Užitečné informace. Před cestou. Několik dobrých rad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užitečné informace. Před cestou. Několik dobrých rad"

Transkript

1

2 1

3 Před cestou Několik dobrých rad Ať už společnos Costa poplujete poprvé, anebo jste jejím stálým zákazníkem, nabízíme vám několik všeobecných a základních informací a užitečných rad, abyste si svou dovolenou užili na maximum a vychutnali si Plavby v italském stylu. Rezervace vaší plavby Je důležité, abyste své cestovní kanceláři vždy poskytli všechny následující údaje, které jsou potřebné k dokončení vaší rezervace a objednání dalších služeb pro obohacení vaší dovolené: - jméno a příjmení - datum a místo narození - pas (číslo, datum a místo vydání a dobu platnos ) - státní občanství - celou adresu včetně PSČ - členské číslo Costa Clubu, abyste mohli využít klubové slevy - jméno, příjmení a telefon na kontaktní osobu v případě nehody Vaše jméno a příjmení, spolu s číslem rezervace, vám umožní vstoupit do té sekce stránek kde si můžete prohlédnout a vy sknout informace o své plavbě. Přivítá vás virtuální asistent lodní společnos Costa a ukáže vám, jak si on-line rezervovat výlety (i ty, které mají omezený počet míst), vinné a nápojové balíčky, speciální uvítací balíčky, unikátní večer v Club Restaurantu, jak připravit překvapení na narozeniny, výročí či svatební cestu, jak si objednat wellness nebo kosme cké procedury a další. Platba za tyto služby bude požadována až na lodi. Musíte se zaregistrovat, abyste byli schopni upravit svoji plavbu, a při registraci je nezbytné použít stejná osobní data, která jste uvedli při koupi plavby (jméno, příjmení a datum narození). Costa Cruise musí mít tyto informace, aby mohla ochránit vaše soukromí. Vaše požadavky mohou být upraveny online do data uvedeného v systému po vložení požadovaných informací (5 10 dní před odplu m lodi, záleží na rezervovaném i neráři). Co si zabalit Na lodi: Během dne je nejvhodnější oblečení neformální/ sportovní a pohodlné boty, zkrátka cokoliv, v čem se budete cí t dobře. Doporučujeme vzít si také svetr nebo bundu, neboť teploty se mohou výrazně měnit mezi klima zovanými místnostmi a venkovním prostorem. Na každé plavbě bude také alespoň jeden gala večer, kdy dostanete příležitost obléci se elegantně. V denních novinách Today vám bude doporučeno vhodné večerní oblečení, ať už neformální nebo formální. Prosím zapamatujte si, že není možné chodit do restaurace v krátkých kalhotách a lku a ani chodit naboso. Výlety na pevninu: Zde si zapamatujte slova neformální a pohodlný, zejména pokud očekáváte, že budete na delší vzdálenos chodit pěšky. V teplých oblastech je nezbytně nutný opalovací krém a sluneční brýle. Pokud váš výlet zahrnuje i návštěvu náboženských míst, zvolte neokázalý styl oblečení. Informace a doporučení k výletům můžete nalézt na www. costacruise.com. V tělocvičně: Ujistěte se, že jste vhodně vybaveni příslušným oblečením do tělocvičny a především obuví (s podrážkami, které nezanechávají stopy). Hostům, kteří nebudou odpovídajícím způsobem oblečeni, bude ze zdravotních a bezpečnostních důvodů odepřen do tělocvičny vstup. Plážové ručníky: Na lodi budou poskytnuty ručníky zdarma pro použi na lehátkách, u bazénu, ve sprchách, v tělocvičně a je také možné si je vzít s sebou na pláž během fakulta vního výletu. Bezpečnost na lodi: Na vnějších palubách je vhodné nosit boty na nízkém podpatku, když jsou paluby mokré, aby nedošlo k uklouznu. Zavazadla Doporučujeme na každou osobu jedno zavazadlo. Rovněž připomínáme, že následující předměty jsou přísně zakázány: zbraně a munice, výbušniny, petardy a světlice, stlačený nebo zkapalněný plyn (hořlavé, nehořlavé, chladicí, dráždivé a toxické plyny, jako je například v plynovém vařiči), odpalovače světlic, startovací pistole, infekční nebo toxické látky, žíraviny, radioak vní látky a jakékoli ostré předměty, které by mohly být použity jako zbraň. Je také zakázáno nosit jídlo a pi na palubu v příručním i kajutovém zavazadle. Visačka: Visačka od Costa Cruises, kterou jste dostali se svými cestovními dokumenty, a na které je uvedeno vaše jméno, číslo kajuty, musí být připevněna k držadlu vašeho zavazadla před příjezdem do nástupního přístavu. Po příjezdu do přístavu necháte zavazadla na místě k tomu určeném. Poté budou dopravena přímo do vaší kajuty. Příruční zavazadlo: Cennos, léky, fotografické vybavení a křehké předměty byste měli mít ve svém příručním zavazadle. Rozměry vašeho příručního zavazadla nesmí překročit 55x35x25 cm, aby mohlo projít přes rentgenovou bezpečnostní kontrolu. Letecká doprava: Prosíme, abyste vzali v úvahu aktuální pravidla týkající se zavazadel, zejména jejich maximální povolenou hmotnost. Při překročení hmotnostního limitu budete na le š vyzváni k zaplacení dodatečného poplatku. Obsah vašeho příručního zavazadla musí být v souladu s aktuálními nařízeními v zemích odletu a příletu. Za veškerá zavazadla nese odpovědnost letecká společnost a cestující. Costa Cruises neponese odpovědnost za jakékoli zničení a ztrátu zavazadel po dobu, kdy je zavazadlo v péči letecké společnos. U některých kombinací letů a plaveb budou zavazadla přímo po příletu dopravena do vaší lodní kajuty. Pojištění zavazadel: Vaše zavazadlo by mělo být kryto cestovním pojištěním odpovídajícím hodnotě vašich osobních věcí. V případě zpoždění, ztráty či zničení zavazadel budete muset uplatnit nárok ze svého cestovního pojištění. 2

4 Odpovědnost společnos Costa Cruises za zavazadla je omezena mezinárodními dohodami. DOKUMENTY Cestovní dokumenty Před vyplu m dostanete od své cestovní kanceláře následující dokumenty: - lodní lístek - palubní formulář - visačky na zavazadla - letenky (pokud jsou pro objednávku příslušné) - seznam zaplacených služeb V těchto cestovních dokumentech rovněž naleznete informace o dokumentech a vízech, informace o nalodění a vylodění a sňová telefonní čísla. Vaše cestovní dokumenty vám budou zaslány asi 1 2 týdny před odplu m, pokud je uhrazen doplatek. Pro více informací o způsobu a časovém plánu zasílání cestovních dokumentů se prosím spojte se svou cestovní agenturou. Přihlásíte-li se dále pod svým jménem, příjmením a rezervačním číslem na stránky dostanete se do adresné čás stránek, kde naleznete: - informace o rezervaci včetně všech zakoupených služeb - rezervační podmínky, - pojistné podmínky (pokud bylo sjednáno pojištění) - služby rezervované on-line - formulář, jímž umožníte společnos Costa, aby vaši útratu na palubě účtovala na vrub vaší kreditní karty - informace o tom, jak se dostat do přístavu - informace o parkování aut v přístavu - další užitečné informace Pasy a víza Aby nedošlo k problémům při odplu, laskavě vás žádáme, abyste si pečlivě zkontrolovali platnost svých cestovních dokumentů a měli k dispozici vše, co je pro cestu třeba. Pokud některý cestující nebude mít požadované dokumenty, bude mu odepřen nástup do letadla/na loď a budou vůči němu uplatněny storno poplatky. Pasy: Musíte být držitelem platného cestovního pasu a víz (pokud jsou vyžadovány). Je také důležité, aby nám nově vdané ženy nahlásily okamžitě změnu jména, aby jméno uvedené v pase odpovídalo jménu na lodním lístku. Jména na plavebních a leteckých dokumentech musí odpovídat údajům uvedeným v cestovním pasu. Jakékoli nesrovnalos (včetně přezdívek a jmenných zkratek) mohou zabránit v cestě a také způsobit neplatnost pojistných podmínek. Nebude-li mít některý cestující požadované dokumenty, bude mu odepřen nástup do letadla/na loď a budou vůči němu uplatněny storno poplatky. Důležité upozornění: Pasy mohou být při nástupu na loď vybrány personálem Costa a zadrženy po celou dobu plavby tak, aby mohly být předkládány různým přístavním úřadům. Pasy jsou v takovém případě k dispozici pouze na vyžádání cestujícího při výstupu na pevninu. Příslušníci jiných národnos : Důrazně doporučujeme, aby příslušníci jiných národnos kontaktovali pro aktuální pasové a vízové požadavky příslušné úřady. Pokud některý z cestujících nebude mít požadované dokumenty, bude mu odepřen přístup na palubu letadla/lodi a budou vůči němu uplatněny storno poplatky. Doporučujeme, abyste si zjis li platné vízové předpisy na příslušné ambasádě, a to alespoň 2 měsíce před vyplu m. Dě do 15 let: Mládež do 15 let musí mít vlastní pas nebo být zapsána v cestovním pase rodičů. Pokud plavba začíná ve Spojených státech amerických nebo v nich má zastávku, všechny dě musí mít svůj vlastní biometrický pas. Pro plavby se zastávkou v Singapuru je nutné připojit fotografii dítěte, pokud je zapsáno v pase rodičů. Jestliže mladí lidé cestují bez rodičů, zákonných zástupců nebo kohokoliv registrovaného v dokumentech dítěte, Costa vyžaduje, abyste si ověřili u příslušných úřadů, jaké dokumenty jsou pro tyto dě požadovány. Spojené státy americké: V souladu s pravidly stanovenými Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost USA ( US department of Homeland Security /DHS/), která se odkazují na pravidla Visa Waiver Programu (VWP), upozorňujeme: 1) Na příslušném pasovém oddělení je třeba zažádat o vystavení biometrického pasu (e-pasu). K cestě bez víz se občané ČR musí prokázat e-pasem. 2) na webové stránce h ps://esta.cbp.dhs.gov <h ps://esta. cbp.dhs.gov> je nutné vyplnit žádost elektronického systému cestovní registrace (ESTA). Vaše odpovědi musí být v anglickém jazyce. Nepoužívejte tedy prosím diakri ku (háčky, čárky, kroužky). 3) po vyplnění a odeslání žádos Vám bude v krátké době zaslána jedna z odpovědí: Authoriza on approved Máte povolení k cestě bez víza. Toto vyjádření si vy skněte a předložte na le š. Authoriza on pending Povolení nebylo za m uděleno. Prosím kontrolujte průběžně webovou stránku pro aktuální informace Travel not authorized Pokud chcete cestovat do USA, musíte zažádat o nepřistěhovatelská víza na Americkém velvyslanectví v ČR v Praze. ESTA povolení jsou platná 2 roky nebo po dobu platnos Vašeho pasu, pokud ten má platnost kratší než 2 roky. Povolení není nadále platné, změníte-li jméno nebo občanství, či pokud se změní Vaše odpověď na některou z ano nebo ne otázek v žádos. Pokud máte stále platná víza, nemusíte již registraci ESTA vyplňovat. Můžete cestovat na svá platná víza. V případě dalších otázek, týkajících se bezvízových cest, kontaktujte: Podle zákonů USA a v souladu s mezinárodní dohodou mezi EU a USA přijímá DHS určité cestovní a rezervační informace o cestujících létajících mezi EU a USA, známé jako PNR (Passenger Name Record). DHS používá tyto informace především pro účely prevence a boje pro terorismu a dalším závažným 3

5 nadnárodním zločinům. Tyto a další údaje mohou být rovněž použity k ověření, zda se cestující nachází na seznamech lidí, kteří vzbuzují obavy před pro právními činy v letectví či v souvislos se zvláštní bezpečnos. PNR údaje se uchovávají po dobu nejméně tří let a šes měsíců a mohou být sdíleny s jinými úřady. Více podrobnos o těchto opatřeních, včetně opatření na ochranu osobních informací, jsou k dispozici u vaší letecké společnos nebo cestovní kanceláře, nebo na Zákonem je požadováno, aby společnost Costa Cruises uchovávala příslušná data všech svých klientů. Pokud jste ještě příslušná data neposkytli, žádáme Vás, abyste předali svojí cestovní kanceláři jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu, datum a místo vystavení pasu a jeho platnost. Je důležité, aby lodní společnost Costa Cruises obdržela tyto informace nejpozději dva týdny před odplu m. Očkování U plaveb v Indickém oceánu je doporučeno očkování/léky pro malárii. V přístavu Nástup na loď Spojení do nástupních přístavů Costa vám bude nápomocna v přístavu, kde začíná vaše plavba. Měli byste se dostavit alespoň dvě hodiny před odplu m lodi. V některých des nacích poskytuje lodní společnost dopravu mezi le štěm a přístavem za příznivé ceny. Pokud jste si koupili dovolenou Costa Fly+Cruise, tedy let a plavbu, postará se lodní společnost o vaši přepravu do nástupního přístavu. Parkování v přístavu Pokud přijedete v Evropě vozem, většina přístavů má speciální parkoviště. V některých případech je nutná rezervace předem. Informace o tom, ve kterých přístavech jsou parkoviště k dispozici, jaké jsou sazby a jakým způsobem si lze parkovací místo rezervovat. Naleznete na Palacrociere a Palacruceros Costa Cruises postavila v italské Savoně a ve španělské Barceloně lodní terminály, které spravuje přímo společnost Costa. Tato pohodlná, dobře vybavená, vysoce moderní zařízení vám poskytnou vřelé uvítání, usnadní vám a urychlí celý proces nalodění nebo vylodění. V terminále naleznete bar, dětský koutek, internetový koutek a VIP salonek. Costa také plánuje postavit další lodní terminály nejen v Itálii, ale i v jiných zemích Evropy, které budou hostům nabízet stále lepší služby. Odložení zavazadel Po příjezdu do přístavu byste měli předat své hlavní zavazadlo (nikoli zavazadlo příruční) na místě k tomu určeném personálu společnos Costa. Nezapomeňte prosím označit svá zavazadla visačkami, které jste dostali spolu s cestovními dokumenty. O vaše zavazadlo se postarají nosiči a zajis jeho doručení do vaší kajuty. V příručním zavazadle si ponechte své osobní dokumenty a všechny cenné předměty. Kontrola dokumentů při nástupu na loď Nalodění začíná v okamžiku, který je uveden ve vašem i neráři (viz vaše lodní lístky). Před nástupem budete požádáni o předložení cestovních dokumentů a platného pasu. Vaše příruční zavazadlo projde při nástupu na loď bezpečnostní kontrolou. Všichni cestující by měli být na palubě nejpozději hodinu před vyplu m lodi. Přednostní odbavení Členové Coral a Pearl Costa klubu, cestující, kteří si objednali apartmá, rodiny s dětmi mladšími tří let, těhotné ženy a cestující se zvláštními potřebami mají právo na přednostní odbavení. Po příjezdu do přístavu prosím kontaktujte personál u přepážky zákaznických služeb, kde vám budou poskytnuty všechny potřebné informace. Bezpečnostní kontroly Z důvodu bezpečnos všech cestujících bude bezpečnostní služba na palubě kontrolovat všechny osoby a zavazadla při naloďování a vyloďování ve všech přístavech. Kontroly jsou prováděny rentgenovými přístroji a detektory kovu. Prosím spolupracujte se zaměstnanci lodní společnos, aby tento proces proběhl hladce a efek vně. Zavazadla dopravovaná do kajut jsou kontrolována při nalodění. Žádáme vás, abyste během výletů na pevnině nekupovali starožitné zbraně, nože, dýky, meče nebo podobné předměty. Pokud bude některý z výše uvedených předmětů u vás nalezen, lodní bezpečnostní služba vás požádá, abyste je zanechali na pevnině. Rádi bychom vás také chtěli informovat, že v souladu se bezpečnostními a zdravotními zásadami přijatými Costa Cruises pro své cestující je zakázáno nosit na palubu jakékoliv jídlo nebo teku ny, ani v příručním ani v hlavním zavazadle. Jedinou výjimkou jsou toaletní potřeby (např. šampon, pěna do koupele, krémy, apod.), tekuté léky, výrobky nebo jídlo speciálně připravené pro kojence, výrobky nebo jídlo doporučené pro speciální diety. Zákaz se týká jakéhokoliv jídla nebo nápojů zakoupených během zastávek v přístavech. Jakékoliv místní výrobky zakoupené během zastávky v přístavu budou uchovány ve skladu na lodi a vráceny cestujícím na konci plavby. Výstup z lodi Informace o vystupování z lodi vám poskytne lodní personál během speciální schůzky přímo na palubě. Tyto informace si také můžete přečíst v programu Today, který dostanete každý den až do své kajuty. Hosté ubytovaní v apartmá mají při vystupování přednost. Časy výstupů budou stanoveny podle 4

6 odjezdů transferů a podle potřeb organizovaných skupin na palubě. V případě jakýchkoliv individuálních požadavků nás prosím včas informujte. Časy vylodění uvedené ve vašich cestovních dokumentech se mohou lišit z důvodů, které nemůže Costa Cruises ovlivnit. Abychom mohli zajis t efek vní služby, doporučujeme cestujícím využít letů, které nabízí Costa Cruises. Zavazadla Zavazadla by měla být označena visačkou a poslední noc plavby ponechána před dveřmi do kajuty. Lodní personál je odnese a vy si je budete moci vyzvednout v budově terminálu na místě tomu určeném po vystoupení z lodi. Doporučujeme, abyste si u sebe nechali malé příruční zavazadlo, v němž budete mít vše, co budete příš ráno potřebovat (doklady, léky, brýle, cennos, fotografické vybavení, křehké předměty, hygienické potřeby, oblečení na převlečení, atd.). Dotazník o plavbě Poslední den plavby obdržíte do kajuty dotazník s otázkami týkajícími se vaší pohody na lodi a kvality poskytovaných služeb. Lodní společnost si váží vašich názorů a návrhů, neboť nám pomáhají poskytovat vám stále lepší služby. Na palubě Kajuty a apartmá Kajuty: vybavení Všechny kajuty mají svou vlastní koupelnu (se sprchovým koutem a WC), klima zaci, satelitní TV, satelitní telefon, přímý telefon pro telefonáty na lodi, minibar, malý trezor a vysoušeč vlasů. Jméno svého kajutového stevarda najdete ve své kajutě. Veškeré ložní prádlo ve vaší kajutě (povlečení, ručníky) je pravidelně doplňováno a vyměňováno. Koupelny jsou vybaveny mýdlem a tekutým mýdlem ve sprchovém koutu. Z ekologických důvodů je omezeno používání plastů, takže bezplatné sprchové čepice a zvlhčovací krém jsou k dispozici na vyžádání u kajutového stevarda. Apartmá: vybavení Služby a vybavení jsou stejné jako u všech ostatních kajut, navíc jsou však cestujícím ubytovaným v apartmá, panorama ckých apartmá, velkých apartmá, Samsara apartmá, samsara apartmá s verandou a Wellness apartmá zaručeny následující výhody: - přednostní odbavení - osobní stevard - čerstvé ovoce každý den - obědy a večeře servírované do vaší kajuty (na vyžádání) - vířivka, župan a pantofle - nabídka polštářů - pozvání na exkluzivní koktejl s kapitánem - přednostní výběr stolu a času stolování v našich restauracích (podle dostupnos ) - možnost rezervovat fakulta vní výlety přes vašeho osobního stevarda. Teplota v kajutě Teplotu v každé kajutě a apartmá si můžete individuálně nastavit pomocí termostatu umístěného na stěně kajuty. Budeteli potřebovat pomoc při nastavení potřebné teploty, váš kajutový stevard vám rád pomůže. Napě elektrického proudu na palubě V zásuvkách v kajutách je střídavý proud o napě : Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a Costa Concordia: 220/115 V Costa Magica, Costa Fortuna, Costa Mediterranea, Costa Atlan ca: 220/110 V, 60 Hz, Costa Victoria a Costa Roman ca: 220 V/60 Hz pro holicí strojky a 220/110 V (1200 W) v kajutě, Costa Classica: 220 V/60 Hz pro holicí strojky a 220 V (800 W) v kajutě Costa Marina a Costa Allegra: 220/110 V/60 Hz pro holicí strojky Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste jako jediné elektrické přístroje v kajutě používali pouze holicí strojky. Žehlení v kajutě je přísně zakázáno. Vysoušeč vlasů je pro vaši potřebu k dispozici v každé kajutě. Kajutové služby Snídaně a kajutová služba: Hosté, kteří by chtěli do své kajuty doručit kon nentální snídani, mohou před spaním vyplnit objednávku a pověsit ji z vnější strany kajuty na kliku. Tato služba je poskytována zdarma v časech, které jsou uvedeny na objednávce. Pokojová služba: Je k dispozici 24 hodin denně. Lehké svačiny lze objednat za minimální poplatek. Menu pokojové služby najdete v kajutě. Stačí zavolat číslo vedle telefonu a vaše objednávka vám bude doručena během půl hodiny. Servisní poplatek 15% bude účtován ke všem vínům a ostatním nápojům. Interak vní TV: Služba interak vní TV v šes jazycích je k dispozici na některých lodích. Nabízíme vám možnost sledovat placená videa/filmy na objednávku (pay-per-view) a také možnost rezervovat palubní služby. PlaySta on: Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa a Costa Pacifica nabízejí na požádání PlaySta on (za příplatek), která vám umožní pronajmout PS3 konsoly s širokým výběrem video her přímo do kajuty na dobu podle vašeho přání. Today denní program: Kompletní program na všechny uvedené následující dny bude doručen do vaší kajuty každý večer. Ujistěte se, že jste si tento program vzali při vylodění na břeh s sebou, jelikož jsou zde uvedena kontaktní čísla a údaje o odplu lodi, časovém pásmu dané des nace atd. Zábava na palubě Během dne se na palubě či v saloncích může každý cestující 5

7 zdarma zúčastnit nejrůznějších ak vit. Večer v saloncích hraje hudba a v divadle vystupují profesionální umělci. Můžete si také za příplatek zahrát bingo. Úplný seznam všech ak vit naleznete v denním programu Today. Zábavní ak vity organizuje vícejazyčný personál. Zábava pro dě a mládež Od rána do večera se zaměstnanci Costy postarají o zábavu Vašich dě (musejí být již samostatné a schopné jít na toaletu), abyste měli dostatek času vychutnat si plavbu nebo fakulta vní výlet. Vyškolení pracovníci zábavy budou pečovat o vaše dě od 3 let (i když jejich narozeniny jsou během plavby) do 17 let, každý den od 9:00 do 23:30. Bezplatné hlídání dě ve skupině je také možné na vyžádání od 23:30 do 01:30 ve Squok klubu. Tyto časy se mohou mírně lišit v závislos na lodním programu. V některých obdobích může být tato služba omezenější časy budou oznámeny na lodi. K dispozici jsou čtyři kluby: Mini Club (3 6 let), Maxi Club (7 11 let), Teen Junior Club (12 14 let) a Teen Club (15 17 let). Klubové ak vity a věkové skupiny se mohou lišit v závislos na lodi a počtu účastníků. Hlídání dě a zábavní služby nejsou poskytovány dětem, které jsou mladší 3 let. Služby pro dě od 6 měsíců do 3 let Lodě lodní společnos Costa se svými prostornými výtahy a kajutami, širokými vnějšími palubami, promenádami, chodbami bez překážek jsou ideální pro rodiče s malými dětmi včetně dě v kočárku. Rodiny s dětmi mladšími 3 let se mohou přednostně nalodit. Mimo hlavní sezonu a ve vedlejších časech mohou tyto dě využívat místnos a hračky ve Squok klubu, pokud jsou vždy doprovázeny jedním z rodičů. Na požádání je možné do vaší kajuty dodat postýlky a kolébky, dětské vaničky a ohřívače lahví (pokud jsou dostupné). V restauraci je možné vyžádat dětské jídlo připravované v naší kuchyni či vysoké židličky. Umění na palubě Salonky, kajuty a apartmá na všech lodích Costy zdobí obrazy, sochy a grafická díla z dílen slavných italských i světových umělců. Některé lodě mají též svoje vlastní umělecké galerie. Cestující tu v pravidelných aukcích dostávají možnost koupit umělecká díla. Knihovna V knihovně na lodi si cestující mohou zdarma půjčit knihy v několika jazycích. Otevírací doba knihovny je uvedena v denním programu Today. Kasino Na každé lodi Costa je kasino s hracími automaty, ruletou a dalšími hracími stoly. V souladu s mezinárodními zákony je kasino otevřeno jen při plavbě lodi na moři a vstup je povolen pouze dospělým. Při sázení nelze používat Costa kartu. Grand Prix Simulator Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a Costa Concordia Vám nabízejí šanci zažít vzrušení z jízdy při skutečném závodu Formule 1. Můžete si vybrat mezi různými okruhy s různou ob žnos a sledovat své umístění a informace o závodě na obrazovce. Kino 4D Costa Favolosa, Costa Deliziosa a Costa Luminosa se může pochlubit také kinem 4D, kde si vychutnáte velkolepé speciální efekty, vymyšlené pro s mulaci všech vašich smyslů. Sedadla se pohybují podle akcí na obrazovce, dále vnímáte zvuky, světla a obrazy a vše dohromady vytváří skutečně jedinečný zážitek. Golfový simulátor Golfový simulátor na palubě lodí Costa Deliziosa a Costa Luminosa je nejmodernější v porovnání s jakoukoliv lodí pro okružní plavby. Najdete zde 37 různých virtuálních kurzů, 90m 2 vnějšího jamkoviště (není na Costa Favolosa). Simulátor je určený pro golfisty všech úrovní. Play Sta on Dě a mládež si mohou v Maxi a Teen klubech zahrát pod dohledem personálu společenské hry nebo hry na PlaySta on (na všech lodích). Na lodích Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a Costa Concordia se pořádají PlaySta on večery, tedy velké soutěže na hlavní palubě s bazénem, které se promítají na velkoplošné obrazovce. Dráha pro kolečkové brusle Costa Deliziosa a Costa Luminosa se také může pochlubit dráhou pro kolečkové brusle na vnější palubě, kde zažijete vzrušení z bruslení s pozadím moře a oblohy. Nahrávací studio Costa Pacifica má také natáčecí studio s důmyslným zařízením, kde můžete nazpívat svoji oblíbenou píseň s doprovodem hudby a nahrát s pomocí zvukového specialisty CD jako suvenýr. Nákupy a služby Nákupy na palubě Nezapomeňte navš vit obchody na palubě, v kterých si můžete zakoupit parfémy, oblečení, doplňky, kosme ku, šperky, hodinky, upomínkové předměty apod. Na palubě je v prodeji také série knih Costa. Nakupovat můžete za dutyfree ceny téměř na všech plavbách. Obchody jsou otevřené, když je loď na moři. Fotografie Lodní fotograf je přítomen na všech nejdůležitějších událostech a někdy i na fakulta vních výletech. Budete fotografováni často, ale pamatujte, že neexistuje povinnost si fotografie koupit. Všechny fotografie můžete vidět ve fotogalerii nebo na požádání v moderním kiosku Kodak. Na některých 6

8 plavbách lodní kameraman filmuje různé událos ze života na palubě, abyste si mohli koupit mini-film jako jedinečnou památku na dovolenou. Ve specializovaném obchodě si mohou cestující nechat udělat svoje portréty, vy sknout své vlastní fotografie, koupit digitální zařízení (fotoaparáty, mobilní telefony, apod.), telefonní karty operátora TIM a pohlednice. K dispozici jsou také poštovní služby. Výrobky Costa Ke koupi jsou k dispozici exkluzivní výrobky Costa: kolekce, oblečení, značkové dárky, dárky pro dě, čokoládové dobroty. To vše jsou výrobky, které Costa navrhla tak, aby ve Vás zůstala ještě lepší vzpomínka na Vaši dovolenou. Internetový koutek Každá z lodí ve flo le Costa má internetový koutek se satelitním připojením k internetu. Připojení k internetu uhradíte pomocí karty Costa. Můžete tedy surfovat na internetu, číst a odesílat y, chatovat on-line a posílat blahopřání, i když jste na moři. Na webových stránkách Costa Cruises můžete surfovat zdarma. WiFi připojení k internetu Celá flo la Costa má nyní novou službu WiFi, která je jednoduše přístupná tak, že si koupíte kartu pro připojení. Budete se moci připojit k internetu kdykoli a používat přenosné zařízení v křeslech salonku, u bazénu nebo v pohodlí vaší kajuty. Náklady budou účtovány na váš kajutový účet, který uhradíte na konci plavby. Více informací najdete na Prádelna, žehlení a čis rna Na palubě je k dispozici rychloprádelna, možnost vyžehlení prádla a čis rna. Pytle na prádlo a ceník najdete ve své kajutě. Z bezpečnostních důvodů je žehlení v kajutách přísně zakázáno. Opalovací lehátka a křesla Najdete je na venkovní palubě. Chtěli bychom Vás požádat, abyste na nich nenechávali osobní věci, pokud je nevyužíváte. U bazénu jsou k dispozici osušky, které se po použi odkládají do speciálních přepravek. Využívání lehátek, křesel a osušek je zdarma. Informace / Zákaznický servis Informační pult se nachází v hlavní hale lodi a je otevřen 24 hodin denně. Zaměstnanci odpoví na všechny vaše dotazy a vymění měnu nebo cestovní šeky. Výlety Fakulta vní výlety na pevninu rezervované přes společnost Costa jsou naplánovány tak, aby byly v souladu s plavebním řádem lodi. Výlety jsou dobrovolné a lze je zakoupit na palubě lodi, i když mohou být rezervovány před odplu m (až do cca 10 dnů před odplu m) na Vzhledem k omezené kapacitě některých výletů (zvláště pak v severní Evropě) vám vřele doporučujeme rezervovat si jej s dostatečným předs hem. Zarezervované výlety jsou již nevratné. Cena zahrnuje dopravu, průvodce v přístavu v nabídnutých jazycích, vstupné do muzeí a památek, pokud není uvedeno jinak u příslušného popisu výletu. Jídlo a pi je v ceně zahrnuto pouze tehdy, pokud je to výslovně uvedeno. Rozvrh výletů včetně ceny mohou být pořadatelem bez předchozího upozornění změněny kdykoliv před konáním akce. Výlety se uskuteční pouze v případě dosažení minimálního počtu účastníků. Pokud bude přihlášen příliš malý počet účastníků, bude výlet zrušen, platba bude vrácena, a to bez jakékoliv formy odškodnění. Italsky mluvící průvodce nemusí být k dispozici v některých des nacích v Indickém oceánu, Dálném východu, Karibiku, Kanadě a USA. Další podrobnos naleznete v popisu jednotlivých výletů na našich stránkách Některé výlety nemusejí být vhodné pro hosty s omezenou pohyblivos. Sleva pro dě a mládež Dětem ve věku 4 14 let je poskytována tato sleva: - sleva 30% z fakulta vních výletů ve Středomoří a severní Evropě - sleva 25% z fakulta vních výletů v Dubaji a Spojených arabských emirátech, Dálném východě, Indickém oceánu, Jižní Americe a u zaoceánských plaveb - sleva 10% z fakulta vních výletů v Kanadě a Spojených státech amerických, v Karibiku a u transatlan ckých plaveb v této oblas - Dě mladší 3 let při výletech na pevninu se svými rodiči cestují zdarma (dítě není přiděleno žádné sedadlo). Výletní bonus Costa pro vás vytvořila speciální balíček tří výletů, který Vám ušetří % a pla pro většinu 7nočních plaveb ve Středomoří a v Karibiku. Podrobnos ke všem výletním balíčkům najdete v čás věnované výletům. Při koupi výletního balíčku máte možnost si vybrat exkluzivní nápojový balíček Easy, který obsahuje čtyři lahve vína a sedm lahví minerální vody. Nákupování během zastávek v přístavech Věci zakoupené během plavby (koberce, šperky, zboží přesahující určitou hodnotu, atd.) mohou podléhat clu v zemi cestujícího nebo v přístavu vylodění. Pamatujte, že Costa nevybírá clo za hosty a není schopna odhadnout splatnou částku. Tudíž hosté musí v případě proclení zapla t clo sami a Costa Cruises nebude odpovědná za jakoukoliv formu kompenzace. Připomínáme, že je zakázáno přinášet na loď jídlo a pi. Další informace můžete najít v odstavci Bezpečnostní kontrola. Fitness a krása Fitness a sport Všechna fitness zařízení na palubě lze využívat zdarma: tělocvičnu, dráhu pro jogging, víceúčelové sportovní hřiště, 7

9 saunu, vířivku a bazén vnitřní i venkovní. Zařízení je na jednotlivých lodích odlišné. Každá loď má velkou tělocvičnu s vybavením od společnos Technogym - společnos, pro niž je fitness a krása filozofií vedoucí ke zlepšování kvality života. Bezplatné skupinové kurzy s našimi trenéry zahrnují ranní rozcvičky, protahovací cvičení, aerobik, vodní aerobik atd. Je možné si také zarezervovat za příplatek osobního trenéra, lekce jógy nebo Pilates. Spa a Wellness centrum Lodní společnos Costa velmi záleží na tělesné a duševní pohodě cestujících. Lodě Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a Costa Concordia jsou vybaveny lázněmi Samsara a sesterské lodě Costa Mediterranea a Costa Atlan ca nabízejí speciální wellness program. Všechny lodě Costy mají wellness centra, kde můžete za příplatek relaxovat při masážích a zkrašlovacích ošetřeních obličeje a těla. Nový balíček Samsara Dream Tento jedinečný balíček je hostům nabízen k zakoupení na všech lodích, které mají lázně Samsara. Je to rituál, díky kterému se dostanete do naprosté duševní pohody. Budete mít neomezený přístup do lázní, budete přizváni k uvítacímu čajovému obřadu a budou vám nabídnuty dvě procedury, dvě lekce ve fitness nebo meditační hodiny, dvě sezení na opalovacích lehátkách a také ochutnáte úžasnou kuchyni restaurace Samsara. Wellness balíčky Můžete si také zarezervovat speciální ošetřující balíčky před vyplu m, s využi m speciálních cen (informace, ceny a rezervace na Několik příkladů: - Regenera on Formula (masáž hlubokých tkání Elemis, obličejová terapie La Thérapie Hydrali nebo ošetření rukou Elemis Exo c). - Total Wellness (Elemis Pro-Collagen Marine Facial, program pro redukci celuli dy Ionithermie, ošetření kameny, masáž hlavy a aromaterapie Elemis). - Time for Two, navržen pro páry (masáž s mořskými řasami Elemis Aromaspa, ošetření nohou Elemis Sole Delight, analýza složení těla, vše pro dvě osoby). Tyto balíčky nejsou k dispozici na lodích Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena a Costa Concordia. Zdraví Lodě lodní společnos Costa mají své vlastní moderní ošetřovny poskytující za poplatek první pomoc a lékařskou péči od pracovníků Národního sdružení palubních lékařů a vyškolených zdravotních sester. Léky pro první pomoc jsou také k dispozici za rozumnou cenu. Otevírací hodiny zdravotnického střediska a lékárny jsou uvedeny v novinách Today. Léky na zmírnění mořské nemoci jsou k dispozici zdarma na recepci (Informa on Desk) a na ošetřovně. Cestující se zvláštními potřebami upozorní na tuto skutečnost při rezervaci. Zejména doporučujeme cestujícím, kteří mají dlouhodobé terapie, aby si vzali všechny své potřebné léky s sebou, a to s popisem jejich obsahu a dávkování. Cestující, jejichž zdravotní stav vyžaduje používat injekční stříkačku nebo jehly, jsou žádáni, aby kontaktovali své kajutové stevardy, kteří jim zajis speciální přepravku na likvidaci ostrých medicínských nástrojů. Jídlo a restaurace Restaurace Restaurace a samoobslužné restaurace na palubě nabízejí bohatý a různorodý výběr italských a mezinárodních jídel. V samoobslužných restauracích najdete speciality z des nací, které každý den navš víte. Na jídelním lístku naleznete předkrmy, hlavní jídla z masa nebo ryb, přílohy, saláty, sýry, dezerty a zmrzlinu. K dispozici jsou i vegetariánská jídla a pokrmy pro osoby se speciálními požadavky na stravu. Snídaně Vychutnejte si snídani ve své kajutě, v samoobslužné restauraci nebo v restauracích (bez vyhrazených míst). Pro ranní ptáčata je v barech již od úsvitu servírována káva s croissanty. Oběd Poobědvejte v samoobslužné restauraci nebo v restauracích s obsluhou (bez vyhrazených míst). Večeře Koná se v restauraci s obsluhou u vlastního rezervovaného stolu. Rezervace stolu na večeři Všichni cestující mají místo u stolu vyhrazené pro sebe po dobu plavby. V době rezervace plavby upřesníte jakýkoliv požadavek na stolování. Potvrzení rezervace najdete ve své kajutě. Večerní stolování je nabízeno ve dvou přibližných časech: - První stolování 19:00 hod. - Druhé stolování 21:00 hod. Nicméně zkontrolujte si, prosím, čas svého stolování v lodních novinách Today. V restauracích je zakázáno kouřit. Gala večeře Gala večeře je zvláštní příležitost nabízející gurmánské menu, elegantní a slavnostní atmosféru a přítomnost kapitána a jeho zaměstnanců (v závislos na dostupnos ). Během každé plavby se konají četné speciální gastronomické akce, dále tema cké švédské stoly podle des nace, která je právě navš vena, a rovněž půlnoční překvapení v saloncích. O Vánocích, na Silvestra a o Velikonocích je rovněž servírováno speciální menu. Klubové restaurace Za menší dodatečný poplatek si můžete vychutnat gur- 8

10 mánský zážitek nabízený exkluzivními a důmyslnými klubovými restauracemi na lodích Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Serena, Costa Concordia, Costa Magica, Costa Fortuna, Costa Mediterranea, Costa Atlan ca, Costa Victoria a Costa Allegra. Jsou otevřeny každý večer od 19:30 do 21:00 hod., pokud není uvedeno jinak. Večeři si můžete zarezervovat na našich webových stránkách nebo na palubě lodi v interak vních stáncích nebo na recepci (Informa on desk). Je třeba uhradit dodatečný poplatek plus cenu za nápoje a servisní poplatek ve výši 15%. Speciální požadavek na dietu Těmto požadavkům může být vyhověno, pokud je o ně zažádáno a jsou odsouhlaseny při rezervaci plavby (pro diabe- ky, bezlepková dieta, atd.). V době rezervace mohou cestující zažádat o speciální dietu diabe ckou, bezlepkovou nebo jinou dietu z důvodu alergie/nesnášenlivos. Na všech našich lodích a ve všech des nacích je v hlavní restauraci k dispozici jídlo pro cestující se speciálním požadavkem na jídlo (s výjimkou plaveb v Číně). Costa spolupracuje s AIC (Italian Coeliac Assosia on) na speciálním programu, který by měl usnadnit bezlepkové stravování mimo domov, a to kontrolou vhodnos všech přísad a jídel určených do jídelníčku pro cestující se speciálním požadavkem na jídlo. Další informace najdete na webových stránkách U plaveb ve Středomoří a v severní Evropě jsou k dispozici kompletní bezlepková menu u snídaně, oběda a večeře (pouze v hlavní restauraci). Navíc mohou cestující požádat o balený oběd, pokud se zúčastní fakulta vního výletu a z tohoto důvodu nemohou obědvat na lodi. Aby byla tato služba účinně zajištěna, prosím potvrďte ještě svoje požadavky u zákaznického servisu, jakmile se nalodíte. Pokud by si chtěli cestující přinést stravu z domova, musí o tom být informován palubní Service Director nebo Maitre ihned po nalodění, aby mohla být přijata opatření nutná k přípravě jídel. Vína, bary a nápoje Vinný lístek Ve vinných sklípcích nacházejících se na každé lodi je uloženo přes 80 různých značek vín, vybraných kvalifikovanými odborníky z řad someliérů tak, aby vhodně doplňovala naše menu. Bary a kavárny V mnoha barech a kavárnách nacházejících se na palubě našich lodí najdete širokou nabídku exkluzivních italských a světových vín, lihovin a nealkoholických nápojů. Je zde také mnoho tema ckých barů. Ve vinných barech najdete výběr ušlech lých vín, šampaňského a šumivých vín. Bary Cognac&Cigar nabízejí škálu vynikajících koňaků a doutníků. Veškerá útrata v barech, kavárnách, samoobslužných restauracích a hlavních restauracích bude připisována na váš palubní účet a musí být uhrazena na konci plavby. Upozorňujeme vás, že na nákup nápojů se vztahuje servisní poplatek ve výši 15%. Nápoje Využijte speciální nápojové balíčky Costa a ušetříte peníze. Lodní společnost Costa nabízí balíčky s vínem, minerální vodou a alkoholickými nápoji, které si můžete rezervovat před odjezdem na nebo při nalodění. Hostům není dovoleno konzumovat na palubě alkohol zakoupený v bezcelních obchodech na lodi nebo na pevnině. Tento alkohol je uchováván v obchodech a bude Vám vydán na konci plavby. Jak pla t na palubě Costa karta Ve své kajutě najdete svou osobní Costa kartu (tj. magne ckou kartu Costa Card), jejímž prostřednictvím bude během celé plavby ověřována vaše totožnost. Pro vaše pohodlí disponují všechny lodě Costa bezhotovostními systémy na palubě, s použi m vaší Costa karty je možno vše připisovat na váš palubní účet, včetně nákupů v obchodech, účtů za nápoje, účtů za lázeňské a kosme cké služby, čis rnu a prádelnu, telefonní hovory, výlety na pevninu, apod. (kromě sázek v kasinu). Costa karta vám umožní užít si dovolenou, aniž byste se museli obávat nedostatku hotovos na své každodenní výdaje na lodi. Na konci plavby obdržíte vyúčtování. Svůj účet můžete vyrovnat v hotovos nebo kreditní kartou (nebo prostřednictvím cestovních šeků viz Osobní šeky ). Způsoby platby na palubě Hosté, kteří nezaregistrují svou kreditní kartu, budou požádání o složení zálohy na pokry útraty na palubě nejpozději do 48 hodin od nalodění. Záloha bude minimálně 150 EUR nebo 150 dolarů na osobu, v závislos na měně používané na lodi. Pokud výdaje na palubě překročí vklad, bude požadována další záloha. Celková útrata bude sečtena na konci plavby a případný neupotřebený zbytek zálohy bude cestujícímu vrácen. Kreditní karty Na počátku plavby můžete zaregistrovat svoji embosovanou kreditní kartu, takže veškerá Vaše útrata na lodi bude automa cky účtována k ži Vaší karty. Kreditní kartu můžete zaregistrovat pomocí interak vních stánků nebo u zákaznické přepážky. Při využi této služby dostanete účet do kajuty a nebude-li uvedeno jinak, daná částka bude automa cky stržena z Vaší kreditní karty, přičemž probíhá denní autorizace systémem pro kreditní karty. Na palubě jsou přijímány následující embosované kreditní karty: American Express, VISA, MasterCard a CartaSi (pouze tehdy, jestliže je platnost v zahraničí uvedena na zadní straně). Elektronické předplacené karty a debetní karty (např. Visa Electron a Poste Pay) nejsou na palubě přijímány. Elektronickou kartu poznáte tak, že čísla na kartě jsou vy štěna, nikoli 9

11 vyražena. Doporučujeme, abyste si typ karty před odjezdem ověřili u své banky. Osobní šeky Na lodi jsou přijímány pouze šeky vydané italskými bankami (tj. pobočkami sídlícími v Itálii). Maximální hodnota šeku může být EUR. Šeky musí být platné pouze pro platbu výdajů na palubě lodi na konci plavby a určené k autorizaci elektronickým šekovým záručním systémem Centax. Zahraniční měny Zákonným pla dlem na palubě lodí Costa je euro, kromě plaveb v Karibiku na lodi Costa Atlan ca odplouvající z Fort Lauderdale, plaveb v Jižní Americe, jarních transatlan ckých plaveb odplouvajících z Jižní Ameriky a krátkých plaveb na Dálném východu na lodi Costa Roman ca a Costa Classica, kde je pla dlem americký dolar. Hotovost a cestovní šeky se mohou směnit na palubě ve směnárně u informační přepážky. Její otevírací doba je uvedena v novinách Today. Směnárna je obvykle zavřena, pokud loď kotví v přístavu. Vybavení směnárny na palubě je omezené, proto doporučujeme, abyste měli dostatek místní měny pro každý přístav, který budete ch t při zastávce navš vit nebo abyste s sebou měli cestovní šeky v malých nominálních hodnotách, které můžete na pevnině inkasovat. Na palubě nejsou žádné bankomaty. Lodní společnost Costa nezajišťuje hotovostní výběry z kreditní karty a neinkasuje osobní šeky. Servisní poplatky Za všechny hotelové služby na palubě bude každý den na účet cestujícího připsán servisní poplatek. Jeho úhrada bude požadována až na konci plavby a jeho výše je závislá na délce plavby. Jedná se o následující poplatky: - 7 EUR/den za dospělého pro všechny plavby trvající do osmi dnů, nebo 6 EUR/den za dospělého u delších plaveb - 11 dolarů/den za dospělého u plaveb v Karibiku lodí Costa Atlan ca odplouvající z Fort Lauderdale a Miami - 9 dolarů/den za dospělého při plavbách na Dálném východu lodí Costa Classica a Costa Roman ca, které trvají 4, 5, 6, 7 nebo 8 dnů - 9 dolarů/den za dospělého v Jižní Americe a u jarních transatlan ckých plaveb lodí Costa Serena, Costa Fortuna a Costa Victoria Dětem do 13 let není účtován žádný servisní poplatek, za- mco cestujícím ve věku od 14 do 17 let bude účtováno 50 % ze shora uvedených sazeb. Celý servisní poplatek společnost Costa ukládá pro zaměstnance, kteří vykonávají hotelové povinnos na palubě, jako mo vaci k neustálému zlepšování kvality služeb nabízených na lodích Costa. Společnost Costa Cruises získala mezinárodní cer fikaci SA 8000 za naplňování zásad e ckého chování a požadavků na společenskou odpovědnost. Servisní poplatek je nedílnou součás celkové ceny plavby a nelze jej tudíž měnit. Spropitné Spropitné není na palubě vyžadováno, ani se od vás neočekává. Zvláštní potřeby Hosté se speciálními potřebami Společnost Costa Cruises si přeje uspokojovat potřeby všech cestujících, kteří chtějí zažít plavbu, ale mají speciální potřeby, pohybové problémy, zrakové pos žení nebo jiná pos žení. Mezinárodní pravidla požadují, aby si byla společnost vědoma všech potřeb osobní asistence v naléhavém případě (invalidní vozíky, atd.) svých cestujících, aby mohla učinit všechna potřebná opatření. Informace o speciálních potřebách cestujících musí být poskytnuta cestovní kanceláři a znovu na palubě. Doporučujeme, aby cestující se speciálními potřebami cestovali s doprovodem. Každý člověk odkázaný na invalidní vozík musí mít s sebou doprovod a svůj vlastní invalidní vozík (prosím informujte při rezervaci plavby svoji cestovní kancelář o jeho rozměrech). Uživatelé invalidních vozíků nebo cestující s pohybovými problémy nemusejí mít vždy možnost výletu na břeh, zejména pokud loď kotví na moři. Lodě lodní společnos Costa mají několik kajut vybavených pro tělesně pos žené, které jsou označeny písmenem H v pláncích lodí. Pro další informace navš vte stránky Zvláštní přání Všechny zvláštní požadavky týkající se místa sezení v letadle musí být uvedeny v okamžiku rezervace. Costa Cruises nemůže zaručit, že budou splněna. Pro další informace navš vte stránky Další informace Zvířata Na palubu lodí Costa je zakázáno přinášet zvířata jakéhokoli druhu a velikos, s jedinou výjimkou doprovodných zvířat pro handicapované cestující (podléhá oznamovací povinnos v okamžiku rezervace). Kouření V divadlech, restauracích, samoobslužné restauraci (ve vnitřních prostorách), na chodbách, v sálech, ve výtazích a na schodiš ch je přísně zakázáno kouřit. V saloncích jsou vyhrazena místa pro kuřáky. Dýmky a doutníky lze kouřit pouze ve vyhrazených prostorách. Z bezpečnostních a pro požárních důvodů vždy odkládejte nedopalky do připravených popelníků a nikdy je neházejte přes palubu. Výcviková střediska Costy Velká tradice pohos nnos, kterou firma proslula, je nyní ještě posílena díky školení, které poskytuje svým zaměstnancům v hotelových školách Costy v Janově, na Filipínách, v Indii, Indonésii, Brazílii a Peru. Těhotenství Ženy do 24. týdne těhotenství mohou cestovat za předpokladu, že k tomu mají potvrzení od doktora. Cestujícím není povoleno cestovat, pokud již zahájili 25. týden těhotenství, nebo po po- 10

12 rodu. Upozorňujeme, že lodní lékařské vybavení je omezené, pokud se týká ošetřování těhotných žen a novorozenců. Noviny/Denní zprávy Lodní společnost zajišťuje distribuci novin s nejdůležitějšími zprávami z celého světa. Dě a kojenci Rádi bychom připomněli, že dě mladší 18 let nemohou na palubě lodí Costa cestovat bez doprovodu. Dě dále nemohou vyplout na moře, pokud jim v první den plavby není alespoň 6 měsíců. Pro 15 denní a delší plavby a transatlan cké plavby činí minimální věková hranice 12 měsíců. Pošta Pohlednice lze zakoupit ve specializovaném obchodě s fotografickým materiálem, který rovněž poskytuje poštovní služby. Mše Na palubě všech lodí Costa je kaple a římsko-katolický kněz. Telekomunikace Mobilní telefony Partnerem Costy je operátor TIM. Všechny lodě Costy jsou pokryty signálem GSM, což znamená, že můžete hovořit, odesílat a přijímat textové zprávy a používat mobilní internetové služby i na moři. Tato služba je dostupná zákazníkům operátora TIM a velkých mezinárodních mobilních operátorů. Zákazníci operátora TIM mohou koupit na lodi dobíjecí karty. Pokud máte zájem o více informací o službách operátora TIM, volejte jeho zákaznický servis vytočením 119 (zdarma z Itálie a na palubě lodí Costy) nebo navš vte jeho webové stránky www. m.it. Satelitní spojení Na lodi můžete telefonovat ze své kajuty prostřednictvím satelitního spojení a rovněž odesílat a přijímat faxy. Podrobnos vám sdělí na recepci (Informa on Desk). Pro telefonní a faxovou komunikaci z pevniny na loď je nutné vytočit kód pro oblast moře, ve které se loď nachází a poté satelitní číslo lodi (viz tabulka níže). Satelitní oblast Kód INMARSAT kód Telefon/Fax Loď Telefon Fax COSTA FAVOLOSA IBYD V okamžiku sku nebylo žádné číslo k dispozici. COSTA DELIZIOSA ICGU COSTA LUMINOSA ICYA COSTA PACIFICA COSTA SERENA ICAZ COSTA CONCORDIA IBHD COSTA MAGICA IBQQ COSTA FORTUNA IBNY COSTA MEDITERRANEA IBCF COSTA ATLANTICA IBLQ COSTA VICTORIA IBLC COSTA ROMANTICA IBCR COSTA CLASSICA ICIC COSTA MARINA IBNC COSTA ALLEGRA ICRA Případně můžete volat z Itálie číslo 170 (přes Telecom), uveďte název lodi, jméno cestujícího, a pokud možno číslo kajuty. Volající z jiných zemí může kontaktovat a informovat se u operátora v dané zemi. Aby se zamezilo plýtvání času s vyhledáváním cestujícího, se kterým chcete hovořit, zašlete nejprve tomuto cestujícímu fax s uvedením podrobnos, kdy budete volat. Výše uvedená čísla se mohou měnit. Aktuální čísla sdělí lodní společnost Costa Cruises. 11

Užitečné informace. Před cestou. Několik dobrých rad

Užitečné informace. Před cestou. Několik dobrých rad 1 Před cestou Několik dobrých rad Ať už společnos Costa poplujete poprvé, anebo jste jejím stálým zákazníkem, nabízíme vám několik všeobecných a základních informací a užitečných rad, abyste si svou dovolenou

Více

Užitečné informace. Před cestou. Zvláštní potřeby. Několik dobrých rad. Co si zabalit

Užitečné informace. Před cestou. Zvláštní potřeby. Několik dobrých rad. Co si zabalit 1 Před cestou Několik dobrých rad Ať už společností Costa poplujete poprvé, anebo jste jejím stálým zákazníkem, nabízíme vám několik všeobecných a základních informací a užitečných rad, abyste si svou

Více

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND ****

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** 5,8,11,12,15 - denní zájezd EXKLUZIVNĚ v naší nabídce. Ideální pro ty, kteří chtějí být online během dovolené. Aqualand pro dětské vodní hry. Poloha: hotel

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016 Loď Celebrity Reflection Plná penze Termín: 26. 2. - 6. 3. 2016 Loď Celebrity Reflection, člen lodní společnosti Celebrity Cruises, je v provozu

Více

Vše, co potřebujete vědět

Vše, co potřebujete vědět 164 Vše, co potřebujete vědět Všeobecné informace 2009 Užitečné informace strany 166-173 Před cestou V přístavu Na palubě Lodní flotila strany 174-203 Rezervační podmínky strany 204-205 Kalendář plaveb

Více

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA *****

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Resortem protéká 650 m dlouhá řeka. Mnoho zábavy pro děti v Mitsis Wonderland. K dispozici 10 tematických restaurací. Poloha:

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015 Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami Loď Celebrity Reflection Plná penze

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM Termín 3. 1. - 11. 1. 2016 Termín: 3. 1. - 11. 1. 2016 Splendour of the Seas Plná penze Vybavení lodě: Paluba s vodním vyžitím, venkovní i krytý bazén, vířivky, moderní denní lázně

Více

Costa Luminosa - Itálie, Francie, Španělsko, Karibik, Mexiko, USA, Nový Zéland, Austrálie, Čína, Indie, Arabské emiráty

Costa Luminosa - Itálie, Francie, Španělsko, Karibik, Mexiko, USA, Nový Zéland, Austrálie, Čína, Indie, Arabské emiráty Costa Luminosa - Itálie, Francie, Španělsko, Karibik, Mexiko, USA, Nový Zéland, Austrálie, Čína, Indie, Arabské emiráty 99 - denní zájezd Plovoucí resort Costa Luminosa pro necelých 3 tisíce cestujících

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

STAŇTE SE ČLENY KLUBU MSC

STAŇTE SE ČLENY KLUBU MSC STAŇTE SE ČLENY KLUBU MSC Již jste někdy vyzkoušeli plavbu na palubách lodi MSC Cruises a chcete to vyzkoušet znovu?doporučujeme Vám zaregistrovat se prostřednictvím naší CK RIVIERA TOUR u plavební společnosti

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

1. VARIANTA ČTRNÁCTIDENNÍ POBYT 3.8. 16.8.2011 S 20 TI LÉČENÍMI V RESORTU RAGARA BEACH

1. VARIANTA ČTRNÁCTIDENNÍ POBYT 3.8. 16.8.2011 S 20 TI LÉČENÍMI V RESORTU RAGARA BEACH POBYT NA FILIPÍNÁCH S FILIPÍNSKÝM LÉČITELEM ČTYŘI VARIANTY POBYTU 1. VARIANTA ČTRNÁCTIDENNÍ POBYT 3.8. 16.8.2011 S 20 TI LÉČENÍMI V RESORTU RAGARA BEACH Odlet z Prahy Ruzyně 1.8.2011 v 15.50 h. do Dubaje.

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

Regionální certifikace

Regionální certifikace Regionální certifikace Provozovatel: IČO: Název provozovny: Adresa: Kontaktní osoba: Telefon: Kritéria REGIONÁLNÍ CERTIFIKACE bronze silver gold diamond Legenda: pov = povinné, pv = povinně volitelné pov.

Více

VISA ONLINE Postup pro online vyžádání víza do Spojených arabských emirátů přes www.emirates.com

VISA ONLINE Postup pro online vyžádání víza do Spojených arabských emirátů přes www.emirates.com VISA ONLINE Postup pro online vyžádání víza do Spojených arabských emirátů přes www.emirates.com Od 10. května mohou cestující společnosti Emirates z 35 zemí světa žádat o víza do UAE online prostřednictvím

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit:

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit: Vyrazte na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v hotelu Junior v lázeňském městě Poděbrady. 3 dny pro 2 osoby a 1 dítě do 6 let. Vychutnejte si vynikající bohatou polopenzi a užijte si i neomezený vstup

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage Poslední aktualizace: 21.05.2015 1. esky.cz 2. Guide_homepage Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Cestující s nadváhou

Více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016 Veškeré objednávky doplňkových služeb, které nejsou součástí cestovní smlouvy (tzn. nejsou zakoupeny současně s uzavřením cestovní smlouvy), lze uskutečnit

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa - ne 12. - 14. dubna 2013

Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa - ne 12. - 14. dubna 2013 PROSTEJOV Ceská Republika Vážený pane/paní, dovolte mi pozvat Váš klub k účasti na mezinárodním hokejovém turnaji U16 který se koná v Prostějově - Česká Republika. Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa -

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU PROPOZICE LETNÍHO KEMPU AKADEMIE KARATE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18. - 25.7. 2015 Horní Bečva, Hotel Kahan 1 Na základě vaší přihlášky Vám zasíláme doplňující informace o kempu Datum: 18.7. 2015 sobota - 25.7.2015

Více

Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři

Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři SEVERNÍ CESTA TIRANSKÁ ÚŽINA - RAS MOHAMED - DAHAB & SS - THISTELGORM Termín: 7. 14. března 2015 Cena: 29 900,-Kč Rádi bychom Vás pozvali na týdenní

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Provozní řád školní jídelny základní školy

Provozní řád školní jídelny základní školy Provozní řád školní jídelny základní školy Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005

Více

INFORMACE O PRODUKTU DOTOVANÉ ZÁJEZDY DO ŠPANĚLSKA PODZIM 2012 ANDALUSIE Destinace : Španělsko Andalusie - Costa del Sol Konání zájezdů: 20.09.- 8.11.2012 Pravidelné týdenní turnusy: čtvrtek čtvrtek CENA

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Programový modul. Cykloasistence

Programový modul. Cykloasistence Programový modul Cykloasistence AXA ASSISTANCE CZ 2007 Přehled programového modulu Název produktového modulu: Případy: Cykloasistence Informace o cyklotrasách a jejich sjízdnosti, tipy na výlet, informace

Více

Ubytování Doprava: Jízdenky do Černé Hory: jízdenky FIP MÁV ŽCG Zajišťuje klient sám cena za dopravu FIP 1250,- Kč/os

Ubytování Doprava: Jízdenky do Černé Hory: jízdenky FIP MÁV ŽCG Zajišťuje klient sám cena za dopravu FIP 1250,- Kč/os Ubytování je zajištěno ve dvou- a třílůžkových pokojích nebo v apartmánech penzionu, vzdáleného cca 250 m od pláže Ke každému pokoji je k dispozici balkon s posezením, sociální zařízení, lednička a vařič

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika KUBA - ÚVOD Pro lidi, kteří mají rádi život! KUBA je fascinující ostrovní zemí a zájem o ní neustále roste. Kubu si každý spojí s pálícím sluncem, vysokými palmami, křišťálově modrým mořem nebo plantážemi

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL ****

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** 8,, - denní zájezd Poloha: hotelový areál El Mouradi Djerba Menzel je situován přímo u pláže, asi 6 km od centra městečka Midoun, 4 km od obchoho centra a krokodýlí

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Jihlavská astronomická společnost

Jihlavská astronomická společnost Pokyny pro účastníky Letního astronomického soustředění LASO 2010 Hájenka Černé lesy, Brtnice na Jihlavsku, 21. až 30. července 2010 Vážení rodiče a účastníci, na základě Vámi zaslané přihlášky Vám prostřednictvím

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem.

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem. Na jak dlouho je možné vytvořit nezávaznou rezervaci? Nezávaznou rezervaci Vám můžeme vytvořit na 3 pracovní dny, pokud je zahájení zájezdu za dobu delší než 35 dní. Do té doby je třeba zaslat Vámi podepsanou

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 19.05.2015. 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele

Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 19.05.2015. 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Poslední aktualizace: 19.05.2015 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Zavazadla: Rozměry a hmotnost Co si můžete vzít do letadla? Jak sbalit příruční zavazadlo do letadla?

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

Staňte se členem Clubu Atrium Leisure, sbírejte body a užijte si lákavé odměny za Vaše rezervace!

Staňte se členem Clubu Atrium Leisure, sbírejte body a užijte si lákavé odměny za Vaše rezervace! Staňte se členem Clubu Atrium Leisure, sbírejte body a užijte si lákavé odměny za Vaše rezervace! 1 Pravidla a podmínky členství Jak členství získat... Členství v Clubu Atrium vzniká na základě pozvání

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

BUSINESS.... se nedělá v kanceláři... www.bohemia-regent.cz

BUSINESS.... se nedělá v kanceláři... www.bohemia-regent.cz BUSINESS... se nedělá v kanceláři... Představení společnosti Vítejte... 2 Akciová společnost AKCENTOUR a. s. provozuje hotelový komplex Bohemia a Regent, který se nachází v okrajové části historického

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Ceník ubytování. Malý dvoulůžkový pokoj detail kategorie Délka pobytu 1 osoba 2 osoby 1-4 noci 899 Kč 999 Kč 5 a více nocí 799 Kč 899 Kč

Ceník ubytování. Malý dvoulůžkový pokoj detail kategorie Délka pobytu 1 osoba 2 osoby 1-4 noci 899 Kč 999 Kč 5 a více nocí 799 Kč 899 Kč Ceník ubytování Malý dvoulůžkový pokoj detail kategorie Délka pobytu 1 osoba 2 osoby 1-4 noci 899 Kč 999 Kč 5 a více nocí 799 Kč 899 Kč Malý dvoulůžkový Deluxe + bezbariérový pokoj detail kategorie Délka

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA ***

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** 8,, - denní zájezd Poloha: Mahdia je považována za ideální dovolenkové místo, s krásnou písčitou pláží, s malebným městečkem a svou medínou. Hotel Cap Mahdia se nachází

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více