Řidičský průkaz musí do konce roku vyměnit přes dva tisíce motoristů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řidičský průkaz musí do konce roku vyměnit přes dva tisíce motoristů"

Transkript

1 číslo 18 ročník XVIII Vychází 5 Kč Mateřské centrum Skřítci str. 10 Vítězství v Superkrás str. 7 Zdevastované byty v Dlouhé ul. str. 3 Štreit a Forman vystavují str. 11 Další mimořádné zasedání zastupitelstva má být 27. listopadu v 16 hodin Město povede zastupitel Stanislav Navrátil, pověřený pravomocemi starosty i rady Zastupitelé pověřili Bc. Stanislava Navrátila dočasným výkonem pravomoci starosty. Rada města Bruntálu rezignovala ke středě 31. října. Ve stejný den se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva města, které mělo zvolit nové vedení, což se ale nestalo, protože nebyl navržen jediný kandidát na starostu města. V následujícím hlasování zastupitelé pověřili Bc. Stanislava Navrátila, aby dočasně vykonával pravomoci starosty. Bc. Stanislav Navrátil byl starostou v předchozím volebním období, nyní, na Řidičský průkaz musí do konce roku vyměnit přes dva tisíce motoristů základě rozhodnutí zastupitelů, přebírá pravomoci starosty na dobu nejdéle do konce letošního roku. Do té doby by zastupitelé měli zvolit nového starostu, další mimořádné jednání zastupitelstva bude svoláno na 27. listopadu. Zastupitelstvo v úterý 31. října rovněž svěřilo Bc. Stanislavu Navrátilovi, jako pověřenému členu zastupitelstva města, rozhodování o záležitostech rady města. Uvedený postup je v souladu se zákonem o obcích. Jiří Ondrášek, tiskový mluvčí města (Více na str. 3) Skvělá sezóna tanečníků Velkou radost prožíval v sobotu 20. října mladý bruntálský taneční pár Tomáš Pelikán a Pavla Šajtarová, který v latinskoamerických tancích získal druhou nejvyšší třídu A. Postupu do vyšší třídy se přiblížili vítězstvím v soutěži v Hradci Králové na konci září a v říjnu v Přelouči se jim to díky dalšímu vítězství podařilo. Snímek z archivu tanečního páru (Čtěte na str. 12) Jediný muž v čele města. Dosavadní místostarosta Stanislav Navrátil byl zastupitelstvem pověřen výkonem pravomocí starosty a rady. Foto: -dd- Stále velká část řidičů z Bruntálska musí do konce roku 2007 vyměnit původní řidičské průkazy za nové. Kdo tak neučiní vystavuje se nebezpečí, že nebude mít od nového roku platné doklady. Odbor dopravy Městského úřadu v Bruntále evidoval ještě nevyměněných řidičských průkazů k 19. říjnu. Výměnu nařizuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Týká se všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. července 1964 do 31. prosince Výměna probíhá už celý rok. Z více než pěti tisíc dokladů, kterých se nařízení týká v působnosti bruntálského úřadu, byly od listopadu loňského roku vyměněny necelé tři tisíce. Ačkoliv informace o povinné výměně řidičských průkazů již nějakou dobu probíhají sdělovacími prostředky, nechávají mnozí motoristé výměnu dokladů až na poslední chvíli. (Více v letáku na str. 4) Strážníci odvedli příkladnou práci Strážníci Městské policie Bruntál odvedli příkladnou práci při objasňování trestného činu, k němuž došlo v pondělí 29. října. V podvečer přijali oznámení ženy, která jim sdělila, že dva výrostci přepadli jejího vnuka. Strážníci pachatele vypátrali. Hoch (1998) se vracel z knihovny, když k němu přistoupili dva neznámí chlapci s tím, že jim má dát peníze. Starší z výrostků přitom měl chlapce udeřit pěstí do obličeje a kopnout do břicha. Přepadený útočníkům sdělil, že má u sebe jen vypůjčené knížky a pětadvacet korun. Ze strachu jim peníze vydal a dvojice z místa utekla. Městští strážníci kvůli podezření ze spáchání trestného činu informovali své kolegy z Policie ČR a ještě téhož dne obě složky pátraly po pachatelích. (Dokončení na str. 3)

2 Na dvoudenní návštěvu zavítal do Bruntálu starosta polského Prudniku pan Franciszek Fejdych. Na radnici ho přijal v úterý 23. října v poledne starosta Bruntálu Leoš Gregovský. Polskou delegaci dále tvořili paní Danuta Rzeszutko z odboru rozvoje města a pan Ryszard Zwojewski, vedoucí odboru rozvojových programů. 2 Starosta Prudniku na návštěvě v Bruntále V debatě našli představitelé měst na mnoho společných témat. Všichni projevili zájem o rozvíjení vzájemné spolupráce obou měst. Poláky pozval starosta k prohlídce opraveného Společenského domu. Za spolupráci s partnerskými městy v loňském roce získal Prudnik ocenění opolského hejtmana. -dd- Starosta Prudniku Franciszek Fejdych předal upomínkový dárek Ing. Leoši Gregovskému. Foto: -dd- Nový informační panel ukazuje nejen odjezdy autobusů Informační panel slavnostně uvedli do provozu přestavitelé města a firmy Connex. Foto: -joneoznačený text Více informací z radnice, na stránce a dále v listu: včetně usnesení orgánů Jiří Ondrášek, města, najdete tiskový mluvčí na internetových stránkách Městského úřadu Bruntál Cestující z nebo do Bruntálu mohou využívat nové služby, kterou pro ně připravila společnost Connex Morava, a. s. ve spolupráci s Městem Bruntál. Novinkou je informační tabule, jejíž součástí je elektronický panel s odjezdy autobusů a dalšmími sděleními a také mapa města se základními aktuálními údaji o Bruntále. Panel je umístěn v prostoru mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Elektronické zobrazovací zařízení sem instaloval na své náklady autobusový dopravce, společnost Connex Morava, a. s., tabuli s mapou a údaji o Bruntále pak město, které její výrobu a instalaci uhradilo ze svého rozpočtu. Slavnostního zprovoznění informačního panelu se v pátek 26. října zúčastnili zástupci Connex Morava, a. s. včetně generálního ředitele Miloše Hnilici, představi- telé města včetně obou místostarostů a také senátor Jiří Žák. Jak podotknul ředitel Connex Morava, a. s., stejné moderní informační panely jsou u nás jen v Čáslavi a Kutné Hoře. Infopanel má usnadňovat cestování také lidem se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Je vybaven zvukovým zařízením a plocha pod tabulí je doplněna dlažbou pro nevidomé. Zařízení tak zapadá do koncepce bezbariérového cestování, kterou realizuje bruntálská radnice ve spolupráci s autobusovým dopravcem. Součástí této koncepce jsou už nyní bezbraiérové nízkopodlažní autobusy, z nichž jeden spojuje nemocnice v Bruntále a Rýmařově a druhý je využíván v rámci městské dorpavy. Dalším krokem pak bude úprava autobusových nástupišť na bezbariérové. Reakce na příspěvek z minulého čísla V minulém vydání Našeho domova vyšel v rubrice Z redakční pošty na str. 12 text Jaroslava Vymazala (NEZ), ve kterém autor uváděl nepřesné a zkreslující informace. Autor článku nepřesně označil názvy investičních akcí města, nerozlišoval uváděné částky v milionech korun jako získané dotace, úvěry města, a celkové náklady na investiční akce. Redakce se omlouvá čtenářům za to, že rubrika Z redakční pošty nebyla dostatečně označena textem, že zveřejněné informace uvedené v příspěvcích dopisovatelů, nemusí vyjadřovat názory a stanoviska vydavatele. (Redakce) Odbor správy majetku města považuje za vhodné uvést některé informace na pravou míru. Autor kritického textu Jar. Vymazal uvedl (text psaný kurzívou): 1. Nahlédněme jen zevrubně do neodkladného splácení již běžících a nabíhajících závazků, úvěr na rekonstrukci nemocnice Kč, částka 56 mil Kč, (neproplacené pohledávky věřitelů), skutečnost: Nemocnice Bruntál - přístavba operačních sálů, I. a II. etapa stála 93 mil. Kč, z toho byla poskytnuta dotace 45 mil. Kč z Ministerstva zdravotnictví ČR, akce je zaplacena. Město si žádný úvěr na uhrazení pohledávek věřitelů nevzalo. 2. částka 86 mil. Kč na rekonstrukci Společenského domu, skutečnost: Akci financoval zhotovitel, město bude splácet 10 let, v ceně jsou započteny i finanční služby, takže již tuto cenu nebudou zvyšovat úroky. 3. přístavba na tenisových kurtech 8 milionů atd... skutečnost: Náklady na rekonstrukci a přístavbu historické budovy na tenisových kurtech, zapsané v seznamu kulturních památek, jsou 8,6 mil. Kč, z toho je dotace ze státního rozpočtu ve výši 5,7 mil. Kč. V článku byly uváděny další zavádějící informace, se kterými se vydavatel listu Náš domov neztotožňuje.

3 3 Ze zasedání zastupitelstva města Zasedání zastupitelstva města 31. října nepřineslo žádný výsledek v očekávané volbě nového vedení města. O řešení nestandardní situace se právník města radil s experty na Ministerstvu vnitra ČR. Zastupitelé v hlasování rozhodli o pověření dosavadního místostarosty Stanislava Navrátila, pravomocemi starosty a také rady města na dobu do Bude to těžký měsíc. Možná nejtěžší v mém životě, řekl po skončení schůze Stanislav Navrátil. Vyjádřil však přesvědčení, že dojde k politické dohodě a poděkoval zastupitelům za důvěru. Důvod rezignace celé rady města vysvětlil na výzvu obča- nů dnes už bývalý starosta Ing. Leoš Gregovský. Řekl, že rada se dohodla na rezignaci kvůli neschopnosti domluvit se na společném řešení problémů města. Mrzí mě, že to tak dopadlo. Rada dostala šanci, kterou nevyužila, řekl. Mimořádné jednání, kdy se předpokládá zvolení nového vedení města, má být 27. listopadu v 16 hodin. V úvodu mimořádného zasedání složili slib dva noví zastupitelé, Jarmila Jazudeková a Jan Strádal nahradili MUDr. Miloslava Procházku a Zdeňku Strnadovou ze sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Bruntál, kteří na své funkce rezignovali. V zastupitelstvu města má Noví zastupitelé, Jarmila Jazudeková a Jan Strádal, složili na zasedání slib. Foto: -ddnejvíce mandátů KSČM (7), lice nezávislých kandidátů ODS(6) a Sdružení nezávis- US-DEU a ODA Bruntál 2006 lých kandidátů Volba pro (3) a Nezávislí (1). Bruntál (6), ČSSD (4) a koa-dd- Z Dlouhé ulice odešlo přes dvacet rodin, dům chce majitelka opravovat Obyvatelé Dlouhé ulice v Bruntále zažívali v minulých týdnech těžkou životní situaci. V jednotlivých vchodech byl vyvěšen dopis, kterým majitelka většiny bytů informovala nájemníky o tom, že k 31. říjnu se musejí všichni vystěhovat, bude zastavena voda a dům se bude opravovat. Poslední dům v Dlouhé ulici obývaly převážně romské rodiny, z nichž některé přišly do Bruntálu z různých měst v republice. Většina nájemníků měla uzavřeny krátkodobé nájemní smlouvy nebo Snímek jednoho ze zdevastovaných bytů v Dlouhé ulici č. 18. Volně přístupných bytů bez dveří, plných odpadu a nepořádku, je v domě více. Foto: -dd- smlouvy o ubytování pouze na jeden měsíc, které právě k 31. říjnu vypršely. Zvláště v posledním vchodu už byla situace neúnosná. Zásluhu na tom mají především rodiny, které zde pobývaly krátkodobě a zničily, co se ještě zničit dalo. To potvrdili i členové rodiny Rajsových, kteří bydlí ve vedlejších vchodech už devět let. Mezi lidmi v lokalitě zavládla nervozita. Situace byla komplikovaná, protože část rodin neměla ani trvalé bydliště v Bruntále. Sociální a terénní pracovníci však odvedli velký kus práce. Průběžně navštěvovali všechny rodiny. Podařilo se jim vysvětlit nájemníkům z jiných měst, aby sami vzali osud do svých rukou, byl jim nabídnut seznam ubytoven, kam se mohli obrátit o pomoc. Jiným zprostředkovali pomoc v místě jejich trvalého bydliště. Rodiny s trvalým pobytem v Bruntále se obrátily o pomoc také na starostu a vedení města. Jejich zástupci přišli na schůzku do budovy úřadu, kde dostali vysvětlení jak postupovat. Pracovnice oddělení právní ochrany dětí je informovala o tom, že v případě nouze je nutné zajistit péči o děti, a to například i dočasným umístěním v dětských domovech. Sociální pracovnice dostaly na konci října informaci, že majitelka chce bezpodmínečně uzavřít poslední vchod. Nejasnosti se objevily i v souvislosti s vyúčtováním služeb. Vodárna potvrdila, že v celém domě vznikl dluh za odběr vody. V domě je šedesát bytů, 41 z nich vlastní Vietnamka z Ostravy, na konci minulého týdne bylo 37 bytů prázdných. Dalších 19 bytů má soukromé vlastníky převážně z Bruntálu. Ti ani o hrozbě zastavení dodávky vody nevěděli. Situace je přivedla ke společnému postupu, jehož výsledkem by mělo být uskutečnění valné hromady na konci listopadu a volba nového správce objektu. -dd- Strážníci odvedli příkladnou práci (Dokončení ze str. 1) Strážníci z vlastní iniciativy navštívili bruntálské ubytovací zařízení, jehož klienti jim prozradili totožnost podezřelé dvojice. Vzápětí zde strážníci našli rovněž pravděpodobné útočníky, chlapce ročníku 1994 a jeho asi devítiletého komplice. K činu se pak starší z chlapců doznal, městským policistům vypověděl, že přepadl neznámého hocha a k získání peněz použil násilí. Strážníci jej na místě předali Policii ČR. Krnovská cimbálovka zahraje na farmě Ve čtvrtek 15. listopadu bude na Farmě v Moravskoslezském Kočově hrát k poslechu i k tanci Krnovská cimbálová muzika. Společenský večer začíná v 19 hodin. Místa můžete zajistit na tel. č

4 4 Řidičák musí do konce roku vyměnit přes dva tisíce motoristů (Dokončení ze str. 1) Řidiči evidovaní v Bruntále mohou provést výměnu řidičských průkazů na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Bruntále (budova B, I. patro, č. dveří 112). Žadatel vyplní žádost a předloží jednu barevnou průkazovou fotografii (35x45 mm). Výměna je osvobozena od správního poplatku (nedochází-li současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu). Vystavení nového řidičského průkazu trvá až dvacet dní, takže je nejvyšší čas pro podání žádosti. Aby byly žádosti vyřízeny ve stanovené lhůtě, budou se, vzhledem k nadcházejícím svátkům na konci roku, poslední žádosti přijímat začátkem prosince. U později přijatých žádostí odbor dopravy nezaručí vyřízení do konce roku. -dd- Podrobné informace o povinné výměně řidičských průkazů jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách města Nezapomeňte na výměnu občanského průkazu Vlastníte občanský průkaz bez strojově čitelných údajů? Jejich platnost končí dle doby vydání, a to v následujících termínech: vydané do konce platnosti nejpozději nejpozději O výměnu jste povinni požádat vždy nejpozději do v příslušném roce, neboť lhůta pro výrobu je 30 dnů. K výměně si občan přinese dosavadní občanský průkaz, vyplněnou žádost a jednu fotografii. Tato povinná výměna dokladu totožnosti je osvobozena od správního poplatku. Pro občany narozené před platí výjimka - občan- ské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení, zůstávají nadále platné. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí po dobu v nich uvedenou. Další informace vám podají pracovnice odboru vnitřních věcí městského úřadu na tel. čísle , případně Setkání dříve narozených Společenské odpoledne v restauraci Terezka na náměstí Míru v Bruntále v úterý 13. listopadu od 16 hod. v prostorách restaurace v 1. patře. K tanci i poslechu hraje pan Gustav Schenk. Zváni jsou všichni kdo se rádi baví. Vstup je zdarma. Další společenské odpoledne bude 11. prosince. Poděkování sponzorům: Lékárna pod Pradědem, Zlatnictví Asefová, František Kubes - Kupos Staré Město, Zdeňka Orságová - květiny, Army shop, Knihkupectví Dako, Plynoservis Cepek, Sladovny Bruntál a Tabák EBI. Občanské sdružení Život a zdraví v Bruntále zve na přednášku Cesta z pasti - důležitost osobní odpovědnosti Petr Škrla Ph.D. - odborník na mezilidské vztahy účastníkům představí program osobnostního růstu. Dozvíte se o měkkých dovednostech jako jsou empatie, schopnost prosadit se, svědomitost aj. Naučíte se řídit svůj vlastní život. Středa 14. listopad 2007 v hodin Spolkový dům Mariany Berlové, Husova 2, Bruntál

5 5 Komunitní plánování sociálních služeb Kontakt: Eva Kubišová Lidická 1817/ Bruntál tel.: Občanské sdružení LIGA, o. s. Bruntál je prvořadě založeno za účelem poskytování sociálních služeb, pomoci lidem ze sociálně vyloučeného prostředí, pomoci dětem a mládeži, odvést je od každodenních nástrah a rizik, zaujmout je, naplnit jejich čas, pomoci jim rozvíjet svůj osobní potenciál, zvyšovat jejich dovednosti, znalosti a schopnosti. V roce 2006 se podařilo občanskému sdružení získat dlouhodobou smlouvu následujícím převodem do vlastnictví sdružení k budově, která slouží jako Integrační centrum občanského sdružení LIGA, o. s. Budova se nachází v pří- jemné části města Bruntálu v Lidické ulici (za potokem vedle sídliště Květná). Je tvaru písmene L a v kratší části dvoupodlažní. V přízemí je několik větších i menších místností, ve kterých jsou umístěny prostory heren, tělocvičny, koutek ručních prací, V Integračním centru sdružení Liga nacházejí děti, mládež i rodiče, zázemí pro využití volného času. mateřské centrum, místnost s PC technikou, kancelář sociální poradny. V nadzemním podlaží je vytvořeno zázemí pro sociální pracovníky a velká místnost pro přednášky, besedy nebo kurzy. Integrační centrum Liga, o. s. nabízí ZDARMA kurz anglického a německého jazyka pro začátečníky i pokročilé, pro tyto věkové skupiny: 1. školáci 2. maminky na mateřské dovolené 3. senioři Kurz angličtiny probíhá každé pondělí od 14 do 15 hodin, kurz němčiny probíhá každý pátek od 14 do 15 hodin. (zr) Foto: archiv sdružení Konference o podnikání v sociální ekonomice Víkend 19. a 20. října se v prostorách Kulturního střediska v Bruntále odehrával ve znamení diskuzí o formách podnikání v sociální ekonomice. V pátek večer, kdy se před devatenáctou hodinou zcela zaplnil foyer prvního patra kulturního střediska těmi, kdož přišli na neobvyklé zahájení konference PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE, která začala vernisáží výstavy bruntálského výtvarníka Oldřicha Balána. Došlo i na překvapení večera - ještě před zasvěceným výkladem kurátora výstavy Bohumila Králika z Krnova se někde v dáli ozvaly bubny a po schodišti vpochodovala známá umělecká skupina JUMPING DRUMS Ivo Batouška. Originálním způsobem tak vzdali hold kolegovi Balánovi a vyvolali mezi přítomnými velice spontánní příznivý ohlas. Druhý den ráno byli účastníci konference vítáni mimo jiné i domácím chlebem a solí. Mimořádně chutný chléb pocházel z dílny Vladimíry Křenkové, předsedkyně občanského sdružení Stránské, která také na konferenci prezentovala projekt Nedělní škola v němž se bude vyučovat zapomenutým řemeslům. Konferenci zahájili představitelé města. V první části konference zazněly spíše teoretické, leč fundované příspěvky v podání Ing. Karla Rychtáře, místopředsedy Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a RNDr. Vladimíra Krajčíka, prorektora Vysoké školy podnikání, a. s. Ostrava. Velmi kladně byl přijat zasvěcený výklad Ing. Tomáše Němce z Úřadu práce v Bruntále, který zevrubně popsal stav problematiky zvyšování zaměstnanosti na Bruntálsku a seznámil přítomné i s novými neobvykle progresivními prvky v práci tohoto úřadu. Teoretickou část svým velmi zajímavým vystoupením doplnil nezávislý konzultant neziskového sektoru Josef Štogr z Prahy. Velký ohlas měly prezentace projektů o. s. Liga Bruntál, Regionálního klubu Bruntál Moravské asociace podnikatelek a manažerek, o. s. Spolkový dům Marianny Berlové a o. s. Stránské u Rýmařova. Předvedli je Mgr. Josef Baláž, Mgr. Alena Kiedroňová, Ing. Michal Medek a Vladimíra Křenková. V diskuzi pak zazněly zajímavé podněty, například ve vystoupení Ing. Jiřího Krista, z firmy EKOTOXA z Opavy. Byl jsem velmi překvapen úrovní konference, řekl mimo jiné i přítomný PhDr. Miroslav Pospíšil, předseda výboru Společnosti pro studium neziskového sektoru z Brna. (le)

6 6 Seminář rozšířil gynekologům znalosti v oboru Lékařský seminář gynekologického oddělení, který konal ve čtvrtek 1. listopadu v Podhorské nemocnice v Bruntále, objasnil lékařům problematiku ženských chorob. Zhruba padesát lékařů a sester z celé Moravy vyslechlo přednášky o onemocněních, ale také hovořilo o prevenci a vakcínách. Pohlavně přenosná nemoc chlamydie, která může ženě způsobit neplodnost, je jeden z řady zajímavých bodů programu semináře. Toto onemocnění je zákeřné tím, že nemusí být vůbec ženou rozpoznáno, říká ředitel nemocnice MUDr. Marián Olejník s tím, že chlamydie se usazují v buňkách vnitřního kanálu čípku děložního, spojujícího pochvu a dělohu. Pokud není infekce léčena, způsobuje poškození sliznice a následné slepení vejcovodů, což může mít za následek mimoděložní těhotenství. Rozhodující je včasná diagnostika a správné léčení jak pacientky, tak jejího partnera antibiotiky a bezpečný sex. Lékaři se na akci dověděli také o prevenci rakoviny děložního čípku, která je v celosvětovém měřítku druhým nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Je to virové, sexuálně přenosné onemocnění a ve srovnání se skandinávskými zeměmi je u nás jeho výskyt čtyřikrát vyšší. Rakovině děložního čípku lze předcházet vakcinací, ta se doporučuje dívkám ještě před započetím sexuálního života. Další zajímavá témata, ve kterých si účastníci semináře mohli rozšířit své obzory, jsou například tumory malé pánve či prekancerózy, tedy změny, které někdy předcházejí zhoubným nádorům. Ing. Tomáš Želazko, mluvčí holdingu Agel Změny v ordinačních hodinách ambulancí Oční ambulance Změny ordinačních dnů - pátky prim. MUDr. Schlemmer LISTOPAD PROSINEC LEDEN Ordinační dny MUDr. Wandrolová a MUDr. Butela V měsíc listopadu a prosinci ordinují pouze v pondělí (z organizačních důvodů se ve čtvrtek neordinuje). RHB ambulance MUDr. Hana Valentová začíná opět ordinovat od Petrin pořádá Den otevřených dveří Základní škola a Městské osmileté gymnázium (Petrin) pořádá Den otevřených dveří pro zájemce o studium a jejich rodiče. Bude se konat dne 27. listopadu. Prostory školy si veřejnost může prohlédnout od 15 hodin. Škola se, mimo jiné, může pochlubit už čtyřmi multimediálními učebnami, k nimž patří i nově vybavená učebna zeměpisu s interaktivní tabulí. Zájemci o studium jsou srdečně zváni. (zr) Primář bude přednášet chirurgům Dne 29. listopadu se koná v zasedací místnosti Podhorské nemocnice, pracoviště Bruntál pracovní seminář pro chirurgy. Téma: Vývoj moderní osteosyntézy a aplikace na našem oddělení Řešení osteosyntézy u gerontů Dutinová poranění Vyšetřovací postupy u zlomenin v oblasti zápěstí Přednášející: prim. MUDr. Dalibor Petráš, Ph. D. MUDr. Jiří Sedláček Zdravotníci diskutovali o léčbě a prevenci proleženin Do Bruntálu zavítalo 250 zdravotníků z celého Moravskoslezského kraje a také z Čech, aby na kongresu diskutovali na téma Dekubity - prevence a jejich léčba. Cílem kongresu bylo prezentovat možnosti léčby a prevence dekubitů v podmínkách Podhorské nemocnice a výměna zkušeností s ostatními účastníky. Přednášeli jednak zdravotní sestry a lékaři z Podhorské nemocnice, ale také z nemocnice v Kroměříži a z hospice na Svatém kopečku u Olomouce. Své postřehy, náměty a připomínky uváděli účastníci v dotaznících. Z vyplněných dotazníků vyplývá, že kongres byl pro ně přínosem a že se jim akce líbila. (ta) Foto: MUDr. Gazda

7 7 Regionální klub Moravské asociace manažerek a podnikatelek v Bruntále srdečně zve na seminář Ing. Olgy Girstlové na téma Vedení malých týmů Osnova semináře: Začátky podnikání definování vlastního podnikatelského záměru a formy jeho naplnění. Motivace pracovníků a jejich vedení v počátku podnikání a rozdíly při vedení pracovníků při delší době podnikání. Principy spolupráce v týmu, spoluzodpovědnost pracovníků a spolupodnikání v podniku. Ing. Olga Girstlová je generální ředitelkou a místopředsedkyní představenstva GiTy, a. s., společnost se specializuje na komunikační systémy. Olga Girstlová je držitelkou titulu Manažerka roku 1995, a jako první Češka získala v roce 1999 ocenění Vedoucí podnikatelka světa. Seminář se koná v reprezentativních prostorách Audienčního sálu bruntálského zámku v úterý 21. listopadu v hodin. Vstup zdarma. Akce je podporována z grantu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V soutěži Superkrás zvítězila bruntálská studentka Šestnáct finalistek soutěžilo v bruntálském divadle v sobotu 27. října o titul nejkrásnější dívka Soutěže Superkrás Jednalo se o volné pokračování loňského ročníku, který nesl název Miss Praděd. Titul královny krásy zůstal doma, stejně jako v minulém roce. Odnesla si jej sympatická, teprve šestnáctiletá, Monika Vaculíková z Bruntálu, která bojovala o nejcennější korunku královny krásy s krasavicemi ze čtyř zemí ze Slovenska, Polska a Maďarska. Soutěž Superkrás je mezinárodním kulturním festivalem zájmových souborů a sestavených národních družstev Superkrás, jehož prostřednictvím jednotlivé země představují své tradice, historii a dochované památky, monumenty přírodních krás a další zajímavosti z oblasti cestovního ruchu. Hlavní organizátor soutěže, jeden z členů Místní akční skupiny Rýmařovsko, o. p. s., společnost Infogold, s. r. o., která vybudovala hotelový komplex Avalanche v Dolní Moravici, společně s dalšími organizátory, představila krásu významných lokalit Polska, Slovenska, Česka a Maďarska ve spojení s půvabem soutěžících. Vedle propagace Jeseníků se tak soutěž rozšířila na kulturní festival národních tradic, historie a zajímavostí zemí Visegrádské čtyřky. Čtyřčlenná družstva dívek bojovala v bruntálském divadle také v soutěži Eurotradic, v níž dívky představily národní tradice a zvyky. V této soutěži se české družstvo představilo v moravských lidových krojích se slovanským tancem Lásko, milá lásko. Šestnáctičlenná porota složená z hereckých a manažerských osobností rozhodla, že cenu v soutěži Eurotradic - dřevěnou sošku Praděda, kterou pro tyto účely vyřezal jiříkovský řezbář Jiří Halouzka, si odnesou po zásluze všechna čtyři družstva, neboť získala plný počet bodů. Soutěžní klání zemí ovládly domácí účastnice. Královnou krásy pro rok 2007 se stala Monika Vaculíková z Bruntálu, 1. vicemiss byla porotou zvolena Dominika Hužvárová (22) z Havířova a Miss Sympatie Nejkrásnější dívky čtyř zemí: (zleva) 1. vicemiss Dominika Hužvárová (22) z Havířova, Miss Superkrás Monika Vaculíková (16) z Bruntálu a 2. vicemiss maďarská studentka Dalma Jagadics (17). Foto: Jiří Konečný se stala Miroslava Páleníková (20) z Dlouhé Loučky. Vítězka Monika Vaculíková se pyšní mírami cm a má ráda tanec a aerobik. Sobotní finálový galavečer v bruntálském divadle se nesl v duchu muzikálu Pomáda. Soutěž Superkrás 2007, kterou uváděl moderátor Petr Martinák, provázel bohatý program, ve kterém se představila řada umělců, mezi nimiž nechyběli zpěvačky Ilona Czáková, Heidi Janků, finalista soutěže Superstar Petr Poláček a další. Pozvání na finálový večer neodmítly ani V.I.P. osobnosti, například poslanec Vlastimil Tlustý, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Veverka, starostové a starostky měst a obcí okresu Bruntál a další. Dražba korunky vynesla sto tisíc pro krnovskou nemocnici Vyhlášením královny krásy v bruntálském divadle skončila první část soutěže, druhá část pak pokračovala v hotelovém komplexu Avalanche v Dolní Moravici. V závěru společenského plesu v Avalanchi byla za 100 tisíc vydražena korunka královny krásy. Výtěžek obdrželo dětské oddělení krnovské nemocnice, kde jen předala patronka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Svobodová. Dětské oddělení potřebuje přístroj na monitorování životních funkcí, upřesnila Vendula Svobodová. K úctyhodné sumě se nechal po delším hecování dražitele Petra Martináka přemluvit ředitel hlavního sponzora MM Reality Milan Zavadil. JiKo

8 8 Rekonstrukce Společensk Bruntál bude mít rep Pohled do hlavního sálu v průběhu oprav. Rekonstrukce Společenského domu v Bruntále byla úspěšně dokončena. Slavnostní otevření je naplánováno na polovinu listopadu, generálním provozovatelem bude společnost STAROBRNO, a.s., Brno. Město Bruntál uzavírá dokončením rekonstrukce Společenského domu jednu významnou kapitolu své moderní historie. S náklady přesahujícími pětaosmdesát milionů korun jde o zdaleka nejdražší, a možná nejnáročnější akci v posledních letech. Než cena zakázky je ale podstatnější hodnota a význam Společenského domu pro město. Tato kulturní památka bývala kdysi centrem společenského života Prostory přístavby před rekonstrukcí. Nanášení fasády. V bývalé restauraci je dnes bar a bowling. Interiér vstupní části. Zahájení prací ve velkém sále. v Bruntále, jenže od počátku devadesátých let chátrala, protože se pro ni nedařilo najít rentabilní využití, a především peníze na nutnou rekonstrukci. Rekonstrukce začala loni v říjnu a trvala přesně rok. Stavba prošla výraznou proměnou uvnitř i zvenku. Původní cenné interiéry byly za asistence památkářů pečlivě zrestaurovány, barvy v interiérech byly zvoleny takové, aby vnitřní prostory působily pestrým dojmem a zároveň svou barevností odkazovaly na historii památky. Kde to bylo možné, například v prostorách bowlingové herny a baru, byly zvoleny moderní, nadčasové tvary. V souvislosti s dalším využitím

9 9 kého domu je dokončena, prezentativní prostory byly citlivě změněny dispozice některých částí, byla doplněna vzduchotechnika a provedeny další nezbytnosti. Celkovou obnovou prošla fasáda historické budovy, byla provedena výměna oken za repliky původních a s ohledem na původní vzhled i tradiční materiály dostal Společenský dům novou střechu. Kompletně byly vyměněny prosklené plochy. Rada města již schválila pronájem Společenského domu firmě STAROBRNO, a.s., Brno, která chce do vybavení interiéru investovat další statisíce korun z vlastních prostředků. Firma bude hlavním provozovatelem Společenského domu jako celku. Smlouva o nájmu má platnost deset let a město v ní kladlo důraz mimo jiné na povinnost nájemce respektovat historický charakter objektu. Nosným prostorem je společenská část s malým a velkým sálem se zázemím, kde se budou opět konat plesy, taneční zábavy či kurzy, větší oslavy, kulturní vystoupení, a další společenské akce. Připravená je bowlingová herna s barem, restaurace s kuchyní a prostory pro další služby. Budova Společenského domu je jednou z nejvýznamnějších ve městě. Dvoupatrový neorenesanční objekt byl postaven v letech 1870 až Hlavní sál po rekonstrukci. V prvním patře přístavby je bar. Práce v interiéru. Bar v přízemí. Pan Miroslav Mach z Oborné pracoval na rekonstrukci Společenského domu v Bruntále už podruhé ve svém životě. Poprvé to bylo při rozsáhlé akci v 60. letech. Fota: -dd- Vstupní část dnes. Fota: archiv města

10 10 Skřítek Podzimníček zlákal děti do parku Díky nadšení maminek vzniklo v Bruntále Mateřské a rodinné centrum Skřítci. Přestože ještě opravuje prostory pro činnost, začalo už pilně pracovat. Pro děti připravilo pěknou podzimní akci. S příchodem podzimu hledaly děti v městském parku skřítka Podzimníčka a maminky jim k tomu připravily pestrou zábavu se soutěžemi a hrami. Přišlo přes osmdesát dětí. Mateřské a rodinné centrum Skřítci po dlouhém hledání prostor ke své činnosti nyní připravuje půl patra v Kulturním středisku v Dukelské ulici. Centrum bude sloužit maminkám na mateřské dovolené a rodinám k setkávání, inspiraci, vzdělávání a výměně zkušeností. Centrum připravuje pohádkovou mikulášskou nadílku pro bruntálské děti, která se bude konat v divadle 2. prosince v 15 hodin. Nebudou chybět skřítci, čert ani Mikuláš. -dd-, Foto: Petr Šindela Klub Za starý Bruntál připravuje 16. listopadu Bruntál a okolí na pohlednicích Hermanna Hobinky Bruntálský knihkupec a fotograf v letech vytvořil více než sto poštovních pohlednic, na kterých zachytil mnoho detailů města a krajiny. Pohlednice ze své sbírky předvede předseda klubu Pavel Rapušák. Začátek je v 18 hodin v Gymnáziu Bruntál, Dukelská ulice, učebna ve dvoře. PROHLÁŠENÍ: K náplni a cílům činnosti neziskové dobrovolné organizace IGFM a OS - PR Bruntál (občanské sdružení - Podané ruce Bruntál), registrované u MV ČR pod č.j. USL - 222/L-90 a sdružení OS - PR Bruntál u MV ČR č.j. VJ/1-1/48489/01 R IGFM - mezinárodní společnost pro lidská práva se sídlem centrály ve Frankfurtu n. M. s členstvím více než 50 států a pobočkou pro Československou sekci založenou v r Obecný cíl: Ochrana lidských práv a svobod, pravdivá informovanost občanů, důstojnost života všech tvorů, lidí i rodin, jistoty života, rovnost práv a povinností bez rozdílů pro všechny. Pracujeme samostatně, nezávisle a bez odměn. Metodami naší práce je osobní kontakt a vzájemná informovanost s občany, hledání cest konkrétního řešení jednotlivých problémů, monitorování jednotlivých společenských jevů a formulování jejich podstaty pro cesty řešení. Sledujeme demokratizaci vězeňství na celém území ČR. Navrhujeme a požadujeme řešení daných problémů po státních samosprávných a zastupitelských orgánech. Podklady získáváme od občanů, našich spolupracovníků, institucí, organizací, sdělovacích prostředků a z vlastního monitorování kauz a společenských jevů. Činnost doplňujeme sportovními, kulturními, vzdělávacími a poznávacími akcemi. Naše práce sleduje to, aby byla podílem všech, kteří nechtějí připustit, aby v České společnosti: 1. společenské klima vedlo občany k nesnášenlivosti, závisti, násilí, vzájemné ignoraci, sobectví, aby v této atmosféře vychovávali děti a mládež. 2. státní a volené orgány byly hluché k názorům občanů, necitlivé k neštěstí a problémům všech občanů. 3. podmínky života byly závislé na vládě, kde modlou všeho dění a přístupů jsou moc a peníze, občan a jeho život je zanedbatelný. Klub Za starý Bruntál informuje IGFM - Bruntál Mezinárodní společnost pro lidská práva Internationale Gesellschaft für Menschenrechte International Society for Human Rights 4. stát a jeho orgány vytvářely zákonné normy zvýhodňující jen skupiny pro ně potřebné a výhodné, aby jen jim zajišťovaly jistoty a různé formy zlatých padáků. 5. se společnost stala imunní proti násilí a bezohlednosti - aby se jednotlivci a skupiny uzavřely do sebe. 6. byly soustavně přeplněné věznice s nedůstojným pobytem ve vazbách a výkonu trestu, bez možnosti plné pracovní možnosti. 7. vznikly podmínky, kdy ve zdravotnictví a školství budou skupiny občanů, kteří si nebudou moci dovolit vzdělání ani se nebudou moci řádně a důstojně léčit. 8. vznikla ekonomika, kde se nectí pravidla poměrných hodnot a rovin ve vztazích k odměnám, platům, odstupným a investicím. 9. zvyšování cen základních potřeb občanů bylo v rozporu s příjmy občanů - ne však v průměru, ale v konkrétní a reálné podobě. 10. bylo u soudů odsuzováno dle domněnek a ne důkazů, podle předem připravených scénářů, a aby nebylo ignorováno důkladné vyhodnocování úmyslů souzených. 11. byla korupce výslednicí legislativních kroků, zákonů a vyhlášek - tedy uzákoněná korupce. 12. vznikala menšinová ghetta postavená na nedostatečném vzdělání a absenci pracovních možností. 13. byli občané rovni před soudy, nejchudší byli zadlužováni cestou soudů a exekucí, a dále vytvářen institut bezdomovec. 14. byli uctíváni milionáři a miliardáři a prostým lidem se dávalo z různých směrů najevo, že vlastně nejsou žádoucí, a to zvláště když se nepodílí na placení daní státu. 15. byli schopní lidé v rámci zákonů země nuceni pracovat v různých podmínkách ale na černo. Jsme otevřeni každému postupu a spolupráci s jednotlivci a skupinami, rádi přijmeme zájemce o monitorování různých jevů a každého kdo také nechce připustit zde uvedené a další společenské jevy. Kontakty: Ivan Halda tel.: , Miroslav Ručka, tel.: ,

11 11 Mladí tanečníci mají za sebou vynikající sezónu Po celou sezónu, která trvá od března, sbírali tanečníci Tomáš Pelikán a Pavla Šajtarová, na soutěžích medailová umístění. Oba, dnes sedmnáctiletí studenti, začínali v Tanečním studiu Vita pod vedením Kamila Gavendy. Činnost klubu je přemístěna mimo Bruntál, a tak se mladí tanečníci potýkali s problémem najít vhodné místo k trénování. Nyní trénují individuálně čtyřikrát týdně v sále domu dětí a mládeže, speciální hodiny mají pod vedením zkušeného páru Radima Přádky a Kateřiny Kolmanové z Telnice, kteří jsou čtvrtí nejlepší v republice. Společně tancují Pavla Šajtarová a Tomáš Pelikán už rok a půl. Začátky byly pestré, uznávají. Tomáš měl vytancovanou třídu B, avšak zopakoval si ještě jednou soutěže třídy C, protože předešlá partnerka neměla tolik zkušeností. Sezóna navíc oběma prospěla. Pavla byla vyšší než já, řekl Tomáš, který za rok svůj deficit s výškou dohnal. Jako šestnáctiletí soutěžili v kategorii s dospělými. Velká konkurence je však nezastrašila. Naopak. Uspěli v ní na výbornou a zúročili tvrdé tréninky. Během jednoho roku získali dvě taneční třídy, loni v říjnu B a letos A. Co pro vás postup do taneční třídy A znamená? Tomáš: Čeká nás ještě mistrovství republiky, ale hlavně více trénování. Teď to teprve bude dřina, protože soupeři jsou většinou o něco starší. Pavla: Zaměříme se na přípravu pro soutěže ve třídě A, které nás čekají. Musíme poskládat nové variace a od nového roku budeme jezdit na soutěže. Soutěže vyšší třídy se tancují většinou v Čechách. Bude to pro vás asi více náročné. Pavla: To rozhodně. Vyjet na takovou soutěž už bude záležitost dvou dnů, takže budou i větší nároky na finance. Tomáš: Čeká nás také větší konkurence. Na parketě je to zdravá konkurence. Jakou roli hrají před soutěží nervy? Tomáš: Velkou. Ale je to už lepší. Více se soustředíme na získání bodů. Pavla: Nervózní jsou spíš rodiče, jestli jsme rozcvičení, jestli neodlétávají řasy a podobně. Který ze soutěžních tanců máte nejraději? Oba: Teď asi rumbu. Baví nás ale všechny. Říká se, že rumba je tanec zamilovaných, jak jste na tom vy? Tomáš: Máme se moc rádi. Pavla (smích): Já ho mám moc ráda. Kolik šatů a bot jste už protancovali? Pavla: Nechávám si šaty šít na míru. Mám čtvery, z toho dvoje červené. Chtěla bych do nové soutěže jinou barvu, možná žlutou? Boty vydrží maximálně rok. Tomáš: Já už boty ani nepočítám. Ale s oble- Sedmnáctiletí tanečníci Tomáš Pelikán a Pavla Šajtarová Chcete vidět taneční show živě? Objednejte si na večírek, zábavu, či ples mladý taneční pár. Tomáš Pelikán a Pavla Šajtarová mají i svou webovou stránku, kde jsou uvedeny kontaktní údaje. Zde také můžete zanechat zprávu v případě, že byste chtěli mladý pár podpořit v další závodní činnosti. Sledujte: čením to mám jednodušší, protože tancuji v černé košili i kalhotách, což se hodí k barevným kombinacím partnerky. Která vlastnost je podle vás pro tanečníka nejdůležitější? Pavla: Asi sebevědomí. A cílevědomost. Tomáš: A taky by měl dobře vypadat. Lenka: (maminka Tomáše): To sebevědomí je výsledkem jejich píle, výdrže a snahy. Máte čas ještě na jiné koníčky? Pavla: Já třeba chodím ještě do tanečních. Baví mě to, učíme se i to co neznám. Snažím se zapadnout. Tomáš: Kvůli tancování těch koníčků už moc nestíhám, ale rád se podívám na nějaký film nebo se projedu na kole. -dd- Co vám dal tanec do života? Tomáš: Spoustu zážitků na soutěžích. Naučili jsme se komunikovat. Soutěže mají vždycky vysokou společenskou úroveň. Pavla: Jsme také tolerantní a draví. Musíme se poprat nejen s taneční figurou, ale také se životem. Jaké jsou vaše další taneční plány? Nelákají vás i jiné disciplíny? Oba: Kdybychom vytancovali skupinu B i ve standardních tancích mohli bychom získat i trenérskou licenci. Určitě by se nám tak otevřely do budoucna další možnosti. Budeme ale teď hlavně hodně trénovat a pak se snažit uspět v soutěžích. Jak se dá tak náročný trénink skloubit se školními povinnostmi? Tomáš: Já jsem teď spokojený. Změnil jsem školu, jsem v prvním ročníku oboru kadeřník. Dokonce jsem se začal i učit. Pavla: Má to své výhody, když mi Tom třeba připraví účes na soutěž. Já studuji druhý ročník gymnázia. Jde to. Fota z archivu tanečníků.

12 října 2007 Identita reality: Štreit a Forman vystavují v zámku Ve čtvrtek 25. října v hodin zahájilo Muzeum v Bruntále jedinečnou výstavu s názvem IDENTITA REALITY. Černobílé fotografie světoznámého fotografa, nyní také pedagoga Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Jindřicha Štreita, prochází konfrontací s obrazy bruntálského rodáka Pavla Formana. Pavel Forman, absolvent Univerzity Palackého v Olomouci a Universität der Künste Berlin, kombinuje malbu s fotografií. Fragmenty Štreitových fotografií doplňuje svou malbou. Tím umocňuje jakoby skryté významy kdysi černobílého prožitku, nyní žijícího vlastním životem. Násobením stejného tématu v pojetí fotografií Jindřicha Štreita a obrazů Pavla Formana máme možnost prožívat ojedinělý dialog výtvarného umění. Kateřina Košnovská Járková Pavlovy obrazy plné energie. Nabídl namalovat pár obrazů na námět mých fotografií. Propojení s Pavlem bylo bezvadné a inspirující. Výsledek nechť posoudí návštěvníci, řekl při zahájení výstavy Jindřich Štreit. Byla to pro mne určitě výzva, nenechat se fotografií úplně svázat a omezit. Nešel jsem úplně do neznáma, už asi dva roky se věnuji figurální malbě a běžně s fotografií pracuji. Rozhodně si této zkušenosti nesmírně vážím, řekl Pavel Forman. (ta) Ředitelka Muzea v Bruntále pokřtila nový kalendář s fotografiemi Jindřicha Štreita a katalog k současné výstavě v zámku. Krajské středisko volného času Juventus Karviná, příspěvková organizace Centrum Bruntál, Pod Lipami 2, Bruntál Vyhlašuje 11. ročník tradiční soutěže MISS BABY Do soutěže mohou být přihlášeny děti v těchto věkových kategoriích: 4-6 let, 7 9 let, let Soutěžit se bude v disciplínách: 1. rozhovor 2. volná 3. promenáda 4. povinná (bude určena na 1. informativní schůzce) Startovné: 100 Kč Informace a přihlášky v Centru Bruntál, Pod Lipami 2, Dukelská 4 tel.: , Uzávěrka přihlášek je Pavel Forman Neopakovatelný zážitek: Performeři v čele s výtvarníkem Jiřím Surůvkou aplikovali masáž de luxe výtvarníkovi Pavlu Formanovi. Lidé na vernisáži se skvěle bavili. Fota: -dd- Oldřich Balán vystavoval V kulturním středisku Bruntál v Dukelské ulici vystavoval šperky, malby na kameni, sochy, obrazy z kamene a reliéfy bruntálský řemeslník Oldřich Balán. Výstava trvala pod dobu konference o podníkání v sociální ekonomice. Na vernisáži zahrál Ivo Batoušek se svou skupinou.

13 13 kulturní servis Městské divadlo Bruntál tel.: , Výstava do foyer divadla MARTA AHANONU - TAK ZAČÍNÁM obrazy - abstrakce čtvrtek v 19 hodin Eve Ensler MONOLOGY VAGÍNY Hrají - Dáša Bláhová, Anna Polívková, Míša Sajlerová vstupné 140,- Kč Jesenické infocentrum - spolupořadatel vstupné 70,- Kč úterý v 19 hodin - audienční síň bruntálského zámku II. abonentní koncert Kruhu přátel hudby Thuri Ensemble Jan Thuri - hoboj, Jaroslav Bohdal - housle, Petra Feistauerová - viola, Kentaroh Watanabe - violoncello vstupné 100,- Kč, studenti, senioři 75,- Kč pátek v 19 hodin STRAKONICKÝ DUDÁK aneb To by bylo, kdyby V úpravě Josefa Dvořáka hraje nejpopulárnější hru J. K. Tyla Divadelní společnost J. Dvořáka vstupné 165,- Kč / v předplatném sobota v 19 hodin Irena Dousková HRDÝ BUDŽES Hraje Barbora Hrzánová, Marcela Šiková, Libor Jeník / Divadlo A. Dvořáka Příbram. vstupné 180,- Kč čtvrtek v 10 hodin Donald Churchill NATĚRAČ Slezské divadlo Opava vstupné 50,- Kč / určeno pro střední školy a v hodin Prodloužená účastníků tanečních kurzů pátek v 19 hodin NEZMAŘI Kdo si zpívá má do ráje blíž - křest CD Koncert folkové skupiny s hostem a předkapelou La Mesta /Bruntál, Rýmařov/ v hodin znovuotevření obnovené expozice PŘÍRODA BRUNTÁLSKA v 17 hodin vernisáž výstavy v malé výstavní síni bruntálského zámku V chlévě dítě spinká výstava potrvá do 27. ledna 2008 Muzeum v Bruntále vyhlašuje tradiční soutěž O nejlepší vánoční ozdobu roku 2007 Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci akce Vánoce na zámku Bruntál dne 8. prosince 2007 velká výstavní síň zámku Identita reality Pavel Forman - obrazy Jindřich Štreit - fotografie výstava potrvá do čtvrtek v 19 hodin THE BACKWARDS - The Beatles revival band Známá košická Beatles - revivalová kapela The Backwards letos v srpnu dobyla další metu - zahrála si v slavném liverpoolském Cavern klubu, kolébce Beatles, nejslavnějším klubu na světě. vstupné 150,- Kč Muzeum v Bruntále tel.: stálá expozice ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO bruntálská řemesla na přelomu 19. a 20. století Základní um lecká škola tel.: středa v hodin v koncertním sále ZUŠ Koncert Daniela Bartoše (hou- sle) a Denisy Strnadové (klavír) vstupné dobrovolné středa v hodin v koncertním sále ZUŠ Třídní koncert žáků J. Krystýnkové a F. Krystýnka (klavír, housle) vstup volný středa v hodin v koncertním sále ZUŠ Třídní koncert žáků J. Kačmarčíkové (klavír) vstup volný čtvrtek v hodin v koncertním sále ZUŠ Třídní koncert žáků A. Pospíšilové (elektrické klávesy) vstup volný Galerie V Kapli tel.: do Hugo Demartini - objekty 60. let Art galerie Penzion tel.: Lucie Chrástková - Z jiného světa - fotografie, vernisáž prodejní výstavy v 17 hodin Přednáška v muzeu 19. listopadu (pondělí) v hodin se uskuteční další přednáška pořádaná v rámci oslav stoletého výročí Muzea v Bruntále, tentokrát na aktuální téma TAJEMSTVÍ VALDŠTEJNOVA HOROSKOPU.

14 14 Třetí místo florbalistů FBC Gang v tabulce V sobotu 27. října se konaly další dvě kola florbalové soutěže MS přebor mužů divize C. V prvním zápase se bruntálskému Gangu postavil soupeř z Hrabové. Gang šel záhy do vedení 1:0, ale Hrabová prakticky hned po buly vyrovnala, a i když byla neustále pod velkým tlakem našich hráčů, až do poloviny zápasu statečně držela krok. Bruntál vždy vedl o gól a Hrabová vždy znovu se štěstím srovnala. Tato přetahovaná skončila za stavu 3:3, kdy již ostravský tým nedokázal držet s našimi hráči krok a inkasoval několikrát rychle za sebou. Za stavu 7:3 již bylo o zápase rozhodnuto, protože hráči Hrabové byli v útoku bezzubí a postupně ze zápasu úplně odpadli. Gang si dokázal vytvořit před koncem utkání ještě řadu vyložených šancí, ale v koncovce selhával, a tak se již skóre neměnilo, a Bruntál si připsal vcelku pohodové vítězství 7:3. V dalším souboji se střetli jediné dvě zatím neporažená mužstva, a to domácí 2. letka Sokol Ostrava Poruba B proti FBC Gang Bruntál. Vyrovnaný zápas přinesl florbalový boj se vším všudy. Po několika minutách se po kombinační akci dostali do vedení 1:0 bruntálští. Bohužel jejich radost neměla dlouhého trvání a po nedůrazu před vlastní brankou dala Poruba vyrovnávací gól. Po střele Lubomíra Konvičného se ještě jednou Gang dostal do vedení, ale domácí opět rychle srovnali a do konce první třetiny přidali ještě jeden gól a šli do vedení 3:2. Celou druhou třetinu Gang marně dobýval branku soupeře a po několika zmařených šancích se jen smutně díval, když soupeři vyšly dva rychlé brejky a po akcích z přečíslení zvýšil dalšími dvěma velmi podobnými brankami svůj náskok. Stav 5:2 z pohledu domácích nedával Gangu moc šancí na úspěch, ale hráči nesložili zbraně a bojovali. Soupeře prakticky nepustili z jejich obranné poloviny a snížili na 5:3. Stav 5:4 by ještě dával určitě naději, ale další tlak na obranu Poruby už k žádnému úspěchu, bohužel, nevedl. Naopak minutu před koncem, kdy již gólman Jan Procházka vybíhal na střídačku, aby umožnil pokus o power play, ztratil Kamil Kadlčík na polovině míček a Poruba definitivně zlomila Bruntálský tým. Těsně před závěrečnou sirénou se již do nekoncentrované obrany Gangu dostali tři útočící hráči proti jedinému obránci, a upravili konečný stav na 7:3 pro Ostravu. Hráči Bruntálu mohli jen litovat množství neproměněných šancí, neuznaného gólu a čtyř nastřelených tyčí. Po šesti zápasech se FBC Gang Bruntál dostal na třetí místo dvanáctičlenné tabulky. Sestava Bruntálu: Jan Čepara, Jan Procházka, Tomáš Skřehot, Lukáš Hoško, Daniel Jalůvka, Lubomír Konvičný, Adam Kožina, Kamil Kadlčík, Lubomír Světnička, Radim Obuchanič, Josef Černý, Zbyněk Vojtek, Miloš Procházka. Jan Procházka FOTOS TUDIO přestěhováno v uličce K. Čapka, vedle jídelny Praděd zhotovujeme - foto na doklady fotografujeme svatby portréty reportáže školní skupiny pohřby Dále zajišťujeme prodej fotoaparátů včetně příslušenství, zprostředkování zpracování amatérských zakázek ZÍME NABÍ - rozvoz květin - snížená cena záclon Společenská kronika Rozloučili jsme se Marie Ondrášková (87) Bruntál, Tomáš Kohout (64) Bruntál, Marie Horáková (81) Bruntál. i n zerce Šance Chcete pomoci zařídit dětem prostory? Máte-li doma věci, hračky či cokoli, co by mohlo využít nové vzniklé Mateřské centrum Skřítci v Bruntále pro svou činnost, neváhejte a kontaktujte zástupce sdružení na adrese: Mateřské a rodinné centrum SKŘÍTCI, o.s., ČSA 30, Bruntál; tel.: ,

15 15 Jeden z nejlepších světových karatistů vedl seminář v Bruntále Sobota 20. října byla nejen pro bruntálské karatisty plná nových zážitků. Právě Bruntál se stal dějištěm jednodenního semináře na kata a kumite s diplomovanými trenéry 1. třídy, reprezentanty a úspěšnými závodníky Klaudiem Farmadinem a Michalem Hrubým. Především osoba Klaudia Farmadina z Karate klubu Farmex Nitra přilákala nejvíce karatistů nejen z blízkého okolí. Semináře se zúčastnilo přes padesát milovníků tohoto bojového sportu ze severní Moravy, ale také z Liberce a slovenské Žiliny. V průběhu dne proběhly dva tréninky. Dopoledne se trénovaly údery a hlavně házené gjaku, které se u nás moc nepoužívá. Odpoledne účastníci pilovali kontra techniky, hody a podmety, prozradil organizátor celé akce Ing. Vít Žatka z Klubu karate DÓ-Bruntál. Sám Klaudio Farmadin se vyjádřil k průběhu semináře velmi pozitivně: Jsem rád, že byl o tréninky takový zájem a všichni cvičili s velkým nasazením. Pokud si alespoň pár jedinců osvojilo nové techniky a následně je začnou používat, je to jenom dobře. Právě to je smyslem seminářů. Pro všechny bylo velkým zážitkem už jenom při tréninku pozorovat tohoto bronzového medai- Bronzový medailista z mistrovství světa Klaudio Farmadin na tréninku. Foto: Andrea Malá listu z Mistrovství světa v Mexiku 2004 a o rok později i ze Světových her v Duisburgu, několikanásobného medailistu z mistrovství Evropy a trojnásobného akademického mistra světa. Jak v současné době vypadá tvoje příprava? Jelikož příprava na sezonu začíná v lednu a samotné závody až v březnu, na velké přípravy je ještě brzo. Momentálně se věnuji všeobecné sportovní přípravě, jako jsou běhy, cvičení v posilovně a podobně. Se speciálním tréninkem přímo na závody začnu až v lednu. Na jaké velké sportovní akce se letošní sezonu chystáš? Nejbližší soutěž, na kterou se chystám, je Liga v Srbsku, kde bych měl hostovat za místní klub.ovšem prioritou je pro mě listopadové Mistrovství světa v Tokiu v příštím roce. Tam bych chtěl určitě získat medaili, a to lepší než bronzovou. A samozřejmě také Mistrovství Evropy. A jaké máš momentálně povinnosti jako trenér? Společně s mým otcem jsme připravovali tři závodníky na mistrovství světa juniorů, které probíhá právě tento víkend. (Jeden z nich vybojoval páté místo. - pozn. autora) Andrea Malá Souboj v kimonech na Velké ceně Ostravy V sobotu 27. října vyslal Klub karate - dó Bruntál své reprezentanty na Velkou cenu Ostravy. Turnaje se zúčastnilo kolem 300 závodníků ze 47 klubů tří zemí (Česko, Polsko a Slovensko). V discilplíně kata se bruntálským karatistům nedařilo. Sandra Suralová i Tereza Hrabčáková byly vyřazeny již v 1. kolech svých kategorií. Velkým překvapením bylo vyřazeni Michala Hrubého v 2. kole mladým domácím závodníkem Debrecenym. V kumite se našim borcům vedlo o poznání lépe. Bronz získali Jan Petr v kategorii starších žáků do 40 kg, Tereza Hrabčáková mezi mladšími dorostenkami nad 55 kg a David Dvořák v kumite mužů do 80 kg, který prohrál v utkání o finále 0:1 s havířovským Pailem. Suverénně si vedla v kumite starších dorostenek nad 55 kg Štěpánka Šajnarová. Všechny své soupeřky porazila vysokým bodovým rozdílem a odvezla si z Ostravy zlatou medaili. (vit) David Dvořák (vlevo) ve finále podlehl soupeři z Havířova. Foto: V. Žatka

16 16 Lyžaři se připravili na zimu přespolním během na prvním sněhu Poslední závody před lyžařskou sezonou absolvovali lyžaři sportovních tříd Základní školy v Jesenické ulici. O titul krajského přeborníka v přespolním běhu se utkali ve Veřovicích 20. října. Ve všech kategoriích závodilo 123 běžců. Někteří ze závodníků do cíle doběhli téměř s omrzlinami i přes teplé oblečení. Počasí k nim nebylo moc přívětivé, protože bylo sychravo a začal tát první sníh. Skvělá druhá místa obsadili mezi mladšími dorostenci Andrea Prokešová, která běžela pětikilometrovou trať, a Petr Svoboda na šestikilometrové trase. Další výsledky: Starší žačky i žáci běželi trať dlouhou tři kilometry: Karolína Hlístová 8. místo, Dagmar Malíková 12., Radek Škulavík 10., Adam Brachtl 14., Daniel Zádrapa 16., Jiří Ambroz 22. (ta) Na sněhu zatím bez lyží závodili mladí lyžaři. Foto: archiv školy Žáci sportovních tříd závodili, druhé místo Bruntálu v přeboru kraje Bruntálská výprava sportovní třídy. Foto: archiv školy V pondělí 22. října se ve Frenštátě pod Radhošťem v areálu Horečky sešla reprezentace nejlepších školních družstev v kraji. Na startu závodu v přespolním běhu nechyběla družstva mladších a starších žákyň ze Základní školy Bruntál, Jesenická. Počasí závodnicím příliš nepřálo. Promáčený, blátivý běžecký terén prověřil dokonale všechny, kteří pomýšleli na titul krajského přeborníka. Mladší žačky doběhly na 5. místě. Družstvo starších žaček ve složení Andrea Prokešová, Lenka Čecháková, Aneta Chudá, Veronika Urbanová, Karolína Hlístová a Martina Onderková se umístilo na 2. místě za domácím družstvem děvčat. M. Šimůnek Florbalisté změřili síly i s polskými soupeři Dne 25. října proběhl ve sportovní hale města Bruntál florbalový turnaj s účastí partnerského města Opole, s hráči oddílu UKS Trolik. Akci pořádal florbalový oddíl TJ Slavoj Bruntál pod vedením Jakuba Šimůnka a slavnostně ji zahájil starosta Ing. Leoš Gregovský, který děti přivítal a popřál jim pěkné sportovní zážitky. Turnaje se zúčastnilo 62 hráčů ve věku od 7 do 15 let. V nejstarší kategorii zvítězil tým FCB Gang 1, 2. místo získal tým Draci a 3. místo získal FCB Gang 2. Výsledky mladší kategorie: 1. místo Gekončíci, 2. UKS Trolik Opole, 3. Herro team, 4. Václavov, 5. Tygři, 6. UKS Trolik Opole 2, 7. Florbalky. Hráčům a hráčkám se turnaj velmi líbil a doufají, že se stane každoroční součástí podzimních prázdnin. Poděkování patří taneční skupině břišních tanců DAMBRA, pod vedením Zdeňky Rysové, za krásné vystoupení.vítězná družstva byla odměněna řadou pěkných cen, za které moc děkujeme našim milým sponzorům: Drogerie - Petr Rys, Propos - P. Obrusník, Lékárna - Petr Byrtus, Gastro trade - Hana Kozáčková, NOVO - Miroslav Novotný, JP factoring Jiří Furman a spol., Potraviny U Šandů, hračkářství - Mikifun a městu Bruntál. (zr) Kdy vyjde Náš domov? Uzávěrka příštího vydání Našeho domova je v pondělí 12. listopadu Noviny budou v prodeji od 21. listopadu Do bojů šli florbalisté s vervou. Foto: -dd- Redakce uvítá náměty a příspěvky dopisovatelů a občanů města. Pište, telefonujte: a ujte: Náš domov - noviny města Bruntálu Vydává Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, Bruntál Redakce a inzerce: Nádražní 20, Bruntál, tel.: Redaktorka: Dita Dulovcová. Redakční rada: Hana Šutovská, Ludmila Navarová, RNDr. Blanka Skřivánková, Jiří Ondrášek. Grafická úprava a tisk: Tiskárna René Daubner - APRO, Ruská 10, Bruntál MK ČR E Prodej novin a příjem inzerátů také ve Městském informačním centru (MIC), nám. Míru 7, tel.: , (Po - Pá, do 17 hod.). Informace o předplatném a inzerci podává redakce. Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů.

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 turnaj 4 ZEMÍ ŽEN & U-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 Vážení futsaloví příznivci! Jsem rád, že se po roce koná opět v Ostravě akce vrcholového futsalu. Po loňském Joma Cupu zde přivítáme Turnaj 4 zemí.

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 PŘÍTOMNI: prezident ČFFV Petr Alina víceprezident ČFFV Zbyněk Sýkora člen VV ČFFV Jakub Koucký zastupující

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více