J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV ROČNÍK 15/ Č.2 / 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV ROČNÍK 15/ Č.2 / 2005"

Transkript

1 ROČNÍK 15/ Č.2 / 2005 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV Z OBCE VáÏení spoluobãané, první polovina roku 2005 je za námi a s příchodem léta ji můžeme bilancovat. Událostí jara byla rekonstrukce schodiště v průchodu na Gellnerovu ulici. Zřízení rampy pro kočárky a vozíčky a rekonstrukce části schodiště by měly na dlouhou dobu vyřešit problém donedávna dlouhodobě zdevastovaného schodiště. Současně byla zřízena samostatná vodovodní přípojka do objektu radnice. Doplnili jsme termostatické ventily v objektech, kde dosud nebyly instalovány a naplnili tak v předstihu požadavek energetického zákona. Otevřeli jsme dětské hřiště v obecní zahradě na Nálepkově ul. č. 47. Provedli nutné porevizní opravy v obecních domech. Přivítali 11 nových občánků, a připravovali další významné akce pro druhé pololetí a příští rok. Z nich nejvýraznější by měla být probuzená rekonstrukce plaveckého bazénu v základní škole na Jasanové 2. Dále zateplení bytového domu Jasanová 4-8. Obě akce budou zahájeny v srpnu/září s termíny dokončení (bazén), resp (zateplení Jasanová). Samozřejmě se k tomu připojují další drobnější akce likvidace kontejnerového stání u domu Jasanová 9, zřízení kontejnerového stání u bytových domů v horní části ul. Březové. Oprava chodníku k parkovišti na Jasanové, některé opravy v mateřské škole na Rozmarýnové a Dubové. Oprava komunikace Kopretinové. I úvahy o podmínkách dalšího pronájmu obecních objektů škola Sting a soukromá ZŠ a MŠ Rozmarýnová s ohledem na jejich technický stav. Pokud tyto vize, zatím finančně zajištěné, nezhatí další vypadlý kostlivec. V kauze V Luzích se už zase jeden probouzí Událostí, která hýbe Jundrovem, nebo alespoň jeho částí, je probíhající příprava na výstavbu dvou bytových domů na ul. Optátově v lokalitě pod Dubovou. První dva bytové domy, ke kterým již proběhlo územní řízení, nedají mnohým obyvatelům z nejbližšího okolí této lokality spát. A samozřejmě tím nedají spát ani nám na radnici. Oprávněné připomínky občanů nám nemohou být lhostejné. Proto se i v době, kdy již stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí), bude o rozvoji Jundrova v některých lokalitách veřejně diskutovat. O podmínkách platného územního plánu, o dávných i současných stanoviscích pořizovatele územního plánu ÚHA/OÚPR, o dopravních zatíženích stávajících komunikací a výstavbě druhého mostu přes Svratku. I o oprávněnosti zmíněných připomínek a požadavků, proti kterým se možná mohou najít v některých částech věrohodné argumenty. PETICE OBâANÒ STANOVISKO RADY Mâ POZVÁNKA NA VE EJNÉ ZASEDÁNÍ OBâANÒ A ZASTUPITELÒ!! PODROBNOSTI NA STRANù 3 a 4!! Důležitou informací je jmenování nového ředitele na základní škole Jasanová 2. Po odvolání stávajícího ředitele Mgr. Jandy, který končí ve své funkci je jmenován na základě výběrového řízení do funkce nový ředitel Mgr. Přemysl Jeřábek. Přeji mu hodně úspěchů, zejména pak nárůst dnes již kriticky nízkého počtu žáků, který oproti plodným rokům v 80-tých a začátkem 90-tých let poklesl z původních přes 700 na cca 165. Zda to bylo pouze v důsledku snížení porodnosti, uvidíme za pár let. Školky jsou v Jundrově naplněny až po okraj Přeji všem krásné léto, čistou a teplou vodu a příjemné pobyty na dovolených. Bazén bude uï letos Na svém 25. zasedání dne schválilo Zastupitelstvo města Brna (ZMB) dotaci na rekonstrukci bazénu v ZŠ Jasanová ve výši 9,5 mil. Kč. Dlouhodobé úsilí rady, zejména pak intenzivní jednání místostarosty MČ a člena Zastupitelstva města Brna Michala Chládka sklidilo svoje ovoce. První velký skok tohoto trojskoku byl proveden. Nyní zbývají ještě skoky dva projektová příprava s výběrem nejvhodnějšího uchazeče o tuto veřejnou zakázku a vlastní realizace. Zatímco první strategický a rozhodující skok nebylo možné časově omezit, zbývající skoky jsou přesně ohraničeny datem První skok vyžadoval značné vyjednávací a přesvědčovací schopnosti a jak se ukázalo při konečném schvalovacím aktu na ZMB, nebylo to pouze politické vítězství nejsilnější brněnské strany ODS ale souhlas vyjádřili téměř všichni brněnští zastupitelé, což nebývá často obvyklé. Zbývající skoky teď závisí na schopnostech a rychlosti odborníků projektanta, zadavatele a realizátora. Nastává boj s časem. Výběr projektanta již byl v předstihu proveden formou výzvy více zájemcům, takže vybraný projektant mohl, s rizikem neschválení dotace, začít předběžná zjišťování a shromažďování podkladů pro projekt. Zadáním veřejné zakázky byla pověřena profesionální firma, což je při složitosti procesu veřejných zakázek nezbytné k úspěšnému a rychlému průběhu dalších realizačních kroků. Podaří-li se do konce roku akci realizovat, bude obnoven provoz bazénu ve stejném rozsahu, jako byl před jeho uzavřením. S tím, že bude vybaven novým technologickým zařízením s využitím moderních technologií úpravy a čištění vody, účinnou klimatizací a odvlhčováním prostor bazénu. Moderní technologie by se měla projevit výrazným snížením provozních nákladů. To vše napoví projekt. Stále však nebude vyřešen venkovní prostor za bazénovou halou, upravený při I. etapě v roce K využití venkovních prostor se nabízelo více možností venkovní plavecký bazén, otevřená sportovní zařízení nebo víceúčelová hala. Z hlediska využitelnosti se jeví jako nejvhodnější hala. V současné době již byly zahájeny první kroky k získání dalších finančních prostředků, které by pomohly vyřešit i tuto záležitost. Nová víceúčelová hala splochou pro umístění dvou tenisových kurtů a prakticky pro všechny míčové sporty. Úspěch bude opět záviset především na úsilí žadatelů, přesvědčivosti záměru a vůli těch, kteří tyto záměry posuzují, schvalují a s tím i finanční prostředky. Budou-li vhodně tyto atributy propojeny, věřme, že se to podaří, jako se daří rekonstrukce bazénu. M. Kolář starosta Nové dûtské hfii tû otevfieno Dne 7. dubna letošního roku bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště na zahradě obecního domu na Nálepkově ul. č. 47. Díky iniciativě bývalé starostky Jitky Tvarůžkové byla zahrada upravena a vybavena novými hracími prvky houpačkami, prolézačkami, skluzavkou, osázena novými keři a další drobnou výsadbou. Po úpravě trávníku na jaře pak z iniciativy některých nedočkavých maminek bylo zorganizováno slavnostní otevření tohoto dětského areálku. Tomu předcházely i úpravy a úklid vstupu do zahrady a venkovní zviditelnění hřiště instalací poutače a pestře vymalovaných vstupních dvířek. Hlavní zásluhu na zorganizování slavnostního otevření a na provedení přípravných prací měla paní Irena Komárková. A za to jí patří dodatečné poděkování, které nedopatřením vypadlo z několika uvítacích slov starosty při otevření hřiště. Ve čtvrtek 7. dubna už dlouho před otvírací 16. hodinou zaplnilo zahradu nedočkavých dětí, aby společně se svými maminkami, tatínky, babičkami či dědečky nepropásly ten slavnostní okamžik. Maminky zorganizovaly soutěž pro děti o sladké odměny, některé přinesly pro nenasytné děti cukroví, prostě sláva se vším všudy, jak má být. Muziku nahradily výkřiky spokojenosti a radosti těch

2 nejmenších. Za účasti zástupců radnice starosty, místostarosty a tajemnice úřadu byla po několika uvítacích a vzpomínkových slovech starosty přestřižena, umělecky vyzdobená stužka a hřiště slavnostně otevřeno. O správu dětského hřiště se stará paní Hana Plšková, která se do své nové práce vrhla svelikou vervou. To je zajisté i zárukou, že hřiště vydrží po dlouhou dobu ve stavu, v jakém bylo otevřeno. Přejme dětem a jejich maminkám krásné chvíle strávené v nové dětské zahrádce na hřišti daleko od hluku a pachu aut a bez hromádek našich čtyřnohých miláčků. Po 2 měsících provozu již můžeme s radostí konstatovat, že zájem o nové dětské hřiště je mimořádný a že se podařila velice úspěšná akce k účelnému využití obecní zahrady. L. Koukalová, členka rady zaplňují kontejnery pro ostatní zbytkový odpad tak neúměrně, že v mnohých místech se vrší i kolem kontejnerů balíčky s odpady. Nová rampa na Gellnerovû Výběr z vyhlášky magistrátu města Brna č. 23/2001 o odkládání komunálního odpadu je uveden v kapitole Z úřadu. I. Dubský člen rady Odpady na pokraãování Odpady, to nejsou jen popelnice a kontejnery naplněné věcmi, které už nepotřebujeme a popisy našich čtyřnohých přátel. Patří mezi ně itisíce volně pohozených papírových obalů od sušenek, cigaretových krabiček, nedopalků cigaret, které nenašly cestu tam, kam patří. Častým místem jejich nežádoucího výskytu jsou prostory zastávek městské hromadné dopravy a okolí, převážně stánkových prodejů, za které jsou odpovědni jejich provozovatelé. Mnohé se změnilo a troufám si tvrdit, že k lepšímu, i když se tu a tam objevují a zakládají černé skládky. Ať je to u kontejnerů, nebo v zákoutích obytných domů, skrytých před očima svědků nebo u cest na Juranku, do Petříčkovy zmoly či do Komína. Není v silách žádné radnice tyto nešvary odstranit bez aktivní spolupráce s občany. Likvidace černé skládky je nákladná záležitost a pro udržení kulturního prostředí nezbývá, než peníze do úklidu černých skládek investovat na úkor oprav chodníků, na úkor zlepšení hygienických podmínek ve školách a školkách, na úkor mnohých dalších potřebných věcí, které je nutno odkládat na příště, až peníze budou. Možná by stačilo počkat na vyhlášené sběrové dny a větší odpad odložit do speciálně přistavených kontejnerů. Jinak nezbývá než upozornit přímo samotného znečišťovatele nebo úřad na konkrétní případ. Mnozí to mohou považovat za jakési udávání. Ale jak potom chceme udržet svoji obec čistou? Chráníme si tím svoji čistotu, vzhled svojí obce. Nikdo nebude pokutován za první případ, bude-li ochoten spolupracovat a nežádoucí odpad ihned po sobě uklidí. Hodně diskutovanými tématy jsou stanoviště kontejnerů na komunální odpady. Umístění kontejnerů je záležitostí vlastníků pozemků, na kterých kontejnery stojí a jejich dohody s vlastníky domů, jejichž obyvatelé kontejnery využívají. Protože se jedná většinou oumístění na městském pozemku, je hlavním účastníkem tohoto rozhodování vlastník pozemku v zastoupení městská část Jundrov. Pravidla, která stanovují zacházení s odpady a jejich separace jsou obsažena v závazných vyhláškách, ale nebude-li mít každý občan alespoň trochu zájem o pěkné okolí svého bydliště, nezmůže žádný úřad ani žádná represe vůbec nic. Respektováním separace vybraných odpadů a jejich správné ukládání podstatně zvyšuje využití nádob. Zejména plastové lahve, navíc v nafouknutém stavu, Počátkem května byly dokončeny stavební práce v podchodu u kina Svratka. Po dlouholetých úvahách a mnohých studií různých variant byla vybudována nová rampa pro vozíčkáře a kočárky a zrekonstruována část původního vpravdě již dlouhodobě dezolátního schodiště. Celá akce si vyžádala náklady bezmála za 1 mil. Kč. Nutno uvést, že realizace rampy se skládala ze tří stavebních akcí: vyvolala nemalý zásah do plynovodní přípojky, která musela být přeložena. Navíc, v režii Jihomoravských plynáren, musela být vyměněna i navazující asi desetimetrová stará železná část hlavního plynovodu směrem do Gellnerovy ul. za plastovou. Další akcí bylo rovněž dlouho požadované zřízení vlastní vodovodní přípojky do objektu radnice a kina. V LUZÍCH STÁLE NESVÍTÍ BUDEME OPùT PLATIT ZA MINULÉ CHYBY? VLuzích se nesvítí. V malém sídlišti nadstandardních rodinných domů s bazény, pěkně upravenými zahrádkami, komunikacemi ze zámkové dlažby není v provozu veřejné osvětlení. Správce sítí VO Technické sítě Brno - je neprovozuje. Část vedení VO je uložena na soukromých pozemcích a pod soukromými stavbami. Proto je správce sítí nepřevezme do správy a proto nelze tuto stavbu zkolaudovat. Restů je V Luzích více - nejsou zkolaudovány komunikace vč. komunikace na ul. Kopretinové, není zkolaudována stavba plynovodu na Kopretinové (v současné době z iniciativy JMP probíhá kolaudační řízení). Jedná se o stavby, které byly povoleny v roce Jde o stavby, na které byla poskytnuta státní dotace ve výši 1,1 mil. Kč (50 tis. Kč na jeden rodinný dům). Smlouvou o sdružení se v roce 1996 zavázali společně investor dnes společnost v konkurzu - Fortel s.r.o. a Městská část Brno Jundrov, zastoupené jednatelem firmy a starostou MČ - k finanční spoluúčasti při výstavbě technické infrastruktury (komunikací a inženýrských sítí), zavázali se k budoucímu odprodeji pozemků v majetku investora pod stavbami komunikací městu Brnu a ke společnému jednání pro účely kolaudací staveb technické infrastruktury. Od té doby byla do dnešního dne zkolaudována jediná stavba v roce 1998 vodovodní Zejména na práce, spojené s vodovodní přípojkou, které zasáhly do interiéru budovy, určitě dodnes vzpomíná paní Vyšinská, paní Šebelová i paní Kučerová, když denně musely uklízet mimořádná znečištění vstupní haly kina a zajišťovat provoz pokladny na staveništi. To je dnes už minulostí. Myslím, že dodavatel firma Cooptel, stavební a.s. - provedla dobré dílo podle projektu ateliéru Architektonika 3000, které bude sloužit všem občanům dlouhá léta. Nová rampa zajisté uspokojí maminky s kočárky i těžce postižené občany, odkázané na invalidní vozík. A zajisté potěší i malé trojkolkáře, koloběžkáře a určitě i nežádoucně cyklisty, kteří se budou snažit na tomto tobogánu vyřádit. M. Kolář starosta a kanalizační řád na ul. Kopretinové. V prosinci 1997 byly od investora městem Brnem odkoupeny pozemky pod komunikacemi. Odkoupeny, zaplaceny. Ale nevloženy do katastru nemovitostí. Návrhy na vklad práva smluv byly podány , potom opětovně V obou případech neúspěšně, takže teprve obnovené řízení k podání ze dne v roce 2004 uspělo, potřebné náležitosti byly dány do pořádku a kupní smlouvy byly konečně zapsány do KN dne s právními účinky vkladu ke dni Konečně? V roce 1999 byl usnesením soudu prohlášen konkurz na úpadce - společnost Fortel, s.r.o. V souvislosti s tím bylo zřízeno soudcovské zástavní právo z , které se vztahovalo k zajištění pohledávky jednoho věřitele vůči úpadci ve výši téměř 660 tis. Kč. Pohledávka, která byla rozhodnutím soudu zajištěna mj. i pozemky, které město Brno, zastoupené MČ Brno Jundrov, odkoupilo uvedenými kupními smlouvami. Odkoupilo, ale včas nezajistilo vklad do KN. Takže vlastně v té době dosud neodkoupilo. A až byly tyto smlouvy vloženy do katastru nemovitostí, viselo na koupených pozemcích zmíněné zástavní právo. Nyní správce konkurzní podstaty požaduje vyplacení zástavy, v opačném případě zapíše pozemky do konkurzní podstaty a v rámci konkurzu je zpeněží. Pozemky v souhrnné hodnotě téměř 2,5 mil. Kč. V zájmu vyřízení všech výše uvedených zůstatků (kolaudací) po výstavbě sídliště V Luzích a v zájmu rozžehnutí svítidel veřejného osvětlení nezbývá než zástavu vyplatit.

3 Obyvatelé V Luzích na osvětlení komunikace v nočních hodinách snad mají také právo Takže vypadl ze skříní další kostlivec. Ve formě nutné přeložky vedení veřejného osvětlení ze soukromých pozemků do městské komunikace (náklady cca 300 tis. Kč) a v nutnosti vypořádat zástavu na pozemcích města ve výši 660 tis. Kč. Městská část požádala magistrát o vyřešení zástavy z pozice města Brna. Magistrát však požaduje, aby to bylo řešeno z pozice městské části Atak k úhradám, které splácí MČ z rozhodnutí MMB z důvodu neoprávněného čerpání v souvislosti s I. etapou rekonstrukce bazénu (ročně 200 tis. Kč), zřejmě přibude další v celkové výši přes 700 tis. (vč. vyúčtování dotace) nepočítaje náklady na přeložku VO, nutnou pro kolaudaci. Když se k tomu připočtou drobnější náklady na úpravy nezkolaudovaných staveb z období před 10 lety, které je nutno rovněž konečně zkolaudovat a přeúčtovat jejich náklady do investic, činí tato dědictví už více než 1,3 mil. Kč. Pro městskou část velikosti Jundrova slušná částka, která ji zatíží na dlouhá léta. Článek vyjadřuje názor rady POD DUBOVOU, ZA DUBOVOU. Na přelomu roků 2004 a 2005 proběhlo územní řízení k výstavbě dvou bytových domů v lokalitě pod Dubovou při horní části ul. Optátova. Po mnoha diskuzích s Odborem územního plánování a rozvoje magistrátu města Brna o tom, zda jsou či nejsou splněny podmínky územního plánu, zvážil stavební úřad všechny podklady a kladné územní rozhodnutí vydal. Tato skutečnost vyvolala negativní reakce obyvatel části Jundrova, kteří bydlí v této lokalitě a výsledkem je petice, která byla předána dne na radnici. Není důležité, jestli petice splňovala či nesplňovala formality dané zákonem pro petice, důležité jsou připomínky a požadavky v ní uvedené. Rada MČ jako zastupující orgán MČ v územním řízení vyslovila k územnímu řízení souhlasné stanovisko za určitých podmínek. Proto reagovala na petici v rámci svých informací, zjištění a posouzení. Současně rada vyvolala veřejné jednání se všemi zájemci o tuto kauzu v prostorách kina Svratka. Jednání bude v pondělí 27.června v 17,00 hod. v kinosálu Svratka, za účasti zástupce Odboru územního plánu a rozvoje magistrátu města Brna. Oba materiály petici občanů i reakci rady MČ otiskujeme. PETICE Proti v stavbû bytov ch domû sídli tního typu v zónû pod Dubovou v Mâ Brno Jundrov Samozřejmě chápeme nutnost nové výstavby, ovšem při její realizaci by se mělo postupovat velmi citlivě, postupně a s ohledem na zachování kvality bydlení všech občanů, kteří dnes v této lokalitě bydlí nebo mají pozemky. Dáváme přednost výstavbě rodinných domů (případně dvojdomů) do výšky zvýšeného přízemí a obytného podkroví, protože hustota příjemného osídlení Jundrova je na samé hranici možného zvýšení hustoty osídlení a hromadnou výstavbou vícebytových domů by došlo spíše než k rozvoji k devastaci této krásné a vyhledávané lokality. Jako občané, kterým není lhostejný záměr investora, který je v rozporu se současným územním plánem MČ Jundrov realizovat 55 bytových jednotek v lokalitě Optátova, Lelková, Dubová, vyjadřujeme toto stanovisko: Zásadnû nesouhlasíme se stavbou navrïeného objektu, neboť jeho realizací dojde: 1. k závažnému zásahu do přírodních podmínek v klidové oblasti Jundrova, z původní zahrádkářské kolonie se stane staveniště, parkoviště, hromadná bytová výstavba s mnoha negativními důsledky na životní prostředí a bude velmi citelně narušen ráz krajiny a komfort bydlení současných okolních obyvatel 2. k silnému zatížení dopravní obslužnosti, obzvlášť ulic Nálepkova, Lelkova, Optátova a tím zvýšené devastaci ulic a domů 3. ke zhoršení stavu kanalizačního systému ulice Optátova, který je vybudován na podmáčeném podloží stejně jako komunikace a domy. Již v současné době při silnějších deštích dochází k zaplavování sklepů a suterénních prostor většiny domů. V územním plánu je podmínka posílení a rekonstrukce kanalizace v ulici Optátově. Požadujeme zpracování studie o míře možného navýšení splaškových a dešťových odpadních vod do současné kanalizace. 4. k nedodržení podmínky písemného vyjádření Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Brna ze dne (zn..5300/4866a/96/čp/hn) adresované panu René Šujanovi, Optátova 23a, Jundrov. Citace: V každém případě však zástavba navrhované plochy v oblasti ulic Dubová Optátova Březová je a zůstane podmíněna realizací druhého mostu přes řeku Svratku. 5. k nedodržení současného územního plánu, kde je bytová výstavba podmíněna postavením mostu přes řeku v několika možných variantách. Trváme na tom, že dopravní studie zadaná a financovaná potencionálním investorem, nenahrazuje podmínku územního plánu. Předložený návrh investora neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru lokality a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Umístěním stavby a jejím následným provozem by bylo nad přípustnou míru obtěžováno okolí, nejen v obytném, ale i rekreačním prostředí. Navržené objekty netvoří vhodný přechod mezi okolní panelovou zástavbou a rodinnými domky. Jeho objem je pro danou lokalitu naprosto nepřiměřený. Požadujeme, aby zastupitelstvo městské části Brno - Jundrov projednalo uvedené připomínky a rozhodnutí o výstavbě přehodnotilo. Usnesení přijaté v této záležitosti nerespektuje zájmy občanů. Vyzýváme zastupitelstvo k uspořádání diskuze o charakteru a způsobu rozvoje Jundrova za účasti široké veřejnosti. V Brně dne 16.května 2005.Za petiční výbor: 1. Beránek Tomáš, Pivoňkova 11, Brno Jundrov 2. Komárková Irena, Optátova 7, Brno Jundrov 3. Vyšinský Martin, Březová 34, Brno Jundrov STANOVISKO RADY Mâ K PETICI OBâANÒ PROTI V STAVBù BYTOV CH DOMÒ POD DUBOVOU: Kořeny problémů v kauze Výstavba pod Dubovou, které vyvolávají negativní reakce části občanů Jundrova, jsou podle našeho názoru již v původních doporučeních či rozhodnutích v období řešení změn územního a regulačního plánu v této lokalitě. Akceptujeme výzvu, abychom se nedopouštěli stejných chyb jako v minulosti. Ty chyby bychom ale měli specifikovat, abychom mohli posoudit, zda se stejných chyb dopouštíme, či se je snažíme napravit, pokud se staly. Souhlasíme s vytvořením dlouhodobé koncepce rozvoje Jundrova, ale takové, která bude vyhovovat nejen současným, ale (především) i budoucím jeho obyvatelům. V tom je podstata označení dlouhodobé. Základy této koncepce jsou již dány současným územním plánem zóny MČ Jundrov, jehož podoba byla vytvořena v letech Nepochybujeme o tom, že i v té době proběhly mnohé diskuze a připomínky, které více či méně ovlivnily rozhodování o budoucí podobě rozvojových oblastí Jundrova pod a za Dubovou, Sosnová, Kopretinová (Juranka), pod Jasanovou. Byly schváleny nové oblasti pro bydlení včetně regulačních ukazatelů a dalších podmínek, za kterých lze výstavbu realizovat.

4 K jednotlivým bodům petice: 1. Závažný zásah do přírodních podmínek v klidové oblasti - každou výstavbou dochází k určitému zásahu do přírodních podmínek, každá výstavba promění dřívější zahrádky ve staveniště. Proto jsou dány určité regulativy, které mají tyto negativní dopady minimalizovat či vyloučit. Už v původním záměru zástavby pod Dubovou (viz ÚP) bylo uvažováno s vícebytovými třípodlažními objekty (započítatelné podlaží je v případě, že jeho plocha je větší než 2/3 plochy podlaží pod ním) při ul. Optátova, které mají určitým způsobem oddělit ostatní zónu rodinných domů. Negativní důsledky na životním prostředí, narušení rázu krajiny a komfortu bydlení současných okolních obyvatel tyto důsledky a vlivy byly posouzeny kompetentními odbornými institucemi, které jsou rovněž účastníky územního řízení. 2. Silné zatížení dopravní obslužnosti - výstavbou dojde ke zvýšení dopravního zatížení ulic Nálepkova, Optátova a Lelkova. A samozřejmě i dalších navazujících komunikací. Zvýšené množství projíždějících osobních aut nedevastuje ulice a domy tak, jako několik aut neodpovědných řidičů, kteří bezohledně nedodržují dopravní předpisy. Především překračování povolené rychlosti způsobuje tyto negativní důsledky. Zejména se to týká těžkých vozidel, tedy autobusů MHD. Těch zřejmě v budoucnosti tolik nepřibude a vůči stávajícím je nutno zavést opatření k omezení (zamezení) těchto negativních jevů. Stavební doprava musí být řešena individuálně především kontrolovaným omezením rychlosti. 3. Zhoršení stavu kanalizačního systému ulice Optátova správce kanalizace BvaK by měl znát kapacity stávající kanalizace, proto kanalizační napojení uvažovaných bytových objektů jsou řešena tak, že horní objekt při ulici Lelkové bude napojen na kanalizační systém v ul. Lelkově, do systému na ul. Optátově budou svedeny pouze splaškové vody z níže položeného objektu, dešťové vody budou odváděny mimo stávající kanalizační systém. To se týká odvodu dešťových vod celé lokality. 4. Nedodržení podmínky písemného vyjádření ÚHA MMB ze dne toto písemné vyjádření se týká podmínky výstavby mostu. Následně je i zakomponováno do podmínek schváleného ÚP. Ale vedle výše uvedeného vyjádření ÚHA bylo vydáno vyjádření OÚPR (nástupce ÚHA) z , ve kterém je uvedeno, že výstavba 2 bytových domů je v souladu s územním plánem zóny MČ Brno Jundrov. OÚPR je ze zákona pořizovatelem ÚP a z titulu svého postavení jej lze považovat za kompetentní orgán k výkladu metodiky ÚP. Odvolacím orgánem ve sporech týkajících se pochybností o dodržení podmínek územního plánu je Odbor územního a stavebního řízení MMB. 5. Nedodržení podmínky územního plánu výstavba mostu či rozšíření na Optátově byla vypracována Dopravní studie, která podporuje názor, že pro výstavbu dalších min. 120 byt. jednotek (bytů či RD) jsou stávající komunikace dostatečně dimenzovány. Existuje i právní výklad k této podmínce územního plánu, který tento názor podporuje také. Vyvrátit či potvrdit by to mohla posouzení jiných fundovaných nezávislých odborníků. K tomu je nutno podotknout, že při stanovení této omezující podmínky i při zpracování dopravní studie se vycházelo z jiné organizace dopravy v dotčené komunikaci na Optátově (obousměrný provoz). Urbanistický a architektonický charakter lokality pod Dubovou, vhodný přechod mezi okolní panelovou zástavbou a rodinnými domky, přiměřený objem navržených objektů, požadavky na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí, přípustná míra obtěžování okolí - podle stavebního zákona řeší urbanistickou koncepci územní plán ( 10 stav. zákona). Takže všechny tyto požadavky by měly být souhrně promítnuty do podmínek územního plánu (max. výška zástavby, index zastavěné a podlahové plochy, stavební hranice). Ostatní už v podstatě stavební zákon ponechává na investorovi, příp. účastnících územního a stavebního řízení ( 34 a 59 zák. 50/1976 Sb. stav. zákon), mezi něž vždy patří obec (městská část). Rada MČ, která je kompetentní vyjádřit stanovisko MČ k územnímu řízení, velice důsledně zvažovala svoje stanovisko studiem vyjádření odborných útvarů, konzultacemi s investorem i OÚPR, posuzovala i argumenty odpůrců této výstavby. Vyjádřila souhlas s výstavbou 2 bytových objektů za předpokladu, že jsou splněny podmínky územního plánu a regulačního plánu zóny Jundrov. Tím na sebe převzala i část odpovědnosti za případné negativní důsledky tohoto rozhodnutí. Respektujeme názory stěžovatelů, jen chceme získat jasné a jednoznačné podklady pro možnost případné podpory argumentace k těmto požadavkům. Uváděné argumenty jsou doložitelné určitými posuzovatelnými i měřitelnými hodnotami (zdravé životní prostředí, provoz stavby, obtěžování okolí hlukem), jejichž vyhodnocení je v kompetenci odborných institucí. Lze totiž očekávat i argumenty zastánců výstavby a to nejen z řad investorů, ale i budoucích uživatelů, vlastníků pozemků a případně i občanů z jiných lokalit Jundrova, kteří sice nebudou dotčeni negativními dopady nové výstavby (možná i proto, že už k nim negativní dopady z jiné výstavby či ze zvýšeného dopravního zatížení dávno dospěly), ale považují rozšíření výstavby vč. bytových domů za výhodné pro další ekonomický i společenský rozvoj Jundrova. V tomto sporu nerozhodne žádná domluva či zdravý rozum, ale argumenty podložené zákony, vyhláškami a normami. A orgán, který k takovému rozhodnutí má oprávnění. Pokyny k zaji tûní prûbûhu vefiejného jednání v pondûlí 27.ãervna 17,00 hod. - kinosál Svratka Na programu budou dvû témata: V stavba pod Dubovou Ostatní rozvojové aktivity v Mâ Jundrov Podnûty a pfiipomínky jsou dodány pfiedem na elektronickou adresu nebo po tou ãi vhozením do schránky úfiadu nejpozdûji v ak do 12hod Pfiímá vystoupení na jednání budou na základû písemn ch pfiihlá ek pfied a v prûbûhu jednání. Délka jejich trvání je stanovena na 2 minuty. Na pfiihlá kách a písemn ch podáních bude uvedeno jméno a adresa tazatele-diskutujícího, pfiípadnû uveden vlastnick vztah k nemovitostem v Jundrovû s uvedením souhlasu ãi nesouhlasu se zvefiejnûním tûchto údajû pfii vlastní prezentaci. V echny podnûty a pfiipomínky budou vyhodnoceny, zvefiejnûny a vyuïity pro dal í jednání k problematice územního plánu a rozvoji Jundrova.

5 Z RADY 78. schůze dne smlouvu o dílo s firmou COOPTEL stavební a.s. na zřízení vodovodní přípojky objektu Veslařská 56. informace o jednáních Veřejné osvětlení ulice V Luzích, dopravně-urbanistická studie napojení Jundrov Komín a žabovřeské louky a uložila starostovi a místostarostovi MČ jednat s přímými účastníky (MČ Komín, MČ Žabovřesky, OÚPR MMB) ve věci nalezení optimálního řešení v záležitostech napojení Jundrov Komín a Žabovřeské louky. žádost OÚPR MMB o projednání Zadání změn ÚPmB 2004-II-18.soubor. zápis 19 dětí do 1.ročníku ZŠ Jasanová 2 pro školní rok 2005/2006. RMČ jmenovala: pana Ing. Miroslava Koláře, starostu MČ, členem konkursní komise pro konkursní řízení na výběr ředitele Základní školy Brno, Jasanová schûze dne oslovení níže uvedených firem na předložení cenové nabídky na zřízení kontejnerového stání pro bytové domy Březová 62-68: FISTAV s.r.o., Ivanovické nám.27a,brno AMITO v.o.s., Lelkova 33, Brno rozpočtové opatření č. 2. RMČ neschválila: finanční příspěvek na projekt Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní péči, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno. finanční příspěvek na činnost Českého svazu včelařů Základní organizace Brno Žabovřesky v r RMČ stanovila: výši úhrady výdajů za rok 2004 na jednoho žáka ZŠ Jasanová s trvalým bydlištěm v obci Jinačovice 4 100,- Kč, celkem ,- Kč. RMČ stanoví úhradu zálohy na neinvestiční výdaje na žáky ZŠ Jasanová s trvalým bydlištěm v obci Jinačovice pro rok 2005 vcelkové výši 6 000,- Kč. 89. schûze dne aktualizovaný povodňový plán MČ Brno Jundrov a ukládá jeho postoupení OVLHZ MMB. uspořádání zájezdu pro seniory MČ dne CK Bontour v ceně ,- Kč včetně DPH. pořádání divadelních představení pro děti vkc Svratka v období říjen 2005 březen 2006 v ceně do ,- Kč včetně DPH. výměnu písku v 5-ti pískovištích (2x na ul.jasanové, 1x na ul.dubové, 1x na ul. Březové a 1x na ul. Sosnové) firmou PARK v.o.s. v ceně ,- Kč včetně DPH. návrh na poptávkové řízení pro výběr dodavatele na zateplení BD Jasanová vč. energetického auditu a pověřuje pana starostu zasláním poptávkového dopisu vybraným projektantům: MENHIR projekt s.r.o., Vodní 13, Brno Ing. Vít Ševčík, Součkova 3, Brno Stavoprojekta stavební firma, a.s., Kounicova 67, Brno. informace o jednání se zástupci MČ Brno Jundrov a OÚPR MMB ohledně současné varianty studie Žabovřeské louky a úplné uzavírky ulic Bauerova a Žabovřeská ve dnech Rada ukládá starostovi informovat o uzavírce křižovatky obyvatele dotčené části ul. Veslařské (od nového mostu po Pisárecký most). žádost Společenství vlastníků BD Sosnová 4 o zvýšení příspěvku do Fondu oprav a pověřuje pana starostu hlasováním na schůzi Společenství vlastníků bytového domu Sosnová 4 pro příspěvek do výše 23,- Kč/m 2 /měsíc. RMČ uložila: zajištění cenové nabídky na odstranění asfaltu a uvedení horské vpusti na ulici Nálepkově na pozemku parc.č. 770/1 k.ú. Jundrov do stavu, umožňujícího provedení její kolaudace. 90. schûze dne zřízení kontejnerového stání pro BD Březová firmou AMITO Brno v.o.s. v ceně ,- Kč včetně DPH. Dodatek č. 3 mandátní smlouvy č. 2003/13/2 ze dne uzavřené s firmou Ager s.r.o. na provádění správy bytů a nebytových prostor. Dodatek č.2 mandátní smlouvy č. 2003/13/5 ze dne uzavřené s firmou Ager s.r.o. na provádění úklidu chodníků před bytovými domy. provedení první části opravy 3 výtahů v BD Jasanová firmou VÝTAHY Slavík s.r.o. v ceně ,60 Kč včetně DPH. informace o rozvojových aktivitách týkajících se Žabovřeských luk a řešení nové příjezdové komunikace do lokality Dubová a ukládá starostovi a místostarostovi předkládat průběžné informace o navazujících jednáních. zprávu o řízeních vedených SO s investory problematických staveb na území MČ ke dni smlouvu č. 2005/9/2 o provedení a hrazení přeložky plynárenského zařízení ze dne , uzavřenou mezi JMP a.s. a MČ Brno Jundrov, schválila dodatek č.1 uvedené smlouvy. RMČ nedoporučila: prodej pozemků parc.č. 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 73, 74 a 75 k.ú. Jundrov. Důvodem je zařazení uvedeného území v tzv. územním potenciálu rozvoje města (po r.2010) změna funkce na plochy pro čisté bydlení. 91. schûze dne informace o jednání na OÚPR MMB dne Žabovřeské louky a jednání s BKOM a.s. rekonstrukce a oprava ulice Nálepkova. zprávu ZŠ Jasanová 2 o VHČ za rok 2004 bez připomínek. RMČ nesouhlasila: s umístěním stojanů pro reklamní materiály projektu Reality a bydlení inzerce na internetovém serveru do vstupní haly ÚMČ Brno Jundrov a na venkovních komunikacích a pozemcích ve správě MČ. RMČ určila: pořadí zpracovatelů projektu akce Zateplení BD Jasanová včetně energetického auditu takto: 1. Stavoprojekta stavební firma, s.r.o. v ceně ,- Kč + cena za autorský dohled 2. Ing. Vít Ševčík v ceně ,- Kč (není plátce) 3. MENHIR projekt s.r.o. v ceně ,- Kč (vč. DPH) 92. schûze dne smlouvu s firmou ikis s.r.o. na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky Zateplení BD Jasanová výměnu 90 ks repasovaných vodoměrů TUV v bytových domech Jasanová a Sosnová 2 firmou ECOTERM s.r.o. v ceně ,- Kč + DPH. informaci o jednání s investory a zástupci firmy Plemenáři a.s. (garážová stání na ulici Optátově) a jednání Zajištění provozu VO ulice V Luzích. informaci odboru technických sítí MMB o účinnosti zákona č. 694/2004 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a ukládá starostovi MČ zaslat výzvu k podání nabídky na zpracování energetických auditů objektů Veslařská 56, Stromovka 1 a Rozmarýnová 3 následujícím vybraným energetickým auditorům držitelům příslušného osvědčení MPO: informaci o vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele ZŠ Jasanová 2. RMČ uložila: na základě provedené sumarizace výtluk na komunikacích na území MČ zahájit jednání s firmou Brněnské komunikace a.s. za účelem odstranění zjištěných výtluků. RMČ neschválila: úhradu nákladů ve výši 1.230,- Kč za odtah vozidla Škoda Felicia z komunikace Jasanová dne panu Lukáši Černému. 93. schûze dne dodatek č.1 ke smlouvě č.2004/1/15 ze dne s firmou COOPTEL stavební a.s. na rekonstrukci NTL plynovodu na ul.gellnerově a ukládá OFS ÚMČ přefakturaci nákladů ve výši ,- Kč včetně DPH společnosti JMP a.s. v souladu s vyhláškou MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění, poskytování slevy poloviny vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a jejich průvodci na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní podniky pořádané MČ v KC Svratka. informace o jednání VO V Luzích dne , úpravě procesu pořizování změn ÚPmB a přípravě urbanistické studie komunikace Na Juranku. rozpočtovou změnu č. 2 finančního plánu ZŠ Jasanová 2 pro rok RMČ souhlasila: v zastoupení vlastníka pozemků parc.č. 3120/1, 3117, 623/28, 622/8, 3106, 623/27 a 622/2 k.ú. Jundrov s pokládkou telefonních kabelů pro připojení novostaveb RD na ulici Sosnová firmou LR CESARO s.r.o., Novoměstská 1a, Brno. v zastoupení vlastníka pozemku s opravou dlažby vjezdu a vchodu na pozemku parc.č. 622/2 k.ú. Jundrov pokládkou zatravňovacích betonových panelů. s návrhem vyjádření pro TJ Sokol Jundrov, které podporuje legalizaci zpevněné betonové plochy na venkovním hřišti.

6 RMČ neschválila: poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení FILIA na projekt Internetové kavárny pro seniory. opravu 2 schodišť v areálu objektu Rozmarýnová 3 firmou FISTAV s.r.o. v ceně ,- Kč včetně DPH. 2.mim.schÛze dne informaci o dotaci ve výši 9,5 mil. Kč schválené z prostředků města Brna na rekonstrukci bazénu v Základní škole Jasanová 2. návrh záměru na stavbu multifunkční haly v prostoru nevyužitých pozemků za bazénovou halou a tělocvičnou ZŠ Jasanová. 94. schûze dne žádost o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o státní dotaci na akci Výstavba multifunkční haly při ZŠ Jasanová 2, Brno Jundrov, parc.č. 1688/79 k.ú. Jundrov a ukládá její předložení RMB. vyčištění dvorních vpustí na ulici Dubové firmou Vlastimil Strőer čištění kanalizace v ceně ,- Kč + DPH. informace o opravě komunikace Šeříková ve dnech a zasedání komise pro výběr zpracovatele dopravně-urbanistické studie Jundrov, most přes řeku Svratku dne na OÚPR MMB. Závěrečný účet MČ Brno Jundrov za rok 2004 a doporučuje ZMČ jeho schválení. RMČ ukládá ÚMČ zajistit zveřejnění Závěrečného účtu v souladu s 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. RMČ souhlasila: se jmenováním pana Mgr. Přemysla Jeřábka na místo ředitele Základní školy Jasanová 2, Brno od schûze dne ukončení nájemní smlouvy č. 2004/2/2 ze dne uzavřené s panem Gagikem Sangalyanem dohodou ke dni RMČ ukládá vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v objektu Nálepkova 35 na úřední desce. použití rezervního fondu školy ve výši ,- Kč včetně DPH na provedení údržby povrchu podlahy v tělocvičně ZŠ firmou Smítko s.r.o. informaci o zasedání komise pro výběr zpracovatele dopravně-urbanistické studie Jundrov, most přes řeku Svratku dne na OÚPR MMB a připravované dopravně-urbanistické studii přístupu do lokality Juranka..RMČ doporučila: ZMČ schválit Zadání změn ÚPmB 2004-I-18. soubor. předložit žádost MČ o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Jednotky SDH Jundrov v roce 2005 ve výši ,- Kč ke schválení RMB. RMČ neschválila: opravu (rekonstrukci) komunikace Kopretinová dle podnětu Ing. Radoslava Hanáka a dle projektu Dopravoprojektu z 05/2002 a doporučuje provedení provizorního vyspravení komunikace s tím, že rekonstrukce bude řešena v návaznosti na dopravně-urbanistickou studii přístupové komunikace do lokality Juranka, o kterou požádala RMČ OÚPR MMB v měsíci květnu RMČ nedoporučila: prodej části pozemku parc.č. 468/1 k.ú. Jundrov ostatní plochy (hřiště) o výměře 26 m 2 (po rozdělení parc.č. 468/7) a pozemku parc.č. 468/4 k.ú. Jundrov ostatní plochy o výměře 142 m schûze dne na základě závěrů z jednání RMČ s petičním výborem dne uspořádání veřejné schůze k problematice výstavby BD na ulici Optátově dne v hodin v kinosále KC Svratka. K účasti na veřejné schůzi budou vyzváni všichni zastupitelé MČ Brno Jundrov. schvaluje oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce bazénu v areálu základní školy Jasanová 2, Brno Jundrov na centrální adrese České pošty s.p. informaci o zařazení zpracování dopravněurbanistické studie Komunikace místního významu v lokalitě Juranka do harmonogramu pořizování územně plánovacích podkladů OÚPR MMB pro rok ZE ZASTUPITELSTVA 8. června se konalo 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části statutárního města Brna, Brno-Jundrov. Z účasti na zasedání se omluvili 2 zastupitelé. ZMČ schválilo: 1. Celoroční hospodaření a finančním vypořádání MČ Brno Jundrov za rok 2004, a to bez výhrad 2. Rozpočtové opatření č Předložený návrh B5/04-I zadání změny ÚPmB (územní plán) 4. prodej spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku za podmínek kupní smlouvy 5. Prodej bytové jednotky č. 666/17, v budově na ul.sosnová č.p./č.o. 666/4 ZMČ vzalo na vědomí: Finanční plány na rok 2005 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno Jundrov. ZMČ doporučilo: úpravu směrné části Územně plánovací dokumentace zóny v lokalitě Křivý". ZMČ požádalo: Zastupitelstvo města Brna o zařazení návrhu (vykonávat veřejnou produkci hudby v pohostinských zařízeních na místě ulice Nálepkova, Optátova, Veslařská, Po-Ne od hodin do hodin) do přílohy Vyhlášky. Z ÚŘADU Harmonogram mobilního sbûru nebezpeãn ch sloïek komunálního odpadu Ve dnech 8.8., 4.10., se uskuteční sběr na níže uvedených zastávkách a v daném čase: Dubová parkoviště Březová Nálepkova - Olšová Šeříková parkoviště Jasanová 2-3 blok SK Jundrov Veslařská Výšina - Veslařská Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země. Ohrožujete zdraví své, svých dětí, spoluobčanů Mimo uvedené termíny mobilního sběru lze nebezpečné složky komunálního odpadu odložit na nejbližším sběrném středisku odpadů SSO Sochorova, Pastviny. ELEKTRONICKÁ PODATELNA Statutárního mûsta Brna, Mûstské ãásti Brno-Jundrov Elektronické podání je možné uskutečnit prostřednictvím elektronické podatelny Podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv opatřených elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Přijímání datových zpráv na technických nosičích (disketa 1,44 MB, CD) je možné na podatelně ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, Brno v pondělí a ve středu od 8.00 hod hod. Technický nosič bude vrácen pouze na výslovnou žádost po zpracování podání. Doručení datové zprávy se potvrzuje odesílateli neprodleně zasláním datové zprávy. Datové zprávy musí být dodány ve formátu *.txt, *.doc, *.xls. Pro obrázky je možné použít všechny běžně používané formáty. Další formáty je možné zpracovat po dohodě. Zpracovány budou pouze zprávy neobsahující virus. V opačném případě nelze zprávu přijmout. Dotazy v elektronické podobě jsou vyřizovány shodně s podáním v písemné podobě. Držitelem kvalifikovaného certifikátu pro MČ Brno-Jundrov je ing.miroslav Kolář, starosta MČ. Zpracování elektronických podání a použití uznávaného elektronického podpisu se řídí příslušnými zákonnými normami, např. zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění, nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., a vyhláškou Ministerstva informatiky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. I.Poláčková, tajemnice Blokové ãi tûní komunikací v roce 2005 BLOK č.i čištění proběhne dne a zahrnuje ulice: Březová, Dubová, Lelkova (část od konečné MHD po křižovatku s ulicí Dubovou), Stromovka, Smrčková, Tyršovo návrší, Optátova (část od křižovatky Lelkova x Optátova po křižovatku Optátova x Březová) Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Lelkova její horní část), Průhon. BLOK č.ii čištění proběhne dne a zahrnuje ulice: Osiková, Sosnová, Šeříková, Modřínová, Olšová, Rozmarýnová, Gellnerova. BLOK č.iii čištění bude probíhat dne a zahrnuje ulice: a zahrnuje ulice: Jedlová, Pivoňkova, pojezdový chodník do Komína, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Veslařská), jasanová, V Luzích,

7 Kopretinová po č. 37, Výšina, komunikace za K centrem vnitroblok. ZÁKOS základní komunikační systém, čištění bude probíhat dne a zahrnuje ulice: Optátova, Lelkova, Veslařská, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Lelkova) Čištění bude vždy probíhat včetně parkovišť, zálivů, odstavných stání a konečné linky MHD č. 67. Žádáme řidiče, aby po dobu blokového čištění respektovali dopravní značení a na uvedenou dobu přeparkovali svoje vozidla. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý s odtahovou plochou v AREALU AUTOBAZARU MAX na ulici Jihlavské (50m od prodejny DELVITA směr Bosonohy). Tel (konečná tramvaje 5 a 8). ŠKOLA Zprávy z matefiské koly Zprávy z matefiské koly Dubové 2 Vážení rodiče, je za námi školní rok 2004/2005, který jsme zakončili 2. června pěknou oslavou Dne dětí a 30. výročí otevření naší školky. Krásné odpoledne proběhlo na zahradě, kde největší atrakcí byl skákací hrad, soutěže, závodivé hry, občerstvení a hudebně zábavný doprovod manželů Trnkových. Příjemné počasí a spokojenost v očích dětí bylo nejlepším poděkováním všem organizátorům a sponzorům této akce, kterým touto cestou chci poděkovat a to je MS ODS v Jundrově a pan místostarosta Michal Chládek. Dále děkuji celému svému kolektivu zaměstnanců MŠ Dubová, který se podílel na akci organizačně a všem rodičům našich dětí, kteří částečně finančně podpořili tuto akci. V měsíci červnu čeká děti ještě několik akcí budoucí školáci se 16. června rozloučí u pana starosty se školkou a převezmou si knížky a pamětní diplomy. Na úplný závěr nás čekají výlety jednotlivých tříd a fotografování a pak už jen hurá na prázdniny! Dne v 15,30 hod. se těším na informativní schůzku s novými rodiči a nabízím ještě několik volných míst v naší MŠ na školní rok 2005/2006. Přeji všem jundrovským dětem a jejich rodičům krásné prázdniny a ať se ve zdraví sejdeme v novém školním roce. Anna Balšínková ředitelka Prázdniny!! Turistick oddíl mládeïe TOM Ještěrky 430 pořádá pro děti od 7 do 10 let týdenní letní rekreaci. Termín: Cena: 1 290,- Kde: chata asociace turistických oddílů Kusalíno. Chata Kusalíno se nachází v malebné přírodě CHKO Beskydy v kopcích nedaleko Vsetína. Vaše dítě s námi prožije týden plný dobrodružství a zážitků, pozná nové kamarády, naučí se něčemu novému a to vše v krásném prostředí chráněného území. Budeme hrát spoustu her, tvořit z různých materiálů, podnikneme výlety do blízkého okolí a navštívíme kulturní památky. Nutnost přihlášení z organizačních důvodů co nejdříve Blanka Rabušicová na tel.: , (večer), TRADIâNÍ TÁBOR PRO RODINY, tentokrát situovaný do zahraničí, konkrétně do Francie vápencového pohoří Tarn v jižní části Francie. Zúčastnit se může i skupina dospělých. Název akce: Rodinný tábor v zahraničí Termín: srpna 2005 Místo: v údolí Gorges du Tarn v blízkosti vápencového kaňonu. Doprava: autobusem, bus zůstává k dispozici pro výlety do okolí. Ubytování: v samostatném domě pro naši skupinu. Stravování: celodenní z dodaných místních potravin. Program: dle domluvy pěší, vysokohorská apoznávací turistika, v případě zájmu za příplatek cykloturistika, rafting, paragliding, canyoning. Výlet do Avignonu, Pont du Gardu, Ste Enemie a St Chély. Koupání na Francouzské rivieře. Cena: 8.800,- Kč na osobu, mládež TOM 7.300,- Kč, záloha 2.400,- Kč Ing. Pavel Rabušic, Jasanová 18, tel , z.: , d.: CENTRUM VOLNÉHO âasu JABLO KA, KROFTOVA 64, BRNO ŽABOVŘESKY, TEL Chystáme pro děti letní příměstské tábory v termínech a Cena 80,- Kč na den, v ceně lehký oběd. Děti čeká celotáborová hra, výlety, koupání, tvořivá činnost, soutěže, hraní na zahradě. S sebou: přezůvky, sport. oblečení, svačinu, lahev s pitím. Informace p. Peterlíková. Výtvarné tábory pro rodiče s dětmi Orlické hory , Spaní ve vlastních stanech, výtv. materiál a obědy v ceně, snídaně a večeře možno zakoupit v místním obchodě. Cena: dospělý 1950,-, děti do 10 let 1000,-, děti let 1500,- Kč. Výtvarný tábor pro dospělé v Orlických horách batikování, savování, malba na skle, malování v přírodě, tkaní. Ubytování v chatkách, materiál a obědy v ceně. Cena 2150,- Kč. Přihlásit se můžete u p. Pelánkové. LETNÍ DùTSKÉ TÁBORY U MO E CHORVATSKO STARIGRAD PAKLENICA Ubytování je v útulné vilce vzdálené jen 100 metrů od moře a kapacitou 45 osob. Vilka se nachází v zelené zóně v blízkosti centra romantického městečka Starigrad-Paklenica, vzdáleného 30 km severně od Zadaru. Městečko leží pod vrchy Velebitu, na břehu moře a je vstupní branou do národního parku Paklenica. Voda je křišťálově čistá a teplá až 26 C. Termíny: , , , , , Určeno pro věkovou kategorii: 7-18 let Cena: 7498,- Kč zahrnuje: ubytování, plnou penzi, autobusovou dopravu, výchovný personál, cestovní pojištění (poj. léčebných výloh v zahraničí, storna zájezdu, trvalých následků úrazu),pojištění CK proti úpadku, povlečení, pobytová taxa, DPH Ubytování: pokoje 2 6 ti lůžkové, výhled na moře nebo do zelené zóny, na každém patře soc. zařízení, 150 metrů od moře, oblázková pláž Doprava: zahraničním autokarem (odjezdy večer, návraty ráno) Nástupní místo: Praha, Brno Stravování: plná penze (snídaně kontinentální, oběd a večeře formou jednotného menu), pitný režim. Bližší informace Vám rádi poskytneme a přihlášky příjímáme na tel. čísle: , PLAVECK ODDÍL TJ TESLA BRNO pořádá nábor nových dětí na bazéně na Lesné do hodin základního, zdokonalovacího a z á v o d n í h o p l a v á n í, který se koná v sobotu 10. a v11 hodin. (Je možné dohodnout i jiný termín na vyzkoušení) Na nábor zveme i rodiče, kterým nabízíme nové hodiny zdokonalovacího plavání pro dospělé pod dohledem zkušených trenérů. Další informace tel paní Fego nebo paní Šamánková. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Noví jundrov tí obãánci. V sobotu 23. dubna 2005 se uskutečnilo v pěkně upravené zasedací síni jundrovské radnice slavnostní vítání nových občánků Jundrova do života. Pan starosta ing. Kolář přivítal v ten den 8 děvčátek a 3 chlapečky. Příjemnou atmosféru podpořil kulturní program zajišťovaný nadějnými zpěvačkami hudební školy Yamaha za doprovodu Mgr. Poláka a dále mladými recitátorkami ze ZŠ Jasanová pod vedením paní učitelky Mgr. Floriánové. K dobré pohodě přispělo i krásné slunečné počasí. Malí občánci dostali od městské části do vínku vklad 500 Kč na spořící knížku a osobní dar pana starosty - knížku básniček s věnováním, jejíž autorkou je rovněž občanka Jundrova, paní Richterová-Kopecká. Všem novým občánkům přejeme ještě jednou hodně štěstí při vstupu do života, který na ně čeká.

8 Pozvání na v stavu Od počátku tohoto roku vystavujeme ve výloze naší prodejny domácích potřeb staré pohlednice Jundrova. Hospody, mosty, loděnice a dokonce pohlednice starých parníčků, které dopravovaly výletníky z Pisárek. Nejstarší pohlednice jsou z roku Byli jsme mile překvapeni zájmem a reakcí jundrovských občanů. Hodláme proto pokračovat výstavou starých pohlednic a fotografií. Máme též připravenou výstavu - jundrovští občané v 1. světové válce a další. Také bychom chtěli dát možnost různým jundrovským organizacím např. škole, sokolu, hasičům, zahrádkářům, myslivcům, rybářům apod. Výstavní tabule bude přes celou výlohu, bude blíže a osvětlena. Pokud máte nějaký zajímavý materiál, rádi jej vystavíme pro potěchu oka a duše jundrovských spoluobčanů. Jménem firmy Chladservis Segeťa Josef Okolo dvou kostelíkû Mnoho spoluobčanů při cestě do práce zahlédne na břehu Svratky za jundrovským mostem, v parkové úpravě vzrostlých jírovců, přízemní stavení s křížem ve fasádě. Přesto, že to je za řekou a tedy mimo katastrální území Jundrova, je to kaple, kterou spravují jundrovští občané římskokatolické denominace s farní příslušností v Komíně. Původní jundrovská kaplička sv. Josefa stávala na nynějším nároží ulic Nálepkova a Lelkova, v místě parčíku. Dobový snímek J. Zezuly zachycuje podobu kaple po rozšíření r Kaple měla nízkou, širší věžku. Ta byla zakončena dvojramenným, asi 2m vysokým křížem, vycházejícím z menší kovové báně. Ve směru do dnešní Lelkovy ulice z ní vystupovala malá sakristie. Uvnitř nad dřevěným oltářem byly dvě poměrně větší sochy andělů. Věžní zvon Josef (200 kg) daroval Jundrovu majitel brněnské slévárny pan Storek se slovy Diese Glocke will ich der Gemeinde Jundorf zum Andenken Hinterlassen, jak Anička Doležalová jedna z těch, kteří ve slévarně zvon vybírali dosvědčila ( Chci tento zvon ponechat Jundrovu na památku ). Zvonilo se zde třikrát denně ručně. Zvonařkami, byly: stará pani Tupá z Vehunku, poslední byla slečna Pavlínka Hanušová. Vroce 1945 už stará kaplička jako kostelík prostorově nevyhovovala. Hovořilo se o stavbě nového kostela a s jeho výstavbou se uvažovalo v nezastavěných částech zahrad za dnešní budovou úřadu městské části u pomníku padlých. Prozatím však byl postaven v roce 1947 přestavbou Besídky jednoty Orla v prostoru orelského cvičiště nedaleko mostu na žabovřeské straně řeky. Ještě téhož roku byla v novém kostelíku sloužena první půlnoční mše. Až do roku 1950 zde byly slouženy mše denně, a do dnešních dnů pravidelně o nedělích a svátcích v 8.30 h. Pro vytlačení tmářských praktik z Jundrova byla dobrá každá záminka, a pro nerušený rozvoj Jundrova. Bez souhlasu církve, kdy brněnský biskup byl ve vězení, a bez vědomi tehdejšího faráře Cyrila Růžičky, byla dne 15. května 1958 kaple zbořena. Dnešní podoba kaple je výsledkem úsilí celé řady obětavých lidí a ochranná bezpečnostní opatření se ukázala zcela nezbytná. První dojem je totiž velmi překvapivý a kdyby na oltáři stála maketa lodi, ocitli byste se v norském vesnickém kostelíčku. Oltář převezený Bratry těšiteli, ze Sedlákovy ulice má dvě velké deskové plastiky: Narození páně pro čas vánoční a Getsemany pro zbývající část roku. Dlouholetou kostelničkou je zde paní A. Konečná a o květinovou výzdobu se s ní starají paní Haluzová a Zemanová. Jundrovský kostelík slouží jundrovským občanům dodnes. Při jeho návštěvě si nelze nepovšimnout památného zvonu ze staré kapličky, který je zde uložen a čeká na své uplatnění stejně jako základní kámen, posvěcený samotným papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě Velehradu v roce 1995, určeným pro stavbu kostela, to však už je výzva pro mladou generaci. Jiří Otradovec JIÎ ROK MÁ BRNO SVOU ENCYKLOPEDII Právě před rokem byly veřejnosti zpřístupněny internetové stránky Encyklopedie dějin Brna, která je společným dílem odborných pracovníků několika brněnských kulturních institucí. Ze samotného názvu tohoto informačního portálu je patrné, že pomocí těchto stránek je možné vydat se na nekonečnou výpravu brněnskou historií. K ní autoři průběžné doplňují i údaje ze současnosti. Encyklopedii dějin Brna tvoří několik hlavních tématických okruhů, které představují brněnské osobnosti, události, ulice, školy, pamětní desky apod. Zobrazení konkrétní informace umožňují vyhledávače, které nabízí i zadání určitých kritérií, upravených přímo na jednotlivé tématické oblasti. Například konkrétní událost lze vyhledat nejen dle chronologicky seřazeného seznamu, ale také pomocí zadání klíčového slova, její specifikace, či roku, v němž se uskutečnila. Jednotlivé karty jsou mezi sebou propojeny, což umožňuje plynulý přechod ze stránky dané osobnosti přímo k ulici, která je po ní pojmenována (a v této sekci je zase možné dozvědět se nejen o původu názvu ulice, ale ito, jaká starší pojmenování se pro ni kdy užívala a v neposlední řadě umožňuje její zobrazení přímo na mapě). V kartě každé ulice se nabízí možnost prokliknutí na pamětní desky v ní umístěné i na události s ní spojené. Odtud je opět možné přejít k dalším zajímavostem. Informace ve všech tématických okruzích doplňuje stále narůstající počet záběrů nejen ze současnosti, ale i těch, z nichž lze nasát atmosféru doby nám již hodně vzdálené. Třebas nejznámější brněnské náměstí náměstí Svobody můžeme sledovat v jeho proměnách již od roku Některé ulice jsou zachyceny ze stejného místa, ovšem od pořízení téhož záběru uplynulo více než sto let. Encyklopedie dějin Brna zdaleka není určena jen odborníkům. O tom svědčí i počet evidovaných přístupů. Od loňského května, kdy byl tento informační portál vpuštěn na internetové vlny, adresa zaujala více než návštěvníků. Který tématický okruh je tím nejžádanějším" lze jen stěží odhadnout. Zcela jistě je na těchto stránkách řada údajů, které jistě osloví každého. Vždyť koho by nezajímalo, kdy bylo zahájeno číslování všech domů na území Brna, kdy se tu konala poslední veřejná poprava, kdy se v Brně uskutečnily první dostihy, kdy byla otevřena Nová radnice, nebo třebas - který z brněnských běžců poprvé vyhrál maratón? Návrat do období školních let nabízí samostatný okruh, který prezentuje všechny brněnské školy (od mateřských až po vyšší odborné), které kdy na území Brna fungovaly. Vzhledem krozsahu dat není toto téma ještě zcela zpracováno, avšak již v současné době společně s průběžným přiřazováním dat - je připravena poměrně bohatá a rozhodně ne nezajímavá obrazová dokumentace. Co se tedy za rok, který uplynul od spuštění Encyklopedie do světa internetu změnilo? Vprvé řadě se zvýšil počet záznamů v jednotlivých sekcích. Seznam významných osobností, které měly něco společného s Brnem, zahrnuje více než jeden tisíc jmen, výčet brněnských událostí se zvýšil téměř na trojnásobek, stejně tak přibyly záznamy o brněnských objektech a školách. Také se objevily nové ulice, tedy jen počet těch současných názvů přesáhl závratné číslo Během podzimu došlo k propojení ulic na mapový server, což umožňuje i zobrazení jejich polohy přímo na mapě. Rozšířil se i autorský kolektiv připojili se k nám nejen kolegové z dalších brněnských institucí, ale především také fandové" brněnské historie, kteří s námi spolupracují alespoň na dálku". Ani současná podoba internetové Encyklopedie dějin Brna zdaleka není konečná a to je dobrá zpráva zejména pro ty, kteří do těchto neobvyklých stránek nahlížejí. Autoři neustále doplňují nová data, vyhledávají a pořizují další fotografie, ale také vymýšlejí různá vylepšení, která by setkání s brněnskou historií na internetu ještě více zpříjemnila. Jedním z úkolů ovšem velmi náročných, a to jak po stránce technické, tak zejména finanční je překlad do anglického jazyka. Zájem o historii Brna ze strany zahraničních návštěvníků je velký a cizojazyčná verze bude jednou z dalších možností, jak se s Brnem seznámit. S internetovou Encyklopedií dějin Brna se lidé mohou setkat i na besedách, na nichž její

9 autorský tým prezentuje nejen plány do budoucna, ale také dovolí nahlédnout i do zákulisí celého projektu, tedy i do jeho samotných počátků. Autoři se rozhodně nevyhýbají ani pravidelné spolupráci s brněnskými médii například pro Český rozhlas Brno připravují podklady pro pravidelné vysílání, jehož část je věnována právě brněnským osobnostem a zajímavostem. Encyklopedie dějin Brna je i vhodným zdrojem k přípravě soutěžních otázek pro děti i dospělé. Internetová podoba brněnské encyklopedie umožňuje úzký kontakt s veřejností - z každé stránky je totiž možné zaslat zprávu, dotaz, či doplnění informace přímo autorovi dané karty. A i díky této možnosti lidé přispěli a nadále přispívají k doplnění prázdných míst v dlouhé brněnské historii. A to je jen dobře. Jitka Šibíčková (za autorský kolektiv) tel: , , OBâANSKÉ SDRUÎENÍ NÁ JUNDROV Vážení spoluobčané, Občanské sdružení Náš Jundrov vzniklo z iniciativy jundrovských občanů s cílem: 1. Sdružit občany za účelem zachování krajinného a estetického rázu Jundrova jako MČ s klidovým, ekologicky čistým bydlením příměstského charakteru. 2. Podporovat judrovskou kulturu, tradice, sport, volnočasové aktivity dětí a mládeže a pozitivní vztah občanů k MČ Jundrov. 3. Informovat občany o činnostech a jevech ovlivňujících život v Jundrově, hájit je před jejich případnými negativními dopady a zastupovat je vůči vnějším subjektům. 4. Spolupracovat s organizacemi podobného zaměření v Jundrově i mimo něj. Občanské sdružení Náš Jundrov je dobrovolné,nepolitické, nevýdělečné sdružení občanů se samostatnou právní subjektivitou, usilující o zvýšení kvality života v MČ Jundrov. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší osmnácti let, která je spjata s Jundrovem trvalým nebo přechodným bydlištěm, vlastní zde nebo má v pronájmu pozemky a nemovitosti. Členství ve sdružení vzniká doručením přihlášky do sídla sdružení, Březová 34/431, kontaktní adresa : Martin Vyšinský, Březová 34, Brno, a přijetím přihlášky předsednictvem. V současné době organizuje sdružení Náš Jundrov Petici proti výstavbě bytových domů sídlištního typu" v lokalitě pod Dubovou, kterou ke dni podpořilo svým podpisem již 453 občanů Jundrova. (text Petice na str.2) Výsledkem této iniciativy je veřejná diskuse o problematice výstavby pod Dubovou, svolávaná zastupitelstvem MČ do kina Svratka dne v hodin. Jestliže vám není lhostejné, jakým způsobem se bude dotvářet podoba Jundrova, v jakém prostředí budete žít vy a vaše děti, přijďte své názory vyjádřit. Své vystoupení si nachystejte předem, každý diskutující bude mít možnost pravděpodobně jednoho, případně dvou diskusních příspěvků v rozsahu dvou minut. Své souhlasné stanovisko proti výstavbě bytových domů pod Dubovou můžete vyjádřit připojením svého podpisu do Petičního podpisového archu přímo před zahájením veřejné diskuse v kině Svratka dne nebo do některého z množství v současnosti kolujících archů, případně po předchozí domluvě s panem Vyšínským přímo v sídle sdružení, Březová 34. Vytvořme si prostředí pro bydlení jaké chceme a jaké se nám líbí. Předsednictvo občanského sdružení Náš Jundrov Tomáš Beránek Ing.Radoslav Hanák Ing.Lea Kubíčková Ph.D. N Á B O R SK Jundrov, oddíl kopané Hledá žáky ročník 1992 a mladší. Kontakt:» p. Valeš POLICIE Zpráva o ãinnosti Mûstské policie Vážení občané, chtěl bych Vás seznámit s činností strážníka, který působí ve Vaší MČ. Tento strážník odpovídá za konkrétní lokalitu, což není možné bez její dobré místní znalosti. Jeho pracovní náplní je především kontrola veřejného pořádku. Dopravní přestupky při své obchůzkové činnosti samozřejmě nepřehlíží, nicméně v této oblasti působí především Dopravní jednotka MP. Ve vaší městské části působí, jak strážníci, tak i policisté. Obě policie mají obchůzkové služby a hlídkovou službu. Od obchůzkové služby očekáváme větší kontakt s občanem na ulici, besedy na školách, účasti na jednáních komisí, kde veškeré poznatky mohou sdělit přímo jejich členům či příslušným zaměstnancům úřadů městských částí. Obchůzkový strážník navrhuje různá opatření - vytvoření přechodů a jejich zabezpečení, včasné ošetření zeleně, odstranění skládek, změny dopravního značení, zpřehlednění dopravní situace na křižovatkách umístěním zrcadla do úhlu a podobně. Naopak strážník hlídkové služby na vozidle je vysílán k případům, kde je bezprostředně ohrožen život zdraví nebo majetek. Územáře policie ČR z obvodního oddělení na Veveří můžete kontaktovat na číslech nebo , strážníky revíru Tábor (služebna Horova 28b) pak na telefonu nebo Osobní kontakt je možný vždy ve středu do hod. Obchůzkový strážník působí i v oblasti prevence. Ve spolupráci s občany zakládá takzvané Zóny vzájemné pomoci v místech, kde je zapotřebí zvýšit dohled a být v kontaktu s občanem, kterému není lhostejné například poškozování veřejně prospěšných zařízení. Již mnohokrát se tato forma spolupráce osvědčila a zabránila pachatelům v protiprávnímu jednání či napomohla k jejich vypátrání. V rámci projektu můžeme řešit i žádosti občanů. V uplynulém období šlo například o zajištění kontroly dodržování dopravního režimu včetně měření rychlosti na Minské ulici. Měření, které se před nedávnem uskutečnilo, nenasvědčuje, že by zde byla špatná situace. Zmíněnou ulicí projelo během akce na 900 vozidel. Povolenou rychlost přitom překročilo jen dvacet řidičů. Riziková místa průběžně vyhodnocujeme. Dvakrát do měsíce se proto setkáváme svedením Obvodního oddělení Policie ČR na Veveří. Zjištěné nedostatky se snažíme společně odstraňovat. V uplynulém období bylo strážníky revíru Tábor řešeno celkem 1146 událostí, dle požadavků ÚMČ a občanů jsme provedli 786 kontrol. Nakonec bych se mohl zmínit o zákrocích při otevření bytu, kdy občané naši pomoc potřebovali. Od začátku roku strážníci byli přivoláni celkem k pěti případům, kdy bylo nutné využít technika městské policie a otevřít byt. Proto také věnujeme větší pozornost starším občanům, kteří mnohdy nemají k ruce osobu blízkou a tísňové tlačítko, které je napojeno na Pult centralizované ochrany městského operačního střediska MP Brno, je pro ně mnohdy jedinou včasnou záchranou. V letošním roce jsme zaznamenali již dva případy, kdy náhlá zdravotní indispozice uvěznila seniora v jeho bytě. Stačilo stisknout tlačítko a na místo již vyjížděli strážníci. Přivolaný lékař následně doporučil převoz do nemocnice. Poděkování patří i občanovi, který si povšiml podezřelého zápachu vycházejícího z bytu. Strážníci následně po jeho otevření zjistili, že jeho obyvatelka uvízla v koupelně, zatímco na sporáku vkuchyni se začal spalovat rozvařený oběd. Jaké mohly být následky, raději ani nedomýšlet. Událost dokládá, že s pomocí všímavých občanů můžeme včasným zákrokem předejít hmotným škodám či ohrožení života a zdraví. Klidné léto Vám jménem strážníků revíru Tábor přeje René Loubek vedoucí revíru Nabídka pro SENIORY Ve městě Brně žije v současné době více než 80 tisíc lidí v důchodovém věku. Tito současní senioři, kteří celý život věnovali pracovním i rodinným povinnostem, teď od společnosti právem očekávají, že budou moci prožít podzim svého života v klidu. Stejně, jako si to budou jednou přát i ti, kteří ještě mezi starší generaci zdaleka nepatří. A jednou z organizací, která svými programy vychází seniorům vstříc, je Městská policie Brno. Projektů a akcí, které realizujeme, je celá řada. Ale vzhledem k prostoru vám je budeme představovat postupně. Takže na následujících řádcích bychom rádi upozornili na jeden z nejzajímavějších, nazývající se Centrum tísňového signálu. Skutečnost, že velké množství seniorů žije osaměle, sebou přináší při zhoršujícím se zdravotním stavu nemalá rizika. A podstatou uvedeného projektu je omezit toto riziko na minimum. Každý zájemce se samozřejmě nejprve zeptá, jak projekt funguje? Ze všeho nejdříve je třeba nechat u svého lékaře vyplnit formulář, ve kterém jsou uvedeny všechny důležité informace o zdravotním stavu žadatele. Tento doklad je pak uložen na dispečinku rychlé lékařské pomoci. Dále je v trezoru operačního střediska městské policie uložena zapečetěná obálka obsahující klíče od bytu, případně ivchodových dveří domu. A teď to nejpodstatnější: hlavní podmínkou pro účast osoby na projektu je mít do bytu (domu) zavedenou pevnou telefonní linku a zakoupit speciální komunikační zařízení. Toto potřebné zařízení sice stojí žadatele okolo tři a půl tisíce korun,

10 avšak vzhledem k jeho účelu je možnost požádat o finanční příspěvek, čímž se náklady významně sníží. V případě, že tedy dojde k nenadálé zdravotní příhodě vyžadující rychlý lékařský zákrok, postačí aktivovat miniaturním ovladačem zařízení a to okamžitě předá zprávu na městské operační středisko, kde je nepřetržitá služba. Jakmile je zaznamenán nouzový signál, je neprodleně vyrozuměn lékař RZP a souběžně vyjíždí na místo technik městské policie s klíči od bytu. A protože lékař RZP příjezdem sanity na místo nastuduje zdravotní dokumentaci dotyčné osoby, zajišťuje tento postup rychlou a efektivní pomoc, což nám každoročně dokazují případy zachráněných lidí. Dalším nezanedbatelným přínosem projektu - zvláště pro osamělé seniory - je rovněž samotná možnost kontaktu se specializovaným pracovníkem Odboru prevence. Ten na žádost nejenže bezplatně provádí montáž i pravidelné kontroly technického zařízení, ale na základě dlouholetých zkušeností poradí, jak se nenechat napálit vynalézavými podvodníky všeho druhu, nebo které úřady a organizace vyřizují potřebné věci. V případě, že budete mít zájem o bližší informace, je možno nás kontaktovat na tel nebo Mgr. Lenka Šmerdová Michal Simandl Odbor prevence MP Brno kino SVRATKA Brno Jundrov, Veslařská 56, tel.: kino Svratka nehraje prázdniny čt 19:30 Válka světů, USA, režie Steven Spielberg, sci-fi pá 19:30 Válka světů so 19:30 Válka světů út 19:30 Skřítek,ČR, 90 min., komedie, režie T. Vorel st 19:30 Skřítek, v hl. rolích B. Polívka, E. Holubová a dal čt 19:30 Božská Julie, USA/VB/Kan/Maď., 104 min. od 12let pá 19:30 Božská Julie, podle románu Julie, ty jsi kouzelná." so 19:30 Božská Julie, v hl. roli A. Beringová st 19:30 Román pro ženy, ČR, 100 min., od 15 let 1.9. čt 19:30 Román pro ženy, režie F. Renč, scénář M. Viewegh 2.9. pá 19:30 Román pro ženy, hrají Z.Kánoczová, S. Stašová, 3.9. so 19:30 Román pro ženy, M. Vašut, M. Donutil a dal. INZERCE Vyměním RD 4+2 v M. Knínicích, zahrada, stodola, garáž, dvojí vodovod, plyn, ÚT, za byt 2+1 v Jundrově tel V úterý (7.6.) mi umřel kocour a v sobotu uletěli žlutá a modrá andulka. Prosím, pokud přiletí k vám, zavolejte mi na tel. č moc děkuji S.B. Letní dûtské tábory (7-15 let) DRAk K IÎANOV, MEZI ÍâKO 9 turnusû. Tábory s tradicí, kvalitní vedoucí, lékafi. Sport, hry a soutûïe. Chatky, strava 5x dennû. Doprava. Lesy, rybníky. Souãástí tábora jsou i kurzy sportovní a praktikantské (15-18 let). MINITÁBOR PRO RODIâE S DùTMI 1-9 let T denní pobyt s programem (ãervenec, srpen) KfiiÏanov. Na e vedoucí s táborníãky sportují, malují, zpívají, tancují Nabídku za leme zdarma Tel: Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv: pt. Bartoš J., Dubský I., Chládek M., Kolář M., Mgr. Dragounová. Pověřený redaktor: Holčák B. Redakční pošta a inzerce: tel.: Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka tohoto čísla:

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 14. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: MVDr. Lubomír Hošek, člen Rady

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 9. 2013 Místo jednání: Malá zasedací místnost ÚMČ Praha 21, 1. patro Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora Nepřítomní:

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Rubeš, Miroslav Hájek, František Chmelenský, Martin Hladík,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

lllllllllllll MMB2015000000236 Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Obsah: Návrh usnesení:

lllllllllllll MMB2015000000236 Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Obsah: Návrh usnesení: /A Rada města Brna lllllllllllll MMB2015000000236 33 ZMll$e 40 Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. souhlasila s řešením úhrady revitalizačních prací na stromech ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více