- že bude v každém čísle informovat žáky o novinkách ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- že bude v každém čísle informovat žáky o novinkách ve škole"

Transkript

1

2 Ahóóój kluci a holky! Dostáváte do rukou první číslo našeho školního časopisu ŠPRT. Je to sice první, ale snad ne poslední číslo. Moc doufáme, že se nám povede a že se vám bude líbit. Chtěli bychom vás průběžně informovat o všem, co se šustne v naší škole i mimo ni. Pokusíme se vás pobavit i poučit. Redakční radu tvoří celkem osm členů - puberťáků, ochotných něco spáchat. Projekt Školní časopis probíhá v rámci společenskovědního semináře, který vede pan učitel J.Nedomlel. Jako redakční kancelář nám slouží učebna informatiky. Zde se Vám představuje celá redakce časopisu ŠPRT. Za jmény jsou uvedeny oblasti, které mají jednotliví redaktoři na starost. Zleva: Eliška Fohlová, rozhovory, recepty, zajímavosti Kristina Krejčíková, vtipy, aktuality ze školy, rozhovory Daniela Dostálová, tajenky, hádanky, vševěd, kresbičky Sandra Palečková, rozhovory, ankety, přepisování textů na PC Vojtěch Šourek, šéfredaktor, odborné texty, nápady Patrik Hamerský, aktuality ze školy, zajímavosti, distribuce Lukáš Poláček, jazyková úprava textů, přepis textů na PC Matěj Šíla, zástupce šéfredaktora, grafická úprava, autor titulní strany Nikdo z nás nemá s vydáváním časopisu žádné zkušenosti, všichni se učíme za pochodu. Proto Vás prosíme o shovívavost a trpělivost. Snaha nám nechybí, vše ostatní se časem snad také naučíme. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo dosáhnout toho, že náš časopis bude obsahovat novinky ze života celé školy i jednotlivých tříd. Proto se těšíme na spolupráci s Vámi se všemi. Vaši redaktoři z IX. třídy

3 - že bude v každém čísle informovat žáky o novinkách ve škole - že nemá rád vandaly, kteří zničili omítku u vchodu do hlavní budovy, a věří, že pachatelem nebyl nikdo ze žáků školy - že všichni žáci, kteří donesli byliny i ti, kteří pomáhali při organizování sběru bylin mají od něj velikou pochvalu! - že sběr starého papíru proběhne Připravte si balíky včas a dobře svázané! - že by ho velmi potěšilo, kdyby se našli žáci i z jiných tříd, kteří by byli ochotní spolupracovat s redakcí časopisu a pravidelně dodávali do časopisu různé zprávičky - že se v polovině října budou konat školní POSVÍCENSKÉ HODY. Půjde o sportovní soutěž v hodech na basketbalový koš. Na vítěze čekají posvícenské pochoutky od našich kuchařek. Žáci II. stupně budou moci soutěžit v pondělí od hod. Na žáky I. stupně čeká tato soutěž ve čtvrtek odpoledne. - že reprezentanti naší školy Karel Píč z 9. ročníku a Kristýna Holíková ze 7. roč. zvítězili v okresním kole lehkoatletických závodů v běhu dne 1. října 2008 v Solnici, Pavlína Peterková ze 7. roč. skončila na 3. místě. To je na velikou gratulaci! - každý den ráno od 7.00 do 7.45 mají žáci možnost pracovat na PC v učebně informatiky a připravit si tak třeba referáty, úkoly apod. (Autorkou postavičky Šprtíka je Daniela Dostálová)

4 Naše škola dosahovala vždy pěkných úspěchů v ekologických a přírodovědných oblastech. Ekologické problémy nás provázejí každý den. Proto se na konci září 2008 sešli čtyři žáci z 8. třídy s paní ředitelkou na malé schůzce, kde padlo rozhodnutí založit ve škole ekologickou hlídku. Jako první úkol jsme měli zjistit u žáků 5., 6. a 7. třídy, zda by se k nám nechtěli připojit. Tak se do kroužku přihlásilo asi 26 žáků. Druhým úkolem bylo vymyslet název pro tento kroužek. Ze začátku byly vysloveny názvy jako Zelené hyeny, Bílá panda apod. Nakonec jsme se všichni shodli na názvu Eko-banda. První schůzka se konala v úterý 30. září o polední přestávce. Přišla však jen polovina z přihlášených. Asi jenom ti, kteří chtějí pro ekologii opravdu něco dělat Paní ředitelka s námi prodiskutovala, na co by se měla Eko-banda celý rok zaměřovat. Jedná se především o tyto 4 oblasti: 1) Třídění odpadu ve škole. Dát všem najevo, jak důležité je odpad třídit. 2) Aby byla naše škola čistá a bylo v ní zdravé životní prostředí 3) Starat se o to, abychom šetřili energiemi. 4) Mít na paměti, že voda je základní podmínkou života a bude stále vzácnější. Nakonec byl určen čas, kdy se budou členové Eko-bandy scházet (v úterý od 13:00 hod.) A to je příležitost pro každého z Vás. Kdo chce, má možnost se k nám přidat. O naší činnosti Vás budeme v časopise ŠPRT informovat. Káťa Velclová a Nicole Tobišková, 8. třída voda energie odpady životní prostředí

5 Minianketa žáků šesté třídy o tom, jak si představují školu Pan učitel Mgr.Miloš Černý uspořádal v 6. ročníku malou anketu, jejíž výsledky Vám nyní předkládáme: Škola by měla začínat v devět hodin a měli by v ní učit mladí učitelé. Iva Kulhánková Moje škola by měla začínat v deset hodin, měla by být velká, na chodbách bych chtěla automaty na jídlo, v rozvrhu pořád informatiku, dějepis a tělocvik. Přála bych si, aby vyučování bylo jeden týden a aby druhý týden bylo volno. Kateřina Poláčková Přála bych si delší přestávky, kratší hodiny, méně prověrek a zkoušení. Chtěla bych chodit volně z místa a víc hodin tělocviku. Leona Pohlová Chtěl bych školu od 11 hodin a nejvýš pět hodin denně, větší třídy a už v šesté třídě předměty jako je třeba chemie a víc fyziky. Petr Zahradník Ráda bych víc hodin informatiky a výtvarné výchovy, aby nebyly odpoledky a abychom měli dva obědy denně. Lenka Chorvátová Mohla by být škola tělesné výchovy a jídla. A škola by mohla vypadat jako bábovka. Michaela Rozinková Mohlo by se začínat až ve tři čtvrtě na devět. Dominik Majtán Chci, aby byla hodina a přestávka 30 minut, jen jedno odpolední vyučování, aby se vařila jen samá dobrá jídla a aby byla informatika 4x týdně. Michal Daníček Škola v podobě hradu, předměty: matematika, čeština, stroje, auta, motorky, zemědělství, tělocvik. Prázdniny tři měsíce. Jan Pop

6 Děti radí dětem Jak již dobře víte, v České republice se rozšířila žloutenka typu A. V celé zemi je už víc než 600 nakažených lidí. Žloutenka si nevybírá: nemocní jsou mladí i staří. Žloutenkou se může nakazit každý. Proto jsme se rozhodli prostřednictvím časopisu Šprt poradit Vám všem: Myjte si ruce před každým jídlem, po tělocviku, nedojídejte svačinu po spolužákovi a ani nepijte všichni z jedné láhve. Je to jen upozornění, ale myslíme si, že by nikdo nechtěl ležet v nemocnici na infekčním oddělení, držet opravdu přísnou dietu a po 2 roky vyřadit z jídelníčku některá jídla, např. : čokoládu, smažená jídla a mnoho dalších Epidemie žloutenky se rozšířila opravdu rychle, nedejte jí šanci, aby se rozmohla i u nás. Pamatujte, že žloutence se říká NEMOC ŠPINAVÝCH RUKOU!!! Takto vypadá virus hepatitidy typu A, tedy žloutenky, která v současné době ohrožuje naše občany. Virus hepatitidy typu A vniká do těla ústy, přenáší se jídlem a nejčastějším nosičem jsou proto naše ruce. Nemoc se projeví únavou, zvýšenou teplotou, malátností nebo bolavými klouby asi po dvou týdnech až dvou měsících od nákazy, nejčastěji ovšem po měsíci. Po několika dnech dotyčný začne žloutnout, má světlou stolici, tmavší moč a svědí ho kůže. To znamená, že virus se v těle namnožil a do té doby byl nemocný stále potenciálním zdrojem nemoci. Zhruba týden po zežloutnutí virus žloutenky opouští stolici, což znamená, že pro okolí už nemocný nakažlivý dále není. Virus žloutenky typu A přežívá týdny při pokojové teplotě a roky ve zmrazeném stavu. Zničí ho pět minut varu nebo deset hodin při teplotě 60 stupňů Celsia. Účinné jsou také hygienické prostředky, jako je mýdlo a teplá voda a dezinfekce. (podle MFDnes) Platí jednoduchá rovnice: + = žloutenka

7 Letošní rok přišlo do naší školy několik nových žáků a nás zajímalo, jak se jim zde po prvním měsíci docházky líbí a daří. Proto jsme se některých z nich na tyto věci zeptali. Všem jsme položili stejné otázky. A co nám odpověděli si přečtěte: 1) Jaký vidíš největší rozdíl mezi naší školou a školou, na kterou jsi doposud chodil? 2) Jaký je tvůj dojem z nového třídního kolektivu? 3) Jak ti chutná v naší jídelně? 4) Máš zde v naší škole nějaký problém? Martin Smrček (8.třída): 1)Cítím velký rozdíl, a to k lepšímu. 2)Super, velmi dobrý. Musím říci, že jsem z toho měl docela strach, ale byl jsem velmi pěkně přijat. 3)Vaří dobře! 4)Mám: nelíbí se mi, že o poledních přestávkách nemůžeme chodit mimo školní areál. Dita Nosková (8.třída): 1)Velký rozdíl, tam to bylo lepší. 2)Dobrý. 3)Jsem s jídlem spokojená. 4)Žádný vážný problém zde nemám. Michal Daníček (6.třída): 1)Žádný, vše je skoro stejné. 2)Celkem dobrý. 3)Není to dobré, nechutná mi. 4)Ne nemám. Ivana Kulhánková (6.třída): 1)Tam to bylo lepší, jinak vše v pohodě. 2)Docela dobrý. 3)Jak kdy. 4)Mám: s těma kačenama, co seděj za mnou Ptali se: Sandra Palečková, Vojta Šourek

8 Křížový výslech našeho učitele Z vrozené zvědavosti bychom se chtěli dozvědět něco víc o našich učitelích. Určitě bude i ostatní žáky zajímat, jaké mají naši kantoři koníčky, oblíbená jídla či barvy. Nejdříve jsme požádali o rozhovor pana učitele Mgr.Jiřího Nedomlela, který byl zrovna nejblíže po ruce. 1.Pane učiteli, jak dlouho již učíte? Už je tomu 30 let. Začínal jsem učit po vojně v roce 1979 na škole v Dobřanech. Od roku 1983 působím na skuhrovské škole. 2.Jste spokojen se současnou kázní žáků? Většina žáků nemá s chováním problémy. Pak jsou tu ovšem ti druzí, u kterých je, řečeno diplomaticky, stále co zlepšovat. Vadí mi záměrné ničení školních věcí, hrubé chování žáků mezi sebou a lhaní. 3.Jaké koníčky jste měl, když jste byl v našem věku? My jsme tehdy všichni hodně sportovali. V létě to bylo kolo, fotbal či volejbal, v zimě lyže, bruslili jsme na zamrzlé řece, hráli hokej na rybníce. Také jsme s kamarády sbírali nejrůznější věci jako známky, nálepky ze sirek, viněty. Ještě mám doma schovanou sbírku obalů od žiletek. Učil jsem se rovněž hrát na klavír. Myslím si, že jsme trávili více času venku než dnešní děti. Nejhorší trest pro nás byl kasárník, to znamenalo jakési domácí vězení. 4.Co rád děláte nyní ve svém volném čase? V létě se věnuji tenisu se stejně starými soupeři a rád si jdu třeba zaplavat. Zajímá mě též literatura faktu. Mám rád filmy s historickou tématikou, české komedie a dokumentární pořady. Občas si vyluštím sudoku nebo nějakou křížovku. Nenechám si ujít dobrý hokej či fotbal v televizi. 5. Máte rád moderní hudbu, sledujete novinky? Líbí se mi Chinaski, Kabát i Fanánek. Škoda, že skončil Katapult. Moc nemusím techno, Hip-Hop a podobné moderní styly, kde chybí melodie. Prý jsou u nás teď dost populární Horkýže Slíže ze Slovenska.. 6.Jakou máte oblíbenou knížku a co jste četl v mládí? Ve vašem věku jsme samozřejmě s kamarády hltali dobrodružnou literaturu, milovali jsme verneovky. Pokud mám čas, přečtu si dnes něco o historii. Také si rád otevřu Švejka, který mi vždy spolehlivě zvedne náladu. Toho mám i v autě na cédéčku v podání Jana Wericha. 7.Vaše oblíbená barva? Všechny odstíny modré. 8.Vaše oblíbené a neoblíbené jídlo? K oblíbeným jídlům patří klasický vepřový řízek, rád si dám i švestkové knedlíky. O Vánocích u nás nesmí chybět tradiční krkonošský hubovec. Na druhou stranu nevyhledávám hrachovou kaši. Ptaly se Kristina Krejčíková, Sandra Palečková a Daniela Dostálová

9 SMS-zkratky V dnešní době moderní techniky se lidé snaží vše zkrátit, aby se moc nenadřeli. K tomu jim slouží různé zkratky. Věříme, že už jich víc než polovinu znáte, ale jen tak na doplnění: Njn = no jo no NJ = no jo ty kraso = údiv tjn = to jo no jj = jojo nn = nene mtr = mam tě rád aha = rozumím mlt = miluju tě pls = prosím odp = odpověz ttj = tak to jo mmt = moment nz = není zač z5 = zpět, ptz = protože v poho = v pohodě Dn = dobrou noc Jj = jo jo Jsm = jak se máš? O5 = opět Mmnt = moment Msf = měj se fajn Np = bez problému (No problem) Nz = není zač Tj = to jo Thx = díky (Thanks) U2 = ty taky (you too) Vpho = v pohodě ILU = (I love you) Miluji tě MU = (I miss you) Chybíš mi, stýská se mi sms = strašně mi scházíš Vybrala Eliška Fohlová

10 Také se rádi díváte na filmy o středověku? Tak se v našem seriálu můžete poučit o lukostřelbě, kterou tehdejší válečníci výborně ovládali. Lukostřelba je totiž jedním z koníčků našeho šéfredaktora. Hraštický lukostřelec Autor: Vojtěch Šourek Díl I.: výbava Luk: Délka luků se pohybuje od relativně krátkých exemplářů, po takové jejichž délka dosahuje výšky postav, čili mezi 150 až 190 cm. Luky jsou vyráběny z pevného pružného dřeva především z tisu, z jilmu, z jasanu nebo z jeřábu. Šípy: vyrobíme je ze smrkového dřeva (možno užít i jiný druh např. borovice, jasan) ručním zakulacením latěk. Dlátkem ryté drážky na letky z husího/krůtího peří. Letky lepené smůlou a omotané režnou nití, hroty kované dle požadavků. Délka šípu 80 cm, průměr cca 8 mm. Toulce: používáme je k odložení šípů, kterými zrovna nestřílíme. Liší se velikostí a materiálem. Většinou se zavěšují na bok, pro tradiční střelbu jsou vhodné zádové toulce. Obleky: jsou vyrobeny z kůže a částečně i z plechu. A mají bohaté zdobení.zimní oblek se skládá z beranice, teplého kabátu, opasku z brašnou, kalhot a teplých kožených bot.letní oblek má tyto části: klobouk, vesta, opasek, kratší kalhoty a kožené boty. Chrániče:Kožená ochrana na kolena. Chrániče na ruce. Rukavice: Rukavice chrání ruku před zásahem tětivy. (pokračování příště)

11 Škola vaření Členka redakční rady Eliška Fohlová ráda vaří. Se svými oblíbenými recepty vás bude ráda seznamovat v našem časopise. Na začátek jeden lehký receptík: Hrnkové kokosky suroviny: 4 hrnky ovesných vloček 2 hrnky kokosu 1 salko (slazené mléko) půl hrnku oleje a třeba hrst rozinek nebo oříšku. kdo jak co má rád. Postup: 1) všechny suroviny smícháme v míse, lžičkou ukrajujeme kousky, tvarujeme kuličky a na plechu je zploštíme. 2) průběžně si namáčíme ruce, hmota je totiž dost lepivá. 3) pečeme na vymazaném nebo papírem vyloženém plechu. musíme dat pozor, abychom je nevysušily. Doporučuje a dobrou chuť přeje Eliška Fohlová

12 Perličky posbírané v naší škole Požádali jsme naší paní učitelku Mgr.Hanu Wenzelovou, o které víme, že sbírá a sepisuje přeřeky a perličky zdejších žáků, aby nám jich pár poskytla: -V čem je teplota?.. v teploměru. -Co je astronomická jednotka?.to je jednotka, která mi nic neříká, a tak mi je to jedno. -Ozonová díra pohlcuje vše okolo. -Každé těžiště má jinou hmotnost. -Cívka se uchopí do pravé ruky, poté se ruka uhne směrem k severu. -Frekvence je siločára, která se používá v rádiích.střídavě se střídá, jednou je dole a jednou nahoře. -Slapová činnost znamená oslepnutí. -Ve kterém století bylo husitství?.. Když Jan Zikmund vypad z okna. - Jaké byly předpovědi o délce I. světové války? Bude to válka švestková. - Jak se jmenovala autorka slavné kuchařky?.. Eva Braunová. - Jak se jmenoval 1. mořeplavec, který obeplul Zemi?... Rej Koranteng. - Mezi historické písemné prameny patří například manželský průkaz. A závěrem ještě odborné výrazy. Uhodnete, co měli jejich autoři správně říci? utrony = melekuly = čtyřlíhelník = hustost = okulátor = paralejní = aférmetr = oda =

13 Pro zkrácení dlouhé chvíle o přestávkách Vyluštěte si tajenku, kterou pro Vás vymyslela, připravila a nakreslila Daniela Dostálová. Školní pravidelnou rafinovanou tiskovinu ŠPRT vydává redakční rada 9.ročníku ZŠ Skuhrov nad Bělou. Šéfredaktor Vojtěch Šourek. Záměrem je vydávat časopis jednou za dva měsíce. Tisk ZŠ Skuhrov nad Bělou. Číslo 1, říjen Distribuce Matěj Šíla, Patrik Hamerský. Pro žáky ZŠ Skuhrov nad Bělou zdarma.

Všem našim závodníkům patří Šprtíkův velký obdiv za skvělé výkony a dík za vzornou reprezentaci školy.

Všem našim závodníkům patří Šprtíkův velký obdiv za skvělé výkony a dík za vzornou reprezentaci školy. Šprtík oznamuje: Pan učitel Málek a žáci 9. třídy připravují jarní vycházku po řece Bělé od slévárny k Lerchovně. Jejím cílem bude čištění břehů řeky a sbírání odpadků. Účast je dobrovolná, zájemci se

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

Mikuláš ve škole. listopad prosinec 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Mikuláš ve škole. listopad prosinec 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Mikuláš ve škole listopad prosinec 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Obsah Jen tak na okraj... 3 Na slovíčko... 4 Anketa... 5 Pod lupou... 6 Ekostránky... 8 Ekotým 2014...

Více

Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. září říjen 2014. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. září říjen 2014. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků září říjen 2014 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj Milí čtenáři, ráda bych Vás za celou redakci přivítala

Více

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 Nazdárek - kašpárek školáci. Nemožné se stalo skutkem a je tu již čtvrté číslo našeho školního půlročníku. Čtyři jsou třeba listy čtyřlístku,

Více

Jílovský ŠKOLNÍ ROK 2009/10 JE TADY. JAKÝ BUDE, ZÁLEŽÍ JEN NA NÁS

Jílovský ŠKOLNÍ ROK 2009/10 JE TADY. JAKÝ BUDE, ZÁLEŽÍ JEN NA NÁS - Jílovský školákc ṿ 1 Školní noviny ZŠ Jílové u Prahy ročník II., září 2009 ŠKOLNÍ ROK 2009/10 JE TADY. JAKÝ BUDE, ZÁLEŽÍ JEN NA NÁS ZÁŘÍ V NAŠÍ ŠKOLE : Při slavnostním zahájení nového školního roku byla

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010 Školní krounský občasník 2 červen/2010 Zprávy z ředitelny Ve středu 1. září 2010 zahájilo školní rok celkem 176 žáků. Opožděně, ale přece bych je chtěl (stejně jako všechny zaměstnance) přivítat ve škole.

Více

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ OBSAH ČÍSLA CO BYSTE O NÁS MĚLI VĚDĚT... 3 POLOLETNÍ PRÁZDNINY (NAŠE ANKETA)... 4 JAN MACEK... 4 HANA NOVOTNÁ... 5 1. A KŘÍŽOVKA I MEDVĚD... 6

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

ÚVODNÍK. strana 3. Čtvrté číslo má tyto šéfredaktory: Jméno: Tomáš Kaňa Věk: 14 Bydlí: v Dobrušce Přezdívka: Mrkev A je to normální kluk!

ÚVODNÍK. strana 3. Čtvrté číslo má tyto šéfredaktory: Jméno: Tomáš Kaňa Věk: 14 Bydlí: v Dobrušce Přezdívka: Mrkev A je to normální kluk! 4 OBSAH Redakce se představuje... 3 Zvířátka na naší škole (naše anketa)... 3 Zatykač č. 5... 4 Karneval... 4 Změna k horšímu?... 5 Cesta do pravěku... 5 1. A počítání s indiány... 6 O pár kilo chytřejší...

Více

HLAV. str 08/ 2012 1

HLAV. str 08/ 2012 1 HLAV. str 08/ 2012 1 VOD + OBSAH NOVINKY PANA HOLINKY (3) 121. ŠKOLNÍ ROK (4 5) OSPALÝM POHLEDEM PETRA KNOLLA (6) SLOVO ŠÉFREDAKTORA (7) JAK SE ŽIJE PRVÁKŮM? (8) ROZVRHY (9 10) FACES (11 12) KULTURNÍ TÝPÍ

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 vychází poměrně nepravidelně, ale vytrvale, tentokrát 25.6.2014 Redakce: T. Bečvářová (6.P), K. Hudečková (5.U), D. Hudek (7.M), M. Koudelka

Více