SolarEdge Přehled systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SolarEdge Přehled systému"

Transkript

1 Přehled systému architects of energy

2 2 3 Společnost nabízí řešení pro získávání solární energie a monitorování nové generace, která účinně odstraňují všechna známá omezení v oblasti fotovoltaické energie. Naše inteligentní DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňují zvýšení výroby čisté energie vhodné pro síť při nižších nákladech. Běžné fotovoltaické instalace trpí řadou omezení, která jim znemožňují dosáhnout jejich plného potenciálu. Nesoulad modulů a částečné zastínění brání systémům dosáhnout jejich optima. Návrh systému je složitý kvůli řadě omezení, jako např. nemožnost využít celou plochu střechy nemovitosti, kombinovat řetězce o různých délkách nebo snadno přistupovat k různým plochám střechy. Běžné systémy postrádají možnost monitorování a analýzy a také zásadní bezpečnostní prvky. Systémy mohou představovat riziko pro pracovníky, kteří provádějí instalaci nebo údržbu systému, jakož i pro hasiče, kteří hasí požár v blízkosti FV instalace. Společnost Technologies představuje jedinečný patentově přihlášený distribuovaný systém získávání energie, který kombinuje účinnější získávání energie, vysoce spolehlivý měnič a komplexní monitorování na úrovni modulu. V technologii se snoubí běžné fotovoltaické pracovní postupy a instalační metody s průlomovým systémovým holistickým přístupem. Jedná se o tichou revoluci, která boří stávající standardy díky svým opravdovým přínosům ve změně způsobu, kterým se energie získává, používá, reguluje a dodává, a zároveň jde o doplňující technologii, protože zapadá do stávajících fotovoltaických pracovních postupů. Věříme, že FV dodavatelský řetězec je nakonec silný pouze tak jako jeho nejslabší článek. Přijetím filozofie nejprve systém, která objevuje a odstraňuje Achillovu patu každého kroku procesu, zajišťujeme bezproblémovou dodávku energie získané ze slunce. PowerBoxy vestavěné v modulech Popis sytému

3 Popis systému SYSTÉM SOLAREDGE TVOŘÍ TŘI ZÁSADNÍ PRVKY: PowerBox : PowerBox je DC-DC optimalizátorem výkonu, který je integrovaný do každého modulu a nahrazuje tak běžnou spojovací skříň. PowerBox optimalizuje energetický výstup a umožňuje monitorování výkonu jednotlivých modulů. PowerBoxy automaticky udržují stálé napětí řetězce a nabízí tak montérům větší pružnost v návrhu optimálních FV systémů a větší odolnost vůči závadám. Měnič : Měnič je vysoce spolehlivým FV měničem. Jelikož se MPPT a regulace napětí provádí odděleně pro jednotlivé moduly, odpovídá měnič pouze za převod DC na AC. Jedná se proto o jednodušší a spolehlivější zařízení. Stálé napětí řetězce zajišťuje za všech okolností provoz při nejvyšší účinnosti (> 97 %) nezávisle na délce řetězce a teplotě. Měnič je malý, lehký, snadno se instaluje. Monitorovací portál : Webová aplikace, která zajišťuje monitorování na úrovni modulů, řetězců a celého systému. Software automaticky upozorňuje na celou řadu problémů, které ovlivňují výrobu energie, a události narušující bezpečnost, které vizuálně označí na mapě rozvržení stanice. Data o výkonu modulu se přenáší stávajícím elektrickým vedením bez potřeby další kabeláže. Monitorovací systém lze použít ve spojení s PowerBoxem nebo odděleně pro monitorování stávajících solárních instalací. Měnič Monitorování

4 4 5 VÝHODY SYSTÉMU SOLAREDGE Dobrý návrh vyžaduje vždy holistický pohled. Udělejte krok zpět, zvažte objektivně všechny výše uvedené podrobnosti a získáte lepší pohled na to, jak se problémy důkladně zabývat. Právě tak vyvinula společnost svůj přístup zaměřený na systém, který maximalizuje solární FV výkon. Získávání maximálního množství energie (až o 25 % více energie) Bez citlivosti vůči částečnému zastínění Bez ztrát z nesouladu modulů Bez ztrát z podpětí/přepětí Vylepšené sledování MPP Jednoduchý, plug and play (instaluj a pracuj), bezporuchový návrh a instalace Odstraňuje omezení běžných návrhů prostřednictvím flexibilní architektury Usnadňuje instalaci možností připojit řetězce o různých délkách k jednomu měniči Umožňuje instalaci na více ploch s jedním měničem Škálovatelná instalace pro budoucí potřeby Údržba nové generace s monitorováním na úrovni modulů a odstraňování závad Monitorování v reálném čase přináší revoluci ve zpětné vazbě a při odstraňování závad Modulový monitorovací systém neustále sleduje výkon a stav modulu Komunikace prostřednictvím stávajícího elektrického vedení bez další kabeláže Software pro analýzu dat automaticky detekuje a vyhledá závady a zobrazí je na mapě fyzického rozvržení Nesrovnatelně bezpečnější pro montéra a hasiče Vyloučení rizika usmrcení elektrickým proudem díky nízkému napětí modulu během instalace Maximalizuje bezpečnost možností vypnout modul během údržby Chrání hasiče automatickým vypnutím modulu Výjimečná spolehlivost Navržený pro extrémní venkovní podmínky IP65 / NEMA 3R Spolehlivost na úrovni modulů Záruka 25 let na PowerBox a 12 let na měnič Úspora nákladů na kabeláži, diodách, pojistkách a dalším zařízení Delší řetězce umožňují použití menšího množství kabeláže a zařízení Pokročilé zabezpečení proti krádeži Detekce krádeže v reálném čase Imobilizace modulu

5 Výhody systému VÝROBCI MODULŮ INTEGRÁTOŘI, MONTÉŘI A DODAVATELÉ ÚDRŽBY MAJITELÉ SYSTÉMŮ Vytváří kvalitnější FV modul klíčový Ideální pro montéry domácích, Až o 25 % více energie díky snížení odlišující faktor komerčních a velkých průmyslových výkonových ztrát pro rychlejší Přidaná hodnota usnadňuje pronikání instalací návratnost investic na trh a zvyšuje výnosy Nižší náklady na instalaci a snazší Optimální využití střechy Vylepšená výrobní linka modulů návrh, méně kabeláže, diod, pojistek a Účinné dálkové monitorování snazší umožňuje použití vyšších proudů na lepší údržba údržba, která je levnější rozdíl od stávajících modulů Snadná instalace používejte stejné Vylepšený systém odstraňování závad Odstraňuje výrobní omezení na metody instalace, které v současnosti Mechanismus prevence krádeže získávání energie už nebudou mít vliv existují, a využijte všechny výhody systému Vyšší požární bezpečnost snižuje výkyvy teplot, nesoulad modulů a výrobní odchylky Okamžitá zpětná odezva při instalaci Zjednodušuje úvahy o řízení zásob pro rychlejší spuštění stanice modulů a předchází zbytečným Škálovatelná instalace začlenění zásobám určitých modelů. Umožňuje modulů do stávajících instalací je rychle a efektivně navrhovat a dodávat jednoduché a nekomplikované systémy jednotlivým zákazníkům Vytváří protokoly o údržbě a Snazší vertikální integrace do BoS zaznamenává postup údržby tržního segmentu Úplné bezpečnostní řešení automatické vypnutí modulu během instalace a údržby eliminuje riziko usmrcení elektrickým proudem a požáru pojistné

6 6 7 PowerBoxy 3ĜtGDYQê : PRGXO 6RODU(GJH N: -HGQRIi]RYp PČQLþH N: 86$ -HGQRIi]RYp PČQLþH 86$ N: 7ĜtIi]RYp PČQLþH N: 86$ 7ĜtIi]RYp PČQLþH 86$ 0RQLWRURYiQt PRGXOĤ 0RQLWRURYiQt.RPXQLNDþQt SĜtVOXãHQVWYt 1iVWURMH PRQWpUD.RPXQLNDþQt UR]KUDQt SUR MLQp PČQLþH QHå 6RODU(GJH 1iVWURM SUR QiYUK VWDQLFH

7 Výrobková řada 3ĜtGDYQê : PRGXO 3ĜtGDYQê WHQNRYUVWYê WHQNRYUVWYê WHQNRYUVWYê ê PRGXO : : : : : YHVWDYČQê PRGXO N: N: N: N: 86$ N: 86$ N: 86$ N: N: N: 86$ N: 86$ 0RQLWRURYiQt ĜHWČ]FĤ $SOLNDFH SUR L3KRQH *60 PRGHP\ %H]GUiWRYp SĜLSRMHQt PČQLþH EH]GUiWRYi Yi i =LJ%HH VtĢ 1iVWURM SUR PDSRYiQt VWDQLFH.RQ JXUDþQt QiVWURM N: 86$ 0RQWiåQt GUåiN URYQREČåQê V URYLQRX

8 O společnosti Společnost nabízí elektroniku přeměny energie nové generace, která účinně odstraňuje všechna známá omezení v oboru fotovaltaické energie. Naše inteligentní DC technologie umožňuje zvýšení výroby čisté energie vhodné pro síť při nižších nákladech. V technologii se snoubí běžné fotovoltaické pracovní postupy a instalační metody s průlomovým systémovým holistickým přístupem. Jedná se o tichou revoluci, která boří stávající standardy díky svým opravdovým přínosům ve změně způsobu, kterým se energie získává, používá, reguluje a dodává, a zároveň jde o doplňující technologii, protože zapadá do stávajících fotovoltaických pracovních postupů. Ve společnosti věříme, že FV dodavatelský řetězec je nakonec silný pouze tak jako jeho nejslabší článek. Přijetím filozofie nejprve systém, která objevuje a odstraňuje Achillovu patu každého kroku procesu, zajišťujeme bezproblémovou dodávku energie získané ze slunce. USA 2225 East Bayshore Rd., Suite 200, Palo Alto CA 94303, USA Německo Königstr. 5, Drážďany, Německo Japonsko B-9 Ariake Frontier Building, Ariake, Koto-Ku, Tokio , Japonsko Izrael 6 HaHarash St. P.O.Box 7349, Neve Neeman, Hod Hasharon 45240, Izrael Copyright Všechna práva vyhrazena., logo, PowerBox a architects of energy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti, Ltd. Všechny ostatní uváděné ochranné známky pokládáme za ochranné známky příslušných majitelů. Datum: 06/2010 Společnost se zavázala ke snižování svých dopadů na životní prostředí, tento dokument je vytištěn na ekologickém, recyklovaném papíru. architects of energy

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT VIESMANN VITOVOLT Projekční návod VITOVOLT Fotovoltaické (FV) moduly k výrobě elektrického proudu ze sluneční energie Vitovolt 100 v provedení s fólií na skleněném podkladě Vitovolt 200 v jednodeskovém

Více

Řízení zátěže. Účinná řešení pro inteligentní řízení v energetice. Systémy HDO společnosti Landis+Gyr

Řízení zátěže. Účinná řešení pro inteligentní řízení v energetice. Systémy HDO společnosti Landis+Gyr Řízení zátěže Účinná řešení pro inteligentní řízení v energetice Systémy HDO společnosti Landis+Gyr Distribuovaná výroba energie Větší spolehlivost a účinnost sítě Obnovitelné energie Zákaznicky přizpůsobitelná

Více

víte, kolik můžete ušetřit?

víte, kolik můžete ušetřit? Intelligent Srpen 2011 Energy Chytrá a efektivní řešení od elektrárny až po zásuvku Praktické tipy uvnitř časopisu! Náklady na energie: víte, kolik můžete ušetřit? Viz stranu 12. TMCY-8G5N2X_CZ Staňte

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS

1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS 13 BUDOUCÍ DEN S CHYTROU SÍTÍ ÚVODNÍ SLOVO Elektřina slouží

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle One PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE RELAČNÍ DATABÁZI Pro každou organizaci střední velikosti může být další vlastní rozvoj současně příležitostí

Více

Katalog komerčních systémů

Katalog komerčních systémů Katalog komerčních systémů 2014 INSPIRUJEME SE KOMFORTEM VEDE NÁS DESIGN STAVÍME NA TECHNOLOGIÍCH O společnosti Daikin Společnost Daikin je celosvětově známou firmou. Je založena na téměř 90 letých zkušenostech

Více

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 Nová řada obchodních jednotek MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 PACi STANDARD PACi ELITE NOVÁ ŘADA KOMERČNÍCH JEDNOTEK 2015 2016 NOVÁ 2015 / 2016 řada komerčních jednotek Obsah PANASONIC THE AIR OF YOUR LIFE...4

Více

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Chladicí systémy Liquid Cooling Package Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18 Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8 Uživatelský komfort a vy STRANA 18 25 let softwaru PC-DMIS STRANA 30 MEASUREUP Magazín Hexagon Metrology Vydání 2/2014 WWW.HEXAGONMETROLOGY.COM ČTVRTÁ

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti WorkCentre 5865 / 5875 / 5890 A3 Černobílé multifunkční zařízení Multifunkční zařízení Xerox řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti Dosažení vyšší úrovně produktivity

Více

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti WorkCentre 5865 / 5875 / 5890 A3 Černobílé multifunkční zařízení Multifunkční zařízení Xerox řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti Dosažení vyšší úrovně produktivity

Více

SYSTÉM KX-NCP500/1000 NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ŽZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU ÁLEŽÍ

SYSTÉM KX-NCP500/1000 NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ŽZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU ÁLEŽÍ SYSTÉM KX-NCP500/1000 NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ŽZÁLEŽÍ Ž VO HOVORU HOVORU ORU ÁLEŽÍ SJEDNOCENÁ KOMUNIKACE LEPŠÍ A SOUČASNĚ JEDNODUŠŠÍ Síťové komunikační platformy Panasonic (KX-NCP) představují pokročilá řešení

Více

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING tec News23 Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Michael B. Hardt Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Andreas Huhmann, John Witt Monitorování energie přímo z infrastruktury

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

Systém Start-Stop. Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům. Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK V TOMTO ČÍSLE. www.eurecar.

Systém Start-Stop. Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům. Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK V TOMTO ČÍSLE. www.eurecar. DÍKY POCHOPENÍ AKTUÁLNÍCH TECHNICKÝCH AUTOMOBILOVÝCH INOVACÍ JSOU NOVÉ TECHNOLOGIE TRANSPARENTNÍ 1 V TOMTO ČÍSLE 1 Systém Start-Stop Vydání 01 Prosinec 2012 Evropská unie upravuje množství emisí znečišťujících

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více