Svatoanenské listy 2/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatoanenské listy 2/11"

Transkript

1 Svatoanenské listy MK ČR E /11 Stomatologická klinika poskytuje špičkovou péči, vzdělává a vědecky bádá Dentální hygiena Poskytování zdravotní péče cizincům Obyčejná věc kapesník

2

3 Svatoanenské listy Slovo ředitele Vážení přátelé, máme za sebou hektické období spojené zejména s akcí Děkujeme odcházíme. Také já chci poděkovat těm, díky kterým jsme tuto záležitost důstojně ustáli a můžeme se opět v klidu věnovat tomu, pro co jsme zde především péči o nemocné. Před sebou máme neméně náročné období spojené s řadou plánovaných reformních kroků ve zdravotnictví. Realizovány budou postupně a očekávání jsou veliká. Jejich cílem je zefektivnit a zkvalitnit zdravotní péči při přijatelných finančních nákladech. Součástí změn jsou i platy zdravotníků, které by se měly dostat na srovnatelnou a zaslouženou úroveň platů zdravotníků ve vyspělých zemích. Již jsou také nastavena protikorupční opatření, která mají zabránit nekontrolovatelnému úniku peněz ze zdravotnického systému. Nejsou to ale úkoly jen pro management naší fakultní nemocnice, jak mnohdy slyším, ale pro každého z nás. Úspory v nákupech na nové a nákladné léky, speciální zdravotnický materiál, nejmodernější přístrojovou techniku, věcné vybavení a celou řadu dalších věcí pro bezproblémový chod každého pracoviště jsou také ve vašich rukou. Apeluji na vás, abyste každý svůj požadavek na nákup důkladně zvážili a hospodařili na svých pracovištích efektivně. Jen toto je cesta k úsporám, která může následně vést k vašemu lepšímu finančnímu ohodnocení. Zdravotničtí pracovníci jsou ve společnosti jednou z nejváženějších profesí. Jejich etické kodexy velmi konkrétně definují jakými mají být osobnostmi, jaké hodnoty jsou pro ně prioritní ve vztahu k jednotlivcům i celé společnosti, k jakým povinnostem se zavazují. Rád bych na tomto místě vyjádřil za všechny naše pacienty a zaměstnance poděkování všem, kteří tyto hodnoty ctí. Pevně věřím, že v našem zdravotnickém zařízení je jich naprostá většina. Ing. Petr Koška, MBA ředitel FNUSA OBSAH Stomatologická klinika poskytuje špičkovou péči, vzdělává a vědecky bádá 4 Operace nestability páteře v oblasti lumbosakrálního přechodu 5 Oční vady řeší Centrum refrakční a jednodenní chirurgie 6 Nová multimediální učebna začala sloužit výuce mediků na I. chirurgické klinice 7 Japonský přístroj odhalí stáří cév lidského organismu 7 Ke strategickým partnerům se v rámci projektu FNUSA-ICRC přidalo VUT v Brně 8 Neurolog Martin Bareš členem editorial boardu prestižního časopisu 8 Důvod, vznik a význam České asociace zdravotních laborantů 9 Dentální hygiena 10 Do důchodu bez důchodu, ale s nadšením a zdraví 11 Komunikujeme s pacientem anglicky 13 Z historie vzniku nemocnic (5) 15 Hospodaření FNUSA za 1 12/ FNUSA je signatářem Charty kvality ČR 17 Poskytování zdravotní péče cizincům 18 Výstavba Mezinárodního centra klinického výzkumu vstoupila do další fáze 19 Obyčejná věc kapesník 20 Velikonoce svátky jara, víry a tradic 21 Pozvánka na Velikonoční koncert 21 Koncert k mezinárodnímu dni epilepsie 22 Taneční parket, večerní róby a bohatá tombola společného plesu 23 Lenka Tichá 24 České Eldorado v Mariánském údolí 25 Odborné akce 27 Redakční rada: Šéfredaktorka: Členové: Vydává: Mgr. Šárka Urbánková (aktuality) tel.: , Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (medicína) Bc. Kamila Mašková (ošetřovatelství) Ing. Petra Veselá, DiS. (ekonomika) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Evidenční číslo: MK ČR E Adresa redakce: Grafika a tisk: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno GRAFEX AGENCY s.r.o. Ročník III. Číslo Vychází zdarma čtvrtletně v nákladu kusů. Za obsah dodaných textů odpovídají autoři. Fotografie Hana Báborová, Milada Dvořáková fotostředisko FNUSA. 3

4 Svatoanenské listy Stomatologická klinika poskytuje špičkovou péči, vzdělává a vědecky bádá foto autora článku V návaznosti na společenské a strukturální změny ve zdravotnictví a vysokém školství došlo, na úrovni Masarykovy univerzity Lékařské fakulty, brněnských fakultních nemocnic, a to ve druhé polovině 90. let k reorganizaci stomatologických klinik. Od byla ustavena ve FN u sv. Anny v Brně Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně (STK) a ve FN Brno Klinika ústní, čelistní, obličejové chirurgie (KUČOCH) LF MU a FN Brno. Nastala významná změna, která zasáhla do zdravotní péče těchto klinik, do jejich delegovaných vzdělávacích činností, jejich výzkumu a celého statutárního postavení. Stomatologická klinika se sídlem ve FN u sv. Anny v Brně má od té doby ambulantní charakter. Sdružuje ve své odborné činnosti vlastně 2 základní obory stomatologie: Praktické zubní lékařství (nyní Zubní lékařství) a Ortodoncii. Obor Maxilofaciální chirurgie vykonává jenom ve spolupráci s klinikami nemocnice hlavně v oblasti traumatologie, onkologie, bez lůžkového fondu. Přesto patří k největším fakultním klinikám z hlediska zdravotnického působení, působení vzdělávacího i výzkumného. V současné době má 136 zaměstnanců, z toho 41 lékařů s hlavním úvazkem zdravotnickým, 11 lékařů s hlavním úvazkem školským, 57 zdravotních sester, 12 zubních techniků, 2 rtg laborantky, 9 zubních instrumentářek. S klinikou spolupracuje v rámci registrovaných projektů dalších pracovníků. Původní provozní umístění v pavilonu S2 ve FN u sv. Anny v Brně se od roku 2000 podstatně rozšířilo a rozšiřuje. V budově S2 je vedle vedení kliniky umístěno Oddělení konzervačního zubního lékařství, Oddělení dětského zubního lékařství, Parodontologie a onemocnění sliznic s operačním sálem, Oddělení protetického zubního lékařství, Oddělení orální chirurgie se dvěma operačními sály a dvěma lůžky pro ošetření v celkové anestezii. Na klinice jsou umístěny dva výukové sály pro protetické a konzervační zubní lékařství, konzervační zubní lékařství, parodontologii s 20 ordinačními křesly, je tu přednáškový sál se 65 místy, rtg oddělení, laserová ordinace a vyšetřovna denzitrometrie. Od roku 2004 je v budově D2 umístěno Oddělení ortodoncie se 12 ordinačními jednotkami, které se podílí jak na léčebné činnosti, tak i na pregraduálním a postgraduálním specializačním vzdělávání. V roce 2003 se Stomatologická klinika sloučila se Stomatologickým centrem na Vinařské ulici. Počet pracovníků vzrostl. Toto centrum mělo sloužit hlavně vzdělávací činnosti pregraduální i postgraduální. Bohužel se tento záměr provozně úplně neosvědčil a proto v roce 2007 přešla část provozu i s pracovníky do budovy S2 a pregraduální vzdělávací sály STK se přesunuly do komplexu budov MU na Komenského nám. 2. V tomto komplexu je v současné době 1 přednáškový sál, 11 výukových sálů s 62 speciálními fantomy pro simulovanou výuku a dalším zařízením pro preklinickou výuku zubního lékařství, výuková protetická laboratoř, Laboratoř tkáňových buněčných kultur projektu MŠMT Stomatologické výzkumné centrum. Stomatologická klinika tedy představuje velký komplex pracovišť, která působí jak v činnosti základní lékařské zubní péče, v péči specializované, tak i pregraduální výuce studentů LF MU, v postgraduálním specializačním, celoživotním vzdělávání, v postgraduálním vědeckém vzdělávání, v systematickém projektovém výzkumu. Rozsáhlou kapacitu celé odborné činnosti STK představují údaje z činnosti v roce 2010: počet ošetření dosahující , počet ošetření v celkové anestezii 329, výuka studentů ročníku Zubního lékařství LF MU v 29 předmětech, výuka až 200 studentů Všeobecného lékařství, studium doktorandské v prezenční a kombinované formě, specializační ortodontické studium v počtu 8 lékařů. Toto 3leté specializační studium končící atestací úspěšně absolvovalo od roku zubních lékařů. K tomu je nutné uvést, že STK je v postgraduálním celoživotním vzdělávání akreditována v odbornostech dětské zubní lékařství, parodontologie a onemocnění sliznic, orální chirurgie. Ve výzkumné činnosti je v průběhu let Stomatologická klinika hlavním řešitelem projektu MŠMT ČR č. 1M0528 Stomatologické výzkumné centrum, na kterém se podílí v letošním roce 61 členů včetně externistů z ústavů LF, VUT, AV ČR, Univerzity obrany Brno, se smluvně dohodnutou mezinárodní spoluprací s University of Joensuu Finsko, s Medical and Dental University Tokyo Japonsko. V rámci tohoto projektu je řešeno 16 dílčích cílů, přes 60 výzkumných aktivit, zahrnující 11 řešitelských skupin z celého oboru stomatologie. Významně se tu na výzkumu podílejí doktorandi. Hlavním cílem tohoto projektu je na úrovni základního i aplikačního výzkumu orální implantologie, aplikace nových materiálů v klinické praxi a právě výchova mladých doktorandů. Vedle projektu MŠMT se Stomatologická klinika od roku 2000 podílela a podílí úspěšně na dalších výzkumných a rozvojových projektech. Celkem 20 projektů. V roce 2010 bylo pracovníky STK ve spolupráci se Stomatologickým výzkumným centrem (SVC) publikováno přes 450 odborných prací, z toho 150 v zahraničí. STK ve spolupráci s Klinikou ústní, čelistní, obličejové chirurgie v po- 4

5 Svatoanenské listy sledních letech v rámci projektu SVC pravidelně pořádá mezinárodní sympozia Brněnské dentální a implantologické dny. V tomto roce jsou to již 13., a to se zvláštním zřetelem na 90. výročí založení univerzitní stomatologie v Brně v roce K tomu přistupuje pořádání dalších odborných akcí prezentujících odbornou výzkumnou činnost na brněnských stomatologických klinických pracovištích. Shrnuto: Celá činnost STK je rozsáhlá jak v léčebně preventivní činnosti, tak i v činnosti vzdělávací a výzkumné se široce rozvinutou spoluprací. Přispívá tak významně ke kvalitě léčebného ošetření a zlepšování stavu orálního zdraví. Nicméně pro plnou stabilitu její činnosti je třeba naplnění dalších záměrů, vizí, ke kterým patří již projektově připravený stacionář se 6 lůžky v rámci jednodenní chirurgie pro ošetřování rizikových a hendikepovaných pacientů. Byl by to jistě velký přínos ke spolupráci v rámci projektu FNUSA- ICRC. K těm patří další personální, prostorová stabilizace při stálé potřebě zvyšovat počet studentů zubního lékařství, počet mladých klinických pracovníků a celé kvality léčebné péče. prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. přednosta Stomatologické kliniky Operace nestability páteře v oblasti lumbosakrálního přechodu foto autora článku S bouřlivým rozvojem techniky jde ruku v ruce také rozvoj chirurgie, která využívá nejrůznějších technických zařízení k minimalizaci operačních přístupů a k sofistikovanějšímu provedení operačních výkonů. Stranou nezůstává ani spondylochirugie rodící se obor, který je na rozmezí neurochirurgie a ortopedie. V našem článku bychom se chtěli zmínit o stabilizační operaci segmentů L5-S1, kterou jsme na našem pracovišti zavedli asi před rokem. Spondylolistéza je translační posun jednoho obratlového těla vzhledem k tělu obratle kaudálněji uloženého. Název vznikl spojením slov spondylos (obratel) a olisthesis (skluz). Tato nozologická jednotka byla poprve popsána českým patologen Rokitanským v roce Pojem poprve použil Kilian v roce HISTORIE Operace spondylolisthesy Smith-Petersonovým hřebem První operaci spondylolisthesy Smith-Petersonovým hřebem publikoval u nás profesor Z. Kunz v Acta chir. ortop (autorem tohoto typu operace je Ramser 1943). Jednalo se o poměrně rozsáhlý operační přístup, kdy přes dutinu břišní bylo dosaženo páteře a provedena instrumentační stabilizace tehdy dostupným materiálem. Prof. Kunz tento typ operace uvádí také ve své učebnici neurochirurgie z roku Vývoj šel dále, vypracovala se poměrně dokonalá metoda transpedikulární stabilizace, ale i tato metoda vyžaduje poměrně velký operační přístup s rozsáhlým zásahem do paravertebrálního svalstva (v současné době je to standardní operační výkon a se speciálním instrumentáriem u vhodných anatomických poměrů lze provést také perkutánně). Hledalo se dále a autoři H. E. Aryan, C. B. Newman, J. J. Gold, F. L. Acosta jr., C. Coover, C. P. Ames publikovali v roce 2008 v časopise Minimally invasive neurosurgery článek: Percuraneous Axial Lumbar Interbody fusion (AxiaLIF) of the L5-S1 Segment (perkutánní axiální bederní mezitělová fúze segmentu L5-S1). Tento přístup je naprosto jiný je minimálně invazivní autoři uvádějí perkutánní, ale operační rána musí být tak velká, aby se jí mohl zavést asi 2,5 cm silný pracovní tubus a závisí také na habitu pacienta (ono vlastně všechny operace jsou perkutánní, protože jinak než přes kůži se k vnitřním orgánů nedostaneme). Přístup je tedy minimální paracoccygeální, pod RTG kontrolou se dostaneme presakrálním prostorem tento je u mužů asi 15 mm a u žen 11 mm k rozhraní S1-2. Transsacrálně zavedeme vodič do ploténky L5-S1 a dále do obratlového těla L5. Po vodiči dilatujeme přístupovou cestu, zavedeme pracovní tubus, který nám umožní exstirpaci meziobratlové ploténky L5- S1, implantaci osteogenního materiálu do tohoto prostoru a mezitělovou fúzi poměrně masivním titanovým šroubem. SOUČASNOST Toto vše můžeme provést, aniž bychom porušili anulus fibrosu meziobratlové ploténky L5-S1, aniž bychom porušily paravertebrální svalstvo nebo svalstvo stěny břišní. Krevní ztráty jsou minimální nebo neměřitelné. Metoda nám také umožňuje částečnou repozici spondylolistézy a distrakci prostoru L5-S1. Nemalým přínosem je zkrácení operační doby a zkrácení hospitalizační doby pacienta. Výraznou nevýhodou je cena implantovaného materiálu, která je dvojnásobná ve srovnání se standardním transpedikulárním výkonem, ale pokud vezmeme v úvahu kratší dobu operace, kratší dobu sledování na intensivní péči a kratší dobu hospitalizace, pak bychom se dostali k ceně téměř stejné. Další nevýhodou je nemožnost odstranění výhřezu meziobratlové ploténky do páteřního kanálu (který bývá občas spojen s nestabilitou) zde musíme stále použít přístup otevřený, i když se v poslední době rozvíjí i endoskopie epidurálního prostoru páteřního kanálu a uvidíme co nám další vývoj přinese. Závěrem lze tedy shrnout. AxiaLIF (Axial Lumbar Interbody Fusion) je alternativou tradičních intersomatických stabilizací k ošetření instability v prostoru L5-S1. Výhodou je minimální, pro pacienta šetrný přístup, nevýhodou zůstává zatím cena. MUDr. Jaroslav Strnadel, Ph.D. Neurochirurgická klinika 5

6 Svatoanenské listy Oční vady řeší Centrum refrakční a jednodenní chirurgie který optimalizuje výsledný operační efekt. Hodnoty se pomocí flash paměti přenesou do excimerového laseru. V průběhu zákroku laser hlídá správnou centraci paprsku a umožní automatické přerušení zákroku v případě decentrace a plynulé navázání. foto autora článku Před 4 lety bylo na Klinice nemocí očních a optometrie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně otevřeno nové Centrum refrakční chirurgie. Toto specializované pracoviště je tvořeno diagnostickým a léčebným centrem pro odstranění očních refrakčních vad jako je krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a presbyopie (vetchozrakost). Podle výsledků diagnostických vyšetření je klientovi v centru nabídnuto individuální řešení pro odstranění jeho oční vady. Jedná se o laserové operace, při které je rohovka pomocí excimerového laseru remodelována. Před zákrokem je třeba buďto odstranit rohovkový epitel (PRK), nebo se vytvoří epitelový lalok speciálním rohovkovým nožem (Epi- LASIK), epitelový lalok lze vytvořit i použitím roztoku 30% alkoholu (LA- SEK), nebo vytvořit keratotomem nebo femtosekundovým laserem rohovkový lalok do poloviny tloušťky rohovky (LASIK). Refrakční zákrok lze provézt i pomocí femtosekundového laseru vytvořením optické čočky uvnitř stromatu rohovky. Jednotlivé postupy se liší pooperační bolestivostí, délkou hojení a nutností po zákroku použít kontaktní čočku. Vlastní zákrok je nezbytné předem vypočítat, využíváme parametry zakřivení rohovky rohovková topografie, tloušťka rohovky a lomivost zadní plochy pomocí Scheimphlugovy kamery. Celkový refrakční stav oka lze vyšetřit aberometrem wavefront analýzou. Na základě těchto údajů a šíře zornice za šera lze pomocí počítačového programu CRS master vytvořit operační plán, Pro klienty s vysokou krátkozrakostí a dalekozrakostí nabízí centrum k odstranění oční vady implantaci umělých nitroočních čoček při zachování vlastní čočky (implantace fakických čoček). Dalším typem operací, které centrum refrakční chirurgie oční kliniky FNUSA nabízí, je refrakční výměna čočky (RLE Refractive Lens Exchange) pro osoby s vysokým stupněm refrakční vady. Je třeba zdůraznit, že odstranění refrakční vady neznamená, že oční patologie a rizika, která provází vysokou krátkozrakost nebo dalekozrakost zmizí. Tito klienti vyžadují stále pravidelné oční kontroly. Refrakční centrum oční kliniky také nabízí moderní způsob léčby presbyopie (vetchozrakosti) vhodné pro osoby po 40. roce věku, kteří potřebují brýle na dálku i na čtení. Tato metoda se nazývá PRELEX (Presbyopic Lens Exchange) a je v současnosti jedinou metodou, která zajistí vidění do dálky i do blízka bez brýlí. Jedná se o refrakční výměnu čočky s implantací speciální multifokální (víceohniskové) nitrooční čočky nebo pravé akomodující čočky. Centrum se zabývá i nadstandardními výkony při chirurgii šedého zákalu implantací nových typů nitroočních čoček. Asférické nitrooční čočky zlepšují po operaci kontrastní citlivost (vidění za šera), torickými nitroočními čočkami dokážeme odstranit astigmatismus rohovky do 5 dioptrií, nitrooční čočky s ochranným žlutým nebo fialovým filtrem chrání sítnici před škodlivým vlivem UV záření a dle dlouhodobých studií mohou snížit až zabránit vzniku degenerace žluté skvrny. V uplynulých dvou letech chirurgie šedého zákalu u klientů, kteří nemají jiné oční nebo celkové komplikace, přešla do jednodenní chirurgie. V současné době až 80% klientů je operováno s šedým zákalem ambulantně. Podmínkou tohoto postupu jsou kvalitní operatéři, nekomplikované šedé zákaly, možnost domácího zázemí a ambulantní kontroly v následujících dvou dnech. na kolagen ve stromatu rohovky, který způsobuje jeho zřetězení a mechnické zpevnění. Léčba je indikována například u keratokonusu (progresivní vrozené ztenčení centra rohovky), u rohovkové ektázie následkem nepřiměřeného hojení rohovky nebo nehojících se defektů. Nedílnou součástí nadstandardních služeb je i optická laboratoř, která nabízí refrakční kontaktní čočky k dennímu použití, dále speciální kontaktní čočky- torické, presbyopické, plynopropustné čočky ke korekci oční vady u výše zmíněného keratokonu, dále čočky kosmetické, které mohou vyřešit vzhled klienta u degenerace bulbu. Výše uvedené činnosti jsou umožněné vysokou erudicí všech pracovníků lékařů, optometristů a zdravotních sester. Znamenají novou kvalitu pro klienty, nezanedbatelný je i ekonomický přínos pro fakultní nemocnici. Pro úplnost zmiňuji některé položky z ceníku FN, například laserový zákrok na jednom oku stojí Kč, některé mikrochirurgické postupy na čočce společně s vhodnými implantáty až Kč. Některá speciální vyšetření, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění stojí od 400 do Kč. Více na: Před rokem byl zaveden na pracovišti cross-linking. Tato technika využívá účinku UV záření Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. přednosta Kliniky nemocí očních a optometrie 6

7 Svatoanenské listy Nová multimediální učebna začala sloužit výuce mediků na I. chirurgické klinice Nová multimediální učebna slouží od začátku jarního semestru pro výuku chirurgických oborů studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU). Učebna je vybavena počítačovými sestavami s předinstalovaným operačním systémem, díky němuž může každý student na monitoru sledovat a aktivně řešit ukázkové postupy při léčbě chirurgicky nemocných pacientů od diagnostiky přes možnosti vlastní chirurgické léčby až po zkouškové testy. Výrazně se tak zkvalitní a zjednoduší výuka, zvýší se její názornost při konkrétních řešených chirurgických stavech. Výuka bude pro studenty zajímavější. Očekáváme však jejich aktivnější zapojení během výuky, jež však bude předpokládat určitou připravenost na stáže, říká přednosta I. chirurgické kliniky a proděkan Lékařské fakulty MU Ivan Čapov. Nová multimediální učebna je výsledkem rozsáhlého projektu na zkvalitnění praktické výuky chirurgických oborů na Lékařské fakultě MU. I. chirurgická klinika získala v roce 2010 celkem 1,75 milionu korun na projekt z Fondu rozvoje vysokých škol. V rámci tohoto rozvoje byla již v roce 2008 otevřena Laboratoř robotické a miniinvazivní chirurgie pro pregraduální výuku a o rok později Laboratoř nácviku praktických dovedností. Nově otevřená multimediální učebna, která je úzce navázána na činnost obou unikátních laboratoří, tak ještě zvýšila jejich využití, uvedla řešitelka projektu, zástupkyně přednosty I. chirurgické kliniky pro školství Lenka Veverková. Výukové prostory s kapacitou 20 míst jsou situovány do suterénních prostor I. chirurgické kliniky přímo v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Náklady na stavební úpravy a částečně i vybavení učebny ve výši 3,67 milionů korun hradila nemocnice z vlastních zdrojů. Vedení fakultní nemocnice považuje výuku budoucích lékařů za velmi důležitý předpoklad pro následné zajištění a rozvoj kvalitní péče o naše pacienty. Současně jsme si vědomi toho, že kvalitní výuka by se měla odehrávat v reálném prostředí nemocnice, co nejblíže pacientovi. Proto jsme se na realizaci tohoto projektu aktivně i finančně podíleli, řekl Petr Koška, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Japonský přístroj odhalí stáří cév lidského organismu Unikátní novinku pro včasnou diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění představuje metoda na stanovení tzv. indexu CAVI (Cardio-Ankle Vaskular Index). Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) má k dispozici dva přístroje, které umí odhalit stupeň aterosklerotických změn v lidských tepnách. Jedná se o japonské přístroje VaSera 1500 (Fukuda Denshi Co.,Tokyo, Japonsko), umístěné na Klinice pracovního lékařství a Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Vyšetření je zcela neinvazívní, bezbolestné a trvá pouze 12 minut. Index CAVI odráží poddajnost (elasticitu) tepenné stěny ve směru srdce kotníky a je nezávislý na krevním tlaku. Ztráta elastických vlastností aorty se obecně považuje za počáteční signál vzniku aterosklerotického postižení, což je významným prognostickým faktorem, uvedl přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. Přítomnost aterosklerotických změn na stěnách tepen je signalizována zvýšením hodnoty indexu CAVI (hodnota < 8.0 je považována za normální nález). Hodnoty v rozmezí 8.0 až 9.0 jsou nálezem hraničním a hodnota CAVI nad 9.0 značí s velkou pravděpodobností přítomnost aterosklerotického procesu. Měření CAVI na přístroji VaSera 1500 probíhá ve fakultní nemocnici v rámci screeningu aterosklerózy u české populace a jako součást rozsáhlého mezinárodního projektu spolupráce s Institute of Development, Aging and Cancer, Tohoku University of Sendai (Japonsko). Rádi jsme se zapojili do tohoto projektu, jehož cílem je rozšířit metodu v mezinárodním měřítku (země EU, USA, Rusko, Čína) a vytvořit mezinárodní standardy pro CAVI a odhad cévního věku, neboť jedním z našich významných úkolů je prevence, a to v širokém slova smyslu, uvedl Ing. Petr Koška, MBA, ředitel FNUSA. Výsledek stanovení indexu CAVI slouží k posouzení vlivu rizikových faktorů na vznik aterosklerózy a je vhodným nástrojem pro hodnocení efektivity farmakoterapie v dlouhodobém horizontu. Je velmi důležitým motivačním faktorem, který vede u pacientů k včasnému zahájení léčby a ke korekci jejich mnohdy nesprávného životního stylu, doplnil prof. MUDr. Petr Brhel, přednosta Kliniky pracovního lékařství FNUSA. Kontakt pro objednání: 1. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace ambulance funkční diagnostiky a rehabilitace; Pekařská 53; budova E; 2. patro; tel: ; Klinika pracovního lékařství ambulance ve 2. patře na ulici Výstavní 17; tel:

8 Svatoanenské listy Ke strategickým partnerům se v rámci projektu FNUSA-ICRC přidalo VUT v Brně Podpis Smlouvy o vědecko výzkumné spolupráci mezi Vysokým učením technickým v Brně (VUT) a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně v projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) je významným předpokladem pro naplnění vysokých cílů, které si projekt vytýčil. Špičkoví odborníci VUT a FNUSA-ICRC spojí své síly ve vývoji nových metod, postupů a technologií zejména na poli kardiologického a neurologického výzkumu. Smyslem je lépe porozumět biologickým procesům v lidském těle, což umožní včasněji a přesněji stanovit diagnózu a následnou cíleně zaměřenou léčbou výrazně zlepšit kvalitu života nemocných. Naši spolupráci považuji za jeden z nejdůležitějších impulsů pro další kvalitativní rozvoj biomedicínských technologií. Společným využitím kapacit Vysokého učení technického v Brně a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dojde k synergii výzkumných aktivit, které povedou ke zlepšení stávajících a též ke vzniku zcela nových diagnostických metod, což v praxi zcela jistě přinese zefektivnění zdravotní péče, uvedl rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc.,MBA. Vytvoření komplementární výzkumné infrastruktury, obdobné jaká již dlouhodobě funguje ve spolupráci například s Mayo Clinic a FNUSA-ICRC, je klíčové. Jen za těchto podmínek je možné přenášet výsledky výzkumu do klinické praxe, právě s ohledem na nemocné, v co nejkratší možné době. Strategické partnerství s VUT v Brně povede k rozvoji projektů v oblasti akademického i průmyslového výzkumu zaměřeného nejen na biomedicínské inženýrství, ale i na řadu dalších oblastí, jakými jsou nanotechnologie, informační technologie apod., uvedl ředitel FNUSA Ing. Petr Koška, MBA. Neurolog Martin Bareš členem editorial boardu prestižního časopisu Profesor MUDr. Martin Bareš, Ph.D. se stal členem editorial boardu prestižního časopisu Clinical Neurophysiology s IF 3,22 pro období let Na tuto pozici byl nominován výborem České společnosti pro klinickou neurofyziologii a jeho práce bude spočívat v pravidelných recenzích článků, podílu na vědeckém a obsahovém směřování časopisu. Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. je předsedou Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzita a působí na I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Je předsedou extrapyramidové sekce České neurologické společnosti a členem výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Z profesního hlediska se věnuje především extrapyramidovým a neurodegenerativním onemocněním, spasticitě a klinické neurofyziologii včetně transkraniální magnetické stimulace a funkční magnetické rezonance. K hlavním vědeckým zájmům patří studium behaviorálních a neuronálních substrátů poruch hybnosti a neurodegenerativních onemocnění. Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů ve Slovinsku, Nizozemí, Německu a USA (dvouletý pobyt na Minnesotské univerzitě v Minneapolis, kde se věnoval výzkumu v oblasti funkční magnetické rezonance). Je držitelem Fulbrightova stipendia ( )a držitelem certifikátu United States Medical Licence Examination- USMLE. Souhrnný impact factor publikovaných originálních článků přesahuje 100, počet citací dle Web of Science 400, Hirschův index 14. Opakovaně přednáší na domácích i zahraničních fórech. Oficiální stránky časopisu jsou zde: 8

9 Důvod, vznik a význam České asociace zdravotních laborantů Svatoanenské listy foto autora článku S mírnou nadsázkou lze říci, že obor zdravotní laborant se stává ohroženým druhem povolání. Změněný systém středoškolského vzdělávání zdravotních laborantů v posledních letech zapříčinil významnou redukci počtu absolventů připravených pro praxi v jednotlivých oborech. K nedostatku laborantů také významnou měrou přispívá skutečnost, že laické a někdy i odborné veřejnosti chybí všeobecné povědomí o významu tohoto povolání. Zdravotní laboranti se v posledních letech ztrácí ve stínu zdravotních sester např. v otázce činností, kompetencí a i v platovém ohodnocení, což je nemotivující pro potencionální zájemce o obor, pro čerstvé absolventy i pro zdravotní laboranty již pracující. Přitom se stále zvyšují požadavky na úroveň odborného profilu zdravotních laborantů, zejména specialistů v oblasti zdravotnických laboratorních vyšetřovacích metod. Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví jsou dnes samostatným komplexem specializovaných biomedicínských odvětví, jsou nezbytným a nezastupitelným předpokladem a základem pro stanovení objektivní diagnózy, pro léčebnou i preventivní péči. Tyto a mnohé další důvody vedly ke vzniku České asociace zdravotních laborantů (ČAZL). Hlavním cílem ČAZL je rozvoj oboru Zdravotní laborant se všemi specializacemi jednotlivých oborů, dále optimalizace systému vzdělávání a v neposlední řadě také prosazení adekvátního platového ohodnocení. V lednu tohoto roku měla Česká asociace zdravotních laborantů první výročí svého vzniku. Její vznik byl iniciován členy výborů odborných společností pro histologii, mikrobiologii a hematologii. Dnes ČAZL zaštiťuje spolupráci 5 odborných společností: Česká společnost histologických laborantů, Společnost mikrobiologických laborantů, Sekce zdravotních laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP, Sekce imunologických laborantů České společnosti alergologie a klinické imunologie a Sekce zdravotních laborantů Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP. V současné době zastupuje přibližně zdravotních laborantů. Každá tato odborná společnost, i když je členem ČAZL, si zachovává vlastní organizaci a řízení. ČAZL je otevřená všem oborům a specializacím zdravotního laboranta a také jejich odborným společnostem. Zdravotní laboranti, kteří nemají odbornou společnost, mohou založit vlastní sekci přímo v ČAZL. Prezídium ČAZL je složeno ze zástupců výborů odborných společností. Zástupci odborných společností nebo sekcí se jako členové prezídia účastní jednání a pracovních schůzek, do kterých ČAZL vstupuje. Odborné společnosti a sekce tak mají přístup k informacím a aktuálnímu dění ve svých oborech a mají příležitost ovlivnit další vývoj stávající situace. Všechny potřebné informace o ČAZL lze získat na webových stránkách Díky vyvinuté iniciativě a aktivní komunikaci se ČAZL v průběhu prvního roku své existence účastnila několika jednání (např. jednání na MZ ČR ohledně vzdělávání, Workshop středních zdravotnických škol v Praze s otázkou problémů pregraduálního vzdělávání, schůzka k ujasnění personálních potřeb laboratoří pro obor zdravotní laborant SZŠ a VOŠ Brno). ČAZL se v současné době aktivně účastní připomínkování zákona 96/2004Sb. Správným nástrojem k řešení problémových oblastí oboru Zdravotní laborant je vzájemná spolupráce všech jeho oborů a jejich specializací. Je tedy v rukou současných i budoucích členů ČAZL, zda se podaří zlepšit společenskou a profesní prestiž oboru Zdravotní laborant. Miroslava Ondráková prezidentka České asociace zdravotních laborantů 9

10 Svatoanenské listy Dentální hygiena foto autora článku Úvod: Dnes již většina lidí ví, že správná péče o dutinu ústní je velmi důležitá. Špatná hygiena zhoršuje stav dásní, závěsného aparátu zubů, podporuje vznik parodontitidy a zubního kazu. Dále může zvyšovat riziko vzniku chorob krevního oběhu, revmatického onemocnění, zhoršuje cukrovku atd. Mineralizací zubního plaku, který není pečlivě vyčištěn, vzniká zubní kámen. Případný nános zubního kamene se musí odstranit. Stomatolog často odesílá pacienty k dentální hygienistce, aby jim odstranila zubní kámen, naučila základům správného čištění dutiny ústní a pomohla s výběrem vhodných pomůcek (1,2). Pomůcky dentální hygieny je správně používat. K dennímu mechanickému čištění používáme různé typy kartáčků klasické, jednosvazkové a mezizubní. Doporučuje se měkký kartáček s hustě osázenými jemnými štětinkami se zaoblenými konci s krátkou pracovní hlavicí. Takový kartáček má velmi dobrou čistící účinnost, umožní dobrý přístup k zubům a okrajům dásní. Mezizubními kartáčky různých velikostí odstraňujeme plak v mezizubních prostorách. Jejich velikost musí vybrat dentální hygienistka nebo zubní lékař. Často se také doporučuje ústní sprcha, která výrazně pomáhá při léčbě parodontitidy, výborně vyplachuje parodontální choboty a efektivně odstraní zbytkový plak, zvláště v těžko dostupným místech např. u fixních náhrad, implantátů apod. K dennímu čištění používáme i chemické přípravky jako jsou zubní pasty, ústní vody a masážní gely. Důležitý je praktický nácvik vhodné čistící techniky se správně vybranými pomůckami (1,2). Nejčastěji doporučované čistící metody: Stillmanova technika, kdy pod úhlem 45 stupňů stíráme kartáčkem povlak vertikálně směrem od dásně k zubu. Doporučuje se u gingiválních recesů (nezánětlivý ústup dásní). Při Bassově technice štětiny směřují do gingiválního sulku pod okraj dásní také pod úhlem 45 stupňů. Drobnými vibračními pohyby odstraňujeme povlak, stimulujeme dáseň a dobře vyčistíme dásňový žlábek (sulcus). Interdentální technikou odstraňujeme povlak mezi zuby mezizubními kartáčky, jejich šířku vybíráme pomocí speciální sondy s kalibrací tak, aby vyplňoval celý mezizubní prostor. Další často používanou pomůckou je dentální niť (flossing). Niť zavádíme pilovitě přes bod kontaktu pod okraj dásně až do gingiválního sulku a vyčistíme boční plochy zubů. Často se používá také jednosvazkový kartáček. Ten se výborně hodí k odstraňování povlaku v těžko dostupných místech chrupu nebo u fixních ortodontických aparátků, protetických náhrad a implantátů (1,2). Mezizubní kartáčky Profesionální ústní hygiena: Stomatolog nebo dentální hygienistka zahájí profesionální orální hygienu odstraněním zubního kamene (scaling). Rozlišujeme zubní kámen supragingivální a subgingivální uložený v parodontálním chobotu. Ultrazvukem se většinou odstraňuje supragingivální zubní kámen a subgingivální zubní kámen se odlučuje speciálními kyretami. Nejčastěji používáme Graceyho kyrety, vždy typ určený pro daný zub, někdy používáme i scalery. Kyretami provádíme deep scaling, to jest nejprve krátkými tahy větším tlakem odstraníme větší nánosy a potom root planing, dlouhými tahy menším tlakem vyhlazení kořenů (1,2). Klasické kartáčky Zahájení léčby: Pacienta je nutné správně motivovat k péči o jeho zuby a vysvětlit mu, jak moc je prevence důležitá. Dentální hygienistka provede instruktáž orální hygieny, kdy je pacient poučen o správném čištění dutiny ústní a seznámen s různými pro něj vhodnými pomůckami k dentální hygieně. Je třeba mít kvalitní mechanické i chemické pomůcky a naučit se Škrabka na jazyk, jednosvazkový kartáček, speciální kartáček k implantátům, dentální niť Odstranění pigmentací: Při nedostatečné ústní hygieně a požíváním různých pochutin např. kávy, čaje, červeného vína a kouřením může dojít k zabarvení zubů, které můžeme odstranit depurační pastou a rotačním kartáčkem. Dnes se často využívá i novější technologie tzv. pískování (AIR FLOW), které je založeno na jemném pískování a leštění i na těžko dostupných ploškách zubů. AIR FLOW (pískovač) pracuje pod velkým tlakem vody a vzduchu současně s jedlou sodou ve formě drobného granulátu, který působí na sklovinu jako abrazivum. Po každém pískování by měla následovat fluoridace zubní 10

11 Svatoanenské listy skloviny např. fluoridovým lakem nebo gelem k posílení odolnosti skloviny (remineralizaci). Ústní sprcha Bělení zubů: Bělení zubů spadá do oblasti kosmetické stomatologie, je to estetická úprava barvy zubních korunek. Provádí se na přání pacienta pod odborným dohledem stomatologa. Rozlišujeme 3 techniky bělení domácí bělení (zevní), v ordinaci lékaře (zevní a vnitřní), kombinace obou metod Bělí se většinou zuby v obou čelistech od pětky po pětku. K bělení se používají bělící gely s obsahem peroxidu vodíku nebo peroxidu močoviny (karbamid peroxid) v různých koncentracích. Chrup musí být pečlivě vyčištěn, nejlépe dentální hygienistkou, sanován a bez zánětu dásní. Při domácím bělení se používají bělící gely s nižší koncentrací, nejčastěji karbamid peroxid %. Nejdříve zuby velmi pečlivě vyčistíme a nasadíme na ně plastový nosič s bělícím gelem a nechá se působit určitou dobu, kterou vždy určí stomatolog. Provádí se denní a nebo noční bělení zubů a to i po dobu několika týdnů. Při zevním ordinačním bělení, které provádí stomatolog nebo dentální hygienistka se používá bělící gel s vyšší koncentrací (30 38%), proto je nutné chránit měkké části parodontu. V místech přechodu gingivy na zub se aplikuje ochranný silikon, který se vteřin vytvrzuje polymerační lampou. Je možné chránit gingivu i nasazením kofferdamu. Bělící gel se nanese na přední plošky korunek zubů a nechá se působit asi 20 minut. Během jednoho sezení se může procedura opakovat 2 3 krát, závisí to na požadovaném stupni bělosti zubů, kterého chceme docílit. Při vnitřním ordinačním bělení, které provádí stomatolog, se bělící gel aplikuje do vyčištěného, vysušeného a endodonticky ošetřeného zubu. Před zavedením bělící vložky se kořenový kanálek hermeticky uzavře skloionomerním cementem. Vše se nakonec překryje provizorní výplní a nechá se působit asi týden. Techniku můžeme opakovat 5 6 krát v intervalu tří až pěti dnů. Závěr: Na závěr můžeme říci, že pečlivá ústní hygiena, pravidelné zubní prohlídky, eventuálně odstranění zubního kamene dentální hygienistkou nám dají dobrý pocit, zdravý chrup i závěsný aparát zubů. Marie Dlouhá Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně Literatura: 1. Kovaľová E., Čierný M. Orální hygiena. (Prešov- Zűrich, 1994) Polygraf, Prešov 2. Antonella Tani Botticelli Dentální hygiena Teorie a praxe. Praha (Quintessenz, 2002) Do důchodu bez důchodu, ale s nadšením a zdraví foto autora článku Rozdíly ve vyspělosti jednotlivých zemí světa můžeme hodnotit z mnoha pohledů ekonomického, technologického, vzdělanostního, z hlediska pokroku v lékařské vědě a dalších. Tato vyspělost pak také mimo jiné odráží, jakého věku jsme schopni se dožít. Demografický údaj naděje na dožití nebo také střední délka života je hypotetickým údajem, který vyjadřuje, kolik v průměru let se dožije novorozenec za předpokladu, že se za jeho života nezmění řád vymírání a další sledované demografické ukazatele. V souvislosti se stárnutím populace se nejčastěji hovoří o udržitelnosti či neudržitelnosti penzijního systému a o jeho reformě, ale celá záležitost je mnohem komplikovanější a zasahuje i do dalších oblastí veřejných financí zejména do zdravotního a sociálního systému. Příkladem mohou být Spojené státy. Přesto, že disponují nejvyspělejší zdravotní péčí na světě, naděje na dožití je nižší (78,1 let) než v ostatních vyspělých zemích světa. Je to tím, že miliony Američanů (odhaduje se až 46 milionů) jsou bez zdravotního pojištění a mají tak omezený přístup ke zdravotní péči. A to asi ještě nějakou dobu potrvá, protože již Kongresem přijatá reforma zdravotnictví, předložená prezidentem Obamou byla odmítnuta Sněmovnou reprezentantů. Návrh zákona byl zaslán do Senátu, ale tam se předpokládá jeho zablokování. Se stoupající životní úrovní Evropanů se tedy prodlužuje i očekávaná délka života. V České republice stárnutí populace probíhá rychleji, než Český statistický úřad očekával ještě v roce 2003, kdy připravil demografickou projekci do roku V roce 2009 je již vyšší očekávaná délka dožití, než jakou pro tento rok predikoval i ve své optimistické variantě. Nedávno zveřejněná nejnovější projekce již pracuje s vyššími čísly. Z 224 zemí je podle průzkumu společnosti CIA z roku 2009 (Central Intelligence Agency) The World Factbook naděje na dožití v České republice 61. nejvyšší na světě. Ve velmi vyspělých zemích jako jsou Macao je to 84,4 let, Japonsko 82,1 let nebo Francie 81 let. Naopak u nejchudších obyvatel Afriky je to mnohem dramatičtější, jen 38,2 let v Angole nebo 38,6 let v Zambii. Občané vyspělých zemí světa se dožívají vyššího věku a stejná situace platí i uvnitř jednotlivých zemí. Bohatí jsou v průměru zdravější a žijí déle. Chudí jsou častěji nemocní a umírají dříve než střední třída. Nezaměstnaní stráví za rok v nemocnici dvojnásobně delší dobu než pracující. Evropan pobírající nadprůměrnou mzdu se cítí zdravotně v pořádku z 60 %, zatímco chudý z necelých 40 %. Ve skandinávských zemích je dlouhověkost připisována velmi kvalitní lékařské péči a zdravému životnímu stylu (nízká spotřeba alkoholu, cigaret, zdravá strava a nejvíce hodin strávených sportem). Naopak Jižané si prý nepřipouští stres, umí se bavit, smát se a hodně tančí. Kladu si však otázku, jak jsme připraveni na prodlužující se lidský věk v celospolečenském kontextu? Asi velmi těžká odpověď pro všechny zainteresované a zodpovědné. 11

12 Svatoanenské listy Projekce 2009 Projekce 2003 Rok nízká střední vysoká vysoká muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy ,0 80,1 74,0 80,1 74,0 80,1 73,0 79, ,1 80,2 74,2 80,3 74,3 80,4 73,1 79, ,3 80,4 74,5 80,6 74,6 80,7 73,3 79, ,3 82,0 77,0 82,8 77,6 83,3 75,1 81, ,4 83,7 79,5 85,1 80,5 86,0 76,8 82, ,0 85,1 81,5 86,8 82,8 88,0 78,6 84, ,6 86,4 83,5 88,4 85,1 90,0 80,3 86, ,1 88,5 86,5 91,0 88,5 93,0 Pozn.: Horizontem Projekce 2003 byl rok A tak jsme zase u toho, o čem jsem psala v předchozích listech. Začněme u sebe. Prevence nemocí je velmi důležitá a stále námi podceňovaná záležitost. Ale jen do doby, než se zdraví pokazí. Pak je většina z nás ochotna udělat pro něj cokoli a dát za něj vše. Mnohdy však toto uvědomění přichází pozdě. Řada z nás do zdravotního pojištění odvádí nemalou částku a máme tak nárok na kvalitní zdravotní péči. K této patří mimo celé řady dalších i péče preventivní. Přesné definování obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, na které máme nárok zdarma a neplatíme při návštěvě lékaře ani regulační poplatek, je stanoveno vyhláškou a měli bychom je absolvovat bez ohledu na to, zda máme či nemáme zdravotní obtíže. Preventivní prohlídku by měli dospívající a dospělí absolvovat u svého praktického lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je stanoveno v 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a vyhláškou č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek. Co by měl tedy zjistit a vyšetřit praktický lékař pro dospělé? Tyto ukazatele jsou přesně definovány v závislosti na věku, ale zobecněně můžeme říci, že základem všeho je kvalitní anamnéza s ohledem na rodinnou zátěž a předpokládaná zdravotní rizika. Lékař kontroluje očkování proti tetanu, provádí komplexní fyzikální vyšetření zaměřená na jednotlivé oblasti lidského těla (pohledem, poslechem, poklepem, pohmatem, zvážení, orientační vyšetření zraku a sluchu), provede se orientační chemické vyšetření moče, vyšetří se hladiny plasmatického cholesterolu, lipoproteinů (vyloučení aterosklerozy, hypertenze, kardiovaskulárních onemocnění) a glykemie (vyloučení diabettu mellitu), natočí se EKG. Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence s vyšetřením konečníku, dále dnes známé stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testrem (může provést registrující praktický lékař i gynekolog), či po zvážení lékařem je doporučena screeningová kolonoskopie pro vyloučení kolorektálního karcinomu. V rámci této prevence se lékař také musí zaměřit na varlata a prsa. Obecně lze říci, že s věkem sledovaných parametrů přibývá. A na co se zaměří gynekolog? Zde by měly přicházet na vyšetření mladé dívky ve věku 15 let a poté se provádí prohlídka 2x ročně. Opět je návštěva spojena s odběrem anamnézy, lékař provede klinické vyšetření prsů, prohlédne a prohmátne oblast regionálních uzlin v oblasti pohlavních orgánů, měl by vás naučit samovyšetřování prsů. Provádí se kolposkopické vyšetření, odebere se vzorek tkáně z děložního čípku nejčastěji na cytologické vyšetření. Ve 45 letech byste měla podstoupit mamografické vyšetření a pak následně každé dva roky. Důležité je poučení o preventivním významu protirakovinné prohlídky. Vyplatí se i pravidelná péče o zuby v půlročních intervalech. Nejen v souvislosti s následnou bolestí a neradostným pocitem při návštěvě zubního lékaře, ale zejména s ohledem na případnou finanční zátěž a odlehčení vaší peněžence. Obsahem preventivní prohlídky u dospělého je vyšetření stavu celého chrupu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, posouzení stavu čelisti a mezičelistních vztahů. Lékař vás má poučit o významu prevence stomatologických onemocnění s ohledem na dodržování ústní hygieny, správnou techniku čištění zubů a vhodné materiály. Ale také se má zaměřit na správné stravovací návyky. Vhodné je určitě doporučení k návštěvě dentální hygienistky. Nezastupitelné místo má pak prevence u těhotných žen. Ze statistických údajů vyplývá, že praktické prohlídky absolvujeme jen minimálně. Zvýšený zájem se objeví jen na chvíli a to po mediálních kampaních, které upozorní např. na rakovinu tlustého střeva. Jsme zvyklí chodit k lékaři jen se zdravotními prolémy. Proč si tam nejdeme pro prevenci, která nás nic nestojí a výrazně může přispět ke zkvalitnění našeho života? Hodně to souvisí se zdravotní gramotností, které není doposud věnována patřičná pozornost a není v potřebné míře využívána. Na otázku, jak cenný je mu vlastní život, si musí odpovědět každý sám. Pokud by vás tento článek přece jen přiměl k zamyšlení a následné návštěvě některého z uvedených odborníků, pak doporučuji, abyste se objednali. Je nutné, aby obě strany měly dostatek času k probrání a zhodnocení zdraví, ptejte se a naslouchejte radám. Odchodem z ordinace pak ale vše nekončí, nezapomeňte se informovat na výsledky svých laboratorních vyšetření a objednat se na příště. Mgr. Šárka Urbánková asistent Katedry ošetřovatelství LF MU 12

13 Svatoanenské listy Komunikujeme s pacientem anglicky 5. lekce angličtiny DERMATOLOGY Dermatologie, kožní lékařství Kůže, pokožka Kožní systém Pleť Póry Bledý Pobledlý Opálený Suchá kůže Vlhká kůže Mastná kůže Tenká kůže Ochablá kůže Vysušená kůže Citlivá kůže Necitlivá kůže Odřená kůže Popraskaná kůže Olupování kůže Podráždění kůže Zarudnutí Svědit Mateřské znaménko Jizva Nehet dermatology/dermatolodži/ skin/skin/ integumentary systém/integjumetri system/ complexion/komplekšn/ pores/pors/ pale/peil/ sallow/selou/ tanned/tend/ dry skin/drai skin/ damp skin/damp skin/ oily, greasy skin/oily, grísy skin/ thin skin /tin skin/ lax skin/leks skin/ dessicated skin/disikeitid skin/ sensitive skin/sensitiv skin/ senseless skin/sensles skin/ excoriated skin/ekskorieitid skin/ chapped skin/čepd skin/ skin scaling/skin skeilin/ skin irritation/skin iriteišn/ erythema/erisima/ itch/ič/ naevus/nives/ scar/skar/ nail/neil/ SKIN DISORDERS Kožní onemocnění Alergie Akné Alopecie(vypadávání vlasů,chlupů) Zánět kůže Ekzém Erysipel (růže) Furunkul Pásový opar Impetigo(puchýřnatý zánět kůže) Svrab Lepra, malomocenství Lupénka Kopřivka Potničky Puchýř Bradavice Vřed Lymfedém Opruzeniny Vši Seborrhoea Vyrážka Plíseň skin disorders/skin disordrs/ allergy/alerdži/ acne/ekni/ alopecia/elopišia/ dermatitis/dermataitis/ eczema/ekzima/ erysipelas/erisipeles/ furuncle/fjurankl/ herpes zoster/herpiz zostr/ impetigo/impitaigou/ itch/ič/ leprosy/leprosy/ psoriasis/soraiesis/ nettle rash, urtica/netlreš, artika/ miliaria/milieria/ vesicle/vesikl/ wart/wort/ abscess/ebsis/ lymphoedema/limfidima/ intertrigo/intrtrigou/ lice/lais/ seborrhoea/seborea/ rash/reš/ fungus/fangas/ 13

14 Svatoanenské listy SKIN hair capillary epidermis nerve-ending adipoid gland corium sweat duct pore nervové vlákno nervové zakončení (dotyk nebo bolest) tuková tkáň THE SKIN Pokožka Kapilára Tuková žláza Tuková tkáň Škára Nervové zakončení Nervové vlákno Potní kanálek Pór Chlup epidermis/epidermis/ capillary/kepileri/ adipoid gland/edipoid glend/ adipose tissue/edipos tišu/ corium/koriem/ nerve-ending/nrvending/ nerve fibre/nrvfaibr/ sweat duct/svet dakt/ pore/por/ hair/her/ FRÁZE Bolí to? Svědí to? Máte horečku? Máte nějakou lékovou nebo potravinovou alergii? Máte nějaké dýchací obtíže? Jaké léky užíváte pravidelně? Vezmeme vám kousek nehtu na laboratorní testy. Does it hurt?/das it hrt/ Is it itchy?/is it iči/ Do you have fever?/du ju hev fívr/ Do you have any drug or food allergy?/du ju hev eny drag or fud alerdži/ Do you have any breathing problems?/du ju hev eny brízing probléms/ What is your regular medication?/wat is jór regulr medikeišn/ We take piece of your nail for lab tests./wi teik pís of jór neil for lab tests/ Hana Řiháčková Odbor zdravotních pojišťoven 14

15 Z historie vzniku nemocnic (5) Svatoanenské listy foto autora článku Ve čtvrtém pokračování seriálu o vývoji nemocnic jsme se dostali až k typu Císařsko královského zaopatřovacího ústavu (1786), který už byl diferencován podle medicínských odborností. Z mnoha důvodů jsou z historického hlediska zajímavé latinské nápisy nad jednotlivými vchody do budovy: K ulehčení ubohým a do nemocničních oddělení: Nemocným pro zdraví, Pro péči o ty, kteří touží po uzdravení a Z nich zajisté budeš posílen v lásce. Vchod pro pomatené nesl nápis Pomateným k moudrosti. Nápisy nad třemi vchody do porodnice (Pro pomoc pokleslým, Pro ochranu dobrého jména pokleslých a Věř mi, že je vysoce chvályhodné pomáhat pokleslým) prozrazovaly, že sloužily hlavně svobodným matkám. Oddělení nalezince zdobily nápisy pečující a milosrdné (Útulek pro odložené, Zde ať vyvede dobrotivá orlice pod svými křídly odstrčené vejce i vyhnaná kuřata, Je nás mnoho, Nalezený poklad se ukryje, aby byl zachován, Aby Mojžíš nezahynul, nechť faraonova dcera chrání nalezence, kterého krutý osud ponořil do vod; zde také touto pomocí z lásky mírní a omezuje útrapy Josefova potomstva), nad sirotčincem zas visely rady do života Nauč se, šťastný hochu, co je štědrost bohů; Jsa hlupák, nalezni za otce císaře místo chudáka.. Ale, jak jsme už poznamenali, vývoj medicíny překonal pouhou sociální péči a milosrdné přístupy k potřebným účinnější léčbou nemocných ze Zaopatřovacího ústavu se vyvinul Zemský ústav (1863). Rostoucí úroveň medicíny a požadavky na hygienu si však brzy vynutily masivní stavební úpravy starých a nevyhovujících prostor. A tak se v květnu 1865, po nejednoduchých jednáních, začalo s jejich postupným bouráním. Přestavba byla naplánována na tři roky, a to za plného provozu. Brzy se však zjistilo, že na původním místě (vzhledem k četným kanálům, podzemním chodbám, sklepům a dalším dutým prostorám) stavět nelze. Proto bylo nakonec rozhodnuto postavit moderní ústav v areá- Vídeňský architekt Theophil Hansen ( ) lu bývalého kláštera u sv. Anny. Zvolena byla stavba koridorového systému, nikoliv už tehdy modernější typ pavilonový. Částečný provoz zahájil v dubnu 1867, celá přestavba byla dokončena o rok později, včetně parku založeného známým zahradním architektem Antonínem Šebánkem (zakladatelem Lužánek). Nemocniční komplex vyprojektoval dánský architekt žijící ve Vídni Theophil Hansen (autor Besedního domu, Pražákova paláce na Husově ulici a Kleinova paláce na náměstí Svobody) ve spolupráci s inženýry Přerovským a Vyhnalem v novorenezančním stylu, dodnes patří k pozoruhodným stavbám devatenáctého století u nás. V budově byly byty pro personál, sály pro 16 až 32 lůžek a jedno až čtyřlůžkové pokoje pro pacienty I. a II. třídy, celkem pro pacientů (prvním ředitelem byl Gustav Kroczak). Od té doby byl postupně park zastavován dalšími budovami, jak to vyžadoval rozvoj medicíny a nárůst počtu pacientů. Např. už v r byl dostavěn patologicko-anatomický ústav, v osmdesátých létech byly ústavní budovy zcela modernizovány až po rok 1891, kdy byla vybudována telefonní síť. V r byl dostavěn pavilon pro II. interní oddělení (primářem byl W. Hager; první interní oddělení sídlilo v hlavní budově, vedl ho R. Vanýsek) a následujícího roku pak Velký chirurgický či Bakešův pavilon a pavilon pro oční lékařství. Další stavební činnost přerušila první světová válka, na jejímž konci došlo k vyhlášení samostatného Československa. Jedním z jeho prvních zákonů byl zákon z 28. ledna 1919, jímž se v Brně zřizovala druhá česká univerzita v zemi a Zemská nemocnice u sv. Anny se postupně měnila v nemocnici fakultní. Lékařská fakulta začala v prvním roce své existence se dvěma klinikami Klinikou nemocí vnitřních a nervových (R. Vanýsek) a Klinikou chirurgickou (J. Petřivalský), a s Ústavem patologicko-anatomickým a bakteriologickým (P. L. Kučera). Jen s malou nadsázkou můžeme říci, že od té doby v někdejším nemocničním parku neustal rozvoj klinik a stavební ruch. Nemocnice univerzitního typu se proměňuje před očima současníků v léčebné a výzkumné zařízení evropské úrovně. Doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc. Brno Zemská nemocnice (Literatura: Porter, Roy. Největší dobrodiní lidstva. Praha: Prostor, Schott, Heinz. Kronika medicíny, Praha: Fortuna Print, Dvě století ve službách zdraví , kolektiv autorů, Brno: FNsP, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně do r. 2000, Brno: FN u sv. Anny, Černoušková, Dagmar, Hodeček, Dalibor. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno: FN u sv. Anny, 1996.) 15

16 Svatoanenské listy Hospodaření FNUSA za 1 12/2010 opravy a úd 3 % energie 2 % prodané zb 13 % ostatní náklady 8 % osobní náklady 40 % foto autora článku FN dosáhla k datu ve svém hospodaření za rok 2010 zisku ve výši tis. Kč. Tohoto pozitivního výsledku se podařilo dosáhnout i přes meziroční pokles úhrad ve zdravotní péči od zdravotních pojišťoven doprovázený propadem v prodeji léků, nárůstem nákladů ve mzdové oblasti a za situace snížených provozních dotací od zřizovatele. Meziročně došlo k nárůstu krátkodobých závazků z obchodního styku o 32,9 % což představuje zvýšení objemu závazků vůči dodavatelům o 138 mil. Kč. Nejvíce se na nárůstu závazků podílí výstavba ICRC (83,6 mil. Kč) a dále pak realizace oprav z rezervního fondu (20,5 mil. Kč), ze kterého byly hrazeny opravy fasády Hansenovy budovy A1, kaple, výměna oken v objektu A, oprava ostatních fasád, komunikací, stavba opěrné zdi a oprava učebny na Výstavní. Po odpočtu uvedených závazků pak činí nárůst krátkodobých závazků z obchodního styku 34,5 mil. Kč. Tato částka zahrnuje splátky investic: léky 12 % rekonstrukce angiolinky, zateplení budovy M, stavební práce na I. CHK v objektu M a centra pro experimentální stereotaktický navigační systém a RTG. Nedochází tedy ke zvýšení závazků ve vztahu k běžné činnosti FNUSA. Nárůst závazků je způsoben převážně díky investičním aktivitám, které jsou kryty ze zdrojů státního rozpočtu. Naproti tomu pohledávky klesly o 22,9 %. Ve finanční oblasti je patrný ozdravný proces FN, který se odráží i ve snížení závazků po splatnosti. K evidovala FNUSA závazky po lhůtě splatnosti 124 tis. Kč, což ve srovnání s r znamená pokles o 95 %. SZM 22 % Graf zobrazuje procentní podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech FNUSA. V oblasti nákladů se projevil meziroční nárůst především u spotřeby léků o 32,8 mil. Kč, což je způsobeno zvýšenou spotřebou léků pro specializovaná centra (29,5 mil. Kč). Na nárůstu SZM o 37,9 mil. Kč se nejvíce podílí tyto oblasti poskytované péče: kardiologie (24,8 mil. Kč), angiologie (5,7 mil. Kč), neurologie (3,2 mil. Kč) a laparoskopie (3,1 mil. Kč). Nejvýznamnější složkou nákladů jsou osobní náklady, představují 40 % veškerých nákladů a oproti stejnému období roku 2009 vzrostly o 83 mil. Kč. Náklady na léky a SZM představují 33,5 % veškerých nákladů. Pohl. z obch. styku Závazky z obch. styku Rozdíl mezi pohledávkami a závazky tis. K /2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010 7/2010 8/2010 9/ / / Vývoj závazků, pohledávek a zadluženosti FNUSA 16

17 Svatoanenské listy Rozdíl V nosy za zdr.slu.od ZP V nosy za prodané zbo í a Rp v ÚL Provozní dotace Výnosy za zdr. a nezdr. slu by mimo ZP Dohadné v nosy Graf zobrazuje meziroční srovnání výnosů za období 1 12/2009 a 2010 v tis. Kč Ve výnosové oblasti poklesly výnosy od pojišťoven za zdravotní péči o cca 86,3 mil. Kč. U výnosů za služby mimo ZP se nejvíce snížily výnosy za zdravotní péči mimo ZP cizinci (2 mil. Kč) a za ostatní nezdravotní služby (1,8 mil. Kč). V návaznosti na pokles nákladů na prodané zboží meziročně klesly i výnosy z prodaného zboží lékárny o cca 73,9 mil. Kč počátkem r se na výnosech podíleli i onkologičtí pacienti a došlo k převodu některých léků z Rp na žádanky. Současně se propad v prodeji léků v nemocniční lékárně odrazil i ve snížení tržeb za regulační poplatky k receptům ve výši 4,1 mil. Kč. V r jsme obdrželi provozní dotaci ve výši 31,5 mil. Kč, z toho 2,6 mil. Kč na vybrané činnosti a 28,5 mil. Kč na grantové projekty. Celkový objem dotací od zřizovatele a územně samosprávních celků se snížil proti r o 30,5 mil. Kč. I přes zmíněné negativní dopady jak na výnosové tak i na nákladové stránce hospodaření naší nemocnice podniká vedení FNUSA důležité kroky, které by umožnily zvýšení platů lékařských i nelékařských pracovníků v roce 2011 a tím významně přispět ke stabilizaci nynější nelehké situace související s akcí Děkujeme, odcházíme a posílení pozice FNUSA v rámci poskytovatelů zdravotní péče v roce Tímto Vám všem děkuji, že jste svou prací přispěli k dosažení kladného výsledku hospodaření v r a věřím, že se nám společným úsilím podaří stejně dobrého výsledku dosáhnout i v r Ing. Aleš Geier, MBA vedoucí Odboru controllingu EÚ FNUSA je signatářem Charty kvality ČR foto autora článku kvality se přihlásil krom jiných ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a/nebo energetická společnost ČEZ; za FNUSA podepsal Chartu kvality ředitel Ing. Petr Koška, MBA. Charta kvality České republiky navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání. Podpisem se signatáři Charty kvality zavázali zejména k: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je první fakultní nemocnicí v ČR, která se přihlásila k Chartě kvality a vedle vrcholných politických představitelů ČR a představitelů komerčních i nekomerčních subjektů se stala jejím signatářem. K Chartě podpoře a naplňování přijaté strategie a cílů Národní politiky kvality, rozvoji výchovy a vzdělávání ke kvalitě a podpoře výchovy k etice a morálce, rozvoji chápání metod a nástrojů kvality, 17

18 Svatoanenské listy aktivnímu rozšiřování zkušeností a nejlepší praxi z oblasti kvality a inovací, podpoře a šíření dobrého jméno České kvality, úsilí o dosahování nového pokroku v kvalitě a inovacích. V souladu s těmito závazky a se strategickými záměry strategie Národní politiky kvality v ČR deklarovalo vedení fakultní nemocnice ve svém prohlášení o politice systému řízení následující zásady: dosahovat stabilní kvality poskytovaných služeb současně i s jejich neustálým zlepšováním, plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání pacientů a všech zainteresovaných stran na kvalitu, výkonnost a efektivnost našich služeb, zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců pro zabezpečení spolehlivosti, důvěryhodnosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb, uplatňovat procesní a systémový přístup, udržovat pořádek a pravidla díky standardizaci postupů, zajistit bezpečí pacientů a zaměstnanců, chovat se odpovědně vůči zaměstnancům, pacientům a všem zainteresovaným stranám, zlepšovat průběžně na základě faktů a ověřených informací. Od zaměstnanců vedení nemocnice očekává: znalost a respektování zásad politiky systému řízení, dodržování etického kodexu při svém jednání, činnosti vůči pacientům a všem zainteresovaným stranám, spolupráci a iniciativu při uplatňování a rozvíjení integrovaného systému řízení. Politika systému řízení Fakultní nemocnice u sv. Anny je samozřejmou součástí naší nikdy nekončící cesty za kvalitou, která je pro nás cílem, metodou k angažovanosti zaměstnanců a podporou atraktivity pro naše klienty a zaměstnance. Ing. Iveta Hájková vedoucí Oddělení řízení jakosti Poskytování zdravotní péče cizincům V roce 2010 bylo u nás ošetřeno cizinců z toho 850 z Evropské unie. Tato čísla nezahrnují cizince s trvalým pobytem a cizince pracující v ČR. Jedná se pouze o cizince, kteří se prokáží platným průkazem evropského zdravotního pojištění, cizince samoplátce nebo cizince s komerčním pojištěním. Nejvíce ošetřených pacientů bylo ze Slovenska 462 a Ukrajiny 210. foto autora článku Naše fakultní nemocnice patří mezi zdravotnická zařízení s největším počtem ošetřených cizinců. Ošetřování cizinců ovšem představuje i velká úskalí. Nejmenší riziko pro nemocnici představují pacienti z Evropské unie, kde lze i v případě pochybení pacienta dopojistit. U těchto pacientů je rizikem pouze převoz do mateřské země. Evropské pojištění převoz nezahrnuje, proto musí být tento schválen mateřskou pojišťovnou klienta. Naopak největší riziko představují cizinci z třetích zemí. Ti se často prokazují jako zaměstnaní průkazy zdravotního pojištění i přesto, že je zaměstnavatel z veřejného zdravotního pojištění odhlásil, a proto je nezbytné, cizince, kteří se prokáží průkazem některé české zdravotní pojišťovny ověřovat. Jen tak lze zabránit případným ztrátám. Rizikovou kategorií jsou studenti z arabských zemí. Ti často předloží pouze průkaz studenta ISIC a urputně trvají na tom, že zahrnuje pojištění. Bohužel tomu tak není a všichni studenti (mimo země EU) musí mít uzavřeno komerční pojištění, nejlépe u některé z českých komerčních pojišťoven (SLAVIA, PVZP, UNIQA apod.) Spolupráce s českými komerčními pojišťovnami je většinou dobrá. Většina klientů je pojištěna pouze na akutní a neodkladnou péči, a proto je nutné dbát na to, že pojišťovny v tomto případě akceptují pouze náhle vzniklé onemocnění nebo úraz. Jestliže má pacient měsíc nebo půl roku problém a teprve po takto dlouhé době navštíví ambulanci, pojišťovna tuto péči neproplatí, tolerance pojišťoven je cca 3 dny před prvním ošetřením. V případě hospitalizace musí nemocnice zažádat o platební garanci, která bývá bez problémů vydána. Největším problém je přítomnost alkoholu. Tento mají všechny komerční pojišťovny ve výluce pojištění. To znamená, že prokáže-li se u pacienta alkohol popř. zmíní-li tuto skutečnost ošetřující lékař ve zprávě, je tato péče plně v režii pacienta. Naše nemocnice má uzavřenou smlouvu s následujícími komerčními pojišťovnami: SLA- VIA, PVZP a AXA ASSISTANCE. 18

19 Svatoanenské listy Pokud se na ambulantní ošetření dostaví pacient s průkazem komerční pojišťovny, s níž není uzavřená smlouva, hradí pacient ambulantní ošetření v hotovosti. V případě hospitalizace kontaktuje nemocnice komerční pojišťovnu s žádostí o vydání platební garance. Nejlepší spolupráci v této chvíli evidujeme s pojišťovnou SLAVIA, která je naprosto bezproblémová a evidujeme pouze 3 případy, které nebyly nemocnici proplaceny. Od roku 2009 je spolupráce s PVZP složitější, protože pojišťovna uzavřela spolupráci s asistenční službou AXA ASSISTANCE a všechny hospitalizační případy musí jít přes tuto asistenční službu, což celý proces vyřízení značně prodlužuje a není vždy bez problémů. Pojistky zahraničních pojišťoven akceptujeme pouze při hospitalizaci. Ambulantní ošetření hradí pacient v hotovosti. Nejčastější spolupráce je s VZP, která obratem registruje pacienty z Evropské unie a ověřuje zaměstnané klienty. Je nutno také zmínit spolupráci s konzuláty a zahraničními pojišťovnami zejména slovenskými, se kterými jsou pracovníci Odboru zdravotních pojišťoven naší nemocnice v kontaktu. I přes veškerá opatření nastavená v rámci nemocnice evidujeme za rok 2010 pohledávku ve výši Kč za ošetření cizinců, z toho Kč je částka za ošetření jednoho pacienta. Na závěr bych chtěla poděkovat všem klinikám a oddělením za vstřícnost a trpělivost při jednání s cizinci a dále Odboru právních věcí a dalším, kteří se podílí na řešení této agendy, která je velmi složitá a časově náročná. Všichni máme jeden cíl a to, aby poskytnutá péče cizím státním příslušníkům byla také vždy nemocnici plně uhrazena. Hana Řiháčková EÚ Odbor zdravotních pojišťoven Výstavba Mezinárodního centra klinického výzkumu vstoupila do další fáze foto autora článku Od začátku roku 2011 byly ukončeny práce spojené se speciálním zakládáním objektů FNUSA-ICRC a práce na úpravách technického kolektoru pod novým objektem C1 a v části u stravovacího objektu V. Byly dokončeny železobetonové konstrukce 3. a 2. podzemního podlaží objektu C1 a zahájeny práce na 1. podzemním podlaží objektu B1. Začátkem února byla na stavbě ukončena činnost, která mohla obtěžovat pacienty a návštěvníky areálu hlukem a případnými otřesy. Tato však byla pravidelně monitorována ze strany Krajské hygienické stanice a žádné z uskutečněných měření nepřesáhlo povolené limity. Takto rozsáhlá stavba může ovlivňovat i stávající budovy v areálu fakultní nemocnice (trhlinky ve zdi apod.). I přes prováděnou dlouhodobou monitoraci nejen budov, ale také jejich okolí, kterou provádíme za pomoci geodetů, geologů a hydrogeologů, je nezbytné tyto projevy ze strany zaměstnanců hlásit. Jen tak je můžeme včas adekvátně řešit. Prioritou je pro nás bezpečí všech pacientů, zaměstnanců i návštěvníků fakultní nemocnice. Ing. Michal Doležal vedoucí Oddělení strategických investic 19

20 Svatoanenské listy Obyčejná věc kapesník ce režimu, vyfasoval šest let natvrdo za to, že údajně okradl stařenku o kapesník s podpisem Fidela Castra. foto autora článku Po odchodu zimy přichází další období nekonečného kýchání, smrkání, červených svědících a slzících očí. Tak to je příchod jara v životě alergika. Byť nejsem lékař, tak přesné příznaky příchodu jara znám moc dobře na vlastní kůži. Proto, když v mém okolí všichni vítají krásné slunečné a kvetoucí jarní dny, vždy jen povzdychnu a říkám si: Budu to muset zase nějak přežít!. Ať už v období chřipek, viróz nebo v období jarních pylů se člověk bez jedné věci prostě neobejde. Kapesník! Já si život bez kapesníku už nedokážu představit. Hadrový nebo papírový? Vzpomenu-li na hadrový kapesník vždycky se mi vybaví můj dědeček. Starý bělovlasý pán, vždy perfektně oholen, upraven a jeho úhledně poskládaný čistý kapesník. Jestli pak by právě tento kapesník nahradil balíčkem papírových kapesníků, který z hygienických důvodů postupně tradiční hadrový kapesník vytlačují. Domnívám se, že nikoliv. Každá doba s sebou totiž nese něco příznačného, svého. A v době, kdy byl vychováván dědeček byl hadrový kapesník vyšší standard. Podle odborníků na etiketu je používání papírových kapesníků při společenských záležitostech nepřípustné. Zase ale uznejte, že úhledný balíček působí v kapse lépe než zmuchlaná boule použité látky. První kosmetické ubrousky byly představeny začátkem 20. století, a to k odličování make-upu. Za více jak osmdesát let výroby se našlo pro ubrousky další využití utěrky nosů. Papírové kapesníky jsou na trhu v nepřeberné škále zajímavých obalů. V kolika domácnostech, pracovnách na stole leží právě box s kapesníky? Kapesníčky bývají napuštěny esencemi různých léčivých látek, které pomáhají v boji se zákeřnou rýmou nebo chřipkou. Napadá mě, jestli potom člověk nekýchá víc právě z těchto vonných esencí, než z rýmy samotné. Vícevrstvé papírové kapesníky bývají k podrážděné sliznici a odřeným nosním dírkám podstatně šetrnější než kapesníky látkové, i když ani ten nejjemnější kapesník nemůžu být podle mě k bolavému nosu šetrný. Absolutní zákaz smrkání na veřejnosti platí v Kanadě a asijských zemích. U nás je samozřejmě smrkání při dodržení určitých pravidel povoleno. Platí, že by člověk neměl do kapesníku troubit jako slon. Máte-li pocit, že potřebujete nos vyprázdnit pořádně, jděte na toaletu. Dále platí nedívat se do kapesníku a kontrolovat, co v něm je a co se nám podařilo vysrmkat. Jednou použitý papírový kapesník je nutné vyhodit do záchodu nebo do koše. Neměly by být skladovány po kapsách, protože takto zapomenutý kapesník při praní prádla je pěkné nadělení. Nejlépe v pračce plné černého prádla. Neměly by být ani pod pracovním stolem nebo snad na něm, a to z hygienického hlediska a především také vzhledem k firemní kultuře. Kde se kapesník vzal? Kapesník má opravdu bohatou historii. Ve starém Římě byl lněný šátek, tedy nikoli kapesník v dnešním smyslu, přepychovým doplňkem. Nazýval se sudarium. Otíral se jím pot a nosil se viditelně uložený v záhybech roucha nebo na ňadrech. Byl totiž znakem urozenosti. Později, když se zvýšila kultura stolování, dostal jméno mappaa a sloužil jako ubrousek či ubrus. Býval bohatě protkán zlatem nebo zdoben třásněmi. Tento přepych si mohli dovolit opravdu jen ti nejbohatší. V pozdní antice byl šátek znakem odlišnosti a důstojnosti. Nosil se v levé ruce nebo byl přehozen přes levé předloktí. První český kapesník vznikl v okolí Jilemnice ve druhé polovině 19. století. Zhotovovali jej čeští tkalci na ručních stavech. Byl ze lněné příze nejprve celobílý, později zdobený a také barevný. Mnoho žen v Podkrkonoší bylo zaměstnáno jeho obrubováním a ažurováním. O rozvoj kapesníků se zasloužil Josef Gasner z Jilemnice, který je jako první exportoval. S podivem můžeme kapesník historicky zachytit i jako nástroj politické zlovůle. Významný kubánský novinář Alberto De Bouchet, odpůr- A jak ho správně používat? Určitě každý z nás, pokud někdo v jeho přítomnosti kýchne, už pronesl větu Na zdraví! Ve společnosti je toto považováno za netaktní. Navíc na zdraví je vlastně přátelské přání, takže ho můžeme říci kolegyni v práci, která sedí vedle nás, nebo kamarádce. Když se to ale stane na velkém jednání nebo paní ve frontě před vámi, neříkejme raději nic. A jak reagovat, když už Na zdraví! řekne někdo Vám? Stačí obyčejné děkuji. Pokud vás kýchání přepadne v nejméně vhodnou chvíli, např. na obchodním jednání, potom se krátce omluvte za vyrušení, pokud se vám to stane na velkém jednání, např. na poradě, kde je přítomno hodně lidí, omlouvat se nemusíte. Schválně, zkuste bez rozmýšlení říct první, co vás napadne, když se řekne slovo kapesník Rýma, alergie, nachlazení, zpocené čelo, odřený nos, pláč nebo snad slzy? Každého napadne určitě něco a za chvíli bychom zjistili, k čemu všemu je ten kousek látky, nazývaný také šnuptychl, třeba. Provází nás po celý náš život, při radosti, smutku i nemoci. Ale důležité je, aby byl vždy po ruce nebo při nose. Ing. Petra Veselá, DiS. asistentka ředitele 20

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Strana 6 Sbírka zákonů č. 3 / 2010 3 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Zdravotnické zařízení:, Lomená 574/17, Havířov 3 Ošetřující lékař/dh: Vážení klienti, k otázce techniky bělení zubů jsme pro Vás připravili

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Děti v České republice mají 2,5x více zkažených zubů než děti stejného věku např. ve Švýcarsku. Přitom jednoznačně platí, že: Zkažené zuby představují

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více