Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Octreotide CSC Pharmaceuticals 50 mikrogramů/ml Octreotide CSC Pharmaceuticals 100 mikrogramů/ml Octreotide CSC Pharmaceuticals 500 mikrogramů/ml Injekční roztok Octreotidum acetatum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Octreotide CSC Pharmaceuticals a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Octreotide CSC Pharmaceuticals užívat 3. Jak se přípravek Octreotide CSC Pharmaceuticals užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Octreotide CSC Pharmaceuticals uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK OCTREOTIDE CSC PHARMACEUTICALS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Oktreotid patří do skupiny léčiv známých jako růst inhibující hormony. Oktreotid je syntetická verze přírodního hormonu somatostatinu. Oktreoetid inhibuje uvolňování růstového hormonu a některých dalších hormonů a sekretů ze střev. Oktreotid se užívá: - ke zmírnění příznaků vyvolaných hormony, které jsou produkovány nádory gastrointestinálního traktu a slinivky břišní. Tyto příznaky jsou spojeny s nadprodukcí některých tělu vlastních látek, což může mít za následek nerovnováhu přirozených hormonů v těle. Tato nerovnováha může způsobit různé nepříznivé příznaky v žaludku, střevech nebo slinivce. - ke snížení hladin růstového hormonu a insulin-like růstového faktoru 1 (IGF-1) u pacientů s akromegalií (přílišný růst rukou, chodidel a určitých částí obličeje) a ke snížení příznaků souvisejících s nadprodukcí těchto hormonů. - k prevenci komplikací po chirurgickém výkonu na slinivce břišní. - k urgentnímu zastavení krvácení z varixů (křečové žíly) v jícnu nebo žaludku u pacientů s onemocněním jater. Váš lékař Vám může přípravek předepsat i pro jiné účely. Zeptejte se svého lékaře. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OCTREOTIDE CSC PHARMACEUTICALS UŽÍVAT 1

2 Neužívejte přípravek Octreotide CSC Pharmaceuticals - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na oktreotid nebo na kteroukoli další složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Octreotide CSC Pharmaceuticals je zapotřebí - jste-li diabetik/diabetička, protože přípravek může ovlivnit hladinu cukru ve Vaší krvi. Vy nebo Váš lékař byste měli pečlivě kontrolovat hladinu cukru ve Vaší krvi, a pokud je to zapotřebí, upravit dávku insulinu. - pokud trpíte nádorem, který produkuje insulin (insulinom). Vy nebo Váš lékař byste měli pečlivě kontrolovat hladinu cukru ve Vaší krvi, a pokud je to zapotřebí, upravit dávku insulinu. - máte-li zrakové potíže. - pokud Vaše štítná žláza nefunguje správně. - pokud máte žlučové kameny (žlučové kameny nemusí vždy vyvolávat příznaky, proto Váš lékař pravděpodobně provede vyšetření ultrazvukem před a po léčbě přípravkem). - trpíte-li onemocněním jater. - máte-li nízkou srdeční frekvenci, zejména léčíte-li se s vysokým krevním tlakem a užíváte např. betablokátory, blokátory kalciového kanálu nebo léčivé přípravky ovlivňující rovnováhu tekutin a soli. - pokud se u Vás změní vstřebávání tuků z potravy. - trpíte-li nedostatkem vitamínu B12. - jste-li těhotná. Pokud otěhotníte, informujte svého lékaře. - pokud kojíte. Před a během léčby přípravkem budete podrobeni krevním testům a dalším vyšetřením ke zjištění, zda léčbu snášíte. Přípravek může být podáván jen na specializovaném oddělení vybaveném pro správnou diagnostiku a vyhodnocení výsledků léčby. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, lécích získaných v zahraničí, rostlinných přípravcích, silných vitamínech a minerálech a doplňcích stravy. Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakoukoli z následujících látek: - cyklosporin (snižuje imunitní obranu, je používán v souvislosti s transplantacemi) - cimetidin (lék používaný ke snížení množství žaludeční kyseliny) - bromokriptin (používaný k léčbě Parkinsonovy choroby, akromegalie nebo k zastavení tvorby mateřského mléka) - terfenadin (lék proti alergii) - chinidin (lék proti poruchám srdečního rytmu) - digoxin (lék proti srdečním onemocněním) - warfarin (lék k ředění krve) - karbamazepin (lék proti epilepsii) Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Těhotenství: Neužívejte přípravek během těhotenství, pokud to není nezbytné a pouze na radu lékaře. Kojení: V průběhu léčby přípravkem se kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Účinky přípravku na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly studovány. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK OCTREOTIDE CSC PHARMACEUTICALS UŽÍVÁ 2

3 Váš lékař Vám řekne, jakou dávku dostanete a jak často. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je obvykle podán jako podkožní injekce, ale v některých případech může být podán i jako pomalá injekce do žíly. Obvykle Vám přípravek aplikuje Váš lékař nebo sestra, ale může se stát, že budete vyškoleni, jak si aplikovat podkožní injekci sám/sama. V těchto případech se Vám dostane důkladného proškolení. Aby se předešlo nepříjemným pocitům v místě vpichu, musí mít přípravek před aplikací pokojovou teplotu. Obvyklé dávky jsou uvedeny níže, ale Váš lékař rozhodne o tom, jaká dávka je vhodná pro Vás. Ke zmírnění příznaků u pacientů s hormony produkujícími nádory gastrointestinálního traktu a slinivky břišní Dospělí Počáteční dávka: 50 mikrogramů podkožně 1 nebo 2 denně. Podle účinnosti může být dávka zvýšena až na 200 mikrogramů 3 denně. V určitých případech může být dávka zvýšena ještě více. K prevenci komplikací po operačním výkonu na slinivce břišní 100 mikrogramů 3 denně podkožní injekcí po dobu 7 dnů počínaje dnem operace. K naléhavému zastavení krvácení a prevenci krvácení varixů (křečové žíly) v jícnu a žaludku u pacientů s onemocněním jater 25 mikrogramů za hodinu formou kontinuální infuze během krvácení a další 2 až 3 dny (nebo déle) dle rizika opětovného krvácení. Ke zmírnění příznaků u pacientů s nadměrným růstem rukou, chodidel a určitých částí obličeje (akromegalie) Dospělí mikrogramů 3 denně podkožní injekcí. Podle účinnosti může být dávka zvýšena až na maximálně mikrogramů denně. Použití u dětí S použitím přípravku u dětí jsou velice omezené zkušenosti. Použití u starších pacientů Úprava dávkování není nutná. Použití u pacientů s porušenou funkcí jater Úprava dávky může být zapotřebí. Váš lékař Vám poskytne příslušné instrukce. Jestliže jste užil(a) více přípravku Octreotide CSC Pharmaceuticals, než jste měl(a) Pokud se domníváte, že jste dostal(a) větší dávku přípravku, než jste měl(a), a z tohoto důvodu se necítíte dobře, kontaktujte Vašeho lékaře nebo příslušného zdravotnického pracovníka. Příznaky předávkování mohou zahrnovat krátkodobý pokles srdeční frekvence, zrudnutí tváře, křeče v žaludku, průjem, pocit prázdného žaludku a nevolnost. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Octreotide CSC Pharmaceuticals Kontaktujte svého lékaře nebo příslušného zdravotnického pracovníka, pokud se domníváte, že jste vynechal(a) dávku přípravku. Aplikujete-li si přípravek sám/sama, musíte si aplikovat dávku hned, jakmile si vzpomenete. Pokud se ale již blíží čas další dávky, neaplikujte již zapomenutou dávku. Dávku nezdvojujte. 3

4 Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Octreotide CSC Pharmaceuticals Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Octreotide CSC Pharmaceuticals nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Časté nežádoucí účinky (projeví se u 1 až 10 uživatelů ze 100): - průjem, bolesti břicha podobné křečím, zácpa, plynatost - bolest, otok a podráždění v místě vpichu Méně časté nežádoucí účinky (projeví se u 1 až 10 uživatelů z 1 000): - pomalý srdeční rytmus, rychlý srdeční rytmus - zánět žlučníku - přechodná ztráta vlasů Vzácné nežádoucí účinky (projeví se u 1 až 10 uživatelů z ): - reakce přecitlivělosti, vyrážka - nevolnost, zvracení, nadýmání, špatné trávení, tučná stolice (světlejší a lesklá) - zvýšená nebo snížená funkce štítné žlázy - poruchy srdečního rytmu - žlučové kameny Velmi vzácné nežádoucí účinky (projeví se u méně než 1 uživatele z ): - nedostatek dechu - ztráta chuti k jídlu, průjem - zvýšené hladiny jaterních enzymů - významné alergické reakce zahrnující např. otok tváře, rtů a hrdla, potíže s dýcháním a /nebo polykáním a šok - příliš nízká nebo příliš vysoká hladina cukru v krvi - akutní zánět slinivky břišní spojený se silnou bolestí břicha - akutní zánět jater bez hromadění žluči Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK OCTREOTIDE CSC PHARMACEUTICALS UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v chladničce (2 C 8 C). Chraňte před mrazem. Neotevřené ampule mohou být uchovávány při teplotě do 25 C po 2 týdny. Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte přípravek, pokud došlo ke změně barvy nebo výskytu drobných částeček. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 4

5 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Octreotide CSC Pharmaceuticals obsahuje - Léčivou látkou je octreotidum ve formě octreotidum acetatum. 1 ml roztoku obsahuje octreotidum acetatum v množství odpovídajícím 50/100/500 mikrogramům octreotidum. - Pomocnými látkami jsou voda na injekci, glycin, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l (k úpravě ph), mannitol. Jak přípravek Octreotide CSC Pharmaceuticals vypadá a co obsahuje toto balení Vzhled přípravku: čirý bezbarvý roztok. Každá síla přípravku je dostupná v balení obsahujícím 5 ampulí s 1 ml roztoku. Každá ampule je označena tištěným textem v barvě dle síly, uvedeno je jméno přípravku, síla, číslo šarže a datum použitelnosti. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse Bisamberg Rakousko Výrobce: GP Pharm Poligono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, sector 2 Carretera comarcal C-244, Km 22, Sant Quinti de Mediona (Barcelona) Španělsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Octreotide CSC Pharmaceuticals 50 mikrogramů/ml Octreotide CSC Pharmaceuticals 100 mikrogramů/ml Octreotide CSC Pharmaceuticals 500 mikrogramů/ml Injekční roztok Roztok je určen pro jednorázové použití. Po otevření musí být přípravek použit okamžitě. Nepoužitý zbylý roztok musí být zlikvidován. Parenterálně užívané léčivé přípravky musí být před aplikací vizuálně zkontrolovány, zda nedošlo ke změně barvy nebo výskytu drobných částeček. Doporučené je subkutánní injekční podání. V případě, že je nutná rychlá odezva, např. při karcinoidní krizi, může být počáteční dávka Octreotide CSC Pharmaceuticals 50 mikrogramů/ml (50 mikrogramů) podána intravenózně jako bolus, přičemž je nutno monitorovat srdeční rytmus. Intravenózní podání: Pro intravenózní podání musí být přípravek naředěn roztokem chloridu sodného 0,9 % (9 mg/ml) na injekci. Poměr ředění by neměl být menší než 1:1 a ne větší než 1:9. Ředění glukózou není doporučeno. Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25 C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba 5

6 a podmínky uchovávání přípravku po naředění jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2-8 C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Pokud není roztok použit ihned, pak kumulativní čas mezi otevřením ampule, naředěním s roztokem chloridu sodného 0,9 % na injekci a koncem podávání nesmí být delší než 24 hodin. Před podáním musí být roztok vytemperován na pokojovou teplotu. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 6

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEPAKINE prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem natrii valproas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEPAKINE prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem natrii valproas Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls56663/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEPAKINE prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem natrii valproas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE LANSOPROL 15 GENERICON LANSOPROL 30 GENERICON enterosolventní tvrdé tobolky (tvrdé tobolky rozpustné ve střevě k vnitřnímu užití) (Lansoprazolum) Přečtěte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls84163/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ultracain 1:200 000, 40 mg/ml + 0,005 mg/ml injekční roztok:

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ultracain 1:200 000, 40 mg/ml + 0,005 mg/ml injekční roztok: Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls147907-8/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Ultracain 1:200 000, 40 mg/ml + 0,005 mg/ml, injekční roztok Ultracain 1:100 000, 40 mg/ml

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97511/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lanzul 15 mg Lansoprazolum enterosolventní tvrdé tobolky

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lanzul 15 mg Lansoprazolum enterosolventní tvrdé tobolky Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls15318/2011 a příloha k sp. zn. sukls34401/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lanzul 15 mg Lansoprazolum enterosolventní tvrdé tobolky

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok sp.zn. sukls202015/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151067/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sukls 4178/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka Přečtěte

Více

Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg

Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium Příbalová informace: informace pro uživatele Cisatracurium Pfizer 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace : informace pro uživatele

Příbalová informace : informace pro uživatele Příbalová informace : informace pro uživatele RAMIGAMMA 2,5 mg RAMIGAMMA 5 mg RAMIGAMMA 10 mg tablety (Ramiprilum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) sp.zn.: sukls242308/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

OsvaRen 435 mg / 235 mg potahované tablety

OsvaRen 435 mg / 235 mg potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OsvaRen 435 mg / 235 mg potahované tablety Potahované tablety Calcii acetas / Magnesii subcarbonas ponderosus Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli acetas Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls263942/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cisordinol-Acutard 50 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli acetas Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Lutrate Depot 3,75 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem Leuprorelini acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls222512/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls222512/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls222512/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Dilceren pro infusione infuzní roztok (nimodipinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls171478-80/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Risperdal Consta 25 mg Risperdal Consta 37,5 mg Risperdal Consta 50 mg prášek pro přípravu

Více

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010 Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pantoprazole Zentiva 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls216489/2010 tablety Nebivololi hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum

Příbalová informace: informace pro uživatele. YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum Příbalová informace: informace pro uživatele YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

Více

Příloha č. 1 k opravě sdělení sp.zn. sukls27591/2013 a příloha ke sp.zn. sukls24244/2013. Metfogamma 500 potahované tablety Metformini hydrochloridum

Příloha č. 1 k opravě sdělení sp.zn. sukls27591/2013 a příloha ke sp.zn. sukls24244/2013. Metfogamma 500 potahované tablety Metformini hydrochloridum Příloha č. 1 k opravě sdělení sp.zn. sukls27591/2013 a příloha ke sp.zn. sukls24244/2013 Metfogamma 500 potahované tablety Metformini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg IBALGIN 200 potahované tablety (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli decanoas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli decanoas Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls264392/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli decanoas Přečtěte si pozorně celou

Více