PROMĚNA PARKU ALEJKA s podporou nadace PROMĚNY projekt realizovaný v Broumově v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROMĚNA PARKU ALEJKA s podporou nadace PROMĚNY projekt realizovaný v Broumově v letech 2007-2010"

Transkript

1 PRESS KIT PROMĚNA PARKU ALEJKA projekt realizovaný v Broumově v letech

2 Nadace PROMĚNY byla založena 21. listopadu Jejím posláním je podporovat rozvoj městských parků, které ctí charakter místa, původní ráz krajiny, místní obyvatele i jejich společnou historii. Rozvojem veřejné zeleně, poskytnutím nových sportovních a herních možností a interakce s prostorem, nadace umožňuje lidem aktivně trávit volný čas, a napomáhá tak zlepšovat podmínky pro život ve městech. Záměrem nadace je také usilovat o utváření kladného vztahu lidí k prostředí, ve kterém žijí, a osvětovou činností ukazovat možné cesty k jeho pozitivním proměnám. Nadace aktuálně naplňuje uvedené cíle prostřednictvím dvou programů: PARKY (tj. výstavba a revitalizace veřejných městských parků) a NÁŠ PARK MŮJ SVĚT (tj. zábavně-vzdělávací akce a projekty se zapojením veřejnosti na podporu veřejné městské zeleně). Nadaci PROMĚNY dlouhodobě podporuje skupina KKCG. kontakt / bližší informace o projektu: Jolana Říhová Petra Hrubošová t: t: m: m:

3 O PROJEKTU Projektový záměr na obnovu městského parku Alejka v Broumově v Královéhradeckém kraji zvítězil v grantové výzvě nadace PROMĚNY vyhlášené v roce Díky proměně parku v letech byla zpřístupněna jeho dosud nevyužívaná část, kde vznikl prostor pro nové dětské hřiště. Děti z místních škol a blízkého sídliště zde mohou využívat nejrůznější herní prvky doplněné netradiční dlouhou skluzavkou, vysokou lanovou prolézačkou a dobrodružnou lávkou nad potokem. Originální lavice navíc poskytují potřebné zázemí dětem a dospělým. V rámci projektu byly dále vybudovány nové lávky přes Liščí potok, proběhla rekonstrukce cest, výsadba nové zeleně a park byl vybaven moderním mobiliářem. Nově řešené centrální schodiště z Máchovy ulice je navrženo v soudobém tvarosloví tak, aby spolu s bastionem vytvářelo malou neformální scénu pro posezení a různé kulturní akce. Jako reminiscence původní nedochované fontány vznikla plocha s dekorativním osvětlením, které je metaforou vodní plochy. Významnou součástí projektu byla také kompletní obnova aleje, po které získal broumovský park své jméno. První stromořadí bylo v Alejce vysazeno v letech Původní alej byla v 2. polovině 20. století vykácena a nahrazena nově vysazenými stromy. Vzhledem k nesprávně provedené výsadbě a následné chybějící péči však byla řada stromů poškozená a trpěla houbovými chorobami. V rámci projektu realizovaného s podporou nadace proto byla po odborném posouzení navržena jako nejvhodnější řešení jednorázová obnova aleje. Konečnému rozhodnutí předcházela veřejná projednání, besedy s občany, anketa o výběru druhu stromu pro výsadbu nové aleje, literárněvýtvarná soutěž nebo doprovodné výstavy. Nadace PROMĚNY broumovský projekt podpořila nejenom finančně. Poskytovala městu také odbornou, konzultační a komunikační podporu po celou dobu jeho realizace. Součástí projektu byly akce pro veřejnost na podporu proměny parku. Díky nim se podařilo zapojit především děti z místních škol, jejichž budovy s parkem sousedí. S postupnou proměnou parku veřejnost pravidelně seznamoval nadační zpravodaj Proměny broumovské Alejky. ZÁKLADNÍ ÚDAJE investoři: Město Broumov a nadace PROMĚNY celková rozloha: 2,6 ha zahájení a ukončení projektu: červen 2007 červen 2010 stavba: červen 2009 červen 2010 projektant: architektonický atelier AND, spol. s r.o. dodavatel stavby: Gardenline s.r.o. celkové náklady: Kč nadační příspěvek: 75,5 % celkových nákladů + 97 tisíc na architektonickou studii tisíc Kč na informační systém více o projektu:

4 FINANCE Projekt Parku Alejka byl financován z příspěvku nadace PROMĚNY a z prostředků města Broumov. celkové náklady na projekt více než 31 milionů Kč nadační příspěvek 23,5 milionů Kč 75,5 % podíl města Broumov více než 7 milionů Kč 22,5 % dar společnosti Gardenline s.r.o. 600 tisíc Kč 2 % Nadační příspěvek městu Broumov byl postupně uvolňován v několika splátkách a financován z darů, které nadaci PROMĚNY poskytly společnosti ze skupiny KKCG. Již v rámci grantového řízení nadace navíc podpořila projekt poskytnutím nadačního příspěvku na architektonickou studii ve výši ,- Kč. Kromě toho nadace iniciovala realizaci originálního informačního systému do nového parku a poskytla na něj městu Broumov příspěvek ve výši Kč. Město Broumov má nyní v navazujícím tříletém monitorovacím období ( ) možnost získat další finanční podporu od nadace PROMĚNY, a to při splnění závazných smluvních podmínek (řádná péče o park a pořádání akcí v parku pro veřejnost). Nad rámec uvedených finančních příspěvků nadace poskytovala projektu odbornou, konzultační a komunikační podporu, zajišťovala průběžnou informovanost veřejnosti a organizaci doprovodných akcí v rámci programu NÁŠ PARK MŮJ SVĚT.

5 REALIZAČNÍ TÝM financování a vedení projektu Město Broumov a nadace PROMĚNY architektonický návrh atelier AND, spol. s r. o. vedoucí projektant Ing. arch. Vratislav Danda autorský návrh Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. arch. Ondřej Smolík stavební a zahradnické práce Gardenline s. r. o. vedoucí stavby Ing. Miloš Náprstek asanace a zmlazení dřevin Okrasné zahrady arboristika s. r. o. vedoucí prací Martin Šofr informační systém 4P idea a obsah nadace PROMĚNY návrh nadace PROMĚNY a atelier AND, spol. s r.o. grafický design Jiří Pros realizace Mgr. A. Martin Janda

6 HARMONOGRAM Projekt Park Alejka se realizoval v letech 2007 až rok 2007 jaro 2007 červen 2007 říjen 2007 podzim 2007 PŘÍPRAVA PROJEKTU zpracování arch. studie parku v rámci grantového řízení zahájení projektu veřejná projednání projektu úprava arch. návrhu dle připomínek veřejnosti rok 2008 únor 2008 jaro - léto 2008 podzim 2008 listopad 2008 prosinec únor 2009 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku územní řízení stavební řízení výběrové řízení na dodavatele asanace dřevin a zmlazení keřů výběrové řízení na dodavatele stavby parku rok 2009 únor - březen 2009 červen 2009 prosinec 2009 STAVBA kácení vybraných dřevin a zmlazení keřů v parku zahájení rekonstrukce parku ukončení stavby parku rok 2010 DOKONČENÍ I. ETAPY PROJEKTU 6. ledna 2010 vydán kolaudační souhlas duben - červen 2010 dokončení finálních úprav a nedodělků v parku 12. červen 2010 slavnostní zahájení první sezóny obnoveného parku II. ETAPA PROJEKTU: MONITORING PARKU

7 PROGRAM: NÁŠ PARK MŮJ SVĚT Nadace PROMĚNY se snaží do proměny parků zapojovat místní veřejnost. Cílem práce s broumovskou veřejností v rámci nadačního programu NÁŠ PARK MŮJ SVĚT bylo zejména zajištění průběžné informovanosti, podpora identifikace obyvatel města s proměnou parku a motivace k jeho budoucímu využití veřejná anketa: sběr námětů a přání občanů k budoucímu využití parku Alejka projednání projektu s veřejností: prohlídka parku, představení projektu a architektonické studie, diskuse 2008 Měsíc broumovské Alejky: informační kampaň Proměny broumovské Alejky: výstava o historii, současnosti a budoucnosti parku Zvol alejový strom!: anketa o výběru druhu stromu pro novou alej Význam zeleně a parků pro obyvatele města a obnova aleje v Alejce: veřejné besedy s odborníky Příběhy z Alejky: literárně-výtvarná soutěž o nejzajímavější skutečný či smyšlený příběh s následnou výstavou soutěžních prací Cesta Alejkou: zábavně-naučná akce v parku se soutěžními stanovišti tematicky zaměřenými na proměnu parku 2009 informační kampaň k obnově aleje Alejka v říši divů: vydání ilustrovaného příběhu o proměně parku, který názorně vysvětluje veřejnosti průběh obnovy aleje Proměny broumovské Alejky: výstava o projektu a obnově aleje Zasaď strom a pošli to dál!: výsadba aleje s veřejností vydání pamětní pohlednice s ilustrovaným návodem na správnou výsadbu stromů

8 Deník parku Alejka: projekt realizovaný se ZŠ Broumov Hradební, v jehož rámci žáci a jejich učitelé sledovali a zaznamenávali proměny parku Videoproměny Alejky: projekt realizovaný s Gymnáziem Broumov studenti natáčeli reportáže o průběhu projektu a souhrnný videodokument o proměně parku 2010 Slavnost parku Alejka: symbolické zahájení první sezóny proměněného parku a jeho předání veřejnosti k užívání průběžná komunikační podpora / informovanost veřejnosti projektový zpravodaj Proměny broumovské Alejky 2 x ročně, zdarma zpravodajství v tisku a na internetu tříletý monitoring parku - akce v parcích V tomto období má město možnost čerpat další podporu nadace PROMĚNY, určenou na údržbu parků. Jednou z povinností, které čerpání podpory podmiňují, je uspořádání minimálně tří akcí v parcích ročně. Nadace tak chce podpořit další využívání parku a motivovat město k aktivní péči o nový park.

9 INFORMAČNÍ SYSTÉM 4P Nadace PROMĚNY podporuje v městských parcích vznik originálního informačního systému v soudobém designu. Cílem je nenásilně podtrhnout jedinečnost uskutečněné PROMĚNY, a to prostřednictvím souboru prvků vznikajících na míru konkrétnímu parku. Jejich hlavní funkcí není sdělování faktografických údajů. Infosystém 4P vybízí k aktivitě, hře a objevování pozoruhodnosti místa v duchu motta: Pátrej a Poznávej Proměny Parku. Také v parku Alejka se podařilo realizovat soubor čtyř prvků, které originálním způsobem navazují na historii parku, motivují návštěvníky k jeho využití a informují je o uskutečněné proměně. Informační deska umístěná v dlažbě u hlavního vstupu do parku vymezuje jako pomyslný práh prostor Alejky a zároveň zve k její návštěvě. Informační tabule se schematickým plánkem parku slouží k lepší orientaci a spolu s hravými piktogramy inspiruje děti i dospělé k využití jednotlivých částí parku. Originální lavička odkazuje na působení spisovatele Aloise Jiráska v Broumově, citací z Jiráskových pamětí připomíná jeho návštěvy parku během studií na místním gymnáziu. Dětské motivy umístěné na lavicích u dětského hřiště podněcují hru, ti nejmenší se na nich mohou učit písmena abecedy, která dohromady tvoří název parku.

10 MAPA PARKU ALEJKA

11 MAPA PARKU ALEJKA - VYSVĚTLIVKY

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky 1 2 3 4 5 příprava projektu architektonická soutěž projektová dokumentace stavba údržba a rozvoj inspirace z praxe Postup vychází ze zkušeností

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Plánování školních přírodních zahrad. Ing. Lucie Nižaradzeová Mgr. Alena Lehmannová (www.prirodni-zahrady.cz)

Plánování školních přírodních zahrad. Ing. Lucie Nižaradzeová Mgr. Alena Lehmannová (www.prirodni-zahrady.cz) Plánování školních přírodních zahrad Ing. Lucie Nižaradzeová Mgr. Alena Lehmannová (www.prirodni-zahrady.cz) Plánování školních zahrad Plánování školní zahrady komunitní plánování zahrady postupy komunitního

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

Vysoká škola umělecko průmyslová Nadace Proměny. Park Jiráskovy sady v Litoměřicích Návrh informačních a uměleckých prvků

Vysoká škola umělecko průmyslová Nadace Proměny. Park Jiráskovy sady v Litoměřicích Návrh informačních a uměleckých prvků Vysoká škola umělecko průmyslová Nadace Proměny Park Jiráskovy sady v Litoměřicích Návrh informačních a uměleckých prvků O Nadaci Proměny Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

obsah ÚVOD Nadace ve zkratce... 5 Základní údaje... 5 Úvodní slovo... 6 Rok 2006 na dvou stranách... 8

obsah ÚVOD Nadace ve zkratce... 5 Základní údaje... 5 Úvodní slovo... 6 Rok 2006 na dvou stranách... 8 nadace proměny ~ výroční zpráva 2006 na dotek s přírodou obsah ÚVOD Nadace ve zkratce............................................................................... 5 Základní údaje..................................................................................

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Sídlo sdružení, kontakty... 4 Symboly sdružení... 4 Organizační struktura... 4 Curriculum vitae... 5 Základní cíle

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů.

Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů. NADACE OKD Prokešovo nám. 6/2020 Ostrava 728 30 Vážení, Žádám Vás tímto o podporu projektu Klimkovického komunitního centra. Jsme přesvědčeni, že projekt splňuje vizi nadaci OKD ze dvou hlavních důvodů.

Více

výroční zpráva 2007 OBSAH

výroční zpráva 2007 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 výroční zpráva 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Sídlo sdružení, kontakty... 4 Symboly sdružení... 4 Organizační struktura... 4 Curriculum vitae - z naší historie...

Více

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013 Město Sokolov zajišťuje rozvoj veřejné zeleně prostřednictvím odboru rozvoje města, ve kterém je začleněn úsek rozvoje

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

DALŠÍ HERNY NEVZNIKNOU

DALŠÍ HERNY NEVZNIKNOU LITOMĚŘICE Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 8 ROČNÍK VII 1. dubna 2014 ZDARMA SLOVO STAROSTY Milí Litoměřičané, s příchodem jara přišlo Zdravé město Litoměřice s myšlenkou uklidit vybrané části města

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

Místní akční skupina v regionu Slezská brána

Místní akční skupina v regionu Slezská brána Místní akční skupina v regionu Slezská brána ŠENOV VRATIMOV VÁCLAVOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ SEDLIŠTĚ KAŇOVICE ŽABEŇ SVIADNOV www.masslezskabrana.cz Území regionu Slezská brána 6 188 16,63 Ostrava 7 079 14,4

Více

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Lesy města Český Krumlov, s. r. o. slaví 20. narozeniny

Lesy města Český Krumlov, s. r. o. slaví 20. narozeniny Noviny ročník 12/únor 2014/zdarma Lesy města Český Krumlov, s. r. o. slaví 20. narozeniny Text Bedřich Navrátil Je dvacet let hodně, nebo málo? Záleží na tom, jak se to vezme, čeho se to týká, případně

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více