Kukla LCD MASTER 9,13 G

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kukla LCD MASTER 9,13 G"

Transkript

1 Kukla LCD MASTER 9,13 G Svařovací kukla LCD MASTER 9-13 G je v souladu s EEC 89/686 CEE. Tato shoda je stanovena v souladu s normou EN 175, EN 166, EN 168 a EN 379. Notifikovaným subjektům / organizace: Článek: Identifikační číslo: 0196 Svařovací kukla/ Ochranné zobrazení: Identifikační číslo: 0196 Tato svařovací kukla je připravena pro použití. Pro vaši ochranu si prosím pečlivě přečtěte tyto instrukce a konzultujte s kvalifikovanou osobou. Před svařováním -Zkontrolujte, že svařovací kukla je v dobrém technickém stavu a nastavení kříže. -Zkontrolujte zda přední krycí sklo, přední rám a filtr jsou vloženy a upevněny na místě. V případě Anomálií, prosím opravte. -Ujistěte se, že 2 senzory (9) a buňky (7) nejsou poškozeny prachem nebo nečistotami. -Ujistěte se, že ochranné fólie na obou obrazovkách jsou odstraněny. -Ujistěte se, že červené světlo (6) je vypnutý, jinak vyměňte baterie (5). -Ujistěte se, že filtr funguje správně stisknutím tlačítka TT (1), na obrazovce se musí zobrazit tmavý odstín -Zkontrolujte zda úroveň ochrany odpovídá vašemu svařování. Další informace naleznete v následující tabulce na pomoc s vaší volbou (svařovací deska) ÚKON Samozatmívací svařovací kukla LCD MASTER 9-13G se přepíná od světlého do tmavého stavu, když je svařovací oblouk zapálen. Samozatmívací svařovací kukla přepne zpět do stavu, kdy se oblouk zastaví. 1. tlačítko vlastní kontroly 2. tlačítko ovládání prodlení času 3. tlačítko ovládání citlivosti 4. ochranné sklíčko LCD 5. lithiové baterie (CR2032) 6. nízký stupeň nabití 7. solární článek 8. filtr 9. senzory Potenciometr vnitřní citlivosti: Citlivost nastavitelná podle: - Světla okolního prostředí: Bez svařování, otočte nastavení citlivosti na "MAX", pak

2 zase nastavení citlivosti «nízké» filtr se zesvětlí. - Svařovací proces: «Max» pozice pro nízký proud TIG proces / středního doletu pro většinu aplikací. Vnitřní zpoždění potenciometru: Řídí prodlevu kukly pro přepnutí zpět do jasného vidění po svařování. Vnější potenciometr svařování/broušení: -Svařovací režim: Odstín umožňuje nastavit rozsah odstínu mezi 9 do 13. Vyberte číslo odstínu otočením vnějšího tlačítka. - GRIND tlačítko: Neslouží pro svařování, můžete zapnout «Grind» režim. UPOZORNĚNÍ: Chcete-li být chráněn před svařováním, pečlivě zkontrolujte přepínač, aby byl na režimu WELD. OPATŘENÍ Svařovací kukla je vhodná pro použití prakticky ve všech svařovacích procesech kromě autogenního svařování, laserového svařování a svařování plamenem. Standardní ochranná přepážka musí být instalována na vnitřním i vnějším povrchu modulu. Nepoužití ochranné obrazovky může představovat bezpečnostní riziko nebo mít za následek neopravitelné poškození modulu. Jasný odstín Tmavý odstín Rozměry filtru Reakční rychlost Napájení Hmotnost Zorné pole Aplikace Záruka Provozní teplota Skladovací teplota Nastavení kříže Kukla LCD MASTER 9-13G je vybavena křížem, který lze nastavit různými způsoby tak, aby vyhovovaly svářeči: šířka, výška (1), podélný sklon (3) a nastavení (2). ÚDRŽBA Datum platnosti: Není žádné datum pro vypršení platnosti pro tento produkt, ale stav LCD MASTER 9-13G svařovací kukly je třeba zkontrolovat před každým použitím. Svařovací kukla nesmí spadnout. Nepokládejte žádné těžké stroje nebo objekty na kuklu, aby nedošlo k poškození filtru nebo ochranné obrazovky. Zhoršení filtru nebo jeho ochranné stěny může snížit výhled dozadu nebo úroveň

3 ochrany. Vyměňte poškozené díly. Nepoužívejte žádné nástroje nebo jiné ostré předměty pro odstranění všech součástí filtru nebo kukly. Mohlo by dojít k poškození filtru nebo kukly, což může způsobit zrušení záruky. Vyčistěte filtr s čistým bavlněným nebo speciálním hadříkem na objektiv. Vyčistěte a vyměňte ochranné obrazovky v pravidelných intervalech. Vyčistěte vnitřek a vnějšek kukly s neutrálním dezinfekční přípravkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla. Výměna vnější ochranné obrazovky Vnější ochranná obrazovka (2) může být odstraněna tím, že umístíte prst pod obrazovku na (A) kukly (1). Při výměně obrazovky, se ujistěte, že ochranná folie (3) byla odstraněna. Tato folie musí být odstraněna pouze tehdy, pokud je ochrana obrazovky v poloze kukly. Výměna vnitřní ochranné obrazovky (10) Vnitřní ochranná obrazovka (10) je odnímatelná posunutím dolů umístěním prstu na (A). Při výměně obrazovky, se ujistěte, že je odstraněn ochranný štít (11). Výměna baterií Optický-elektronický filtr používá 2 x 3V lithiové baterie (CR2032). Když svítí červená kontrolka «alarm vybité baterie» (6) svítí, je nutné vyměnit baterie. Při výměně baterie postupujte podle pokynů níže: - Vytáhněte víko (5) a vyjměte baterii. - Vložte novou baterii na místo. Polarity «+» musí zůstat viditelné. - Umístěte kryt (5) zpět a umístěte jezdce na «otvor» - Proveďte stejný postup pro druhou baterii. - Poté, co byly baterie vyměněny, indikátor «Nízká kapacita baterie» (6), musí zhasnout. - Doporučujeme vyměnit baterie jednou za rok. POZOR - recyklujte použité lithiové baterie. V Evropě jsou baterie považovány za nebezpečný odpad. - Nevhazujte do koše. Vyhazujte pouze do smíšeného odpadu pro použité baterie. VAROVÁNÍ Svařovací kukla je pouze pro ochranu očí a obličeje před škodlivým ultrafialovým a infračerveným zářením, jiskrami a rozstřikem od svařování. Tento výrobek vás neochrání před vážnými riziky dopadů, jako fragmenty brusných kotoučů, kamenů nebo jiných brusných nástrojů, výbušným zařízením nebo agresivní kapalinou (neúplný seznam). Vhodná ochrana musí být použita tam, kde existují tyto účinky. Kříž může způsobit alergii citlivým osobám.

4 Optický elektronický filtr podle LCD MASTER 9-13G není vodotěsný a nebude pracovat správně, pokud byl v kontaktu s vodou. Aplikační teplota filtru je od -5 C do + 55 C. Teplota skladování LCD MASTER 9-13G je od -20 C do + 70 C. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Optoelektronický filtr nefunguje. Aktivace solární nabíjení vystavením buňky na světlo po dobu 20 až 30 minut. Zkontrolujte a nabijte baterii. (Nízký stupeň dobití) Ujistěte se, že je potenciometr nastaven na «svařování» polohu (9-13) Filtr zůstane tmavý po zhasnutí oblouku nebo není-li přítomen žádný oblouk Zkontrolujte a vyčistěte detektory v případě potřeby. Nastavte tlačítko citlivosti do nejnižší polohy. V případě, že okolní světlo kolem svařovací oblasti je velmi jasné, tak se doporučuje snížit úroveň osvětlení. Nekontrolované sepnutí nebo blikání: Filtr ztmavne a poté se zesvětlí, zatímco svařovací elektrický oblouk má přítomné senzory. Zkontrolujte oblouky zda nejsou blokovány z přímého přístupu ke světlu. Citlivost na vyšší hodnotu boční filtr je lehčí než střed zobrazené oblasti. Boční filtr je světlejší než střed zobrazovací plochy. Je to přirozená vlastnost LCD, tento příznak není nebezpečný pro oči. Avšak pro maximální pohodlí, se snaží udržet zorný úhel okolo 90 C Bezpečnostní štítek Tento štítek je zobrazen uvnitř svařovací kukly. Je důležité, aby uživatel chápal význam bezpečnostních symbolů. Seznam čísel zapsán obrázky. Legenda: Varování! Pozor! Existují možná rizika dle jednotlivých symbolů. 1. Pečlivě si přečtěte návod před použitím výrobku nebo před svařováním. 2. Neodstraňujte výstražný štítek a nemalujte na něj. 3. Postupujte podle nastavení pokynů a údržby filtru, ochranné zástěny, kříže a kukly. 4. Opatrně zkontrolujte kuklu a UV / IR filtr. Ihned vyměňte poškozené nebo opotřebované součásti. Prasklé, poškrábané, filtrační brýle a ochranné zástěny snižují ochranu. Okamžitě je nahraďte, aby nedošlo k poškození zraku. 5. Pozor, pokud UV / IR filtr nemá odstín, při svařování nebo řezání, okamžitě zastavte a obraťte se na návod k použití. 6. Obloukové záření může způsobit poškození oči a popálení pokožky Pomocí svařovací kukly s dobrou filtrací nebo neprůhledností.

5 Noste kompletní ochranný oděv Kukla, filtr a ochranná obrazovka nemají záruční dobu neomezenou chrání proti otřesům, nárazům, výbuchům nebo žíravinám. Vyvarujte se svařování nebo řezání na nerovném prostředí Nesvařujte nebo neřezejte nad hlavou s touto kuklou. 7. Držte se od zakouřeného prostředí. Použijte nucenou ventilaci nebo lokální aspirační systém eliminující kouř. 8. Autogenní svařování, řezání, laserové nebo plynem není povoleno s touto kuklou. MARQUAGE DU FILTRE / FILTRAČNÍ OZNAČENÍ / FILTERKENNZEICHNUNG / MARCADO L FILTRO / МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА / MARCATURA L FILTRO Chaque filtre optoélectronique possède un marquage conforme à la norme EN 379/ Každý optoelektronický filtr je vyznačen v souladu s normou EN 379 / Beide optoelektronischen Filter haben eine Kennzeichung richtlinienkonform mit der Norm EN 379./ Cada filtro optoelectrónico posee un marcado conforme a la norma EN 379/ Каждый оптоэлектронный фильтр отмечен маркировкой соответствия норме EN 379 / Ogni filtro optoelettronico ha una marcatura conforme alla norma EN WWH Numéro d échelon à l état clair číslo jasného odstínu Hellstufe Número de grado al estado claro Номер светлого оттенка Livelli dello stato di chiaro Niveaunummer bij heldere tint Numéro d échelon à l état foncé le plus clair číslo čirého tmavého odstínu Hellere Dunkelstufe Número de grado al estado oscuro más claro Номер самого светлого затемнения Livelli dello stato di oscuramento più chiaro Helderste niveau nummer bij donkere tint Numéro d échelon à l état foncé číslo tmavého odstínu Dunkelstufe Número de grado al estado oscuro Номер темного оттенка Livelli allo stato si oscuramento Niveau nummer bij donkere tint Identification du fabricant Identifikace výrobce Kennung des Herstellers Identificación del fabricante Маркировка производителя Identificazione del fabbricante Identificatie van de fabrikant Classe optique Optická třída Optische Klasse Clase óptica Оптический класс Classe ottica

6 Optische klasse Classe de diffusion de la lumière Difuze světelné třídy Streulichtklasse Clase de difusión de la luz Класс рассеивания света Classe di diffusione della luce Lichtdiffusie klasse Classe de variation du facteur de transmission dans le visible Změny ve světelné třídě propustnosti Homogenitätsklasse Clase de variación del factor de transmisión en el visible Класс колебания коэффициента пропускания света в видимом Classe di variazione del coefficiente del passaggio al campo di visibilità/schiarimento Lichtdoorlaadbaardheidsklasse Dépendance angulaire du facteur de transmission de la lumière Úhel v závislosti na prostupu světelné třídy (volitelné) Winkeleigenschaft Dependencia angular del factor de transmisión de la luz Угловая зависимость коэффициента пропускания света Condizionamento del coefficiente di passaggio al campo di visibilità/schiarimento in funzione dall angolazione Hoekafhankelijkheidsklasse Numéro de la présente norme Číslo normy Normung Número de la presente norma Номер нормы Numero della presente norma Normnummer Proces svařování intenzita proudu obalené elektrody MAG TIG těžké kovy lehké slitiny oblouk vzduchu drážkování Záruční list Záruka je platná od data zakoupení po dobu jednoho roku. Pokud vrátíte produkt z důvodu vadnosti, zašlete zboží (náklady a rizika spojená s navrácením hradí zákazník) svému dodavateli zpět s: kupním doklad s datem zakoupení (účtenka,faktura...) následující dopis popisující chybu. Po uplynutí záruční doby: Po přijetí zásilky, náš zákaznický servis provede opravu. Záruka se nevztahuje na následující případy:

7 - svařování bez ochranného skla (přední kryt čočky) - elektro-optická buňka je otevřena - buňka je poškozena - uplynutí záruční doby - poškození při přepravě - běžné opotřebení dílů PŘÍLOHA chyba: keine tmavnutí během svařování Veränderung tmavnutí během svařování Flüssigkristallfehler Intermittierende error Sonstiges metoda svařování amperage Záruční list ANCIE Platný po dobu 1 roku od data nákupu. vyplní prodávající: Produktové číslo: Datum nákupu: Jméno kupujícího: Podmínky záruky: - grattons Presence: pracovat bez ochranného obrazovky - Rozbité sklo - Záruční doba uplynula - Poškození v důsledku dopravy Vaše poznámky: Ztráta práce, v kurzu, v barvě Změní aktuální pracovní barvu Náhodná chyba Více... Způsob svařování: proud: Po roce záruky, naše servisní oddělení zajišťuje opravy po přijetí cenové nabídky. razítko prodávajícího POZOR! Uvědomte si, že nehradíme poštovné, nicméně návrat opraveného zařízení bude podporováno naší společností. Poznámky:......

V2-29/01/ Ref CZ 1-8

V2-29/01/ Ref CZ 1-8 V2-29/01/2015 - Ref. 042513 CZ 1-8 CZ Svařovací kukla FLIP-FLAP odpovídá evropské směrnici č. 89/686 EHS. Shody je dosaženo splněním požadavků norem EN 175, EN 166, EN 168 a EN 379. Notifikovaná osoba

Více

CZ 1-8. V3-19/01/17 - Ref

CZ 1-8. V3-19/01/17 - Ref CZ 1-8 V3-19/01/17 - Ref. 043442 CZ Svařovací kukla MASTER odpovídá evropské směrnici 89/686 EHS. Shody je dosaženo splněním požadavků norem EN 175, EN 166, EN 168 a EN 379. Notifikovaná osoba /organizace:

Více

Návod na použití. Automatická samostmívací svářečská přilba STELLA. Obj. č ,255,256,257,008 ( XX)

Návod na použití. Automatická samostmívací svářečská přilba STELLA. Obj. č ,255,256,257,008 ( XX) Návod na použití Automatická samostmívací svářečská přilba STELLA Obj. č. 5997 582 254,255,256,257,008 (0984 915 0XX) Upozornění: Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte všechny pokyny! Tato samostmívací

Více

SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ

SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ 10.55-P700E Vážený zákazníku děkujeme Vám, za zakoupení výrobku značky PROTECO. Původní návod k automatické samozatmívací svářečské kukle 10.55-P700E. Před použitím si prostudujte

Více

Svářečská kukla Speedglas 100

Svářečská kukla Speedglas 100 Svářečská kukla Speedglas 100 Již od roku 1981 tisíce průmyslových svářečů spoléhá každý den na své svářečské kukly Speedglas. Představení nové svářečské kukly 3M Speedglas 100 bude přínosné pro další

Více

ASK 300 AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

ASK 300 AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA ASK 300 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Záruční list. Úvod: Pozorně

Více

CZ 1-8. V3-19/01/ Ref / Ref / Ref

CZ 1-8. V3-19/01/ Ref / Ref / Ref CZ 1-8 V3-19/01/2017 - Ref. 040885 / Ref. 040892 / Ref. 040908 CZ Svařovací kukla HERMES LCD 9.13G odpovídá evropské směrnici 89/686 EHS. Shody je dosaženo splněním požadavků norem EN 175, EN 166, EN 168

Více

Samostmívací svařovací kukla KWX5

Samostmívací svařovací kukla KWX5 Samostmívací svařovací kukla KWX5 1 Gratulujeme Vám k uváženému výběru Vaší nové samostmívací kukly a věříme, že s ní budete v budoucnosti maximálně spokojen. 2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - ČTĚTE PŘED POUŽITÍM

Více

Návod na použití. Automatická samostmívací svářečská přilba Veldo. Obj. č ( )

Návod na použití. Automatická samostmívací svářečská přilba Veldo. Obj. č ( ) Návod na použití Automatická samostmívací svářečská přilba Veldo Obj. č. 5997 582 258 (0984 900 100) Upozornění: Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte všechny pokyny! Tato samostmívací svářečská

Více

KUKLA SVÁŘEČSKÁ SAMOSTMÍVACÍ P3000D DIGITAL

KUKLA SVÁŘEČSKÁ SAMOSTMÍVACÍ P3000D DIGITAL KUKLA SVÁŘEČSKÁ SAMOSTMÍVACÍ P3000D DIGITAL 10.55-P3000D Vážený zákazníku děkujeme Vám, za zakoupení výrobku značky PROTECO. Před použitím si prostudujte kompletní návod k obsluze. Návod si uložte pro

Více

SVAŘOVACÍ KUKLY OPTREL - NOVINKY

SVAŘOVACÍ KUKLY OPTREL - NOVINKY SVAŘOVACÍ KUKLY OPTREL - NOVINKY ing. Jan Veverka, OMNITECH spol. s r.o. 1. Historie firmy Optrel Firma Optrel vznikla v roce 1985. Sídlo firmy je ve Švýcarsku, Industriestrasse 2, CH 9630 Wattwil. Firma

Více

AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA ASK

AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA ASK AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA ASK 400 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Záruční list. Úvod: Pozorně

Více

PROTECOR. SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ Pro sváření a broušení P550E

PROTECOR. SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ Pro sváření a broušení P550E SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ Pro sváření a broušení PROTECOR 10.55-P550E Vážený zákazníku děkujeme Vám, za zakoupení výrobku značky PROTECO. Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P550E.

Více

F +420 412 333 291. JVB Engineering s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk - CZ. E info@servoglas.cz W www.servoglas.cz

F +420 412 333 291. JVB Engineering s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk - CZ. E info@servoglas.cz W www.servoglas.cz Prohlášení o shodě. My, výrobce Servore Co., Ltd Korea prohlašujeme, že zde uvedené výrobky jsou ve shodě s následujícími normami a směrnicemi. Výrobní dokumentace těchto produktů je v držení společnosti

Více

Krokoměr návod k použití PR-315

Krokoměr návod k použití PR-315 Krokoměr návod k použití PR-315 1. Úvod Děkujeme za nákup tohoto digitálního krokoměru. Doufáme, že Vám tento přístroj pomůže sledovat pokroky a zlepší Vaši vytrvalost. Krokoměr můžete připnout klipem

Více

Svařovací kukly, masky a ochranné štíty

Svařovací kukly, masky a ochranné štíty ŘADA EYE-TECH Řadu Eye-Tech tvoří osm kukel, které představují profesionální sortiment v oboru svařovacích kukel. Všechny kukly Eye-Tech mají certifikát CE (EN379 a EN175), CSA, ANSI, AS/NZA a DIN. Všechny

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k obsluze. Samostmívací svařovací kukla. VarioProtect XL W. Schweißkraft Svařovací technika. Všechny práva a chyby jsou vyhrazeny.

Návod k obsluze. Samostmívací svařovací kukla. VarioProtect XL W. Schweißkraft Svařovací technika. Všechny práva a chyby jsou vyhrazeny. Samostmívací svařovací kukla VarioProtect XL W Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení produktu firmy Schweißkraft. Schweißkraft svařovací technika a příslušenství nabízí maximální kvalitu, technicky

Více

SVÁŘEČSKÁ KUKLA SAMOSTMÍVACÍ M87000, M87010-M87020 NÁVOD K OBSLUZE. Vyrobeno pro: MAR-POL s.c Suchowola 6a Chmielnik, Polsko

SVÁŘEČSKÁ KUKLA SAMOSTMÍVACÍ M87000, M87010-M87020 NÁVOD K OBSLUZE. Vyrobeno pro: MAR-POL s.c Suchowola 6a Chmielnik, Polsko SVÁŘEČSKÁ KUKLA SAMOSTMÍVACÍ M87000, M87010-M87020 NÁVOD K OBSLUZE Vyrobeno pro: MAR-POL s.c Suchowola 6a 26-020 Chmielnik, Polsko Vážený zákazníku! Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost

Více

PROTECO. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení PROTECO 10.55-P800E-C

PROTECO. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení PROTECO 10.55-P800E-C PROTECO R AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení PROTECO R 10.55-P800E-C Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P800E-C. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky

Více

Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX730

Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX730 Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX730 PROTOŽE OČI MÁTE JEN JEDNY! 1 Gratulujeme Vám k uváženému výběru Vaší nové samostmívací kukly a věříme, že s ní budete v budoucnosti maximálně spokojen. Nezapomeňte

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A UŽITÍ SAMOZATMÍVACÍ KUKLY SELCO kazety Jackson SOLAR a 390

NÁVOD NA OBSLUHU A UŽITÍ SAMOZATMÍVACÍ KUKLY SELCO kazety Jackson SOLAR a 390 NÁVOD NA OBSLUHU A UŽITÍ SAMOZATMÍVACÍ KUKLY SELCO kazety Jackson SOLAR a 390 Kazety s automatickým zatmíváním obecně chrání zrak, zvyšují produktivitu práce a přispívají k pohodlné a bezpečné práci svářeče.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

BS-100 BS

BS-100 BS BS-100 1 2010-2-25 Upozornění Bezpečnostní rady Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny informace v tomto návodu. Možnosti využití 1. Kontrola vnitřních částí různých strojů, kde není za normálních

Více

Samostmívací svařovací kukla - KOWAX KWX8 -

Samostmívací svařovací kukla - KOWAX KWX8 - Samostmívací svařovací kukla - KOWAX KWX8 - PROTOŽE OČI MÁTE JEN JEDNY! Gratulujeme Vám k uváženému výběru Vaší nové samostmívací kukly a věříme, že s ní budete v budoucnosti maximálně spokojen. Nezapomeňte

Více

p e r s o n a l r e s p i r at o r y p r o t e c t i o n s y s t e m s PRO SVAŘOVÁNÍ

p e r s o n a l r e s p i r at o r y p r o t e c t i o n s y s t e m s PRO SVAŘOVÁNÍ CleanAIR p e r s o n a l r e s p i r at o r y p r o t e c t i o n s y s t e m s PRO SVAŘOVÁNÍ Ochrana pro svařování CleanAIR Profesionální řešení pro svářeče CleanAIR je obchodní značka společnosti MALINA

Více

Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok

Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok SAMOSTMÍVACÍ SVAŘEČSKÁ KUKLA Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Kukla S9B návod CZ 02 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VAROVÁNÍ... 4 3. NEŽ ZAČNETE SVAŘOVAT... 5 4. TECHNICKÁ

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali naši power banku DOCA 15000 se startovačem aut. Při manipulaci dbejte bezpečnostních zásad použití elektronických spotřebičů. Přečtěte si, prosím, pozorně

Více

Skla, brýle, ochranné brýle a průzory

Skla, brýle, ochranné brýle a průzory FILTRAČNÍ SKLA Tradiční skleněná filtrační s vynikající UV a IR ochranou a tepelnou stálostí. Pevná skleněná skla musí být používána se zadním sklem z polykarbonátu a skleněným nebo plastovým krycím sklem.

Více

SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ Pro sváření a broušení

SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ Pro sváření a broušení SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ Pro sváření a broušení 10.55-P1000C Vážený zákazníku děkujeme Vám, za zakoupení výrobku značky PROTECO. Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P1000C.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

PROTECOR. SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ Pro sváření a broušení P800E, P800E-C, P800E-F

PROTECOR. SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ Pro sváření a broušení P800E, P800E-C, P800E-F SVÁŘECÍ KUKLA SAMOZATMÍVACÍ Pro sváření a broušení PROTECOR 10.55-P800E, 10.55-P800E-C, 10.55-P800E-F Vážený zákazníku děkujeme Vám, za zakoupení výrobku značky PROTECO. Původní návod k automatické samozatmívací

Více

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST!

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Multifunkční elektronická váha CS6281 - Návod k použití VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Obsah CS6281... 1 NÁVOD K POUŽITÍ... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 2 VLOŽENÍ BATERIÍ... 3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM... 3 ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

Infračervený teploměr 759-016

Infračervený teploměr 759-016 Vlastnosti: 759-016 - Přesné bezdotykové měření - Vestavěné laserové ukazovátko - Volitelný údaj ve stupních Celsia nebo Fahrenheita - Údaj maximální a minimální naměřené teploty - Zajištění spouště -

Více

Uživatelský manuál SERVOGLAS Samozatmívací svářečská kukla CE 0299 EN379 / CE 0397 EN175. Dovozce pro ČR a SR:

Uživatelský manuál SERVOGLAS Samozatmívací svářečská kukla CE 0299 EN379 / CE 0397 EN175. Dovozce pro ČR a SR: Uživatelský manuál Samozatmívací svářečská kukla SERVOGLAS 4000 CE 0299 EN379 / CE 0397 EN175 Dovozce pro ČR a SR: JVB Engineering s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk CZ tel./fax.: +420 412 333 291 e-mail:

Více

Triskin. Příručka o použití. Syncare Plus, s.r.o. Vranovská Brno tel: fax:

Triskin. Příručka o použití. Syncare Plus, s.r.o. Vranovská Brno tel: fax: Triskin Příručka o použití Syncare Plus, s.r.o. Vranovská 70 614 00 Brno tel: 548 521 611 fax: 548 521 230 e-mail: plus@syncare.cz www.syncare.cz Pro co nejlepší využití TRISKINU si, prosíme, důkladně

Více

Samostmívací svářečská kukla S7S

Samostmívací svářečská kukla S7S Samostmívací svářečská kukla S7S Návod k obsluze a údržbě vhodná pro svařování metodami TIG, MIG/MAG, MMA, a řezání plasmou, ergonomický hlavový kříž svářeč se méně unaví, velký průzor 55x98mm, napájení

Více

Samostmívací svářečská helma

Samostmívací svářečská helma Samostmívací svářečská helma 1 Profesionální svářečská helma BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE VAROVÁNÍ Před použitím si přečtěte veškeré pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte Samostmívací svářečské

Více

Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX820

Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX820 Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX820 PROTOŽE OČI MÁTE JEN JEDNY! 1 Gratulujeme Vám k uváženému výběru Vaší nové samostmívací kukly a věříme, že s ní budete v budoucnosti maximálně spokojen. Nezapomeňte

Více

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C. AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní

Více

Ochranné brýle a průzory Prémiové ochranné brýle Aristo

Ochranné brýle a průzory Prémiové ochranné brýle Aristo Prémiové ochranné brýle Aristo Ochranné brýle ESAB Aristo kombinují nejvyšší standardy bezpečnosti ochrany očí s vynikajícími vlastnostmi zajišťujícími pohodlí pro uživatele. Oči jsou optimálně chráněny

Více

Svařovací kukly, masky a ochranné štíty

Svařovací kukly, masky a ochranné štíty New-Tech ADC Plus Řada samozatmívacích kukel New-Tech využívá nejnovější technologie. Všechny čtyři modely jsou lehké a dobře vyvážené. Hlavový kříž může být nastaven podle individuálních požadavků uživatele

Více

R224B Teploměr bezdotykový tělní UV Návod k obsluze

R224B Teploměr bezdotykový tělní UV Návod k obsluze R224B Teploměr bezdotykový tělní UV-8808 Návod k obsluze 8. Konfigurace 1. Infračervený snímač 2. LCD displej 3. Tlačítko režimu 4. Tlačítko dolů 5. Tlačítko Nahoru 6. Tlačítko nastavení 7. Tlačítko ON

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

BALDER BH3 SVÁŘECÍ KUKLA

BALDER BH3 SVÁŘECÍ KUKLA CZ NÁVOD K POUŽITĺ BALDER BH3 SVÁŘECÍ KUKLA PŘED SVAŘOVÁNÍM Ověřte, zda je kukla správně smontována a zda plně brání náhodnému vniknutí světla. Světlo smí do kukly pronikat pouze zepředu průhledovou plochou

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

CESTINA. Pro svou ochranu a maximální funkčnost filtrů si před použitím pečlivě pročtěte tyto informace.

CESTINA. Pro svou ochranu a maximální funkčnost filtrů si před použitím pečlivě pročtěte tyto informace. CESTINA Pro svou ochranu a maximální funkčnost filtrů si před použitím pečlivě pročtěte tyto informace. PŘED SVAŘOVÁNÍM Ověřte, zda je kukla správně smontována a zda plně brání náhodnému vniknutí světla.

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

Elektronická cigareta E-HC11

Elektronická cigareta E-HC11 Elektronická cigareta E-HC11 Návod k použití Prosím, než začnete tyto elektronické cigarety používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Díky této elektronické cigaretě už žádný dehet, žádné znečišťování,

Více

Maximalizujte svůj horizont.

Maximalizujte svůj horizont. Maximalizujte svůj horizont. swiss made 6x Field of View 5 7 12 10 Shade Level World Record! Automaticky lepší sváření TAK DALECE. TAK PRŮZRAČNĚ. TAK BAREVNĚ. Tak dobře jste při svařování ještě nikdy

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Masážní přístroj mini103

NÁVOD NA POUŽITÍ. Masážní přístroj mini103 NÁVOD NA POUŽITÍ Masážní přístroj mini103 Děkujeme za nákup tohoto produktu. Před použitím přístroje si návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřeby příštího použití. Úvod Přístroj na masáž očí mini103

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Bezdotykový koš Helpmation Model: GYT 6-2 GYT 8-2 GYT 12-2

Bezdotykový koš Helpmation Model: GYT 6-2 GYT 8-2 GYT 12-2 Návod k obsluze CZ Bezdotykový koš Helpmation Model: GYT 6-2 GYT 8-2 GYT 12-2 Bezpečnostní instrukce Před používáním koše si pečlivě přečtěte návod a řiďte se instrukcemi v návodu. Baterie vkládejte do

Více

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz)

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz) MASSE CZ INFORMACE O PRODUKTU A POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky Lamart, který nese název podle Piera Lamarta VLASTNOSTI 1. Indikace objemu vody a mléka 2. Dva přepínatelné systémy váhových

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10029428 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení KLARSTEIN produktu. Prosím, pozorně si přečtěte návod a při instalaci a používání dbejte následujících pokynů, abyste předešli možným

Více

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...8 Návod k použití digestoŕe 2x 2x 2x 3.9x9.5mm 2x 3.9x6mm ø 15cm ø 12.5cm 8x 8x 4.8x38mm 4x 3.4x15mm 2x 2 !! L = 65 cm min. 1A Ø150mm Ø150mm 1B Ø125 Ø125mm Ø150 3 2 5 3 160 mm 160 mm 6 55

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Xiaomi Roborock Sweep One S6

Xiaomi Roborock Sweep One S6 Xiaomi Roborock Sweep One S6 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme za zakoupení Xiaomi Roborock Sweep One S6. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a řádně ji uchovejte pro budoucí použití. Představení

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model: GYT30-5 GYT40-5 GYT50-5. Bezdotykový koš Helpmation

NÁVOD K OBSLUZE. Model: GYT30-5 GYT40-5 GYT50-5. Bezdotykový koš Helpmation CZ NÁVOD K OBSLUZE Model: GYT30-5 GYT40-5 GYT50-5 Bezdotykový koš Helpmation BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Před používáním koše si pečlivě přečtěte návod a řiďte se instrukcemi v návodu. Baterie vkládejte do

Více

VARIOPROTECT. Návod k obsluze. Svařovací kukla. VarioProtect L-W. VarioProtect L-W

VARIOPROTECT. Návod k obsluze. Svařovací kukla. VarioProtect L-W. VarioProtect L-W Návod k obsluze Svařovací kukla VarioProtect L-W VarioProtect L-W VARIOPROTECT Shrnutí Obsah Identifikace výrobku Automatické svařovací kuklaobjednací číslo VarioProtect L-W 1653995 Výrobce: Stürmer Maschinen

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

EN P E P BRUGERVEJLEDING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA Ã πƒπ π πø NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EN P E P BRUGERVEJLEDING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA Ã πƒπ π πø NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ I EN BRUGERVEJLEDING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA Ã πƒπ π πø NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE EN P D EF I EN E DP F I E P 77-155 2 CL90 Fig.

Více

Solární fontána

Solární fontána 10032286 Solární fontána Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv selhání způsobené

Více

Návod k použití. - Hot Start (nastavitelný mód, čtěte níže) zvyšuje proud na začátku sváření (při zapálení elektrody).

Návod k použití. - Hot Start (nastavitelný mód, čtěte níže) zvyšuje proud na začátku sváření (při zapálení elektrody). Návod k použití Děkujeme za výběr našeho výrobku. Abyste dosáhli dobrého výsledku s tímto svařovacím strojem, přečtěte si pozorně tento návod. Gysmi 145, 165, 195 a 251 jsou přenosné invertorové svářečky

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA GL1007M(5893) 89/686/EEC DIN EN 379:2003-12 STRUČNÝ OBSAH Samočinněstmívací svářečská helma je ochranná pracovní pomůcka nové generace. Jsou zde využity nové a vysoce

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

OBR 2. Režim vážení Režim objemu mléka Režim objemu vody

OBR 2. Režim vážení Režim objemu mléka Režim objemu vody BAMBOO CZ INFORMACE O PRODUKTU A POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky Lamart, který nese název podle Piera Lamarta VLASTNOSTI 1. Indikace objemu vody a mléka 2. Dva přepínatelné systémy váhových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: 67 04 27 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluze.

Více

Akustický kartáček na zuby

Akustický kartáček na zuby Akustický kartáček na zuby 09123 Příručka Vážené zákaznice, vážení zákazníci, Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro koupi akustického kartáčku na zuby. Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Platný od: 1. ledna 2014

NÁVOD K POUŽITÍ Platný od: 1. ledna 2014 Svářečská přilba Model: DES003 NÁVOD K POUŽITÍ Platný od: 1. ledna 2014 Čidla Nastavení stupně ochrany Nastavení citlivosti Fot. 1 OBSAH: 1. Prohlášení o shodě ES 8. Běžné obslužné činnosti 2. Určení svářečské

Více

Pro LED Video Light YN 600 LED - návod

Pro LED Video Light YN 600 LED - návod Pro LED Video Light YN 600 LED - návod Pro LED Video Light YN 600 LED 1. Reflektor 2. LED diody 3. Přední infračervený přijímač 4. Rukojeť s možností uchycení na spignot 5. Tlačítko slotu pro baterii 6.

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -025

BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -025 SIZE:X70X6P Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -05 Obsah Stručný úvod... Funkce...... Úvod k tlačítkům... Montáž základní desky... Schéma zapojení vnitřního monitoru...3 Nastavení

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod.

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Pozor! 1.Tento výrobek je citlivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. Chcete-li ochránit

Více

Laserový měřič vzdálenosti NÁVOD K POUŽITÍ

Laserový měřič vzdálenosti NÁVOD K POUŽITÍ FDLM 1020 .. 3. .. 19. Laserový měřič vzdálenosti NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za to, že jste zakoupili náš výrobek. Pro vaši osobní bezpečnost si před použitím přečtěte návod k použití. Uchovávejte návod

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Spotřeba pouhých 8,6W poskytuje světelný tok 400lm, čímž jsou velmi energeticky účinné a vhodné pro různé vnitřní instalace.

Spotřeba pouhých 8,6W poskytuje světelný tok 400lm, čímž jsou velmi energeticky účinné a vhodné pro různé vnitřní instalace. Extrémě velká efektivita: Vestavná světla TOPDOWN mají nejen vysokou světelnou účinost, ale také výborný systém tepelné ochrany. Mají vysoce účiný systém, který chrání svítidlo proti požkození přehřátím

Více

Nahlédněte do budoucnosti. swiss made. Automaticky lepší svařování

Nahlédněte do budoucnosti. swiss made. Automaticky lepší svařování Nahlédněte do budoucnosti. swiss made Automaticky lepší svařování První FLIP-UP s autopilotem je zde. DOSUD: POLOAUTOMATICKÁ SVAŘOVACÍ MASKA zatemní automaticky jakmile se zapálí svařovací oblouk. Ochranný

Více

NATORI. Zrcadla na desce s hliníkovou hranou. Návod k montáži, obsluze a údržbě

NATORI. Zrcadla na desce s hliníkovou hranou. Návod k montáži, obsluze a údržbě NATORI Zrcadla na desce s hliníkovou hranou Návod k montáži, obsluze a údržbě Vážení zákazníci, blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku NATORI zrcadla na desce s hliníkovou hranou, dle typu s horním

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

PX-Cross Samonivelační křížový laser. Návod k použití

PX-Cross Samonivelační křížový laser. Návod k použití PX-Cross Samonivelační křížový laser Návod k použití Samonivelační Děkujeme za nákup našeho laserového přístroje. Před použitím si pečlivě přečtěte následující pokyny. Obsah Specifikace 2 Obsah balení.2

Více

CESTINA. Pro svou ochranu a maximální funkčnost filtrů si před použitím pečlivě pročtěte tyto informace.

CESTINA. Pro svou ochranu a maximální funkčnost filtrů si před použitím pečlivě pročtěte tyto informace. CESTINA Pro svou ochranu a maximální funkčnost filtrů si před použitím pečlivě pročtěte tyto informace. PŘED SVAŘOVÁNÍM Ověřte, zda je kukla správně smontována a zda plně brání náhodnému vniknutí světla.

Více

Uživatelský manuál Kamera do auta

Uživatelský manuál Kamera do auta Uživatelský manuál Kamera do auta Upozornění Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla. Může být poškozen kryt nebo vnitřní součástky. Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty

Více

Detektor kouře SS-166-01

Detektor kouře SS-166-01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/02 Detektor kouře SS-166-01 Obj. č.: 75 00 87 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón zazní okamžitě, jakmile senzor zjistí

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX6

Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX6 Samostmívací svařovací kukla KOWAX KWX6 PROTOŽE OČI MÁTE JEN JEDNY! 1 Gratulujeme Vám k uváženému výběru Vaší nové samostmívací kukly a věříme, že s ní budete v budoucnosti maximálně spokojen. Nezapomeňte

Více