Úvodní slovo. Povodně ( pokračování z předchozí strany)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Povodně 2013. ( pokračování z předchozí strany)"

Transkript

1 Úvodní slovo Milí občané, nastal čas dovolených a dětem čas krásných dvou měsíců prázdnin. Jistě pro ně máme připraveny zajímavé výlety a atrakce, jen aby to počasí bylo přívětivé. Vracet se k událostem uplynulého měsíce nejí již třeba, neboť občané stále svůj názor vyjadřují pouze u piva v hospodě. Tyto listy mají sloužit všem našim občanům, kde mohou vyjádřit své názory, které se týkají práce vedení našeho města, náměty, připomínky a podobně. Připomínky a názory jakéhokoliv druhu, obecné, kritické nejen, že je zveřejníme, ale také budou podkladem pro jednání zastupitelstva. Doposud nepřišel ani jeden. Ptáme se, proč? Víme, že občané mají své názory, ale nechtějí je prezentovat. Přátelé, ubezpečujeme Vás, že toto právo můžete bez postihu využít každý. Bez obav, že by kritika přivodila negativní reakci. Uveřejníme i názory anonymní, i když za svůj názor se nemusí nikdo schovávat. Stačí zaslat na Váš příspěvek do 20. dne v měsíci. ( pokračování z předchozí strany) Úhrn finančních prostředků od občanů Blšan a Liběšovic činí ,00 Kč. Částka ve výši ,00 Kč byla vložena přímo na účet obce Kly a zároveň uhrazen poplatek za vklad ve výši 65,00 Kč (viz přiložený pokladní doklad). Odkaz na obec Kly: Fotogalerie povodně 2013: Všem kdo přispěli, velký dík! Těšíme se na vaše příspěvky a přejeme Vám krásné červencové, sluncem zalité dny. Renata Jesinková, pověřený pracovník zpracováním Blšanských listů Povodně 2013 Osadní výbor Blšany uspořádal veřejnou finanční sbírku na pomoc obci Kly na Mělnicku postiženou povodněmi. Po dohodě s obcí Kly bude finanční sbírka použita na pořízení mobilního bydlení postiženým obyvatelům. Proč obec Kly? Chtěli jsme přispět na menší, méně známou, médii nezmíněnou a přesto postiženou obec. A navíc obec Kly je vzdálena cca 3 km od obce Obříství, která po povodních v roce 2002 využívala prostory školy v Blšanech pro výuku žáků jedné třídy. Proč mobilní bydlení? Paní starostka nám sdělila, že je potřeba právě toto mobilní bydlení. Materiální pomoci mají dost, ale obyvatelé nemají po zatopení kde bydlet.

2 U S N E S E N Í č. 6/2013 ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne od 18:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Zastupitelstvo města Blšany s c h v a l u j e 1. rozpočtové opatření č. 5/2013 se zvýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku ,00 Kč, se zvýšením objemu rozpočtu ve výdajích o částku ,00 Kč a s krytím v částce ,00 Kč 2. závěrečný účet Města Blšany za rok 2012 s výrokem BEZ VÝHRAD a účetní závěrku Města Blšany za rok nesnížení prodejní ceny budovy bývalé České pošty Soběchleby a budovy bývalé Mateřské školy Liběšovice 4. kupní cenu pozemku v k. ú. Malá Černoc KN 2177 o výměře 1268 m 2 orná půda ve výši 7.010,00 Kč dle vypracovaného znaleckého posudku č. 4115/033/2013 soudního znalce XXXXXXXXXX ve výši 700,00 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč 5. zveřejnění záměru o pronájmu pozemků KN 893/1 o výměře 3831 m 2 trvalý travní porost a KN 893/2 o výměře 3944 m 2 trvalý travní porost v k. ú. Blšany 6. poptávkovou komisi na vybudování střechy Požární zbrojnice Blšany a cesty v obci Liběšovice ve složení předseda Radek Vostřel, členové Jana Jančíková, Vlastimil Polcar, Radek Sakovič, Emilie Vacinková 7. výběrovou komisi na zateplení Mateřské školy Blšany ve složení předseda Radek Vostřel, členové Jana Jančíková, Vlastimil Polcar, Radek Sakovič, Emilie Vacinková 8. nákup 2 ks travních sekaček v celkové výši do ,00 Kč 9. cenovou nabídku firmy XXXXXXXXXXXX Očihov na vybudování zábradlí v obci Siřem a objednání práce 10. podepsání smlouvy s firmou XXXXXXXXX XXXX na opravu omítek a položení dlažby v budově bývalé základní školy v obci Soběchleby ve výši ,00 Kč včetně DPH (pokračování z předchozí strany) u k l á d á 1. nechat vypracovat nový znalecký posudek na budovu bývalé České pošty v obci Soběchleby a budovu bývalé Mateřské školy v obci Liběšovice a změnit realitní kancelář 2. oslovit pana XXXXXX Údržba a správa silnic ohledně údržby silničních struh v obci Liběšovice b e r e n a v ě d o m í 1. informace z jednání finančního výboru dne a informace z Valné hromady Svazku obcí Podbořansko dne čestné prohlášení zastupitelky XXXXXXXXXXXX o stavu exekucí 4. přislíbení dotace na zateplení Mateřské školy Blšany ve výši 1,5 mil. Kč 5. konání kontrolního dne na opravu výklenkové kaple sv. Václava dne posouzení stavu kaple v obci Liběšovice 7. jednání se zástupci České pošty, s. p. dne v hodin ohledně zachování poštovního úřadu v Blšanech 8. informace o přípravě Svatováclavského jarmarku 2013 Blšany dne Zapsala: Kolářová Eva Ověřovatelé zápisu: Jančíková Jana Dr. Pešek Josef Starosta města: Bukáček Petr Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

3 Pranostiky na červenec Svatý Prokop, zelí okop! Svatá Markyta hodila srp do žita. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu. Uskuteční se Soběchleby Osadní výbor zve občany již na tradiční červencové posesezní se sousedy v sobotu 27. července 2013 od 20:00 hodin. Na návsi k tanci a poslechu zahraje na elektronické varhany pan Mizerák. Občerstvení zajištěno. Uskutečnilo se... Blšany Osadní výbor uspořádal v neděli 9. června Dětský den, tentokráte na téma Putování za zvířátky. U každého soutěžního stanoviště si děti také mohly prohlédnout živého zástupce zvířecí říše. Do pasu jim bylo razítkem zaznamenáno splnění úkolu a měly v něm napsáno několik zajímavostí ke každému zvířátku. Než se však stačil pořádně rozhořet ohýnek, přišla po obloze mračna, která s deštěm zahnala děti do kina. Vše se muselo uklidit. V kině byly dětem předány sladké odměny a pokračovalo se v malování na obličej. Když vysvitlo sluníčko, většina dětí s rodiči odešla domů, ale ti, co zůstali, zažili mokré skákání na trampolíně a i ty buřtíky se stačily opéct. Uskutečnilo se... Siřem 15. června jsme měli dětský den. Počasí nám přálo. U trampolíny a skákacího hradu se po čtrnácté hodině sešlo 48 dětí, které si vedle skotačení i zasoutěžily. Děti dostávaly lístečky a za ně nakoupily v obchůdku. PAK DORAZILI PODBOŘANŠTÍ HASIČI, kteří nám ukázali, jak vyprošťují zraněné z automobilu. Odpoledne všem zpestřili paní a pan Kalousovi s výcvikem psů. Touto cestou děkujeme sponzorům, mají zásluhu na tom, že se celý den vydařil. Napsali jste nám Blšanské setkání v červnu Monika Morávková V sobotu 1. června 2013 v odpoledních hodinách jsme se sešli před budovou školy. Ptáte se kdo? Skupina 28 žáků postupného ročníku školního roku 1958/1959. Po krátkém uvítání tito odrostlí žáci zhlédli v tělocvičně školy malé vystoupení tří děvčat z TK Power of Dance. Při prohlídce školy se v knihovně všichni podepsali do pamětní knihy Městského úřadu Blšany. Cestou do vinárny motorestu se zastavili v kině, kde zavzpomínali na dřevěné sklápěcí lavice. Borek Ondráček je jeden z nás a vyprávění o jeho otci, který v kině promítal, nás na chvíli vrátilo do dětských let. Ve vinárně jsme si připili na zdraví zúčastněných, ale také na památku těch, kteří nejsou mezi námi. Chtěla bych se také zmínit, že mezi nás přišli i paní učitelka Marie Synková a pan učitel Miroslav Ohnemiechl, který s námi vydržel vzpomínat do pozdních nočních hodin. Bohužel nemohli ze zdravotních důvodů přijet paní učitelka Helena Škodová a pan ředitel Zdeněk Škoda, ale zaslali dopis s pozdravy. I když celý tento den pršelo, nám to na náladě neubralo. S úsměvy a dobrým pocitem jsme se postupně rozcházeli a loučili se s přáním dalšího brzkého setkání. Antonie Tothová

4 Napsali jste nám Dne se TS Power of Dance pod vedením Aleny Půtové zúčastnil pohárové soutěže v Teplicích, kde tanečníci nasbírali neuvěřitelných 5 pohárů ve třech tanečních disciplínách. Nejmenší přípravka do 6 let se taneční soutěže zúčastnila poprvé a vybojovala krásné 1. místo v disciplíně show dance, kde bojovala s dalšími pěti skupinami. Dále si tanečníci v mini kategorii do 8 let vytancovali tři poháry, a to 1. Místo v disco dance, 2. místo v show dance a 3. místo ve street dance disciplíně. Naše největší tanečnice do 13 let sklidily také úspěchy v disciplíně disco dance, kde získaly 1. místo a ve street dance 3. místo, a to i přes velkou konkurenci. Všem tanečníkům gratulujeme, neboť svou pílí a touhou vítězit se dostávají výš a výš, čímž dokazují, že nic není nemožné... V neposlední řadě děkujeme také rodičům za podporu a pomoc na soutěžích. Dík patří i městu Podbořany za sponzorské dary, které nám poskytuje. S těmito prostředky pořizujeme rok od roku lepší vybavení na soutěže. Městu Blšany děkujeme za zapůjčení plastových popelnic, jež nám posloužily jako rekvizity. Alena Půtová Obecní knihovna informuje V pátek 14. června v dopoledních hodinách navštívily místní knihovnu děti z MŠ Blšany. Prohlédly si knihovnu a chvíli si s knihovnicí povídaly, o čem se mohou dočíst v knížkách, jak s nimi zacházet a také jak si mohou knihy v knihovně půjčovat. Při listování v připravených knihách si prohlížely ilustrace. Na závěr nejstarší děti obdržely knihu pro malé čtenáře, ze které jim zatím budou číst rodiče. Ale až se v první třídě naučí číst, pak si ji přečtou samy. Při loučení pozvala knihovnice budoucí čtenáře k dalším návštěvám knihovny a rozdala všem dětem malou omalovánku se zvířátkem. Těším se na Vás každou středu od 17:00 do 18:00 hodin. V srpnu však budeme mít zavřeno. Antonie Tothová Městský úřad Blšany oznamuje Hledá se zájemce na roznos denního tisku pro předplatitele ve městě Blšany. Podrobné informace u paní Evy Kolářové kancelář Městského úřadu Blšany Telefon Mobil z důvodu státního svátku je sběrový dvůr Blšany v sobotu 6. července 2013 UZAVŘEN. Děkujeme za pochopení.

5 Důležité informace MUDr. Petr Ráliš praktický lékař pro dospělé, ordinace Podbořany a Lubenec Ordinace Podbořany, T.: (ul. Kadaňská) Dovolená : od 1. července 2013 do 8. července 2013 a od 5. srpna 2013 do 16. srpna 2013 Zastupující lékař : MUDr. Radim Šindelář Ordinace Kryry (zdravotní středisko), T.: V ordinaci v Kryrech budou pacienti doktora Ráliše ošetřeni bez problémů na základě předložení průkazu zdravotní pojišťovny a OP. Při předepisování trvale užívaných léků je nutné vzít krabičky či přesné názvy včetně dávkování s sebou! Nutné návštěvy doma se hlásí v ordinačních hodinách v Kryrech telefonicky ( ). MUDr. Marta Worschová praktický lékař pro dospělé, ordinace Podbořany T.: ( v Jednotě) Dovolená : od 15. července 2013 do 2. srpna 2013 Zastupující lékař : MUDr. Petra Rychlá MUDr. Petra Rychlá praktický lékař pro dospělé, ordinace Podbořany T: ( Lékárna U Zlatého anděla) Dovolená : od 5. srpna 2013 do 16. srpna 2013 Zastupující lékař : MUDr. Marta Worschová MUDr. Ivana Šterclová praktický lékař pro děti a dorost, ordinace Podbořany T: ( Lékárna u Konvalinek) Dovolená : od 28. června 2013 do 19. července 2013 a od 1. srpna 2013 do 16. srpna 2013 Zastupující lékař: MUDr. Irena Tupá MUDr. Irena Tupá praktický lékař pro děti a dorost, ordinace Podbořany T: ( Lékárna u Konvalinek) Dovolená : od 22. července 2013 do 31. července 2013 a od 19. srpna 2013 do 31. srpna 2013 Zastupující lékař: MUDr. Ivana Šterclová Po uzávěrce Blšany se na hřišti za chlívky sehrálo tradiční fotbalové utkání mezi týmy AK Blšany 92 a AC Kachna. Branku na straně AC Kachna nejprve hlídal Zdeněk Poborský ml., ale po inkasování prvního gólu se nechal vystřídat Zdeňkem Burešem a aktivně se zapojil do bojů v poli. AK vsadilo na Jiřího Kotrlu, ten celý první poločas vychytal s nulou. Po změně stran se nápor věkově mladší AC Kachna zvýšil a uštědřil AK tři branky. Přátelskou atmosféru na hřišti v prvním poločase pískal (bez píšťalky ) Martin Poborský a druhou půli soudcoval Láďa Grečnar. Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Vstupné : 25,-Kč P R O G R A M OBECNÍ KINO BLŠANY OD 17:30 HODIN NEPRAVIDELNÝ PROVOZ uvádíme pouze termíny, kdy se promítá! Červenec 2013 Sobota Čertova nevěsta (ČR, 2011) ( 101 min.) - pohádka V tomhle království chybí ke štěstí jen následník trůnu. Král si z toho nedělá těžkou hlavu, ale královna se trápí a pro potomka by se byla ochotná i upsat peklu. Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec a další. Režie: Zdeněk Troška. Změna programu vyhrazena. Jste srdečně zváni! Zahájení digitálního promítání předpokládáme na přelomu září a října 2013.

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA ČERVENEC 2013 Červenec 2013 Tesař Václav 88 let Blšany Kalvach Emil 85 let Soběchleby Fricová Jiřina 70 let Blšany Pešek Josef 70 let Blšany Budilová Růžena 65 let Blšany Petříček Jan 65 let Malá Černoc Šťastný Zdeněk 65 let Blšany Šmirous Jiří 60 let Malá Černoc Sakovičová Marcela 55 let Liběšovice Lexa Roman 50 let Malá Černoc Šídová Eva 50 let Blšany ROZLOUČILI JSME SE Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a elán do dalších let! Vilém Poborský let Blšany VYDAVATEL: Město Blšany,vychází 1x měsíčně Evid.číslo: MK ČR E nebo Uzávěrka příštího čísla: 20. července 2013

Úvodní slovo. S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 5 / 2014

Úvodní slovo. S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 5 / 2014 Úvodní slovo S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. / 04 Vážení spoluobčané, velkým tématem, který se stále dokola vrací na jednací stůl zastupitelstva, je bezpochyby kanalizace. Občané vyjádřili

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u Číslo 1-2013 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, zdravím vás opět na stránkách Lovčického zpravodaje, prvního v roce 2013. Máme za sebou advent, vánoční svátky, Silvestr i Nový rok. K dokreslení slavnostní

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE...

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... NASE NOVINY 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... ČISTÁ VYSOČINA 2014 Do VI. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2014 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009 ROSA Zpravodaj Rosicka Červenec-Srpen 2009 7/8 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Výpis usnesení rady............................ 9 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva.............

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Zpravodaj obce Velký Ořechov

Zpravodaj obce Velký Ořechov Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 4 Prosinec 2006 Počet výtisků: 210 Tel./Fax: 577 996 034 Email: velky.orechov@velkyorechov.cz WWW: www.velkyorechov.cz Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Mgr.

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4 Vážení a milí spoluobčané, vážím si toho, že mohu Vám všem, jako starosta města, popřát v právě začínajícím roce 2015 pevné zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a celkovou spokojenost. Přeji Vám, ať se Vám

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno

Více

Koukají na nás správnû? roãník 19, ãíslo ãerven 2010

Koukají na nás správnû? roãník 19, ãíslo ãerven 2010 roãník 19, ãíslo ãerven 2010 6 cena 12 Kã Koukají na nás správnû? Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Hrádku n. N. Dne 3. června se v Hrádku nad Nisou ve všech mateřských školách uskutečnilo

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice

velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice www.hodslavice.cz KVETEN ˇ 2014 Co znamená být sokolem... velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice České obce sokolské v Souzvucích č. 2. Pro někoho to znamená hodně, pro někoho málo, pro někoho

Více