 13). Ale tato láska je možná pouze mezi těmi, kdo vědí, co znamená být milován Bohem a co znamená Boha milovat. Je sice dobré projevovat druhým lásku, ale nelze na tom postavit samotný základ svého života. K lásce totiž musíme mít důvod, který je větší než tento život, a musí se tedy jednat o lásku, která je zakořeněna v lásce Boží (1J 4,7 5,3). 10 Jak nalézt smysl života Šalomoun zjistil, že si nemůže žít, jako by Bůh nebyl. Určité náznaky odpovědi sice nacházíme v průběhu celé knihy Kazatel (2,24 25; 3, ; 5: ; 7,16 18; 8,12; 11,8 9; 12,1), ale nejpůsobivější vyjádření ohledně smyslu života je uvedeno v závěrečných dvou verších poslední kapitoly. Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno: Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká každého člověka. Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým. (12,13 14) ný sestřelí za jedinou minutu. Pečlivě si umyjete a naleštíte své auto a na parkovišti vám pak někdo při couvání vylepší nárazník. Je možné jít životem s pocitem, že nic vlastně nemá cenu ani význam a že všechno je prázdné, marné a nicotné? Člověku to tak může připadat, pokud se snaží vést svůj život pod sluncem bez Boha. Když se Šalomoun díval na svůj život, uvědomil si, že kladl až příliš velký důraz na to, čeho dosáhl. Čeho Šalomoun dosáhl? V 1. Královské, kapitolách 1 11, Šalomoun ukazuje, čeho všeho dosáhl. Byl neuvěřitelně bohatý (5,2 8; 10,14 29). Hranice jeho království sahaly od řeky Eufratu až k Egyptu (5,1). Získal si mezinárodní renomé jako věhlasný autor a mudrc (5,10 11). Vybudoval pro Hospodina velkolepý chrám (6,1 38) a jeho vlastní palác byl také nádherným mistrovským dílem (7,1 12). Dávky a daně mu platili i cizí králové (5,1; 10,14 15). A přesto o svém díle a díle ostatních píše: Vždyť co člověk má ze vší své námahy a z honičky svého srdce, když se pod sluncem namáhá? Všechny jeho dny totiž přinášejí bolesti a jeho plahočení mrzutost; jeho mysl neutichne ani v noci. Také toto je marnost. (Kaz 2,22 23) Kdy jsme otroky svého majetku? Mnozí lidé by se dnes spokojili i se zlomkem Šalomounova bohatství. Loterie a sázkové hry přitahují lidi, kteří doufají, že právě oni natrefí na tu gigantickou výhru. V různých televizních soutěžích udělají účastníci prakticky cokoli, jen aby právě jim připadla kýžená výhra. Ale Šalomoun nám klade na srdce: Kdo miluje stříbro, stříbra se nenasytí a kdo miluje bohatství, nenasytí se výnosem. Také toto je marnost (Kaz 5,9; viz také v ). Jaký je správný postoj k majetku? Šalomoun řekl: Když nějakému člověku dal Bůh bohatství a poklady a také mu dovolil z toho jíst, brát svůj podíl a radovat se ze své námahy; je to Boží dar (5,18). Pocit uspokojení tedy bude neustále unikat člověku, který ustavičně touží mít více a více. Šalomoun také věděl, že pocit uspokojení bude také unikat člověku, který se bude zaměřovat jen na to, co vlastní, přičemž jeho srdce bude prázdné. 7

10 Klíčem ke spokojenosti je uvědomovat si, že je zde pravý Zdroj všeho, co vlastníme, a že je třeba projevovat vděčnost Tomu, kdo nám dává možnosti a dovednosti dovést věci k úspěchu i sílu pracovat. Proč je marností snažit se dostat nahoru? Mnozí se snaží drát nahoru a věnují tomu veškerou svou energii. Ale Šalomoun ukazuje, že když se dostanete nahoru, není možné se tam udržet navždy. A jakmile o své postavení přijdete, brzy se na vás zapomene (Kaz 4,13 16). Sláva, proslulost a moc mají krátký život a očekávané uspokojení nakonec nepřinesou. Světská sláva, polní tráva. A Šalomoun si také byl vědom toho, co bychom si měli uvědomovat: Moc a sláva často nepřipadne těm, kteří si je nejvíce zasluhují (10,5 7). 8 Snažit se najít skutečné uspokojení bez svého Stvořitele je jako pokoušet se hrát tenis bez tenisové rakety nebo golf bez golfové hole. V čem je tedy hodnota práce? Šalomoun říká, že práce může být dobrá pokud jí ovšem nepřikládáme příliš velkou důležitost. U Kazatele 2,24 25 nám pak Šalomoun ukazuje Boží náhled na práci a na skutečný smysl života. V 24. verši je uvedeno: Není pro člověka dobré, když bude jíst a pít a užije si ze své námahy blaho pro svou duši? I to jsem zjistil, že je z Boží ruky. A 25. verš pak uvádí: Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? (B21). Jsme zde upozorňováni na to, jak potřebujeme Boha, máme-li nalézt v životě skutečné uspokojení. Pokud ale nemáme správně nastavené priority, jsme jen sami proti sobě. Snažit se najít skutečné uspokojení bez svého Stvořitele je jako pokoušet se hrát tenis bez tenisové rakety nebo golf bez golfové hole. Láska Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny tvého marného života, které ti Bůh dal pod sluncem, všechny dny tvé marnosti, protože to je tvůj podíl ze života a ze tvé námahy, když se namáháš pod sluncem. (Kaz 9,9) I když Šalomoun prosazoval manželství, dobře si uvědomoval, že smysl života nespočívá v tomto vztahu. V 9. verši mluví o marnosti, čímž ukazuje, že když hledáme radost života ve vztahu se svým manželským partnerem, stává se náš život jistě snesitelnějším, ale nedostáváme tím vysvětlení ohledně jeho smyslu. Ze své vlastní zkušenosti věděl, že mu manželství neposkytlo odpověď na jeho nejhlubší životní otázky, a to si manželství zkusil sedmsetkrát! A kromě toho měl ještě tři sta konkubín (1Kr 11,3). Nakonec zjistil, že žádné množství manželek nemůže uspokojit jeho touhu po Bohu. Šalomoun si také uvědomoval hodnotu přátelství. U Kazatele 4,8 12 si všímá, že s přítelem je život snazší, než když je člověk na vše sám. Ve dvou jde vše lépe (v. 9), pomoc je na dosah (v. 10), máte se kam obrátit, když vám je úzko (v. 11) a když jde do tuhého, máte k dispozici i určitou ochranu (v. 12). Vystačíte si v životě jen s přátelstvím? Pokud ztroskotáte na opuštěném ostrově, bude život snesitelnější, když tam nebudete sami. Ale Šalomoun ze své přítel vás těžko z onoho ostrova dostane a ani vlastní zkušenosti vám nebude moci říci, jak se právě daří lidem věděl, že mu u vás doma. manželství neposkytlo I když Šalomoun ukazuje, jak dobré je druhé odpověď na milovat a pomáhat jim (viz též 11,2), uvědomuje jeho nejhlubší si přitom, že ani projevováním lásky pořád ještě nenalézá pravý smysl života. Proto zdůrazňu- životní otázky. je, že je třeba brát ve svém životě v potaz Boha (2,24 25; 3, ; 5,1 7; 7,13 18; 8,12 17; 11,7 10; 12,1 14). Mnozí lidé si ale neuvědomují, jakou úlohu má v jejich životě Bůh. Počínají si, jako by se nemuseli nijak obávat nadcházejícího soudu. Nijak je netrápí, že by Bohu měli být za něco vděčni. Domnívají se, že život mají k tomu, aby si užívali vztahů s dalšími lidmi a aby se jim dobře dařilo. Když už tu jsme, máme se podle nich hlavně snažit se všemi dobře vycházet a navzájem si pomáhat. Například jeden student popisuje svůj smysl života následovně: Snažím se mít na druhé pozitivní vliv. Snažím se být dobrým člověkem. Nežiju pro Boha; snažím se žít pro druhé. Co je tedy důležitější než láska k lidem? Humanitární úsilí je ušlechtilé a chvályhodné. V Písmu je celá řada pasáží, jimiž jsme povzbuzováni, abychom ostatním projevovali lásku. Ježíš řekl: Miluj svého bližního jako sám sebe. Ve svém příběhu o milosrdném Samaritánovi zdůraznil, jak důležité je prokazovat druhým lásku (Lk 10,25 37). Je však třeba mít na mysli, že láska k bližnímu je podle Ježíše dokladem naší oddanosti vůči Bohu (J 13,34; 15,9 12). Ježíš před příběhem o milosrdném 9

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kladno 16.6.2013 strana 1

Kladno 16.6.2013 strana 1 Kladno 16.6.2013 strana 1 J 4,13 Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň 14 Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři,

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři, 1. čtení: Ž 100 1 Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého Základ kázání: Mk 12, 28-34 Kázání: Milé sestry, milí bratři, zrovna zákoník nebyl daleko od království Božího. Zrovna člověk, pro kterého jsou zákony

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Týden od 10. do 16. února 7 Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Základní verše Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Svědectví Ježíšovi. "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32;

Svědectví Ježíšovi. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Mt.10:32; Svědectví Ježíšovi Březen 2010 "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32; 1. Úvod Každoročně si připomínáme poslední večeři Páně. Ježíš ten večer

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více