O nás 3/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O nás 3/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57."

Transkript

1 O nás 3/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.18) Milí čtenáři, bratři a sestry, rok se s rokem sešel a opět se blíží Výroční členské shromáždění, kde se budeme ohlížet za uplynulým sborovým rokem. Při této příležitosti bych chtěl zmínit tři věci, které potřebujeme k tomu, abychom v našem společenství zakoušeli duchovní pokrok. Předně bychom měli věnovat pozornost zaměření našich modliteb. I v uplynulém roce se v našem sboru dělo mnoho modliteb, a to nejen v nedělních shromážděních, ale i na skupinkách, na setkáních staršovstev atd. V Táboře se nám před několika lety podařilo zavést modlitební setkání staršovstva. Dozvěděl jsem se, že své modlitební setkání začalo konat i chýnovské staršovstvo. Je dobře, že se spolu modlíme. Byla by velká chyba se nemodlit. Můžeme ale udělat i tu chybu, že se modlíme jen za své záležitosti (viz Jk 4.1-3). Chceme Boha zapojit do řešení našich problémů. 1

2 Chceme, aby požehnal našim plánům a projektům. Mnohdy možná až příliš samozřejmě předpokládáme, že víme, za co se modlit. Přitom podle Bible je naší slabostí právě to, že nevíme jak a za co se modlit (Ř 8.26n). Potřebujeme tu pomoc Ducha svatého. Naše modlitby se snadno mohou stát jen jakousi samomluvou, kdy Bohu předkládáme své názory na to, co by měl zařídit a čemu by měl požehnat. Ale ptáme se, co chce vlastně Bůh? Ptáme se, za co bychom se měli modlit? Věnujme pozornost tomu, jaké modlitby zaznívají z našich úst. Jakým směrem se nesou a v jakém duchu. Je třeba umět před Bohem i zmlknout a nechat se Písmem a Duchem svatým nasměrovat k prosbám, které se Bohu líbí. Brát naše vzájemné vztahy jako seminář. Jde o to, abychom skutečně byli Ježíšovými učedníky. Znakem Ježíšových učedníků je, že mají lásku k sobě navzájem (J 13.35). Milovat druhé Ježíšovou láskou se učíme ve vzájemném kontaktu. I v minulém roce jsme měli mnoho příležitostí být spolu a nejen být spolu, nýbrž i spolupracovat. Když jsme se k sobě dostali dostatečně blízko, vycházely najevo i naše odlišnosti a nedokonalosti. A právě ty odlišnosti a nedokonalosti, ba dokonce naše hříšnost (!) nám skýtají možnost cvičit se v lásce, ke které máme díky Bohu vlohy. K tomu jsou dobré podmínky ve staršovstvu, v týmu mládeže, ve skupinkách, při společném organizování různých akcí Tam všude se k sobě můžeme dostat hodně blízko a je to příležitost být Ježíšovými učedníky. Nikdo z nás není Mistr. Jaká to úleva, když si to uvědomíme! Ale všichni můžeme být učedníky. Važme si proto všech příležitostí, kdy můžeme být spolu a vyhledávejme 2

3 je. Samozřejmě si také můžeme od druhých a od sboru udržovat odstup. V takovém případě ale ochuzujeme sebe i ostatní o možnost trénovat lásku Kristovu. Berme tedy naše vzájemné vztahy jako seminář, kde se můžeme učit žít Ježíšův život. Rozvíjet a hledat své duchovní povolání. Nějakou oblast služby duchovní povolání má každý znovuzrozený člověk. To už jsme možná slyšeli stokrát. Řada z nás jistě už své duchovní povolání také zná. Tou službou přitom nemusí být nutně něco, co děláme přímo ve sboru. Někteří z nás to mohou prožívat tak, že naše duchovní povolání se částečně nebo úplně kryje s vaším zaměstnáním. Možná ale, že jsme v rámci sboru nebo i jinde zaměstnáni ještě spoustou jiných úkolů, které nepatří k jádru našeho poslání. Je dobré, když můžeme většinu času své služby věnovat činnostem, které odpovídají našemu duchovnímu obdarování a povolání. Tak můžeme své obdarování více rozvinout a být prospěšnější ostatním. Proto je vhodné podle možností postupně zanechávat těch úkolů, které našemu povolání neodpovídají. Někteří z vás mohou mít v srdci touhu, kterou tam vypůsobil Duch svatý. Táhne vás to určitým směrem, do určité oblasti služby. Může to být signál, že právě v této oblasti se nachází vaše obdarování a povolání. Může se jednat i o službu, která se ve sboru dosud nevyskytuje. Bude užitečné, když si o tom promluvíte s někým dalším ze sboru, posléze i se staršovstvem, které vás může podpořit a nasměrovat v dalších krocích. Petr Jareš 3

4 Služba smíšeného sboru v Táboře Před časem jsem byl požádán bratrem kazatelem Jarešem o zprávu ve věci činnosti smíšeného sboru. Uvědomil jsem si, že pěvecký sbor byl založen někdy v roce 1935, takže je evidentní, že sbor má 80 let trvání. Z tohoto důvodu je třeba zmínit se o jeho historii. Do shromáždění mě rodiče vodili od roku 1936 a to sbor zpíval. V roce 1945 jsem ve sboru začal účinkovat i já. Protože si z předválečného období těchto začátků nepamatuji přesnější informace, požádal jsem o ně bratra Petra Pospíchala a on byl tak ochoten a zpracoval to z rodinných zdrojů (otec Petra bratr Miroslav Pospíchal byl dlouholetým sbormistrem sboru) až do roku Antonín Eberle První cvičení a pokusy o nějaký projev v tomto ohledu začaly někdy před rokem Tuto práci začal tehdejší návštěvník sboru pan Karel Suk. Po jeho odchodu ze sboru se vedení smíšeného sborečku ujal br. Josef Hlavnička ml., ale jen nakrátko. Potom rovněž na krátký čas se ujal taktovky jeho bratr Jiří. Zakrátko i on ukončil svou dirigentskou činnost a dirigentkou se stala jejich rodná sestra Věra. Působení těchto tří sourozenců trvalo jen asi dva roky do září 1938, kdy odešla sestra Hlavničková z Tábora za studiem. Smíšeného sboru se ujal br. Jan Kvasnička st. Po ročním působení br. Kvasničky se sboru na podzim 1939 ujímá br. Miroslav Pospíchal. 4

5 Ochota ke zpěvu byla, ale zpěváci prostí lidé, hudebně nevzdělaní, často ani neznali noty. I výběr písní ke cvičení zpěvu smíšeného sboru to byl problém! Každý sbormistr si musel materiál opatřovat, jak uměl nebo mohl, ale hlavním problémem bylo rozmnožování partů. Zpěváků bylo v té době co do počtu osob, ale v průběhu 50 let trvání tohoto smíšeného sboru se v něm vystřídalo na 122 osoby. Na jihu Čech působily ve sborech naší církve tři pěvecké sbory: V Českých Budějovicích, Písku a Táboře. Roce 1964, po myšlence a následné vzájemné domluvě dirigentů těchto tří sborů, se tyto tři menší pěvecké sbory začaly scházet a společně se učit předem sjednaným a vybraným písním, kterými pak sloužily při různých příležitostech společně jako jeden větší sbor. Vzniklé těleso bylo označeno jako Sbor jihočeských zpěváků (SJZ). Co do počtu bývalo těchto zpěváků někdy až k padesáti. Střed celé té práce zůstal časem z různých praktických důvodů v Táboře, kde z větší části také bývaly zkoušky nejméně 4x do roka, ale i víckrát dle potřeby. Kromě br. Miroslava Pospíchala působil jako občasný dirigent také br. MUDr. Kristoslav Hruda. V roce 1970 natočili Jihočeši pásmo 25 písní pro rozhlasové vysílání křesťanské radiové stanice Monte Carlo. Několik písní Jihočechů je spolu s písněmi jiných pěveckých sborů naší církve i na dvou gramofonových deskách, vydaných Radou Církve bratrské v 70. a 80. letech. Během dlouhé doby služby smíšeného sboru se uskutečnilo přes 30 návštěv v různých sborech naší církve 5

6 v Čechách, na Moravě i na Slovensku, spojených se službou zpěvem. Na některých místech byl ještě před rokem 1964 jen táborský pěvecký sbor, někde pak již jako Jihočeši. V Táboře byl vybudován bohatý notový archív a celkem stabilní pěvecký kádr, ovládající široký písňový repertoár. Táborský pěvecký sbor zpíval samozřejmě jednotlivé písně při našich shromážděních, ale čas od času sloužil i pěveckými pásmy zaměřenými k nějakému biblickému tématu nebo věnovanému písním určitého autora. Zvlášť v době působení br. kaz. Lachmana bylo velmi málo nedělí, kdy smíšený sbor během shromáždění nezpíval. Zkoušky pěveckého sboru byly pravidelně v neděli večer, většinou po shromáždění. Ochota zpěváků samozřejmá, kázeň a disciplína přísná. Činnost popisovaného táborského pěveckého tělesa skončila společně s činností SJZ v říjnu Petr Pospíchal V roce 1992 jsem byl požádán o další činnost sboru a jeho řízení. Asi polovina původních zpěváků pokračovala a zbytek se doplňoval. Sbormistrovskou službu jsem s Boží pomocí vykonával až do podzimu roku 2014, kdy převzala řízení sboru sestra Ivana Töröková s asistentkou sestrou Anitou Vaňkovou. Za těch 22 let jsme prožili hodně požehnání, radosti a také tvrdé práce. Prožili jsme i smutnější chvíle, když si 6

7 Pán k sobě povolal dvě zpěvačky sestru Helenu Multušovou a sestru Danielu Pospíchalovou. Byli jsme zvání ke službě zpěvem do různých sborů CB např. Praha, Plzeň, Kolín, Kutná Hora, Písek, Veselí nad Lužnicí, Husinec někam i opakovaně. Několikrát jsme provedli Českou vánoční mši, z toho dvakrát se slušně obsazeným orchestrem několik pultů prvních a druhých houslí, viola, cello, kontrabas, flétna, fagot, dva klarinety, dva lesní rohy, trombón a varhany. S tímtéž orchestrem jsme absolvovali asi dvakrát směs koled K. Steckera. Třikrát jsme provedli pásmo vánočních sborů se čtením evangelia. Nástrojové obsazení bylo menší housle, flétna, cello, klarinet, varhany a klavír. Byly to požehnané chvíle, když na konci těchto skladeb s chutí zazpívaly ty dva nabité sály lidí tu nejkrásnější českou vánoční píseň. Děkuji všem zpěvákům a muzikantům za ochotu, snahu a dobré výkony při všech příležitostech služby. V poslední době zpěváků ubývalo přenesení služby jinam, do jiného místa, péče o děti, stěhování atd. Za to mně věku přibývalo 83 let, dvě závažné operace srdce atd., takže jsem hledal svého nástupce a taky jsem se díky Pánu dočkal. Věřím a doufám, že smíšený sbor CB Tábor bude pokračovat v požehnané službě. K tomu přejeme sestrám Törökové a Vaňkové Boží pomoc, zdraví a pevné nervy. Zpěvákům pak velkou ochotu ke službě zpěvem. Antonín Eberle 7

8 Velikonoční veselice a koncerty souboru Noach Týden před Velikonocemi budeme mít výjimečnou příležitost poslechnout si hebrejské písně ve špičkovém podání deseti mužských hlasů. V Táboře a v Chýnově vystoupí vokální soubor Noach (http://www.noach.cz/), který se zaměřuje především na písně chasidských židů. Soubor je doprovázen dívčím duem (klarinet a bajan), které oživuje koncerty ukázkami klezmerové hudby tedy lidové hudby východoevropských Židů. Noach pracuje pod vedením doc. Tomáše Novotného, vzácné polyhistorické osobnosti, mimo jiné odborníka na židovskou hudbu, který je známý také jako zakladatel a vedoucí dívčího vokálního souboru Adash. První koncert proběhne v sobotu od hod. v děkanském kostele v Táboře na Žižkově náměstí a bude koncipován jako Dobročinný koncert pro Domácí hospic Jordán. Koncert organizuje spolu s hospicem místní farnost Římskokatolické církve. Druhý koncert se uskuteční v neděli od 15:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově, a to v rámci dobročinné Velikonoční veselice pořádané CB Chýnov ve spolupráci s místní římskokatolickou farností na náměstí před kostelem. Další program Velikonoční veselice bude tradiční s možností občerstvit se velikonočními dobrotami, kávou a čajem, děti se budou moci svézt na voze taženém koňmi a nebude chybět ani jehněčí pečeně. Výtěžek Velikonoční veselice bude v letošním roce 8

9 směřován na podporu aktivit ZŠ Chýnov, neboť vědomi si přísloví kdo si hraje, nezlobí vítáme snahu školy v oblasti zájmové činnosti dětí. Jménem chýnovské stanice táborského sboru Církve bratrské si Vás dovoluji pozvat na Velikonoční veselici i na dobročinný koncert v Táboře. Věřím, že si najdete cestu na jednu z těchto akcí, v ideálním případě na obě, neboť pouze hojná návštěva dá smysl oběma dobročinným aktivitám připravovaným se značným nasazením mnoha lidí. Ondřej Kubů Ze staršovstva V lednu 2015 staršovstvo projednalo, jakým způsobem bude ve sboru probíhat program Finanční kompas. Tento program si klade za cíl naučit, jak správně hospodařit s penězi a majetkem na základě biblických rad. Dále jsme mluvili o přípravách programu My Life Workshop. Jedná se o setkání s podobnou náplní i cílem jako mají Kurzy Alfa, které v našem sboru již proběhly a jsou určeny pro naše přátele mimo sbor. Jako staršovstvo jsme se shodli na tom, že by bylo dobré, aby náš sbor finančně podporoval konkrétní rodinu na Ukrajině. V souvislosti s tím jsme již kontaktovali Petra Kučeru (kazatele CB), který má několik kontaktů na Ukrajině. Do našeho sboru bude k přijat Luboš Jura z Chýnova. Luděk Hanzal 9

10 Verše 2015 Veselí nad Lužnicí Sbor: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Jr Staršovstvo: Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes ano, tebe. Př Besídka: Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pl 3.41 Třeboň: On odplatí každému podle jeho skutků. Ř 2.6 Soběslav: Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Ž

11 Diakonie Církve bratrské Vás srdečně zve na rekreaci nejen pro seniory, která se uskuteční v rekreačním středisku Pod Dubovou skálou, Štoky 256 u Havlíčkova Brodu od do Přijeďte s námi strávit požehnaný týden v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny. Nabízíme Vám možnost rekreace a odpočinku, vzájemného společenství, duchovních a dalších programů. Vítáni jsou nejen senioři. Ubytování: pouze v přízemí 1-4 lůžkové pokoje se samostatným hyg. zařízením Stravování: celodenní strava (snídaně, oběd, večeře) Doprava autobus z Prahy do Jihlavy (Student Agency) z Jihlavy do Štok 11,30-11,54 autobus z Brna do Jihlavy (Student Agency) z Jihlavy do Štok Případné další dotazy k dopravě poskytnou Paulusovi: telefonní síť CB: nebo Více informací na Pobyt povede bratr kazatel Ondřej Kyml. Do přihlášky, prosím, uveďte požadavky na ubytování s kým chcete být ubytováni. Cena ubytování + stravování 460 Kč/os./den = 3220 Kč/týden Přihlášky zasílejte do na adresu Diakonie CB, Koněvova 24, Praha 3, další informace na telefonu: Přihláška na pobyt Pod Dubovou skálou Jméno a příjmení: Datum narození. Adresa:.. Telefon:... Poznámka:.....

12 Narozeniny Lenka Krátošková Daniela Čmelíková Milada Svobodová Antonín Valenta Petr Jareš Petr Vančík Jáchym Kubů Marta Pípalová Ondřej Tichý Markéta Laurynová Jakub Chrášťanský Marie Okluská Pavel Svoboda st Matouš Hrdlička Tomáš Pacák Ondřej Václav Tichý Aneta Smrčinová Lukáš Cimbůrek Daniel Macek Kamila Kotoučková Josef Kouba Pavel Sedláček Postní ekumenická shromáždění 2015 středa 4. března v modlitebně ČCE v ul. Bílkově, káže Alois Sassmann středa 11. března v kapli ŘKC kostela na nám. Mikuláše z Husi, káže Petr Jareš středa 18. března v modlitebně CB v ul. Bechyňské, káže Eva Červená středa 25. března v kostele v Parku pod Kotnovem, kázání zajistí ČCE Začátek shromáždění vždy v h Zkouška pěveckého sboru neděle Impact Cheerleading pondělí (senior) čtvrtek (peewee + junior) gymnastika čtvrtek (senior) gymnastika 12

13 Tábor (Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2): neděle 9.30 shromáždění čtvrtek kursy Beta (tel.: ) čtvrtek biblická hodina pátek setkání mládeže Chýnov (u Čmelíkových, Turovecká 354): neděle 9.00 shromáždění úterý biblická hodina Veselí nad Lužnicí (Modlitebna CB, Husova 344): neděle 9.00 shromáždění 1. středa v měsíci biblická hodina další středy modlitební hodina Strměchy (u Hladíkových, čp. 7): 1., 3. a 5. neděle v měsíci (tel.: ) Skupinky Eretovi: úterý 19.30, Třebízského 1353, Tábor, tel.: Hrazánkovi: sobota (je nutné se domluvit), Ke hvězdárně 476, Sezimovo Ústí 2, tel.: Kubů / Jurovi: pátek 20.30, Mládeže 434 nebo Za školkou 444, Chýnov, tel. - O. Kubů: (je lepší se domluvit, kde zrovna jsme) skupinka sester Tábor: každé druhé úterý 20.30, Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2, Tábor, tel.: Božena Samcová: středa 16.30, Fügnerova ul., Tábor, tel.: Smrčinovi: sudý pátek 18.00, Luční 731, Soběslav, tel.: Ivana Töröková: lichý pátek 19.00, Jesenského 2702, Tábor, tel.:

14 Tábor Veselí Chýnov Strměchy ne Jareš SVP Hrdlička Žiga Jareš SVP út Cimbulka st Jareš čt Cimbulka ne Cimbulka Jareš SVP Kubů út Jareš čt Jareš ne Jareš Kadlec Hrdlička DN Douša út Jareš čt Cimbulka ne Cimbulka Jareš Pavel Svoboda út Cimbulka čt Jareš ne Jareš Vaněk Cimbulka Jareš út Jareš st Jareš čt Cimbulka pá Jareš SVP řídí Žiga ne Douša Cimbulka SVP Jareš SVP Jareš 5. a 19. března a 2. dubna bude shromáždění v Mladé Vožici a v Čekanicích 24. března bude shromáždění v Třeboni Kazatelé Petr Jareš mail: tel.: Roman Cimbulka mail: tel.: ; Redakce Zdeněk Holcman mail: Vydává Sbor Církve bratrské v Táboře, Bechyňská ulice 1636/2, Tábor Číslo bankovního účtu: /

O nás 1/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 1/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 1/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, před několika dny opět začal nový rok. Připadá na něj kulaté výročí smrti Mistra Jana Husa. V pondělí 6. července 2015

Více

O nás 11/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, letos už podruhé píši tyto řádky před volbami, avšak vy je čtete až po volbách. Vzpomínáte na vzrušenou atmosféru lednových

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Naše společnost je mnohem demokratičtější, než byla ta v Ježíšově době, ale fascinace tím nahoře zdá se být stále přítomná: Z mého syna je někdo, pyšně vypráví jeden. Byl jsem na audienci u samotného XY,

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Ročník IX únor 2007 číslo2

Ročník IX únor 2007 číslo2 modlitba Bože, ty znáš slabost mé víry, mé pochybnosti a starosti. A přece mne miluješ takového, jaký jsem. Dej, ať se nezabývám jen sám sebou, ať myslím na lidi, kteří žijí ve strachu, denně hladovějí,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Vánoční dopis od bratra Antonína, který se minulý rok dožil požehnaných 91 let. Kázání 1. ledna 2015 ve Slaném

Vánoční dopis od bratra Antonína, který se minulý rok dožil požehnaných 91 let. Kázání 1. ledna 2015 ve Slaném před námi. Dej, ať je s Tvou pomocí překonáme. Prosíme, ať si uvědomujeme, že jsi nám stále nablízku, a ať žijeme s vědomím, že Ty jsi živý a milující Bůh. Prosíme o požehnání do tohoto roku. Amen. Phanuel

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

KS PLZEŇ: INFO 09/2014

KS PLZEŇ: INFO 09/2014 ªª KS PLZEŇ: INFO 09/2014 DESÁTKY A PŘÍSPĚVKY můžete posílat převodem na sborový účet: č. účtu: 27-9186980297/0100. Potřebujete-li potvrzení k odečtu na daně, můžete své dary/desátky posílat převodem z

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Občasník Číslo: 9/ 2008

Občasník Číslo: 9/ 2008 Občasník Číslo: 9/ 2008 Datum vydání: 24. 2. Náklad: 120 výtisků Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! Vaše Redakce Hlavní redaktoři: Maria Kašová, Barbora Kašová, Pavel Šikula ml. Design:

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 10 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Modlitba má moc Tu přišli a oznámili Jošafatovi: Táhne proti tobě velký dav z druhé

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více