STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 20. Ladislav BEZDĚK Květa KŘÍŽOVÁ Eva LUKÁŠOVÁ Vojtěch PÍSAŘÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 20. Ladislav BEZDĚK Květa KŘÍŽOVÁ Eva LUKÁŠOVÁ Vojtěch PÍSAŘÍK"

Transkript

1

2 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 20 Ladislav BEZDĚK Květa KŘÍŽOVÁ Eva LUKÁŠOVÁ Vojtěch PÍSAŘÍK Příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 60 Praha 2000

3 OBSAH Státní ústav památkové péče jako ústřední odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává tuto publikaci v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek státní památkové péče pro danou oblast ochrany kulturních památek, v souladu s ustanovením 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Lektorovali: prom. hist. Ivan MUCHKA, Ústav dějin umění AV ČR RNDr. Miroslav PIŠ, Policejní presidium, Skupina ochrany kulturního dědictví A Úvod B Aktuální téma v oblasti fotografické dokumentace využití digitální podoby obrazových informací C Standardní postup při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků D Zásady platné při pořizování snímků E Doplňující pokyny F Základní evidence mobilárních fondů a centrální kartotéka G Použité a doporučené prameny Obrazová příloha Obr. na obálce: Ukázka barevné fotodokumentace porcelánové plastiky ze sbírky památkového objektu. Státní ústav památkové péče v Praze, 2000 Ladislav Bezděk, Květa Křížová, Eva Lukášová, Vojtěch Písařík, 2000 foto Ladislav Bezděk, Vojtěch Písařík, 2000 digitální zpracování: Thalia Picta ISSN ISBN

4 ÚVOD Vznik tohoto metodického textu byl vyvolán naléhavou potřebou řešit otázku obrazové dokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků novým, aktuálním způsobem. Důvody k přehodnocení dosavadního postupu lze shrnout do dvou základních bodů. Obor památkové péče v současné době: l postrádá barevnou fotodokumentaci mobiliárních fondů hradů a zámků; l nemá k dispozici jednotnou metodu, která by umožnila tento nedostatek rychle a kvalifikovaně řešit. Dosavadní postup fotodokumentace (s použitím černobílých negativů formátu 6 6 cm)v rámci Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků lze považovat za překonaný a do jisté míry dokonce nevhodný. Základní námitky lze vznést již proti volbě čtvercového formátu negativu, nebo převážná většina snímaných předmětů vyžaduje obdélný poměr stran výsledného obrazu. Dosud stále užívaný čtvercový formát 6 6 cm nutně vede téměř v 90 % případů ke zhoršení kvality kresby a snížení rozlišení, nebo je pro zobrazení snímaného předmětu využívána jen jeho část. Tím se ztrácí prvotní výhoda snímání na středně velký formát, který měl zamezit nízké obrazové kvalitě snímku. Z tohoto hlediska by bylo mnohem vhodnější užívání formátu 6 7 cm. Pro upřesnění je nutno uvést, že původní metodika (viz Použité a doporučené prameny 1, 2, 3) připouští formát 6 6cmjako nejmenší možný a samozřejmě nevylučuje použití formátů větších. V praxi však vedlo akceptování formátu 6 6 cm k hojnému používání poloprofesionálních přístrojů typů PRAKTISIX a PENTACON six TL. Pokud byl zvolen nevhodný způsob nasvětlení snímaných předmětů, mohl spolu s využíváním jen části plochy negativu 6 6cm(tj. plochy v nejlepším případě 4,5 6 cm, někdy ale i menších rozměrů) vést k velmi nerovnoměrné kvalitě fotodokumentace a některé její položky mají proto pouze orientační vypovídací hodnotu. Pro potřeby přesné identifikace (např. v případě krádeže), pro publikování nebo jako studijní materiál mohou být nedostatečné. Současné zkušenosti Památkového ústavu v Plzni ukazují, že kvalitní diapozitiv v rozměrech kinofilmového políčka (24 36 mm) poslouží v tomto případě daleko lépe. U významnějších předmětů, které se v mobiliárních fondech nacházejí, je ovšem třeba podle možností provádět souběžnou fotodokumentaci kvalitním barevným diapozitivem ve formátu minimálně 6 9cm, nebo sebelepší fotodokumentace na kinofilmu, která dostačuje pro potřeby Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků, nemůže nikdy nahradit přesnost fotografického záznamu, jakou poskytují formáty9 12cm,4 5 nebo dokonce cm. Už formát6 9cmjenapř. u rozměrnějších olejomaleb, nástěnných maleb, tapisérií atd. značným ústupkem; toto zjednodušení by se nemělo stát obecným pravidlem. Pokud však budeme o problému fotodokumentace Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků uvažovat především z hlediska kompromisu mezi 4 5

5 Barevná fotodokumentace fondů Úvod ještě únosnou technickou kvalitou a finanční dostupností, je možno konstatovat následující: Některé současné fotomateriály ve spojení s kvalitním profesionálním kinofilmovým přístrojem, osazeným pečlivě zvolenou kvalitní optikou mohou zaručit dobrý výsledek. Je však nutné podotknout, že užití menšího formátu klade o to větší nároky na pečlivost práce fotografa, nebo např. potřeba důsledného využívání plochy kinofilmového políčka je ještě naléhavější nežli u formátu 6 6 cm. AKTUÁLNÍ TÉMA V OBLASTI FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTACE VYUŽITÍ DIGITÁLNÍ PODOBY OBRAZOVÝCH INFORMACÍ V souvislosti s požadavkem na fotografickou dokumentaci památkového fondu a v oblasti práce s obrazovými informacemi jako takovými nelze v úvahách o budoucí podobě účinně fungujícího systému památkové péče opomenout dynamický vývoj digitálního obrazového záznamu během několika posledních let. Pro základní orientaci v této problematice je nutné alespoň stručně nastínit současný stav. Řada výrobců dnes nabízí digitální fotografické přístroje, u kterých je snímání na klasický fotochemický film nahrazeno systémem přímého digitálního záznamu. Negativ nebo diapozitiv neexistuje v hmotné podobě a je nahrazen zaznamenaným souborem obrazových dat. Přepíšeme-li tato data na CD-ROM nebo např. na magnetooptický disk, získáme v současné době zřejmě nejtrvanlivější známý záznam obrazu, patrně trvanlivější, nežli záznam na fotochemické vrstvě, tedy na klasickém fotografickém filmu. Nejčastější námitka, kterou je zpochybňován faktor trvanlivosti digitálního záznamu obrazu upozorňuje na fakt, že životnost CD-ROM ani magnetooptických disků není dosud prověřena dlouholetou archivní praxí. To je samozřejmě pravda a tento argument nelze brát na lehkou váhu. Ve prospěch digitálního záznamu však hovoří jistá klíčová charakteristika, díky které se digitální záznam stává prakticky časově neomezeně archivovatelným. Originální záznam obrazu je totiž v digitální formě kopírovatelný bez ztráty kvality, čímž podstatně vzrůstají možnosti jeho přežití oproti klasickému fotografickému dokumentu archiválii ve formě fotochemického negativu či diapozitivu. Nebezpečí stárnutí původního záznamového média lze předejít zálohováním a včasným překopírováváním na média jiná, přičemž z originálu nezískáváme informativně méně hodnotnou kopii jako v případě opticko-chemické fotografické cesty, nýbrž opět originál. 6 7 l l l l Obraz digitálně zaznamenaný a uložený může mít uživatel k dispozici: za pomoci přehrávače kompaktních disků (CD) promítnutý na obrazovce kteréhokoliv barevného televizoru (v případě záznamu ve formátu Kodak Photo CD); jako pracovní kopii, vytisknutou počítačovou tiskárnou; jako výstup z tiskárny s tzv. fotorealistickým pracovním režimem, blížícím se obrazovou kvalitou klasické fotografii; jako klasické fotografie, získané přepisem digitálního obrazu na fotochemickou citlivou vrstvu fotografického papíru nebo diapozitivního filmu;

6 Barevná fotodokumentace fondů Možnosti digitální technologie Barevná fotodokumentace fondů Možnosti digitální technologie l jako soubor dat pro redakce a nakladatelství v případě publikování nahrazuje skenování originálu v DTP-studiu a vylučuje tak možnost poškození originálu nešetrným zacházením, umožňuje vyrobit přímo z dodaných dat výtažky pro ofsetový tisk; l obraz zapsaný na nosiči dat lze za pomoci speciálního projektoru promítat na projekční plátno obdobně jako běžný diapozitiv. Systém digitální fotografie přináší nepopiratelné výhody a dynamicky se rozvíjí. Jeho finanční náročnost bude postupně klesat, kvalita naopak vzrůstat. Z některých oblastí postupně vytlačí klasickou fotografii. Základní typy digitálních kamer jsou: l fotopřístroje s mozaikovým čidlem; l skenerové fotopřístroje; l přístroje s celoplošným panchromatickým tříprůchodovým čipem. Fotopřístroje s mozaikovým čidlem nahrazují fotografický film čipem s plošně rozmístěnými CCD světlocitlivými prvky (zcela zvláštní systém používá společnost Minolta v přístroji RD 300 je světlo děleno hranolem a dopadá na dva čipy). Kvalita obrazu je závislá na stupni rozlišovací schopnosti užitého čipu. Nad možnostmi CCD prvků však dosud stále vítězí fotografická světlocitlivá emulze. Kvalitní barevný diapozitivní film nižší citlivosti ( ASA) ve formátu kinofilmu (24 36 mm) má ekvivalentní rozlišení miliónů pixelů (viz PC Magazine, č. 4, duben 1997), zatímco u digitálních fotopřístrojů s mozaikovým čidlem ve třídě low-end se teprve nyní podařilo překročit hranici 3,34 miliónů pixelů (např. Canon PowerShot S 20 viz Noviny pro grafický průmysl č. 2, 26. ledna 2000; nebo Nikon Coolpix 990 viz Noviny pro grafický průmysl č. 3, 9. února 2000). Přístroje vyšší třídy (high-end) dosahují rozlišení 4 6 miliónů pixelů (viz Digitální fotoaparáty, monotematická testovací příloha časopisu Grafie forum, ročník 1999, číslo 4). Jak vidno, lepšího výsledku dosáhneme cestou kinofilmového diapozitivu pořízeného klasickým fotoaparátem. Přístroje s celoplošným panchromatickým tříprůchodovým čipem jsou založeny na principu přímé postupné separace barev. Lze s nimi dosáhnout výsledků, které již přesahují možnosti klasické fotografie velkého formátu. Při práci s nimi je možno využít jakékoli osvětlení. Představitelem v této oblasti jsou např. výrobky firmy Sinar, využívající digitální zadní stěnu Leaf. Přímá digitální fotografie má své neoddiskutovatelné přednosti. Negativ nebo diapozitiv na fotochemické vrstvě je však zatím stále ještě nejkvalitnějším obrazovým záznamem z hlediska ostrosti, rozlišovací schopnosti a množství zaznamenaných informací, dosahovaných při relativně nízkých pořizovacích nákladech. Práce s digitálním obrazovým záznamem na druhé straně nabízí velké možnosti v oblasti efektivního využívání obrazových informací. Díky možnosti kopírování a zálohování bez ztráty kvality lze navíc obrazy archivovat, aniž by docházelo k jejich změnám v důsledku stárnutí fotografické emulze. Logicky proto vzniká snaha výhody obou systémů sloučit. Tato cesta nabízí spojení kladů jak klasické fotografie, tak metody digitálního záznamu. Výchozím článkem je v tomto případě kvalitní barevný diapozitiv, případně černobílý nebo barevný negativ. Následuje jeho přepis do digitální podoby a z toho vyplývající možnost dále s ním příslušným způsobem operovat. Vedle digitální-archivní kopie nám zůstává zachován originální diapozitiv (případně negativ), se kterým by mělo být nakládáno jako s nenahraditelnou archiválií. Měl by být pečlivě uložen v podmínkách, zaručujících jeho pokud možno maximální životnost (chemicky netečné obaly, odpovídající tepelně klimatické podmínky atd. viz Použité a doporučené prameny 13). Skenerový fotoaparát je schopen vytvořit obraz o objemu dat 100 MB nebo i vyšší, což zaručuje možnost kvalitního velkoformátového tisku. Skenovací systém umožňuje snímat při vysokém rozlišení např bodů či více. Nevýhodou skenerových fotoaparátů je však velmi dlouhá expoziční doba (několik minut), během níž nesmí dojít ke změně snímané scény, k jejímu pohybu, roztřesení nebo proměně osvětlení. Skenerové fotoaparáty zpravidla vyžadují speciální druhy vysokofrekvenčních světelných zdrojů. Zajímavý směr vývoje představuje např. program firmy Phase One, nabízející možnost dovybavení fotoaparátů středního a velkého formátu zadními digitálními stěnami. Jde o oba výše popsané základní způsoby digitálního snímání, tj. o skenovací systém (stěna typu PowerPhase) nebo čipovou stěnu (stěna typu LightPhase). 8 9

7 STANDARDNÍ POSTUP PŘI ZHOTOVOVÁNÍ BAREVNÉ FOTODOKUMENTACE JAKO SOUČÁSTI ZÁKLADNÍ EVIDENCE MOBILIÁRNÍCH FONDŮ HRADŮ A ZÁMKŮ Postup vychází z metody v praxi již ověřené, vypracované Památkovým ústavem v Plzni v rámci projektu č. 902/7, který byl schválen v oponentním řízení příslušným odborem ministerstva kultury dne pod názvem Vývoj a koncepce evidence a dokumentace mobiliárních fondů (včetně knihovních fondů) zpříst. památek pro potřeby vedení ústředního seznamu kult. památek. Pracovní postup využívající spojení klasické fotografie a digitálního záznamu lze vymezit v následujících bodech: 1) Pořízení barevného snímku diapozitivu formátu mm (kinofilm). 2) Jeho digitalizace v rozlišení minimálně dpi. 3) Přepis a zálohování digitalizovaného obrazu na CD-ROM, magnetooptický disk nebo jiné vhodné médium. 4) Pečlivá archivace originálního diapozitivu. Digitalizované obrazy by měly být ukládány v některém ze standardních bezztrátových počítačových formátů (tiff, eps, apod.). K digitalizaci kinofilmových diapozitivů mm lze užít filmové skenery. Některé z nich jsou vybavovány systémem CleanImage, který dokáže rozeznat poškozené místo obrazu (škrábance, prach atd.) a provede jeho rekonstrukci. Pro urychlení běžné práce s digitalizovanými snímky je vhodné vedle digitalizace v bezztrátovém formátu vytvořit ještě např. CD-ROMy v komprimované verzi (např. JPEG). Originální diapozitiv slouží jako archivní dokument, jeho digitalizovaná verze umožňuje automatizovaně zpracovat obrazovou evidenci mobiliárního fondu včetně sledování jeho pohybu lze docílit operativního propojení jakýchkoliv textových či obrazových informací (textovou a obrazovou složku počítačového zpracování Základní evidence mobilárních fondů hradů a zámků) o evidovaném předmětu a jejich zobrazení na monitoru počítače či tiskem v listinné podobě. Při pořizování snímků je bezpodmínečně nutné trvat na filmu diapozitivním barevný diapozitiv platí za všeobecně uznávanou nejlepší formu kvalitní barevné fotografie. Při zpracování celosvětově unifikovaným procesem E 6 je diapozitiv vypírán vodou, zatímco negativní proces C 41 směřuje k vyloučení vody. Větší životnost lze tedy předpokládat u diapozitivu. Diapozitiv je navíc pozorovatelný v reálných barvách a z hlediska požadavku na dokumentární přesnost barev poskytuje proti negativu exaktnější výsledky. V souvislosti s režimem pořizování fotodokumentace v rámci základní evidence je kladem diapozitivního materiálu jeho vysoká citlivost na sebemenší chybu fotografa, takže použití diapozitivu samovolně směřuje k žádoucímu vytěsnění neprofesionálních postupů při fotografování. Tento text nemůže být vyčerpávajícím návodem k fotografování; obrací se k fotografům s praxí a předpokládá u nich už jistou zkušenost. Následující zásady vymezují pouze základní pravidla, která by měla být při snímání předmětů v mobiliárních fondech hradů a zámků dodržena. Fotomateriál Ke snímání by měl být použit materiál nižší citlivosti. Filmy o citlivosti vyšší než 64ASA mohou zapříčinit nižší hranovou ostrost a způsobit tak horší rozlišení detailů snímku. Fotografický přístroj Je nutné pracovat s profesionálním fotografickým přístrojem spolehlivou jednookou zrcadlovkou. Při použití delších expozičních časů musí být fotopřístroj umístěn na robustním, dostatečně pevném stativu. Pokud bude při snímání používáno bleskové osvětlení, lze snímat z ruky, což může usnadnit hledání správné kompozice snímku. Fotopřístroj by měl být vybaven dobrým základním makroobjektivem s ohniskovou vzdáleností 50 mm, který umožní bezproblémové zvládnutí dokumentace miniatur nebo drobných detailů. Ve výbavě by rovněž neměl chybět kvalitní širokoúhlý objektiv o ohnisku 28 nebo 35 mm a teleobjektiv ohniskové vzdálenosti minimálně 100 mm. ZÁSADY PLATNÉ PŘI POŘIZOVÁNÍ SNÍMKŮ Snímaný předmět a místo snímání Výchozím požadavkem je užívání neutrálního šedého pozadí, na kterém musí být předměty z mobiliárních fondů hradů a zámků snímány. Výrazem neutrální šedá se rozumí spíše světlejší odstín šedi bez nádechu do jakéhokoliv odstínu modré barvy či teplých tónů. Světle šedé pozadí lze vhodným zastíněním v případě potřeby ztmavit, což je opačně při tmavě šedém pozadí těžko možné. Při práci dojde během jedné sezóny zcela jistě k potrhání (či jinému znehodnocení) hned několika pozadí. Proto je pro daný účel vhodnější pozadí papírové, které je levnější nežli pozadí jiná (látková, plastová atd.). Výrobců papírových pozadí je více a každý má své označení číslem a jménem. Lze doporučit pořízení dvou různě velkých přenosných konstrukcí (pro předměty malé a větší), které by umožnily bezproblémové vytvoření tzv. nekonečného pozadí. Velké nepřenosné předměty nebude patrně možné na neutrálním pozadí nasnímat. V takových případech lze neutrální pozadí vsadit počítačovým zpracováním do digitalizované verze záběru

8 Barevná fotodokumentace fondů Zásady platné při pořizování snímků Barevná fotodokumentace fondů Zásady platné při pořizování snímků V základní výbavě nesmí chybět několik sad různě velkých štítků s písmeny a číslovkami s možností jejich uchycení do vhodného stojánku z průhledného plastu, nebo jednotlivé mobiliární předměty je bezpodmínečně nutné fotografovat zároveň s inventárním číslem. K povinnostem fotografa patří výběr vhodné velikosti čísla, jeho správné umístění v záběru a kontrola správnosti dle karty. Číslo je vhodné umístit zpravidla v pravém dolním rohu snímku, v určitých případech bude ale nutno rozhodnout až na základě kompozice záběru a číslo osadit tak, aby bylo co nejlépe čitelné a přitom byla maximálně využita plocha kinofilmového políčka. Minimální světelný park představují dvě lampy s možností změkčení světla. Pro snímání velkých obrazů, tapisérií a předmětů typu oltářů je nutné použít lampy čtyři, ve zvláštních případech i šest. Pokud např. snímané obrazy visí v instalaci, musí být lampy umístěny na dostatečně vysokých stojanech. V zásadě lze vycházet z požadavku, aby u trojrozměrných předmětů kvůli znázornění jejich plasticity bylo světlo z jedné strany silnější než z druhé. U reprodukcí toto samozřejmě neplatí. Obrazy je třeba nasvětlovat naopak co možná nejrovnoměrněji a zásadně ze stran pod takovým úhlem, aby se odlesk světelného zdroje zobrazil mimo záběr. Při snímání olejových obrazů (často ale i nábytku) je zpravidla nevyhnutelné použít polarizační filtr (odstraňuje odlesky a zlepší barevnou hloubku reprodukované olejomalby). Část odlesků lze dále odstranit užitím delší ohniskové vzdálenosti objektivu (u kinofilmu minimálně 100 mm). Osvědčuje se též pomůcka v podobě černého papíru s vystřiženým otvorem pouze pro objektiv světlé předměty se na lesklých plochách fotografovaných mobilií totiž odrážejí. Mohou to být chromované součásti fotoaparátu, stativu, ale také světlá ple na rukou, či světlé oblečení. K eliminaci veškerých nežádoucích odlesků je třeba využít všechny dostupné způsoby či jejich kombinace. Osvětlovací technika Otázka věrnosti barevného podání Snímky je bezpodmínečně nutné pořizovat při jednotném umělém světle, nejlépe bleskovém. V žádném případě ale nesmí jít o blesky kompaktní, nýbrž o profesionální bleskové světelné zdroje s pilotním světlem. Stupeň a rovnoměrnost nasvětlení je třeba pečlivě proměřovat flashmetrem. Světlo musí mít charakter měkkého osvětlení, čehož lze dosáhnout použitím deštníků nebo soft boxů. (Existují samozřejmě vyjímky z tohoto pravidla, které se však těžko definují. Lze jmenovat např. tmavé olejomalby nebo jemné skleněné předměty, které bude třeba nasvítit naopak ostře.) Ke snímání bude použit diapozitivní fotomateriál, určený pro denní světlo. Pokud není zmíněná osvětlovací technika k dispozici, lze jako světelný zdroj použít fotografické žárovky 500 W (musí být čerstvé, jakmile začnou baňky tmavnout, okamžitě musí být vyměněny za nové), světlo změkčit deštníky a snímat na film pro umělé světlo, o citlivosti 64 ASA. Další možností jsou halogenové lampy s deštníky nebo soft boxy. V takovém případě bude při snímání použit opět film citlivosti 64 ASA určený pro umělé světlo, ovšem v kombinaci s filtrem např. Kodak 81B nebo jiným filtrem srovnatelné hodnoty. Stupeň vhodnosti barevné filtrace je nutné ověřit pro konkrétní typ lampy. V zásadě je nutné fotografovat v zatemněné místnosti bez přístupu denního světla a bez jakýchkoliv jiných světelných zdrojů nežli fotografických lamp. Pokud to rozměry snímaného předmětu umožňují, je třeba zhotovovat snímky vždy s barevnou stupnicí (škálou). Nasvětlení předmětů a způsob snímání 12 13

9 DOPLŇUJÍCÍ POKYNY Barevná fotodokumentace fondů Doplňující pokyny Je na uvážení zodpovědných pracovníků, kdy základní fotografickou dokumentaci rozšíří i o snímky detailů, které mohou vést k určení díla (ikonografie, autor, provenience ad.). Podobně jako je tomu i v řadě galerijních a muzejních sbírek, doporučuje se věnovat při dokumentaci některých předmětů pozornost nejen celku výtvarného díla, ale i podstatným detailům. To zvláště platí pro kvalitnější sbírkové celky např. obrazárny, soubory kreseb apod. Pořizování fotografické dokumentace při použití nasvětlení skýtá možnost objevů dosud nenalezených signatur, datací apod. Často přesnější identifikaci při běžném osvětlení brání např. ztmavlé laky, poškození apod. Nasvětlení však musí být šetrné. Teplota svítidel by mohla předměty poškodit. U řady historických exponátů zvláště olejomaleb, je namístě snímat i detail nalezených autorských signatur, vročení a zároveň i historické údaje uváděné nejednou na zadních stranách pláten. Často jde o informace zásadního charakteru. Tyto nápisy a přípisy, nejednou genealogického významu, napomáhají přesněji identifikovat námět díla (v každém případě musí být v úplnosti zaznamenány na evidenční karty). K určení portrétů může napomoci rozbor pořízeného fotografického detailu na malbě se zobrazením řádové dekorace (dvorské vyznamenání, portrétní medailon apod.). Rovněž v případě vedut, či krajinomaleb se vyplatí pořízení některých detailů, např. historických staveb, či částí osídlení. Ty pak mohou napomoci přesnějšímu určení zobrazené lokality. Historické rámy obrazových děl bývaly v minulosti součástí uměleckého záměru. Ve své dekorativní podobě (nejednou zdobené rodovými znaky portrétovaných, korunkami, kartušemi, či určujícími štítky) jsou neodmyslitelnou částí výtvarných děl. Proto je také jejich fotodokumentace souběžně s exponátem nanejvýše žádoucí. (Totéž platí i pro titulní strany alb, nebo pouzdra, v nichž jsou uloženy soubory kreseb či fotografií). Autorské signatury se dochovaly i na některých dalších předmětech uměleckořemeslného charakteru. Lze tak často fotograficky zdokumentovat i mistrovské či manufakturní značky i nalezené pamětní zápisy. Někdy je odborná identifikace významnějších sbírkových kusů obtížnější. Například u některých sochařských děl (bust) či porcelánové plastiky se signatury a značky nacházejí na spodní ploše exponátů. Tady je nutno fotograficky snímat s velkou opatrností a za dodržení bezpečnostních pravidel. Součástí památkových sbírek jsou dokumentárně i uměleckohistoricky cenné soubory dobových fotografií. Jejich záznam je žádoucí. Jména autorů snímků, adresy fotografických ateliérů i určení portrétovaných osob či míst bývají většinou uváděny na zadní straně exponátů. Při dokumentaci grafických listů by kvalita pořizovaného záběru měla být natolik přesná, aby po zvětšení umožňovala četbu textové části. V případě nesignovaných obrazových děl mimořádného uměleckohistorického významu se lze s pomocí studia zhotoveného fotografického detailu malířského rukopisu nejednou dobrat přesnějšího autorského určení, nebo stanovení dílenského okruhu. Tam, kde je to možné, lze při pořizování fotografické dokumentace zachytit i současný stav poškozeného výtvarného díla, včetně nejvíce postiženého místa. Taková fotodokumentace může být využita při podávání žádostí o finanční příspěvky na restaurování částí památkových sbírek. (Jde o prostředky z fondu Ministerstva kultury ČR. Při rozhodování komise je, kromě dalších podkladových materiálů, předkládána i fotografická dokumentace poškozených děl.) 14 15

10 ZÁKLADNÍ EVIDENCE MOBILÁRNÍCH FONDŮ A CENTRÁLNÍ KARTOTÉKA Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků (dříve tzv. památkových objektů určených ke kulturně-výchovnému využití), stanovená metodickými pokyny Ministerstva kultury ČSR z roku 1975 upravuje způsob evidence movitých kulturních památek a jejich souborů uložených v prostorách nemovité kulturní památky nebo památkového areálu, tvořících mobiliární fond. Základní evidence mobiliárních fondů se skládá z inventární knihy, kartotéky evidenčních listů a lokačního katalogu jednotlivých kulturních památek fondu. Nedílnou součástí Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků je fotografická dokumentace, jejíž účelem je zřetelné zobrazení každé movité kulturní památky mobiliárního fondu pro její průkaznou identifikaci. Každý snímek musí zachycovat inventární číslo Základní evidence movité kulturní památky v odpovídající velikosti, umístěné do záběru tak, aby nezasahovalo obrysy snímaného předmětu. Je podmínkou, aby inventární číslo předmětu bylo fyzickou součástí autentického, unikátního záběru (negativu, v případě barevné fotodokumentace diapozitivu) a nebylo do vyobrazení dodatečně vloženo. Fotografická dokumentace se zpracovává ve 4 vyhotoveních pro evidenční karty. Negativ (u barevné fotodokumentace diapozitiv), označený příslušnými údaji, se ukládá a tvoří základní součást dokumentace prohlášené kulturní památky. Pouhý digitální záznam předmětu mobiliárního fondu bez příslušného diapozitivu (tj. pouhý zaznamenaný soubor dat pořízený přímým digitálním snímáním, tzn. pomocí digitálního fotoaparátu) nemůže být základním dokumentem evidence. Barevná fotodokumentace fondů Základní evidence fondů a centrální kartotéka svazku či cenných součástí svazku). O fotodokumentaci a jejím rozsahu vždy rozhoduje příslušný odborník. Veškeré součásti fotodokumentace mobiliárních fondů, stejně jako celá Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků, vyžadují vhodné uložení, nebo z hlediska bezpečnosti sbírek mohou být přístupné pouze omezenému okruhu osob, které mohou do evidence nahlížet. Zároveň musí být tyto osoby určeny a veden jejich seznam. Přístup k digitalizovaným informacím Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků včetně jejich fotodokumentace prostřednictvím sítí musí být z bezpečnostních důvodů vyloučen. Pro pořizování barevné fotodokumentace tedy platí stejné dokumentační zásady, jaké byly stanoveny v předpisech pro vedení Základní evidence, a jaké si vyžaduje odborná identifikace předmětu (inv. číslo, fotodokumentace signatur a značek uměleckých děl a předmětů uměleckého řemesla, významných nápisů apod.). Barevná fotodokumentace i na nosičích CD-ROM je nedílnou součástí Základní evidence mobiliárních fondů, jejíž jedno paré se ukládá v Centrální kartotéce mobiliárních fondů hradů a zámků ve Státním ústavu památkové péče, a to za stejných podmínek daných pokyny pro vedení Základní evidence, jako je tomu u fotodokumentace černobílé. Historické knihovní fondy hradních a zámeckých knihoven (rukopisy, prvotisky, staré tisky ad.) jsou součástí mobiliárních fondů hradů a zámků se zvláš stanoveným způsobem evidence. Identifikace těchto movitých kulturních památek vyžaduje především odborný podrobný popis knihy, fotodokumentace se užívá pouze v případech evidence obzvláště cenných svazků (fotodokumentace celého 16 17

11 POUŽITÉ A DOPORUČENÉ PRAMENY 1) Vyhláška ministerstva školství a kultury ze dne , č. 116 Ú. l., o evidenci kulturních památek. 2) Instrukce pro národní výbory ministerstva kultury ČSR ze dne č.j. 3273/1974VI/1 o správě kulturních památek určených ke kulturně-výchovnému využití. 3) Metodické pokyny ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1975 č.j. 2991/76 pro vedení evidence movitých kulturních památek v památkových objektech, určených ke kulturně výchovnému využití. 4) Vojtěch PÍSAŘÍK: Expertní posouzení barevné dokumentace mobiliárních fondů s možností dalšího počítačového zpracování a tisku pro potřeby státního seznamu památek, zpracováno pro Památkový ústav v Plzni, nepublikováno. 5) Ing. Petr BERGER, CSc.: Návrh systému digitálního ukládání archivních fotografických snímků, Státní ústav památkové péče v Praze, úkol č , zodpovědný řešitel Mgr. Ladislav Bezděk, listopad 1997, nepublikováno. 6) Sborník přednášek z XIX. Mezinárodního symposia fototechniky Digitální fotografie a reprografie po Interkameře 97, Komora fotografů ČR, Praha ) Digitální fotoaparáty, monotematická testovací příloha časopisu Grafie forum, ročník 1999, číslo 4, Grafie consulting, Praha ) Digitální fotoaparáty, in: PC-Magazine, č. 4, duben 1997, s , Ikotech, s. r. o., ČR. 9) Noviny pro grafický průmysl, č. 2, 26. ledna 2000, s. 7, GRAFIE CZ, s. r. o., ČR. 10) Noviny pro grafický průmysl, č. 3, 9. února 2000, s. 6, GRAFIE CZ, s. r. o., ČR. 11) Phase One, in: Advanced foto video, č. 6, listopad prosinec 1999, s. 39, ATEMI, ČR. 12) Jiří STUPKA: Digitální fotoaparáty a počítač, in: Sborník přednášek z odborného semináře Moderní pracoviště památkáře, konaného , Společnost pro technologie ochrany památek, Praha. 13) RNDr. Ivan DANEŠ, Csc., Ing. Milan VEČEŘA, Csc., Ing. Antonín KREJČÍ: Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických snímků, vypracováno v rámci grantu č. 94/203/1042 hrazeného Grantovou agenturou ČR, v rámci projektu A03/V065/1993 hrazeného Ministerstvem školství, Barevná fotodokumentace fondů Použité a doporučené prameny mládeže a tělovýchovy ČR, a za finanční spoluúčasti VÚZORT, a. s., Plzeňská 66, Praha 5. 14) Pavla HLAVÁČOVÁ, Helena HOLUBOVÁ, Karel BOBEK, Jan ROSENDORF- SKÝ: Závěrečná zpráva k projektu MK ČR č. 48/1996 Vývoj a koncepce evidence a dokumentace mobiliárních fondů (včetně knihovních fondů) zpříst. památek pro potřeby vedení ústředního seznamu kult. památek, Památkový ústav v Plzni, Dominkánská 4, Plzeň, nepublikováno. 15) Ochrana fotografických sbírek, sborník textů vydaný u příležitosti konání stejnojmenného semináře v Národním technickém muzeu v Praze dne 12. listopadu 1998, ČESKÉ FOTO, Studio JB., Praha Upozornění! Veškeré identifikační údaje u předmětů na snímcích v obrazové příloze byly z bezpečnostních důvodů změněny

12 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA a b Obr. 1 Záporné příklady starší černobílé fotodokumentace: a) Nedostatečně nasvětlený obdélný předmět vyplňuje méně než pouhou polovinu formátu negativu. Nevhodný způsob nasvětlení navíc zapříčinil téměř úplnou nečitelnost tvaru detailů předmětu. b) Zcela nevhodné využití plochy formátu negativu. Pro snímaný předmět je využita jen velmi malá část snímku, identifikační číslo je větší než snímaný předmět! Obr. 3 Sbírkové předměty je nutné snímat na neutrálně šedém nekonečném papírovém pozadí. Obr. 2 Správným způsobem provedená fotodokumentace sbírkového předmětu inventární číslo musí být součástí záběru, toto číslo přiměřené velikosti je umístěno na stojánku z průhledného plastu, při snímání je maximálně využita plocha snímku. Obr.4 K zavěšení pozadí je vhodné použít několika různě velkých přenosných konstrukcí pro předměty malé a větší

13 Obr. 5 Digitálně upravený snímek předmětu ze souboru nábytku mobiliárního fondu velké nepřenosné předměty nebude patrně možné na neutrálním pozadí nasnímat; v takových případech lze neutrální pozadí vsadit počítačovým zpracováním do digitalizované verze záběru. Do digitálně upraveného snímku může být nově vloženo inventární číslo, toto číslo však musí být shodné s inventárním číslem zachyceným na originálním diapozitivu. a b Obr. 7 Možnosti digitálního zpracování starší černobílé fotodokumentace: a) Původní snímek lustru před úpravou. b) Tentýž snímek po úpravě do záběru po pracné retuši bylo vsazeno neutrálně šedé pozadí. Obr. 6 Digitálně upravený snímek zrcadla. Při počítačovém zpracování snímku lze zrcadlovou plochu upravit tak, aby nezobrazovala okolní předměty nebo interiér objektu neměl by ovšem vzniknout dojem, že jde o pouhý prázdný rám. Obr. 8 Fotodokumentace předmětu grafické sbírky. Snímek musí čitelně zobrazovat detaily nápisů a signaturu. U předloh pod sklem se osvědčuje pomůcka v podobě černého papíru s vystřiženým otvorem pro objektiv, která zabrání zrcadlení okolních předmětů (fotoaparátu, stativu, objektů atd.) na ploše skla

14 a a Obr. 10 Vliv polarizačního filtru na odstranění odlesků: a) Fotodokumentace portrétu z obrazové sbírky mobiliárního fondu zámku. b) Portrét snímaný s použitím polarizačního filtru (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm). Snímek byl pořizován k jiným ůčelům (nikoliv v rámci fotodokumentace základní evidence), proto není jeho součástí evidenční číslo. b Obr. 11 Fotodokumentace součásti sbírky historických textilií mobiliárního fondu. Předmět je naaranžován na stojanu. b Obr. 9 Jiný způsob využití digitálního zpracování starší černobílé fotodokumentace: a) Původní snímek. b) Zvětšený detail snímku. c) Tentýž detail uměle natočený v počítači. c 24 25

15 a b Obr. 13 Fotodokumentace porcelánové vázy s víčkem: a) Pozice 1 se záběrem aliančního znaku v dekoru předmětu. b) Pozice 2 se záběrem na další část (partii) dekoru. a Obr. 12 Fotodokumentace pušky předovky s detailem zámku. Je na uvážení zodpovědných pracovníků, kdy základní fotografickou dokumentaci rozšíří i o snímky detailů, které mohou vést k určení díla: a) Puška předovka, celkový snímek. b) Detail zámku. b Obr. 14 Fotodokumentace značky sbírkového předmětu. Fotopřístroj, užívaný k fotodokumentaci předmětů v mobiliárních fondech hradů a zámků, by měl být vybaven dobrým základním makroobjektivem s ohniskovou vzdáleností 50 mm, který umožní bezproblémové zvládnutí dokumentace miniatur nebo drobných detailů. Obr. 15 Fotodokumentace skleněné číše. Snímání skleněných předmětů patří k nejobtížnějším fotografickým úkolům. Je třeba dbát, aby snímek zachytil jemný dekor předmětu. Toho lze zpravidla dosáhnout bočním nasvětlením z obou stran

16 b a a Obr. 17 Pořizování fotografické dokumentace při použití nasvětlení skýtá možnost objevů dosud nenalezených signatur, datací apod. Často přesnější identifikaci při běžném osvětlení brání např. ztmavlé laky, poškození apod. a) Portrét mladé dámy (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm). b) Detail nápisu se jménem portrétované (diapozitiv 6 9cm,Ektachrome 64T, obj. 210 mm). b Obr. 16 Fotodokumentace poškozené krajinomalby: a) Snímek krajinomalby s barevnou škálou (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm). b) Detail střední části krajinomalby partie s poškozením (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm). a b Obr. 18 V některých případech je vhodné u předmětů z obrazové sbírky dokumentovat obě strany plátna. Přitom je třeba dbát na správné umístění barevné tabulky pokud je snímek určen pro potřeby Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků, musí být barevná škála umístěna zcela mimo předmět (součástí evidovaného obrazu je i rám): a) Snímek květinového zátiší s nesprávně umístěnou barevnou škálou (diapozitiv 6 9cm,Ektachrome 64T, obj. 210 mm). b) Zadní strana květinového zátiší se správně umístěnou barevnou škálou (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm) poškozená malba byla v pozdější době podlepena nedokončeným plátnem s dvojportrétem žen

17 b a Obr. 19 U řady historických exponátů zvláště olejomaleb, je namístě snímat i detail nalezených autorských signatur, vročení a zároveň i historické údaje uváděné nejednou na zadních stranách pláten: a) Kresba Julia Mařáka Zajíci v zelí (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm). b) Detail signatury malíře J. Mařáka v pravém dolním rohu obrazu. c) Detail zadní strany kresby štítek Jednoty umělců výtvarných, dokládající vystavení díla v roce c 30 31

18 Státní ústav památkové péče Odborné a metodické publikace, svazek 20 Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků (Metodika standardního postupu při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků) Ladislav BEZDĚK, Květa KŘÍŽOVÁ, Eva LUKÁŠOVÁ, Vojtěch PÍSAŘÍK Vydal Státní ústav památkové péče v Praze v roce 2000 jako přílohu časopisu Zprávy památkové péče, ročník 60 Redakce: Ing. Jan Sommer. Adresa redakce: Státní ústav památkové péče, redakce časopisu Zprávy památkové péče, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, tel.: 02/ Technický redaktor: Jiří Sládeček. Typo a sazba: A. N. R. Y. Tisk: Tiskárna JDS, U Pekáren 1, Praha 10. Nakladatel: Nakladatelství Jalna, Valdštejnská 4, Praha 1, tel./fax: 02/ Registrace povolena pod č. MK ČR 5993, MIČ Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha, čj. nov 5055/94 ze dne , a RPP Bratislava pošt Praha, čj. 465 RPP/952 ze dne Časopis rozšiřuje a objednávky předplatného přijímá a vyřizuje DUPRESS, Podolská 110, Praha 4, tel.: 02/ ISSN ISBN

19 Výběr publikací vydaných Státním ústavem památkové péče Odborné a metodické publikace. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha (Od roku 1991 Státní ústav památkové péče): 1. Jiří HOŠEK: Vlhnutí zdiva historických objektů a metody dodatečné hydroizolace, Marek LUKÁŠ, Věra VODĚROVÁ, Jiří VONDRA: Údržba lidových staveb, Josef HOBZEK: Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, Josef HOBZEK: Vývoj památkové péče v českých zemích. Stručný nástin, Marie MARŠÁKOVÁ: Metodika inventarizačního průzkumu chráněných území, b. d. 6. Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků ČSR v rámci národní koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů do roku 2000, Jan ČEŘOVSKÝ: Ekologická výchova ve velkoplošných chráněných územích. 8. Miloš SUCHOMEL: Záchrana kamenných soch, Seminář o lidové architektuře, Plástovice 1987, Jiří BELIS: Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čechách, **11. Hugo ROKYTA: J. J. Winckelmann a Čechy, (10 Kč) 12. Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče, ediční poznámka a doslov Jaroslav PETRŮ, (= Edice MONUMENTA, sv. 1) **13. Miloš SUCHOMEL: Záchrana kamenných soch, 2. díl, (20 Kč) 14. Petr MACEK: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Vojtěch LÁSKA, Alfréd SCHUBERT, Josef ŠTULC: Péče o střechy historických budov, *16. Josef ŠTULC, Miloš SUCHOMEL, Ivana MAXOVÁ: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, (20 Kč) 17. Jan SOKOL, Tomáš DURDÍK, Josef ŠTULC: Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů, *18. Věra KUČOVÁ, Pavel BUREŠ: Principy péče o lidové stavby, (57 Kč) 19. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, *20. Ladislav BEZDĚK, Květa KŘÍŽOVÁ, Eva LUKÁŠOVÁ, Vojtěch PÍSAŘÍK: Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků, (Metodika standardního postupu při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků), (40 Kč) Připravuje se vydání následujících titulů: Historické hřbitovy a jejich památková ochrana. (Sborník statí) Edice MONUMENTA. Státní ústav památkové péče, Praha, od roku 1991 (zatím vydány 3 svazky): 1. Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče, překlad, ediční poznámka a doslov Jaroslav PETRŮ, Hans SEDLMAYR: Demolovaná krása, překlad, ed. poznámka a doslov Vlastimil JIŘÍK, Václav RICHTER: Památka a péče, ediční poznámka a doslov Jaroslav PETRŮ, Metodické materiály, které vyšly formou přílohy časopisu Zprávy památkové péče: Pavel ŠŤASTNÝ: Fasádní nátěrové hmoty k povrchové úpravě historických budov, Jiří RATHOUSKÝ: Konzervační prostředky pro kámen i jiné stavební materiály, *Ivana KOPECKÁ, Martin DVOŘÁK: Nároky na muzejní úložné prostory z hlediska stability různých materiálů, (10 Kč) V redakci časopisu Zprávy památkové péče byly k vydání připraveny další přílohy: Zelená hora u Ž áru nad Sázavou. Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa, (Sborník statí) *Palácové zahrady pod Pražským hradem. Zahrada Ledeburská a Malá Pálffyovská, (Sborník statí) (45 Kč) *Ivana MAXOVÁ, Vratislav NEJEDLÝ, Miloš SUCHOMEL, Pavel ZAHRADNÍK: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Svitavy, (Soupisná publikace) (170 Kč) *Ivana MAXOVÁ, Vratislav NEJEDLÝ, Miloš SUCHOMEL, Pavel ZAHRADNÍK: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Ústí nad Orlicí, (Soupisná publikace) (230 Kč) *Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, (Sborník statí) (150 Kč) *Ivana MAXOVÁ, Vratislav NEJEDLÝ, Pavel ZAHRADNÍK: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Rychnov nad Kněžnou, (Soupisná publikace) (190 Kč) Tituly označené * je dosud možno zakoupit v redakci časopisu Zprávy památkové péče, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 nebo v knikupectvích ACADEMIA, Václavské nám. 34, Praha 1 (tel.: 02/ ) a Národní třída 7, Praha 1 (tel.:02/ , l. 359). Publikace označené ** lze zakoupit v knihovně SÚPP, Valdštejnské nám. 3, Praha 1. Ostatní publikace již byly rozebány. V závorce jsou uvedeny prodejní ceny. U objednávek vyřizovaných poštou bude účtováno balné a poštovné.

20

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

Digitalizace historických negativů

Digitalizace historických negativů Digitalizace historických negativů Praktické zkušenosti z digitalizace archívu Šechtl a Voseček Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Ateliér Šechtl a Voseček Založen Ignácem Šechtlem (1840-1911)

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Praktický workshop fotografování v ateliéru

Praktický workshop fotografování v ateliéru Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Praktický workshop fotografování v ateliéru Miroslav Podhrázský metodika přednášky Světlo v ateliéru Základní charakteristika: Exteriéry i interiéru nabízejí

Více

digitalizace obrazových předloh perovky

digitalizace obrazových předloh perovky Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Autor: Mgr. MgA. Michal Popieluch Datum vytvoření:

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Reprodukce tónových předloh

Reprodukce tónových předloh Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Reprodukce tónových předloh Autor: Petra Bernátková, Marcela Lacinová Editor: Veronika Stýblová Praha, duben 2011 Katedra mapování a

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky Ukázkové snímky pořízené bleskem V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky NIKON CORPORATION 2012 Nikon Corporation TT2L01(1L) 8MSA581L-01 Cz Obsah Zvolte typ

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I PŘENOSOVÁ MÉDIA - KABELÁŽ Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com SKENERY princip Předlohu pro digitalizaci ozařuje zdroj světla a odražené světlo je vedeno optickým

Více

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Příloha č. 4 Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií Digitální dokumenty vznikají v digitalizaci NK dvojím způsobem : 1. Naskenování mikrofilmu skenerem Wicks and Wilson

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Katalog autorských fotografi í. HLEDÁNÍ 2009 Martin Mojžíš

Katalog autorských fotografi í. HLEDÁNÍ 2009 Martin Mojžíš Katalog autorských fotografi í HLEDÁNÍ 2009 Martin Mojžíš Vítejte v katalogu autorských fotografií Martina Mojžíše. Váš zájem mne velmi těší a vážím si jej. Věřím, že zde naleznete fotografie, které Vám

Více

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY ceník fotografických služeb 02/2014 Portrétní a rodinná fotografie Základní balíček STANDARD Služba zahrnuje fotografování v délce 1 až 2 hodiny. Odevzdáno je 15 pečlivě vyretušovaných

Více

Obsah ÚVOD 10 VÝBĚR OBJEKTIVU 12 JAK NA FILTRY 38 STATIVY K UDRŽENÍ STABILITY 50 SVĚT BLESKŮ 60

Obsah ÚVOD 10 VÝBĚR OBJEKTIVU 12 JAK NA FILTRY 38 STATIVY K UDRŽENÍ STABILITY 50 SVĚT BLESKŮ 60 Obsah ÚVOD 10 VÝBĚR OBJEKTIVU 12 Objektiv určuje různé optické parametry výsledného snímku, včetně ostrosti, čistoty barev a barevného podání. Často se říká, že kvalita snímku je dána zejména počtem megapixelů,

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

CENÍK Ateliérová činnost Digtální fotografie Analogová fotografie Fotokniha, diplomové práce Dárkové předměty Kalendáře, přepis videa Doplňkové služby

CENÍK Ateliérová činnost Digtální fotografie Analogová fotografie Fotokniha, diplomové práce Dárkové předměty Kalendáře, přepis videa Doplňkové služby CENÍK Ateliérová činnost Digtální fotografie Analogová fotografie Fotokniha, diplomové práce Dárkové předměty Kalendáře, přepis videa Doplňkové služby DIGITÁLNÍ FOTO Barevné a černobílé amatérské fotografie

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie

Více

Průkazové fotografie digitální

Průkazové fotografie digitální Průkazové fotografie digitální doba zhotovení akt.den+počet prac.dnů cena [Kč] zhotovení 4 ks 3,5 x 4,5 cm s výběrem na počkání 129,- zhotovení 4 ks 3,5 x 4,5 cm s výběrem D+3 99,- zhotovení 8 ks 3,5 x

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA FILTRY A EFEKTY FOTOGRAFICKÉ EFEKTY Pomocí různých fotografických efektů můžete v obrazu napodobit některé tradiční fotografické techniky a postupy. Použitím vhodného efektu můžeme výrazně

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2014/2015 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

Vyvolání negativu C41* Kinofilm / svitek 069,- Vyvolání negativu + uložení na CD (bez fotografií) 169,- Vyvolání ostatní

Vyvolání negativu C41* Kinofilm / svitek 069,- Vyvolání negativu + uložení na CD (bez fotografií) 169,- Vyvolání ostatní www. Vinohradská 160, 130 00 Praha 3 271 73 74 60, 602 89 09 42, 777 66 71 72 minilabfuji@volny.cz CENÍK SLUŽEB.cz Otevřeno Po Čt 9,00 17,00 Pá 9,00 16,30 Vyvolání negativu C41* Kinofilm / svitek 069,-

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský Digitalizace knihovních dokumentů Jiří Polišenský Obsah prezentace Základní prvky digitalizace Formáty a standardy Skenery Digitalizační work flow Systémy pro prezentaci a evidenci digitalizovaných dokumentů

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP Pravidla pro publicitu v rámci OPPP 1. Obecné podmínky Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti

Více

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester.

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 6 Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Fotografické

Více

Projekt Brána do vesmíru

Projekt Brána do vesmíru Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky

Více

Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky

Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky Č.j. 6416/2008 ŠA Vyřizuje: Zdeněk Šalomon (tel. 515 200 466) Email:salomon@hrusovany.cz v Hrušovanech nad Jev.23.09.2008 Výzva k předložení nabídek na realizaci zakázky Dovolujeme si Vás požádat o předložení

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Základy produktové fotografie

Základy produktové fotografie Základy produktové fotografie Tři jednoduché návody na kvalitní záběry z oboru produktové a reklamní fotografie Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracoval BcA. Šimon

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900.

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-900 Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Cz Volba vhodného rozložení osvětlení Blesk SB-900

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského

Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského 1. Služby poskytované Diecézním archivem Biskupství brněnského V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot FILOSOFIE fotografie Vybrané pojmy z problematiky Mgr. Roman Sejkot Již staří Řekové před 2500 lety... Filosofie fotografie Filosofie fotografie Philosophia (řec.), láska k moudrosti Philosophus (řec.),

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Miroslav Kronus

Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Miroslav Kronus Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Miroslav Kronus Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) Samostatné oddělení Zeměměřického úřadu Veřejný specializovaný archiv

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště

Národní památkový ústav ústřední pracoviště Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 - Malá Strana P. O. BOX 84 Telefon: +420-257010111 Fax: +420-257531678 E-mail: up@up.npu.cz Váš dopis značky/ze dne Naše značka

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ OSNOVA PREZENTACE Úvod Obecné podmínky pro zpracování informací Bezpečnost

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ID Název/motiv mozaiky MSK-OV001 Smuteční průvod Autor návrh Mira Haberernová, realizace? Datace 1966 Místo GPS souřadnice Rozměry mozaiky, umístění Výška umístění mozaiky nad zemí

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát 2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát Ing. Libor Jakubčík, 2012 CC BY - SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Základní rozdělení digitálních fotoaparátů Kompakty zdroj

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-316

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-316 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

Jak správně vybrat. Digitální kameru

Jak správně vybrat. Digitální kameru Jak správně vybrat Digitální kameru V počátcích filmu byly konstruovány kamery, které zaznamenávaly pouze černobílý obraz bez zvuku. Kvalita záznamu nebyla valná výsledky můžete i dnes posoudit na němých

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu Obraz v domácnosti Pravidla umístění obrazu Závěsný obraz v interiéru bytu Správné umístění obrazu v interiéru má podporovat a zdůrazňovat umělecké hodnoty obrazu. Umístění obrazu má tvůrčí charakter,velký

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie Zhotovení a úprava fotografií 01 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1. Černobílé reprodukce z publikací, časopisů a novin (xerox Kč/1 list) cena 3,- Kč 2,- Kč. A 4 - jednostranně A 4 - oboustranně A 3 - 5,- Kč 4,- Kč

1. Černobílé reprodukce z publikací, časopisů a novin (xerox Kč/1 list) cena 3,- Kč 2,- Kč. A 4 - jednostranně A 4 - oboustranně A 3 - 5,- Kč 4,- Kč Ceník (reprografických) služeb, platný pro podsbírku Fotoarchiv, Sbírku písemných pramenů (muzejního archivu), Knihovnu a Sbírkový fond Národního zemědělského muzea Praha 1. Černobílé reprodukce z publikací,

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1c Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky, resp. přístroje odpovídající jednotlivým částem veřejné zakázky splňovaly minimálně níže uvedené parametry. Část

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů Ing. Tomáš Jiroušek Obsah Rozlišovací schopnost použitých fotoaparátů Kalibrace určení prvků vnitřní orientace Objekty pro testování Testování

Více

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji?

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? ? Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? skener by měl maximálně zachovat barevnost skenovaného originálu monitor by měl zobrazovat

Více

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum.

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum. K většině poznatků o vesmíru přispěla. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum. Představení autora: astrofotograf náhlých záchvatů :-)... Téměř každý fotograf

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více