Užitečné informace. Před cestou. Několik dobrých rad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užitečné informace. Před cestou. Několik dobrých rad"

Transkript

1

2 1

3 Před cestou Několik dobrých rad Ať už společnos Costa poplujete poprvé, anebo jste jejím stálým zákazníkem, nabízíme vám několik všeobecných a základních informací a užitečných rad, abyste si svou dovolenou užili na maximum a vychutnali si Plavby v italském stylu. Rezervace vaší plavby Je důležité, abyste své cestovní kanceláři vždy poskytli všechny následující údaje, které jsou potřebné k dokončení vaší rezervace a objednání dalších služeb pro obohacení vaší dovolené: - jméno a příjmení - datum a místo narození - pas (číslo, datum a místo vydání a dobu platnos ) - státní občanství - celou adresu včetně PSČ - členské číslo Costa Clubu, abyste mohli využít klubové slevy - jméno, příjmení a telefon na kontaktní osobu v případě nehody Vaše jméno a příjmení, spolu s číslem rezervace, vám umožní vstoupit do té sekce stránek kde si můžete prohlédnout a vy sknout informace o své plavbě. Přivítá vás virtuální asistent lodní společnos Costa a ukáže vám, jak si on-line rezervovat výlety (i ty, které mají omezený počet míst), vinné a nápojové balíčky, speciální uvítací balíčky, unikátní večer v Club Restaurantu, jak připravit překvapení na narozeniny, výročí či svatební cestu, jak si objednat wellness nebo kosme cké procedury a další. Platba za tyto služby bude požadována až na lodi. Musíte se zaregistrovat, abyste byli schopni upravit svoji plavbu, a při registraci je nezbytné použít stejná osobní data, která jste uvedli při koupi plavby (jméno, příjmení a datum narození). Costa Cruise musí mít tyto informace, aby mohla ochránit vaše soukromí. Vaše požadavky mohou být upraveny online do data uvedeného v systému po vložení požadovaných informací (5 10 dní před odplu m lodi, záleží na rezervovaném i neráři). Co si zabalit Na lodi: Během dne je nejvhodnější oblečení neformální/ sportovní a pohodlné boty, zkrátka cokoliv, v čem se budete cí t dobře. Doporučujeme vzít si také svetr nebo bundu, neboť teploty se mohou výrazně měnit mezi klima zovanými místnostmi a venkovním prostorem. Na každé plavbě bude také alespoň jeden gala večer, kdy dostanete příležitost obléci se elegantně. V denních novinách Today vám bude doporučeno vhodné večerní oblečení, ať už neformální nebo formální. Prosím zapamatujte si, že není možné chodit do restaurace v krátkých kalhotách a lku a ani chodit naboso. Výlety na pevninu: Zde si zapamatujte slova neformální a pohodlný, zejména pokud očekáváte, že budete na delší vzdálenos chodit pěšky. V teplých oblastech je nezbytně nutný opalovací krém a sluneční brýle. Pokud váš výlet zahrnuje i návštěvu náboženských míst, zvolte neokázalý styl oblečení. Informace a doporučení k výletům můžete nalézt na www. costacruise.com. V tělocvičně: Ujistěte se, že jste vhodně vybaveni příslušným oblečením do tělocvičny a především obuví (s podrážkami, které nezanechávají stopy). Hostům, kteří nebudou odpovídajícím způsobem oblečeni, bude ze zdravotních a bezpečnostních důvodů odepřen do tělocvičny vstup. Plážové ručníky: Na lodi budou poskytnuty ručníky zdarma pro použi na lehátkách, u bazénu, ve sprchách, v tělocvičně a je také možné si je vzít s sebou na pláž během fakulta vního výletu. Bezpečnost na lodi: Na vnějších palubách je vhodné nosit boty na nízkém podpatku, když jsou paluby mokré, aby nedošlo k uklouznu. Zavazadla Doporučujeme na každou osobu jedno zavazadlo. Rovněž připomínáme, že následující předměty jsou přísně zakázány: zbraně a munice, výbušniny, petardy a světlice, stlačený nebo zkapalněný plyn (hořlavé, nehořlavé, chladicí, dráždivé a toxické plyny, jako je například v plynovém vařiči), odpalovače světlic, startovací pistole, infekční nebo toxické látky, žíraviny, radioak vní látky a jakékoli ostré předměty, které by mohly být použity jako zbraň. Je také zakázáno nosit jídlo a pi na palubu v příručním i kajutovém zavazadle. Visačka: Visačka od Costa Cruises, kterou jste dostali se svými cestovními dokumenty, a na které je uvedeno vaše jméno, číslo kajuty, musí být připevněna k držadlu vašeho zavazadla před příjezdem do nástupního přístavu. Po příjezdu do přístavu necháte zavazadla na místě k tomu určeném. Poté budou dopravena přímo do vaší kajuty. Příruční zavazadlo: Cennos, léky, fotografické vybavení a křehké předměty byste měli mít ve svém příručním zavazadle. Rozměry vašeho příručního zavazadla nesmí překročit 55x35x25 cm, aby mohlo projít přes rentgenovou bezpečnostní kontrolu. Letecká doprava: Prosíme, abyste vzali v úvahu aktuální pravidla týkající se zavazadel, zejména jejich maximální povolenou hmotnost. Při překročení hmotnostního limitu budete na le š vyzváni k zaplacení dodatečného poplatku. Obsah vašeho příručního zavazadla musí být v souladu s aktuálními nařízeními v zemích odletu a příletu. Za veškerá zavazadla nese odpovědnost letecká společnost a cestující. Costa Cruises neponese odpovědnost za jakékoli zničení a ztrátu zavazadel po dobu, kdy je zavazadlo v péči letecké společnos. U některých kombinací letů a plaveb budou zavazadla přímo po příletu dopravena do vaší lodní kajuty. Pojištění zavazadel: Vaše zavazadlo by mělo být kryto cestovním pojištěním odpovídajícím hodnotě vašich osobních věcí. V případě zpoždění, ztráty či zničení zavazadel budete muset uplatnit nárok ze svého cestovního pojištění. 2

4 Odpovědnost společnos Costa Cruises za zavazadla je omezena mezinárodními dohodami. DOKUMENTY Cestovní dokumenty Před vyplu m dostanete od své cestovní kanceláře následující dokumenty: - lodní lístek - palubní formulář - visačky na zavazadla - letenky (pokud jsou pro objednávku příslušné) - seznam zaplacených služeb V těchto cestovních dokumentech rovněž naleznete informace o dokumentech a vízech, informace o nalodění a vylodění a sňová telefonní čísla. Vaše cestovní dokumenty vám budou zaslány asi 1 2 týdny před odplu m, pokud je uhrazen doplatek. Pro více informací o způsobu a časovém plánu zasílání cestovních dokumentů se prosím spojte se svou cestovní agenturou. Přihlásíte-li se dále pod svým jménem, příjmením a rezervačním číslem na stránky dostanete se do adresné čás stránek, kde naleznete: - informace o rezervaci včetně všech zakoupených služeb - rezervační podmínky, - pojistné podmínky (pokud bylo sjednáno pojištění) - služby rezervované on-line - formulář, jímž umožníte společnos Costa, aby vaši útratu na palubě účtovala na vrub vaší kreditní karty - informace o tom, jak se dostat do přístavu - informace o parkování aut v přístavu - další užitečné informace Pasy a víza Aby nedošlo k problémům při odplu, laskavě vás žádáme, abyste si pečlivě zkontrolovali platnost svých cestovních dokumentů a měli k dispozici vše, co je pro cestu třeba. Pokud některý cestující nebude mít požadované dokumenty, bude mu odepřen nástup do letadla/na loď a budou vůči němu uplatněny storno poplatky. Pasy: Musíte být držitelem platného cestovního pasu a víz (pokud jsou vyžadovány). Je také důležité, aby nám nově vdané ženy nahlásily okamžitě změnu jména, aby jméno uvedené v pase odpovídalo jménu na lodním lístku. Jména na plavebních a leteckých dokumentech musí odpovídat údajům uvedeným v cestovním pasu. Jakékoli nesrovnalos (včetně přezdívek a jmenných zkratek) mohou zabránit v cestě a také způsobit neplatnost pojistných podmínek. Nebude-li mít některý cestující požadované dokumenty, bude mu odepřen nástup do letadla/na loď a budou vůči němu uplatněny storno poplatky. Důležité upozornění: Pasy mohou být při nástupu na loď vybrány personálem Costa a zadrženy po celou dobu plavby tak, aby mohly být předkládány různým přístavním úřadům. Pasy jsou v takovém případě k dispozici pouze na vyžádání cestujícího při výstupu na pevninu. Příslušníci jiných národnos : Důrazně doporučujeme, aby příslušníci jiných národnos kontaktovali pro aktuální pasové a vízové požadavky příslušné úřady. Pokud některý z cestujících nebude mít požadované dokumenty, bude mu odepřen přístup na palubu letadla/lodi a budou vůči němu uplatněny storno poplatky. Doporučujeme, abyste si zjis li platné vízové předpisy na příslušné ambasádě, a to alespoň 2 měsíce před vyplu m. Dě do 15 let: Mládež do 15 let musí mít vlastní pas nebo být zapsána v cestovním pase rodičů. Pokud plavba začíná ve Spojených státech amerických nebo v nich má zastávku, všechny dě musí mít svůj vlastní biometrický pas. Pro plavby se zastávkou v Singapuru je nutné připojit fotografii dítěte, pokud je zapsáno v pase rodičů. Jestliže mladí lidé cestují bez rodičů, zákonných zástupců nebo kohokoliv registrovaného v dokumentech dítěte, Costa vyžaduje, abyste si ověřili u příslušných úřadů, jaké dokumenty jsou pro tyto dě požadovány. Spojené státy americké: V souladu s pravidly stanovenými Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost USA ( US department of Homeland Security /DHS/), která se odkazují na pravidla Visa Waiver Programu (VWP), upozorňujeme: 1) Na příslušném pasovém oddělení je třeba zažádat o vystavení biometrického pasu (e-pasu). K cestě bez víz se občané ČR musí prokázat e-pasem. 2) na webové stránce h ps://esta.cbp.dhs.gov <h ps://esta. cbp.dhs.gov> je nutné vyplnit žádost elektronického systému cestovní registrace (ESTA). Vaše odpovědi musí být v anglickém jazyce. Nepoužívejte tedy prosím diakri ku (háčky, čárky, kroužky). 3) po vyplnění a odeslání žádos Vám bude v krátké době zaslána jedna z odpovědí: Authoriza on approved Máte povolení k cestě bez víza. Toto vyjádření si vy skněte a předložte na le š. Authoriza on pending Povolení nebylo za m uděleno. Prosím kontrolujte průběžně webovou stránku pro aktuální informace Travel not authorized Pokud chcete cestovat do USA, musíte zažádat o nepřistěhovatelská víza na Americkém velvyslanectví v ČR v Praze. ESTA povolení jsou platná 2 roky nebo po dobu platnos Vašeho pasu, pokud ten má platnost kratší než 2 roky. Povolení není nadále platné, změníte-li jméno nebo občanství, či pokud se změní Vaše odpověď na některou z ano nebo ne otázek v žádos. Pokud máte stále platná víza, nemusíte již registraci ESTA vyplňovat. Můžete cestovat na svá platná víza. V případě dalších otázek, týkajících se bezvízových cest, kontaktujte: Podle zákonů USA a v souladu s mezinárodní dohodou mezi EU a USA přijímá DHS určité cestovní a rezervační informace o cestujících létajících mezi EU a USA, známé jako PNR (Passenger Name Record). DHS používá tyto informace především pro účely prevence a boje pro terorismu a dalším závažným 3

5 nadnárodním zločinům. Tyto a další údaje mohou být rovněž použity k ověření, zda se cestující nachází na seznamech lidí, kteří vzbuzují obavy před pro právními činy v letectví či v souvislos se zvláštní bezpečnos. PNR údaje se uchovávají po dobu nejméně tří let a šes měsíců a mohou být sdíleny s jinými úřady. Více podrobnos o těchto opatřeních, včetně opatření na ochranu osobních informací, jsou k dispozici u vaší letecké společnos nebo cestovní kanceláře, nebo na Zákonem je požadováno, aby společnost Costa Cruises uchovávala příslušná data všech svých klientů. Pokud jste ještě příslušná data neposkytli, žádáme Vás, abyste předali svojí cestovní kanceláři jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu, datum a místo vystavení pasu a jeho platnost. Je důležité, aby lodní společnost Costa Cruises obdržela tyto informace nejpozději dva týdny před odplu m. Očkování U plaveb v Indickém oceánu je doporučeno očkování/léky pro malárii. V přístavu Nástup na loď Spojení do nástupních přístavů Costa vám bude nápomocna v přístavu, kde začíná vaše plavba. Měli byste se dostavit alespoň dvě hodiny před odplu m lodi. V některých des nacích poskytuje lodní společnost dopravu mezi le štěm a přístavem za příznivé ceny. Pokud jste si koupili dovolenou Costa Fly+Cruise, tedy let a plavbu, postará se lodní společnost o vaši přepravu do nástupního přístavu. Parkování v přístavu Pokud přijedete v Evropě vozem, většina přístavů má speciální parkoviště. V některých případech je nutná rezervace předem. Informace o tom, ve kterých přístavech jsou parkoviště k dispozici, jaké jsou sazby a jakým způsobem si lze parkovací místo rezervovat. Naleznete na Palacrociere a Palacruceros Costa Cruises postavila v italské Savoně a ve španělské Barceloně lodní terminály, které spravuje přímo společnost Costa. Tato pohodlná, dobře vybavená, vysoce moderní zařízení vám poskytnou vřelé uvítání, usnadní vám a urychlí celý proces nalodění nebo vylodění. V terminále naleznete bar, dětský koutek, internetový koutek a VIP salonek. Costa také plánuje postavit další lodní terminály nejen v Itálii, ale i v jiných zemích Evropy, které budou hostům nabízet stále lepší služby. Odložení zavazadel Po příjezdu do přístavu byste měli předat své hlavní zavazadlo (nikoli zavazadlo příruční) na místě k tomu určeném personálu společnos Costa. Nezapomeňte prosím označit svá zavazadla visačkami, které jste dostali spolu s cestovními dokumenty. O vaše zavazadlo se postarají nosiči a zajis jeho doručení do vaší kajuty. V příručním zavazadle si ponechte své osobní dokumenty a všechny cenné předměty. Kontrola dokumentů při nástupu na loď Nalodění začíná v okamžiku, který je uveden ve vašem i neráři (viz vaše lodní lístky). Před nástupem budete požádáni o předložení cestovních dokumentů a platného pasu. Vaše příruční zavazadlo projde při nástupu na loď bezpečnostní kontrolou. Všichni cestující by měli být na palubě nejpozději hodinu před vyplu m lodi. Přednostní odbavení Členové Coral a Pearl Costa klubu, cestující, kteří si objednali apartmá, rodiny s dětmi mladšími tří let, těhotné ženy a cestující se zvláštními potřebami mají právo na přednostní odbavení. Po příjezdu do přístavu prosím kontaktujte personál u přepážky zákaznických služeb, kde vám budou poskytnuty všechny potřebné informace. Bezpečnostní kontroly Z důvodu bezpečnos všech cestujících bude bezpečnostní služba na palubě kontrolovat všechny osoby a zavazadla při naloďování a vyloďování ve všech přístavech. Kontroly jsou prováděny rentgenovými přístroji a detektory kovu. Prosím spolupracujte se zaměstnanci lodní společnos, aby tento proces proběhl hladce a efek vně. Zavazadla dopravovaná do kajut jsou kontrolována při nalodění. Žádáme vás, abyste během výletů na pevnině nekupovali starožitné zbraně, nože, dýky, meče nebo podobné předměty. Pokud bude některý z výše uvedených předmětů u vás nalezen, lodní bezpečnostní služba vás požádá, abyste je zanechali na pevnině. Rádi bychom vás také chtěli informovat, že v souladu se bezpečnostními a zdravotními zásadami přijatými Costa Cruises pro své cestující je zakázáno nosit na palubu jakékoliv jídlo nebo teku ny, ani v příručním ani v hlavním zavazadle. Jedinou výjimkou jsou toaletní potřeby (např. šampon, pěna do koupele, krémy, apod.), tekuté léky, výrobky nebo jídlo speciálně připravené pro kojence, výrobky nebo jídlo doporučené pro speciální diety. Zákaz se týká jakéhokoliv jídla nebo nápojů zakoupených během zastávek v přístavech. Jakékoliv místní výrobky zakoupené během zastávky v přístavu budou uchovány ve skladu na lodi a vráceny cestujícím na konci plavby. Výstup z lodi Informace o vystupování z lodi vám poskytne lodní personál během speciální schůzky přímo na palubě. Tyto informace si také můžete přečíst v programu Today, který dostanete každý den až do své kajuty. Hosté ubytovaní v apartmá mají při vystupování přednost. Časy výstupů budou stanoveny podle 4

6 odjezdů transferů a podle potřeb organizovaných skupin na palubě. V případě jakýchkoliv individuálních požadavků nás prosím včas informujte. Časy vylodění uvedené ve vašich cestovních dokumentech se mohou lišit z důvodů, které nemůže Costa Cruises ovlivnit. Abychom mohli zajis t efek vní služby, doporučujeme cestujícím využít letů, které nabízí Costa Cruises. Zavazadla Zavazadla by měla být označena visačkou a poslední noc plavby ponechána před dveřmi do kajuty. Lodní personál je odnese a vy si je budete moci vyzvednout v budově terminálu na místě tomu určeném po vystoupení z lodi. Doporučujeme, abyste si u sebe nechali malé příruční zavazadlo, v němž budete mít vše, co budete příš ráno potřebovat (doklady, léky, brýle, cennos, fotografické vybavení, křehké předměty, hygienické potřeby, oblečení na převlečení, atd.). Dotazník o plavbě Poslední den plavby obdržíte do kajuty dotazník s otázkami týkajícími se vaší pohody na lodi a kvality poskytovaných služeb. Lodní společnost si váží vašich názorů a návrhů, neboť nám pomáhají poskytovat vám stále lepší služby. Na palubě Kajuty a apartmá Kajuty: vybavení Všechny kajuty mají svou vlastní koupelnu (se sprchovým koutem a WC), klima zaci, satelitní TV, satelitní telefon, přímý telefon pro telefonáty na lodi, minibar, malý trezor a vysoušeč vlasů. Jméno svého kajutového stevarda najdete ve své kajutě. Veškeré ložní prádlo ve vaší kajutě (povlečení, ručníky) je pravidelně doplňováno a vyměňováno. Koupelny jsou vybaveny mýdlem a tekutým mýdlem ve sprchovém koutu. Z ekologických důvodů je omezeno používání plastů, takže bezplatné sprchové čepice a zvlhčovací krém jsou k dispozici na vyžádání u kajutového stevarda. Apartmá: vybavení Služby a vybavení jsou stejné jako u všech ostatních kajut, navíc jsou však cestujícím ubytovaným v apartmá, panorama ckých apartmá, velkých apartmá, Samsara apartmá, samsara apartmá s verandou a Wellness apartmá zaručeny následující výhody: - přednostní odbavení - osobní stevard - čerstvé ovoce každý den - obědy a večeře servírované do vaší kajuty (na vyžádání) - vířivka, župan a pantofle - nabídka polštářů - pozvání na exkluzivní koktejl s kapitánem - přednostní výběr stolu a času stolování v našich restauracích (podle dostupnos ) - možnost rezervovat fakulta vní výlety přes vašeho osobního stevarda. Teplota v kajutě Teplotu v každé kajutě a apartmá si můžete individuálně nastavit pomocí termostatu umístěného na stěně kajuty. Budeteli potřebovat pomoc při nastavení potřebné teploty, váš kajutový stevard vám rád pomůže. Napě elektrického proudu na palubě V zásuvkách v kajutách je střídavý proud o napě : Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a Costa Concordia: 220/115 V Costa Magica, Costa Fortuna, Costa Mediterranea, Costa Atlan ca: 220/110 V, 60 Hz, Costa Victoria a Costa Roman ca: 220 V/60 Hz pro holicí strojky a 220/110 V (1200 W) v kajutě, Costa Classica: 220 V/60 Hz pro holicí strojky a 220 V (800 W) v kajutě Costa Marina a Costa Allegra: 220/110 V/60 Hz pro holicí strojky Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste jako jediné elektrické přístroje v kajutě používali pouze holicí strojky. Žehlení v kajutě je přísně zakázáno. Vysoušeč vlasů je pro vaši potřebu k dispozici v každé kajutě. Kajutové služby Snídaně a kajutová služba: Hosté, kteří by chtěli do své kajuty doručit kon nentální snídani, mohou před spaním vyplnit objednávku a pověsit ji z vnější strany kajuty na kliku. Tato služba je poskytována zdarma v časech, které jsou uvedeny na objednávce. Pokojová služba: Je k dispozici 24 hodin denně. Lehké svačiny lze objednat za minimální poplatek. Menu pokojové služby najdete v kajutě. Stačí zavolat číslo vedle telefonu a vaše objednávka vám bude doručena během půl hodiny. Servisní poplatek 15% bude účtován ke všem vínům a ostatním nápojům. Interak vní TV: Služba interak vní TV v šes jazycích je k dispozici na některých lodích. Nabízíme vám možnost sledovat placená videa/filmy na objednávku (pay-per-view) a také možnost rezervovat palubní služby. PlaySta on: Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa a Costa Pacifica nabízejí na požádání PlaySta on (za příplatek), která vám umožní pronajmout PS3 konsoly s širokým výběrem video her přímo do kajuty na dobu podle vašeho přání. Today denní program: Kompletní program na všechny uvedené následující dny bude doručen do vaší kajuty každý večer. Ujistěte se, že jste si tento program vzali při vylodění na břeh s sebou, jelikož jsou zde uvedena kontaktní čísla a údaje o odplu lodi, časovém pásmu dané des nace atd. Zábava na palubě Během dne se na palubě či v saloncích může každý cestující 5

7 zdarma zúčastnit nejrůznějších ak vit. Večer v saloncích hraje hudba a v divadle vystupují profesionální umělci. Můžete si také za příplatek zahrát bingo. Úplný seznam všech ak vit naleznete v denním programu Today. Zábavní ak vity organizuje vícejazyčný personál. Zábava pro dě a mládež Od rána do večera se zaměstnanci Costy postarají o zábavu Vašich dě (musejí být již samostatné a schopné jít na toaletu), abyste měli dostatek času vychutnat si plavbu nebo fakulta vní výlet. Vyškolení pracovníci zábavy budou pečovat o vaše dě od 3 let (i když jejich narozeniny jsou během plavby) do 17 let, každý den od 9:00 do 23:30. Bezplatné hlídání dě ve skupině je také možné na vyžádání od 23:30 do 01:30 ve Squok klubu. Tyto časy se mohou mírně lišit v závislos na lodním programu. V některých obdobích může být tato služba omezenější časy budou oznámeny na lodi. K dispozici jsou čtyři kluby: Mini Club (3 6 let), Maxi Club (7 11 let), Teen Junior Club (12 14 let) a Teen Club (15 17 let). Klubové ak vity a věkové skupiny se mohou lišit v závislos na lodi a počtu účastníků. Hlídání dě a zábavní služby nejsou poskytovány dětem, které jsou mladší 3 let. Služby pro dě od 6 měsíců do 3 let Lodě lodní společnos Costa se svými prostornými výtahy a kajutami, širokými vnějšími palubami, promenádami, chodbami bez překážek jsou ideální pro rodiče s malými dětmi včetně dě v kočárku. Rodiny s dětmi mladšími 3 let se mohou přednostně nalodit. Mimo hlavní sezonu a ve vedlejších časech mohou tyto dě využívat místnos a hračky ve Squok klubu, pokud jsou vždy doprovázeny jedním z rodičů. Na požádání je možné do vaší kajuty dodat postýlky a kolébky, dětské vaničky a ohřívače lahví (pokud jsou dostupné). V restauraci je možné vyžádat dětské jídlo připravované v naší kuchyni či vysoké židličky. Umění na palubě Salonky, kajuty a apartmá na všech lodích Costy zdobí obrazy, sochy a grafická díla z dílen slavných italských i světových umělců. Některé lodě mají též svoje vlastní umělecké galerie. Cestující tu v pravidelných aukcích dostávají možnost koupit umělecká díla. Knihovna V knihovně na lodi si cestující mohou zdarma půjčit knihy v několika jazycích. Otevírací doba knihovny je uvedena v denním programu Today. Kasino Na každé lodi Costa je kasino s hracími automaty, ruletou a dalšími hracími stoly. V souladu s mezinárodními zákony je kasino otevřeno jen při plavbě lodi na moři a vstup je povolen pouze dospělým. Při sázení nelze používat Costa kartu. Grand Prix Simulator Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a Costa Concordia Vám nabízejí šanci zažít vzrušení z jízdy při skutečném závodu Formule 1. Můžete si vybrat mezi různými okruhy s různou ob žnos a sledovat své umístění a informace o závodě na obrazovce. Kino 4D Costa Favolosa, Costa Deliziosa a Costa Luminosa se může pochlubit také kinem 4D, kde si vychutnáte velkolepé speciální efekty, vymyšlené pro s mulaci všech vašich smyslů. Sedadla se pohybují podle akcí na obrazovce, dále vnímáte zvuky, světla a obrazy a vše dohromady vytváří skutečně jedinečný zážitek. Golfový simulátor Golfový simulátor na palubě lodí Costa Deliziosa a Costa Luminosa je nejmodernější v porovnání s jakoukoliv lodí pro okružní plavby. Najdete zde 37 různých virtuálních kurzů, 90m 2 vnějšího jamkoviště (není na Costa Favolosa). Simulátor je určený pro golfisty všech úrovní. Play Sta on Dě a mládež si mohou v Maxi a Teen klubech zahrát pod dohledem personálu společenské hry nebo hry na PlaySta on (na všech lodích). Na lodích Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a Costa Concordia se pořádají PlaySta on večery, tedy velké soutěže na hlavní palubě s bazénem, které se promítají na velkoplošné obrazovce. Dráha pro kolečkové brusle Costa Deliziosa a Costa Luminosa se také může pochlubit dráhou pro kolečkové brusle na vnější palubě, kde zažijete vzrušení z bruslení s pozadím moře a oblohy. Nahrávací studio Costa Pacifica má také natáčecí studio s důmyslným zařízením, kde můžete nazpívat svoji oblíbenou píseň s doprovodem hudby a nahrát s pomocí zvukového specialisty CD jako suvenýr. Nákupy a služby Nákupy na palubě Nezapomeňte navš vit obchody na palubě, v kterých si můžete zakoupit parfémy, oblečení, doplňky, kosme ku, šperky, hodinky, upomínkové předměty apod. Na palubě je v prodeji také série knih Costa. Nakupovat můžete za dutyfree ceny téměř na všech plavbách. Obchody jsou otevřené, když je loď na moři. Fotografie Lodní fotograf je přítomen na všech nejdůležitějších událostech a někdy i na fakulta vních výletech. Budete fotografováni často, ale pamatujte, že neexistuje povinnost si fotografie koupit. Všechny fotografie můžete vidět ve fotogalerii nebo na požádání v moderním kiosku Kodak. Na některých 6

8 plavbách lodní kameraman filmuje různé událos ze života na palubě, abyste si mohli koupit mini-film jako jedinečnou památku na dovolenou. Ve specializovaném obchodě si mohou cestující nechat udělat svoje portréty, vy sknout své vlastní fotografie, koupit digitální zařízení (fotoaparáty, mobilní telefony, apod.), telefonní karty operátora TIM a pohlednice. K dispozici jsou také poštovní služby. Výrobky Costa Ke koupi jsou k dispozici exkluzivní výrobky Costa: kolekce, oblečení, značkové dárky, dárky pro dě, čokoládové dobroty. To vše jsou výrobky, které Costa navrhla tak, aby ve Vás zůstala ještě lepší vzpomínka na Vaši dovolenou. Internetový koutek Každá z lodí ve flo le Costa má internetový koutek se satelitním připojením k internetu. Připojení k internetu uhradíte pomocí karty Costa. Můžete tedy surfovat na internetu, číst a odesílat y, chatovat on-line a posílat blahopřání, i když jste na moři. Na webových stránkách Costa Cruises můžete surfovat zdarma. WiFi připojení k internetu Celá flo la Costa má nyní novou službu WiFi, která je jednoduše přístupná tak, že si koupíte kartu pro připojení. Budete se moci připojit k internetu kdykoli a používat přenosné zařízení v křeslech salonku, u bazénu nebo v pohodlí vaší kajuty. Náklady budou účtovány na váš kajutový účet, který uhradíte na konci plavby. Více informací najdete na Prádelna, žehlení a čis rna Na palubě je k dispozici rychloprádelna, možnost vyžehlení prádla a čis rna. Pytle na prádlo a ceník najdete ve své kajutě. Z bezpečnostních důvodů je žehlení v kajutách přísně zakázáno. Opalovací lehátka a křesla Najdete je na venkovní palubě. Chtěli bychom Vás požádat, abyste na nich nenechávali osobní věci, pokud je nevyužíváte. U bazénu jsou k dispozici osušky, které se po použi odkládají do speciálních přepravek. Využívání lehátek, křesel a osušek je zdarma. Informace / Zákaznický servis Informační pult se nachází v hlavní hale lodi a je otevřen 24 hodin denně. Zaměstnanci odpoví na všechny vaše dotazy a vymění měnu nebo cestovní šeky. Výlety Fakulta vní výlety na pevninu rezervované přes společnost Costa jsou naplánovány tak, aby byly v souladu s plavebním řádem lodi. Výlety jsou dobrovolné a lze je zakoupit na palubě lodi, i když mohou být rezervovány před odplu m (až do cca 10 dnů před odplu m) na Vzhledem k omezené kapacitě některých výletů (zvláště pak v severní Evropě) vám vřele doporučujeme rezervovat si jej s dostatečným předs hem. Zarezervované výlety jsou již nevratné. Cena zahrnuje dopravu, průvodce v přístavu v nabídnutých jazycích, vstupné do muzeí a památek, pokud není uvedeno jinak u příslušného popisu výletu. Jídlo a pi je v ceně zahrnuto pouze tehdy, pokud je to výslovně uvedeno. Rozvrh výletů včetně ceny mohou být pořadatelem bez předchozího upozornění změněny kdykoliv před konáním akce. Výlety se uskuteční pouze v případě dosažení minimálního počtu účastníků. Pokud bude přihlášen příliš malý počet účastníků, bude výlet zrušen, platba bude vrácena, a to bez jakékoliv formy odškodnění. Italsky mluvící průvodce nemusí být k dispozici v některých des nacích v Indickém oceánu, Dálném východu, Karibiku, Kanadě a USA. Další podrobnos naleznete v popisu jednotlivých výletů na našich stránkách Některé výlety nemusejí být vhodné pro hosty s omezenou pohyblivos. Sleva pro dě a mládež Dětem ve věku 4 14 let je poskytována tato sleva: - sleva 30% z fakulta vních výletů ve Středomoří a severní Evropě - sleva 25% z fakulta vních výletů v Dubaji a Spojených arabských emirátech, Dálném východě, Indickém oceánu, Jižní Americe a u zaoceánských plaveb - sleva 10% z fakulta vních výletů v Kanadě a Spojených státech amerických, v Karibiku a u transatlan ckých plaveb v této oblas - Dě mladší 3 let při výletech na pevninu se svými rodiči cestují zdarma (dítě není přiděleno žádné sedadlo). Výletní bonus Costa pro vás vytvořila speciální balíček tří výletů, který Vám ušetří % a pla pro většinu 7nočních plaveb ve Středomoří a v Karibiku. Podrobnos ke všem výletním balíčkům najdete v čás věnované výletům. Při koupi výletního balíčku máte možnost si vybrat exkluzivní nápojový balíček Easy, který obsahuje čtyři lahve vína a sedm lahví minerální vody. Nákupování během zastávek v přístavech Věci zakoupené během plavby (koberce, šperky, zboží přesahující určitou hodnotu, atd.) mohou podléhat clu v zemi cestujícího nebo v přístavu vylodění. Pamatujte, že Costa nevybírá clo za hosty a není schopna odhadnout splatnou částku. Tudíž hosté musí v případě proclení zapla t clo sami a Costa Cruises nebude odpovědná za jakoukoliv formu kompenzace. Připomínáme, že je zakázáno přinášet na loď jídlo a pi. Další informace můžete najít v odstavci Bezpečnostní kontrola. Fitness a krása Fitness a sport Všechna fitness zařízení na palubě lze využívat zdarma: tělocvičnu, dráhu pro jogging, víceúčelové sportovní hřiště, 7

9 saunu, vířivku a bazén vnitřní i venkovní. Zařízení je na jednotlivých lodích odlišné. Každá loď má velkou tělocvičnu s vybavením od společnos Technogym - společnos, pro niž je fitness a krása filozofií vedoucí ke zlepšování kvality života. Bezplatné skupinové kurzy s našimi trenéry zahrnují ranní rozcvičky, protahovací cvičení, aerobik, vodní aerobik atd. Je možné si také zarezervovat za příplatek osobního trenéra, lekce jógy nebo Pilates. Spa a Wellness centrum Lodní společnos Costa velmi záleží na tělesné a duševní pohodě cestujících. Lodě Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a Costa Concordia jsou vybaveny lázněmi Samsara a sesterské lodě Costa Mediterranea a Costa Atlan ca nabízejí speciální wellness program. Všechny lodě Costy mají wellness centra, kde můžete za příplatek relaxovat při masážích a zkrašlovacích ošetřeních obličeje a těla. Nový balíček Samsara Dream Tento jedinečný balíček je hostům nabízen k zakoupení na všech lodích, které mají lázně Samsara. Je to rituál, díky kterému se dostanete do naprosté duševní pohody. Budete mít neomezený přístup do lázní, budete přizváni k uvítacímu čajovému obřadu a budou vám nabídnuty dvě procedury, dvě lekce ve fitness nebo meditační hodiny, dvě sezení na opalovacích lehátkách a také ochutnáte úžasnou kuchyni restaurace Samsara. Wellness balíčky Můžete si také zarezervovat speciální ošetřující balíčky před vyplu m, s využi m speciálních cen (informace, ceny a rezervace na Několik příkladů: - Regenera on Formula (masáž hlubokých tkání Elemis, obličejová terapie La Thérapie Hydrali nebo ošetření rukou Elemis Exo c). - Total Wellness (Elemis Pro-Collagen Marine Facial, program pro redukci celuli dy Ionithermie, ošetření kameny, masáž hlavy a aromaterapie Elemis). - Time for Two, navržen pro páry (masáž s mořskými řasami Elemis Aromaspa, ošetření nohou Elemis Sole Delight, analýza složení těla, vše pro dvě osoby). Tyto balíčky nejsou k dispozici na lodích Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a Costa Concordia. Zdraví Lodě lodní společnos Costa mají své vlastní moderní ošetřovny poskytující za poplatek první pomoc a lékařskou péči od pracovníků Národního sdružení palubních lékařů a vyškolených zdravotních sester. Léky pro první pomoc jsou také k dispozici za rozumnou cenu. Otevírací hodiny zdravotnického střediska a lékárny jsou uvedeny v novinách Today. Léky na zmírnění mořské nemoci jsou k dispozici zdarma na recepci (Informa on Desk) a na ošetřovně. Cestující se zvláštními potřebami upozorní na tuto skutečnost při rezervaci. Zejména doporučujeme cestujícím, kteří mají dlouhodobé terapie, aby si vzali všechny své potřebné léky s sebou, a to s popisem jejich obsahu a dávkování. Cestující, jejichž zdravotní stav vyžaduje používat injekční stříkačku nebo jehly, jsou žádáni, aby kontaktovali své kajutové stevardy, kteří jim zajis speciální přepravku na likvidaci ostrých medicínských nástrojů. Jídlo a restaurace Restaurace Restaurace a samoobslužné restaurace na palubě nabízejí bohatý a různorodý výběr italských a mezinárodních jídel. V samoobslužných restauracích najdete speciality z des nací, které každý den navš víte. Na jídelním lístku naleznete předkrmy, hlavní jídla z masa nebo ryb, přílohy, saláty, sýry, dezerty a zmrzlinu. K dispozici jsou i vegetariánská jídla a pokrmy pro osoby se speciálními požadavky na stravu. Snídaně Vychutnejte si snídani ve své kajutě, v samoobslužné restauraci nebo v restauracích (bez vyhrazených míst). Pro ranní ptáčata je v barech již od úsvitu servírována káva s croissanty. Oběd Poobědvejte v samoobslužné restauraci nebo v restauracích s obsluhou (bez vyhrazených míst). Večeře Koná se v restauraci s obsluhou u vlastního rezervovaného stolu. Rezervace stolu na večeři Všichni cestující mají místo u stolu vyhrazené pro sebe po dobu plavby. V době rezervace plavby upřesníte jakýkoliv požadavek na stolování. Potvrzení rezervace najdete ve své kajutě. Večerní stolování je nabízeno ve dvou přibližných časech: - První stolování 19:00 hod. - Druhé stolování 21:00 hod. Nicméně zkontrolujte si, prosím, čas svého stolování v lodních novinách Today. V restauracích je zakázáno kouřit. Gala večeře Gala večeře je zvláštní příležitost nabízející gurmánské menu, elegantní a slavnostní atmosféru a přítomnost kapitána a jeho zaměstnanců (v závislos na dostupnos ). Během každé plavby se konají četné speciální gastronomické akce, dále tema cké švédské stoly podle des nace, která je právě navš vena, a rovněž půlnoční překvapení v saloncích. O Vánocích, na Silvestra a o Velikonocích je rovněž servírováno speciální menu. Klubové restaurace Za menší dodatečný poplatek si můžete vychutnat gur- 8

10 mánský zážitek nabízený exkluzivními a důmyslnými klubovými restauracemi na lodích Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena, Costa Concordia, Costa Magica, Costa Fortuna, Costa Mediterranea, Costa Atlan ca, Costa Victoria a Costa Allegra. Jsou otevřeny každý večer od 19:30 do 21:00 hod., pokud není uvedeno jinak. Večeři si můžete zarezervovat na našich webových stránkách nebo na palubě lodi v interak vních stáncích nebo na recepci (Informa on desk). Je třeba uhradit dodatečný poplatek plus cenu za nápoje a servisní poplatek ve výši 15%. Speciální požadavek na dietu Těmto požadavkům může být vyhověno, pokud je o ně zažádáno a jsou odsouhlaseny při rezervaci plavby (pro diabe- ky, bezlepková dieta, atd.). V době rezervace mohou cestující zažádat o speciální dietu diabe ckou, bezlepkovou nebo jinou dietu z důvodu alergie/nesnášenlivos. Na všech našich lodích a ve všech des nacích je v hlavní restauraci k dispozici jídlo pro cestující se speciálním požadavkem na jídlo (s výjimkou plaveb v Číně). Costa spolupracuje s AIC (Italian Coeliac Assosia on) na speciálním programu, který by měl usnadnit bezlepkové stravování mimo domov, a to kontrolou vhodnos všech přísad a jídel určených do jídelníčku pro cestující se speciálním požadavkem na jídlo. Další informace najdete na webových stránkách U plaveb ve Středomoří a v severní Evropě jsou k dispozici kompletní bezlepková menu u snídaně, oběda a večeře (pouze v hlavní restauraci). Navíc mohou cestující požádat o balený oběd, pokud se zúčastní fakulta vního výletu a z tohoto důvodu nemohou obědvat na lodi. Aby byla tato služba účinně zajištěna, prosím potvrďte ještě svoje požadavky u zákaznického servisu, jakmile se nalodíte. Pokud by si chtěli cestující přinést stravu z domova, musí o tom být informován palubní Service Director nebo Maitre ihned po nalodění, aby mohla být přijata opatření nutná k přípravě jídel. Vína, bary a nápoje Vinný lístek Ve vinných sklípcích nacházejících se na každé lodi je uloženo přes 80 různých značek vín, vybraných kvalifikovanými odborníky z řad someliérů tak, aby vhodně doplňovala naše menu. Bary a kavárny V mnoha barech a kavárnách nacházejících se na palubě našich lodí najdete širokou nabídku exkluzivních italských a světových vín, lihovin a nealkoholických nápojů. Je zde také mnoho tema ckých barů. Ve vinných barech najdete výběr ušlech lých vín, šampaňského a šumivých vín. Bary Cognac&Cigar nabízejí škálu vynikajících koňaků a doutníků. Veškerá útrata v barech, kavárnách, samoobslužných restauracích a hlavních restauracích bude připisována na váš palubní účet a musí být uhrazena na konci plavby. Upozorňujeme vás, že na nákup nápojů se vztahuje servisní poplatek ve výši 15%. Nápoje Využijte speciální nápojové balíčky Costa a ušetříte peníze. Lodní společnost Costa nabízí balíčky s vínem, minerální vodou a alkoholickými nápoji, které si můžete rezervovat před odjezdem na nebo při nalodění. Hostům není dovoleno konzumovat na palubě alkohol zakoupený v bezcelních obchodech na lodi nebo na pevnině. Tento alkohol je uchováván v obchodech a bude Vám vydán na konci plavby. Jak pla t na palubě Costa karta Ve své kajutě najdete svou osobní Costa kartu (tj. magne ckou kartu Costa Card), jejímž prostřednictvím bude během celé plavby ověřována vaše totožnost. Pro vaše pohodlí disponují všechny lodě Costa bezhotovostními systémy na palubě, s použi m vaší Costa karty je možno vše připisovat na váš palubní účet, včetně nákupů v obchodech, účtů za nápoje, účtů za lázeňské a kosme cké služby, čis rnu a prádelnu, telefonní hovory, výlety na pevninu, apod. (kromě sázek v kasinu). Costa karta vám umožní užít si dovolenou, aniž byste se museli obávat nedostatku hotovos na své každodenní výdaje na lodi. Na konci plavby obdržíte vyúčtování. Svůj účet můžete vyrovnat v hotovos nebo kreditní kartou (nebo prostřednictvím cestovních šeků viz Osobní šeky ). Způsoby platby na palubě Hosté, kteří nezaregistrují svou kreditní kartu, budou požádání o složení zálohy na pokry útraty na palubě nejpozději do 48 hodin od nalodění. Záloha bude minimálně 150 EUR nebo 150 dolarů na osobu, v závislos na měně používané na lodi. Pokud výdaje na palubě překročí vklad, bude požadována další záloha. Celková útrata bude sečtena na konci plavby a případný neupotřebený zbytek zálohy bude cestujícímu vrácen. Kreditní karty Na počátku plavby můžete zaregistrovat svoji embosovanou kreditní kartu, takže veškerá Vaše útrata na lodi bude automa cky účtována k ži Vaší karty. Kreditní kartu můžete zaregistrovat pomocí interak vních stánků nebo u zákaznické přepážky. Při využi této služby dostanete účet do kajuty a nebude-li uvedeno jinak, daná částka bude automa cky stržena z Vaší kreditní karty, přičemž probíhá denní autorizace systémem pro kreditní karty. Na palubě jsou přijímány následující embosované kreditní karty: American Express, VISA, MasterCard a CartaSi (pouze tehdy, jestliže je platnost v zahraničí uvedena na zadní straně). Elektronické předplacené karty a debetní karty (např. Visa Electron a Poste Pay) nejsou na palubě přijímány. Elektronickou kartu poznáte tak, že čísla na kartě jsou vy štěna, nikoli 9

11 vyražena. Doporučujeme, abyste si typ karty před odjezdem ověřili u své banky. Osobní šeky Na lodi jsou přijímány pouze šeky vydané italskými bankami (tj. pobočkami sídlícími v Itálii). Maximální hodnota šeku může být EUR. Šeky musí být platné pouze pro platbu výdajů na palubě lodi na konci plavby a určené k autorizaci elektronickým šekovým záručním systémem Centax. Zahraniční měny Zákonným pla dlem na palubě lodí Costa je euro, kromě plaveb v Karibiku na lodi Costa Atlan ca odplouvající z Fort Lauderdale, plaveb v Jižní Americe, jarních transatlan ckých plaveb odplouvajících z Jižní Ameriky a krátkých plaveb na Dálném východu na lodi Costa Roman ca a Costa Classica, kde je pla dlem americký dolar. Hotovost a cestovní šeky se mohou směnit na palubě ve směnárně u informační přepážky. Její otevírací doba je uvedena v novinách Today. Směnárna je obvykle zavřena, pokud loď kotví v přístavu. Vybavení směnárny na palubě je omezené, proto doporučujeme, abyste měli dostatek místní měny pro každý přístav, který budete ch t při zastávce navš vit nebo abyste s sebou měli cestovní šeky v malých nominálních hodnotách, které můžete na pevnině inkasovat. Na palubě nejsou žádné bankomaty. Lodní společnost Costa nezajišťuje hotovostní výběry z kreditní karty a neinkasuje osobní šeky. Servisní poplatky Za všechny hotelové služby na palubě bude každý den na účet cestujícího připsán servisní poplatek. Jeho úhrada bude požadována až na konci plavby a jeho výše je závislá na délce plavby. Jedná se o následující poplatky: - 7 EUR/den za dospělého pro všechny plavby trvající do osmi dnů, nebo 6 EUR/den za dospělého u delších plaveb - 11 dolarů/den za dospělého u plaveb v Karibiku lodí Costa Atlan ca odplouvající z Fort Lauderdale a Miami - 9 dolarů/den za dospělého při plavbách na Dálném východu lodí Costa Classica a Costa Roman ca, které trvají 4, 5, 6, 7 nebo 8 dnů - 9 dolarů/den za dospělého v Jižní Americe a u jarních transatlan ckých plaveb lodí Costa Serena, Costa Fortuna a Costa Victoria Dětem do 13 let není účtován žádný servisní poplatek, za- mco cestujícím ve věku od 14 do 17 let bude účtováno 50 % ze shora uvedených sazeb. Celý servisní poplatek společnost Costa ukládá pro zaměstnance, kteří vykonávají hotelové povinnos na palubě, jako mo vaci k neustálému zlepšování kvality služeb nabízených na lodích Costa. Společnost Costa Cruises získala mezinárodní cer fikaci SA 8000 za naplňování zásad e ckého chování a požadavků na společenskou odpovědnost. Servisní poplatek je nedílnou součás celkové ceny plavby a nelze jej tudíž měnit. Spropitné Spropitné není na palubě vyžadováno, ani se od vás neočekává. Zvláštní potřeby Hosté se speciálními potřebami Společnost Costa Cruises si přeje uspokojovat potřeby všech cestujících, kteří chtějí zažít plavbu, ale mají speciální potřeby, pohybové problémy, zrakové pos žení nebo jiná pos žení. Mezinárodní pravidla požadují, aby si byla společnost vědoma všech potřeb osobní asistence v naléhavém případě (invalidní vozíky, atd.) svých cestujících, aby mohla učinit všechna potřebná opatření. Informace o speciálních potřebách cestujících musí být poskytnuta cestovní kanceláři a znovu na palubě. Doporučujeme, aby cestující se speciálními potřebami cestovali s doprovodem. Každý člověk odkázaný na invalidní vozík musí mít s sebou doprovod a svůj vlastní invalidní vozík (prosím informujte při rezervaci plavby svoji cestovní kancelář o jeho rozměrech). Uživatelé invalidních vozíků nebo cestující s pohybovými problémy nemusejí mít vždy možnost výletu na břeh, zejména pokud loď kotví na moři. Lodě lodní společnos Costa mají několik kajut vybavených pro tělesně pos žené, které jsou označeny písmenem H v pláncích lodí. Pro další informace navš vte stránky Zvláštní přání Všechny zvláštní požadavky týkající se místa sezení v letadle musí být uvedeny v okamžiku rezervace. Costa Cruises nemůže zaručit, že budou splněna. Pro další informace navš vte stránky Další informace Zvířata Na palubu lodí Costa je zakázáno přinášet zvířata jakéhokoli druhu a velikos, s jedinou výjimkou doprovodných zvířat pro handicapované cestující (podléhá oznamovací povinnos v okamžiku rezervace). Kouření V divadlech, restauracích, samoobslužné restauraci (ve vnitřních prostorách), na chodbách, v sálech, ve výtazích a na schodiš ch je přísně zakázáno kouřit. V saloncích jsou vyhrazena místa pro kuřáky. Dýmky a doutníky lze kouřit pouze ve vyhrazených prostorách. Z bezpečnostních a pro požárních důvodů vždy odkládejte nedopalky do připravených popelníků a nikdy je neházejte přes palubu. Výcviková střediska Costy Velká tradice pohos nnos, kterou firma proslula, je nyní ještě posílena díky školení, které poskytuje svým zaměstnancům v hotelových školách Costy v Janově, na Filipínách, v Indii, Indonésii, Brazílii a Peru. Těhotenství Ženy do 24. týdne těhotenství mohou cestovat za předpokladu, že k tomu mají potvrzení od doktora. Cestujícím není povoleno cestovat, pokud již zahájili 25. týden těhotenství, nebo po po- 10

12 rodu. Upozorňujeme, že lodní lékařské vybavení je omezené, pokud se týká ošetřování těhotných žen a novorozenců. Noviny/Denní zprávy Lodní společnost zajišťuje distribuci novin s nejdůležitějšími zprávami z celého světa. Dě a kojenci Rádi bychom připomněli, že dě mladší 18 let nemohou na palubě lodí Costa cestovat bez doprovodu. Dě dále nemohou vyplout na moře, pokud jim v první den plavby není alespoň 6 měsíců. Pro 15 denní a delší plavby a transatlan cké plavby činí minimální věková hranice 12 měsíců. Pošta Pohlednice lze zakoupit ve specializovaném obchodě s fotografickým materiálem, který rovněž poskytuje poštovní služby. Mše Na palubě všech lodí Costa je kaple a římsko-katolický kněz. Telekomunikace Mobilní telefony Partnerem Costy je operátor TIM. Všechny lodě Costy jsou pokryty signálem GSM, což znamená, že můžete hovořit, odesílat a přijímat textové zprávy a používat mobilní internetové služby i na moři. Tato služba je dostupná zákazníkům operátora TIM a velkých mezinárodních mobilních operátorů. Zákazníci operátora TIM mohou koupit na lodi dobíjecí karty. Pokud máte zájem o více informací o službách operátora TIM, volejte jeho zákaznický servis vytočením 119 (zdarma z Itálie a na palubě lodí Costy) nebo navš vte jeho webové stránky www. m.it. Satelitní spojení Na lodi můžete telefonovat ze své kajuty prostřednictvím satelitního spojení a rovněž odesílat a přijímat faxy. Podrobnos vám sdělí na recepci (Informa on Desk). Pro telefonní a faxovou komunikaci z pevniny na loď je nutné vytočit kód pro oblast moře, ve které se loď nachází a poté satelitní číslo lodi (viz tabulka níže). Satelitní oblast Kód INMARSAT kód Telefon/Fax Loď Telefon Fax COSTA FAVOLOSA IBYD V okamžiku sku nebylo žádné číslo k dispozici. COSTA DELIZIOSA ICGU COSTA LUMINOSA ICYA COSTA PACIFICA COSTA SERENA ICAZ COSTA CONCORDIA IBHD COSTA MAGICA IBQQ COSTA FORTUNA IBNY COSTA MEDITERRANEA IBCF COSTA ATLANTICA IBLQ COSTA VICTORIA IBLC COSTA ROMANTICA IBCR COSTA CLASSICA ICIC COSTA MARINA IBNC COSTA ALLEGRA ICRA Případně můžete volat z Itálie číslo 170 (přes Telecom), uveďte název lodi, jméno cestujícího, a pokud možno číslo kajuty. Volající z jiných zemí může kontaktovat a informovat se u operátora v dané zemi. Aby se zamezilo plýtvání času s vyhledáváním cestujícího, se kterým chcete hovořit, zašlete nejprve tomuto cestujícímu fax s uvedením podrobnos, kdy budete volat. Výše uvedená čísla se mohou měnit. Aktuální čísla sdělí lodní společnost Costa Cruises. 11

Vše, co potřebujete vědět

Vše, co potřebujete vědět 164 Vše, co potřebujete vědět Všeobecné informace 2009 Užitečné informace strany 166-173 Před cestou V přístavu Na palubě Lodní flotila strany 174-203 Rezervační podmínky strany 204-205 Kalendář plaveb

Více

POKYNY NA CESTU A PRAKTICKÉ RADY

POKYNY NA CESTU A PRAKTICKÉ RADY POKYNY NA CESTU A PRAKTICKÉ RADY Pokyny odesíláme nejpozději 7 dnů před realizací zájezdu na uvedenou kontaktní adresu poštou, e-mailem nebo jsou ke stažení pohodlně na našich webových stránkách www.vtt.cz

Více

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7 Reklamační řád str. 24 Reklamační řád K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen zákazník ) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo

Více

LÉTO 2015 ŘECKO TURECKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE EGYPT TUNISKO. VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.

LÉTO 2015 ŘECKO TURECKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE EGYPT TUNISKO. VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla. LÉTO 2015 ŘECKO TURECKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE EGYPT TUNISKO VOLEJTE ZDARMA 800 220 800 REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.cz LETECKÉ ZÁJEZDY Pohodlná rezervace VOLEJTE ZDARMA REZERVACE ON-LINE 800 220

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

Bezpečnostní opatření Upozornění Délka zájezdu Přeprava zvířat Vlastní doprava

Bezpečnostní opatření Upozornění Délka zájezdu Přeprava zvířat Vlastní doprava DŮLEŽITÉ INFORMACE Doporučujeme pečlivé přečtení následujících informací a upozornění, které by měly napomoci k vašemu bezproblémovému pobytu a zabránit případným nedorozuměním při porovnání reality s

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb,

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a Smluvních podmínek Letecká doprava Lety nabízené pořadatelem (dále také jen CK) jsou provozovány renomovanými

Více

TURECKO. KATALOGOVÝ CENÍK verze S 1.1.1. Bodrum ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015. CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ! 226 036 036 www.blue-style.cz

TURECKO. KATALOGOVÝ CENÍK verze S 1.1.1. Bodrum ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015. CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ! 226 036 036 www.blue-style.cz Tento CENÍK VERZE S 1.1.1 nahrazuje ceníkové tabulky pouze k destinaci Turecko Bodrum. KATALOGOVÝ CENÍK ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015 CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ! 226 036 036 www.blue-style.cz TURECKO Bodrum Katalogový

Více

Všeobecné informace. Cestovní kancelář ReadyGo je pojištěna proti úpadku dle povinnosti vyplývající ze zákona č. 159/1999 Sb.

Všeobecné informace. Cestovní kancelář ReadyGo je pojištěna proti úpadku dle povinnosti vyplývající ze zákona č. 159/1999 Sb. Všeobecné informace Cestovní kancelář ReadyGo je pojištěna proti úpadku dle povinnosti vyplývající ze zákona č. 159/1999 Sb. (povinné smluvní pojištění) u České Podnikatelské Pojišťovny, a.s. Vycestování

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb.

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb. Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb. Vážení klienti, předem nám dovolte, abychom Vám poděkovali, že jste si vybrali zájezd z naší nabídky. Pevně věříme, že si užijete svou

Více

Důležité informace. Vycestování z ČR

Důležité informace. Vycestování z ČR Důležité informace Cestovní kancelář ReadyGo je pojištěna proti úpadku dle povinnosti vyplývající ze zákona č. 159/1999 Sb. (povinné smluvní pojištění) u České Podnikatelské Pojišťovny, a.s. Vycestování

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 Podmínky pro cestující Cestovní Ceník kanceláře DestinaceFISCHER Exotika 2011/2012 str. 1 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A UPOZORONĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY, UBYTOVÁNÍ A DALŠÍCH SLUŽEB

DŮLEŽITÉ INFORMACE A UPOZORONĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY, UBYTOVÁNÍ A DALŠÍCH SLUŽEB DŮLEŽITÉ INFORMACE A UPOZORONĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY, UBYTOVÁNÍ A DALŠÍCH SLUŽEB Prosíme zákazníky, aby ve vlastním zájmu tyto informace pečlivě prostudovali a informovali o nich i ostatní účastníky zájezdu,

Více

KATALOG ZÁJEZDŮ. léto 2015 Staráme se o Vás a Vaše děti. výhodné first minute ceny novinka: seniorské pobyty V TUNISKU JAKO DOMA

KATALOG ZÁJEZDŮ. léto 2015 Staráme se o Vás a Vaše děti. výhodné first minute ceny novinka: seniorské pobyty V TUNISKU JAKO DOMA www.you-travel.cz : 257 315 200 KATALOG ZÁJEZDŮ léto 2015 Staráme se o Vás a Vaše děti V TUNISKU JAKO DOMA výhodné first minute ceny novinka: seniorské pobyty Bizerte Mateur TUNIS Jendouba HAMMAMET NABUL

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Letní dovolená u moře 2014 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., (dále jen Podmínky pro cestující a CKF ) tvoří nedílnou součást

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smluvní podmínky Tyto Smluvní podmínky (dále jen SP ) pořadatele (dále také CK ) spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v aktuálním katalogu

Více

Kréta / Rhodos / Kos / Zakynthos / Mallorca. Léto 2013. Cestovní kancelář. konečné ceny!

Kréta / Rhodos / Kos / Zakynthos / Mallorca. Léto 2013. Cestovní kancelář. konečné ceny! Kréta / Rhodos / Kos / Zakynthos / Mallorca Léto 2013 Cestovní kancelář konečné ceny! MyPlanet Léto 2013 KRÉTA... 10 Georgioupolis Resort...12 Rethymno Mare Royal... 13 Rethymno Mare...14 Magda... 15 Dolphin

Více

cestovní kancelář... dovolená bez plavek... plavby po Jadranu bez plavek i s nimi

cestovní kancelář... dovolená bez plavek... plavby po Jadranu bez plavek i s nimi cestovní kancelář NATUR TRAVEL... dovolená bez plavek... plavby po Jadranu bez plavek i s nimi jachta SILVA SILVA jachta a VJEKO VJEKO Chorvatsko o Slovinsko Černá Černá erná Hora Hora Řecko cko Turecko

Více

VÁŽENÍ KLIENTI, DÁREK PRO VÁS DOVOLENÁ JAKO DÁREK

VÁŽENÍ KLIENTI, DÁREK PRO VÁS DOVOLENÁ JAKO DÁREK VÁŽENÍ KLIENTI, v roce 2015, stejně jako kdykoli předtím, uděláme vše pro Vaši maximální spokojenost a krásné vzpomínky z Vaší jedinečné dovolené. V nastávajícím roce bychom Vás opět rádi pozvali do léty

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko. Váš specialista na dovolenou již od roku 1992 BULHARSKO 2015. 24. sezóna. Cestovní kancelár STEFANNY

Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko. Váš specialista na dovolenou již od roku 1992 BULHARSKO 2015. 24. sezóna. Cestovní kancelár STEFANNY Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko 24. sezóna Tradice - spolehlivost - kvalita Cestovní kancelár BULHARSKO 2015 STEFANNY www.stefanny.cz 2 5 Kvalita a spolehlivost Zkušenosti a tradice Slevy za rychlé

Více

Kapverdské ostrovy Boa Vista

Kapverdské ostrovy Boa Vista Kapverdské ostrovy Boa Vista Kapverdy Informace / Umístění hotelů Mimořádná novinka Přímé lety Kapverdské souostroví, správně česky nazývané ostrovy Zeleného mysu, je soubor 10 větších a řady malých ostrovů

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb DŮLEŽITÉ INFORMACE 2015 CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb Ve vlastním zájmu Vás prosíme o důkladné prostudování níže uvedených informací,

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky

A. Všeobecné obchodní podmínky Obsah A. Všeobecné obchodní podmínky... 2 1. Definice pojmů... 2 2. Rozsah platnosti... 3 3. Rezervace... 3 3.1 Kontaktní údaje pro oznámení a informace... 3 3.2 Smlouva... 3 3.3 Změna rezervace letu...

Více

Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere S.p.A.

Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere S.p.A. Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere S.p.A. 1. Příslušná pravidla a předpisy 1.1 Vzhledem ke smlouvě o prodeji zájezdu, včetně prodeje plaveb, se rozumí, že tato smlouva je nejenom upravena

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK RIVIERA TOUR

Všeobecné obchodní podmínky CK RIVIERA TOUR 1.Smluvní vztah 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří RIVIERA TOUR s. r. o., se sídlem Lidečko 31,756 15, IČO 25911741, DIČ CZ 25911741 dále jen RIVIERA TOUR ),dále jen cestovní kancelář nebo RIVIERA

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM 2014 1. UBYTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM 2014 1. UBYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM 2014 1. UBYTOVÁNÍ Popisy a kategorizace ubytovacích zařízení v destinacích odpovídají standardům a kvalitativním měřítkům stanoveným příslušnou místní správní autoritou. Upozorňujeme,

Více

www.erstepremier.cz www.csas.cz

www.erstepremier.cz www.csas.cz www.erstepremier.cz www.csas.cz Vítejte ve světě nadstandardního bankovnictví Erste Premier 2 01 Co může Erste Premier udělat pro Vás? 5 02 Pro koho je Erste Premier určen? Jaká je cena za službu? 03 Jaké

Více

Disneyland Park vás vtáhne do světa kouzel a pohádek Disney.

Disneyland Park vás vtáhne do světa kouzel a pohádek Disney. Zima 2012/2013 Navštivte v zimě Disneyland v Paříži, jedno z nejoblíbenějších míst v Evropě. Vyberte si z našich výhodných balíčků a prožijte několik dní jako v pohádce. Až 80 % atrakcí je krytých, proto

Více