5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku."

Transkript

1 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every month. In the Chinese restaurants the menus are in Czech, English and Chinese. Sometimes, in other restaurants, they have pictures of the dishes on the menus. I collect those menus. The waiters and waitresses cannot speak Czech very well. They are able to ask: What are you going to have? Or What would you like? Or Ready to order? But it is not easy for them to understand what we say in Czech. So my father says: For me, number 4 and number 32. Then my mum says: For me also number 4 and number 21, please. This means that they are going to have hot and sour soup, which they like very much, and beef with Chinese vegetables and chicken with pineapple. They order the same dishes everywhere! I like adventure, so I close my eyes and I think of a number. Then I say: I ll have 7, it s my favourite number. And because we are three, and three by seven is 21, I m going to have 21. I wish the Czech menus had numbers on them, too. a dish [diš] jídlo, které objednáváme mean [mi:n] zde: znamenat 6. Učebnice str. 74, cvičení 6. Toto je poslechové cvičení. 19 to order [o:(r)dә] objednat 3 by 7 sedmkrát tři Najdi správné odpovědi a vepiš A) B) C) nebo D). 1) The reservation was in the name of A) Carpenter alias Tesař B) Baker alias Pekař alias [æliәs] C) Wheeler alias Kolář D) Potter alias Hrnčíř 2) The student showed his A) ID card B) credit card C) photograph D) passport ( 62 ) 3) The student a room. A) could get B) could not get C) got D) was able to get

2 7. Učebnice strana 77. Dopiš minulý čas a příčestí. Tvary nepravidelných sloves najdeš v tomto sešitě na stranách I did not FALL from the bike. Did you? Yes, I. FELL Have you FALLEN? I did not BREAK my phone. Have you it? I did not RUN one kilometer. Have you one km? I did not FORGET the homework. Did you? Yes, I it. Have you the homework? I did not SPEAK English. Did you? Yes, I English. Have you English? I did not SWIM 500 meters. Have you 500 m? I did not SEE that film. Have you Shrek? I did not TAKE a snack. Have you a snack? ( 63 )

3 9. I did not DO the homework. Did you? Yes, I DID it. Have you DONE it? I did not GO home. Did you? Yes, I home. Have you home? I did not EAT my snack. Have you it? I did not GIVE any money. Did you? Yes, I some. Have you any? I did not COME late. Did you? Yes, I late. Have you late? I did not DRINK coke. Did you? Yes, I it. Have you coke? I did not WRITE the homework. Did you? Yes, I it. Have you it? I did not KNOW this CD. Have you it? I did not RING. Did you? Yes, I. Have you? I did not WEAR this. Have you it? I did not SHOW this. Have you it? I did not FLY to London. Did you? Yes, I there. Have you there? I did not SLEEP late. Did you? Yes, I late. Have you late? I did not READ the book. Did you? Yes, I it. Have you it? I did not SAY this. Did you? Yes, I it. Have you it? 17. I did not SING this song. Have you it?

4 8. Učebnice str a) A: Excuse me, these skis are. B: OK, would you like ones? A: Yes, please. B: What shoe size do you have? A:. 20 A: Good morning. B: Good morning.? A: I d like to exchange these boots. B: What s the problem? A: They are too big. Can I get a size, please? A: Can you help me, please? I need some ski gloves. But these are very. Do you have some ones? B: Here you are. A: How much are they? B: They are not. You can have a look. A: Can I try them on? b) Rozhovory přelož, tedy napiš česky do sešitu. 9. Učebnice str. 83. Have you lost something? Opiš si rozhovory do sešitu a nauč se je zpaměti. 21 Potom správně spoj věty. I have lost my gloves. What do they look like? They re dark blue. I have lost my hat. What does it look like? It s red. The ski poles were new. ( 65 ) What did they look like?

5 Minulý nebo předpřítomný? Past or present perfect? P R A určitý bod v minulosti V I D minulost je uzavřená L minulý čas Určení času je na začátku nebo na konci věty: I was there yesterday. Yesterday I was there. The day before yesterday... Last week... Last summer... A year ago... In On Sunday... In September... From 4 to 5 o clock... At 6 o clock in the morning... An hour ago... Before eight... Zapamatuj si toto rozlišení pro věty jako: Kdy jste šli domů? When did you go home? We went home very late. Už jsi to udělal(a)? Have you already done it? Ještě jsem to neudělal(a). I haven t done it yet. už / ještě, někdy, vždy, nikdy minulost jako by pokračuje předpřítomný čas 1) Určení času je na začátku nebo na konci věty: I have been here today. Today I have been here. Nebo jen: I have been here! This week... This month... For two minutes... Since Since Sunday... Since September... many times yet 2) Určení času je za podmětem + have: already never I have never been here. always Už jsi jedl(a)? Have you eaten? Ještě ne. Not yet. Yes, we have already eaten. ( 66 )

6 10. Příprava na celostátní testování žáků 9. tříd 1. Vyber správně napsanou větu. (A) I saw that film on Saturday. (B) I have seen that film on Saturday. (C) I have see that film on Saturday. (D) I seen that film on Saturday. (E) I have been seeing that film on Saturday. 2. Vyber správně napsanou větu. (A) Tom, you go home at five? (B) Tom, you going home at five? (C) Tom, have you gone home at five? (D) Tom, have you go home at five? (E) Tom, did you go home at five? 3. Vyber správně napsanou větu. (A) Last summer we are going to England. (B) Last summer we go to England. (C) Last summer we have gone to England. (D) Last summer we went to England. (E) Last summer we goed to England. 4. Vyber správně napsanou větu. (A) Did you finish doing the test yet? (B) Are you finishing doing the test yet? (C) Have you finished doing the test yet? (D) Have you finish doing the test yet? (E) Did you finished doing the test yet? M G L R U A V M N M I A C R E Správná odpověď = 1 bod. Kolik máš bodů? Napiš: A correct answer = 1 point. How many points have you got? ( 67 ) 1A), 2E), 3D), 4C

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám ANGLICKÝJAZYK DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:63bodů Hraniceúspěšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh. asovýlimitprořešenídidaktickéhotestu

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

I Got You Babe * A/67

I Got You Babe * A/67 I Got You Babe * A/67 They say we re young and we don t know We want to/won t find out until we grow I don t know if all that s true/through Cause you got me and, baby, I got you Babe, I got you, babe,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.) Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více